Evolutia TIC

47
Tehnologiile informaţionale reprezintă ansamblul echipamentelor, procedeelor şi metodelor utilizate pentru a produce, a prelucra, a comunica, a stoca şi a utiliza informaţia, în funcţie de suportul acesteia (material sau imaterial), de natura sa (informaţii scrise, orale, sonore, vizuale, etc.) şi de alte aspecte. POVESTEA EVOLUŢIEI TIC

description

Despre evoluti aTIC

Transcript of Evolutia TIC

Page 1: Evolutia TIC

Tehnologiile informaţionale reprezintă ansamblul echipamentelor, procedeelor şi metodelor utilizate pentru a produce, a prelucra, a comunica, a stoca şi a utiliza informaţia, în funcţie de suportul acesteia (material sau imaterial), de natura sa (informaţii scrise, orale, sonore, vizuale, etc.) şi de alte aspecte.

POVESTEA EVOLUŢIEI TIC

Page 2: Evolutia TIC

Noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţie (Information Technology – Information Technology – ITIT; Information and ; Information and Communication Technology – Communication Technology – ICTICT; New Information ; New Information Technology –Technology – NTI NTI; New Information and ; New Information and Communication Technology – Communication Technology – NICTNICT) se utilizează, actualmente, în trei direcţii principale pentru a ameliora performanţele disponibile :

In comunicare (“telematică”); In informare (“informatica”, “inteligenţă artificială”); In stocarea şi utilizarea informaţiei (“editarea

electronică”, “arhivarea electronică”, “documentul electronic”).

Page 3: Evolutia TIC

Dacă prima revoluţie industrială a însemnat transferul îndemânării omului către maşină, cea de-a doua revoluţie industrială implică transferul inteligenţei umane către maşină (calculator).

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢIETEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢIE

Utilizarea intensivă a TIC a determinat schimbări esenţiale în societate şi economie; s-a făcut trecerea de la societatea informaţională, la societatea cunoaşterii;

Astăzi, omenirea se găseşte în faza societăţii informaţionale, ca efect al celei de-a doua revoluţie industrială, în care informaţia şi calculatoarele joacă un rol esenţial;

Page 4: Evolutia TIC

"Calculatoarele electronice nu sunt supraomeneşti. Ele se strică. Fac greşeli – periculoase uneori. Nu au nimic magic şi cu

siguranţă nu sunt spirite sau suflete din mediul înconjurător. Cu aceste rezerve, ele rămân însă una din cele mai uimitoare

şi tulburătoare realizări ale omului, pentru că ne amplifică capacitatea intelectuală, ... şi nu ştim unde ne vor duce până

la urmă propriile noastre minţi."

Toffler, A., Al treilea val, Ed. Politică, Bucureşti, 1983, p. 236

Page 5: Evolutia TIC

CALCULATOARE ELECTRONICE

Un calculator electronic reprezintă un ansamblu de echipamente (hardware) care, împreună cu un sistem de programe (software) realizează prelucrarea automată a datelor, furnizate de utilizatori, în scopul obţinerii informaţiilor.

Echipamentele (hardware) sunt formate din calculatorul propriu-zis şi echipamentele periferice.. Ele sunt folosite pentru culegerea, stocarea, prelucrarea, redarea şi transmiterea rezultatelor.

Comenzile sunt date echipamentelor prin intermediul programelor de bază, de aplicaţii şi intermediare.

Page 6: Evolutia TIC

CALCULATOARE ELECTRONICE

Calculatoareelectronice

Hardware

Unitate Centrală (UC)

Echipamente periferice (EP)Suporturi de date

C.E. - ansamblu de echipamente (hardware) care, împreună cu un sistem de programe (software) realizează prelucrarea automată a datelor furnizate de utilizatori în scopul obţinerii informaţiilor

Software

Programe de bază

Instrumente software de aplicaţii

Programe de aplicaţii

Page 7: Evolutia TIC

Hardware

1947, John von Neumann (SUA) - proiectul primului calculator cu program memorat (EDVAC – Electronic Discrete VAriable Computer) în care precizează următoarele componente ale unui calculator electronic:

 unitatea artimetică; unitatea centrală de control; unitatea de intrare; unitatea de memorie pentru stocarea datelor şi a instrucţiunilor; unitatea de ieşire.

Page 8: Evolutia TIC

STRUCTURA CALCULATORULUI ELECTRONIC

Page 9: Evolutia TIC

Software

Programe de bază

Programe de aplicaţii

Instrumente software de aplicaţii

Programele de bază (software de bază) formează, în principal, sistemul de operare şi este specific fiecărui tip de echipament. Asigură funcţionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale sistemului.

Programele de aplicaţii (software de aplicaţii) sunt specifice problemelor rezolvate de utilizatori şi sunt realizate fie de specialiştiîn programare, fie de utilizatori.

Software intermediar - instrumente software specializate (procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe de grafică etc.) care pot fi utilizate foarte uşor şi rapid în diverse aplicaţii.

Page 10: Evolutia TIC

Software

Programe de bază

Programe de aplicaţii

Instrumente software de aplicaţii

Dacă iniţial software‑ul de bază se identifica cu sistemul de operare, odată cu noile evoluţii în domeniu apar diverse nuanţări, încât putem distinge trei mari componente:

 sistemul de operare propriu‑zis; programele utilitare; programele de traducere.

Page 11: Evolutia TIC

Software

Programe de bază

Programe de aplicaţii

Instrumente software de aplicaţii

Sistemele de operare asigură exploatarea echipamentelor: încărcătoare de programe destinate introducerii în memorie

a programelor de executat;

 monitoare şi supervizoare care asigură înlănţuirea derulării lucrărilor, controlul operaţiunilor de I/E, semnalizarea incidentelorde funcţionare;

 programe care uşurează realizarea unor operaţii curente cumsunt: formatare discuri, copiere fişiere, ştergeri fişiere etc.

Page 12: Evolutia TIC

Software

Programe de bază

Programe de aplicaţii

Instrumente software de aplicaţii

Programele utilitare corespund unor funcţii frecvente: medierea dialogului om‑calculator operaţii multiple asupra discurilor şi fişierelor; sortarea fişierelor; tipărirea rapidă la imprimantă.

Page 13: Evolutia TIC

Software

Programe de bază

Programe de aplicaţii

Instrumente software de aplicaţii

Programele de aplicaţii sunt proiectate pentru a rezolva probleme specifice utilizatorilor:

contabilitate, gestiune stocuri, gestiune personal etc. elaborarea planurilor de investiţii, elaborarea planurilor de marketing etc. calcule tehnice: rezistenţa materialelor, prelucrări statistice.

Page 14: Evolutia TIC

Software

Programe de bază

Programe de aplicaţii

Instrumente software de aplicaţii

Instrumentele software specializate apărute odată cu microcalculatoarele permit utilizatorilor să‑şi rezolve problemele fără a cunoaşte metodele de programare:

procesoarele de texte: WORD, WORDPERFECT;programele de calcul tabelar: LOTUS 1‑2‑3, EXCEL, QUATTRO PRO;programele de grafică: COREL DRAW, POWERPOINT, HARVARD GRAPHICS;instrumentele software (pachete) integrate: MS OFFICE, WORKS.

Page 15: Evolutia TIC

EVOLUŢIA ŞI CLASIFICAREACALCULATOARELOR ELECTRONICE

1623-1624 - prima maşină de calculat - Wilhelm Shickart, profesor de astronomie şi matematică, Universitatea din Tubingen.

1642-1644 - a doua maşină de calculat a apărut în anii - Blaise Pascal

1822 - Charles Babbage de la Universitatea din Cambridge (Marea Britanie) - maşina diferenţială

1833 - Charles Babbage proiectează şi construieşte maşina analitică.

Page 16: Evolutia TIC

GENERAŢIA III

1965-1981 extinderea ariei de utilizare şi delimitarea unor clase distincte

de calculatoare memorii ultrarapide care îmbunătăţesc performanţele memoriei interne şi se apropie de ritmul de lucru al procesoruluiextinderea prelucrărilor conversaţionale şi în timp realperfecţionarea limbajelor de programare existenteaplicarea principiului microprogramării şi realizarea de firmware,

“software prin hardware”, adică programe speciale încorporate în hardware.

Page 17: Evolutia TIC

GENERAŢIA IV

1981-1989

utilizarea memoriilor semiconductoare de tip MOS (Metal Oxide Semiconductor) şi MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) în locul memoriilor cu inele de ferită

optimizarea sistemelor de operareprogrese remarcabile în domeniul echipamentelor perifericedezvoltarea reţelelor de calculatoare şi extinderea prelucrărilor

interactivedin punct de vedere structural apar calculatoare electronice cu mai

multe procesoare

Page 18: Evolutia TIC

GENERAŢIA V

• 1990…. Termenul de calculatoare din generaţia 5 a fost creat de japonezi pentrua descrie o nouă generaţie de calculatoare bazate pe principiile inteligenţei artificiale. Aceste calculatoare folosesc prelucrările paralele, noi principii de organizare a memoriei interne, noi tipuri de operaţiuni microprogramateşi limbaje de programare apropiate de limbajul natural. Din aceste motive ele sunt considerate calculatoare electronice cu arhitectură “non von Neumann” sau “post von Neumann”.

Realizează trecerea de la prelucrarea electronică a datelor la prelucrarea inteligentă a cunoştinţelor. Se transformă în sisteme de prelucrare a cunoştinţelor (KIPS – Knowledge Information Processing Systems).

Page 19: Evolutia TIC

Calculatoare

mărimea, viteza de lucru, costul

supercalculatoare, mainframes, minicalculatoare microcalculatoare

Page 20: Evolutia TIC

Supercalculatoare

cele mai puternice, mai rapide şi mai scumpe calculatoare

utilizate în aplicaţii specializate, care solicită un volum foarte mare de calcule matematice, precum: previziuni meteorologice, cercetări în domeniul energiei nucleare, explorări petroliere, grafică şi animaţie

1976 - primul supercalculator - Cray-1 - firma Cray Research

Page 21: Evolutia TIC

2006 - China va încearca să-şi surclaseze eternii rivali SUA şi Japonia prin Comanda unui supercalculator care va lucra cu o viteză de peste 1000De trilioane operaţii pe secundă.

China are în prezent 19 supercalculatoare.

sursa: http:/news.softpedia.com

Page 22: Evolutia TIC

Lider pe piaţa supercalculatoarelor

Domină net piaţa prin vinzarea a 259 dintop 500, urmat de HP

IBM Blue-Gene este cel mai rapid Supercalculator din lume la ora actuală

Produs în colaborare cu Departamentul Naţional de Energie şi Securitate Nucleară SUA şi este instalat în Lawrence LivermoreNational Laboratory (SUA)

Operează cu peste 136 de trilioane op-sec.sursa: http:/news.softpedia.com

Page 23: Evolutia TIC

Produs de IBM - MareNostrum - Barcelona Supercomputing Centre (BSC)

Este utilizat pentru cercetare şi dezvoltareîn aerodinamică, biologie şi genetică

Viteza operaţiunilor pe secundă - 40 teraflops

Ca dimensiune este considerat micuţ în comparaţie cu alte sisteme de acest gen:425 m2, 50 000 Kg şi consumă 630 Kw/oră.

sursa: http:/news.softpedia.com

Page 24: Evolutia TIC

Mainframe

Cea mai simplă definiţie pentru mainframe este “un calculator mare”.

Puterea de calcul pemite prelucrarea zilnică a milioane de tranzacţii, aplicaţii în cadrul liniilor aeriene, băncilor internaţionale, companiilor petroliere şi burselor de valori.

Primii producători de mainframe-uri erau cunoscuţi sub numele de“IBM şi cei 7 pitici”, fiind vorba de: IBM (evident), Burroughs, Control Data, DE, Honywell, NCR, RCA şi Univac

Lider este IBM, competitori - Hitachi Data Systems şi Amdahl - produc sisteme compatibile cu System/390 al IBM, şi Unisys, Sun şi Digital

Page 25: Evolutia TIC

Mainframe

TerminaleUCPProcesor

front-end

Unităţi debandă

magnetică

Unităţi dedisc

magnetic

Cartridge Role

Page 26: Evolutia TIC

2005 - IBM a lansat un mainframe nou, soluţia System z9, despre care se susţine că a fost prima dintr-o generaţie de sisteme al căror obiectiveste simplificarea managementului sistemelor şi stabilirea unui grad superior de securitate.

Proiectul z9 reprezintă o investiţie de 1,2 Mld. USD, peste 5,000 dintre inginerii companiei au lucrat mai bine de trei ani.

Page 27: Evolutia TIC

Poate procesa până la un mld. de tranzacţiipe zi, ceea ce dublează practic capacitateasistemului IBM anterior, mainframe-ul z990.

Soluţia nouă include şi o cantitate dublă dememorie în comparaţie cu z990, adică 512GB şi reprezintă un mainframe complet configurabil de 54 de sisteme, în comparaţie cu cele numai 32 ale soluţieiz990.

Page 28: Evolutia TIC

Minicalculatoare

un calculator de dimensiuni medii, ce funcţionează ca un sistem multiutilizator - poate suporta până la câteva sute de utilizatori

1959 - primului sistem comercial PDP-1, Digital Equipment Corporation (DEC). Sistemul costa numai 20.000 $, un preţ destul de mic pentruun calculator din vremea aceea.

1960 – consacrarea termenului de minicalculator (minicomputer)

atuurile minicalculatoarelor sunt: conectivitate, stabilitate, toleranţă la erori, raport preţ/performanţe foarte bun

producători: Hewlett-Packard, IBM, Data General, Wang, Tandem, Datapoint, Prime

Page 29: Evolutia TIC

Minicalculatoare

Terminale

Unităţi dediscuri

Unitatea centralăde prelucrare

Unităţi de bandămagnetică

Page 30: Evolutia TIC

DEC PDP and VAX series Data General Nova

Hewlett-Packard HP3000 series Honeywell-Bull Level 6/DPS 6/DPS 6000 series

IBM midrange computers Norsk Data Nord-1, Nord-10, and Nord-100

Prime Computer Prime 50 series SDS SDS-92

"http://en.wikipedia.org/wiki/Minicomputer"

Page 31: Evolutia TIC

Microcalculatoare

Cele mai răspândite calculatoare electronice.

Un microcalculator este un calculator realizat în jurul unui microprocesor,care constituie unitatea centrală de prelucrare.

Microprocesorul realizează funcţiunile unităţii de comandă şi control (UCC) şi unităţii aritmetico-logice (UAL).

Dacă la microprocesor se adaugă dispozitive de alimentare cu energieelectrică, circuite de memorie şi circuite de interfaţă pentru EPobţinem ceea ce numim un microcalculator.

Page 32: Evolutia TIC

Microcalculatoare

După forma unităţii de sistem

PC-uri desktop care au unitatea de sistem de formă paralelipipedică cu baza mare jos.

PC-uri tower şi minitower (turn) unitatea de sistem are forma unui turn.

laptop-uri, formă de geantă diplomat,cu ecran plat, destinate călătoriilor sau lucrului în afara biroului.

Page 33: Evolutia TIC

Laptop-urile au apărut în 1982, ca produs al GRiD Systems.

Perfecţionările au umărit ca direcţii: • reducerea greutăţii (1 – 3 Kg), • perfecţionarea tehnologiei de afişare (ecranul), • creşterea duratei de viaţă a bateriei, • amplificarea performanţelor sub aspectul puterii de calcul • (procesor, RAM, hard-disc, unităţi de disc flexibil şi optic).

Topul actual al producătorilor include: Toshiba, Compaq, Acer, DEC, IBM , NEC, Fujitsu, Sony, Hewlett-Packard.

Laptop

Page 34: Evolutia TIC

Modele Laptop

Model compatibil IBM cu touchpad Model Macintosh (Apple)

Page 35: Evolutia TIC

Acer - TravelMate and Aspire Alienware - Area 51m and Sentia

Voodoo PC - Envy Apple Computer - iBook and PowerBook

ASUS Averatec

Bacoc Clevo

Compaq - EVO, Armada, and Presario Dell - Inspiron and Latitude

ECS Fujitsu Siemens - Lifebook

Gateway

Gericom Hewlett Packard - HP Pavilion and

HP Omnibook Hypersonic

Lenovo - ThinkPad (Formerly manufactured by IBM)

Medion NEC - VERSA

Panasonic - Toughbook Sony - VAIO

Tadpole -- SPARCbook Toshiba - Dynabook, Portege,

Tecra, Satellite, Qosmio Relion Zyrex

Brand-uri Laptop

Page 36: Evolutia TIC

1988 - firma NEC.

Greutate redusă la jumătate faţă de un laptop, încape într-oservietă.

Notebook- notepad, writing pad

Page 37: Evolutia TIC

0,5 kg sau chiar mai puţin, pot fi ţinute în palmă, ecranul are de cele mai multe ori numai 8 linii de afişareutilizări în magazine sau depozite pentru memorarea

stocurilor sau a vânzărilor, datele respective fiind transmise la centrul

de prelucrare prin intermediul unei linii telefonice.

Producători: Hewlett-Packard, 3Com, NEC, Sony, Telxon, Intermec.

Palmtop

Page 38: Evolutia TIC

• PDA (Personal Digital Assistant) este un palmtop specializat în stocarea numerelor de telefon, a programelor de întâlniri de lucru şi a altor informaţii personale. Unele PDA-uri pot recunoaşte scrisulde mână, pot avea fax, modem şi capacitaţi de comunicare Internet.

Personal Digital Assistant

palmOne Tungsten T5

Page 39: Evolutia TIC

MICROCALCULATOARE

Calea microinformaticii (miniaturizare, costuri scăzute) a fost deschisăde M.E. Hoff de la firma INTEL din SUA - a inventat primul micropro-cesor (1971).

Structura standard a unui microcalculator cuprinde microprocesorul, memoria de lucru (RAM), memoria specială (ROM), interfeţe pentru periferice de I/E şi magistrale .

Page 40: Evolutia TIC

MICROCALCULATOARE

Page 41: Evolutia TIC

MICROPROCESORUL

Circuit integrat complex ale cărui funcţii sunt comandate prin program.

Circuitul integrat reprezintă o pastilă semiconductoare (chip – în engleză, puce – în franceză) pe care sunt realizate prin diferite tehnologiide fabricaţie diode, tranzistori, condensatori şi rezistori, interconectate eventual printr‑o reţea metalizată în scopul realizării unei funcţii specifice.

Pastila semiconductoare este introdusă într‑o capsulă de ceramică sau din material plastic şi este prevăzută cu un set de terminale (pini) metalice conectate la bornele de intrare, de ieşire şi de alimentare alecircuitului existent.

Page 42: Evolutia TIC

MICROPROCESORUL

După setul de instrucţiuni executate de UCP

Arhitectura CISC (Complex Intruction Set Computer) - specificăprocesoarelor cu un set complex de instrucţiuni, UCP recunoscândaproximativ 200 de instrucţiuni. La ora actuală arhitecturile CISC sunt cele mai răspândite.

Arhitectura RISC (Reduced Intruction Set Computer) - specifică microprocesoarelor care recunosc un număr relativ limitat de instrucţiuni. Deoarece instrucţiunile sunt simple execuţia lor estefoarte rapidă. Preţul redus şi viteza ridicată de execuţie a instrucţinilorsunt parametri care le asigură expansiunea în viitor.

Page 43: Evolutia TIC

Performanţele microprocesoarelor lungimea cuvântului, mărimea magistralei,

viteza de tact

Lungimea cuvântului este o măsură a numărului de biţi pe care procesorulîl poate trata simultan

Mărimea magistralei determină numărul de biţi ce pot fi transportaţi simultan. Microcalculatoarele utilizează de regulă magistralele de 8 respectiv16, 32, 64, 128 biţi.

Viteza de tact reprezintă rata la care se execută operaţiile elementare controlate de orologiu. Dacă la primele microprocesoare era de 1-2 MHz, la ultimele microprocesoare a ajuns de ordinul GigaHz (1 GHz la Pentium III, 3.4 GHz la Pentium IV etc.).

Page 44: Evolutia TIC

ISTORIA MICROCALCULATOARELOR

• 1973, Franţa - primul microcalculator MICRAL, INTEL 8008

• 1975, MITS lansează primul microcalculator de pe piaţa americană – ALTAIR 8800 – impropriu numit microcalculator (pachet de componente (kit), pe care utilizatorul trebuia să le asambleze). Costul era de 439$ şi s-au vândut 2000 de kituri în 1975.

• SUA, Steve Jobs, electronist timid şi excentric, şi Stephen Wozniak au construit într‑un garaj primul calculator personal Apple I. Ei înfiinţeazăfirma Apple Computer şi impun pe piaţă în 1977 un nou model Apple II, care a avut un succes deosebit Se marchează astfel era microinformaticii. Următorul model - Apple III - este fără succes comercial deosebit.

Page 45: Evolutia TIC

ISTORIA MICROCALCULATOARELOR

Microcalculatorul APPLE II

Page 46: Evolutia TIC

ISTORIA MICROCALCULATOARELOR

1980 a intrat în luptă IBM – "big blue" – care începeconstruirea primului calculator personal al firmei.

1981 se impune pe piaţă noul produs IBM PC ce devine, în scurt timp, un standard în lumea calcula-toarelor personale.

La aceasta a contribuit şi faptul că firma a publicatşi specificaţiile tehnice ale sistemului iar multe firmevor începe să producă sisteme compatibile IBM PC

Page 47: Evolutia TIC

ISTORIA MICROCALCULATOARELOR

Firme precum Compaq, Toshiba, Hewlett Packard, DEC, DELL au realizatmicrocalculatoare după aceleaşi principii şi care folosesc acelaşi software.

Calculatoarele compatibile IBM, numite şi clone au reuşit să cucerească piaţa prin trei argumente: 1) performanţe identice, 2) aceeaşi calitate şi 3) preţ cu cel puţin 15% mai mic.