Formular insciere agir

of 1/1
ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA 1444 Nr. www.agir.ro Aprobat, CERERE DE INSCRIERE DATE PERSONALE Nume: Prenume: Data nasterii: Locul nasterii Domiciliul:Tara Judet/Provincie Localitate Cod Adresa postala Numar de telefon e-mail URL STUDII Universitate 1: Facultate 1: Specialitate 1: Anul absolvirii 1: Universitate 2: Facultate 2: Specialitate 2: Anul absolvirii 2: Alte cursuri atestate: Titluri stiintifice: Alte titluri: LOCUL DE MUNCA ACTUAL Denumirea completa a intrep Adresa tel Functia Atributii princ LOCURI DE MUNCA REPREZENTATIVE Perioada Locul de munca (denumire,abrev. si adresa) De la data zi,luna,an La data zi,luna,an Functia Atributii principale Domeniul de activitate Observatii Domeniul de activitate pentru care sunt specializat: Filiala sau societatea AGIR din care doresc sa fac parte Ma oblig sa respect Statutul AGIR si Codul de Etica profesionala si declar pe propria raspundere ca nu am cazier. Sunt de acord ca datele personale sa se publice in baza de date de pe web site-ul asociatiei. Data: Semnatura: ............................. FOTO

Embed Size (px)

description

Formular insciere S.P.F. Filiala Timis AGIR

Transcript of Formular insciere agir

  • 1. ASOCIATIA GENERALA A INGINERILORDIN ROMANIA1444 Nr.www.agir.roAprobat,CE RERE DE IN SCRIE REFOTODATE PERSONALENume: Prenume:Data nasterii: Locul nasteriiDomiciliul:Tara Judet/Provincie Localitate CodAdresa postalaNumar de telefon e-mail URLSTUDIIUniversitate 1:Facultate 1:Specialitate 1: Anul absolvirii 1:Universitate 2:Facultate 2:Specialitate 2: Anul absolvirii 2:Alte cursuri atestate:Titluri stiintifice:Alte titluri:LOCUL DE MUNCA ACTUALDenumirea completa a intrepAdresa telFunctia Atributii princLOCURI DE MUNCA REPREZENTATIVELocul de munca Perioada(denumire,abrev.si adresa)De la datazi,luna,anLa datazi,luna,anFunctia Atributii principale Domeniul deactivitateObservatiiDomeniul de activitate pentru care sunt specializat:Filiala sau societatea AGIR din care doresc sa fac parteMa oblig sa respect Statutul AGIR si Codul de Etica profesionala si declar pe propria raspundere ca nuam cazier.Sunt de acord ca datele personale sa se publice in baza de date de pe web site-ul asociatiei.Data: Se m natu ra: ....... .... ........ .... ......