Cuprins Amenajament m.mediului

download Cuprins Amenajament m.mediului

of 23

description

continutul unui amenajament silvi conform ministerului mediului

Transcript of Cuprins Amenajament m.mediului

 • NOTA: pentru proprietatile pentru care se elaboreaza un singur amenajament, proiectul va cuprinde si subcapitolele care se trateaza la nivel de studiu general.

  FISA INDICATORILOR

  Tabelul cu structura pe clase de varsta intocmita la nivelul fisei indicatorilor generala se va elimina, acest tabel regasindu-se la fisa indicatorilor intocmita pentru fiecare SUP.

  La tabelul referitor la prognoza posibilitatii datele despre volumul arboretelor exploatabile si preexploatabile se vor completa doar la nivelul actual.

  PARTEA I-a - MEMORIU TEHNIC

  1. SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIV

  1.1. Elemente de identificare a unittii de baza (proprietatii)

  Raionare fizico-geografic, bazine hidrografice, principale ci de acces n teritoriul U.P. (ci ferate, sosele). (Dup Monografia Geografic).

  Repartizarea fondului forestier pe unitati teritorial - administrative Tabelul 1.1.1.

  Nr. crt.

  Judetul Unitatea teritorial administrativa

  Denumire fost OS,

  UP*

  Parcele aferente

  Suprafata - ha -

  * Completat pentru amenajamentele intocmite pentru proprietati private

  1.2 Vecintti, limite, hotare

  Corelat cu harta si datele din teren. La hotare - cu fondul agricol, intravilan, fondul forestier privat sau fondul forestier de stat. ; Ce sunt : drumuri, culmi, cursuri de ap, ci ferate, liziere, etc Cum sunt materializate :semne, santuri, garduri vii(se prezinta textual).

  Tabelul 1.2.1 Puncte Vecintti L i m i t e* Hotare**

  cardinale Felul Denumirea N E S V

  * limita UP ** limita padurii Pentru proprietati private tabelul va fi facut pe trupuri, limitele fiind cele ale fostelor UP.

 • 1.3 Trupuri de pdure (bazinete) componente Tabel 1.3.1.

  Nr. Denumirea Parcele Suprafata Comuna Distanta n km pn la.... crt. trupului de

  pdure (bazinetului)*

  componente ha (orasul) n raza

  creia se afl

  Ocol Comun sau oras

  Gara C.F.R.

  1.4. Administrarea fondului forestier

  Pentru amenajmentele RNP se va defalca : 1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului 1.4.2. Administrarea fondului forestier propeitate privata

  1.5. Vegetatia forestier situata pe terenuri din n afara fondului forestier national (doar la amenajamentele RNP)

  2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

  2.1. Constituirea unittii de baza (proprietatii)

  Constituirea U.P. fat de amenajarea precedent sau proprietatii - intrri, iesiri, pe scurt. Pentru proprietati private vor fi specificate baza legala si documentele de proprietate.

  2.2. Constituirea si materializarea parcelarului si subparcelarului

  Schimbri de parcelar si n cadrul parcelelor fat de amenajarea anterioar. Schimbri de subparcelar pe scurt (S-au respectat criteriile de separare din norme) cu referire doar la situatii deosebite. 2.2.1 Mrimea parcelelor si subparcelelor

  Tabel 2.2.1.1. Anul P a r c e l e Subparcele

  amenajrii Nr. Suprafata (ha) Nr. Suprafata (ha) medie maxim minim medie maxim minim

  2.2.2 Situatia bornelor Tabel 2.2.2.1.

  Denumirea trupului de pdure

  Numerotarea bornelor Numrul bornelor

  Felul bornelor

  2.2.3 Corespondenta ntre parcelarul si subparcelarul precedent si cel actual *

  Tabel 2.2.3.1. Numrul parcelei si subparcelei din amenajamentul ntocmit n anul......................

  199.. 200.. 19.. 200. 199. 200. 199. 200 199. 200.

  * pentru parcelele unde nu sunt modificari de subparcelar se va trece doar numarul parcelei.

 • 2.3. Planuri de baz utilizate. Ridicri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz

  2.3.1. Planuri de baz utilizate

  Precizri asupra calittii lor (vezi ndrumar, vol.1,pag.23-25). Confruntarea cu cele de la O.J.C.G.C. (dac s-a fcut).

  Nr. crt.

  Planuri de baz

  Scara Parcele componente

  Suprafata fond forestier

  - ha -

  Observatii

  2.3.2 Ridicri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz

  2.4. Suprafata fondului forestier

  2.4.1. Determinarea suprafetelor

  Tabel 2.4.1.1. Suprafata la Suprafata la Diferente J u s t i f i c r i amenajarea

  actual amenajarea precedent

  + - + -

  (Se ntocmeste ca o recapitulatie a fisei 1E).

  2.4.2. Tabelul 1E n tabelul 1E se vor nscrie documentele (numrul, data si autoritatea de care a fost emis) in baza carora s-au produs modificari de suprafete.

  2.4.3 Utilizarea fondului forestier

  Categorii: pduri, terenuri de mpdurit, rchitrii, terenuri afectate gospodririi, transmise temporar, ocupatii, litigii.

  Tabelul 2.4.2.1. Suprafata ha- Nr

  crt Sim bol

  Categoria de folosinta forestiera Totala: din care Gr I Gr II

  1 2 3 4 5 6 1 P Fond forestier total 1.1 P.D. Terenuri acoperite cu padure 1.2 P.C. Terenuri care servesc nevoilor de

  cultura

  1.3 P.S. Terenuri care servesc nevoilor de productie silvica

  1.4 P.A. Terenuri care servesc nevoilor de administratie forestiera

  1.5 P.I. Terenuri afectate impaduririi 1.6 P.N. Terenuri neproductive 1.7 P.T. Terenuri scoase temporar din fondul

  forestier si neprimite

  1.8 P.O. Ocupatii si litigii

 • 2.4.4. Evidenta fondului forestier pe destinatii si detintori

  2.4.5. Suprafata fondului forestier pe categorii de folosint si specii ( Se vor avea in vedere precizarile de la cap. 2.4.2)

  2.5 Enclave

  Tabel 2.5.1 Anul amenajrii Parcele

  199.. 200.. limitrofe Nr. crt. Suprafata -ha- Nr. crt. Suprafata -ha- Detintor Folosint

  Acolo unde este cazul enclavele vor fi renumerotate.

  2.6. Organizarea administrativ (districte, brigzi, cantoane)

  Tabel 2.6.1 Districtul (brigada) Canton Parcele Suprafata

  Nr. Denumirea Nr. Denumirea componente - ha -

  3. GOSPODRIREA DIN TRECUT

  3.1. Istoricul si analiza modului de gospodrire a pdurilor din trecut pn la intrarea n vigoare a amenajamentului expirat

  3.1.1. Evolutia propriettii si a modului de gospodrire a pdurilor nainte de anul 1948

  Tabel 3.1.1.1. Natura propriettii Parcele componente Suprafata - ha %

  Se va prezenta - n limita posibilittilor - gruparea u.a pe principalii proprietari.

  3.1.2. Modul de gospodrire a pdurilor dup anul 1948 pn la intrarea n vigoare a amenajamentului expirat (in limita existentei unor date si a posibilitatii realizarii unor comparatii realiste)

  3.1.2.1. Evolutia constituirii U.P.sau proprietatii si a bazelor de amenajare pn la amenajarea anterioar (inclusiv)

  Tabel 3.1.2.1.1. Anul Suprafata U.P - ha Subunitti de gospodrire Regi-

  mul Compo-

  zitia Trata- mentul

  Exploata- bilitatea si

  amena- jrii

  Total Grupa I Denu- mirea

  Supraf. -ha-

  % tel vrsta medie a

  exploata- bilittii

  Ci- clul ani

  Se vor analiza efectele bazelor de amenajare asupra structurii arboretelor si pdurilor, precum si aspectele referitoare la integritatea fondului forestier, calamitti (din cronica ocoalelor) experienta local bun n ce priveste speciile introduse, tehnica silvic, regenerarea natural, etc.

 • 3.1.2.2. Evolutia reglementrii productiei

  Tabel 3.1.2.2.1 Anul Subuni- Arborete exploatabile Arborete

  preexploatabile Cresterea

  indica- Posibi- litatea

  Indicele de

  Indicele de

  amena- jrii

  tatea de productie protectie

  Suprafata -ha-

  Volum m

  3

  Suprafata -ha-

  Volum m

  3

  toare m3 m3 recoltare m3 /an/ha

  crestere curent m

  3 /an/ha

  Se vor analiza datele si evolutiile prezentate n tabel.

 • 3.1.2.3. Aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare (exclusiv ultimul care se trateaza la 3.2.)

  Tabel 3.1.2.3.1.

  Anul

  Preve- deri (P)

  Imp- duriri

  Dega- jri

  Curtiri

  Rrituri

  Accidentale II Produse

  principale

  Accidentale I Tieri de

  conservare

  Tieri de igien Indici

  de recol-

  Indici de

  creste- amena-

  jrii Reali-

  zri (R) ha/an ha/an

  ha/an

  m3 /an

  ha/an

  m3 /an

  ha/an

  m3 /an

  ha/an

  m3 /an

  ha/an

  m3 /an

  ha/an

  m3 /an

  ha/an

  m3 /an

  tare m3 /an/ ha

  re cu-

  rent m

  3 /an/

  % ha

  3.1.2.4. Lucrari de impadurire Tabelul 3.1.2.3.2.

  Anul Prevederi S p e c i i amenajrii Realizri TOTAL

  Se vor comenta pe scurt datele din tabel (cauzele nerealizrilor sau a depsirilor si efectele acestora n structura pdurilor)

  a) produse principale b) produse secundare c) lucrri de mpduriri d) produse din tieri accidentale si de igien

  3.1.2.5. Instalatii de transport si constructii forestiere

  Tabelul 3.1.2.3.3. Nr. Denumirea Felul Lungimea (km) Observatii crt. drumului drumului Prevederi Realizri %

  e) Alte produse.

 • 3.2. Analiza critic a aplicrii amenajamentului expirat

  (se completeaz aceleasi tabele ca la 3.1.2.3 + tabelul referitor la tierile cu regenerare natural propuse de amenajamentul expirat cu numerotarea corespunztoare).

  Supra Elemente de caracterizare a arboretului si semintisului utilizabil Trata- Nr.de inter-

  Lucrri de mpdurire

  u.a fata Amenajamentul din anul 19.. mentul ventii ha Arboret matur Semintis utilizabil Arboret matur Semintis utilizabil aplicat Vrsta

  ani Compo-

  zitia Consis-

  tenta Com-po- zitia

  Supra- fata ha

  Supra- fata %

  Vrsta ani

  Compo- zitia

  Consis tenta

  Com-po- zitia

  Supra- fata ha

  Supra- fata %

  3.3 Concluzii privind gospodrirea pdurilor

  3.3.1. Evolutia structurii pdurilor

  Evolutia claselor de vrst

  Tabel 3.3.1.1. Anul Suprafata Clase de vrst (%)

  amenajrii S.U.P - ha I II III IV V VI VII si peste

  - se va ntocmi numai pentru arboretele pentru care se reglementeaz productia, acolo unde se poate face o situatie comparativa reala.

  Evolutia claselor de productie

  Anul Clase de productie (%) amenajrii I II III IV V

 • Evolutia compozitiei Tabel 3.3.2

  Anul Suprafata S p e c i i (%) amenajrii U.P - ha

  Evolutia densittii arboretelor

  Tabel 3.3.4 Anul Suprafata U.P Categorii de consistenta

  amenajrii ha 01-03 0,4-0,6 07 si peste

  Se vor analiza datele si evolutiile prezentate n tabele.

  4. STUDIUL STATIUNII SI AL VEGETATIEI FORESTIERE

  4.1. Metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren

  Se va arta pe scurt cum s-au cules datele de teren (despre soluri - nr.profile principale, profile de control, recoltri de probe pentru analize de laborator, amplasarea profilelor de sol, etc, statiune si vegetatie - piete de prob pentru determinarea elementelor taxatorice, inventarieri de arborete etc) si cum au fost ele prelucrate. Vezi ndrumar. vol.1, pag.45-122 si Norma 5, 33-46.

  4.2. Elemente privind cadrul natural, specifice unittii de baza

  Tratarea subcapitolelor 4.2.1- 4.2.4 se va realiza foarte pe scurt, cu detalierea unor situatii specifice(individuale) care presupun masuri de gospodarire adecvate

  Tratarea subcapitolelor 4.2.1 4.2.4 pe larg se va face numai la studiul general

  4.2.1. Geologie

  Se vor indica rocile din care este format substratul litologic al unittii de productie si modul cum au influentat acestea formarea solurilor. Concluzii privind influenta asupra solurilor, stabilitatea terenurilor, etc. (Vezi ndrumar,vol.1,pag.56-59,160 si vol.II pag.87).

  4.2.2. Geomorfologie

  Se vor indica unittile de relief, altitudine, expozitie, nclinare. Influente asupra topoclimatului solurilor, ecosistemelor forestiere. (Vezi ndrumar vol.1, pag.52-56, 160).

  4.2.3. Hidrografia

  Ape de suprafat si subterane, influenta lor n formarea subtipurilor de sol, raspndirea si dezvoltarea vegetatiei. (Vezi ndrumar vol.1, pag.161).

  4.2.4. Climatologie

  Vezi ndrumar, vol.1, pag.162, vol.2, pag.165.

  4.2.4.1 Regimul termic

 • 4.2.4.2 Regimul pluviometricc

  4.2.4.3 Regimul eolian

  4.2.4.4 Indicatorii sintetici ai datelor climatice

  Indici de ariditate, de umiditate, de compensare hidric. Concluzii (etaj fitoclimatic).

  4.2.4.5 Favorabilitatea factorilor si determinantilor climatici pentru principalele specii forestiere (doar la nivel de Sudiu General)

  (Vezi ndrumar vol.2,pag.313)

  Factori Favorabilitatea pentru speciile : caracteristici Fag Gorun

  Ridicat si f.ridicat

  Mijlocie Sczut si f.sczut

  Ridicat si f.ridicat

  Mijlocie Sczut si f.sczut

  Se va ntocmi pentru principalele specii din U.P.

  4.3 Soluri

  4.3.1. Evidenta si rspndirea teritorial a tipurilor de sol Tabel 4.3.1.1.

  Nr. Clasa de Tipul de Subtipul Codul Succesiunea Suprafata crt. soluri sol de sol orizonturilor ha %

  Se vor specifia unitatile amenajastice in care s-au facut profile de sol precum si cele din care s-au recoltat probe pentru laborator. Vor fi specificate si punctele de monitoring, iar acolo unde se considera ca punctele respective sunt amplasate corespunzator vor fi preluate datele privind caracteristicele solurilor. Pe harta vor fi evidentiate unitatile amenajistice din care s-au recoltat probe pentru laborator.

  4.3.2. Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol

  Vor fi descrise doar cele specifice U.P., restul vor fi tratate la nivel de S.G.

  4.3.3 Buletin de analiz

  4.3.4. Lista unittilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

  4.4 Tipuri de statiune

  4.4.1. Evidenta si rspndirea teritorial a tipurilor de statiune

  Tabel 4.4.1.1. Nr. Tipul de statiune Suprafata Categoria de bonitate - ha Tipuri si crt. Codul Diagnoza ha % Superioar Mijlocie Inferioar subtipuri de sol

 • - pe etaje de vegetatie

  4.4.2 Descrierea tipurilor de statiuni cu factori limitativi si msurile de gospodrire impuse de acesti factori (fisele ecologice)

  O prezentare succinta la nivel de unitate de productie si detaliata la sudiul general.

  4.4.3 Lista unittilor amenajistice pe tipuri de statiune(de la calculator).

  4.4.4 Lista unittilor amenajistice dup tipuri de statiune si tipuri de sol (de la calculator)

  4.5. Tipuri de pdure

  4.5.1. Evidenta tipurilor naturale de pdure

  Tabel 4.5.1.1. Nr. Tip de Tip de pdure Suprafata Productivitatea natural - ha crt. statiune Codul Diagnoza ha % Superioar Mijlocie Inferioar

  4.5.2. Lista unittilor amenajistice pe tipuri de statiuni si pduri (calc.)

  4.5.3. Lista u.a dup caracterul actual al tipului de pdure (calc.)

  4.5.4. Formatiile forestiere si caracterul actual al tipului de padure

  4.6 Structura fondului de productie si de protectie Tabel 4.6.1

  SUP Grupa de

  Supra fata

  Clase de vrst Clase de productie

  specii ha I II III IV V VI VII si peste

  I II III IV V

  A Rs. Codru Fag regu- Querc.

  lat DT DM Total

  Tabel 4.6.2 Specificri S p e c i i UP

  Compozitia (%) Clasa de productie Consistenta Vrsta medie (ani) Cresterea curent (m3

 • /an/ha) Volum mediu m3 /ha Volum total (m3 )

  4.7. Arborete slab productive si provizorii Tabel 4.7.1.

  Lista de la calculator in care vor fi completate procentele pentru fiecare categorie.

  4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi

  4.8.1. Situatia sintetic a factorilor destabilizatori si limitativi (de la calculator)

  4.8.2. Evidenta arboretelor (u.a) afectate de factori destabilizatori si limitativi (de la calculator)

  4.9 Starea sanitar a pdurii

  (Vezi ndrumar, vol.1, pag.112)

  4.10 Concluzii privind conditiile stationale si de vegetatie Tabel 4.10.1.

  Bonitatea statiunilor Productivitatea arboretelor Diferente Categoria Suprafata % Categoria Suprafata % + *

  Analiza bonitate - productivitate se face n cadrul categoriilor de bonitate pe categorii de productivitate si caracterul actual al arboretului n raport cu tipul natural de pdure - dup 15.3.1). Se va face o analiza amanuntita a conditiilor stationale si de vegetatie.

  5. STABILIREA FUNCTIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PDURII SI A BAZELOR DE AMENAJARE

  5.1. Stabilirea functiilor social-economice si ecologice ale pdurii

  5.1.1. Obiective social-economice si ecologice

  5.1.2. Functiile pdurii Tabel 5.1.2.1.

  Grupa,subgrupa si categoria functional Suprafata Cod Denumire ha %

  Grupa I-a Grupa a II-a

  Tabel 5.1.2.2. Tipul de categorie functional Categorii functionale Teluri de Suprafata

  gospodrire ha %

  5.1.3. Subunitti de productie sau de protectie constituite

 • 5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor si ale pdurii (se va face o fundamentare mai ampla a fiecarei baza de amenajare)

  5.2.1. Regimul

  Justificare n raport cu telurile de gospodrire.

  5.2.2. Compozitia tel.

  Justificarea compozitiei tel n raport cu tipurile de statiune si pdure si telurile de gospodrire. Tabel 5.2.2.1.

  SUP Tip Tip Compozitia Supra Suprafata pe specii statiune pdure tel fata

  A Total

  %

  Compozitia actual

  Justificarea compozitiei tel n raport cu tipul de statiune, tipul de pdure si cu telurile de gospodrire urmrite

  5.2.3. Tratamentul.

  - tratamente, caracteristici (justificarea adoptrii diferitelor tratamente n raport cu categoria si tipul functional, formatia forestier, telul de gospodrie, tipul de structura de urmarit).

  5.2.4. Exploatabilitatea

  - se va specifica vrsta medie a exploatabilittii pe S.U.P. ;

  5.2.5. Ciclul, rotatia, perioada de amenajare

  6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE LEMNOAS SI MSURI DE GOSPODRIRE A ARBORETELOR CU FUNCTII SPECIALE

  DE PROTECTIE

  6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

  6.1.1. Reglementarea procesului de productie la S.U.P. A - codru regulat

  6.1.1.1. Stabilirea posibilittii de produse principale

  6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitatea prin intermediul cresterii indicatoare

  6.1.1.1.1.1. Posibilitatea dup procedeul cresterii indicatoare (calculator)

  6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate dup criteriul claselor de vrst

  a) Analiza structurii claselor de varsta Tabel 6.1.1.1.2.1.1

  Specificri Clase de vrst Clasa de vrst I II III IV V VI VII si peste Total normal - ha

  Suprafata (ha)

 • % b) Constituirea suprafetelor periodice.

  c) Incadrarea arboretelor in suprafete periodice, in functie de urgentele de regenerare. d) Determinarea indicatorului de posibiltate prin procedeul: d1) deductiv Prezentare recapitulativa a calculului posibilitatii de produse principale:

  SP1 SP II Supraf periodica- ha-

  V +5Cr Volum III IV V

  Clasa de varsta

  S -ha-

  V mc

  Crestere curenta S

  -ha- Vi mc

  Vk mc

  Vj S -ha- Actual

  mc 25

  xCr mc

  Total

  S -ha-

  S -ha-

  S -ha-

  I II III IV V Vi VII Total Nor mal

  Dife rente

  P1= Vj/10+Vk/20+Vg/30=

  d2) Procedeul inductiv . 6.1.1.2 Adoptarea posibilittii

  Tabel 6.1.1.2.1. Metoda de calcul

  Prin intermediul cresterii indicatoare Dup criteriul claselor de vrst Elemente de calcul Valori Elemente de calcul Valori

  Ci (m3 ) SP normal (ha) Vd/10 (m3 ) Perioada I (ani) Ve/20 (m3 ) SP I (ha) Vf/40 (m3 ) Perioada a II-a (ani) Vg/60 (m3 ) SP II (ha)

  Q Volumul arb.exploatabile (m3 /ha) m P inductiv (m3 ) q P deductiv (m3 )

  P1 = m3 /an P2 = m3 /an Posibilitatea adoptat P = m3 /an

  Posibilitatea anual Tabel 6.1.1.2.2 Anul Posibilitatea (m3 /an) Recoltat

  amenajrii Calculat Adoptat anterior Dup C: Dup clase de vrst m3 /ha

  19.. 19.. %

  - se va face justificarea adoptrii posibilittii

  6.1.1.3 Recoltarea posibilittii

  Tabel 6.1.1.3.1. Urgenta Arborete ncadrate n Planul decenal de recoltare a produselor principale

 • Enumerare u.a Suprafata ha

  Volumul total m3

  Volumul de extras m3

  Se vor specifica : - tratamentele, criteriile care au stat la baza alegerii lor, formatiile forestiere n care se vor aplica, perioada de regenerare, intensitatea interventiilor, modul de aplicare al tratamentelor la nivel de unitate amenajistic (grupe de unitti amenajistice), n functie de: compozitie, arboret, temperamentul speciilor, consistent, expozitie, etc, lucrrile de ajutorarea regenerrii naturale, de ngrijire a semintisurilor, etc. Posibilitatea pe tratamente, suprafete si specii.

  Tabel 6.1.1.3.2. Trata- mentul

  Suprafata de parcurs (ha)

  Volum de extras (m3 )

  Posibilitatea pe specii (m3 )

  Total Anual Total Anual

  6.1.1.4. Prognoza posibilittii

  Actuala amenajare Dup 10 ani Dup 20 ani Dup 30 ani Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori

  VD VD VD VD VE VE VE VE VF VF VF VF VG VG VG VG Q Q Q Q m m m m

  P P P P

  6.1.2. Reglementarea procesului de productie la S.U.P. G - codru grdinrit

  6.1.2.1. Structura si mrimea fondului de productie

  6.1.2.2. Stabilirea posibilittii

  6.1.2.3. Recoltarea posibilittii

  Tabel 6.1.2.3.1. Cupon Suprafata de parcurs si volumul de recoltat

  Nr. U.a. Supra- Tieri de regenerare

  Tieri de ngrijire Tieri de igien

  compo- fata Supraf. Volum Curtiri Rrituri nente ha ha m3 ha m3 ha m3 ha m3

  6.1.3. Reglementarea procesului de productie la S.U.P. J - codru cvasigrdinrit

  6.1.3.1. Stabilirea posibilittii

  m m

  Vi Vs i=1 m Vj s=1

  a) dup relatia: P = ---------- + --------- + ---------------- n j=1 nj 10

 • Tabel 6.1.3.1.1.

  U.A. Suprafata

  Cresterea Volum

  Volumul,inclusiv cresterea productiei totale pe 5 ani - m3

  ha curent - m3 m3 Vi Vj Vs

  b) prin nsumarea volumelor de extras stabilite pe cale inductiv 6.1.3.2. Adoptarea posibilittii

  6.1.3.3. Recoltarea posibilittii Tabel 6.1.3.3. .`

  Urgenta U.a Suprafata ha

  Volumul total m3

  Volumul de extras n deceniu - m3

  6.1.3.4. Prognoza posibilittii

  6.1.4. Reglementarea procesului de productie la S.U.P. Q - crng simplu-salcm

  6.1.4.1. Stabilirea posibilittii

  Tabel 6.1.4.1.1. Specificri Constituirea suprafetei decenale din clase de vrst - ha -

  I II III IV V si peste Total S decenala I S decenala II S decenala III

  Total

  6.1.4.2. Recoltarea posibilittii de produse principale Tabel 6.1.4.2.1.

  Trata- Suprafata de parcurs Volum de extras Posibilitatea anual pe specii - m3 ment Total Anual Total Anual

  6.1.4.3. Prognoza posibilittii

  6.1.5. Reglementarea procesului de productie la S.U.P.. Z, X...idem SUP Q .

  6.1.6. Posibilitatea total de produse principale (A+G+J+Q+...) Tabel 6.1.6.1.

  SUP Suprafata (ha) Volum (m3 ) Posibilitatea anual pe specii - m3

  Total Anual Total Anual

  6.1.7. Prognoza posibilittii totale de produse principale Tabel 6.1.7.1.

  Nivelul de Volumul exploatabil din S.U.P. Posibilitatea din S.U.P. Total (m3 ) prognoz A G J Q .... A G

  *

  J Q ... Volum exploatabil Posibilitatea

 • * valoarea posibilitatii actuale la toate nivelele de prognoza.

  6.2. Msuri de gospodrire a arboretelor cu functii speciale de protectie

  6.2.1. Msuri de gospodrire a arboretelor din tipul I de categorii functionale

  6.2.2. Msuri de gospodrire a arboretelor din tipul II de categorii functionale

  Tabel 6.2.2.1. SUP Suprafata (ha) Volum (m3 ) Volumul anual de recoltat pe specii - mc

  Total Anua l

  Total Anual Anuala

  6.3. Lucrri de ngrijire si conducere a arboretelor Tabel 6.3.1.

  Specificri Tipul Suprafata (ha) Volum (m3 ) Posibilitatea anual pe specii - m3 functional Total Anual Total Anual II

  Degajri III-VI TOTAL II

  Curtiri III-VI TOTAL II

  Rrituri III-VI TOTAL

  II III-VI

  Produse secundare

  Total

  Total Tieri de

  igien

  6.4. Volumul total posibil de recoltat (produse principale + conservare + produse secundare) Tabel 6.4.1.

  Specificri Tipul Suprafata (ha) Volum (m3 ) Posibilitatea anual pe specii - m3 functional Total Anual Total Anual

  Produse III-VI principale

  Taieri de II conservare

  Produse II secundare III-VI

  Total II

  Total III-VI Total

  Tieri de igien Total

  TOTAL GENERAL

 • 6.5.Lucrri de ajutorarea regenerrilor naturale si de mpdurire

  Simbol Categoria de lucrri Supraf. ha

  A. LUCRRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERRII NATURALE A.1. Lucrri de ajutorarea regenerrii naturale

  A.1.1. Strngerea si ndeprtarea litierei groase A.1.2. ndeprtarea humusului brut A.1.3. Distrugerea si ndeprtarea pturii vii A.1.4. Mobilizarea solului A.1.5. Extragerea subarboretului A.1.6. Extragerea semintisului si tineretului neutilizabil preexistent A.1.7. Provocarea drajonrii la arboretele de salcm

  A.2. Lucrri de ngrijire a regenerrii naturale A.2.1. Receparea semintisurilor sau tinereturilor vtmate A.2.2. Descoplesirea semintisurilor A.2.3. nlturarea lstarilor care coplesesc semintisurile si drajonii

  B. LUCRRI DE REGENERARE B.1. mpduriri n terenuri goale din fondul forestier

  B.1.1. mpduriri n poieni si goluri B.1.2. mpduriri n terenuri degradate B.1.3. mpduriri n terenuri dezgolite prin calamitti naturale (incendii, doborturi de vnt

  sau zpad, uscare, etc. si alte cauze).

  B.1.4. mpduriri n terenuri parcurse anterior cu tieri rase, neregenerate B.2. mpduriri n suprafete parcurse sau pre vzute a fi parcurse cu tieri de regenerare

  B.2.1. mpduriri dup tieri grdinrite B.2.2. mpduriri dup tieri cvasigrdinrite B.2.3. mpduriri dup tieri progresive B.2.4. mpduriri dup tieri succesive B.2.5. mpduriri dup tieri de conservare B.2.6. mpduriri n golurile din arboretele parcurse sau prevzute a fi parcurse cu tieri n

  crng

  B.2.7. mpduriri dup tieri rase la molid si PL.E.A B.3 mpduriri n suprafete parcurse sau propuse a fi parcurse cu tieri de nlocuire a arboretelor

  necorespunztoare

  B.3.1. mpduriri dup nlocuirea arboretelor derivate (substituiri) B.3.2. mpduriri dup nlocuirea arboretelor slab productive (refacere) B.3.3. mpduriri dup nlocuirea arboretelor necorespunztoare din punct de vedere

  stational

  B.3.4. mpduriri pentru ameliorarea compozitiei si consistentei (dup reconstructie ecologic)

  C. COMPLETRI N ARBORETELE CARE NU AU NCHIS STAREA DE MASIV C.1 Completri n arboretele tinere existente C.2. Completri n arboretele nou create (20%) D. NGRIJIREA CULTURILOR TINERE

  D.1. ngrijirea culturilor tinere existente D.2. ngrijirea culturilor tinere nou create

  E. MPDURIRI N TERENURI CU CONDITII EXTREME E.1. mpduriri n terenuri srturate E.2. mpduriri pe terenuri poluate cu reziduri din titei E.3. mpduriri pe terenuri nisipoase (plaje, dune, etc) E.4. mpduriri pe terenuri situate n limita vegetatiei forestiere E.5. mpduriri pe terenuri mlstinoase. E.6. mpduriri pe crovuri E.7. mpduriri pe terenuri cu nclinare mare, sol superficial, vulnerabile la eroziune.

 • 6.6. Refacerea arboretelor slab productive si inlocuirea celor cu compozitii necorespunztoare

  Nu vor fi tratate arboretele natural fundamentale de productivitate inferioara. Tabel 6.6.1.

  Caracterul Supra- Arborete din tipurile III-VI de categorii functionale Arborete de tipul II actual al fata Tieri cu regenerare

  natural din smnt Tieri rase Tieri in crang Tieri de

  conservare

  Tieri de

  tipului de pdure

  ha Dec.I Dec.II Alte dec.

  Dec.I Dec.II Alte dec.

  Dec.I Dec.II Alte dec.

  igien

  6.7. Msuri de gospodrire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

  Natura si gradul Supraf. Lucrri prevzute-ha- de afectare ha Taieri

  progresive Tieri succe sive

  Taieri rase

  Tieri crng

  Taieri de

  conservare

  Rarari turi

  Curati ri

  Total

  7. VALORIFICAREA SUPERIOAR A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER N AFARA LEMNULUI

  7.1. Potential cinegetic

  7.2. Potential salmonicol

  7.3. Potential fructe de pdure

  7.4. Potential ciuperci comestibile

  7.5. Resurse melifere

  7.6. Materii prime pentru mpletituri

  7.7. Alte produse

  8. PROTECTIA FONDULUI FORESTIER

  8.1. Protectia mpotriva doborturilor si rupturilor de vnt si de zpad

  8.2. Protectia mpotriva incendiilor

  8.3. Protectia mpotriva polurii industriale

  8.4. Protectia mpotriva bolilor si a altor duntori

  8.5. Msuri de gospodrire a arboretelor cu uscare anormal

  Not : Fiecare subcapitol se va referi la prevederile amenajamentului si specificul U.P(proprietatii), evitndu-se generalittile.

 • 9. INSTALATII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE SI CONSTRUCTII FORESTIERE

  9.1. Instalatii de transport Tabel 9.1.1.

  Nr. Indicativul Denumirea Lungime (km) crt drumului drumului n

  pdure n afara padurii

  Total

  Suprafata Deservita

  -ha-

  Volumul deservit

  -mc-

  Drumuri existente - drumuri publice Total

  - drumuri forestiere Total

  - drumuri ale altor sectoare

  Total

  Total General

  Drumuri necesare

  Se va specifica densitatea instalatiilor de transport. Accesibilitatea fondului de productie si de protectie si a posibilittii.

  Tabel 9.1.2. S p e c i f i c r i Actual la sfarsitul deceniului

  Fond de productie (% din suprafata) Total, din care: Exploatabil Preexploatabil Neexploatabil

  Fond de protectie(% din suprafata) Total d in care : Lucrari de conservare

  Posibilitatea (% din volum) Total, din care: Produse principale Produse secundare Tieri de igien

  9.2. Tehnologii de exploatare

  9.3. Constructii forestiere

  10. ANALIZA EFICACITTII MODULUI DE GOSPODRIRE A PDURILOR

  10.1. Realizarea continuittii functionale Tabel 10.1.1.

  Grupa I-a - categorii functionale (ha) Grupa a II-a Categorii functionale Tipul functional

  Anul I II III IV Total

  V VI Total

  amenajrii

  199.. 200..

  Dup o analiz a modificrilor de zonare functional se va arta cum se va realiza continuitatea functional n raport cu actuala zonare - teluri de gospodrire, S.U.P., lucrri propuse, etc.

  10.2. Dinamica dezvoltrii fondului forestier

 • 10.2.1. Indicatori cantitativi (vrste, volume, cresteri)

  Nr crt

  Indicatori cantitativi UM Valoare

  1 Ponderea padurilor in suprafata totala a fondului forestier % 2 Volum lemnos pe picior-total mc 3 Volum lemnos pe picior-mediul mc/ha 4 Clasa de productie medie 5 Cresterea curenta totala mc 6 Cresterea curenta medie mc/an/ha 7 Cresterea curenta totala - fond de productie mc 8 Cresterea curenta medie- fond de productie mc/ha 9 Cresterea indicatoare -totala mc/an 10 Cresterea indicatoare -medie mc/an/ha 11 Posibilitatea de produse principale-totala mc/an 12 Posibilitatea de produse principale-la hectar mc/ha 13 Posibilitatea de produse secundare-totala mc/an 14 Posibilitatea de produse secundare-la hectar mc/ha

  10.2.2. Indicatori calitativi (clase de productie, compozitie) a) Structura fondului de productie pe specii. b) Ponderea speciilor de valoare ridicata. c) Ponderea arboretelor naturale cu structuri pluriene ; d) Structura fondului de productie pe clase de calitate ; e) Structura fondului de productie in raport cu modul de regenerare ; f) Suprafata padurilor destinate sa produca lemn de calitate superioara ; g) Principalele efecte protective.

  10.2.3. Indicatori de caracterizare valorica

  Bilantul economico-financiar.

  11. D I V E R S E

  11.1. Data intrrii n vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia.

  11.2. Recomandri privind tinerea evidentei lucrrilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului

  11.3. Indicarea hrtilor amenajamentului

  11.4. Colectivul de elaborare

  11.5. Bibliografie

  11.6 Documente privind proprietatea (copii)

  11.7 Procesele verbale ale Conferintelor de amenajare (la studiul general)

  PARTEA a II-a - PLANURI DE AMENAJAMENT

  12. PLANURI DE RECOLTARE SI CULTUR

  12.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale

 • 12.1.1. Planul de recoltare a produselor principale - S.U.P. A codru regulat

  12.1.1.1. Evidenta arboretelor din care se recolteaz posibilitatea decenal de produse principale

  Tabelul va cuprinde si coloane cu informatii despre consistenta si semintis. Se va indica o ordine orientativa a arboretelor de parcurs cu taieri.

  12.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru

  12.1.2. Planul de recoltare a produselor principale - S.U.P. G - codru grdinrit

  12.1.2.1. Elemente de calcul al posibilittii la S.U.P. G

  12.1.2.2. Structura fondului optim (fo) pe tipuri de statiuni si grupe functionale

  12.1.2.3. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru grdinrit

  12.1.2.3.1. Recapitulatie pe cupoane

  Cupon U.a. Supr. T.de igien Tieri de ngrijire Tieri de Com- Ingr. mp- compo- ha Supr. Volu

  m Degajri Curtiri Rrituri igien pletri cultur

  i duriri

  nente ha m3 ha ha m3 ha m3 ha m3 ha ha ha

  12.1.2.3.2. Suprafata de parcurs si volumul de extras, pe natur de tieri

  Felul Suprafata Volum de extras pe specii (m3 ) tierii ha Total

  Produse principale - tratamente Produse secundare - curtiri - rrituri Tieri de igien

  Total

  12.1.3. Planul de recoltare a produselor principale - S.U.P. J - codru cvasigrdinrit

  12.1.3.1. Evidenta arboretelor din care se recolteaz posibilitatea decenal de produse principale

  12.1.3.2. Elemente de calcul al posibilittii la S.U.P. J

  12.1.3.3. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru cvasigrdinrit

  12.1.4. Planul de recoltare a produselor principale - S.U.P. Q - crng simplu - salcm

  12.1.4.1. Repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crng

  12.1.4.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - crng

  12.1.5. Recapitulatia posibilittii de produse principale

  12.1.6. Planul lucrrilor de conservare

  12.2. Planul lucrrilor de ngrijire si conducere a arboretelor

  12.2.1. Planul lucrrilor de ngrijire a arboretelor

 • 12.2.2. Recapitulatia posibilittii decenale pe specii

  12.3. Planul lucrrilor de regenerare

  13. PLANURI PRIVIND INSTALATIILE DE TRANSPORT SI CONSTRUCTIILE FORESTIERE

  13.1. Planul instalatiilor de transport

  Va fi introdusa lista de la calculator completata cu lungimea fiecarui drum. Se va face fundamentarea pentru drumurile necesare.

  13.2. Planul constructiilor silvice

  14. PROGNOZA DEZVOLTRII FONDULUI FORESTIER

  14.1. Dinamica dezvoltrii fondului forestier 14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vrst

  PARTEA a III-a - EVIDENTE DE AMENAJAMENT 15. EVIDENTE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

  15.1. Evidente privind descrierea unittilor amenajistice 15.1.1. Descrierea parcelar

  15.1.2. Evidenta pe u.a. a datelor complementare 15.1.3. Evidenta u.a inventariate

  15.1.4. Evidenta arboretelor marcate de ocol 15.2. Evidente privind mrimea si structura fondului forestier

  15.2.1. Repartitia suprafetelor pe categorii de folosint forestier si grupe functionale

  15.2.2. Repartitia suprafetelor pe categorii functionale 15.2.3. Situatia sintetic pe specii

  15.2.4. Structura si mrimea fondului forestier pe grupe,subgrupe si categorii functionale

  15.2.5. Structura si mrimea fondului forestier pe grupe functionale si specii 15.2.6. Structura si mrimea fondului forestier pe specii

  15.2.7. Structura si mrimea fondului forestier pe grupe functionale si specii pentru fondul productiv

  15.2.8. Structura si mrimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv 15.2.9. Structura si mrimea fondului forestier pe subunitti de productie/protectie

  dup vrst, grupe functionale si specii 15.2.10. Structura si mrimea fondului forestier productiv pe clase de

  exploatabilitate si specii 15.3. Evidente privind conditiile naturale de vegetatie

 • 15.3.1. Evidenta tipurilor de statiune si a tipurilor de pdure 15.3.2. Recapitulatie formatii forestiere

  15.3.3. Repartitia suprafetelor pe formatii forestiere,altitudine,nclinare si expozitie 15.3.4. Repartitia suprafetelor pe etaje fitoclimatice, nclinare si expozitie

  15.3.5. Evidenta arboretelor slab productive 15.3.6. Repartitia suprafetelor n raport cu eroziunea si nclinarea terenului

  15.3.7. Repartitia suprafetelor n raport cu natura si intensitatea polurii 15.4. Evidente ajuttoare pentru ntocmirea planurilor de reglementare a

  procesului de productie lemnoas 15.4.1. Repartitia arboretelor exploatabile pe subunitti,urgente de regenerare,

  accesibilitate si specii 15.4.2. Repartitia speciilor n raport cu exploatabilitatea si participarea n amestec

  15.4.3. Stabilirea vrstei medii a exploatabilittii si a ciclului 15.4.4. Lista unittilor amenajistice exploatabile si preexploatabile

  15.5. Evidente privind accesibilitatea fondului forestier si a posibilittii 15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier si a posibilittii decenale de produse

  principale si secundare 15.5.2. Situatia fondului forestier si a posibilittii decenale de produse principale si

  secundare n raport cu distanta de colectare

  PARTEA a IV-a - APLICAREA AMENAJAMENTULUI 16. EVIDENTE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

  16.1 Evidenta si bilantul aplicrii anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatri si mpduriri

  PRODUSE DIN: Taieri de

  Total Lucrari de

  Speci

  ficari

  Taieri de regenerare

  Degajari Curatiri Rarituri Taieri de conservare

  igiena (3+6+8+9+10)

  impadurire

  ha mc ha ha mc ha mc mc mc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  16.2 Evidenta dinamicii procesului de regenerare natural