Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA#...

20
Cluj, 31 Octomvrie 1921. G A Z E T A # OFICIALĂ A COMISIUNBÎ REGIONALE DE UNSFICABE BIH C3LUI *' Pentru pnblloaţiuni vor plăti atât cfioiile oât şl particularii 60 bani de fiscaro cuvânt s&u mtniă.r, .plus timbral âe ohitanţft şi proţul exem- plarelor Sorite. Bcâasţla şl adiiiiaîgC-saţia: OX,trj, PAEa&'X,îî& S E JTT8Î 4ŢXE Parte# auun&ral 82 Preţul abonamentului: Fa an a» .... . . Pa jnjaătat» an ... . Ua număr oostâ , . , iea r.«i , 80 I»8l < 2 &si Publicaţiunile sosite fără recepisa de plată, nu se publică. No. 43086 26 Oct. 1921. Ministerul Finanţelor. — Direcţiunea generală — Cluj i- 7 I t i n e r a r r a ! comisiunilor de recensământ in circumscripţiile de percepere din Ardeal> curent Judeţul Circumscripţia de percepere (-< O -a"55 Jrt 3 Numărul comisiunilor U '£> T3 ^ 5 . o 3 3 Lucrează Z No. Sediul î o Zu G3 o-tJ H dela . pâoă la I. Aiud ; i Comisia 1. . 40 5 Nov.192! 14 Dec. 1921 (oraş) " » “• 40 5 » » " 14 » • - ' n' | . ' ' ■ 1 II., * Aiudul de sas 29. p Comisia I. 44 Î0 Nov. 1921 23 Dec. 1921 | V * 11 44 10 „ * .23;, . . » - III. Murăş-Uioara 33 Comisia I. 50 10 Nov. 1921 29 Dsc. 1921 » 11. 54. io 2 lan. 1922 IV. Blaj \^ ' 1 22 Comisia I.' '67' 10 Nov. 192î 21 Ian. 1922 1 Alba de jos , cu sediul V. Abrud | 9 Comisia I. 47 10 Nov. 1921 26 Dec. 1921 Aiud ‘ ■ II. 53 10 Nov. 1921 1 Ian. 1922 VI. . Teiuş j 19 | Comisia I. j 60 1 10 Nov. 1921 12 Ian. 1922 VIL Alba-Iulia -1 Comisia I. -.45 1 8 Nov. 1921 22 Dec. 1921 (oraş) IL. | 45 8 N o v .1921 22 Dec. 1921 y VIII. Vinţul de jos | 24 Comisia I. | 61 10 Nov. 1921 13 Ian. 1922 , IX. Ighiu 20 Comisia ;I. j 61 l 10 Nov. 1921 13 lan. 1922 tt. Ocna Sibiului - (oraş) r I Comisia I. 40 8 N o v .1921 17 Dec. 192f fi 18 11. 1 58 10 Nov. 1921 6 Ian. 1922 1

Transcript of Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA#...

Page 1: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Cluj, 31 Octomvrie 1921.

G A Z E T A # OFICIALĂA C O M IS IU N B Î R E G IO N A L E D E U N S F IC A B E B I H C3LU I *'

Pentru pnblloaţiuni vor plăti atât cfioiile oât şl particularii 60 bani de fiscaro cuvânt s&u mtniă.r, .plus timbral âe ohitanţft şi proţul exem­

plarelor Sorite.

B câasţla şl adiiiiaîgC-saţia: OX,trj, PAEa&'X,îî& S E JTT8Î 4ŢXE

P arte# auun&ral 82

Preţul abonamentului:

Fa an a» . . . . . .Pa jnjaătat» an . . . .

Ua număr oostâ , . ,

iea r.«i ,80 I»8 l <

2 &si

Publicaţiunile sosite fără recepisa de plată, nu se publică.

No. 43086

26 Oct. 1921.

M inisterul Finanţelor. — Direcţiunea generală — Cluji- 7

I t i n e r a r r a !comisiunilor de recensământ in circumscripţiile de percepere din Ardeal>

cure

nt

J u d e ţu l

Circumscripţia de

percepere

(-<O-a "55Jrt 3

Numărul

comisiunilor

U'£>T3^ 5. o 3 3

L u c r e a z ă

Z No. Sediul î o Z u

G3o-tJH dela . pâoă la

I.Aiud

; i

Comisia 1. . 40 5 Nov.192! 14 Dec. 1921

■ (oraş)

■ " » “ • 40 5 » » " 14 » • -' n '

| . ' ' ■ 1

I I . ,

*

Aiudul de sas 29.

p Comisia I. 44 Î0 Nov. 1921 23 Dec. 1921

| V * 11 44 10 „ * .2 3 ; , . . » -

III. Murăş-Uioara 33

Comisia I. 50 10 Nov. 1921 29 Dsc. 1921

» 11. 54. io „ „ 2 lan. 1922

IV. Blaj \ ' 1 22 Comisia I.' '67' 10 Nov. 192î 21 Ian. 1922

1

Alba de jos

, cu sediul V. Abrud | 9

Comisia I. 47 10 Nov. 1921 26 Dec. 1921

A iud ‘ ■ „ II. 53 10 Nov. 1921 1 Ian. 1922

VI. . Teiuş j 19 | Comisia I. j 60 1 10 Nov. 1921 12 Ian. 1922

VILAlba-Iulia

-1

Comisia I. -.45 1 8 Nov. 1921 22 Dec. 1921

(oraş)„ IL. | 45 8 Nov.1921 22 Dec. 1921

yVIII. Vinţul de jos | 24 Comisia I. | 61 10 Nov. 1921 13 Ian. 1922

, IX. Ighiu 20 Comisia ;I. j61 l

10 Nov. 1921 13 lan. 1922

tt. Ocna Sibiului - (oraş)

r I Comisia I. 40 8 Nov.1921 17 Dec. 192 f

fi 18 „ 11. 1 58 10 Nov. 1921 6 Ian. 1922 1

Page 2: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

2 GAZETA OFICIALA No. 55

Page 3: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Nr.

cure

nt

No. 55 GAZETA OFICIALA 3

Page 4: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

4 GAZETA OFICIALĂ ' No. 55Nr.

cure

nnt

J u d e ţu l

Circumscripţia de

percepere •

Num

ărul

i com

unelo

r |

Nufrărul

comisiunilor

Tota

lul

zile

lor

i de

lucr

u §

L u c r e a z ă

No. Sediul dela pănă la

i

I

- :

5 ■!

!

Satu-mare

cu sediul

;C are il-M ari ;

III.Baia-Mare

(oraş) 1 Comisia I. 65 7 Nov. 1921 10 Ian. 1922

iv. Sanislău 13 Comisia I. 50 8 Nov. Î921 27 Dec. 1921

V. Moftinul-Mic 16 , Comisia I. 54 8 , „* 31 Dec. 1921

VI. Batiz

14

15

Comisia I. 50 9 Nov. 1921 28 Dec. 1911

„ II. 53 9w »» tt 31 „ „

VII. Arded 18 Comisia I. 64 10 Nov. 1921 19 Ian. 1922

VIII. Homorodul-de-jos 25 Comisia I. 65 10 8 „ 20 Ian. 1922

IX.

.

Seini 24 Comisia I. 65 10 „ „ 20 Ian. 1922

x. Şamcuta mare 27 Comisia I. 65 | 10 Nov. 1921 20 Ian. 1922

'■XL Satulung

10

15

Comisia I, 56 11 Nov. 1921 5 Ian. 1922

* 11. 54 11 „ „ 4 >> ,,

XII. Baia-sprie 20 Comisia I. 65 | 12 Nov. 1921 21 Ian. 1922

XIII. Oraşul-nou 16 Comisia I. 61 12 „ „■ 17 lan. 1922

XIV. Halmeu 15 Comisii I. 63 1 14 Nov. 1921 21 Ian. 1922

V

6

!

. !

Cujocua

cu sediul

C lu j

|

I. Cluj (oraş)

1

Comisia I. 70 3 Nov. 1921ll

15 Ian. 1922

„ II./

65

i

3 * „ 10 , „

» IU.

il

65 j 3 , „ 10 „ „

Ii.

III.

Cluj (oraş)

Apahida

„ iv. 60 3 » „ 10 * „

„ v. 60 3 „ „ 10 „ „

* VI. 60 3 * „ 10 „ *

» VII. 50 3 » „ 10 „ „

13

13

Cumisia I.% |

41

49

5 Nov. 1921 15 Dec. 1921

IV. j Crjjoc;ja

V. j Moda 1

Comisia I. 5 Nov. 1921 23 Dec. 1921

18 1Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922

Page 5: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Nr.

cnre

nt

No. 55

Judeţul

GAZETA OFICIALA

Circumscripţia

de percepere

Nr. Sediul

•— (UE G,5) 3H E3 O2 °

Numărul

comisiunilor'B 2— O

*03 ■§ ° O *-rJ H

L u c r e a z ă

dela pâna !a

Cojocna

cu sediul

Ciuj

VI. Sărmaş 16 Comisia I. 54

VII.Ormenişul-de-

câmpie 18 Comisia I. 59

!l v iii.

IX.

x .

Teaca

Gilău

Calota-mare

X!.

; x h .

XIII.

XIV.

x v .

Huiedin

Cuzăplac

Hida

Borşa

Nădăşel

19 Comisia I.

Comisia I.

11 II,

10 Comisia I.

10

U Comisia I.

15 II..

17 Comisia I,

18

20

11

11

Comisia I.

Comisia I.

Comisia I.

62

34

34

41

36

60

41

49

53

63

38

36

5 Nov. 1921 28 Dec. 1921

5 Nov. 1921 2 Ian. 1922

5 Nov. 1921 5 Ian. 1922

5 Nov. 192\ 8 Dec. 1921

5 Nov. 1921 8 Dec. 1921

5 Nov.$Î921 15 Dec. 1921

5 Nov. 1921 10 Dec. 1921

5 Nov. 1921 13 Ian, 1922

5 Nov. 1921 15 Dec. 1921

5 Nov. 1921 23 Dec. 1921

5 Nov. 1921

5 Nov, 1921

5 Nov. 1921

5 Nov. 1921

26 Dec. 1921

6 Ian. 1922

12 Dec. 1921

11 Dec. 1921

Solnoc-Dobâca

cu sediul

Dej

i i.

Dej (oraş)

12

15

De) (plasa)

14

10

III.

IV.

V.

Csharla (oraş şi plasă)

Iclodul*mare

Iieanda-mare

15

1112

18

i !L17

Comisia I. 60

II. 60

III. 60

Comisia I. 50

. II. 50

III. 50

IV. 50

Comisia I. 60

II. 50

Comisia I. 50

II. 50

Comisia I. 50

U.

111. 50

50

2 Nov. 1921 31 Dec. 1921

31

6 Nov. 1921

31

25 Dec. 1921

25

25

2 Nov. 1921 31 Dec. 1921

25

6 Nov. 1921

‘«T

25 Dec. 1921

25

6 Nov. 1921 25 Dec. 1921

25 „

25 „ „

Page 6: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

6 GAZETA OFICIALA No. 55

Page 7: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.
Page 8: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

8 GAZETA OFICIALĂ No. 55

ts<L>uS3 Judeţul

Circumscripţia de

percepere 'o3 rIm m

■ Numărul

comisiunilor

1 T

ota

lul

ziielo

|

de

luc

u - L u c r e a z ă

' £ No. Sediul6 | I 8

dela pănă Ia

IV.

.

Jernut

11 Comisia I. 47 7 Nov. 1921 23 Dec. 192!

!3 » II. 53.

7 n ft 29 „ 1*

Târna va-mf că

cu sediul \7 Hususău

17 Comisia I. 48 7 Nov. 1921 24 Dec. 1921

D ic io- S ân- m ărth i

V.

10 \ » IL 47 7 n *» 23 „

-

VI. Bachnea

13 Comisia I. 47 7 » * 23 * »

13 „ IL 45 7 M n 23 „ n

-

I.Făgăraş

1 Comisia I, 60 tO Nov. 1921 12 Ian. 1922

- \(oraş şi plasă)

18 „ II. 60 10 » ' n 12 * n

10

Făgăraş

*■ cu sediul

Făgăraş»

ii. JaŞi 16 Comisia I. 58 10 » n 6 „ n

i». Şercaia 18

i

Comisia I. 60 10 n » 12 » M

■ -IV. Zâmesti 15 Comisia I. 60 10 n n ' 13 „ ' n

V. Arpeşul-de-jos 18 Comisia I. 60 10 n n 12 * n

. - Comisia I. 61 1 Nov. 1921 31 Dec. 1921

I.Logoj

(oraş)1 „ II- 61 1 t i n 31 „ 1»

■„ HI. 70 1« M 16 Ian. 1922

II-Caransebeş

(oraş) 1 Comisia I. 70 1 Nov. 1921 16 Ian. 1921

-III. Balint j

16 , Comisia I. 66 1 Nov. 1921 5 Ian. 1921

11

Car«ş-Severin

cu sediul:

Lugoj

18 „ H. 70 1 n 16 >>

IV. 'Herendeşti |13 Comisia I. 70 5 Nov. 1921 19 Ian. 192i

* 16 „ H. 69 4 >> 18 „

V. Sacul | 23 Comisia I. 70 1 Nov. 1921 16 Ian. 1921

/ VI. Teregova1

20 Comisia I. 70 3 Nov. 1921 17 Ian. 1921

VII.Caransebeşul- |

nou j 19 Comisia I. 70 1 Nov. 1921 16 Ian. 1921

VIII. Obreja' J 20 Comisia I. 70 5 Nov. 1921 20 Ian. 1921

Page 9: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Nr.

cure

nt

No. 55 * GAZETA OFICIALĂ 9

Judeţul

Circumscripţia de

percepere

No. Sediul

■ O *-=2 c>5 gE I ^ s

Numărul

comunelor

-24>

§J3J2■S 43 0-0 H

L uvc r e a z ă

dela până la

Caraş-Severin

cn sediul

Lugoj.

IX. Oravjţa-montană 10 I Comisia I. 69 5 Nov...-1921/

X. Cacova

XI. Sasca-montană

XII.

XIII,

XIV.

XV.

XIV.

XVII

XVIII.;

XIX.

XX.

X x i.

Moldova-nouă

Reşiţa

Bocşa-montană

ZorIenţulrmare

20 î . Comisia I.

21

19

11

15

10

70 8 Nov. 1921

18 Ian. 1921

22 Ian. 1921

Comisia I. 70 •7 Nov. 1921 20 Ian. 1921

Comisia ; I. 68 10 Nov. 1921 22 Ian. 192Î

Comisia I. 70 5 Nov. 1921 19 Iad. 1921

70 5 Nov. 1921

Comisia 1. 57 9 Nov. 1921

îi. 69 4 Nov. 1921:

5 Ian. 1921

18

Comisia \. 68Jidovin

Făget

Curtea

Birchiş

Bozoviciu

18

19

2!

19

Mehadia

XXII Orşova

16

Comisia I, 70

' Comisia I. 68

Comisia 70

Comisia I, 70

Comisia I. 70

7 Nov. .1921 19 Ian. 1921

2 Nov. 1921 16 Ian. 1921

5 Njv..lS21 17 Ian. 1921

5 Nov. 1921

Comsia I. 61

19 Ian. 1921

7 Nov. 1921 21 Ian. 1921

l Nov; 1921 16 Ian. 1921

4 Nov. 1921 31. lan. 1921

Ciuc

12 cu sediul .

Miercurea Ciuc

Miercurea-Ciuc ____(oraş) Comisia I.

II. _ Gheorgheni Comisia I.

III. Tulgheş

IV. Ditrâu îl

V. Frumoasa 12

VI. Sumuleu 17

VII. Sâif-Mârtin 16

Corni; ia I.

45

62

54

•Comisia I.■ ! N

Comisia I.

Comisia I.

Comisia I.

71

67

73

7 Nov. 192!

5 Nov. 1921

8 Nov. 1925

7 Nev. 1921

8 Nov. 1921

8 Nov. 1921

8 Nov. 1921

21 Dec. 1921

5 Ian. .1921

31 Dec. 1921

16 Ian. 1922

17' Ian. 1922

23 Ian. 1922

19 lan. 1921

Page 10: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

10 GAZETA OFICIALĂ

cure

nt

J u d e ţu lX .

Circumscripţia !

da percepere

v<O-5*4)iS 3

‘ Numărul

comisiunilor

S4>N 2 _• o

L u c r e a z ă'' '

cz Nr. Sediul

c 6 = oz °

o-g oîr_ - dela , pănă la

' ' • . 'i: ' : ‘ ' ' I.Odorheiul- - sâcuiesc (oraş)

1 > Comisia I. 50 7 Nov. 1921 26 Dec. 1921

* • . -- Comisia Ii. > 50 7 Nov. 1921 26 Dec*- 1921

.

ii:j

Beclean

7 Comisia 1. 38 7 Nov. 1921 14 Dec. 1921

■ - .14; Comisia II. 44 ZNov. 1921 20 Dec. 1921

iii. Bogdan

19 Comisia I. 58 8 Nov. 1921 6 Ian. 1921.

13

Odorheiu

cu sediul12'* •

^ Comisia 11. 43 8 Nov. 1921 20 Dec. 1921

Odorheiul-

sacuiesc

\ .

10 Comisia I. 51 7 Nov. 1921 27 Dec. 1921

IV. Cristur 16 Comisia II. 50 9 Nov. 1921 28 Dec. 1921

i 13 " Comisia, II'. 48 9 Nov. 192! 26 Dec. 1921

V . Ociand

*15- Comisia I. 63 .8 Nov. 1921 ' 13 Ian. 1922

16 Comisia I!. 54 7 Nov. 1921 30 Dec.' 1921

« •VI. Praîd 13 Comica J . 62 9 Nov. 1921. 13 Ian., 1922

v' '

^1.Oradea-Mare

Comisia I. 6° 7 Nov. 1921 12 Ian. 1922

(oraş)

1

» 11. 60 ' 7 Nov. 1921 12 Ian. 1922

ILOradea Mare

„ III. 60 • 7 Nov. 1921r'

12 Ian. 1922.t

, (oraş)

» lV* 60 7 Nov. 1-921 12 Ian. 1922

.Bîhor

cu sediul

Oradea-mare

III. Aieşd

14 Comisia I. . 57 7 Nov. 1921 ■ 5 Ian. 1922

14 I7 Comisia 11. 58 8 Nov. 1921 6 Ian. 1922

—-Vacb-— — 19 Comisia II. 70 9 Nov. .1921 .25 Ian. 1922

- .- ■

. /1 Comisia I. 30 8 Nov. 1921 7 -Dec. 1922

IV, Beiuş21

Comisia II. < 70 9 Nov. 1921 25 Ian. 1922

-Î9 Comisia III. 69 ÎO Nov. 1921 26 Ian. 1922

1•

— - Comisia IV. — — W(■ --

Page 11: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Nr.

cufe

nt

No. 55 GAZETA OFICIALA l î

Judeţul

Circumscripţia de

percepere jcj'v B g3 2'

Numărul

coraisiuniîor ••

u03513 3

— O 3 3

L 11c r e a z ă

Nr. Sediul 2 8

I "O-o£-4 ‘ . dela -■ ■ pănă ia '

VI. . Remetea. 21 Comisia I ; . 70 11 Nov. 1921 28 Ian. .1922

VII. Bdiu

\

15. Comisia 1.r ' : ■

56 17 „ » 21 Iaa. 1922

~-\8

*

11. .65 | 18 » 30 Iarj. 1922

. ; - 17 Comisia I. 51 I 15 „ » 12 Ian. 1922 :

Vili. Ceica S4.: w II. - 47 i e . „ ‘ » 4 Ian. 1922

18 », hi. '66 . '7 » n ■ 30 Ian. 1922 y" - K •

IX.

O •,

ÎMscopia ' 14 Comisia I. -• 70_ 8 Nov. 1921 25 Ian. 1922

X. Sân Mait n !6 Comisia I. 55 „ 9 Nov. 1921 5 Ian. 1922

XI. Tileagd 16 Comis’ă I. 70 10 Nov, 1921 27 Ian. 1922

XII. Marghita

1 ’ *

15 Comsia,I. 56 10 Nov.1921 12 lan.!

1922

M . . v n . 70’ î 1 Nov. 192 r 28 Ian. 1922

XIII. : Suplac

i6 Comisia I. 69‘

12 Nov. 1921. 27 Ian. 1922

„ ' . . H . ' ■ — — . — '

XIV. -Valea-Mihai 8

Comisia I.

. _ \

70 13 Nov. 1921 30 'Ian. 1922/

XV, Sâlacea ' • - . 5

XVI. Sălard

10 Comisia I. 47 15 Nov. 1921 3 Ian. 1922

! 8 „ -IL 62 16 Nov. ■1921.' -25 Ian. 1922 ;

XVII. Salonta

1 Comisia I 30 13 Nov. 1921 12 Dec. 1921 f

9„ ii- 70 12 Nov. 1921 29 Ian. 1922'

XVIII. Ce f a 11 Comisia I. 63'il

14 Nov. 1921 24 Ian. 1922

XIX. . Sechelhiti - 1

Comisia I.

70 ■ 1.4. Nov 1921 30 Ian

p 1

1922

XX. Diosâ^- 13

Bihor

14 cu sediul

Oradea-mare

Page 12: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.
Page 13: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

No. 55 GAZETA OFICIALA 13cu

rent

Judeţul

Circumscripţia

de percepere •fca -2 —. 0)

>5 §

Numărul

coniisiuuiior

ktJD5 '’n 2

u 3 3

L u c r e a z ă

ui2 Nr. Sediul

I g 03J3 4)tS"0 dela până la

II. Turnişor 16 Comisia I. ,61 9 Nov. 1921 12 Ian. 1922

III. Tălmaciu

7 Comisia I. 50 ' 9 Nov. 1921 28 Dec. 1921

8 „ ' H, 52 9 30 „

16

Sibiiu

cu sediul:

Sibiiu

IV. Noerich 15 Comisia I. 58 9 Nov. 1921 5 Ian. 1922

V. Sălişte 11 Comisia 1. 52 9 Nov. 1921 30 Dec. 1921

VI. Miercurea ' 13 Comisia I. 57 9 Nov. 1921 4 lan. 1922

VII. Sebeşul-Săsesc

3 Comisia I, 50 9 Nov. 1921 28 Dec. 1921

13 „ H. 55 9 „ „ 2 lan. 1922

>I. Sighstul-Mara-

1

Comisia I. 70 7 Nov. 1921 16 Ian. 1922

; - ^murăşului (oraş)

„ II. 70 7 „ „ 16 ,,

II Câmpulung 8

Comisia I. 46 7 Nov. 1921 23 Dec. 1921

MdramurăşIII. Crăcinueşti 5

17

cu sediul:

Sighetul- IV. Poienile de sub minte

5

MaramurăşuluiV. Viscul de sus 2 Comisia I. 58 7 Nov. 1921 4 Ian. 1922

VI. Borşa1

2

VII. Rozavlea 13 Comisia I. 50 7 Nov. 1921 27 Dec. 1921

VIII. Ocna-Şugătag 20 Comisia 1. 61 7 Nov. 1921 7 Ian. 1921\

!Comisia I. 52 4 Nov. 1921 25 Dec. 1921

I. Sighişoara(oraş)

j. 1 „ II. 52 4 ■ >i » 25 „ n

18

Târnava* Mare

cu sediul: !1

„ III. 52 4 n ii 25 „ „

Sighişoara

II. Mediaş (oraş) 1

Comisia I. 52 7 Nov. 1921 J 28 Dec. 1921

„ II. 52 .7 n o | 28' „

Page 14: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

u GAZETA OFICIALĂ No. 55

GQJc,3 Judeţul

Circumscripţia de

percepere

Num

ărul

I com

unelo

r 1

NumărulcomisiunHpr

wWN SO 3 3

L u c r e a z ă

•w»z,

■Nr. Sediul

03 " £ ft, 0 .r" dela până la

- .■

Iii. Şeica-Mare

16 Comisia I.■ ■ ■ . ■■■' ■■■..

52 7 Nov. 1921 28 Dec. 1921

A18 V. H. 56 7 - 1 lan. 1922

' ' IV. Agnita 15 Comisia I. 56- 7 Nov. 1921 1 Ian. 1922

18

Tarnava-mate

cu secfaiul:Sasch'z

16 Comisia I, ~ 56 7 Nov. 1921 1 Ian. 1922

Sighişoara. ■ *

V.

17 - . H . -55 7 „ 31 Dec. 1921

VI. Cincul-mare 15 Comisia l. 54 7 Nov. 1921 30 Dec. 1921

*

VII. Rupea

15 Comisia I. 53 7 Nov. 1921 .27 Dec. 1921

/ 11 „ H. 53 7 , „ I» 2 7 ”

! ' Comisia I, 70 5 Nov. 1921 19 Ian. 1921

; . i

I.Târgul-Murăş

(oraş)

,

1

70 5 „ >> 19 „ h

' \ . 1

i •

> HI. 70 5 „ M 19 ” 9)

f. . 'i

. i- i.* iv. 70 • 5 „ >> ! 19

.n

' 8'! Comisia I, 46 7 Nov.!j ■

1921 | 22 Dec. 1921

H. Erneul-mare 15 \ * II. 45 7 ” 21 „ >>

Murăş-Turda

cu sechiuî:

Târgul-Murăş.

. 11 | . ui. 42 7 „ ti 18 „ î>

19 j

ni. Band

*

9 Comisia I. 44 7 Nov. 1921 20 Dec. 1921

-11 „ H. 42 7 .»

18 „ a

IV. Oaia

15 Comisia I. 47 7 Nov. 1921 23 Dec. 1921

•15 „ II. 46 7 „ \n 22 „ II

V.Sân-Georgiu-

10 Comisia I. 46 7 'Nov. 1921 22 Dec. 1921

Rădureni8 „ H. 47 7 „ 23 „ 1»

-

VL Miercurea-Niraj

20 Comisia I. 48 7 Nov. 1921 24 Dec. 1921

1! 16 „ II. 47 7 ’• M . 23 „ »>

Page 15: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

No. 55 GAZETA OFICIALĂ

J.

:ure

nt

Judeţul

Circumscripţia de

percepere

UiJD

— "o 3 C Numărul

comisiunilor

uOO

N gO

3 3

L u c r e a z ă

U2 No. Sediul

E £3 O 2

<0-£ 4) g - 0 dela până la

VII. Gfurghiu

17 Comisia I. 48 7 Nov. 1921 24 Oec. 1921

11 „ 11. 48 7 , , 24 „

Murăş Turda

cu sediul:.

Târgul-Murăş

vin. Reghin

1 Comisia 1. 70 7 Nov. 1921 21 Ian. 1922

19 13 » II. 47 7 >, ii 23 Dec. 1921

IX. Reghin-sat Î2✓

Comisia I. 48 7 Nov. 1921 24 Dec. 1921

X. Topliţa

11 Comisia I. 48 7 Nov. 1921 . 24 Dec. 1921

2 „ II. ' 48 7 „ - „ 24 „ „

Comisia 1. 70 6 Nov. 1921 20 Ian. 1922 ,

i. Timişoara (oraş)

Comisia Ii. 70 6 Nov. 1921 20 Ian. 1922

Comisia 111. 70 .6 Nov.1921 20 Ian. 1922

- .■ Comisia IV. 70 6 Nov. 1921 20 Ian. 1922

1 Comisia V. 70 6 Nov. 1021 20 Ian. 1922

*- Comisia IV. 70i

6 Nov, 1921 20 Ian. 1922

Timîş-Torontal

cu sediul

Timişoara

ii. Timişoara (oraş)

" 1......... ' --- 1

Comisia’ VII..

170 6 Nov. 1921 20 Ian. 1922

20 Comisia VIU. 70! ,

6 Nov. 192 î 20 Ian. 1922

Comisia IX' 70 6 Nov. 1921 20 Ian. 1922

iii. Său-Miclănşalmare

' - -

Comisia 1. 24 Ian. 1922.j •

IV.Besinova-veche (fâră Nereu şl

Tomnatic)

9 70 10 Nov. 1921

V. Comlăuş 9

Comisia 1. 70 10 Nov. 1921 24 lan. 1922VI. Biled şi comunele

Nereu şi Cetad7

VI/. Periamuş 5

Comisia 1.VIII. Pesac şi comuna

Tomnatic7

70 10 Nov. 1921 24 Ian. 1922.

/

Page 16: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

16 GAZETA OFICIALA. . No.~ 55

Page 17: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Nr. 55 GAZETA OFICIALĂ 17

> —

cZJl~3 Judejul

Circumscripţia

de percepere

,u>O— 4) Numărul -

comisiunilor

JsJJ

N 2— O 3 3

L u c r e a z ă I

*■ ! Nr. Sediul .B b § °

z °■§« dela pâcă la

IV. Ludoşul-de-Murăş

15 Comisia I. 55 7 Nov. 1921 31 Dec. 1921

V. Diieul-român - 14 Comisia I. 44 7 Nov. 1921 20 Dec. 1921

21

Turda-Arieş

cu 9ediuî

Turda

VI. Vinţul- de-sus i9 Comisia I. 63 7 N .V . 192i 12 Ian.1922

VII. Iara-de-jos 23 Comisia I. 72 7 Nov. 1921 .22 Ian. 1922

vili Trăscău 23 Comisia I. 75 7 Ndv. 1921 ' 28 Ian. 1922

IX. Câmpeni >0 Comisia I. 45 7 Nov. 1921 2! Dec. 1921

■ ;/ I. z a l ă u 1 Comisia I. 70 4 Nov. 1921 18 Ian. 1922

II. Şimlenl-SUvaniei(oraş)

1 Comisia I. 70 4 Nov. 1921 18 Ian. 1922

III. Treilea 25 Comisia I. 70 7 Nov. 192} * 21 Ian. 1922

• IV. Jibău 17 Comisia I. 65 7 Nov. 1921 16 Ian. 1922

- V. Someş-Odorhsiu 23 Comisia I. 66 7 Nov. 1921 17 Ian. 1922

'’

"vi. CehuUSiivaniei 22 Comisia I. 70 7 Nov. 1921 21 Ian., 1922

Sălaj

cu sediul

Zălau

VII. Băseşti 21 Comisia I 70 7 Nov. 1921 21 Ian. 1922

22VIiî.

• ■ .

Borla 20 Comisia I. 63 7 Nov. 1921 12 Ian.; 1922

- . IX. Sârmăşag 19 'Comisia I. 67 7 Nov. 1923 18 Ian. 1922

X. Tăşnad 18 Comisia I. 70 7 Nov. 1921 21 Ian. 1922

XI. Santău 19 Comisia I. 67 7 Nov. 192 r 18 Ian. 1922

. XII. Naşfalău 18 Comisia 1. 68 7 Nov. 1921 19 Ian. 1922

XIII. Crasna 17 Comisia I. 69 7 Nov.; 1921 20 Ian. 1922

XIV. Cizer

'

20 Comisia I.. 69 7 Nov. 1921 20 Ian. 1922

Director general :

C. SimionescuSubdirector general:

Dr. Oh. Ciuta

Page 18: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

18 V GAZETA OFICIALĂ Nr. 55 s

Ministerul de Interne. — Direcloratul general din' Cluj.

Com unicat

Cu numărul de faţă se trimite indexul Ga­zetei Oficiale din 1919. Toati autorităţile pen­dinte de directoratul internelor sunt invitate a lega acum colecţia Gazetei, la care se refere indexul.

Cluj, 30 Octomvrie 1921.

Directoratul: Dr. O am.

PARTE NEOFICIAL A. .

Anunţuri judiciare.

. Judecătoria de ocol Cohalm■ '

Publicaţie.

Judecătoria de dcol din Cohalm publică, că pentru următorul act afirmative pierdut: Libsl de depunere emis de ^Economia" cassă de împrumut şi păstrare so­cietate pe acţiuni pe numele Iui Iulianu Toancea Nr. 33, care s’a eliberat despre 1000 lei depunere sub Reg. III. Pag. 413. Nr. 2826, Ia cererea lui Iulianu Toancea

' Nr. 33 locuitor în Palas, a pus în curgere procedura pentru nimicirea susamintitului act. — Prin urrnare re- cearcă pe posesorul actului, ca în termin de un an socotit deia a treia publicare a acestei publicaţiunl * în Gazsta Oficială, să-l predeie judecătoriei, căci la caz contrar judecătoria, după trecerea terminului fixat şi la cererea înoita a patentului, îi va declara de nimicit. —■ Cohalm, Ia 1 Septemvrie 1920. Dr. Wk6 m. p.( judec.'

Nr. 1550-1920. 1310/1 1—3

Publicaţie.

Judecătoria de ocol din Cohalm publică, că pentru

următorul act afirmative pierdut: Libei de depunere

emis de „Repser Spar- und Vorschussverein Actlen-

gesellschaft" (Kdhalmi takar^k £s el<5Iegez£si egylet

r£szvdnytârsasâg) pe numele lui Iustina Moise Vatav

locuitor în Matias, care s’a eliberat despre 8000 lei

depunere sub Nr. S. 2205, la cererea lui Gheorghe 1.

Surdila, locuitor în Matias Nr. 82, a pus în curgere

procedura pentru nimicirea susamintitului act. — Prin

urmare recearcă pe posesorul actului, ca în termin de

un an socotit dela a treia publicare a acestei publica-

ţluni în Gazeta Oficială, să-l predeie judecătoriei, căci

la caz contrar judecătoria, după trecerea terminului fi­

xat şi ia cererea înoită a petentului, îl va declara de

nimicit. — Cohalm, la 16. Aprilie 1921, Dr.Miko m.p,,

judecător.

Nr. 518— 1921 1309/2 1-3

Tribunalul Braşov-

Publicoţiune.

Tribunalul Braşov aduce la cunoştinţă generală, că în urma cererii înaintată din partea lui Mlhaii PdcsI minor în baza § lui 748 a legii I. din 191J, cu ziua de azi a început procedura pentru constatarea morţii Iui Ignâcz Pdcsi fost locuitor în Toria, jud. Treiscaune, care afirmativ în primăvara anului 1917 a murit în co­

muna Fundătură, judeţul Huşi, şi deleagă de curator al absentului pa advocatul dr. F. jeckel din loc.

Tribunalul învită pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă, că dispărutul ar fi în viaţă, să în- cunoşţînţeze despre aceasta tribunalul sau . pe curatorul lui, totodată să comunice şi datele acelea, din cari s’ar putea stabili, că dispărutul e în viaţă, cunoscând că în caz contrar tribunalul după espirarea celor trei luni so­cotite deia ziua ce a urmat inserării a treia în Gazeta Oficială, conform rezultatului procedurii de probare, va pronunţa pe cale judecătorească faptul morţii. — Bra­şov, ia 25 Iunie 1921. Dr. fahn m. p., preş. de senat.

Nr, C. 2895—921, 1846 2—3

Fublicaţione.Tribunalul Braşov aduce Ia cunoştinţă generală,

că în urma cererei înaintată din partea lui Pavel Mateiu Chiţia în baza § iui 740 a legii I. din anul 1911, cu ziua de azi a început procedura pentru constatarea morţii lui Petru Mateiu Chiţia fost locuitor în Lupşa, judeţul Fă- găraş, care afirmativ a murit în America de Nord In oraşul Garry Indiana Washington Street în ziua de 15 Ianuarie î 917 şi deleagă de curator al absentului pe dr. Alexandru Străvoiu advocat în Braşov. .

Tribunalul învită pe dispărutpl şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă, că dispărutul ar fl în viaţă să încu-. noştiriţeze despre aceasta tribunalul sau pe curatorul Iui, totodată să comunice şi datele acetea, din care s’ar pu* tea stabili, că dispărutul e îa viaţă, cunoscând că în caz contrar tribunalul după espirarea alor trei luni soco­tite dela ziua ce a urmat inserării a treia în Gazeta Oficială, conform rezultatului procedurei de probare, va pronunţa pe cale judecătorească faptul morţii — Bra­şov, la 5 August 1921. Dr. fahn m. p., preş. de senat.

Nr. C. 3555—921. 2938 2—3

Publicaţiune. .Tribunalul Braşov în urma cererei reclamantei

Bertha Vass, reprezentată prin advocatul Ioan Maxim, în baza §-lui 77, lltera b), art. de lege XXXI din 1894, provoacă pa pârâtul Ioan Vass, cu domiciliul necunoscut, ca să restituie convieţuirea conjugală bazată pe căsăto­ria încheiată la 14 Decemvrie 1910 înaintea ofiţerului stării civile din Arad, şl anume în decurs de un an dela ziua următoarea apariţiei acestei publicaţiunl în Gazeta Ofi­cială, căci la caz contrar tribunalul va decide asupra divorţului în urma cererei reclamantei.

Mai departe îl provoacă să aducă Ia cunoştinţă tribunalului domiciliul său, căci în caz contrar în procesul de divorţ va fi reprezentat de curatorul numit, Dr. Const. Moga, advocat în Braşov. — Braşov, la 10 Septemvrie 1921. Issekutz m. p., judecător.

Nr. 3961— 1921 civ.____________ 2943 3~3

Tribunalul Alba-lulia.

Publicatiune.Tribunalul Alba-lulia în urma cererei petentei Mar­

gareta Lăszlâ domiciliată în Alba-lulia în virtutea art. 77,-pct. b) din legea XXXI din anul 1894, învită pe Pavel Hemlgzi cu domiciliul necunoscut, ca să restabi­lească cu soţia sa Margareta LăszI6 convieţuirea conju­gală bazată pe căsătoria încheiată la 12 Octomvrie 1913 înaintea ofiţerului stării civile din Alba-lulia în termen de un an, socotit dela a doua publicare în Gazeta Ofi­cială, căci în caz contrar tribunalul în urma acţlunei pe­tentului, va hotărî asupra desfacerii căsătoriei.

II învită mal departe să incunoştinţeze tribunalul despre domiciliul său, căci în caz contrar în procesul de

Page 19: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

Nr. 55 GAZETA OFICIALA 19

divorţ ce’l va, intenta petentă, fără de a mai fi citat prin publicaţie/ îl va reprezenta curatorul acunţ numit, advocatul dr. Ath3nasiu Mirza din Alba-Iulia. — Alba- Iulia, la 24 August 1921. Dr. Nestor m. p , judecătorde tribunal,

Nr. 1176—1921. 4497 2 -2

Tribunalul Sibiiu,'

. Publicajiune. ,- , Tribunalul aduce Ia cunoştinţă, că îa urma cererei înaintată din partea lui Rusallna Blaga locuitoare în Pi­anul de sus pe baza § -lui 733 al art. da lege I. din anul 1911, a introdus în ziua de azi procedura pentru cazul concret de moarte, pentru constatarea faptului da mort a lui Simion Crăciun fost locuitor în comuna Pianul de sus şi care a plecat pe câmpul de luptă ca soldat în anul 1915 luna Maiu. In toamna anului 1915 a picat în captivitate rusească, unde bolnavindu-se grav, a murit

oraşul Josefia gub. Ecâterinoslava — (Rusia). Numeşte ca tuturor pe seama dispărutului pe Dr. Pompiliu Isac advocat, locuitor în Sibiiu.

Tribunalul provoacă pa dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă, că dispărutul încă trăieşte, sâ înştiin­ţeze despre faptul acesta judecătoria sau curatorui, tot­odată să comunice şi datele acelea, din cari se poate constata faptul acela, că dispărutul trăieşte, pentrucă la caz contrar judecătoria după trecerea alor trei luni dela publicarea acestei publicaţiuni a treiaoară în Gazeta Oficială, va constata faptul de mort pe cale judecătore­ască. — Sibiiu, la 16 August 1921. //. /. Iliescu m, p., preş. de senat.

No. C. 1106-1921. 4676 3—3

Tribunalul Ibaşfalău.

Publicaţiune.

Tribunalui Ibaşfâlău, ca instanţă de faliment, în cauză de faliment în contra firmei înregistrată,„Laad- wirtschaftliche Tonindustrie Daniel.. Bretter et Comp." comunică, având în vedere, că curatorul de massă Dr. Dumitru Popp fost advocat în Mediaş, a încetat din viaţă, a dînumit pe Dr. Dionisie Roman advocat în Mediaş, ca curator de massă. — Ibaşfâlău, ,1a 7. Oc­tombrie 1921. Vaszika m. p„ prez. de senat.

Fal. 1952/21— 1921. 7323 2—3

Tribunalul Satu-Mare.

Publicaţiune.

Tribunalul Satu-mare aduce Ia cunoştinţă publică, că în ziua de azi a iudicat procedura pentru declararea decesului afirmative dispărutului Ştefan Boroştean junior, din Careii-Mari.

Tribunalul somează pe dispărut şi pe toţi, ca să înştiinţeze judecătoria despre aflarea în viaţă a dispăru­tului; căci în caz contrar îl va declara de mort judecă­toreşte pe dispărut. — Satu-mare, la 16 Iunie 1921. Csopey Ioan m. p,f consilier,

C. 974-1921/2. 7498 3-3

Publicaţinne.Tribunalul Satu-mare aduce la cunnoştlnţă publică,

că în urma cererei înaintate în baza punctului 3 al art. 743 din legea 1:1911, ds către soţia lui Paul Mihai născ. Kopcea Eudochia, domiciliată în Batard, în ziua de azi a intentat procedura pentru declararea decesului afirmative dispărutului Paul Mihai, fost locuitor în Ba- tarci, şl pe seama dispărutului a orânduit de curator

pe advocatul Dr. Borgida Ludovic junior, domiciliat în Satu-mare. , '

Tribunalul somează pe dispărut şi pe toţi acela, cari au cunoştinţă despre afiarea în viaţă a dispărutului, ca să încunoştiinţeze judecătoria sau pe curatorul cauzei daspre aflarea în viaţă a dispărutului, totodată să comu­nice şi datele din cari se poate stabili aflarea î i viaţă a dispărutului, căci în caz contrar judecătoria după tre­cerea termenului de un an socotit dela ziua următoare a 3-a inserări în Gazeta Oficială a publicaţiunii prezente, îl va declara mort judecătoreşte pe dispărutul. — Satu- mare, la 28 Iunnie 1921. Csopey Ioan m. p., consilier.

Nr. C. 2829—1921. 850 3—3

Tribunalul Arad.

Publicaţiune.

Tribunalul Arad aduce la cunoştinţă, că în urma cererei înaintate în baza § Iui 748 din legea I. anul 1911 de Josana Coloja' născ. George Drăgan, a pornit pro­cedura spre constatarea morţii Iui George Drăgan, şi a numit de cmator pentru defunctul afirmativ pe Dr. Iuliu Borneaş, adv. din Arad.

Tribunalul provoacă pe dispărutul şi pe toţi acela cari au cunoştinţă despre faptul că dispărutul este în viaţă, să avizeze despre aceasta tribunalul ori pe curator, totodată să comunice datele din cari se poate constata faptul că dispărutul trăieşte, la caz contrar tribunalul va constata în terminul de 3 luni după ce această puclica- ţiune a apărut în Gazeta Oficială, că George'Drăgan a încetat din viaţă. — Arad, la 10 August 1921. Dr. Po- povics m. p., jud.

Nr. C. 4418-1921. 1606 3-3

Tribunalul Dej-

Edict.

Tribunalul Dej publică, că . în urma cererii înaintată în baza § lui 748 al art. de lege I din anul 1911 de petentă soţia Iul Ioan Nechita născută Todorica Ungureş domiciliată în Solomon, în ziua de azi a întrodus pro­cedura pentru declararea de mort a afirmative dispăru­tului Ioan Nechita fost locuitor în Solomon şi pe seama dispărutului a denumit de curator pe Dr. Leopold Vajda advocat în Dej.

. Tribunalul provoacă pe dispărutal şl pe toţi aceia, cari au cunoştinţă despre împrejurarea, că dispărutul e în viaţă, ca să Înştiinţeze aceasta tribunalului sau cura­torului, totodată să comunice datele, pe baza cărora se poate constata existenţa în viaţă a dispărutului, căci la caz contrar după terminul de trei luni, socotit dela ziua, ce urmează xlupă publicarea a treiaoră a acestui edict în Gazeta Oficială, tribunalul pe dispărutul îl va declara de mort. — Dej, Ia 4 Iunie 1921. Dr. ioan Carian m. p., judecător.

Nr. C. 1. 821/3-1921. __________ 4569 3-3

Tribunalul Odorheiu•

Publicaţiune.Tribunalul Odorheiu aduce la cunoştinţă generală,

că în urma cererei înaintate din partea soţiei lui Ştefan Fazecas născ. Ana Egei locuitoare în Ege in baza §-lui 748 a legii I. din 1911, cu ziua de azi a început proce- duru pentru constatarea morţii lui Ştefan Fazecas născ. a U Ian. 1881, fost locuitor în Lfivete, care afirmativa murit la 8 Mai 1916 în Rusia în lagărul Cenikarakorskaja şi deleagă ca curator al absentului pe adv. Dr. Adalbert BaczG din Odorheiu.

Page 20: Cluj, 31 Octomvrie 1921. GAZETA# OFICIALĂdspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64724/1/...GAZETA# OFICIALĂ A COMISIUNBÎ ... Cumisia I. 59 5 Nov. 1921 2 Ian. 1922. Nr. cnrent No.

20

\ V

GAZETA OFICIALA Nr. 55

Tribunalui învită pe dispărutul şi toţi aceia, cari au cunoşiinţă, că dispărutul ar fi în viaţă, să încutioştinţeze despre aceasta tribunalul sau pe curatorul lui, totdeodată să comunice şi datele dia cari s’ar putea stabili, că dispărutul e în viaţă, cunoscând, că în caz contrar tri­bunalul după trecerea alor 3 lui socotite dela ziu ce a urmat inserării a treia oară în Gazeta Oficială, conform rezultatului proceduri de probare, va pronunţa pe cale judecătorească faptul morţii, — Odorheiu, la 9 Aprilie1920. Dr Miksa Glosz m. p., jud. la tribunal.

No. P. 104/1 — S919. 47)6 3—3'

Publicaţiune»Tribunalul Odorheiu aduce la cunoştinţă generală,

că în urma cererei înaintate din partea soţiei lui Alexandru Szâbd născ. Marta Marton şi Rosălia Marton locuitori în H. Remete, în baza §-lui 748 a legii I. din 1911, cu ziua de azi a început procedura pentru constatarea morţii lui Balint Mârton fost soldat în reg. 24 de honvezi lo­cuitor în Homorod-Remete, care afirmativ a murit la 18 Mai 1915 în atacul de lângă fluviul Strjj şi deleagă ca curator al absentului pa adv Dr. Adalbert Baczâ din Odorheiu.

Tribunalui învită pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă, că dispărutul ar fi în viaţă, să încu- noştinţeze despre aceasta tribunalul sau pe curatorul lui, totdeodată să comunice şi datele din cari s’ar putea stabili, că dispărutul e î«i viaţă, cunoscând că în caz contrar tribunalul după trecerea a aior 3 luni socotite dela ziua ce a urmat inserării a /treia oară în Gazeta Oficială, conîornf resultatului procedurei de probare, va pronunţa pe cale judecătorească faptul morţii.— -Odor­heiu, la 9 Aprilie 1920. Dr. Miksa Glosz m. p., jud. la tribunal. No. P. 33/2— 1919. 4715 3—3

Tribunalul Caransebeş. ,

Fuhllc&tiur e.Tribunalul Caransebeş publică, că în urma cererei

înaintate din partea petentei Ana Moisescu născ. Bistrian, domiciliată în Glimboca şi reprezentată prin advocatul Dr. Emeric Lukâcs, în bâza §-ior 733 p. 3 şi 748 alin.3 al legii I. dia* 1911, cu ziua de azi a început proce­dura pentru constatarea morţii lui Petru Moisescu, fost domiciliat în Glimboca, care afirmative pe frontul ita­lian ia Doberdo, la 22 Oct. 1915 fiind lovit de un plumb italian a căzut, şi pentru dispărutul denumeşte de cura­tor pe Dr. George Drăgan, advocat în Caransebeş.

Tribunalul provoacă pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă că dispărutul ar fi în viaţă, să avi­zeze tribunalul sau, pe curatorul, să comunice şi datele acelea din cari se poate constata că dispărutul ar fi în viaţă, pentrucă în caz contrar tribunalul după expi­rarea celor trei luni computate dela ziua inserării a treia oară în Gazeta Oficială a acestei publicaţiuni, va declara pe dispărutul de mort. — Caransebeş, la 21 Decemvrie 1920. Dr. Handler m. p., judecător.

Nr. 918 Civ. 1921, 2715 3—3

Publicaţiune Tribunnlul Caransebeş publică că în urma cererei

înaintate din partea lui Ignaţie Peiescu domiciliat în Lugoj reprezentat prin advocatul Dr. Iosif Buhape baza §§-ilor 733 p. l .a legii I. din anul 1911 cu ziua de azia.început procedura pentru constatarea morţii Măriei Nlagul născ. în Caransebeş Ia 4 Martie 1859 fost do­miciliat în Caransebeş şi ulterior în Orşova, care afir­mative în anul 1882 a plecat dela Orşova la un Ioc necunoscut şi pentru dispărutul numeşte de curator pe Florea Bozgan advocat în Caransebeş. / c u i

Tribunalul provoacă pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă că dispărutul ar fi în viaţă să avizeze tribunalul ori pe curatorul, să comunice şi datele acelea din care se poate constata ca dispărutul ar fi în viaţă, pentrucă în caz contrar tribunalul după expirarea celor trei luni computate dala ziua ce a urmat înserării a treia­oară în Gazeta Oficială a acestei anunţ, va declara pe dispărutul de mort.— - Caransebeş, la 1 Iunie 1921. Dr. Rudolf Handler m. p., consilier.

Nr. 218-1921. C. _____ 383 2-3

Publicaţiune.Tribunalul Caransebeş publică că în . urma cererei

înaintate din partea lui Igaatie Peiescu domiciliat în Lugoj, reprezentat prin advocatul Dr. Iosif Buha pe baza §§ ilor 733 p. 1. a legii I. din anul 1911 cu ziua de

1 azi a început procedura pentru constatarea morţii lui Ion Niagul născ. în Orşova la 15 Maiu 1882, fost do­miciliat în Orşova care afirmative în anul 1882 a plecat dela Orşova la un loc necunoscut şi pentru dispărutul numeşte de curator pe Florea Bozgan advocat în Caransebeş.

Tribunalul provoacă ps dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă, că dispărutul ar fi in viaţă să avizeze tribunalul ori pe curatorul, totodbtă să comunice şi datele acelea din care sa poate constată că dispărutul ar fi în viată, pentrucă în caz coGtrar tribunalul după expirarea celor trei luni computate dela ziua ce a urmat înserării a treiaoară în Gazeta Oficială a acestei publi* caţiuni, va declara pe dispărutul de mort. — Caran­sebeş, la 1 Iunie 1921. Dr. Rudolf Handler m. p,, consilier.

Nr. 245—1921. 384 2-3

•'-Registrul, firmelor.Emil Balajti, comerciant din Timişoara, roagă în­

registrarea firmei sale.

Ordonanţă:

Se ordonă inscripţia următoarei firme în registrul de firme individuale:

Emil Balajti, ungureşte Balajil Emil, cu sediul în Timişoara. Sa ocupă cu întreprinderi comerciala pentru expediţie, transportare şi îomagazinare. — Timişoara, Ia 31 Iulie 1921. Dr. Pavlovici m. p., cons. la C. de Apel.* Nr. Fi 620—1921. 7617 1-1

Anunţuri particulare.Publicaţiune.

Aducem la cunoştinţă interesenţilor (minelor, uzinelor şi inştituţiilor Statului) ca şi tuturor intreprinderilor industriale, că ne găsim în stare de a putea furniza cn preţurile cele mal favorabile şi în permanenţă din de­pozitele noastre toate feluri de uleuri de uns maşini, unsoare tovotă (vaselină) ca şi toate articole tehnice. Geamuri în toate dimensiunile, toate instrumentele de măsurat etc. din cari susţinem totdeauna stocuri mari în depozit.

Deci cu onoare ne recomandăm pentru cazul d« nevoe şi trimitem la dorinţă tarifele noastre în limba română, germană şi maghiară.

DEPARTAMENTUL MAŞINILOR:

Sibiiu . . . . . Strada Sării Nr. 22.Sighişoara . . Strada Baier Nr. 47.

1879 14-20

Tiparul tipografiei Lapkiadâ S. A. Cluj. "Redactor responzabi'l: Dr.'LudOvîc'ClQtO.