Detectarea denaturarilor performantei financiare si ...

of 8 /8
5 CUPRINS Lista figurilor ...................................................................................................................................................8 Lista tabelelor .............................................................................................................................................. 10 Lista abrevierilor ........................................................................................................................................ 12 INTRODUCERE Contextul general al cercetării ............................................................................................................. 13 Motivaţia și importanţa cercetării întreprinse.............................................................................. 15 Actualitatea temei cercetării și stadiul cunoașterii..................................................................... 16 Obiective și ipoteze de lucru urmărite în cercetare .................................................................... 19 Metodologia cercetării știinţifice ........................................................................................................ 20 Conţinutul sintetic al capitolelor ......................................................................................................... 23 Capitolul 1. ABORDĂRI TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND PERFORMANŢ A ENTIT ĂŢILOR ECONOMICE 1.1. Definirea performanţei globale şi financiare......................................................................... 27 1.2. Performanţa financiară a entităţii – obiectiv prioritar al stakeholderilor ............... 30 1.3. Indicatori cantitativi ai performanţei financiare ................................................................. 32 1.3.1. Rezultatul contabil indicator pentru utilizatorii neiniţiaţi? .......................... 32 1.3.2. Aprecierea performanţei pe baza cash-flow-ului .................................................. 39 1.3.3. Indicatori cantitativi ai performanţei financiare utilizaţi în mediul de afaceri ........................................................................................................... 47 1.4. Indicatori calitativi ai performanţei .......................................................................................... 50 1.4.1. Raportarea non-financiară .............................................................................................. 50 1.4.2. Indicatori calitativi de performanţă utilizaţi în practică .................................... 55 1.5. Cercetare empirică privind informaţiile financiar-contabile considerate de stakeholderi relevante în aprecierea performanţei ......................... 56 Capitolul 2. DISIMULAREA PERFORMANŢEI FINANCIARE PRIN RAȚIONAMENTE CONTABILE CONSPIRATIVE 2.1. Rolul contabilităţii creative în „stimularea” performanţei .............................................. 64 2.1.1. Poziţionări conceptuale privind definirea contabilităţii creative .................. 64 2.1.2. Scopuri, mijloace, motivaţii și efecte ale contabilităţii creative ...................... 70 2.2. Raţionamentul profesional – teren favorabil contabilităţii creative .......................... 76 2.3. Modele de politici contabile şi influenţa lor asupra performanţei financiare ........ 78 2.3.1. Politici contabile privind activele imobilizate ........................................................ 78 2.3.2. Politici contabile privind stocurile ............................................................................... 85 2.3.3. Recunoașterea contractelor de construcţii .............................................................. 90 2.3.4. Tratamentul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare .............................................. 92 2.4. Frauda contabilă ................................................................................................................................ 95 2.5. Mijloace de detectare a denaturării cifrelor contabile ...................................................... 99

Embed Size (px)

Transcript of Detectarea denaturarilor performantei financiare si ...

Detectarea denaturarilor performantei financiare si asigurarea stakeholderilor asupra calitatii castigurilor - Mihaela-Maria Mihalcea5
CUPRINS
INTRODUCERE
Capitolul 1. ABORDRI TEORETICE I PRACTICE PRIVIND
PERFORMANA ENTITILOR ECONOMICE 1.1. Definirea performanei globale i financiare......................................................................... 27 1.2. Performana financiar a entitii – obiectiv prioritar al stakeholderilor ............... 30 1.3. Indicatori cantitativi ai performanei financiare ................................................................. 32
1.3.1. Rezultatul contabil – indicator pentru utilizatorii neiniiai? .......................... 32 1.3.2. Aprecierea performanei pe baza cash-flow-ului .................................................. 39 1.3.3. Indicatori cantitativi ai performanei financiare utilizai
în mediul de afaceri ........................................................................................................... 47 1.4. Indicatori calitativi ai performanei .......................................................................................... 50
1.4.1. Raportarea non-financiar .............................................................................................. 50 1.4.2. Indicatori calitativi de performan utilizai în practic .................................... 55
1.5. Cercetare empiric privind informaiile financiar-contabile considerate de stakeholderi relevante în aprecierea performanei ......................... 56
Capitolul 2. DISIMULAREA PERFORMANEI FINANCIARE
PRIN RAIONAMENTE CONTABILE CONSPIRATIVE 2.1. Rolul contabilitii creative în „stimularea” performanei .............................................. 64
2.1.1. Poziionri conceptuale privind definirea contabilitii creative .................. 64 2.1.2. Scopuri, mijloace, motivaii i efecte ale contabilitii creative ...................... 70
2.2. Raionamentul profesional – teren favorabil contabilitii creative .......................... 76 2.3. Modele de politici contabile i influena lor asupra performanei financiare ........ 78
2.3.1. Politici contabile privind activele imobilizate ........................................................ 78 2.3.2. Politici contabile privind stocurile ............................................................................... 85 2.3.3. Recunoaterea contractelor de construcii .............................................................. 90 2.3.4. Tratamentul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare .............................................. 92
2.4. Frauda contabil ................................................................................................................................ 95 2.5. Mijloace de detectare a denaturrii cifrelor contabile ...................................................... 99
Mihaela-Maria MIHALCEA
2.5.1. Corelaii între rezultatul exerciiului i fluxurile de trezorerie ...................... 99 2.5.2. Detectarea riscului de manipulare contabil utilizând modelul
Beneish pentru companiile cotate la BVB ............................................................ 107 2.5.3. Modelul Jones/Dechow pentru determinarea
managementului câtigurilor .................................................................................... 119 Capitolul 3. CALITATEA CÂTIGURILOR – DEZIDERAT ESENIAL
AL STAKEHOLDERILOR 3.1. Definirea calitii câtigurilor ................................................................................................... 122 3.2. Studiu privind percepia general asupra calitii câtigurilor
în România ....................................................................................................................................... 124 3.3. Calitatea câtigurilor pentru companiile cotate la BVB
în viziunea Thomson Reuters .................................................................................................. 130 3.4. Calitatea câtigurilor prin prisma sustenabilitii i a capacitii
lor predictive ................................................................................................................................... 137 3.5. Calitatea câtigurilor – indicator al calitii raportrilor financiare ........................ 145 3.6. Aprecierea calitii câtigurilor în funcie de indicatorii de performan ............ 150 3.7. Relaia dintre managementul câtigurilor i calitatea lor ............................................ 157
Capitolul 4. METODE DE COMBATERE A MANIPULRII CONTABILE
I DE ASIGURARE A STAKEHOLDERILOR ASUPRA CALITII CÂTIGURILOR
4.1. Rolul guvernanei corporative în limitarea manipulrii contabile ........................... 160 4.1.1. Studiu empiric privind guvernana corporativ în rândul
companiilor cotate la Bursa de Valori Bucureti .............................................. 166 4.1.2. Corelaia dintre scorul de guvernan corporativ i riscul
de manipulare contabil, respectiv calitatea câtigurilor ............................. 170 4.2. Comunicarea i transparena în raportarea financiar ................................................. 172
4.2.1. Studiu de caz privind comunicarea companiilor listate prin intermediul paginilor proprii de internet .................................................. 177
4.3. Rolul auditului în limitarea contabilitii creative i în asigurarea calitii câtigurilor ...................................................................................................................... 180
4.4. Normalizarea i armonizarea contabil: inhibarea creativitii prin standardizare ........................................................................................................................ 185
4.5. Principiile contabile – promotor al calitii câtigurilor ............................................... 189 4.6. Rolul eticii în combaterea manipulrii contabile ............................................................. 194
CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUII PROPRII, LIMITE I PERSPECTIVE ALE CERCETRII ............................................................................................ 201
Concluzii generale ................................................................................................................................... 201 Contribuii proprii .................................................................................................................................. 212 Limite i perspective ale cercetrii .................................................................................................. 216
REFERINE BIBLIOGRAFICE ...................................................................................................... 219 ANEXE ............................................................................................................................................... 235
ANEXA 1 Chestionar privind informaiile financiar-contabile considerate de stakeholderi relevante în aprecierea performanei ...................................... 235
Detectarea denaturrilor performanei financiare i asigurarea stakeholderilor asupra calitii câtigurilor
7
ANEXA 2 Extras din algoritmul de calcul al scorurilor M-Beneish i Robu pentru companiile cotate pe piaa reglementat a BVB .................................... 237
ANEXA 3 Studiu referitor la percepia asupra calitii câtigurilor .................................. 238 ANEXA 4 Calitatea câtigurilor (EQ) raportat de Thomson Reuters
pentru companiile cotate la BVB ................................................................................. 241 ANEXA 5 Prelucrri STATA privind persistena câtigurilor .............................................. 247 ANEXA 6 Rezultate STATA privind modelarea calitii câtigurilor ................................ 249 ANEXA 7 Extras excel mod de calcul capacitate predictiv .................................................. 256 ANEXA 8 Carta Alb a comunicrii companiilor listate .......................................................... 257
Detectarea denaturrilor performanei financiare i asigurarea stakeholderilor asupra calitii câtigurilor
13
INTRODUCERE
economiei. Buna funcionare a acestora este asigurat de agenii prezeni
pe pieele de capital: pe de o parte, companiile listate care îi prezint
scenariul mai mult sau mai puin realist prin intermediul raportrilor
contabile, i investitorii interesai care dau replicile prin deciziile lor de
investiie, pe de alt parte. Atragerea finanrii prin intermediul pieelor de
capital sau al sistemului bancar, crearea unor relaii puternice de afaceri cu
clienii i furnizorii, stabilitatea salariailor sunt obiective de baz ale
entitilor economice pentru atingerea crora imaginea companiei joac un
rol important. Situaiile financiare sunt surse principale de informare
pentru stakeholderi pe baza crora acetia îi fundamenteaz deciziile. Îns
cât de exacte sunt informaiile prezentate, cât de obiective, relevante i
complete, astfel încât utilizatorii s aib încredere în ele? Maximizarea
beneficiilor în mod machiavelic poate determina o companie s manipuleze
cifrele i informaiile raportate în situaiile financiare, în detrimentul
tuturor stakeholderilor. În aceast paradigm intervine lucrarea de fa
prin prezentarea cilor prin care performana financiar poate fi
disimulat, prin recomandarea unor indicatori care ajut la o apreciere
corect a performanei, propunerea unor metode de detectare a
manipulrii contabile i de asigurare asupra calitii câtigurilor, scopul
fiind acela al protejrii intereselor stakeholderilor mai puin informai.
Manipularea contabil poate îmbrca forma ademenitoare a
contabilitii creative (sau a managementului câtigurilor, sinonim american
al aceluiai fenomen) sau pe cea agresiv, a fraudei contabile. Contabili-
tatea creativ este o tem actual i controversat, un subiect de interes
atât pentru profesionitii contabili, cât i pentru utilizatorii informaiei
financiar-contabile.
În încercarea de a descifra aceast „cutie a Pandorei”, dup cum au
numit unii autori contabilitatea creativ, prerile sunt dintre cele mai
Mihaela-Maria MIHALCEA
diverse. Cert este c ea „distorsioneaz calitatea informaiei, rezultatele i
performana financiar, reuind s angreneze în vârtejul ei manageri,
contabili, auditori mai puin scrupuloi care prin mijloace îndoielnice caut
s-i însueasc avantaje necuvenite”1. În contextul contabilitii creative,
informaiile îi pierd calitatea, performana financiar, dei atrgtor
prezentat, este alterat, iar interesul stakeholderilor este subminat.
Cu toate c se difereniaz de frauda contabil prin faptul c respect
litera legii, dar nu i spiritul ei, acest lucru nu face contabilitatea creativ mai
puin periculoas. Din contr, o face mai îneltoare i mai greu de detectat.
Grea se anun i lupta împotriva acestor practici atâta timp cât nu
putem miza pe moralitatea celor implicai, deoarece contabilitatea creativ
este o problem de etic, de principii. Ea decurge din subiectivitatea inerent
raionamentului profesional exercitat în interpretarea tranzaciilor econo-
mice, în stabilirea estimrilor, în alegerea politicilor contabile, subiectivitate
care poate transforma imaginea fidel într-o imagine convenabil.
Victimele acestui fenomen sunt investitorii existeni i poteniali,
împrumuttorii i ali creditori în deciziile pe care acetia le iau pe baza
informaiilor financiare. Prin aceast cercetare îi prevenim ca în inter-
pretarea performanei s îi îndrepte atenia i spre notele explicative, spre
situaia fluxurilor de numerar, spre o analiz mai detaliat a informaiilor
publicate i disponibile.
Caracterul subtil al managementului câtigurilor nu face acest
fenomen mai puin periculos decât frauda contabil. În fond, ambele sunt
negative i imorale, doar c efectele contabilitii creative se rsfrâng în
primul rând asupra acionarilor, investitorilor i a creditorilor, în timp ce
frauda contabil afecteaz în principal statul i se îndeprteaz de trâmul
legalitii. Din acest punct de vedere, contabilitatea creativ este mai puin
condamnat, îns efectele sale negative pot cpta aceeai anvergur ca în
cazul fraudei. În plus, nu tot ceea ce este legal este i moral. Cercetarea de
fa abordeaz cu prioritate managementul câtigurilor, îns cum limita
dintre cele dou fenomene este foarte alunecoas, metodele de detectare a
1 Burja V. & Mihalcea, M.M., Dohan (Litan), C.S., The effects of creative accounting on the quality of financial accounting information, Conferina tiinific Internaional Studeneasc - Ediia a III-a, „Provocrile Contabilitii În Viziunea Tinerilor Cercettori”, 15 martie 2019, Chiinu, Republica Moldova https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/ handle/1234567890/567/Burja_V_Mihalcea_M-M_Dohan%20%28Litan_C- S_%29%20conf_con_15.03.19.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Detectarea denaturrilor performanei financiare i asigurarea stakeholderilor asupra calitii câtigurilor
15
manipulrii contabile abordate în demersul nostru tiinific pot fi cu succes
implementate preliminar unei cercetri de detaliu a actelor de fraud.
Performana, sub diferitele ei forme, este cea care impulsioneaz
deciziile de a investi într-o companie. O abordare complex a performanei
presupune nu numai analiza profitabilitii, dar i a lichiditii, în paralel.
Compararea rezultatului operaional cu fluxurile de numerar din activitatea
operaional, raportul dintre rezultatul din exploatare i rezultatul brut al
perioadei sunt câteva procedee aflate la îndemân care ne pot asigura
asupra realitii i sustenabilitii performanelor raportate. Aprofundând,
în literatura de specialitate au fost elaborate modele econometrice complexe
care pot calcula riscul de manipulare a situaiilor financiare, unul dintre ele
fiind cel dezvoltat de profesorul Messod Beneish2. Dechow ne ofer un alt
model care poate calcula gradul calitii câtigurilor. Îns cum a preveni este
mai uor decât a trata, vom oferi reete care s elimine de la origini
manipularea contabil, asigurând astfel calitatea câtigurilor.
Motivaia i importana cercetrii întreprinse
Motivaia abordrii temei pornete de la influena pe care lipsa
informaiei sau redarea unei informaii false o poate avea asupra deciziilor
stakeholderilor, producându-se efectul de boomerang asupra entitii
economice, cu efecte pân la nivel macroeconomic.
Performana financiar este un subiect de interes pentru întreg mediul
antreprenorial, de la manageri, la investitori i profesioniti contabili.
Abordarea ei prin latura creativ dorete s-i pun pe toi în tem în ceea ce
privete efectele seductoare, dar totodat îneltoare ale unei prezentri
creative a performanei în situaiile financiare. De aceea este important o
analiz mai aprofundat a performanei în scopul detectrii rezultatelor
manipulate i al asigurrii calitii câtigurilor.
Tema este relevant i util pentru utilizatorii informaiilor financiar-
contabile, în special pentru investitori, care se pot lsa sedui de o abordare
unilateral a performanei pe baza profitului. Lucrarea îi avertizeaz c
performana nu este sinonim cu profitabilitatea, demonstrându-le c profi-
tul este relativ i puternic influenat de raionamentul profesional subiectiv,
îndreptându-le mai departe atenia spre situaia fluxurilor de numerar i
2 Beneish, M. D., (1999), The Detection of Earnings Manipulation, Financial Analysts Journal, 55(5), 24–36.
Mihaela-Maria MIHALCEA
16
spre comparaia dintre cele dou, dar i spre alte metode de detectare a
managementului câtigurilor sau de apreciere a calitii câtigurilor.
Cercetarea se concentreaz pe modul în care calitatea informaiei
financiare i performana real a entitii sunt afectate de practici de mana-
gement al câtigurilor i impactul pe care aceste opiuni îl au asupra
rezultatului contabil, asupra trezoreriei i, mai departe, asupra investito-
rilor i ai altor utilizatori. Lucrarea prezint totodat modele de detectare a
acestor practici i, nu în ultimul rând, metode de combatere a acestor
fenomene negative.
Metodele de detectare a manipulrii contabile sau de asigurare
asupra calitii câtigurilor sunt relativ noi i insuficient exploatate în ara
noastr. Cercetarea de fa prevede o abordare practic a subiectului cu
aplicare pe cifrele unor entiti cotate la Bursa de Valori Bucureti.
Subiectul prezint interes i pentru auditori pentru a estima într-o
faz iniial un nivel mai mic sau mai mare de scepticism.
Deoarece managementul câtigurilor converge spre fraud, un organ
de control poate urmri anumii indicatori ai manipulrii contabile pe care
ne propunem s-i identificm în cercetarea noastr, iar dac acetia
semnaleaz un risc de manipulare contabil, s aprofundeze cercetrile.
Actualitatea temei cercetrii i stadiul cunoaterii
Manipularea câtigurilor nu este nici o tem, nici o practic nou, îns
aspectul practic al acesteia este unul de actualitate prin efectele pe care le
are asupra performanei financiare. Literatura de specialitate teoretizeaz
amplu subiectul manipulrilor contabile, influena lor asupra performanei
financiare i asupra deciziilor de investiie. În acest sens, vom contribui i
noi cu cercetarea de fa prin tratarea acestor subiecte într-o relaie de
interdependen, oferind i o dimensiune demonstrativ prin aplicarea
metodelor de detectare a manipulrii contabile asupra companiilor cotate
pe piaa reglementat a Bursei de Valori Bucureti.
Groanu .a. (2012)3 analizeaz studiile referitoare la contabilitate
creativ între anii 1990-2010. Autorii arat c interesul pentru contabili-
tate creativ a crescut dup anii 2000, când au fost publicate 68,5% din
articolele analizate. Tot în aceast perioad a crescut interesul pentru acest
3 Groanu, A., Rchian, P.R., & Berinde, S.R. (2012). International research regarding creative accounting. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 21(2).
Detectarea denaturrilor performanei financiare i asigurarea stakeholderilor asupra calitii câtigurilor
17
subiect i la nivel naional. Între autorii care au abordat intens subiectul în
ara noastr remarcm pe Mati, Vladu, Negrea (2009)4, Balaciu, Bogdan,
Vladu (2009)5, Vladu, Groanu (2011)6, Groanu, Rchian, Berinde
(2012)7, Vladu, Cuzdriorean (2013)8, Balaciu, Bogdana, Feleag (2014)9,
Cernuca, David, Nicolaescu, Gomoi (2016)10. Studiile analizate abordeaz
urmtoarele arii ale contabilitii creative: imaginea fidel, raportarea
financiar, guvernana corporativ, tehnicile de contabilitate creativ,
inconsistena standardelor contabile, etica unei companii, scandalurile
financiare, asimetria informaional dintre manageri i stakeholderi, inde-
pendena auditorilor, reforma contabil. Un procent ridicat al acestor studii
(68,42%) au o component empiric, 31,58% fiind doar teoretice. Cele mai
multe studii empirice analizeaz practicile de contabilitate creativ în
Marea Britanie (30,77%), Australia i Noua Zeeland (28,20%) i Europa
(mai puin Marea Britanie) – 20,51%. În SUA au fost realizate doar 12,82%
din cercetrile analizate.
Spre deosebire de contabilitatea creativ, calitatea câtigurilor este
un concept relativ nou în România, deoarece la momentul de fa nu am
descoperit studii care s trateze direct subiectul. De aceea, un obiectiv
iniial al acestei pri din cercetare este de explica conceptul de calitate a
câtigurilor („earnings quality”) prin intermediul unor cuvinte cheie –
caracteristici i condiii ale calitii câtigurilor sau concepte opuse. Vom
prezenta totodat i soluii practice de msurare a calitii câtigurilor.