Facultatea de Economie si de Administrare a...

43
Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Master AATIO An 1 08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10 Luni --- --- --- --- --- Managementul ospitalitatii curs Babaita C 103 FEAA --- --- Marti --- --- --- --- --- Limba franceza curs facultativ Serbanescu S 105 FEAA Administrarea si dezvoltarea intreprinderii de turism curs Bailesteanu G 105 FEAA Diagnosticul intreprinderii de turism curs Burz R 105 FEAA Miercuri --- --- --- --- --- Limba engleza curs facultativ Istodor D 302 FEAA --- --- Joi --- --- --- --- --- Turismul si serviciile internationale curs Negrut L D06 FEAA Turismul si serviciile internationale / Managementul ospitalitatii sem.la 2 sapt. Negrut L Nagy A 305 FEAA --- Vineri --- --- --- --- --- Administrarea si dezvoltarea intreprinderii de turism seminar Lungu A 108 FEAA Diagnosticul intreprinderii de turism seminar Burz R 108 FEAA --- Sambata Limba germana curs Lavrits P 211 FEAA Limba engleza seminar facultativ Istodor D D02 FEAA Limba franceza seminar facultativ Serbanescu S 302 FEAA Limba germana seminar Lavrits P D04 FEAA --- --- --- --- Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Transcript of Facultatea de Economie si de Administrare a...

Page 1: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AATIO An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Managementulospitalitatii curs

Babaita C103 FEAA

--- ---

Marti --- --- --- --- ---

Limba franceza cursfacultativ

Serbanescu S105 FEAA

Administrarea si dezvoltareaintreprinderii de turism curs

Bailesteanu G105 FEAA

Diagnosticulintreprinderii de

turism cursBurz R

105 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Limba engleza cursfacultativIstodor D

302 FEAA

--- ---

Joi --- --- --- --- ---

Turismul si serviciileinternationale curs

Negrut LD06 FEAA

Turismul si serviciileinternationale /

Managementul ospitalitatiisem.la 2 sapt.Negrut L Nagy A

305 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- ---

Administrarea sidezvoltarea intreprinderii

de turism seminarLungu A

108 FEAA

Diagnosticul intreprinderii deturism seminar

Burz R108 FEAA

---

SambataLimba

germana cursLavrits P

211 FEAA

Limba englezaseminar

facultativIstodor D

D02 FEAA

Limba francezaseminar

facultativSerbanescu S302 FEAA

LimbagermanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 2: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AATIO An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Management financiarin turism si industria

ospitalitatii cursLala-Popa I306 FEAA

Management financiar inturism si industria

ospitalitatii / Strategii demarketing pt turim siindustria ospitalitatii

sem.la 2 sapt.Lala-Popa I Nagy A

308 FEAA

---

Marti --- --- --- --- ---

Strategii de marketingpt turim si industria

ospitalitatii cursBabaita C306 FEAA

--- ---

Miercuri --- --- --- --- ---

Comportamentulconsumatorului de

servicii turistice cursopt. la 2 sapt sem.opt.la

2 sapt.Dragomir A105 FEAA

--- ---

Joi --- --- --- --- --- --- ---

Limbaengleza curs

facultativIstodor D

306 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- ---

Sisteme si tehnologii informationaleavansate in turism curs sem.la 2 sapt.

Biriescu S203 FEAA

Sambata ---

Limbagermanaseminar

facultativLavrits P

305 FEAA

Limbafranceza

cursfacultativ

Limbagermana

cursfacultativ

Stanciu D Lavrits PD03 FEAA D04 FEAA

Limbaenglezaseminar

facultativ

Limbafrancezaseminar

facultativIstodor D Stanciu D

102 FEAA D03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 3: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AFC An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Normalizarecontabila curs

Bunget O211 FEAA

---

Normalizare contabila sem.la 2sapt.

Bunget O211 FEAA

Marti --- --- --- --- ---

Standarde internationale privind raportarea financiara cursseminarFarcane ND06 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- --- --- --- ---

Joi --- --- --- --- --- ---Standarde generale de audit si norme profesionale curs seminar

Hategan C206 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- ---

Doctrina contabila si deontologiaprofesiei sem.la 2 sapt.

Moraru M Caciuc L102 FEAA

Doctrina contabila sideontologia profesiei curs

Moraru M102 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 4: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AFC An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Auditul sistemelor informatice curs la 2 sapt. seminar

Brandas C Didraga O002 Mihail Epuran UVT

Marti --- --- --- --- ---

Auditul proiectelor finantate dinfonduri nerambursabile curs opt.

Hategan CD04 FEAA

Auditul proiectelor finantate din fondurinerambursabile / Audit statutar sem.opt.la 2

sapt.Hategan C Dumitrescu A

D04 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- --- ---Controlling si management prin costuri curs seminar

Almasan A202 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---Audit statutar curs seminar

Stirbu D208 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 5: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AMFFE An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- --- --- ---

Accesarea fonduriloreuropene curs la 2

sapt.Megan O

108 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Achizitii publice aferenteproiectelor seminar

Iosif AD04 FEAA

Achizitii publice aferente proiectelor /Situatii financiare consolidate curs la 2

sapt. sem.opt.la 2 sapt.Iosif A

203 FEAA

Accesarea fonduriloreuropene seminar

Brindescu D106 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Deontologie siresponsabilitate sociala

seminarPeres C

108 FEAA

Deontologie si responsabilitate sociala /Proceduri de control si audit intern curs la

2 sapt. sem.la 2 sapt.Peres C

108 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- ---

Principii si reglementarispeciale europene curs

Tec L105 FEAA

Principii si reglementari speciale europene/ Standarde generale de audit sem.la 2 sapt.

Tec L Stirbu DD02 FEAA

Standarde generale deaudit curs

Stirbu D302 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 6: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AMFFE An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Contabilitateafinantarilor europene

cursDomil A

D04 FEAA

Contabilitatea finantarilor europene /Elemente de drept specifice proiectelor

sem.la 2 sapt. curs la 2 sapt.Domil A Imbrescu C

D04 FEAA

Elemente de dreptspecifice proiectelor

seminarImbrescu CD04 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---

Practici de implementare a proiectelor cursopt. la 2 sapt

Pautu S205 FEAA

Practici deimplementare a

proiectelor sem.opt.Pautu S

211 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Strategii de promovare a vanzarilor /Promovare, informare si comunicare sem.la

2 sapt. curs la 2 sapt.Bodea L Prada S

D05 FEAA

Promovare, informare sicomunicare seminar

Bodea LD05 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---

Deontologie si responsabilitate sociala /Proceduri de control si audit intern curs la 2

sapt. sem.la 2 sapt.Peres C

108 FEAA

Proceduri de control siaudit intern curs

Peres C108 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 7: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AOA An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Managementorganizational

cursPrediscan M106 FEAA

Managementul afacerilor globale (AOA) /Comunicare si negociere. Bune practici de

inteligenta emotionala (MRU) sem.la 2sapt. curs la 2 sapt.

Brancu L Pirjol F304 FEAA

Managementulafacerilor globale

cursBrancu L

105 FEAA

Marti --- --- --- --- ---

Analiza strategicacurs

Pantea M102 FEAA

Analiza strategica sem.la 2 sapt.Roja A

102 FEAA

Managementorganizational

seminarBucurean R306 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---Antreprenoriat curs opt. sem.opt.

Bibu N102 FEAA

Engleza pentruafaceri europene

seminarBoldea Monica

308 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---Sisteme si metode de management sem.opt.

Sala D302 FEAA

Sisteme si metode demanagement curs opt.

cursBibu N

105 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- ---

Limba franceza cursla 2 sapt. sem.la 2

sapt.Stefan L

104 FEAA

Sambata --- ---

Limba francezaseminar

facultativSerbanescu S302 FEAA

LimbagermanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 8: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster AOA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Managementulschimbarilor

organizationale cursPrediscan M302 FEAA

Managementulschimbarilor

organizationale sem.la2 sapt.

Prediscan M302 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---

Analizaperformantelorfinanciare curs

Stefea P106 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- --- --- --- ---

Joi --- --- --- --- ---

Utilizarea instrumentelorinformatice in gestiuneaafacerilor sem.opt.la 2

sapt.Hurbean L203 FEAA

Managementul institutiilor financiare /Finante corporative curs seminar

Opris PD06 FEAA

Vineri --- --- --- --- ---

Utilizarea instrumentelorinformatice in gestiunea

afacerilor curs opt.Hurbean L203 FEAA

Analizaperformantelor

financiare seminarStefea P

D06 FEAA

---

Sambata ---

Limba germanaseminar

facultativLavrits P

305 FEAA

---

Limbaenglezaseminar

facultativ

Limbafrancezaseminar

facultativIstodor D Stanciu D

102 FEAA D03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 9: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster CCG An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- --- ---Fiscalitatea in corporatii curs seminar

Bufan R Svidchi N302 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Sisteme contabilecomparate curs

Farcane N106 FEAA

Sisteme contabile comparate / Contabilitatenationala sem.la 2 sapt. sem.opt.la 2 sapt.

Farcane N Dumitrescu D106 FEAA

Contabilitatenationala curs opt.

Dumitrescu D105 FEAA

Joi --- --- --- --- --- --- --- ---

Vineri --- --- --- --- ---Conventiile de evitare a dublei impuneri curs seminar

Buliga M208 FEAA

---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 10: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster DECA An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Creativitate si inovare in afaceri curs seminar

Sipos G311 FEAA

Marti --- --- --- --- --- --- ---

Negociere si comunicarein afaceri curs la 2 sapt.

sem.la 2 sapt.Nitu R

106 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Etica, deontologie siresponsabilitate

sociala cursMunteanu V206 FEAA

Etica, deontologie si responsabilitatesociala / Instrumente informatice aplicate

in controlling, diagnostic si evaluaresem.la 2 sapt. curs la 2 sapt.

Munteanu V Pelin A206 FEAA

Instrumente informaticeaplicate in controlling,diagnostic si evaluare

seminarPelin A

D02 FEAA

Joi --- --- --- --- --- --- --- ---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata

LimbaenglezaseminarIstodor D

102 FEAA

--- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 11: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster DECA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- ---

Evaluarea afacerilor cursla 2 sapt. sem.la 2 sapt.

Sacui V104 FEAA

Marti --- --- --- --- ---

Evaluareaproprietatilor

imobiliare cursCodau C

203 FEAA

Evaluarea proprietatilor imobiliare /Metode statistice de diagnostic financiar si

evaluare sem.la 2 sapt.Codau C Sipos C

203 FEAA

Metode statistice dediagnostic financiar si

evaluare cursSipos C

203 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---Evaluarea afacerilor curs seminar

Buglea A108 FEAA

Joi --- --- --- --- --- --- ---

Consultanta in afaceriseminarSilasi C

D04 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 12: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster ECEA An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Normalizare contabila curs

Bunget O211 FEAA

Normalizare contabilasem.la 2 sapt.

Bunget O211 FEAA

Marti --- --- --- --- ---Limba franceza curs facultativ

Serbanescu S105 FEAA

--- ---

Miercuri --- --- --- --- ---Standarde internationale privind raportarea financiara curs seminar

Hategan C308 FEAA

---

Joi --- --- --- --- --- ---Standarde generale de audit curs seminar

Dumitrescu D311 FEAA

Vineri --- --- --- --- ---

Doctrina contabila sideontologia profesiei curs

Caciuc L102 FEAA

Doctrina contabila si deontologiaprofesiei sem.la 2 sapt.

Moraru M Caciuc L102 FEAA

---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 13: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster ECEA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Control de gestiune aprofundat curs seminar

Almasan A104 FEAA

---

Marti --- --- --- --- --- ---

Auditul proiectelor finantate din fondurinerambursabile / Audit statutar sem.opt.la 2 sapt.

Hategan C Dumitrescu AD04 FEAA

Audit statutar cursDumitrescu A

D04 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Achizitii publice aferente proiectelor / Situatiifinanciare consolidate curs la 2 sapt. sem.opt.la 2

sapt.Iosif A

203 FEAA

Situatii financiareconsolidate curs opt.

Iosif AD03 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---Consultanta in contabilitate si expertiza contabila judiciara curs seminar

Bobitan N202 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 14: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster FCF An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Fiscalitatea persoanelor fizice cursseminarMura O

108 FEAA

---

Marti --- --- --- --- --- ---Economie financiara publica curs seminar

Enache C206 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- --- --- ---

Joi --- --- --- --- --- ---

Statistica aplicata infiscalitate curs

Sipos C205 FEAA

Statistica aplicata infiscalitate sem.la 2 sapt.

Viasu I205 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- ---Fiscalitate indirecta curs sem.la 2 sapt.

Crasneac A105 FEAA

Sambata ---

Limba englezaseminar facultativ

Istodor DD02 FEAA

Limba francezaseminar facultativ

Serbanescu S302 FEAA

Limba germanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 15: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster FCF An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Regimuri fiscale speciale cursseminarLobont O

D03 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---

Fiscalitatea grupurilor de firme cursopt. sem.opt.

Cristea H Vatavu S308 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Conformitate si expertiza fiscala curssem.la 2 sapt.Homorodean P

304 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---Control fiscal curs seminar

Lobont OP08 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata ---

Limba germanaseminar facultativ

Lavrits P305 FEAA

---

Limba englezaseminar facultativ

Limba francezaseminar facultativ

Istodor D Stanciu D102 FEAA D03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 16: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster FSFC An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Guvernanta corporativa curs seminar

Nicolescu C102 FEAA

Marti --- --- --- --- ---Administrarea fiscala a companiei curs la 2 sapt. seminar

Mura O211 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- --- ---Finante internationale curs seminar

Botoc C303 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---

Managementul institutiilor financiare / Finante corporative cursseminarOpris P

D06 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 17: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster FSFC An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Strategii de administrare a riscurilor companiei curs seminar

Corduneanu C303 FEAA

---

Marti --- --- --- --- ---

Managementul portofoliuluifinanciar al companiei seminar

Ioan R204 FEAA

Managementul portofoliuluifinanciar al companiei curs

Dima B204 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Analiza performantelorfinanciare ale companiei curs

Stefea PD06 FEAA

---

Joi --- --- --- --- --- ---

Fuziuni si achizitii curs opt. sapt. impara seminar opt. sapt.imparaCosma D

D03 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- ---

Analiza performantelorfinanciare ale companiei

seminarStefea P

204 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 18: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Managementulschimbarilor

organizationale cursPrediscan M302 FEAA

Managementul schimbarilororganizationale sem.la 2 sapt.

Prediscan M302 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---

Managementul firmelorin dificultate sem.la 2

sapt.Sala D

306 FEAA

Managementul firmelor indificultate curs

Sala D304 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- --- --- ---

Joi --- --- --- --- --- ---

Management financiar inIMM / Evaluarea afacerii

sem.la 2 sapt.Lala-Popa I Sacui V

105 FEAA

Management financiar inIMM / Evaluarea afacerii

curs la 2 sapt.Lala-Popa I Sacui V

102 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- ---

Managementul resurselorumane si leadership in IMMcurs la 2 sapt. sem.la 2 sapt.

Abrudan D311 FEAA

Sambata ---

Limba germanaseminar

facultativLavrits P

305 FEAA

---

Limbaenglezaseminar

facultativ

Limbafrancezaseminar

facultativIstodor D Stanciu D

102 FEAA D03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 19: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MACE 1-ere Annee

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Management comptable et financiersem.la 2 sapt.

Farcane N202 FEAA

Management comptable etfinancier curs

Farcane N303 FEAA

Marti --- --- --- --- ---

Gestioninternationale des

affaires cursBrancu L

308 FEAA

Gestion internationale des affaires /Environnement et strategie des

entreprises sem.la 2 sapt.Brancu L Petrisor I

D03 FEAA

Environnement et strategiedes entreprises curs la 2

sapt.Petrisor I

303 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Drept comunitar (sapt. impara) / Environnement juridiqueeuropeen (sapt. para) curs la 2 sapt. sem.la 2 sapt.

Hurbean C204 FEAA

---

Joi --- --- --- --- --- --- --- ---

Vineri --- --- --- --- --- ---Politique europeennes. Marche unique curs la 2 sapt. sem.la 2 sapt.

Vadasan ID04 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 20: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MACE 2-eme Annee

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Management del'innovation et gestion des

risques cursCosma D

103 FEAA

Management de l'innovation etgestion des risques sem.la 2

sapt.Cosma D

202 FEAA

Marti --- --- --- --- --- --- ---

Entrepreneuriat et leadershipcurs la 2 sapt. sem.la 2 sapt.

Bibu ND03 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---Activitees pluridisciplinaires

Roja AP08 FEAA

---

Joi --- --- --- --- ---

Projets et commerce al`international curs la 2 sapt.

sem.la 2 sapt.Son L

204 FEAA

--- ---

Vineri --- --- --- --- ---

Communication et negotiation des affaires curs sem.la 2sapt.Son L

303 FEAA

---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 21: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MICF 1st Year

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Corporate Finance curs seminar

Botoc C306 FEAA

Marti --- --- --- --- --- --- --- ---

Miercuri --- --- --- --- --- ---Corporate Governance curs seminar

Nicolescu C103 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---Corporate Social Responsibility and Strategy curs seminar

Gligor-Cimpoieru Diana303 FEAA

Vineri --- --- --- --- ---Behavioral Finance curs seminar

Donath L305 FEAA

---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 22: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MICF 2nd Year

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Financial risks modeling andmanagement curs

Dima BD06 FEAA

Financial risks modeling andmanagement seminar

Ioan R203 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---Mergers and aquisitions curs seminar

Nachescu MD05 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---Portfolio Management curs

Dima B306 FEAA

Portfolio Management seminarIoan R

204 FEAA

Joi --- --- --- --- --- --- --- ---

Vineri --- --- --- --- --- ---Advanced Financial Statement Analysis curs seminar

Pelin AD05 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 23: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MIE An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---

Cultura si civilizatie europeana curs la 2sapt. sem.la 2 sapt.

Serbanescu S111 FEAA

---

Marti --- --- --- --- --- --- --- ---

Miercuri --- --- --- --- ---

Drept comunitar (sapt. impara) / Environnement juridique europeen (sapt.para) curs la 2 sapt. sem.la 2 sapt.

Hurbean C204 FEAA

---

Joi --- --- --- --- ---

Mediul de afaceri european sistrategia competitivitatii curs

Maticiuc M103 FEAA

Mediul de afaceri european si strategiacompetitivitatii / Economie europeana

sem.la 2 sapt.Maticiuc M Son L

103 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- ---Globalizare si integrare regionala curs seminar

Noja G204 FEAA

Economieeuropeana curs

Son L305 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 24: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MIE An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Economie spatiala si urbana curs seminar

Son L204 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---

Antreprenoriatinternational curs

Maticiuc M202 FEAA

Antreprenoriat internationalseminar

Maticiuc M202 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Guvernarea firmelor multinationalecurs

Nitu R211 FEAA

Cercetari demarketing

international cursNaghi R

105 FEAA

Inovare strategica in marketing/ Cercetari de marketing

international sem.la 2 sapt.Preda G

205 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Marketingul strategic al achizitiilor(MMV 2) / Guvernarea firmelor

multinationale (MIE 2) sem.la 2 sapt.Bodea L Nitu R

D05 FEAA

--- ---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 25: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MMV An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- ---Managementul vanzarii relationale curs seminar

Dutu C208 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---Marketing in retail curs seminar

Prada S104 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---Economia consumatorului curs sem.la 2 sapt.

Curea-Pitorac R311 FEAA

---

Joi --- --- --- --- --- ---

Consumatorul si comunicarea demarketing in mediile online si offline

sem.la 2 sapt.Dobre C

106 FEAA

Consumatorul si comunicarea demarketing in mediile online si offline

cursDobre C

106 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 26: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MMV An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- --- ---Audit de marketing curs

Foltean F311 FEAA

Audit de marketingsem.la 2 sapt.

Foltean F204 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Limbaj si comunicare curs la 2sapt. sem.la 2 sapt.

Stefan L108 FEAA

Analiza operatiunilor financiar-bancare / Strategie, structura si

performanta in organizatii curs la 2sapt. sem.la 2 sapt.Lala-Popa I Petrisor I

305 FEAA

Strategie, structura siperformanta inorganizatii curs

Petrisor I203 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Marketingul strategic alachizitiilor (MMV 2) /Guvernarea firmelor

multinationale (MIE 2) sem.la 2sapt.

Bodea L Nitu RD05 FEAA

Marketingul strategic al achizitiilorcurs

Prada S104 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- --- ---

Marketing online si social mediacurs

Adam C302 FEAA

Marketing online sisocial media sem.la

2 sapt.Adam C

211 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 27: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MRU An 1 Grupa 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Management organizational curs

Prediscan M106 FEAA

Strategiile organizatiilor curs sem.la 2 sapt.Petrisor I

106 FEAA

Marti --- --- --- --- --- --- ---

Management organizationalseminar

Bucurean R306 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---Antreprenoriat curs opt. sem.opt.

Sala D302 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Managementul intercultural al resurselor umane curs sem.la2 sapt.

Cizmas E102 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 28: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MRU An 1 Grupa 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Management organizational curs

Prediscan M106 FEAA

Strategiile organizatiilor curs sem.la 2 sapt.Petrisor I

106 FEAA

Marti --- --- --- --- --- --- ---

Management organizationalseminar

Bucurean R306 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---Antreprenoriat curs opt. sem.opt.

Sala D302 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Managementul intercultural al resurselor umane curs sem.la2 sapt.

Cizmas E102 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 29: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MRU An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Comunicare sinegociere. Bune

practici deinteligenta

emotionala seminarPirjol F

D02 FEAA

Managementul afacerilorglobale (AOA) / Comunicaresi negociere. Bune practici deinteligenta emotionala (MRU)sem.la 2 sapt. curs la 2 sapt.

Brancu L Pirjol F304 FEAA

---

Marti --- --- --- --- --- ---

Managementul si ergonomia ambientala curs la 2 sapt.seminar

Argesanu V407 Politehnica

Miercuri --- --- --- --- --- --- ---

Managementulresurselor umane in

companii multinationalecurs opt. la 2 saptsem.opt.la 2 sapt.

Brancu L Gligor-CimpoieruDiana

305 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Motivarea sievaluarea resurselor

umane ptperformanta. Cariera

profesionala cursAbrudan DD02 FEAA

Motivarea si evaluarearesurselor umane ptperformanta. Cariera

profesionala / Managementulperformantei sem.la 2 sapt.

Abrudan D Jurcut CD02 FEAA

Managementulperformantei curs

Jurcut CD02 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata ---

Limbagermanaseminar

facultativLavrits P

305 FEAA

---

Limbaenglezaseminar

facultativ

Limbafrancezaseminar

facultativIstodor D Stanciu D

102 FEAA D03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 30: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MSMD An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Limba engleza curs la2 sapt. sem.la 2 sapt.

Para I202 FEAA

Marketing strategic inmediul digital curs

Foltean F206 FEAA

Marketing strategic in mediul digitalsem.la 2 sapt.

Hutu RD06 FEAA

Marti --- --- --- --- ---

Instrumente digitale pentru marketing curssem.la 2 sapt.

Margea R004 UVT

---

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Inovare strategica inmarketing curs

Foltean FD04 FEAA

Inovare strategica in marketing /Cercetari de marketing international

sem.la 2 sapt.Preda G

205 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---Baze de date avansate curs sem.la 2 sapt.

Biriescu S203 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- --- ---

Limba franceza curs la 2 sapt. sem.la2 sapt.Stefan L

104 FEAA

SambataLimba

germana cursLavrits P

211 FEAA

--- ---

Limba germanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 31: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MSMD An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- ---Audit si consultanta in marketing curs

Foltean FD02 FEAA

Marti --- --- --- --- --- ---Dezvoltarea sistemelor interactive de marketing curs seminar

Didraga O002 Mihail Epuran UVT

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Marketing relational inmediul digital curs

Oprean SD02 FEAA

Marketing relational in mediul digital / Audit siconsultanta in marketing sem.la 2 sapt.

Oprean S Foltean FD06 FEAA

Joi --- --- --- --- --- --- --- ---

Vineri --- --- --- --- ---

Business Intelligence si Big Data cursseminar

Muntean M Tarnaveanu D004 UVT

---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 32: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MSODSA An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Sisteme, metode si tehnici demanagement seminar

Sala D208 FEAA

Strategiile organizatiilor curs sem.la 2 sapt.Petrisor I

106 FEAA

Marti --- --- --- --- --- --- --- ---

Miercuri --- --- --- --- ---

Limba franceza curs la 2 sapt.sem.la 2 sapt.

Stanciu D202 FEAA

---

Engleza pentru afaceri europeneseminar

Boldea Monica308 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Managementul intercultural al resurselor umanecurs sem.la 2 sapt.

Cizmas E102 FEAA

Sisteme si metode demanagement curs opt. curs

Bibu N105 FEAA

Vineri --- --- --- --- ---Antreprenoriat curs opt. sem.opt.

Bibu N311 FEAA

---

Sambata --- --- ---

Limba germanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 33: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster MSODSA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- ---

Strategiitehnologice curs

Munteanu V208 FEAA

Strategii tehnologicesem.la 2 sapt.

Munteanu VP05 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Managementul sistemelor logistice cursseminarBizoi G

211 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---

Marketing strategic si audit de marketingcurs seminar

Foltean F304 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- ---

Evaluarea afacerilor si managementulriscului curs opt. sem.opt.la 2 sapt.

Sacui V Bizoi G106 FEAA

Sambata ---

Limba germanaseminar facultativ

Lavrits P305 FEAA

---

Limba englezaseminar

facultativ

Limba francezaseminar facultativ

Istodor D Stanciu D102 FEAA D03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 34: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster PFBA An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Econometriefinanciara seminar

Ioan RD06 FEAA

--- ---

Marti --- --- --- --- --- ---Produse si servicii de asigurari curs seminar

Barna F003 UVT

Miercuri --- --- --- --- ---

Piete financiareinternationale curs

Barna F208 FEAA

Piete financiare internationale /Politica monetara sem.la 2 sapt.

Nachescu M Cerna S208 FEAA

Politicamonetara curs

Cerna S208 FEAA

Joi --- --- --- --- --- --- --- ---

Vineri --- --- --- --- ---

Econometriefinanciara curs

Preda CD03 FEAA

--- ---

Sambata ---

Limba englezaseminar facultativ

Istodor DD02 FEAA

Limba francezaseminar facultativ

Serbanescu S302 FEAA

Limba germanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 35: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster PFBA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- --- ---Instrumente financiare derivate curs seminar

Corduneanu C305 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Sisteme bancarecomparate curs opt.

Hetes R104 FEAA

Sisteme bancare comparate /Psihologie investitionala sem.la 2

sapt.Hetes R Murgea A

104 FEAA

Psihologieinvestitionala curs

Murgea A104 FEAA

Joi --- --- --- --- --- ---

Strategii investitionale si managementul portofoliului cursseminarBarna F

003 UVT

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- ---

Limba francezaseminar facultativ

Stanciu DD03 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 36: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster PPV An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Limba engleza curs la 2sapt. sem.la 2 sapt.

Para I202 FEAA

Comunicare corporativa simarketing prin evenimente

cursPrada S

D05 FEAA

Comunicare corporativasi marketing prin

evenimente sem.la 2 sapt.Prada S

304 FEAA

Marti --- --- --- --- ---Analiza strategica curs

Pantea M102 FEAA

Analiza strategica sem.la 2sapt.

Roja A102 FEAA

Marketing intern sicomunicare interna curs

Naghi RD06 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Limba franceza curs la 2sapt. sem.la 2 sapt.

Stanciu D202 FEAA

--- ---

Joi --- --- --- --- ---

Consumatorul sicomunicarea de marketing inmediile online si offline curs

Dobre C106 FEAA

Consumatorul si comunicareade marketing in mediile online

si offline sem.la 2 sapt.Dobre C

106 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

SambataLimba

germana cursLavrits P

211 FEAA

--- ---

LimbagermanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 37: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster PPV An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- ---

Strategii creative inpublicitate curs

Dobre CD02 FEAA

Strategii creative in publicitate /Publicitate si relatii publice online

sem.la 2 sapt.But S Adam C

D02 FEAA

Publicitate si relatii publiceonline curs

Adam CD02 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---

Strategii depromovare a

vanzarilor cursPrada S

D05 FEAA

Strategii de promovare a vanzarilor /Promovare, informare si comunicare

sem.la 2 sapt. curs la 2 sapt.Bodea L Prada S

D05 FEAA

Marketingul si brandingullocurilor curs opt. la 2 sapt

sem.opt.la 2 sapt.Bizerea M102 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Semiotica si retoricain publicitate curs

Stanciu D304 FEAA

Semiotica si retorica in publicitatesem.la 2 sapt.

Stanciu DM05 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 38: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster SEEI An 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---

Macroeconomie europeanacurs

Cismas L111 FEAA

--- ---

Marti --- --- --- --- ---

Microeconomie europeanacurs

Sirghi N103 FEAA

Microeconomie europeana / Elementede metodologia cercetarii stiintifice

sem.la 2 sapt.Curea-Pitorac R Parean M

108 FEAA

Elemente demetodologia cercetarii

stiintifice cursParean M

208 FEAA

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Macroeconomie europeana sem.la 2sapt.

Miculescu A111 FEAA

Engleza pentru afacerieuropene seminar

Boldea Monica308 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Analiza si interpretareadatelor in economia

europeana cursSipos C

205 FEAA

Analiza si interpretarea datelor ineconomia europeana sem.la 2 sapt.

Viasu I204 FEAA

---

Vineri --- --- --- --- --- --- ---

Limba franceza curs la2 sapt. sem.la 2 sapt.

Stefan L104 FEAA

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 39: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster SEEI An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- --- ---Diplomatie comunitara curs

Sirghi N103 FEAA

---

Miercuri --- --- --- --- ---

Diplomatie comunitaraseminar

Miculescu A111 FEAA

---

Politica europeana devecinatate curs la 2 sapt.

sem.la 2 sapt.Barbulescu AD04 FEAA

Joi --- --- --- --- ---

Elaborarea politiciloreuropene. Mecanismul

european de stabilitate cursImbrescu I311 FEAA

Elaborarea politicilor europene.Mecanismul european de stabilitate/ Federalism fiscal in UE sem.la 2

sapt.Imbrescu I Crasneac A

D04 FEAA

Federalism fiscal in UE /Integrare europeana curs la

2 sapt. sem.la 2 sapt.Crasneac A Curea-Pitorac R

308 FEAA

Vineri --- --- --- --- ---Integrare europeana curs

Vadasan I106 FEAA

--- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 40: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster SIA An 1 Grupa 1

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Elemente de ingineria programarii specifice SIA curs seminar

Muntean C205 FEAA

Marti --- --- --- --- ---Sisteme informatice integrate pt afaceri curs sem.la 2 sapt.

Hurbean L111 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---Business Intelligence curs seminar

Muntean M004 UVT

Joi --- --- --- --- --- ---

Modelarea proceselorde afaceri sem.la 2 sapt.

Neamtu M111 FEAA

Modelarea proceselor de afaceri (sapt.impara) / Reglementari in spatiulvirtual (sapt. para) curs la 2 sapt.

Neamtu M Hurbean C302 FEAA

Vineri --- --- --- --- --- ---

Reglementari in spatiulvirtual seminar sapt.

imparaHurbean C211 FEAA

---

Sambata ---

Limba englezaseminar facultativ

Istodor DD02 FEAA

Limba francezaseminar facultativ

Serbanescu S302 FEAA

Limba germanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 41: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster SIA An 1 Grupa 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Elemente de ingineria programarii specifice SIA curs seminar

Muntean C205 FEAA

Marti --- --- --- --- ---Sisteme informatice integrate pt afaceri curs sem.la 2 sapt.

Hurbean L111 FEAA

Miercuri --- --- --- --- ---Business Intelligence curs seminar

Muntean M004 UVT

Joi --- --- --- --- --- ---

Modelareaproceselor de

afaceri sem.la 2sapt.

Neamtu M111 FEAA

Modelarea proceselor de afaceri(sapt. impara) / Reglementari in

spatiul virtual (sapt. para) curs la 2sapt.

Neamtu M Hurbean C302 FEAA

Vineri --- --- --- --- ---

Reglementari inspatiul virtual seminar

sapt. imparaHurbean C211 FEAA

--- ---

Sambata ---

Limba englezaseminar

facultativIstodor D

D02 FEAA

Limba francezaseminar

facultativSerbanescu S302 FEAA

LimbagermanaseminarLavrits P

D04 FEAA

--- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 42: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster SIA An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- --- --- --- ---

Marti --- --- --- --- --- --- ---

Securitate informaticacurs la 2 sapt. sem.la 2

sapt.Giulvezan C

005 UVT

Miercuri --- --- --- --- --- ---

Auditul sistemelor informationale curssem.la 2 sapt.

Brandas C Didraga O002 Mihail Epuran UVT

Joi --- --- --- --- ---

Site-uri web. Proiectare,optimizare, promovare curs la 2

sapt. seminarMargea R005 UVT

Managementuldocumentelor curs

Margea C005 UVT

Vineri --- --- --- --- --- ---

Sisteme informatice integrate avansatecurs facultativ seminar facultativ

Hurbean L111 FEAA

Sambata ---

Raportari avanasate pt afaceri curs seminar Sedesfasoara intensiv zilnic (L-V) in primele 2 saptamaniintre 16:20 - 20:00. Se incheie sambata 14 oct (examen

practic)Muntean M004 UVT

--- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)

Page 43: Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilorosut.ro/wp-content/uploads/2017/10/Orar_studenti-Master_sem1_2017-2018... · Sisteme si tehnologii informationale avansate in

Facultatea de Economie si de Administrare a AfacerilorMaster SIFB An 2

08:00-09:30 09:40-11:10 11:20-12:50 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

Luni --- --- --- --- ---Analiza datelor financiar-bancare curs seminar

Negrut V203 FEAA

---

Marti --- --- --- --- --- ---

Solutii Saas financiar-bancare curs la 2sapt. sem.la 2 sapt.

Giulvezan C005 UVT

Securitate informaticacurs la 2 sapt. sem.la 2

sapt.Giulvezan C

005 UVT

Miercuri --- --- --- --- ---

Analiza operatiunilorfinanciar-bancare

seminarLala-Popa I203 FEAA

Analiza operatiunilor financiar-bancare /Strategie, structura si performanta in

organizatii curs la 2 sapt. sem.la 2 sapt.Lala-Popa I Petrisor I

305 FEAA

---

Joi --- --- --- --- ---Sisteme e-Banking curs sem.la 2 sapt.

Danaiata D004 UVT

---

Vineri --- --- --- --- --- --- --- ---

Sambata --- --- --- --- --- --- --- ---

Timetable generated with FET 5.33.1 on 10/15/17 6:48 AM

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Orar Studenti Semestrul 1 - 2017/2018 (actualizat la 15.10.2017)