Sarcina .doc

Click here to load reader

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sarcina .doc

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  1/17

  SARCINA NORMALA

  BIOLOGIA REPRODUCERII

  Gametii:

  Procesul de reproducere are la baa actul !ecu"datiei si este

  repree"tat de u"irea spermatooidului# celula se$uala masculi"a

  % &'()' de micro"i# cu cap# piesa i"termediara si coada # care

  poseda ** de autosomi + si u" cromosom se$ual , sau - . cuo/ulul# celula se$uala !emi"i"a %rotu"da# de 0* micro"i cu: "ucleu#

  /eicula 1ermi"ati/a#protoplasma# membra"a 2 o"a 2 pelucida si

  celule perio/ocitare 2 ** de autosomi si u" cromoom se$ual ,.3

  4ECUNDA5IA:

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  2/17

  I"tal"irea si u"irea o/ulului cu spermatooidul# care are loc i" 067

  e$ter"a a trompei# determi"a :

  0 2 Restabilirea "umarului diploid de cromoomi % **+, sau -

  +**+, 8 && ,, sau ,-.# pastra"du(se ast!el caracterul speciei3

  * 2 Stabilirea se$ului desce"de"tului si caracterela se$uale primare37 2 Asi1urarea succesiu"ii tra"s!ormarilor de di/iiu"e si

  multiplicare a de/oltarii pe mai departe a i1otului %oului.3

  NIDA5IA :

  Reprei"ta !i$area oului i" e"dometrul ca/itatii uteri"e# i" /edereade/oltarii sale ulterioare iar aceasta pt a se realia se des!asoara

  trei !ae

  4A9A de PRONIDA5IE# caracteriata pri" modi!icari mor!o(

  !u"ctio"ale ale e"dometrului sub actiu"ea ormo"ilor estro1e"i

  si pro1estati/i# i" /ederea u"ei impla"tari optime3

  4A9A de NIDA5IE# i"cepe pri"tr(u" proces de eroiu"e de

  catre tro!oblast asupra celulelor si 1la"delor e"dometrului# pa"a

  la crerea u"ei ca/itati 2 camera ovulara i" care /a i"capeaoul3

  4A9A de PLACEN5A5IE# sau de mor!o1e"ea a place"tei#

  ca"d oul trece la "utritia ematro!a3

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  3/17

  Dupa impla"tare# celulele de le peri!eria tro!oblastului creiaa o

  parte a u"ei structuri "umita place"ta care ser/este ca i"ter!ata i"tre

  sistemul circulator mater" si cel embrio"ar3

  Pe parcursul celor ; lu"i de sarci"a# place"ta su!era modi!icari

  mor!olo1ice si !u"ctio"ale# cu scopul de a satis!ace "e/oile"utriti/e ale !atului3

  PLACEN5A LA 5ERMEN 2 masa car"oasa# /asculara# rotu"da

  sau o/ala# cu diam de 0< cm# 1roasa de *(7 cm i" ce"tru# cu o !ata

  e$ter"a % !etala sau am"iotica .# "eteda si lucioasa# u"de serpuiesc

  /asele care mer1 la cordo"ul ombilical si o !ata i"ter"a % mater"a

  sau cotiledo"ara .#rosie si boselata3

  4UNC5IILE PLACEN5EI :

  IN GENERAL ASIGURA SC=IMBURILE# IN DUBLU SENSIN5RE MAMA SI 4A5

  ((4u"ctie respiratorie>de la mama trece o$i1e"ul i" sa"1ele !etal

  si de la !at trece dio$idul de carbo" i" sa"1ele mater"3

  4u"ctie metabolica# "utriti/a 2 metabolism idro(electrolitic?

  proteic %sub !orma de ami"o(aci .? lipidic? 1lucidic? /itami"ic?

  ormo"i? u"ele substa"te medicame"toase

  4u"ctia e"docri"a 2 place"ta este o 1la"da cu secretie i"ter"a

  poli/ale"ta iar ormo"ii secretati de ea su"t i"dispe"sabilime"ti"erii si e/olutiei sarci"ii si de/oltarii !atului3

  A"e$ele place"tei su"t repree"tate de :

  ( Membra"ele place"tei# respecti/ CORIONUL la i"terior care

  tapiseaa membra"a am"iotica de care este u"ita pri"tr(u" tesut la$

  si AMNIOS care acopera !ata !etala a place"tei si se ras!ra"1e pe

  cordo"ul ombilical# i"/eli"du(l3

  (Cordo"ul ombilical lea1a !atul de place"ta si pri" /asele lui

  asi1ura scimbul "utriti/ di"tre mama si !at respecti/ pri" cele *

  artere ombilicale care duc de la !at la mama sa"1e /e"os# i"carcat cu

  CO* si o /e"a ombilicala care aduce sa"1e arterial # i"carcat cu O*#

  de la mama la !at3

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  4/17

  ( Licidul am"iotic # este cel care umple ca/itatea am"iotica#

  i"itial !ii"d clar# pe"tru ca apoi sa de/i"a oplesce"t si care are rol

  protector pe"tru !at# permita"du(I miscari acti/e si amortia"d

  traumatisme3 Licidul am"iotic co"tribuie la decla"sarea tra/aliului3

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  5/17

  [email protected] S5ADIALA A PRODUSULUI DE

  CONCEP5IE:

  OUL 2 cum se "umeste produsul de co"ceptie i" primele 7

  saptama"i# se se1me"teaa i" *##0< samd celule# care au

  aspectul u"ei !ormatiu"i s!erice# pli"e# "umita MORULA ?u" stadiu mai a/a"sat este BLAS5ULA# ca"d apare o ca/itate

  care se umple cu licid si care impi"1e celulele embrio"are spre

  peri!erie# !orma"d pata embrionara3 Urmatoarea etapa

  marceaa i"ceputul !ormarii embrio"ului si se "umeste

  GAS5RULA# ca"d apar cele trei straturi : ENDOBLAST ,

  MEZOBLAST , ECTOBLAST. Di" care se /a "aste ulterior

  embrio"ul3

  EMBRIONUL 2 este stadiul e/oluti/ al oului di" primele 7 lu"i

  de la !ecu"datie

  Lu"a I(a 8 0cm# 0 1r# membrele ca "iste mu1uri3

  Lu"a *(a 8 &cm# 00 1r# se e/ide"tiaa e$tremitatea ce!alica#

  care reprei"ta 067 di" corp? i"!atisare ia aspect uma"# se

  di!ere"tiaa membrele si or1 se$uale e$ter"e3

  Lu"a 7(a8 se !ormeaa place"ta# apare licidul am"iotic? ; cm#

  )) 1r# se !ormeaa cordo"ul ombilical# embrio"ul de/i"e !at3

  4A5UL 2 Lu"a &(a 8 0< cm# *' 1r# toate partile corpului su"t

  bi"e de/oltateLu"a )(a 8 *)cm#

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  6/17

  iar e$pulia di" ca/it uteri"a co"stituie a/ort# !atul "e!ii"d

  /iabil3

  Lu"a (a 8 se produce orie"tarea !atului cu cra"iul spre ori!iciul

  i"ter" al colului uteri" si !esele spre !u"dul uterului# miscare ce

  se "umeste ## culbuta ? !atul are 7)cm si 0)'1r3# si este /iabilsi i" co"ditiile /ietii e$trauteri"e

  Lu"a (a 8 &'cm# *)''1r tes adipos si muscular# bi"e de/oltat?

  este posibila /iabilitatea e$trauteri"a

  Lu"a ;(a 8 !at la terme"# complet de/oltat# )' cm si 7*)'(

  7)''1r? imediat dupa "astere respira# tipa# are re!le$ul de su1ere

  si misca cu !orta membrele3

  MODI4ICARILE ORGANISMULUI MA5ERNIN SARCINA

  Sarci"a determi"a o 1ama /ariata si multipla de modi!icari

  a"atomice si !u"ctio"ale ale or1a"ismului !emeii3

  (( U5ERUL 2 isi modi!ica /olumul ast!el:

  Lu"a I 2 uterul are marimea u"ui ou de 1ai"a3

  Lu"a II 2 uterul are marimea u"ui ou de 1asca3

  Lu"a III 2 uterul are marimea u"ui pum" de adult3

  Lu"a [email protected]# s!arsit 2 !u"dul uterului se a!la la * laturi de de1deasupra sim!iei pubie"e

  Lu"a @ 2 !u"dul uterului se a!la la 06* dista"ta i"tre

  ombilic si sim!ia pubia"a3

  Lu"a @I 2 !u"dul uterului se a!la la "i/elul ombilicului

  Lu"a @II 2 !u"dul uterului se a!la la * de1 deasupra

  ombilicului3

  Lu"a @III 2 !u"dul uterului se a!la la "i/elul ape"dicelui

  $i!oid3

  Lu"a I, 2 !u"dul uterului este coborat la 7() cm subape"dicele $i!oid 3

  Uterul# este rotu"d# 1lobulos# de co"siste"ta moale#

  pastoasa#de circa 0'''(0*'' 1r# la s!arsitul sarci"ii# !ara

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  7/17

  produsul de co"ceptie si prei"ta d3p3d3/ !u"ctio"al

  co"tractilitate# e$citabilitate# se"sibilitate si elasticitate3

  E"dometrul este tra"s!ormat i" caduca %decidua.# !ormata

  di" 7 parti: Caduca seroti"a %baala.# i"ter(utero(place"tara

  Caduca re!lectata# o/ulara# capsulara# i"co"oara oul

  Caduca /era %ade/arata. parietala# acopera restul supra! uteri"e

  Istmul uteri" # de/i"e se1me"t i"!erior i"ai"te sau i" timpul

  "asterii

  Colul uteri" de/i"e moale si cati!elat

  O/arele se maresc iar !u"ctia o/ulo1e"e este sistata3

  @a1i"ul are peretii iperemici si edematiati# iar mucoasa este/iolacee %sem"ul de sarci"a a lui a lui CaadFic sau culoarea

  pru"ei.

  Peri"eul# mai la$ si pi1me"tat

  Peretele abdomi"al( dreptii abdomi"ali departati# ombilicul depliat#

  li"ia alba iperpi1me"tata# apar /er1eturi

 • 8/14/2019 Sarcina .doc

  8/17

  Ap cardio(/ascular 2 debitul cardiac este marit i" sarci"a

  Ap respirator 2 dia!ra1mul asce"sio"eaa si reduce /olumul total al

  plama"ului cu &()H? 1ra/ida respira mai ada"c iar i" ultimele lu"i

  apare disp"eea3

  Ap di1esti/ 2 i" primul trimestru de sarci"a#prei"ta o serie desem"e !u"ctio"ale# traduse pri" 1returi# /arsaturi# si aloree si

  co"stipatie3 Uterul 1ra/id# determi"a modi!icari de poitie ale

  or1a"elor i"tra(abdomi"ale3

  Ap uri"ar 2 ri"icii au o circulatie mai acti/a ceea ce determi"a o

  crestere a diureei# mai ales spre s!arsitul sarci"ii3

  Sist ematopoietc 2 scad eritrocitele si emo1lobi"a si cresc

  leucocitele

  Sist osos 2 Calciul# se mobilieaa de la mama la !at# pe de o partesi pe de alta parte# pri" aport i"su!icie"t# se poate i"stala o

  decalci!iere a sistemului osos mater" cu aparitia de carii si dureri

  pubie"e3 Aceasta stare se poate re1la pri" aport alime"tar3 Sistemul

  osteo(articular este a!ectat i" sarci"a pri" !aptul ca ce"trul de

  1reutate al 1ra/idei deplasa"du(se a"terior pro/oaca o lordoa

  compe"satorie3

  Sist "er/os ce"tral 2 poate reactio"a u"eori# pri" psioe pasa1ere#

  ma"ii# stari mela"colice# etc35e1ume"tele 2 se pi1me"teaa la "i/elul !atei# pe !ru"te# i" re1

  malara# la baa "asului si la "i/elul buei superioare# realia"d

  ##masca de sarci"a %cloasma.? deaseme"ea se pi1ma"teaa li"ia

  alba# la "i/elul abdome"ului# cicatricele abdomi"ale postoperatorii#

  areolele mamare si or1a"ele 1e"itale e$ter"e3

  DIAGNOS5ICUL de SARCINA

  Se poate stabili pri" pree"ta u"or sem"e cli"ice probabile

  si altele si1ure3 Sem"ele cli"ice probabile su"t de ori1i"e

  mater"a si co"stau di": tulburari se"oriale %1returi#

  /arsaturi# si aloree si som"ole"ta.# abse"ta me"struatiei#

  masca de sarci"a# iperpi1me"tarea di/erselor o"e#

  /e"ectaie i"termamara# e/ide"tierea tuberculilor lui

 • 8/14/2019 S