CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ

of 1 /1
SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA .C. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, societate comercial\ aflat\ în subordinea Consiliului Jude]ean Cluj, a fost înfiin]at\ în temeiul Hot\rârii 132/28.11.2003 a Consiliului, având ca atribu]ii, ini]ial, implementarea Proiectului Phare RO 0108.03.04.05: Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj. În prezent, Centrul administreaz\ acest obiectiv, precum [i Pia]a Agro-alimentar\ en-gros a jude]ului. Centrul de Marketing pentru Produse Agro-alimentare Cluj pune la dispozi]ia clien]ilor canale de distribu]ie, facilit\]i tehnice de ambalare, depozitare clasic\ [i la frig la standarde europene, asigurând astfel condi]ii favorabile pentru dezvoltarea [i restructurarea produc]iei agricole, în concordan]\ cu cerin]ele pie]ei. Pia]a Agro-alimentar\ este amenajat\ conform standardelor europene [i dispune de facilit\]i moderne de comercializare a produselor agro-alimentare, atât în regim en-gros, cât [i en-detail. Suprafa]a total\ a Centrului Agro Transilvania este de 67500 m 2 , din care: 1. Hala de Marketing Suprafa]a util\: 4641 m 2 ; Volum util de depozitare: peste 9000 m 3 ; Hala de Marketing este prev\zut\ cu: - 10 boxe pentru produse alimentare refrigerate de origine vegetal\; - 15 boxe pentru produse alimentare refrigerate de origine animal\; - 11 boxe pentru diverse produse alimentare congelate; - 5 boxe pentru produse pulverulente; - 3 spa]ii pentru p\strare [i prezentare flori; - un tunel coacere produse, depozit produse verzi; - un depozit produse coapte; - un tunel de refrigerare rapid\ a produselor agroalimentare; - o linie tehnologic\ multifunc]ional\ pentru sp\lare-sortare-periere-cânt\rire produse; - spa]ii pentru servicii de alimenta]ie public\. 2. Depozite în aer liber, cu suprafa]\ total\ de 340 m 2 . 3. Platforme betonate pentru expunere [i depozitare în aer liber, în suprafa]\ total\ de 43000 m 2 ; 4. Spa]ii de închiriat pentru depozitare [i comercializare sub copertine 16x138 m 2 = 2208 m 2 ; 5. Pavilion administrativ: 1032 m 2 . Beneficiari - Clien]i direc]i (vânz\tori): persoane juridice care produc, comercializeaz\, prelucreaz\ produse agricole [i agroalimentare, care închiriaz\ spa]ii de depozitare, desfacere [i negociere; - Clien]i indirec]i (clien]i cump\r\tori): persoane fizice [i juridice care se aprovizioneaz\ de la clien]ii direc]i ai Centrului AgroTransilvania SA. Contact: Comuna Apahida, sat Dezmir, str. Cri[eni, f.n., CP 407309, jude]ul Cluj Tel: Secretariat - 0264 504 200; Director - 0264 504 201; Fax: 0264 504 208 E-mail: [email protected]; Web: www.agrotransilvania.ro Agro Transilvania Center Cluj Corp. Agro Transilvania Center Cluj SA is a company pertaining to the County Council of Cluj; was established according to the Council's Decision No. 132 on Nov. 28 th 2003 and its initial attribution was the implementation of RO 0108.03.04.05 Phare Project, namely The Marketing Center for Agro-Food Products Cluj. The Center currently manages this objective, as well as the entire wholesale Agro-Food Market in the county. The Marketing Center for Agro-Food Products Cluj provides its clients with distribution channels, technical packaging facilities, classic and cool storage according to European standards, thus ensuring favorable conditions for the development and reorganization of agricultural production, in accordance to market demands. The Agro-Food Market is set up according to European standards and has modern facilities for the sale of agro- food products, both wholesale and retail. The Agro Transilvania Center covers a total surface of 67,500 m 2 , and consists in: 1. Marketing Hall Usable surface: 4,641 m 2 ; Usable storage space: over 9,000 m 3 ; The Marketing hall is provided with the following: - 10 cold storage units for vegetable products; - 15 cold storage units for meat products; - 11 cold storage units for various frozen food products; - 5 storage units for powder products; - 3 storage and presentation units for flowers; - 1 fruit ripening tunnel and storage space for green products; - 1 storage unit for ripened products; - a multifunctional conveyor line for product washing, sorting, cleansing and weighing; - public nutrition service spaces. 2. Outdoor Storage Spaces with a total surface of 340 m 2 . 3. Concrete platforms for exhibition and outdoor storage, covering a total surface of 43,000 m 2 . 4. Rentable storage and marketing spaces covered by canopies (with a total surface of 16 x138 m 2 =2,208 m 2 ). 5. Administration offices: 1,032 m 2 . Beneficiaries Direct clients (Vendors): legal entities that produce, trade and process agricultural and agro-food products, rent storage, presentation and negotiation spaces; Indirect clients (Buyers): legal entities and people who get their supplies directly from Agro Tansilvania Center. Contact: Criseni Street, Dezmir Village, Apahida Commune, P.O. 407309, Cluj County Telephone: Secretariat - 0264 504 200; Management - 0264 504 201; Fax: 0264 504 208 E-mail: [email protected] Web: www.agrotransilvania.ro S

Embed Size (px)

description

PREZENTAREA SOCIETATII

Transcript of CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ

 • SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA

  .C. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, societate comercial\ aflat\ nsubordinea Consiliului Jude]ean Cluj, a fost nfiin]at\ n temeiul Hot\rrii132/28.11.2003 a Consiliului, avnd ca atribu]ii, ini]ial, implementareaProiectului Phare RO 0108.03.04.05: Centrul de Marketing pentru ProduseAgro-AAlimentare Cluj. n prezent, Centrul administreaz\ acest obiectiv,

  precum [i Pia]a Agro-aalimentar\ en-ggros a jude]ului. Centrul de Marketing pentruProduse Agro-aalimentare Cluj pune la dispozi]ia clien]ilor canale de distribu]ie, facilit\]itehnice de ambalare, depozitare clasic\ [i la frig la standarde europene, asigurndastfel condi]ii favorabile pentru dezvoltarea [i restructurarea produc]iei agricole, nconcordan]\ cu cerin]ele pie]ei. Pia]a Agro-aalimentar\ este amenajat\ conformstandardelor europene [i dispune de facilit\]i moderne de comercializare a produseloragro-alimentare, att n regim en-gros, ct [i en-detail. Suprafa]a total\ a CentruluiAgro Transilvania este de 67500 m2, din care:1. Hala de MarketingSuprafa]a util\: 4641 m2; Volum util de depozitare: peste 9000 m3; Hala de Marketing este prev\zut\ cu: - 10 boxe pentru produse alimentare refrigerate de origine vegetal\;- 15 boxe pentru produse alimentare refrigerate de origine animal\;- 11 boxe pentru diverse produse alimentare congelate;- 5 boxe pentru produse pulverulente;- 3 spa]ii pentru p\strare [i prezentare flori;- un tunel coacere produse, depozit produse verzi;- un depozit produse coapte;- un tunel de refrigerare rapid\ a produselor agroalimentare;- o linie tehnologic\ multifunc]ional\ pentru sp\lare-sortare-periere-cnt\rire produse;- spa]ii pentru servicii de alimenta]ie public\.2. Depozite n aer liber, cu suprafa]\ total\ de 340 m2.3. Platforme betonate pentru expunere [i depozitare n aer liber, n suprafa]\ total\ de43000 m2;4. Spa]ii de nchiriat pentru depozitare [i comercializare sub copertine 16x138 m2 =2208 m2;5. Pavilion administrativ: 1032 m2.

  Beneficiari- Clien]i direc]i (vnz\tori): persoane juridice care produc, comercializeaz\, prelucreaz\produse agricole [i agroalimentare, care nchiriaz\ spa]ii de depozitare, desfacere [inegociere;- Clien]i indirec]i (clien]i cump\r\tori): persoane fizice [i juridice care se aprovizioneaz\de la clien]ii direc]i ai Centrului AgroTransilvania SA.Contact:Comuna Apahida, sat Dezmir, str. Cri[eni, f.n., CP 407309, jude]ul ClujTel: Secretariat - 0264 504 200; Director - 0264 504 201; Fax: 0264 504 208E-mail: [email protected]; Web: www.agrotransilvania.ro

  Agro Transilvania Center Cluj Corp.Agro Transilvania Center Cluj SA is a company pertaining to theCounty Council of Cluj; was established according to the Council'sDecision No. 132 on Nov. 28th 2003 and its initial attribution was theimplementation of RO 0108.03.04.05 Phare Project, namely TheMarketing Center for Agro-FFood Products Cluj. The Center currentlymanages this objective, as well as the entire wholesale Agro-FFoodMarket in the county. The Marketing Center for Agro-FFood ProductsCluj provides its clients with distribution channels, technicalpackaging facilities, classic and cool storage according to Europeanstandards, thus ensuring favorable conditions for the developmentand reorganization of agricultural production, in accordance tomarket demands. The Agro-FFood Market is set up according toEuropean standards and has modern facilities for the sale of agro-food products, both wholesale and retail. The Agro TransilvaniaCenter covers a total surface of 67,500 m2, and consists in:1. Marketing HallUsable surface: 4,641 m2;Usable storage space: over 9,000 m3; The Marketing hall is provided with the following:- 10 cold storage units for vegetable products;- 15 cold storage units for meat products;- 11 cold storage units for various frozen food products;- 5 storage units for powder products;- 3 storage and presentation units for flowers;- 1 fruit ripening tunnel and storage space for green products; - 1 storage unit for ripened products;- a multifunctional conveyor line for product washing, sorting,cleansing and weighing; - public nutrition service spaces.2. Outdoor Storage Spaces with a total surface of 340 m2.3. Concrete platforms for exhibition and outdoor storage, covering atotal surface of 43,000 m2.4. Rentable storage and marketing spaces covered by canopies (witha total surface of 16 x138 m2 =2,208 m2).5. Administration offices: 1,032 m2. BeneficiariesDirect clients (Vendors): legal entities that produce, trade and processagricultural and agro-food products, rent storage, presentation andnegotiation spaces;Indirect clients (Buyers): legal entities and people who get theirsupplies directly from Agro Tansilvania Center.Contact:Criseni Street, Dezmir Village, Apahida Commune, P.O. 407309, ClujCounty Telephone: Secretariat - 0264 504 200; Management - 0264 504201; Fax: 0264 504 208E-mail: [email protected]: www.agrotransilvania.ro

  S

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice