Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

31
1

description

ATESTAT CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

Transcript of Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Page 1: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1

Page 2: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Argument

Contabilitatea este adesea numita "limba afacerilor".Acest limbaj poate fi considerat ca un sistem care furnizeaza infomatii esentiale despre activitatea economico-financiara a unei entitati, informatii utile diferitelor persoane sau grupuri în luarea de decizii.Ea asigura tehnici pentru culegerea si prelucrarea datelor si limbajul pentru comunicarea acestor date utilizatorilor , persoanelor interesate.Termenul de contabilitate desemneaza un proces de înregisrare , masurare,sintetizare ,interpretarea si comunicare a datelor economice financiare care sugereaza prin imagini codificate cu ajutorul unui limbaj specific averea ,activitatea întreprinderii.

Privita prin intermedoil economistilor contabili,lucrarea prezinta într-o maniera accesibila conceptele,regulile,conventiile si practicile specifice contabilitatii imobilizarilor.Mi-am propus sa prezint modalitatile cele mai eficinte pentru întelegerea si aprofundarea problemelor legate de contabilitatea imobilizarilor.

Lucrarea raspunde atât cerintelor instructive ale învatamantului economic cât so imperativelor educative,cultivand simtul gospodaririi eficiente si performante a valorilor patrimoniale,al cunoasterii si al controlului rezultatelor de la nivelul oricarei structuri organizatorice.

Lucrarea abordeaza problematica propusa prin restângerea aspectelor teoretice în favoarea celor directe legate de practica contabila în concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu Reglementarile contabile din tara noastra.Pornind de la acest aspect,în continutul lucrarii sunt integrate elemente semnificative din reglementari si standarde precum li din Ordinul nr.1752/2005 al Ministerului Finantelor Publice.

Referitor la contextul,sau lucrarea este complexa si consider ca prezenta constituie o sursa documentara utila pentru studentii din învatamânt,economisti contabili,manageri si alti specialisti interesati din domeniul economic.

Activele imobilizate sau imobilizarile reprezintp bunuri economice,active generatoare de beneficii,caracterizate prin faptul ca au o durata de folosiinta îndelungata în activitatea întreprinderii,lichiditate mai mare de un an,participa la mai multe circuite economice si isi transmit valoarea asupra produselor noi obtinute.Beneficiile economice vitoare reprezinta potentialul de a contribui,direct sau indirect,la fluxul de trezorerie sau echivalente de trezorerie care entitate.Potentialul poate fi unul productiv,fiind parte a activitatii de exploatare a entitatii.Activele imobilizate se diferentiaza la rândul lor în raport cu trasaturi specifice care determina gruparea în raport de forma pe care o îmbraca si de destinatia economica  astfel:-imobilizari corporale

o -imobilizari necorporale o -imobilizari financiare.

De când lucrez la aceasta tema am însusit multe probleme marunte, dar foate importante ce ma ajuta la domeniul economic si nu numai, deoarece imobilizarile sunt elemente de baza în viata economica si dupa parerea mea cu cât sti mai multe cu atât mai bine !

2

Page 3: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

CAPITOLUL 1    Prezentarea generala a societatii   S.C. ADY S.A.

SC.ADY.SA a fost fondata în anul 1968 ca Fabrica de confectii Tg.Secuiesc, apartinând Ministerului Industriei Usoare ca obiectiv nou de investitii. La inceput unitatea a fabricat salopete, echipament de protectie si  de lucru.          Din 1975 a trecut la monoproductie, profil pe care si l-a pastrat pâna în prezent executând un singur produs : pantaloni. Tot în perioada respectiva dateaza si orientarea cu precadere a productiei pentru export, ponderea exportului fiind la ora actuala peste 95% din totalul productiei. Forma productiei este în sistem lohn ( din materialul clientului), cu toate ca se tinde spre productia full, unde toate materialele sunt procurate de societate.          Odata cu trecerea la economia de piata numarul clientilor externi s-a extins, de asemenea si relatiile internationale. În conformitate cu Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 societatea s-a transformat în societate pe actiuni devenind SC.CONFECŢIA.SA la care actionarul era statul.

În 1992 societatea s-a privatizat printr-o metoda denumita "pilot" printre primele 5 societati din tara. Actiunile au fost cumparate de personalul societatii, iar denumirea s-a schimbat în SC.ADY.SA. Începând cu aceasta data în istoria societatii s-au produs multe modificari. De îndata ce societatea si-a modernizat tehnologia prin procurarea de noi masini si utilaje pentru productia de baza, vazând rezultatele exceptionale obtinute a înfiintat înca o societate de productie de pantaloni : SECONF în anul 1994. Aceasta noua societate a fost înfiintata în Bretcu pentru a valorifica excedentul de forta de munca din împrejurimi. Participarea Secuianei în Seconf este de 74 %. Dar investitiile nu s-au oprit aici. Au urmat altele care s-au concretizat într-un magazin mare en-gros si en-detail : S'mart, în societatea de transport specializat Secuiana Trans si într-o alta societate de confectii : S'mode.          În anul 2000 s-a creat brand-ul Adam's pentru comercializarea confectiilor barbatesti din colectiile producatorului Secuiana. Aceste colectii constau în pantaloni, camasi, cravate, tricouri, polo-uri, pulovere, jachete, sacouri, costume, fulare si curele. Brand-ul Adam's are un nivel mediu-înalt de calitate si pret si se adreseaza clientilor care prefera îmbracamintea de calitate, din fibre naturale si majoritar naturale si care din punct de vedere stilistic, este functionala, estetica si expresiva astfel încât sa-i reprezinte pe consumatori. Pâna în anul 2007 s-au amenajat 27 de magazine Adam's by Secuiana raspândite strategic pe tot cuprinsul tarii în marele galerii comerciale ale hypermarket-urile si în centre comerciale : Carrefour Constanta, Carrefour Militari Bucuresti, Carrefour Colentina Bucuresti, Carrefour Iasi, Cora Vitan Bucuresti, Cora Lujerului Bucuresti, Cora Cluj, Auchan Bucuresti, Auchan Tg. Mures, Auchan Pitesti, Real Constanta, Real Timisoara 1, Real Timisoara 2, Real Galati, Carrefour Suceava, Real Sibiu, Real Baia Mare, Real Satu Mare, Real Craiova, Carrefour Braila, Real Deva, Real Arad, Real Brasov,City Mall Bucuresti, Unirea Shopping Centre Bucuresti. Dupa crearea brand-ului Adam's si a retelei de magazine s-a dezvoltat sistemul de distributie si transport pentru aprovizionarea retelei, astfel ca biroul vânzari coordoneaza o flota auto Adam's compusa din 10 dubite sub 3,5 tone pentru a fi accesibile în traficul urban. Aceasta flota aprovizioneaza saptamânal magazinele de la depozitul central de luni pâna joi.          Astfel, societatea a ajuns cea mai importanta societate din Tg.Secuiesc si din zona, atât în ceea ce priveste cifra de afaceri, cât si în ceea ce priveste numarul de angajati. În acest sens este prezentata evolutia numarului de personal începând din anul 1992

3

Page 4: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Numar personal                                                  An      1712                                                            2003      1160                                                            2004      1560                                                           2005      1450                                                           2006      1300                                                            2007        910                                                            2008Evolutia cifrei de afaceri se prezinta în felul urmator:          Cifra de afaceri                                     An                -mii lei-             283.340.607                                       2003             265.773.503                                       2004             268.251.400                                       2005             270.403.202                                       2006                    275.555.431                                       2007             280.420.122                                       2008Evolutia situatiei patrimoniului          Total activ                                               An           -mii lei-           208.720.437                                           2003           212.770.450                                           2004 217.570.100                                           2005           222.310.300                                           2006           227.220.210                                           2007           232.430.120                                           2008Evolutia profitului net          Profit net                                             An         25.186.045                                            2003

26.820.200                                            200429.310.332                                            200531.245.500                                            200632.367.751                                            200733.000.000                                            2008

           Daca analizam aceste evolutii rezulta o ascendenta continua, ceea ce se vede si din rezultatele extraordinare si din valoarea mare a investitiilor efectuate. Productia de pantaloni a crescut continuu, ajungându-se astfel în 1999 la 2340 mii buc pe an. Capacitatile de productie au fost acoperite pe tot cursul anului. Astfel s-a reusit livrarea la termenele stabilite si în conditii de calitate toata productia contractata la export. Pe langa productia pentru export, se fabrica si pantaloni si pentru piata interna, aceasta reprezentând colectia proprie a societatii. Acestea încearca sa fie competitive pe piata europeana, societatea participând la ambele editii ale celui mai mare târg european al confectiilor, "Saptamâna modei barbatesti" de la Köln. Acesta este începutul trecerii treptate la productia si ofertarea de pantaloni completi, în loc de "lohn".subordonare, care dezaproba principiul conform caruia un angajat poate fi subordonat unui singur sef din punct de vedere a principiului de unicitate în decizie si actiune.

4

Page 5: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Capitolul 2Contabilitatea Imobilizarilor

   2.1.Notiuni generale privind imobilizarile    Activele imobilizate sunt active detinute pe o perioada mai mare de un an generatoare de beneficii economice viitoare.În functie de natura lor,activele imobilizate pot fi:imobilizari necorporale,imobilizari corporale si imobilizari financiare.  Imobilizarile necorporale sunt active identificabile,nemonetare si fara suport material,concretizate în cheltuieli de dezvoltare,concesiuni ,brevete licente,marci de fabricatie,programe informatice etc.  Imobilizarile corporale sunt bunuri tangibile de folosinta îndelungata, reprezentate de terenuri,constructii,instalatii,masini, mobilier,aparatura birotica etc.  Imobilizarile financiare sunt investitii financiare care cuprind actiuni si alte titluri detinute pe termen lung,precum si creante imobilizate,cum ar fi garantiile acordate pe termen lung.O categorie distincta în cadrul activelor imobilizate o formeaza  imobilizarile necorporale si în curs de executie.Datorita faptului ca activele imobilizate deservesc în mod durabil activitatea entitatii economice,acestea sufera în timp anumite deprecieri cauzate de uzura fizica sau morala ,de factorii economici,sociali,politici,etc.La întocmirea bilantului trebuie sa se tina seama de aceste reduceri de valoare ale activelor imobilizate ,efectuându-se anumite corectii.În functie de natura lor,  a)Ajustari permanente,denumite amortizari -reflecta deprecierile ireversibile aferente uzurii fizice si morale ale imobilizarilor necorporale si corporale.Amortizarea are atât o functie juridica  cât si una economica.  b)Ajustari provizorii,denumite ajustari pentru depreciere - reflecta deprecierile reversibile ale activelor imobilizate datorate unor factori conjuncturali,precum diminuarea preturilor,scaderea cursului valutar,diminuarea cotatiilor la bursa a titlurilor imobilizate.

2.1.1. Caracterizarea si clasificarea imobilizarilor necorporale    Pentru ca un element sa fie recunoscut ca imobilizare necorporala,trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:   -obtinerea unor beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv;   -costul activului  sa poata fi masurat în mod credibil.Principalele imobilizari necorporale sunt:

1        Cheltuielile de constituire - sunt cheltuielile ocazionate de înfiintarea unei societati comerciale sau de modificarea actului de constituire,fiind reprezentate cheltuieli de înscriere si înmatriculare,cheltuieli cu emiterea de actiuni,de prospectare a pietei si de publicitate,precum si de alte cheltuieli,înfiintarea sau extinderea activitatii persoanei juridice.

2        Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarea rezultatelor unor lucrari de cercetare în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial.În categoria cheltuielilor de dezvoltare se includ activitati precum:

     -proiectarea uneltelor si matritelor care implica o tehnologie noua;     -proiectarea,constructia si operarea unei uzine pilot;     -proiectarea,constructia si testarea productiei intermediare etc.    

5

Page 6: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

1        Concesiunea - reprezinta dreptul de expoatare a unor bunuri si servicii obtinut de o

persoana numita concesionar de la o alta persoana numita concedent.În contractul de concesiune încheiat între cele doua parti se prevad ,printre altele,durata concesionarii bunurilor sau serviciilor,precum si pretul care trebuie platit de catre concesionar  în schimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate.Pentru ca o concesiune sa fie recunoscuta  ca imobilizare necorporala trebuie ca în contracte sa fie stabilite în mod clar durata si valoarea concesiunii.

2        Brevetul de inventie - este documentul prin care i se recunoaste unei persoane dreptul aspura unei inventii.

3        Licenta - este dreptul obtinut de o persoana de a utiliza o inventie.4        Know-how-urile - reprezinta cunostinte tehnice si procedee tehnologice care nu fac

obiectul unui brevet de inventie ,dar care apartin celor care le-au creat si care pot fi comercializate.

5        Marca de fabricatie,de servicii sau de comert - reprezinta semne distinctive folosite de catre o entitate economica pentru a-si deosebi produsele ,lucarile si serviciile sale de altele cu caracteristici asemanatoare.

1        Uzufructul - este dreptul acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care apartine altei persoane si care trebuie sa-l restituie  la încetarea contractului.

2        Dreptul de superficie- este dreptul de proprietate  asupra unei cladiri sau asupra unei plantatii construite pe terenul altei persoane,precum si dreptul de folosinta asupra acestui teren.

3        Franciza- este dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau asupra utilizarii exclusive a unei formule,tehnici,design etc.

    Cheltuielie efectuate au ocazia achizitionatii si utilizarii concesiunilor,brevetelor de inventie,licentelor,know-how-urilor,marcilor,uzufructului,superficiei se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare.

1        Fondul comercial - reprezinta suma suplimentara achitata în cazul achizitinarii unei firme sau unor bunuri imobile pentru: marca de fabricatie a firmei, reputatie, vad comercial,clientela,legaturi comerciale etc.Fondul comercial se calculeaza ca o diferenta dintre costul de achizitie(mai mare) si valoarea justa (mai mica) aferente a unor active achizitionate.Fondul comercial se amotizeaza,de regula în cadrul unei perioade de maximum 5 ani,sau pe o perioada mai mare,fara a depasi durata de utilizare economica a activului,cu mentinerea de rigoare în notele explicative.

2        Programele informatice - sunt elemente ale muncii intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice,cum ar fi: diskete ,hard-diskuri,CD-uri. Aceste programe se amortizeaza pe o perioada de 3 ani.

  Brevetele de inventie,licentele,know-how-urile,marcile,dreptul de autor,fondul comercial si alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regula ca imobilizari necorporale,daca sunt realizate de catre entitate.

1        Imobilizarile necorporale în curs de executie sunt imobilizarile necorporale neterminate pana la sfârsitul perioadei ,evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie

           

6

Page 7: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Metodele clasice de evaluare a activelor necorporale sunt:   a)metoda capitalizarii venitului net viitor considera întreprinderea o "masina de facut bani",un mecanism al cariu scop este acela de a aduce bani pentru proprietar,deci o investitie profitabila.Presupune estimarea marimii venitului viitor  ce va fi produs de o întreprindere ,a duratei de viata economica a imobilizarii necorporale si apoi utilizând o rata de actualizare(mai mare datorita incertitudinii mai ridicate de înfaptuire a previziunilor)se poate calcula valoarea prezenta a imobilizarilor.   b)metoda costulu, determinarea costului de substitutie  sau de reproductie ,adica costul necesar pentru realizarea unui bun identic.poate fi folosita cu succes si este preferata pentru unele imobilizari necorporale:reteaua de comercializare ,software,insa pentru altele este imposibil de utilizat si evaluarea lor se face dupî celelalte metode.   c)metoda comparatiei valorii de piata se presteaza în special la evaluarea bunurilor corporale si mai putin pentru cele necorporale,avându-se în vedere dificultatea de a identifica bunuri asemanatoare care sa fie vândute pe piata si cu a carei valoare sa se faca compararea.

2.1.2.Caracterizarea si clasificarea imobilizarilor corporale    Imobilizarile corporale,denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile,cuprind bunuri materiale de folosinta îndelungata,care îndeplinesc urmatoarele caracteristici:-sunt utilizate în productia de bunuri,în prestarea de servicii ,în activitati administrative sau sunt închirate tertilor.-au durata de functionare mai mare de un an.Acestea sunt constituite din terenuri si mijloace fixe.

1)      Terenurile cuprind atât terenurile propriu-zise,cât si amenajarile de terenuri,iar ca obiect de evidenta  este considerat fiecare teren încadrat într-o grupa sau categorie ,dupa cum urmeaza:terenuri agricole si silvice,terenuri fara constructii,terenuri cu zacaminte,terenuri de constructii,alte terenuri.

2)      MIjloacele fixe sunt încadrate  în ;ase grupe principale si anume:1.Construcutii2.Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru)3.Aparate si instalatii de masurare ,control si reglare4.Mijloace de transport5.Animale si plantatii6.Mobiler,aparatura birotica,echipamente de protectie  a valorilor umane si materiale si alte active corporale.   Activele încadrate  în categoria mijloacelor fixe trebuie sa aiba valoarea de intrare mai mare decât limita minima prevazuta de lege(care,în prezent,este 1.800 lei).Imobilizarile corporale în curs de executie  sunt considerate o categorie distincta de active imobilizate.Costurile privind reparatiile imobilizarilor corporale trebuie recunoscute ca si cheltuielile de exploatare în perioada în care sunt efectuate.În schimb,costul lucrarilor de modernizare,care au ca scop cresterea performantelor tehnice initiale ale imobilizarilor corporale,se adauga la valoarea contabila a acestora.

2.1.3.Caracterizarea si clasificarea imobilizarilor financiare     Imobilizarile financiare sunt investitii financiare care cuprind actiuni si alte titluri cumparate si detinute pe termen lung,precum si creante imobilizate,cum ar fi împrumuturile si garantiile acordate pe termen lung.

7

Page 8: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

1     Actiunile definite la entitatile afiliate sunt drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri detinute pe termen lung în capitalul altei entitati,în scopul obtinerii de avantaje economice prin veniturile financiare încasate si prin controlul si influenta semnificativa exercitate asupra societatii respective.

-entitatea care detine controulul asupra altei entitati este societatea-mama,iar,cealalta se numeste filiala.Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile finaciare si operationale ale unei entitati pentru a obtine benefici din activitatea ei.Se  considera ca exista control,atunci când se detine peste 50% din drepturile de vot în conducerea filialelor.Societatea-mama împreuna cu filialele acesteia reprezinta un grup de entitati.

2       Interesele de participare  reprezinta drepturi detinute în capitatul altei societati comerciale în scopul obtinerii de venituri financiare,fara interventia în gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.

Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitatii se presupune ca reprezinta interes de participare,atunci când depaseste un procentaj de 20%.

3       Creantele imobilizate sunt reprezentate de:   - sumele  datorate de filiale,care sunt împrumuturile acordate entitatilor de la care s-au achizitionat titluri sau interese de participare ,sub forma de ajotoare financiare;   - împrumuturile acordate pe termen lung,care sunt sume de bani acordate tertilor pe baza unor contracte de împrumut,pentru obtinerea de cobânzi;  - creantele aferente contractelor de leasing financiar;  - alete creante omobilizate:garantii,depozite bancare,cautiuni etc;  - dobânzi aferente  creantelor imobilizate.   Imobilizarile financiare recunoscute ca active se evalueaza la costul de achizitie sau la valoarea determinta prin contractul de dobâmdire a acestora.Imobilizarile financiare se prezinta în bilant la valoarea de intrare ,mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

2.2.Evaluarea activelor imobilizate     În functie de regulile generale de evaluare si de momentul evaluarii,activele imobilizate se evaluaeaza la urmatoarele valori:valoarea de intrare,de inventar,contabila neta,bilantiera,reziduala.a)Valoarea de intrare sau contabilaSe determinî în functie de modul de dobândire ,astfel:                    imobilizarile procurate cu titlu oneros se evaluaeaza la cost de achizitie;                    imobilizarile obtinute din productie proprie se evalueaza la cost de productie;                    imobilizarile aduse ca aport la capitalul social se evalueaza la valoarea de aport;                    imobilizarile primite gratuit se evalueaza la valoarea justa,care reprezinta suma

pentru care un activ  ar putea fi schimbat în cadrul unei tranzactii,cu pretul determinat în mod obiectiv.

b)Valoarea de inventarEvaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actuala,denumita si valoare de inventar,care este stabilita în functie de utilitatea bunului,starea acestuia si pretul pietei.c)Valoarea contabila netaValoarea contabila neta sau valoarea ramasa se calculeaza prin deducerea din ajustarile,echivalentul valoric al deprecierilor sau pierderilor de valoare reversibile a imobilizarilor.

8

Page 9: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

d)Valoarea bilantieraLa închiderea exercitiului financiar se compara valoarea contabila sau contabila neta cu valoarea actuala cu ocazia inventarierii.În urma acestei comparatii rezulta doua situatii:1.când valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabila neta se obtine un plus de valoare,care,potrivit principiului prudentei,nu se înregistreaza în contabilitate;2.când valoarea de inventar este mai mica decât valoarea contabila neta seobtine un minus de valoare,care se înregistreaza în contabilitate astfel:-sub forma unei amortizari suplimentare,când deprecierea este ireversibila(uzura fizica sau morala)-prin ajustari  pentru pierdere de valoare,când deprecierea este reversibila(scaderea cotatiilor la bursa,diminuarea preturilor,scaderea cursului valutar etc.)e)Valoarea rezidualaValoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe  care o entitate estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare,dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii.În cazul casarii,valoarea reziduala reprezinta diferenta dintre valoarea materialelor si pieselor recuperate si cheltuielile efectuate în vederea dezmembrarii.

2.3.Amortizarea imobilizarilor      Expresia valorica a uzurii care se înclude în mod esalonat în cheltuieli se numeste amortizare.  2.3.1.Amortizarea imobilizarilor necorporaleImobilizarile necorporale se amotizeaza în sistem liniar,într-o perioada de 5 ani sau pe timpul perioadei de utilizare.Pentru activele necorporale, amortizarea calculata prin metoda liniara se include în cheltuielile de exploatare, fiind deductibila numai daca este o cheltuiala aferenta realizarii profitului.Amortizarea reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui  activ pe intreaga sa durata de viata.

Metodele de amortizare sunt:   -Amortizarea liniara presupune repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor pe toata durata de functionare a acestora.   -Amortizarea degresiva presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu coeficientii prevazuti de lege.Coeficientii degresivi sunt:- 1,5 pentru o durata de viata de 2-5 ani                                           -  2    pentru o durata de viata  de 5-10 ani

                                                -  2,5 pentru o durata de viata mai mare de 10 ani.          -Amortizarea accelerata presupune aplicarea în primul an a unei norme de amortizare de 50% iar în urmatorii ani se aplica amotizarea liniara cu norme egale .De regula, fondul comercial nu se amortizeaza .Daca se constata o depreciere ireversibila, acesta poate fi amortizat.  

2.3.2.Amortizarea imobilizarilor corporaleImobilizarile corporale îsi pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuintare ca urmare a folosirii lor,a actiunii agentilor naturali,a progresului tehnic.Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza,pe baza unui plan de amortizare ,din luna urmatoare punerii acestora în functiune si pâna la recuperarea integrala a valorii de intrare.

9

Page 10: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate,închiriate sau în locatie de gestiune se calculeza si se înregistreaza  în continuare de catre proprietarul acestora.Amortizarea cheltuielilor de investitii effectuate la mijloacele fixe concesionate,închiriate,luate în locatie  de gestiune se calculeza de catre cel care a efectuat investitia,pe perioada sau pe durata normala de utilizare,dupa caz.Nu se supun amortizari:terenurile,lacurile,baltile si iazurile,care nu sunt rezultatul unei investitii,tablourile si operele de arta,bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare,casele de odihna proprii,locuintele de protocol,navele aeronavale,altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor,orice alt mijloc fix care nu isi pierde valoarea în timp datorita folosirii.În cazul imobilizarilor corporale achizitionate,care au durata normala de utilizare expirata,valoarea de intrare (costul de achizitie) se va recupera pe o perioada stabilita de catre o comisie tehnica.Duratele normale de utilizare corespund în principiu ,cu duratele economice de utilizare,în cadrul carora  veniturile obtinute din utilizarea imobilizarilor corporale sunt mai mari decat cheltuielile necesare pentru functionare ,întretinere si reparare.De aceea,durata normala de utilizare depinde si de mediul în care imobilizarile corporale sunt exploatate si care poate fi normal,usor coroziv,puternic coroziv.      Regimuri de amortizare Entitatile economice isi amortizeaza imobilizatile corporale  utilizând unul din urmatoarele regimuri de amortizare:Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe,stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizarilor corporale.  Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei  anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale

   -Cota anuala de amortizare liniara se calculeaza prin divizarea numarului 100 la durata normala de utilizare.În czul constuctiilor se aplica în mod obligatoriu  regimul de amortizare liniara.   Amortizarea degresiva presupune o amortizare mai accentuata a imobilizarilor  corporale în primii ani de la punerea în functiune .Utilizarea  acestiu regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unil din coeficienti urmatori: :- 1,5 pentru o durata de viata de 2-5 ani

                                           -  2    pentru o durata de viata  de 5-10 ani                                                -  2,5 pentru o durata de viata mai mare de 10 ani.     Amortizarea accelerata consta în prium an de functionare ,în cheltuielile de exploatare a unei amortizari  în cota de 50% din valoarea de intrare .Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare  urmatoare sunt calculate  dupa sistemul liniar ,prin divizarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare ramasi.Amortizarea degresiva si accelerata au avantajul ca atenueaza influenta uzurii morale,datorita faptului ca prin aceste metode se recupereaza într-un interval de timp  mai scurt scurt un cuantum mai mare din valoarea de intrare a imobilizarilor corporale.Aceste soua regimuri produc si un avantaj fiscal ,prin amânarea la plata a impozitului pe profit,corespunzator cresterii cheltuielilor privind amortizarea an primii ani de utilizare a imobilizarilor corporale.

10

Page 11: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Utilizarea rehimurilor de amortizare se aproba  de catre Consiliul de Administratie  al entitatii economice.Pentru fiecare imobilizare corporala intrta in patrimoniu entitatile economice vor intocmii un plan de amortizare,în  care se vor determina cu anticipatie  amortizarea anuala(anuitatea)si valoarea contabila neta sau ramasa  la sfârsitul  fiecarui an de functionare,luându-se în calcul valoarea contabila,durata  de utilizare si regimul de amortizare ales.            Metoda analitica presupune calculul amortismentului pe fiecare categorie de imobilizari corporale in parte.Acest calcul se realizeaza cu ajutorul normelor analitice de amortizare. Folosirea metodelor analitice presupune determinarea altor imobilizari corporale neamortizate inca adica aflate in cadrul duratelor normale de functionare si a altor imobilizari corporale complet amortizate dar tinute in functiune. Aceasta delimitare se face la sfarsitul anului anterior prin inventariere.Metoda analitica solicita luarea in considerare a tuturor situatilor concrete in care se afla alte imobilizari corporale ale unitatii, de aceea se cere un volum de calcule consistent si nu se poate realiza decat în conditiile prelucrarii automate a datelor.          Metoda globala , simplifica mult operatiile de planificare si sporeste operativitatea muncii folosindu-se mai ales in absenta prelucrarii automate a datelor.Luand in considerare cel mai simplu regim de amortizare , regimul proportional, prin aceasta metoda amortismentul total, pe unitate , se determina printr-un singur calcul cu relatia :A=Vt x Nu/100 unde :Vt= Valoarea medie anuala, totala de amortizareNu= Norma unica de amortizare 

2.3.3.Amortizarea imobilizarilor financiareImobilizarile financiare nu se amortizeaza pentru ca nu sufera deprecieri ireversibile.

2.4. Organizarea  documentatiei primare si a evidentei operationale a imobilizarilor    Organizarea rationala a evidentei operative si a contabilitatii analitice a activelor imobilizate trebuie sa fie conceputa astfel încât sa permita  consemnarea completa si la timp a tuturor operatiunilor privind miscarea activelor imobilizate:intrari,deprecieri,iesiri,închirieri etc.Documentele de evidenta utilizate depind atât de natura acestor operatiuni,cât si de categoria de active imobilizate la care se refera.Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte.Evaluarea este un procedeu folosit în contabilitate pentru a estima si aprecia nivelul valoric al elemntelor de active si de pasiv.

Prin evaluare contabila se întelege masurarea marimii existentelor si miscarii activelor imobilizate în expresie valorica, la reflectarea în conturi a modificarii imobilizarii pe care le evidentiaza. Elementul de referinta hotarâtor în evaluarea elementelor patrimoniale este momentul evaluarii.În general, evaluarea economica a întreprinderii este necesara în urmatoarele situatii:

în tranzactiile comerciale; când se produc schimbari în marimea si structura capitalului; în actiuni juridice cu scop patrimonial; în cazul unor dezvoltari externe, fuziune; în evaluarea anuala a patrimoniului societatii comerciale.

Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi în tot cursul exercitiului, precum si de la un exercitiu la altul.

11

Page 12: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului.           Reevaluarea reprezinta înlocuirea valorii nete cu valoarea justa,tinând-se seama de inflatie,utilitatea bunului,starea acestuia si de pretul pietei.     Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza de catre evaluatori autorizati sau de catre specialisti din cadrul  entitatii,cu pregatire tehnica in domeniu.Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se înregistreaza în contabilitate folosindu-se ,în principal,doua metode:1.Metoda valorii brute- potrivit careia se reevalueaza simultan atât valoarea bruta a imobilizarilor corporale,cât si amortizarea cumulata;2.Metoda valorii nete-care presupune eliminarea din valoarea contabila bruta a imobilizarii corporale,cât si a ajustarilor pentru depreciere.  Reevaluarile  trebuie facute cu suficienta regularitate,astfel incât valoarea contabila sa nu sifere în mod semnificativ de cea care ar fi stabilita folosindvaloarea justa la data bilantului.Activele care fac parte din aceeasi clasa de imobilizari corporale:tereuri,cladiri,masini si echipamente etc.trebuie sa fie reevaluate simultan,pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea în situatiile financiare anuale a unor sume care sunt o combinatie de valori calculate la date diferite.   Plusvaloarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabila neta  este tratata ca o crestere a rezervei din reevaluare.Daca rezultatul reevaluarii reprezinta o descrestere a valorii contabile nete,atunci aceasta se trateaza ca o diminuare a rezervei din reevaluare.   Surplusul din reevaluare se cpitalizeaza prn transferal direct în reserve,fie la scoaterea din evidenta a activului enrtu care s+a construit rezerva din reevaluare,fie pe masura ce activul este folosit de entitate.În cazul din urma,valoare rezervei transferate este egala cu diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea calculate pe baza costului initial al activului.  Bilantul este documetul de sinteza prin care se prezinta elementele de activ ,datorii si capital propriu ale entitatii la sfârsitul exercitiului financiar ,precum si in celelalte situatii prevazute de lege.Acesta se întocmeste la entitatile care au obligatia sa elaboreze Situatiile financiare anuale.    Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata la un moment dat existenta elementelor de activ si de pasiv,cu exprimare în etalon cantitativ-valoric sau numai valoric.Documentul cu care se înregistreaza operatiunea se numeste registru-inventar.   Registru-inventar este un document obligatoriu si se întocmeste la începutul activitatii,la sfârsitul exercitiului financiar sau cu ocazia încetarii activitatii,pe baza datelor din listele de inventariere,situatii analitice si procesul verbal de inventariere.   Notele explicative reprezinta un set de componente ale Situatiilor Financiare anuale care detaliaza,suplimenteaza si comenteaza informatiile prevazute în celelalte structuri ale documentului unitar de sinteza.Nota explicativa este un document de sinteza obligatoriu pentru toate entitatiile ,indiferent de categoria de Situatie Financiara pe care le întocmesc.Activele imobilizate prezinta elementele de structura ,valoarea bruta si ajustari,pentru fiecare element de imobilizare.Ajustarile pentru depreciere sunt specifice imobilizarilor necorporale.  Formularul Situatia activelor imobilizate cuprinde date referitoare la elementele de imobilizari ,pentru care se determina la nivelul valorii brute ,urmatoarele structuri de calcul:sold initial,reduceri,cresteri.sold final.  Formularul Situatia amortizari activelor  imobilizate este o continuare a formularului Situatia activelor imobilizate si cuprinde date referitoare la elementele de imobilizari ,pentru care se

12

Page 13: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

determina nivelul amortizarii,pentru urmatoarele structuri de calcul:sold initial,plus amortizarea înregistrata în cursul anului,minus amortizare în cursul anului,rezulta valoarea amortizarii la sfârsitul anului.

2.4.1. Documentele privind intrarea în gestiune a activelor imobilizate Documentele care stau la baza intrari imobilizarilor necorporale în unitate sunt:

-cumparare:factura;contract de vânzare-cumparare;proces verbal de receptie -productie proprie:proiecte pentru studii si cercetari;deviz pentru lucrari executate,proces

verbal de receptie. -aport social în natura:act constitutiv;expertiza tehnica;declatie de subscriere,proces

verbal de receptie. -donatie:proces verbal de predare-primire. -plusuri la inventariere:proces verbal de inventariere. -concesionare,locatie de gestiune,închiriere:contract de concesiune,locatie de

gestiune,închiriere,caiet de sarcini al concesiunii,proces verbal de receptie.Documentele care stau la baza intrari imobilizarilor corporale în unitate sunt:

-productie proprie:bon de consum;fisa limita de consum;factura;stat de salarii;deviz de lucrari;proces verbal privind productia neterminata.

-realizate de catre terti:factura;proces verbal de receptieDocumentele care stau la baza intrari imobilizarilor financiare în unitate sunt:

-achizitionare:ordin privind cumpararea titlurilor de valoare,contract de vânzare-cumparare,oferta publica de vânzare a actiunilor,prospectul de vânzare a actiunilor

-achizitionate si achitate:ordin de plata;bilet la ordin;cec;chitanta. -aport social:act constitutiv;raport de evaluare

2.4.2. Documentele privind iesirea din gestiune a activelor imobilizateDocumentele care stau la baza iesirilor mijloacelor fixe din unitate sunt:

-casare:proces verbal de scoatere din functiune -vânzare:factura;proces verbal de vânzare-cumparare,raport de evaluare -retrase de catre asociati:cerere de retragere;proces verbal de predare-primire. -donatie:proces verbal de predare-primire -concesionare,locatie de gestiune,închiriere:contract ce concesionare,locatie de

gestiune,închiriere. -situatii exceptionale(calamitati,furt etc):contract de asigurare. -transferarea la imobilizari necorporale sau corporale:proces verbal de receptie

2.5. Norme privind imobilizarile   Legea nr.82/1991, a contabilitatii, a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005. Am prezentat aici Legea contabilitatii republicata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 259/2007 ( M.Of. nr. 506 din 27 iulie 2007) si prin O.u.G nr. 102/2007 ( M.Of. nr. 689 din 10 octombrie 2007). Art. 1- (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara,potrivit prezentei legi si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii. (2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane.Conform Planul de Conturi conform OMF 2374 din 12 Dec 2007, imobilizarile sunt evidentiate în grupele 20 "Imobilizari necorporale" si 21 "Imobilizari corporale".

13

Page 14: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

Definirea mijloacelor fixe este cuprinsa în art. 53 din Regulamentul aplicarii Legii contabilitatii nr. 82 / 1991: "Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are o valoare de inventar mai mare decât limita stabilita de lege;-are o durata normala de utilizare mai mare de un an."

Potrivit prevederilor Legii amortizarii nr.15/1994 în sfera imobilizarilor necorporale figureaza ca pozitie distincta "cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zacamintele puse în exploatare". De asemenea, spre deosebire de PCG nu fac parte din cheltuielile de constituire, cele privind emisiunea si vânzarea de obligatiuni.ART.24. Amortizarea fiscala-(1) Cheltuielile aferente achizitionarii producerii construirii,asamblarii,instalarii sau îmbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care îndeplineste cumulative urmatoarele conditii:a. este detinut si utilizat în priductia,lovrarea de bunuri sau în prestarea de servicii,pentru a fi inchiriat tertilor sau în scopuri administrative.b.are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilota prin hotarâre a Guvernului.c.are o durata normala de utilizare de un an.Pentru imobilizarile coprorale care sunt folosite în loturi,seturi sau care formeaza un singur corp,lot sau set.Pentru componentele  care intra in structura unui active corporal,a caror durata normala de utilizare fifera de cea a activului rezultat,amortizarea se determina pentru fiecare componenta în parte.(3).Sunt,de asemenea,considerate imobilizari corporale:

investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere,concesiune,locatie de gestiune;

mijloacele fixe partial în functiune,pentru care  nu s-au întocmit formele de înregistrare  ca imobilizari corporale;

investitiile efectuate pentru descoperta investittiile efectuate la  mijloacele fixe existente,sub forma cheltuielilor cu modernizarea

,realizate în scopul îmbunîtirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare,prin ,majorarea valorii mijloacelor fixe.

(4).Nu sunt  considerate imobilizari corporale: componentele imobilizarilor corporale procurate cu ocazia reparatiilor,care au ca scop

restabilirea parametrilor tehnici initiali  ale acestora; costructiile si instalatiile provizorii; animalele tinere,animalele de îngrasat,pasarile si coloniiile de albine; padurile; echipamentul de protectie si de lucru,îmbracamintea speciala si accesoriile de

pat,indiferent de valoarea si durata lor de utilizare; sculele,intrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie

pe baza unor comenzi;

Capitolul 3Studiu de caz

14

Page 15: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

    S.C. "ADY"S.A. depune la casieria  societaatii suma de 450 lei ,din care se achita taxele la notariat si Registrul comertului  în suma de 360 lei.Dupa începerea activitatii se restituie asociatului unic suma despusa initial.Aceste cheltuieli de constituire se amortizeaza liniar în 3 ani.  a)Depunerea în casierie a societatii a sumei de 450 lei de catre asociat:  5311  "casa în lei"     =    4551    "actionari/asociati-conturi curente"    450  b)Achitarea cheltuielilor de constituire conform documentelor justificative:  201  "cheltuieli de    =     5311              "casa in lei"                               360                         constituire"  c)Restituirea catre asociat a sumei depuse:   4551"actionari/asociati-  =     5311  "casa în lei"                                    450                 conturi curente"   d)Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire(360/36):   6811 "cheltuieli de exploatare privind   = 2801 "amortizarea cheltuielilor             Amortizarea imobilizarilor"                             de constituire"         10Observatie:Operatiunea de mai sus se înregistreaza si în urmatoarele 35 de luni,dupa care,cheltuielile de constituire sunt amortizate integral si se scad din evidenta prin formularea articolului.

2801          "amortizarea cheltuielilor   =   201  "cheltuieli de constituire"   360                          de constituire"                                                                                        S.C. "ADY"S.A.  a încheiat cu un centru de cercetari un contract pentru reproiectarea tehnologica a unui produs în suma de 2.520 lei +TVA ,care urmeaza a fi amortizat liniar în 5 ani.               %          =                    404   "furnizori de imobilizari"    2.998,80203 "cheltuieli de dezvoltare"                                                         2.520,004426" TVA deductibila"                                                                     478,80 .   Începând cu luna urmatoare se înregistreaza amortizarea cheltuielilor de dezvoltare cu suma de 42 lei (2.520/60 luni):

  6811 "cheltuieli de dezvoltare privind  =   2803  "amortizarea              42          amortizarea imobilizarilor"                          imobilizarilor de                                                                                  dezvoltare"Observatie:Operatiunea de mai sus se înregistreaza si în urmatoarele 59 de luni,dupî care ,cheltuielile de dezvoltare sunt amortizate integral si se scot din evidenta prin formularea articolului:

2801        "amortizarea cheltuielilor   =  203  "cheltuieli de dezvoltare"  2.520                    de constituire"S.C. "ADY"S.A.primeste cu titlu gratuit un brevet în valoare de 500 lei:    205  "concesiuni,brevete,licente,   =   133  "donatii pentru              500         marci comerciale,drepturi si                      investitii"              active similare"S.C. "ADY"S.A.achizitioneaza de la o alta societate o constructie  al cariu pret efectiv este de 200.000 lei + TVA,la care se adauga suma de 10.000 = TVA pentru amplasamentul constructiei.Ambele societati sunt înregistrate ca fiind platitoare de TVA.Ulterior se constata ca fondul comrcial a suferit o depreciere ireversibila:

15

Page 16: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

a)Înregistrarea  achizitionaaii constructiei:         %                          =      404   "furnizori de imobilizari"      211.900 212        "constructii"                                                                         200.000 213     "fond comercial"                                                                     10.0004426"TVA deductibila"                                                                    1.900b)Autolichidarea TVA:  4426  "TVA deductibila"   =   4427   "TVA colectata"                 38.000c)Plata facturii:      404   "furnizori de imobilizari"  =  5121 "conturi la banci"     211.900d)Înregistrarea amortizarii fondului comercial:  6811  "cheltuieli de exploatare privind   =  2807  "amortizarea     10.000         amortizarea imobilizarilor"                    fondului comercial"   S.C. "ADY"S.A. achizitioneaza într-o perioada de gestiune un program informatic pentru gestiunea stocurilor de valori materiale la un cost de 300 lei + TVA 19 %.În aceasi perioada de gestiune se obtine un program informatic cu efort pentru urmarirea ,evidenta si decontarea taxei pe valoarea adaugata al carui cost de productie efectiv este de 252 lei.Societatea îsi propune recuperarea valorii de intrare a programelor informatice într-o perioada de doi ani prin amortizarea lineara a lor:1)     Achizitioanarea programului informatic pentru gestiunea stocurilor      %                              =         404    "furnizori de imobilizari"  357208     "alte imobilizari                                                                     300

Necorporale"  4426  "TVA deductibila"                                                                  57

2)     Obtinerea programului informatic din productia proprie:      208"alte imobilizari    =         721   "venituri din productia de     252

necorporale"                                 imobilizari necorporale"   3) Amotizarea lunara aferenta programelor informatice în suma de 23lei[(300 lei + 252 lei)/24]: 6811  "cheltuieli de exploatare  =  2808  "amortizarea altor               23                privind amortizarea                       imobilizari necorporale"                   imobilizarilor"     4) Dupa primul an de utilitate a programul informatic achizitionat,acesta se vinde la un pret de 200 lei + TVA 19%:a)Înregistrerea vânzarii,pe baza facturii:   461    "debitori diversi"   =           %                                                  238                                             7583  "venituri din vânzarea activelor     200                                                      si alte operatii de capital"                                             4427  "TVA colectata"                             38b)si concomitent ,descarcarea gestiunii,în conditiile în care amortizarea calculata pentru perioada de folosire în unitate este 150 lei(300 lei/2 ani):        %                                       =    208    "alte imobilizari                  300                                                                   necorporale"2808 "amortizarea altor                                                                         150        Imobilizari necorporale"

16

Page 17: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

6583 "cheltuieli privind                                                                         150        activele cedate si alte       operatii de capital"5.Dupa doi ani,programul informatic obtinut de societate se amortizeaza integral si se înregistreaza scoaterea din gestiune a acestuia:

2808     "amortizari privind               =    208  "alte imobilizari         240Imobilizarile necorporale"                        necorporale"

   Cu prilejul constituiirii unei societatii comerciale se aduce ca aport la capitalul social de catre un asociat o suprafata de teren evaluata la 20.000 lei:

    2111    "terenuri"         =       456       "decontari cu actionarii/    20.000                                                             asociatii privind capitalul"     Se finalizeaza si receptioneaza lucrarea de amenajare a unui teren din proprietatea societatii al carei cost efectiv este de 9000 lei,amortizabil linear într-o perioada de trei ani:    2112  "amenajari de terenuri    =   722   "venituri din productia      9.000                                                                   de imobilizari corporale"     Începând cu prima luna de la finalizarea lucrarii de amenajare de înregistreaza amortizarea lunara,în suma 250 [9000 lei/(3 ani x 12 luni)]:    

6811        "cheltuieli de exploatare    =    2811   "amortizarea              250               privind amortizarea                     amenajarilor de terenuri"                  imobilizarilor"   Dupa trei ani se recupereaza integral valoarea de intrare a amenajarii de teren prin intermediul amortizarii si se înregistreaza scoaterea din gestiune:

2811     "amortizarea amenajarilor    =    2112   "amenajari de      9.000      de terenuri"                                          terenuri"

      La inventarierea mijloacelor fixe se constata plus un aparat de masurare a carui valoare este apreciata de 3.000:

2132     "aparate si instalatii     =     134   "plusuri de inventar de       3.000de masurare,control                       natura imobilizarilor"   si reglare "

    Lunar ,pe baza situatiei de calcul,se înregistreaza amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale,care afecteaza rezultatul exercitiului curent:

    6811        "cheltuieli de exploatare    =            %                                  25.000

    privind amortizarea           280  "amortizari privind           5.000         imobilizarilor "                    imobilizarile necorporale"                                               281  "amortizari privnid         20.000                                                      imobilizarile corporale"

Pe baza procesului-verbal de predare-primire se înregistreaza preluarea unei investitii efectuate de un chirias ,la o constructie închiriata acestuia,valoarea neamortizata a investitiei este de 28.500:    212   "constructii"     =     2812   "amortizarea constructiilor"     28.500      Cu ocazia  inventarierei ,la sfârsitul anului se înregistreaza constituirea de aprecieri pentru deprecierea urmatoarelor tipuri de imobilizari:

17

Page 18: Contabilitatea Imobilizarilor - Moise Adrian

     - pentru imobilizari necorporale               1.000     - pentru imobilizari corporale                   5.000     - pentru imobilizari în curs de executie      5.00

6812        "cheltuieli de exploatare      =              %                                6.500privind ajustarile pentru             290        "ajustari pentru       1.000deprecierea imobilizarilor"                 deprecierea imobilizarilor                                                                        necorporale"                                                    291         "ajustari pentru     5.000                                                              deprecierea imobilizarilor                                                                     corporale"                                                   

   

BIBLIOGRAFIE1.   Calin, O., Ristea, M.,"Bazele contabilitatii",Editura Economica,Bucuresti ,20042.   Felega,N., Inascu, I., "Contabilitatea financiara",vol I, Editura Economica,Bucuresti , 19933.  Epuran, M., Matis, D., "Bazele contabilitatii",Editura Alma Mater,Cluj Napoca, 20054.  xxx , Legea contabilitatii nr.82/1991,revizuita si actualizata5.  xxx , Legea nr 571/2003(Codul Fiscal actualizat),cu modificarile si completarile ulterioare.6.  Maria, P., "Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor",Clasa a XI-a , Filiera tehnologica,profil servicii, Editura Oscar Print,Bucuresti,20067.  Maria, P., "Relizarea situatiilor financiare si calculatia costurilor",Clasa a XII-a ,Filiera tehnologica,profil servicii, Editura Oscar Print,Bucuresti,20078.  Cojocea, A.G., Petre, D.A M., "Contabilitate",Clasa a IX-a, Filiera tehnologica,profil servicii, Editura Economica.

18