ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

download ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

of 23

Embed Size (px)

Transcript of ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  1/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  01 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  SE APROBAD"#$%&'# T$()"%

  Marian Vju

  INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA DE EXPLOATARE

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P336-GH420

  DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  C'*: ITI_EX_CNE_054

  R$+","$: 3

  E$.#: /

  A+", CTA ST C')&)& N# 111 / 11122006

  ",&: S$ S$#+"%" T$()"% ing.Mihai Vlad

  S$ S$#+"%" E'$ ing.Roberto sava

  Sef Serviciu SCPA ing.Marian Gioada

  Sef SCMSSM ing.Eugen Anicai

  $#""%&: Sef CE Constanta ing.Sener Amet

  I)&'%."&: Sef Statie 400V Cernavoda ing.Gheorghe Pascu

  *$%$.#"$ 2010

  I!E ANUALE:

  2010 2011 2012 2013 2014

  D#$& *$ #'#"$&&$:P#$,$)& *'%.$)& $&$ #'#"$&&$ ST C')&)& / CNTEE TRANSELECTRICA SA B%#$&"M&""%#$ #") '#"%$ ."7'%$ " / &"",#$ #&" '#" &'& %$&" *'%.$)& $&$ $#.")." ") , %'#*" %#" %')*%$#"" ST C')&)& / CNTEE TRANSELECTRICA SA B%#$&"

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  2/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  02 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  LISTA DE CONTROL A REI!IILOR:

  1 D'%.$)& %&",&:

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  2 C'* *'%.$)&:

  ITI_EX_CNE_054

  N#%#&

  C')&")& #$+","$ D&

  E'#&'#

  P#$).$/

  N.$S$.)

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  3/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  03 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  CUPRINS:

  PAGINA DE GARDA 1

  LISTA DE CONTROL A REI!IILOR 2

  1 SCOP 4

  2 DOMENIU DE APLICARE 4

  3 DEFINITII SI PRESCURTARI 4

  31 D$")"&"" 4

  32 P#$%#" 64 DOCUMENTE DE REFERINTA 6

  5 RESPONSABILITATI 8

  6 MOD DE LUCRU 9

  61 P#$,$)$ $)$# 9

  611 D$%#%&'# &" EXLIM P 336-GH420 9

  612 C')&'# *$ *$%#%#" &" SC13 10

  62 F" &$()"% 12

  621 D$%#%&'# &" EXLIM P 336-GH420 12

  622 C')&'# *$ *$%#%#" &" SC13 14

  63 E'$ *$%#%&'#$ &" EXLIM P 336-GH420 15631 A.#$ 15

  632 P#$#$ ") $'$ 15

  633 E'$ %#$)& 15

  634 A$%&$ ".'#&)&$ 16

  64 P'&&"",#$ 18

  8 M#" $%""%$ *$ )&&$ " $%#"&&$ .)%"" 18

  9 M#" $%""%$ #"+")* .)$.$)& .$*"" 18

  ; M#" $%""%$ #"+")* .)$.$)& %"&&"" 23

  10 M#" $%""%$ #"+")* "&&""$ *$ #$)& 23

  11 I)#$"#" 23

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  4/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  04 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  1 SCOP

  Scopul prezentei ITI_EX este de a reglementa activitatea de exploatare adescarcatoarelor cu oxid de zinc tip EXLIM 33!"#$%&'( de )a*ricatie +,, Suedia-

  2 DOMENIU DE APLICARE

  +ceasta ITI_EX se aplica in statia %'' .V /ernavoda-

  3 DEFINITII SI PRESCURTARI31 D$")"&""

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  5/23

  Descarcator cu oxizi metalici fara eclatoare0 descarcator avand rezistoare neliniare cuoxizi metalici 1varistoare2 conectate in serie si sau in paralel( )ara eclatoare incluse4 Rezistor neliniar cu oxizi metalici (varistor)0 componenta a descarcatorului care( princaracteristica sa tensiune curent neliniara( are o valoare redusa a rezistentei in cazulsupratensiunilor " ceea ce limiteaza amplitudinea acestora " si o valoare mare a rezistenteiin cazul tensiunii de )recventa industriala4 Tensiune maxima a sistemului (Um)0 valoare maxima a tensiunii intre )azele sistemului( inconditii normale de )unctionare4 Curent nominal de descarcare (In / IEC)0 valoare de var) a impulsului de curent detrasnet( utilizata pentru a clasi)ica descarcatoare4 Curent de trasnet pentru clasificare (ANI / IEEE)0 valoare a impulsului de curent detrasnet sta*ilita pentru incercari de clasi)icare a descarcatoarelor4 Tensiune nominala (Ur)0 un descarcator care indeplineste cerintele standardului IE/aplica*il tre*uie sa reziste timp de 5' s la aplicarea tensiunii nominale( dupa ce a )ostincalzit la o temperatura de !' 6/ si a )ost supus unui e)ort electric in conditii de)inite4 inplus( tensiunea nominala este )olosita ca un parametru de re)erinta4 Tensiune nominala de exploatare ( ANI / IEEE )0 valoare maxima a tensiunii aplica*ilaintre *ornele descarcatorului in conditii normale de expoatare4 Tensiune de re!im permanent0 tensiune maxima admisi*ila 1valoare nominala2 de)recventa industriala care poate )i aplicata pe durata nelimitata intre *orneledescarcatorului4 )unctie de standardul aplicat 1IE/ sau +7SI( IEEE2 di)era de)initia siprocedura de incercare respectiva( dupa cum urmeaza0Uc (IEC)0 IE/ lasa producatorului li*ertatea de a decide valoarea acestui parametru(urmand a )i veri)icata in cadrul incercarii de )unctionare in conditii normale de exploatare4distri*utia potentialului in interiorul descarcatorului tre*uie sa )ie uni)orma4"C#$ (ANI / IEEE)0 +7SI si IEEE listeaza valoarea maxima a tensiunii de regimpermanent utiliza*ila ca re)erinta pentru orice parametru al unui descarcator in toateincercarile4 standardele respective prevad cerinte mai reduse in privinta uni)ormitatii

  distri*utiei potentialului4 Curent permanent al descarcatorului: curent care trece prin descarcator cand acestaeste supus tensiunii de regim permanent4 consta dintr"o componenta rezistiva si ocomponenta capacitiva4 curentul permanent al descarcatorului variaza cu temperatura(capacitatile parazite( gradul de poluare externa4 upratensiune temporara (T#$)0 supratensiune de )recventa industriala sau apropiata(cu valoare varia*ila si durata mare comparativ cu durata supratensiunilor atmos)erice4 osituatie o*isnuita in care apare supratensiune temporara este pe durata scurtcircuitelor cupunere la pamant a uneia sau mai multor )aze4 alte surse de supratensiuni temporare suntaruncarile de sarcina( punerea su* tensiune a liniilor )ara sarcina etc-4 capa*ilitatea unuidescarcator de a suporta o supratensiune temporara este data in cataloage ca )unctie de

  e)ortul electric aplicat acestuia in preala*il4

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  6/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  05 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  Tensiune reziduala / Tensiune de descarcare0 valoare de var) a tensiunii care apare intre*ornele descarcatorului pe durata in care acesta este parcurs de curentul de descarcare4

  tensiunea reziduala depinde atat de )orma de unda cat si de amplitudinea curentului dedescarcare4 caracteristica tensiune curent a descarcatorului este data in cataloage4 Capa%ilitate la efort electric0 standardele nu de)inesc explicit capa*ilitatea la e)ort electrica unui descarcator4 singura masura speci)ica este /lasa de 8escarcare a LE+( con)ormIE/4 adesea nu exista su)icienta in)ormatie pentru a compara rezultatele diversilorproducatori( motiv pentru care +,, prezinta capa*ilitatea la e)ort electric si in 9 .: .V ;1speci)icata pentru

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  7/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  06 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  32 P#$%#" A,,0 /ompania producatoare a descarcatoarelor care )ac o*iectul prezentei ITI_EX4 ANRE0 +utoritatea 7ationala de Beglementare in domeniul Energiei4 ANI0 Institutul de Standardizare din S

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  8/23

  /ontor de descarcari tip S/53 " rezentare te?nica TF/C ELE/TBC7I/S,CGT$CBE +nglia 1DDD-energH-tHcoelectronics-com( DDD-*oDt?orpe"emp-com24o Manualul sistemului integrat calitate( mediu( securitate i sJnJtate Kn muncJ cod TEL"

  MSI"ISC4o Instruciunea proprie de securitate a muncii pentru instalaii electrice Kn exploatare

  I--S-M-I-E-E-( cod TEL 5=-'=4

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:

  DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  08 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  o Legea 35N5%-'O-&''! a securitJii i sJnJtJii Kn muncJ4o $-#-B- 5%&>55-5'-&''! pentru apro*area 7ormelor metodologice de aplicare a

  prevederilor Legii securitJii i sJnJtJii Kn muncJ nr-35N5%-'O-&''!4o %-> $-#-B- NO5&!-'O-&''! privind cerine minime pentru semnalizarea de securitate

  isau sJnJtate la locul de muncJ 4o

  %-! $-#-B- 5'N55!-'=-&''! privind cerine minime de securitate i sJnJtate pentrulocul de muncJ 4o %-O $-#-B- 55%!3'-'=-&''! privind cerine minime de securitate i sJnJtate pentru

  utilizarea Kn muncJ de cJtre lucrJtori a ec?ipamentelor de muncJ 4o %-= $-#-B- 553!3'-'=-&''! privind cerinele minime de securitate i sJnJtate

  re)eritoare la expunerea lucrJrilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice-4o %-N -C- P8otare cu ec?ipament individual de protecie P" cod TEL ''-&3(4

  o %-5' E '&3=& " Begulament privind Kndatoririle personalului de de servire operativJ dinturJ( din centrale i reele electrice4

  o %-55 E 5&!=& " Begulament de exploatare te?nicJ a ec?ipamentelor electrice din

  distri*uia primarJ4o %-5& 7TE''N5''' Begulament #eneral de Manevre Kn instalaiile electrice 4o %-53 7TI TEL"B"''&"&''O"''"O QncercJrile i mJsurJtorile la ec?ipamentele electrice

  din cadrul BET 1separatoare24o %-5%- E ''NN3 7orme de prevenire( stingere i dotare Kmpotriva incendiilor pentru

  producerea( transportul i distri*uia energiei electrice i termice 4o %-5> #estionarea deeurilor rezultate Kn urma activitJii de exploatare( respectiv de

  mentenanJ( Kn con)ormitate cu prevederile TEL &N-'N4o %-5! Monitorizarea si mas- activitatilor cu impact semni)icativ asupra mediului TEL"&N"

  5&o %-5O TEL 55-'' /ontrolul produsului necon)ormo %-5= ST /T '3-53 Aluxul in)ormational in cazul unor evenimente accidentale in

  instalatii a)late in gestiunea ST /onstantao %-5N TEL '3-53 Transmiterea de catre sucursalele de transport a in)ormatiilor privind

  evenimentele accidentale

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  9/23

  5 RESPONSABILITATI1. Directorul tehnic al S.T.Constanta :

  - Aproba prin semnatura prezenta instructiune tehnica interna de exploatare.

  2. Seful Serviciului Tehnic :

  - izeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise ..

  !. Seful C.". Constanta :

  - erifica corectitudinea informatiilor scrise in instructiune si confirma acesta prin semnatura #

  $. %esponsabilul cu elaborarea instructiunii :- &n urma documentarii' intocmeste instructiunea tehnica interna de exploatare #

  - Asi(ura reactualizarea instructiunii ori de cate ori este nevoie.

  ). Seful Serviciului "xploatare :

  - izeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise.

  *. Seful Serviciului Calitate' +ediu' Securitate si Sanatate in munca:

  - izeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  09 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  6 MOD DE LUCRU61 P#$,$)$ $)$#611 D$%#%&'# &" EXLIM P 336-GH420

  roiectul descarcatorului tip EXLIM 33!"#$%&'IE/ !'>'O este )ondat pe !> de ani deexperienta in domeniu4 constructia este ro*usta si *ine armonizata cu diverse aparate ceec?ipeaza statii electrice din toata lumea( con)irmandu"si numele0 EXcellent voltageLIMiter- 8escarcatoarele sunt alcatuite din 3 unitati( in carcasa din portelan( de culoare standardmaro-

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  10/23

  F"# 01: /onstructia unei unitati din componenta descarcatorului tip EXLIM

  33!"#$%&'-5 izolator din portelan ! capac de etansare& canal de ventilatie O garnitura din cauciuc3 resort = placute indicatoare% sac cu su*stanta des?idratanta N *loc din oxid de zinc> )oaie din cupru 5' )lansa " capac

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  0; / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  rinderea )lanselor pe carcasa din portelan se )ace cu ciment 1a se vedea Aigura '5 siAigura '&2- entru o )unctionare corecta este )oarte important ca unitatile sa )ie inc?iseetans pe toata durata de viata a descarcatorului- La capatul )iecarei unitati exista un capacde etansare din otel pretensionat si o garnitura din cauciuc- /apacul de etansare exercitacontinuu o presiune asupra garniturii( ast)el incat aceasta ramane *ine )ixata pe supra)ataizolatorului( c?iar daca materialul im*atraneste- 8e asemenea( serveste la )ixarea coloanei*locurilor din oxid de zinc in directia longitudinala( prin intermediul resoartelor- /alitateaetansarii este atent veri)icata pentru )iecare unitate in parte( prin incercari de rutina in

  )a*rica- /apacul de etansare este proiectat sa lucreze ca o supapa- In situatia in caredescarcatorul este suprasolicitat( apare un arc electric in interiorul acestuia- #azeleionizate determina cresterea rapida a presiunii interioare( pana cand capacul de etansarese deplaseaza si eli*ereaza calea spre canalele de ventilatie4 capetele canalelor deventilatie sunt directionate unul catre altul( rezultand un arc electric exterior( scadereapresiunii interioare si evitarea socurilor violente asupra izolatorului-

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  11/23

  8in punct de vedere al solicitarilor de natura mecanica descarcatorul respectaprevederile IE/ !''NN"%- Momentul de rupere este " de regula " 5&' @ )ata de valoarea dincatalog- Sarcina statica permanenta maxima 1de exemplu( momentul static permanentmaxim2 este limitata la %' @ din sarcina dinamica permanenta maxima- /omponentaorizontala a sarcinii statice permanente se calculeaza impartind momentul static permanentla distanta dintre *aza si centrul *ornei superioare a descarcatorului- In regim normalcurentul prin descarcator este de ordinul sutelor de R+- rin urmare( )olosind o clema deconexiune usoara( se reduc considera*il solicitarile de natura mecanica asupra izolatorului-

  F"# 02: Sectiune printr"o unitate tipica de descarcator tip EXLIM4 dispozitiaelementelor componente este menita sa minimizeze descarcarile partiale-

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  10 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  612 C')&'# *$ *$%#%#" &" SC13

  /ontorul de descarcari tip S/53 este complet pregatit in )a*rica pentru a )i utilizatimpreuna cu orice descarcator- 7umarul de descarcari este a)isat si memorat de catreinstrumentul electromecanic din dotare- +paratul prezinta o )acilitate suplimentara de mareutilate0 a)isarea curentului- Indicatia instrumentului analogic integrat este suma a douacomponente0 prima componenta reprezinta curentul prin descarcator 1care stra*ate*locurile din oxid de zinc2( iar a doua componenta reprezinta curentul de )uga 1care circulape supra)ata izolatorului din portelan2- 8aca in timpul exploatarii apar modi)icari

  semni)icative ale valorii curentului indicat( este posi*il ca supra)ata izolatorului din portelansa )ie murdara si sau ca descarcatorul sa )ie de)ect-

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  12/23

  /ontorul de descarcari tip S/53 nu necesita alimentare dintr"o sursa auxiliara si esteproiectat sa )ie conectat in serie( pe legatura la pamant a descarcatorului- +paratul estecomplet etans si sigilat pentru toata durata lui de viata- /arcasa mono*loc usoara asigura omare rezistenta la coroziune( )iind din aluminiu turnat- Aereasta pentru vizualizare esteetansata cu un adeziv pe *aza de cauciuc siliconic- In interiorul contorului exista un sac cusu*stanta des?idratanta( pentru a se elimina umezeala care ar patrunde pe parcursulmontarii )erestrei sau ulterior- /onectarea contorului de descarcari se )ace printr"o *ornaizolata 1a se vedea si Aigura '!24 ca*lul de legatura este izolat 1nivelul de izolatie necesar

  este de 3 .V24 de asemenea( descarcatorul este izolat )ata de suportul sau metalic-

  F"# 03: /ontor de descari tip S/53 montat pe suportul descarcatorului deservit-

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  13/23

  DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  11 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  F"# 04:8escarcatoare tip EXLIM 33!"#$%&' racordate la LE+ /onstanta 7ord instatia %'' .V /ernavoda-

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  14/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  12 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  62 F" &$()"%621 D$%#%&'# &" EXLIM P 336-GH420

  8escarcatorul cu oxid de zinc tip EXLIM 33!"#$%&'( de )a*ricatie +,, Suedia( esteproiectat pentru protectia aparatelor primare( a trans)ormatoarelor si a altor ec?ipamentedin retelele de IT impotriva supratensiunilor atmos)erice si a supratensiunilor de comutatie()iind recomandat pentru urmatoarele cazuri0 descarcari atmos)erice de intensitate si )recventa mare4 pro*leme in privinta prizelor de pamant4 pro*leme in privinta instalatiilor de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet1paratrasnete si sau conductoare de protectie a LE+24 instalatii de mare importanta4 solicitari electrice mari 1de exemplu( linii )oarte lungi2-

  C#%&$#"&"%" &$()"%$ *$%#%&'#Tip0 EXLIM 33!"#$%&' "Aa*ricant0 +,, Suedia "rincipiu constructiv0 Bezistoare neliniare cu oxid de zinc "Izolatie externa din0 ortelan( culoare maro "Tensiune maxima a sistemului 1 .+

  /urent de trasnet pentru clasi)icare1valoare de var)( +7SI IEEE20 5' 5> .+

  Tensiune de regim permanent 1 .+ 5' .+ &' .+ %' .+20 O&O O!> =3= N5= .V

  /apa*ilitate la e)ort electric IE/0 /lasa % de descarcare a LE+ "/apa*ilitate la e)ort electric clauza =->->- IE/ & impulsuri

  1valoare corelata cu ' %> 6/+ltitudine maxima0 5''' m#ama )recvente0 5> !& $z/omportare in conditii de poluare0 este cerintele 7ivel #reu 1/lasa III2 "Linie de )uga( Linie de )uga speci)ica0 Vezi C#%&$#"&"%" &$()"%$ ",'&'# "

  er)ormante izolatie externa0 este cerintele IE/( +7SI( IEEE "

  <

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  15/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  13 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  C#%&$#"&"%" &$()"%$ ",'&'#Tip0 #$%&' "Aa*ricant0 India "Material0 ortelan "/uloare0 Maro 1standard2 "Tensiune nominala 1 .V

  Tensiune de tinere 1nivel de izolatie2 impuls de curent de&>' &>'' Rs 1valoare de var)( in stare uda20 5>%' .V

  Masa0 %'> .g8imensiuni 1+max , / 82 1a se vedea Aigura '>20 %5N' 5='' 5''' 5''' mm

  F"# 05: #a*arit descarcator tip EXLIM 33!"#$%&'-

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  16/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  14 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  622 C')&'# *$ *$%#%#" &" SC13

  /ontorul de descarcari tip S/53( de )a*ricatie TF/C ELE/TBC7I/S ,CGT$CBE

  EM +nglia( este per)ect adaptat pentru pentru a )i utilizat impreuna cu descarcatorul tipEXLIM 33!"#$%&'- e langa )unctia clasica de a)isare si memorare a numarului dedescarcari 1instrument electromecanic2( aparatul a)iseaza si curentul care stra*ateconductorul de legatura al descarcatorului cu pamantul- +cest curent are o mare importantain exploatare-

  C#%&$#"&"%" &$()"%$ %')&'# *$ *$%#%#"Tip0 S/53 "

  Aa*ricant0 TF/C ELE/TBC7I/S,CGT$CBE EM +nglia "

  rincipiu constructiv0 Electronic( a)isaj si memorareelectromecanic analogic "

  /arcasa din0 +luminiu turnat "Sensi*ilitate 1curent minim de descarcare contorizat2

  1valoare de var)( = &' Rs20 &'' +

  /urent maxim de descarcare 1valoare de var)( % 5' Rs20 5'' .+/urent nominal de descarcare 1In2 1valoare de var)( IE/20 &' .+Tensiune reziduala nominala impuls de curent de % 5' Rs1valoare de var)( 5'' .+20 > .V

  #ama curenti masurati si a)isati 1valori de var)20 ' 3' x & m+

  F"# 06: /ontor de descarcari tip S/53- #a*arit si alte detalii constructive-

  5 suru* de reglaj 1M5& x 3>2 % izolator din rasina turnata& *orna de legatura la pamant 1M5&2 > )ereastra vizualizare etansa3 *orna de legatura la descarcator 1M5&2

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  17/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  15 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  63 E'$ *$%#%&'#$ &" EXLIM P 336-GH420631 A.#$

  8escarcatoarele tip EXLIM 33!"#$%&' montate in statia %'' .V /ernavoda suntracordate la0LE+ %'' .V Medgidia Sud 1L5( diametrul 524LE+ %'' .V /onstanta 7ord 1L&( diametrul &24LE+ %'' .V #ura Ialomitei /ircuit 5 1L3( diametrul 324LE+ %'' .V #ura Ialomitei /ircuit & 1L!( diametrul =24LE+ %'' .V elicanu 1LO( diametrul N24,/& 1diametrul >2-632 P#$#$ ") $'$

  Inainte de preluarea in exploatare a unui descarcator montat in instalatii se intocmeste

  de catre /E /T o )isa te?nica( cu urmatorul continut0loc de montare 1statie( celula( )aza24tip4)a*ricant4serie si an )a*ricatie4data pi)4caracteristici te?nice4documente incercari de tip4documente incercari de rutina in )a*rica4documente incercari de acceptare in )a*rica 1daca este cazul24documente incercari de acceptare pe santier4documente incercari la pi) initial4documente incercari in exploatare- La preluarea descarcatorului in vederea introducerii in expoatare SC va urmaprevederile E 5&!- Se vor veri)ica0existenta documentelor de incercari pentru descarcator( cu mentionarea )aptului caaparatul este *un pentru exploatare4verticalitatea descarcatorului4starea im*inarilor dintre unitati4

  starea izolatoarelor din portelan0 )isuri( depuneri( urme de arc electric4starea inelelor de uni)ormizare a campului electric4integritatea placutelor indicatoare 1din polistiren( de culoare rosie24starea )lanselor si a materialului de )ixare a acestora4starea cordoanelor de legatura4starea si indexul contorului de descarcari- 8aca descarcatorul nu corespunde veri)icarilor de mai sus SC va aplica prevederileprocedurii operationale cod ST/T"'3-53 " Aluxul in)ormatiilor in cazul evenimenteloraccidentale in instalatiile a)late in gestiunea ST /onstanta-633 E'$ %#$)&

  8escarcatoarele corespunzatoare pentru exploatare sunt permanent conectate la retea- /ontrolul descarcatoarelor se )ace de catre SC( odata cu controlul e)ectuat in statie(urmarindu"se0verticalitatea descarcatorului4starea im*inarilor dintre unitati4starea izolatoarelor din portelan0 )isuri( depuneri( urme de arc electric4starea inelelor de uni)ormizare a campului electric4

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  18/23

  integritatea placutelor indicatoare 1din polistiren( de culoare rosie24

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  19/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  16 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  starea )lanselor si a materialului de )ixare a acestora4starea cordoanelor de legatura4starea contorului de descarcari- Bezultatele controalelor din activitatea de exploatare curenta a descarcatoarelor tipEXLIM 33!"#$%&' se consemneaza in Begistrul de tura si in Begistrul de urmarire adescarcatoarelor- 8e asemenea( se aplica prevederile C cod ST/T"'3-53- SC )ace citiri de rutina ale indexelor contoarelor de descarcari( periodic( la interval de Ozile- Indexele contoarelor de descarcari se citesc si in urmatoarele cazuri0la inceperea sezonului cu pro*a*ilitate ridicata de aparitie a descarcarilor atmos)erice13' aprilie2 si la )inalizarea acestuia 13' septem*rie24dupa )iecare )enomen meteorologic suscepti*il de a )i insotit de descarcari atmos)erice4dupa )iecare comutatie in statia de %'' .V- Indexele contoarelor de descarcari se consemneaza in Begistrul de urmarire adescarcatoarelor-634 A$%&$ ".'#&)&$

  Aa*ricantul +,, Suedia garanteaza ca orice descarcator corect ales si montat nu vaconsuma resurse de mentenanta pe toata durata sa de viata- Spalarea izolatoarelor din portelan nu este necesara in conditii normale- Totusi( dacaeste cazul( activitatea respectiva se va derula numai dupa scoaterea de su* tensiune adescarcatoarelor- /apetele canalelor de ventilatie tre*uie sa )ie prevazute cu placute indicatoare 1dinpolistiren( de culoare rosie2- +tunci cand descarcatorul a su)erit o suprasolicitare( un indiciuesential este deteriorarea si sau lipsa acestor placute indicatoare4 intr"o asemeneasituatie este )oarte pro*a*il sa se o*serve pe izolatoare urme speci)ice descarcarilorelectrice4 descarcatorul respectiv s"a de)ectat iremedia*il si tre*uie inlocuit4 se scot de su*tensiune si se veri)ica in mod amanuntit si descarcatoarele de pe )azele vecine4 se aplicaprevederile C cod ST/T"'3-53- Aa*ricantul +,, Suedia recomanda( ca unica metoda sigura si rapida de apreciere astarii descarcatorului de tip EXLIM 33!"#$%&'( monitorizarea componentei rezistive acurentului permanent- 8e aceea( la )iecare citire a indexelor contoarelor de descarcari(SC va )ace si o apreciere calitativa a starii descarcatoarelor( prin o*servarea valorilorcurentilor permanenti ai acestora( respectiv " a indicatiilor instrumentelor analogice dincomponenta contoarelor de descarcari tip S/53- In conditii normale( valorile respectivesunt )oarte reduse( de ordinul sutelor de R+- Se va avea in vedere ca temperatura descarcatorului este un )actor important dein)luenta asupra curentului permanent prin acesta si se vor e)ectua o*servatiile privindcurentii permanenti 1odata cu citirile indexelor contoarelor de descarcari2 la ore in careradiatia solara este redusa- In sensul celor de mai sus( daca in timpul exploatarii apar modi)icari semni)icative alevalorii curentului indicat( este pro*a*il ca supra)ata izolatorului din portelan sa )ie murdarasi sau ca descarcatorul sa )ie de)ect- 8upa un interval de 5 ora( se va )ace o noua

  o*servatie4 acest interval de timp este necesar pentru racire( presupunand ca aparatul s"ar)i am*alat termic dupa o solicitare- Se va )ace si corelatia cu indexele 1anterior si actual2contorului de descarcari( di)erenta acestora pro*and ca descarcatorul a lucrat nu a lucratintr"un interval dat- 8aca situatia persista( se va proceda con)orm C cod ST/T"'3-53-

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  20/23

  8escarcatoarele sunt aparate cu grad ridicat de periculozitate- Crice activitate in sarcinaSC con)orm prezentei ITI_EX se va )ace numai cu stricta respectare a prevederilor legalein vigoare privind SSM si SI-

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420

  DE FABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  18 / 20

  REI!IE:ST CONSTANTA 3

  64 P'&&"",#$

  +tunci cand un descarcator tip EXLIM 33!"#$%&' este retras de)initiv din exploatare sideza)ectat( datorita depasirii duratei de viata sau a unei suprasolicitari( rezulta urmatoarelemateriale0

  F"# 08: Materiale rezultate din deza)ectarea descarcatorului tip EXLIM 33!"#$%&'-

  5 piesa de contact 1cupru2 55 inel distantier 1aluminiu2& nit 1cupru si cositor2 5& inel distantier 1aluminiu23 tu* de g?idare 1aluminiu2 53 placa )inala 1otel2% resort 1otel2 5% )lansa 1aluminiu2> placa de g?idare 1otel2 5> garnitura 1cauciuc2! inel distantier 1aluminiu2 5! piulita 1otel inoxida*il2O izolator 1portelan2 5O suru* 1otel zincat la cald2= placa portanta 1aluminiu2 si amortizor 5= )lansa " capac 1aluminiu2

  1polistiren2 5N capac de etansare 1otel inoxida*il2N placa de g?idare 1aluminiu2 &' placuta indicatoare 1polistiren25' *loc din oxid de zinc &5 ciment si as)alt

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  21/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420 DEFABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  19 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  8 M#" $%""%$ *$ )&&$ " $%#"&&$ .)%"" ersonalul care e)ectueazJ control Kn instalaii va purta ec?ipamentul de proteciecorespunzJtor-1casca de protectie(salopeta 1?alat2de protectie( cizme electroizolante2( iarinstalatiile se vor considera su* tensiune- 8e asemeneain timpul controalelor se vorrespecta0

  - toate prescripiile energetice Kn vigoare la data controlului4- Instruciune proprie de securitate a muncii pentru instalaiile electrice Kn exploatareISM"IEE ( cod TEL 5=-'=

  " Legea 35N5%-'O-&''! a securitJii i sJnJtJii Kn muncJ4 " $-#-B- 5%&>55-5'-&''!" pentru apro*area 7ormelor metodologice de aplicare aprevederilor Legii securitJii i sJnJtJii Kn muncJ nr- 35N5%-'O-&''!4

  " $-#-B- NO5&!-'O-&''!" privind cerinele minime pentru semnalizarea desecuritate isau de sJnJtate la locul de muncJ4

  " $-#-B- 5'N55!-'=-&''!" privind cerinele minime de securitate i sJnJtate pentrulocul de muncJ4 " $-#-B- 55%!3'-'=-&''!" privind cerinele minime de securitate i sJnJtate pentruutilizarea Kn muncJ de cJtre lucrJtori a ec?ipamentelor de muncJ4 " $-#-B- 553!3'-'=-&''! privind cerinele minime de securitate i sJnJtatere)eritoare la expunerea lucrJrilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice-

  " 8otare cu ec?ipament individual de protecie" cod TEL ''-&3-/ontrolul instalatiilor se poate e)ectua de catre o singura persoana( avand cel putin grupa aa II"a S-M-La e)ectuarea controlului sunt interzise0

  " executarea oricaror lucrari4" demontarea ingradirilor4

  " urcarea pe suportii instalatiilor- In timpul controlului tre*uie considerata instalatia su* tensiune( c?iar in cazul in carese cunoaste ca este scoasa de su* tensiune-

  9 M#" $%""%$ *$ #'&$%&" .$*""Besponsa*ilitatile personalului de exploatare privind protectia mediului 0

  " urmareste ca sa )ie aplicata si respectata legislatia de mediu 4" raspunde de protectia mediului in activitatea pe care o des)asoara 4" in)ormeaza operativ se)ul ierar?ic asupra pro*lemelor de mediu deose*ite aparute lalocul de munca 4" la receptia lucrarilor urmareste aspectele de mediu 0 ec?ipele care au executat lucrarisa inlature eventualele prejudicii aduse mediului 4" materialele )olosite in timpul lucrarilor de catre executanti sa )ie ridicate de catreacestia si depozitate corespunzator con)orm prevederilor mediu din contract 4

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  22/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_054

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420 DEFABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  1; / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  " terenul deteriorat sau poluat in timpul lucrarilor sa )ie adus la starea initiala( costurile)iind suportate de executantul lucrarii 4

  " deseurile rezultate in urma lucrarilor( ec?ipamente inlocuite( se vor depozitacorespunzator dupa cum va indica se)ul statiei( se)ul de tura sau admitentul lucrarii ( saucon)orm contractului se vor ridica imediat de catre executant care va )ace dovadavalori)icarii sau depozitarii lor 4" scurgerile de ulei depistate in instalatii vor )i trecute in registrul de necon)ormitati invederea rezolvarii lor cat mai repede-

  La supraveg?erea( respectiv la e)ectuarea controlalelor in instalatii se va respectalegislatia de protectia mediului in vigoare si se vor urmJri0

  " Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semni)icativ asupra mediuluicon)orm procedurii cerute de standard TEL"&N-5&

  " oluarile accidentale(urmare a )uncionJrii anormale ale acestora i se va

  aciona pentru reglarea lor Kn con)ormitate cu Programul de prevenire i com*atereapoluJrilor accidentale " #estionarea deseurilor rezultate Kn urma activitJii de exploatare respectiv dementenanJ( Kn con)ormitate cu prevederile TEL &N-'N-

  Inpectorul MM culege in)ormatiile necesare pentru analiza necon)ormitatilor de mediuidenti)icate-

  ; M#" $%""%$ #"+")* .)$.$)& %"&&""

  Toate necon)ormitatile aparute in exploatare( se vor consemna con)orm procedurilorspeci)ice 0

  " TEL '3-53- Transmiterea de catre sucursalele de transport a in)ormatiilor privindevenimentele accidentale -

  " TEL 55-'' /ontrolul produsului necon)orm" ST/T '3-53- Aluxul in)ormatiilor in cazul evenimentelor accidentale in instalatiile

  a)late in gestiunea ST /onstanta -Inregistrarile rezultate in urma e)ectuarii lucrarilor de revizie te?nica ( prin aplicarea

  lanurilor /alitatii (la ec?ipamente (su*ansam*luri( etc(se vor intocmi si evidentia incon)ormitate cu cerintele documentelor de provenienta interna si externa (aplica*ile ( a)latela ultima revizie-

  10 M#" $%""%$ #"+")* "&&""$ *$ #$)&

  Stingerea inceputului de incendiu se va )ace cu instalatia scoasa de su* tensiune silegata la pamant( cu ajutorul stingatoarelor porta*ile cu spuma c?imica sau pra) si /C&(evitandu"se ca jetul de spuma sa ajunga la partile invecinate a)late su* tensiune-

  Se vor pastra in per)ecta curatenie canalele de ca*luri si zidurile anti)oc- Exploatarea sistemelor( instalaiilor( dispozitivelor( ec?ipamentelor( aparatelor( mainilor iutilajelor( de orice categorie( cu de)eciuni( improvizaii( sau )JrJ protecia corespunzJtoare)aJ de materialele sau su*stanele com*usti*ile din spaiul Kn care sunt utilizate( esteinterzisa

 • 7/25/2019 ITI-EX CNE-054 Descarcatoare tip EXLIM-bun.doc

  23/23

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_052

  DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420 DEFABRICATIE ABB SUEDIA

  PAGINA:

  20 / 20

  REI!IE:

  ST CONSTANTA 3

  La utilizarea instalaiilor( dispozitivelor( ec?ipamentelor( aparatelor( mainilor iutilajelor( de orice categorie este o*ligatorie respectarea instruciunilor de )uncionare(

  )olosire iKntreinere( precum i a normelor i masurilor speci)ice de prevenire i stingere a incendiilor(emise iapro*ate potrivit legii- e timpul exploatJrii instalaiilor a)erente construciilor i instalaiilor te?nologice seinterzice0

  a2 utilizarea necorespunzJtoare a sistemelor( instalaiilor( aparatelor i ec?ipamentelorsau solicitarea acestora peste limita admisa4

  *2 )uncionarea peste programul sta*ilit sau neasigurarea supraveg?erii con)orminstruciunilor de )uncionare4

  c2 )uncionarea )JrJ sisteme( aparate i ec?ipamente( necesare pentru controlul i

  meninerea parametrilor privind sigurana Kn )uncionare sau Knlocuirea acestora cualtele supradimensionate4Kntreinerea necorespunzJtoare a elementelor prevJzute pentru izolare termica sau electricaori pentru separare4

  d2 depJirea termenelor sta*ilite pentru e)ectuarea lucrJrilor de Kntreinere i reparaii sauexecutarea necorespunzJtoare a acestora4

  e2 executarea lucrJrilor de Kntreinere i reparaii sau a unor modi)icJri de cJtre personalneautorizat i necali)icat-