DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

of 52 /52
DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România; Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014 / Galați, 7 aprilie, 2015 Constantinescu Nicolaie @kosson

Transcript of DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Page 1: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

DATE DESCHISECE SUNT DATELE DESCHISE?

O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNAROMÂNEASCĂ

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România; Conţinutulacestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014

/ Galați, 7 aprilie, 2015

Constantinescu Nicolaie @kosson

Page 2: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Datele 1 Datele 2 Datele 312 1232 321

54376 63 765

date.ods

cui folosesc?

mie?

cui aparțin?pot fi

îmbogățite?reutilizate?

ce licențeau?

No RightsReserved

All RightsReserved

care suntcosturile?

Page 3: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

?„datele deschise sunt date ce pot fi utilizate în mod liber,

reutilizate și redistribuite de către oricine – supuse doar, celmult, la necesitatea atribuirii în condiții identice.”

(Open Data Handbook) versiunea 1.0produs de Open Knowledge Foundation

Manualdespre Date Deschise

Page 4: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

„O colecție de date publicate și gestionate de un singuragent care sunt disponibile pentru acces și descărcare într-

un format sau mai multe.”

Vocabular pentru cataloage de date - DCAT

Page 5: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ
Page 6: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

VALOAREA INVESTIȚIILOR EUROPENEÎn fiecare dintre țările europene cea mai mare componentăa investițiilor în PSI este sectorul geografic. Acesta include

categorii precum cartografierea, cadastru, servicii demeteorologie, date de mediu și servicii hidrogeografice.Acest sector acoperă 37% din totalul investițiilor PSI în

Franța, 41% în Suedia și peste 57% în Regatul Unit al MariiBritanii. Informațiile culturale, incluzând muzeele șibibliotecile constituie următorul sector ca mărime.

Commercial exploitation of Europe’s public sector information Prepared by: Pira International Ltd.,University of East Anglia and KnowledgeView Ltd. 20 September 2000 European Commission

Directorate-General for the Information Society Luxembourg

Page 7: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

OPERE DESCHISE - DISTRIBUIREADefiniția pentru deschis (OKF)

LICENȚĂ DESCHISĂ

Orice termeni suplimentari care însoțesc opera (ex. brevete)trebuie să nu contrazică termenii licenței.

ACCESIBILITATE

va fi disponibilă în întregime și contra unui cost unic și numai mare decât ar fi rezonabil, de preferință fiind ca aceasta

să fie disponibilă pentru descărcare gratuită pe Internet

FORMAT DESCHIS

un format convenabil și ușor de modificat, astfel încât să nuexiste obstacole tehnologice nenecesare în calea exercitării

drepturilor oferite de licență.

Page 8: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

OGL-ROU-1.0Vă este permis să:

Copiați, publicați, distribuiți informațiaSă adaptați informațiaSă re-folosiți informația în scop comercial saunecomercial

Page 9: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICDincolo de a fi oferit accesul și datele în integralitatea lor,

datele trebuie publicate respectând formatele deschiseutilizate în IT, care să nu condiționeaz sau să îngreuneze

utilizarea datelor.

De exemplu, dacă un set de date este publicat în fișiere PDF,chiar dacă sunt îndeplinite toate celelalte cerințe impuse deconceptul de date deschise, respectivul set de date nu suntdate deschise pentru că fișierul nu este ușor interpretabil în

mod automat. Acest lucru este valabil pentru fișiere PDFgenerate direct din date, dar cu atât mai mult pentru fișiere

PDF care conțin pagini scanate.

Page 10: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

EXEMPLECâteva formate deschise care satisfac toate cerințele pentru

date deschise: 1. CSV (Comma Separated Values – ValoriSeparate prin Virgulă) 2. XML (eXtended Markup Language)

3. ODS (Open Document Spreadsheet)

Page 11: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

EUROPA 2020În primăvara anului 2010, este lansată Strategia pe 10 ani a

Uniunii Europene: „Europa 2020”. Una dintre cele șapteinițiative-pilot ale Strategiei Europa 2020 este Agenda

digitală pentru Europa iar mai târziu, în toamna aceluiași an,doamna Vicepreședinte a Comisiei Europene Neelie Kroes

„spunea DA datelor deschise” (în contextul îndemnuluipentru reutilizarea informațiilor din sectorul public).

http://daeimplementation.eu/

Page 12: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ
Page 13: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA„Datele Deschise se referă la ideea că anumite date ar trebui

să fie liber disponibile pentru utilizare și reutilizare.”(Agenda Digitală pentru Europa, http://ec.europa.eu/digital-agenda/public-sector-information-raw-data-new-services-

and-products)

Page 14: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

CE REPREZINTĂ DATELE DESCHISEPENTRU CE?

„[...] informații geografice, statistici, date meteorologice,date provening de la proiectele de cercetare finanțate public

și cărțile digitizate din biblioteci"

„Câștigurile economice totale din deschiderea acesteiresurse ar putea urca până la 40 de milioane de euro în UE.”

VIITORUL: „140 de miliarde de euro”.Open data: An engine for innovation, growth and transparent governance

Page 15: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

CADRU LEGAL ȘI INIȚIATIVE POLITICEMișcarea către date deschise prinde viteză în câteva statemembre. Acestea îmbrățișează conceptul din motive de

transparență, eficiență administrativă și pentru potențialuleconomic al reutilizării. Sprijină guvernarea deschisă prin

măsuri practice și legislative, precum producerea datelor înformate machine-readable și crearea de portaluri.

1. Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (2003 & 2009)2. Inițiative politice în diferite sectoare: directivele INSPIRE (OJ L 345/90, 31.12.2003) privind

informațiile de mediu; Marine Knowlege 2020; e-Infrastructure of Open Access RepositoriesCOM(2007) 56, Communication on ICT infrastructures for e-Science COM(2009) 108); dezvoltareaEuropeana pentru patrimoniul cultural

Open data: An engine for innovation, growth and transparent governance

Page 16: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

CARTA PENTRU DATE DESCHISE AGRUPULUI G8

18 IUNIE, 2013„Întreaga lume asistă la creșterea unei mișcări globale

mijlocită de tehnologie, de media socială fiind alimentată deinformație [...] Datele deschise stau în inima acestei mișcări

globale.”Open Data by Default | Date Deschise prin definițieQuality and Quantity | Calitate și cantitateUseable by All | Utilizabile de toată lumeaReleasing Data for Improved Governance | Difuzare de date pentru o mai bună Releasing Data for Innovation | Difuzare de date pentru inovare

guvernare

Page 17: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

DIRECTIVA 98 DIN 2003privind reutilizarea informației din sectorul public țintește

Ținta vizată „stabilirea un set minim de reguli care săguverneze reutilizarea”

o minimă armonizare a regulilor la nivelnațional și a practicilor privind reutilizarea

Page 18: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

ARTICOLUL 2, ALINIATUL 2„Prin «document» se înțelege:

(a) orice conținut indiferent de mediu (scrispe hârtie sau stocat în format electronic

sau ca fonograme, înregistrare vizuală sauaudio-vizuală);

(b) oricare parte a acestui conținut”

Page 19: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

DIRECTIVA 2013/37/UEPENTRU MODIFICAREA DIRECTIVEI2003/98/EC PRIVIND REUTILIZAREA

INFORMAŢIILOR DIN SECTORUL PUBLICPropune un număr minim de reguli pentru a pune ladispoziție informația produsă de instituțiile publice șiagențiile guvernamentaleSpecifică drepturile persoanelor fizice și juridice privitor lareutilizareRecomandădistribuirea prin mijloace electronice.

Page 20: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

O COMUNICARE (2014)Orientări privind licențele standard recomandate, seturile de date și taxarea reutilizării

documentelor

2014/C 240/01

„[...] directiva nu se aplică documentelor asupra cărora părți terțe dețin drepturi de proprietateintelectuală”.

„directiva nu impune utilizarea licențelor formale” -preferabil este un aviz

Marca recomandată de comunicare

„[...] să se ia în considerare posibilitatea de a elabora o licență națională deschisă adecvată”. [...] săacopere numai cerințele în materie de atribuire [...]

Page 21: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

SETURILE DE DATE TEMATICE?Categorie Exemple seturi de date

Dategeospațiale

Coduri poștale, hărți naționale și locale (planuri cadastrale,hărți topografice, marine, ale frontierelor administrative etc.)

ObservareaPământului și

mediu

Date spațiale și in situ (monitorizarea condițiilor meteorologice,a calității terenurilor și a apei, a consumului de energie, a

nivelurilor emisiilor etc.)

Date privindtransporturile

Orarele transportului public (toate modurile de transport) lanivel național, regional și local, informații privind lucrările

rutiere, traficul etc. (14)

StatisticiDate statistice naționale, regionale și locale, însoțite de

principalii indicatori demografici și economici (PIB, vârstă,stare de sănătate, nivelul șomajului, venituri, educație etc.)

ÎntreprinderiRegistrul comerțului și registrul întreprinderilor (listele

întreprinderilor înregistrate, informații privind forma deproprietate și modul de gestionare, identificatorii înregistrării,

bilanțuri financiare etc.)

Page 22: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

să fie publicate online în forma lor originală, nemodificată, pentru a asigura apariția acestora întimp util;să fie publicate și actualizate cu cel mai înalt nivel de detaliu pentru a se asigura că suntcomplete;să fie publicate și păstrate într-o locație stabilă, de preferință la cel mai înalt nivel organizaționaldin cadrul administrației, pentru a se asigura accesul facil și disponibilitatea pe termen lung;să fie publicate în formate prelucrabile automat și deschise (CSV, JSON, XML, RDF etc.), pentru aspori accesibilitatea lor;să fie descrise în formate de metadate bogate și să fie clasificate în conformitate cu vocabularelestandard (DCAT, Eurovoc, ADMS etc.), pentru a facilita căutarea și interoperabilitatea acestora;să fie accesibile sub formă de transfer de date (fluxuri masive de date), precum și prinintermediul interfețelor de programare a aplicațiilor (Application Programming Interface – API)pentru a facilita prelucrarea lor automată;să fie însoțite de documente explicative privind metadatele și vocabularele controlate folosite,pentru a promova interoperabilitatea bazelor de date; șisă facă periodic obiectul feedback-ului din partea reutilizatorilor (consultări publice, casete decomentarii, bloguri, raportare automată etc.), pentru a menține calitatea datelor de-a lungultimpului și a promova implicarea publicului.

Page 23: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

COSTURI DIRECTE CONSIDERATEELIGIBILE

A. Costuri legate de crearea datelor: întocmire, colectare,anonimizare

B. Costuri legate în sens vast de „distribuire”: infrastructură,duplicare, manipulare, consultare, livrare

C. Costuri specifice bibliotecilor (inclusiv biblioteciloruniversitare), muzeelor și arhivelor: conservare, autorizația

de a utiliza opere protejate prin drepturi

Page 24: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Decizia Comisiei Europene din 12 decembrie 2011

PRIVIND REUTILIZAREADOCUMENTELOR COMISIEI

2011/833/EU

„Decizia determină condițiile privind reutilizareadocumentelor deținute de Comisie sau de Oficiul pentru

Publicații al Uniunii Europene în numele său cu scopul de aînlesni o mai largă reutilizare a informației [...]”.

un singur portal de date ca un unic punct de acces ladocumentele disponbile pentru reutilizare

Page 25: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Art. 3, alin. 4

‘licence’ means the granting of permissionto reuse documents under specified

conditions. ‘Open licence’ means a licencewhere reuse of documents is permitted for

all specified uses in a unilateral declarationby the right holder;

Page 26: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Art. 3, alin. 5

‘machine-readable’ means that digitaldocuments are sufficiently structured forsoftware applications to identify reliably

individual statements of fact and theirinternal structure;

Page 27: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Art. 3, alin. 6

‘structured data’ is data organised in a waythat allows reliable identification of

individual statements of fact and all theircomponents, as exemplified in databases

and spreadsheets;

Page 28: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Art. 3, alin. 7

‘portal’ refers to a single point of access todata from a variety of web sources. Thesources generate both the data and the

related metadata. The metadata neededfor indexing are automatically harvestedby the portal and integrated to the extent

needed to support common functionalitiessuch as search and linking. The portal may

also cache data from the contributingsources in order to improve performance or

provide additional functionalities.

Page 29: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

LEGE privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice modificată de109 din 25 aprilie 2007Legea nr. 213 din 24 octombrie 2008

Reutilizarea documentelor deţinute de instituţiile publiceeste liberă. Art.5, alin.1

Condiţiile pentru reutilizarea documentelor nu trebuie săfie discriminatorii pentru categorii asemănătoare de

documente destinate reutilizării. Art.5, alin.2

„orice conţinut informaţional sau orice parte a unuiasemenea conţinut, indiferent de forma de stocare a

datelor, pe suport de hârtie, în format electronic, audio,video sau audiovizual”. Art.4. para. b

Page 30: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

sau pot

METODOLOGICE DEAPLICARE A LEGII 109

NORMELE

privind privind reutilizarea informaţiilor din instituţiilepublice

„instituțiile publice au obligația de a organiza structurispecializate în cadrul compartimentelor de informare și

relații publice”

„desemna persoane cu atribuții în acest domeniu”

Page 31: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

LEGEA 544(2001)

Accesul liber și neîngrădit este un principiu fundamental.

Accesul se face din oficiu sau la cerere prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau alpersoanei desemnate în acest scop

„[...] informație [...] indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației”.

printre alte obligații, instituțiile și autoritățile publice„comunică din oficiu”:

lista cuprinzând documentele de interes public

lista cuprinzând categoriile de documente produse și/saugestionate [...]

Page 32: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIEHOTĂRÂRE nr. 215 din 20 martie 2012

Obiectivul specific 2 face parte din setul de „măsuri specificepentru creșterea gradului de integritate și transparență în

domenii/sectoare prioritare” și vizează „creștereatransparenței instituționale prin sporirea gradului de

disponibilitate a datelor publice deschise (open data) pusela dispoziție de către autoritățile publice”.

Prima măsură vizează „îndeplinireaprocedurilor de aderare la

”Parteneriatul

pentru o guvernare deschisă

Parteneriatul pentru o guvernare deschisă

Page 33: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziţie decătre autorităţile publice şi care sunt liber de accesat,

reutilizat şi redistribuit. Ca principale caracteristici, dateledeschise sunt procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace

automate) şi sunt furnizate într-un format deschis (asupracăruia nicio entitate nu deţine control exclusiv) şi sub o

licenţă deschisă (care permite folosirea liberă a datelor, fărăca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate

intelectuală - drepturi de autor, drept sui-generis cu privirela bazele de date, mărci sau secrete comerciale).

Page 34: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ
Page 35: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ
Page 36: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

EFORTURI ȘI SPRIJIN EUROPEAN

Page 37: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

OPEN DATA SUPPORT - COMISIA EUROPEANĂ

Page 38: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Oferă:

Date și modalități de pregătire a metadatelor; servicii deeditare și publicareServicii de instruire în zona datelor deschise(interconectare)Servicii de consultanță pentru servicii și pentru IT

Page 39: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Un portal de date pan-european - un punct de accesdezvoltat de Open Knowledge Foundation ca parte a LOD2

("Creating knowledge out of interlinked data")

Page 40: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

http://open-data.europa.eu/en/data/

Page 41: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

ePSIplatform este inițiativa Comisiei Europene prinDirectoratul general CONNECT care are drept obiectiv

promovarea unei piețe destinate reutilizării Informațiilor dinSectorul Public și a Datelor Deschise în întreaga Europă. Înportalul accesibil la veți puteagăsi noutățile, studii legale privind reutilizarea Informațiilordin Sectorul Public, bune practici și exemple de produse șiservicii dezvoltate din reutilizarea datelor deschise și toate

evenimentele care se desfășoară pe continent.

http://www.epsiplatform.eu

Page 42: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

LAPSI (LEGAL ASPECTS OF PUBLIC SECTORINFORMATION) 2.0

este

o rețea tematică dezvoltată de Comisia Europeană care aavut drept scop identificarea obstacolelor din calea

accesului și a reutilizării Informației din Sectorul Public.Ceea ce a făcut în doi ani rețeaua este să colecteze exemple

de bune practici privind licențierea deschisă, întărirealegislației și pentru a găsi un echilibru între drepturile de

protecție intelectuală, protecția datelor și datele deschise.

Page 43: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

PROIECTE EUROPENE

Page 44: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

PROIECTUL ENGAGEhttp://www.engagedata.eu/

http://www.engage-project.eu

Page 45: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

HOMER PROJECT - HARMONISING OPENDATA IN THE MEDITERRANEAN THROUGH

BETTER ACCESS AND REUSE OF PUBLICSECTOR INFORMATION

http://homerproject.eu

HOMER este un proiect focalizat pe tema Datelor Deschise:explorarea uneu politici la nivel mondial privind PSI-ul

disponibil ;i exploatabil.

Page 46: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

DOMENII PENTRU DATE DESCHISEUNDE AJUNG SĂ FIE REFOLOSITE DATELE?Aplicativitatea seturilor de date acoperă toate domeniile

vieții de la cultură, la cercetare.

Page 47: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

CULTURĂ::OPENGLAM

Page 48: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

JURNALISM

The Guardian: Datablog

Page 49: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Neue Zürcher Zeitung: Data

Page 50: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

MICA BIBLIOTECĂ

Open Data: unleashing the potential

Good basic data for everyone

Manualul despre date deschise

Page 51: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Manualul jurnalismului bazat pe date

Page 52: DATE DESCHISE CE SUNT DATELE DESCHISE? O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ȘI UNA ROMÂNEASCĂ

Resurse: PD

BY-NC

EU flag-mapEastern Europe at Night (NASA, International SpaceStation, 10/15/11)