Agro Eco Siste Me

download Agro Eco Siste Me

of 16

Embed Size (px)

Transcript of Agro Eco Siste Me

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  1/16

  AGROECOSISTEMEAGROECOSISTEME

  POMICOLE POMICOLE

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  2/16

  Agroecosistemul

  Constituie unitatea funcional,amenajat i e!"loatat #n sco"ultransformrii energiei i su$stanei "entruo$inerea %e "ro%use $iologice utile,su"erioare cantitati& i calitati&, #n con%iii%e "rofit'

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  3/16

  (erma &iticola

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  4/16

  Lan %e cereale

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  5/16

  Lan %e floarea)soarelui

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  6/16

  (erm %e $o&ine

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  7/16

  Pstr&rie

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  8/16

  Agroecosistemele pomicoleAgroecosistemele pomicole

  Din punct de vedere ecologic, oriceDin punct de vedere ecologic, oricecultur fructifer constituie uncultur fructifer constituie unagroecosistem, adic o unitateagroecosistem, adic o unitatefuncional a biosferei de transformarefuncional a biosferei de transformarea energiei i substanei, subordonata energiei i substanei, subordonatactivitii economice a omului.activitii economice a omului.

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  9/16

  Ca orice ecosistem natural, agroecosistemulCa orice ecosistem natural, agroecosistemulpomicol este alctuit din biotop i biocenoz.pomicol este alctuit din biotop i biocenoz.

  BiotBiotoopul este componentul anorganicpul este componentul anorganicalalecosistemului i cuprinde solul, lumina,ecosistemului i cuprinde solul, lumina,cldura, apa, alternana dintre zi i noapte,cldura, apa, alternana dintre zi i noapte,etc.. Deci, ntr-o livad, biotopul cuprinde toietc.. Deci, ntr-o livad, biotopul cuprinde toi

  factorii climatici i edafici.factorii climatici i edafici. BiocenozaBiocenozaeste componenteste componentaaorganicaorganicaaa

  ecosistemului i cuprinde populaiile tuturorecosistemului i cuprinde populaiile tuturor

  speciilor vegetale i animale eistente ntr-unspeciilor vegetale i animale eistente ntr-unbiotop, ntr-o epoc determinat, populaii cebiotop, ntr-o epoc determinat, populaii cetriesc n relaii trofice stabiletriesc n relaii trofice stabile..

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  10/16

  !n agroecosistemele!n agroecosistemelepomicole, omul intervine n sensulpomicole, omul intervine n sensuluniformizrii culturii, at"t cauniformizrii culturii, at"t ca

  v"rst c"t i n privinav"rst c"t i n privinaparticularitilor indivizilor ce oparticularitilor indivizilor ce ocompun.compun.

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  11/16

  #actorii ce influeneaz#actorii ce influeneazagroecosistemele pomicoleagroecosistemele pomicole

  Cultura unui numr restr"ns deCultura unui numr restr"ns desoiuri de nalt productivitate, slabsoiuri de nalt productivitate, slabrezistente la ageni patogeni, duntorirezistente la ageni patogeni, duntori

  i la condiiile de stresi la condiiile de stres

  .

  .

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  12/16

  $onocultura, av"nd drept consecine$onocultura, av"nd drept consecinenegative%negative%

  - oboseala solului sub toate formele- oboseala solului sub toate formeleei de manifestare&ei de manifestare&

  - scurtarea duratei de funcionare- scurtarea duratei de funcionareeconomic a livezilor&economic a livezilor&

  - incapacitatea mecanismelor- incapacitatea mecanismelor

  biosferei de a asigura neutralizarea n timpbiosferei de a asigura neutralizarea n timputil a gradului nalt de ncrctur cu factoriutil a gradului nalt de ncrctur cu factoriantropogeni de aceiai natur i tip.antropogeni de aceiai natur i tip.

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  13/16

  Mo$ili*area i tasarea e!agerat asolului "rin trecerea re"etat a agregatelormecanice #n tim"ul &egetaiei "e fiecareinter&al %intre r+n%urile %e "omi, ale crorconsecine negati&e sunt'

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  14/16

  'ntensificarea folosirii'ntensificarea folosiriingrmintelor c(imice i a erbicidelorngrmintelor c(imice i a erbicidelor

  Degradarea resurselor de sol prinDegradarea resurselor de sol prinintervenii te(nogene pentruintervenii te(nogene pentruamena)area terenului destinat nfiinriiamena)area terenului destinat nfiinriide plantaii pomicolede plantaii pomicole

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  15/16

  **-a constatat c sistemele de cultur intensive-a constatat c sistemele de cultur intensivemresc riscul producerii de perturbaii n ec(ilibrulmresc riscul producerii de perturbaii n ec(ilibrulecologic al ecosistemelor.ecologic al ecosistemelor.

  De aceea, este necesar remodelarea ecologic aDe aceea, este necesar remodelarea ecologic aactualului tip de progres n pomicultur, care sactualului tip de progres n pomicultur, care sasigure protecia mediului ncon)urtor. Aceasta nuasigure protecia mediului ncon)urtor. Aceasta nutrebuie s nsemne sisteme tradiionale de cultur ,trebuie s nsemne sisteme tradiionale de cultur ,ci dimpotriv, practicarea unor te(nologii moderne,ci dimpotriv, practicarea unor te(nologii moderne,

  bazate n mai mare msur pe randamentelebazate n mai mare msur pe randamenteleproceselor biologice, pe virtuile fenomenului deproceselor biologice, pe virtuile fenomenului defotosintez i utilizarea cu randament crescut afotosintez i utilizarea cu randament crescut aenergiei solare, pe fertilizarea preponderent organicenergiei solare, pe fertilizarea preponderent organici cultura de plante asociate n livezi, pe aplicareai cultura de plante asociate n livezi, pe aplicareaprin alte metode a mecanizrii i irigrii, n final, peprin alte metode a mecanizrii i irigrii, n final, peintegrarea pomiculturii n agroecosisteme intensiveintegrarea pomiculturii n agroecosisteme intensivezonale durabile i competitivezonale durabile i competitive..

 • 7/24/2019 Agro Eco Siste Me

  16/16

  REALIATORI-

  .osciuc A%riana

  (aur An%reea