Amenajament UP I Dreptu-Sturdza.pdf

573
S.C. AMENAJAMENT S.R.L. Aleea Lalelelor nr.1, Suceava Tel.: 0743.474.002 Fax: 0330.815.529 E-mail: [email protected] [email protected] URL : www.amenajament.ro bef proiect: ing. Pirojoc Iurie

description

Amenajament al unei unitati de productie din judetul Neamt

Transcript of Amenajament UP I Dreptu-Sturdza.pdf

 • S.C. AMENAJAMENT S.R.L.Aleea Lalelelor nr.1, SuceavaTel.: 0743.474.002Fax: 0330.815.529E-mail: [email protected]

  [email protected] : www.amenajament.ro

  ?ef proiect: ing. Pirojoc Iurie

 • S.C. AMENAJAMENT S.R.L.SUCEAVA, STR. ALEEA LALELELOR, NR.1

  AMENAJAMENTUL P?DURILOR DE FOLOSIN?? FORESTIER?PROPRIETATE PRIVAT? A PERSOANELOR FIZICE:

  Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric IoanJUDE?UL NEAM?

  U.P. I DREPTU-STURDZA

  ?EF PROIECT: ing. Iurie PirojocPROIECTANT: ing. Furtun? Ionel

  Anul 2010www.amenajament.ro

 • 2

 • 3CUPRINSDOCUMENTE NSO?ITOAREPROCESUL VERBAL C.T.A.P.FI?ELE INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIERPARTEA I. MEMORIU TEHNIC 151. SITUA?IA TERITORIAL ADMINISTRATIV? ................... 15

  1.1. Elemente de identificare a unit??ii de baz? (propriet??ii) ... 151.2. Vecin????i, limite, hotare 151.3. Trupuri de p?dure (bazinete) componente. 171.4. Administrarea fondului forestier 172. ORGANIZAREA TERITORIULUI 172.1. Constituirea propriet??ii 172.2. Constituirea ?i materializarea parcelarului ?i subparcelarului.. 18

  2.2.1. M?rimea parcelelor ?i subparcelelor. 182.2.2. Situa?ia bornelor.. 182.2.3. Coresponden?a ntre parcelarul precedent ?i cel actual... 19

  2.3. Planuri de baz? utilizate. Ridic?ri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz? . 212.3.1. Planuri de baz? utilizate. Preciz?ri asupra calit??ii lor 212.3.2. Ridic?ri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz? 22

  2.4. Suprafa?a fondului forestier.. 222.4.1. Determinarea suprafe?elor... 222.4.2. Tabelul 1E. 232.4.3. Utilizarea fondului forestier.... 252.4.4. Eviden?a fondului forestier pe destina?ii ?i de?in?tori. 26

  2.5. Enclave.. 272.6. Organizarea administrativ? (districte, brig?zi, cantoane) 273. GOSPOD?RIREA DIN TRECUT A P?DURILOR. 273.1. Istoricul ?i analiza modului de gospod?rire a p?durilor din trecut pn? la intrarea n

  vigoare a amenajamentului expirat 273.2. Analiza critic? a amenajamentului expirat.. 343.3. Concluzii privind gospod?rirea din trecut a p?durilor.. 414. STUDIUL STA?IUNII ?I AL VEGETA?IEI FORESTIERE.. 424.1. Metode ?i procedee de culegere a datelor de teren 424.2. Elemente generale privind cadrul natural. 42

  4.2.1. Geologie.. 424.2.2. Geomorfologie. 434.2.3. Hidrografia 444.2.4. Climatologie... 45

  4.2.4.1. Regimul termic 454.2.4.2. Regimul pluviometric.. 454.2.4.3. Regimul eolian 464.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice 47

  4.3. Soluri. 474.3.1. Eviden?a ?i r?spndirea teritorial? a tipurilor de sol.. 474.3.2. Descrierea tipurilor ?i subtipurilor de sol.. 484.3.3. Lista u.a.-lor pe tipuri ?i subtipuri de sol.. 49

  4.4. Tipuri de sta?iune. 504.4.1. Eviden?a ?i r?spndirea teritorial? a tipurilor de sta?iune 504.4.2. Descrierea tipurilor de sta?iune cu factori limitativi ?i m?surile de gospod?rie impusede ace?ti factori 514.4.3. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta?iune 614.4.4. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta?iuni ?i sol. 62

  4.5. Tipuri de p?dure 644.5.1. Eviden?a tipurilor naturale de p?dure 644.5.2. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta?iuni ?i p?duri (calc.) 654.5.3. Lista u.a.-lor n raport cu caracterul actual al tipului de p?dure(calc.). 664.5.4. Forma?iile forestiere ?i caracterul actual al tipului de p?dure.. 67

  4.6. Structura fondului de produc?ie ?i de protec?ie 684.7. Arborete slab productive ?i provizorii.. 704.8. Arborete afectate de factori destabilizatori ?i limitativi. 70

  4.8.1. Situa?ia sintetic? a factorilor destabilizatori ?i limitativi... 70

 • 44.8.2. Eviden?a arboretelor afectate de factori destabilizatori ?i limitativi( de lacalculator)................................................................................................... 71

  4.9. Starea sanitar? a p?durii.. 724.10. Concluzii privind condi?iile sta?ionale de vegeta?ie. 735. STABILIREA FUNC?IILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE ??DURII ?I ALE BAZELOR DEAMENAJARE. 745.1. Stabilirea func?iilor social - economice ?i ecologice ale p?durii... 74

  5.1.1. Obiective social-economice ?i ecologice 745.1.2. Func?iile ??durii.. 745.1.3. Subunit??ile de produc?ie ?i/sau protec?ie constituite 75

  5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor ?i ale p?durii.. 765.2.1. Regimul 775.2.2. Compozi?ie-?el 775.2.3. Tratamentul 785.2.4. Exploatabilitate.. 785.2.5. Ciclul 786. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUC?IE LEMNOAS?? ?I M?SURI DE GOSPOD?RIRE AARBORETELOR CU FUNC?II SPECIALE DE PROTEC?IE.. 79

  6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale 796.1.1. Reglementarea procesului de produc?ie la S.U.P. J codru cvasigr?din?rit 79

  6.1.1.1. Stabilirea posibilit??ii de produse principale 796.1.1.2. Adoptarea posibilit??ii 816.1.1.3. Recoltarea posibilit??ii... 826.1.1.4. Prognoza posibilit??ii.. 826.1.1.5. Posibilitatea de produse principale 83

  6.2. ??suri de gospod?rire a arboretelor cu func?ii speciale de protec?ie.. 836.2.1. M?suri de gospod?rire a arboretelor din tipul I de categorii func?ionale. 836.2.2. M?suri de gospod?rire a arboretelor din tipul II de categorii func?ionale 83

  6.3. Lucr?ri de ngrijire ?i conducere a arboretelor. 846.4. Volumul total posibil de recoltat (produse principale, conservare, produse secundare).. 866.5. Lucr?ri de ajutorarea regener?rilor naturale ?i de mp?durire.6.6. Refacerea arboretelor slab productive ?i substituirea celor cu compozi?ii

  necorespunz?toare6.7. ??suri de gospod?rire a arboretelor afectate de factori destabilizatori7. VALORIFICAREA SUPERIOAR? A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER N AFARALEMNULUI ..7.1. Resurse cinegetice7.2. Poten?ial salmonicol.7.3. Produc?ia de fructe de p?dure7.4. Produc?ia de ciuperci comestibile.7.5. Resurse melifere7.6. Materii prime pentru mpletituri7.7. Valorificarea altor resurse ale fondului forestier..8. PROTEC?IA FONDULUI FORESTIER..8.1. Protec?ia mpotriva doborturilor ?i rupturilor produse de vnt ?i de

  ??pad?8.2. Protec?ia mpotriva incendiilor.8.3. Protec?ia mpotriva daunelor provocate de vnt8.4. Protec?ia mpotriva polu?rii industriale.8.5. Protec?ia mpotriva bolilor ?i a altor d?un?tori.8.6. ??suri de gospod?rire a arboretelor cu uscare anormal?.............................................8.7. ??suri de gospod?rire a arboretelor aflate sub influen?a apei n exces..............................9. INSTALA?II DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ?I CONSTRUC?II FORESTIERE9.1. Instala?ii de transport9.2. Tehnologii de exploatare..9.3. Construc?ii silvice.10. ANALIZA EFICACITA?II MODULUI DE GOSPODARIRE A P?DURILOR10.1. Realizarea continuit??ii func?ionale.10.2. Dinamica dezvolt?rii fondului forestier.

  10.2.1. Indicatori cantitativi (vrste, volume, cre?teri)10.2.2. Indicatori calitativi..

 • 511. DIVERSE.11.1. Data intr?rii n vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia11.2. Recomand?ri privind ?inerea eviden?ei lucr?rilor efectuate pe parcursul duratei de

  aplicabilitate a amenajamentului11.3. Indicarea h???ilor anexate amenajamentului..11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului..11.5. Bibliografie.11.6. Documente privind proprietatea (copii) 11.7. Procesele verbale ale Conferin?elor de amenajare.PARTEA A II-A. PLANURI DE AMENAJAMENT SILVIC12. PLANURI DE RECOLTARE ?I CULTUR?12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale

  12.1.1. Planul de recoltare a produselor principale S.U.P.A codru regulat ....................12.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale codru12.1.3. Recapitula?ia posibilit??ii de produse principale.12.1.4. Planul lucr?rilor de conservare

  12.2. Planul lucr?rilor de ngrijire ?i conducere a arboretelor12.3. Planul lucr?rilor de regenerare13. PLANURI PRIVIND INSTALA?IILE DE TRANSPORT ?I CONSTRUC?IILE FORESTIERE..13.1. Planul instala?iilor de transport.13.2. Planul construc?iilor silvice14. PROGNOZA DEZVOLT?RII FONDULUI FORESTIER14.1. Dinamica dezvolt?rii fondului forestier.14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vrst?..ARTEA A III-A. EVIDEN?E DE AMENAJAMENT .15. EVIDEN?E DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER 15.1. Eviden?e privind descrierea unit??ilor amenajistice..

  15.1.1. Descrierea parcelar?.15.1.2. Eviden?a pe u.a. a datelor complimentare15.1.3. Eviden?a u.a.-lor inventariate..15.1.4. Eviden?a arboretelor marcate de ocolul silvic .

  15.2. Eviden?e privind m?rimea ?i structura fondului forestier ..15.2.1. Reparti?ia suprafe?elor pe categorii de folosin?? forestier???i grupe func?ionale15.2.2. Reparti?ia suprafe?elor pe categorii func?ionale 15.2.3. Situa?ia sintetic? pe specii 15.2.4. Structura ?i m?rimea fondului forestier pe grupe, subgrupe si categorii func?ionale15.2.5. Structura ?i m?rimea fondului forestier pe grupe func?ionale ?i specii 15.2.6. Structura ?i m?rimea fondului forestier pe specii 15.2.7. Structura ?i m?rimea fondului forestier pe grupe func?ionale ?i specii pentru fondulproductiv 15.2.8. Structura ?i m?rimea fondului forestier pe grupe func?ionale ?i specii pentru fondulneproductiv 15.2.9. Structura si m?rimea fondului forestier pe subunit??i de produc?ie/protec?ie dup?vrst?, grupe func?ionale ?i specii 15.2.10. Structura ?i m?rimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate ?ispecii

  15.3. Eviden?e privind condi?iile naturale de vegeta?ie 15.3.1. Eviden?a tipurilor de sta?iune ?i a tipurilor de p?dure 15.3.2. Recapitula?ie forma?ii forestiere 15.3.3. Reparti?ia suprafe?elor pe forma?ii forestiere, altitudine, nclinare ?i expozi?ie15.3.4. Reparti?ia suprafe?elor pe etaje fitoclimatice , inclinare si expozitie 15.3.5. Eviden?a arboretelor slab productive 15.3.6. Reparti?ia suprafe?elor n raport cu eroziunea ?i nclinarea terenului 15.3.7. Reparti?ia suprafe?elor n raport cu natura ?i intensitatea polu?rii

  15.4. Eviden?e ajut?toare pentru ntocmirea planurilor de reglementare a procesului de produc?ielemnoas?

 • 615.4.1. Reparti?ia arboretelor exploatabile pe subunit??i , urgen?e de regenerare ,accesibilitate ?i specii 15.4.2. Reparti?ia suprafe?elor n raport cu exploatabilitatea ?i participarea n amestec15.4.3. Stabilirea vrstei medii a exploatabilit??ii ?i a ciclului 15.4.4. Lista unit??ilor amenajistice exploatabile ?i preexploatabile

  15.5. Eviden?e privind accesibilitatea fondului forestier ?i a posibilit??ii 15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier ?i a posibilit??ii decenale de produse principale ?isecundare15.5.2. Situa?ia fondului forestier ?i a posibilit??ii decenale de produse principale ?isecundare n raport cu distan?a de colectare PARTEA a IV-a: APLICAREA AMENAJAMENTULUI..16. EVIDEN?A ?I BILAN?UL APLIC?RII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI ..

  16.1. Eviden?a ?i bilan?ul aplic?rii anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploat?ri?i mp?duriri 16.2. Eviden?a dinamicii procesului de regenerare natural?

 • 9U.P. I Dreptu-Sturdza Anul aplic?rii 2010.

  FI?ELE INDICATORILOR DE CARACTERIZAREAFONDULUI FORESTIER

 • 10

  Folosin?e Suprafa?a, (ha)Grupa I Grupa II TotalA ??duri ?i terenuri destinate mp?duririi sauremp?duririi. 4078,0 - 4078,0A1 ??duri ?i terenuri destinate mp?duririi pentrucare se reglementeaz? recoltarea de produseprincipale (Total rnd A1- A1.7) din care; 3292,1 - 3292,1A1.1-A1.3 ??duri, planta?ii cu reu?it? definitiv?, regeneratepe cale artificial? sau natural? cu reu?it?par?ial?. 3286,6 - 3286,6A1.4 Terenuri de remp?durit n urma t?ierilor rase, adoborturilor de vnt sau a altor cauze. 5,5 - 5,5A1.5 Poieni sau terenuri destinate mp?duririi. - - -A1.6 Terenuri degradate prev?zute a se mp?duri. - - -A1.7 ??chitarii naturale sau create prin culturi. - - -A2 ??duri ?i terenuri destinate mp?duririi pentrucare nu se reglementeaz? recoltarea de produseprincipale (Total rnd A2.1-A2.5) din care; 785,9 - 785,9A2.1-A2.2 ??duri, planta?ii cu reu?it? definitiv?, terenurimp?durite pe cale natural? sau artificial? cureu?it? par?ial?. 785,6 - 785,6A2.3 Terenuri de mp?durit n urma doborturilor devnt sau a altor cauze. 0,3 - 0,3A2.4 Poieni sau goluri destinate mp?duririi. - -A2.5 Terenuri degradate destinate mp?duririi. - -B Terenuri afectate gospod?ririi silvice. - - 35,8C Terenuri neproductive. - - 0,3D Terenuri scoase temporar din fondul forestier. - -D1. Transmise prin acte normative unor organiza?ii. - - -D2. Ocupa?ii ?i litigii - - -Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4078,0 - 4114,1Enclave -Reparti?ia suprafe?elor din grupa I-a pe categorii func?ionaleCategoriafunc?ional? 1C 2A 2B 2C 3F 4I 5H TOTALSuprafa?a, (ha) 3292,1 579,4 41,5 27,5 36,4 64,7 36,4 4078,0Parametri Unit??i de gospod?rireUnitatea de gospod?rire SUP J SUP M SUP K TOTALSuprafa?a (ha) 3286,6 749,2 36,4 4072,2Ciclul de produc?ie 130 - - -

  Densitatea re?elelor de drumuri Accesibilitatea fondului forestierPublice Forestiere Exploatare Total La nceputuldeceniului La sfr?ituldeceniului n perspectiv?m/ha %3,7 9,1 - 13,8 100 100 -

 • 11

  Indicatorul U.M. SpeciiTotal MO BR FA PAM PIN LA SAC DR DT DM??duri pentrucare sereglementeaz?recoltarea deproduseprincipale A1

  GrupaI ha 3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 0,3 8,1 3,5 7,3 22,5 -GrupaII ha - - - - - - - - - - -Total A1(GRUPA I+II) ha 3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 0,3 8,1 3,5 7,3 22,5 -Total U.P. (A1+A2) ha 4072,2 2257,1 964,2 709,1 69,5 15,3 13,6 7,3 8,8 24,9 2,4Propor?iaspeciilor A1 % 100 52 25 20 2 - - - - 1 -U.P. 100 56 24 17 2 - - - - 1 -Clasa deproduc?ie medie A1 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 3,0 2,0 3,0 2,0 2,2 -U.P. 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,9 2,1 2,2 3,0Consisten?amedie A1 0,69 0,72 0,63 0,67 0,78 0,70 0,90 0,90 0,83 0,86U.P. 0,69 0,70 0,63 0,67 0,79 0,71 0,91 0,90 0,81 0,86 0,90Vrsta medie A1 ani 81 70 96 99 48 50 28 24 41 48 -U.P. 82 73 96 98 49 51 28 24 42 47 30Fond lemnostotal A1 mc 997487 503821 288277 192748 6146 61 1267 102 1531 3534 -U.P. 1230279 657997 345853 206710 8727 3143 1845 211 1789 3928 76Volum lemnos,(mc/ha) A1 mc 303 293 350 295 113 203 156 29 209 157 -U.P. 302 291 358 291 125 205 135 28 203 157 31Indici de cre?terecurent? A1 mc/an/ha 7,2 9,0 5,7 4,5 3,4 6,6 15,5 3,1 10,0 7,6 -Posibilitatea anual? dinproduse principale mc/an 12754 4127 3780 4728 119 - - - - - -Posibilitatea anual? dinproduse secundare dincare: mc/an 3813 3083 321 262 61 0 32 5 9 37 3??rituri mc/an 3662 2982 296 244 57 - 30 4 9 37 3Indici de recoltare mc/an/ha Principale Secundare Total3,1 0,9 4,0Lucr?ri de ngrijire ?iconservare Lucrarea Degaj?ri Cur??iri ??rituri ??ieri de igien?

  ??ieri deconservareha ha mc ha mc ha mc Ha mcTotal 21,4 165,1 1514 1057,2 36622 1006,8 8304 302,1 11781Anual 2,1 16,5 151 105,7 3662 1006,8 830 30,2 1178Lucr?ri de mp?durire Specia

  Total MO BR LA PAMHectareIntegrale 84,3 51,6 14,4 15,8 2,5Comple-??ri 141,9 94,7 28,4 16,6 2,2Total 226,3 146,3 42,8 32,4 4,7Structura pe clase de vrst?Clasa de vrst?,(ani) I (1-20) II (21-40) III (41-60) IV (61-80) V (81-100) VI (101-120) VII (121-140) Total

  ??duriA1.1-A1.3 ha/% 350,9 11 722,9 22 346,9 10 384,2 12 198,2 6 289,7 9 993,8 30 3286,6 100??duriA2.1-A2.2 ha/% 50,4 6 147,3 19 137,5 17 82,6 11 54,8 7 82,7 11 230,3 29 785,6 100TotalA1.1- A2.2 ha/% 401,3 10 870,2 21 484,4 12 466,8 12 253 6 372,4 9 1224,1 30 4072,2 100Prognoza posibilit??ii de produse principaleNivelprognoz? Suprafa?a nproduc?ie, (ha) Volumul arboretelorexploatabile, ( m3) Volumul arboretelorpreexploatabile, (m3) Posibilitatea anual? deproduse principale,(m3)In deceniul I 3286,6 474875 61686 12754In deceniul II 3292,1 12754In deceniul III 3292,1 12754n perspectiv? 3292,1 12754

 • 12

  U.P. I Dreptu-SturdzaS.U.P. J codru cvasigr?din?ritCiclu 130 aniNrcrt Indicatorul UM SpeciaTotalSUP MO BR FA PAM LA PI SAC SR DR DT1??duri pentrucare sereglementeaz?recoltarea deproduseprincipale, (A1.1-A1.3)

  GrupaI ha3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 8,1 4,1 3,5 1,3 3,5 21,2GrupaII - - - - - - - - - - -Total 3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 8,1 4,1 3,5 1,3 3,5 21,2

  2 Propor?ia speciilor % 100 52 25 20 2 - - - - - 13 Clasa de produc?iemedie - 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 3,0 3,0 2,1 2,14 Consisten?a medie - 0,69 0,72 0,63 0,67 0,78 0,90 0,70 0,90 0,65 0,97 0,875 Vrsta medie ani 81 70 96 99 48 28 50 24 5 32 506 Volumul mediu la ha mc/ha 303 293 350 295 113 156 218 29 4 198 1667 Fond lemnos total mc 997487 503821 288277 192748 6146 1267 897 102 6 695 35288 Indice de cre?terecurent? mc/an/ha 7,2 9,0 5,7 4,5 3,4 15,5 7,8 3,1 0,7 12,2 8,09 Indice de cre?tereindicatoare mc/an/ha 3,9 4,2 4,1 3,0 2,1 4,6 2,9 0,6 3,1 5,5 2,310 Posibilitatea de produseprincipale mc/an 12754 4127 3780 4728 119 - - - - - -11 Posibilitatea de produsesecundare mc/an 3118 2586 231 211 32 19 1 9 2912 Total (rnd 10+11) mc/an 15872 6713 4011 4939 151 19 - 1 - 9 2913 Indici de recoltare U.M. Principale Secundare Totalmc/an/ha 3,9 0,9 4,8

  Structura suprafe?elor ?i volumelor pe clase de vrst?Clasa de vrst? Total I II III IV V VI VIISuprafa?a, (ha) 3286,6 350,9 722,9 346,9 384,2 198,2 289,7 993,8% 100 11 22 10 12 6 9 30Volum, (m3) 997487 14079 142380 131775 178828 79472 78380 372573% 100 2 14 13 18 8 8 37

 • 13

  U.P. I DreptuSturdzaS.U.P. M conservare deosebit?Nr.crt. Indicatorul U.M. SpeciaTotal MO BR FA PAM PIN LA SAC PI DT DM

  1??duri pentrucare nu sereglementeaz?recoltarea deproduseprincipale(A2.1-A2.3)

  GrupaIha

  749,2 534,0 126,1 43,0 15,5 15,0 5,5 3,8 1,5 2,4 2,4GrupaII - - - - - - - - - - -Total 749,2 534,0 126,1 43,0 15,5 15,0 5,5 3,8 1,5 2,4 2,4

  2 Propor?ia speciilor % 100 71 17 6 2 2 1 1 - - -3 Clasa de produc?iemedie - 2,5 2,6 2,0 2,4 2,3 2,1 2,1 2,8 2,4 2,3 3,04 Consisten?a medie - 0,66 0,65 0,64 0,68 0,82 0,71 0,94 0,90 0,70 0,91 0,905 Vrsta medie ani 79 79 92 77 53 51 28 23 44 39 306 Volumul mediu la ha mc/ha 284 280 389 168 166 205 105 28 172 164 317 Fond lemnos total mc 213136 149662 49168 7228 2581 3082 578 109 258 394 768 Indice de cre?terecurent? mc/an/ha 7,0 7,3 6,5 5,1 3,4 6,8 15,0 2,8 8,0 7,9 10,09 Volum posibil de extrasprin t?ieri de conservare mc/an 1178 780 258 139 1 - - - - - -10 Posibilitatea de produsesecundare mc/an 695 497 90 51 29 - 13 4 - 8 311 Total, (rnd 10+11) mc/an 1873 1277 348 190 30 - 13 4 - 8 3

  12 Indici de recoltare U.M Conservare Secundare Totalmc/an/ha 1,6 0,9 2,5Structura suprafe?elor ?i volumelor pe clase de vrst?Clasa de vrst? Total I II III IV V VI VIISuprafa?a, (ha) 749,2 50,4 147,3 137,5 82,6 54,8 82,7 193,9% 100 7 20 18 11 7 11 26Volum, (mc) 213136 1907 20676 50413 31265 17190 23629 68056% 100 1 10 24 14 8 11 32

 • 14

  U.P. I Dreptu - SturdzaS.U.P. K rezerva?ie de semin?eNr.crt. Indicatorul U.M. SpeciaTotal FA BR MO

  1??duri pentrucare nu sereglementeaz?recoltarea deproduseprincipale(A2.1-A2.3)

  GrupaIha

  36,4 14,6 14,5 7,3GrupaII - - - -Total 36,4 14,6 14,5 7,3

  2 Propor?ia speciilor % 100 40 40 203 Clasa de produc?iemedie - 2,0 2,0 2,0 2,04 Consisten?a medie - 0,70 0,70 0,70 0,705 Vrsta medie ani 142 132 132 1806 Volumul mediu la ha mc/ha 540 461 579 6187 Fond lemnos total mc 19656 6734 8408 45148 Indice de cre?terecurent? mc/an/ha 4,0 3,6 5,2 2,49 Posibilitatea de produseprincipale mc/an - - - -10 Posibilitatea de produsesecundare mc/an - - - -11 Total, (rnd 10+11) mc/an - - - -

  12 Indici de recoltare U.M Principale Secundare Totalmc/an/ha - -Structura suprafe?elor ?i volumelor pe clase de vrst?Clasa de vrst? Total I II III IV V VI VIISuprafa?a, (ha) 36,4 - - - - - - 36,4% 100 - - - - - - 100Volum, (mc) 19656 - - - - - - 19656% 100 - - - - - - 100

 • 15

  PARTEA I-a MEMORIU TEHNIC1. SITUA?IA TERITORIAL ADMINISTRATIV?

  1.1. Elemente de identificare a unit??ii de baz? (propriet??ii)Obiectul acestui amenajament l constituie amenajarea unit??ii de protec?ie I Dreptu-Sturdza,situat? n partea nord-vestic? a jude?ului Neam?.Regiunea n care se afl? apar?ine ?inutului Carpa?ilor Orientali, pe raza teritorial? a comunelorPoiana Teiului ?i F?rca?a.n tabelul 1.1.1. se prezint? repartizarea fontului forestier pe unit??i teritorial-administrative.Tabelul 1.1.1.Nr.crt. Jude?ul Unitateateritorialadministrativ? Denumire fost O.S.,U.P. Parcelele aferente Suprafa?a(ha)

  1. Neam? Comuna PoianaTeiului O.S. Galu, U.P. I Dreptu 6,15-70, 83, 86-130, 138-139, 145, 147-164 3071,0Comuna F?rca?a O.S. Borca, U.P. IStejaru 203-205, 219-243, 249,251- 252 1043,1Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4114,11.2. Vecin????i, limite, hotaren tabelul 1.2.1. se prezint? vecin????ile , limitele ?i hotarele unit??ii de produc?ie I Dreptu-Sturdza, pe trupuri de p?dure.

  Tabelul 1.2.1.Trupul de??dure Punctecardinale Vecin????i Limite HotareFelul Denumirea

  ??LUG?RENIIIN ??dure propriet??iparticulare Artificiale Limit? u.a Hotar pichetatE Lac acumulare IzvorulMuntelui Bicaz Naturale Lac acumulareIzvorul MunteluiBicaz Lac acumulareIzvorulMuntelui BicazS ??dure propriet??iparticulare Artificiale Limit? u.a O.S. Ceahl?uV DN Artificiale Vatra Dornei Topli?a Hotar pichetat

  SURDUCN Fnea?? propriet??iparticulare Artificiale Fnea?? Hotar pichetatE Lac acumulare IzvorulMuntelui Bicaz Naturale Lac acumulareIzvorul MunteluiBicaz Lac acumulareIzvorulMuntelui BicazS ??dure propriet??iparticulare Artificiale Limit? u.a Hotar pichetatV DN Artificiale Vatra Dornei Topli?a Hotar pichetat

  RO?ENIN Trupul Zahorna,Fne?e propriet??iparticulare ArtificialeArtificiale Limit? u.aLimit? u.a Hotar pichetatHotar pichetatE

  Propriet??i particulare,Fne?e propriet??iparticulare,DN,Lac acumulare IzvorulMuntelui BicazArtificialeArtificialeArtificialeNaturale

  Limit? u.aLimit? u.aVatra Dornei Topli?aLac acumulareIzvorul MunteluiBicazHotar pichetatHotar pichetatHotar pichetatLac acumulareIzvorulMuntelui Bicaz

 • 16

  SLimit? O.S. Ceahl?u,Limit? teritoriuadministrativ Grin?ie?,Fne?e propriet??iparticulare,Drum exploatare

  NaturaleNaturaleArtificialeArtificialePlaiu Hurduga???uneD156 Ro?eni O.S. Ceahl?uHotar pichetat

  V Trupul Zahorna,Fne?e propriet??iparticulare ArtificialeNaturale Limit? u.aFnea?? Hotar pichetatHotar pichetat

  ZAHORNAN Fne?e propriet??iparticulare,Ru Bistri?a ArtificialeNaturale Fnea??Ru Bistri?a Hotar pichetatRu Bistri?aE Drum exploatare,DN ArtificialeArtificiale D157 ZahornaVatra Dornei Topli?a Hotar pichetatHotar pichetatS Limit? teritoriuadministrativ Ceahl?u,Limit? teritoriuadministrativ Grin?ie?, Naturale Plaiu Hurduga O.S. Ceahl?uV Drum exploatare,Fne?e propriet??iparticulare,Trupul Ruseni

  ArtificialeNaturaleArtificiale D159Dreptu???uneLimit? u.a Hotar pichetatHotar pichetatHotar pichetat

  RUSENIN

  Fne?e propriet??iparticulare,??dure propriet??iparticulare,Drum exploatare,Ru Bistri?a

  NaturaleArtificialeArtificialeNaturaleFnea??Limit? u.aD164 RuseniRu Bistri?a

  Hotar pichetatHotar pichetatHotar pichetatRu Bistri?aE Trupul Zahorna,Fne?e propriet??iparticulare ArtificialeNaturale Limit? u.a???une Hotar pichetatHotar pichetatS Limit? teritoriuadministrativ Ceahl?u,Limit? teritoriuadministrativ Grin?ie? NaturaleNaturale Plaiul HurdugaObcina Dreptu O.S. Ceahl?uV ??dure propriet??iparticulare,Trupul Dreptu ArtificialeNaturale Limit? u.aPiciorul Topli?a Hotar pichetatHotar pichetat

  DREPTUN

  Trupul Stejaru Bu?mei,Fne?e propriet??iparticulare,??dure propriet??iparticulare,Drum exploatare

  NaturaleNaturaleArtificialeArtificialeCulmea Bu?mei???uneLimit? u.aD159 Dreptu

  Hotar pichetatHotar pichetatHotar pichetatHotar pichetatE Trupul Ruseni Naturale Piciorul Topli?a Hotar pichetatS Limit? teritoriuadministrativ Ceahl?u,Limit? teritoriuadministrativ Grin?ie? NaturaleNaturale Obcina DreptuCulmea Grin?ie?u O.S. Ceahl?uV Limit? teritoriuadministrativ Borca,Izlaz comunal ArtificialeNaturale Limit? O.S. Borca???une O.S. BorcaHotar pichetat

  STEJARU-BU?MEI N??dure propriet??iparticulare,Fne?e propriet??iparticulare,Izlaz comunal

  ArtificialeNaturaleNaturale Limit? u.a???une???une Hotar pichetatHotar pichetatHotar pichetat

 • 17

  E Trupul Dreptu,Izlaz comunal,Fne?e propriet??iparticulareArtificialeNaturaleNaturale Limit? u.aCulmea Bu?meiului???une Hotar pichetatHotar pichetatHotar pichetatS Trupul Dreptu,Izlaz comunal ArtificialeNaturale Limit? u.a???une Hotar pichetatHotar pichetatV Limit? teritoriuadministrativ Borca Artificiale Limit? O.S. Borca O.S. Borca

  1.3. Trupuri de p?dure (bazinete) componenteTabelul 1.3.1.

  Denumirea trupurilor (bazinetelor) ?i suprafe?ele pe care le de?in

  Nr.crt.Denumireatrupului(bazinetului)de p?dureconstituente Parcele componente

  Suprafa?a(ha)Comuna(ora?ul)n raza??reiase afl?

  Distan?a medie n kmpn? la:Ocol Comun? GaraC.F.R.1 ??LUG?RENI II 145, 153 13,1 PoianaTeiului 7,7 7,8 43,32 SURDUC 147 1,7 PoianaTeiului 6,3 6,4 44,73 RO?ENI 6, 15-17, 138-139, 148-151,156D 141,8 PoianaTeiului 6,6 6,7 54,44 ZAHORNA 18-33, 152, 157D%, 158D% 419,7 PoianaTeiului 7,8 7,9 56,35 RUSENI 34-47, %158D%, 164D 367,9 PoianaTeiului 9,7 9,8 58,16 DREPTU 48-70, 83, 86-130, 154-155,159D-163D 2126,8 PoianaTeiului 13,6 13,7 64,87 STEJARU-BU?MEI 203-243, 249D, 251D-252D 1043,1 F?rca?a 15 5 65Total fond forestier U.P. I Dreptu-Sturdza 4114,1 12,8 10,0 62,91.4. Administrarea fondului forestier

  Fondul forestier na?ional, proprietate privat? a persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D.Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan persoanelor fizice: Sturdza D.Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan, esteadministrat (n conformitate cu prevederile Codului Silvic) de Regia Na?ional? a P?durilor prin Direc?iaSilvic? Piatra Neam?, Ocoalele Silvice Galu ?i Borca.2. ORGANIZAREA TERITORIULUI2.1. Constituirea unit??ii de protec?ie Suprafa?a fondului forestier care face obiectul amenajamentului p?durilor de folosin??forestier? U.P. I Dreptu-Sturdza este format? din suprafa?a pus? n posesie conform Titlurilor deproprietate nr. 8977 din 05.03.2010 (3070,98 ha) ?i nr. 8975 din 12.03.2010 (1043,12 ha) ?i s-aconstituit ?i definitivat n cadrul Conferin?ei I-a, care a avut loc n data de 18.08.2010, din fostele U.P.-uri U.P. I Dreptu din cadrul O.S Galu ( 6 A 6 B, 15 A 70 C, 83A 130, 138 139V, 145, 147 164D 3070,97 ha) ?i U.P. I Stejaru din cadrul O.S. Borca (203 A 205, 219 A 243V, 249D, 251D, 252D 1043,1 ha)Prin urmare suprafa?a amenajat? este de 4114,1 ha.Actele de proprietate sunt prezentate la capitolul 11.6.

 • 18

  2.2. Constituirea ?i materializarea parcelarului ?i subparcelaruluiUnitatea de Protec?ie U.P. I Dreptu-Sturdza s-a constituit din parte a U.P. I Dreptu, administratde O.S. Galu ?i din parte a U.P. I Stejaru administrat de O.S. Borca. S-a men?inut parcelarul constituit laamenaj?rile anterioare pentru U.P. I Dreptu, iar pentru U.P. I Stejaru, la numerotarea actual? s-aad?ugat cifra 2 n fa?? la num?rul actual de parcel?. Numerotarea bornelor a r?mas neschimbat?, iarunde au fost amplasate borne noi, acestea au fost bisate de la bornele cele mai apropiate.n interiorul parcelelor s-au constituit subparcele conform criteriilor prev?zute n normeletehnice.Subparcelarul vechi s-a p?strat, n cea mai mare parte schimbndu-se doar acolo, unde s-auprodus modific?ri ca urmare a lucr?rilor efectuate de la amenajarea precedent? pn? n prezent, sauacolo unde au fost constatate diferen?ieri de arboret nesesizate anterior. Subparcelele, n cadrulfiec?rei parcele, au fost numerotate cu litere majuscule n ordine alfabetic?, nscrise dup? num?rulparcelelor, la distan?a de o liter?, pentru p?duri ?i terenuri destinate mp?duririi ?i apropiat pentrurestul. n total au fost eviden?iate 485 subparcele (unit??i amenajistice).Limitele subparcelare au fost materializate n teren cu semne orizontale cu vopsea ro?ie, iar laintersec?ia lor sau la ntlnirea cu limite parcelare ori cu liziera (marginea p?durii) s-au materializatprin inele cu vopsea ro?ie.S-au respectat criteriile de constitu?ie din norme tehnice.Materializarea pe teren a parcelarului ?i a bornelor s-a f?cut d? c?tre personalul ocoalelorsilvice, care administreaz? proprietatea.Situa?ia suprafe?elor medii parcelare ?i subparcelare de la amenajarea actual? se prezint? ntabelul 2.2.1.1.2.2.1. ??rimea parcelelor ?i subparcelelor

  Parcelarul ?i subparcelarul Tabelul 2.2.1.1.Anulamenaj?rii Num?rdeparcele Num?r desubparceleSuprafa?amedie aparcelei,(ha)

  Suprafa?amedie asubparcelei,(ha)Suprafa?aminim? asubparcelei,(ha) u.a.

  Suprafa?amaxim? asubparcelei,(ha) u.a. Num?rde borne2009 155 485 26,5 8,4 0,1 107 C 48,9 90 B 3292.2.2. Situa?ia bornelorAu fost amplasate 329 borne amenajistice. Bornele amenajistice sunt cele de la amenajareaanterioar?, p?strndu-se numerotarea acestora ?i borne noi amplasate pe arborii martor, urmnd caproprietarul prin administrator sa confec?ioneze ?i sa amplaseze n teren borne de piatr?, conformnormelor tehnice. Au fost amplasate 12 borne noi. Numerotarea bornelor noi s-a f?cut prin bisareanum?rului celei mai apropiate borne.

  Situa?ia bornelor Tabelul 2.2.2.1.Denumirea trupuluide p?dure Numerotarea bornelor Num?rulbornelor Felul bornelor??LUG?RENI II 396 - 398 3 De piatr?SURDUC 403 - 404 2 De piatr?RO?ENI 17, 24 25, 29 31, 53 61, 63 -6 5, 65/bis, 67 , 77,362 -364, 407 411, 416 420 30 De piatr?ZAHORNA 66, 68, 70, 72 76, 78 -87, 88/bis, 89 105, 418 419,421 39 De piatr?RUSENI 106 121, 123 138, 145, 160 162, 165 37 De piatr?DREPTU 141 144, 146 159, 156/bis, 163 -164, 166 180,177, 182 190, 218 -220, 222 298, 233/bis, 235/bis,264/bis, 296/bis, 300 328, 414 415, 417 162 De piatr?STEJARU-BU?MEI 5, 7 10, 13 -14, 24/bis, 30 73, 34/bis, 35/bis,57/bis, 72/bis, 56 De piatr?TOTAL 329

 • 19

  La actuala amenajare au fost bisate 12 borne. Bornele bisate se reg?sesc n tabelul 2.2.2.1.Se constat? c? bornarea actual? este corespunz?toare, avnd n vedere ?i lipsa litigiilor cupropriet??ile nvecinate.2.2.3. Coresponden?a ntre parcelarul precedent ?i cel actualDeoarece numerotarea noului parcelar difer? de cea precedent?, coresponden?a esteprezentat? n tabelul 2.2.3.1.

  Coresponden?a dintre parcelarul din amenajamentul actual ?i cel precedent Tabelul 2.2.3.1.Num?rul parcelei?i subparcelei din amenajamentul ntocmit n anul .2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 20106 A 6 A 56V 56V 107 A 107 A 204V2 204V26 B 6 B 57 A 57 A 107 B 107 B 205 20515 A 15 A 57 B+D 57 B 107 C 107 C 219 A+B+D 219 A15 B 15 B 57 C 57 C 107 D 107 D 219 C 219 C16 16 57V 57V 107 E 107 E 220 A 220 A17 A 17 A 58 A 58 A 107 F 107 F 220 B 220 B17 B 17 B 58 B 58 B 107 G 107 G 221 A 221 A17 D 17 D 59 A 59 A 107 H 107 H 221 B+F 221 B17 E 17 E 59 B 59 B 107 F 107 I 221 D 221 D17 F 17 F 60 A 60 A 107 F 107 J 222 A+E 222 A17V 17V 60 B 60 B 108 A+D+E 108 A 222 B+D 222 B18 A 18 A 61 A+B+C 61 A 108 B 108 B 222 C 222 C18 B 18 B 61 D 61 D 108 C 108 C 222 F 222 F18 C 18 C 62 A 62 A 109 A 109 A 223 A+F 223 A19 A 19 A 62 B 62 B 109 B 109 B 223 B 223 B20 20 62 C 62 C 109 C 109 C 223 C 223 C21 21 63 63 109 D 109 D 223 D 223 D22 22 64 A+B+C 64 109 E+F+G 109 E 223 E 223 E23 A 23 A 65 A+B+C+D 65 109 H 109 H 224 A 224 A23 B 23 B 66 A 66 A 109 I 109 I 224 B 224 B24 A 24 A 66 B 66 B 109 J 109 J 225 A 225 A24 B 24 B 66 C 66 C 110 A+F+E%+G 110 A 225 B 225 B25 A 25 A 66 D 66 D 110 B 110 B 226 A-%A 226 A25 B 25 B 67 B 67 B 110 C 110 C 226 B 226 B26 A 26 A 67 C 67 C 110 D 110 D 226 C 226 C26 B 26 B 67 D 67 D 110 E% 110 E 226 D+%A 226 D26 C 26 C 67A 67A 111 A 111 A 227 A 227 A27 A 27 A 68 A 68 A 111 B 111 B 227 B 227 B27 B 27 B 68 B 68 B 111 C 111 C 228 A-%B 228 A27 C 27 C 68 C 68 C 111 D 111 D 228 B+%B 228 B28 A 28 A 68 D 68 D 111 E+G 111 E 228 C 228 C28 B 28 B 69 69 111 F 111 F 228 D 228 D29 29 70 A 70 A 112 A 112 A 229 A 229 A30 A 30 A 70 B 70 B 112 B 112 B 229 B 229 B30 B 30 B 70 C 70 C 112 C 112 C 229 C-%C 229 C30 C 30 C 83A 83A 112 D+E 112 D 229V+%C-E 229V30 D 30 D 83C 83C 113 A+B+C+D+E+F 113 229 A 229 D30 E 30 E 86 A 86 A 114 A 114 A 229 E 229 E30 F 30 F 86 B 86 B 114 B 114 B 230 A 230 A31 A 31 A 86 D 86 D 114 C 114 C 230 B 230 B31 B+D 31 B 86V 86 F 114 D 114 D 230 C 230 C31 C 31 C 87 A 87 A 115 A 115 A 230 D 230 D32 32 87 B 87 B 115C1 115C1 230 E 230 E33 A 33 A 87C 87C 115C2 115C2 231 A 231 A

 • 20

  33 B 33 B 88 A 88 A 115V 115V 231 B+I+J% 231 B33 C 33 C 88 B+C+D+E+F 88 B 116 A 116 A 231 C 231 C33 D 33 D 88 G 88 G 116 B 116 B 231 D 231 D34 A 34 A 89 A 89 A 116 C 116 C 231 E 231 E34 B 34 B 89 B 89 B 116 D 116 D 231 F 231 F34 C 34 C 89 C 89 C 117 A 117 A 231 G 231 G35 A 35 A 90 A 90 A 117 B 117 B 231 H 231 H35A 35A 90 B 90 B 117 C 117 C 231 J % 231 I36 36 90 C 90 C 117 B 117 D 231 J % 231 J37 A 37 A 90 E 90 E 117 B 117 E 231 K 231 K37 B 37 B 90A 90A 118 118 231 F 231 L37 C 37 C 90C 90C 119 A 119 A 231 F 231 M38 38 91 A 91 A 119 B+C+V 119 B 232 A 232 A39 39 91 B+C 91 B 120 A+E+F+G 120 A 232 B 232 B40 A 40 A 92 A+B+C 92 120 B+I+V 120 B 232 C 232 C40 B 40 B 93 A 93 A 120 D 120 D 232 D 232 D40 C 40 C 93 B 93 B 120 J 120 J 232 E 232 E41 A+E 41 A 94 A 94 A 120 K+H 120 K 232 F 232 F41 B 41 B 94 B 94 B 121 A 121 A 233 A 233 A41 C 41 C 94 C 94 C 121 B 121 B 233 B 233 B41 D 41 D 94 D 94 D 121 D+C+E+H+I 121 D 233 C 233 C41 F 41 F 95 A 95 A 121 F 121 F 233 D 233 D41 G 41 G 95 B 95 B 121 G 121 G 233 E 233 E42 B 42 B 95 C 95 C 122 122 233 F 233 F42 C 42 C 96 A+F 96 A 123 A 123 A 233 G 233 G43 A+E 43 A 96 C 96 C 123 B 123 B 233 H 233 H43 B 43 B 96 D 96 D 123 C 123 C 233 I 233 I43 C 43 C 96 E 96 E 124 A 124 A 233 J 233 J43 D 43 D 97 A 97 A 124 C+E 124 C 233 K 233 K44 A+D+E 44 A 97 B 97 B 124 D 124 D 233 L 233 L44 B 44 B 97 C 97 C 124 F 124 F 234 A 234 A44 C 44 C 97V 97V 124 G 124 G 234 B 234 B45 B 45 B 98 A 98 A 125 A+C+D+F 125 A 234 C 234 C45 C 45 C 98 B 98 B 125 B 125 B 234 D 234 D46 A 46 A 98 C+D 98 C 125 E 125 E 234 E 234 E46 B 46 B 98V 98V 125 G+H 125 G 234 F 234 F47 B 47 B 99 A 99 A 126 A 126 A 235 A+C 235 A47 C 47 C 99 B 99 B 126 B+F+G+H 126 B 235 B 235 B47 D 47 D 99 D 99 D 126 C 126 C 235 C 235 C47 B 47 F 99 E 99 E 126 D 126 D 235 D 235 D48 A 48 A 99 F 99 F 126 E 126 E 236 A 236 A48 B 48 B 99 G 99 G 126V 126V 236 B+F+C 236 B48 C 48 C 99 H 99 H 127 A 127 A 236 C 236 C49 A 49 A 100 A+C+E+V 100 A 127 B 127 B 236 D 236 D49 B 49 B 100 B 100 B 128 128 236 E 236 E49 C 49 C 100 D 100 D 129 A 129 A 236 G 236 G49 D 49 D 100 F 100 F 129N 129N 237 A 237 A49 E 49 E 101 A 101 A 130 130 237 B 237 B49 F 49 F 101 B 101 B 138 138 237 C 237 C50 A 50 A 101 E 101 E 139 A 139 A 237 D 237 D50 B 50 B 101 F 101 F 139 B 139 B 237A 237A51 A 51 A 101 G 101 G 139V 139V 237V 237V51 B 51 B 102 A 102 A 145 145 238 A 238 A51A 51A 102 B 102 B 147 A 147 A 238 B 238 B

 • 21

  51P 51P 102 C 102 C 148 148 238 C 238 C52 52 102 D 102 D 149 149 238 D+E 238 D53 B 53 B 103 A 103 A 150 A 150 A 238A 238A53 D 53 D 103 B 103 B 151 151 238C 238C53 F 53 F 103 C+V 103 C 152 152 239 A 239 A54 A 54 A 104 A 104 A 153 153 239 B 239 B54 B 54 B 104 B 104 B 154 154 239 C 239 C54 C 54 C 104 C 104 C 155 A 155 A 240 A 240 A54 D 54 D 104 D 104 D 155 B 155 B 240 B+C 240 B54 E 54 E 104 E 104 E 155 C 155 C 241 A 241 A54 F 54 F 104 F 104 F 156D 156D 241 B 241 B54 G 54 G 105 A 105 A 157D 157D 242 A 242 A55 A 55 A 105 B 105 B 158D 158D 242 B 242 B55 B 55 B 105 C 105 C 159D 159D 242 C 242 C55 C 55 C 106 A 106 A 160D 160D 242 D+E 242 D55 D 55 D 106 B 106 B 161D 161D 243 A 243 A55 E 55 E 106 C 106 C 162D 162D 243 B 243 B55 G 55 G 106 D 106 D 163D 163D 243 C 243 C55 I 55 I 106 E 106 E 164D 164D 243 D+E 243 D56 A 56 A 106 F 106 F 203 A 203 A 243V 243V56 B 56 B 106 G 106 G 203 B 203 B 249D 249D56 C 56 C 106 H 106 H 204 A 204 A 251D 251D56 D 56 D 106 I 106 I 204 B 204 B 252D 252D56C 56C 106 G 106 J 204V1 204V1 - -2.3. Planuri de baz? utilizate. Ridic?ri n plan folosite pentru

  reambularea planurilor de baz?

  2.3.1. Planuri de baz? utilizate. Preciz?ri asupra calit??ii lorBaza cartografic? a amenajamentului ntocmit pentru U.P. I Dreptu-Sturdza este format? dinplanuri restituite, la scara 1:5000, cu curbe de nivel.Baza cartografic???i suprafe?ele pe planuri sunt reprezentate n tabelul 2.3.1.1.Baza cartografic? utilizat?

  (Planuri de baz? cu curbe de nivel la scara 1:5000)Tabelul 2.3.1.1.Nr. Simbol plan Scara Parcele componente Suprafa?a U.P. IDreptu-Sturdza(ha) Observa?ii1. L-35-28-D-a-1-I 1:5000 241 A% 0,2 -2. L-35-28-D-a-1-II 1:5000 242 C%, 243 B%, 243 B%-243 D% 4,1 -3. L-35-28-D-a-1-III 1:5000 232 D%, 233 A%, 233 C%, 23 D-233 F, 233 H%, 233 K-233 L, 234A%, 234 B- 234 F, 235 C%-235 D%, 239 B%-241 B% 120,2 -4. L-35-28-D-a-1-IV 1:5000 219 A%, 220 B%, 221 A-223 A, 223 B%, 223 D%-225 A%, 232 B%,232 D%, 232 E%, 233 A%, 233 B, 233 C%, 233 J%, 234 A%, 235 A-235 B, 235 C%-235 D%, 236 A-239 A, 239 B%-241 B%, 242 A-242 B,242 C%, 242 D-243 A, 243 B%, 243 C, 243 D%, 243V, 249D%, 251D 390,5 -5. L-35-28-D-a-3-I 1:5000 112 A%, 112 C%-113 C%, 116 B%, 117 A%-117 B%, 117 C-117 E,227 A%-228 A%, 228 B-230 E, 231 A%, 231 B-231 M, 232 A%, 232 C,232 D%, 232 F%, 233 C%, 233 G, 233 H%, 233 I, 233 J% 259,7 -

  6. L-35-28-D-a-3-II 1:5000 116 B%, 116 D%-117 B%, 119 B%, 120 B%, 120 J%, 120 K, 121 A%-121 B%, 121 D-121 G, 122%-123 B%, 124 A-126 A, 126 B%, 126 C-126V, 127 A%, 127 B, 128%, 154%, 219 A%, 219 C-220 A, 220 B%,223 B%, 223 C, 223 D%-225 A%, 225 B-226 D, 227 A%-228 A%, 231A%, 232 A%-232 B%, 232 D%, 249D% 400,9 -7. L-35-28-D-a-2-III 1:5000 203 A, 203 B%, 204 A-205, 252D 80,4 -8. L-35-28-D-a-4-I 1:5000 67A%, 83A-83C, 122%123 B%, 123 C, 126 B%, 127 A%, 128%, 129A-130, 159D%, 161D%, 163D, 203 B% 122,0 -

 • 22

  9. L-35-28-D-a-3-IV 1:5000 86 A, 86 B%, 86 D-86 F, 87 A%, 87C, 88 A%-88 B%, 88 G-89 A, 89B%, 89 C-91 B, 92%, 93 A, 93 B%, 94 A, 94 B%-94 C%, 95 A%, 98A%, 99 A%, 104 D%-105 B%, 105 C-106 D, 106 E%-106 G%, 107A%, 113%-114 C%, 114 D-116 A, 116 B%, 116 C, 116 D%, 118-119A, 119 B%-119 D%, 120 D, 120 J%, 121 A%-121 B%, 154%, 159D%,162D% 495,1 -10. L-35-28-D-a-4-III 1:5000 86 B%, 87 A%, 87 B, 96 A%, 120 A%, 121 B%, 159D% 26,0 -11. L-35-28-D-a-3-III 1:5000 98 A%, 99 A%, 100 A%-100 B%, 100 F, 101 A%-101 B%, 101 F%-101 G%, 102 A-104 C, 104 D%-105 B%, 106 E%-106G%, 106 H-106J, 107 A%, 107 B-111 F, 112 A%, 112 B, 112 C%-114 C%, 116 B%,155 A-155 B, 155 C%, 159D%, 162D% 387,3 -12. L-35-28-D-c-1-I 1:5000 97 A%-97 B%, 97V, 98 B-98V, 99 A%, 99 B-99 H, 100 A%-100 B%,100 D, 101 A%-101 B%, 101 E, 101 F%-101 G%, 155 C%, 95,8 -13. L-35-28-D-c-1-II 1:5000 88 B%, 89 B%, 92%, 93 B%, 94 B%-94 C%, 94 D, 95 A%, 95 B-95 C,96 A%, 96 C-96 E, 97 A%-97 B%, 97 C, 98 A% 95,7 -14. L-35-28-D-c-4-III 1:5000 67 B%, 67A%-68 B%, 70 A%, 88 A%-88 B%, 161D% 26,4 -15. L-35-28-D-a-4-IV 1:5000 57 B%, 58 A%-59 A%, 60 A, 60 B%, 61 A-62 C, 63%-66 B%, 67 B%,67 C-67 D, 68 A%-68 B%, 68 C-69, 70 A%, 70 B-70 C 296,9 -16. L-35-28-D-a-4-II 1:5000 48 A, 48 B%, 49 A-55 G, 55 I%, 56 A, 56 B%, 56 C-56C, 56V, 57 A, 57B%-57 C%, 57V, 58 A%-58 B%, 63%-66 B%, 66 C-66 D, 160D 301,8 -17. L-35-28-D-b-3-III 1:5000 24 A%-25 A%, 25 B-30 B, 30 C%, 30 D-30 F, 31 A%, 36%, 39%, 40B%, 41 A%, 41 B-41 D, 42 B-42 C, 43 B%, 43 C, 44 B%-44 C%, 58 B%-59 A%, 59 B, 60 B, 157D% 309,2 -18. L-35-28-D-b-3-I 1:5000 36%-37 B%, 37 C-38, 39 %, 40 A, 40 B%, 40 C, 41 A%, 41 F-41 G, 43A, 43 B%, 44 A, 44 B%-44 C%, 45 B-47 F, 48 B%, 48 C, 55 I%, 56 B%,56V%, 57 C%, 58 B%, 158D%, 164D% 229,4 -19. L-35-28-D-b-3-II 18 A%, 19 A%-20%, 32%, 33 A-35A, 36%-37 B%, 157D%-158D%,164D% 153,5 -20. L-35-28-D-b-3-IV 1:5000 15 A%-16%, 17A-17V, 18 A%, 18 B-18 C, 19 A%-20%, 21 -23 B, 24A%-25 A%, 30 C%, 31 A%, 31 B-31 C, 32%, 36%, 138-139 B, 139V%,151%, 156 D%-157 D% 241,6 -21. L-35-28-D-b-4-I 1:5000 18 A% 1,0 -22. L-35-28-D-b-4-III 1:5000 6 A-6 B, 18 A%, 18 B-18 C, 139V%, 148%, 149-150 A, 151%, 152,156D% 54,0 -23. L-35-28-D-d-1-II 1:5000 15 A%-16% 6,5 -24. L-35-28-D-d-2-I 1:5000 145-147 A, 148%, 153 15,9 -Total 4114,12.3.2. Ridic?ri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz?Detaliile amenajistice noi ap?rute n perioada de aplicare a amenajamentului anterior au fostridicate n plan cu ajutorul tehnologiei GPS ?i transpuse pe planuri topografice, men?ionate la capitolul2.3.1.2.4. Suprafa?a fondului forestier

  2.4.1. Determinarea suprafe?elorDup? echiparea planurilor de baz? cu noile detalii amenajistice s-a trecut la determinareasuprafe?elor prin planimetrare.Tabelul 2.4.1.1.Suprafa?a laactualaamenajare Suprafa?a laamenajareaprecedent? Diferen?e Justific?ri+ - + -4114,1 4114,1 - - - - - - -

 • 23

  2.4.2. Tabelul 1E

  Eviden?a mi???rilor de suprafa?? din fondul forestier Tabelul 1 ENr. cur

  ent

  Documentul de aprobare Scopul modific?riiefectuate, denumireaunit??ii de la careprovine terenul saubeneficiarul scoateriidefinitive oritemporare din fondulforestierUnit??ile amenajistice/parcele cadastrale

  Modific?ri n suprafa?afondului forestier (ha) Scoateri temporare dinfondul forestier

  Defri??ri f???

  scoatere din

  fondul foresti

  erSemn?

  tura

  Felul documentului Nr. Data Intr?ri Ie?iri Sold Suprafa?a, ha Terme

  nData re

  prim?rii

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  1. T.P. 8975 12.03.2010 O.S. BorcaU.P. I Stejaru

  3 A, 3 B, 4 A%, 4 A%, 4 B, 4V1, 4V2, 5, 19 A,19 B, 19 C, 19 D, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B%, 21B%, 21 D, 21 F, 22 A, 22 B, 22 C, 22 D, 22 E,22 F, 23 A, 23 B, 23 C, 23 D, 23 E, 23 F, 24 A,24 B, 25 A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 27 A,27 B, 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 29 A, 29 B, 29 C,29V, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30 E, 31 A, 31 B,31 C, 31 D, 31 E, 31 F, 31 G, 31 H, 31 I, 31 J,31 K, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 33 A,33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 33 G, 33 H, 33 I,33 J, 33 K, 33 L, 34 A, 34 B, 34 C, 34 D, 34 E,34 F, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35C, 36 A, 36 B,36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 36 G, 36C, 37 A, 37 B,37 C, 37 D, 37A, 37V, 38 A, 38 B, 38 C, 38 D,38 E, 38A, 38C, 39 A, 39 B, 39 C, 40 A, 40 B,40 C, 41 A, 41 B, 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 E,43 A, 43 B, 43 C, 43 D, 43 E, 43V, 49 D, 51 D,52D.

  1043,124 1043,124 - - - - -

  2. T.P. 8977 12.03.2010 O.S. GaluU.P. I Dreptu

  6 A, 6 B, 15 A, 15 B, 16, 17 A, 17 B, 17 D, 17 E,17 F, 17V, 18 A%, 18 A%, 18 B, 18 C, 19 A%,19 A%, 20, 21, 22, 23 A, 23 B, 24 A, 24 B, 25A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 27 A, 27 B, 27 C, 28A, 28 B, 29, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30 E, 30 F,31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 32%, 32%, 32%, 33 A,33 B, 33 C%, 33 C%, 33 D, 34 A%, 34 A%, 34B, 34 C%, 34 C%, 35 A, 35A%, 35A%, 36%,36% 37 A, 37 B%, 37 B%, 37 C, 38%, 38%,39%, 39%, 40 A%, 40 A%, 40 B, 40 C, 41 A,41 B, 41 C, 41 D, 41 E, 41 F%, 41 F%, 41 G%,41 G%, 42 B, 42 C,43 A%, 43 A%, 43 B, 43 C,43 D, 43 E, 44 A, 44 B, 44 C, 44 D, 44 E, 45 B,45 C, 46 A, 46 B, 47 B, 47 C, 47 D, 48 A, 48 B,48 C, 49 A, 49 B, 49 C, 49 D, 49 E, 49 F, 50 A,50 B, 51 A, 51 B, 51A, 51P, 52, 53 B, 53 D, 53

  3070,979 4114,103 - - - - -

 • 24

  F, 54 A, 54 B, 54 C, 54 D, 54 E, 54 F, 54 G, 55A, 55 B, 55 C, 55 D, 55 E, 55 G, 55 I, 56 A, 56B, 56 C, 56 D, 56C, 56V, 57 A, 57 B, 57 C, 57 D,57V, 58 A, 58 B, 59 A, 59 B, 60 A, 60 B, 61 A,61 B, 61 C, 61 D, 62 A, 62 B, 62 C, 63, 64 A, 64B, 64 C, 65 A, 65 B, 65 C, 65 D, 66 A, 66 B, 66C, 66 D, 67 B, 67 C, 67 D, 67A, 68 A, 68 B, 68C, 68 D, 69, 70 A, 70 B, 70 C, 83A%, 83A%, 86B, 86 D%, 86 D%, 86V%, 86V%, 87 A, 87 B,87C%, 87 C%, 88 A, 88 B, 88 C, 88 D, 88 E, 88F, 88 G, 89 A, 89 B, 89 C%, 89 C%, 90 A%, 90A%, 90 B%,90 B%, 90 C%, 90 C%, 90 E, 90A,90C,91 A, 91 B, 91 C, 92 A, 92 B, 92 C, 93 A,93 B, 94 A, 94 B, 94 C, 94 D, 95 A, 95 B, 95 C,96 A, 96 C, 96 D, 96 E, 96 F, 97 A, 97 B, 97 C,97V, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98V, 99 A, 99 B,99 D, 99 E, 99 F, 99 G, 99 H, 100 A, 100 B, 100C, 100 D, 100 E, 100 F, 100V, 101 A, 101 B,101 E, 101 F, 101 G, 102 A, 102 B, 102 C, 102D, 103 A, 103 B, 103 C, 103V, 104 A, 104 B,104 C, 104 D, 104 E, 104 F, 105 A, 105 B, 105C, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 106 F,106 G, 106 H, 106 I, 107 A, 107 B, 107 C, 107D, 107 E, 107 F, 107 G, 107 H, 108 A, 108 B,108 C, 108 D, 108 E, 109 A, 109 B, 109 C, 109D, 109 E, 109 F, 109 G, 109 H, 109 I, 109 J,110 A, 110 B, 110 C, 110 D, 110 E, 110 F, 110G, 111 A, 111 B, 111 C, 111 D, 111 E, 111 F,111 G, 112 A, 112 B, 112 C, 112 D, 112 E, 113A, 113 B, 113 C, 113 D, 113 E, 113 F, 114 A,114 B, 114 C, 114 D, 115 A, 115C1, 115C2,115V, 116 A, 116 B, 116 C, 116 D, 117 A, 117B, 117 C, 118, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120A, 120 B, 120 D, 120 E, 120 F, 120 G, 120 H,120 I, 120 J, 120 K, 120V, 121 A, 121 B, 121 C,121 D, 121 E, 121 F, 121 G, 121 H, 121 I, 122,123 A%, 123 A%, 123 B, 123 C, 124 A, 124 C,124 D, 124 E, 124 F, 124 G, 125 A, 125 B, 125C, 125 D, 125 E, 125 F, 125 G, 125 H, 126 A,126 B, 126 C, 126 D, 126 E, 126 F, 126 G, 126H, 126V, 127 A, 127 B, 128, 129 A, 129N, 130,138, 139 A, 139 B, 139V, 145, 147 A, 148,149, 150 A, 151, 152%, 152%, 153, 154, 155A, 155 B, 155 C, 156D, 157D, 158D, 164D,160D, 161D, 159D, 163D, 162D.Total U.P. I DreptuSturdza 4114,103

 • 25

  2.4.3. Utilizarea fondului forestierFondul forestier, care face obiectul amenajamentului p?durilor de folosin?? forestier? pentruU.P. I Dreptu-Sturdza, al persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie,Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan, are suprafa?a total? de 4114,1 ha.Reparti?ia fondului forestier pe categorii de folosin?? se prezint? astfel:A. ??duri ?i terenuri destinate mp?duririi ?i remp?duririi 4078,0 ha, din care:B. Terenuri afectate gospod?ririi silvice:

  C. Terenuri neproductive: stnc?rii, s???turi, mla?tini, ravene, etc. 0,3 haCategorii de folosin?? forestier? Tabelul 2.4.3.1.

  Nr.crt. Simbol Categoria de folosin?? forestier? Suprafa?a (ha)Total?: dincare Gr I GrII1 P Fond forestier total 4114,1 4078,0 -1.1. P.D. Terenuri acoperite cu p?dure 4072,2 4072,2 -1.2. P.C. Terenuri care servesc nevoilor de cultur? 0,1 - -1.3. P.S. Terenuri care servesc nevoilor de produc?ie silvic? 7,2 - -1.4. P.A. Terenuri care servesc nevoilor de administrareforestier? 28,5 - -1.5. P.I. Terenuri afectate mp?duririi 5,8 5,8 -1.6. P.N. Terenuri neproductive 0,3 - -1.7. P.T. Terenuri scoase temporar din fondul forestier ?ineprimite - - -1.8. P.O. Ocupa?ii ?i litigii - - -Raportnd terenurile acoperite cu p?dure ?i destinate mp?duririi la fondul forestier total,ob?inem un procent de utilizare a fondului forestier de 99 %.Clasa de regenerare constituie 5,8 ha, prin a c?rei mp?durire va cre?te suprafa?a acoperit? cu??dure.n tabelul 2.4.4. se prezint? eviden?a fondului forestier pe destina?ii ?i de?in?tor.

  ? terenuri acoperite cu p?dure 4072,2 ha;? clas? de regenerare 5,8 ha.? linii de vn?toare ?i terenuri pentru hranavnatului;? instala?ii de transport forestier: drumuri, c?iiferate ?i funiculare permanente;? cur?i ?i depozite permanente;? pepiniere ?i planta?ii semincere;? terenuri cultivate pentru nevoile administra?iei;

  7,2 ha;20,9 ha;1,3 ha;0,1 ha;6,3 ha.

 • 26

  2.4.4. Eviden?a fondului forestier pe destina?ii ?i de?in?tori Tabelul 2.4.4.1.Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Totalcoloane FamiliaSturdza Al?i de?in?toriHa Ha1. Fond forestier total 4114,1 4114,1 - -1.1. Terenuri acoperite cu p?dure 4072,2 4072,2 - -1.1.1. R??inoase 3259,0 6259,0 - -1.1.2. Foioase 813,2 0,1 - -1.1.3. R?chitarii (cultivate ?i necultivate) - - - -1.2. Terenuri care servesc nevoilor de cultur? 0,1 0,1 - -1.2.1. Pepiniere 0,1 0,1 - -1.2.2. Plantaje - - - -1.2.3. Colec?ii dendrologice - - - -1.3. Terenuri care servesc nevoilor de produc?ie silvic? 7,2 7,2 - -1.3.1. Arbu?ti fructiferi (culturi specializate) - - - -1.3.2. Terenuri pentru hrana vnatului 7,2 7,2 - -1.3.3. Ape curg?toare - - - -1.3.4. Ape st???toare - - - -1.3.5. P?str???rii - - - -1.3.6. Fazanerii - - - -1.3.7. Cresc?tori de animale cu blan? fin? - - - -1.3.8. Centre de fructe de p?dure - - - -1.3.9. Puncte de achizi?ie fructe, ciuperci - - - -1.3.10. Ateliere de mpletituri - - - -1.3.11. Sec?ii ?i puncte apicole - - - -1.3.12. Usc?torii ?i depozite de semin?e - - - -1.3.13. Ciuperc?rii - - - -1.4. Terenuri care servesc nevoilor de administrare forestier? 28,5 28,5 - -1.4.1. Spa?ii de protec?ie silvic???i cazare a personalului silvic - - - -1.4.2. C?i ferate forestiere - - - -1.4.3. Drumuri forestiere 20,9 20,9 - -1.4.4. Linii de paz? contra incendiilor - - - -1.4.5. Depozite forestiere - - - -1.4.6. Diguri - - - -1.4.7. Canale - - - -1.4.8. Alte terenuri 7,6 7,6 - -1.5. Terenuri afectate mp?duriri 5,8 5,8 - -1.5.1. Clasa de generare 5,8 5,8 - -1.5.2. Terenuri ntrate legal n fondul forestier - - - -1.6. Terenuri neproductive 0,3 0,3 - -1.6.1. Stnc?rii, abrupturi - - - -1.6.2. Bolov?ni?uri, pietri?uri - - - -1.6.3. Nisipuri (zbur?toare ?i marne) - - - -1.6.4. Rpe-ravene - - - -1.6.5. ????turi cu crust? - - - -1.6.6. Mocirle-smrcuri 0,3 0,3 - -1.6.7. Gropi de mprumut ?i depuneri sterile - - - -1.7. F?ie forestier? - - - -1.8. Terenuri scoase din fondul forestier ?i nereprimite - - - -

 • 27

  2.5. Enclaven cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza, nu exist? enclave.2.6. Organizarea administrativ? (districte, brig?zi, cantoane)Activitatea de gospod?rire a p?durilor din cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza, se desf??oar? n bazacontractului de administrare cu O.S. Galu ?i O.S. Borca. Contractul de administrare se rennoie?te anual,iar arondarea pe districte ?i cantoane se face de c?tre ocolul silvic care administreaz? fondul forestier,pentru a asigura n cele mai bune condi?ii paza ?i gospod?rirea arboretelor.Arondarea pe districte ?i cantoane Tabel 6.2.1.O.S. Districtul(brigada) Cantonul Parcele componente Suprafa?aNr. Denumirea Nr. Denumirea ha %

  Galu II Dreptu-Hangu 11 Ro?eni 13-31, 138-139, 145, 147-153, 156D, 157D% 533,8 1312 Zahorna 32-58, 157D%, 158D%, 160D, 164D 743,7 1813 ????cina 59-70, 83, 86-94, 159D%, 161D 663,3 1614 Bu?mei 83, 86-130, 154-155, 159D%, 162D, 163D 1130,2 28Total O.S. Galu 3071,0 75Borca I Borca 1 Bu?mei 203-205, 219-229, 249D 507,6 12Stejaru 2 Stejaru 230-243, 251D 534,7 13Total O.S. Borca 1043,1 25Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4114,1 1003. GOSPOD?RIREA DIN TRECUT A P?DURILOR3.1. Istoricul ?i analiza modului de gospod?rire a p?durilor din trecut pn? la intrarea

  n vigoare a amenajamentului expirat

  3.1.1. Evolu?ia propriet??ii ?i a modului de gospod?rire a p?durilor nainte deanul 1948 nainte de anul 1948 p?durile din aceast? unitate au apar?inut:

  - ??durile din U.P. I Dreptu prin?ului Sturdza ?i locuitorilor din fosta comun? Dreptu.Gospod?rirea p?durilor persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh.Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan s-a f?cut pe baza unor amenajamentesumare. T?ierile se f?ceau, n apropierea instala?iilor de transport existente. Se extr?geauexemplare valorase ?i de mari dimensiuni de molid ?i brad. Fagul se exploata numai pentru aacoperi cererile de lemn de foc;- p?durile din U.P. I Stejaru apar?ineau m???stirilor Slatina ?i R?ca fiind gospod?rite n func?iede interesele imediate ale proprietarilor respectivi exploatndu-se astfel pu?ine arborete ?inumai din acelea situate n apropierea drumurilor.

  3.1.2. Modul de gospod?rire a p?durilor dup? anul 1948 pn? la intrarea nvigoare a amenajamentului expirat

  Dup? anul 1948 p?durile din aceast? unitate au fost gospod?rite astfel:- O.S. Galu U.P. I Dreptu. Dup? etatizare, p?durile din teritoriul analizat au fost trecute nproprietatea statului. Ele au fost amenajate n mod unitar, pentru prima dat? n anul 1949, ncuprinsul MUF-B Ceahl?u, n 2 unit??i de produc?ie VIII Zahorna ?i IX Dreptu. Lareamenajarea din anul 1954 s-a men?inut aceast? arondare. La revizuirea din anul 1967 s-arenun?at la mp?r?irea pe mari unit??i forestiere ?i a fost constituit U.P. I Dreptu n limiteleactuale, prin contopirea U.P. VIII ?i U.P. IX. Revizuiri s-au mai executat n anii 1979 ?i 1989(limitele, denumirea ?i indicativul unit??ii p?strndu-se neschimbate). n tot acest timp??durile au fost administrate de O.S. Galu.

  - O.S. Borca U.P. I Stejaru. NU sunt date.

 • 28

  3.1.2.1. Evolu?ia constituirii U.P. ?i a bazelor de amenajare pn? la amenajareaanterioar?(inclusiv) Tabel 3.1.2.1.1O.S.,U.P. Anulamenaj?rii Suprafa?? U.P. Subunit??i de gospod?rire Regim Compozi?ie ?el Tratamente Exploatabilitate ?ivrsta medie aexploatabilit??ii CiclulaniTotal? Gr.I Denumire Supraf.ha %

  O.S.GaluU.P. IDreptu

  1949 ** ** ** ** ** Codru ** T raseT. progresiveT. succesive Tehnic? 1201954 4286,6 1312,2 ** 2375,3 55 Codru ** T raseT. progresive Tehnic???i deprotec?ie 1001967 4231,5 653,4 ** 4169,6 99 Codru ** T raseT. combinate Tehnic???i deprotec?ie 1101979 4303,9 781,8 Codru regulat 3507,8 82 Codru 46MO 24BR10LA 20DT T raseT. combinateT. detransformare Tehnic???i deprotec?ie 120

  Codrugr?din?rit 728,9 17Conservaredeosebit? 199,9 11989 4329,9 4301,3

  Codrucvasigr?din?rit 3844,3 89Codru 61MO 24BR13FA 2PAM

  T. detransformareT. jardinatoriiT. progresiveT. succesive nmargine demasivT. rase n benziDe protec?ie 120Conservaredeosebit? 406,4 9Rezerva?ii desemin?e 36,4 1

  2000 4124,1 4089,6Codrucvasigr?din?rit 3412,1 82,7 Codru 50MO 28BR17FA 4DT1DR

  T. jardinatoriiT. succesive nmargine demasivT. succesiveT raseDe protec?ie/125 ani 130Rezerva?ii desemin?e 36,4 0,9Conservaredeosebit? 598,3 16,4

  O.S.BorcaU.P. IStejaru

  1949 ** ** Codru regulat ** ** Codru ** T. progresive Tehnic? 1201954 1882,3 522,7 Codru regulat 1882,3 100 Codru ** T. succesiveT. rase Tehnic? 1001968 1844,1 64,8 Codru regulat 1844,1 100 Codru 40MO 35BR15LA10FA,PAM T. raseT. combinate Tehnic? 1001979 1819,1 233,7 Codru regulat 2841,6 91 Codru 61MO 21BR11FA 4PA 3LA T. raseT. combinate Tehnic? 120Conservare 95,7 5 Codru 70MO 20BR6LA 4PA - Tehnic? 1201990 1739,0 1720,2 Codrucvasigr?din?rit 1257,2 73 Codru 54MO 24BR15FA 5LA2DT T. jardinatoriiT. progresiveT. succesive Tehnic???i deproduc?ie/120 ani 130Codru protec?ie 449,6 26 Codru 57MO 27BR9FA 5LA 2DT - De protec?ie -2000 1690,7 1674,0 Codrucvasigr?din?rit 1214,6 72 Codru 55MO 24BR18FA 2PAM1DT T. jardinatoriiT. progresive Tehnic???i deproduc?ie/124 ani 130Conservaredeosebit? 458,2 28 -**) Nu se cunosc date.

 • 29

  3.1.2.2. Evolu?ia reglement?rii procesului de produc?ie. Tabel 3.1.2.2.1.O.S.U.P. Anulamenaj?rii Subunitatea deproduc?ieprotec?ieArboreteexploatabile Arboretepreexploatabile Cre?tereaindicatoare-m3- Posibilitatea-m3-

  Indicelederecoltarem3/an/haIndiceledecre?terecurent?m3/an/ha

  O.S.GaluU.P. IDreptu

  Suprafa?a-ha- Volum-m3- Suprafa?a-ha- Volum-m3-1954 ** ** ** ** ** ** 139000 5,9 4,21967 ** ** ** ** ** ** 186800 5,1 6,41979 Codru regulat ** ** ** ** ** 172560 6,1 7,1Codrugr?din?rit ** ** ** ** ** 360001989 Codrucvasigr?din?rit ** ** ** ** ** 155670 5,1 7,12000 Codrucvasigr?din?rit ** 299000 ** 1200 158000 158000 5,4 6,3Protec?ieabsolut? - - - - ** ** ** **

  O.S.BorcaU.P. IStejaru

  1949 Codru regulat ** ** ** ** ** ** ** **1954 Codru regulat ** 368830 ** ** ** 30600 3,8 3,51968 Codru regulat 1066,1 381090 ** 70720 ** 86500 4,6 4,91979 Codru regulat 805,7 342564 120,5 70920 9219 82720 5,0 6,3Protec?ieabsolut? - - - - ** ** ** **1990 Codrucvasigr?din?rit 428,8 211273 186,9 85773 6038 50000 5,4 7,0Protec?ieabsolut? - - - - ** ** ** **2000 Codrucvasigr?din?rit ** 32000 ** 69000 54000 54000 5,0 7,8Protec?ieabsolut? - - - - ** ** ** **

  **) Nu se cunosc date.

 • 30

 • 31

  3.1.2.3. Aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare Tabel 3.1.2.3.1.O.S.U.P. Intervaldeaplicat

  Prevederi(P) mp?duririha/an Degaj?riha/an Cur??iri ??rituri Accidentale II Produseprincipale AccidentaleI??ierideconservare ??ieri de igien? Indice derecoltarem3/an/ha

  Indicecre?terecurent?m3/an/haRealiz?ri(R)

  % ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an

  O.S.GaluU.P. IDreptu

  1968-1979 P 27,2 48,6 27,2 200 88,5 2360 - - 91,8 18680 - - - - 2564,3 1280 5,5R 12,0 - 10,2 48 28,6 1226 - - 8,1 3784 - 16883 - - - - 1,2% 44 - 38 24 32 52 - - 9 20 - 90 - - - - 221980-1989 P 28,9 - 21,0 58 134,7 4974 - - 86,2 20856 - - - - 2210,7 2781 6,8R 16,3 - - - 87,2 3160 - - 65,1 6520 420,9 15770 - - 53,0 780 6,1% 56 - - - 65 64 - - 76 31 488 76 - - 2 28 901990-1999 P 13,4 10,5 18,3 152 139,6 4426 - - 113,3 15567 - - - 1564,3 1305 5,6R 3,1 26,3 21,6 152 79,9 3240 - - 54,7 10450 - 7400 - - 1564,3 1305 5,7% 23 250 118 100 57 73 - - 48 67 - 48 - - 100 100 1022000-2010 P 13,9 10,2 24,6 210 93,3 2480 - - 99,8 14500 - - 27,4 1510 1837,8 1380 4,2 7,2R 12,6 - 105,1 ha 2378 mc 166 72,0 14332 413 3,0 173 1837,8 1051 11,5 7,2% 91 - 82 88 72 99 10 12 100 76 120 -

  O.S.BorcaU.P. IStejaru1989-1990 P 8,0 29,5 32,9 70 64,1 1700 33,3 5000 15,5 520 340,7 280 5,4 7,0R 4,7 25,4 40,4 325 39,6 1298 764 19,8 2169 1219 13,4 277 607 3,9 7,8% 59 86 123 464 62 76 59 43 86 53 216 72 1112000-2010 P 7,4 5,9 30,0 284 70,7 2092 - - 121,5 5400 - - 15,1 874 465,3 287 4,6 7,8R Datele nu sunt comparabile, deoarece doar 60% din fostul U.P. I Stejaru face parte din U.P. I Dreptu-Sturdza%

 • 32

 • 33

  3.1.2.4. Lucr?ri de mp?durire Tabel 3.1.2.3.2.O.S.U.P. Anulamenaj?rii Prevederi(P) SpeciiRealiz?ri(R) MO PAM BR LA PIC SR AN FA PA TOTALO.S. GaluU.P. I Dreptu 1999-2000 P 62,3 34,7 21,6 15,4 2,2 3,0 - - - 139,2R - - - - - - - - - 129,5O.S. BorcaU.P. I Stejaru 1999-2000 P 36,7 0,2 33,9 1,8 - - 0,7 0,2 73,5 70,1R - - - - - - - - - 26,1Marea majoritate a materialului s?ditor folosit este de provenien?? local? de la pepiniereleDirec?iei Silvice Piatra Neam?.Datele din tabelul referitor la aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare se vorcomenta astfel:1) O.S. Galu U.P. I Dreptu;a) produse principale; n anii 1968 1978 posibilitatea de produse principale s-a realizat npropor?ie de 20 % pe volume 9 % pe suprafa??.. n anii 1979 - 1989 posibilitatea de produseprincipale s-a realizat n propor?ie de 31 % pe volume 76 % pe suprafa??, urmnd ca nperioada 1990 1999 s? creasc? pn? la 67 % pe volum ?i s? scad? la 48 % pe suprafa??. Ocre?terea a acestora s-a realizat n anii 2000 2009 (99 % pe volume 79 % pe suprafa??);b) produse secundare; pe parcursul anilor 1990-1999 la degaj?ri s-a reu?it parcurgerea 263 hade 105 ha propuse, deci suprafa?a a fost acoperit? n propor?ie de 250%. Cur??irile au fostprev?zute pe 183 ha cu un volum de extras de 1520 m3. Realiz?rile au fost efectuate pe cca 216ha cu un volum de 152 0m3. La r?rituri s-a reu?it parcurgerea a 570 ha extr?gndu-se un volumde 3240 m3;c) lucr?ri de mp?duriri; mp?duririle s-au realizat astfel: perioada 1968-1979 44 %; 1980-1989 56 %; 1990-1999 23 % ?i 1999-2009 93 %.d) Produse de t?ieri accidentale ?i de igien?; n perioada 1980 1989 t?ierile de igien? au fostrealizate n propor?ie de 2 % pe suprafa????i de 28 % pe volum. n perioada 1990 1999??ierile de igien? au fost realizate n propor?ie de 100 % pe suprafa????i de 100 % pe volum,urmnd ca n anii 2000 2009 s? fie de 100 % pe suprafa????i de 76 % pe volum;2) O.S. Borca U.P. I Stejaru;a) produse principale; n perioada 1989-1990 posibilitatea de produse principale s-a realizat ntr-o propor?ie de 59 % n ceea ce prive?te suprafa?a ?i 43 % n ceea ce prive?te volumul; nperioada 2000 2009b) produse secundare; n perioada 1989-1990 la degaj?ri s-a reu?it parcurgerea a 253,9 ha fa?? de295,2 ha propuse, deci suprafa?a a fost acoperit? n propor?ie de 86 %. Lucrarea a fost de bun?calitate ?i mai ales de mare importan?? avnd n vedere dezvoltarea viitoarea a arboretelorrespective; cur??irile au fost prev?zute pe 382,4 ha cu un volum de extras de 700 m3. ; nperioada 2000 2009c) lucr?ri de mp?duriri; n perioada 1989-1990 n ceea ce prive?te lucr?rile de mp?durireacestea s-au executat pe 47,0 ha fa?? de 79,8 ha prev?zute. F??? de prevederi mp?duririle aufost realizate pe cca 60 % din suprafa??; n perioada 2000 2009d) Produse de t?ieri accidentale ?i de igien?; n perioada 1989 1999 t?ierile de igien? au fostrealizate n propor?ie de 216 % pe volum; n perioada 2000 2009

 • 34

  3.1.2.5. Instala?ii de transport ?i construc?ii forestiere. Tabel 3.1.2.3.3.O.S.U.P. Nr.crt Denumireadrumului Felul drumului Lungime - km Observa?iiPrevederi Realiz?ri %O.S.GaluU.P. IDreptu

  1. Vatra Dornei Topli?a dr. public - - - existent2. Dreptu dr. public - - - existent3. Ro?eni dr. forestier - - - existent4. Zahorna dr. forestier - - - existent5. Tecuia dr. forestier - - - existent6. Dreptu dr. forestier - - - existent7. Munceleanu dr. forestier - - - existent8. Prul Frasinului dr. forestier - - - existent9. Bu?mei dr. forestier - - - existent10. Prul cailor dr. forestier - - - existent11. Ruseni dr. forestier - - - existentO.S.BorcaU.P. IStejaru1. Pr. Bu?mei dr. forestier - - - existent2. Pr. Stejaru dr. forestier - - - existent3. Pr. Btcii dr. forestier - - - existent

  3.2. Analiza critic? a aplic?rii amenajamentului expirat. Tabel 3.1.2.3.4.O.S.U.P. u.a. S-ha-

  Elemente de caracterizare a arboretului si semin???uluiutilizabilTratamentul Nr. deInter-ven?ii Lucr?riArboret matur Semin??? utilizabilVr-staani Compozi?ia Con-sis-ten-

  ?a Compozi?iaS S

  -ha- -%-Amenajamentul din anul 1999

  O.S. GaluU.P. IDreptu

  2 A 30,9 130 8 MO 2 BR 0,5 6 MO 4 BR 6,2 20 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale4 A 1,2 90 10 MO 0,3 10 MO 0,2 20 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor4 E 1,1 85 6 BR 4 MO 0,5 5 MO 5 BR 0,1 10 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale13 B 0,8 60 10 MO 0,3 - - - T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor14 B 0,2 60 10 MO 0,2 - - - T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor16 33,7 125 6 FA 2 MO 1 BR1 PAM 0,6 6 FA 2 MO1 BR 1PAM 16,9 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale17 A 14,6 115 6 FA 3 MO 1PAM 0,4 7 FA 2 MO1 BR 7,3 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale17 E 4,3 65 10 MO 0,2 ??ieri succesive 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor22 27,5 130 4 BR 3 MO 3 FA 0,4 6 FA 3 BR 1MO 11,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale24 A 20,8 130 6 BR 3 MO 1 FA 0,5 6 FA 3 BR 1MO 2,1 10 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale24 B 13,6 130 10 MO 0,3 5 MO 2 FA2 BR 1PAM 6,8 50 T?ieri succesive 1

  mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificial?25 A 17,6 125 6 MO 3 BR 1 FA 0,6 5 FA 3 BR 2MO 7,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale

 • 35

  26 A 19,5 130 6 MO 2 FA 2 BR 0,5 7 FA 2 BR 1MO 5,9 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale26 B 20,3 130 10 MO 0,5 7 MO 2 FA1 PAM 6,1 30 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale27 B 15,7 125 8 MO 1 BR 1DT 0,2 5 MO 2 FA2 PAM 1BR 9,4 60 T?ieri succesive 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale28 A 13 130 4 FA 3 MO 3 BR 0,3 6 FA 2 MO2 BR 6,5 50 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri, ajutorarearegener?rii naturale,ngrijirea regener?riinaturale ?i artificial?31 A 8,3 130 9 BR 1 MO 0,4 4 MO 3 FA3 BR 3,3 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale31 C 2,1 45 9 MO 1 DM 0,1 - - - T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor37 B 21,1 115 5 FA 3 MO 2 BR 0,4 7 FA 2 MO1 BR 10,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale37 C 1,2 105 4 BR 3 MO 3 FA 0,3 7 FA 2 BR 1PAM 0,2 20 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri, ajutorarearegener?rii naturale,ngrijirea regener?riinaturale ?i artificial?38 26,6 105 4 BR 4 FA 2 MO 0,5 4 FA 4 BR 2MO 13,3 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale39 25,5 130 6 BR 3 FA 1 MO 0,5 7 FA 2 BR 1MO 7,7 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale40 B 6,4 135 6 MO 3 BR 1 DT 0,4 5 MO 4 BR1 FA 3,8 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale47 B 12,4 120 10 MO 0,2 7 MO 2 FA1 BR 8,7 70 T?ieri succesive 1 ngrijirea regener?riinaturale48 A 7,9 145 8 FA 1 BR 1 MO 0,5 9 FA 1 BR 4,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale48 B 42,7 155 8 MO 1 FA 1 BR 0,3 6 MO 2 FA2 BR 29,9 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale49 B 17,9 140 6 MO 3 BR 1 FA 0,5 6 FA 2 FA 2MO 5,4 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale49 C 4,4 130 10 MO 0,2 7 MO 2 BR1 FA 2,6 60 T?ieri succesive 1 mp?duriri, ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale49 E 2,6 140 8 FA 1 BR 1 MO 0,2 9 FA 1 DR 2,1 80 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale50 B 1,9 135 5 MO 3 FA 2 BR 0,5 6 FA 3 BR 1MO 0,6 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale53 F 15,4 145 10 MO 0,2 4 MO 4 FA2 BR 9,2 60 T?ieri succesive 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale55 C 1,8 130 4 BR 3 MO 3 FA 0,4 7 FA 2 BR 1MO 0,7 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale55 D 0,4 60 10 MO 0,5 - - - T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor60 B 34,9 130 9 MO 1 BR 0,2 7 MO 2 BR1 DT 24,4 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale62 B 0,7 60 10 MO 0,1 4 BR 2 MO2 FA 2 PAM 0,1 10 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor67 B 11,1 130 4 BR 4 MO 2 FA 0,3 5 BR 3 FA 2MO 5,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. mp?duriri.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale68 B 18,8 130 5 MO 3 BR 2 FA 0,3 4 FA 4 BR 2MO 11,3 60 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale69 46,2 125 6 BR 2 MO 2 FA 0,5 7 BR 2 FA 1MO 9,2 20 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale70 C 3,9 140 6 BR 3 FA 1 MO 0,6 6 FA 3 BR 1MO 1,6 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale74 B 0,3 65 7 BR 3 MO 0,4 ??ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor75 A 4,9 90 6 BR 2 MO 2 FA 0,5 4 FA 3 MO2 BR 1 DT 1,0 20 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale

 • 36

  78 B 0,5 70 8 BR 2 MO 0,3 5 MO 5 BR 0,1 10 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor80 A 54,8 130 5 MO 3 BR 2 FA 0,5 5 FA 3 MO2 BR 16,4 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale83 E 5,3 130 6 FA 2 MO 2BR 0,5 6 FA 2 MO2 BR 3,2 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale86 E 0,7 100 6 BR 2 MO 2 FA 0,5 7 FA 3 BR 0,3 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale88 A 20,2 130 6 BR 2 MO 2 FA 0,4 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 14,1 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale89 B 2,8 130 10 MO 0,2 10 MO 1,7 60 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor89 C 24,5 130 6 BR 2 MO 2 FA 0,3 5 FA 3 BR 1MO 1 PAM 17,2 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale90 C 0,3 80 10 MO 0,6 10 MO 0,0 10 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor92 A 19,9 120 9 MO 1 BR 0,5 6 MO 3 BR1 DT 8,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale95 A 7,4 130 4 MO 2 BR 2 DT1 PAM 1 FA 0,3 3 MO 3 FA2 BR 2PAM 4,4 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale95 B 4,5 120 8 MO 2 BR 0,5 7 MO 2 DT1 BR 2,7 60 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale95 C 3,8 100 10 MO 0,4 7 MO 3 SR 2,7 70 T?ieri succesive 1 ngrijirea regener?riinaturale96 A 11,3 130 5 MO 3 FA 2 BR 0,2 3 MO 3 BR3 FA 1 PAM 6,8 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale96 C 12 130 8 MO 2 BR 0,6 7 MO 2 BR1 DT 3,6 30 ??ieri succesiven margine demasiv 1 ngrijirea regener?riinaturale97 A 13,8 125 10 MO 0,5 10 MO 5,5 40 ??ieri succesiven margine demasiv 1 ngrijirea regener?riinaturale98 A 30,5 125 10 MO 0,5 8 MO 1 BR1 DT 3,1 10 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale98 D 1 130 10 MO 0,4 10 MO 0,4 40 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor104 A 13,6 120 10 MO 0,3 6 MO 3 BR1 DT 8,2 60 T?ieri succesive 1 ngrijirea regener?riinaturale104 D 13,7 130 4 MO 4 BR 2 DT 0,2 4 MO 3 BR2 FA 1 PAM 9,6 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale104 F 2,7 130 5 FA 3 MO 2 BR 0,5 4 FA 2 MO2 BR 2PAM 1,6 60 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale105 A 28,5 130 4 MO 3 BR 3 FA 0,3 5 FA 2 BR 2PAM 1 MO 8,6 30 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale106 C 3,9 130 4 BR 4 MO 2 DT 0,3 4 FA 3 BR 2PAM 1 MO 1,2 30 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale106 G 21,3 115 9 MO 1 BR 0,5 5 MO 4 BR1 DT 6,4 30 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale107 A 8,3 105 9 MO 1 BR 0,4 6 MO 3 BR1 DT 5,0 60 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale109 H 1,4 125 10 MO 0,3 10 MO 1,0 70 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor109 J 1,5 80 10 MO 0,5 10 MO 0,6 40 T?ieri succesive 1 mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale110 A 13,3 125 10 MO 0,4 10 MO 5,3 40 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale110 F 5,4 120 10 MO 0,5 10 MO 0,5 10 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale111 F 0,8 130 10 MO 0,3 8 MO 2 BR 0,2 30 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor113 C 1,4 90 9 MO 1 BR 0,4 6 BR 4 MO 0,1 10 T?ieri succesive 1 ngrijirea regener?riinaturale

 • 37

  115 A 23,5 130 5 FA 3 BR 2 MO 0,4 6 FA 2 BR 1MO 1 PAM 4,7 20 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale116 C 2,7 95 7 MO 3 BR 0,5 8 BR 2 MO 0,3 10 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale119 C 0,8 115 10 MO 0,5 10 MO 0,1 10 T?ieri succesive 1 mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale120 A 5,2 130 7 FA 2 BR 1 MO 0,3 7 FA 2 BR 1MO 2,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale120 E 4 130 4 FA 3 MO 3 BR 0,5 7 FA 1 MO1 BR 1PAM 1,2 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale120 F 1 130 4 MO 3 BR 3 FA 0,6 7 FA 1 BR 1PAM 0,3 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale120 J 0,7 130 5 MO 3 FA 2 BR 0,3 7 PAM 3 FA 0,1 10 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor123 A 21,1 135 4 BR 3 MO 3 FA 0,6 6 FA 2 BR 1MO 1 PAM 10,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea regener?riinaturale123 B 3,8 125 4 FA 4 BR 2 MO 0,2 6 FA 2 BR 1MO 1 PAM 1,5 40 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri. ngrijirearegener?rii naturale ?iartificiale123 C 3,6 140 5 FA 3 BR 2 MO 0,3 7 FA 2 BR 1MO 1,4 40 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale.ngrijirea regener?riinaturale ?i artificiale126 B 10,9 130 5 BR 3 FA 2 MO 0,4 7 FA 2 BR 1MO 4,4 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale127 A 8 120 5 BR 3 FA 2 MO 0,5 7 FA 2 BR21 MO 1,6 20 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale131 B 8 120 5 BR 3 FA 2 MO 0,5 6 FA 3 BR 1MO 2,4 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale132 B 5,4 135 7 FA 2 BR 1 MO 0,4 6 FA 3 BR 1MO 2,2 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale133 B 3,1 130 6 FA 4 BR 0,4 5 FA 4 BR 1MO 0,9 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturale135 A 12,8 130 4 FA 4 BR 2 MO 0,4 8 FA 2 BR 1,3 10 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale. ngrijirearegener?rii naturaleTOTALU.P. 997,9 - - - - 414,4 - - - -

  O.S. BorcaU.P. IStejaru2 28,2 140 6 FA 3 BR 1 MO 0,7 6 FA 4 BR 8,5 30 ??iericvasigr?din?rite 1 -3 A 31,6 150 5 FA 4 BR 1 MO 0,8 6 FA 4 BR 6,3 20 ??iericvasigr?din?rite 1 -3 B 9,4 130 5 BR 2 FA 2 MO1 PAM 0,7 6 FA 4 BR 1,9 20 ??iericvasigr?din?rite 1 -4 B 40,2 150 4 FA 4 BR 1 MO1 PAM 0,7 6 FA 4 BR 12,1 30 ??iericvasigr?din?rite 15 15 140 5 BR 4 FA 1 MO 0,5 6 FA 4 BR 6,0 40 T?ieri progresive 16 A 37,7 150 6 BR 4 FA 0,4 7 FA 3 BR 26,4 70 T?ieri progresive 1 mp?duriri. ngrijireasemin???ului14 G 1,8 120 6 BR 3 MO 1 FA 0,5 6 MO 2 BR2 FA 0,7 40 ??iericvasigr?din?rite 117 A 34,9 130 6 BR 3 FA 1 MO 0,5 6 FA 3 BR 1MO 14,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 -21 B 31,9 130 6 BR 3 FA 1 MO 0,4 6 FA 3 BR 1MO 19,1 60 T?ieri progresive 1 mp?duriri23 A 10,7 130 6 BR 2 FA 2 MO 0,3 6 FA 3 BR 1MO 6,4 60 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri29 C 1,3 105 10 MO 0,5 10 MO 0,3 20 T?ieri progresive 1 mp?duriri30 B 2,8 130 10 MO 0,2 10 MO 0,8 30 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri30 C 2,8 115 10 MO 0,3 10 MO 0,3 10 T?ieri progresive 1 mp?duriri32 A 11,6 115 5 BR 3 FA 2 MO 0,3 4 FA 2 BR 2MO 2 PAM 7,0 60 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri33 C 10,4 120 5 MO 4 BR 1 FA 0,6 4 FA 2 BR 2MO 2 PAM 2,1 20 ??iericvasigr?din?rite 1

 • 38

  33 D 1,5 140 6 BR 3 FA 1 MO 0,6 6 FA 2 BR 1MO 1 PAM 0,5 30 ??iericvasigr?din?rite 134 C 1 80 10 MO 0,3 ??ieri rase 1 mp?duriri37 C 0,5 120 8 BR 1 MO 1 FA 0,7 4 BR 4 MO2 FA 0,1 20 ??iericvasigr?din?rite 143 D 7,5 120 9 MO 1 DT 0,3 5 FA 3 MO2 PAM 3,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri43 E 0,7 60 10 MO 0,4 - - - T?ieri rase 1 mp?duririTOTALU.P. 281,5 - - - - 115,3 - - -Amenajamentul din anul 2009U.P. IDreptu-Sturdza 15 B 21,2 130 5 FA 3 MO 2BR 0,6 5 FA 3 MO2 BR 8,5 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului16 33,7 160 5 FA 2 MO 2BR 1 PAM 0,5 3 FA 3 MO3 BR 1PAM 16,9 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului17 A 14,4 150 5 FA 4 MO 1PAM 0,5 6 FA 2 MO1 BR 1PAM 8,6 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului22 27,8 160 5 BR 4 FA 1MO 0,4 6 FA 2 BR 2MO 11,1 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale23 A 27,3 160 6 BR 3 FA 1MO 0,6 6 FA 2 BR 1MO 1 PAM 8,2 30 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale24 A 20 160 5 BR 3 MO 2FA 0,4 4 FA 3 MO3 BR 8,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale25 A 18 150 5 BR 3 FA 2MO 0,6 4 FA 3 BR 3MO 9,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului26 A 19,3 100 5 BR 3 MO 2FA 0,5 6 FA 3 BR 1MO 9,7 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului26 B 20,2 110 10 MO 0,4 4 MO 3 BR3FA 8,1 40 T?ieri succesive 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri27 A 21,8 150 4 BR 3 MO 3FA 0,5 5 FA 3 BR 2MO 8,7 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale31 A 8 110 5 BR 5 MO 0,3 5 FA 3 BR 1MO 1 PAM 4,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale33 C 11,4 130 7 BR 3 MO 0,6 5 BR 4 MO1 DT 4,6 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului34 C 6,6 140 7 BR 2 MO 1FA 0,6 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 4,0 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului36 41,5 160 5 BR 4 FA 1MO 0,7 4 FA 4 BR 2MO 24,9 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului37 B 18,6 80 4 BR 3 MO 3FA 0,3 4 BR 3 MO3 FA 9,3 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri38 27,1 150 5 BR 5 FA 0,6 4 FA 4 MO2BR 13,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului39 25,3 130 6 BR 3 FA 1MO 0,6 3 FA 3 BR 3MO 1 PAM 12,7 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului40 B 7,20 160 5 BR 3 MO 2FA 0,2 4 MO 3 BR2 FA 1 PAM 2,9 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale47 D 4,2 120 7 FA 2 BR 1MO 0,4 7 FA 2 MO1 BR 1,3 30 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale48 A 8 170 7 FA 3 BR 0,5 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 4,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului50 A 13 170 6 FA 3 BR 1MO 0,8 5 FA 3 BR 2MO 6,5 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului50 B 2 175 5 FA 4 BR 1MO 0,5 7 FA 3 BR 1,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului51 B 9,6 170 5 FA 4 BR 1MO 0,5 4 MO 3 BR3 FA 4,8 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului53 B 12,9 150 4 FA 3 BR 3MO 0,7 7 FA 2 BR 1MO 6,5 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului55 C 1,8 180 6 BR 3 FA 1MO 0,4 5 FA 3 BR 2MO 0,7 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale55 D 0,4 70 10 MO 0,3 - - - T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor. Complet?ri60 B 35,9 105 5 BR 3 MO 2FA 0,1 6 MO 4 BR 25,1 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale67 B 10,5 110 7 BR 2 MO 1FA 0,2 6 FA 2 BR 2MO 6,3 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri

 • 39

  69 44,2 160 5 BR 3 FA 2MO 0,6 6 FA 2 BR 2MO 22,1 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului70 C 4 180 5 BR 3 FA 2MO 0,5 4 FA 3 BR 3MO 2,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri88 A 20,6 170 6 BR 2 MO 2FA 0,5 3 FA 3 BR 3MO 1 PAM 14,4 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului90 B 48,9 170 5 FA 3 BR 2MO 0,8 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 24,5 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului91 A 19,6 100 5 BR 3 FA 2MO 0,6 3 BR 3 MO3 FA 1 PAM 11,8 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului91 B 7 170 6 BR 3 MO 1FA 0,5 5 FA 3 BR 2MO 4,2 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului92 18,9 100 7 MO 3 BR 0,4 7 MO 3 BR 13,2 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului93 A 13,6 160 5 BR 3 FA 2MO 0,4 3 FA 3 BR 3MO 1 PAM 8,2 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului93 B 10,8 100 5 BR 3 MO 2FA 0,5 5 FA 3 BR 2MO 6,5 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului94 C 11 100 6 BR 4 MO 0,5 4 FA 3 BR 3MO 5,5 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului95 A 7,6 105 3 BR 3 PAM 2MO 2 FA 0,2 4 MO 3 BR2 PAM 1 FA 3,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri97 A 13,4 110 10 MO 0,2 10 MO 5,4 40 T?ieri succesive 1 mp?duriri98 A 30,2 150 10 MO 0,3 10 MO 12,1 40 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale98 C 1,4 135 10 MO 0,5 10 MO 0,6 40 T?ieri rase 1 mp?duriri. ngrijireaculturilor. Complet?ri99 A 25,8 170 10 MO 0,4 6 MO 2 BR2 DT 10,3 40 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale100 A 32 160 10 MO 0,4 7 MO 2 BR1 FA 16,0 50 ??ieri succesiven margine demasiv 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale101 A 15,3 130 10 MO 0,3 8 MO 2 BR 7,7 50 T?ieri succesive 1 mp?duriri. ngrijireasemin???ului104 F 2,7 160 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 0,6 6 FA 2 BR 2MO 1,1 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului106 A 0,8 150 8 BR 2 FA 0,2 6 FA 2 BR 2MO 0,4 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale106 C 3,9 160 6 BR 2 MO 2FA 0,2 4 FA 3 BR 3MO 2,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri. Ajutorarearegener?rii naturale106 G 21,1 110 7 MO 2 BR 1FA 0,1 8 MO 2 BR 10,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale107 A 8 120 7 MO 3 BR 0,2 6 MO 4 BR 3,2 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale107 B 3,4 110 10 MO 0,4 6 MO 4 BR 2,4 70 ??iericvasigr?din?rite 1 -107 E 2,4 110 10 MO 0,2 10 MO 1,0 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale107 F 4,4 150 10 MO 0,4 10 MO 1,8 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri107 J 2,7 85 10 MO 0,5 10 MO 1,1 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale108 A 13,4 150 10 MO 0,4 10 MO 5,4 40 T?ieri succesive 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri109 J 1,4 110 10 MO 0,2 10 MO 0,6 40 T?ieri succesive 1 mp?duriri110 A 20,7 135 10 MO 0,4 8 MO 2 BR 10,4 50 ??ieri succesiven margine demasiv 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale111 A 5,1 85 10 MO 0,4 8 MO 2 BR 2,6 50 ??ieri succesiven margine demasiv 1 Ajutorarea regener?riinaturale113 15,5 120 6 MO 4 BR 0,1 5 MO 4 BR1 DT 7,8 50 ??iericvasigr?din?rite 1 mp?duriri. ngrijireasemin???ului114 B 15,9 120 4 BR 3 MO 3FA 0,5 5 FA 3 BR 2MO 8,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului114 D 1,5 80 7 BR 3 MO 0,2 6 BR 3 MO1 FA 1,1 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale

 • 40

  115 A 23,9 160 5 FA 3 BR 2MO 0,3 5 FA 3 BR 1MO 1 PAM 12,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale116 A 23,1 130 5 FA 3 BR 1MO 1 PAM 0,6 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 11,6 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului116 C 2,6 90 5 MO 4 BR 1FA 0,4 7 BR 3 MO 1,8 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului119 A 18,2 170 7 FA 2 BR 1MO 0,6 5 FA 3 BR 1MO 1 PAM 10,9 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului119 B 14,5 120 5 BR 4 FA 1MO 0,5 5 FA 2 MO2 BR 1PAM 5,8 40 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale120 A 8,8 160 5 FA 3 BR 2MO 0,3 3 FA 3 MO3 BR 1PAM 6,2 70 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului120 B 11,9 110 5 FA 3 BR 2MO 0,6 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 6,0 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri122 12,6 110 4 FA 4 BR 2MO 0,5 5 FA 3 MO2 BR 6,3 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului123 A 21,6 170 4 BR 4 FA 2MO 0,6 4 FA 3 BR 2MO 1 PAM 13,0 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului124 A 4,6 160 5 FA 4 BR 1MO 0,8 5 FA 3 BR 2MO 2,8 60 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului126 B 13,5 160 4 BR 3 FA 3MO 0,2 3 FA 3 MO3 BR 1PAM 6,8 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri127 A 7,4 110 6 BR 2 FA 2MO 0,2 5 FA 3 BR 2MO 3,7 50 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.Ajutorarea regener?riinaturale127 B 10,2 160 5 BR 3 FA 2MO 0,8 4 FA 3 MO2 BR 1PAM 3,1 30 ??iericvasigr?din?rite 1 ngrijirea semin???ului.mp?duriri203 B 8,5 150 5 BR 4 FA 1MO 0,7 4 FA 2 BR 2MO 2 PAM 3,4 40 ??iericvasigr?din?rite 1 -204 B 37,5 180 5 FA 4 BR 1MO 0,6 6 FA 2 BR 1MO 1 PAM 18,8 50 ??iericvasigr?din?rite 1 -205 14 170 6 FA 3 BR 1MO 0,6 5 FA 3 BR 2MO 5,6 40 T?ieri progresive 1 -222 A 29,6 150 6 BR 3 FA 1MO 0,7 5 FA 2 BR 2MO 1 PAM 11,8 40 ??iericvasigr?din?rite 1 -230 B 2,1 160 10 MO 0,3 10 MO 1,1 50 T?ieri rase 1 mp?duriri231 F 7,9 140 10 MO 0,2 7 MO 3 BR 4,7 60 T?ieri rase 1 mp?duriri233 C 10,4 150 7 MO 2 BR 1FA 0,6 5 MO 3 FA2 BR 4,2 40 ??iericvasigr?din?rite 1 -233 D 1,6 150 4 BR 3 MO 3FA 0,5 5 FA 3 MO2 BR 0,6 40 ??iericvasigr?din?rite 1 Ajutorarea regener?riinaturale234 C 0,9 90 10 MO 0,1 10 MO 0,4 40 T?ieri rase 1 mp?duriri239 B 14,8 180 5 FA 4 BR 1MO 0,7 7 FA 2 BR 1MO 4,4 30 ??iericvasigr?din?rite 1 -TOTALU.P. 1215,1 - - - - 599,6 - - - -

  Tabel 3.1.2.3.5.Prevederile amenajamentului expirat ?i realiz?rile din deceniuO.S.U.P. Prevederi(P) Impaduririha/an ??ieri dengrijire Prodprincipale Accidentale* T. deconservare ??ieri deigiena Indici derecoltaremc/an/ha Indici decre?terecurentamc/an/haRealiz?ri(R) ha/an mc/an ha/an mc/an ha mc ha/an mc/an ha/an mc/anO.S.GaluU.P. IDreptu P 13,9 128,1 2690 99,8 14500 1510 1380 4,2 7,2R 13,0 105,1 2378 72,0 14332 43792 173 1051 4,1% 94 82 88 72 99 11 76 - -O.S.BorcaU.P. IStejaru P 7,0 100,7 2376 28,1 5400 15,1 874 46,5 29 4,6 7,8R Datele nu sunt comparabile, deoarece doar 60% din fostul U.P. I Stejaru face parte din U.P. I Dreptu-Sturdza% - -

 • 41

  3.3. Concluzii privind gospod?rirea p?durilorAnaliznd datele expuse n capitolul 3.2 constat?m c? nu au fost dep??ite prevederileamenajamentului nici pe suprafe?e ?i nici pe volume recoltate. mp?duririle n terenurile goale nu aufost realizate pentru toat? suprafa?a propus?, iar parte din acestea nu au nchis starea de masiv.Lucr?rile de ngrijire a semin???urilor naturale instalate ?i lucr?rile de ajutorare aleregener?rilor naturale nu au fost efectuate pentru toate suprafe?ele care au necesitat asemenealucr?ri, fapt ce a condus ca la actuala amenajare s? fie 83,7 ha de arborete regenerate natural cureu?it? par?ial?.O aten?ie deosebit? trebuie acordat? la reprimirea parchetelor dup? expoatare, deoarece sauconstatat n teren resturi de exploatare, care sunt un focar deosebit de periculos deoarece sunt o surs?de infestare a arboretelor cu d?un?tori.3.3.1. Evolu?ia structurii p?durilorEvolu?ia claselor de vrst? Tabel 3.3.1.1.O.S.U.P. Anulamenaj?rii S.U.P Suprafa??- ha - Clase de vrst? (%)I II III IV V VI VII?ipesteO.S. GaluU.P. I Dreptu 1999 J 1108,3 7 9 8 18 7 18 33M 598,3 15 8 5 17 24 20 11O.S. BorcaU.P. I Stejaru 1999 J 1214,6 23 22 1 10 2 7 35M 459,2 15 31 8 10 2 9 6U.P. I Dreptu-Sturdza 2009 J 3286,6 11 22 10 12 6 9 30M 749,2 7 20 18 11 7 11 26Evolu?ia claselor de produc?ie Tabel 3.3.1.2.O.S.U.P. Anul amenaj?rii Clase de produc?ie(%)I II III IV VO.S. GaluU.P. I Dreptu 1999 12 63 22 3O.S. BorcaU.P. I Stejaru 1999 3 76 21U.P. I Dreptu-Sturdza 2009 79 18 3Evolu?ia compozi?iei Tabel 3.3.2.O.S.U.P. Anulamenaj?rii Specii(%)MO BR FA PAM PIN DTO.S. GaluU.P. I Dreptu 1999 55 28 15 1 1O.S. BorcaU.P. I Stejaru 1999 55 24 18 2 - 1U.P. I Dreptu-Sturdza 2009 56 24 17 2 - 1Evolu?ia densit??ii arboretelor Tabel 3.3.4.O.S.U.P. Anul amenaj?rii Suprafa?? U.P.-ha- Categoria de consisten??(%)0,1-0,3 0,4-0,6 0,7?i pesteO.S. GaluU.P. I Dreptu 1999 4046,8 15 28 57O.S. BorcaU.P. I Stejaru 1999 1673,8 8 8 84U.P. I Dreptu-Sturdza 2009 4072,2 15 25 60

 • 42

  4. STUDIUL STA?IUNII ?I AL VEGETA?IEI FORESTIERE4.1. Metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de terenStudiul sta?iunii ?i al vegeta?iei forestiere are ca scop fundamentarea m?surilor de gospod?rire.La ntocmirea lui se au n vedere toate informa?iile culese n fazele de documentare ?i de teren. El esteelaborat conform normelor tehnice n vigoare.n continuare sunt prezentate sumar metodele ?i procedeele de culegere ?i prelucrare a datelorde teren.Anterior lucr?rilor de teren s-a f?cut documentarea dup? amenajamentele ntocmite anterior.S-au avut n vedere substratul litologic, geomorfologia, solurile, clima, hidrologia, tipurile de sta?iune,tipurile de p?dure ?i descrierea vegeta?iei forestiere. naintea nceperii lucr?rilor propriu-zise, s-a

  ??cut o recunoa?tere general? a terenului.Descrierea vegeta?iei forestiere s-a f?cut pe etaje ?i elemente de arboret, precum ?i peansamblul arboretului.S-a utilizat dendrometrul ?i clupa forestier?. S-au f?cut determin?ri ?i asupra subarboretului ?isemin???ului utilizabil iar la rubrica date complementare s-au nscris ?i alte informa?ii asupra altorcomponente ale biocenozei forestiere. Volumul de mas? lemnoas? al arboretelor s-a determinat cuajutorul tabelelor de produc?ie n raport cu elementele m?surate n teren. Pentru arboreteleexploatabile s-au f?cut inventarieri n cercuri ?i integrale n func?ie de suprafa?a ?i starea arboretelorrespective.Prelucrarea datelor s-a f?cut cu ajutorul calculatorului electronic. n baza datelor culese ?iinterpretate, s-au stabilit m?surile de gospod?rire pentru urm?torii 10 ani.4.2. Elemente generale privind cadrul natural

  4.2.1. GeologieDin punct de vedere geologic teritoriul n studiu face parte din unitatea morfostructural? deorogen carpatic? muntoas?, subunit??ile cristalino-mezozoic???i cea de fli? intern. Teritoriul mai vechial mun?ilor cristalini s-a format n paleozoic, ca urmare a mi???rilor hercinice. La marginea estic? amun?ilor cristalini, n geosinclinalul carpatic, ncepe n cretacicul inferior acumularea serieisedimentare de fli?, care cunoa?te n timp ?i spa?iu mari varia?ii de facies petrografic. Conturareasubunit??ilor structural-tectonice din zona de fli? s-a f?cut n timpul mi???rilor orogenice din fazaalpin?, care au dus la ncre?irea stratelor n cute orientate de la NNV c?tre SSE.Partea vestic? a U.P. I Dreptu-Sturdza este alc?tuit? din ?isturi cristaline mezometamorfice(gnaise, amfibolite ?i mica?isturi care sunt mai pu?in r?spndite) ?i epimetamorfice(?isturi sericito-cloritoase, filite sericitoase, ?isturi grafitoase, cuar?ite negre care predomin?). Separarea dintre zonacristalin???i cea de fli? este destul de tran?ant?. Se realizeaz? de la N spre S, pe lng? partea superioar?a parcelelor 125, 124, 154, 118-121, cobornd pe prul Troaca ?i mai departe prin parcela 90 ?i pe lapartea superioar? a parcelei 89, inclusiv printr-o mic? por?iune din parcela 88 (c?tre bornele 224-225). ?isturile sericito-cloritoase, care sunt cele mai r?spndite, sunt roci acide sau intermediare ce facparte din familia filitelor, au structur? fin lepidoblastic???i textur? pronun?at ?istoas?, prezint? luciu????sos, au rezultat dintr-un metamorfism slab de epinoz???i au culori de la albicioase spre verzui.Rocile supuse metamorfismului au fost argile ?i gresii fine, de aceea prin dezagregare ?i alterare dauna?tere la sedimente fine argiloase ce con?in cuar???i mic?, plus minerale hidratate (sericit, clorit) ?iminerale accesorii. n zona cristalin? apare o band? de roci negricioase (probabil datorit? con?inutuluide mangan), mai lat? n partea de N ?i mai ngust? n cea de sud, orientat? pe direc?ia N-S (banda estemai lat? n partea superioar? a parcelelor 112 ?i 117 ?i se sub?iaz? c?tre partea de sus a parcelei 96).Aceste roci au mprumutat culoarea neagr???i solurilor c?rora le-au dat na?tere. Predominat, n parteade N, n partea mijlocie ?i inferioar?, neocomianul este reprezentat printr-o serie marnoas?-calcaroas?,strate de Sinaia, identificate prin dou? orizonturi, unele inferior marnocalcaroase ?i unul superior,constituit din ?isturi calcaroase ?i argiloase. Partea estic? a unit??ii (zona fli?ului) este alc?tuit din stratele de Bistra, formate predominatdin gresii calcaroase cu intercala?ii de ?isturi argiloase ?i marnoase ?i uneori microconglomerate (rarse ntlnesc clipe de calcar recifal Piatra Teiului). n zona cea mai nalt? a fli?ului (ce cuprindepiciorul Topli?a, vrful Hurduga ?i plaiul Hurduga)se ntlnesc gresii mai dure, cu un con?inut mairidicat de cuar???i cu textur? mai grosier?.n lunca rului Bistri?a ?i n cele ale praielor mai importante apar depozite aluviale recente.

 • 43

  Rocile metamorfice sunt mai rezistente la eroziune dect cele sedimentare, ceea ce a avut oinfluen?? covr?itoare n formarea ?i aspectul reliefului actual. Rezisten?a ?isturilor cristaline ladezagregare scade odat? cu reducerea con?inutului lor de seric