Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5)...

28
1. In literatura de specialitate exista mai multe formulari pentru a defini investitiile organizatiilor. Definirea investitiilor care pune accent pe natura elementelor achizitionate, intrucat investitiile sunt considerate cheltuieli care se concretizeaza in achizitii de bunuri de folosinta indelungata, este: a. definirea contabila b. definirea contabila si juridica c. definirea monetara d. definirea financiara e. definirea psihologica 2. Definirea contabila si juridica a investitiilor este cea care: a. ia in calcul cresterea valorii personalului prin training b. ia in calcul cresterea clientelei prin operatii de promovare si publicitate c. ia in calcul cheltuielile referitoare la brand d. exprima clar elementele patrimoniale referitoare la investitii e. elemente care fac sa sporeasca performantele si valoarea organizatiei in timp 3. . In literatura de specialitate exista mai multe formulari pentru a defini investitiile organizatiilor. Definirea investitiilor care dilueaza notiunea de insasi investitie, deoarece nu toate cheltuielile care atrag dupa sine obtinerea de flux monetar sunt investitii, este: a. definirea contabila b. definirea contabila si juridica c. definirea juridica d. definirea financiar-monetara e. definirea psihologica 4. “Investitiile reprezinta o cheltuiala certa pentru un venit incert”. Indicati cui apartine afirmatia: a. Cistelecan, L.M. (2002) b. Anannou, T. (1997) c. Stancu , I (1997) d. Vasile, I. (1997) e. Masse, P. (1964) 5. Din definitiile date investitiilor se desprind o serie de trasaturi, dintre care: 1) investitia presupune transpunerea in cheltuieli a unor disponibilitati banesti indiferent daca efortul inseamna realizarea unor obiecte, bunuri concrete, echipamente sau dimpotriva plasamente in actiuni, titluri si hartii de valoare. 2) investitia reprezinta ansamblul de cheltuieli care va genera venituri sau economii o perioada indelungata si care permit rambursarea, respectiv recuperarea cheltuielilor initiale. 3) investitia inseama efort, sub multiple aspecte, dar in urma caruia se sconteaza efecte diverse, multiplicatoare, cel mai adesea sub forma sporului de profit, a carui realizare ramane incerta. 4) investitia implica dezafectarea temporara, dar certa, a unor resurse curente (materiale, financiare, de munca) al caror cost urmeaza a fi suplinit de efectele nete viitoare. Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT

Transcript of Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5)...

Page 1: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

1. In literatura de specialitate exista mai multe formulari pentru a defini investitiile

organizatiilor. Definirea investitiilor care pune accent pe natura elementelor achizitionate,

intrucat investitiile sunt considerate cheltuieli care se concretizeaza in achizitii de bunuri

de folosinta indelungata, este: a. definirea contabila

b. definirea contabila si juridica

c. definirea monetara

d. definirea financiara

e. definirea psihologica

2. Definirea contabila si juridica a investitiilor este cea care: a. ia in calcul cresterea valorii personalului prin training

b. ia in calcul cresterea clientelei prin operatii de promovare si publicitate

c. ia in calcul cheltuielile referitoare la brand

d. exprima clar elementele patrimoniale referitoare la investitii e. elemente care fac sa sporeasca performantele si valoarea organizatiei in timp

3. . In literatura de specialitate exista mai multe formulari pentru a defini investitiile

organizatiilor. Definirea investitiilor care dilueaza notiunea de insasi investitie, deoarece

nu toate cheltuielile care atrag dupa sine obtinerea de flux monetar sunt investitii, este: a. definirea contabila

b. definirea contabila si juridica

c. definirea juridica

d. definirea financiar-monetara

e. definirea psihologica

4. “Investitiile reprezinta o cheltuiala certa pentru un venit incert”. Indicati cui apartine

afirmatia: a. Cistelecan, L.M. (2002) b. Anannou, T. (1997) c. Stancu , I (1997) d. Vasile, I. (1997) e. Masse, P. (1964)

5. Din definitiile date investitiilor se desprind o serie de trasaturi, dintre care:

1) investitia presupune transpunerea in cheltuieli a unor disponibilitati banesti

indiferent daca efortul inseamna realizarea unor obiecte, bunuri concrete,

echipamente sau dimpotriva plasamente in actiuni, titluri si hartii de valoare.

2) investitia reprezinta ansamblul de cheltuieli care va genera venituri sau economii o

perioada indelungata si care permit rambursarea, respectiv recuperarea cheltuielilor

initiale.

3) investitia inseama efort, sub multiple aspecte, dar in urma caruia se sconteaza

efecte diverse, multiplicatoare, cel mai adesea sub forma sporului de profit, a carui

realizare ramane incerta.

4) investitia implica dezafectarea temporara, dar certa, a unor resurse curente

(materiale, financiare, de munca) al caror cost urmeaza a fi suplinit de efectele nete

viitoare.

Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT

Page 2: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

5) investitia constituie o mobilizare in bunuri mobile sau imobile, corporale sau

necorporale achizitionate ori create pentru o entitate economica.

Indicati care sunt trasaturile comune oricarei definitii: a. 1+2+3

b. 2+3+4

c. 1+3+4

d. 3+4+5

e. 1+4+5

6. Dupa Ananou, T. (1997) investitia imateriala are 6 forme. Dintre cele enumerate mai jos

una este eronata. Indicati eroarea! a. achizitii de bunuri de capital b. achizitii de brevete si licente

c. cheltuieli de publicitate si marketing

d. cheltuieli cu formarea personalului e. cheltuieli de cercetare/dezvoltare

7. Interesul pentru investitiile imateriale este determinat de o serie de tendinte in activitatea

economica mondiala. Dintre tendintele enumerate mai jos una este eronata. Indicati

eroarea! a. cresterea activitatilor tertiale

b. dezvoltarea externalitatii c. dezvoltarea investitiilor sociale

d. cresterea rolului inovatiei e. cresterea calitatii in cadrul concurentei

8. Investitiile se grupeaza dupa mai multe criterii: dupa natura lor, dupa riscul pe care il

implica pentru viitorul organizatiei, dupa forma patrimoniala, dupa politica manageriala,

dupa modul lor de realizare etc, dintre care:

1) investitii tehnice

2) investitii financiare

3) investitii sociale

4) investitii umane

5) investitii comerciale

6) investitii strategice

7) investitii de dezvoltare

8) investitii de inlocuire

9) investitii directe

10) investitii indirecte

Indicati care sunt investitiile care se grupeaza dupa modul lor de realizare: a. 3+6+9

b. 2+4+6+8+10

c. 1+3+5+7

d. 9+10

e. 7 +8

9. Investitiile se grupeaza dupa mai multe criterii: dupa natura lor, dupa riscul pe care il

implica pentru viitorul organizatiei, dupa forma patrimoniala, dupa politica manageriala,

dupa modul lor de realizare etc, dintre care:

1) investitii tehnice

2) investitii financiare

Page 3: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

3) investitii sociale

4) investitii umane

5) investitii comerciale

6) investitii strategice

7) investitii de dezvoltare

8) investitii de inlocuire

9) investitii directe

10) investitii indirecte

Indicati care sunt investitiile care se grupeaza dupa riscul pe care il implica pentru viitorul

organizatiei: a. 6+7+8

b. 1+2+3

c. 8+9+10

d. 5+6+7

e. 4+5+6

10. Gruparea investitiilor in: investitii in bunuri corporale, investitii in bunuri necorporale si

investitii financiare se face dupa criteriul: a. dupa natura lor b. dupa forma patrimoniala a investitiilor strategice

c. dupa politica manageriala

d. dupa modul de realizare

e. riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei

11. Investitia in know-how este o investitie in: a. depozite bancare

b. societati comerciale

c. plasamente de capital d. bunuri corporale

e. bunuri necorporale

12. Investitiile cu risc considerabil mare sunt: a. investitiile de inlocuire

b. investitii pentru modernizare

c. investitii strategice

d. investitii de dezvoltare

e. investitii sociale

13. Urmatoarele constituie investitii:

1) plantatii

2) obiecte de colectie

3) cursuri de tip training

4) publicitate

5) brand

6) actiuni

Care dintre cele de mai jos sunt investitii comerciale? a. 1+2

b. 2+3

c. 3+4

d. 4+5

e. 5+6

Page 4: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

14. Investitiile destinate aducerii nivelului tehnic a echipamentului existent la un nivel tehnic-

tehnologic actual sunt investitii: a. fara risc

b. cu risc redus

c. cu risc moderat d. cu risc mare

e. cu risc considerabil mare

15. Dezinvestitia cuprinde urmatoarele activitati, dintre care una este eronata. Indicati

eroarea!: a. Vanzarea unei parti din activele intreprinderii b. Dezafectarea (demolarea, casarea, dezmembrarea) unei parti din activele

intreprinderii c. Evacuarea utilajelor si a deseurilor periculoase

d. Organizarea activitatilor de recuperare si valorificare a elementelor dezafectate

e. Preluarea (achizitia) unei firme sau fuzionarea cu o firma.

16. O serie de factori influenteaza dezinvestitia in sens pozitiv sau negativ, dintre care:

1) supraproductia unor produse care nu mai intalnesc cerere pe piata.

2) gradul insuficient de utilizare a capacitatilor.

3) dificultati de aprovizionare (materii prime limitate etc.).

4) calificarea insuficienta a fortei de munca.

5) concurenta ridicata.

6) tehnologia invechita.

7) pierderea prestigiului.

8) pierderea cotei de piata.

9) pierderea unor furnizori.

10) conflicte sociale ca urmare a disponibilizarilor de personal adiacente.

Care sunt factorii care se opun dezinvestitiei: a. 1+2+3+4

b. 4+5+6+7

c. 5+6+7+8

d. 6+7+8+9

e. 7+8+9+10

17. O serie de factori influenteaza dezinvestitia in sens pozitiv sau negativ, dintre care:

1) supraproductia unor produse care nu mai intalnesc cerere pe piata.

2) gradul insuficient de utilizare a capacitatilor.

3) dificultati de aprovizionare (materii prime limitate etc.).

4) subcapitalizarea organizatiei.

5) reorientarea strategica a organizatiei.

6) pierderea prestigiului.

7) pierderea cotei de piata.

8) pierderea unor furnizori.

9) conflicte sociale ca urmare a disponibilizarilor de personal adiacente.

10) diminuarea cifrei de afaceri.

Care sunt factorii sustin dezinvestitia: a. 1+2+3+4+5

b. 2+4+6+8+10

Page 5: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

c. 1+3+5+7+9

d. 3+4+5+6+7

e. 4+5+6+7+8

18. In statistica nationala in termenul de investitii in grupa „alte investitii” se cuprind: a. promovarea rezervelor de substante minerale utile in categorie superioara

b. cheltuieli efectuate pentru cumpararea animalelor de munca, de productie si

reproductie. c. mijloacele de transport. d. lucrari de montaj ale utilitatilor tehnice si functionale cu intreg complexul de

operatii prin care se realizeaza asamblarea pe santier a componentelor lor. e. extragerea substantelor minerale utile in stare fluida (foraj de exploatare).

19. O constructie la valoarea bruta isi transfera din valoare prin productie si reproductie si isi

diminueza valoarea prin depreciere. Neadecvarea sau supradimensionarea cladirii, a

stilului sau dotarilor se refera la: a. deprecierea fizica

b. deprecierea economica

c. deprecierea functionala

d. amortizare

e. uzura

20. Urmatoarele reprezinta investitii:

1) constructii

2) utilaje si echipamente tehnologice

3) mijloace de transport

4) actiuni la alte firme

5) creante

Care dintre cele de mai jos reprezinta investitii din cadrul organizatiei: a. 1+2+3

b. 2+4

c. 1+3

d. 4+5

e. 1+2+5

21. Decizia de a investi se bazeaza pe luarea in considerare a urmatoarelor criterii economice:

1) raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei

este supraunitar

2) raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei

este subunitar

3) raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei

este 1

4) raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor este supraunitar

5) raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor este subunitar

6) raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor este 1

Decizia de a investi este favorabila daca: a. 1+2+3

b. 4+5+6

c. 2+6

d. 1+3+4+6

Page 6: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

e. 2+3+5+6

22. Procesul managerial de investitii cuprinde urmatoarele etape:

1) realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii.

2) evaluarea performantelor prin masurarea eficientei economice a investitiei sau a

randamentului sau.

3) controlul managerial al realizarii investitiilor.

4) fundamentarea deciziilor de investitii prin evaluarea activelor de capital disponibile si

selectarea variantei optime.

5) cercetarea pietei pentru a se analiza sansele de castig si riscurile (include culegerea

informatiilor privind rata inflatiei, rata dobanzii, indicatori de eficienta).

6) planificarea investitiilor in termeni de nevoi, resurse (capacitate) si atitudine fata de

risc.

Succesiunea etapelor este: a. 6-5-4-1-3-2

b. 6-5-4-3-2-1

c. 1-2-3-4-5-6

d. 2-4-6-1-3-5

e. 1-6-2-5-3-4

23. Programarea si bugetarea obiectivelor de investitii necesare face parte din: a. cercetarea pietei b. planificarea investitiilor c. fundamentarea deciziilor de investitii d. evaluarea performantelor e. realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii

24. Masurarea rezultatelor previzionate pe tot parcursul utilizarii obiectivelor de investitii face

parte din: a. cercetarea pietei. b. planificarea investitiilor c. fundamentarea deciziilor de investitii d. evaluarea performantelor e. realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii

25. Daca proiectul de investitii este de anvergura, managementul investitiilor se axeaza pe

proiect si parcurge un ciclu care presupune trei faze: faza de pre-investitii, faza de

investitii si faza de operare sau exploatare a investitiei. Urmatoarele sunt etape ale

proiectului:

1) identificarea oportunitatilor de investitii (studiul de oportunitate) ;

2) analiza proiectelor alternative si selectia preliminara a proiectelor ;

3) realizarea studiilor suport si/sau functionale;

4) pregatirea proiectului (studiul de pre-fezabilitate si studiul de fezabilitate);

5) evaluarea proiectului de investitii si luarea deciziei de investitii.

6) stabilirea bazelor legale, financiare si organizatorice pentru implementarea proiectului.

7) achizitia sau transferul de tehnologie, incluzand proiectele tehnico-ingineresti

8) detalierea proiectului incluzand licitatiile

9) achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor de constructii;

10) marketingul pre-productie, incluzand contactarea furnizorilor si stabilirea

administratiei pentru managementul in faza exploatarii obiectivului de investitii.

Page 7: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

11) selectia si pregatirea sau instruirea (training-ul) personalului;

12) receptia obiectivului si inceperea activitatii sau a exploatarii obiectivului de investitii.

Care dintre etape apartin fazei de pre-investitii? a. 1+3+5+7+9+11

b. 2+4+6+8+10+12

c. 1+2+3+4+5

d. 6+7+8+9+10+11+12

e. 3+9+12

26. Caracteristicile pe baza carora se evalueaza si se compara variantele decizionale, in

vederea adoptarii celei mai rationale decizii, in conditiile date si pe baza informatiilor

obtinute se refera la: a. alternative decizionale

b. mediu

c. multimea consecintelor decizionale

d. criteriile decizionale

e. obiectivele deciziei

27. Determinarea surplusului de profit, surplusului de productivitate si economiei de

consumuri in cazul inlocuirii sau modernizarii unei linii tehnologice se refera la: a. alternative decizionale

b. mediu

c. multimea consecintelor decizionale

d. criteriile decizionale

e. obiectivele deciziei

28. Determinarea utilitatii, printr-o abordare calitativa in care consecintele fiecarei variante se

exprima printr-o nota intre 0 si 1, ca de exemplu: construirea intr-un cartier de blocuri pe

un teren viran, a unei gradinite, a unui centru comercial, al unei policlinici, al unei parcari

sau a unui parc cu loc de joaca pentru copii se refera la: a. alternative decizionale

b. multimea consecintelor decizionale

c. criteriile decizionale

d. obiectivele deciziei e. decident

29. Importanta fundamentala a deciziei de investitii in management rezulta din aspectele

enumerate mai jos, din care unul este eronat. Indicati eroarea! a. Investitiile constituie pe termen lung suportul cresterii si supravietuirii

organizatiei. b. Investitiile consuma o parte substantiala a resurselor materiale, financiare si umane

ale organizatiei; c. Decizia de investitii implica resursele organizatiei pentru o perioada de timp medie

sau lunga si uneori de o maniera ireversibila. d. Investitiile financiare ofera o mai mare rigiditate procesului de recuperare a

cheltuielilor de capital. e. Decizia de investitii este influentata de consideratia mediului financiar al

organizatiei.

Page 8: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

30. Elementele componente ale procesului decizional sunt date descrise prin:

1) variabile controlabile

2) previziuni incerte

3) caracteristici cunoscute

4) numar ridicat de variable necontrolabile

5) evolutia caracteristicilor poate fi anticipata cu precizie

6) o mare parte a informatiilor este necontrolabila

Care dintre componentele decizionale de mai jos se refera la situatia decizionala de

certitudine: a. 1+3+5

b. 2+4+6

c. 1+2+3

d. 4+5+6

e. 2+4

31. Elementele componente ale procesului decizional sunt date descrise prin:

1) variabile controlabile

2) previziuni incerte

3) caracteristici cunoscute

4) numar ridicat de variable necontrolabile

5) evolutia caracteristicilor poate fi anticipata cu precizie

6) o mare parte a informatiilor este necontrolabila

Care dintre componentele decizionale de mai jos se refera la situatia decizionala de

incertitudine: a. 1+3

b. 2+6

c. 1+2

d. 4+5

e. 2+4

32. Elementele componente ale procesului decizional sunt date descrise prin:

1) variabile controlabile

2) evolutia caracteristicilor in viitor este foarte dificil de anticipat

3) caracteristici cunoscute

4) numar ridicat de variable necontrolabile

5) evolutia caracteristicilor poate fi anticipata cu precizie

6) o mare parte a informatiilor este necontrolabila

Care dintre componentele decizionale de mai jos se refera la situatia decizionala de risc: a. 1+3

b. 2+4

c. 2+6

d. 1+2

e. 4+5

33. Indiferent de situatia decizionala (de certitudine, incertitudine sau de risc), decizia de

investitii comporta trei dimensiuni: dimensiunea strategica, dimensiunea investitionala si

dimensiunea financiara. Care dintre elementele de mai jos nu se refera la dimensiunea

investitionala? a. estimarea costului capitalurilor permanente: costul mediu ponderat al capitalului b. elaborarea proiectelor de investitii

Page 9: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

c. evaluarea proiectelor d. analiza riscurilor e. stabilirea criteriilor si analiza ofertelor furnizorilor de obiecte de investitii

34. “S-a elaborat o schema de criterii pentru identificarea ideilor de proiecte bune?”

Intrebarea se refera la o etapa din “procesul decizional in investitii de capital” (Butler et al,

1993): Identificat-o! a. Generarea ideilor de investitii b. Identificarea oportunitatilor de investitii c. Selectia proiectelor d. Dezvoltarea ideii de investitii intr-o propunere ferma

e. Controlul proiectelor, incluzand si post-auditul

35. “Vom avea acces la resursele necesare (financiare, tehnologice, competente ale

personalului, etc.)?” Intrebarea se refera la o etapa din “procesul decizional in investitii de

capital” (Butler et al, 1993):

a. Generarea ideilor de investitii b. Identificarea oportunitatilor de investitii c. Selectia proiectelor d. Dezvoltarea ideii de investitii intr-o propunere ferma

e. Controlul proiectelor, incluzand si post-auditul

36. Controlul care ajuta managerii sa invete din experiente sa imbunatateasca calitatea

deciziilor viitoare si sa tempereze previziunile prea optimiste este: a. control ante-decizional b. control post-decizional c. control de influentare

d. control de selectie

e. control de interventie

37. La care dintre parametrii financiari ai dezinvestitiei face referire formula: Fluxul real de

capitaluri formate de venitul realizat de activele asociate activitatii de referinta incheiate,

diminuat cu cheltuielile aferente acestei actiuni? a. valoarea recuperabila

b. durata de viata restanta

c. fluxul de venituri pierdute

d. valoarea reziduala viitoare pierduta

e. rata de actualizare

38. Formula: ,

in care:

CFv = fluxul de numerar al valorii recuperabile

CFc = fluxul de numerar reflectat de cheltuielile cu dezinvestitia

i = 1....n, unde n = modalitati de recuperare

j = 1....m, unde m = elemente de cheltuieli

k = rata marginala a capitalului

este utilizata pentru calculul: a. duratei de viata restanta

b. fluxului de venituri pierdute

c. valoarii recuperabile a dezinvestitiei

Page 10: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

d. valoarii reziduale viitoare pierduta

e. ratei de actualizare

39. Urmatoarele elemente se refera la dezinvestitie:

1. excedentul net de expoatare pierdut

2. cheltuieli variabile evitate

3. durata de viata estimata

4. fluxul de numerar al valorii recuperabile

5. durata de viata consumata

6. valoarea neta a veniturilor aferente activelor dezinvestite

Care dintre elemente compun relatia de calcul a duratei de viata restante? a. 1 si 3

b. 2 si 4

c. 4 si 6

d. 3 si 5

e. 1 si 6

40. Rationamentul decizional urmeaza una din urmatoarele trei directii:

1) dezinvestirea unei activitati nerentabile

2) alocarea valorii recuperabile unei oportunitati de reinvestitie rentabila

3) dezinvestirea unei activitati inca rentabile pentru a aloca valoarea recuperabila unei

oportunitati de reinvestitie mai rentabila

4) achitarea datoriilor

In cazul falimentului care dintre directii este oportun a se urma? a. 1 si 2

b. 2 si 3

c. 3 si 4

d. 1 si 4

e. 2 si 4

41. Indicati care dintre riscurile enumerate mai jos nu face parte dintre riscurile concrete ale

procesului investitional? a. riscul creditului (finantarii) b. riscul fluxului de numerar (cash flow-ului) c. riscul ratei dobanzii d. riscul cursului de schimb valutar e. riscul daunelor accidentale

42. Cu cat sunt mai multe tipuri de risc cu atat mai importanta este realizarea si cunoasterea

legaturilor intre elementele de risc. Afirmatia se refera la: a. expunerea la risc

b. marimea expunerii a risc

c. costul riscului d. corelatia riscurilor e. riscurile asociate

43. Se masoara prin determinarea ponderii riscului de investitii in riscul total.

Afirmatia se refera la: a. expunerea la risc

b. marimea expunerii a risc

Page 11: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

c. costul riscului d. corelatia riscurilor e. riscurile asociate

44. Un risc foarte scazut al investitiilor (Banacu, 2004), de exemplu riscul achizitionarii

obligatiunilor guvernamentale, este de: a. zero

b. 1-3%

c. 3-5%

d. 5-7%

e. 10%

45. Un risc scazut al investitiilor (Banacu, 2004), de exemplu investitii in publicitatea produselor

din industria alimentara, este de: a. zero

b. 1-3%

c. 3-5%

d. 5-7%

e. 10%

46. Un risc mediu al investitiilor (Banacu, 2004), de exemplu investitii in reinoirea

echipamentelor prin inlocuirea acestora cu altele similare, dar cu tehnologie mai avansata,

este de: a. 5%

b. 10%

c. 15%

d. 20%

e. 25%

47. Un risc inalt al investitiilor (Banacu, 2004), de exemplu investitii in lansarea unui nou

produs pe piata, este de : a. 15-20%

b. 20-25%

c. 25-30%

d. 25-50%

e. 50%

48. Riscurile sunt in general limitate in: a. investitii de inlocuire

b. investitii de modernizare

c. investitii de expansiune

d. investitii strategice

e. investitii straine

49. Criteriul de analiza a riscului investitional, care se bazeaza pe presupunerea ca

probabilitatea de egalizare a nivelului cererii pentru produse sau servicii oferite de diferite

proiecte de investitii care au diferite capacitate, este: a. criteriul Bayes –Laplace

b. criteriul maximizarii c. criteriul Maximax

d. criteriul Hurvics

Page 12: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

e. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

50. Daca un investitor alege sa obtina un profit minim, dar sigur, in locul unui profit maxim,

dar nesigur, inseamna ca pentru evaluarea riscului investitional se utilizeaza: a. criteriul Bayes –Laplace

b. criteriul maximizarii c. criteriul Maximax

d. criteriul Hurvics

e. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

51. Daca un investitor alege sa obtina un profit maxim la un risc maxim inseamna ca pentru

evaluarea riscului investitional se utilizeaza criteriul: a. criteriul maximizarii b. criteriul Hurvics

c. criteriul Maximax

d. criteriul Bayes –laplace

e. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

52. Costurile de oportunitate pentru decizii incorecte de investitii se determina ca diferenta

dintre profitul curent (prezent) si profitul maxim asteptat. La care dintre criteriile de

evaluare a riscului de investitii din variantele de mai jos se refera ? a. criteriul Bayes –Laplace

b. criteriul maximizarii c. criteriul Maximax

d. criteriul minimax

e. criteriul minimizarii sau maximizarii regretelor

53. Daca investitorul are aversiune fata de risc va avea in vedere obtinerea unui profit minim

dar sigur din investitii. Ce scor se va acorda in evaluarea riscului utilizand criteriul

Hurwicz? a. sub 0,35

b. intre 0,35-0,50

c. intre 0,50-0,65

d. peste 0,65

e. zero

54. Principalele riscuri in piata financiara sunt:

1) riscul pietei: incertitudinea evolutiei viitoare a preturilor titlurilor financiare;

2) riscul momentului: posibilitatea pierderilor sau reducerii castigurilor prin plasarea intr-

un moment nepotrivit;

3) riscul schimbarii cadrului legislativ, in special in economiile in tranzitie;

4) riscul inflatiei: consta in reducerea puterii de cumparare a banilor si a profiturilor in

cazul investitiilor cu venituri fixe.

5) riscul afacerii, generat de incertitudinea privind cererea si oferta de piata a produselor si

serviciilor oferite;

6) riscul optional, determinat de incertitudinea asupra formei titlului de valoare;

7) riscul vandabilitatii, se refera la viteza de tranzactionare a titlului pe piata;

8) riscul solvabilitatii, se refera la capacitatea de a converti in bani lichizi titlurile emise;

Care dintre riscurile urmatoare sunt generale?

Page 13: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

a. 1+2+3+4

b. 2+4+6+8

c. 1+3+5+7

d. 5+6+7+8

e. 3+4+5+6

55. Principalele riscuri in piata financiara sunt:

1) riscul pietei: incertitudinea evolutiei viitoare a preturilor titlurilor financiare;

2) riscul momentului: posibilitatea pierderilor sau reducerii castigurilor prin plasarea intr-

un moment nepotrivit;

3) riscul schimbarii cadrului legislativ, in special in economiile in tranzitie;

4) riscul inflatiei: consta in reducerea puterii de cumparare a banilor si a profiturilor in

cazul investitiilor cu venituri fixe.

5) riscul afacerii, generat de incertitudinea privind cererea si oferta de piata a produselor si

serviciilor oferite;

6) riscul optional, determinat de incertitudinea asupra formei titlului de valoare;

7) riscul vandabilitatii, se refera la viteza de tranzactionare a titlului pe piata;

8) riscul solvabilitatii, se refera la capacitatea de a converti in bani lichizi titlurile emise;

Care dintre riscurile urmatoare sunt particulare? a. 1+2+3+4

b. 2+4+6+8

c. 1+3+5+7

d. 5+6+7+8

e. 3+4+5+6

56. Daca se cunoaste prima (premium-ul) de risc de capital ca fiind o medie istorica de 5,5%

si rata fara risc de 6,5% (care poate fi castigul cotat la maturitate pentru obligatiuni

guvernamentale) inseamna ca investitorii de capital asteapta o rata de profitabilitate

(rentabilitate) pentru capitalul investit (incluzand dividendul si capitalul castigat) de: a. 5,5%

b. 6,5%

c. 12%

d. 10%

e. 0%

57. La care dintre variantele de mai jos se refera relatia de calcul ?

unde: rata de revenire fără risc ; rata de revenire aşteptată a pieţei ; rata activului

(capitalului)

a. riscul nesistematic

b. rata asteptata a castigului c. rata de revenire fara risc

d. rata de revenire asteptata a pietei e. rata activului (capitalului)

58. In calculul ratei de rentabilitate a investitiei se iau in considerare urmatoarele cheltuieli cu

exploatarea investitiei:

1. costul marfurilor vandute.

2. costul materiilor prime si materialelor.

Page 14: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

3 cheltuiei cu energie, apa.

4 cheltuieli cu servicii executate de terti.

5. impozite, taxe si varsaminte asimilate.

6. cheltuieli cu personalul.

7. amortizarea.

8. cheltuielile cu dobanzile.

Care dintre cheltuieli se considera conventional constante (fixe)? a. 1+2

b. 3+4

c. 5+6

d. 7+8

e. 1+2+3

59. Investitia este eficienta daca in perioada de creditare pragul de rentabilitate ia valoarea: a. peste 90%

b. peste 100%

c. sub 100%

d. intre 90-100%

e. 95%

60. In calculul pragului de rentabilitate ca metoda de masurare a riscului de investitii intra

urmatoarele elemente:

1) cheltuieli variabile

2) cheltuieli fixe

3) cifra de afaceri

4) coeficientul a (raportul dintre cheltuielile variabile si cifra de afaceri)

Dintre combinatiile de mai jos selectati varianta corecta de calcul al pragului de

rentabilitate: a. raportul dintre cheltuieli variabile si cifra de afaceri inmultit cu (1-a) b. raportul dintre cifra de afaceri si cheltuieli fixe

c. raportul dintre cheltuieli fixe si (1-a) d. raportul dintre cheltuieli variabile si (1-a) e. raportul dintre cheltuielile variabile si cifra de afaceri.

61. Dintre variantele enumerate mai jos selectati elementul care nu intra in calculul

angajamentului de capital! a. investitiile anuale

b. costurile anuale

c. coeficientul de actualizare

d. momentul de scoatere din functiune a obiectivului e. durata de executie a lucrarilor de investitii

62. In cazul investitiilor se considera:

1) durata de proiectare (g).

2) durata de executie a lucrarilor de investitii (d).

3) durata eficienta de functionare (De).

4) durata de exploatare (D).

5) durata de recuperare a investitiei (T).

Din ce este alcatuit orizontul de timp pentru calculul capitalului angajat? a. 1+2+5

Page 15: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

b. 2+3+4

c. 3+4+5

d. 1+4+5

e. 1+2+3

63. In legatura cu angajamentul de capital decidentii trebuie sa raspunda la urmatoarele

intrebari:

1) Valoarea totala a cash flow-ului este mai mare sau mai mica decat angajamentul de

capital ?

2) S-au realizat corespunzator economii la costurile anuale de exploatare si pe

ansamblu?

3) S-a ajuns sau nu la un angajament de capital acceptabil ?

4) Care este dimensiunea fondurilor de investitii necesare? Se poate finanta proiectul?

5) Cum se pot asigura fondurile necesare ?

Care din intrebari se refera la minimizarea angajamentului de capital la un nivel dat al

capacitatii de productie, de venituri totale si avantaje economice totale ? a. 1+2

b. 3+4

c. 4+5

d. 2+3

e. 1+5

64. Care din afirmatiile de mai jos exprima valoarea totala a costurilor initiale de investitii si a

costurilor ulterioare de exploatare a cladirilor, in general a constructiilor si de mentenanta,

pe perioada de viata economica a proiectului de investitii sau pe o durata convenita de

timp, de circa 20-25 ani?

a. angajamentul de capital

b. costul global

c. costurile totale de exploatare actualizate

d. costurile totale de investitii

e. costurile de mentenanta totale

65. Ce reprezinta relatia de calcul ?

a. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

b. angajamentul de capital c. rata interna de rentabilitate

d. termenul de recuperare

e. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

66. Considerand angajamentul de capital K (Kt, Kta) si venitul obtinut din exploatarea

obiectivului de investitii V (Vt, Vta) exista urmatoarele variante:

1) Vt = Kt

2) Vta = Kta

3) δa =

4) Vt < Kt

Page 16: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

5) Vta < Kta

6) Vt > Kt

7) Vta > Kta

8) δa =

9) δa =

Care sunt situatiile in care proiectul este eficient si se poate continua analiza dinamica? a. 6+7+9

b. 1+2+3

c. 4+5+8

d. 1+3+5

e. 2+4+6

67. Vta – Kta reprezinta: a. avantajul net b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

c. angajamentul de capital d. rata interna de rentabilitate. e. termenul de recuperare

68. Dintre urmatoarele afirmatii referitoare la valoarea neta actualizata (VNA sau VAN) una

este eronata. Indicati eroarea! a. constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economica si financiara a

unui proiect de investitii b. caracterizeaza, in valoare absoluta, aportul de avantaj economic al unui proiect dat

de investitii c. caracterizeaza rasplata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit in

proiectul de investitii d. pune in evidenta deficitul total de cash flow in raport cu costul de investitii necesar e. se exprima sub forma de cash flow sau flux de numerar in valoare curenta

69. Surplusul total de Flux de numerar (cash flow) in raport cu Costul investitiilor, ambele

exprimate in valori actualizate, reprezinta: a. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

b. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat c. angajamentul de capital d. rata interna de rentabilitate

e. termenul de recuperare

70. Ce reprezinta relatia de calcul: ?

a. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat b. angajamentul de capital. c. rata interna de rentabilitate

d. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de

realizare a proiectului este scurta (pana la un an) e. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de

realizare a proiectului este mai mare de un an

Page 17: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

71. Ce reprezinta relatia de calcul: ?

a. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat b. angajamentul de capital c. rata interna de rentabilitate

d. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de

realizare a proiectului este scurta (pana la un an) e. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de

realizare a proiectului este mai mare de un an.

72. In fundamentarea deciziei de investitii se opereaza cu o serie de elemente, dintre care:

1) venitul actualizat

2) valoarea investitiei actualizate

3) fluxul de numerar actualizat

4) rata de actualizare

5) durata de realizare a investitiei

6) durata de exploatare a investitiei

7) rata de capitalizare

Indicati care sunt elementele care nu intra in calculul venitului net actualizat VNA! a. 1+2+3

b. 4+5+6

c. 1+7

d. 5+6+7

e. 2+6

73. Ce reprezinta raportul dintre fluxul de numerar actualizat CFta si fondurile de investitii

actualizate Ia, ca un criteriu al deciziei de investitii ? a. indicele de profitabilitate

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

c. angajamentul de capital d. rata interna de rentabilitate

e. termenul de recuperare.

74. Tabelul de mai jos prezinta 5 variante de proiecte de investitii. Indicati varianta cea mai

eficienta !

Proiectul Ia VNA Ip

p1 33,1 94,3 3,85

p2 32,0 95 3,97

p3 35,0 101 3,89

p4 30,0 90 4,00

p5 28,4 88 4,10

a. p1

b. p2

c. p3

d. p4

e. p5

Page 18: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

75. Relatia se foloseste pentru a se calcula:

a. venitul net actualizat b. rata interna de rentabilitate

c. indicele de profitabilitate

d. fluxul de numerar degajat de obiectivul de investitii e. rata de actualizare

76. Diferenta dintre amin si amax, unde:

rata de actualizare pentru care venitul net actualizat este pozitiv;

rata de actualizare pentru care venitul net actualizat este negativ;

Trebuie sa fie:

a. negativa

b. zero

c. Maxim 5 %

d. 5-10%

e. Peste 10%

77. Un proiect de investitii este acceptat daca: a. minim

b. indicele de profitabilitate este negativ

c. RIR > costul capitalului d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR). e. daca i = RIR

78. Un proiect de investitii este acceptat daca: a. maxim

b. indicele de profitabilitate este negativ

c. RIR < costul capitalului. d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR) e. daca i = RIR

79. Fundamentarea deciziei de investitii se bazeaza pe urmatoarele situatii extreme:

1) VNA maxim

2) VNA minim

3) Ip pozitiv

4) Ip negativ

5) RIR > costul capitaluui

6) RIR <costul capitalului

7) Vta > Kta

8) Vta < Kta

9) δa =

10) δa =

Care dintre urmatoarele combinatii conduc la decizia de acceptare a proiectului de

investitii? a. 1+3+5+7+9

Page 19: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

b. 2+4+6+8+10

c. 1+2+3+4+5

d. 6+7+8+9+10

e. 1+4+9

80. Fundamentarea deciziei de investitii se bazeaza pe urmatoarele situatii extreme privind

venitul net actualzat, indicele de profitabilitate si rata interna de rentabilitate:

1) VNA maxim

2) VNA minim

3) Ip pozitiv

4) Ip negativ

5) RIR > costul capitaluui

6) RIR <costul capitalului

Care dintre urmatoarele situatii conduc la decizia de respingere a proiectului de investitii? a. 1+2+3

b. 4+5+6

c. 2+4+6

d. 1+3

e. 1+5

81. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

1) existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

6) integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii specifice! a. 7 +8 +12

b. 10 +11

c. 9 +10

d. 4+5+6

e. 1+2+3

82. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

1) existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

6) integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

Page 20: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii economice! a. 1+2

b. 3+5+7

c. 4+6+8

d. 9+11

e. 10+12

83. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

1) existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

6) integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii ecologice! a. 5+7+11

b. 6+10+12

c. 8+9

d. 1+3

e. 2+4

84. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

1) existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

6) integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii strategice! a. 9 +10

Page 21: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

b. 1+3+5

c. 2+4+6

d. 7 +12

e. 8 + 11

85. Urmatoarele reprezinta metode si modele economico-matematice:

1) metoda minimizarii efortului specific

2) metoda celor mai mici patrate

3) metoda minimizarii cheltuielilor de transport

4) metoda Kaufmann

5) metoda minimizarii sumei de recuperat anual

6) functia de productie Cobb-Douglas

Indicati metodele folosite in decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii! a. 2 si 4

b. 4 si 6

c. 3 si 5

d. 2 si 6

e. 1 si 3

86. Urmatoarele elemente intra in componenta relatiei de calcul a cheltuielilor specifice

echivalente care exprima efortul total ce revine la o unitate de capacitate:

1) cheltuieli echivalente.

2) investitia.

3) cheltuieli anuale de productie.

4) termenul de recuperare a investitiei.

5) investitia specifica.

6) costul unitar.

7) capacitatea anuala de productie.

Selectati combinatia de elemente care compun relatia de calcul utilizata : a. 1+3+5+7

b. 2+3+4+7

c. 1+2+3+5

d. 2+4+6

e. 4+5+6+7

87. Ce reprezinta relatia ? a. cantitatea din produsul k de transportat de la locul i la locul j. b. cheltuieli de transport in varianta i (i= 1,2,....,m) c. tarif de transport al produsului k de la locul i la locul j d. distanta de transport intre locul i si locul j. e. numarul de localitati din care sau spre care se transporta

88. Decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii pe baza grafului distantelor depinde de: a. amplasamentul cu cheltuieli minime

b. consumul specific

c. distanta dintre doua noduri d. capacitatea transportata

Page 22: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

e. tariful mediu pe km.

89. Care din urmatoarele metode si modele economico-matematice se utilizeaza pentru

determinarea capacitatii optime de productie pe baza chetuielilor specifice?: a. metoda minimizarii efortului specific

b. metoda celor mai mici patrate

c. metoda minimizarii cheltuielilor de transport d. metoda Kaufmann

e. functia de productie Cobb-Douglas

90. Analizati urmatoarele tinte cu privire la capacitatea productie:

1) realizarea unui nivel ridicat al productivitatii muncii.

2) minimizarea cheltuielilor de transport al materiei prime si al produselor finite ce revin

pe unitate de capacitate.

3) reducerea costului unitar de productie.

4) reducerea efortului investitional (investitia specifica).

5) reducerea costurilor cu reparatiile si intretinerea.

6) cresterea regimului de lucru.

Selectati combinatia care reprezinta criterii de stabilire a capacitatii optime de productie!

a. 1 + 2 + 4 + 5

b. 1 + 3 + 4 + 5

c. 2 + 3 + 5 + 6

d. 3 + 4 + 5 + 6

e. 1 + 2 + 3 + 4

91. La ce se refera relatia

in situatia de decizie privind momentul optim de inlocuire a utilajelor ? a. cheltuieli cu manopera pentru reparatii b. cheltuieli cu intretinerea, functionarea, reparatiile in anul h. c. valoarea de achizitie a utilajelor d. cheltuieli totale actualizate

e. cheltuieli cu piesele de schimb si materiale de intretinere.

92. Momentul optim de achizitie si de inlocuire a utilajelor se poate determina cu metoda: a. Kaufmann

b. Functia Cobb-Douglas

c. metoda minimizarii sumei de recuperat anual d. metoda celor mai mici patrate

e. metoda grafurilor

93. Alegerea variantei optime de achizitie a utilajelor se poate determina cu metoda: a. Kaufmann

b. Functia Cobb-Douglas

c. metoda minimizarii sumei de recuperat anual d. metoda celor mai mici patrate

e. metoda grafurilor

Page 23: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

94. Una din metodele de alegere a variantei optime de achizitie a utilajelor utilizeaza relatia

Ce reprezinta relatia de mai sus? a. investitia

b. suma ce trebuie recuperata anual c. cheltuieli de intretinere si reparatii. d. coeficient de actualizare

e. factorul de recuperare a capitalului.

95. Urmatoarele sunt elemente utilizate in decizia de investitii pe piata de capital:

1) rata fara risc.

2) premium-ul de risc asteptat al capitalului.

3) volatilitatea (beta) titlului financiar (actiunii).

4) performanta societatii comerciale cotate.

5) riscul total.

Indicati care sunt cele trei elemente necesare pentru a cuantifica castigul asteptat al unei

actiuni! a. 1+3+5

b. 1+2+4

c. 1+2+3

d. 2+3+5

e. 3+4+5

96. Ce reprezinta relatia: Pi = ?

a. riscul total b. castigul asteptat din investitia in titlul financiar c. rentabilitatea titlului financiar d. pretul curent al actiunii e. dividendul

97. Pentru deciziile de investitii financiare se utilizeaza o serie de modele. Indicati carui

model ii corespunde relatia ?

a. modelul de evaluare a dividendelor b. modelul de arbitraj a lui Ross

c. modelul de crestere a lui Gordon

d. modelul pretului activelor de capital e. modelul Marcovitz si Sharp

Page 24: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

98. Ce reprezinta relatia ?

a. metoda Kaufmann

b. modelul de evaluare a dividendelor c. modelul Marcovitz si Sharp

d. functia Cobb-Douglas

e. randamentul investitiei in actiuni de marketing

99. Minimizarea costurilor in construirea unui brand pe strategia preturilor scazute se poate

realiza prin o serie de actiuni enumerate mai jos, dintre care una este specifica strategiei

bazate pe diferentiere. Indicati-o! a. eliminarea ineficientelor din productie

b. reducerea activitatilor de cercetare

c. construirea si reconstruirea capabilitatilor care sa aduca satifactia utilizatorilor de

brand

d. eliminarea sau renuntarea la implementarea unui account management e. controlul serios al costurilor activitatilor de marketing

100. Dintre beneficiile investitiei in resurse umane enumerate mai jos unul este eronat. Indicati

eroarea!

a. scaderea contributiei persoanelor cu pregatire superioara la progresul societatii,

prin depunerea de activitati novatoare, creative, cu productivitate sporita.

b. scaderea somajului pentru lucratorii cu nivel superior de instruire

c. scaderea cheltuielilor de protectie sociala

d. scaderea manifestarilor antisociale

e. cresterea bunastarii.

101. Decizia de a investi in piata financiara se bazeaza pe metode de evaluare a investitiei in

conditii de risc. Dintre principalele metode recomandate face parte:

a. modelul pretului activelor de capital (engl. CAPM = capital assets pricing model),

elaborat de cercetatorii americani Marcowitz si Sharp

b. modelul lui Domar

c. functia de productie Cobb-Douglas

102. Decizia de a investi in piata financiara se bazeaza pe metode de evaluare a investitiei in

conditii de risc. Dintre principalele metode recomandate face parte:

a. modelul lui Domar

b. functia de productie Cobb-Douglas

c. modelul de arbitraj elaborat de cercetatorul american Ross

103. Necesarul de fonduri financiare de alocat pentru investitii de instruire se poate determina

cu:

a. modelul lui Domar

b. functia de productie Cobb-Douglas

c. coeficientul lui Spearman

d. modelul de arbitraj elaborat de cercetatorul american Ross

Page 25: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

104. Una din urmatoarele afirmatii care se refera la dimensionarea capacitatii optime de

productie este eronata:

a. are ca scop stabilirea nivelului de capacitate de productie pentru care cheltuielile

totale (investitia si productia) sunt minime

b. depinde de indicatorul de utilizare intensiva si de timpul de lucru

c. indica productia maxima ce poate fi realizata intr-o perioada de timp (an, luna,ora)

in conditiile folosirii depline, intensive si extensive a capacitatii (capitalul fix al

intreprinderii)

d. este data de nivelul capacitatii de productie pentru care efortul cu investitia si cu

productia ce revine pe o unitate de capacitate este maxim

e. indica productia maxima ce poate fi realizata intr-o perioada de timp (an, luna,ora)

in conditiile celui mai bun regim de lucru si de organizare rationala a productiei si

a muncii

105. Una din metodele utilizate pentru alegerea variantei optime de achizitie a utilajelor este:

a. metoda minimizarii sumei de recuperat anual

b. metoda minimizarii cheltuielilor de transport

c. metoda minimizarii efortului specific

d. dimensionarea capacitatii optime de productie

106. Ce reprezinta numitorul σ in relatia de calcul a lui Domar pentru deteminarea

necesarului de investitii I = σ

Q∆ ?

a. valoarea investitiei

b. diferenta dintre productia realizata in momentele h+1 si h

c. productivitatea investitiei

107. este relatia de calcul pentru:

a. angajamentul de capital

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

c. rata interna de rentabilitate

d. termenul de recuperare

e. indicele sau rata de profitabilitate

108. Costurile totale initiale de investitii, pentru construirea capacitatilor de productie

proiectate si a costurilor ulterioare punerii in functiune, pentru exploatarea acestora,

exclusiv amortizarea, exprimate in valoare actuala, la un moment de referinta, de regula

momentul inceperii lucrarilor de investitii reprezinta:

a. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

b. angajamentul de capital

c. rata interna de rentabilitate

d. termenul de recuperare

e. indicele sau rata de profitabilitate

109. este relatia de calcul pentru:

a. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat

Page 26: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

c. angajamentul de capital

d. rata interna de rentabilitate

e. termenul de recuperare

110. Surplusul total de cash flow in raport cu costul de investitii necesar, toate exprimate in

valori actuale repezinta:

a. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

c. angajamentul de capital

d. rata interna de rentabilitate

e. termenul de recuperare

111. Nivelul raportului dintre Cash flow total actualizat si fondurile de investitii Ita care

stau la baza proiectului de investitii si genereaza un volum de venit net total actualizat

este exprimat de:

a. indicele de profitabilitate

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta

c. angajamentul de capital

d. rata interna de rentabilitate

e. termenul de recuperare

112. Un proiect de investitii este acceptat daca:

a. venitul net total actualizat este minim

b. indicele de profitabilitate este negativ

c. RIR > costul capitalului

d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR)

113. Un proiect de investitii este acceptat daca:

a. venitul net total actualizat este maxim

b. indicele de profitabilitate este negativ

c. RIR < costul capitalului

d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR)

e. daca i = RIR

114. Riscul care consta in reducerea puterii de cumparare a banilor si a profiturilor in cazul

investitiilor cu venituri fixe este:

a. risc optional

b. risc al afacerii

c. risc al solvabilitatii

d. risc al pietei

e. risc al inflatiei

115. Dintre principalele metode utilizate in analiza riscurilor enumerate mai jos una este

eronata. Indicati-o!

a. Criteriul Bayes- Laplace

b. Criteriul Domar

c. Criteriul Maximax

d. Criteriul Hurwics

e. Criteriul minimizarii sau maximizarii regretelor

Page 27: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

116. Metoda care se bazeaza pe estimarea proportiilor de cheltuieli variabile, respectiv

cheltuieli fixe, pentru fiecare dintre urmatoarele elemente de cheltuieli care se refera la

exploatarea obiectivului de investitii in evaluarea riscului in investitii este:

a. Criteriul Bayes- Laplace

b. Pragul de rentabilitate

c. Criteriul Maximax

d. Criteriul Hurwics

e. Criteriul minimizarii sau maximizarii regretelor

117. Unul din urmatoarele concepte nu se refera la risc:

a. intervalul de incredere

b. atitudinea fata de risc

c. gradul de discretie fata de asumarea sau neasumarea riscului

d. aversiune fata de risc

e. toleranta la risc

118. Castigul minim suplimentar fata de valoarea asteptata necesar pentru ca un individ cu

aversiune fata de risc sa isi asume un risc reprezinta:

a. prima de risc

b. atitudinea fata de risc

c. gradul de discretie fata de asumarea sau neasumarea riscului

d. aversiune fata de risc

e. toleranta la risc

119. Randamentul viitor al capitalului reprezinta:

a. raportul dintre randamentul viitor al bunurilor de capital (investitiilor) si pretul lor

de oferta

b. fluxul de venituri sau suma profiturilor scontate a fi obtinute dupa realizarea

productiei pe intreaga perioada de functionare a bunurilor de capital

c. costul de inlocuire a capitalului

d. pretul pe care firma trebuie sa il suporte la sfarsitul perioadei de functionare a

bunului de capital inlocuit

e. mecanismul de analiza a echilibrului macroeconomic

120. Factorul de actualizare sau de discontare reprezinta :

a. ce devine o suma initiala cand cresterea se face cu un ritm mediu anual egal cu e

b. depozitul uniform necesar in fiecare an pentru a ajunge pentru 1 la un an dat si

permite stabilirea platii anuale uniforme, care trebuie depusa in fiecare an pentru a

fi investita cu scopul de a avea o suma prestabilita la un moment dat

c. cat valoreaza astazi un leu luat, la o data viitoare h, care permite determinarea

valorii de astazi a unei sume cheltuite sau obtinute in viitor

d. ce valoare are astazi o suma egala cu 1 cheltuita sau obtinuta annual intr-o oarecare

perioada de timp

e. cat trebuie platit anual pentru a asigura achitarea unui imprumut de o unitate

monetara in h ani, cu dobanda compusa pe soldul neplatit

121. Una din urmatoarele afirmatii se refera numai la leasingul financiar. Indicati-o!

a. valoarea bunului, plus dobanda de finantare, plus prima de asigurare, se achita in

rate

b. ofera posibilitatea acoperirii integrale a necesarului de capital

c. beneficiarul obtine utilizarea bunului inainte de plata acestuia

Page 28: Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT · Managementul investitiilor LICENTA MANAGEMENT. 5) ... achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor

d. amortizarea se retine de catre beneficiar

e. ofera posibilitatea obtinerii unor echipamente costisitoare care nu au finantare

asigurata din fondurile proprii

122 Pe piata financiara, respectiv pe piata de capital, oferta de capital se manifesta prin:

a. plasarea excedentului de capital in actiuni emise de o intreprindere

b. imprumuturi prin emisiunea (autorizata) de obligatiuni

c. emisiune publica de actiuni

d. infiintare de societate mixta

e. vanzare de active de capital

123. Pe piata financiara, respectiv pe piata de capital, cererea de capital se manifesta prin:

a. plasarea excedentului de capital in obligatiuni

b. emisiune publica de actiuni

c. plasarea excedentului de capital in bonuri de tezaur

d. plasarea excedentului de capital in active de capital

e. plasarea excedentului de capital in actiuni emise

124. Una din sursele interne de finantare a investitiilor provine din:

a. emisiune de actiuni si obligatiuni (piata primara de capital)

b. imprumut bancar pe termen lung si mijlociu

c. alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

d. rezerve din profit

e. leasing

125. Deciziile in investitii sunt compuse din cinci elemente. Din elementele enumerate mai jos,

unul este eronat. Indicati eroarea!

a. obiective

b. executant

c. alternative strategice (variante decizionale)

d. criterii decizionale

e. multimea consecintelor decizionale