Evolutia ecosistemelor

of 18 /18

Embed Size (px)

Transcript of Evolutia ecosistemelor

Page 1: Evolutia ecosistemelor
Page 2: Evolutia ecosistemelor

Evoluţia ecosistemelor este reprezentată de

succesiunea ecologică.Există două tipuri de

succesiuni:

1. Succesiune primară – constă în instalarea

biocenozei într-un biotop nou format

2. Succesiune secundară – constă în instalarea unei biocenoze într- un biotop afectat de factori naturali

sau antropici.

Page 3: Evolutia ecosistemelor
Page 4: Evolutia ecosistemelor
Page 5: Evolutia ecosistemelor
Page 6: Evolutia ecosistemelor

Menţinerea stabil ităţi i ecosistemelor este condiţionată de echil ibrul dintre natural ş i

antropic !

Page 7: Evolutia ecosistemelor

Evoluţia unui ecosistem

( ex. pădure) se desfăşoară în două etape :

- Fazele tinere – caracterizate printr-un număr mic de specii, lanţuri

trofice scurte, producţie primară mare, stabilitate scăzută.

Page 8: Evolutia ecosistemelor

-Fazele mature – caracterizate printr-un număr mare de specii, lanţuri trofice lungi, producţie

primară scăzută, stabilitate mare.

Omul trebuie să înţeleagă necesitatea menţineri i ecosistemelor mature.

Page 9: Evolutia ecosistemelor

Când ecosistemul, deplin format, dobândeşte o stare staţionară în

timp, se ajunge la climax.

Page 10: Evolutia ecosistemelor

Codrul secular de la Slătioara ( masivul Rarău)

este în fază de climax.

Page 11: Evolutia ecosistemelor

Pădurea Letea ( Delta Dunării) este un ecosistem aflat în

climax.

Page 12: Evolutia ecosistemelor

Jungla ecuatorială ! Un exemplu de ecosistem aflat în etapa de climax.

Page 13: Evolutia ecosistemelor

Intervenţia omului asupra ecosistemelor naturale poate

declanşa noi succesiuni ecologice.

Ecosistemele create prin succesiune ecologică secundară

sunt vulnerabile la orice schimbare a factorilor climatici

( temperatură, vânt, umiditate )

Page 14: Evolutia ecosistemelor

Defrişarea unei păduri poate avea drept consecinţă

deşertificarea.

Page 15: Evolutia ecosistemelor

Desecarea unei bălţi pentru obţinerea terenurilor agricole, conduce la instalarea

unui ecosistem tânăr, cu productivitate mare pentru un scurt interval de timp, dar

cu o stabilitate redusă.

Page 16: Evolutia ecosistemelor

Pentru a stabilitatea ecosistemelor afectate de acţiunea omului, în prezent

se practică reconstrucţia ecologică.

Page 17: Evolutia ecosistemelor
Page 18: Evolutia ecosistemelor