Ziua Usilor Deschise

of 148 /148
ASEM - universitate angajată în viitor

description

Ziua Usilor Deschise

Transcript of Ziua Usilor Deschise

Page 1: Ziua Usilor Deschise

ASEM - universitate angajată

în viitor

Page 2: Ziua Usilor Deschise

H O T Ă R Î R EDin 25 Septembrie 1991 NR. 537, or. Chisinau

Cu privire la înfiinţareaACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

În scopul asigurării economiei naţionale cu cadre de înaltă calificare în domeniul economiei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

7. Se acceptă propunerea Ministerului Economiei Naţionale al Republicii Moldova privind înfiinţarea în cadrul Ministerului Ştiinţei şi Învatamantului al Republicii

Moldova, cu începere de la 1 octombrie 1991, a Academiei de Studii Economice din Moldova cu statut de instituţie de învăţământ superior şi de investigaţii ştiinţifice în

domeniul economiei, pe baza facultăţilor de Economie şi Economie în comerţ ale Universităţii de Stat din Moldova şi a Institului Economiei Naţionale din Moldova al

Ministerului Economiei Naţionale al Republicii Moldova.

Prim-Ministru al Republicii Moldova VALERIU MURAVSCHI

Page 3: Ziua Usilor Deschise
Page 4: Ziua Usilor Deschise
Page 5: Ziua Usilor Deschise

Academia de Studii Economice a Moldovei, fondată în anul 1991, până în prezent a pregătit peste 43371de specialişti în domeniul economic:

manageri marketologi

finansişticontabili

informaticieni

statisticieni

economişti

Informaţie de contact: str. Bănulescu Bodoni, 61str. Bănulescu Bodoni, 61, , MD-2005, Chişinău, MoldovaMD-2005, Chişinău, MoldovaTelefon: (373Telefon: (373 22 22 ) 224128 ) 224128 f fax: (373ax: (373 22 22) 221968) 221968 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:aanticamera@[email protected]

Page 6: Ziua Usilor Deschise

Primul Rector ASEM Primul Rector ASEM Dr. Habilitat Paul BranDr. Habilitat Paul Bran

Page 7: Ziua Usilor Deschise

Rector ASEM în perioada Rector ASEM în perioada 1994 1994 -- 2001 2001 Dr. Habilitat Eugen HrişcevDr. Habilitat Eugen Hrişcev

Page 8: Ziua Usilor Deschise

Rector ASEM Rector ASEM Dr. Habilitat Grigore BelostecinicDr. Habilitat Grigore Belostecinic

““De la bun început, De la bun început, scopul instituţiei s-a scopul instituţiei s-a axat nu doar pe axat nu doar pe pregătirea propriu-pregătirea propriu-zisă de specialitate a zisă de specialitate a studenţilor, dar şi pe studenţilor, dar şi pe educarea unei noi educarea unei noi mentalităţi, în spiritul mentalităţi, în spiritul libertăţii de gândire libertăţii de gândire şi acţiune, al şi acţiune, al pragmatismului şi al pragmatismului şi al eficienţei vieţii.eficienţei vieţii.””Informaţie de contact: str. Bănulescu Bodoni, 61str. Bănulescu Bodoni, 61, , MD-2005, Chişinău, MoldovaMD-2005, Chişinău, Moldova

Telefon: (373 Telefon: (373 222) 2241282) 224128 f fax: (373 2ax: (373 222) 221968) 221968 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:aanticamera@[email protected]

Page 9: Ziua Usilor Deschise

Prorectori ASEM

Ala CotelnicPrim-Prorector cu activitate didactică

Corneliu GuţuProrector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe

Page 10: Ziua Usilor Deschise

Prorectori ASEM

Informaţie de contact: str. Bănulescu Bodoni, 61str. Bănulescu Bodoni, 61, , MD-2005, Chişinău, MoldovaMD-2005, Chişinău, MoldovaTelefon: (373 2Telefon: (373 222) 224128) 224128 f fax: (373 2ax: (373 222) 221968) 221968 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:aanticamera@[email protected]

Vladimir GrosuProrector pentru învățământul cu

frecvență redusă și formare continuă

Page 11: Ziua Usilor Deschise
Page 12: Ziua Usilor Deschise
Page 13: Ziua Usilor Deschise
Page 14: Ziua Usilor Deschise
Page 15: Ziua Usilor Deschise
Page 16: Ziua Usilor Deschise
Page 17: Ziua Usilor Deschise
Page 18: Ziua Usilor Deschise
Page 19: Ziua Usilor Deschise

Facultăţi ASEMFacultăţi ASEM

Business şiBusiness şi Administrarea AfacerilorAdministrarea Afacerilor

Economie Generală Economie Generală şi Dreptşi Drept

Relaţii Economice Relaţii Economice InternaţionaleInternaţionale

ContabilitateContabilitateCibernetică, Cibernetică,

Statistică şi Informatică Statistică şi Informatică EconomicăEconomică

Colegiul Naţional de Colegiul Naţional de ComerţComerţ

FinanţeFinanţe

Informaţie de contact: str. Bănulescu Bodoni, 61, MD-2005, Chişinău, MoldovaTelefon: (373 22) 224128 fax: (373 22) 221968 www.ase.md E-mail:[email protected]

Page 20: Ziua Usilor Deschise

Facultatea Business şi Administrarea AfacerilorFacultatea Business şi Administrarea Afacerilor

Business şi Business şi AdministrareAdministrare

Marketing şi Marketing şi LogisticăLogistică

TurismTurism

Managementul Managementul proprietăţii proprietăţii intelectualeintelectuale AchiziţiiAchiziţii

Informaţie de contact: ASEM Bloc A etaj 4, birou 404Telefon: (373 22) 224570 www.ase.md E-mail:[email protected]

MerceologieMerceologie şi şi comerţcomerţ

Tehnologie Tehnologie și Management și Management în Alimentația Publicăîn Alimentația Publică

Page 21: Ziua Usilor Deschise

Economie Economie generalăgenerală Administraţie Administraţie

publicăpublică

Managementul Managementul

resurselor umaneresurselor umane

Informaţie de contact: ASEM Bloc A etaj 6, birou 611Telefon: (373 22) 224482 www.ase.md E-mail:[email protected]

Economie Generală şi DreptEconomie Generală şi Drept

Page 22: Ziua Usilor Deschise

Informaţie de contact: ASEM Bloc B etaj 7, birou 711Telefon: (373 22) 240005 www.ase.md E-mail:[email protected]

Relaţii Relaţii Economice Economice InternaţionaleInternaţionale

Economie Economie MMondială şi Relaţii ondială şi Relaţii

EEconomice conomice IInternaţionalenternaţionale

Page 23: Ziua Usilor Deschise

Finanţe şi BănciFinanţe şi Bănci

Informaţie de contact: ASEM Bloc F etaj 1, birou 106Telefon: (373 22) 244736 www.ase.md E-mail:[email protected]

FinanţeFinanţe

Page 24: Ziua Usilor Deschise

Statistică şi Statistică şi Previziune EconomicăPreviziune Economică

InformaticăInformatică

Cibernetică şi Cibernetică şi Informatică Informatică EEconomicăconomică

Informaţie de contact: ASEM Bloc B etaj 4, birou 401Telefon: (373 22) 222765 www.csie.ase.md E-mail:[email protected]

CiberneticCibernetică, Statistică şi Informatică Economicăă, Statistică şi Informatică Economică

Informatică Informatică aplicatăaplicată

Management informaţionalManagement informaţional

TehnologiiTehnologii InformaționaleInformaționale

Securitatea informaţionalăSecuritatea informaţională

Page 25: Ziua Usilor Deschise

Contabilitate Contabilitate

Informaţie de contact: ASEM Bloc C etaj 3, birou 307Telefon: (373 22) 244588 www.ase.md E-mail:[email protected]

ContabilitateContabilitate

Page 26: Ziua Usilor Deschise

Săli de studii

Page 27: Ziua Usilor Deschise
Page 28: Ziua Usilor Deschise
Page 29: Ziua Usilor Deschise
Page 30: Ziua Usilor Deschise
Page 31: Ziua Usilor Deschise
Page 32: Ziua Usilor Deschise
Page 33: Ziua Usilor Deschise
Page 34: Ziua Usilor Deschise
Page 35: Ziua Usilor Deschise
Page 36: Ziua Usilor Deschise

Biblioteca ASEM

Informaţie de contact: ASEM Bloc B, etaj 1Telefon: (373 22) 242663 www.ase.md E-mail:[email protected]

Page 37: Ziua Usilor Deschise

Sala de Lectură PAUL BRAN Colecţie în limbi străine

Page 38: Ziua Usilor Deschise
Page 39: Ziua Usilor Deschise
Page 40: Ziua Usilor Deschise

Sala de Lectură EUGEN HRIŞCEV Colecţia Publicaţii Didactice.Periodice

Page 41: Ziua Usilor Deschise
Page 42: Ziua Usilor Deschise
Page 43: Ziua Usilor Deschise
Page 44: Ziua Usilor Deschise
Page 45: Ziua Usilor Deschise

Centrul Multimedia

Informaţie de contact: ASEM Bloc B, etaj ASEM Bloc B, etaj 11Telefon: (373 2Telefon: (373 222) 242663) 242663 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:anticameraanticamera@@ase.mdase.md

Page 46: Ziua Usilor Deschise
Page 47: Ziua Usilor Deschise
Page 48: Ziua Usilor Deschise
Page 49: Ziua Usilor Deschise
Page 50: Ziua Usilor Deschise
Page 51: Ziua Usilor Deschise

Informaţie de contact: ASEMASEM Bloc B, etaj 1, birou 104Bloc B, etaj 1, birou 104Telefon: (373 2Telefon: (373 222) ) 402848402848 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:anticameraanticamera@@ase.mdase.md

Centrul de Videoconferinţe

Page 52: Ziua Usilor Deschise
Page 53: Ziua Usilor Deschise
Page 54: Ziua Usilor Deschise

Informaţie de contact: ASEMASEM Bloc B, etaj Bloc B, etaj 44, birou 4, birou 40909Telefon: (373 Telefon: (373 222) 2) 402848402848 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:anticameraanticamera@@ase.md ase.md

Centrul de competenţă în informatică

Page 55: Ziua Usilor Deschise
Page 56: Ziua Usilor Deschise
Page 57: Ziua Usilor Deschise

Informaţie de contact: ASEMASEM Bloc E, etaj 2, birou 201Bloc E, etaj 2, birou 201Telefon: (373 Telefon: (373 222) 2) 402762402762 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:anticameraanticamera@@ase.md ase.md

Centrul de instruire laspecialitatea ”Tehnologia produselor alimentare”

Page 58: Ziua Usilor Deschise
Page 59: Ziua Usilor Deschise
Page 60: Ziua Usilor Deschise
Page 61: Ziua Usilor Deschise
Page 62: Ziua Usilor Deschise
Page 63: Ziua Usilor Deschise
Page 64: Ziua Usilor Deschise

Senatul

Studenţesc

Page 65: Ziua Usilor Deschise
Page 66: Ziua Usilor Deschise
Page 67: Ziua Usilor Deschise
Page 68: Ziua Usilor Deschise
Page 69: Ziua Usilor Deschise
Page 70: Ziua Usilor Deschise
Page 71: Ziua Usilor Deschise
Page 72: Ziua Usilor Deschise
Page 73: Ziua Usilor Deschise

Concursul

Cel mai bun

BUSINESS PLAN

Page 74: Ziua Usilor Deschise
Page 75: Ziua Usilor Deschise

Cel mai bun business plan 2010

Page 76: Ziua Usilor Deschise

Cel mai bun business plan 2011

Page 77: Ziua Usilor Deschise

Concursul

azi STUDENT mâine ANTREPRENOR

Page 78: Ziua Usilor Deschise
Page 79: Ziua Usilor Deschise
Page 80: Ziua Usilor Deschise
Page 81: Ziua Usilor Deschise
Page 82: Ziua Usilor Deschise

Concursul

Bancherul modern

Page 83: Ziua Usilor Deschise
Page 84: Ziua Usilor Deschise
Page 85: Ziua Usilor Deschise
Page 86: Ziua Usilor Deschise

Simpozionul Internaţional

al tinerilor cercetători

Page 87: Ziua Usilor Deschise

Conferinţa Internatională „Securitatea Informaţională - 2010”

Page 88: Ziua Usilor Deschise

Conferinţa Internatională „Securitatea Informaţională - 2011”

Page 89: Ziua Usilor Deschise
Page 90: Ziua Usilor Deschise
Page 91: Ziua Usilor Deschise
Page 92: Ziua Usilor Deschise

RELAŢIILE EXTERNE

Page 93: Ziua Usilor Deschise

În total - 55 acorduri de colaborare încheiate cu universităţi din 18 state precum:

România – 17 Franţa – 5

Ucraina – 10 Italia – 3

Polonia – 2 Rusia – 4Bielorus – 2 China – 2

Bulgaria, Elveţia, Letonia, Serbia, Maroc, Estonia, Cehia, Turcia şi Austria – 1,

ce includ programe de schimb academic şi ştiinţific pentru

studenţi şi profesori

Page 94: Ziua Usilor Deschise

Semnarea Acordului de Colaborare Interuniversitară cu UniversitateaUniversitatea Lanzhou Lanzhou dindin China China

Page 95: Ziua Usilor Deschise
Page 96: Ziua Usilor Deschise
Page 97: Ziua Usilor Deschise
Page 98: Ziua Usilor Deschise
Page 99: Ziua Usilor Deschise

Relaţiile de colaborare cu Universitatea Omaha din Nebrasca (SUA) facilitează accesul studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor la ştiinţa economică avansată.

Page 100: Ziua Usilor Deschise

Centrul de Cultură Britanică

Informaţie de contact: ASEM Bloc B etaj 6, birou 612www.ase.md E-mail:[email protected]

Page 101: Ziua Usilor Deschise
Page 102: Ziua Usilor Deschise

Alianţa Franceză

Page 103: Ziua Usilor Deschise
Page 104: Ziua Usilor Deschise
Page 105: Ziua Usilor Deschise

Casa Cunoştinţelor

Page 106: Ziua Usilor Deschise
Page 107: Ziua Usilor Deschise
Page 108: Ziua Usilor Deschise
Page 109: Ziua Usilor Deschise
Page 110: Ziua Usilor Deschise
Page 111: Ziua Usilor Deschise

Concursul

cel mai bun

S T U D E N T

Page 112: Ziua Usilor Deschise
Page 113: Ziua Usilor Deschise
Page 114: Ziua Usilor Deschise
Page 115: Ziua Usilor Deschise
Page 116: Ziua Usilor Deschise
Page 117: Ziua Usilor Deschise
Page 118: Ziua Usilor Deschise
Page 119: Ziua Usilor Deschise

Bursa STURZA

Page 120: Ziua Usilor Deschise
Page 121: Ziua Usilor Deschise
Page 122: Ziua Usilor Deschise

Sportul la ASEM

Informaţie de contact: Albişoara 86Albişoara 86//44Telefon: (373 2Telefon: (373 222) ) 291381291381 www.ase.md www.ase.md E-mail:E-mail:anticameraanticamera@@ase.mdase.md

Page 123: Ziua Usilor Deschise
Page 124: Ziua Usilor Deschise

Echipa de volei ASEM

Page 125: Ziua Usilor Deschise
Page 126: Ziua Usilor Deschise
Page 127: Ziua Usilor Deschise
Page 128: Ziua Usilor Deschise
Page 129: Ziua Usilor Deschise
Page 130: Ziua Usilor Deschise
Page 131: Ziua Usilor Deschise
Page 132: Ziua Usilor Deschise
Page 133: Ziua Usilor Deschise
Page 134: Ziua Usilor Deschise
Page 135: Ziua Usilor Deschise
Page 136: Ziua Usilor Deschise

Miss ASEM 2011

Page 137: Ziua Usilor Deschise

Miss ASEM 2012

Page 138: Ziua Usilor Deschise

Miss ASEM 2013

Page 139: Ziua Usilor Deschise

Corul ASEMCANTABILE

Page 140: Ziua Usilor Deschise
Page 141: Ziua Usilor Deschise
Page 142: Ziua Usilor Deschise
Page 143: Ziua Usilor Deschise

Absolvenţii

ASEM

Page 144: Ziua Usilor Deschise

Absolvenţii Universităţii de Economie Clermont-Ferante, Franţa

Page 145: Ziua Usilor Deschise
Page 146: Ziua Usilor Deschise
Page 147: Ziua Usilor Deschise
Page 148: Ziua Usilor Deschise

Vă așteptăm la ASEM!