Exercitia cap. xxi

of 100 /100
Exercitia capitulī XXI Lingua Latīna per sē Illūstrata Exercitia 2, 3, 6, 9

Transcript of Exercitia cap. xxi

Page 1: Exercitia cap. xxi

Exercitia capitulī XXI Lingua Latīna per sē Illūstrata

Exercitia 2, 3, 6, 9

Page 2: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Page 3: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Page 4: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Page 5: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Ancillae ā dominā vocātae sunt.

Page 6: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Ancillae ā dominā vocātae sunt.

Servī ā dominō interrogātī sunt.

Page 7: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Ancillae ā dominā vocātae sunt.

Servī ā dominō interrogātī sunt.

Dāvus ā Mēdō accūsātus est.

Page 8: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Ancillae ā dominā vocātae sunt.

Servī ā dominō interrogātī sunt.

Dāvus ā Mēdō accūsātus est.

Vōx dominī ā Mēdō nōn audīta est.

Page 9: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Ancillae ā dominā vocātae sunt.

Servī ā dominō interrogātī sunt.

Dāvus ā Mēdō accūsātus est.

Vōx dominī ā Mēdō nōn audīta est.

Litterae Sextī ā magistrō laudātae sunt.

Page 10: Exercitia cap. xxi

Exercitium 2

1. Servus puerum excitāvit.

2. Mārcus Iūliam pulsāvit.

3. Domina ancillās vocāvit.

4. Dominus servōs interrogāvit.

5. Mēdus Dāvum accūsāvit.

6. Mēdus vōcem dominī nōn audīvit.

7. Magister litterās Sextī laudāvit.

8. Magister discipulum pigrum pūnīvit.

Puer ā servō excitātus est.

Iūlia ā Mārcō pulsāta est.

Ancillae ā dominā vocātae sunt.

Servī ā dominō interrogātī sunt.

Dāvus ā Mēdō accūsātus est.

Vōx dominī ā Mēdō nōn audīta est.

Litterae Sextī ā magistrō laudātae sunt.

Discipulus piger ā magistrō pūnītus est.

Page 11: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Page 12: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Oppidum hostium ā Rōmānīs expugnātum est.

Page 13: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Oppidum hostium ā Rōmānīs expugnātum est.

Castra Rōmāna ab hostibus expugnāta sunt.

Page 14: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Oppidum hostium ā Rōmānīs expugnātum est.

Castra Rōmāna ab hostibus expugnāta sunt.

Aemilia verbīs Iūliī dēlectāta est.

Page 15: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Oppidum hostium ā Rōmānīs expugnātum est.

Castra Rōmāna ab hostibus expugnāta sunt.

Aemilia verbīs Iūliī dēlectāta est.

Caelum fulgure illūstrātum est.

Page 16: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Oppidum hostium ā Rōmānīs expugnātum est.

Castra Rōmāna ab hostibus expugnāta sunt.

Aemilia verbīs Iūliī dēlectāta est.

Caelum fulgure illūstrātum est.

Iūlia ā puerīs vocāta est nec eōs audīvit.

Page 17: Exercitia cap. xxi

9. Rōmānī oppidum hostium expugāvērunt.

10. Hostēs castra Rōmāna oppugnāvērunt.

11. Verba Iūliī Aemiliam dēlectāvērunt.

12. Fulgur caelum illūstrāvit.

13. Puerī Iūliam vocāvērunt nec ab eā audītī sunt.

14. Puerī ā Iūliā vocātī sunt nec eam audīvērunt.

Oppidum hostium ā Rōmānīs expugnātum est.

Castra Rōmāna ab hostibus expugnāta sunt.

Aemilia verbīs Iūliī dēlectāta est.

Caelum fulgure illūstrātum est.

Iūlia ā puerīs vocāta est nec eōs audīvit.

Iūlia puerōs vocāvit nec ab eīs audīta est.

Page 18: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

Page 19: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

Page 20: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

Page 21: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

Page 22: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

genua

Page 23: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

genua

humī

Page 24: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

genua

humī

Humus

Page 25: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

genua

humī

Humus

cognōscit

Page 26: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

genua

humī

Humus

cognōscit

fert

Page 27: Exercitia cap. xxi

Exercitium 3

1. Hodiē māne Mārcus nōn sordidus, sed ___________ [=pūrus] erat.

2. Vestīmenta eius tam ___________ erant quam nix nova.

3. Nunc vērō __________ eius sordida est.

4. Nōn modo vestis Mārcī, sed etiam faciēs et manūs et __________ sordida

sunt, Mārcus enim ___________ iacuit.

5. __________ [=terra] propter imbrem umida est.

6. Pater fīlium suum sordidum nōn statim ___________.

7. Via quae ad vīllam __________ [dūcit] nōn lāta, sed ___________ est.

mundus

candida

vestis

genua

humī

Humus

cognōscit

fert angusta

Page 28: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

Page 29: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

Page 30: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī

Page 31: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

Page 32: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

Page 33: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

Page 34: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

Page 35: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus

Page 36: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

Page 37: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

Page 38: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis

Page 39: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis ī

Page 40: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis ī

it

Page 41: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis ī

it

ērunt

Page 42: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis ī

it

ērunt

istī

Page 43: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis ī

it

ērunt

istī

ī

Page 44: Exercitia cap. xxi

Exercitium 61. Aemilia: “Vocā puerōs, Syra!” Iūlia: “Ego eōs iam vocāv____.”

2. Aemilia: “Tūne puerōs iam vocāv______, Iūlia? Ego tē nōn audiv___ nec

puerī tē audīv_______.”

3. Puerī veniunt quia Iūlia eōs vocāv_____.

4. Nōnne vōs mē vocāre audīv________, puerī?”

5. Puerī: “Certē tē audīv________. Cūr nōs vocāv________?”

6. Aemilia: “Vocā Iūliam, Syra!” Puerī: “Nōs eam iam vocāv_______.”

7. Aemilia: “Vōsne eam iam vocāv________? Ego vōs nōn audīv____, nec

Iūlia vōs audīv_____.”

8. Iūlia venit, quia puerī eam vocāv________.

9. Puerī: “Nōnne tū nōs vocāre audīv_______, Iūlia?”

10. Iūlia: “Certē vōs audīv_____. Cūr mē vocāv_______?”

ī

istī ī

ērunt

it

istis

imus istī

imus

istis ī

it

ērunt

istī

ī istīs

Page 45: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

Page 46: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it

Page 47: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

Page 48: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

Page 49: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

Page 50: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

Page 51: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis

Page 52: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

Page 53: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us

Page 54: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

Page 55: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us

Page 56: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

Page 57: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

a est

Page 58: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

a est

a es

Page 59: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

a est

a es

a sum

Page 60: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

a est

a es

a sum

ae sunt

Page 61: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

a est

a es

a sum

ae sunt

ae estis

Page 62: Exercitia cap. xxi

11. Sextus Mārcum pulsāv____ et ipse ā Mārcō et Titō pulsāt________, neque

iī deinde ā Sextō pulsāt__________.

12. Titus: “Ego et Mārcus Sextum pulsāv________, nec nōs deinde ab eō

pulsāt_____________.”

13. Quīntus: “Vōsne Sextum pulsāv________ nec ab eō pulsāt___________?”

14. Titus: “Ego sōlus pulsāt_____ nōn _______.”

15. Quīntus: “Cūr tū pulsāt_____ nōn ______, Tite?”

16. Puella plōrat, quia ā puerō improbō pulsāt__________.

17. Māter fīliam interrogat: “A quō pulsāt_________?”

18. Fīlia respondet: “Ā puerō improbō pulsāt__________.”

19. Puellae plōrant, quia ā puerīs improbīs pulsāt____________.

20. Māter fīliās interrogat: “Ā quibus pulsāt_____________”

21. Fīliae respondent: “Ā puerīs improbīs pulsāt____________.”

it us est

ī sunt

imus

ī sumus

istis ī estis

us sum

us es

a est

a es

a sum

ae sunt

ae estis

ae sumus

Page 63: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

Page 64: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um

Page 65: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

Page 66: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs

Page 67: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse

Page 68: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

Page 69: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

Page 70: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

Page 71: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

Page 72: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

Page 73: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

Page 74: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

Page 75: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

um

Page 76: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

um āvisse

Page 77: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

um āvisse īvisse

Page 78: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

um āvisse īvisse

Page 79: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

um āvisse īvisse

īvisse

Page 80: Exercitia cap. xxi

Exercitium 91. Iūlius: “Mārcus intrāvit.” Iūlius Mārc______ intr________ dīcit.

2. Iūlius: “Puerī in viā pugnāvērunt et humī iacuērunt.” Iūlius dīcit

puer____ in viā pugn________ et humī iac________.

3. Syra: “Iūlia ā Mārcō pulsāta est.” Syra dīcit Iūli______ ā Mārcō

puls______ _______.

4. Sextus: “Magistrō pāruī.” Sextus dīcit _____ magistrō pār_______.

5. Sextus: “Ā magistrō laudātus sum.” Sextus ______ ā magistrō

laud_______ _______ dīcit.

6. Dāvus: “Quīntus tōtam noctem vigilāvit nec hōram dormīvit.” Dāvus

dīcit Quīnt______ tōtam noctem vigil________ nec hōram dorm________.

7. Mārcus: “Ego bene dormīvī, sed ā Dāvō excitātus sum.” Mārcus dīcit ____

bene dorm_______, sed ā Dāvō excit_______ _______.

um āvisse

ōs āvisse uisse

am

ātam esse

sē uisse

ātum esse

um āvisse īvisse

īvisse ātum esse

Page 81: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

Page 82: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

Page 83: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

Page 84: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

Page 85: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

Page 86: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um

Page 87: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum

Page 88: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

Page 89: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

Page 90: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

Page 91: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

Page 92: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

Page 93: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um

Page 94: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

Page 95: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

um

Page 96: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

um isse

Page 97: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

um isse

am

Page 98: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

um isse

am am

Page 99: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

um isse

am am am

Page 100: Exercitia cap. xxi

8. Iūlia: “Ā Syrā excitāta sum.” Iūlia dīcit _____ ā Syrā excit_____ _______.

9. Aemilia: “Discipulī ā magistrō laudātī sunt.” Aemilia dīcit discipul____ ā

magistrō laud_____ _______.

10. Iūlius: “Mārcus nōn laudātus, sed pūnītus est ā magistrō.” Iūlius dīcit

Mārc_____ nōn laud______, sed pūn_____ _______ ā magistrō.

11. Aemilia: “Mārcus pulchrē scrīpsit.” Aemilia Mārc______ pulchrē

scrīps_____ dīcit.

12. Iūlius: “Eae litterae nōn ā Mārcō scrīptae sunt.” Iūlius dīcit e____ litterās

nōn ā Mārcō scrīpt___ _______.

13. Iūlius: “Mārcus puer improbus fuit.” Iūlius Mārc______ puer______

improb______ fu_____ dīcit.

14. Magister: “Epistula mea iam scrīpta et signāta est.” Magister dīcit

epistul____ su_____ iam scrīpt_____ et sign_____ ______.

sē ātam esse

ōs

ātōs esse

um ātum ītum esse

um

isse

ās

ās esse

um um

um isse

am am am ātam esse