CS Curbe de Sarcina 01 09 2009

download CS Curbe de Sarcina 01 09 2009

of 43

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  325
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CS Curbe de Sarcina 01 09 2009

CAIET DE SARCINI

Cod Data: Rev.1 17.08.2009

Moldova Distributie SA

Sistem de Colectare, analiza si prelucrare a curbelor de sarcina

Pagina: 1

Aprobat :

Director General

Ing. Catalin Dragoi

Vizat :

ef Departament Energie Manager Proiect IT management

Gestiune Ing. Mihaela Cazacu

Verificat :

Ing. Gabriela Cosarca Ing. Anca Navrea

Elaborat :

Departament Gestiune Energie Ing. Constantin Serviciul AMR Dumitroaia BIO Ing. Georgeta Cucu

CAIET DE SARCINI

Cod Data: Rev.1 17.08.2009

Moldova Sistem de Distributie SA Colectare, analiza si prelucrare a

curbelor de sarcinaCap. 1. DATE GENERALE

Pagina: 2

1.1. Sistem de Colectare, analiza si prelucrare a curbelor de sarcina 1.2. Elaborator: S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUIE S.A. Departament Gestiunea Energiei, str. Ciurchi, nr.138-140, Iai, telefon 0232-205999, fax 0232-205998 1.3. Ordonatorul principal de credite: S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUIE S.A. str. Ciurchi, nr.148-150, Iai, telefon 0232-405999, fax 0232-405998 1.4. Autoritatea contractant: S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUIE S.A. str. Ciurchi, nr.148150, Iai, telefon 0232-405999, fax 0232-405998 1.5. Amplasament: Echipamentele vor fi instalate in jud. Bacau. Detaliile sunt prezentate in anexa 1 Cap. 2. OBIECTUL ACHIZITIEI Obiectivul achizitiei il reprezinta furnizarea unui Sistem de Colectare, analiza si prelucrare a curbelor de sarcina. Prezentul caiet de sarcini prezinta conditiile tehnice de executie, livrare si de garantie pentru sistem conform cu cerintele Standardului de Performanta ANRE, EN 50160/2007, EN 61000-430/2008, reglementarile metrologice in vigoare si Codului de Masurare a Energiei Electrice Oferta financiara va fi prezentat att pe suport de hrtie cu semnturi, ct si pe suport informatic. Oferta financiara se va intocmi tinand cont de toate precizarile din specificatiile tehnice ale produselor. Respectarea cerintelor din specificatia tehnica si caietul de sarcini pentru sistemul care urmeaza a fi achizitionat sunt obligatorii. Ofertele tehnice care nu indeplinesc cerintele impuse de achizitor vor fi respinse. Caietul de sarcini face precizari cu privire la institutiile competente de la care furnizorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile. Cap. 3.CERINTELE SI DESCRIEREA SISTEMULUI 3.1 Cerinte generale Sistemul pentru colectarea curbelor de sarcina va permite: - citirea orara a datelor, simultan in toate punctele de masura, la intervale de timp egale (de cate 60 de minute), astfel incat sa se poata obtina in final profilele de sarcina standard aferente unui an calendaristic - furnizarea profilelor de consum specifice diverselor categorii de consumatori pentru atingerea urmatoarelor obiective: a. realizarea unei baze de date culese din retea pentru fiecare consumator b. realizarea profilelor specifice de sarcina ale fiecarui consumator c. realizarea curbelor standard de sarcina ale fiecarei categorii de consumatori - determinarea dinamica a profilului curbei de consum (utilizand metoda dinamica prin masuratori a profilelor curbelor de sarcina) - furnizarea prognozelor pe termen scurt si mediu pe categorii de consum - deconectare/reconectarea prin comenzi de la centru a oricarui abonat2

CAIET DE SARCINI

Cod Data: Rev.1 17.08.2009

Moldova Sistem de Distributie SA Colectare, analiza si prelucrare a

curbelor de sarcina-

Pagina: 3

-

-

semnalarea tentativelor de frauda curbe de evolutie a temperaturii pentru fiecare loc de consum si furnizarea informatiilor privind datele meteo adica temperaturile orare aferente fiecarei zile calendaristice a unui an generarea rapoartelor; balanta pe posturi interfatarea cu alte sisteme: importul/exportul de date utilizate n activitatea de facturare si gestionare a energiei distribuite/furnizate, SCADA, ERP, sistemul de management al energiei, OPEN, SAP-ISU, in format .xls, .csv, .xml sistemul va fi scalabil, deschis, independent de furnizor atit din punctul de vedere al aplicatiei, cit si al echipamentelor sistemul va respecta standardele de securitate.

Etapizarea implementarii proiectului Proiectul se va desfasura in 2 etape dupa cum urmeaza: Etapa I - implementare sistem si integrare a unui numar de 86 consumatori casnici Etapa II- dezvoltare sistem si integrare a 214 consumatori casnici si 420 agenti economici.

3.2 Cerinte de calitateSistemul trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte generale: Se vor utiliza produse performante furnizate de firme cu experienta n domeniu si vor fi nsotite de certificate de origine. Sistemul, componentele, produsele si serviciile furnizate vor avea certificate de calitate corespunzatoare seriei de standarde ISO 9001.

3.3 Descrierea sistemului Sistemul va asigura colectarea, analiza si prelucrarea datelor si conectarea/deconectarea unui esantion ales de 720 de consumatori care descrie din punct de vedere statistic caracteristicile populatiei din zona Bacau. Consumatorii apartin unui numar de doua statii de transformare din jud. Bacau Date suplimentare sunt prezentate in anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Repartizarea consumatorilor pe posturi, statii si adrese este prezentata in anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Prin PLC vor fi transmise datele inregistrate in grupurile de masurare integrate in sistem catre un concentrator montat in camera de conexiuni de medie tensiune a statiei de transformare, ce le va retransmite prin GPRS/fibra optica la punctul central. De la punctul central vor fi transmise pe calea Server de punct central -> GPRS/fibra optica -> concentrator->fibra optica -> TCU ->Transformator de injectie->PLC(retea mt -> post de transformare->retea de joasa tensiune ->Endpoint asociat contorului electronic de energie electrica ->Disjunctor comenzi de deconectare/reconectare in conditiile stabilite contractual.

3

CAIET DE SARCINI

Cod Data: Rev.1 17.08.2009

Moldova Sistem de Distributie SA Colectare, analiza si prelucrare a

curbelor de sarcinaBara de medie tensiune a statiei de transformare (20 kV sau 6 kV).

Pagina: 4

Fig. 1 Schema

de principiu a sistemului de colectare, analiza si prelucrare curbe de sarcina4

CAIET DE SARCINI

Cod Data: Rev.1 17.08.2009

Moldova Sistem de Distributie SA Colectare, analiza si prelucrare a

curbelor de sarcina

Pagina: 5

Softul de punct central va oferi: - colectare, prelucrare si analiza curbe de sarcina - citiri de diagnoza din contoarele conectate in sistem (efectuate automat cu o periodicitate programabila - sau manual) pentru fiecare contor integrat in sistem; - curbele de consum (pentru o periodicitate si o perioada de integrare programabile) exprimate sub forma grafica si analitica pentru intervale de timp setabile/la cerere pentru fiecare consumator integrat in sistem; - afisarea de valori minime maxime ale energiei si temperaturii + stampila de timp asociata pentru fiecare consumator (sau grupuri de consumatori predefinite); - curbe de evolutie a temperaturii medii ( calculate pe intervale de 15 minute sau 60 minute ) pentru fiecare loc de consum integrat in sistem, sub forma grafica si analitica; - curbe de consum + curbe de temperatura pentru fiecare consumator integrat in sistem sau pentru grupuri de consumatori predefinite; - rapoarte de deconectari/reconectari zilnice si pentru perioade de timp definite la alegere de catre utilizator; - rapoarte de stare (inchis/deschis) ale disjunctoarelor zilnice si pentru perioade de timp definite la alegere de catre utilizator; - monitorizarea valorilor efective ale tensiunilor si curentilor din fiecare punct de consum integrat in sistem, zilnice si pentru perioade de timp definite la alegere de catre utilizator; - rapoarte de abatere de la domenii minime si maxime de tensiuni efective si curenti efectivi predefinite pentru fiecare consumator integrat in sistem, zilnice si pentru perioade de timp definite la alegere de catre utilizator; - memorarea datelor achizitionate pentru minim 48 de luni; - sincronizarea ceasurilor interne ale contoarelor de energie electrica si microcontrolerelor dedicate masurarii/memorarii temperaturii exterioare, cu ceasul serverului de la punctul central; - comanda (deconecatare/reconectare) sa poata fi trimisa fiecarui disjunctor in parte, din sistem sau pentru grupuri predefinite; - afisare prin blink-ere a erorilor, avertizarilor primite din teren; - posibilitatea exportului rapoartelor obtinute in format XLS, CSV, DOC si import XLS, XML, CSV precum i tiprirea acestora; - efectuarea de curbe standard ; - efectuarea de prognoze de consum. 3.4 Cerinte specifice 3.4.1 Caracteristici generale ale sistemului a) Endpoint : dipozitiv electronic montat sub capacul de borne/sau pe capacul de borne al contorului de energie electrica cu urmatoarele functiuni : - receptia datelor din contorul de energie electrica/ de la controlerul de memorare a evolutiei temperaturii exterioare ; - transmiterea datelor receptionate din contor catre un concentrator montat in statia de transformare. b) Concentrator dispozitiv electronic montat prin transformatoare de curent in circuitele de masura sau protectie ale feederilor/plecarilor aeriene de medie tensiune din statiile de transformare5

CAIET DE SARCINI

Cod Data: Rev.1 17.08.2009

Moldova Sistem de Distributie SA Colectare, analiza si prelucrare a

curbelor de sarcina

Pagina: 6

fara intreruperea circuitelor de masura si de protectie, prin intermediul unor cl