Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

download Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

of 26

Embed Size (px)

Transcript of Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  1/26

  CNE TRANSELECTRICA SA

  ST

  CONSTANTA

  INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  01 / 24

  REVIIE:

  2

  SE APROBAD!"#$%&" T#'(!$

  Marian Vju

  INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA DE EXPLOATARETRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  C&):ITI_EX_CNE_053

  R#*!+!#:2

  E,#-.":/

  A*!+ CTA ST C&(%(% N" 111 / 1112200V!+%:

  S#f S#"*!$! T#'(!$ing.Mihai Vlad

  S#f S#"*!$! E,.&%"#ing.Roberto Sava

  Sef Serviciu SCPA

  ing.Marian Gioada

  Sef SCMSSM

  ing.Eugen Anicai

  V#"!f!$%:Sef CE Constanta

  Ing.Sener Amet

  I(%&$-!%:Sef Statie 4!V Cernavoda

  Ing.Gheorghe Pascu

  )#$#-"!# 2010

  VIE ANUALE:

  2011 2012 2013 2014 2015

  D"#.% )# ."&."!#%%#:P"#+#(% )&$-#(% #%# ."&."!#%%# ST C&(%(% / CNTEE TRANSELECTRICA SA B$"#%!M%!.!$"# ."!( &"!$# -!6&$# ! / %!!+"# ."%! &"! %&% $#%! )&$-#(% #%# .#"-!(-! !( + $&")! $"! $&()$#"!! ST C&(%(% / CNTEE TRANSELECTRICA SA B$"#%!

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  2/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  02 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  LISTA DE CONTROL A REVIIILOR:

  1D&$-#(% $%!+%:

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  2

  C&) )&$-#(%: ITI_EX_CNE_053

  N"$"%

  C&(%!(% "#*!+!# D%

  E&"%&"

  P"#(-#/

  N-#S#-(%"

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  3/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  03 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  CUPRINS:

  PAGINA DE GARDA 1

  LISTA DE CONTROL A REVIIILOR 2

  1 SCOP 4

  2 DOMENIU DE APLICARE 4

  3 DEFINITII SI PRESCURTARI 4

  31 D#f!(!%!! 4

  32 P"#$"%"!

  4 DOCUMENTE DE REFERINTA

  5 RESPONSABILITATI 7

  MOD DE LUCRU 8

  1 P"#+#(%"# 9#(#" 8

  11 T"(f&"-%&" )# %#(!(# %!. CPTf 420 8

  2 F! %#'(!$ 12

  21 T"(f&"-%&" )# %#(!(# %!. CPTf 420 12

  3 E,.&%"# %"(f&"-%&"# )# %#(!(# %!. CPTf 420 1

  31 A-."# 1

  32 P"#"# !( #,.&%"# 1

  33 E,.&%"# $"#(% 20

  34 A.#$%# !-.&"%(%# 20

  4 P&%%!!+"# 21

  7 M"! .#$!f!$# )# (%%# ! #$"!%%# -($!! ! PSI 21

  8 M"! .#$!f!$# ."!*!() -(9#-#(% -#)!! 21

  M"! .#$!f!$# ."!*!() -(9#-#(% $!%%!! 21

  10 M"! .#$!f!$# ."!*!() !%%!!# )# "9#(% 21

  11 I("#9!%""! 21

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  4/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  04 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  1 SCOP

  Scopul prezentei ITI_EX este de a reglementa activitatea de exploatare atransformatoarelor de tensiune tip !Tf "2#$ de fa%ricatie &uova Magrini 'alileo Italia(

  2 DOMENIU DE APLICARE

  )ceasta ITI_EX se aplica in statia "## *V ernavoda(

  3 DEFINITII SI PRESCURTARI31 D#f!(!%!!

  Transformator de masura+ un transformator proiectat sa alimenteze instrumente demasura$ contoare$ relee si alte aparate similare, Transformator de tensiune+ transformator de masura la care tensiunea secundara$ in

  conditii normale de exploatare$ este proportionala cu tensiunea primara, in situatia in careconexiunile sunt corect facute$ ung-iul de faza dintre cele doua tensiuni este foarteapropiat de zero, Tensiune maxima a sistemului (Um)+ valoare maxima a tensiunii intre fazele sistemului$ inconditii normale de functionare, Transformator de tensiune nelegat la pamant+ transformator de tensiune care are toatecomponentele infasurarii primare$ inclusiv %ornele acesteia$ izolate fata de pamant lanivelul nominal de izolatie corespunzator intregului aparat, Infasurare primara+ infasurare careia i se aplica tensiunea care se transforma, Infasurare secundara+ infasurare care furnizeaza tensiunea de alimentare pentru

  instrumente de masura$ contoare$ relee si alte aparate similare, Tensiune primara nominala+ valoare a tensiunii aplica%ila infasurarii primare care esteindicata pe placuta de identificare a transformatorului de tensiune si pe care se %azeazaperformantele aparatului, Tensiune secundara nominala+ valoare a tensiunii aplica%ila infasurarii secundare careeste indicata pe placuta de identificare a transformatorului de tensiune si pe care se%azeaza performantele aparatului, Raport de transformare real+ raport dintre o valoare a tensiunii pe infasurarea primara sivaloarea corespondenta a tensiunii pe infasurarea secundara, Raport de transformare nominal+ raport dintre valoarea tensiunii primare nominale si

  valoarea tensiunii secundare nominale, Eroare de tensiune (Eroare de raport)+ eroare pe care transformatorul de tensiune ointroduce in masurarea unei tensiuni atunci cand raportul de transformare real difera deraportul de transformare nominal, eroarea de tensiune$ exprimata procentual$ secalculeaza dupa urmatoarea formula+

  Eroare de tensiune .Eroare de raport/ 0*nx 1s 1p x 3## 4 5 6$

  1pin care+kn+ raport de transformare nominal,Up+ valoare a tensiunii primare,Us+ valoare a tensiunii secundare corespondenta aplicarii Uppe infasurarea primara, Unghi de faza+ diferenta de faza dintre vectorii tensiunilor primara$ respectiv secundara$directia vectorilor fiind aleasa astfel incat ung-iul dintre ei sa fie nul in situatiatransformatorului de tensiune ideal, aceasta definitie se aplica strict pentru tensiunisinusoidale, uzual$ ung-iul de faza se exprima in minute,

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  5/26

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  6/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  05 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  Clasa de precizie+ parametru al unui transformator de tensiune ale carui erori raman inlimitele specificate pentru conditii de exploatare prescrise,

  Sarcina+ admitanta a circuitului secundar exprimata in Siemens si factor de putere.inductiv sau capacitiv/, sarcina este data in mod uzual ca putere aparenta exprimata in V)$la un factor de putere specificat si la tensiunea secundara nominala, Sarcina nominala+ valoare a sarcinii pentru care sunt respectate cerintele de precizieprescrise pentru transformatorul de tensiune, Putere nominala+ valoare a puterii aparente .exprimata in V)$ pentru un factor de puterespecificat/ proiectata pentru a fi furnizata de catre circuitul secundar al transformatorului detensiune conectat la sarcina nominala$ la tensiunea secundara nominala, Tensiune maxima pentru echipament+ valoare maxima efectiva a tensiunii pentru caretransformatorul este proiectat din punct de vedere al izolatiei sale, Tensiune de tinere nominala (niel de izolatie nominal)!

  com%inatie de valori ale tensiuniicare caracterizeaza un transformator de tensiune din punct de vedere al capa%ilitatiiacestuia la efort dielectric, Sistem cu neutru izolat!sistem proiectat fara legatura la pamant$ cu exceptia aparatelorde masura sau protectie cu impedante foarte mari, Sistem rezonant legat la pamant (sistem legat la pamant prin "o"ina de stingere)! sistemlegat la pamant printro %o%ina cu o astfel de valoare a reactantei incat pe durata unuiscurtcircuit monofazat componenta inductiva a curentului de frecventa industriala prinrespectiva %o%ina compenseaza su%stantial componenta capacitiva, in cazul unui sistemrezonant legat la pamant curentul de scurtcircuit monofazat este limitat pana la o valoare lacare arcul electric in aer se autostinge, #actor de impamantare! intrun punct precizat .in general$ locul de montaj alec-ipamentului/ si pentru o configuratie data a sistemului trifazat$ raport exprimatprocentual dintre valoarea maxima efectiva a tensiunii de faza de frecventa industriala incazul unui scurtcircuit cu pamantul si valoarea efectiva a tensiunii de linie de frecventaindustriala care ar fi masurata in acel punct in lipsa scurtcircuitului cu pamantulsusmentionat, Sistem cu neutru legat la pamant!sistem proiectat cu neutru legat la pamant$ direct sauprintro rezistenta ori reactanta .%o%ina/ avand valori de natura sa reduca oscilatiiletranzitorii sau sa dea un curent suficient pentru o protectie selectiva in cazul unuiscurtcircuit monofazat,

  a/ un sistem .retea/ trifazat cu neutru efectiv legat la pamant are un factor de impamantarede maxim 7# 5 in orice punct al sau, in general$ aceasta conditie se o%tine daca$ inorice configuratie a sistemului$ raportul dintre reactanta de secventa -omopolara sireactanta de secventa directa este mai mic decat 8 si raportul dintre reactanta desecventa -omopolara si rezistenta de secventa directa este mai mic decat 3,

  %/ un sistem trifazat cu neutru neefectiv legat la pamant are un factor de impamantare carepoate depasi 7# 5 intrun punct al sau,

  Instalatie expusa+ instalatie in care aparatele sunt expuse supratensiunilor de origineatmosferica, un exemplu tipic este o instalatie racordata la 9E), Instalatie neexpusa+ instalatie in care aparatele nu sunt expuse supratensiunilor deorigine atmosferica, un exemplu tipic este o instalatie racordata la 9ES, #recenta nominala+ valoare a frecventei pe care se %azeaza cerintele standardelorpentru transformatoare de tensiune, #actor de tensiune nominal+ factor de multiplicare care daca se aplica valorii tensiuniiprimare nominale rezulta valoarea maxima a tensiunii pentru care transformatorul detensiune respecta cerintele relevante din punct de vedere al comportarii sale termice$ introperioada de timp specificata si incadranduse in valorile prescrise ale preciziei,

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  7/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  0 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  Comportare in conditii de poluare+ IE :#73; defineste patru nivele .clase/ de poluareatmosferica .1sor$ Mediu$ 'reu si o%ina de ompensare, ca$ cc+ curent alternativ$ curent continuu, CE CT$ C&E+ entrul de Exploatare onstanta$ Statia "## *V ernavoda, clp+ cutit de legare la pamant, CT%+ omisia Te-nica de )vizare, #E+

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  8/26

  4 DOCUMENTE DE REFERINTA

  Transformatoare capacitive de tensiune tip !Tf Instructiuni de montaj si mentenanta A&uova Magrini 'alileo Italia .CCC(siemens(itApoCer$ CCC(vatec-td(com/,

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420

  DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  07 / 24

  REVIIE:ST CONSTANTA 2

  o Manualul sistemului integrat calitate$ mediu$ securitate Di sntate Fn munc G cod TE9MSIIS?,

  o InstrucHiunea proprie de securitate a muncii pentru instalaHii electrice Fn exploatareI(!(S(M(I(E(E($ cod TE9 37(#7,

  o 9egea 83A3"(#J(2##: G a securitHii Di sntHii Fn munc,o K('(=( 3"2;A33(3#(2##: G pentru apro%area &ormelor metodologice de aplicare a

  prevederilor 9egii securitHii Di sntHii Fn munc nr(83A3"(#J(2##:,o "(; K('(=( J3A2:(#J(2##: G privind cerinHe minime pentru semnalizarea de securitate

  DiAsau sntate la locul de munc ,o "(: K('(=( 3#3A3:(#7(2##: G privind cerinHe minime de securitate Di sntate pentrulocul de munc ,

  o "(J K('(=( 33":A8#(#7(2##: G privind cerinHe minime de securitate Di sntate pentruutilizarea Fn munc de ctre lucrtori a ec-ipamentelor de munc ,

  o "(7 K('(=( 338:A8#(#7(2##: G privind cerinHele minime de securitate Di sntatereferitoare la expunerea lucrrilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice(,

  o "( !(?( LBotare cu ec-ipament individual de protecHie L cod TE9 ##(28$,o "(3# !E #28A72 =egulament privind Fndatoririle personalului de de servire operativ din

  tur$ din centrale Di reHele electrice,o "(33 !E 32:A72 =egulament de exploatare te-nic a ec-ipamentelor electrice din

  distri%uHia primar,o "(32 &TE##A3#A## G =egulament 'eneral de Manevre Fn instalaHiile electrice ,o "(38 &TI GTE9=##22##J##J ncercrile Di msurtorile la ec-ipamentele electrice

  din cadrul =ET .separatoare/,o "(3"( !E ##A8 G &orme de prevenire$ stingere Di dotare Fmpotriva incendiilor pentru

  producerea$ transportul Di distri%uHia energiei electrice Di termice ,o "(3; 'estionarea deDeurilor rezultate Fn urma activitHii de exploatare$ respectiv de

  mentenanH$ Fn conformitate cu prevederile TE9 2(#,o "(3: Monitorizarea si mas( activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului TE92

  32o "(3J TE9 33(## G ontrolul produsului neconformo "(37 ST T #8(38 G

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  9/26

  5 RESPONSABILITATI1. Directorul tehnic al S.T.Constanta :

  - Aproba prin semnatura prezenta instructiune tehnica interna de exploatare.

  2. Seful Serviciului Tehnic :

  - izeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise ..

  !. Seful C.". Constanta :

  - erifica corectitudinea informatiilor scrise in instructiune si confirma acesta prin semnatura #

  $. %esponsabilul cu elaborarea instructiunii :- &n urma documentarii' intocmeste instructiunea tehnica interna de exploatare #

  - Asi(ura reactualizarea instructiunii ori de cate ori este nevoie.

  ). Seful Serviciului "xploatare :

  - izeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise.

  -

  *. Seful Serviciului Calitate' +ediu' Securitate si Sanatate in munca:

  - izeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:

  DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  08 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  6. MOD DE LUCRU1 P"#+#(%"# 9#(#"11 T"(f&"-%&" )# %#(!(# %!. CPTf 420

  Transformatorul de tensiune tip !Tf "2# are la %aza peste 7# de ani de experienta indomeniul proiectarii$ dezvoltarii$ incercarii si fa%ricatiei de transformatoare de masurapentru inalta si foarte inalta tensiune, constructia este ro%usta si %ine armonizata cu diverseaparate ce ec-ipeaza statii electrice din toata lumea( )paratul consta din doua unitati capacitive$ in carcasa din portelan de culoare maro si ounitate electromagnetica$ in cuva metalica, 2 dintre cele 8 componente se asam%leaza pesantier .o unitate capacitiva se monteaza in fa%rica peste cea electromagnetica/( 1nitateaelectromagnetica este complet imersata in ulei si inc-isa ermetic in cuva metalica .a sevedea

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  10/26

  F!9" 01: Betalii constructive pentru o unitate electromagnetica din componentatransformatorului de tensiune tip !Tf "2#(

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  11/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  0 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 02: Sc-ema electrica a transformatorului de tensiune tip !Tf "2#(

  ) %orna IT & %orna neutru circuit primar3 condensatoare IT ' %orna de legare la pamant2 condensatoare MT 9 %o%ina de acord? %orna TI< .@T/ TV transformator MT

  T cordon de legare la pamant %orna TI< S eclator

  < filtru antiferorezonanta

  Transformator de T (T0)+ transformator electromagnetic co%orator de tensiune,raportul de transformare este de .3 A .2# A N8// 4 *V 6 din tensiunea furnizata de catredivizorul capacitiv, in acest mod se o%tine @T pentru alimentarea circuitelor de masura si acelor de protectie etc( conectate la infasurarile secundare ale transformatorului de tensiune,TV lucreaza cu valori reduse ale inductiei si are infasurari auxiliare pentru alimentareafiltrului antiferorezonanta si pentru corectarea raportului de transformare altransformatorului de tensiune, o"ina de acord ($)+ %o%ina cu inductanta varia%ila care are rolul de a compensaefectul capacitiv generat de catre divizorul de tensiune, #iltru antiferorezonanta (#)+ este acordat astfel incat suprima toate componentele.su%armonici$ fenomene tranzitorii/ suscepti%ile de a genera ferorezonanta, Eclator (S)+ protejeaza circuitul de MT impotriva oricaror tipuri de supratensiuni,tensiunea de amorsare este de circa 8# *V .valoare efectiva/ la frecventa industriala(

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  12/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  10 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 03:Transformator de tensiune tip !Tf "2#$ sim%ol TT &23$ faza =$ montat pediametrul 12 9E) "## *V onstanta &ord .diametrul 2$ 92/(

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  13/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  11 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 04:Transformatoare de tensiune tip !Tf "2# .fazele S si T fiind ec-ipate pentruTI

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  14/26

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  15/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  13 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 05:'a%arit si detalii constructive transformator de tensiune tip !Tf "2# neec-ipat pentru TI

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  16/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  14 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA

  F!9" 0:'a%arit si detalii constructive transformator de tensiune tip !Tf "2# ec-ipat pentru TI

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  17/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  15 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 07:'a%arit si detalii constructive cutie accesorii pentru TI< care ec-ipeaza .dacaeste cazul/ transformatorul de tensiune tip !Tf "2#(

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  18/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  1 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 08:Sc-ema electrica cutie accesorii pentru TI< care ec-ipeaza .daca este cazul/transformatorul de tensiune tip !Tf "2#(

  C"$%#"!%!$! %#'(!$# $$#&"!! .#(%" TIF

  C"$%#"!%!$! %#'(!$# )"

  Inductanta nominala+ "# mK)%ateri maxime admisi%ile fata de inductanta nominala+ R ; 5urent permanent nominal .IE/+ 3 )urent de scurta durata .#$2 s$ IE/+ ;# )&ivel maxim impuls de tensiune .valoare de varf$ IE/+ 3# *V

  C"$%#"!%!$! %#'(!$# )#$"$%&"Tensiune nominala .IE/+ 3 *VTensiune minima de amorsare la frecventa industriala

  .valoare efectiva$ IE/+ 3$; *V

  urent nominal de descarcare .IE/ ; *)&ivel minim impuls de tensiune pentru amorsare

  .valoare de varf$ IE/+"$; *V

  C"$%#"!%!$! %#'(!$# $.&ivel izolatie+ 3# *Vapacitate de descarcare .:# s$ IE/+ 2## )

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  19/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  17 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 0:utie de %orne secundare care ec-ipeaza transformatorul de tensiune tip!Tf "2# cu 8 infasurari secundare(

  3 placuta cu sc-ema electrica 2 %orna de legare la pamant .M7/

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  20/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  18 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  F!9" 10:utie de %orne secundare care ec-ipeaza transformatorul de tensiune tip!Tf "2# cu " infasurari secundare(

  3 placuta cu sc-ema electrica 2 %orna de legare la pamant .M7/

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  21/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  1 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  3 E,.&%"# %"(f&"-%&"# )# %#(!(# %!. CPTf 42031 A-."#

  In cadrul proiectului de rete-nologizare a statiei "## *V ernavoda sau prevazut 27 detransformatoare de tensiune tip !Tf "2# .numite in continuare TT/( Bintre acestea$ 8 TTau cate " infasurari secundare si sunt racordate la 12, restul de 2; TT au cate 8 infasurarisecundare(TT tip !Tf "2# se distri%uie dupa cum urmeaza+Biametrul 3 9E) "## *V Medgidia Sud .93/ G 13+ 8 TT racordate la 9E) "## *V Medgidia Sud .93/$ din care 2 TT .fazele = si T/ suntec-ipate pentru TI

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  22/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SAINSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:

  DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  20 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  9a preluarea TT in vederea introducerii in exploatare !S? va urma prevederile !E 32:( Se vor verifica+existenta documentelor de incercari pentru TT$ care sa certifice faptul ca aparatul este%un pentru exploatare$ cu accentul cuvenit pe %uletinele de incercari ale uleiului,verticalitatea TT,starea im%inarilor dintre unitati,starea izolatoarelor din portelan+ fisuri$ sparturi$ depuneri$ urme de arc electric,starea flanselor si a materialului de fixare a acestora,starea de etanseitate la im%inarile dintre izolatoarele din portelan si flanse+ lipsa urmelor

  de ulei,starea indicatorului si nivelul de ulei,starea cuvei metalice+ integritatea generala$ integritatea cutiei de %orne$ integritatea%usonului de ulei$ lipsa urmelor de ulei$ conformitatea legaturii la pamant a partii metalice sia %ornei TI< .in cazul TT neec-ipate pentru TI

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  23/26

  Monitorizarea atenta pe parcursul exploatarii a nivelului de ulei din cuva unitatiielectromagnetice a TT este esentiala, orice a%atere semnificativa de la reperul de nivelnominal al vizorului dedicat va fi tratata in cel mai scurt timp conform prevederilor !? codSTT#8(38(

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  21 / 24REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  Experienta practica a !S? are un rol important in ceea ce priveste aprecierea corecta anivelului de ulei din cuva unitatii electromagnetice a TT$ incepand c-iar de la acurateteao%servatiei propriuzise( Se va tine cont de temperatura am%ianta factor semnificativ de influenta( Be exemplu$se mentioneaza ca in cazuri exceptionale$ in care TT a fost retras din exploatare pe operioada in care temperatura am%ianta a fost foarte joasa$ nivelul de ulei o%servat duparepunerea su% tensiune poate fi redus G desi starea TT ramane normala(

  Bemontarea completa a TT necesita evacuarea uleiului electroizolant si conduce lacontactul componentelor interne ale unitatii electromagnetice cu atmosfera( Este cu desavarsire interzis sa se remonteze TT fara tratament termic preventiv su% vidintens$ incercari corespunzatoare si asistenta te-nica agreata cu producatorul aparatului( TT tip !Tf "2# au etanseitatea garantata pe toata durata de viata$ motiv pentru care&uova Magrini 'alileo nu impune efectuarea de incercari ale mediului electroizolant intern,daca apare necesitatea prelevarii unor pro%e de ulei$ se va respecta cu strictete proceduraindicata de catre fa%ricant( In mod similar vor fi tratate si eventualele scurgeri minore deulei( 1nitatile de condensatoare ale TT nu pot fi desc-ise$ indiferent de motiv( Baca se voro%serva scurgeri de ulei la capetele izolatoarelor din portelan$ TT nu mai este %un pentruexploatare si tre%uie reparat in fa%rica, similar se va proceda si in situatia spargerii unuiizolator insotita de scurgeri de ulei( ate o %orna a fiecarei infasurari secundare a TT se leaga in mod o%ligatoriu la pamant$pentru a se respecta conditiile de electrosecuritate( In cazul disparitiei unei tensiuni secundare pe timpul exploatarii TT !S? va actiona deurgenta conform prevederilor !? cod STT#8(38( TT care au ca mediu electroizolant intern uleiul pot genera contaminari ale solului( Insituatia aparitiei unui asemenea incident !S? va aplica prevederile !? MM aferente( TT sunt aparate cu grad ridicat de periculozitate( ?rice activitate in sarcina !S? conformprezentei ITI_EX se va face derula cu stricta respectare a prevederilor legale in vigoare

  privind SSM si !SI(4 P&%%!!+"#

  )tunci cand un TT tip !Tf "2# este retras definitiv din exploatare si dezafectat datoritadepasirii duratei de viata sau a unei defectari iremedia%ile rezulta o serie de materiale$ alcaror impact asupra mediului tre%uie analizat(? parte dintre aceste materiale sunt deseuri recicla%ile$ ca de exemplu metalele feroase sineferoase(Besi face parte tot din categoria deseurilor recicla%ile$ uleiul electroizolant are un regimaparte$ deoarece este daunator pentru mediu(? alta parte dintre materialele care rezulta din dezafectarea unui TT tip !Tf "2# sunt

  deseuri nerecicla%ile$ cel putin in conditiile te-nologiilor actuale(Se va actiona respectanduse prevederile legislatiei de mediu in vigoare$ ale !? MMaplica%ile$ ca si cele ale !? privind casarea mijloacelor fixe(Bezafectarea TT se va face de catre un contractor specializat$ in conditiile legii(

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  24/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  22 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  7 M"! .#$!f!$# )# (%%# ! #$"!%%# -($!! !ersonalul care efectueaz control Fn instalaHii va purta ec-ipamentul de protecHiecorespunztor(.casca de protectie$salopeta .-alat/de protectie$ cizme electroizolante/$ iarinstalatiile se vor considera su% tensiune( Be asemeneain timpul controalelor se vorrespecta+

  - toate prescripHiile energetice Fn vigoare la data controlului,

  - InstrucHiune proprie de securitate a muncii pentru instalaHiile electrice Fn exploatareI!SMIEE $ cod TE9 37(#7 9egea 83A3"(#J(2##: G a securitHii Di sntHii Fn munc,

  K('(=( 3"2;A33(3#(2##: pentru apro%area &ormelor metodologice de aplicare aprevederilor 9egii securitHii Di sntHii Fn munc nr( 83A3"(#J(2##:,

  K('(=( J3A2:(#J(2##: privind cerinHele minime pentru semnalizarea desecuritate DiAsau de sntate la locul de munc,

  K('(=( 3#3A3:(#7(2##: privind cerinHele minime de securitate Di sntate pentrulocul de munc, K('(=( 33":A8#(#7(2##: privind cerinHele minime de securitate Di sntate pentruutilizarea Fn munc de ctre lucrtori a ec-ipamentelor de munc,

  K('(=( 338:A8#(#7(2##: G privind cerinHele minime de securitate Di sntatereferitoare la expunerea lucrrilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice( Botare cu ec-ipament individual de protecHie cod TE9 ##(28(ontrolul instalatiilor se poate efectua de catre o singura persoana$ avand cel putin grupa aa IIa S(M(9a efectuarea controlului sunt interzise+

  executarea oricaror lucrari, demontarea ingradirilor,

  urcarea pe suportii instalatiilor( In timpul controlului tre%uie considerata instalatia su% tensiune$ c-iar in cazul in carese cunoaste ca este scoasa de su% tensiune(

  8 M"! .#$!f!$# )# ."&%#$%! -#)!!

  =esponsa%ilitatile personalului de exploatare privind protectia mediului + urmareste ca sa fie aplicata si respectata legislatia de mediu , raspunde de protectia mediului in activitatea pe care o desfasoara , informeaza operativ seful ierar-ic asupra pro%lemelor de mediu deose%ite aparute lalocul de munca , la receptia lucrarilor urmareste aspectele de mediu + ec-ipele care au executat lucrarisa inlature eventualele prejudicii aduse mediului ,

  materialele folosite in timpul lucrarilor de catre executanti sa fie ridicate de catreacestia si depozitate corespunzator conform prevederilor mediu din contract ,

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  25/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  23 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  terenul deteriorat sau poluat in timpul lucrarilor sa fie adus la starea initiala$ costurilefiind suportate de executantul lucrarii ,

  deseurile rezultate in urma lucrarilor$ ec-ipamente inlocuite$ se vor depozitacorespunzator dupa cum va indica seful statiei$ seful de tura sau admitentul lucrarii $ sauconform contractului se vor ridica imediat de catre executant care va face dovadavalorificarii sau depozitarii lor , scurgerile de ulei depistate in instalatii vor fi trecute in registrul de neconformitati invederea rezolvarii lor cat mai repede(

  9a supraveg-erea$ respectiv la efectuarea controlalelor in instalatii se va respectalegislatia de protectia mediului in vigoare si se vor urmri+

  Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediuluiconform procedurii cerute de standard TE92(32

  !oluarile accidentale$urmare a funcHionrii anormale ale acestora Di se va

  acHiona pentru reglarea lor Fn conformitate cu L!rogramul de prevenire Di com%atereapolurilor accidentale 'estionarea deseurilor rezultate Fn urma activitHii de exploatare respectiv dementenanH$ Fn conformitate cu prevederile TE9 2(#(

  Inpectorul MM culege informatiile necesare pentru analiza neconformitatilor de mediuidentificate(

  M"! .#$!f!$# ."!*!() -(9#-#(% $!%%!!

  Toate neconformitatile aparute in exploatare$ se vor consemna conform procedurilorspecifice +

  TE9 #8(38( Transmiterea de catre sucursalele de transport a informatiilor privindevenimentele accidentale (

  TE9 33(## ontrolul produsului neconform STT #8(38(

 • 7/25/2019 Copie a ITI-EX CNE-053 Trafo Tensiune CPTf420-bun.doc

  26/26

  CNTEE TRANSELECTRICA SA INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA COD:DE EXPLOATARE ITI_EX_CNE_053

  TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE TIP CPTf 420DE FABRICATIE NUOVA MAGRINI GALILEO ITALIA

  PAGINA:

  24 / 24

  REVIIE:

  ST CONSTANTA 2

  9a utilizarea instalaHiilor$ dispozitivelor$ ec-ipamentelor$ aparatelor$ maDinilor Diutilajelor$ de orice categorie este o%ligatorie respectarea instrucHiunilor de funcHionare$

  folosire DiFntreHinere$ precum Di a normelor Di masurilor specifice de prevenire Di stingere a incendiilor$emise Diapro%ate potrivit legii( !e timpul exploatrii instalaHiilor aferente construcHiilor Di instalaHiilor te-nologice seinterzice+

  a/ utilizarea necorespunztoare a sistemelor$ instalaHiilor$ aparatelor Di ec-ipamentelorsau solicitarea acestora peste limita admisa,

  %/ funcHionarea peste programul sta%ilit sau neasigurarea supraveg-erii conforminstrucHiunilor de funcHionare,

  c/ funcHionarea fr sisteme$ aparate Di ec-ipamente$ necesare pentru controlul Di

  menHinerea parametrilor privind siguranHa Fn funcHionare sau Fnlocuirea acestora cualtele supradimensionate,FntreHinerea necorespunztoare a elementelor prevzute pentru izolare termica sau electricaori pentru separare,

  d/ depDirea termenelor sta%ilite pentru efectuarea lucrrilor de FntreHinere Di reparaHii sauexecutarea necorespunztoare a acestora,

  e/ executarea lucrrilor de FntreHinere Di reparaHii sau a unor modificri de ctre personalneautorizat Di necalificat(

  1tilizarea focului desc-is Fn locuri cu pericol de incendiu Di pe timp de vnt este interzisa(9ocurile .zonele/ cu pericol de incendiu$ Fn care se aplica aceasta interdicHie$ se sta%ilesc Dise marc-eaz de persoanele Fn drept(

  In cazul aparitiei unei situatii de urgenta .incendiu$ calamitate$ etc / personalul operationalva interveni in conformitate cu prevederile 9egii nr("73 A 2##" G !rotectia civila(

  11 I("#9!%""!a/ =egistrul de neconformitat evinimente accidentale existent in statia ernavoda(%/ =egistrul de neconformitati in format electronic existent la E onstanta(