dreptul familiei an III sem I BUN.doc

of 62 /62
DREPTUL FAMILIEI AN III – SEMESTRUL I 1. Care din următoarele situatii constituie impedimente la casatorie : A.existenta unei casatorii desfăcute a unuia dintre viitori soti; B.rudenia; C.altă cetăţenie decât cea română; RASPUNS: B 2. Cine poate acorda dispensa de vârstă la căsătorie: A.direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului B.primarul localitatii in a carei raza teritoriala are domiciliul petenta; C.numai primarul sectorului 1 Bucureşti. RASPUNS: A 3. Care din următoarele constituie condiţie a acordării dispensei la căsătorie: A.femeia a implinit 15 ani; B.minorul, indiferent de sex, a împlinit vârsta de 16 ani; C.nu exista diferenta de varsta mai mare de 18 ani intre viitorii soti; RASPUNS: B 4. În care din următoarele situaţii casatoria este oprita : a. numai intre rudele in linie colaterala pana la gradul al IV- lea, inclusiv; b. numai intre adoptatul cu efecte restrRASPUNSe şi rudele fireşti; c. în linie dreapta, precum si între cele în linie colaterala pâna la al patrulea grad inclusiv.

Embed Size (px)

Transcript of dreptul familiei an III sem I BUN.doc

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL FAMILIEIAN III SEMESTRUL I

1. Care din urmtoarele situatii constituie impedimente la casatorie :A.existenta unei casatorii desfcute a unuia dintre viitori soti;B.rudenia;C.alt cetenie dect cea romn;RASPUNS: B

2. Cine poate acorda dispensa de vrst la cstorie:A.direcia general de asisten social i protecia copiluluiB.primarul localitatii in a carei raza teritoriala are domiciliul petenta;C.numai primarul sectorului 1 Bucureti.RASPUNS: A

3. Care din urmtoarele constituie condiie a acordrii dispensei la cstorie:A.femeia a implinit 15 ani;B.minorul, indiferent de sex, a mplinit vrsta de 16 ani;C.nu exista diferenta de varsta mai mare de 18 ani intre viitorii soti;RASPUNS: B

4. n care din urmtoarele situaii casatoria este oprita :a. numai intre rudele in linie colaterala pana la gradul al IV-lea, inclusiv;b. numai intre adoptatul cu efecte restrRASPUNSe i rudele fireti;c. n linie dreapta, precum si ntre cele n linie colaterala pna la al patrulea grad inclusiv.RASPUNS: C

5. In care din urmatoarele situatii este oprita casatoria :A.intre tutore i persoana majora aflata sub tutela sa;B.cu o persoana care a implinit varsta de 16 ani, indiferent de situatie;C.intre copii adoptatorului, pe de o parte, i adoptator i copiii acestuia, pe de alta parte;RASPUNS: C

6. Care este forma in care se face declaratia de casatorie :a. se poate face numai in forma autentica;b. se face numai prin avocat;c. se va face in scris la serviciul de stare civila la care urmeaza a se ncheia casatoriaRASPUNS: C

7. Care din urmatoarele constituie cerinta pentru opozitia la casatorie:A.poate fi facuta de orice persoana, dar numai daca are un interes;B.trebuie sa arate imprejurarile de fapt sau de drept pentru care nu se poate incheia casatoria;C.nu trebuie sa arate dovezile pe care se intemeiaza.RASPUNS: B

8. Care este sanctiunea pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:a. nulitatea absoluta;b. nu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;c. nulitatea relativa.RASPUNS: B

9. Care este momentul incheierii casatoriei:a. momentul in care se face inregistrarea ei;b. cand delegatul constata existenta consimtamantului viitorilor soti i ii declara casatoriti;c. cand ultimul sot semneaza.RASPUNS: B

10. Ce pot face sotii in cazul neintelegerii cu privire la relatiile personale :a. sotii se pot adresa autoritatii tutelare;b. sotii se pot adresa instantei judecatoretic. sotii, singuri, trebuie sa inlature neintelegerile respective.RASPUNS: C

11. Cum se poate face instrainarea unui bun comun de catre unul dintre soti:a. in virtutea unui mandat general dat de celalalt sot;b. in virtutea unui mandat expres i special;c. in virtutea prezumtiei de mandat tacit reciprocRASPUNS: B

12. In ce mod poate dispune un sot de bunurile comune:a. poate dispune de bunurile comune facand o imparteala de ascendent prin act intre vii (in forma autentica);b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;c. poate dona i celuilalt sot bunuri proprii, cu clauza intrarii acestora in comunitate.RASPUNS: C

13. In care situatie bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt comune:a. reprezinta bunuri mostenite de unul din soti;b. dispunatorul, in actele cu titlu gratuit, a prevazut expres aceasta;c. ambii soti sunt inscrii in registrul de carte financiara.RASPUNS: B

14. In care din urmatoarele situatii bunul devine comun prin uzucapiune:a. termenul prescriptiei achizitive de 30 de ani se implinete in timpul casatoriei;b. data titlului ce servete pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeaza in timpul casatoriei;c. data inceperii termenului de 30 de ani incepe inainte de incheierea casatorieiRASPUNS: A

15. Care din urmatoarele situatii reprezinta incetarea casatoriei:A.prin nulitate sau anulare;B.prin decesul unui sot, fizic constatat;C.prin divort;RASPUNS: B

16. Care din urmatoarele reprezint bunuri comune :A.bunurile dobandite pana la pronuntarea hotararii de divort;B.orice bunuri dobandite de soti in timpul casatoriei;C.bunurile dobandite in timpul judecarii recursului, dupa ce unul dintre soti a decedatRASPUNS: A

17. Cum se stabileste cota de contributie la dobandirea bunurilor comune a sotilor: a. in raport de fiecare categorie de bunuri;b. in raport de totalitatea bunurilor;c. numai in raport cu perioada in care sotii au locuit impreuna.RASPUNS: B

18. Ce categorie de bunuri constituie bunuri comune al sotilorA.darurile de nunta facute ambilor soti;C.donatiile obinuite facute in timpul casatoriei unuia din soti;D.sumele mari de bani sau bunuri de valoarea daruite cu ocazia nuntii, daca nu se dispune casunt proprii.RASPUNS: A

19. Cand ambii soti au aceeai profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei a. sunt comune;b. sunt proprii in masura in care le-au achizitionat;c. formeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.RASPUNS: C

20. Caror acte li se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc:a. tuturor actelor de administrare, folosinta sau dispozitie;b. numai in cazul cand sotii locuiesc in comun;c. actelor de administrare;RASPUNS: C

21. In ce situatie se poate face impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei:A.la cererea oricaruia dintre soti, in conditiile legii;B.la cererea creditorilor personali ai ambilor soti, cu respectarea conditiilor legale;C.in cazul confiscarii bunurilor comune anume determinate sau a unei cote parti dintr-un bunpropriu al unuia din soti.RASPUNS: A

22. Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti:a. toate motivele de divort;b. simpla despartire in fapt;c. abandonarea de catre unul din soti a domiciliului comun datorita relelor tratamente;RASPUNS: C

23. In ceea ce priveste creditorii, prin actiunea de impartire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soti, in timpul casatoriei:a. creditorii nu exercita un drept propriu, ei actionand pe calea actiunii oblice;b. creditorul personal al unui sot poate cere luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor comune;c. creditorii personali ai unuia dintre soti pot introduce actiunea numai pe calea principala.RASPUNS: B

24. In care din urmatoarele situatii suntem in prezenta unei datorii comune:a. cheltuielile facute de un sot cu administrarea oricaruia dintre bunurile comune;b. imprumutul facut de un sot pentru administrarea bunurilor comune, chiar daca aceasta suma nu a fost cheltuita in acest scop;c. datoria contractata de un sot, chiar daca celalalt sot s-a opus la incheierea acestui act i creditorul a cunoscut, la momentul incheierii contractului, aceasta impotrivire.RASPUNS: A

25. Care din urmatoarele situatii determina nulitatea casatoriei:a. cand a fost incheiata de un debil, dar celalalt sot cunotea acest fapt i i-a dat consimtamantul;b. cand casatoria nu a fost incheiata in prezenta viitorilor soti;c. in cazul in care a fost incheiata de un functionar public necompetent, fara sa fi exercitat in mod public atributiile de delegat de stare civila.RASPUNS: C

26. Ce reprezinta un efect al pronuntarii nulitatii :a. unul dintre soti ii poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot pentru motive temeinice;b. sotul minor ramane cu capacitatea de exercitiu dobandita;c. intre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.RASPUNS: C

27. Cat timp se acorda pensia de intretinere sotului parat-reclamant in procesul de divort :A.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din vina exclusiva a sotului parat;B.pe timp determinat, daca divortul se pronunta din vina reclamantului-parat;C.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din culpa ambilor soti.RASPUNS: A

28. Care este intinderea termenului de apel sau recurs in materia divortului:a. 30 de zile;b. 15 zile;c. 10 zile.RASPUNS: A

29. Care din urmatoarele hotarari este definitiva i irevocabila in ce privete divortul :a. hotararea pronuntata ca urmare a cererii de divort introdusa de alienat sau debil mintal;b. hotararea de divort pronuntata din culpa exclusiva a sotului aflat in strainatate;c. hotararea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, in conditiile legii.RASPUNS: C

30. Care din copii nu are statut de copil din casatorie:a. copilul nascut in timpul casatoriei lovite de nulitate;b. cel conceput in afara casatoriei, dar nascut in timpul unei casatorii;c. cel conceput i nascut in afara casatoriei.RASPUNS: C

31. Cine poate introduce actiunea in contestarea filiatiei din casatorie :a. se poate introduce numai de sotul mamei;b. se poate introduce de orice persoana interesata;c. se introduce de copilul sau de sotul mamei.RASPUNS: B

32. Cine poate introduce actiune in stabilirea paternitatii din afara casatoriei a. reprezentantul legal, cand copilul nu are capacitate de exercitiu;b. copilul singur, dar numai cu incuviintarea autoritatii tutelare, cand are capacitate de exercitiu restrRASPUNSa;c. motenitorul copilului, pentru copil.RASPUNS: A

33. Care din urmatoarele acte poate fi realizat de mama copilului din afara casatoriei :a. poate renunta neconditionat la actiunea in stabilirea paternitatii cand este introdusa de ea;b. poate renunta doar cu incuviintarea autoritatii tutelare la actiunea in stabilirea paternitatii;c. nu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului.RASPUNS: C

34. In ce situatie debitorul obligatiei de intretinere datoreaza intretinere:A.are mijloace indestulatoare;B.are un venit lunar mediu lunar de 650 lei noi (RON);C.exista o alta persoana obligata la intretinere inaintea sa potrivit ordinii stabilite de lege.RASPUNS: A

35. Care este ordinea in care se datoreaza intretinerea:A.sotii ii datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati;B.fratii i surorile ii datoreaza intretinere dupa parinti i bunici;C.nepotul este obligat la intretinere fata de strabunic inaintea buniculuiRASPUNS: A

36. In cazul in care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la intretinere din partea fostului sot :a. pe timp nedeterminat;b. pe timp de 1 an, de cand incepe sa fie in stare de nevoie;c. timp de un an de la desfacerea casatoriei.RASPUNS: C

37. In cazul in care divortul s-a pronuntat din culpa ambilor soti acetia ii datoreaza intretinere, in conditiile legii, dupa desfacerea casatoriei:a. pe timp nedeterminat;b. timp de 1 an de la desfacerea casatoriei;c. timp de 3 ani de la desfacerea casatoriei.RASPUNS: A

38. Care este cota maxima pe care o poate atinge intretinerea acordata fostului sot:a. 1/2 din venitul brut al debitorului;b. 1/4 din venitul net din munca al debitorului;c. 1/3 din venitul net de munca al fostului sot, ce are calitatea de debitor al intretinerii.RASPUNS: C

39. In care din urmatoarele situatii se poate considera ca un copil major se afla in stare de nevoie:a. nu are venituri i nici bunuri ce ar putea fi vandute;b. chiar daca are bunuri ce ar putea fi vandute;c. nu are bunuri.RASPUNS: A

40. In care situatie sotul care a intretinut copilul celuilalt sot are drept la intretinere de la acest copil:a. sotul a intretinut copilul impreuna cu celalalt sot, efectiv i din mijloace proprii timp de 10 ani;b. are dreptul la intretinere numai daca nu are copii fireti;c. chiar daca are copii fireti.RASPUNS: C

41. Cum se poate realiza executarea obligatiei de intretinere:a. in natura;b. in bani;c. fie in natura, fie in bani.RASPUNS: C

42. Care din urmatoarele bunuri constituie bun propriu ale unuia dintre soti :a. bunul de uz personal folosit de un sot, dar care apartine celuilalt sot in temeiul unei moteniri legale, este bun propriu al sotului care il folosete;b. bunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar daca este dobandit cu mijloace bunuri comune;c. bunul destinat uzului personal al unui sot, dar care este folosit de celalalt sot.RASPUNS: B

43. Care din urmatoarele bunuri constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti:a. bunul dobandit de un sot, destinat exercitarii unei profesii de catre celalalt sot, este bun propriu al acestuia din urma;b. bunul dobandit de un sot destinat exercitarii unei profesii vremelnice;c. bunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, in cazul parasirii profesiei.RASPUNS: C

44. Constituie bun propriu :a. premiul ce este inclus in sistemul premial de retributii;b. recompensa periodica acordata pentru realizarea unor anumiti indici obiectivi;c. premiul i recompensa pentru merite deosebite.RASPUNS: C

45. Cand nici unul dintre soti nu mai locuiete in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :a. judecatoriei in raza careia locuiete reclamantul;b. judecatoriei in raza careia are domiciliul paratul;c. judecatoriei de la ultimul domiciliu comun al sotilorRASPUNS: B

46. Care este solutia daca la termenul de judecata in fata judecatoriei, in procesul de divort lipsesc ambele parti nejustificat :a. cererea se respinge ca nefondata;b. cererea de divort se respinge ca inadmisibila;c. cererea de divort se respinge ca nesustinuta;RASPUNS: C

47. In ce situatii pot fi reprezentate partile in procesul de divort:A.cand cel care face cererea de divort executa o pedeapsa contraventionala;B.cand cel care face cererea este impiedicat de o boala grava sa participe la judecata;C.cand cel care face cererea are reedinta in strainatate, fara a locui acolo.RASPUNS: B

48. De la ce data curge termenul de apel sau recurs impotriva hotararii de divort:a. de la comunicarea hotararii;b. de la pronuntarea hotararii;c. de la pronuntare pentru cei de fata i de la comunicare pentru cei lipsa.RASPUNS: A

49. Cum se stabileste paternitatea copilului din casatorie:a. prin hotarare judecatoreasca;b. prin prezumtia de paternitate;c. prin recunoatere voluntaraRASPUNS: B

50. Care este intinderea timpului legal al conceptiunii unui copil nascut :a. 119 zile;b. 120 zile;c. 121 zile.RASPUNS: C

51. Conditii de fond pentru ncheierea unei casatorii sunt:a. Opozitia la casatorie;b. Comunicarea reciproca a starii sanatatii viitorilor sotic. Vointa nedoielnica a viitorilor soti de a se casatori.RASPUNS: B

52. Termenul de 10 zile necesar ntre data introducerii declaratiei de casatorie si data ncheierii casatoriei:a. Curge de la data declaratiei de casatorie facuta de barbatb. Curge de la data primirii ambelor declaratii de catre serviciul competent,c. Nu poate fi ncalcat n nici un mod,RASPUNS: C

53. Cstigurile la loto, librete CEC, au natura de:a. Fructe;b. Productie;c. Fructe sau producte, dupa caz.RASPUNS: B

54. Actiunea n pronuntarea nulitatii absolute a casatoriei:a. Se prescrie n termen de 30 de ani,b. Poate fi introdusa de orice persoana interesata,c. Poate fi introdusa de procuror, chiar dupa moartea unuia dintre soti.RASPUNS: B

55. ntre copii spre parinti este:a. Rudenie n linie dreapta ascedenta;b. Rudenie n linie dreapta descendenta;c. Rudenie civila.RASPUNS: A

56. Nu au statut de copii din casatorie:a. Copilul nascut n timpul casatoriei lovite de nulitate;b. Cel conceput n afara casatoriei, dar nascut n timpul unei casatorii;c. Cel conceput si nascut n afara casatoriei.RASPUNS: A 57. n cazul n care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la ntretinere din partea fostului sot:a. Pe timp determinatb. Timp de 1 an, de cnd ncepe sa fie n stare de nevoie;c. Timp de 1 an de la desfacereacasatoriei.RASPUNS: A

58. Obligatia de ntretinere ntre parinti si copii este:a. Divizibilab. Solidarac. Fie divizibila, fie solidaraRASPUNS: C

59. ntre masurile de protectie alternativa are ntietate:a. Tutela;b. Masurile de protectie speciala;c. AdoptiaRASPUNS: A

60. Timpul legal al conceptiunii unui copil nascut:a. Este de 119 zile;b. 120 zile;c. 121 zile.RASPUNS: C

61. Care este organul competent sub aspect material n a institui tutela:a. Autoritatea tutelara;b. Judecatoria;c. Tribunalul.RASPUNS: A

62. Dreptul la actiune in tagada paternitatii apartine:a. mamei copilului;b. sotului mamei copilului;c. procurorului;RASPUNS: B

63. Gradele de rudenie in linie dreapta se stabilesc in urmatoarele moduri :a. dupa numarul nasterilor urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun;b. coborand pana la ascendentul comun pana la cealalta ruda;c. dupa numarul nasterilor.RASPUNS: A

64. Conceptului familiei, in actuala lege a adoptiei, ii este acordata semnificatia :a. familia adoptatoare;b. familia substitutive;c. familia extinsa.RASPUNS: A

65. Procedura actuala a adoptiei este guvernata de principiile :a. legalitatiib. interesul superior al copiluluic. cresterea si educatia copilului intr-un mediu familialRASPUNS: B

66. Dovada cetateniei romne n cazul copilului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face: pag.a. cu certificatul de nastere al copilului;b. cu certificatul de nastere al parintilor;c. cu actul de identitate al parintilor.RASPUNS: A

67. Adoptia ntre frati:a. este interzisa n toate cazurile;b. este admisa n cazuri exceptionale, constatate de instanta judecatoreasca;c. este interizisa n anumite cazuri expres si limitativ prevazute de lege.RASPUNS: A

68. Imobilul dobndit n timpu casatoriei este un bun comun:a. numai daca n actul de achizitie figureaza ambii soti;b. daca ambii soti realizeaza venituri din munca la data dobndirii;c. daca donatorul a dispus expres acest lucru.RASPUNS: C

69. Divortul poate produce efecte cu privire la:a. numele copiilor rezultati din casatorie;b. cetatenia si nationalitatea sotilor;c. numele sotilor.RASPUNS: C

70. Constituie bunuri propri ale unuia dintre soti:a. bijuteriile, chiar dobndite ca investitii ale economiilorrealizate de soti:b. bunurile comune asupra carora sotii au convenit astfel;c. liberalitatea facuta unuia dintre soti, fara nici o mentiune.RASPUNS: C

71. Casatoria nceteaza:a. prin hotarre judecatoreasca definitiva de admitere a divortului:b. prin acordul ambilor soti;c. prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.RASPUNS: C

72. Casatoria poate fi desfacuta:a. prin moartea unuia dintre soti;b. prin efectul unei nulitati absolute;c. prin divort.RASPUNS: C

73. mpartirea bunurilor, n timpul casatoriei se face:a. la cererea parintilor oricaruia dintre soti;b. la cererea unuia dintre soti si la cererea creditorilor personali ai fiecaruia dintre soti;c. n cazul n care copilul care a mplinit 16 ani vrea acest lucru.RASPUNS: B

74. Divortul poate fi pronuntat prin acordul partilor daca:a. pna la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la ncheierea casatoriei si daca nu exista copii minori rezultati din casatorie;b. unul din soti a fost declarat disparut;c. legea nu permite aceasta modalitate de desfacere a casatorieiRASPUNS: A75. Bunurile comune ale sotilor pot fi urmarite pentru:a. obligatiile contractate separat de fiecare dintre soti , nainte si dupa ncheierea casatoriei;b. obligatiile contractate mpreuna de soto;c. cheltuielile facute cu administrarea bunurilor comune si a celor proprii, daca acestea din urma au fost dobndite n timpul casatoriei.RASPUNS: B76. Imobilul dobndit n timpu casatoriei este un bun comun:a. numai daca n actul de achizitie figureaza ambii soti;b. daca ambii soti realizeaza venituri din munca la data dobndirii;c. daca donatorul a dispus expres acest lucru.RASPUNS: C 77. Sotul divortat are dreptul la ntretinere din partea celuilalt sot:a. numai pe timp de un an, daca divortul s-a pronuntat din vina sa precum si pe timp nesimitat daca divortul s-a pronuntat din culpa comuna;b. pe timp nelimitat, indiferent de culpa careia dintre parti s-a desfacut casatoria;c. legea nu contine prevederi n acest sens.RASPUNS: A

78. Divortul poate produce efecte cu privire la:a. numele copiilor rezultati din casatorie;b. cetatenia si nationalitatea sotilor;c. numele sotilor.RASPUNS: C

79. Constituie bunuri propri ale unuia dintre soti:a. bijuteriile, chiar dobndite ca investitii ale economiilorrealizate de soti:b. bunurile comune asupra carora sotii au convenit astfel;c. liberalitatea facuta unuia dintre soti, fara nici o mentiune.RASPUNS: C

80. Casatoria nceteaza:a. prin hotarre judecatoreasca definitiva de admitere a divortului:b. prin acordul ambilor soti;c. prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.RASPUNS: C

81. Casatoria poate fi desfacuta:a. prin moartea unuia dintre soti;b. prin efectul unei nulitati absolute;c. prin divort.RASPUNS: C

82. Obligatia de ntretinere ntre soti are un caracter:a. prioritar;b. accesoriu;c. facultativ.RASPUNS: A

83. Desfacerea casatoriei se poate cere.a. pentru civii de consimtamnt;b. atunci cnd starea unuia dintre soti face imposibila continuarea casatoriei si atunci cnd pentru motive temeinice, apreciate ca atare de catre instanta de judecata;c. numai daca ambii soti se nteleg asupra acestui fapt.RASPUNS: B

84. Lipsa temporara a discernamntului unuia dintre soti, la ncheierea casatoriei:a. constituie nulitate absoluta;b. nu este sanctionata de lege;c. constituie nulitate relativa.RASPUNS: A 85. Casatoria nu este nula:a. s-a ncheiat ntre un barbat si o femeie car a cunoscut acest lucru, dar si-a exprimat consimtamntul pentru ncheierea casatoriei; pag.50b. s-a ncheiat fara consimtamntul unuia dintre soti dar acesta a mplinit 18 ani;c. sotia care nu are vrsta legala a nascut un copil.RASPUNS: C

86. Actiunea n stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita:a. de mama, n numele copilului cnd copilul nu are capacitate de exercitiu;b. de mostenitorii copilului;c. de alte rude.RASPUNS: A

87. Obligatia de ntretinere se executa:a. n natura sau prin plata unei pensii n bani;b. partial n natura, partial n bani;c. numia prin pensie n baniRASPUNS: A.88. Calitatea de bun comun:a. trebuie dovedita de sotul care o invoca:b. o are numai bunul dobndit n timpul casatoriei, de catre oricare dintre soti;c. nu trebuie dovedita de nici unul dintre sotiRASPUNS: B

89. Casatoria ntre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa:a. este permisa numai cu avizul autoritatii tutelare de la domiciliul tutorelui;b. este perimisa numai daca exista diferenta de vrsta de cel putin 18 ani;c. este oprita.RASPUNS: C

90. Investirea instantei cu actiunea pentru stabilirea maternitatii se face:a. personal de catre copil, cand are capacitate de exercitiu;b. de copil, cu incuviintarea ocrotitorului legal, cand are capacitate de exercitiu restransa;c. de copilul lipsit de capacitate de exercitiu, prin reprezentantul sau legal si in mod obligatoriu cu incuviintarea autoritatii.RASPUNS: A

91. Conflictul de paternitate apare atunci cnd:a. sotia se recasatoreste si naste un copil la mai sputin de 300 de zile de la declararea disparitiei primului sot;b. sotia se recasatoreste si naste un copil la mai putin de 300 de zile de la desfacerea primei casatorii;c. sotia se recasatoreste si naste un copil la mai putin de 300 de zile de la afisarea hotarrii declarative a disparitiei primului sot.RASPUNS: B

92. Parintii datoreaza ocrotire parinteasca:a. minorei casatorite;b. minorului pus sub interdictie judecatoreasca;c. pna la terminarea studiilor superioare.RASPUNS: B

93. ntelegerea prin care sotii stabilesc n timpul casatoriei cota ce le revine din bunurile comune:a. reprezinta expresia libertatii contractuale;b. este lovita de nulitate absoluta;c. este posibila doar daca mareste comunitatea de bunuri.RASPUNS: B

94. Sunt considerate comune bunurile care ndeplinesc urmatoarele conditii:a. sunt dobndite de oricare dintre soti n timpul casatoriei;b. bunurile dobndite cu titlu de premiu;c. indeminzatia de asigurare de persoane.RASPUNS: A

95. Conditii de fond ale casatoriei sunt:a. vrsta minima de 15 ani pentru qmbii sotib. diferenta de sex ntre viitorri soti;c. diferenta de vrsta maxima de 50 de aniRASPUNS: B

96. n materia viciilor de consimtant la ncheierea casatoriei se aplica:a. se aplica dreptul comun n ce priveste dolul sub forma reticentei;b. nu poate fi retinuta violenta morala;c. leziunea poate fi invocata numai de minora care s-a casatorit. RASPUNS: A

97. Dupa incredintarea adoptiei de catre instanta competenta, copilul:a. isi mentine numele parintilor firestib. cu privire la nume instanta hotarastec. dobndeste numele adoptatorilorRASPUNS: C

98. Caracteristic actiunii in tagada paternitatii este faptul ca:a. titularul este sotul sau procurorul;b. instanta trebuie investita cu aceasta in termen de 1 an de la data cand sotul mamei cunoaste nasterea copilului;c. instanta trebuie investita in termen de 6 luni de la data cand sotul mamei cunoaste nasterea copiluluiRASPUNS: C

99. Curatela se instituie cand:a. ambii parinti sunt pusi sub interdictie;b. ambii parinti sunt morti sau declarati morti;c. pana la solutionarea cererii de punere sub interdictie a minorului.RASPUNS: C

100. Actiunea in stabilirea paternitatii apartine:a. copilului, dar se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, ori de reprezentantul sau legal.b. Autoritatii tutelare localec. instantei de judecataRASPUNS: A101. Viciile de consimtamant la casatorie sunt:a. Leziuneab. dolul, eroarea, violentac. rudenia in gradul prevazut de lege.RASPUNS: B

102. Impedimentele dirimante la casatorie sunt:a. cele a caror incalcare nu atrag nulitatea casatoriei incheiateb. cele care interzic incheierea casatoriei unei anumite persoane cu orice alta persoanac. cele a caror incalcare atrage nulitatea casatoriei incheiate.RASPUNS: C

103. Sunt impedimente relative la casatorie urmatoarele :a. adoptia, rudenia in gradul prevazut de lege, tutelab. alienatia si debilitatea mentalac. existena unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii sotiRASPUNS: A

104. Rudenia din afara casatoriei constituie impediment la casatorie:a. doar daca a fost constatata legalb. fie ca a fost constatata legal, fie ca nu a fostc. nu constituie impediment la casatorieRASPUNS: B

105. Conditiile de fond la incheierea casatoriei sunt:a. indeplinirea formalitatilor premergatoare casatorieib. competenta materiala, competenta teritoriala si personala a delegatului de stare civilac. diferenta de sex, varsta matrimoniala, consimtamantul, comunicarea reciproca a starii de sanatateRASPUNS: C

106. Casatoria este oprita:a. doar intre rudele in linie directab. doar daca rudenia provine din casatoriec. intre rudele in linie directa, intre rudele in linie colaterala, indiferent daca rudenia provine din casatorie sau din afara ei.RASPUNS: C

107. Competenta materiala a delegatului de stare civila:a. este determinata de limitele teritoriale in care functioneaza delegatul de stare civilab. este determinata de calitatea pe care o are cel ce instrumenteaza si de atributiile ce i-au fost delegatec. este determinata de domiciliul sau resedinta viitorilor sotiRASPUNS: B

108. Actiunea de nulitate relativa a casatoriei poate fi introdusa:a. de sotul al carui consimtamant a fost viciat in termen de sase luni de la incetarea violentei, ori de la descoperirea erorii sau doluluib. de oricare dintre soti, in termen de sase luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau doluluic. de orice persoana care are un interesRASPUNS: A

109. In cazul casatoriei putative buna credinta :a. trebuie sa existe in momentul incheierii casatorieib. trebuie sa existe atat in momentul incheierii casatoriei cat si pe perioada existentei acesteia.c. trebuie sa existe inainte de momentul incheierii casatoriei.RASPUNS: A

110. In casatoria putativa , daca ambii soti au fost de buna credinta, hotararea prin care se declara nulitatea casatoriei produce efecte:a. numai pentru trecut (ex tunc)b. numai pentru viitor (ex nunc)c. atat pentru viitor cat si pentru trecut.RASPUNS: B

111. Opozitia la casatorie poate fi facuta:a. doar de delegatul de stare civila cand constata personal ca exista cauze ce duc la interzicerea casatorieib. de orice persoana care poate dovedi exista unui interesc. de orice persoana, fara a fi tinuta sa arate existenta unui interesRASPUNS: C 112. Casatoria este fictiva in urmatoarele situatii:a. cand consimtamantul nu a fost exprimat cu respectarea conditiilor de forma necesare pentru incheierea casatorieib. cand casatoria este incheiata intre adoptator si ascendentii acestuia, pe de o parte , ci cel adoptat ori descendentii acestuia, pe de alta partec. cand casatoria nu este incheiata cu scopul de a intemeia o familie, sau cu intentia de a obtine unele efecte secundare actiuniiRASPUNS: C

113. Obligatia de fidelitate intre soti:a. este prevazuta expres de Codul Familiei ca una din obligatiile personale reciproce intre sotib. este consacrata expres de Codul Penal, deoarece contravine fidelitatii si devotamentului pe care sotii si-l datoreaza reciproc.c. este consacrata de jurisprudenta.RASPUNS: B

114. Numele comun al viitorilor soti poate fi declarat:a. la incheierea casatoriei delegatului de stare civilab. dupa incheierea casatoriei, apeland la prev.art.27 din Codul Familieic. oricand pe perioada existentei casatorieiRASPUNS: A

115. Regimul matrimonial al comunitatii de bunuri estea. legalb. conventionalc. judiciarRASPUNS: A

116. Notiunea de sarcini ale casniciei include:a. doar cheltuielilee necesare pentru ducerea traiului in comun si de gospodarire in comun a sotilorb. doar cheltuielile necesare pentru cresterea, educarea si pregatirea profesionala a copiilor si pentru intretinerea sotlui aflat in incapacitatea de a muncic. ambele categorii de cheltuieli mentionate mai susRASPUNS: C

117. Ca efect al nulitatii casatoriei:a. sotii dobandesc numele avut inainte de incheierea casatoriei, daca acesta se schimbase prin casatorieb. sotii isi pot pastra numele avut in timpul casatorieic. sotii pot opta intre a purta numele avut in timpul casatoriei sau cel purtat in timpul casatorieiRASPUNS: A

118. Contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune:a. este o conditie pentru considerarea bunurilor ca fiind comuneb. este presupusa de legec. este una din obligatiile casatorieiRASPUNS: B

119. Bunul dobandit in timpul casatoriei devine comun :a. chiar daca in actul de achizitie a fost trecut doar numele unuia dintre soti.b. daca in actul de achizitie au fost trecute numele ambilor sotic. doar daca a fost dobandit prin munca ambilor sotiRASPUNS: A

120. In conformitate cu prevederile Codului Familiei, actele de dispozitie pot fi:a. actele de dispozitie materiala cat ci cele de dispozitie juridicab. actele de posesie si insusirea fructelorc. ambele variante mentionate mai sus.RASPUNS: A

121. Izvorul comunitatii de bunuri a sotilor este:a. legeab. succesiunea, conventia partilorc. casatoriaRASPUNS: C

122. Codevalmasul:a. are drept de actiune in revendicare impotriva celuilalt sot asupra bunurilor comuneb. are drept de actiune in imparteala a bunurilor , in timpul casatoriei numai daca sunt motive temeinicec. nu are drept de actiune in imparteala bunurilor in timpul casatorieiRASPUNS: B

123. In cazul proprietatii comune de bunuri in devalmasie:a. codevalmasul nu are actiune posesorie impotriva celuilalt devalmas.b. codevalmasul are drept de actiune posesorie impotriva celuilalt devalmas.c. codevalmasul nu are drept de actiune posesorie impotriva tertilor.RASPUNS: A

124. Casatoria se poate desface:a. prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre sotib. prin recasatorirea sotului celi ce fusese declarat mortc. prin divort.RASPUNS: C

125. Casatoria incheiata de catre sotul- de buna credinta- al unei persoane declarata moarta prin Hotarare judecatoreasca:a. se anuleaza considerandu-se un caz de fraudare a legii care interzice casatoria unei persoane deja casatorite.b. ramane valabila iar prima casatorie este considerata desfacuta pe data incheierii celei de a douac. se desface prin divort in baza unei hotarari judecatoresti.RASPUNS: B

126. Conditiile cerute de lege pentru desfacerea casatoriei prin acordul ambilor soti sunt:a. sa fi trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si sa nu existe copii minori rezultati din casatorie, nu insa si din alta casatorie.b. sa nu fi trecut un an de la incheierea casatoriei, si sa nu existe copii minori rezultati din alta casatorie.c. doar existenta acordului ambilor soti.RASPUNS: A

127. Motivele de divort sunt:a. prevazute expres de Dreptul Familieib. prevazute de norme de drept comunc. conturate de jurisprudentaRASPUNS: C

128. Actiunea de divort poate fi introdusa:a. de creditorii sotului, prin intermediul actiunii obliceb. mostenitorii sotuluic. numai de catre sotiRASPUNS: C

129. Cererea pentru impartirea bunurilor comune se poate introduce:a. odata cu cererea de divort ori in orice moment ce urmeaza dupa aceea, ori dupa desfacerea casatoriei prin divortb. numai dupa ce hotararea de divort a ramas definitiva , pe calea unei actiuni principalec. odata cu depunerea cererii reconventionale.RASPUNS: A

130. Izvoarele relatiei de familie sunt:a. rudenia, afinitatea, casatoriab. rudenia fireasca - intemeiata pe faptul nasterii- si rudenia creata prin adoptiec. doar casatoriaRASPUNS: A

131. Gradul de rudenie in linie directa se stabileste :a. dupa numarul nasterilor, pornind de la una din rude, in linie ascendenta pina la autorul comun , si apoi de la acesta in linie descendenta pana la cealalta ruda.b. dupa numarul nasterilor prin care se stabieste legatura de singe intre doua persoanec. doar intre parinti si descendentii acestora.RASPUNS: A

132. Intre soti:a. exista rudenie de gradul Ib. nu exista nici rudenie nici afinitatec. exista afinitateRASPUNS: B

133. Elementele filiatiei fata de mama sunt:a. purtarea de catre copil a numelui mamei (nomen)b. faptul tratarii copilului de catre mama si de catre familie acesteia ca fiind copilul nascut de respectiva femeie (tractus)c. faptul nasterii copilului si identitatea acestuia cu cel despre a carui filiatie este vorbaRASPUNS: C

134. Actiunea in tagaduirea paternitatii se poate face:a. numai de catre sotb. de catre procuror din oficiuc. de catre curatorul desemnat in conditiile art.152 C.Fam.RASPUNS: A

135. Dreptul la actiune in tagaduirea paternitatii se prescrie:a. in termen de 1 an de la nasterea copiluluib. este imprescriptibilc. in termen de 6 luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copiluluiRASPUNS: C

136. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi declRASPUNSata:a. in termen de 1 an de la nasterea copiluluib. este imprescriptibilac. in termen de 6 luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copiluluiRASPUNS: A

137. Ca urmare a adoptiei legaturile de rudenie se nasc:a. intre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii firesti si rudele acestora, pe de alta parte.b. intre adoptat si adoptator precum si intre adoptat si rudele adoptatoruluic. doar intre adoptat si adoptator identice cu cele din rudenia fireascaRASPUNS: A

138. Cetatenia adoptatului de catre doi soti dintre care doar unul este cetatean roman se stabileste:a. de catre sotul care are cetatenia romanab. de catre instanta judecatoreasca, indiferent de opinia sotilor adoptatoric. de comun acord de catre adoptatoriRASPUNS: C

139. Daca unul din parinti firesti pierde cetatenia romana prin retragere:a. copilul minor al acestuia pierde si el cetatenia romana odata cu parintele sau firescb. aceasta nu produce nici un efect asura cetateniei sotului sau coopiilor minori ai persoanei careia i s-a retras cetatenia.c. copilul minor pierde si el cetatenia romana daca cel care a adoptat solicita aceasta in mod expres.RASPUNS: B

140. Privind numele copilului din afara casatoriei:a. incuviintarea copilului din afara casatoriei de a purta numele parintelui se face din oficiub. incuviintarea copilului din afara casatoriei de a purta numele parintelui se face la cererec. incuviintarea copilului din afara casatoriei de a purta numele parintelui nu este posibilaRASPUNS: B

141. Caracterele ale obligatiei de intretinere sunt:a. caracter legal, personal, reciproc, succesiv, divizibilb. caracter conventional, unilateral in favoarea sotului aflat in dificultate, indivizibilc. caracter temporar, imperativ, contractualRASPUNS: A

142. Obligatia de intretinere exista intre:a. intre sot-sotie, parinti si copii din casatorie, intre frati-surori din casatorieb. intre rude pana la gradul IVc. intre sot=sotie, parinti si copii din casatorie sau din afara casatoriei, intre frati-surori fara a deosebi daca sunt din casatorie sau din afara casatoriei, intre bunici-nepoti, strabunici-stranepoti.RASPUNS: C

143. Ordinea in care se datoreaza intretinerea:a. sotii inaintea celorlalti obligatib. ascendentul este obligat la intretinerea inantea descendentuluic. Parintii datoreaza intretinere, dupa frati si surori,insa inaintea bunicilorRASPUNS: A

144. In cazul obligatiei de intretinere intre fostii soti a caror casatorie a fost desfacuta prin divort, incapacitatea de a munci a celui care solicita intretinerea trebuie sa intervina in urmatoarele imprejurari:a. in decurs de un an de la desfacerea casatoriei, indiferent carei cauze i se datoreaza incapacitatea de a muncib. exclusiv in timpul casatorieic. fie inainte de incheierea casatoriei, fie in timpul casatoriei, fie in decurs de un an de la desfacerea casatoriei daca incapacitatea de a munci are legatura cu casatoria.RASPUNS: C

145. . Refuzul unuia dintre soti de a acorda intretinere celuilalt sot:a. este sanctionat conform normelor de dreptul familieib. constituie infractiune prevazuta de Codul penalc. este abatere de la normele morale si atrage oprobiul societatiiRASPUNS: B

146. In situatia in care sotii sunt despartiti in fapt:a. obligatia de intretinere a sotilor se stingeb. obligatia de intretinere a sotilor se mentine pe toata durata despartirii in fapt.c. obligatia de intretinere revine celuilalt sot decat cel care a parasit domiciliul.

RASPUNS: B

147. Obligatia de intretinere se datoreaza:a. pe o durata de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de divort, indiferent din vina carui sot s-a desfacut casatoriab. pe o durata nedeterminata, daca divortul s-a pronuntat din vina ambilor sotic. pe o durata stabilita prin conventie intre fostii sotiRASPUNS: B

148. Ocrotirea minorului de catre un singur parinte poate privi situatii ca:a. punerea sub interdictie a unui dintre parinti, contrarietatea de interese intre minor si unul din parintii sai, disparitia unui parinte, moartea unuia dintre parintib. desfacerea casatoriei parintilor saic. desfiintarea casatoriei parintilor saiRASPUNS: A

149. Ocrotirea minorilor nu revine , in mod egal, ambilor parinti in urmatoarele situatii:a. decaderea din drepturile parintesti a unuia dintre parintii minoruluib. unul dintre parinti este in imposibilitate, din orice imprejurare,de a-si manifesta vointac. desfacerea casatoriei, desfiintarea casatoriei, incredintarea copilului din afara casatorieiRASPUNS: C

150. Incapacitatile speciale de a fi tutore sunt:a. cel care are varsta peste 50 ani, cel care creste si educa un copil al saub. cel care a mai exercitat pe parcursul vietii sale tutela sau curatelac. cel care are varsta de 60 ani impliniti, femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de 8 ani, cel care creste si educa doi sau mai multi copii, cel care exercita o alta tutela sau curatela.RASPUNS: C

151. Cstoria este :a. un act juridic obiectiv;b. un act juridic conditie;c. un contract.RASPUNS: B

152. Eroarea constituie viciu de consimtmnt la ncheierea cstoriei :a. numai dac poart asupra identittii fizice a celuilalt sot;b. cnd poart asupra identittii civile;c. cnd cade asupra calittii ori nsusirilor celuilalt sot, dac a fost determinant pentru la ncheierea cstoriei.RASPUNS: A

153. Cstoria este oprit :a. ntre rudele n linie colateral pn la gradul al IV-lea, inclusiv;b. numai ntre adoptatul cu efecte restrnse si rudele firesti;c. ntre rudele din afara cstoriei, dar numai dac rudenia a fost legal stabilit.RASPUNS: A

154. Alienatul sau debilul mintal :a. nu se poate cstori;b. poate ncheia cstoria n momente de luciditate;c. poate ncheia cstoria cu avizul unui medic oficial.RASPUNS: A

155. Declaratia de cstorie :a. se poate face prin mandat autentic special;b. se face numai personal;c. se face numai n localitatea unde se va ncheia cstoria;RASPUNS: A

156. Cnd cstoria se ncheie pe o nav romn, la sosirea n tar, comandantul este obligat s trimit prin cpitnia portului de nscriere a navei o copie certificat la :a. sediul strii civile al domiciliului unuia dintre soti;b. sediul strii civile al sectorului 1 Bucuresti;c. sediul strii civile al sectorului 2 Bucuresti.RASPUNS: A 157. Nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personal a delegatului de stare civil:a. este sanctionat cu nulitatea absolut;b. nu este sanctionat cu nulitatea cstoriei;c. este lovit cu nulitate relativ.RASPUNS: B

158. Momentul ncheierii cstoriei este :a. momentul n care se face nregistrarea ei;b. cnd delegatul constat existenta consimtmntului viitorilor soti si i declar cstoriti;c. cnd ultimul sot semneaz.RASPUNS: B

159. Reconstituirea actului de cstorie si ntocmirea ulterioar sunt de competenta :a. judectoriei;b. primriei locale;c. primriei Generale a Bucurestiului sau Consiliului Judetean.RASPUNS: B

160. n cazul nentelegerii cu privire la relatiile personale :a. sotii se pot adresa autorittii tutelare;b. sotii se pot adresa instantei judectorestic. sotii, singuri, trebuie s nlture nentelegerile respective.RASPUNS: C

161. Dac viitori soti nu au declarat nainte de ncheierea cstoriei numele pe care-l vor purta, se consider:a. c vor purta numele sotului;b. c-si vor purta fiecare numele;c. c vor purta numele lor reunite.RASPUNS: B

162. Schimbarea numelui comun de ctre un sot :a. se face numai cu acordul primriei;b. se face numai cu consimtmntul celuilalt sot;c. intervine de drept n cazul n care un sot este adoptat.RASPUNS: B

163. Cstoria :a. include dreptul fiecrui sot de a controla corespondenta celuilalt;b. produce efecte n ceea ce priveste cettenia sotilor;c. duce la dobndirea capacittii depline de exercitiu de ctre minora care se cstoreste.RASPUNS: C

164. nstrinarea unui bun comun de ctre unul dintre soti se poate face:a. n virtutea unui mandat general dat de cellalt sot;b. n virtutea unui mandat expres si special;c. n virtutea prezumtiei de mandat tacit reciprocRASPUNS: B

165. Un sot :a. poate dispune de bunurile comune fcnd o mprteal de ascendent prin act ntre vii (n form autentic);b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;c. poate dona si celuilalt sot bunuri proprii, cu clauza intrrii acestora n comunitate.RASPUNS: C

166. Bunurile dobndite n timpul cstoriei sunt comune numai dac :a. n actul de achizitie au fost trecuti ambii soti;b. dispuntorul, n actele cu titlu gratuit, a prevzut expres aceasta;c. ambii soti sunt nscrisi n registrul de carte financiar.RASPUNS: B

167. Existenta unei nscrieri de bun comun n dreptul unui imobil nscris n cartea funciar, constituie:a. prezumtie absolut c bunul este comun;b. prezumtie relativ legal c bunul este comun;c. o conditie pentru introducerea unei actiuni n prestatie tabular.RASPUNS: B

168. Bunul cumprat de unul dintre soti, cnd cellalt sot lucreaz ca mandatar al tertului vnztor si semneaz actul de vnzare-cumprare n aceast calitate :a. este bun propriu al sotului cumprtor;b. este bun comun;c. o asemenea vnzare este interzis.RASPUNS: B

169. Bunul devine comun prin uzucapiune dac :a. termenul prescriptiei achizitive de 30 de ani se mplineste n timpul cstoriei;b. data titlului ce serveste pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeaz n timpul cstoriei;c. data nceperii termenului de 30 de ani ncepe nainte de ncheierea cstorieiRASPUNS: A

170. Cota de contributie la dobndirea bunurilor comune a sotilor se stabileste :a. n raport de fiecare categorie de bunuri;b. n raport de totalitatea bunurilor;c. numai n raport cu perioada n care sotii au locuit mpreun.RASPUNS: B

171. n cazul construirii de locuinte proprietate personal, cu sprijinul statului, dreptul de proprietate asupra locuintei se dobndeste :a. pe data ncheierii contractului de construire;b. pe data predrii prelurii locuintei;RASPUNS: B

172. Cumprarea de ctre un sot a unui imobil de la tatl su sub rezerva dreptului de uzufruct saua unei rente viagere :a. determin ca bunul s devin comun;b. instituie o prezumtie relativ de liberalitate fcut de vnztor n favoarea cumprtorului;c. instituie o prezumtie absolut de liberalitate fcut de vnztor n favoarea cumprtorului.RASPUNS: B

173. Constituie limite ale dreptului dispuntorului de a prevedea c bunul donat unui sot devinecomun :a. n cazul mostenirii legale;b. cnd obiectul donatiei l constituie rezerva sotului gratificat, care este mostenitor rezervatar al donatorului;c. cnd sarcina impus n act este executat numai de ctre un sot.RASPUNS: B

174. Cnd ambii soti au aceeasi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :a. sunt comune;b. sunt proprii n msura n care le-au achizitionat;c. formeaz obiectul copropriettii celor doi soti.RASPUNS: C

175. Subrogatia real cu titlu universal se aplic :a. n cazul dobndirii bunurilor proprii;b. n cazul bunurilor comune.c. atat in cazul dobndirii bunurilor proprii, cat si in cazul dobandirii bunurilor comuneRASPUNS: A

176. Sunt bunuri proprii ale unuia dintre soti :a. retributia ncasat;b. retributia nencasat (ca drept de creant);c. retributia nencasat din dreptul de autor, dar numai dac dreptul la remuneratie s-a nscut anterior cstoriei.RASPUNS: B

177. Dac ntre prti a intervenit o conventie, n temeiul creia s-a construit un imobil, si se desfiinteaz conventia :a. constructorul are dreptul la echivalentul valoric al materialului si al pretului muncii sau cu sporul de valoare adus fondului;b. constructorul are dreptul doar la pretul muncii si al materialului;c. constructorul are pentru constructie un drept de creant care se calculeaz la valoarea de circulatie a imobilului.RASPUNS: C

178. Bunul cumprat n rate este :a. bun comun, dac ncheierea contractului de vnzare-cumprare a avut loc n timpul cstoriei;b. bun comun, dac plata ratelor s-a fcut n timpul cstoriei, indiferent cnd s-a ncheiat contractul;c. este bun propriu, n msura n care ratele au fost achitate nainte de cstorie si bun comun, n msura n care ratele au fost achitate n timpul cstoriei, dac ncheierea contractului de vnzare-cumprare s-a fcut nainte de ncheierea cstoriei.RASPUNS: A

179. Fructele bunurilor proprii sunt bunuri proprii n temeiul :a. accesiunii;b. subrogatiei reale cu titlu universal;c. folosintei, ca prerogativ a dreptului de proprietate.RASPUNS: C

180. Cstigurile la loto, librete CEC, au natur de :a. fructe;b. producte;c. fructe sau producte, dup caz.RASPUNS: B

181. Prezumtia de mandat tacit reciproc se aplic :a. tuturor actelor de administrare, folosint sau dispozitie;b. numai n cazul cnd sotii locuiesc n comun;c. si n cazul cnd un sot este disprut sau pus sub interdictie, n cazul n care s-a instituit tutela sau curatela.RASPUNS: C

182. Prezumtia de mandat tacit reciproc :a. are caracter absolut;b. are caracter relativ;c. se aplic si n cazul actelor mortis causa (cauz de moarte); 4 se aplic si n cazul tertilor de rea credint.RASPUNS: B

183. n cazul nstrinrii sau grevrii unui bun imobil comun de ctre un sot fr consimtmntulceluilalt sot, sanctiunea :a. este nulitatea relativ;b. este nulitatea absolut;c. depinde de soarta partajului.RASPUNS: A

184. Constituie motive temeinice pentru mprtirea bunurilor comune n timpul cstoriei la cererea unuia dintre soti:a. expulzarea din domiciliu a unui sot mpreun cu copilul, fcut de cellalt sot, numai dac actiunea de mprtire, pe acest temei, este introdus de sotul expulzat.b. simpla desprtire n fapt;c. existenta actiunii de divort prin ea nssi;RASPUNS: A

185. Actiunea unui sot pentru mprtirea bunurilor comune n timpul cstoriei :a. are un caracter personal;b. poate fi continuat la moartea sa de ctre mostenitori;c. se respinge dac bunul nu este comod partajabil n natur.RASPUNS: A

186. Actiunea creditorilor personali ai unuia dintre soti pentru mprtirea bunurilor comune n timpul cstoriei:a. are caracter subsidiar;b. poate fi introdus numai mpotriva unui sot;c. este admisibil, chiar dac sotul nedebitor invoc beneficiul de discutiune.RASPUNS: A

187. Prin actiunea de mprtire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soti, n timpul cstoriei:a. creditorii nu exercit un drept propriu, ei actionnd pe calea actiunii oblice;b. creditorul personal al unui sot poate cere luarea msurilor asigurtorii asupra bunurilor comune;c. creditorii personali ai unuia dintre soti pot introduce actiunea numai pe calea principal.RASPUNS: B

188. Se consider datorie comun :a. cheltuielile fcute de un sot cu administrarea oricruia dintre bunurile comune;b. mprumutul fcut de un sot pentru administrarea bunurilor comune, chiar dac aceast sum nu a fost cheltuit n acest scop;c. datoria contractat de un sot, chiar dac cellalt sot s-a opus la ncheierea acestui act si creditorul a cunoscut, la momentul ncheierii contractului, aceast mpotrivire.RASPUNS: A

189. n cazul nsusirii ilicite a unor bunuri proprietate public si a mririi valorii bunurilor comune :a. sotul fptas rspunde cu toat partea sa din comunitate care i s-ar cuveni n caz de desprtire, dar numai dup ce a fost urmrit pentru bunurile personale;b. sotul fptasului (cellalt sot) rspunde numai n msura sporului pe care l-a avut partea sa din comunitate;c. pot fi urmrite numai bunurile comune care au realizat efectiv acest spor.RASPUNS: B

190. Creditorii sotilor pentru o datorie comun :a. sunt obligati s urmreasc mai nti bunurile comune;b. dac bunurile comune nu acoper creanta, creditorii pot urmri, n principiu, bunurile personale ale oricruia dintre soti;c. n cazul obligatiilor solidare sau indivizibile pot urmri bunurile personale ale oricruia dintre soti sau bunurile comune, la alegere.RASPUNS: A

191. Cstoria nu este nul :a. cnd a fost ncheiat de un debil, dar cellalt sot cunostea acest fapt si si-a dat consimtmntul;b. cnd cstoria nu a fost ncheiat n prezenta viitorilor soti;c. n cazul n care a fost ncheiat de un functionar public necompetent, dar care a exercitat n mod public atributiile de delegat de stare civil.RASPUNS: C

192. Actiunea n pronuntarea nulittii absolute a cstoriei :a. se prescrie n termen de 30 de ani;b. poate fi introdus de orice persoan interesat;c. poate fi introdus de procuror, chiar dup moartea unui dintre soti.RASPUNS: B

193. Ca efect al pronuntrii nulittii :a. unul dintre soti si poate mentine numele din cstorie al celuilalt sot pentru motive temeinice;b. sotul minor rmne cu capacitatea de exercitiu dobndit;c. ntre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.RASPUNS: C

194. n materie de divort :a. se pot audia ca martori toate rudele si afinii mai mici de gradul al III lea;b. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru combaterea motivelor de divort;c. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru dovedirea motivelor de divort;RASPUNS: C

195. Termenul de apel sau recurs n materia divortului este de :a. 30 de zile;b. 15 zile;c. 10 zile.RASPUNS: A

196. Hotrrea dat n materie de divort este supus:a. contestatiei n anulare;b. revizuirii;c. recursului n anulare.RASPUNS: B

197. Este definitiv si irevocabil n ce priveste divortul :a. hotrrea pronuntat ca urmare a cererii de divort introdus de alienat sau debil mintal;b. hotrrea de divort pronuntat din culpa exclusiv a sotului aflat n strintate;c. hotrrea pronuntat ca urmare a divortului prin acordul sotilor, n conditiile legii.RASPUNS: C

198. Nu au statut de copii din cstorie :a. copilul nscut n timpul cstoriei lovite de nulitate;b. cel conceput n afara cstoriei, dar nscut n timpul unei cstorii;c. cel conceput si nscut n afara cstoriei.RASPUNS: C

199. Beneficiaz de prezumtia de paternitate :a. copilul conceput n timpul cstoriei si nscut dup desfacerea sau ncetarea ei, dac mama nu s-a recstorit, dar numai dac n actul de stare civil este trecut numele tatlui (fostul sot);b. copilul conceput ntre data stabilit prin hotrre judectoreasc ca fiind a mortii sotului si data rmnerii definitive a hotrrii;c. copilul nscut n perioada prevzut la lit. b) dac nasterea a avut loc pn la 300 de zile de la data stabilit ca fiind cea a mortii sotului mamei.RASPUNS: C

200. Exist conflict de paternitate :a. cnd un copil este conceput n timpul primei cstorii si este nscut n timpul celei de-a doua cstorii;b. ntre paternitatea din cstorie si aceea din afara cstoriei;c. ntre dou paternitti din afara cstoriei.RASPUNS: A

201. Actiunea n contestarea filiatiei din cstorie :a. se poate introduce numai de sotul mamei;b. se poate introduce de orice persoan interesat;c. se introduce de copilul sau de sotul mamei.RASPUNS: B

202. Poate introduce actiune n stabilirea paternittii din afara cstoriei :a. reprezentantul legal, cnd copilul nu are capacitate de exercitiu;b. copilul singur, dar numai cu ncuviintarea autorittii tutelare, cnd are capacitate de exercitiu restrns;c. mostenitorul copilului, pentru copil.RASPUNS: A

203. Mama copilului din afara cstoriei :a. poate renunta neconditionat la actiunea n stabilirea paternittii cnd este introdus de ea;b. poate renunta doar cu ncuviintarea autorittii tutelare la actiunea n stabilirea paternittii;c. nu poate ncheia o tranzactie cu pretinsul tat al copilului prin care s renunte la cercetarea paternittii pe tot timpul minorittii copilului.RASPUNS: C

204. Actiunea n stabilirea paternittii din afara cstoriei se introduce n termen de :a. 6 luni de la nasterea copilului; b. 1 an de la nasterea copilului, cu exceptiile prevzute de lege;c. 3 ani de la nasterea copilului.RASPUNS: B

205. n cazul n care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la ntretinere din partea fostului sot:a. pe timp nedeterminat;b. pe timp de 1 an, de cnd ncepe s fie n stare de nevoie;c. timp de un an de la desfacerea cstoriei.RASPUNS: C

206. n cazul n care divortul s-a pronuntat din culpa ambilor soti acestia si datoreaz ntretinere, n conditiile legii, dup desfacerea cstoriei:a. pe timp nedeterminat;b. timp de 1 an de la desfacerea cstoriei;c. timp de 3 ani de la desfacerea cstoriei.RASPUNS: A

207. ntretinerea acordat fostului sot nu poate depsi :a. 1/3 din venitul brut al debitorului;b. 1/4 din venitul net din munc al debitorului;c. 1/3 din venitul net de munc al fostului sot, ce are calitatea de debitor al ntretinerii.RASPUNS: C

208. ntretinerea acordat fostului sot mpreun cu aceea acordat copiilor nu poate depsi :a. 1/2 din venitul net din munc al debitorului;b. 1/3 din venitul net din munc al debitorului;c. 2/3 din venitul net din munc al debitorului.RASPUNS: A

209. n cazul n care fostul sot datoreaz ntretinere la dou foste sotii si trei copii, totalitatea pensiilor acordate nu poate depsi :a. 1/2 din venitul net n munc al debitorului;b. 2/3 din venitul net n munc al debitorului;c. 3/4 din venitul net n munc al debitorului.RASPUNS: A

210. Copilul major se afl n stare de nevoie dac :a. nu are venituri si nici bunuri ce ar putea fi vndute;b. chiar dac are bunuri ce ar putea fi vndute;c. nu are bunuri.RASPUNS: A

211. Sotul care a ntretinut copilul celuilalt sot are drept la ntretinere de la acest copil n conditiile :a. sotul a ntretinut copilul mpreun cu cellalt sot, efectiv si din mijloace proprii timp de 10 ani;b. are dreptul la ntretinere numai dac nu are copii firesti;c. chiar dac are copii firesti.RASPUNS: C

212. Executarea obligatiei de ntretinere se face :a. n natur;b. n bani;c. fie n natur, fie n bani.RASPUNS: C

213. Liberalitatea fcut ambilor soti fr mentiunea expres c bunul devine comun, determin ca bunul s fie :a. comun;b. propriu.c. mixtRASPUNS: A

214. Constituie bun propriu ale unuia dintre soti :a. bunul de uz personal folosit de un sot, dar care apartine celuilalt sot n temeiul unei mosteniri legale, este bun propriu al sotului care l foloseste;b. bunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar dac este dobndit cu mijloace bunuri comune;c. bunul destinat uzului personal al unui sot, dar care este folosit de cellalt sot.RASPUNS: B

215. Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti :a. bunul dobndit de un sot, destinat exercitrii unei profesii de ctre cellalt sot, este bun propriu al acestuia din urm;b. bunul dobndit de un sot destinat exercitrii unei profesii vremelnice;c. bunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, n cazul prsirii profesiei.RASPUNS: C

216. Constituie bun propriu :a. premiul ce este inclus n sistemul premial de retributii;b. recompensa periodic acordat pentru realizarea unor anumiti indici obiectivi;c. premiul si recompensa pentru merite deosebite.RASPUNS: C

217. Locuintele cumprate cu credit acordat de stat sunt :a. bunuri proprii, dac contractul de vnzare-cumprare s-a ncheiat anterior sau posterior cstoriei;b. bunuri comune dac rambursarea creditului s-a fcut n timpul cstoriei;c. au acelasi regim juridic ca si locuintele construite cu credit acordat de stat, adic momentul intrrii n patrimoniul a locuintei este momentul predrii-primirii.RASPUNS: A

218. n cazul n care o persoan considerat initial necstorit (deoarece exist o hotrre judectoreasc de declarare a mortii sotului ei, care ulterior este anulat) vinde un imobil, bun comun :a. se poate cere anularea vnzrii;b. se poate revendica imobilul de ctre sotul ce fusese initial declarat mort, dar care a aprut;c. actul de vnzare-cumprare produce efecte depline dac tertul este de bun-credint n virtutea principiului error comunis facit jus;RASPUNS: C

219. Cnd nici unul dintre soti nu mai locuieste n circumscriptia judectoriei n care se afla cel din urm domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :a. judectoriei n raza creia locuieste reclamantul;b. judectoriei n raza creia are domiciliul prtul;c. judectoriei de la ultimul domiciliu comun al sotilorRASPUNS: B

220. Dac la termenul de judecat n fata judectoriei, n procesul de divort lipsesc ambele prti nejustificat :a. cererea se respinge ca nefondat;b. cererea de divort se respinge ca inadmisibil;c. cererea de divort se respinge ca nesustinut; 4 judecata se suspend.RASPUNS: C

221. Dac, n procesul de divort, instanta constat din dovezile administrate c ambii soti sunt vinovati pentru desfacerea cstoriei, pronunt divortul :a. numai din vina sotului prt, dac acesta nu a fcut cerere reconventional;b. din vina ambilor soti, numai dac ambii au introdus actiune de divort;c. din vina ambilor soti, chiar dac prtul nu a fcut cerere reconventional.RASPUNS: C

222. Hotrrea prin care se pronunt divortul :a. nu se motiveaz;b. nu se motiveaz cnd una dintre prti cere s nu se motiveze, iar cealalt cere motivarea;c. se motiveaz cnd una din prti cere aceasta.RASPUNS: C

223. Termenul de apel sau recurs mpotriva hotrrii curge :a. de la comunicarea hotrrii;b. de la pronuntarea hotrrii;c. de la pronuntare pentru cei de fat si de la comunicare pentru cei lips.RASPUNS: A

224. Cnd, dup pronuntarea divortului, copilul a fost ncredintat unei alte persoane sau institutii de ocrotire :a. dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine persoanei sau institutiei de ocrotire cruia i s-a ncredintat;b. dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine sotului care a cstigat procesul;c. instanta de judecat va stabili care dintre printi va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i ncuviinta actele, cu ndeplinirea conditiilor legaRASPUNS: C

225. Paternitatea copilului din cstorie se stabileste :a. prin hotrre judectoreasc;b. prin prezumtia de paternitate;c. prin recunoastere voluntarRASPUNS: B

226. Timpul legal al conceptiunii unui copil nscut :a. este de 11.9 zile;b. este de 120 zile;c. este de 121. zile.RASPUNS: C

227. Atunci cnd nici unul dintre printi nu doreste ncredintarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi ncredintat nici unuia dintre printi, copilul minor se ncredinteaz:a. bunicilor;b. numai unei rude sau institutii de ocrotire;c. unei rude sau altor persoane, dar numai cu consimtmntul acestora ori unor institutii de ocrotire.RASPUNS: C 228. Actiunea n tgduirea paternittii se introduce mpotriva :a. mamei copilului;b. copilului;c. mamei si copilului.RASPUNS: B 229. Actiunea n tgada paternittii :a. poate fi admis pe baza simplei recunoasteri a mamei;b. nu poate fi admis pe baza simplei recunoasteri a mamei;c. se introduce la instanta de la domiciliul tatlui.RASPUNS: B

230. Prezumtia legal de paternitate poate fi nlturat :a. prin actiune n tgada paternittii;b. prin recunoastere voluntar;c. prin actiune n stabilirea paternittii.RASPUNS: A

231. Recunoasterea de paternitate :a. nu se poate revoca;b. se poate revoca;c. se poate revoca numai cnd este fcut prin testamentRASPUNS: A

232. Actiunea n stabilirea paternittii din afara cstoriei se poate introduce :a. numai dup nasterea copilului;b. n timpul conceptiunii;c. n timpul conceptiunii, numai dac copilul se naste viu.RASPUNS: A

233. n cazul n care mai multe persoane sunt obligate legal s ntretin aceeasi persoan ele vor contribui la plata ntretinerii :a. proportional cu mijloacele pe care le au (n mod divizibil);b. n mod solidar;c. n mod solidar, numai cnd creditorului ntretinerii se afl n stare de urgent.RASPUNS: A

234. Apelul, sau, dup caz, recursul prtului mpotriva hotrrii de divort :a. se respinge ca nesustinut, dac prtul-apelant nu se prezint si se prezint numai reclamantul-intimat;b. se va judeca chiar dac se nftiseaz numai reclamantul-intimat.c. se suspenda daca se prezinta ambele partiRASPUNS: B

235. Cstoria in extremis vitae :a. este interzis;b. este permis;c. este permis numai cu acordul unui medic oficial.RASPUNS: B

236. Constituie viciu de consimtmnt la ncheierea cstoriei :a. inducerea n eroare, prin mijloace viclene, de ctre un viitor sot, asupra celuilalt, cu privire la starea sa material;b. eroarea provocat prin mijloace viclene asupra strii snttii unuia dintre viitorii soti;c. temerea reverentioas fat de tatl unuia dintre viitorii sotI.RASPUNS: B 237. La ncheierea cstoriei trebuie s participe obligatoriu:a. viitorii soti si printii acestora;b. viitorii soti si nasii acestora;c. viitorii soti si doi martori.RASPUNS: C

238. Dac unul dintre soti nu poate semna actul de cstorie:a. cstoria nu se poate ncheia;b. cellalt sot va semna n locul lui;c. delegatul de stare civil va semna n locul lui fcnd mentiune despre aceasta.RASPUNS: C

239. nregistrarea cstoriei :a. are valoare constitutiv;b. poate constitui mijloc de prob;c. constituie un element de prob.RASPUNS: C

240. Regimul comunittii de bunuri n dreptul nostru este un regim :a. matrimonial mixt;b. matrimonial conventional;c. matrimonial legal si obligatoriu.RASPUNS: C

241. Bunul dobndit nainte de ncheierea cstoriei printr-o conventie afectat de o conditie suspensiv este:a. bun comun, dac realizarea conditiei are loc n timpul cstoriei;b. bun propriu, numai dac realizarea conditiei are loc nainte sau dup cstorie;c. bun propriu, indiferent de momentul realizrii conditiei.RASPUNS: C

242. Dac sotii au dobndit mpreun un bun nainte de ncheierea cstoriei :a. acesta devine bun comun la data ncheierii cstoriei;b. acesta rmne n coproprietatea sotilor;c. acesta nu poate deveni bun comun al sotilor n nici un caz.RASPUNS: B

243. Prezumtia de comunitate a bunurilor este :a. absolut;b. relativ;c. irefragabil.RASPUNS: B

244. Un sot poate dovedi calitatea de bun propriu :a. prin martori, rude n linie direct, de gradul al II lea;b. prin martori, rude n linie colateral, de gradul al III lea;c. prin martori, rude n linie colateral, de gradul al IV lea.RASPUNS: C

245. Fapta unui dintre soti de a-si nsusi ori de a dispune pe nedrept de unul sau mai multe bunuri comune aflate n ntretinerea sa exclusiv, svrsit cu intentie, constituie infractiunea de :a. furt;b. gestiune frauduloas;c. abuz de ncredere.RASPUNS: C

246. Constituie motive temeinice pentru mprtirea bunurilor comune n timpul cstoriei :a. vrsta naintat si starea de boal a unuia dintre soti;b. simpla desprtire n fapt a sotilor;c. existenta actiunii de divort prin ea nssi.RASPUNS: A

247. Regimul matrimonial al comunittii de bunuri nceteaz :a. pe data desprtirii n fapt a sotilor;b. odat cu desfacerea cstoriei;c. pe data cnd se face mprtirea bunurilor.RASPUNS: B

248. Comunitatea de bunuri a sotilor ia sfrsit :a. pe data desprtirii n fapt a sotilor;b. odat cu desfacerea cstoriei;c. pe data cnd se face mprtirea bunurilor.RASPUNS: C

249. Dup desfacerea cstoriei :a. bunurile dobndite dup aceast dat de oricare dintre fostii soti nu mai sunt bunuri comune, cu exceptia cazului cnd sunt dobndite de amndoi;b. prezumtia legal de mandat tacit reciproc functioneaz dar numai n privinta bunurilor comune dobndite pn la desfacerea cstoriei;c. obligatiile asumate de fostii soti nu mai pot fi considerate comune n sensul dispozitiilor comune Codului familiei;RASPUNS: C

250. nvoiala printilor cu privire la ncredintarea copiilor minori :a. este obligatorie pentru instanta de judecat;b. nu este obligatorie pentru instanta de judecat;c. produce efecte neconditionat.

RASPUNS: B

251. Prin legea 71/2011 au fost aduse modificari si in materie de :RASPUNS : adoptie

252. Nu pot adopta :RASPUNS : persoanele cu boli psihice si cu handicap mintal

253. Perioada de monitorizare post-adoptie prin care se asigura consiliere familiei pentru a avea garantia unei reintegrari reusite a copilului adoptat intr-un mediu familial este de:

Raspuns : 2 ani

254. Copiii cu parinti necunoscuti pot fi declarati adoptabili dupa:

Raspuns : dupa 30 de zile de la emiterea certificatului de nastere

255. Introducerea probei ADN-ului este utila in cadrul procedurii de incuviintare a adoptiilor unor copii care provin :

Raspuns : dintr-o relatie extraconjugala a unui dintre soti

256. Adoptia poate fi desfacuta :

Raspuns : -Desfacerea adopiei intervine ntr-un singur caz, anume atunci cnd

adoptatorul sau prinii adoptatori au decedat i s-a ncuviinat o nou adopie

257. Pot face parte din consiliul de familie:Raspuns : - rudele, afinii;

In lipsa de rude pot fi numite alte persoane care au avut legaturi de prietenie cu parintii minorului

258. NU pot fi membri n consiliul de familie:Raspuns: - tutorele;

- minorul, persoana pus sub interdicie judectoreasc sau cel pus sub curatel;

- cel deczut din exerciiul drepturilor printeti sau declarat incapabil de a fi tutore;

- cel cruia i s-a restrns exerciiul unor drepturi civile, fie n temeiul legii, fie prin hotrre judectoreasc, precum i cel cu rele purtri reinute ca atare de ctre o instan judectoreasc;

- cel care, exercitnd o tutel, a fost ndeprtat din aceasta n condiiile art. 158 NCC;

- cel aflat n stare de insolvabilitate;

- cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea ndeplini sarcina tutelei;

- cel nlturat prin nscris autentic sau prin testament de ctre printele care exercita singur, n momentul morii, autoritatea printeasc.

Poate refuza s fac parte din Consiliul de familie cel care, din cauza bolii, a infirmitii, a felului activitilor desfurate, a deprtrii domiciliului de locul unde se afl bunurile minorului sau din alte motive ntemeiate, nu ar mai putea s ndeplineasc aceast sarcin.

259. n ce situaii se constituie consiliul de familie

(1) Consiliul de familie se poate constitui pentru a supraveghea moduln care tutorele si exercit drepturile si si ndeplineste ndatoririle cu privire lapersoana si bunurile minorului.Consiliul de familie se instituie atunci cnd minorul se afl n situaia de a se institui tutela.

260. Cand se instituie tutela?

Tutela minorului se instituie atunci cnd ambii prini sunt, dup caz, decedai, necunoscui, deczui din exerciiul drepturilor printeti sau li s-a aplicat pedeapsa penal a interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie judectoreasc, disprui ori declarai judectorete mori, precum i n cazul n care, la ncetarea adopiei, instana hotrte c este n interesul minorului instituirea unei tutele.

261. Logodna este:

Logodna este promisiunea reciproc de a ncheia cstoria

262. Conditii de fond pentru incheierea logodnei:

Raspuns:Condiiile de fond necesare pentru ncheierea logodnei sunt aceleai cu

cele necesare n cazul cstoriei, cu excepia avizului medical i a autorizrii

instanei de tutel263. Logodna poate inceta:

Raspuns: - prin decesul unuia dintre logodnici;

De comun acord Ca urmare a vointei unuia dintre cei doi.

264. Logodnicul care nu mai vrea sa se casatoreasca:

Raspuns: - nu poate fi constrans sa incheie casatoria.

265. Pentru a se putea pronunta divortul pe cale notariala trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

Raspuns:Dac sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nscutidin cstorie sau adoptati,