Ecnometrie proiect ASE

download Ecnometrie proiect ASE

of 25

Transcript of Ecnometrie proiect ASE

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  1/25

  DEZVOLTARE UMANĂ

  -Indicele Dezvoltării Umane în !nc"iede #$eran"a de via"ă la na%tere& venit!lna"ional 'r!t(loc!itor %i rata %oma)!l!i-

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  2/25

  Descrierea generală a valorii I.D.U. Înările selectate. Prezentare evolu ieț ț

  Norvegia

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  3/25

  Prezentarea variabilelor- I.D.U.

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  4/25

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  5/25

  Prezentare variabile-venitulnațional brut/locuitor

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  6/25

  Prezentare variabile-rata medieanuala a somajului

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  7/25

  Evoluția variabilelor

  0.

  0. !

  0."

  0."!

  0.#

  0.#!

  $

  0.#%

  0.#& 0.#& 0.#& 0.#$ 0.# 0.# 0.# 0. "# 0."# 0."# 0.""0. "" 0. "" 0." 0."%

  0."! 0."! 0."' 0."( 0."& 0."& 0."& 0."$ 0."$

  Valoare IDU *+, +.

  ri din UE

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  8/25

  Evoluția variabilelor-continuare

  %%.0

  %".0

  0.0

  &.0

  '.0

  %.0

  ".0

  "0.0

  "&.0

  "'.0

  0 12 0,10 0,130 13 0 14

  541,0,1,

  0 1,0,1 5416

  0 13 0+1,0,1 0,12

  5510

  0,1, 5410

  561, 5613 57135312

  5+16

  5415

  5213

  5310

  89ERAN/A DE VIA/Ă LA NA:TERE *+, +.

  /ĂRI DIN UE

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  9/25

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  10/25

  Evoluția variabilelor-continuare

  0.0

  !.0

  $0.0

  $!.0

  &0.0

  &!.0

  (0.0

  Rata 8oma)!l!i

  )ata *omajului

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  11/25

  +e,atura dintre variabile

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  12/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  1 =orma model!l!i α1 β23 1 ε+1E#timarea $arametrilor *veri>cată %i $rin M1

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  13/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  21 1Te#tarea validită"ii model!l!i• I$oteza n!lă ? , 5 6modelul nu este valid 7nesemni8cativ9 din punct

  de vedere statistic:• I$oteza alternativă ? 5: modelul este valid 7semni8cativ9 din

  punct de vedere statistic:

  ; critic 7; 0.0!4

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  14/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  21+1Te#tare 8i@ni>cance =

  0.0000$((>040! 7pra,ul de semni?ica@ie A9

  !tilizat $entr! analiza de$endenBei dintre celedo!ă varia'ile1

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  15/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  71 8emni>ca"ia $arametrilor• I$oteza n!lă ? , 5: α 04 β 0 parametriisunt semni8cativi statistic:• I$oteza alternativă ? 5 6α B 04 β B 0 parametrii sunt semni8cativi

  statistic: t critic 7α/&4n-&9 &.(# " !

  C0.0#!&%(C > &.(# " !C!4!0""#!C = &.(# " !

  9entr! $arametr!l & #e im$!ne acce$tarea i$otezei n!le ? ,& con romcăreia $arametr!l n! e#te #emni>cativ din $!nct de vedere#tati#tic( n! e#te di erit de ,

  9arametr!l & #e im$!ne re#$in@erea i$otezei n!le ? ,& #e acce$tă

  i$oteza alternativă ? & con orm căreia $arametr!l e#te #emni>cativdin $!nct de vedere #tati#tic %i #emni>cativ di erit de ,

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  16/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  61Intervale de încredere $entr! $arametrii

  Intervalul de ncredere pentru α se poate scrie ast?el,1, 70+- ,1,46+32 ≤ ≤ ,1, 70+C ,1,46+32 ,1 66630+0

  -,12,5 ≤ ≤ ,1223325

  Intervalul de ncredere pentru β se poate scrie ast?el,1, ,03 -616,0046 ≤ ≤ ,1, ,03 C 616,0046 ,1,, 45 672

  ,1,,3502 ≤ ≤ ,1, 7424

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  17/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  31Indicatorii de 'onitate

  INTER9RETARE ntre indicele dezvoltarii !mane %i #$eran"a de via"ă la

  na%tere e#te o le@at!ră $!ternică& dat >ind a$t!l căvaloarea l!i R e#te oarte a$ro$iată de 1

  63&003 F din variatia indicel!i dezvoltarii !mane e#teeG$licate de #$eranta de viata la na#tere

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  18/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  51 I$otezele model!l!i de re@re#ie51 1

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  19/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  51+1 Varia'ila aleatoare ε e#te de medie n!lă& E(ε i ) = ,1

  I$oteza n! #e veri>că în caz!l ace#t!i model de re@re#ie& într!cJt media valorilor varia'ilei rezid!ale e#te de +1++E-

  5& de#t!l de a$ro$iată de ,& în#ă di erită1

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  20/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  5121Varia'ila rezid!ală K e#te de medie n!lă& E*Ki. , #i di#$er#ia ei& σ ε 2 e#tecon#tantă i inde$endentă de varia'ila eGo@enă G1

  -e#timarea !n!i model de re@re#ie a!Giliar-Te#t!l = al model!!i a!Giliar; critic 70.0!4

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  21/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  5171 A!tocorelarea erorilor-cient!l!i de a!tocorelaBie a erorilor de ordin!l

  întJi

  r$ 04$%( !

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  22/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  5161 I$oteza de normalitate a varia'ile rezid!ale-Falculul Gestului Har ue-Jera7HJ95• I$oteza n!lă ? , 5:erorile nu sunt normal distribuite:• I$oteza alternativă ? 5 6erorile sunt normal distribuite:

  &! 7 040&!#104&&(%"9 %4&(#! -Fompararea cu χ !4## 4 %4&(#! =!4##

  INTER9RETARE

  ta'elate $entr! !n $ra@ de #emni>ca"ie de 6F& #e re#$in@ei$oteza n!lă ? , & %i #e acce$tă i$oteza alternativă ? &

  con orm căreia erorile #!nt normal di#tri'!ite1

  ( ) −+=24

  36

  22 K S n JB

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  23/25

  odel de re,resie I.D.U. speranțade viață la naștere

  01 9redic"ie $e interval de încrederePentru o speranță de viață la naștere de 3 n1v "!4 intervalul de

  ncredere pentru I.D.U. va 8 calculate ast?el

  040$'" 1 040$0"% "! 04#( # t 040&!4&( &.(# " !

  04000 $ (

  04000"#&&4 s 040"%

  9rin !rmare $ro@noza $e interval de încredere $entr! I1D1U1

  în condi"iile !nei #$eran"e de via"ă la na%tere de 06F e#tenCv ∈ P,&05 H Q& rez!ltatele @arantJnd!-#e c! o

  [ ]vn yk nvnvn

  st y y+

  ⋅±∈ −−++ ˆ1,2/ˆ α

  22/ −nt α ( )

  1ˆ 22

  −−−= ∑

  k n

  y y s iiε

  −++=

  ∑=+

  + n

  ii

  vn y

  x x

  x x

  n ss

  vn

  1

  2

  222

  ˆ

  !"

  !"11ε

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  24/25

 • 8/15/2019 Ecnometrie proiect ASE

  25/25

  Foncluzii