MCSI - SolePAD TM - 20mai2010

16
Company LOGO Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Axa Prioritară 3 – Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice” Fonduri Structurale -Proiecte IT&C pentru dezvoltarea afacerii - MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

description

Fonduri Structurale - Proiecte IT&C pentru dezvoltarea afacerii în mediul privat

Transcript of MCSI - SolePAD TM - 20mai2010

Company

LOGO

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Axa Prioritară 3 – Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice”

Fonduri Structurale -Proiecte IT&C pentru dezvoltarea afacerii -

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

Conectare la internet broadband

Echipamente IT&C

Semnatură electronică

WebsiteNume domeniu “.ro”

CHELTUIELI ELIGIBILE

Licenţe

3.1.1 - „Sprijinirea accesului la Broadband și la serviciile conexe”

CAD/CAM

Aplicaţii IT&C integrate de management al afacerilor

BI

3.3.1 - „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

E-commerce, licitaţii Electronice, B2B

3.3.2 - „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line

pentru afaceri”

CHELTUIELI ELIGIBILE

Consultanţă

Echipamente IT&CAplicaţii informatice,

licenţe

Instruire

Alte mijloace fixe sau obiecte de inventar

Operaţiunile 3.3.1. si 3.3.2

DIMENSIUNEA FINANŢĂRII ACORDATE

Operatiunea 3.1.1

80% pentru IMM-uri şi microîntreprinderi 95% pentru ONG-uri

DIMENSIUNEA FINANŢĂRII ACORDATEOperatiunile 3.3.1 si 3.3.2

Tip de cheltuială Tip de întreprindere

Zona în care se implementează proiectul

% din valoarea eligibilă a proiectului

Bucureşti şi judeţul Ilfov

Celelalte judeţe

Ajutor de stat

regional pentru

investiţii

Investiţii

Micro60% 70%

Minim 75% Mică

Mijlocie 50% 60%

Ajutor“de

minimis”

Instruire,consultanţă, management de proiect,

audit, informare şi publicitate

Micro

70% Maxim 25%Mică

Mijlocie

Relevanţă

Capacitate de ImplementareSustenabilitate

Coerenţă şi calitate

A Proiectului

A Solicitantului

ETAPELE PROCEDURII DE SELECŢIE

PRINCIPII DE FINANTARE

REGULA DE BAZA: Rambursarea din fondurile structurale poate fi facuta numai dupa ce cheltuielile au fost realizate din fonduri proprii

Moneda in care se efectueaza platile este moneda nationala ( Lei)

OIPSI verifica cererile de rambursare

Autoritatea de Management autorizeaza cererile de rambursare verificate de catre OIPSI

Posibilitatea solicitarii unei prefinantari de 35 % din valoarea totala eligibila a proiectului

Unitatea de plata din cadrul Ministerului de Finante ramburseaza cota din cheltuielile eligibile

- Domeniile Majore de Intervenţie 1 si 3-

VALOARE APEL / VALOARE PROIECTE DEPUSE/CONTRACTATE

STADIUL EVALUĂRII PROIECTELOR DESTINATE

MEDIULUI PRIVAT

RATA DE SUCCES (proiecte cu peste 50 pct la evaluarea tehnico-economică)

Proiecte destinate Proiecte destinate Administraţiei Publice Mediului Privat

Recomandări !

PLANIFICARE LANSARI NOI APELURI

OBSERVATII !!!

Calendarul solutionarii apelurilor de proiecte pentru anul 2010 va fi influentat de numarul aplicatiilor ce vor fi primite. Un numar mare de aplicatii va conduce automat la intarzieri in respectarea calendarului

Calendarul va fi influentat de timpul necesar obtinerii avizelor din partea AM pe partea de contractare

Procedura de evaluare va fi cea de evaluare continua

OPERATIUNEA 3.1.1 IUNIE 2010OPERATIUNEA 3.3.1 IULIE 2010

OPERATIUNEA 3.3.2 MAI 2010

http://fonduri.mcsi.ro E-mail: [email protected];

Tel: 021 311 41 55Fax: 021 311 41 40

Vă mulţumesc pentru atenţie!