ciorba burta

of 4 /4
Ciorbă de burtă á la Raph De i unora nu l e place , acea stă ciorbă fac e parte d in prefe rin ele cul inare tr adi ional e ale ș ț ț românilor. Se găse te în zeci de variante, i spre surprinderea m ea, une le chiar sunt depa rte de ș ș re eta de bază. D ar cum gusturile nu se discută i ciorba cea m ai bună este c ea pe care tii să o ț ș ș faci , vin i eu cu re eta mea, pe care o c onsider cea mai gustoas ă din câte am făcut pâ nă ș ț acum. Pentru începu t este bine de tiut, că în primul rând , o ciorbă de burtă gustoasă se face cu multă ș răbdare… nu o po i face într-o oră i nici în dou ă. Pentru u n gust deosebit, ciorba de burta ț ș trebu ie să dur eze ce l pu in ! " ore la foc mediu, dacă fol osim bu rtă gat a cură ată din co mer ț ț ț sau până la # ! $% ore dacă folos im burtă proaspătă. De asem enea, apa în care fierbe burta, nu se schimbă de câte ! " ori cum am observat la unii… altfel ce rost mai are . &ând folosim  burtă proaspătă , dacă acea sta a fost bine cură ată, apa se sc himbă de ma'im ( ori la primul ț clocot, iar dacă folosim burtă gata c ură ată, prefiartă, nu mai este necesar să sc himbăm apa. ț )o tu i, în acest caz, pentru cei mai suspicio i apa poate fi schimbată cel mult o dată. *n ciuda ș ș criticilor, gustul ciorbei de burtă este tocmai acela pentru care multora nu le place… cu iz de vită i măruntaie de vită, g ust care se p ierde cu cât apa este schimbată mai des. ș +cum să trecem la fapte… pen tru începu t vă voi prezenta re eta adap tată de mine iar la sfâr it ț ș ve i gă si i o re etă de bază pent ru c iorba de burtă . ț ș ț Por ii: ț  # ! $% Timp total de preparare: apro'. " ore Ustensile / vase de preparare: oală pentru l de ciorbă două vase pentru dressing o tigaie pentru prăit un polonic moar sau presă pentru usturoi o sită sau tifon

Embed Size (px)

Transcript of ciorba burta

Page 1: ciorba burta

7/23/2019 ciorba burta

http://slidepdf.com/reader/full/ciorba-burta 1/4

Ciorbă de burtă á la Raph

De i unora nu le place, această ciorbă face parte din preferin ele culinare tradi ionale aleș ț țromânilor. Se găse te în zeci de variante, i spre surprinderea mea, unele chiar sunt departe deș ș

re eta de bază. Dar cum gusturile nu se discută i ciorba cea mai bună este cea pe care tii să oț ș ș

faci , vin i eu cu re eta mea, pe care o consider cea mai gustoasă din câte am făcut pânăș ț

acum.

Pentru început este bine de tiut, că în primul rând, o ciorbă de burtă gustoasă se face cu multăș

răbdare… nu o po i face într-o oră i nici în două. Pentru un gust deosebit, ciorba de burtaț ș

trebuie să dureze cel pu in ! " ore la foc mediu, dacă folosim burtă gata cură ată din comerț ț ț

sau până la # ! $% ore dacă folosim burtă proaspătă. De asemenea, apa în care fierbe burta, nuse schimbă de câte ! " ori cum am observat la unii… altfel ce rost mai are . &ând folosim

 burtă proaspătă, dacă aceasta a fost bine cură ată, apa se schimbă de ma'im ( ori la primulț

clocot, iar dacă folosim burtă gata cură ată, prefiartă, nu mai este necesar să schimbăm apa.ț

)otu i, în acest caz, pentru cei mai suspicio i apa poate fi schimbată cel mult o dată. *n ciudaș ș

criticilor, gustul ciorbei de burtă este tocmai acela pentru care multora nu le place… cu iz devită i măruntaie de vită, gust care se pierde cu cât apa este schimbată mai des.ș

+cum să trecem la fapte… pentru început vă voi prezenta re eta adaptată de mine iar la sfâr itț ș

ve i găsi i o re etă de bază pentru ciorba de burtă.ț ș ț

Por ii:ț  # ! $%

Timp total de preparare: apro'. " ore

Ustensile / vase de preparare:

• oală pentru l de ciorbă• două vase pentru dressing• o tigaie pentru prăit• un polonic• moar sau presă pentru usturoi• o sită sau tifon

Page 2: ciorba burta

7/23/2019 ciorba burta

http://slidepdf.com/reader/full/ciorba-burta 2/4

Ingrediente:

• $, /g burtă de vită prefiartă• un picior de vită 0 eu am folosit %%g mu chi de mânzat de la gât i două bucă i de osș ș ț

cu măduvă, pentru că nu am găsit picior1• ( morcovi, unul mare i unul micș

• o ceapă mare• $% ! (%% g elinăț

• un ardei gras mediu• o căpă ână de usturoi 0cca. % ! "% g1ț

• ( gălbenu uri de ouăș

• %% g smântână 0sau iaurt1• ( frunze de dafin

•  umătate de linguri ă piper boabeț• ( g amidon sau % g făină• linguri ulei de măsline• % ml o et de mereț

• sare după gust

Preparare:

2urta, carnea i oasele se spală în câteva ape , apoi se pun la fiert în l de apă rece cu pu inăș ț

sare.

Bine de tiut:ș  burta, carnea, oasele, sau piciorul se pun la fiert în apă rece, nu fiartă. +stfel,substan ele nutritive vor trece în apă de-a lungul fierberii, conferind ciorbei toată savoarea iț ș

consisten a necesară. 3ezi ț aici, tratamente termice.

Se lasă la fiert, la foc mediu cca. ore i se spumează de câte ori este nevoie, lăsând apa săș

scadă.

dată scurse cele ore, scoate i carnea i o tăia i fidelu ă. 4a fel i burta, în cazul în care nu aț ș ț ț ș

fost gata tăiată din comer . Pune i totul înapoi în oală. De asemenea, apa trebuie să fi scăzutț ț

destul de mult. &ompleta i la loc cu apă fierbinte.ț

)oate legumele, mai pu in morcovul mic, se cură ă, se spală, se taie în patru i se adaugă înț ț ș

ciorbă. Se fierbe totul în continuare.

Page 3: ciorba burta

7/23/2019 ciorba burta

http://slidepdf.com/reader/full/ciorba-burta 3/4

&ând legumele sunt gata, se scot, se pasează cu blenderul i se pun înapoi în ciorbă, împreunăș

cu piperul i dafinul. Da i la flacără mică i lăsa i să fiarbă pentru încă ! $% min, apoiș ț ș ț

stinge i focul.ț

*ntr-un vas, scoate i $ ! ( polonice de ciorbă i lăsa i să se răcească.ț ș ț

5sturoiul se cură ă, se spală i se bate în moar cu pu ină sare, până se face pastă.ț ș ț

*ntr-un alt vas se dizolvă amidonul cu câteva linguri de ciorbă răcită, se adaugă smântâna,gălbenu urile, pasta deș   usturoi, o etul i ciorba pusă la răcit. mogeniza i totul cu blenderul,ț ș ț

apoi turna i compozi ia u or în oala cu ciorbă, amestecând energic, potrivi i de sare i pregăti iț ț ș ț ș ț

6asaltul final6 71.

8orcovul rămas se cură ă, spală, se rade pe răzătoarea mică i se înăbu ă cu uleiul de măsline,ț ș ș

într-o tigaie bine încinsă. Stinge i cu un polonic de ciorbă, apoi cu o sită, strecura i totulț ț

deasupra oalei cu ciorbă. 3e i ob ine astfel o frumoasă culoare aurie, ce va da ciorbei unț ț

farmec aparte. &iorba este gata să fie servită cu ardei iute i după preferin ele fiecăruia, cuș ț

adaos de smântână, mudei de usturoi sau o et.ț

+cum, a a cum v-am promis la început, vă scriu i re eta de bază dintr-un re etar din $9#(.ș ș ț ț

Timp total de preparare7

 ! # ! $% ore dacă folositi burtă proaspătă ce necesită cură are.ț

 ! dacă folosi i burtă prefiartă, timpul se reduce la umătate.ț

Ingrediente pentru : -# por ii7ț

• ( /g burtă de vită• (- oase sau un picior de vită• $ rădăcină de pătrunel mică• $ elină medieț

• ( cepe medii• câteva boabe de piper • $ foaie de dafin• $ lingură de untură 0în lipsă pute i folosi ( ! linguri de ulei1ț

• ( gălbenu uriș• $%% g smântână sau iaurt• sare i o et după gustș ț

•  umătate lingură de făină

+ se observa lipsa usturoiului;

Preparare:

Dacă folosi i burtă ce necesită prelucrare, proceda i astfel7ț ț

<reca i burta cu sare grunoasă i mălai până rămâne albă, cură ind i pieli a interioară. aseleț ș ț ș ț

sau piciorul de vită, se taie sau se sparg i se a ează pe fundul oalei. 2urta cură ată i bineș ș ț ș

Page 4: ciorba burta

7/23/2019 ciorba burta

http://slidepdf.com/reader/full/ciorba-burta 4/4

spălată în câteva ape, se rulează i se a ează deasupra oaselor, se toarnă apă cât este necesar iș ș ș

se pune la foc puternic să dea într-un clocot, după care se scurge apa. Se spală bine din nou burta i oasele, se a ează în oală ca la început i se lasă să fiarbă cu pu ină sare, timp de # ! $%ș ș ș ț

ore, sau până se înmoaie bine burta. &ând burta este mai bine de umătate fiartă, se adaugăzarzavatul, piperul i dafinul. După ce burta s-a fiert bine, se taie în fâ ii sub iri precum tăi eiiș ș ț ț

de casă, se a ează într-o altă oală peste care se toarnă zeama strecurată, se dă într-un clocot,șapoi se ia vasul de pe foc i, după $% ! (% min, se drege ciorba în felul următor7ș

într-un castron se amestecă gălbenu urile cu smântâna 0iaurtul1 i făina sub iindu-se cu zeamă,ș ș ț

apoi se toarnă în ciorbă i se potrive te de sare i se acre te cu o et după gust.ș ș ș ș ț

Pentru aspectul ciorbei, se rad morcovii cruzi prin răzătoarea deasă, se înăbu ă în untură, seș

sting cu zeamă de burtă i se strecoară prin sită în ciorbă. Pentru gust mai picant, se potș

adăuga în ciorbă câ iva gogo ari din o et, tăia i sub ire.ț ș ț ț ț

+ceasta a fost i re eta de bază pentru ciorba de burtă. + se observa încă o dată lipsaș ț

usturoiului, care pentru cei mai mul i dă adevărata savoare ciorbei.ț

=ndiferent care din aceste două re ete o ve i prepara i vă va place mai mult, va urez poftăț ț ș

 bună;