Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

download Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

of 62

Transcript of Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  1/62

  Universitatea Dunrea de Jos Galai Facultatea de tiina i Ingineria Alimentalor Specialiarea Ingineria !roduselor Alimentare

  IAU"# $U I%U&I%' $ovalact de (ar

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  2/62

  CUPRINS

  )tapa *+ De,inirea ideii de produs nou

  1.1 Scurt istoric al firmei1.2 Prezentarea produselor firmei1.3 Descrierea ideii de produs nou1.4 Motiarea necesit!"ii apari"iei produsului nou pentru firm!1.# $naliza pie"ei %i ale&erea tipului de sonda' realizat1.( C)estionarul .*ipul +decodificarea , interpretarea %i concluzia final!-

  )tapa -+ Implementarea conceptului de produs nou

  2.1 Dezoltarea conceptului de produs noua. .ncadrarea conceptului de produs nou /n clasific!rile cunoscute

  0. 0..Sc)ema te)nolo&ic! de fa0ricare a iaurtuluic. Descrierea etapelor procesului te)nolo&icd. .Propriet!"ile or&anoleptice %i fizicoc)imice ale materiei primee. i%a te)nic! a produsului &enericf. Prezentare firmelor concurente

  2.2 Proiectarea prototipului2.3 Definirea strate&iei de maretin& aleas!

  Etapa 3.Introducerea produsului n fabric

  3.1 Sc)ema te)nolo&ic! de o0"inere a produsului nou

  3.2 Descrierea opera"iilor din procesul te)nolo&ic 3.3 Descrierea %i optimizarea am0ala'ului produsului nou 3.4 i%a te)nic! a produsului nou

  3.# Inre&istrarea produsului nou

  )tapa .+ &ansarea propriu/isa a produsului nou

  4.1.ansarea propriuzis! /n fa0rica"ie4.2 ansarea pe pia"!

  a.$le&erea strate&iei finale de promoare0. Pu0licitate .Reclam!

  c. C)estionar pentru produsul nou

  )tapa 0+ $alcul economic+

  5i0lio&rafie

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  3/62

  Scurt istoric al ,irmei $ovalact de #araCoalact este unul dintre cei mai mari produc!tori de lactate dinRom6nia cu o tradiie de peste 47 de ani /n fa0ricarea produselorlactate. Compania are /n prezent un num!r de apro8imati #77 dean&a'ai care lucreaz! /n fa0ricile din Sf6ntul 9)eor&)e iMiercurea Ciuc.Pe parcursul celor peste patru decenii de e8isten!, compania atrecut prin mai multe etape care au contri0uit la atin&erea pra&uluiactual de dezoltare:C;

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  4/62

  Ca urmare, notorietatea 0randului Coalact dear! a crescut semnificati, iar /n cursul anului2711, Coalact dear! a fost ales de c!tre consumatorii rom6ni ca Super0rand, al!turi de alte377 0randuri din 1( cate&orii de produse.n prezent, 0randul Coalact dear! este lider de pia! sau ocup! poziii de top la mai multe

  cate&orii de produse lactate cum ar fi: 5r6nzic! de Cas!, !&!ra, 5r6nz! proasp!t! de aci,apte 5!tut, Sana.

  In 2712 Coalact inau&ureaz! la Sf6ntu 9)eor&)e noul centru lo&istic pentru produse lactate, caurmare a unei inesti"ii de # milioane de lei. Depozitul are o capacitate de 1.477 de pale"i,ec)ialentul a peste ?77 tone de produse %i desere%te cele dou! fa0rici ale &rupului Coalact,de la Sf6ntu 9)eor&)e %i Miercurea Ciuc. Coalact a raportat in anul -1*- o ci,ra de a,aceride **2 milioane de lei, cu 31 peste nielul din 2711 si o pierdere 0ruta de apro8imati 4milioane de lei.

  Certificare *Ulogul ( )n plus ( este "i un e+celent

  mi&loc !e a a!uce clieni noi.

  +nscrip%ionri pe diferite produse ,cr%i de vizit-piuri etc/ : este un

  mi&loc oarecum negli&at ( !ar care contri#uie "i el la con"tientiarea mrcii

  #ran! aHareness/

  i*cultatea ma&or )n activitatea !e promovare a pro!usului serviciului este

  evaluarea responsa#ilitii *nanciare a promovrii . $entru o msur e+act

  ar tre#ui s se "tie concret pro*tul.

  III Intro!ucerea pro!usului )n,a#ric .1cema tenologic !eo#inere a pro!usului nou

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  45/62

  &A!#) I%U&I%A

  3.2 Descrierea operatiilor din

  procesul te)nolo⁣pera"iile din flu8ul te)nolo&ic au acela%i scop se desf!%oar! la fel ca %i la produsul &eneric

  opera"ia care difer! este: adugarea pre4ioticului inulin

  standardizarea

  &r!simii 7,#4 SU* 141(ad!u&area za)!rului %iJsau sta0ilizatorilor

  #"A#A?)%# !")&I?I%A"

  !")%$'&BI")A &A!#)&UI #7(7C

  C?CG)%IBA")A &A!#)&UI 177277 0ar

  #"A#A?)%# #)"?I$B#CJ37 min=7=#CJ#17 min127CJ3#s

  "'$I") &A #)?!)"A#U"A D) #)"?CS#A#A") termostatare scurt! 424#Ctermostatare durat! 37C

  %S'?%(A")

  IAU"# $CAGU&A# IAU"# F&UID

  ambalat n porii individuale

  *ermostatareR!cireirare

  $mestecare cufructe*ermostatareR!cireirare

  $mestecarearome sintetice%i coloran"i*ermostatareR!cireirare

  termostatat n vrac

  $m0alareirare

  $mestecare cufructe$m0alareirare

  $mestecarearome sintetice%i coloran"i$m0alareirare

  Iaurt simplu Iaurtcu ,ructe

  Iaurtaromatiat Iaurt simplu Iaurt

  cu ,ructeIaurtaromatiat

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  46/62

  Inulina este un e8tract natural din plante, un pre0iotic ce are calit!"i nutri"ionale %i func"ionale

  deose0ite.

  Dozarea iaurtului /n am0ala'e se a realiza cu a'utorul unei ma ini automate de am0alare

  produse lactate 6scoase, la pa)are .Pa)arele cu iaurt se a az! /n naete de material plastic i se

  introduc /n camera de r!cire pentru r!cirea final!.

  $m0ala'ul este un sistem fizicoc)imic comple8, cu func"ii multiple, care asi&ur! men"inerea

  sau, /n unele cazuri, ameliorarea calit!"ii produsului c!ruia /i e destinat. $m0ala'ul faorizeaz!

  identificarea produsului, /nlesnind atra&erea de cump!r!tori poten"iali, pe care /i /na"! cum s!

  foloseasc!, s! p!streze produsul %i cum s! apere mediul /ncon'ur!tor de poluarea produs! de

  am0ala'e uzate sau de componentele de descompunere ai acestora.Din punct de edere

  comercial, am0ala'ul permite asi&urarea /n cele mai 0une condi"ii maner!rii, conser!rii,

  depozit!rii %i transportului produsului.$m0ala'ul e un /neli% din materiale %i forme diferite /ncare se am0aleaz! un produs pentru transport sau 6nzare.

  3.3 Descrierea %i o0timizarea am0ala'ului produsului nou*ipul de am0ala' ales pentru am0alarea iaurtului il reprezint! pa)arele din polipropilena +PP- cu

  capacitatea de 147&, /nc)ise prin termosudare cu capace din folie de aluminiu.

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  47/62

  Polipropilena este un material de am0ala' rezistent care asi&ur! /ndeplinirea tuturor func"iilor

  unui am0ala': con"ine produsul, asi&ura protec"ie %i conserarea iaurtului, asi&ur! confort %i

  include %i func"ia de comunicare %i maretin&.

  Atic)eta produsului se refer! la toate cuintele, semnele,

  m!rcile %i 0randurile inscrip"ionate pe am0ala'.

  Informa"iile etic)etei sunt:

  denumire produs : iaurt cu inulin!

  ala0ilitate : 2B de zile de la producere, respect6nd

  temperaturile de depozitare

  in&rediente :lapte pasteurizat standardizat ,proteine dinlapte ,culturi lactice selectionate ,inulin!

  masa produsului: 147&

  aloarea ener&etic!: 12(KJ37cal J177& produs

  informa"ii nutritieJ177& produs: proteine 3.(&, &lucide 3.(&, lipide 7.1&

  date de contact ale producatorului: S.C. C;

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  48/62

  Diametru .50 cm?as *.1 g

  Am4ala : material polistiren cu capactermosuda0il din polietilen!.

  IngredienteK

  lapte pasteurizat,proteine din lapte,fermen"i selec"iona"i.Inulin!In,ormaii nutriionale pentru *11 g

  de produsKproteine 3,2&&lucide 4,2&din care za)aruri 3,B&&r!simi 2,B&

  din care acizi &rasi saturati 1,?&sare 7,1&inulina 3aloare energetic pentru *11g de

  produs K -.2LM06Lcal

  Depoitare KSpa"ii fri&orifice la temperaturi

  cuprinse /ntre 2( o C#ermen de vala4ilitateK 2B zile de la

  producerea, respect6ndtemperaturile de depozitare

  3.# Inre&istrarea produsului nou$)")") D) %")GIS#"A") ?A"$A

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  49/62

  Nr. referinta

  solicitantJmandatar

  Re&istratura ;SIM +numarul si

  data primirii -:

  *+ Solicitanti +numeJdenumire, adresaJsediu-: S.C. C;

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  50/62

  --------------

  6. 'rioritate de e*pozitie (tara# locul# data si denumirea e*pozitie):

  ---------------

  7. Solicitantul desemnat pentru corespondenta cu +S,M: "M,&R, !+R,/-

  !R,S&,/

  './dresa solicitantului0mandatarului pentru corespondenta cu +S,M:

  ------------

  *.Reprezentare prin mandatar procura procura generala nr.0data: Z "M,&R, !+R,/-!R,S&,/

  12. ista produselor sauJ si sericiilor clasificate conform Clasificarii de la NisaO

  Iaurt cu Inulina C;

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  51/62

  I

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  52/62

  se realizeaz! stocuri de materii prime, au8iliare %i de am0ala'e

  se pune la punct linia te)nolo&ic!

  se pre&ate%te personalul

  se asi&ur! necesarul de ma%ini pentru desfacerea produsului nou.

  0 . Pre&!tirea lan"ului de prezentare %i desfacere prin:

  an"uri de ma&azine: )@permareturi + Real, Carrefour, Gaufland, Sel&ros - %i

  ma&azine alimentare

  Instruirea personalului din lan"ul comercial %i a&en"ilor economici, cu priire la

  oferirea de informa"ii despre produsul nou

  Realizarea de panouri pu0licitare %i de informare cu priire la produsul nou pefiecare stand

  Sta0ilirea unui pre" recomandat de 1,27 eiJpa)ar+147&-.

  4.2 ansarea pe piata

  ansarea pe pia"! a produsului nou@Iaurt cu inulina $ovalact de #ara se a realiza printro

  pu0licitate cu a'utorul 0annerelor /n cadrul )ipermareturilor, /n standul dedicat iaurturilor.

  n cadrul acestei lans!ri produsul nou se poate promoa prin testarea lui pe poten"ialii

  clien"i.

  *estarea produsului pe poten"ialii clien"i const! /n realizarea unor de&ust!ri de produs %i

  /n completarea unui c)estionar de clien"ii dornici de a realiza un test pe produsul nou Iaurt cu

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  53/62

  inulina $ovalact de #ara+ n urma test!rii produsului pe potentialii clien"i,se analizeaz!

  comportamentul acestora /n ceea ce prie%te aspectul senzorial %i economic al produsului. Dup!

  aceast! analiz! se a'un&e la decizia dac! s! se realizeze o promoare la radio %i *

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  54/62

  4.Sunte"i multumi"i de consisten"a produsuluiT D$ NU P$R*I$

  #.$"i aduce modific!ri acestui produsT D$ NU

  (.$"i mai consuma acest produsT D$ NU PR;5$5I

  ?.Pre"ul produsului i se pare accepta0ilT D$

  NU

  B.$ti recomanda acest produs si altor persoaneT D$ NU PR;5$5I

  = .Care este enitul dumneaoastr!T $R$

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  55/62

  2# din persoanele c)estionate au raspuns c! au consumat noul produs alfirmei Coalact de Ear! iar restul de 2# au spus c! nu au consumat

  37 din persoanele c)estionate au raspuns c! sunt multumi"i de consisten"aprodusului ,# persoane au spus c! nu sunt mul"umite iar restul de 1# persoaneau raspuns c! sunt par"ial multumite

  *oate cele #7 de persoane c)estionate au afirmat c! nu ar aduce modific!riprodusului

  27 din persoanele c)estionate au raspuns c! ar mai consuma acest produs,alte 1# au raspuns c! nu ar mai consuma iar restul de 1# au raspuns c!

  pro0a0il ar mai consuma

  iind un produs nou pe piata, 0inein"eles ca pre"ul e unul mai mic, iar to"iconsumatorii au declarat c! pretul e accepta0il.

  Doar 4# de persoane ar recomanda produsul %i altor persoane. $m0ala'ul eatr!&!tor %i mul"ume%te pe to"i cei c)estiona"i.

  . $cceptare Neacceptare Dilema

  1 #7

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  56/62

  2. #7

  3. 2# 2#

  4. 37 # 1#

  #. #7

  (. 27 1# 1#

  ?.#7

  B. 4#

  =.

  17.

  *otal 327 4# 37% B1,72 11,47 ?,(7

  Rezultate: acceptare B1,72

  neacceptare: 11,47

  dilema: ?,(7n concluzieQiaurtul cu inulin! Coalact de Ear!O este un produs care e acceptat %i dorit de

  ma'oritatea consumatorilor.

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  57/62

  4.4 RAC$M$

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  58/62

  Calcul economic

  Cifra de afaceri a intreprinderii S.$. Coalact este de 11B.777.777 de lei. Pentrucompartimentul de afaceri se aloc! 2,#3 din cifra de afaceri . Au am luat 2.# din cifra deafaceri care este 2.=#7.777 lei

  11B.777.777........................177 8.......................................2.#

  J lei

  Destina"ie

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  59/62

  2.C)eltuieli cusalariile

  ?3?#7 2,#

  3.C)eltuieli depromoare

  BB#77 3

  4. C)eltuieli deutilit!"i BB#77 3#.C$S,Soma' 442#7 1.#(.C)eltuieliindirecte

  1??777 (

  ?. Profitul 2=#777 17B. *

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  60/62

  pretesteaz! c)estionarele ,coordoneaz! analizapreliminara a datelor.

  Costuri de produc"ie pentru promoare: 14?#777

  C)eltuieli cu materia primaAlement UM Necesar

  zilnicNecesar lunar Pre" unitar

  ,leiJUM

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  61/62

  2.5annere stradale

  #7 0annere + Raportat la # 0annerJ 'ude" - 377 leiJ luna [1#777 lei3.la@ere

  2777 # lei [17777 lei

  4. Internet

  Prot.ro:medie zilnic! de 2#7.777 de afi%!ri 277 lei

  277lei Jzi 37 [(777 lei

  $ntena1 ,ro medie zilnic! de 277.777 de afi%!ri 1#7 lei

  1#7leiJzi 37 [ 4#77 lei

  Ganal D medie zilnic! de 1#77777 de afi%!ri 177 lei

  177 leiJzi 37[ 3777 lei

  #.Afecte promo"ionale

  Pi8uri,0relocuri de c)ei ,sepci, tricouri imprimate etc :3#77lei

 • 7/23/2019 Dumitriu Corina. Proiect Ppn.doc Master - Studenti

  62/62

  9I9&ICG"AFI)+

  Suport Curs $limente func"ionale Support Curs *e)nolo&ia aptelui \\\.coalact.ro \\\. al0alact.ro \\\. ;[email protected]

  \\\.medierenet.ro

  http://www.medierenet.ro/http://www.medierenet.ro/