brosura ase

of 10 /10
Academia de Studii Economice din Bucuresti Nr. 1, 2009 Facultate de ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Embed Size (px)

description

brosura, ase, nou

Transcript of brosura ase

Page 1: brosura ase

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Nr. 1, 2009

Facultate de ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Page 2: brosura ase

Functionarea unei administratii publice moderne, transparente, flexibile si eficiente constituie o

conditie esentiala a transformarii structurale a societatii românesti. Dezvoltarea societatii, accelerarea procesului schimbarilor din mediu, reducerea termenelor

de reînnoire a cunostintelor fundamentale si aplicative (fapt ce determina în consecinta depasirea, perisabilitatea cunostintelor obtinute în procesul formativ

de baza), determina în mod necesar modificarea structurala a raportului între pregatirea de baza (necesara în vederea asigurarii mobilitatii profesionale în evolutia

viitoare) si formarea continua, în toate noutatile furnizate de stiinta si practica.

Reforma administratiei publice nu consta doar în schimbarea legislatiei, în crearea unui departament nou sau suprimarea altuia. Cea mai importanta parte din aceasta reforma este schimbarea mentalitatilor si a atitudinilor.

Atragerea tinerilor specialisti în functiile publice reprezinta o alta prioritate în cadrul procesului de reforma. Aceasta contribuie la schimbarea viziunii asupra profesiei de functionar public si promoveaza o noua generatie de lideri în administratia publica, generatie care sa fie pregatita si hotarâta sa implementeze atât principiile moderne ale managementului public, cât si valorile spatiului administrativ european.

Colectivul Facultati de Administratie si Management Public, îsi propune sa gaseasca solutii la provocarile mediului administrativ si economic, sa asigure viitorilor functionari publici cunostintele de baza si de specialitate necesare efortului comun de modernizare a societatii românesti.

Adaptarea învatamântului universitar în domeniul stiintelor administrative la nevoile reale ale activitatilor practice înseamna si un efort din partea membrilor facultatii de cunoastere stiintifica si practica a fenomenelor reale cu care se confrunta administratia româneasca. Nu ne va fi usor, dar credem în ambitia si profesionalismul echipei noastre!

“Cuvânt înainte adresat de Prof. univ. dr. Marius Profiroiu”Mesajul Decanului

Page 3: brosura ase

Înca din 1913 în continutul legii de înfiintare a Academiei de Înalte Studii Comerciale si Industriale, promulgata prin Decretul Regal nr. 2978, din 6 aprilie 1913 a fost mentionata la art.1 lit. C. Misiunea Facultatii Administratie Publica, respectiv cea ”de a pregati pentru functiunile administratiei publice, cu caracter economic”. Din anul universitar 1995-1996 s-a reluat aceasta traditie prin crearea specializarii de Administratie Publica în cadrul Facultatii de Management iar în 2003 a fost înfiintata Catedra de Administratie si Management Public. În anul universitar 2010-2011 a luat nastere Facultatea de Administratie si Management Public ca urmare a rezultatelor si eforturilor tuturor membrilor Catedrei de Administratie si Management Public care, prin profesionalism, perseverenta si ambitie, au reusit sa creeze unul din programele de administratie publica cele mai atractive din România.

Misiunea Facultatii consta în pregatirea de specialisti cu studii superioare în domeniul administratiei publice centrale si locale si al cercetarii stiintifice de profil.

Prin disciplinele integrate în planul de învatamânt se urmareste: • Asigurarea unei pregatiri generale în domeniul administratiei publice, cu accent pe

însusirea cunostintelor de baza aferente domeniului stiintelor administrative, economice si juridice.

• Pregatirea si perfectionarea studentilor pentru a deveni functionari publici de cariera, care sa se integreze în institutiile si autoritatile administratiei publice, raspunzând astfel unei

nevoi reale de specialisti cu studii superioare în acest domeniu. • Dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice.

Pregatirea teoretica de specialitate a studentilor, pe profilul facultatii, este completata cu

activitati practice realizate în cele patru laboratoare de care dispune facultatea, cu dotare informatica adecvata dar si în stagiile de practica de specialitate ale studentilor. Studentii facultatii au astfel, posibilitatea sa îmbine pregatirea teoretica cu activitatile practice.

Scurt istoric

Page 4: brosura ase

De ce sa ma inscriu la licenta?

Competente dobândite la finalizarea programului de licenta

a) Competente generale:

• Cunoasterea, întelegerea si utilizarea conceptelor si abordarilor fundamentale din domeniul stiintelor economice si administrative în dialogul si interactiunea profesionala cu specialisti din alte domenii fundamentale de cunoastere;

• Aplicarea si transferul în contexte economice bine definite a abilitatilor fundamentale de tip conceptual-metodologic în analiza si solutionarea de probleme practice la nivel de organizatie/institutie angajatoare;

• Analiza, sinteza si interpretarea cantitativa si calitativa a informatiilor/datelor referitoare la activitatea economico-sociala în scopul elaborarii de rapoarte si studii necesare conducerii organizatiilor;

• Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor specifice stiintelor economice si administrative în formularea de argumente si dezvoltarea de alternative decizionale pentru organizatie/institutia angajatoare sau la nivel macroeconomic.

Licenta

Page 5: brosura ase

Licenta

Page 6: brosura ase
Page 7: brosura ase
Page 8: brosura ase
Page 9: brosura ase
Page 10: brosura ase