Grile TM (1)

download Grile TM (1)

of 49

Transcript of Grile TM (1)

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  1/49

  Intrebare URL

  Actiunile de interventie in cazul accidentelor care implica marfuri periculoase sunt cuprinse in fisele de se

  Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde:

  Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde:

  Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde:

  Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde:Ambalajele marcate cu litera "X" pot fi utilizate numai pentru marfurile periculoase avand:

  Ambalajele marcate cu litera "Y" pot fi utilizate numai pentru marfurile periculoase avand:

  Ambalajele marcate cu litera "Z" pot fi utilizate numai pentru marfurile periculoase avand:

  Ambalajele materialelor radioactive care trebuie sa reziste conditiilor normale de transport, dar si in cazul

  Ambalajele materialelor radioactive care, in conditii normale de transport impiedica orice pierderi sau disp

  Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera "X" corespund:

  Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera "Y" corespund:

  Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera "Z" corespund:

  Ambalarea in unitati de transport marfa este reglementata de Codul IM!, in :

  Aptitudinea navei si a ecipajului sau de a efectua un voiaj in siguranta, din toate punctele de vedere, pe

  #una conservare a produselor alimentare in vrac, pe timpul transportului maritim, se realizeaza prin :#una stare de functionare a instalatiilor de incarcare$descarcare de la bordul navelor se atesta prin :

  #utoaiele se stivuiesc orizontal %culcat& cand :

  #utoaiele se stivuiesc vertical %in picioare& cand :

  Calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor cuprinde:

  Cand este necesar accesul rapid la marfurile periculoase, se recomanda stivuirea:

  Cand marfurile periculoase prezinta un risc substantial de formare a amestecurilor de gaze e'plozive sau

  Cand natura marfurilor impune un fardaj suplimentar al magaziilor navei, acesta este efectuat uzual, in co

  Cand se solicita supravegerea constanta a marfurilor periculoase, se recomanda stivuirea:

  Capacitatea de incarcare a navelor containiere se e'prima in :

  Capacitatea navei de a reveni la pozitia initiala de ecilibru, dupa incetarea actiunii fortelor care au provo

  Cargo(planul initial sta la baza :

  Cargo(planul se intocmeste pe baza :

  Cartea instalatiei de ridicat marfuri este eliberata si vizata periodic de :

  Cazurile tipice de incarcare a navei sunt date de :

  Clasa ) de marfuri periculoase %e'plozivi& cuprinde :

  Clasa * de marfuri periculoase %gaze comprimate, licefiate sau dizolvate, sub presiune& cuprinde :

  Clasa + de marfuri periculoase %licide inflamabile& cuprinde :

  Clasa de marfuri periculoase %substante solide inflamabile& cuprinde :

  Clasa - de marfuri periculoase %substante o'idante si pero'izi organici& cuprinde :

  Clasa . de marfuri periculoase %substante to'ic(otravitoare si infectioase& cuprinde :

  Clasa / de marfuri periculoase %materiale radioactive& cuprinde:

  Clasa 0 de marfuri periculoase %substante corozive& cuprinde :

  Clasa 1 de marfuri periculoase %diverse substante si articole periculoase& cuprinde :

  Clasificarea marfurilor periculoase este data de Codul IM! in :

  Clasificarea substantelor, amestecurilor si solutiilor care prezinta riscuri multiple se face dupa:

  Codul combustibililor nucleari radioactivi este cuprins in Codul IM!, in :

  Codul International Maritim al Marfurilor 2ericuloase este structurat si redactat in :

  Coletele care contin poluanti marini severi ambalati, nedepasind 3,- l pentru substante licide si 3,- 4g p

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  2/49

  Coletele care contin poluanti marini ambalati, nedepasind - l pentru substante licide si - 4g pentru subs

  Coletele de marfuri generale care au marcajul necorespunzator sau sters se incarca :

  Conditiile tenice(constructive si de dotare a navelor maritime sunt reglementate de :

  Confectionarea si testarea ambalajelor sunt reglementate de Codul IM!, in :

  Congelarea este un procedeu de conservare a produselor perisabile in care :

  Conservarea marfurilor pe timpul transportului presupune:Constanta navei reprezinta :

  Constructia de nave petroliere cu tancuri separate de balast este o cerinta a :

  Constructia si eciparea navelor care transporta produse cimice in vrac este reglementata de :

  Containerele descise se incarca la bordul navelor containiere :

  Containerele frigorifice %pline& se incarca la bordul navelor containiere :

  Containerele incise care contin marfuri periculoase incompatibile, in cazul cerintei de separare 52A67

  Containerele incise sau descise care contin marfuri periculoase capabile sa emane gaze inflamabile s

  Containerele incise sau descise, care contin marfuri periculoase incompatibile, pot fi stivuite pe aceeas

  Containerele incise se incarca la bordul navelor containiere :

  Containerele platforma se incarca la bordul navelor containiere :

  Controalele organizate de autoritatile competente, la bordul navelor care transporta marfuri periculoase,Controalele organizate de autoritatile competente, la bordul navelor care transporta marfuri periculoase,

  Controalele organizate de autoritatile competente, la bordul navelor care transporta marfuri periculoase,

  Conventia internationala asupra liniilor de incarcare nu se aplica navelor :

  Coordonatele centrului de greutate al navei goale se calculeaza de catre :

  aca nu fac parte din unitati de transport incise, marfurile periculoase din clasa +8* %cu punct de aprind

  escarcarea navelor petroliere se realizeaza :

  escarcarea navelor tanc pentru produse cimice se realizeaza :

  iferenta dintre dead9eigtul brut al navei si totalitatea greutatilor de la bord %care nu constituie marfa& re

  iferenta dintre deplasamentul de plina incarcare si greutatea navei goale reprezinta :

  iferenta dintre deplasamentul navei la un pescaj dat si greutatile cunoscute% inclusiv greutatea navei go

  iscul de bord liber %discul 2limssol& este traversat orizontal de o banda metalica, avand dimensiunile

  iscul de bord liber %discul 2limssol& se materializeaza printr(un inel metalic, aplicat pe bordajul navei, av

  istanta masurata pe verticala, de la nivelul licidului din tanc pana la cerul tancului %sau alt punct de ref

  istanta masurata pe verticala, in plan transversal, intre centrul de carena si metacentrul transversal, con

  istanta masurata pe verticala, in plan transversal, intre metacentrul transversal si centrul de greutate al

  upa ce ambalajele destinate marfurilor periculoase sunt supuse testelor de performanta, spre deplina s

  5cipamentul special necesar in caz de urgenta, precum si materialele de interventie si decontaminare s

  5fectul asietei navei asupra stabilitatii transversale se materializeaza prin :

  5fectul suprafetei libere dintr(un tanc al navei este proportional cu :

  5ticetele de atentionare pentru e'istenta unor riscuri subsidiare %care completeza eticetele patrate de r

  5ticetele de atentionare pentru unitatile de transport sub fumigare au forma de:

  5ticetele marfurilor periculoase care au regim termic controlat au forma de:

  5ticetele patrate care se aplica pe coletele marfurilor periculoase au dimensiunile:

  5ticetele pentru atentionare privind poluantii marini au forma de:

  5ticetele uzuale care se aplica pe coletele marfurilor periculoase au forma de:

  5'igentele ma'ime privind siguranta constructiei si mijloacelor de salvare a vietii pe mare se intalnesc la :

  5'pedierea marfurilor periculoase este reglementata de Codul IM!, in :

  ;actorul de corectie a deplasamentului, pentru densitate, are e'presia:

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  3/49

  ;ardajul magaziilor are rol in :

  ;iecare colet care contine marfuri periculoase va fi marcat durabil:

  ;ormula care e'prima relatia dintre deplasamentul navei si volumul de apa deslocuit de carena navei est

  ;ormula empirica de calcul al cotei centrului de carena este:

  !azele neinflamabile si neotravitoare sunt marfuri periculoase din:

  !azele inflamabile sunt marfuri periculoase din:!azele otravitoare sunt marfuri periculoase din:

  !azul inert utilizat la navele transportoare de gaze licefiate are punctul de licefiere cuprins intre :

  !idul medical de prim ajutor este cuprins in Codul IM!, in :

  In caz de incendiu in care sunt implicate marfuri periculoase din clasa -8) se recomanda utilizarea de :

  In caz de infestare puternica cu razatoare se recomanda deratizarea navei :

  In cazul marfurilor periculoase din clasa * se recomanda stivuirea :

  In cazul operarii marfurilor cu instalatia de incarcare$descarcare a navei, proba instalatiei in functionare t

  In mediu umed bumbacul absoarbe apa marindu(si greutatea cu :

  In mod frecvent, la bordul navelor containiere se incarca :

  In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa ), un spatiu de depozitare "ordinar" corespunde :

  In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa ), un spatiu de depozitare de tip "depozit" corespunde :In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa ), un spatiu de depozitare pentru "articole speciale" co

  In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa ), un spatiu de depozitare pentru "pirotenice" corespu

  In studiul stabilitatii dinamice se iau in consideratie momentele de inclinare transversala care se aplica na

  In studiul stabilitatii statice se admite ipoteza ca momentele de inclinare transversala se aplica navei :

  In tenologia de conservare a carnii prin congelare se adopta, de regula, temperaturi cuprinse intre :

  In timpul incarcarii navelor mineraliere se urmareste:

  Inaltimea ma'ima de stivuire pentru coletele care contin marfuri periculoase este de:

  Inaltimea metacentrica transversala se calculeaza cu relatia :

  Incarcarea navelor petroliere se realizeaza :

  Incarcarea navelor tanc pentru produse cimice se realizeaza :

  Indicele de stivuire reprezinta :

  Indicele ideal de stivuire satisface :

  Institutiile organizate in scopul supravegerii constructiei si e'ploatarii navelor, capabile sa emita certific

  Intocmirea cargo(planului este sarcina si responsabilitatea :

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  4/49

  75 a incarcaturilor unitare, care contin marfuri incompati

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  5/49

  75 ?A= ?=# 2=>75 a containerelor incise, care contin marfuri periculoase incom

  75 ?A= ?=# 2=>75 a containerelor incise, care contin marfuri periculoase incom

  75 a containerelor descise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand

  75 a containerelor descise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand

  75 a containerelor descise, care contin marfuri periculoase incompatibil

  75 a containerelor descise, care contin marfuri periculoase incompatibile,75 a containerelor incise, care contin marfuri periculoase incompatibile,

  75 a containerelor incise, care contin marfuri periculoase incompatibile,

  75 a containerelor incise, care contin marfuri periculoase incompatibile, a

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  6/49

  Marfurile periculoase din clasa .8* se vor stivui :

  Marfurile periculoase din clasa .8*8 %substante infectioase& se recomanda a fi stivuite:

  Marfurile periculoase din clasa 0 %materiale si articole corozive& vor fi stivuite:

  Marfurile periculoase din clasa 0 se recomanda a fi stivuite :

  Marfurile periculoase din clasa 0, ambalate in materiale plastice, fara protectie e'terioara, vor fi mentinut

  Marfurilor periculoase cu grad de risc major le corespunde:Marfurilor periculoase cu grad de risc mediu le corespunde:

  Marfurilor periculoase cu grad de risc minor le corespunde:

  Masurarea ulajelor, la bordul navelor petroliere, se poate face :

  Masurile de prim ajutor in cazul accidentelor care implica marfuri periculoase %prezentate sub forma de tri

  Masurile de urgenta pentru navele care transporta marfuri periculoase sunt cuprinse in Codul IM!, in :

  Materialele care emit spontan radiatii in domeniul invizibil, a caror activitate specifica este mai mare de /

  Materialele radioactive sunt marfuri periculoase din:

  Momentul stabilitatii transversale are e'presia:

  >avele cargou sunt caracterizate de :

  >avele containiere care efectueaza transporturi intercontinentale sunt denumite in mod curent :

  >avele containiere care efectueaza transporturi zonale sunt denumite in mod curent :>avele frigorifice care preiau marfurile perisabile racite in statii de la uscat sunt :

  >avele frigorifice care preiau produsele perisabile in stare proaspata sunt :

  >avele frigorifice moderne sunt ecipate cu instalatii frigorifice cu functionare :

  >avele frigorifice sunt caracterizate de :

  >avele petroliere sunt caracterizate de :

  >avele port(container sunt caracterizate de :

  >avele 6o(6o sunt caracterizate de :

  >avele specializate in transportul cerestelei au, in medie, o capacitate de balastare de :

  >avele vraciere sunt caracterizate de :

  >umarul fisei de securitate si grupele de materii sunt cuprinse in fisele de securitate :

  e'plozie care afecteaza aproape intreaga incarcatura, in mod instantaneu, este definita ca:

  separate eficienta, astfel incat marfurile periculoase incompatibile sa nu poata interactiona periculos i

  solutie %sau un amestec& este considerata poluant marin daca contine poluant %sau poluanti& marin in p

  solutie %sau un amestec& este considerata poluant marin daca contine poluant %sau poluanti& marin sev

  stabilitate transversala initiala negativa determina :

  substanta %sau un amestec de substante& realizata cu scopul de a produce efect prin incalzire, lumina,

  substanta solida sau licida %sau un amestec& capabila de reactie cimica care sa emane gaze la ase

  tona dead9eigt are :

  tona lunga are :

  tona metrica are :

  tona registru are

  tona registru este egala cu :

  tona scurta are :

  peratiunea de pregatire a navei pentru incarcare si transport depinde, in cea mai mare masura, de :

  rdinea de imbarcare si consum pentru greutatile licide este data de :

  rdinul de imbarcare este intocmit de :

  rdinul de imbarcare este un document de baza pentru :

  rdonata centrului de greutate al navei incarcate poate avea :

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  7/49

  2e timpul sondarii tancurilor, se recomanda ca nava sa nu f ie canarisita mai mult de:

  2e timpul transportului, marfurile periculoase din clasa + vor fi mentinute :

  2entru amararea containerelor, pe punte, se utilizeaza

  2entru calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, citirea pescajelor se face:

  2entru calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, greutatile licide de la bord se determina:

  2entru calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, masurarea temperaturii si densitatii apei de ma2entru calculul cantitatii de marfa prin metoda ulajelor, temperatura marfii se masoara :

  2entru manipularea containerelor, in terminalele specializate, se utilizeaza

  2entru manipularea sacilor se recomanda :

  2entru o buna conservare, procesul de congelare a carnii trebuie sa inceapa, dupa sacrificare, la cel mult

  2entru transportul in siguranta al marfurilor periculoase din clasa ) %e'plozivi&, spatiile de depozitare au f

  2erioada de ruliu se poate calcula cu formula:

  2ero'izii organici sunt marfuri periculoase din:

  2lanul de incarcare %baB(plan& la navele containiere este o sectiune a navei in plan :

  2lanul orizontal imaginar, pe care orice imbarcare sau debarcare de greutati nu modifica inaltimea metac

  2recizia calculului de stabilitate si asieta depinde de :

  2regatirea magaziilor pentru incarcare presupune :2regatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune:

  2regatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune:

  2regatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune:

  2regatirea navei, corespunzator marfurilor ce urmeaza a fi incarcate si rutei de navigatie, contribuie la :

  2revederile referitoare la transportul marfurilor periculoase sunt cuprinse in Codul IM!, in :

  2revederile referitoare la utilizarea tancurilor si cisternelor pentru marfuri periculoase sunt cuprinse in Co

  2rin afundare pe unitate se intelege :

  2rin amarajul marfurilor se urmareste:

  2rin coloritul si grafica specifica, eticetele care se aplica pe coletele marfurilor periculoase retin atentia

  2rin intocmirea cargo(planului se urmareste :

  2rin intocmirea cargo(planului se urmareste :

  2rin intocmirea corecta a cargo planului se urmareste :

  2rin intocmirea corecta a cargo(planului se asigura :

  2rin intocmirea corecta a cargo(planului se urmareste :

  2rin intocmirea corecta a cargo(planului se urmareste :

  2rin intocmirea corecta a cargo(planului se urmareste :

  2rin moment unitar de asieta se intelege :

  2rin moment unitar de banda se intelege :

  2rin pantocarena se intelege :

  2rin rujarea marfurilor solide in vrac se intelege operatiunea de:

  2rin rujarea marfurilor solide in vrac se urmareste:2rin stabilitate se intelege :

  2rin stivuirea "pe jumatate sac" se urmareste :

  2rin stivuirea "sac pe sac" se urmareste :

  2rin stivuirea sacilor "tesut" se urmareste :

  2rin testul de stabilitate se intelege :

  2rintr(o repartizare cat mai uniforma a marfurilor la bord, in plan longitudinal, se urmareste :

  2rintr(o repartizare cat mai uniforma a marfurilor la bord, in plan transversal, se urmareste :

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  8/49

  2rintr(o separare eficienta a loturilor de marfa incarcate se urmareste :

  2rocedurile de raportare a evenimentelor in care sunt implicate marfuri periculoase, sunt date de Codul I

  2rocedurile de siguranta in cazul accidentelor care implica marfuri periculoase sunt cuprinse in fisele de

  2rocesul de racire a tancurilor de marfa, la navele transportoare de gaze licefiate, dureaza intre :

  2rodusul dintre deplasamentul navei si inaltimea metacentrica initiala %considerat ca o masura a stabilitati

  2roprietatile fizico(cimice ale carbunilor, care influenteaza procesul de transport pe mare, sunt:2roprietatile fizico(cimice ale cerealelor, care influenteaza procesul de transport pe mare, sunt:

  2rotectia tancurilor petroliere impotriva riscului de e'plozie datorat electricitatii statice se realizeaza :

  2unctul de intersectie a directiei de actiune a fortei de flotabilitate a navei, cu planul ei diametral, este def

  6efreigerarea este un procedeu de conservare a produselor perisabile in care :

  6eglementarile privind siguranta manipularii si transportului pe mare al marfurilor periculoase sunt cuprin

  6epartizarea marfurilor la bord pe magazii, loturi de marfa si porturi de descarcare, este data de :

  6eprezentarea grafica a lucrului mecanic efectuat de momentul de redresare al navei, la diferite ungiuri

  6eprezentarea grafica a variatiei bratului de stabilitate statica, la diferite ungiuri de inclinare transversa

  6ezerva de flotabilitate a navei este determinata de :

  6ezerva de stabilitate dinamica este reprezentata de :

  6iscul major prezentat de marfurile ambalate in saci de plastic este :6olele de tabla cu greutatea mai mare de )* tone se vor stivui pe ma'im :

  ?ageata negativa %og& se determina cu relatia:

  ?ageata pozitiva %sag& se determina cu relatia:

  ?ageata navei se determina facand diferenta dintre:

  ?cara liniilor de incarcare %a marcii de bord liber& se materializeaza printr(o banda metalica verticala, cu r

  ?coaterea navei din ruliu sincronizat se realizeaza eficient prin :

  ?e interzice ventilatia magaziilor navei, pe timpul transportului, atunci cand :

  ?e interzice ventilatia magaziilor navei, pe timpul transportului, atunci cand :

  ?emnificatia fizica a canarisirii navei este :

  ?epararea completa %orizontala si verticala& a marfurilor periculoase incompatibile, printr(un compartime

  ?epararea containerelor care contin marfuri periculoase incompatibile, printr(o punte rezistenta la foc si

  ?epararea marfurilor periculoase prin dispunerea coletelor in compartimente diferite, la stivuirea ?=# 2

  ?tabilitatea initiala negativa se manifesta prin :

  ?tandardele constructive pentru mijloacele de salvare a vietii pe mare sunt date de :

  ?tandardele privind siguranta pasagerilor pe mare sunt impuse de :

  ?tantele pentru avalea se instaleaza :

  ?tarea de ruginire a marfii se caracterizeaza cu remarca :

  ?tivuirea 25 2=>75 ?A= ?=# 2=>75 a containerelor incise, care contin marfuri periculoase incompati

  ?tivuirea substantelor apartinand clasei ) de marfuri periculoase se va face :

  ?tudiul stabilitatii initiale a navei incarcate se face in scopul aprecierii comportamentului navei :

  ?ubstantel

  ?ubstantele %agentii& o'idante sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele apartinand clasei ) de marfuri periculoase trebuie mentinute la bord :

  ?ubstantele autoreactive %care se autoaprind& sunt marfuri periculaose din:

  ?ubstantele capabile sa cauzeze moartea sau afectiuni grave ale sanatatii oamenilor %daca sunt ingitite,

  ?ubstantele care contin microorganisme rezistente %incluzand bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci sau un

  ?ubstantele care in contact cu apa emit gaze inflamabile sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele care, desi nu sunt neaparat combustibile, pot produce o'igen, marind riscul si intensitatea in

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  9/49

  ?ubstantele corozive sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele infectioase sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele instabile termic care pot suferi descompunere autoaccelerata e'terna sunt marfuri periculoa

  ?ubstantele licide care necesita a fi transportate la o temperatura de peste )33 grade Celsius sunt mar

  ?ubstantele licide inflamabile cu punct de aprindere intermediar sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele licide inflamabile cu punct de aprindere ridicat sunt marfuri periculoase din:?ubstantele licide inflamabile cu punct de aprindere scazut sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele licide sau solide care, prin interactiunea cu apa sunt predispuse sa devina inflamabile spon

  ?ubstantele licide sau solide, susceptibile de incingere spontana %in conditii normale de transport& sau d

  ?ubstantele sau articolele care nu sunt incluse in alte clase de marfuri periculoase, dar dovedesc un risc

  ?ubstantele sau articolele care prezinta fie risc de incendiu de suflu minor, fie risc de e'pulzare sau amb

  ?ubstantele sau articolele care prezinta riscul de e'plozie in masa sunt marfuri periculoase din :

  ?ubstantele sau articolele care prezinta riscul de e'pulzare, fara risc de e'plozie in masa, sunt marfuri pe

  ?ubstantele sau articolele e'trem de insensibile, fara risc de e'plozie in masa, sunt marfuri periculoase d

  ?ubstantele sau articolele foarte insensibile, cu risc de e'plozie in masa, sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele solide care necesita a fi transportate la o temperatura de peste *3 grade Celsius sunt marf

  ?ubstantele solide care pot fi aprinse din surse e'terne %scantei, flame& sau sunt susceptibile de aprinder?ubstantele solide sau licide care au %in starea lor originara& proprietatea comuna de a determina distru

  ?ubstantele solide susceptibile de aprindere spontana sunt marfuri periculoase din:

  ?ubstantele solide usor combustibile, substantele care pot cauza focul prin frictiune, substantele care se

  ?ubstantele to'ice %otravitoare& sunt marfuri periculoase din:

  7emperatura standard pentru care este intocmit documentatia de incarcare de la bordul navelor este:

  7estarea etanseitatii capacelor gurilor de magazie, cu manica de incendiu sub presiune, trebuie efectuata

  7ipul materialelor de amaraj precum si cantitatea acestora sunt dictate, in principal, de :

  7oate operatiunile legate de asigurarea etanseitatii capacelor gurilor de magazie trebuie intregistrate in :

  7oate substantele e'plozive din clasa ) de marfuri periculoase au fost impartie in :

  7otalitatea cunostintelor de ordin aplicativ si a deprinderilor practice necesare conducerii navei in sigurant

  7ransportul marfurilor pe punte se face :

  7raversa discului 2limsoll corespunde :

  =n articol care contine una sau mai multe substante e'plozive este definit ca:

  =n gaz %altfel decat in solutie& care atunci cand este ambalat sub presiune este in totalitate sub forma ga

  =n gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport este partial licid, datorita temperaturii sale scaz

  =n gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport este partial licid, la temperatura de *3 grade Cel

  =n gaz comprimat care, atunci cand este ambalat pentru transport este dizolvat intr(un solvent, este defi

  =n metru cub are :

  =tilizarea in siguranta a pesticidelor este reglementata de Codul IM!, in :

  Dariatia distantei verticale dintre centrul de greutate al navei si centrul de carena, corespunzatoare unei i

  Dentilatoarele navelor cargou realizeaza, in medie, pentru fiecare magazie de marfa :

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  10/49

  Raspuns1 U Da Raspun URL DaRaspunURL Da Raspu

  in sectiunea ) 3 in sectiunea * 3 in sectiunea + 3 in secti

  primirea listei de incarcare c 3 procurarea documentatiei ten 3 analiza posibilitatilor tenice si co 3 toate c

  studierea caracteristicilor si 3 intocmirea planului de incarcar 3 redactarea si inaintarea cererii de 3 toate c

  stabilirea masurilor necesare 3 stabilirea componentei ecipei 3 stabilirea rolurilor pentru ecipaj 3 toate c

  stabilirea graficului de suprav 3 stabilirea restrictiilor de acces 3 stabilirea locului pentru depozitare 3 toate cgrupul de ambalare I 3 grupul de ambalare II 3 grupul de ambalare III 3 aceste

  grupurile de ambalare I si II 3 grupurile de ambalare II si III ) grupurile de ambalare I si III 3 aceste

  grupul de ambalare I 3 grupul de ambalare II 3 grupul de ambalare III ) aceste

  ambalaje de tip # ) ambalaje de tip A 3 ambalaje de tip C 3 ambalaj

  ambalaje de tip # 3 ambalaje de tip A ) ambalaje de tip C 3 ambalaj

  grupului de ambalare I ) grupului de ambalare II 3 grupului de ambalare III 3 tuturor

  grupului de ambalare I 3 grupului de ambalare II ) grupului de ambalare III 3 tuturor

  grupului de ambalare I 3 grupului de ambalare II 3 grupului de ambalare III ) tuturor

  Dolumul ), 2artea 3 Dolumul +, 2artea ) Dolumul *, 2artea + 3 Dolumu

  o calitate nautica 3 buna practica marinareasca 3 buna stare de navigabilitate ) person

  separarea loturilor de marfa 3 ventilatie eficienta ) reducerea perioadei de ruliu 3 consercertificatul de clasa 3 certificatul de siguranta a ec 3 certificatul de siguranta a construc 3 cartea i

  sunt construite din metal 3 sunt construite din lemn 3 sunt construite din plastic 3 au vran

  sunt construite din metal 3 sunt construite din lemn 3 sunt construite din plastic 3 au vran

  etapa masuratorilor 3 etapa corectiilor 3 etapa calculelor 3 toate c

  25 2=>75 3 ?=# 2=>75 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI

  25 2=>75 3 ?=# 2=>75 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI

  armatorului 3 incarcatorului ) destinatarului 3 compa

  25 2=>75 3 ?=# 2=>75 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI

  7E 3 76# 3 76> 3 75=8

  flotabilitatea navei 3 stabilitatea navei ) nescufundabilitatea navei 3 vitalitat

  calcului de stabilitate si asiet ) angajarii navei 3 calculului de eficienta a navei 3 contrac

  ordinului de mars 3 conosamentului 3 listei de incarcare ) contrac

  santierul constructor 3 registrul de clasificare ) societatea de asigurare 3 compa

  Conventia ?ormele registrului naval 3 Manualul companiei de navigatie 3 Informa

  + diviziuni 3 * diviziuni 3 diviziuni 3 . divizi

  * diviziuni 3 + diviziuni ) - diviziuni 3 clasa *

  - diviziuni 3 * diviziuni 3 + diviziuni 3 clasa +

  * diviziuni 3 + diviziuni ) diviziuni 3 clasa

  * diviziuni ) + diviziuni 3 diviziuni 3 - divizi

  * diviziuni ) + diviziuni 3 diviziuni 3 clasa .

  * diviziuni 3 + diviziuni 3 diviziuni 3 clasa /

  * diviziuni 3 + diviziuni 3 diviziuni 3 clasa 0

  * diviziuni 3 + diviziuni 3 - diviziuni 3 clasa 1

  Dolumul ), 2artea * ) Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul +, 2artea 3 Dolumu

  compusul periculos cu masa 3 compusul periculos cu volumul 3 riscul primordial, avandu(se in ate ) marfuril

  Dolumul +, 2artea . ) Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul ), 2artea . 3 Dolumu

  * volume 3 + volume ) volume 3 - volu

  cu inscriptia MA6I>5 2

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  11/49

  cu inscriptia MA6I>5 2

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  12/49

  prevenirea contactului marfur ) arimarea marfurilor 3 amarajul marfurilor 3 separat

  cu formula cimica a marfii c 3 cu denumirea tenica corecta ) cu denumirea comerciala si numar 3 marcar

  : m 3 mngFb*/8mt ) mngFc*/8mt 3

  m 3 mngFb)..8mt 3 mngFc)..8mt )

  clasa -, diviziunea -8* 3 clasa *, 3 clasa + 3 clasa *,

  clasa *, diviziunea *8) ) clasa + 3 clasa , 3 clasa ),clasa ., diviziunea .8* 3 clasa *, ) clasa , 3 clasa +8

  minus )3 grade C si minus * 3 minus *3 grade C si minus +3 3 minus +3 grade C si minus 3 gra ) minus

  Dolumul + 2artea * ) Dolumul +, 2artea + 3 Dolumul *, 2artea + 3 Dolumu

  gaz inert 3 abur 3 mari cantitati de apa ) pentru

  cu momeli 3 cu capcane 3 prin fumigare ) deratiz

  52A675 5 spatiile de loc ) ?52A6A7 5 spatiile de locuit 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 pentru

  zilnic 3 saptamanal 3 inaintea inceperii fiecarei etape de ) proba i

  )/(*3G 3 *3(*-G 3 */(+3G ) +3(+-G

  m 3 mngFb108mt 3 mngFc108mt 3

  tipului de stivaj I ) tipului de stivaj II 3 tipului de stivaj III 3 tipului d

  tipului de stivaj I 3 tipului de stivaj II ) tipului de stivaj III 3 tipului dtipului de stivaj I 3 tipului de stivaj II 3 tipului de stivaj III 3 tipului d

  tipului de stivaj I 3 tipului de stivaj II 3 tipului de stivaj III ) tipului d

  lent 3 rapid ) constant 3 variabil8

  lent ) rapid 3 constant 3 variabil8

  minus 0 grade C si minus )3 3 minus )3 grade C si minus )0 3 minus )0 grade C si minus +3 gra ) minus +

  repartizarea uniforma a incar 3 distributia marfii pe intreaga s 3 asigurarea unei asiete convenabile 3 toate c

  ) m 3 + m ) - m 3 inaltime

  !M H ! @ # 3 !M H #M @ # 3 !M H ! ( # 3 !M H

  numai cu pompele navei 3 numai cu mijloacele terminalul ) cu pompele navei si cu mijloacele 3 metoda

  numai cu pompele navei 3 numai cu pompele terminalului ) cu pompele navei si cu pompele te 3 metoda

  masa unitatii de volum al mar 3 raportul dintre volumul magazii 3 volumul unitatii de masa a marfii ) raportul

  nescufundabilitatea navei 3 capacitatea de balastare a na 3 tonajul navei 3 capacit

  societati de asigurare 3 registre de clasificare ) societati de navigatie 3 santier

  incarcatorului navei 3 comandantului navei ) companiei de stivatori 3 superin

  m 3 mngFb)/8mt 3 mngFc)/8mt )

  alunecarii cerealelor 3 tasarii cerealelor ) incingerii cerealelor 3 umezirii

  alunecarii cerealelor ) tasarii cerealelor 3 incingerii cerealelor 3 umezirii

  minim + m ) minim . m 3 minim )* m 3 in acest

  minim *3 m 3 minim +3 m 3 minim 3 m ) in acest

  minim )* m 3 minim *3 m ) minim 3 m 3 in acest

  minim + m 3 minim . m 3 minim )* m 3 in acest

  minim + m ) minim . m 3 minim )* m 3 in acest

  minim + m 3 minim . m 3 minim )* m 3 in acest

  printr(o distanta orizontala d 3 printr(un perete rezistent la foc 3 prin doi pereti despartitori rezistent ) in acest

  printr(un perete despartitor, s 3 prin doi pereti despartitori sau ) printr(un spatiu ecivalent cu o inc 3 in acest

  printr(un perete sau o punte r 3 printr(un spatiu ecivalent cu o 3 printr(o distanta orizontala de min ) in acest

  printr(o distanta orizontala d 3 printr(o distanta orizontala de ) printr(u 3 in acest

  printr(o distanta orizontala d ) printr(o distanta orizontala de 3 prin doi pereti sau doaua punti rezi 3 in acest

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  13/49

  printr(un perete sau o punte r ) printr(un spatiu ecivalent cu o 3 printr(o distanta orizontala de * 3 in acest

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 >=MAI 25 2=>75 ) pentru

  studiul pantocarenelor 3 studiul asietei ) determinarea perioadei de ruliu 3 determi

  prin absorbtie 3 prin compresie 3 prin detenta ) pentru i

  3,) m 3 3,* m 3 3,+ m ) 3, m8

  alunecarii cerealelor 3 tasarii cerealelor 3 incingerii cerealelor ) la acest)3 grade 3 )* grade ) ) grade 3 ). grad

  transvresal 3 orizontal ) vertical 3 longitud

  temperatura marfii 3 densitatea marfii 3 ulajul marfii ) sonda t

  longitudinal(diametral ) transversal 3 orizontal 3 vertical8

  3,) ( 3,* m 3 3, ( 3,. m ) 3,0 ( ),* m 3 *,- ( ,

  transversal 3 orizontal 3 vertical 3 longitud

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 I>75625 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 ) >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 3 I>756

  3,) ( 3,* m 3 3, ( 3,. m 3 3,0 ( ),* m 3 *,- m (

  tancuri independente ) tancuri integrale 3 tancuri gravitationale 3 tancuri

  tancuri independente 3 tancuri integrale 3 tancuri gravitationale ) tancuri

  tancuri independente 3 tancuri integrale 3 tancuri gravitationale 3 tancuri

  tancuri independente 3 tancuri integrale ) tancuri gravitationale 3 tancuri

  cu abur 3 cu gaz inert ) cu spuma cimica 3 cu azbe

  cu aer racit de instalatiile nav 3 cu aer racit de instalatiile termi 3 cu o cantitate mica de gaz licefiat ) racirea

  mica ) mare 3 negativa 3 critica8

  mica 3 mare ) negativa 3 critica8

  ma'im + grade 3 ma'im - grade 3 ma'im 0 grade 3 la acest

  intemperiilor 3 apei de mare 3 radiatiei solare ) la stivui

  ventilate natural 3 ventilate mecanic ) neventilate 3 la stivui

  de ) m 3 de + m 3 de - m 3 coresp

  )m 3 + m ) - m 3 / m

  / m 3 - m 3 + m ) ) m8

  ?52A6A7 5 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2 3 ?52A6A7 !I7=I>A< 26I> ) Codul I

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un container neutru sau ) printr(un spatiu interzis stivuirii 3 Codul I

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu ecivalent cu ) printr(un spatiu ecivalent cu un c 3 printr(u

  )* m 3 * m ) +. m 3 0 m8

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu ecivalent cu ) printr(un spatiu ecivalent cu * co 3 printr(u

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu ecivalent cu 3 printr(un spatiu ecivalent cu * co 3 printr(u

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un container neutru sau ) printr(un spatiu interzis stivuirii 3 Codul I

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un container neutru ) prin doua containere neutre 3 Codul I

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  14/49

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu interzis stivuirii 3 printr(un container neutru sau un p ) Codul I

  printr(un spatiu ecivalent cu ) printr(o distanta de minim + m 3 printr(un spatiu interzis stivuirii 3 printr(u

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu interzis stivuirii 3 printr(un spatiu ecivalent cu * co 3 printr(u

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu interzis stivuirii 3 printr(un perete rezistent la foc si ) printr(u

  printr(un perete rezistent la fo 3 prin * pereti rezistenti la foc si ) prin + pereti rezistenti la foc si apa 3 Codul I

  printr(un perete rezistent la fo 3 prin * pereti rezistenti la foc si ) prin + pereti rezistenti la foc si apa 3 printr(uprintr(un perete rezistent la fo 3 printr(un spatiu ecivalent cu 3 prin * pereti rezistenti la foc si apa ) prin + p

  printr(un perete rezistent la fo 3 prin doi pereti rezistenti la foc 3 printr(un spatiu ecivalent cu * co 3 printr(u

  printr(o distanta de minim + 3 printr(un spatiu ecivalent cu 3 printr(un perete rezistent la foc si ) prin * p

  3,3* din latimea navei 3 3,3 din latimea navei 3 3,3. din latimea navei 3 3,30 di

  clasa * 3 clasa + 3 clasa 3 aceste l

  clasa 3 clasa - 3 clasa + ) aceste l

  clasa 3 clasa + ) clasa - 3 aceste l

  clasa + ) clasa 3 clasa - 3 aceste l

  *+3 ' *- mm 3 *-3 ' +3 mm 3 +03 ' *- mm ) -3 ' +

  -3 ' +3 mm 3 +33 ' *- mm 3 *-3 ' +3 mm 3 *+3 ' *

  *-3 ' *- mm 3 +33 ' *- mm ) *-3 ' +3 mm 3 +33 ' ++33 ' +3 mm 3 *+3 ' *- mm ) +33 ' *- mm 3 *+3 ' +

  prova navei ) pupa navei 3 linia puntii de bord liber 3 cuplul

  prova navei 3 pupa navei ) linia puntii de bord liber 3 cuplul

  Dolumul ), 2artea ) 3 Dolumul *, 2artea + ) Dolumul +, 2atrea * 3 Dolumu

  discul 2limsoll ) scarile de pescaj 3 marca de tonaj 3 deplasa

  Conventia internationala asu 3 6egulamentul pentru masurat ) =MAI 25 2=>75 3 >=MAI

  52A675 5 marfurile alim 3 ?52A6A7 5 marfurile alimen ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 ) pentru

  25 2=>75 ?A= ?=# 2=>7 3 >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI ?=# 2=>75 ) pentru

  52A675 5 surse de caldu ) ?52A6A7 5 surse de caldur 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 pentru

  52A675 5 spatiile de loc ) ?52A6A7 5 spatiile de locuit 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 pentru

  52A675 5 spatiile de loc ) ?52A6A7 5 spatiile de locuit 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 pentru

  la temperaturi scazute 3 la temperaturi normale 3 la temperaturi ridicate 3 sub te

  52A675 5 surse de caldu ) ?52A6A7 5 surse de caldur 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 pentru

  52A675 5 marfurile alim ) ?52A6A7 5 marfurile alimen 3 >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI

  52A675 5 marfurile alim 3 ?52A6A7 5 marfurile alimen ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI

  52A675 5 marfurile alim 3 ?52A6A7 5 marfurile alimen 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 ) >=MAI

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  15/49

  52A675 5 marfuri alimen 3 ?52A6A7 5 marfuri alimenta 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 ) pentru

  52A675 5 spatiile de loc 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2 ) >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI

  52A675 5 marfurile alim ) ?52A6A7 5 marfurile alimen 3 >=MAI 25 2=>75 3 >=MAI

  52A675 5 spatiile de loc ) ?52A6A7 5 spatiile de locuit 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 pentru

  temperaturi ridicate 3 temperaturi normale 3 temperaturi scazute ) pentru

  grupul de ambalare I ) grupul de ambalare II 3 grupul de ambalare III 3 acestegrupul de ambalare I 3 grupul de ambalare II ) grupul de ambalare III 3 aceste

  grupul de ambalare I 3 grupul de ambalare II 3 grupul de ambalare III ) aceste

  cu teurile de ulaj 3 cu ruleta gradata 3 cu instalatiile automate de citire a 3 cu toat

  in sectiunea ) 3 in sectiunea + 3 in sectiunea - ) fisele d

  Dolumul ), 2artea * 3 Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul +, 2artea * 3 Dolumu

  clasa . 3 clasa / ) clasa 0 3 clasa 18

  clasa - 3 clasa . 3 clasa / ) clasa 0

  m ) mngFb).08mt 3 mngFc).08mt 3

  viteze mari 3 instalatii proprii de operare ) deplasamente mari 3 un grad

  nave mama %moter vessels& ) nave de aprovizionare %feeder 3 nave au'iliare 3 nave u

  nave mama %moter vessels& 3 nave de aprovizionare %feeder ) nave au'iliare 3 nave unave frigorifice de transport ) nave frigorifice industriale 3 nave frigorifice de constructie com 3 nave fri

  nave frigorifice de transport 3 nave frigorifice industriale ) nave frigorifice de constructie com 3 nave fri

  prin absorbtie 3 prin compresie ) prin osmoza 3 prin co

  deplasamente mari 3 viteze mici 3 termoizolatia peretilor si a puntilor ) lipsa in

  sistemul de pompe si tubulat ) deplasamente mici 3 viteze mari 3 termoiz

  viteze mici 3 instalatii proprii de operare 3 deplasamente mici 3 magazii

  instalatii proprii de operare 3 a'a de operare orizontala ) magazii cu structura celulara 3 termoiz

  )3 G din capacitatea totala d ) )-G din capacitatea totala de 3 *3G din capacitatea totala de tran 3 *-G di

  deplasamente mici 3 viteze mari 3 forma magaziilor care asigura auto ) magazii

  in sectiunea ) ) in sectiunea * 3 in sectiunea + 3 fisele d

  e'plozie accelerata 3 e'plozie 3 e'plozie ) e'plozi

  52A675 5 ) ?52A6A7 5 3 ?52A6A7 26I>76(=> CM2A6 3 Codul I

  )3G ) )-G 3 *3G 3 *-G8

  /G 3 -G 3 +G 3 )G8

  aprovarea navei 3 apuparea navei 3 canarisirea navei ) bandar

  substanta e'ploziva 3 substant ) articol e 3 articol

  substanta e'ploziva ) substant 3 articol e'ploziv 3 articol

  )33 pc 3 13/ 4g 3 )333 4g ) )3). 4

  )33 pc 3 13/ 4g 3 )333 4g 3 )3). 4

  )33 pc 3 13/ 4g 3 )333 4g ) )3). 4

  )333 m cubi 3 )333 4g 3 *,0+ m cubi ) )3). 4

  )333 4g 3 )33 pc ) 13/ 4g 3 )3). 4

  )33 pc 3 13/ 4g ) )333 4g 3 )3). 4

  ruta de navigatie 3 tipul navei 3 natura marfurilor ce urmeaza a fi i ) numaru

  registrul de idrocarburi 3 informatia de stabilitate pentr ) manualul companiei de navigatie 3 normel

  comandantul navei 3 armatorul navei 3 incarcatorul navei ) compa

  intocmirea cargo(planului fina ) angajarea navei 3 acceptarea navei la incarcare 3 evident

  numai valori pozitive 3 numai valori negative 3 valori pozitive sau negative ) valori c

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  16/49

  3,- grade ) ) grad 3 ),- grad 3 canarisi

  la temperaturi joase ) la temperaturi normale 3 la temperaturi ridicate 3 pentru

  zavoare de baza %base(loc4s 3 zavoare duble %t9ist(loc4s& 3 bare metalice cu tirant %crossing b 3 toate di

  la scarile de pescaj prova si 3 la scarile de pescaj de la centr 3 la scarile de pescaj prova, centru s ) la scaril

  prin presarea tancurilor 3 prin sondarea tancurilor ) prin golirea tancurilor 3 greutati

  numai in cadrul masuratorilor 3 numai in cadrul masuratorilor f 3 in cadrul masuratorilor initiale si fin ) acestela fiecare tanc de marfa ) la minim trei tancuri de marfa 3 la un singur tanc de marfa 3 temper

  spreader ) graifer 3 zbir 3 gafe

  sapane metalice 3 carlige 3 paleti ) pastici8

  * ore 3 + ore 3 ore ) - ore8

  * tipuri de stivaj 3 + tipuri de stivaj 3 tipuri de stivaj ) - tipuri

  m 3 mngFb)/)8mt ) mngFc)/)8mt 3

  clasa ., diviziunea .8* 3 clasa -, ) clasa , 3 clasa +,

  longitudinal(diametral 3 transversal ) orizontal 3 vertical8

  plan de forme 3 plan neutru ) plan de incarcare 3 plan de

  natura marfurilor incrcate 3 cantitatea de materiale de sep 3 precizia intocmirii cargo(planului fi ) e'perie

  curatarea tancurilor de balast 3 balastarea tancurilor din dublu 3 indepartarea fardajului 3 indeparcuratarea santinelor ) curatarea tancurilor de balast 3 presarea tancurilor din dublu fund 3 indepar

  indepartarea fardajului 3 maturarea magaziilor si indepa ) curatarea tancurilor de balast 3 presare

  presarea tancurilor din dublu 3 curatarea tancurilor de balast 3 fardarea peretilor si a paiolului, co ) incide

  eficienta transportului 3 atestarea bunei stari de naviga ) reducerea timpului de stationare s 3 marirea

  Dolumul ), 2artea ) 3 Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul ), 2artea / ) Dolumu

  Dolumul ), 2artea ) 3 Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul ), 2artea ) Dolumu

  gradatia scarilor de pescaj 3 variatia deplasamentului capa ) momentul capabil sa creeze o vari 3 momen

  arimarea corespunzatoare 3 reducerea inaltimii metacentric 3 e'cluderea deplasarii marfurilor pe ) ventilati

  riscului prezentat de marfuri ) cantitatii compusului care da ri 3 portului de descarcare 3 eticeta

  e'cluderea manevrelor supli ) amplasarea greutatilor deasup 3 o cantitate ma'ima de balast perm 3 micsora

  mentinerea constantei navei 3 scurtarea duratei marsului nav 3 pierderea minima de spatiu prin sti ) crester

  amplasarea greutatilor incarc 3 mentinerea constantei navei 3 reducerea la minimul necesar a m ) o cantit

  un numar minim de guri de m 3 o stabilitate longitudinala nega 3 o constanta minima 3 un num

  economia de combustibil 3 o buna stabilitate si o asieta ) ordinea de consum al licidelor la 3 amplas

  distributia uniforma a marfuril ) cresterea deplasamentului na 3 imbunatatirea indicatorului tona ' 3 o cantit

  amplasarea greutatilor in pla 3 protejarea marfurilor, avand in ) o cantitate minima de balast perm 3 reducer

  deplasament unitar 3 momentul capabil sa creeze o ) variatia deplasamentului capabila 3 momen

  deplasament unitar 3 momentul capabil sa creeze n ) momentul capabil sa creeze navei 3 o stare

  bratul de redresare 3 bratul stabilitatii statice 3 bratul stabilitatii dinamice 3 bratul s

  incarcare a marfii 3 nivelare a marfii ) separare a marfii 3 manipul

  limitarea deplasarii marfii ) accelerarea procesului de tasa 3 limitarea efectelor incingerii marfii 3 la acesto masura constructiva 3 o calitate nautica ) o buna practica marinareasca 3 o buna

  stabilitatea stivei de marfa 3 spatiu mort minim ) ventilatie pronuntata 3 reducer

  stabilitatea stivei de marfa 3 spatiu mort minim 3 ventilatie pronuntata ) reducer

  stabilitatea stivei de marfa ) spatiu mort minim 3 ventilatie pronuntata 3 reducer

  verificarea stabilitatii initiale 3 determinarea pe cale e'perim ) determinarea inaltimii metacentric 3 navigati

  limitarea fortelor de forfecare ) limitarea momentelor de torsio 3 evitarea canarisirii navei 3 reducer

  limitarea fortelor de forfecare 3 limitarea momentelor de torsio ) evitarea aprovarii navei 3 reducer

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  17/49

  evitarea manipularilor suplim ) conservarea marfurilor pe timp 3 reducerea materialelor de amaraj 3 reducer

  Dolumul ), 2artea + 3 Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul +, 2artea + ) Dolumu

  in sectiunea ) 3 in sectiunea * 3 in sectiunea + ) in secti

  +3 ( - ore ) *- ( 3 ore 3 *3 ( +- ore 3 )- ( +3

  factor de stabilitate 3 coeficient de stabilitate ) moment de stabilitate 3 criteriu

  umiditatea 3 emanatia de gaze inflamabile 3 autoaprinderea 3 toate calunecarea 3 tasarea 3 incingerea 3 toate c

  cu abur 3 cu gaz inert ) cu spuma cimica 3 la tancu

  centru velic 3 centru de carena 3 metacentru longitudinal 3 metace

  apa continuta isi scimba sta 3 apa continuta isi pastreaza st ) durata conservarii este nelimitata 3 efectul

  Conventia ?

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  18/49

  clasa 1 3 clasa 0 ) clasa / 3 clasa .

  clasa ., diviziunea .8* ) clasa -, 3 clasa , 3 clasa +,

  clasa ), diviziunea )8+ 3 clasa , 3 clasa -, ) aceste

  clasa + 3 clasa 0 3 clasa 1 ) aceste

  clasa + ) clasa -, 3 clasa , 3 clasa *,

  clasa ), )8+ 3 clasa + ) clasa -, 3 clasa .clasa -, diviziunea -8* 3 clasa *, 3 clasa + ) clasa *,

  clasa + 3 clasa , 3 clasa , ) aceste

  clasa + 3 clasa , diviziunea 8) 3 clasa , diviziunea 8* ) aceste

  clasa . 3 clasa / 3 clasa 0 3 clasa 1

  clasa ), diviziunea )8) 3 clasa ), ) clasa ), 3 clasa +8

  clasa ), diviziunea )8) ) clasa), diviziunea )8* 3 clasa ), diviziunea )8+ 3 clasa ,

  clasa , diviziunea 8+ 3 clasa ), diviziunea )8) 3 clasa ), diviziunea )8* ) clasa )

  clasa ), diviziunea )8. ) clasa ), 3 clasa ), 3 clasa ),

  clasa +8 3 clasa , 3 clasa ), ) clasa ),

  clasa 3 clasa 1 ) clasa - 3 aceste

  clasa ), diviziunea )8+ 3 clasa , ) clasa , 3 acesteclasa 3 clasa 0 ) clasa / 3 aceste

  clasa *, diviziunea *8* 3 clasa +, 3 clasa , ) clasa -,

  clasa , diviziunea 8) ) clasa +, 3 clasa *, 3 clasa )

  clasa -, diviziunea -8* 3 clasa ., 3 clasa ., ) clasa ,

  3 grade C 3 @ - grade C 3 @)3 grade C 3 @)- gra

  numai la iesirea din santier 3 numai pe timpul inspectiilor re 3 numai pe timpul e'pertizelor 2KI 3 ori de c

  politica companiei 3 natura marfurilor ) ruta de navigatie 3 timpul d

  planul de intretinere a navei ) jurnalul de bord 3 jurnalul de masini 3 inregist

  1 grupe de compatibilitate 3 )) grupe de compatibilitate 3 )+ grupe de compatibilitate ) )- grup

  calitatile nautice ale navei 3 buna practica marinareasca ) buna stare de navigabilitate 3 person

  pe riscul armatorului 3 pe riscul destinatarului marfii 3 pe riscul comandantului 3 pe riscu

  liniei de incarcare in apa dulc 3 liniei de incarcare la tropice 3 liniei de incarcare de vara ) liniei de

  substanta e'ploziva 3 substant 3 articol e ) articol

  gaz comprimat ) gaz licefiat 3 gaz lic 3 gaz in s

  gaz comprimat 3 gaz licefiat 3 gaz lic ) gaz in s

  gaz comprimat 3 gaz licefiat ) gaz lic 3 gaz in s

  gaz comprimat 3 gaz licefiat 3 gaz lic 3 gaz in s

  +-,+ picioare cubice ) )33 picioare cubice 3 *0,+ picioare cubice 3 -3 picio

  Dolumul ), 2artea - 3 Dolumul *, 2artea + 3 Dolumul +, 2artea - ) Dolumu

  bratul de redresare 3 bratul stabilitatii statice 3 bratul stabilitatii dinamice ) bratul d

  * scimburi de aer pe ora 3 scimburi de aer pe ora 3 0 scimburi de aer pe ora ) )* sci

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  19/49

  URL Dat Raspuns5 URL Data Raspuns6 URL Data Raspuns7

  nea 8 )

  le trei activitati mentionate8 )

  le trei activitati mentionate8 )

  le trei activitati mentionate8 )

  le trei activitati mentionate8 ) mbalaje pot fi utilizate pentru toat )

  mbalaje pot fi utilizate pentru toat 3

  mbalaje pot fi utilizate pentru toat 3

  e de tip 8 3

  e de tip 8 3

  rupurilor de ambalare8 3

  rupurilor de ambalare8 3

  rupurilor de ambalare8 3

  l +, 2artea +8 3

  litatea navei8 3

  area acestor marfuri nu implica acti 3 nstalatiei de ridicat marfuri8 )

  a practicata in doaga %pe generatoa )

  a practicata in capac8 )

  le trei etape mentionate8 )

  ?=# 2=>758 3

  ?=# 2=>758 3

  iei de stivatori8 3

  ?=# 2=>758 3

  )

  a navei8 3

  ului de navlosire si transport8 3

  ului de navlosire si transport8 3

  ia de navigatie8 3

  tia de stabilitate pentru comandant8 )

  ni8 )

  nu are diviziuni8 3

  nu are diviziuni8 )

  nu are diviziuni8 3

  ni8 3

  nu are diviziuni8 3

  nu are diviziuni8 )

  nu are diviziuni8 )

  nu are diviziuni8 )

  l ), 2artea +8 3

  e periculoase care prezinta riscuri 3

  l +, 2artea -8 3

  e8 3

  ceste colete marcajul MA6I>5 2 )

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  20/49

  ceste colete marcajul MA6I>5 2 )

  cu marcaj necorespunzator sau st )

  !8 3

  l +, 2artea /8 3

  area este de scurta durata8 3

  area ordinii de consum al licidelor l 3a de reziduri din tancurile navei8 3

  I#C8 3

  7CE8 3

  ontainere sunt interzise transportul 3

  ontainere sunt interzise transportul 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ceste containere, la stivuirea ?=# 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ontainere sunt interzise transportul 3

  ontainere sunt interzise transportul 3

  le trei obiective mentionate8 )le trei obiective mentionate8 )

  le trei obiective mentionate8 )

  uit8 )

  ia de stivatori8 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  de descarcare se stabileste prin co 3

  de descarcare se stabileste prin co 3

  igtul net8 )

  egistru brut8 3

  ta navei8 )

  3 mm8 3

  ul e'terior -3 mm si diametrul inte 3

  )

  rena8 3

  a metacentrica transversala8 )

  oducatoare de marfuri periculoase8 3

  nea 8 3

  avei nu influienteaza stabilitatea ei 3

  a tancului8 3

  3

  gi8 )

  3

  33'33 mm8 3

  3

  3

  o(6o8 3

  l +, 2artea .8 3

  mngFd.)8mt 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  21/49

  ia marfurilor8 3

  a coletelor nu este obligatorie8 3

  mngFd*/8mt 3

  mngFd)..8mt 3

  )

  3 3

  3 grade C si minus -3 grade C8 3

  l ), 2artea +8 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  rea prin metodele mentionate nu e 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  stalatiei in functiune nu este obliga 3

  8 3

  mngFd108mt )

  e stivaj ID8 3

  e stivaj ID8 3 e stivaj ID8 )

  e stivaj ID8 3

  3

  3

  3 grade C si minus +0 grade C8 3

  le trei activitati mentionate8 )

  a de stivuire nu este limitata8 3

  M ( !8 )

  de incarcare se stabileste prin cont 3

  de incarcare se stabileste prin cont 3

  dintre dead9eigtul net si greutate 3

  tea de incarcare a navei8 )

  navale8 3

  endentului navei8 3

  mngFd)/8mt 3

  cerealelor8 3

  cerealelor8 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta se sepa )

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa )

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

  caz nu se impune distanta de sepa 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  22/49

  caz nu se impune distanta se sepa 3

  ceste marfuri nu sunt cerinte speci 3

  narea planului neutru8 3

  ncarcarea acestor nave nu este ne 3

  3

  e marfuri ventilatia nu este necesar 3e8 3

  inal(diametral8 3

  ancului de marfa8 3

  3

  m 3

  inal(diametral8 )

  I?8 3

  I?8 3

  I?8 3

  I?8 3

  I?8 3I?8 3

  I?8 3

  I?8 3

  I?8 )

  I?8 )

  ,3 m8 )

  sub presiune8 3

  sub presiune8 3

  sub presiune8 )

  sub presiune8 3

  st8 3

  tancurilor de marfa nu este necesar 3

  3

  3

  e nave nu se admite canarisire la pl )

  rea 25 2=>75 a acestor marfuri nu 3

  rea ?=# 2=>75 a acestor marfuri 3

  nzatoare8 )

  3

  3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  spatiu interzis stivuirii8 3

  3

  spatiu ecivalent cu + containere8 3

  spatiu ecivalent cu + containere8 )

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  23/49

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  spatiu ecivalent cu un container8 3

  perete rezistent la foc si apa8 )

  spatiu ecivalent cu * containere8 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  spatiu ecivalent cu * containere8 3ereti rezistenti la foc si apa8 3

  perete rezistent la foc si apa si o )

  ereti rezistenti la foc si apa8 3

  latimea navei8 )

  )

  3

  3

  3

  3 mm8 3

  - mm8 )

  3 mm8 33 mm8 3

  aestru8 3

  aestru8 3

  l ), 2artea 8 3

  mentul unitar8 3

  l >aval 6oman8 3

  gi ecilateral cu latura de +33 mm8 )

  3

  de masa8 3

  75 5 spatiile de locuit, de surse d )

  periculoase8 )

  de masa8 3

  de masa8 3

  de masa8 3

  l si marcajul coletelor8 )

  lanului8 3

  ?=# 2=>758 3

  ?=# 2=>758 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  peratura controlata88 )

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ?=# 2=>758 3

  ?=# 2=>758 3

  ?=# 2=>758 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  24/49

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ?=# 2=>758 3

  ?=# 2=>758 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  arfuri nu comporta grup de ambal 3 arfuri nu comporta grup de ambal 3

  arfuri nu comporta grup de ambal 3

  cele trei metode mentionate8 )

  securitate nu cuprind aceste elem 3

  l +, 2artea )8 )

  3

  8 3

  mngFd).08mt 3

  mare de etanseitate la nivelul punti 3

  iversale8 3

  iversale8 3gorifice universale8 3

  gorifice universale8 3

  vectie8 3

  talatiilor proprii de operare8 3

  olatia peretilor si a puntilor8 3

  cu structura celulara8 )

  olatia peretilor si a puntilor8 3

  capacitatea totala de transport8 3

  cu structura celulara8 3

  securitate nu cuprind aceste elem 3

  3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  3

  )

  a navei8 3

  3

  3

  8 3

  8 )

  8 3

  8 3

  8 3

  8 3

  l porturilor de operare8 3

  registrului naval8 3

  ia de stivatori8 3

  ecipajului8 3

  nstante8 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  25/49

  rea nu influenteaza sondarea tancu 3

  ceste marfuri nu sunt recomandari 3

  spozitivele mentionate )

  e de pescaj prova, centru si pupa in 3

  le licide se iau din documentatia n 3

  asuratori nu sunt necesare8 3tura marfii se ia din "Certificatul de 3

  3

  3

  3

  de stivaj8 3

  mngFd)/)8mt 3

  3

  3

  descarcare8 3

  nta stivatorilor8 3

  tarea mirosurilor remanente8 )tarea fardajului8 3

  a tancurilor din dublu fund8 3

  ea clapetilor de ventilatie8 3

  vitezei de operare a marfurilor8 3

  l +, 2atrea /8 3

  l +, 2atrea -8 3

  tul capabil sa creeze o variatie unit 3

  a eficienta8 3

  rea cotelor nu este obligatorie8 3

  rea deplasamentului navei goale8 3

  a efectului suprafetelor libere licid 3

  te minima de balast permanent8 3

  ar ma'im de guri de magazii la ope )

  rea greutatilor in planul neutru8 3

  te minima de balast permanent8 3

  ea deplasamentului navei goale8 3

  tul capabil sa creeze o variatie unit 3

  de inclinare transversala8 3

  abilitatii de forma8 )

  lare a marfii8 3

  e marfuri nu se practica rujarea8 3stare de navigabilitate8 3

  ea timpului de operare8 3

  ea timpului de operare8 3

  ea timpului de operare8 3

  a cu ruliu fortat8 3

  ea tangajului navei8 3

  ea ruliului navei8 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  26/49

  ea timpului de stationare a navei8 3

  l ), 2artea 8 3

  nea 8 3

  ore8 3

  de stabilitate8 3

  le + proprietati mentionate8 )le + proprietati mentionate8 )

  rile petroliere nu e'ista riscul acum 3

  ntru transversal8 )

  acteriostatic este total8 3

  tia ?7CE88 3

  lan8 )

  e stabilitate dinamica8 )

  de carene drepte8 3

  a de ruliu8 3

  imitata de curba stabilitatii statice s )

  ea ineficienta a loturilor8 3ri8 3

  mngFd--8mt 3

  mngFd-8mt 3

  navei se determina grafic8 3

  m spre pupa8 3

  rea de drum8 )

  a marfurilor nu depinde de factorii 3

  a marfurilor nu depinde de factorii 3

  area tangajului navei8 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  ea pantocarenei8 3

  7CE8 3

  ul companiei de navigatie8 3

  a stantelor nu este obligatorie8 3

  soara8 3

  ! nu prevede o astfel de separa 3

  trictii8 3

  iuri mici de inclinare transversala8 )

  )

  )

  ceste substante nu sunt restrictii p 3

  3

  3

  3

  3

  3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  27/49

  8 3

  3

  3

  ubstanter nu sunt considerate mar 3

  3

  3 3

  3

  ubstante nu sunt considerate marf 3

  8 )

  3

  diviziunea 8)8 3

  diviziunea )8-8 3

  3

  3

  ubstanter nu sunt considerate mar 3

  3 3

  3

  3

  3

  de C8 )

  ate ori este nevoie8 )

  e stationare sub operatiuni8 3

  area acestor operatiuni nu este ne 3

  e de compatibilitate8 3

  litatea navei8 3

  l incarcatorului8 )

  incarcare de iarna8 3

  3

  3

  3

  3

  )

  are cubice8 3

  l +, 2artea +8 3

  e rasturnare8 3

  buri de aer pe ora8 3

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  28/49

  URL Data Raspuns8 URL Data Raspuns9 URL Data Raspuns1 URL

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  29/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  30/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  31/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  32/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  33/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  34/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  35/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  36/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  37/49

  Data

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  38/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  39/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  40/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  41/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  42/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  43/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  44/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  45/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  46/49

  Categorie de personal Procentaj de trecere Nume model

  CMA>A>7 /- /3G 3F77M

  ;I756 MA6I7IM /- min /3G 3F77M

  5 2=>75 I

  ;I756 MA6I7IM /- min /3G 3F77M

  5 2=>75 II

  Timp acordat[min]

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  47/49

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  48/49

  Sectiunea Nr. intrebari din sectiune Dificultate

  6(77M3) * )

  6(77M3* + )

  6(77M3+ * )

  6(77M3 1 )

  6(77M3- 3 )

  6(77M3. )

  6(77M3/ ) )

  6(77M30 1 )

  6(77M31 * )

  6(77M)3 - )

  6(77M)) ) )

  6(77M)* ) )

  6(77M)+ ) )

  6(77M) ) )

  6(77M)- ) )

  6(77M). + )

  T O T A L 45

  6(77M3) * )

  6(77M3* )

  6(77M3+ + )

  6(77M3 0 )

  6(77M3- 3 )

  6(77M3. )

  6(77M3/ ) )

  6(77M30 0 )

  6(77M31 * )

  6(77M)3 - )

  6(77M)) ) )

  6(77M)* ) )

  6(77M)+ ) )

  6(77M) ) )

  6(77M)- ) )

  6(77M). + )

  T O T A L 45

  6(77M3) - )

  6(77M3* )

  6(77M3+ * )

  6(77M3 / )

  6(77M3- 3 )

  6(77M3. )

  6(77M3/ ) )

  6(77M30 0 )

  6(77M31 * )

  6(77M)3 )

  6(77M)) ) )

  6(77M)* ) )

  6(77M)+ ) )

  6(77M) ) )

 • 7/25/2019 Grile TM (1)

  49/49

  6(77M)- ) )

  6(77M). + )

  T O T A L 45