Istoria cuceririi spatiului

25
 Istoria cuceririi spatiului Istoria cuceririi spatiului Space week 2012 Space week 2012 Prezentare realizata de Florin Serbu

Transcript of Istoria cuceririi spatiului

Page 1: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 1/25

 

Istoria cuceririi spatiuluiIstoria cuceririi spatiuluiSpace week 2012Space week 2012

Prezentare realizata de Florin Serbu

Page 2: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 2/25

 

Primul satelit artifcial alPrimul satelit artifcial al

Pamatului, SputnikPamatului, Sputnik Sputnik 1 - 4 octombrie 19!Sputnik 1 - 4 octombrie 19! Sputnik 2 " # noiembrieSputnik 2 " # noiembrie

19!, $aika19!, $aika %&plorer 1 " #1 ianuarie 19'%&plorer 1 " #1 ianuarie 19'

" %&perimentul (an )llen," %&perimentul (an )llen,

*entrurile +an )llen*entrurile +an )llen

Page 3: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 3/25

 

Primul om in *osmos, IuriPrimul om in *osmos, Iuriaarinaarin

(ostok 1 - Iuri aarin 12 aprilie(ostok 1 - Iuri aarin 12 aprilie19.1 primul om in spatiul "19.1 primul om in spatiul "incon/oara Pamantulincon/oara Pamantul

Page 4: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 4/25

 

Preatirea pentru cucerireaPreatirea pentru cucerirea$unii$unii

mai 19.1 " primul american in spatiu )lan Separd, zbor mai 19.1 " primul american in spatiu )lan Separd, zborsuborbitalsuborbital

1. iunie 19.# " (alentina eresko+a, prima emeie in spatiu1. iunie 19.# " (alentina eresko+a, prima emeie in spatiu" 4# orbitari" 4# orbitari

1' martie 19. " Prima iesire in spatiu, )le&ei $eono+, 121' martie 19. " Prima iesire in spatiu, )le&ei $eono+, 12

minuteminute 21 decembrie 19.' " )pollo ', orbiteaza cu ecipa/ uman in21 decembrie 19.' " )pollo ', orbiteaza cu ecipa/ uman in

 /urul $unii /urul $unii Ianuarie 19.9 " So3uz 4 si prima andocareIanuarie 19.9 " So3uz 4 si prima andocare

Page 5: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 5/25

 

Primul om pe $una, eilPrimul om pe $una, eil)mstron)mstron

 )ppolo 11, eil )rmstron 5i 6uzz)ppolo 11, eil )rmstron 5i 6uzz)ldrin, la 20 iulie 19.97)ldrin, la 20 iulie 19.97

8oisprezece oameni au pus piciorul8oisprezece oameni au pus piciorul

pe $un p:n la s:r5tul proramuluipe $un p:n la s:r5tul proramului)pollo ;n decembrie 19!27)pollo ;n decembrie 19!27

Page 6: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 6/25

 

$una, (enus, <arte$una, (enus, <arte Iulie " )uust 19.9 " <ariner . si !Iulie " )uust 19.9 " <ariner . si !

transmite imaini de mare rezolutie aletransmite imaini de mare rezolutie aleplanetei <arteplanetei <arte

11 aprilie 19!0 " )pollo 1# " e&plozie,11 aprilie 19!0 " )pollo 1# " e&plozie,intoarcere in siuranta7 =>uston we a+e aintoarcere in siuranta7 =>uston we a+e aproblem?problem?

1! noiembrie 19!0 " $una 1! @ABSSC1! noiembrie 19!0 " $una 1! @ABSSCaselenizeaza si lanseaza $unokod 1, unaselenizeaza si lanseaza $unokod 1, unro+er pilotat de pe Pamant, care e&ploreazaro+er pilotat de pe Pamant, care e&ploreaza$una 11 zile7$una 11 zile7

19 aprilie 19!1 " Sa3lut 1, prima statie19 aprilie 19!1 " Sa3lut 1, prima statiespatiala orbitala @pana pe 2' mai 19!#Cspatiala orbitala @pana pe 2' mai 19!#C

Dctombrie 19! " (enera 9 si 10 @ABSSCDctombrie 19! " (enera 9 si 10 @ABSSCtransmit primele imaini ale planetei (enus7transmit primele imaini ale planetei (enus7

Page 7: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 7/25

 

Spre <arteSpre <arte

# septembrie 19!. " (ikin 2# septembrie 19!. " (ikin 2aterizeaza pe <arte7 8escopera urmeaterizeaza pe <arte7 8escopera urmede apa inetata 5i trimit imainide apa inetata 5i trimit imainicolor pe Pm:nt7color pe Pm:nt7

Page 8: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 8/25

 

Spre marinea sistemuluiSpre marinea sistemuluisolarsolar

2 martie 19!2 " Pionier 10 lansat2 martie 19!2 " Pionier 10 lansatspre Eupiter, trece prin centura despre Eupiter, trece prin centura deasteriozi " inormatii pentruasteriozi " inormatii pentrue&traterestriie&traterestrii

aprilie 19!# " Pionier 11, aprilie 19!# " Pionier 11,

descopera noiinele a lui Saturndescopera noiinele a lui Saturn )uust " Septembrie 19!! " (o3aer)uust " Septembrie 19!! " (o3aer

1 si 2 lansate spre marinea1 si 2 lansate spre marineasistemului solarsistemului solar

<isiunile Pioneer 5i (o3aer au<isiunile Pioneer 5i (o3aer au+izitat Eupiter, Saturn, Aranus 5i+izitat Eupiter, Saturn, Aranus 5ieptun 5i au trimis pe Pm:nteptun 5i au trimis pe Pm:ntimaini color 5i date de pe toateimaini color 5i date de pe toateacestea7acestea7

Page 9: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 9/25

 

 raiectoria lui Pioneer 10 raiectoria lui Pioneer 10Lansata la 3 martie 1972 ultimul contact la 23 ianuarie 2003

Page 10: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 10/25

 

(o3aer 1(o3aer 1 In septembrie 2012 seIn septembrie 2012 se

asea la 122 A)asea la 122 A) ) parasit eliosera si a) parasit eliosera si a

intrat in spatiul interstelarintrat in spatiul interstelar In 2020 +or f opriteIn 2020 +or f oprite

controlat aparatelecontrolat aparatelestiintifcestiintifce Se misca cu .1#0kmSe misca cu .1#0km

spre Pro&ima *entauri,spre Pro&ima *entauri,cea mai apropiata steacea mai apropiata stea

dupa !#!! anidupa !#!! ani

Page 11: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 11/25

 

Spre marinea sistemului solarGSpre marinea sistemului solarG

(o3aer(o3aer

Voyager 2 a fost lansata la 20 August 1977.

Se estimeaza ca va fi in legatura cu Pamantul pina in 202.

Page 12: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 12/25

 

*at de departe am a/unsH*at de departe am a/unsH

Page 13: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 13/25

 

%poca na+etelor spatiale%poca na+etelor spatiale a+etele spatiale - 1 )priliea+etele spatiale - 1 )prilie

19'1@*olumbiaC " SS119'1@*olumbiaC " SS1

Page 14: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 14/25

 

a+eta spatialaa+eta spatiala

Page 15: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 15/25

 

%poca na+etelor spatiale%poca na+etelor spatiale ColumbiaColumbia "" 27 misiuni27 misiuni, 12 aprilie, 12 aprilie

19'1 @SS-1C " se dezintereaza la19'1 @SS-1C " se dezintereaza lareintrarea in atmosera la 1 ebreintrarea in atmosera la 1 eb200# la cel de-al 2' zbor @SS-10!C200# la cel de-al 2' zbor @SS-10!C

Challenger Challenger  "" 9 misiuni9 misiuni, 4 aprilie, 4 aprilie19'# @SS-.C " se dezintereaza la19'# @SS-.C " se dezintereaza la

!# de secunde de la lansare pe 2'!# de secunde de la lansare pe 2'ianuarie 19'. @SS-1$Cianuarie 19'. @SS-1$C

Discovery Discovery  "" 39 de misiuni39 de misiuni in 2! aniin 2! anide ser+iciu " #0 auust 19'4@SS-de ser+iciu " #0 auust 19'4@SS-418C " 9 martie 2011@SS-1##C418C " 9 martie 2011@SS-1##C

 Atlantis Atlantis "" 33 misiuni33 misiuni, # octombrie, # octombrie19' @SS-1EC " ' iulie 2011 @SS-19' @SS-1EC " ' iulie 2011 @SS-1#C " muzeul Ste+en F7 Ad+ar->az31#C " muzeul Ste+en F7 Ad+ar->az3*enter lana asinton*enter lana asinton

Endeavour Endeavour  "" 25 misiuni25 misiuni, ! mai, ! mai

1992 @SS-49C " 1. mai 2011 @SS-1992 @SS-49C " 1. mai 2011 @SS-1#4C - muzeu *aliornia Science1#4C - muzeu *aliornia Science

Page 16: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 16/25

 

 elescopul spatial >ubble elescopul spatial >ubble

$asat la 24 aprilie 1990 de na+eta$asat la 24 aprilie 1990 de na+eta8isco+er3 " SS-#18isco+er3 " SS-#1

Beparat de SS-.1, 2 decembrie 199#Beparat de SS-.1, 2 decembrie 199# In unctieIn unctie

Page 17: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 17/25

 

IIS - Statia spatialaIIS - Statia spatialainternationalainternationala

 Asam!lata intre 199" #2010

Page 18: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 18/25

 

Page 19: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 19/25

 

ISSISS

Page 20: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 20/25

 

1$ %e! 2000 Primul z!or or!ital in &urul unui satelit '$33 (ros) *(A+ S,oema-er 

12 %e! 2001 Prima aterizare pe un asteroi '$33 (ros) *(A+ S,oema-er $ /an 200$ +overul ro!otic Spirit aterizeaza pe arte Spirit rover 

2 /an 200$Bo+erul robotic Dportunit3 aterizeaza pe<arte

pportunity rover 

1 /ul 200$ Primul z!or or!ital pe Saturn assini4uygens

1$ /an 200 Prima aterizare soft pe 5itan 5itan assini4uygens

7 ai2006 (plorare or!itala multianuala pe Venus Venus (press

2$ ct 2007 Program c,ineze eplorare a Lunii ,ang8e /

6 ar 2009(ste lansata misiunea epler: primul telescopspatial creat ca sa caute eoplanete

asemanatoare Pamantului

epler  ission

13 /un 2010Prima pro!a e pe un asterio se intoarce pePamant '21$3 /to-a;a)

4aya!usa

1" ar 2011 Prima or!itare pe ercur (SS(*<(+

" Aug 2012+overul *ASA uriosity: cu propulsie nuclearaaterizeaza pe arte. uriosity rover 

Cucerirea spatiului in anii 2000

B l * i itB l * i it

Page 21: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 21/25

 

Bo+erul *uriosit3Bo+erul *uriosit3

J $ansat la 2. noiembrie 2011, a aterizat pe <arte la . auust 2012J 900 kJ Proiectat pentru 2# luni terestre de unctionare

Si l d i iSi t l d i ti

Page 22: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 22/25

 

Sistemul de comunicatieSistemul de comunicatie*uriosit3*uriosit3

Page 23: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 23/25

 

Proramul *onstelationHProramul *onstelationH

J )res 1J )res J <odulul DrionJ )ltairJ Proram

abandonat in 2011

Page 24: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 24/25

 

Space rocketsSpace rockets

Page 25: Istoria cuceririi spatiului

7/21/2019 Istoria cuceririi spatiului

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-cuceririi-spatiului 25/25

 

S$*HS$*H

J <isiuneG Saduca astronauti siecipamente*atre asteroizi,$una sau <arteJ Prima misiuneplanifcataG

8ecembrie 201! "Drion ara ecipa/spre $una