Geopolitica Spatiului Islamic.txt

download Geopolitica Spatiului Islamic.txt

of 93

Transcript of Geopolitica Spatiului Islamic.txt

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  1/93

  CUPRINSINTRODUCERE 1

  Partea ISTATELE ISLAMICE, ACTORI GEOPOLITICI CONTEMPORANICapitolul 1 TEORIA STATULUI 9

  Statul 9Statul de drept 10Drepturile statului 11Obligaiile statelor 12Caracteristicile statelor 12Trsturile statelor 12Rolul statului 12Spaiul spiritual 13Spaiul politic 14

  Capitolul 2 CLASIFICAREA STATELOR 15Tipuri de state 15Tipologia statelor 15Statul naional 1Statul !ultinaional 19Statul !arionet 19Statul "asal 20Statele satelit 21Statele nealineate 21Statele separatiste 22Statele neutre 22Statele ta!pon 22S#era de in#luen 23State aliate 24Statele peri#erice 24Statele elitiste 24$radul de integrare 25%inali&area 25Doctrina 'aasi(i"i 2) *utocen&ura +i e,cesi"aadaptare sovietic 2)

  Capitolul 3 ANALIZA STATELOR ISLAMICE 29 *specte geoistorice 29Consideraii pri"ind statele isla!ice 33

  Sinte&a dualis!ului u!an-natural 34Republicanis!ul 35Co!unis!ul 35 *rabis!ul 3./oile ideologii de tip isla!ic 3.

  Capitolul 4 ASPECTE GEODEMOGRAFICE 51

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  2/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  'oporul 52'opulaia 52tnia 53$rupurile sociale 55Caracteristicile unei popor 55/aiunea 5)'opoarele lu!ii isla!ice 59/aiunea arab .0'opoarele turcice .0'opoarele iraniene .3'opoarele !ongoloide .3Rasele .4 *nali&a de!ogra#ic a lu!ii isla!ice ..Repre&entarea gra#ic a aspectelor de!ogra#ice )0

  'ira!ida " rstelor )3Capitolul 5 MINORIT I !I MIGRA II 0Statutul !inoritilor 0Discri!inarea 3Drepturi speci#ice ale persoanelor care aparin !inoritilor 3,ercitarea drepturilor !inoritilor naionale 3

  *utodeter!inarea 3inoritile naionale 4$rupurile etnice 5igraiile 91

  Capitolul " ORGANIZAREA ADMINISTRATI# !I AMENA$AREA TERITORIULUI 10) *specte geogra#ice ale a+e&rilor u!ane 10)Siste!ele urbane 11.

  Partea a II-aANALIZA CENTRELOR DE PUTERE I A ACTORILOR REGIONALI

  Capitolul 1 GENERALIT I PRI#IND CONCEPTUL DE PUTERE 133'uterea 133'uterea de stat 134'uterea internaional 135'uterea social 13.'uterea politic 13.

  Capitolul 2 ANALIZA STATULUI 141$eneraliti pri"ind statul 141Calculul puterii statelor 143Conceptul de superputere 145Statul ege!onic 14.alana puterii 14)'aradig!ele puterii 149Teorii 150odele 151c ilibrul puterii 155

  Capitolul 3 ORGANIZA IILE INTERNA IONALE 1.3Conte,t +i e"oluii 1.3Supre!aia actorilor statali 1.4

  6niunea uropean 1))Capitolul 4 ANALIZA ACTORILOR STATALI NON%ISLAMICI 1 ) *ctori principali 7n co!petiia pentru centrele de putere 1 )

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  3/93

  %ederaia Rus 190C ina 215S6* 225

  8ndia 232aponia 23.Capitolul 5 ANALIZA ACTORILOR STATALI ISLAMICI 23

  *ctori statali din spaiul isla!ic 23Regatul 8ordaniei 242Republica 8sla!ic 8ran 245Tur(!enistanul 25) *rabia Saudit 259'a(istan 2.4Republica *rab gipt 2..Siria 2.9Turcia 2)4

  Partea a III-aCOLI GEOPOLITICE, REPREZENTAN!I, TEORII I STRATEGII"

  GEOPOLITIC# APLICAT#Capitolul 1 !COALA GEOPOLITIC GERMAN 2 3

  Rudol# :;elen < iniiator al geopoliticii 2 3Teoria organicist 2 5 *bordrile lui %riederic Rat&el 2 .=coala Superioar de 'olitic din $er!ania 291>/o!osul terestru? sau geopolitica !arilor spaii 292Criticis!ul !ar,ist ger!an 293

  Capitolul 2 TEORIILE !COLILOR GEOPOLITICE SO#IETICE !I RUSE 294$eopolitica rus de la 7nceputul secolului al @@-lea 294$eopolitica !ar,ist 294'ansla"is!ul 295'anortodo,is!ul 29Teoria strintii apropiate 300Teoria istorico-episti!iologic 300Teoria su"eranitii li!itate 301Teoria $lassnost-ul +i 'erestroi(a 301Teoria ie+irii la !are 302Teoria uroasianis!ului 302Strategia statului pentru aprarea +i reali&area intereselor naionale 7n Oceanul

  'lanetar 303/eoeurasiatis!ul 30)Capitolul 3 TEORIILE !COLII ANGLO%SA&ONE 309

  Teoria istorico-a!bientalist 309Teoria spaial-a!biental 309 *bordarea politico-geogra#ic a geopoliticii 310 *bordarea ideologic 310Teoria puterii !ariti!e 311Teoria Aeart land-ului 31.Teoria Ri!land-ului 320Teoria puterii aeriene 322Teoria >Bu!ii noi? 323Teoria teritoriului uni#icat lanul idee-supra#a 324

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  4/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  Teoria integrrii +i de&integrrii statelor 325Teoria a,ei istorico-geogra#ice 325Teoria spaiilor continentale 32.Teoria orientrii #uncionale a populaiei +i a statului 330Teoria >*naconda? Strategia :issinger 330Teoria >na"alist? 330Teoria >Contain!ent?-ului 331Teoria centrelor de putere - Eallerstein 333Teoria Supre!aiei !ondiale 335Teoria pu&&le-lui !ondial 33)Teoria presiunii laterale 339Teoria Suprae,pansiunii i!periale ruse 342Teoria ri"alitii puterilor 343Teoria ciocnirii ci"ili&aiilor 344

  Teoria !eta!or#o&ei actorilor geopolitici 34.Concepia strategic a ad!inistraiei us 34Doctrina energetic a!erican < Doctrina C eneF 349Conceptul G D SOH R 8$/TIG 350Re"i&ionis!ul teritorial 351

  Capitolul 4 TEORIILE !COLII FRANCEZE 353Teoria #rontierelor 353Teoria decisi"itii strategiilor terestre 354Teoria declinului ariilor de in#luen i!periale 355Teoria geostrategic 35.ondialis!ul #rance& 35.$eopolitica electoral 35.Teoria puterii terestre 35)Teoria geoecono!ic 35Teoria relaionrii politico-geogra#ice 359$eopolitica sub"ersi" 3.0Re#or!area =colii geopolitice #rance&e 3.1Teoria deci&iilor strategice 3.3$eoling"istica 3.4$eopolitica < sinte& a istoriei 3.5$eopolitica < o +tiin global 3.ani#estarea puterii 7n plan geogra#ic 3.9Raporturile de ec ilibru internaional 3.9

  Capitolul 4 TEORIILE !COLII ROM'NE!TI 3)2a&ele g ndirii geopolitice ro! ne+ti 3)2 *bordrile pro#esorului 8on Conea 3)2'otenialul statelor 7n concepia lui $olopenia 3)4 *bordarea teleologic 3)4$eopolitica ca strategie politico-!ilitar 3)4$eopolitica #rontierelor 3)5$eostrategia < o geopolitic cu aplicaie !ilitar 3)5 *bordarea u!anist a geopoliticii 3). *bordarea geogra#ic 3).'erspecti"a relaiilor internaionale 3).

  Capitolul " TEORIILE !COLII C(INEZE 3))Teoria J inan %angu? 3))Teoria JAai;un K anlue? 3)

  $

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  5/93

  Teoria broLn-Later >pri!ul lan de insule? 3)Teoria green-Later >al doilea lan de insule? - diMer daolian 3)Teoria blue-Later >FanFang ai;un? 3)9

  Teoria J#r stp nirea aerului nu poate fi vorba de stpnirea mrilor 3)9Capitolul ) TENDIN E *N GEOPOLITICA ISLAMIC 3 1 Nntre con#u&ie +i >realpoliti(? 3 1 *bordrile interbelice 3 1#ectele naionalis!elor 3 2>R&boiul rece? arab 3 2purri +i lupte interne 3 2Debutul cri&ei energetice 3 38!pactul con#lictului ira(iano-iranian 3 3Tendine geopolitice saudite 3 4'anturcis!ul 3 5=coala iranian de geopolitic 3 5

  Capitolul + SISTEMELE GEOPOLITICE ALE LUMII ISLAMICE 3 )Siste!ul geopolitic !a grebian 3 )Siste!ul geopolitic ac re 36RO D 3 9Siste!ul geopolitic a#ro-asiatic al rii Ro+ii 390Siste!ul geopolitic pan-arab 391Siste!ul geopolitic al statelor $ol#ului 'ersic 392Siste!ul geopolitic pan-isla!ic 393Siste!ul geopolitic al statelor O' C 393Siste!ul geopolitic al statelor productoare +i e,portatoare de petrol 394Siste!ul geopolitic al &onei ST*/ 394Siste!ul geopolitic al *siei Centrale 395Siste!ul pan-turcic 395Siste!ul geopolitic "ec i al rii /egre 395Siste!ul geopolitic al rii Caspice 39Siste!ul pan-iranian 399Subsiste!ul geopolitic al alcanilor de Hest 399Siste!ul geopolitic cauca&ian 340Siste!ul ponto-baltic 400Siste!ul geopolitic al Cornului *#ricii 401Siste!ul geopolitic est-"est sa arian 403

  Capitolul , ALTE !COLI DE GEOPOLITIC

  =coala spaniol 405=coala sud-a!erican 405=coala ;apone& 405Tendine 7n geopolitica actual 40.

  Partea a IV-aCRIZE I CON%LICTE &N LUMEA ISLAMIC#

  Capitolul 1 TIPOLOGIA CONFLICTELOR *nali&a !ediului internaional 411$eneraliti pri"ind con#lictele 411Bi!ba;ul actualitii +i noile cri&e sociale 413Co!ponena psi ic +i noile cri&e sociale 414ass-!edia +i cri&ele identitare 41.Rolul in#or!aiilor 7n cri&ele identitare 420

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  6/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  c ilibrul etnic +i stabilitatea social 423Re&ol"area cri&elor u!anitare +i a con#lictelor sociale 42) *culturaia +i !ani#estarea terorii 442Cri&a social 44)Teoria general a con#lictelor 449

  Capitolul 2 CRIZELE POLITICO%MILITARE 45)Cri&a politico-!ilitar 45)Clasi#icarea con#lictelor 459Dina!ica cri&ei politico-!ilitare 4.0'aradig!e pri"ind cri&ele 4.1#ecte 7n plan geopolitic 4.3Strategia de securitate a!erican < !oti"area r&boiului pre"enti" 4.)

  Capitolul 3 CONFLICTE *N DERULARE 4.9Tipuri de con#licte 4.9

  Capitolul 4 ORGANIZA II INTERNA IONALE DE GESTIONARE A CRIZELOR Organi&aia /aiunilor 6nite O/6 4 5/*TO 4 )6 O 4 96ROCOR'S 491OSC 492S C8 494%ora ultinaional de 'ace din Sud- stul uropei '%S 495'actul de Stabilitate 7n alcani 495CS8 49.'olitica e,tern +i de securitate co!un ' SC 49.'olitica european co!un de securitate +i aprare SD' 49)8dentitatea european de securitate +i aprare SD8 499

  Capitolul 5 CONFLICTE !I CRIZE *N EUROPA 501Con#lictul din :oso"o 501

  Capitolul " CONFLICTE !I CRIZE *N ASIA 50)Caracteri&area Orientului ;lociu 50)Cronologia celor !ai i!portante e"eni!ente din Orientul i;lociu 513R&boaiele din 8ra( 51.Con#lictul 8srael-'alestina 529'alestina 53.

  Capitolul ) CONFLICTE !I CRIZE *N AFRICA 551Tipuri de con#licte 551Con#licte 7n derulare 555Sudan 55.So!alia < stat e+uat 5.)

  Partea a V-aGLO'ALIZAREA- (au)e *i e+e(te -

  INSER!IA SPA!IULUI ISLAMIC &N LUMEA GLO'AL#Capitolul 1 ANALIZA PROCESULUI DE GLO-ALIZARE 5))

  $lobali&area 5))8!pactul organi&aiilor internaionale asupra procesului de globali&are 594

  Capitolul 2 INTEGRAREA ECONOMIC 595

  Concepte 595tapele de&"oltrii pieelor econo!ice .01$lobali&area econo!ic .03

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  7/93

  8ntegrarea te nologic .13/oi surse de energie .15

  Capitolul 3 INTEGRAREA STRATEGIC .35

  Conte,tul internaional actual .35ugetele !ilitare ale statelor isla!ice raportate la populaie +i #ore ar!ate .3Sc i!bri 7n geopolitica !ondial .40Obiecti"e politice internaionale .44Caracteri&area !ediului de securitate ..)

  Capitolul 4 INTEGRAREA STATELOR ISLAMICE *N ORGANIZA II REGIONALE ..96niunea uropean ..9 *S */ .)0 *' C .)1/*%T* .)1Co!unitatea Statelor 8ndependente CS8 .)1$66* .)2Organi&aia pentru Cooperare +i De&"oltare cono!ic .)2ritis Co!!onLealt o# /ations .)3Organi&aia pentru 6nitate *#rican O6* .)4Organi&aia *rab a Transportatorilor *erieni .).anca *#rican de De&"oltare < *D .).Co!unitatea cono!ic *#rican < * C .)%ondul *rab pentru De&"oltare cono!ic +i Social . 4Biga *rab . 5 *sociaia de Cooperare Regional a *siei de Sud . 56/8C % . )O' C . )area Caspic .92Partea a VI-a

  INTEGRAREA SOCIAL#, CULTURAL# I CON%ESIONAL# A STATELOR ISLAMICE"INTEGRAREA SOCIAL#, CULTURAL# I CON%ESIONAL# A STATELOR ISLAMICE"EVOLU!II &N SPA!IUL ISLAMICEVOLU!II &N SPA!IUL ISLAMIC

  Capitolul 1 GEOPOLITICA RELIGIILOR )15$eneraliti )15Religii +i credine religioase )23

  Capitolul 2 RELIGIA ISLAMIC )29$eneraliti )29"oluii spre !odernitate )41%unda!entalis!ul isla!ic )4.

  Capitolul 3 INSER IA SPA IULUI ISLAMIC *N PROCESUL DE MONDIALIZARE $eneraliti )51De&"oltarea nucleelor isla!ice )55

  Capitolul 4 INTEGRAREA CULTURAL ))3$eneraliti ))3ediul socio-cultural )92

  Capitolul 5 INTEGRAREA CI#ILIZA IONAL 21'rincipalele li!bi ale lu!ii 21Cultura 428!pactul cruciadelor asupra relaiilor interci"ili&aionale 4)8nteraciunea 8sla!-Occident 50

  CONCLUZII .)-I-LIOGRAFIE )3

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  8/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  NTRODUCERE

  " A(tualitatea temei in.esti/ate" Nn conte,tul relaiilor internaionale conte!poraneP geopolitica capt noi conotaii

  Dac pe ti!pul e"oluiei ci"ili&aiei u!anitatea a tra"ersat !ai !ulte ciocniriP care audeter!inat de cele !ai !ulte ori con#licte 7n plan regionalP 7n conte,tul actual atenia opinieipublice internaionale +i a organi&aiilor suprastatale este concentrat asupra teatrelor deoperaii !ilitare occidentale din interiorul lu!ii isla!ice

  ai !ult ca niciodat >proble!a isla!ic? a de"enit un subiect de !are actualitate 7nrelaiile internaionaleP anali+ti din toat lu!ea cut nd s ptrund c intesena acesteia +icare sunt ade"ratele !i&eP dincolo de stereotipurile "e iculate de !as-!edia internaional

  Nn paralel cu planul politic +i cel !ilitar strategic e,istP 7n relaia actual a lu!iiisla!ice cu OccidentulP !igraia intens de populaieP care a luat proporii ne!ai7nt lnite 7nuropa +i cele dou *!ericiP unde e,ist co!uniti largi de i!igrani asiatici le sunte,presia e,odurilor ciclice produse de po!pele de!ogra#ice deinute continentul asiatic

  C iar dac con#runtrile politice +i cele religioase s-au intersectat 7n nu!eroase!o!ente istorice un e,e!plu ar #i protestatis!ul +i liberalis!ul P 7n pre&ent asist! lapropaganda !ediatic de propulsare 7n pri!-plan a #unda!entalis!ului religiosP 7n carepolitica la #el ca toate celelalte aspecte ale "ieii personale sau sociale este subordonat>ade"rurilor rele"ate? ale doctrinei religioase /ecunoa+terea adec"at a te,telor sacre autrans#or!at principiile religioase pri"ind "i&iunea asupra lu!iiP 7ntr-un produs de propagand

  ideologic de sine stttoareP care nu este bene#ic nici unei ci"ili&aii 'e acest #ondideologicP dialogul dintre dou din cele cinci !ari ci"ili&aii !ondiale a #ost 7ntreruptP gener nd 7n con#lict < speculat de di#eritele orientri politice din a!bele tabere

  Nn etapa actual de de&"oltareP societatea u!an caut noi ci +i !etode de adaptarea !ecanis!elor politico-econo!ice +i !ilitare care s 7i #a"ori&e&e e"oluia

  Teorii care au #ost considerate peri!ateP antisociale +i !ediocre 7n secolul trecut au#ost reanali&ate +i aplicate 7n !ecanis!ele co!ple,e ale societii !ileniului treiP pentru a 7ndeprta i!pasul de&"oltrii i!pus de pro"ocrile +i e"oluiile actuale Nn acest conte,tPpentru dep+irea stereotipurilor s-au abordat 7n !od creator teorii abandonateP dar "iabile 7ntr-o lu!e 7n continu sc i!bare 8!obilis!ul secolului al @@-lea < cu erorile politiceP econo!iceP!ilitare +i sociale < a #ost 7nlocuit de elasticitatea anali&elor +i sinte&elor +tiini#iceP 7n planconceptualP +i acceptarea !odi#icrilor i!puse pe scala "alorilorP con"ingerilor +i idealurilor

  *bandonarea paradig!elor #iloso#are co!pro!ise din secolul trecut a #cut posibili!ple!entarea unei noi #iloso#ii e,isteniale cu rol po&iti" 7n selectarea !i;loacelor deconstrucie a unor siste!e sociale care s per!it supra"ieuirea culturilor indi"iduale +i degrupP a ci"ili&aiilorP a co!unitilor unice etnice +i religioaseP prin con+tienti&area +i culti"areaunor "ariante alternati"e de gestionare a cri&elor

  Nn co!ple,ul proces de cristali&are a noilor concepte +tiini#ice pri"ind globali&areaeste necesar s e"alu! e#ectele sale asupra u!anitii #olosindu-ne de transparen +i dee,tinderea siste!elor de in#or!ati&are a societii Te&ele elaborate de di#eritele +coligeopolitice trebuie s ia 7n considerare c cel !ai di#icil proces se des#+oar la ni"elulcon+tiinei socialeP !ai ales atunci c nd gradul de intelectuali&are este r!as 7n ur! Ba #elde i!portant este +i noos#eri&area sociu!uluiP ca etap general +i ine"itabil 7n e"oluiaci"ili&aional Nn di#eritele areale geogra#ice se i!pune intelectuali&area ridicat a siste!elor socialeP deoarece cre+terea 7n 7nse!ntate a #orei intelectuale a !aselor sociale "a a"ea0

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  9/93

  e#ecte bene#ice 7n soluionarea proble!elor stringenteP 7n gestionarea situaiilor critice asiste!elorP 7n dep+irea situaiilor de cri& +i atenurii e#ectelor acestoraP d nd posibilitateaetalrii de&"oltrii stabile +i durabile Tran&iia statelor ctre spaiul regional +i global trebuie

  re&ol"at la ni"el conceptual naional prin pro!o"area "alorilor regionale +i globale culturaleP+tiini#iceP te niceP religioaseP etnice etclaborarea strategiilor globale este #oarte di#icil #r e#ortul co!un al statelor lu!iiP

  deoarece ne7nelegerea conser"atoris!ului +i abordrilor tradiionaliste !ateriale +i spirituale ale unor ci"ili&aii +i culturi pot genera situaii critice ale siste!elor sociale actuale /e7nelegereacone,iunilor in#or!aionale - care pre&int un ni"el calitati" nou al intelectuali&rii siste!elor sociale < +i e"itarea unor canale de co!unicare 7ntre organi&aiile sociale naionale +i!ultinaionale are e#ecte negati"e asupra #orei intelectuale a unei naiuniP iar i!ple!entareanoilor principii i!puse de globalis! de&"oltarea durabilP bios#erocentris!ulP noos#eri&areaPlibera circulaieP de!ocrati&area statelor etc nu se pot !ani#esta #r e"idenierea +i#uncionarea "alorilor sociou!aniste care sporesc #acultile spirituale

  Spaiul isla!icP di"ers +i unicP repre&int o pro"ocare pentru !a;oritatea anali+tilor conte!porani 'ro"ocarea este dat de e"oluiile +i in"oluiile interneP de unicitatea unui spaiuglobal construit pe criterii religioase +i culturale +i !ai puin politico-!ilitare +i econo!ice8ntelectul colecti" +i colecti"itatea naiunii isla!ice au generat scenarii de interrelaionare +iinteraciune cu di#eritele spaii culturale +i ci"ili&aionale Considerat pe ti!pul e"oluiei istoriceca pro!otor al culturiiP artei +i +tiinelor e,acteP spaiul isla!ic a#ectat de sincopele sociale 7nunele perioade de de&"oltare s-a re7ntors la #unda!enteP +i c iar dac nu a prsit!odernitateaP a de"enit pentru !area !as social non-isla!ic o enig!

  " Rela1ia 2intre /e343liti(5 *i s4a1iul /e3/ra+i(Co!ple,ul de #actori sti!ulatori sau restricti"i deter!inai de po&iia geogra#ic

  resursele de !aterii pri!eP resursele energeticeP potenialul u!an +i ni"elul de instruire acondiionat de&"oltarea actorilor statali *scensiunea &onalP regional sau global a #ostposibil nu!ai pentru statele sau siste!ele !acrostatale care au reu+it s se i!pun 7n plangeostrategic +i !ilitar +i au speculat oportunitile o#erite de spaiul de i!pact

  8!pactul deci&iilor politico-!ilitareP social-econo!ice sau cultural-religioase a #ostreali&at nu!ai dup reali&area concordanelor dintre speci#icitatea spaiului geogra#icP apopulaiei +i a de&"oltrii econo!ico-socialeP #actorii cultural-religio+i #iind considerai de !ai!ic i!portan Nn pre&entP rolul i!portant 7n e"oluia procesului de globali&are este deinut 7negal !sur +i de #actorii culturali +i religio+i Tran&iia ctre o societate global i!puneanali&e geopolitice a!ple care s studie&e particularitile culturaleP ling"isticeP religioasepentru a nu deter!ina distrugerea unui nucleu cultural unicP c iar dac nu este de i!pactglobal rorile ulti!elor dou secole au deter!inat reanali&area strategiilor !ondiale +iconser"area unicitii unor areale !inoritare

  Dac 7n plan !acrosocial abord! relaiile regionaleP 7n plan !icrosocial statal sei!pune anali&area spaiilor geogra#ice culturaleP religioase +i ling"istice o!ogene precu! +iinseria acestora 7n spaiile statalP &onalP regional +i global

  'entru spaiul isla!ic sunt o#erite noi "ariante de anali&P prin pris!a teoriilor e!isede principalele curente geopoliticeP considerate 7n +coli de geopoliticP 7n concordan cue"eni!entele politico-!ilitareP social-econo!ice +i cultural-religioase speci#ice perioadei pecare o tra"ers! Datele +i e"eni!entele istorice e"ocate au #ost 7ntregite cu date statisticepri"ind e"oluiile statelor isla!ice din do!eniile de!ogra#iceP econo!iceP !ilitare +i socialeP la&i p n la data de 31 !ai 200 pentru aspectele de!ogra#ice s-au #olosit date statistice dinsurse internaionaleP deoarece !area !a;oritate a statelor isla!ice nu #ac publice aceste date

  6" Gra2ul 2e 2e).3ltare al (er(et5riiCu !ici e,cepiiP #iecare stat are 7n aria teritorial co!uniti ling"isticeP religioase sau

  culturale distincteP organi&ate 7n centre de con"ergen a #lu,urilorP corespun&toare nucleelor

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  10/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  polari&anteP uneori cu rol i!portant 7n organi&area statului +i propulsarea sa ca actor deinteres pe plan internaional

  *realul geogra#ic este unic pentru #iecare statP el nu poate #i sc i!bat +i nu poate #i!odi#icatP inter"eniile antropice #iind de !ic 7nse!ntate Spaiul statal a #ost de#initoriupentru e"oluia #iecrui statP prin oportunitile sau restricti"itile i!puse Nn acest conte,tPci"ili&aia isla!ic s-a de&"oltat 7n &onele din apropierea cursurilor !ari de ap sau 7n!asi"ele !untoase acoperiteP care au #ost #a"orabile de&"oltrii "ieii

  Nn acest conte,t co!ple,P i!pus de spaiul geogra#icP au e"oluat li!biP religii +i!inoriti care au generat culturi "iabile de i!pact pentru o!enire +i careP s-au i!pus prinde&"oltarea doctrinelor +i strategiilor politice 8nter"enia #actorilor politici 7n de&"oltarea uneici"ili&aii s-a #cutP 7n specialP prin organi&area !ilitarP deinerea resurselor de !aterii pri!e +icele "itale "ieiiP dar +i prin i!punerea doctrinelor cuceritorilor < asi!ilarea culturilorP religiilor +ili!bilor popoarelor cucerite < 7n scopul de&"oltrii unor siste!e statale in"incibile area!a;oritate a statelor conte!porane a cunoscut ast#el de !ani#estri ale >statelor ege!onice?P

  7n #di#erite perioade de tran&iie istoricP 7ncep nd de la C inaP gipt +i Ro!a,periena istoric a de!onstrat cristali&area religiilorP culturilor +i li!bilor +i i!punerealor ca ci"ili&aii de i!pact De+i nu ne-a! propus anali&area ci"ili&aiilor de i!pactP 7n pre&entalucrare a! 7ncercat s anali&! geopolitica spaiului isla!icP cut nd s desci#r! enig!eleacestei ci"ili&aiiP at t de !ult contestat 7n discursurile unor lideri politici conte!porani

  Spre deosebire de studiile publicate de ctre anali+tii din do!eniuP din ar +i strintatePpre&entul studiu +i-a propus s anali&e&e organi&area statelor isla!ice +i organi&area spaiuluigeogra#icP i!pactul centrelor de putere asupra statelor isla!iceP principalele teorii geopolitice aplicatela spaiul isla!icP e#ectele globali&rii asupra integrrii econo!iceP strategiceP culturale +ite nologice c t +i i!pactul religiilor +i credinelor religioase 7n lu!ea conte!poran

  *ceast enig! a generat scenarii +i strategii care au o#ensat un spaiu globalconstituit pe criterii spiritualeP i!i,tiunile altor culturi +i religii #iind percepute negati" de liderii religio+i *cest i!pas a generat agresiuni - care au a"ut la ba& proli#erarea +i penetrarea #actorilor in#or!aionaliP 7n scopul accelerrii +i acceptrii "alorilor occidentale 7n interiorul societiiconte!porane De&"oltarea durabil a i!pus sti!ularea acti"itii creati"e speci#ice ci"ili&aiei isla!ice+i re&ol"area proble!elor e"oluiei statului isla!ic 7n #uncie de alianele la un !o!ent dat

  $" S(34ul *i 37ie(ti.ele in.esti/a1iei're&enta te& +i-a propus 7n principal abordarea geopolitic a spaiului isla!ic +i

  co!pletarea cercetrilor 7n do!eniile geopoliticP geogra#ie politic +i geostrategie 7n scopul de ain"estiga i!pactul ci"ili&aiei occidentale asupra spaiului isla!icP precu! +i !odul 7n care spaiulisla!ic in#luenea& doctrinele occidentale De ase!enea te&a a relie#at di#erena dintreteocraie ca #or! de gu"ern! nt +i regi!ul politic totalitar #unda!entat pe religia isla!icTe&a a ur!rit cu precdere desci#rarea ci"ili&aiei isla!ice +i relaiile care se stabilesc 7ncadrul procesului de globali&are 'entru anali& a! #olosit ca studii de ca& anali&a centrelor deputere !ondiale +i a interdepenelor cu spaiul isla!ic *! anali&at con#lictele generate lascar global +i e#ectele acestora 7n generarea unor con#licte interne 7n spaiul isla!ic

  Nn spaiul isla!icP intelectul social repre&int ele!entul creati" de i!pact 7n 7ntreagaacti"itate "ital a o!ului +i a societii Deoarece anali+tii isla!ici consider c acest #actor este pri!ordial pentru supra"ieuireaP progresulP de&"oltarea durabil a societii +iconser"area tradiiilor +i cutu!elorP geopolitica isla!ic este tributar acestor concepii#ilo&o#ico-religioase +i nu politico-religioaseP cu! s-a a#ir!at p n nu de !ult Obiecti"ul #inalal lucrrii este de a o#eri o i!agine conceptual c t !ai nuanat +i c t !ai bine #unda!entatasupra co!ple,itii deter!inrilor politiceP culturaleP religioaseP econo!ice +i socialeP care #acdin spaiul isla!ic unul dintre cele !ai #ierbini puncte ale lu!ii conte!porane Nn acest spaiu

  au loc cele !ai i!portante !ani#estri ci"ili&aionale ale secolului al @@8-leaP cu e#ecte nu doar asupra spaiului politic +i de securitate occidentalP ci +i asupra "alorilor !odernitii occidentalet r&ii +i ale post-!odernitii Relaiile care se stabilesc 7ntre spaiul isla!ic +i "alorile altor 8

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  11/93

  spaii ci"ili&aionale < cre+tinis!ulP budis!ulP s intois!ul +i ani!is!ul < desc id noi ci deco!unicare inter-cultural di#erite de cele politico-!ilitare +i social-econo!ice Nntr-ade"rPreligia isla!ic in#luenea& politicul Nn acest sens ne-a! propus s relie#!Q e"oluiile

  strategiilor de supra"ieuire a popoarelor din spaiul isla!icP prin argu!ente istorice +igeopolitice anali&a e"oluiei statelor isla!ice +i a percepiei populaiei tratarea intelectuluicolecti" 6!!a 8sla!iFFa prin aspectele sociologic +i #iloso#ic descrierea i!pactuluiglobali&rii asupra securitii societii

  9" Su43rtul met323l3/i( *i te3reti(3-*tiin1i+i($eopolitica repre&int un do!eniu distinct al +tiinelor sociale +i politice careP datorit

  particularitii obiectului de studiuP se caracteri&ea&P 7n cadrul +tiinelor socio-cogniti"eP printro speci#ic !etodologie a in"estigaiei Cercetrile +i lucrrile asupra spaiului isla!ic +iregi!urilor politice ba&ate pe religia isla!ic 7!brac cele !ai di"erse orientriP de laperspecti"a pur istoricP la cea politologic +i de la teoria relaiilor internaionaleP la studiileculturale Ba crearea ba&ei teoretice a cercetrii do!eniului sus !enionat atribui! elaborrile!etodologice e#ectuate 7n cadrul relaiilor internaionaleP diplo!aieiP sociologieiP geogra#ieiPecono!ieiP culturii +i religiei ba&ate pe aspectele in#or!aional-intelectuale Bucrarea are laba& ur!toarelor !etode de cercetareQ !etoda structural < #uncionalistP !etoda istoricP!etoda anali&ei co!parate

  *u #ost utili&ateP de ase!eneaP !etoda dialecticP !etoda siste!icP !etodeleinduciei +i deducieiP anali&ei +i sinte&ei

  " Semni+i(a1ia te3reti(5 *i .al3area a4li(ati.5 a lu(r5rii8!portana teoretic +i practic a acestei lucrri este deter!inat de necesitatea

  aprecierii corecte a geopoliticii spaiului isla!icP care const 7nQ- oportunitatea cercetrii in#luenei resurselor necesare e"oluiei unei ci"ili&aii de talie

  regional 7n tran&iia spre un alt tip de de&"oltare !ondial 7n scopul intelectuali&rii +iin#or!ati&rii societii cu i!pact asupra conturrii unor !odele proprii de supra"ieuire +ide trecere la o de&"oltare durabilP unani! acceptate de co!unitatea isla!ic- coninutul acestei lucrri poate #i #olosit drept suport de curs la studierea di#eritelor specialitiQ geogra#ie politicP geopoliticP con#licteP geostrategieP relaii internaionalediplo!aie etc

  - re&ultatele obinute 7n ba&a cercetrii acestei proble!e pot ser"i la studiereacursurilor de speciali&are !asterale +i doctorale

  ste de !enionat c in"estigaia de #a poate i!pulsiona spre noi cercetrico!petiti"e +i poate desc ide noi arii de in"estigaie

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  12/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  PARTEA I -STATELE ISLAMICE, ACTORI GEOPOLITICI CONTEMPORANI structurat 7n .capitoleP anali&ea& teoriile statuluiP clasi#icarea actorilor stataliP statele isla!iceP aspectelegeode!ogra#iceP proble!e ridicate de !inoriti +i !igraiiP dar +i organi&area ad!inistrati"-teritorial +i organi&area spaiului geogra#ic 7n arealul isla!ic

  Nn aceast pri! parte a te&ei sunt anali&ate./o0ti / l P relaiile care se stabilesc 7ntrestatele pe plan !ondialP dar +i relaiile din interiorul celor dou entiti isla!ice 6!!a 8sla!iFia +i6!!a *rabFia Dac din punct geopolitic #rontiera repre&int o relaie dintre cel puin doustateP 7n spaiul isla!ic particularitatea este dat de #aptul c #rontiera repre&int linia dede!arcaie a arealului isla!ic de statele non-isla!iceSpa iul pi/itual i la i - 7n abordare geopolitic < repre&int 7ncrcarea acestei ci"ili&aiiP

  pe care o de#ine+te Ci"ili&aia isla!ic este una de i!pact globalP #r a #i strict deli!itat#rontiera dintre aceasta +i celelalte !ari ci"ili&aii !ondialeSpa iul Politi P a repre&entat obiectul celor !ai co!ple,e dispute +i a!nunite anali&e de la!ani#estarea geopoliticii ca +tiinP 7n conte,tul spaiului geogra#ic +i al #rontierelor politicedintre entitile statale1 *prarea teritoriului de ctre o colecti"itate u!an era considerat o 7ndatorire sacrP deoarece teritorialitatea era de#init ca un tipar de co!porta!ent al #iineiu!ane 2 Senti!entul coe&iunii +i al solidaritii deter!inauP 7n generalP pe oa!eni s se si!t!ai con#ortabil pe un anu!e teritoriu"

  Dac 7n ca&ul spaiului politicP #rontiera repre&int o si!plizobar politic caredesparte dou siste!e stataleP ./o0ti / l i6ili7a io0al 8 ultu/al 9 au o cu totul altconotaie3P ne#iind de!arcate cu e,actitate deoarece liniile de separaie 7ntre di#erite spaii de

  cultur +i ci"ili&aie sunt 7ntr-o continu !igraie Sop ie essis arat c Jmanualele din rilearabe ofer, cu privire la istoria lumii, o interpretare antioccidental e trem de violent!nc"izndu-#i cititorii in repetarea la nesfr#it a mreiei arabo-islamice?4 *lctuirea unei!atrice identitare este di#icil de reali&atP deoarece !igraiile culturale tind s se globali&e&e

  $trate%ii alternative de promovare a politicilor sociale &dup 'urden, ())*+Me(anism St:n/a Centru Drea4ta

  6ni"ersalis!ul ser"iciilor Clau&e speciale 8ndi"idualis!

  1 $erard DussouFPop cit P pp 30-312 Sterie Ciulac eP$paiul personal #i teritorialitatea !n %eo%rafia politicP 7n 8 !andiP $ u&atuP H S Cucu, op cit P p333 8lie descuP Dan DungaciuP op cit P "ol 8P p 3324 Sop ie essisP op cit p 29.

  Matri(ea *i m32elul ;4irami2al< al 3r/ani)5rii 43liti(e =n statele islami(e

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  13/93

  sociale gu"erna!entale'iee libere'roprietate pri"at

  Distribuie liber anage!ent co!petiti"R3lul statului Organi&ea& bene#iciile

  pentru populaie

  %inanare +i #urni&are de

  ser"icii li!itateDi!inuat

  Gra2 2euni.ersalism Do!inant uni"ersal

  O co!binaie de uni"ersalis!+i ser"icii selecti"e

  Nn principal ser"icii a&ate petestarea !i;loacelor

  Statutul7ene+i(iaril3r galitatea 7ntre ceteni e!brii asociailor pro#esionale

  Cei !ai sraci spri;in#inanciar

  E: plecomodificare $istemul naional de asi%urri PrivatizareProprietate public #i controldemocratic

  .niversalism /urnizori de bunuri Reor%anizare administrativiscriminare pozitiv Participare Testarea nevoilor

  8ntensi#icarea procesului de destr!are a relaiilor gentilice +i tribale a deter!inatapariiaP 7n pri!ele decenii ale secolului al H88-leaP a #or!aiunilor statale arabe *cest proces s-aderulatP pentru statele arabeP p n 7n secolul al @H888-lea +i a a"ut la ba& ideologiile religioasepro!o"ate de a o!!edanis! sau isla!is! 5 8sla!is!ului < a+a cu! s-a !ani#estat 7n'eninsula *rabia < a #ost o puternic replic la politeis!P cu rdcini sociale deter!inate de!i+crile de e!ancipare 7!potri"a do!inaiei occidentale ani#estat printr-o re#or!religioas radicalP 8sla!is!ul a acti"at tradiia istoric a acestor popoareP relati" srace Nnprocesul de gene& a statelor isla!ice s-au conturat dou ele!ente principaleQ unul religiospropriu-&isP considerat ca re"elaieP +i unul socialP caracteri&at de dorina de eliberareP ur!atde cea de e,pansiune . 6ni#icarea triburilor arabe a a"ut a repre&entat unul din obiecti"ele 7nse!nate ale 7n"turii lui a o!!adP pentru a crei reali&areP a o!!ad +i i!a!ii au!ilitat pentru solidaritatea !usul!anilor < aspect ur!rit +i 7n &ilele noastre de ctre liderii religio+i !aiordo!us? !ai !arele caseiP robul intendent al gospodriei$

  Tipologia statului

  Structura de stat%or!a de gu"ern! nt Regi!ul politic

  onar iiconstituionale

  Republici parla!entareRepublici pre&idenialeetc

  state naionalestate #ederati"econ#ederaiietc

  state de!ocraticedictaturietc

  Criterii

  Tipolo;ia tatului

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  15/93

  ,pansiunea turc a"ea s #ie continuat de oto!ani 7ndeosebi turcii selgiuci&i +i

  ttarii con"ertii la 8sla! Ba 7nceputul secolului al @H88-leaP >ar-al-Islam?10 cucerise *#rica de/ordP Orientul *propiat +i i;lociuP *sia CentralP Cauca&ul de /ordP inuturile de pe HolgaPar ipelagul alae& +i peninsula ala(a

  Cu toate c !isionaris!ul isla!ic nu a a"ut succes 7n toate arealele cucerite +i

  sub;ugate < cu! este ca&ul peninsulei alcaniceP AindustanulP a litoralului a#rican al

  10 ar-al-IslamQ din li!ba arab lu!ea isla!ului a cuprindea toate rile i popoarele care au adoptat isla!ulP spredeosebire de restul lu!ii nu!it Dar-al-Aarb lu!ea r&boiului

  8!periul Sasanid 531-5)9 d

  Statul +i Statele epocii *bbasside )50-1050 d A&dup Andr4 2i5uel, Islamul #i civilizaia sa, , p (67+

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  16/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  Oceanului 8ndian care a de"enit un #el de >lac interior? al lu!ii !usul!ane - au reu+it scoloni&e&e populaii de origine turcic Statele !usul!ane deineau controlul asupradru!urilor co!erciale dintre *siaP *#rica +i uropa Dup btliile de la BepantP Hiena +i Kenta 7ncepe declinul lentP dar i!placabil al 'orii Oto!ane +iP odat cu eaP a 7ntregii lu!i isla!ice

  Nn planul intern al actorilor isla!ici se !ani#est e+ecurile !i+crilor isla!iste clasicecare au ca obiecti"e construcia unei societi isla!ice unice gu"ernat 7n con#or!itate cu principiileisla!ice +i reali&area unui siste! ;uridic de tip isla!icP !odelele acestea #iind o#erite deCoran utaiile generateP 7n interiorul spaiului isla!icP de procesul de globali&are ?CWV W @W R W Mn ,

  EMWS ++ , A

  'lec nd de la aceast #or!ul se de#ine+te conceptul de superputere !ondial +istatul ege!onicP art ndu-se c un stat superputere i!plic o !are putere econo!ic P!ilitarP +tiini#ico-te nologicP cu o populaie nu!eroas +i o cultur de tip uni"ersalP cui!pact ci"ili&aional Nn istorie sunt cunoscute !ai !ulte state cu tendie de superputereP ast#elQ2esopotamiaPImperiul Roman, Imperiul 8"inez PImperiul 2on%ol PImperiul 9tomanP Imperiului $paniol !n perioada $i%lo de 9roP Imperiul 9landez do!inaia !ilitar a %raneiP stp nireai!pus de 8!periul ritanicP arile puteriP prin structura politico-!ilitarP tind s de"in ege!onicea,i!i&area unei superputeri pentru a obine ege!onia regional sau global se!ateriali&ea& prin atingerea ur!toarele obiecti"eQ deinerea supre!aiei nucleareP deinereasupre!aiei econo!iceP controlul resurselor "itale o!enirii +i supre!aia cultural

  Statul ege!onic 7i de&"olt strategiile de deinere a supre!aiei prin de&"oltareasuperioritii nucleareP per#ecionarea artei r&boiului +i a te nologiei !ilitare din care nu sunte,cluse #olosirea !i;loacelor >oculte? - bait and bleed -P +anta;ulP instigarea +i epui&areaad"ersaruluiP sectuirea resurselor naturale P balansarea balancing P pasarea responsabilitiibuc( passing +i cedarea unei pri li!itate din putere conceding poLer to t e agressor

  0

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Spaniol&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Spaniol&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Spaniol&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Spaniol&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_de_Oro&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_de_Oro&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_de_Oro&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Olandez&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Olandez&action=edithttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C5%A3ahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C5%A3ahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Spaniol&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Spaniol&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_de_Oro&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperiul_Olandez&action=edithttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C5%A3a
 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  19/93

  alana puterii 7n *sia11Q'utere potenial 'utere e#ecti"

  '/ 'opulaia #ecti"e !ilitare %ocoasenucleare

  C ina 1P1 trilioane 6SD 2P24 !ild 2 200 000 410aponia 4P09 trilioane 6SD 12. !il 151 00 0Rusia 0P33 trilioane 6SD 14) !il 34 000 10 000

  alana puterii 7n uropa12Q'utere potenial 'utere e#ecti"

  '/ 'opulaia #ecti"e !ilitare %ocoase nucleare ritanie 1P2. trilioane 6SD 59 !il 301 150 1 5

  %rana 1P4) trilioane 6SD 59 !il 411 00 4)0$er!ania 2P20 trilioane 6SD 2 !il 51. 500 08talia 1P1. trilioane 6SD 5 !il 1.4 900 0Rusia 0P33 trilioane 6SD 14) !il 34 000 10 000

  alana puterii poate #i do!inant < 7n ca&ul 7n care este constituit de !arile puteridin siste!ul !ondial < sau dependent < atunci c nd puterile regionale sunt in#luenate deege!on sau de puterile !ondiale actori statali sau suprastataliTEORIIBTeoria balanei puterii, Teoriile teocratice, Teoria patriar"al, reptul natural, Tezacontractualist a statului, Teoria or%anicist, Teoria violenei, Teoria psi"olo%ic, Teoria 0uridicM32elul li7eral"odelul liberal susine rolul indi"idului - care este capabil s-+i ur!reascpropriul scop 7n "ia +i s acione&e 7n #uncie de resursele de care dispune - pentru a-+i 7ndeplinidorinele Nn concepia liberalP statul nu asigur bunstarea tuturor cetenilor +i de alt#el nici nu areposibilitatea s 7ndeplineasc acest de&iderat 8ndi"idul are posibilitatea s 7+i 7ndeplineascpropriile dorine +i proiecii asupra "iitorului suP 7n condiiile 7n care statul 7i asigur un cli!at ba&atpe reguli #or!ale instituionaleM32elul ne3li7eral Ameri(an"S6* au a"ut per!anent o po&iie pri"ilegiatP un Jregi! aparte? 7npre&entarea statelor !ondiale ,portul liberalis!ului a!erican st la ba&a principiilor globaleP

  a#ect nd statele care nu sunt pregtite s aplice acest !odelM32elul s3(ial 2em3(rat sue2e)" De!ocraia #a"ori&ea& prosperitatea *cest !odel secaracteri&ea& prin uni"ersalis!P egalitaris!P co!pre ensiune +i este 7neles 7n sensulocuprii depline dar nu la cota !a,i!M32elul (3nser.at3r" Nn "i&iunea conser"atoareP statul este o organi&aie politic #or!at dinrepre&entani ai populaiei de pe un anu!it teritoriuP care sunt in"estii cu atribuii de putere careconstau 7n deci&ii concreti&ate 7n nor!e de drept sau 7n acte de aplicare a dreptului M32elul (3nser.at3r m32ern /erman" odelul conser"ator !odernP const 7n re#or!a socialgenerat 7n anii cinci&eci de ctre politicienii din $er!ania de HestM32elul 2e st:n/a" Nn concepia !ar,ist-leninistP spre deosebire de anar is!P se procla!necesitatea e,istenei statuluiP dar cu trans#or!area acestuia din repre&entant al unei !inoritiP adic acelor pri"ilegiaiP 7n repre&entant al !a;oritii de#a"ori&ate +i lipsite de resurseP 7n scopul reali&riegalitii 7n planurile politicP ;uridicP socialP cultural +i econo!icM32elul s3(ial-2em3(rati(" *cest !odel preia doctrinele de st ngaP di#erena #iind dat deeli!inarea utopiilor speci#ice 7nceputului !i+crii de st nga +i anu!eQ statul nu trebuie sasigure #ericirea tuturorP nu trebuie s conduc toate aspectele econo!ice +i nici nu trebuies-si #ac un scop din eli!inareatuturor inegalitilorM32elul (3munist"8!punerea arti#icial a unui siste! care nu a inut cont de speci#icul naionalP acreat !odi#icri !a;ore 7n politicile adoptate de statele lagrului co!unistM32elul anar ist" odelul elaborat 7n secolul al @8@-leaP nu a a"ut o prea !are susinere de-alungul ti!puluiP e,ist nd 7n r ndul g nditorilor un oarecare consens 7n ceea ce pri"e+te ne"oiaunei gu"ernri

  11 o n *RSA 8 RP Tra%edia politicii de for Realismul ofensiv #i lupta pentru putereP ditura *ntetP 2001P p 2)212 8de!P p 2)3

  http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Egaliate&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Egaliate&action=edit
 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  20/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  Pr3ie(tul Camel3t"Obiecti"ele de putere !odelate de cucerirea puterii politice 7n interior +idep+irea rangului de putere !arginal 7n siste!ul internaional sunt susinute de partidepoliticeP !i+criP grupuri re"oluionare sau !ai nou teroriste < asupra crora S 6 * 7ncearcstrategia antiinsurgenei susinute deP/oi tul Ca lot 7n anii M.0 < #unda!entate pe ba&etransnaionale area !a;oritate a statelor a#ricane au regi!uri dictatorialeP iar !area!a;oritate sunt de tip anar icM32elul Centru-4eri+erie " odelul GCentru-peri#erieG descrie relaia 7ntre econo!ia centralPautosu#icient +i prosperP +i econo!iile peri#ericeP i&olate 7ntre eleP slabe +i puin co!petiti"e Nn concepiaanalistului S *!inP noul siste! !ondial are ca trstur esenial >acu!ularea !ondial a capitaluluiGcare pune 7n relaie un >capitalis! centralGP >autocentratG +i >interdependentG locali&at 7n centrusiste!ului cu un >capitalis! peri#ericGP >e,tra"ertitG +i >dependentG situat 7n >&ona peri#erieiGN3ile ten2in1e"Tendinele actuale ce se !ani#est 7n a#ir!area +i consacrarea noilor lideri planetariPprecu! +i reconsiderarea locului +i rolului acestora 7n ecuaia de putere !ondial suntconsecine directe ale e"eni!entelor petrecute 7n !ediul de securitate Organi&aiile

  internaionale au un rol deter!inant 7n procesul globali&rii 'este 9.U din totalul acestora sunt non-gu"erna!entale Doar 4U din aceste organi&aii 2.0 la nu!r au ca !e!bri #ondatori state Dac la 7nceputul secolului trecut 1909 e,istau 3) de organi&aii intergu"erna!entale +i 1). de organi&aii non-gu"erna!entale la ni"elul anului 199) nu!rul acestora a;unsese la 2.0 +i respecti" 5 4)2P la ni"elulanului 200. 1 5)0 aspir la statutul de organi&aii intergu"erna!entale +i peste 9 .00 deasociaii la statutul de organi&aii non-gu"erna!entale *ceste organi&aii acoper o reea carecuprinde apro,i!ati" 200 de state +i teritorii cu un nu!r de peste 135 000 delegaiSUPREMA IA ACTORILOR STATALI>Supre!atia statelorP pri"ind re&ol"area pro"ocrilor care se !ani#est 7n conte,tul internaionalP este 7ncorsetat de reaciile pe care le au unnu!r i!portant de organi&aii internaionale odul de !ani#estare a unor organi&aiiinternaionale contribuie se!ni#icati" la sub!inarea autoritii statelor pentru re&ol"areaproble!elor co!ple,e ce e"oluea& 7n lu!ea conte!poran Cu toat rsp ndireageogra#icP organi&aiile non-gu"erna!entale sunt !ult !ai acti"e 7n e!is#era nordicP undese a#l !a;oritatea statelor de&"oltate din punct de "edere econo!ic +i care bene#icia& de unsiste! politic !atur +i un regi! politic de!ocratic *cest deter!inis! geogra#ic are ca#unda!ent principiile societilor desc iseP de!ocraticeP ba&ate pe pluralis!UNIUNEA EUROPEAN"Considerat centrul lu!iiP uropa epocii !oderne +i conte!porane a#ost per!anent la c r!a procesului de e"oluie socialP prin elaborarea principalelor curentePprin i!ple!entarea !odelului de!ocratic de conducereP prin instaurarea parla!entaris!uluiPdar +i generrii unor con#licte de talie !ondial 6 a !arcat la r ndul su prin po&iia co!un#ranco-ger!an 7n elaborarea >'arteneriatului Strategic pentru un "iitor co!un cu Orientuli;lociu?13 Ca &one de pro,i!itate ale uropeiP ag reb-ul +i as re -ul constituie spaii deatracie nu nu!ai pentru %rana ci pentru 7ntregul siste! regional repre&entat de 6Parteneriatul EUROMED"Parteneriatul E.R92E a fost conceput cu scopul unei stabilizri re%ionale a statelor din bazinul mediteranean Pe ln% cei (6 membri ai .niunii din acel moment,documentul este semnat de ali (: parteneri din sudul #i estul 2editeranei; 2aroc, Al%eria, Tunis,E%ipt, Israel, Autoritatea Palestinian,

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  21/93

  Gru4ul 2e Lu(ru UE Iran 4entru C3mer1 *i In.esti1ii" $-a !nfiinat !n noiembrie :>>>, laTe"eran, pentru a discuta posibilitile de impulsionare #i diversificare a comerului #i investiiilor !ntre cele dou pri

  Alian1a =m43tri.a ter3rismului" Europa este parte a alianei cldite de $.A !mpotrivaterorismului, deoarece !n interiorul statelor europene e ist o numeroas diaspormusulman 8ele mai ?islamizate state sunt /rana, @ermania, $pania, 2area 'ritanie,9landa #i Italia Acestea state, mai puin @ermania, au posedat pn !n anii 36> ai secolului trecut !ntinse imperii coloniale !n Asia #i AfricaFEDERA IA RUS>KbignieL r&e&ins(i aprecia cQ >Plasat cndva sub controlul imperial e clusiv al Rusiei, 8aucazul de $ud cuprinde azi trei state independente - a cror securitateeste prost asi%urat &@eor%ia, Armenia #i Azerbaid0an+ -, ca #i o constelaie de mici enclaveetnice !n partea septentrional, aflate !nc sub dominaie rusC(INA> Nn anul 19)3 cartea8nd se va trezi 8"ina, a scos 7n e"iden potenialul e,traordinar de care dispunea ara lui Con#ucius +i ao 7n acea perioad *nali+tii c ine&i See Auangpu'ingliP %ang /ingP Eang @iaodongP Song iang consider c S6* nu e"oluea& ca o puterepaci#icatoare +i liberalP #olosindu-+i puterea unipolar 7ntr-o !anier abu&i" care 7ngrde+tecontain!ent de&"oltarea oricrui pol de putere ce ar prelua iniiati"a internaional decontrabalansare a puterii C ina percepe statele din *sia Central ca #iind >"ecii si strategicii!ediai? Colaborarea 7n cadrul Organi&aiei de Cooperarea S ang ai a dus la de&"oltareaacestei organi&aii la +ase stateP ur! nd ca 7n "iitorul apropiat s #ir acceptai ca !e!bri8ndiaP 'a(istanP 8ran +i ongolia e!brii acestei organi&aii bene#icia& de 900 !ilioane 6SD 7!pru!ut din partea C ineiP sub #or! de credit pre#erenialP dar +i pentru 7ncura;areasc i!burilor econo!iceP 7n special a e,portului de !r#uri produse c ine&e+tiSUA" Strategia ad!inistraiei a!ericane >8niiati"a Orientului i;lociu ,tins? pre"edere!odelarea Orientului i;lociu 7n con#or!itate cu "i&iunile grupului neo-conser"ator alpre+edintelui $ E us P #r a ine cont de realitile culturaleP religioase +i cutu!iare alearealul geopolitic cuprins 7ntre aroc +i 'a(istan *ceast strategie "i&ea& re#or!areapoliticP econo!ic +i de securitate a regiunii - atac nd rdcina cau&elor srciei +i teroris!uluipre&u!ia de ba& #iind aceea c populaia de aici este lipsit de drepturi econo!ice +i politiceP se

  7ndreapt spre e,tre!is!P teroris!P cri!a internaional +i i!igraia ilegal < +i a stat la ba&adeclan+rii con#lictului din 8ra( ACTORI STATALI DIN SPA IUL ISLAMIC>odernitatea occidental 7nsea!n un proces"astP care se !ani#est 7ncep nd cu secolul al @H888-lea l i!plic industriali&areP urbani&arePni"eluri ridicate de al#abeti&areP bogie +i !obili&are socialP precu! +i structuri ocupaionaleco!ple,e +i di"ersi#icate 8sla!ul se lo"e+te de !odernitatea occidentalP a#lat 7ne,pansiuneP o dat cu intrarea pe #ga+ul declinului din secolul al @H88-lea odernitateaeste pri"it ca o posibil soluieP prin care 8sla!ul s re"in la >veacul de aur ?

  REGATUL IORDANIEI>8ordania - stat !oderat +i aliat #idel al OccidentuluiP 7n special al S6*P 7n Orientul i;lociu - a suportat consecinele atitudinii sale pro-ira(ieneP re&ultate din asu!areapo&iiei sale geopolitice speciale dar +i a caracteristicilor aparte ale co!po&iiei interne aregatului %iind un stat cu o populaie redusP regatul a+e!it se a#l plasat l ng "eciniputerniciP cu a!biii ege!onice *rabia Saudit +i 8srael P a depins de capacitatea de a duceo diplo!aie de ec ilibruP care-i s co!pense&e slbiciunea !ilitarREPU-LICA ISLAMIC IRAN>'otri"it lui Roger *nciau,P 8ranul >!ncearc s-#i impunansamblului re%iunii a ele sale politice bazate pe patru principii de baz; (+ Ale%erea partenerilor !ntr-un sistem de securitate !n re%iunea @olfului trebuie s se refere la le%turileistorice, reli%ioase #i economice care le sunt comune= :+ Este imperativ s se dezvoltecooperarea !ntre toate statele din re%iunea @olfului= + Iranul respin%e cate%oric oriceintervenie strin, ne-musulman, !ntr-un sistem de securitate re%ional= 7+ Iranul refuz s

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  22/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  recunoasc un sistem de securitate aprut din eclaraia de la amasc, !n msura !n care eaimplic state ne-riverane @olfului ?14

  8n 8ran pute! "orbi de trei perioade deli!itate istoricQ- @eopolitica re%imului B"omeCni - @eopolitica post-B"omeCni - @eopolitica pre#edintelui A"madine0ad

  TUR?MENISTANUL>Tur(!enistanul +i 8ranul au construit +i stabilit relaii 7nc de la!o!entul disoluiei 6niuni So"ietice %actorul deter!inant 7n relaia bilateral 7l constituielegturile co!erciale +i sc i!burile econo!ice Se cooperea& e#icient 7n do!eniile energeticPtransporturiP construciiP +i turis! ARA-IA SAUDIT> *rabia Saudit s-a eri;at de la apariia sa ca stat < #unda!entat dedinastia *l-Saudi < ca pol de putere regional 8ranul a constituitP alturi de *rabia Saudit +i8ra(P unul dintre cei trei piloni ai spaiului geopolitic din $ol# ste un triung i 7n care #iecareactor s-a !ani#estat ca 7n #uncie de considerentele con;ucturale +i strategice +i nicidecu! 7n

  "irtutea unor proiecte co!uneP 7ntre aceste state #iind o acerb concuren 7n 7!prirea +i!eninerea &onelor de in#luen C iar dac e,ist o serie de ele!ente eterogene #a"orabileconlucrriiP acestea au #ost ignorate +i nu s-au transpus 7n proiecte co!unePA?ISTAN> Nn conte,tul geopolitic regional co!ple, deter!inat de con#lictul din *#ganistanPcri&a din :as !ir +i atragerea noilor state din *sia Central 7n s#era de in#luen a statelor isla!ice asiatice 'a(istanul a a"ut un rol i!portantP i!plic ndu-se 7n e"oluia r&boiului a#ganPconsiderat spaiu pri"ilegiat de in#luen cultural persan Dup 1994 asist! laascensiunea talibanilor +i 7n#r ngerea gruprilor pro-iranieneP ur!at de ocuparea aproapeintegral a *#ganistanuluiP situaie care a sporit 7ngri;orarea liderilor iranieniP "& nd 7n nouaputere instalat la :abulul 7n 199. e,presia intereselor pa(istane&e +i a!ericane 7n regiunePpe #ondul luptei pentru resursele energetice din *sia CentralREPU-LICA ARA- EGIPT> Republica *rab gipt a"ea s cunoasc un trend ascendentodat cu "enirea la putere a generalului /asser Dup 7ncetarea cri&ei canalului de Sue& +i acri&ei ira(ieneP giptul a de"enit un centru de putere +i actorul diplo!atic esenial al Orientuluii;lociu Tot atunci a"ea s de"in un pi"ot al strategie S6*

  Nn &ona a#ricanP giptul dore+te i!punerea strategiilor sale politiceP contest nd#rotiera cu Sudanul pe considerentul c ;u!tatea nordic a acestui stat - cu populaie!a;oritar arab < repre&int &ona sa de e,pansiune natural +i totodat o re&er" de apabsolut necesar Ostilitatea reciproc dintre egipteni +i sudane&i s-a !ani#estat puternic 7nti!pul R&boiului din $ol# 1991 care tindea s se trans#or!e 7ntr-un con#lict 7ntre gipt +iSudanP deoarece egiptenii au participat la coaliia internaional 7!potri"a lui Sadda!AusseinP 7n "re!e ce Sudanul a spri;init 8ra(ul *ceasta a condus la str ngerea relaiilor dintreconductorii isla!i+ti de la : artou! +i cei din 8ran +i BibiaP ali doi ad"ersari ai giptuluiPcli"a;e a!pli#icate ulterior prin inter!ediul teroris!ului isla!istP care are ba&e 7n SudanPaciunile teroriste #iind orientate 7!potri"a giptuluiSIRIA>Siria cunoa+te aceea+i agitaie anti-occidental *#lat sub !andat #rance&P araP la #elca +i BibanulP "a de"eni un regi! republican Se spune c unii oa!eni scriu istoria Aa#e& al- *ssad a #ost unul dintre ace+tia 'o&iia adoptat #a de cri&a ira(ian de la 7nceputul anilor X.0 +i di"ergenele cu ad!inistraia ira(ian au 7nrutit relaiile de #ond dintre cele doustateP care se considerau ur!a+ele de drept ale ortodo,iei +i ege!oniei pan-arabePpro!o"ate de ideologia baMt ist

  Nn plan geopolitic regionalP *ssad "a 7ncerca s bloc e&e ascensiunea "i&ibil *rabieiSaudite +i 8ra(uluiP 7nc eind aliane care s 7i con#ere stabilitatea econo!ic +i !ilitar 'eti!pul con#lictului !ilitar ira(iano-iranianP Siria acord spri;in 8ranului pentru 8ranP >$iria nu

  este pur #i simplu un partener care !i permite s aib acces la lumea arab #i prin ea la14 Robert *nciau,Pop citP p 52-53

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  23/93

  atenuarea izolrii sale pe scena politic a 9rientului 2i0lociu oferindu-i !n acela#i timp posibilitatea de a se amesteca !n 0ocul inter-arab, ea a fost de asemenea #i !ndeosebi, unelement c"eie !n !nfruntarea sa cu IraDul ?15 *liana cu 8ranul s YMit +i persan a creat Siriei

  proble!e serioase de legiti!itate 7n interiorul lu!ii arabeP sub!in ndu-i ascensiunea de ade"eni liderul pan-arabis!uluiTURCIA>'reocuparea #a de a!eninrile (urdeP interesele econo!ice +i relaiile cu6niunea So"ietic1. #ac ca cele dou puteri regionale s adopte o linie diplo!atic dea!iciie Odat cu disoluia co!unis!ului +i cu restructurrile geopolitice din Orientul i;lociuP!arcate de ascensiunea Statelor 6nite 7n regiuneP relaiile turco-iraniene de"in a!bi"alentePoscil nd 7ntre cooperare controlat +i ri"aliti #i+e Ri"alitile sunt date de co!petiia pentrue,tinderea in#luenei 7n ba&inul energetic al rii CaspiceP 7n *sia Central +i 7n Cauca&ene#iciind de statutul statelor turco#one din Cauca& +i *sia CentralP Turcia lansea& ostrategie de >geopolitic cultural? care are ca obiecti" principal reiterarea unui panturcis!>so#t?P nu ca unitate politic ci pentru reali&area unui spaiu geostrategic de cooperareecono!ic +i cultural intensP sub ege!onia statului laic turc1) Nn acest sens se 7n#iinea& *genia 8nternaional Turc pentru CooperareP care are drept scopuri coordonarea +iacordarea asistenei #inanciare +i te niceP sub tutel turcP statelor ie+ite de sub asuprireaso"ieticQ *&erbaid;anP Tur(!enistanP :a&a stan +i 6&be(istan

  15 o a!!ad Re&a D;aliliP iplomatie islami5ue; strate%ie internationale du D"omeinismP 'resses 6ni"ersitaires de %ranceP19 9P p 1.)1. 6nal $undoganP >8sla!ist 8ran and Tur(eFP 19)9-19 9 State 'rag!atis! and 8deological 8n#luences?P 2iddle East Revie of International AffairsP Hol )P /r 1P 20031) 'ierre CFril CFrus TeF!our 'a la"iP

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  24/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  @G opoliti a t tii0 a a/ tuBia7< p/oi ia i . t l apli a iilo/ t o/iilo/ tii0 lo/ o ial =0 pla0 ; o;/a.i la a/< a /o o ial< =0 opul ; 0 /

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  25/93

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  26/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  GEOPOLITICA RUS DE LA *NCEPUTUL SECOLULUI AL &&%LEA"Ba 7nceputul secoluluial @@-leaP istoricii ru+i / CicerinP S Solo"ie"P H O :lince"s(iiP * ' Sceapo" etc auanali&at in#luena #actorilor naturali asupra e"oluiei statului rus21

  GEOPOLITICA MAR&IST"$eopolitica !ar,ist a #ost acceptat o scurt perioad de ti!pde ctre statele isla!ice a#late 7n s#era de in#luen a 6RSSQ 8ra(P Siria darP cu i!pact !a;or asupra statelor isla!ice din co!ponena #ostei 6RSSPANSLA#ISMUL"Panslavismul este o doctrin politic +i cultural aprut 7n secolul al @8@-lea 7n estul uropei Doctrina susine originea etnic co!un a di#eritelor popoare sla"e din estul+i centrul uropei 'ansal"is!ul susine unirea acestor popoareP a" nd ca scop reali&areaunor obiecti"e culturale +i politice co!une O serie de cercettori europeni ai sla"isticii corectat? prin toate !i;loaceleP inclusi" #ora I pa tul a up/a lu ii i la i > $tatele islamice din compunerea .R$$ au fost !n%rdite prin aceast ?doctrin, deoarece orice tendin de ?evadare din spaiul comunist ar fi

  218bide!22 * 'o&dnea(o" , @"eopolitiDaP os("aP 1995238bide!P p 44248bide!P p 45

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  27/93

  !nsemnat distru%erea structurii statale #i a fiinei naionale up ())> o serie de stateislamice &Baza"stanul, .zbeDistanul, Tad0iDistanul, Azerbaid0anul dar #i micile formaiuni statale din 8aucaz+ au %enerat o serie de conflicte politico-militare care le-au permis evadarea

  din spaiul sovietic rus #i c#ti%area implicit a independeneiTEORIA GLASSNOST%ului !I PERESTROI?A" *ceast strategie a asigurat supre!aiaso"ietic din ani X)0 p n la prbu+irea lui re;ne" +i adoptarea glassnostului +i perestroi(igorbacio"iene Ti!p de aproape dou deceniiP 7n uropaP politica so"ietic dus sub lo&incaGEuropa pn la .rali G a 7ncercat s cree&e pre!isele 7ndeprtrii S6* de pe continentP dar nua reu+it Nn realitateP 7n aceast #a& de destindere 7n plan geopolitic +i geostrategic s# r+ituldeceniului +ase +i deceniul +apte P uropa a continuat s se gseasc la peri#eria deci&iei 7ns#era proble!elor globaleP gra"it nd 7ntre cei doi poli de atracieQ osco"a +i Eas ington Ba!i;locul deceniului al optulea al secolului @@P analistul $ Orsells apreciaQN c noi constatmcu fiecare zi c Europa nu este participant efectiv la politica mondial, c numeroase decizii sunt luate de alii pe deasupra capetelor statelor europene care sunt, fiecare !n parte,neputincioase !n faa problemelor pe care ar putea s le rezolve dac ele ar fi uniteN 25TEORIA IE!IRII LA MARE " *!iralul rus $ors (o" < constructor de na"e !ilitare ca +i a anPa abordat +i proble!e de geopoliticP cit ndu-i 7ns deseori pe ar,P ngels +i Benin 7nsusinerea te&elor sale cu pri"ire la necesitatea unei pre&ene so"ietice 7n *#rica +i 7n *!erica Batin.TEORIA EUROASIANISMULUI " $eopolitica rusP orientat spre eurasianis!P a pro!o"at +ipro!o"ea& nostalgia i!perial 7n 7ncercarea de a con"inge elita politic !ondial actual cdestinul Rusiei este acela de >reconstituire a 2arelui $paiu? prin readucerea 7n s#era sa dein#luen strategicP politic +i econo!ic a spaiilor eurasiatice pierdute 7n anu!ite perioadeistorice2. Teoria uroasianis!ului a a#ectat #oarte !ult stabilitatea unor state din &onaasiatic *u r!as 7n ur! con#lictele nere&ol"ate din spaiul isla!icP susinute #inanciar +i!ilitar de ctre 6RSS

  STRATEGIA STATULUI PENTRU APRAREA !I REALIZAREA INTERESELORNA IONALE *N OCEANUL PLANETAR "/oile condiii geostrategice +i geopolitice au generatpreocupri urgente din partea statuluiP ast#el cP 7n 199)P Rusia a rati#icat Con"enia O/6asupra Dreptului riiP 7n 199 a #ost aprobat progra!ul #ederal JOceanele Bu!ii?P iar pe datade 2) iulie 2001P prin decretul nr Z[ < 13 ) al pre+edintelui 'utinP s-a aprobatO octrinaaval a /ederaiei Ruse pe perioada pn !n anul :>:>, autorul acesteiaP a!iralul

  :uroiedo"P subliniind cO Pentru prima dat, Rusia a !nceput, la nivelul statului, s formuleze politica maritim naional pe termen lun%, ca o politic de stat !n sfera activitii maritime,comple #i consistent, desemnat s consolideze interesele interne #i internaionale aleRusiei !n dezvoltarea #i folosirea resurselor oceanelor lumii 2)I pa tul a up/a pa iului i la i > Aceast teorie enunat, dup cderea zidului 'erlinului #i implozia .R$$, de ctre noua or%anizaie politico-militar; /ederaia Rus are efecte #i asupra statelor islamice care doresc s se manifeste ca poli de putere, unele dintre acesteafiind islamice, cum este cazul PaDistanului &putere nuclear+, Indiei &putere nuclear #i statul non-islamic cu cea mai mare populaie islamic+ repercutndu-se, !n acela#i timp, #i asuprastatelor islamice din zona 2rii e%re &Turcia, stat membru AT9+ #i a 2rii 8aspice&Baza"stan, TurDmenistan, .zbeDistan, Azerbaid0an 1 deintoare de resurse de ener%etice #i a unor infrastructuri foarte puternice de transport a acestora ctre /ederaia Rus #i Europa+Tendinele /ederaiei Ruse de revenire !n for ca super-putere !n planul %eopolitic %lobal se pot rezolva #i prin deinerea controlului 9ceanului Planetar Aceast strate%ie va atra%e !n

  25Titu $eorgescu, Romnia !n istoria Europei secolului , ()76-())> P ucure+tiP 1992p 922.

  *le,andr Dug in, op cit P pp ..-.)2) 8bide!

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  28/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  sfera de influen rus unele state islamice Este cazul PaDistanului, Indiei #i Iranului 1 careau statut de observator !n cadrul 9r%anizaiei $"an%"ai Qn acela#i timp, Rusia spri0in pro%ramul ener%etic nuclear iranian, are !n sfera sa de influen mi#crile palestiniene #i $iriaNEOEURASIATISMUL" /eoeurosianis!ul presupune cooperarea abil a Rusiei cuOccidentul pentru pstrarea statutului de stat cu areale continentale eurasiatic care nuaparine nici uropei +i nici *siei *cest de&iderat se poate reali&a prinQ pstrarea in#lueneiasupra >strintii sale apropiate? spaiul e,-so"ietic este necesar pentru rea#ir!areaRusiei ca !are putere cooperarea cu Occidentul este necesar pentru de&"oltareaecono!ic +i te nologic a RusieiP c t +i pentru e"itarea i&olaionis!ului 7n cadrul siste!uluiinternaional pstrarea unicitii culturale +i geogra#ice a Rusiei este necesar pentruconser"area statutului de !are putere eurasiaticP dat #iind destinul su geogra#ic este de a>sta clare pe dou continenteP *sia +i uropaP neaparin nd nici unuia 7n acela+i ti!p?I pa tul a up/a tat lo/ i la i > Teoria %eopoliticianului rus are aplicabilitate !n spaiul islamic, deoarece interveniile strate%ice, politice #i militare efectuate de Rusia au atras !n

  sfera sa de influen o parte din statele afro-asiatice .nele au a0uns s fie falimentare iar celelalte vasale.

  TEORIILE COLII ANGLO-SAHONETEORIA ISTORICO%AM-IENTALIST" *ceast teorie a #ost pro!o"at de ctre AenrFT o!as uc(le 1 21-1 .2 - istorC of 8ivilization in En%land P 3 "ol P BondonP 1 )2 -P care asesi&at interdependenele care se stabilesc 7ntre cli!atP ran +i solP pe de o parteP +irespecti" "iaa +i abitatul u!an pe de altaI pa tul a up/a pa iului i la i > e#i elaborat !n secolul trecut, teza este de actualitate$paiul islamic este unul restrictiv %eo%rafico-climateric Istoria a demonstrat contrariul teoriei,deoarece acest spaiu a %enerat civilizaii cu impact asupra evoluiei umane ca cea e%iptean,sumerian, babilonian, persan #i otoman 8ontopite !n Islam, aceste civilizaii de impact

  au %enerat dezvoltarea popoarelor mult mai devreme dect !n alte spaii %eo%rafice eintor al cuno#tinelor #tiinifice, Islamul a cunoscut o evoluie !nfloritoare !n secolele MII- III Popoareleislamice nu sunt lipsite de motivaie #i de multe ori, c"iar dac sunt acuzate de nemodernitate au %enerat state pro%resiste performante Aceste state sunt Arabia $audit, Turcia, Iranul, PaDistanul E%iptul #i 2aroculTEORIA SPA IAL%AM-IENTAL" Teoria si!bio&ei spaial-a!bientale +i de ci"ili&aie din *!erica de /ord elaborat de llen C urc ill Se!ple American istorC and its @eo%rap"ic 8onditionsP 1903 pe ba&a studiilor e#ectuate de %rederic ac(son Turner T"e $i%nificance of t"e /rontier in american istorC P 1 93 repre&int pri!ele anali&e de re#erin ale acesteiaP#iind continuat de istoricul +i geogra#ul llsLort Auntington 1 ).-194)P8ivilization and 8limateP 19242ainsprin%s of t"e 8ivilizationP 1945 care a e#ectuat o !inuioas in"estigaie

  a in#luenelor +i a rolului ;ucat de cli!at 7n istoria u!anI pa tul a up/a lu ii i la i > Arealul nefavorabil dezvoltrii #i evoluiei civilizaiei islamicea %enerat mi%raii masive ctre zonele propice dezvoltrii vieii din apropierea marilor cursuri de ap #i a zonelor maritime costiere Aceast interdicie %eo%rafic a avut ca efect dezvoltarea unor ?metropole cum sunt 'a%dadul, Isfa"anul, 8airo, Ale andria, Islamabadul,$amarDansul, 'u"ara, Ta#Dentul 1 mult mai populate ca multe metropole mondiale din zonefavorabile dezvoltrii umane A-ORDAREA POLITICO%GEOGRAFIC A GEOPOLITICII " $eogra#ia politic din lu!eaanglo-sa,on s-a de&"oltat cu precdere 7n conte,tul 'ri!ului R&boi ondial a!es%airgrie"eP@eo%rap"C and Jorld Po er P BondonP 1915 +i 8saia oL!anPT"e e Jorld;Problems in Political @eo%rap"C P /eL Ior(P 1921P au de"enit !entorii !ai !ultor generaii decercettori ai acestui do!eniu A-ORDAREA IDEOLOGIC" O alt abordare a +colii a!ericane a #ost dat de si!bio&adintre pa!#letele politice +i ideologiiQ o n O\Sulli"an 2anifest estinC < 1 45 P o n %is(e0

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  29/93

  G2anifest estinCN arperSs 2a%azineP 1 5 P AernF Buce G*!erican CenturFGP $tatele islamice sunt afectate de manifestrile puterilor maritime mondiale Puterile maritime mondiale &$.A, /ederaia Rus, 2area 'ritanie, 8"ina+!n%rdesc manifestarea ca puteri maritime a statelor islamice, unele dintre acestea poli de putere re%ionali e#i Turcia, Arabia $audit, E%iptul, Iranul, India, Indonezia, 2arocul,Tunisia,

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  30/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  au acces &.niunea European, 9r%anizaia $"an%"ai, APE8, 9PE8, Piaa 8omun a$tatelor @olfului+ Prin statele pro-americane #i ale celor care au acceptat instalarea de baze aeriene americane pe teritoriul naional, $.A #i-a e tins controlul aerianasupra spaiului islamic Qn prezent, din bazele militare dispuse !n Polonia, @recia, Romnia, Af%anistan, IraD, Laponia #i 8oreea de $ud, $.A pot !ndeplini misiuni aeriene de lupt!mpotriva statelor islamice care se opun politicii "e%emonice americaneTEORIA @LUMII NOI teritoriului uni#icat?lanul idee-supra#a - pe care a e,pus-o 7n articolul >T"e .nified /ield T"eorC in Political @eo%rap"C ? *nalele *sociaiei $eogra#ilor *!ericaniP nr 44P 1954 < 7n care e,plica #or!areaentitilor statale 7ntr-o legtur unidirecionalP pe ori&ontalP ulti!ul ni"el ulti!a "erig #iindrepre&entat de !ateriali&area ideii iniiale 7ntr-o supra#a organi&at politicI pa tul a up/a tat lo/ i la i > Teoria este de actualitate #i se poate aplica !n cazul Israelului #i al unor state arabe &Arabia $audit, $iria, E%ipt+

  TEORIA INTEGRRII !I DEZINTEGRRII STATELOR " Nn concepia analistului a!erican :arlDeutc P #or!area siste!ului politic deter!in apariia naiunii care 7+i integrea& teritoriul 7n

  68

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  31/93

  arealul geogra#icP contur nd statul naional ca #or! superioar de organi&are +i de&"oltare asocietii proprii2I pa tul a up/a tat lo/ i la i > Este #i cazul unor state islamice care, de#i, au aprut ca

  entiti statale la !nceputul secolului al -lea, au cunoscut dezvoltri remarcabile, afirmndu-se !n planul %eopolitic mondial; Turcia, dup revoluia Demalist, #i E%iptul au reu#it s treacde la o a%ricultur de subzisten la o economie de sc"imb= apariia ariilor centrale este mai evident !n Arabia $audit, E%ipt, Turcia, PaDistan, Baza"stan #i Azerbaid0an= !n state precumE%ipt, Iran, $iria, Iordania, PaDistan, Turcia s-a accentuat evoluia ora#elor= dezvoltarea reelei de comunicaii a cunoscut o evoluie rapid !n Iran, E%ipt, 2aroc, Tunisia, Turcia, Iordania #i Arabia $audit= concentrarea capitalului se manifest pre%nant !n state precum Arabia$audit, E%ipt, Iran= cre#terea intereselor personale #i de %rup a devenit o preocupare aadministraiilor din E%ipt, Arabia $audit, Iran #i Emiratele Arabe .nite= na#terea con#tiinei etnice se manifest !n marea ma0oritate a statelor islamice, avnd la baz percepte reli%ioase=!mbinarea con#tiinei etnice cu constrn%erea politic #i, uneori cu stratificarea social, semanifest !n E%ipt, Turcia, IraD, Af%anistan, IndoneziaTEORIA A&EI ISTORICO%GEOGRAFICE "E :ir( < discipol al lui SpF(!an - a publicat 7n anul 19..lucrarea A a %eo%rafic a istoriei 29, care 7!buntea !odelul clasic elaborat de ac(inderI pa tul a up/a tat lo/ i la i > A a %eo%rafic a istoriei situeaz spaiul islamic deambele pri ale acesteia, deoarece spaiul islamic este depozitar al civilizaiilor, culturilor #i reli%iilor antice, cu impact ma0or asupra dezvoltrii civilizaiei umaneTEORIA SPA IILOR CONTINENTALE " 'e perioada r&boiului receP analistul a!erican aelaborat !odelele globale ale lu!ii conte!poraneP e,puse 7n lucrarea >$eograp F and'olitics in a Ear Di"ided? 19)3 odelele globale anali&ate de Co en anali&ea& regiunilegeostrategice < care au e,tindere global +i rol strategic - +i regiunile geopolitice < care aue,tindere regional +i rol tacticI pa tul a up/a pa iului i la i > Elementele %eopolitice definitorii ale lumii islamice,conform teoriei lui 8o"en sunt; spaiul arab 1 subordonat spaiului islamic este de tip %lobal &realms+= re%iunile %eopolitice cu impact %eopolitic unitar, dar subordonate spaiului islamic,sunt; Africa de ord cu 2a%"rebul #i 2ac"reDul, 9rientul Apropiat #i 2i0lociu, Asia 8entral=naiunile-state sunt elemente constitutive spaiului islamic; naiunea arab, naiunea islamic,naiunile din statele situate !n zona periferic, naiunile statelor islamice situate !n arealele%eo%rafice determinate de %raniele naionale= unitile subnaionale ale spaiului islamic sunt constituite de zone, !n special etnice #i reli%ioase, din interiorul spaiului %eneral; spaiul islamic= spaiului particular; spaiul arab, spaiul turcofon, spaiul #iit, spaiul sunnitTEORIA ORIENTRII FUNC IONALE A POPULA IEI !I A STATULUI " Nn anul 195. D Eening lansa o perspecti" de abordare di#erit de cea a lui SpF(!an Nn concepia sa?criteriul %eopolitic trebuie s in cont, !n mod deosebit de orientarea funcional a populaiei

  #i a statului #i nu doar de atitudinea pur %eo%rafic a teritoriului fa de uscat #i mare?30

  Nn19.. E :ir( 31 relua la alte cote !odelul clasic elaborat de ac(inderI pa tul a up/a pa iului i la i > Teoria este de actualitate !n spaiul islamic, deoarecereflect realitatea determinat, pe de o parte de resursele ener%etice care abund !n unelestate afro-asiatice islamice #i pe cealalt parte de orientarea islamic a popoarelor din arealul amintitTEORIA @ANACONDA 8STRATEGIA ?ISSINGER9> Nntre regiunile geostrategicee,ist PPzone de fractur? ale Orientului i;lociu +i al *siei Sud- Orientale Tendinele regionaletind s constituie un co!pro!is 7ntre internaionalis! +i naionalis! +i sunt un preludiu la

  2 Drago+ %rsineanuP@eopoliticaP ucure+tiP 2005P p 9)29 8de! 3130

  D E eningP eartland and Rimland in Eurasian istorC P 7n Eest 'olitcs uarterlFP 8@P 195.P 553-5.931 E :ir(P @eo%rafical Pivot of istorC P Beicaster 6ni"ersal 'ressP 19.5P

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  32/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  propunerile pri"ind Jlumea pentapolar? ale lui AenrF :issinger S6* P uropaP 6RSSP aponia+i Bu!ea isla!icI pa tul a up/a pa iului i la i > Uonele de fractur specifice spaiului islamic s-aumeninut #i dup !ncetarea rzboiului rece $e pare c una din opiunile reor%anizrii lumii contemporane va fi cea a lumii multipolare, !n care 8nteresante sunt +i studiile a!iralului #rance& Raoul Caste, +i alecercettorilor 7n do!eniul strategieiQ dLard ButLa(P Colin $raF +i 'aul :enedF32 :enedFcontest a#ir!aiile a!iralului a an cu pri"ire la superioritatea puterii na"ale 7n co!paraiecu cea terestrP a#ir! nd c teoria PPnavalist? a acestuia era condiionat istoric de concepia

  !ercantilist a epociiP con#erind o e,cesi" i!portan co!erului e,teriorP coloniilor +ii!portanei +antierelor na"ale 7n ce pri"e+te de&"oltarea te nologic +i industrialI pa tul a up/a pa iului i la i > Epoca contemporan este prin e celen mercantilistQn prezent, statele islamice deintoare de resurse ener%etice &Arabia $audit, Iranul, IraDul,Baza"stanul, Azerbaid0anul+ #i-au dezvoltat structura de prelucrare #i infrastructura detransport a "idrocarburilor ctre zonele portuare, accelernd dezvoltarea te"nolo%iilor de prelucrare a petrolului #i %azelor naturaleTEORIA @CONTAINMENT %ului> 'olitica Gcontainment G-uluiP de G!ndi%uireG a 6niuniiSo"ieticeP a constituit un scenariu geopolitic de contrabalansareP 7n anii i!ediat 7nc eierii celuide-al doilea r&boi !ondial Din acea perioad a! !o+tenit proble!ele nere&ol"ate ale'alestineiP *siei CentraleP Cauca&ului +i instabilitatea *#riciiTEORIA CENTRELOR DE PUTERE ALLERSTEIN "Disoluia centrelor de putere istoricePapariia unipolaris!ului dublat 7ndeaproape de e+alonul doi care dore+te instaurarea!ultipolaris!uluiP de&"oltrile asi!etrice +i interaciunile 7n politectonica centrelor de puterei!pun o serie de preci&ri conceptuale de ordin geopolitic ,tinderea ST/-urilor +i!ani#estarea acestora ca i!perii corporatiste 7n &one din *#rica +i *siaP dinspre centru ctreperi#erieP a deter!inat e"oluia unui proces de !igrare din s#era >*lianei /ordului? ctreBu!ea a 888-aI pa tul a up/a pa iului i la i > in analiza evoluiei acestora rezult c foarte puinestate au %sit acest potenial $tate precum E%iptul, Iranul, PaDistanul, i%eria #i unele statema%"rebiene au %sit fora necesar contracarrii tendinelor de uniformitate, pstrndu-i identitatea naionala 2ulte state africane ?decolonizate au devenit colonii ale $T -urilor,sc"imbnd practic o dominare cultural-civilizaional cu una te"nocrat-economic, mult mai periculoas !n pstrarea identitii naionaleTEORIA SUPREMA IEI MONDIALE "Robert Straus&-Aup] - analist a!erican < consider ccentrul de greutate al geopoliticii S6* este dat anali&a spaiului 7n lupta pentru supre!aie!ondialP pe interpretarea locului +i rolului pe care un stat 7l ocup 7n ecuaia de putereConceptul deNbalan a puterii G este c eia anali&ei geopolitice 7n lucrrile lui R S Aup]I pa tul a up/a pa iului i la i > 2anifestarea $.A ca putere "e%emonic a fost resimitde statele islamice ca o ameninare a securitii acestora 9dat cu declan#area rzboiului !mpotriva terorismului, unele state islamice s-au vzut trecute pe ?a a rului, trind subameninarea unei invazii occidentale permanente Aceast stare de nesi%uran a fost

  32 Raoul Caste, -2elan%es $trate%i5ues, TCpo%rap"ie de la 2arineP 'ant 192.P dLard ButLa(- T"e Political .ses of $eapo er Eest"ieLP /eL Ior(P 19)4P Colin $raF -2aritime $trate%C, @eopolitics and t"e efence of t"e Jest, ational $trate%C Information 8enter P /eL Ior(P 19 5 +i 'aul :ennedFP T"e Rise and /all of 'ritis" aval 2asterC *llen BaneP Bondon19).6

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  33/93

  accentuat de interveniile militare occidentale din Af%anistan, IraD, $omalia, 8iad, $ierra Badislau : D :risto# nu consider geopolitica a+a cu! o#ace %ran( Debi]P o cartogra#ie de propagandP cu riscuri #oarte gra"e prin e,istenapericolului de&in#or!rii conductorilor de ctre proprii lor e,periP susine totu+i c ea esteNun Lanus cu dou fee; pe de-o parte, este o ramur a politolo%iei care face un efort deliberat de a se apropia de depozitul de cuno#tine %eo%rafice !n scopul de a adnci !nele%ereafenomenelor politice= pe de alt parte, este politic precum e ersarea vizionarismului politic,care consult !n mod prudent pe %eo%rafi #i "rile lor cu scopul de a descoperi elemente cear putea facilita sau dimpotriv !mpiedica realizarea unor scopuri politiceN 33I pa tul a up/a pa iului i la i > Posibilele aliane 8"ina-Laponia &ca alian militarist-te"nolo%ico-economic+, /ederaia Rus-8"ina, 8"ina-Rusia-$paiul Islamic, .E-$.A, .E-/ederaia Rus &ca .niune Economic Eurasiatic+ #i de ce nu 8"ina-$.A vor determinascenarii de dezvoltare determinate pentru restul lumii Reacia naiunilor #i a presiunilor or%anizaiilor contestatare !mpotriva statelor elitiste &@-*+ este din ce !n ce mai mareTEORIA PRESIUNII LATERALE " 'lec nd de la abordrile pro#esorului 8on Conea pri"ind>coe#icientul de presiune? e,ercitat de statele "ecine asupra spaiului naionalP anali+tiia!ericani /ic olas C oucri +i Robert /ort au elaborat teoria > presiunii laterale? 7n raporturiledintre state Datorit e,ercitrii acestei presiuniP orice e,pansiune a statului naional !igraiiPacti"iti econo!iceP co!erP in"a&ie !ilitarP penetrare cultural sau religioasP drepturile!inoritilor etc 7n spaiul "ecin < nu!it de geopoliticienii ru+i >strintate apropiat? < poatea"ea ca e#ect ciocniri de interese sau c iar apariia con#lictelor !ilitare34 I pa tul a up/a pa iului i la i > ac vom analiza lumea islamic prin prisma acestei teorii, vom observa actualitatea tezei profesorului Ion 8onea Presiunile laterale asupra unui stat s-au manifestat de la apariia acestuia Political @eo%rap"C, Jorld EconomC, nation-state and localitC ? 19 9 c geopolitica este disciplina care trebuie s aborde&e >ri"alitateadintre dou !ari puteri? pe ba&a !odului de e,ercitare a do!inaiei statelor slabe de ctrestatele puterniceI pa tul a up/a tat lo/ i la i > Rivalitatea puterilor bipolare a %enerat lupta pentru sferede influen politico-militar #i economic Aceast rivalitate avea s atra% !n sfera deinfluen a celor dou mari puteri state satelit de ran% inferior, unele dintre acestea puteri re%ionale A#a este cazul Arabiei $audite intrate !n sfera de influen a $.A, E%iptului aflat !n

  33Badis :D :risto#P@eopolitica - domeniu de studiu, 7n 8 !andiP $ u&atuP H S CucuPop cit P pp 31)-32034 an SundgrenP

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  34/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  sfera de influen a $.A, IraDul 1 care a balansat cnd spre $.A cnd spre .R$$,PaDistanului intrat !n sfera de influen a $.A dar care nu a abandonat linia tradiionalislamic, Iranului ie#it de sub influena $.A pentru a urma linia fundamental a Islamului,Palestinei lui Arafat atras !n sfera de influen a 2oscovei, iar dup ())> balend !ntrestatele islamice #i $.A, i%eria aflat !n sfera $.A, statele ma"%rebiene prsind sfera deinfluen a /ranei pe perioade scurte pentru influena 2oscovei & Interaciunea islamului cu catolicismul 1 vec"e de secole 1 pare a nu se sfr#i Ea poate %enera, !n viitor, conflicte !ntre civilizaii 8onflictele dinIu%oslavia 1 care vin s confirme teoria politolo%ului american 1 au avut o evoluieinternaional, @ermania a convins 1 cu o manifestare neobi#nuit pe plan diplomatic -, cele(( state membre ale 8EE s urmeze #i s recunoasc $lovenia #i 8roaia &Maticanul le-a

  recunoscut mai !nainte, avnd !n vedere c populaia este ma0oritar catolic+ @rupurileislamice au criticat 9ccidentul c nu a acordat acelea#i privile%ii #i 'osniei 1 conductorii iranieni au fcut apel la lumea islamic #i au a0utat lo%istic 'osnia &cu armament #i fonduri financiare+ #i cu oameni &circa 7 >>> de mercenari din peste :7 de ri islamice+ 1 !n final obinndu-se recunoa#terea 'osniei- ere%ovinei &primul stat musulman din Europa+TEORIA METAMORFOZEI ACTORILOR GEOPOLITICI "Concentrarea at tor anali+ti asuprai!portanei geopolitice a urasiei este de actualitateP 7n acest conte,tP analistul a!ericanKbignieL r&er&ins(i argu!entea& caracteristicile >puterii? eurasiatice de a&i 'e ansa!bluPJcine domin Eurasia domin aproape automat 9rientul 2i0lociu #i Africa? eta!or#o&a!arilor puteri are la ba& "arii intereseQ plec nd de la cele #inanciare la cele econo!iceP de lacele politice la cele socialeP de la cele !ilitare la cele teritorialeP de la cele ideologice la celeculturale Hiitorii actori globali "or #i de o co!ple,itate deosebit +i poate "or #i interesai 7npri!ul r nd de securitatea actorilor de rang in#erior a#lai 7n s#era lor de atracieCONCEP IA STRATEGIC A ADMINISTRA IEI -US( " Nn concepia geostrategic aad!inistraiei a!ericaneP rolul de ege!on al S6* se !ani#est 7n >teatrul? de operaiiinternaional *d!inistraia a!erican consider c actorii statali care "in 7n contact cuputerea ege!onic a!erican sunt caracteri&ai de rolul pe care 7l au 7n arena globalP "is-a-"is de 7ndeplinirea strategiilor politico-!ilitareP econo!ice +i culturale ale S6*DOCTRINA ENERGETIC AMERICAN DOCTRINA C(ENE > Dic( C eneF consider cPdin punct de "edere strategicP pentru S6* este de !are i!portan do!inaia resurselor energetice 'ractic strategia acestuia co!pletea& te&a politic a ad!inistraiei a!ericanepri"ind consolidarea statutului de putere ege!onic +i prin i!punerea unui control asupraresurselor energetice 'otenialul politico-!ilitar al S6*P #r controlul resurselor energetice!ondialeP ar #i de !ic i!portanP deoarece #orele !ilitare sunt !ari consu!atoare de petrol+i produse adiacenteCONCEPTUL H DESO#EREIGNT H " Des3.erei/nt este un concept geopolitic c eie al noiiorgani&ri internaionaleP care dese!nea& scderea gradului de su"eranitate a unui statnaional care nu respect drepturile unei !inoritiP recurg nd c iar la epurare etnicP 7nclcarea drepturilor o!uluiP con#or! "i&iunii +i standardelor occidentaleRE#IZIONISMUL TERITORIAL" Nn concepia o#ierilor 7n retragere Ralp 'eters +i BeLisc:en&ieP GSunte! con#runtai cu #rontiere trasate de i!perii europene 7ntre ti!p de#unctesau stabilite la Hersailles 7n 1919 Cei care le-au trasat sunt de !ult dispruiP la #el +i i!periileCu toate c 7n pre&ent nu e,ist nici un !ecanis! pentru a !odi#ica aceste #rontiere 7ntr-o!anier pa+nicP ele "or #i sc i!bate c iar dac asta se "a reali&a prin #orG Continu ndP

  "is-^-"is de con#lictul din 8ugosla"iaQ G/u !ai este "orba despre autono!ie i&a este acu!independena albane&ilor (oso"ariG Cu toate c docu!entele care cons#inesc graniele

  6$

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  35/93

  actualei uropeQ Tratatul de pace de la 'aris - 194. *ctul #inal de la Aelsin(i +i Carta de la'arisP :oso"o +i-a declarat unilateral independena

  TEORIILE COLII %RANCEZETEORIA FRONTIERELOR " ac ues *ncel considera geopolitica Go geogra#ie pus 7n ser"iciulpoliticii care 7+i 7nsu+ea rolul inut de istorie 7n "re!ea lui is!arc(G35I pa tul a up/a pa iului i la i > India a dezvoltat un parteneriat economic !n zonacostier a 9ceanului Indian, !n care dore#te s atra% #i statele islamice, !n scopul consolidrii ca putere re%ional asitico-african !n bazinul acestui ocean= 'razilia reprezint principalul actor re%ional din America de $ud care nu e clude interese strate%ice !n Africa #i Europa= Arabia $audit a pus bazele pieei comune a statelor @olfului Persic #i se eri0eaz calider strate%ic re%ional !n zona 9rientului 2i0lociu=

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  36/93

  Va s i l e S i mi l e a n u

  I pa tul a up/a pa iului i la i > 8onsiderm c aceast nou form de manifestare a%eopoliticii se face simit #i !n unele state islamice e referim la India &Bas"mir+, Af%anistan,IraD, PaDistan, $omalia, enclava Bosovo, enclava a%orno-BarabaD" #i alte state africane,asiatice #i latine non-islamice, !n care sunt ?importate anumite platforme electorale din statelevecine sau alte state de pe mapamond E emplicative sunt fenomenele recente din 8iad,Benia #i Republica 8entrafrican 8redem c %eopolitica electoral se va manifesta !n viitor ca o nou ramur a %eopoliticiiTEORIA PUTERII TERESTRE " 'ierre C]l]rier a publicat 7n %ranaP la ;u!tatea deceniului+aseP lucrarea@4opoliti5ue et %4ostrate%ie readuc nd ast#el 7n actualitate o serie de teorii +iidei geopolitice din perioada interbelicP 7n special "i&iunea lui ac(inder Nn concepia salu!ea este co!pus din puteri terestreP care sunt GperturbatoareG +i puteri !ariti!eP !aiata+ate ideii de aprare a libertii3I pa tul a up/a pa iului i la i > Qn sfera puterilor maritime putem aprecia c sunt de nivel superior $.A #i 2area 'ritanie 1 ca puteri talassocratice -, /ederaia Rus, 8"ina #i India e#i #i alte

  state !ndeplinesc parial statutul de putere maritim &Indonesia, Laponia, 'razilia, E%iptul,Iranul #i Arabia $audit+ acestea nu se manifest, !nc, !n aceast dimensiune %eopoliticTEORIA GEOECONOMIC" Nn concepia lui %ernand raudel geoecono!ia repre&int oalternati" la studiul geopoliticii Nn concepia saP nu #actorii geogra#iciP culturaliP ideologiciP etniciP relietc P sunt i!portani ci realitatea pur econo!ic 7n raportul ei cu arealul studiat 'entru geoecono!ie estei!portant dac statul se gse+te 7n centrul sau peri#eria deci&iei econo!ice39I pa tul a up/a pa iului i la i > 2area ma0oritatea or%anizaiilor re%ionale sunt !ncadrate!n arealul %eo%rafic civilizaional Acest proces re%ional de aliane economice nu va mai opune, !n conflictele viitoare, actori statali ci or%anizaii multinaionale .n astfel de conflict este cel din IraD, unde statele membre ale unei aliane au spri0init efortul militar al $.A Qnacela#i timp, pe plan internaional se manifest decizii politice ?impuse de alianele la caresunt parte actorii statali Este cazul contestrii politicii nucleare a Iranului - poziiile celor doutabere; AT9 pe de o parte #i 9r%anizaia $"an%"ai de cealalt parte -, a statutul provinciei Bosovo 1 AT9 #i .E ca aliai !mpotriva doctrinelor ruse #i c"ineze 1 #i a interveniei din IraD 1 AT9 #i opoziia Rusiei #i 8"ineiTEORIA RELA IONRII POLITICO%GEOGRAFICE " ean $ott!an 40 considera c !ediulpolitic este in#luenat de !ediul geogra#ic Nn lucrarea >Ba 'oliti ue des tats et leur g]ograp ie? a susinut te&a "arietii spaiului 7n care acionea& stateleP 7n care se !ani#estdi"ersitatea proble!elor internaionale +i puterii unor state $ott!an considerP de e,e!pluPc Gdac omenirea ar fi locuit pe o planet avnd suprafaa neted a unei bile de biliard, probabil n-ar fi fost confruntat cu probleme %eopoliticeG41I pa tul a up/a pa iului i la i > Pentru statele islamice, marile cursuri de ap aureprezentat esena dezvoltrii marilor civilizaii premer%toare; civilizaia e%iptean, civilizaia persan, civilizaia asirian # a ezvoltarea economic a determinat realizarea unor strate%ii politice, culturale #i militare cu impact asupra spaiilor %eo%rafice neviabile i acele popoareaveau politici de dezvoltare+ care au fost cucerite mai devreme sau mai trziu epociinucleare?P 'aul Cla"al a;unge la conclu&ia c a e,istat o%eopolitic subversiv a crei teorie a

  3 *pud Claude Ra##estin +i colab, op cit P p 2 539 ttpQ__!edintelligence #ree #r_bdgeopoliti ue t! introduction40 ean $ott!an ,

 • 8/10/2019 Geopolitica Spatiului Islamic.txt

  37/93

  ali!entat !odelul co!porta!ental 7n arena internaional a >Bu!ii a Treia? Resursele deputere de care dispuneau statele ce alctuiau a+a &isa lu!e a treia au #ost !ult prea slabepentru a se constitui 7ntr-un ade"rat ;uctor strategic 7n arena internaional ani#estrile

  Bu!ii a 888-a trebuie luate 7n considerare dup decoloni&areI pa tul a up/a pa iului i la i > ac vom pleca de la aceast abordare, vom constatac !n timp ce !n statele mediu dezvoltate #i dezvoltate funcionau principiile unor economii sustenabile #i pro%resiste, !n statele Bu!ii a 888-a? - 7n lucrareaPr4ambule !n ictionnaire de@4opoliti5ueP 'arisP 1993 < arat cQ G@eopolitica are ca obiect descrierea #i e plicarearivalitilor de putere privind teritoriile, rivalitile naionaleG Nn concepia lui I"es BacostePgeopolitica este ometod de analiz a evoluiei politice #i conflictuale la ordinea zilei I pa tul a up/a pa iului i la i > Este posibil ca pe termen mediu #i lun% s avem noi manifestri de absorie determinate de procesul de %lobalizare 8ea mai dur confruntare este!ntre civilizaia occidental #i civilizaia islamic 1 ca spaii %lobale de manifestare Mrem sacceptm sau nu, statele islamice reprezint un spaiu %lobal unic, indestructibil care are labaz ideolo%ii reli%ioase foarte bine fundamentate 8ivilizaia occidental este la fel dee tins, omo%en #i bine structurat 8onflictul dintre cele dou civilizaii este strict te"nic privind abordrile %lobalizrii Qn timp ce 9ccidentul prevede o %lobalizare pe principii economice #i strate%ice, Islamul consider c acest proces trebuie s se dezvolte prinabordri multiculturale #i multiconfesionale, diferite de cele economice Ambele civilizaii aumotivaii puternice de impunere a strate%iilor %lobale care, !n prezent, sunt anta%onisteTEORIA DECIZIILOR STRATEGICE " Dennis TouretP 7n co!unicarea l]!ents de$]opoliti ueQ puissance consider cQ G$eopolitica este +tiina u!anP realistP care are caobiecti" s deter!ineP dincolo de apareneP care sunt caracteristicile obiecti"e ale geogra#iei#i&ice +i u!ane care condiionea& deci&iile strategice ale actorilor int