Ion Daniela Nicoleta - Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale.doc

35
CUPRINS INTRODUCERE CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1.Definirea activelor imobilizate corporale 1.2.Caracteristicile imobilizărilor corporale.delimitări 1.3. Amortizatrea imobilizărilor corporale 1.4. Reguli generale de evaluare CAPITOLUL II – PREZENTARE FIRMA S.C. AMICI S.R.L. 2.1. Scurt istoric 2.2. Misiune si viziune 2.3. Organizarea generală a contabilităţii 2.4. Analiza indicatori 2.5. Analiza Swot CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C. AMICI S.R.L. 3.1.Evaluarea privind imobilizările corporale 3.1.1. Structura imobilizărilor corporale 3.1.2. Principalele operaţii de intrare şi ieşire a imobilizărilor corporale 3.1.3. Amortizarea imobilizărilor corporale 3.2.Evaluarea privind imobilizările corporale în situaţiile financiare şi analiza acestora 3.2.1. Evaluarea privind imobilizările corporale în situaţiile financiare 3.2.2.Indicatori privind imobilizările corporale din situaţiile financiare. 1

Transcript of Ion Daniela Nicoleta - Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale.doc

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I DELIMITRI I FUNDAMENTRI TEORETICE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE

1.1.Definirea activelor imobilizate corporale1.2.Caracteristicile imobilizrilor corporale.delimitri

1.3. Amortizatrea imobilizrilor corporale

1.4. Reguli generale de evaluareCAPITOLUL II PREZENTARE FIRMA S.C. AMICI S.R.L.2.1. Scurt istoric

2.2. Misiune si viziune

2.3. Organizarea general a contabilitii

2.4. Analiza indicatori2.5. Analiza SwotCAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C. AMICI S.R.L.3.1.Evaluarea privind imobilizrile corporale

3.1.1. Structura imobilizrilor corporale

3.1.2. Principalele operaii de intrare i ieire a imobilizrilor corporale

3.1.3. Amortizarea imobilizrilor corporale

3.2.Evaluarea privind imobilizrile corporale n situaiile financiare i analiza acestora

3.2.1. Evaluarea privind imobilizrile corporale n situaiile financiare

3.2.2.Indicatori privind imobilizrile corporale din situaiile financiare.

3.2.3.Date i informaii privind imobilizrile corporale n situaiile financiare ale S.C. AMICI S.R.L.3.3. Sistem informatic privind gestiunea i contabilitatea imobilizrilor corporale.

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

INTRODUCERE

Laaplicareapentru prima dat a OMFP 1802/2014, sumele reprezentndavansuri acordate pentru imobilizri corporale, respectiv necorporale, se preiau n conturile 4093 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale i 4094 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale, la valoarea rezultat din evaluarea efectuat la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementrilor contabileconformecu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.

Sumelecare, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, au fost reflectate n contul 106 Rezerve,reprezentnd diferena dintre valoarea aciunilor dobndite i valoarea neamortizat a imobilizrilorcareau constituit obiectul participrii n natur la capitalul entitilor la care se dein respectivele titluri se reiau la venituri (contul 768 Alte venituri financiare) ladatascoaterii din eviden a respectivelor titluri.

ncepnd cu data de 1 ianuarie 2015,entitatile nu vor mai evalua n funcie de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele exerciiuluifinanciarsumele nregistraten conturile 4093 Avansuriacordate pentru imobilizri corporale , 4094 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale , 409 Furnizori debitori i 419 Clieni creditori.

Se elimina notiunea de venituri sicheltuieliextraordinare;

Efectele modificrii politicilor contabileaferente exerciiilor financiare precedente se nregistreaz -pe seama rezultatului reportat (contul 1173 Rezultatul reportatprovenit din modificrilepoliticilor contabile) dac efectele modificrii pot fi cuantificate.

Seintroducenotiunea deactive biologice, definite astfel: Activele biologice productive sunt orice active, altele dect activele biologice de natura stocurilor; de exemplu, animalele de lapte, via-de-vie, pomii fructiferi i copacii dincarese obine lemn de foc, dar care nu sunt tiai

Semodificacuprinsul imobilizarilor corporale, cu 3 noi elemente ,astfel:

-investiii imobiliare

-activecorporalede explorare i evaluare a resurselor minerale

-active biologice productive

si se elimina 2 elemente :

-avansuriacordatefurnizorilor de imobilizri corporale

-animale si plantatii;

Laimobilizari in curs de executiese elimina prevederile referitoare la imobilizari necorporale in curs executie. Acestea nu mai exista potrivit noilor reglemenetari.

Lareevaluarea imobilizarilor corporale, surplusul din reevaluare inclus nrezerva din reevaluareeste capitalizat prin transferul direct nrezultatul reportat(contul 1175 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare), atunci cnd acest surplus reprezint un ctig realizat

Se introduce uncapitolnou :Investitii nete in entitati straine.CAPITOLUL I

DELIMITRI I FUNDAMENTRI TEORETICE PRIVIND

IMOBILIZRILE CORPORALE

1.1.Definirea i recunoaterea activelor imobilizate corporaleImobilizrile corporale reprezintactive care:

a) sunt deinute de o entitate pentru a fi utilizate n producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative;

i

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Unele elemente de imobilizri corporale pot fi achiziionate din motive de siguransau legate de mediu. Achiziia unor astfel de imobilizri corporale, dei nu crete n mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizri corporale, poate fi necesarunei entiti pentru a obine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizri corporale ndeplinesc condiiile pentru a fi recunoscute ca active, deoarece dau posibilitatea unei entiti sobin din activele conexe beneficii economice viitoare n plus fade ceea ce sar putea obine dacelementele respective nu ar fi fost dobndite.

Prin politicile contabile se stabilesc condiiile specifice pentru recunoaterea imobilizrilor corporale.

n vederea recunoaterii imobilizrilor corporale se impune utilizarea raionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoatere pentru circumstanele specifice entitii. n unele cazuri, ar putea fi adecvat sfie agregate elementele nesemnificative individual, cum ar fi matriele, aparatele de msur i control, uneltele i alte elemente similare, i sse aplice criteriile de recunoatere a valorii agregate a acestora.

Piesele de schimb i echipamentul de service sunt, n general, contabilizate ca stocuri i recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cnd sunt consumate. Totui, piesele de schimb importante i echipamentele de securitate sunt considerate imobilizri corporale atunci cnd o entitate preconizeazcle va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Terenurilei cldirile sunt active separabilei sunt contabilizate separat, chiar atunci cnd sunt achiziionate mpreun. O cretere a valorii terenului pe care se afl o cldire nu afecteaz determinarea valorii amortizabile a cldirii.

Contabilitatea terenurilor seine pe doucategorii: terenurii amenajri de terenuri.

n contabilitatea analitic, terenurile pot fi evideniate pe urmtoarele subcategorii: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri frconstrucii, terenuri cu zcminte, terenuri cu construciii altele.

n categoria imobilizrilor corporale se urmresc distinct: investiiile imobiliare, activele biologice productive, precum i activele corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale. Pentru acestea se aplicregulile generale de evaluare, aplicabile imobilizrilor corporale.

Contabilitatea imobilizrilor n curs se ine distinct pentru imobilizrile corporale, altele dect investiiile imobiliare,i investiiile imobiliare.

Sunt reflectate distinct n contabilitate acele imobilizri corporale cumprate, pentru care sau transferat riscurilei beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (grupa 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).

Conform definiiei, mijloacelefixereprezint obiectul sau complexul de obiecte carese utilizeaz ca atare i ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii: are o valoare de intrare mai mare dect limita stabilit prinhotrre a guvernului (ncepnd cu 01.07.2013 valoarea stabilit prin HG nr.276/2013 este de 2.500 lei) i au o durat normal de utilizare mai mare de un an.

n categoria mijloacelor fixe sunt incluse: terenurile, inclusivinvestiiile pentruamenajareaacestora,

construcile,

instalaiile tehnice, mijloacele detransport, animalele i plantaiile,

mobilierul, aparatura birotic, echipamentele deprotecie avaloriiumane i materiale i alte active corporale (avansuri, imobilizri corporale n curs de execuie)

Nu sunt consideratemijloace fixe: motoarele,aparatelei alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate n scopul nlocuiriicomponentelor uzate cu ocazia reparaiilor, de orice fel,carenu modific parametriitehnici iniiali ai mijlocului fix,

sculele, instrumentele i dispozitivele specialecarese folosesc fie la fabricarea anumitor produse n serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea i durata lor de funcionare normal,

construciile iinstalaiile provizori,

animalelecarenu ndeplinit condiiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale de ngrat, psrile i coloniile de albine,

padurile,

prototipurile,

echiamentul de protecie i de lucru, mbrcmintea special, precum i accesorile de pat, indiferent de valoare lor i durata lor de utilizare.

Deoarece exist numeroase denumiri ale bunurilor sau complexului de obiecte ce formeaz un mijloc fix a fost creat un catalog al mijloacelor fixe. Acest catalog faciliteazregsirea mijloacelor fixe i informeaz asupraduratelorde utilizare a acestora. Mijloacele fixe sunt clasificate n 3 grupe (Grupa 1 - construciiindustriale, Grupa 2 - instalaiitehnice, mijloace de transport, animale i plantaii, Grupa 3 Mobilier, aparatur birotic, sisteme de protecie a valoriiumane i materiale), fiecrei grupe i aparine un anumit numr de subgrupe, iar subgrupei alte subgrupe. Durata normal defuncionare, durata minim i durata maxim sunt evideniatepentru calculul amortizrii.Pentru mai multeinformaiiputei accesaHG 2139/2014 catalogul privind clasificare i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe.

Evidena mijloacelor fixe se ine cu ajutorul urmtoarelor documente:

registrul numerelor de inventar se atribuie fiecrui mijloc fix un numrde inventarla data intrriin patrimoniu prin achiziionare, construire, confecionare, transfer, etc (cu excepia celor luate n chirie)

fia mijlocului fix conine toate informaiiledespremijlocul fix, numrul de inventar, documentul cu care a fost achiziionat, valoarea de intrare, grupa din care face parte, codul de clasificare, data driin folosin, durata normal de funcionare, cota de amortizare i data amortizriicomplete

bon de micare a mijloacelor fixePentru casare se foloseteprocesul verbal de scoatere din funciune a mijloacelor fixe.1.2. Caracteristicile imobilizrilor corporale.delimitri

Practic, toate entitatile economice, indiferent de mrime sau de sectorul de activitate, utitizeaz bunuri corporale de natur material, bunuri care sunt achiziionate, produse sau primite pe alte cai, n vederea unei exploatri durabile. Ansamblul acestor bunuri corporale poart numele, in mod obinuit, de imobilizri corporale, de bunuri de producie, iar n abordarea pe cicluri, de investiii materiale.

Conform OMF 3055/2009 cu modificarile ulterioare, imobilizarile corporale reprezintaactive care:a)suntdetinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fiinchiriatetertilor saupentrua fi folosite in scopuri administrative;

si

b) suntutilizatepe parcursul unei perioade mai mari de un an.Prin urmare , nu se mentioneaza un plafon valoric peste care o achizitie se incadreaza in categoria imobilizarilor corporale.Datorita faptului ca inca in Romania nu se face o delimitare intrefiscalitatesi contabilitate,incadrarea in categoria imobilizarilor se face atunci cand valoarea de achizitie depaseste 2.500 de lei.Solutia pentru aceasta problema este mentinerea a doua registre demijloace fixe:unul pentru a se calculaamortizareafiscala (conformregulilor siduratelordeamortizarementionate in codul catalogpentrumijloace fixe) si oamortizarecontabila,caresa reflecte exact natura achizitiei , indiferent de valoareaacesteia.

Daca respectam principiile acestui ordin, ceea ce noi incadram laobiecte de inventarsi recunoastem pe cheltuiala in momentul achizitiei, ar puteafoartebine sa fie incadrat ca imobilizare si amortizat pedurata de viata utila.

Multe dintre achizitiile pecarele incadram la obiectede inventarpot fiactivecare sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri si pot fi utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.O alta problema care are unimpactimportantasupra situatiilor financiare este modul cum privim functionarea unuigrupde active achizitionate impreuna. De exemplu se achizitioneaza mobilier pentru dotarea unei cladiri de birouri (mese de sedinta, dulapuri, scaune ). Factura in ansamblul sau are o valoare de 400.000 euro, dar luate individual, elementelefacturatenu depasesc 2.500 lei.Cum procedam ? Le tratam ca imobilizari si cream unul sau mai multemijloacefixeglobale bazandu-ne pe principiul ca sunt parte dintr-un ansamblu, functioneaza impreuna, si aduc beneficii numai in ansamblul constituit ? Dar obiectele de mobilier au in general o mobilitate mare, adesea se distrug si trebuie casate si atunci intervine de fiecare data problema calcularii procentului reprezentat de acelactivin totalgrupsi amortizarea aferenta, pentru a putea fi scos din gestiune.

Sau le putem considera obiecte de inventar , le trecem pe cheltuiala in luna achizitiei , bazandu-ne pe faptul ca fiecare componenta este un bun de sine statator care poate functiona separat de grup.Din punct de vedere contabil,aceste achizitii ar trebui tratate ca imobilizari mobilierul in general are o durata de viata mai mare de un an.Din punct de vedere fiscal,aceste achizitii care au o valoare sub 2.500 lei ar trebui tratate ca si obiecte de inventar.

Influenta pe profit este evidenta : in primul caz cei 400.000 euro se amortizeaza in 10 ani de exemplu, deci afectam rezultatul anului cu 40.000 euro, iar in cazul al doilea afectam rezultatul exercitiului cu 400.000 euro.

Alegerea unei variante sau a alteia trebuie puternic motivata in cazul unei inspectii fiscale, mai ales atunci cand tinem un singurregistrude mijloace fixe.

1.3. Amortizatrea imobilizrilor corporale

n general, societile achiziioneaz mijloace fixe cu scopul de a le utiliza pe parcursul unei perioade ndelungate de timp (mai mare de 1 an) precum i n scopul de a obine avantaje economice (profituri) pe toat durata (normat sau normal) de utilizare a acestora. Drept urmare este normalcan fiecare execriiufinanciars fie inclus o cheltuial echivalent cu avantajele obinute ca urmare a utiliztiiacestora. Amortizarea reprezint recuperarea treptat a cheltuielilor fcute cu mijlocul fix, pe durata de utilizare a acestuia.

Exista mai multe tipuri de interpretri a amortizri:

Amortizarea contabilare n vedere uzura, deprecierea ireversibil a mijloacelor fixe

Amortizarea financiar este privit ca o metod de renoire a capitalului investi

Amortizarea fiscal urmrete modul n care a fost diminuat rezultatulfiscal, n funcie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe i a ratei de actualizare a inflaie. Amortizarea fiscal reprezint acea cheltuial acceptat la deductibilitate

Orice mijloc fix poate fi amortizat dac ndeplinte cumulativ urmtoarele criterii:

a) este deinut i utilizat n producia, livrarea de bunuri sau n prestarea deservicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

b) are ovaloare fiscalamai mare decat limita stabilita prinhotarare a Guvernului, la data intrariiin patrimoniul contribuabilului;

c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizariise are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat,amortizarease determina pentru fiecare componenta in parte.

Metodele de amortizare practicate pentru determinarea i repartizarea cheltuielilor cu amortizarea pe durata de utilizare a acestora sunt:

-Amortizare liniar sau constant repartizarea uniform a cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare a unei imobilizri. Cu alte cuvinte se mparte valoarea mijlocului fix la durata normal de funcionare. De exemplu: 3000 ron valoarea unui mijloc fix cu durata de utilizare 4 ani. Amortizareaanual v-a fi: 3000:4=750 ron/an. Lunar 750:12=62,5 ron. Aceast metod de amortizare este considerat cea mai apropiat de deprecierea real a imobilizrilor i prin urmare cea mai justificat economic.

-Amortizarea degresiv se ncepe cu o amortizare mai mare diminundu-se treptat. Se merge pe principiul c cheltuielile cu ntreinerea i reparaiile cresc pe msur ce bunul se nvechete, cheltuiala cu amortizarea se uniformizeaz n timp, deoarece unei amortizri mai ridicate i se asociaz o cheltuial cu ntreinerea mai sczut n primiiani de funcionare i invers, n perioada de depreciere a bunului.

-Amortizarea progresiv este inversa amortizriidegresive, este rar folosit n practic

- Amortizarea accelerat const n includerea, n primul an de funcionare, n cheltuielile de exploatare, a unei amortizri de pn la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.

n perioada 01.02.2013 - 30.06.2013, cheltuielile cu amortizarea fiscal nu au mai fost deductibile integral pentru autovehiculele achiziionate pe firm. Autovehiculele cu cel mult 9 scaune, inclusiv scaunul oferului, din categoria M1, puteau fi amortizate n limita a 1.500 ron/lun.

ncepnd cu 01.07.2013, conform Legiinr.168/2013, nu vor mai fi supuse limitriide 1.500 ron/lun urmtoarele categorii:

vehiculele utilizate exclusiv pentru serviciide urgenta, serviciide paza si protectie si serviciide curierat;

vehiculele utilizate de agentiide vanzari si de achizitii, precum si pentru test drive si pentru demonstratii;

vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;vehiculele utilizate pentru prestarea de serviciicu plata, inclusiv pentru inchiriere catre alte persoane, transmiterea dreptului de folosinta, in cadrul contractelor de leasing operational sau pentru instruire de catre scolile de soferi.

1.4. Reguli generale de evaluare1 Evaluarea la data intrrii n entitate

La data intrrii n entitate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilete astfel:

a) la cost de achiziiepentru bunurile procurate cu titlu oneros;

b) la cost de produciepentru bunurile produse n entitate;

c) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social;

d) la valoarea justpentru bunurile obinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. n cazurile menionate la lit. c)i d), valoarea de aporti, respectiv, valoarea justse substituie costului de achiziie.

Valoarea just a activelor se determin, n general, dup datele de eviden de pe pia, printro evaluare efectuat, de regul, de evaluatori autorizai, potrivit legii.

n situaia n care nu existdate pe piaprivind valoarea just, din cauza naturii specializate a activelori a frecvenei reduse a tranzaciilor, valoarea justse poate determina prin alte metode utilizate, de regul, de ctre evaluatori autorizai, potrivit legii.

Reducerile comerciale acordate de furnizori nscrise pe factura de achiziie ajusteazn sensul reducerii costul de achiziie al bunurilor. Atunci cnd achiziia de produse i primirea reducerii comerciale sunt tratate mpreun, reducerile comerciale primite ulterior facturrii ajusteaz, de asemenea, costul de achiziie al bunurilor.

Reducerile comerciale primite ulterior facturrii corecteazcostul stocurilor la care se refer, dacacestea mai sunt n gestiune. Dacstocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt n gestiune, acestea se evideniazdistinct n contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de teri.

Atunci cnd vnzarea de produse i acordarea reducerii comerciale sunt tratate mpreun, reducerile comerciale acordate ulterior facturrii ajusteazveniturile din vnzare.

Reducerile comerciale acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniazdistinct n contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de teri.

Reducerile comerciale legate de prestrile de servicii, primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniazdistinct n contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de teri.

n cazul n care reducerile comerciale reprezintevenimente ulterioare datei bilanului care conduc la ajustarea situaiilor financiare anuale, acestea se nregistreaz la data bilanului n contul 408 "Furnizori facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clieni facturi de ntocmit",i se reflectn situaiile financiare ale exerciiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeaz a fi primite, nregistrate la data bilanului n contul 408 "Furnizori facturi nesosite", corecteazcostul stocurilor la care se refer, dacacestea mai sunt n gestiune.

Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturilese primesc pentru defecte de calitatei se practicasupra preului de vnzare;

b) remizelese primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau daccumprtorul are un statut preferenial;

i

c) risturnelesunt reduceri de precalculate asupra ansamblului tranzaciilor efectuate cu acelai ter, n decursul unei perioade determinate.

Reducerile financiare sunt sub formde sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor nainte de termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refer (contul 767 "Venituri din sconturi obinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintcheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refer(contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, costul de achiziie nu include costurile de tranzacionare direct atribuibile achiziiei lor, aceste costuri fiind nregistrate n conturile de cheltuieli corespunztoare.

n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, precumi al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziie includei costurile direct atribuibile achiziiei lor (de exemplu, costuri legate de onorarii pltite avocailor, evaluatorilor.

Exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit, sunt urmtoarele:

pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;

cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de producie, anterior trecerii ntro noufazde fabricaie. Cheltuielile de depozitare se includ n costul de producie atunci cnd sunt necesare pentru a aduce stocurile n loculi n starea n care se gsesc;

regiile (cheltuielile) generale de administraie care nu participla aducerea stocurilor n formai locul final;

regia fixnealocatcostului, care se recunoate drept cheltuialn perioada n care a aprut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitii normale de producie (activitate).

Capacitatea normalde producie reprezintproducia estimat a fi obinut, n medie, dea lungul unui anumit numr de perioade, n condiii normale, avnd n vedere i pierderea de capacitate rezultatdin ntreinerea planificata echipamentului.

Costurile ndatorrii atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaie sunt incluse n costurile de producie ale acestora, n msura n care sunt legate de perioada de producie. n costurile ndatorrii se include dobnda la capitalul mprumutat pentru finanarea achiziiei, construciei sau produciei de active cu ciclu lung de fabricaie.

Costurile ndatorrii suportate de entitate n legturcu mprumutul de fonduri se includ n costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricaie, cu respectarea prevederilor pct. 51 alin. (1) din prezentele reglementri.

n sensul prezentelor reglementri, prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ care solicit n mod necesar o perioadsubstanial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare.

Activele financiare i stocurile care sunt fabricate pe o baz repetitiv dea lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricaie nici activele care n momentul achiziiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilitsau pentru vnzare.

Capitalizarea costurilor ndatorrii trebuie snceteze cnd se realizeazcea mai mare parte a activitilor necesare pentru pregtirea activului cu ciclu lung de fabricaie, n vederea utilizrii prestabilite sau a vnzrii acestuia.

Entitile care au inclus n valoarea activelor cu ciclu lung de fabricaie costuri ale ndatorrii prezintinformaii corespunztoare n notele explicative la situaiile financiare.

Dispoziii tranzitoriiAtunci cnd aplicarea pct. 80 constituie o modificare a politicii contabile, entitatea aplic prevederile acelui punct pentru costurile ndatorrii aferente activelor cu ciclu lung de fabricaie pentru care data de ncepere a capitalizrii este ulterioardatei de 1 ianuarie 2015.

2. Evaluarea la inventari prezentarea elementelor n bilan

n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale, entitile trebuie s procedeze la inventariereai evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilori capitalurilor proprii.

n situaiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilori capitalurilor proprii se reflecti se evalueazla valoarea contabil, pusde acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reguli de evaluare se aplicinclusiv n cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capitali al activelor n curs de execuie.

n nelesul prezentelor reglementri:

a) valoarea contabila unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupce se deduc amortizarea acumulat, pentru activele amortizabilei ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare;

b) valoarea de inventar a unui activ reprezintvaloarea contabila activului, stabilitcu ocazia evalurii la inventariere, respectiv valoarea nscrisn listele de inventariere.

Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementrii normelor emise n acest sens de Ministerul Finanelor Publice.

n scopul efecturii inventarierii, conducerea entitii trebuie sstabileascproceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

n vederea desfurrii n bune condiii a operaiunilor de inventarierei evaluare, n comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare, tehnici economic, cunosctoare a domeniului de activitate.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit cruia se vaine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

Pentru elementele de natura activelor nregistrate la cost, diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil se evideniaz distinct n contabilitate, n conturi de ajustri, aceste elemente meninnduse la valoarea lor de intrare.

Evaluarea imobilizrilor corporale i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilit de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizai, potrivit legii. Fac obiectul evaluriii imobilizrile n curs de execuie.

Corectarea valorii imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaz, n funcie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul n care se constato depreciere ireversibil, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru depreciere, n cazul n care se constato depreciere reversibila acestora.

n cazul imobilizrilor corporale i necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere, evaluatorii autorizai, potrivit legii, sau personalul entitii pot utiliza diferite metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).

Pentru a stabili dacexistdeprecieri ale imobilizrilor corporalei necorporale, n afara constatrii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate n considerare surse externei interne de informaii.

La sursele externe de informaii se ncadreazaspecte precum:

pe parcursul perioadei, valoarea de piaa activului a sczut semnificativ mai mult dect ar fi fost de ateptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizrii;

pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entitii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic n care entitatea i desfoaractivitatea sau pe piaa creia i este dedicat activul etc.

Din sursele interne de informaii se exemplificurmtoarele elemente:

existindicii de uzurfizicsau morala imobilizrii;

pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entitii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n ceea ce privete gradul sau modul n care imobilizarea este utilizatsau se ateapts fie utilizat. Astfel de modificri includ: situaiile n care imobilizarea devine neproductiv, planurile de restructurare sau de ntrerupere a activitii creia i este dedicatimobilizarea, precumi planificarea cedrii imobilizrii nainte de data estimatanterior;

raportrile interne pun la dispoziie indicii cu privire la faptul crezultatele economice ale unei imobilizri sunt sau vor fi mai slabe dect cele scontate.

Indiciile de depreciere a imobilizrilor, puse la dispoziie de raportrile interne, includ:

fluxul de numerar necesar pentru achiziionarea unei imobilizri similare, pentru exploatarea sau ntreinerea imobilizrii este semnificativ mai mare dect cel prevzut iniial n buget;

rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevzut n buget;

o scdere semnificativ a profitului din exploatare prevzut n buget, respectiv o cretere semnificativa pierderilor prevzute n buget, generate de imobilizare etc.

Deciziile privind reluarea unor deprecieri nregistrate n conturile de ajustri au la baz constatrile comisiei de inventariere. Pot existai unele indicii co pierdere din depreciere recunoscutn perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporal sau corporal nu mai exist sau sa redus. La aceastevaluare seine cont de surse externei interne de informaii.

n categoria surselor externe de informaii se pot ncadra urmtoarele:

valoarea de piaa imobilizrii a crescut semnificativ n cursul perioadei;

n cursul perioadei au avut loc modificri semnificative cu efect favorabil asupra entitii sau se estimeaz c astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic n care entitatea i desfoaractivitatea sau pe piaa creia i este dedicat activul etc.

Dintre sursele interne de informaii se exemplificurmtoarele:

pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect favorabil asupra entitii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat n ceea ce privete gradul sau modul n care imobilizarea este utilizatsau se ateaptsfie utilizat. Aceste modificri includ costurile efectuate n timpul perioadei pentru a mbunti i a crete performana imobilizrii sau pentru a restructura activitatea creia i aparine imobilizarea;

raportrile interne dovedesc faptul cperformana economica unei imobilizri este sau va fi mai bundect sa prevzut iniial etc.

Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaz la cost, mai puin amortizareai ajustrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluat, aceasta fiind valoarea justla data reevalurii, mai puin orice amortizare cumulati orice pierderi din depreciere cumulate.

Activele de natura stocurilor se evalueazla cost, mai puin ajustrile pentru depreciere constatate. Ajustri pentru depreciere se constatinclusiv pentru stocurile frmicare. n cazul n care valoarea contabila stocurilor este mai mare dect valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaz pnla valoarea realizabilnet, prin constituirea unei ajustri pentru depreciere.

Fac obiectul evaluriii stocurile n curs de execuie.

n nelesul prezentelor reglementri, prin valoare realizabil net a stocurilor se nelege preul de vnzare estimat care ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a activitii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cnd este cazul,i costurile estimate necesare vnzrii.

Evaluarea la inventar a creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat. Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilitla inventarierei valoarea contabil a creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru deprecierea creanelor.

Pentru creanele incerte se constituie ajustri pentru pierdere de valoare.

3.Evaluarea la data ieirii din entitate

La data ieirii din entitate sau la darea n consum, bunurile se evalueazi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt nregistrate n contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au fost reevaluate sau valoarea just pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o piareglementat).

Activele constatate minus n gestiune se scot din evidenla data constatrii lipsei acestora.

La scoaterea din eviden a activelor se reiau la venituri ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

Costul de achiziie sau costul de producie al stocurilor din aceeai categoriei al tuturor elementelor fungibile se calculeazprin aplicarea uneia din urmtoarele metode:

a) metoda costului mediu ponderatCMP;

b) metoda primul intratprimul ieitFIFO;

c) metoda ultimul intratprimul ieitLIFO.

Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadeii a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recepie. Perioada de calcul nu trebuie s depeascdurata medie de stocare.

Potrivit metodei "primul intratprimul ieit" (FIFO), bunurile ieite din gestiune se evalueazla costul de achiziie sau de producie al primei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueazla costul de achiziie sau de producie al lotului urmtor, n ordine cronologic.

Potrivit metodei "ultimul intratprimul ieit" (LIFO), bunurile ieite din gestiune se evalueazla costul de achiziie sau de producie al ultimei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueazla costul de achiziie sau costul de producie al lotului anterior, n ordine cronologic.

4 Evaluarea alternativla valoarea just

A Reevaluarea imobilizrilor corporale

Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziie sau al costului de producie, entitile pot proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerciiului financiar, astfel nct acestea sfie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situaiile financiare ntocmite pentru acel exerciiu.

Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n contabilitate ncepnd cu exerciiul financiar urmtor celui pentru care sa efectuat reevaluarea.

Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevalurii imobilizrii corporale, acesteia i se stabilesc o nou valoare i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n continuare.

Evalurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) nu constituie reevaluare n sensul prezentelor reglementri contabile, aceste evaluri efectunduse n scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilan. Fac excepie cazurile n care data situaiilor financiare care stau la baza reorganizrii coincide cu data situaiilor financiare anuale.

Reevaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea justde la data bilanului. Valoarea justse determinpe baza unor evaluri efectuate, de regul, de evaluatori autorizai, potrivit legii.

La reevaluarea unei imobilizri corporale, amortizarea cumulat la data reevalurii este tratatn unul din urmtoarele moduri:

a) recalculatproporional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel nct valoarea contabila activului, dupreevaluare, sfie egalcu valoarea sa reevaluat. Aceastmetodeste folosit, deseori, n cazul n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice;

sau

b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net, determinat n urma corectrii cu ajustrile de valoare, este recalculatla valoarea reevaluata activului. Aceastmetodeste folosit, deseori, pentru cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia.

n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achiziie/costului de producie sau al oricrei altei valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinatn urma reevalurii.

Elementele dintro categorie de imobilizri corporale se reevalueazsimultan pentru a se evita reevaluarea selectiv i raportarea n situaiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaie de costurii valori calculate la date diferite.

Dacun activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.

O categorie de imobilizri corporale cuprinde active de aceeai natur i utilizri similare, aflate n exploatarea unei entiti.

Exemple de categorii de imobilizri corporale sunt: terenuri; cldiri; maini i echipamente; nave; aeronave etc.

Reevalurile trebuie fcute cu suficientregularitate, astfel nct valoarea contabils nu difere substanial de cea care ar fi determinatfolosind valoarea justde la data bilanului.

Valoarea justa imobilizrilor corporale este determinat, n general, plecnd de la valoarea lor de pia, pe baza informaiilor pe care lear utiliza participanii de pe piaatunci cnd stabilesc preul activului, presupunnd c participanii de pe pia acioneaz pentru a obine un beneficiu economic maxim.

Valoarea justreprezintpreul care ar fi ncasat pentru vnzarea unui activ ntro tranzacie reglementat pe piaa principal (dac exist) sau cea mai avantajoas, la data evalurii, n condiiile curente de pia(adicun prede ieire), indiferent dacrespectivul preeste direct observabil sau este estimat utiliznd o alttehnicde evaluare.

Dac valoarea just a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat, valoarea activului prezentat n bilantrebuie sfie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se scad ajustrile cumulate de valoare.

n cazul efecturii reevalurii imobilizrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda prin care sau calculat valorile prezentate, precumi elementul afectat din contul de profiti pierdere.

n cazul n care se efectueazreevaluarea imobilizrilor corporale, diferena dintre valoarea rezultatn urma evalurii pe baza costului de achiziie sau a costului de produciei valoarea rezultatn urma reevalurii trebuie prezentat n bilan la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n "Capitali rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare").

Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct n rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cnd acest surplus reprezintun ctig realizat.

n sensul prezentelor reglementri, ctigul se considerrealizat la scoaterea din evidena activului pentru care sa constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig poate fi realizat pe msur ce activul este folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferena dintre amortizarea calculatpe baza valorii contabile reevaluatei valoarea amortizrii calculate pe baza costului iniial al activului.

La aplicarea pentru prima dat a prezentelor reglementri, soldul contului 1065 "Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se transferasupra contului 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

Rezerva din reevaluare se reduce n msura n care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare.

Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci aceasta se trateazastfel: ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capital i rezerve", dacnu a existat o descretere anterioarrecunoscutca o cheltuialaferentacelui activ; sau ca un venit care scompenseze cheltuiala cu descreterea recunoscutanterior la acel activ.

Dacrezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateazca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sumreferitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capitali rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezervei valoarea descreterii, iar eventuala diferenrmasneacoperitse nregistreazca o cheltuial.

Sumele reprezentnd diferene de natura veniturilor i cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat n contul de profit i pierdere (contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale", dup caz).

Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu excepia cazului n care reprezintun ctig efectiv realizat.

Cu excepia cazurilor prevzute la pct. 109112, rezerva din reevaluare nu poate fi redus.

n cazul terenurilor i cldirilor care au fost reevaluate i au fcut obiectul unei cedri pariale, la scoaterea din evidena acestora, diferena din reevaluare aferentprii cedate se consider surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunztor valorii contabile a terenurilor, respectiv a cldirilor, scoase din eviden,i se evideniazn contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

Ajustrile de valoare se calculeazn fiecare exerciiu financiar pe baza valorii reevaluate a imobilizrilor respective.

n cazul n care se efectueazreevaluarea, n notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilande natura imobilizrilor corporale reevaluate, urmtoarele informaii:

a) valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluatei suma ajustrilor cumulate de valoare;

b) valoarea la data bilanului a diferenei dintre valoarea rezultat din reevaluare i cea reprezentnd costul istoric i, atunci cnd este cazul, valoarea cumulat a ajustrilor suplimentare de valoare.

B. Evaluarea la valoarea justa instrumentelor financiare

Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1)i sub rezerva condiiilor prevzute la prezenta subseciune, entitile pot evalua n situaiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea just.

Prevederile prezentei subseciuni nu se aplic la ntocmirea situaiilor financiare anuale individuale.

n nelesul prezentelor reglementri, contractele bazate pe marfcare conferoricreia dintre prile contractante dreptul de a se achita de obligaii n numerar sau prin alte instrumente financiare se consider a fi instrumente financiare derivate, cu excepia cazurilor n care astfel de contracte:

a) au fost ncheiate i continu s ndeplineasc cerinele ateptate ale entitii privind cumprarea, vnzarea sau utilizarea mrfii n momentul n care au fost ncheiatei ulterior;

b) au fost desemnate iniial drept contracte bazate pe marf;

c) se ateapta fi decontate prin livrarea mrfii.

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

Conform OMF 3055/2009 cu modificarile ulterioare

ncepnd cu 01.07.2013, conform HG nr. 276/2013, aceast valoare este de 2.500 ron. n perioadele anterioare valoarea de intrare a fost 1.800 ron (12.02.2007 30.06.2013), 1.500 ron (12.01.2004 11.02.2007), 800 ron (16.12.1999 11.01.2004).

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

ORDINNr. 1802 din 29 decembrie 2014Partea I pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individualei situaiile financiare anuale consolidate EMITENT:MINISTERUL FINANELOR PUBLICE PUBLICATN: MONITORUL OFICIALNR. 963 din 30 decembrie 2014

2