Revigorarea lecturii in secolul XXI

46
Filiala Ştefan cel Mare Seminar municipal, 8 decembrie 2010 Parteneriat. Promovare. Portofoliu. Caterev Cristina Director

description

Este un material despre rolul bibliotecii in comunitate.

Transcript of Revigorarea lecturii in secolul XXI

Page 1: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Filiala Ştefan cel Mare

Seminar municipal, 8 decembrie 2010

Parteneriat. Promovare. Portofoliu.

Caterev CristinaDirector

Page 2: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Motto:

Biblioteca şi lectura publică sînt cele mai importante forme de expresie culturală ...

Page 3: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Definiţie

Parteneriatul este modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe parţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.

Page 4: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Scop: Biblioteca – spaţiul ideal de interferenţă a activităţilor obligatorii cu cele de recreere şi petrecere a timpului liber. Abilitatea de a construi un mediu social, educaţional – informativ favorabil apropierii copiilor de

cuvîntul scris, de bibliotecă, de măria sa cartea.

Page 5: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Obiectivele:

Extinderea relaţiilor de parteneriat Formarea deprinderilor de a citi, de a povesti,

de a interpreta corespunzător un fragment în proză sau în versuri

Cultivarea vocabularului şi a sentimentelor trăite

Consolidarea parteneriatului dintre bibliotecă, şcoală, familie şi comunitate

Justificarea importanţei lecturii şi a bibliotecii în viaţa micilor şcolari

Promovarea valorilor culturale naţionale Promovarea activităţilor în parteneriat

Page 6: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Misiunea bibliotecii

Biblioteca este centrul cultural de informare asigurând furnizarea cunoştinţelor solicitate de către utilizatori, în forme gata prelucrate pentru uzul acestora. Serviciile bibliotecii publice sunt asigurate, în mod egal, pentru toţi, indiferent de vârstă, sex, rasă, religie, naţionalitate, limbă sau statutul social.

Page 7: Revigorarea lecturii in secolul XXI

IntroducereBiblioteca a fost întotdeauna şi va rămâne un templu

al culturii şi civilizaţiei, un spaţiu al mirajelor care reprezintă pentru oricine şi în special pentru micii cititori o permanentă tentaţie spre cunoaştere.

În fiecare zi de la şcoală, elevii de diverse vârste păşesc pe tărîmul bibliotecii. Biblioteca publică este acel spaţiu pentru elevi unde în fiecare zi ei pot utiliza fiecare sursă informaţională. Fiecrare elev trebuie să recunoască faptul că biblioteca este prietena lor şi bibliotecarul este îndrumătorul în acea lume a cunoştinţelor în diverse domenii.

Page 8: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Introducere

Astăzi pentru bibliotecar este important de a extinde relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile educaţionale: şcoală, liceu, casele de copii, centre comunitare pentru copii şi tineri. Capacitatea bibliotecarului de a menţine relaţii pozitive cu aceste instituţii educaţionale variază în funcţie de nivelul de interes al elevilor şi al profesorilor care îşi extind aria de activitate cu ajutorul curricumului educaţional.

Schimbarea programei şcolare, noile tehnologii informaţionale nu pot anula acel drept al bibliotecii de a oferi informaţii pentru studii fiecărui utilizator. În aceste condiţii, elevilor sînt oferite multe răspunsuri la întrebările pentru temele de acasă la diverse obiecte de studiu.

Page 9: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Introducere

Educaţia prin bibliotecă are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenţei, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educaţie îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.

Activitatea educaţională în parteneriat este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane ale elvilor exprimat prin „a fi şi a deveni”.

Page 10: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Introducere

Biblioteca este partenerul în realizarea programelor educaţionale, are un rol important în apropierea copiiilor de lumea cărţii şi de lectură, factorii implicaţi în acest proces sînt: şcoala, biblioteca, părinţii, comunitatea, care oferă posibilitatea de a apropia copilul de carte cu cît mai devreme e posibil, cu atît mai importante şi durabile sînt efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, precum şi în cel al comportamentului şi al socializării.

Page 11: Revigorarea lecturii in secolul XXI

IntroducereLectura este acel factor care îi face pe copii să

gîndească altfel, de aceea trebuie să evaluăm în fiecare an care este rolul lecturii în formarea personalităţii pentru copii. Cu cît un copil citeşte mai mult este util pentru a scrie compunerile şcolare mai uşor, dispune de un vocabular mai bogat, cu un farmec literar, metaforic.

Profesoarele împreună cu biblioteca trebuie să coordoneze cît de des trebuie un elev să citească, ce este important să citească, pentru a fi dezvoltat.

Este imperios necesar ca bibliotecarul să facă acel pas decisiv spre educaţie şi cultură, alături de ceilalţi custozi ai acestei vârste: învăţătorul şi părintele. Astfel, gustul pentru lectură trebuie cultivat prin strategii coerente, viabile, pertinente, pentru ca aceşti oameni, mici ca vârstă, dar care au nevoie de hrana cuvântului scris, să crească drept şi frumos.

Page 12: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ActivitĂŢi în parteneriatbiblioteca-familia-Şcoala

Page 13: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Programe de promovare a lecturii

Page 14: Revigorarea lecturii in secolul XXI

LECTURILE VERII eXPOziŢii de carte Cartea de vacanŢĂ Vizite colective

Page 15: Revigorarea lecturii in secolul XXI

LECTURILE VERII

Recital de poezii Patrie un imn de

mĂreŢie SĂrbĂtorile

naŢionale

Page 16: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ChiŞinĂul citeŞte o Carte

DiscuŢie DeportĂrile – destine nevinovate

Întîlnire cu scriitorul N. Dabija

Page 17: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Copiii Chişinăului citesc o carte Spectacol iepuraŞul cu trei blĂniŢe

GrĂuncioare de luminĂ,

Ion HadârcĂ

Page 18: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Copiii Chişinăului citesc o carte

Întîlnire cu scriitorul Ion HadârcĂ

Page 19: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Copiii Chişinăului citesc o carte

Ora de lecturĂ – Universul creaŢiei lui Ion HadârcĂ

Page 20: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ActivitĂŢi de promovare a culturii naŢionale

Page 21: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Eminesciana Prezentare de

Carte ExpoziŢie –

eminescu cel mai dgag poet

Page 22: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Eminesciana Călin file din

poveste Somnoroase

păsărele Prietenia

Eminescu Şi creangĂ

Page 23: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ActivitĂŢi de promovare a cĂrŢii

Page 24: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Clubul Prietenii CĂrŢii

Întîlnire cu scriitorul IanoŞ Ţurcanu

DiscuŢii despre rolul cĂrŞii în viaŢa copiilor

Page 25: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Cartea – prietena mea ExpoziŢii de Carte Prezentare de carte Lansare de carte Enciclopedia –

sursa informaŢionalĂ

Page 26: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ActivitĂŢi dedicate Artoterapiei

Talente, creativitate

Page 27: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Atelier de creaţii Createur – arta de a crea prin origami şi fantezie

Page 28: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Atelier de creaţii ORIGAMI – CREAŢII

ŞI REVELAŢII

Page 29: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Atelier de creaŢii

Vernisaj de picturĂ – Ce culoare are toamna

Page 30: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ActivitĂŢi pentru susŢinerea

curricumului educaŢional

Page 31: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Clubul Temele de acasă

Elaborarea posterului Toamna de aur – o

gamă de culori originale

Page 32: Revigorarea lecturii in secolul XXI

ActivitĂŢi bibliograficecultura informaŢionalĂ

Page 33: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Ziua bibliografiei Lecţie bibliografică –

Cartea – insulă de comori

Page 34: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Ziua bibliografiei Eseu despre carte

Poezii dedicate cărţii

Page 35: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Ziua bibliografieiElaborarea semnului de carte

Page 36: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Ziua bibliografieiRevistă bibliografică

Ne-a venit o carte nouă

Page 37: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Impresiile copiilor despre activităţi

“Vara aceastaam petrecut-o împreună cu prietenele mele la Biblioteca “Ştefan cel Mare”. M-a impresionat foarte mult şi călătoriile l abazinul Codru, Grădina Botanică, Parcul de jocuri şi agrement Valea Trandafirilor. Însă cele mai fermecătoare clipe le-am petrecut la “Ora poveştilor”, unde am aflat foarte multe poveşti ,miraculoase. Mulţumesc foarte mult colaboratorilor bibliotecii pentru tot ce s-a organizat pentru noi.”

Mazurenco, Aliona, clasa a IV-a, Liceul E. Alistar

Page 38: Revigorarea lecturii in secolul XXI

“Biblioteca “Ştefan cel Mare” este un templu al înţelepciunii. E foarte bine că pe strada din ograda noastră este situată aşa bibliotecă minunată, unde în orice moment poţi găsi informaţiile dorite şi să-mi pregătesc temele pentru acasă în sălile largi şi bine amenajate, cu expoziţii foarte interesante. Mai cu seamă în vacanţă, îmi place foarte mult să petrec timpul la bibliotecă, în preajma celor mai devotaţi prieteni, cărţile şi revistele pentru copii. M-au impresionat foarte mult şi călătoriile organizate de bibliotecarii ambaili şi binevoitori. Această vară îmi va rămîne mereu în memorie mult timp. Pe viitor nu voievita nici o posibilitate de a-mi petrece timpul în această minunată bibliotecă.”

Braghiş, Elena,clasa a IV-a, Liceul E. Alistar

Page 39: Revigorarea lecturii in secolul XXI

“Lecturile verii organizează diverse activităţi interesante, în special m-au impresionat şedinţele clubului Createur, prin aceste întîlniri îmi îmbogăşesc cunoştinţele în domneiul artei plastice decorative, croşetat, broderii, obiecte ce împodobesc casa. Îmi place mult să croşetez, să confecţionez din materiale din natură şi să brodez. Arta îl face pe om mai liniştit, creative şi intelligent, particip în fiecare an şi-mi place foarte mult că-mi fac noi prieteni.”

Miron, Gabriela,clasa a IV-a, Liceul E. Alistar

Page 40: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Extinderea ariilor de colaborareSă iubim carteaSă promovăm culturaSă ne iubim şcoalaSă păstrăm obiceiurile şi

tradiţiile familiei noastreSă iubim comunitatea noastrăFilă cu filă să păstrăm activităţile

în parteneriatIniţierea de idei noiComunicare eficientă

Cum să construim un parteneriat eficient?

Page 41: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Un partener fidel

Doar atunci cînd vom atrage în jurul nostru mii de copii, cărţi, legende şi poveşti vii.

Page 42: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Ce aşteaptă biblioteca de la parteneri?

Sprijin pentru stabilirea scopurilor sau a obiectivelorAsigurarea resursele adecvate pentru îndeplinirea

scopurilor sau a obiectivelor Avem nevoie de informaţii din partea partenerilor

care să le permită să-şi realizeze scopurile şi obiectivele.. O componentă esenţială a managementului organizaţiei este siguranţa că primim informaţii relevante pentru a da rezultate bune.

Păstrarea permanentă a parteneriatului

Page 43: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Concluzii:

Parteneriatul este o cale de susţinere a bibliotecii în serviciul comunităţii, fără de care nu ar putea exista, biblioteca fie cît de mică este şi va fi importantă mereu, este o sursă de enciclopedii, dicţionare, cărţi cu poveşti, poezii, scenarii literare, copiii sînt înregistraţi la bibliotecă şi apoi vin în vizite împreună cu părinţii, buneii, sînt organizate expoziţii ce reprezintă creaţiile copiilor, poze de la activităţi, material video, promovarea pe web: blogurile bibliotecii.

Page 44: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Concluzii:

Biblioteca are un rol important în formarea personalităţii copiilor prin oferirea materialelor informaţionale despre animale, materiale promoţionale, ore de lectură cu diverse teme, despre animale sălbatice, ghicitori, prezentare de carte. Copiii asimilează mai uşor informaţia care este oferită de bibliotecar, imaginile din enciclopedii viu colorate, este o metodă de atrage copilul spre carte, lectură, bibliotecă. Copiii sînt acel cufăr care trebuie permanent de umplut cu ceva nou, inovativ, care să-i permită de a se promova, afirma ca personalitate, parteneriatul biblioteca-şcoala-familia-comunitatea este cale spre succes şi crearea imaginii viabile a bibliotecii în comunitate.

Page 45: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Biblioteca publică, poate şi trebuie să devină sufletul comunităţii.

Page 46: Revigorarea lecturii in secolul XXI

Mulţumesc pentru atenţie!