Centralizator_Studenti an IV Arh

40
Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4 Nr. Crt. Nume şi Prenume Număr Matricol Semestrul 1 Discipline Obligatorii Discipline Optionale Fizica construcţiilor (1) Arhitectură modernă şi contemporană în România Inginerie structurală (1) Structuri urbane Arhitectura spaţiului interior Proiect urbanism - partiu urbanistic Proiect tehnologie arhitecturală (1) Proiectare de arhitectură (7) - Schiță Proiectare de arhitectură (7) - Proiect 2 Proiectare de arhitectură (7) - Proiect 1 Proiect urbanism - PUD (1) Curs la alegere sem.1 ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-3 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite 1 Adam E. Alexandru 13380 6.00 - 8.00 - 7.00 3.00 4.00 3.00 8.00 - 5.50 - 7.40 - - - 5.50 - 6.00 - 8.50 - ST-83 Produse şi subansambluri tehnologice în arhitectura contemporană 9.00 - 2 Adămescu C. Vanesa Cela 13381 9.00 - 9.00 - 4.00 - 7.00 - 9.00 - 6.00 - 6.20 - 6.00 - 6.33 - 8.80 - 7.60 - UP-100 Percepţie şi comportament în spaţiul construit 9.00 - 3 AHMAD M.. SABRINA MIHAELA 13050 7.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 6.00 - 6.50 - - - - - 7.33 - 9.30 - 8.50 - CP-32 Teoria Monumentului de arhitectură 8.00 2.00 4 Albuleţ A. Monica 13382 10.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 7.50 - 10.00 - 6.00 - 8.16 - 8.50 - 8.00 - ST-83 Produse şi subansambluri tehnologice în arhitectura contemporană 10.00 - 5 Alecsadru ON. Dragoş 13383 6.00 - 6.00 - 7.00 - 2.00 - 8.00 - 7.25 - 6.40 - 6.00 - 7.50 - 7.00 - 5.00 - ST-57 Tehnica de Restaurare 7.00 - 6 ALEXANDRESCU C. CALIN 13384 4.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ST-54 Reabilitarea patrimoniului construit 6.00 - 7 Andrei M. Adelina -Daniela 13387 9.00 - 10.00 - 8.00 - 5.00 - 9.00 - 9.00 - 8.34 - 6.00 - 8.50 - 8.33 - 7.00 - ST-83 Produse şi subansambluri tehnologice în arhitectura contemporană 10.00 - 8 ANDREI D.. CATALIN 13056 9.00 - 6.00 - 6.00 - 5.00 - 10.00 - 6.00 - 5.33 - 6.00 - 8.37 - 6.80 - 7.00 - BP3-8 Conexiunile arhitecturii - - 9 Andreoiu C. Ilona Mariana 13388 8.00 - 7.00 - 7.00 4.00 3.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 6.83 - 8.50 - 8.00 - ST-83 Produse şi subansambluri tehnologice în arhitectura contemporană 9.00 - 10 ANDRISOI C.. SILVIU 13057 6.00 - - - - - - - 7.00 - 7.50 - 4.50 - - - 5.16 - - - - - CP-32 Teoria Monumentului de arhitectură 7.00 - 11 ANDRIUTA -. SERGIU(R.Moldova) 12064 - - - - - - - - - - 8.00 - - - - - 6.83 - - - - - - 12 Angelescu Gh. Cristian Andrei 13390 9.00 - 7.00 - - - 6.00 - 10.00 - 7.00 - 7.73 - 6.00 - 7.66 - 7.00 - 7.00 - ST-96 Impactul dezastrelor în proiectarea construcţiilor 9.00 - 13 Anghel ME. Radu Ioan 13392 7.00 - 7.00 - 7.00 4.00 6.00 - 8.00 - 6.50 - 7.73 - 5.00 - 7.16 - 6.50 - 7.20 - BP2-10 Conversia funcţională a spaţiului arhitectural 10.00 - 14 ANGHEL E.. ADINA 13058 10.00 - 8.00 - - - 3.00 - - - 6.00 - - - 6.00 - 6.75 - 8.00 - 6.00 - - 15 ANGHEL N. ADRIAN ŞTEFAN 12416 8.00 - 9.00 - 7.00 - 2.00 - 8.00 - 8.50 - 8.93 - 5.00 - 7.25 - 9.00 - 6.50 - UP-100 Percepţie şi comportament în spaţiul construit 8.00 - 16 Antonescu E. Radu Nicolae 13393 8.00 - 6.00 - 7.00 - 3.00 - 8.00 - 7.00 - 8.33 - 6.00 - 6.25 - 6.50 - 9.00 - ST-54 Reabilitarea patrimoniului construit 6.00 - 17 Antonie D. Raul Alexandru 13394 8.00 - 9.00 - 6.00 3.00 5.00 3.00 8.00 - 8.00 - 6.73 - 5.00 - 6.37 - 8.50 - 7.00 - ST-70 Tehnologia Habitatului Durabil 8.00 - 18 Aron D. Ioana 13395 9.00 - 7.00 - 4.00 - 5.00 2.00 8.00 - 8.50 - 8.87 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 7.50 - ST-57 Tehnica de Restaurare 10.00 - Pagina 1 din 40 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

description

note an 2012-2013

Transcript of Centralizator_Studenti an IV Arh

Page 1: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

1 Adam E. Alexandru 13380

6.00 - 8.00 - 7.00 3.00 4.00 3.00 8.00 - 5.50 - 7.40 - - - 5.50 - 6.00 - 8.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

2 Adămescu C. Vanesa Cela 13381

9.00 - 9.00 - 4.00 - 7.00 - 9.00 - 6.00 - 6.20 - 6.00 - 6.33 - 8.80 - 7.60 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

9.00 -

3 AHMAD M.. SABRINA MIHAELA 13050

7.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 6.00 - 6.50 - - - - - 7.33 - 9.30 - 8.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 2.00

4 Albuleţ A. Monica 13382

10.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 7.50 - 10.00 - 6.00 - 8.16 - 8.50 - 8.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

5 Alecsadru ON. Dragoş 133836.00 - 6.00 - 7.00 - 2.00 - 8.00 - 7.25 - 6.40 - 6.00 - 7.50 - 7.00 - 5.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare7.00 -

6 ALEXANDRESCU C. CALIN 133844.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit6.00 -

7 Andrei M. Adelina -Daniela 13387

9.00 - 10.00 - 8.00 - 5.00 - 9.00 - 9.00 - 8.34 - 6.00 - 8.50 - 8.33 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

8 ANDREI D.. CATALIN 130569.00 - 6.00 - 6.00 - 5.00 - 10.00 - 6.00 - 5.33 - 6.00 - 8.37 - 6.80 - 7.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

9 Andreoiu C. Ilona Mariana 13388

8.00 - 7.00 - 7.00 4.00 3.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 6.83 - 8.50 - 8.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

10 ANDRISOI C.. SILVIU 13057

6.00 - - - - - - - 7.00 - 7.50 - 4.50 - - - 5.16 - - - - - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

7.00 -11 ANDRIUTA -. SERGIU(R.Moldova) 12064 - - - - - - - - - - 8.00 - - - - - 6.83 - - - - - -

12 Angelescu Gh. Cristian Andrei 133909.00 - 7.00 - - - 6.00 - 10.00 - 7.00 - 7.73 - 6.00 - 7.66 - 7.00 - 7.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

13 Anghel ME. Radu Ioan 13392

7.00 - 7.00 - 7.00 4.00 6.00 - 8.00 - 6.50 - 7.73 - 5.00 - 7.16 - 6.50 - 7.20 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -14 ANGHEL E.. ADINA 13058 10.00 - 8.00 - - - 3.00 - - - 6.00 - - - 6.00 - 6.75 - 8.00 - 6.00 - -

15 ANGHEL N. ADRIAN ŞTEFAN 12416

8.00 - 9.00 - 7.00 - 2.00 - 8.00 - 8.50 - 8.93 - 5.00 - 7.25 - 9.00 - 6.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

8.00 -

16 Antonescu E. Radu Nicolae 133938.00 - 6.00 - 7.00 - 3.00 - 8.00 - 7.00 - 8.33 - 6.00 - 6.25 - 6.50 - 9.00 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit6.00 -

17 Antonie D. Raul Alexandru 133948.00 - 9.00 - 6.00 3.00 5.00 3.00 8.00 - 8.00 - 6.73 - 5.00 - 6.37 - 8.50 - 7.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil8.00 -

18 Aron D. Ioana 133959.00 - 7.00 - 4.00 - 5.00 2.00 8.00 - 8.50 - 8.87 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 7.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

Pagina 1 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 2: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

1

5.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - - - 7.50 - 7.55 - 6.00 - - - 7.00 - 8.00 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

5.00 - n/a Res

2

6.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 7.90 - 5.00 - 6.00 - 8.00 - 8.00 - 5.00 - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

9.00 - Res

3

5.00 - 9.00 - 9.00 - 4.00 - 7.00 - 8.00 - 4.56 - 6.00 - - - 8.50 - 7.83 - - - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

7.00 - n/a Res

4

9.00 - 10.00 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 8.30 - 9.55 - 8.00 - 7.00 - 8.70 - 8.83 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - 507.80 8.46

54.00 - 5.00 - 6.00 - 4.00 - 4.00 - 6.50 - 4.44 - 5.00 - 6.00 - 8.10 - 4.00 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

- - n/a Res

6- - - - - - - - - - 5.00 - 4.63 - - - - - 8.50 - - - - - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură- -

n/a Res

7

9.00 - 9.00 - 10.00 - 8.00 - 7.00 - 8.16 - 9.70 - 6.00 - 6.00 - 9.00 - 8.56 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale10.00 -

493.73 8.23

87.00 - 9.00 - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 5.66 - 6.00 - 5.00 - 6.50 - 8.83 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a

9

6.00 - 8.00 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - 7.50 - 8.50 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 8.16 - 7.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

8.00 - Res

10

3.00 - - - - - - - - - 7.00 - 3.31 - - - - - 8.00 - 4.00 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale- - n/a Res

11 - - - - - - - - - - - - 4.56 - - - - - 7.50 - - - - - - n/a Res

126.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 4.00 - 9.00 - 7.74 - 6.00 - 5.00 - 8.50 - 7.16 - 5.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala8.00 -

n/a Res

13

7.00 - 8.00 - 9.00 - 6.00 - 7.00 - 6.70 - 7.30 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 7.66 - 7.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

9.00 -

435.89 7.26

14 - - - - - - - - - - - - 5.02 - 4.00 - - - - - - - - - - n/a Res

15

5.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - - - 9.00 - 9.90 - 6.00 - 5.00 - 7.53 - 8.50 - 6.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

9.00 - n/a Res

167.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 7.40 - 5.00 - - - 7.50 - 9.00 - 3.00 - ST-55 Detaliere de

Arhitectura9.00 -

n/a Res

177.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - 8.50 - 8.20 - 8.00 - 5.00 - 8.50 - 7.66 - 6.00 - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania7.00 -

Res

186.00 - 6.00 - 7.00 - - - 5.00 - 8.00 - 8.55 - 7.00 - 6.00 - 9.25 - 7.33 - 4.00 - -

n/a Res

Pagina 2 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 3: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

19 Asan GL. Radu 13396

7.00 - 7.00 - 6.00 4.00 5.00 - 10.00 - 5.50 - 6.80 - 5.00 - 6.00 - 6.70 - 7.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

20 AVRAM C.G.. TUDOR ALEXANDRU 130636.00 - 7.00 4.00 4.00 4.00 2.00 - 7.00 - 7.50 - 4.50 - - - 5.66 - - - 7.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura8.00 -

21 AXENOI PANESCU M. CRISTIAN 124257.00 - 5.00 - 7.00 3.00 5.00 - 6.00 - 6.00 - 5.00 - 6.00 - 6.75 - 5.00 - 8.00 - -

22 Bădescu NP. Alexandra Raluca 133978.00 - 8.00 - 4.00 4.00 5.00 - 9.00 - 9.50 - 8.00 - 6.00 - 9.00 - 8.30 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

23 Balaban C. Vasile Bogdan 133987.00 - - - 4.00 4.00 5.00 - 8.00 - 8.50 - 5.67 - - - 5.66 - 8.00 - 7.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

24 Bălănean V. Ana Irina 13399

8.00 - 10.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 5.00 - 7.25 - 7.50 - 9.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -25 Bălăucă C. Alexandra-Maria 13400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 Baloşin G. Ioana-Raluca 13401

8.00 - 9.00 - 5.00 2.00 5.00 - 8.00 - 7.50 - 7.87 - 5.00 - 5.87 - 9.00 - 8.50 - ST-70 TehnologiaHabitatului Durabil

8.00 -

27 Banciu D.S.. Dumitru Mihail 137516.00 - 2.00 - 5.00 - 5.00 - 7.00 - 5.00 - 4.13 - 5.00 - 4.93 - 6.00 - 6.12 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura6.00 -

28 Bancu P. Andreea Ioana 134038.00 - 4.00 - 4.00 3.00 2.00 - 7.00 - 8.50 - 8.20 - 6.00 - 7.25 - 8.00 - 8.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura8.00 4.00

29 Banu M. Andra Elena 13404

9.00 - 10.00 - 7.00 3.00 3.00 - 9.00 - 9.50 - 8.40 - 5.00 - 7.75 - 8.50 - 9.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

30 Barbu N. Alexandra Sorina 13408

9.00 - 9.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 8.00 - 7.50 - 7.47 - 5.00 - 7.76 - 8.00 - 5.80 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

31 Barbu D. Mihai Flavius 13406

8.00 - 6.00 - 7.00 4.00 - - 8.00 - 5.00 - 7.80 - 6.00 - 6.33 - 8.50 - 7.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

8.00 -

32 Băţros VN. Ştefan 13409

7.00 - 7.00 - 6.00 - 2.00 - 8.00 - 5.50 - 5.73 - 6.00 - 7.43 - 8.80 - 6.20 - ST-70 TehnologiaHabitatului Durabil

7.00 -

33 Bebereche D. Georgiana-Mădălina 13410

7.00 - 7.00 - 8.00 4.00 2.00 - 7.00 - 6.00 - 4.25 - 6.00 - 8.33 - 8.00 - 7.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

8.00 -

34 Becheru V. Raluca-Cristina-Alexandra 13411

9.00 - 10.00 - 8.00 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - 7.73 - 5.00 - 8.00 - 6.50 - 8.20 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

35 Belcineanu I. Gabriela 134128.00 - 4.00 - 7.00 2.00 2.00 - 6.00 - 5.50 - 6.77 - 5.00 - 7.73 - 8.00 - 5.75 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

36 Bîndar M. Iulian Alexandru 13413

8.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - 10.00 - 7.00 - 7.43 - 8.50 - 7.60 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

Pagina 3 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 4: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

19

6.00 - 5.00 - 5.00 - 6.00 - 4.00 - 8.00 - 5.85 - 6.00 - 5.00 - 7.00 - 8.83 - 4.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

10.00 - Res

204.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00 - - - 6.00 - 8.02 - 5.00 - - - 6.00 - 5.00 - - - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca- -

n/a Res

217.00 - - - 6.00 - 6.00 - - - 6.00 - 7.00 - 7.00 - 5.00 - 6.50 - 6.00 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a

225.00 - 7.00 - 10.00 - 8.00 - 7.00 - 8.50 - 8.66 - - - - - 7.20 - 8.57 - 8.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare9.00 -

n/a Res

236.00 - 10.00 - 6.00 - 4.00 - 6.00 - 8.00 - 3.00 - 5.00 - - - 10.00 - 8.16 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca4.00 -

n/a Res

24

8.00 - 7.00 - 10.00 - 7.00 - 4.00 - 7.50 - 9.85 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 7.66 - 7.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

10.00 - Res

25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

26

- - 7.00 - 8.00 - - - - - 8.00 - - - 7.00 - - - 8.50 - - - 7.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

7.00 -

n/a

27- - 4.00 - 4.00 - - - 5.00 - 5.83 - 5.40 - 6.00 - - - 8.33 - 6.66 - 5.00 - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca7.00 -

n/a Res

28- - - - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 7.30 - 6.00 - - - 7.00 - 5.50 - 3.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

29

5.00 - 9.00 - 10.00 - 7.00 - 9.00 - 9.50 - 8.20 - 9.00 - 5.00 - 8.50 - 8.16 - 7.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

8.00 - Res

30

- - - - 8.00 - - - 8.00 - 7.70 - 7.70 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 9.50 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

8.00 - n/a Res

31

8.00 - - - 8.00 - - - - - 8.00 - 4.88 - 4.00 - 5.00 - 7.50 - 7.33 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

7.00 - n/a Res

32

5.00 - 8.00 - - - - - 4.00 - 5.80 - 6.60 - 5.00 - - - 9.10 - 7.50 - - - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

33

6.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 6.00 - 9.00 - 6.80 - 6.00 - 6.00 - 8.50 - 7.66 - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

- - n/a Res

34

8.00 - 10.00 - 10.00 - 8.00 - 9.00 - 8.30 - 7.30 - 7.00 - - - 7.20 - 7.66 - 5.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a

35- - 10.00 - 6.00 - - - - - 4.33 - 7.16 - - - - - 8.33 - 6.00 - 4.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit- -

n/a Res

36

8.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - 8.30 - 9.55 - 8.00 - 6.00 - 8.70 - 8.00 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - Res

Pagina 4 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 5: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

37 BIRINCI O.Z.. SEZEN (Turcia) 133467.00 - 5.00 4.00 7.00 4.00 7.00 - 9.00 - 7.75 - 8.40 - 5.00 - 9.00 - 8.00 - 7.50 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

38 Blebea B. Sofia Ioana 13414

7.00 - 6.00 - 4.00 4.00 5.00 - 10.00 - 8.00 - 5.47 - 5.00 - 5.66 - 7.00 - - - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

39 BLOJIU V. RAZVAN 127407.00 - - - - - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 4.42 - - - 5.00 - 7.00 - 7.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

40 BOHANITA F. CRISTIAN 130277.00 - - - - - 5.00 - 10.00 - 6.00 - 7.35 - 5.00 - 7.50 - 7.50 - 7.50 - -

41 BOLBOCEANU G. IRINA 127435.00 - - - - - - - 7.00 - 8.00 - 8.00 - - - - - 5.50 - 7.50 - -

42 Boşoteanu V. Iulia 13415

7.00 - 4.00 - 6.00 - 5.00 2.00 - - 6.50 - 7.46 - 5.00 - 7.10 - 7.50 - 6.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

8.00 -

43 BOTIC V. ALEXANDRU GABRIEL(Grecia) 12686- - - - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 5.00 - IT-46 Politici de locuire

durabilă- -

44 Bratu M. Andreea-Corina 13416

9.00 - 8.00 - 4.00 4.00 5.00 - 8.00 - 5.00 - 9.33 - 6.00 - 7.50 - 7.00 - 8.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

9.00 -

45 Bumbaru I. Adrian Mihai 134187.00 - - - - - - - 8.00 - 5.75 - 6.47 - 5.00 - 8.50 - 8.50 - 7.00 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit6.00 -

46 Buraga L. Alexandrin 134197.00 - 8.00 - 6.00 - 3.00 - 8.00 - 7.00 - 8.33 - 7.00 - 7.00 - 6.50 - 8.50 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit6.00 -

47 Calapod T. Alina-Daniela 134228.00 - 8.00 - 4.00 4.00 5.00 - 8.00 - 7.00 - 7.15 - 5.00 - 6.00 - 7.50 - 7.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

48 Calen M. Octavian 134236.00 4.00 8.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 6.50 - 4.68 - 6.00 - 8.33 - 8.50 - 6.50 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

49 Caradim DVM. Radu 134258.00 - 4.00 - 7.00 - 6.00 4.00 9.00 - 8.00 - 7.60 - 5.00 - 8.16 - 7.00 - 9.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

50 Caranica D. Mihai 134266.00 - 7.00 - 4.00 - 2.00 - 8.00 - 9.50 - 6.73 - 5.00 - 6.62 - 8.50 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

51 Cârlescu M. Andrei 134275.00 - 3.00 - 6.00 4.00 4.00 - 8.00 - 5.25 - 5.63 - 5.00 - 7.00 - 7.83 - 6.12 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii6.00 -

52 Câsu V. Maria Laura 134288.00 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 8.50 - 4.25 - 5.00 - 6.33 - 8.80 - 9.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

53 Cătăuţă I. Alexandru-Constantin 13429

6.00 - 10.00 - 3.00 - 4.00 - 7.00 - 6.00 - 5.10 - 5.00 - 7.33 - 8.00 - 8.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

9.00 -

54 Ceară N. Cristian 134306.00 4.00 8.00 - - - 6.00 - 10.00 - 7.50 - 8.47 - - - 7.50 - 7.00 - 8.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura7.00 4.00

55 CEAUS G. ALEXANDRU MARIAN 12754- - - - - - - - 8.00 - - - 7.47 - 6.00 - 6.00 - - - - - IT-46 Politici de locuire

durabilă- -

Pagina 5 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 6: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

375.00 - 9.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 8.15 - 5.00 - - - 7.60 - 6.00 - 3.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor8.00 -

n/a Res

38

3.00 - 9.00 - 10.00 - 6.00 - - - 8.50 - 2.39 - 5.00 - - - 7.25 - 5.00 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

392.00 - 9.00 - 6.00 - - - 4.00 - 5.50 - 6.20 - - - - - 5.50 - 7.33 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a Res

408.00 - 10.00 - 8.00 - - - 5.00 - 5.50 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 7.50 - - - - - ST-55 Detaliere de

Arhitectura7.00 -

n/a

41- - - - - - - - - - - - 10.00 - 5.00 - - - 6.00 - - - - - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania6.00 -

n/a

42

5.00 - 10.00 - 5.00 - 4.00 - - - 8.00 - 7.40 - 6.00 - 6.00 - 8.20 - 7.10 - 3.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale8.00 -

n/a Res

43- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania- -

n/a

44

7.00 - 8.00 - 5.00 - 8.00 - - - 8.00 - 6.87 - 6.00 - 5.00 - 9.25 - 7.66 - 6.00 - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

7.00 - n/a Res

45- - - - - - - - - - 7.50 - 3.94 - 7.00 - 6.00 - 7.65 - 6.00 - - - ST-55 Detaliere de

Arhitectura8.00 -

n/a Res

466.00 - 3.00 - 9.00 - 6.00 - - - 7.00 - 7.40 - 5.00 - 5.00 - 7.50 - 9.00 - 5.00 - ST-55 Detaliere de

Arhitectura8.00 -

n/a Res

475.00 - 6.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 8.50 - 6.20 - 8.00 - 6.00 - 8.55 - 7.83 - 7.00 - CP-39 Arhitectură vs.

Arheologie8.00 -

Res

487.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 6.00 - 8.00 - 7.80 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 6.33 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

Res

497.00 - 7.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 6.70 - 9.20 - 6.00 - 5.00 - 8.50 - 8.50 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

Res

506.00 - 5.00 - 3.00 - - - 4.00 - 8.50 - 8.00 - 8.00 - 5.00 - 8.50 - 6.00 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

7.00 - n/a Res

515.00 - 7.00 - 4.00 - 4.00 - - - 6.16 - 7.16 - 8.00 - 6.00 - 8.33 - 5.33 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a Res

526.00 - 10.00 - 10.00 - 4.00 - 5.00 - 8.20 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 6.50 - 9.00 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - Res

53

7.00 - 6.00 - 7.00 - 4.00 - 5.00 - 9.00 - 6.60 - - - - - 7.50 - 6.00 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 - n/a Res

545.00 - 5.00 - 6.00 - 5.00 - 4.00 - 7.50 - 6.82 - 6.00 - - - 7.25 - 6.50 - 5.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala6.00 -

n/a Res

55- - - - 9.00 - - - - - 5.00 - 5.65 - 5.00 - - - 8.00 - 6.83 - - - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania- -

n/a

Pagina 6 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 7: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

56 Chifu MC. Ioana 134316.00 - 6.00 - 7.00 - 3.00 - 9.00 - 6.75 - 4.80 - 5.00 - 7.87 - 7.80 - 6.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

57 Chiriac G. Marius Constantin 134336.00 - 8.00 4.00 7.00 4.00 7.00 2.00 7.00 - 6.00 - 6.60 - 6.00 - 6.16 - 8.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

58 CHISELEF E.. LUCA PETRU 13094

6.00 - 5.00 - 4.00 4.00 2.00 - 8.00 - 4.00 - 4.92 - - - 5.00 - 6.00 - 6.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

- -

59 CHITU F.. CRISTINA 13096

5.00 - 9.00 4.00 4.00 - - - 7.00 - 9.00 - 7.73 - 5.00 - - - 7.00 - 7.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

60 Ciobanu D. Liviu 134327.00 - 6.00 - 6.00 4.00 2.00 - 7.00 - 7.00 - 5.97 - 5.00 - 7.70 - 8.20 - 6.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor6.00 -

61 Cîrnu D. Mădălina Loreley 134348.00 - 9.00 4.00 6.00 - 2.00 - 9.00 - 7.00 - 5.97 - 5.00 - 6.40 - 8.20 - 8.20 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor8.00 -

62 CÎRSTEA O.L. RADU ŞTEFAN 11293- - 6.00 - 4.00 - - - 5.00 - 9.00 - 7.31 - - - 7.50 - 6.00 - 6.33 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura9.00 -

63 CISMARU C. CONSTANTIN FLORIAN 12760 5.00 4.00 9.00 - 4.00 - - - 10.00 - 9.00 - - - 6.00 - 7.33 - - - 7.50 - -

64 Ciubotaru M. Mara Alexandra 134356.00 - - - 4.00 3.00 5.00 - 9.00 - 5.50 - 7.27 - 5.00 - 5.50 - 8.00 - 5.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

65 Ciuruş H. I. Mihaela-Oltea 13436

5.00 - 7.00 - 4.00 4.00 7.00 - 7.00 - 8.00 - 5.10 - 6.00 - 6.50 - 9.00 - 8.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

10.00 -

66 Clapon ST. Maria Adelina 134377.00 - 6.00 - 4.00 - 5.00 - 9.00 - 6.50 - 4.08 - - - 6.66 - 8.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

67 Codru D. Tatiana Oana 13438

8.00 - 9.00 - 4.00 4.00 2.00 - 8.00 - 5.50 - 4.50 - 6.00 - 6.37 - 9.00 - 7.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

9.00 -

68 COJOCARESCU F.C.. OANA DORIS 130987.00 - 8.00 - - - - - 9.00 - 5.50 - 7.00 - - - 5.00 - 8.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

69 Colceriu LF. Cosmina-Florentina 13439

8.00 - 7.00 - 7.00 - 2.00 - 8.00 - 9.00 - 8.10 - 5.00 - 8.83 - 7.50 - 8.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

70 Constantin R. Aina 134408.00 - 9.00 - 7.00 - 8.00 - 10.00 - 9.00 - 8.75 - 5.00 - 9.00 - 8.00 - 8.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii9.00 -

71 Constantinescu M. L. Ruth Adalgiza 13443

8.00 - 7.00 - 6.00 4.00 3.00 - 8.00 - 7.50 - 5.53 - 6.00 - 9.00 - 8.00 - 8.60 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

72 Constantinescu LM. Mircea Ioachim 1344210.00 - 6.00 - 8.00 3.00 3.00 - 10.00 - 8.00 - 9.37 - 6.00 - 6.50 - 7.00 - 6.80 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

73 Constantinescu L. Ştefan 134417.00 - 8.00 - 6.00 4.00 5.00 - 8.00 - 8.00 - 7.40 - - - 9.50 - 7.00 - 9.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura6.00 -

74 CONSTANTINESCU S.. ANA 131059.00 - - - 6.00 - 5.00 - 10.00 - 9.00 - 7.06 - 6.00 - 6.66 - 8.50 - 9.00 - IT-46 Politici de locuire

durabilă- -

Pagina 7 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 8: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

565.00 - 7.00 - 7.00 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 6.20 - 6.00 - - - 8.00 - 7.70 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

7.00 - n/a Res

576.00 - 4.00 - 10.00 - 4.00 - 4.00 - 9.00 - 7.19 - 5.00 - - - 8.50 - 4.66 - 5.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură6.00 -

n/a Res

58

5.00 - 3.00 - 6.00 - - - - - 6.50 - 4.50 - 5.00 - - - - - 6.66 - - - ST-56 Restaurare Structurala- - n/a Res

59

2.00 - - - - - - - - - 8.00 - - - - - 6.00 - 7.25 - - - - - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

60- - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 7.00 - 5.50 - 5.00 - - - 6.20 - 6.50 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare10.00 -

n/a Res

615.00 - 7.00 - 10.00 - 7.00 - 4.00 - 7.00 - 5.50 - 5.00 - 5.00 - 6.20 - 8.00 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare8.00 -

Res

625.00 - 5.00 - 8.00 - - - 8.00 - 7.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - 7.50 - 7.00 - - - ST-56 Restaurare Structurala

- - n/a Res

63 - - 8.00 - 7.00 - 6.00 - - - 6.00 - 5.40 - 8.00 - 7.00 - - - 6.70 - - - - n/a Res

64- - 3.00 - - - - - - - 7.50 - 4.31 - - - - - 7.00 - 5.33 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - n/a Res

65

5.00 - 4.00 - 6.00 - 4.00 - 4.00 - 9.00 - 6.60 - - - 6.00 - 7.50 - 8.00 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 - n/a Res

664.00 - 10.00 - 8.00 - - - 4.00 - 8.00 - 6.30 - 5.00 - - - 6.00 - 8.50 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

67

6.00 - 8.00 - 9.00 - 8.00 - 4.00 - 7.50 - 7.20 - 6.00 - 6.00 - 7.50 - 7.66 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 - Res

68- - 7.00 - - - 4.00 - - - 6.50 - 5.20 - 4.00 - - - - - 6.83 - - - ST-56 Restaurare Structurala

- - n/a Res

69

6.00 - 7.00 - 10.00 - 4.00 - 5.00 - 8.75 - 8.75 - 8.00 - 5.00 - 8.80 - 8.66 - 5.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

10.00 - Res

706.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 8.90 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 8.66 - 7.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - 484.25 8.07

71

6.00 - 10.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 8.50 - 7.70 - 8.00 - 5.00 - 7.80 - 8.66 - 5.00 - ST-55 Detaliere deArhitectura

7.00 - Res

727.00 - 9.00 - 9.00 - 8.00 - 8.00 - 8.00 - 9.15 - 6.00 - 5.00 - 6.50 - 9.26 - 7.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

Res

735.00 - 9.00 - 7.00 - 6.00 - 4.00 - 8.50 - 4.85 - 8.00 - 6.00 - 8.50 - 7.66 - 4.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala8.00 -

n/a Res

74- - - - - - - - - - 6.00 - 6.80 - 5.00 - 6.00 - - - - - - - -

n/a

Pagina 8 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 9: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

75 CONSTANTINESCU M.. ANTOANELA GEORGIANA 13103

- - 5.00 - 4.00 - 2.00 - 7.00 - 7.00 - 4.17 - 5.00 - 6.87 - 7.00 - 8.00 - CP-9 Gestiuneapatrimonului şi teoriaproiectului de conservare

- -76 Cosma N. Ada Sînziana 13444 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

77 Costache N. Elena 13445

10.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 9.50 - 9.00 - 5.00 - 9.00 - 9.00 - 7.50 - ST-57 Tehnica deRestaurare

10.00 -

78 Costea I. Alexandra 13446

8.00 - 7.00 - 7.00 3.00 5.00 - 8.00 - 7.50 - 7.07 - 5.00 - 7.16 - 7.00 - 6.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

8.00 -

79 Crăciun Gh. Oana 134477.00 - 6.00 - 7.00 - 5.00 4.00 8.00 - 6.50 - 7.60 - 5.00 - 6.87 - 8.30 - 7.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

80 Crăciunescu V. Maria-Ada 13448 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81 CRETU L.. ALEXANDRA 131128.00 - 8.00 - 6.00 3.00 - - 8.00 - 5.50 - 7.15 - 5.00 - 7.13 - 6.00 - 6.50 - IT-46 Politici de locuire

durabilă9.00 -

82 Creţu V. George 13451

8.00 - 10.00 - 9.00 - 5.00 - 7.00 - 9.00 - 9.54 - 6.00 - 9.10 - 8.80 - 8.20 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

83 Creţu P. Oana Cristina 1345010.00 - 9.00 - 4.00 4.00 6.00 - 9.00 - 6.00 - 9.33 - 6.00 - 9.00 - 7.50 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

84 CRISAN A. OLIVIA IRINA 127767.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 6.72 - 5.00 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - -

85 Cristea I. Andreea Maria 13454

10.00 - 6.00 - 7.00 - 4.00 - 9.00 - 5.50 - 6.40 - 6.00 - 5.33 - 8.00 - 7.80 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

9.00 -

86 Cristea N. Gabriela Niculina 13455

9.00 - 8.00 - 4.00 4.00 2.00 - 9.00 - 7.00 - 6.40 - 7.00 - 6.33 - 8.00 - 8.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

87 Cristea N. Laura 13456

8.00 - 9.00 - 6.00 - 6.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 7.33 - 9.00 - 9.30 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

88 Cristea G. Maria 13453

7.00 4.00 9.00 - 7.00 4.00 3.00 - 8.00 - 8.00 - 5.67 - 5.00 - 8.16 - 8.00 - 7.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

89 Cristea E. Mihai 13452

7.00 - 6.00 - 7.00 4.00 5.00 - 7.00 - 6.00 - 4.25 - 5.00 - 5.83 - 8.30 - 8.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

90 Cristea P. Radu Gabriel 134577.00 - 7.00 - 6.00 - 2.00 - 7.00 - 7.00 - 7.93 - 6.00 - 6.50 - 6.00 - 5.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

91 CRISTESCU D.. FILIP MIHAI 13115 8.00 - 4.00 4.00 6.00 - 3.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 5.00 - 5.50 - 5.50 - 6.00 - -

92 Croitoru I. Anca Ioana 13458

8.00 - 4.00 - 5.00 4.00 2.00 - 8.00 - 7.00 - 7.25 - - - 7.33 - 7.00 - 6.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

6.00 -

93 Cuc I. Romeo Emanuel 13459

7.00 - 6.00 - 8.00 - 2.00 - 8.00 - 6.75 - 6.47 - 5.00 - 7.50 - 9.00 - 9.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

8.00 -

Pagina 9 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 10: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

75

- - 2.00 - 5.00 - 5.00 - - - 7.50 - 6.10 - 5.00 - - - 7.00 - 5.33 - 4.00 - CP-39 Arhitectură vs.Arheologie

7.00 - n/a Res

76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

77

6.00 - 9.00 - 9.00 - 4.00 - 9.00 - 8.00 - 9.05 - 8.00 - 6.00 - 7.50 - 7.66 - 8.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

5.00 -

Res

78

6.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 7.45 - 4.00 - 5.00 - 8.50 - 6.00 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale inDomeniul Structurilor

8.00 - Res

795.00 - 9.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 8.45 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 9.16 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor8.00 -

435.20 7.25

80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

815.00 - 8.00 - 8.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 9.90 - 7.00 - 5.00 - 8.50 - 8.33 - 6.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala9.00 -

n/a

82

9.00 - 10.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 4.00 - 10.00 - - - 5.00 - 9.10 - 8.43 - 7.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

10.00 - n/a Res

836.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 4.00 - 8.00 - 6.87 - 7.00 - 5.00 - 9.25 - 8.66 - 5.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură10.00 -

Res

846.00 - 10.00 - 6.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - - - 7.00 - 5.00 - 6.00 - 6.00 - - - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit9.00 -

n/a

85

5.00 - 10.00 - 9.00 - 6.00 - 7.00 - 8.50 - 9.15 - - - 6.00 - 8.20 - 4.00 - 7.00 - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

9.00 - n/a Res

86

6.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 4.00 - 7.50 - 9.15 - - - 6.00 - 7.50 - 6.00 - 6.00 - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

7.00 - n/a Res

87

- - - - - - - - - - 9.00 - 4.25 - 9.00 - 6.00 - 8.70 - 8.90 - - - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

88

5.00 - 9.00 - 10.00 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 6.80 - 6.00 - 6.00 - 8.50 - 6.66 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 - Res

89

5.00 - 8.00 - 8.00 - 4.00 - 6.00 - 8.50 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 6.83 - 4.00 - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

8.00 - Res

908.00 - 6.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 7.70 - 9.85 - 7.00 - 5.00 - 5.50 - 7.00 - 6.00 - ST-56 Restaurare Structurala

6.00 - Res

91 6.00 - 10.00 - 6.00 - - - - - 6.50 - 6.50 - 7.00 - - - 6.00 - 5.16 - 4.00 - - n/a Res

92

- - 6.00 - 9.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 6.10 - 5.00 - - - 7.65 - 5.00 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

93

4.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 4.00 - 8.00 - 4.50 - 5.00 - 5.00 - 7.65 - 8.16 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

9.00 - Res

Pagina 10 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 11: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

94 Cucu M. Dorin Ionuţ 134617.00 - 7.00 - 7.00 - 2.00 - - - 6.75 - 7.07 - 6.00 - 6.40 - 7.80 - 7.30 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

95 Curiman I. Iulia Elena 134629.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 7.00 - 5.60 - 7.00 - 7.50 - 8.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

96 Damaşcan CI. Irina 1346310.00 - - - 4.00 - 2.00 - 8.00 - 5.00 - 4.13 - 5.00 - 4.43 - 6.50 - 5.87 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

97 DAOGARU A. LAURA ALEXANDRA 12783

6.00 - 7.00 - 4.00 - 2.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 5.16 - 7.00 - 6.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

- -

98 Deaconu M. Ştefania Ramona 13465

7.00 - 7.00 - 6.00 - 2.00 - 9.00 - 7.50 - 6.83 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - 8.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

99 Delcea M. Răzvan Florian 13466

5.00 - 4.00 - 6.00 4.00 3.00 - 7.00 - 6.00 - 7.87 - 6.00 - 7.00 - 8.90 - 8.00 - ST-57 Tehnica deRestaurare

7.00 -

100 Desa I. Raluca Mihaela 13467 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

101 Diaconu D. Adriana Bianca 134688.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 4.00 8.00 - 7.50 - 8.07 - 6.00 - 7.50 - 9.00 - 8.50 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor10.00 -

102 Diaconu F. Marius-Daniel 13469- - - - - - - - - - - - 4.13 - - - - - - - 4.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil- -

103 Dieye -. Abdoulaye (Senegal) 136897.00 - 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 6.00 - 7.50 - 6.03 - 5.00 - 7.90 - 6.20 - 6.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura5.00 -

104 Dimov -. Momchil (Bulgaria) 136905.00 - 4.00 4.00 7.00 4.00 3.00 - 7.00 - 6.50 - 5.40 - 6.00 - 7.16 - 9.00 - 6.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii6.00 -

105 Dinescu MM. Ovidiu Marius 134707.00 - 2.00 - 2.00 4.00 5.00 3.00 - - 7.50 - 5.90 - 5.00 - - - 6.00 - 5.12 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

106 Dinu R. Alexandra 13472

6.00 - 8.00 - 4.00 4.00 6.00 - 7.00 - 8.00 - 5.47 - 5.00 - 5.33 - 7.50 - - - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

107 Dinu DR. Andreea Valentina 134718.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 7.00 - 8.27 - 6.00 - 9.16 - 9.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

108 DOBRESCU L.L.. VANDA FLORINA 13131

- - - - - - - - - - 5.00 - - - 5.00 - 5.25 - 6.00 - 5.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

- -

109 Dondera Gh. Cecilia Rozalia 13473

6.00 - 9.00 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 6.00 - 8.47 - 6.00 - 7.66 - 8.00 - 8.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

110 Draganova -. Lidia (Bulgaria) 136917.00 - 6.00 - 4.00 2.00 5.00 2.00 7.00 - 7.00 - 4.50 - 5.00 - 7.33 - 9.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

111 Drăghici C. Diana Laura 13475

7.00 - 8.00 - 7.00 4.00 - - 8.00 - 8.00 - 7.20 - - - 8.33 - 9.00 - 7.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

8.00 -

112 Dragnea V. Claudia 134779.00 - 8.00 4.00 6.00 4.00 6.00 - 8.00 - 6.50 - 8.20 - 5.00 - 9.50 - 9.50 - 9.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil9.00 -

Pagina 11 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 12: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

943.00 - 9.00 - 8.00 - 4.00 - 7.00 - 6.90 - 5.30 - 5.00 - 6.00 - 7.50 - 7.20 - 4.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

n/a Res

952.00 - 10.00 - 8.00 - - - 4.00 - 8.00 - 7.80 - - - 5.00 - 7.00 - 9.00 - 3.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură- -

n/a Res

96- - 10.00 - - - 3.00 - - - 6.50 - 5.40 - 6.00 - - - 7.00 - - - - - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură- -

n/a Res

97

- - 7.00 - 9.00 - 5.00 - 5.00 - 7.80 - 9.00 - 6.00 - 5.00 - 8.50 - 6.50 - - - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

8.00 - n/a Res

98

6.00 - 10.00 - 6.00 - 4.00 - 6.00 - 8.25 - 4.50 - 7.00 - - - 8.85 - 8.50 - 6.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

7.00 - n/a Res

99

3.00 - 7.00 - 9.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 6.85 - 7.00 - - - 7.50 - 7.00 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

1015.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 8.50 - 6.50 - 8.00 - 6.00 - - - 8.50 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

n/a

102- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit- -

n/a Res

1035.00 - 5.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 6.20 - 5.00 - 5.00 - - - 7.50 - 7.23 - 4.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

n/a Res

1045.00 - 7.00 - 5.00 - 6.00 - - - 6.50 - 7.90 - 7.00 - - - 8.50 - 7.83 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - n/a Res

1054.00 - 3.00 - 10.00 - - - - - 7.83 - 8.24 - 7.00 - 6.00 - 6.66 - 7.00 - 5.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit8.00 -

n/a Res

106

3.00 - 7.00 - 10.00 - 6.00 - - - 8.50 - 2.39 - 5.00 - - - 7.25 - 5.00 - 6.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

1076.00 - 10.00 - 9.00 - 6.00 - 4.00 - 8.50 - 7.94 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 8.33 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - Res

108

- - - - - - - - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

- - n/a

109

6.00 - 8.00 - 7.00 - 8.00 - 5.00 - 8.00 - 6.72 - 7.00 - 5.00 - 9.25 - 8.16 - 6.00 - ST-55 Detaliere deArhitectura

9.00 -442.42 7.37

1104.00 - 6.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 7.00 - 7.55 - 6.00 - 5.00 - 7.50 - 6.83 - 3.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - Res

111

5.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 3.94 - 6.00 - - - 8.00 - 8.16 - - - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

9.00 -

n/a Res

1128.00 - 8.00 - 10.00 - 8.00 - 6.00 - 7.50 - 6.40 - 7.00 - 7.00 - 10.00 - 8.50 - 6.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala10.00 -

482.29 8.04

Pagina 12 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 13: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

113 Dragnea I. Laurenţiu Iulian 134767.00 - 8.00 4.00 7.00 4.00 3.00 - 8.00 - 7.00 - 8.27 - 6.00 - 9.50 - 9.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

114 Dragomir CG. Laura-Sabina 13478 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

115 DRAGOMIR R,B. BOGDAN 11321

- - 6.00 - - - - - - - - - - - - - 7.50 - - - - - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

- -

116 Drăguşin A. Alexandru-Paul 13479

7.00 - 7.00 - 4.00 3.00 4.00 - 9.00 - 7.25 - 7.87 - 5.00 - 9.33 - 7.50 - 9.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

5.00 -

117 Drîmbă F. Radu Andrei 13480

5.00 4.00 7.00 - 6.00 3.00 6.00 - 8.00 - 9.00 - 6.80 - 6.00 - 6.12 - 9.50 - 8.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

6.00 -118 Dulgheriu D. Claudia Maria 13481 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119 Dumbravă A.A.. Andreea Georgia 140485.00 - 8.00 - 5.00 2.00 1.00 - 8.00 - 7.00 - 4.17 - - - 7.25 - 7.00 - 8.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

120 Dumitrel G. Adriana 13482

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

- -

121 Dumitrescu Gh. George-Alexandru 134835.00 - - - 4.00 - 2.00 - 7.00 - 6.00 - 8.25 - 5.00 - 6.30 - 9.30 - 7.50 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil6.00 -

122 Dumitrescu P. Laura-Andreea 13484 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

123 Dumitru C. S. Amalia Maria 134856.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 7.20 - 6.00 - 6.16 - 9.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

124 DUMITRU C.. COSMIN STEFAN 131406.00 - 7.00 4.00 6.00 - 3.00 - 9.00 - 6.25 - 6.16 - 5.00 - 6.53 - 7.00 - 7.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor7.00 -

125 DUMITRU N. MIRCEA 12379 - - - - - - - - - - 6.00 - 6.00 - - - - - 5.00 - 5.00 - -

126 DUMITRU D.. SORINA IOANA 131416.00 - 4.00 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 7.50 - 5.67 - 6.00 - 6.00 - 9.00 - 8.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

127 Duşa M.. Daniela 14047 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

128 Enache V. Gabriel 13487

6.00 - 8.00 - 5.00 - 5.00 2.00 8.00 - 6.00 - 5.60 - 5.00 - 5.50 - 8.50 - 8.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

129 Enache E. Luciana Amalia 134867.00 - 7.00 - 7.00 3.00 - - 9.00 - 8.50 - 7.15 - 6.00 - 8.03 - 7.66 - 8.12 - IT-46 Politici de locuire

durabilă8.00 -

130 Ene C. Andrei-Costin 134887.00 - 8.00 4.00 7.00 - 9.00 - 7.00 - 9.00 - 8.67 - 5.00 - 7.75 - 9.50 - 9.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

131 Enescu I. Oana Mihaela 13490

5.00 - 6.00 - 4.00 4.00 2.00 - 8.00 - 6.00 - 4.08 - 5.00 - 5.00 - 8.50 - 7.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

7.00 -

132 Enescu Gh. V.Ana Sabrina 13489

9.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 6.57 - 5.00 - 6.66 - 9.00 - 8.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

133 Făureanu V. Edmond-Alexandru 134917.00 - - - 4.00 4.00 2.00 - 7.00 - 5.50 - 7.06 - 5.00 - 5.12 - 5.50 - 5.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura6.00 -

Pagina 13 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 14: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

1135.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 6.00 - 8.50 - 7.94 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 8.66 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - Res

114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

115

- - - - 9.00 - - - - - - - 4.56 - - - - - 7.50 - 7.16 - - - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

- - n/a Res

116

6.00 - 7.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 4.69 - 5.00 - - - 9.00 - 7.10 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale8.00 -

n/a Res

117

5.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 4.00 - 8.50 - 8.60 - 5.00 - 5.00 - 10.00 - 8.83 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

118 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

1193.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - - - 7.50 - 8.00 - 5.00 - - - 7.00 - 6.00 - 3.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură9.00 -

n/a Res

120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

- - n/a

1212.00 - 6.00 - 8.00 - 7.00 - - - 7.00 - 7.76 - 6.00 - - - 9.10 - 8.30 - 4.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit- -

n/a Res

122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

1237.00 - 7.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 9.00 - 9.25 - 8.00 - 5.00 - 9.00 - 8.83 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - 452.30 7.54

1246.00 - 5.00 - 8.00 - 4.00 - - - 6.50 - 5.00 - 5.00 - - - 7.50 - 5.00 - 2.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit9.00 -

n/a Res

125 - - - - 10.00 - - - - - 7.00 - - - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 7.66 - - - - n/a

1264.00 - 10.00 - - - 4.00 - 4.00 - 9.00 - 6.65 - 5.00 - - - 8.00 - 7.00 - 5.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor7.00 -

n/a Res

127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

128

- - 6.00 - 8.00 - 6.00 - - - 8.00 - 6.85 - 9.00 - - - 8.00 - 7.50 - - - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a

1295.00 - 8.00 - 10.00 - 7.00 - - - 8.83 - 7.98 - 7.00 - - - 8.50 - 8.00 - 5.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala9.00 -

n/a

1307.00 - 5.00 - 6.00 - 9.00 - - - 9.00 - 8.63 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 7.50 - 7.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor8.00 -

n/a

131

- - - - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 5.50 - 6.35 - 5.00 - 5.00 - 9.20 - 5.00 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

132

7.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 8.50 - 7.60 - 4.00 - 6.00 - 10.00 - 7.33 - 5.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - Res

1336.00 - 7.00 - 5.00 - 6.00 - - - 5.00 - 7.20 - - - - - 8.00 - 6.50 - 4.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură8.00 -

n/a Res

Pagina 14 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 15: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

134 Filiuţă C. Andra Elena 13492

5.00 - 6.00 - 4.00 4.00 - - 7.00 - 6.00 - 7.60 - - - 6.50 - 7.50 - 7.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

135 Florea SC. Matei-Claudiu 134935.00 4.00 - - 6.00 - 2.00 - 8.00 - 5.00 - 5.63 - 6.00 - 4.06 - 5.66 - 5.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura7.00 4.00

136 Foamete M. Alexandra Ioana 13494

9.00 - 9.00 - 8.00 7.00 5.00 - 8.00 7.00 7.00 - 8.40 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

137 FURCIC N.V.. DIANA IOANA 13156

8.00 - 7.00 - 4.00 3.00 - - 10.00 - 9.00 - 8.23 - 5.00 - 8.00 - 8.00 - 8.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

138 GAFTON Gh.. TUDOR ALIN 131575.00 - 4.00 - 4.00 4.00 - - 8.00 - - - 8.75 - - - - - - - - - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura- -

139 GALBENU L. ALEXANDRU GABRIEL 12816

- - - - - - 2.00 - 7.00 - - - 7.47 - 6.00 - - - 8.50 - - - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

- -

140 Gălie I. Anca Ioana 134968.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 7.50 - 5.67 - 5.00 - 6.66 - 9.00 - 7.50 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor10.00 8.00

141 GHEORGHE M. ANCUTA RUXANDRA 128216.00 - 4.00 - - - - - 6.00 - 7.00 - 5.55 - 5.00 - 5.50 - 9.00 - 6.00 - -

142 Gheorghiţă RC. Liana 134988.00 - 8.00 - 4.00 - 8.00 - 7.00 - 8.00 - 8.47 - 5.00 - 7.50 - 8.50 - 6.50 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit9.00 -

143 Ghinea E. Vlad 13499

6.00 - 8.00 - 5.00 - 3.00 - 7.00 - 7.00 - 7.93 - 5.00 - 7.26 - 5.00 - 7.10 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

7.00 -

144 Gîtlan F. Oana Daniela 13500

8.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 9.54 - 6.00 - 8.03 - 8.80 - 9.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

145 GOLU A. TUDOR 12520

4.00 - - - 6.00 - 5.00 - 8.00 6.00 8.00 - 7.00 - 6.00 - 5.80 - 8.00 - 6.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

6.00 -

146 Grigoraş G. Diana 13502

8.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 6.50 - 7.60 - 7.00 - 6.87 - 8.30 - 7.20 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

147 Grigore T. Georgiana 135038.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 10.00 - 8.50 - 6.40 - 5.00 - 7.50 - 8.70 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

148 GRIGORE E.. ANDREI 131657.00 - 7.00 - 3.00 - - - 9.00 - 5.25 - 4.33 - 5.00 - - - 6.50 - 7.37 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii9.00 -

149 Grindeanu AS. Alexandru 135045.00 - 8.00 4.00 6.00 - 6.00 - 8.00 - 6.00 - 4.25 - 6.00 - 9.16 - 9.00 - 7.50 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil6.00 -

150 Gueye A. Malick (Senegal) 136928.00 - 3.00 - 5.00 4.00 5.00 3.00 6.00 - 7.00 - 7.73 - 5.00 - 7.83 - 7.50 - 7.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

Pagina 15 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 16: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

134

- - 4.00 - 7.00 - 3.00 - 4.00 - 8.50 - 6.38 - - - - - 9.25 - 5.33 - 4.00 - CP-39 Arhitectură vs.Arheologie

- - n/a Res

135- - - - 6.00 - - - - - 5.83 - 7.30 - 6.00 - 5.00 - 8.33 - 6.50 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - n/a Res

136

6.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 8.20 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - 449.79 7.50

137

2.00 - 9.00 - 10.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 8.23 - - - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

7.00 - n/a Res

138- - 3.00 - 6.00 - - - - - - - 8.02 - - - - - - - - - - - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca- -

n/a Res

139

3.00 - - - 9.00 - - - - - 6.00 - 5.65 - 6.00 - - - 8.00 - 7.16 - - - ST-56 Restaurare Structurala7.00 - n/a Res

1404.00 - 9.00 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 6.65 - 5.00 - - - 7.50 - 7.00 - 5.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

n/a Res

1413.00 - 10.00 - 7.00 - - - - - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 5.00 - 6.00 - 5.83 - - - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca5.00 -

n/a Res

1425.00 - 5.00 - 9.00 - - - 5.00 - 7.50 - 8.55 - 6.00 - - - 7.85 - 7.16 - 7.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit7.00 -

n/a Res

143

6.00 - 8.00 - 10.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 7.16 - 7.00 - 6.00 - 5.00 - 7.73 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale7.00 -

n/a Res

144

8.00 - 10.00 - 10.00 - 8.00 - 5.00 - 9.20 - 10.00 - 7.00 - 5.00 - 9.10 - 8.80 - 8.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

8.00 -499.87 8.33

145

2.00 - - - 6.00 - 4.00 - - - 5.00 - 5.02 - 6.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - - - IT-35 Arhitectura, Cultura,Societate

- - n/a Res

146

6.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 8.50 - 8.45 - 7.00 - 5.00 - 7.70 - 9.00 - 6.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

10.00 - Res

1476.00 - 7.00 - 8.00 - 7.00 - 4.00 - 8.50 - 7.10 - 7.00 - 6.00 - 6.50 - 6.83 - 9.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - Res

1486.00 - - - 10.00 - 7.00 - 4.00 - 7.00 - 7.90 - 6.00 - 6.00 - 6.66 - 7.00 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a Res

1496.00 - 10.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 8.50 - 7.45 - 6.00 - 6.00 - 9.00 - 7.33 - 4.00 - ST-55 Detaliere de

Arhitectura9.00 -

Res

1505.00 - 6.00 - 10.00 - 5.00 - 4.00 - 8.50 - 7.45 - 6.00 - - - 7.25 - 7.16 - 5.00 - ST-56 Restaurare Structurala

- - n/a Res

Pagina 16 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 17: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

151 Guşoaia D. Miruna Elisabeta 135056.00 - 9.00 - 5.00 4.00 7.00 - 10.00 - 8.50 - 7.20 - 5.00 - 7.00 - 9.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

152 Halici M. Simona Floriana 13506

7.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 2.00 8.00 - 5.50 - 6.80 - 6.00 - 7.25 - 6.50 - 7.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -153 Harasim C. Theodor 13507 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

154 Hoble A. Teodora-Ruxandra 135088.00 - 7.00 - 7.00 3.00 6.00 - 9.00 - 8.00 - 5.60 - - - 7.50 - 8.00 - 6.50 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit9.00 -

155 Horghidan G. Alexandra 135095.00 - 9.00 - 4.00 2.00 4.00 - 9.00 - 8.50 - 4.50 - 6.00 - 9.50 - 7.00 - 7.00 - IT-46 Politici de locuire

durabilă7.00 -

156 HORVAT I.. RADU BOGDAN 13169

9.00 - 8.00 - 4.00 3.00 6.00 - 7.00 - 6.00 - - - 5.00 - 7.92 - 7.20 - 5.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

- -157 IANCU A. ADRIANA CRISTINA 11870 - - - - - - - - 6.00 - 4.00 - - - - - - - - - 7.00 - -

158 Ibadula L. Aifer 1351010.00 - 10.00 - 8.00 - 3.00 - 9.00 - 8.00 - 9.67 - 6.00 - 8.83 - 9.20 - 8.20 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

159 Ifrim C. Elena-Maria 13511 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

160 Ilie O. Silvia-Elena 135139.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 8.47 - 5.00 - 8.50 - 8.50 - 6.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

161 ILIESCU S. VLAD ANDREI 12532

7.00 - - - - - - - 6.00 - 8.00 - 6.72 - - - - - 8.00 - 6.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

- -

162 Ion T. Alexandra Iulia 13516

7.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 4.00 8.00 - 7.50 - 7.07 - 5.00 - 7.33 - 7.00 - 8.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

163 Ion A. Iulia Ana 13514

8.00 - 8.00 - 4.00 4.00 5.00 4.00 9.00 - 8.50 - 7.87 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - 8.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

7.00 -

164 Ion C. Radu-Mihnea 13515

7.00 - 6.00 - 6.00 - - - 7.00 - 5.00 - 7.80 - 5.00 - 7.37 - 7.50 - 5.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

165 IONASCU E.V.. TUDOR CRISTIAN 13174

6.00 - 8.00 - 6.00 - 2.00 - 9.00 - 8.00 - 7.40 - - - 4.50 - 9.00 - 8.00 - IT-46 Politici de locuiredurabilă

10.00 -

166 Ionescu MM. Cristina Ioana 135177.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 9.00 - 7.47 - 5.00 - 6.83 - 7.00 - 9.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor10.00 -

167 IONESCU A.L.. ALEXANDRU 12214 4.00 - - - - - - - 7.00 - 5.50 - - - - - 6.16 - 5.00 - 4.00 - -

168 Ionici E. Emilia Ruxandra 135187.00 - 7.00 - 6.00 - - - 9.00 - 7.00 - 7.25 - 6.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

169 IONITA I.. FLORIAN MARIUS 131787.00 - 8.00 - 7.00 4.00 5.00 - 8.00 - - - 5.90 - 5.00 - 5.62 - 5.50 - 6.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor10.00 -

170 Ioniţă A. Roxana Alexandra 13519

8.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - 6.57 - 6.00 - 7.66 - 7.00 - 8.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

Pagina 17 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 18: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

1516.00 - 8.00 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 9.50 - 9.25 - 8.00 - 6.00 - 9.50 - 6.16 - 6.00 - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania6.00 -

Res

152

6.00 - 9.00 - 10.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 5.85 - 6.00 - 6.00 - 7.20 - 8.50 - 8.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

10.00 -436.79 7.28

153 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

1543.00 - 10.00 - 9.00 - 4.00 - 7.00 - 6.50 - 6.10 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 7.83 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a Res

155- - 9.00 - 8.00 - 6.00 - - - 7.00 - 7.55 - 6.00 - - - 8.00 - 6.83 - - - CP-39 Arhitectură vs.

Arheologie7.00 -

n/a Res

156

3.00 - 9.00 - 8.00 - - - - - 7.00 - 6.80 - 8.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - - - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

157 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n/a Res

1586.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 8.30 - 9.55 - 7.00 - 5.00 - 7.80 - 8.16 - 6.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala10.00 -

Res

159 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

1605.00 - - - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 7.00 - 8.55 - 6.00 - 6.00 - 7.85 - 7.00 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

n/a Res

161

- - 9.00 - 7.00 - 6.00 - - - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 6.50 - 6.66 - - - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

8.00 - n/a

162

5.00 - 7.00 - 8.00 - 7.00 - 8.00 - 6.50 - 7.45 - - - 5.00 - 8.50 - 7.00 - 7.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

6.00 - n/a

163

6.00 - 8.00 - 9.00 - 4.00 - 6.00 - 8.00 - 6.55 - 8.00 - - - 8.00 - 7.50 - 5.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

6.00 - n/a Res

164

6.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 5.00 - 7.80 - 4.88 - 4.00 - - - 7.50 - 8.50 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

6.00 - n/a Res

165

4.00 - 8.00 - 8.00 - 5.00 - 4.00 - 8.00 - 6.60 - 5.00 - 5.00 - 8.00 - 6.50 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

n/a Res

1666.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 8.30 - 9.20 - 6.00 - 6.00 - 8.50 - 7.93 - 5.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

455.91 7.60

167 - - - - - - - - - - 4.00 - 3.31 - 4.00 - - - 7.50 - - - 3.00 - - n/a Res

1682.00 - 5.00 - 4.00 - 6.00 - - - 8.25 - 6.10 - 6.00 - 6.00 - 7.65 - 6.16 - 5.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala8.00 -

n/a Res

169- - 3.00 - 5.00 - 6.00 - 4.00 - 6.00 - 5.84 - 4.00 - - - 5.00 - 6.66 - - - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

n/a Res

170

7.00 - 10.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 8.50 - 7.60 - 4.00 - 6.00 - 10.00 - 6.83 - 5.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - Res

Pagina 18 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 19: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

171 Ioniţă L. Theodor Andrei 135208.00 - 7.00 - 6.00 - 2.00 - 8.00 - 7.00 - 4.67 - 5.00 - 6.26 - 9.30 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

172 Iorgulescu G. Patricia 135219.00 - 9.00 - 8.00 - 5.00 - 10.00 - 7.50 - 7.97 - 5.00 - 7.96 - 8.16 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

173 Isfan C. Teodora-Cristina 135227.00 - 8.00 - 6.00 4.00 3.00 - 8.00 - 8.00 - 8.10 - 6.00 - 6.50 - 7.00 - 7.70 - IT-46 Politici de locuire

durabilă9.00 -

174 Ispas V. C. Liviu Valentin 13523- - - - 4.00 - 2.00 - - - 9.00 - - - 6.00 - - - 6.00 - 5.00 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit- -

175 IVAN G.M.. ANAMARIA GABRIELA 131847.00 - 9.00 - 7.00 4.00 5.00 - 8.00 - - - 7.73 - - - 7.83 - 8.50 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

176 Ivanova -. Vesela (Bulgaria) 136947.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 4.00 8.00 - 7.00 - 5.40 - - - 8.83 - 8.50 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii6.00 -

177 Keul Gh. Mihăiţă 13525

8.00 - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 8.00 - 7.60 - - - 8.33 - 9.00 - 9.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

178 Kiss Cs. Lorand 13526

8.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 9.00 - 8.00 - 7.70 - 6.00 - 8.33 - 9.00 - 8.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

7.00 -

179 LAKATOŞ A. EDMOND 14374

8.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 6.50 - 6.70 - 5.00 - 7.12 - 8.00 - 8.25 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

180 Layet-Romain -. Maurice Gabriel (Franţa) 136989.00 - 9.00 - 6.00 4.00 7.00 - 7.00 - 5.00 - 9.53 - 5.00 - 8.16 - 8.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

181 Laza M. Dragoş-Ioan 13527

7.00 - 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 - 7.00 - 8.00 - 6.27 - - - 6.00 - 7.00 - 6.50 - ST-57 Tehnica deRestaurare

10.00 -

182 Lazăr M. Marian 135289.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - 6.00 - 8.37 - 9.50 - 9.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

183 Luca IC. Alexandra Maria 13530

9.00 - 8.00 - 8.00 3.00 6.00 - 9.00 - 7.50 - 8.47 - 6.00 - 7.43 - 7.00 - 7.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

184 Luca Şt. Elisabeta Monica 1353110.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 9.00 - 9.47 - 5.00 - 8.83 - 8.00 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

185 Lupu M. Cristina-Constanţa 135329.00 - 10.00 - 8.00 - 8.00 - 10.00 - 8.50 - 8.80 - 6.00 - 6.83 - 9.50 - 8.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

186 LYUBENOVA S.N.. SILVIYA (Bulgaria) 130165.00 - 6.00 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 8.00 - 4.93 - 5.00 - 4.00 - 7.00 - 5.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

187 Măceşanu F. Andra 13533

8.00 - 8.00 - 8.00 - 4.00 - 8.00 - 8.00 - 7.83 - 5.00 - 7.16 - 7.50 - 8.30 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

188 Mali I. Vlad-Andrei 135358.00 - 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 - 9.00 - 6.00 - 8.25 - 6.00 - 7.27 - 9.30 - 8.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura9.00 4.00

Pagina 19 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 20: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

1716.00 - 9.00 - 4.00 - 8.00 - - - 7.50 - 8.80 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 9.03 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - n/a Res

1727.00 - 9.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 9.90 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 8.50 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare10.00 -

473.39 7.89

1735.00 - 8.00 - 5.00 - 5.00 - - - 7.00 - 9.05 - 7.00 - - - 6.50 - 7.16 - 5.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit7.00 -

n/a Res

174- - - - - - - - - - - - 7.40 - - - - - - - - - - - ST-56 Restaurare Structurala

- - n/a Res

1752.00 - 9.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 6.50 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 8.50 - 7.33 - 3.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

1764.00 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 5.00 - 7.50 - 7.90 - 7.00 - - - 8.50 - 8.83 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

177

6.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - 4.00 - 6.50 - 8.60 - 7.00 - - - 8.50 - 8.16 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 -

n/a Res

178

6.00 - 10.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 8.50 - 6.35 - 8.00 - - - 8.00 - 7.66 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - n/a

179

5.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 4.00 - 8.00 - 8.40 - 8.00 - 5.00 - 9.00 - 9.33 - 5.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - Res

1808.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 7.50 - 7.44 - 6.00 - - - 8.25 - 7.33 - 7.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare- -

n/a

181

4.00 - 8.00 - - - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 3.94 - 4.00 - - - 7.85 - 4.50 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

8.00 -

n/a Res

1829.00 - 10.00 - 8.00 - 9.00 - 8.00 - 9.00 - 8.63 - 6.00 - 6.00 - 10.00 - 8.33 - 7.00 - CP-39 Arhitectură vs.

Arheologie8.00 -

493.89 8.23

183

7.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 4.00 - 6.50 - 8.24 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 6.33 - 7.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

10.00 - Res

1846.00 - 10.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 6.39 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 8.66 - 5.00 - ST-56 Restaurare Structurala

7.00 - 472.03 7.87

185- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

256.05 8.54

1864.00 - 7.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 7.00 - 7.85 - 5.00 - 6.00 - 7.50 - 5.83 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

- - n/a Res

187

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Res

1883.00 - 4.00 - 10.00 - 4.00 - - - 6.50 - 7.76 - 6.00 - - - 9.10 - 6.93 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

Pagina 20 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 21: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

189 MANEA N. MARIUS 128578.00 - 8.00 4.00 8.00 4.00 5.00 - 7.00 - - - 7.73 - 5.00 - 6.66 - 9.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

190 Manu L. N. Isabela 135368.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - 7.10 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 8.50 - IT-46 Politici de locuire

durabilă7.00 -

191 Mărăşescu PI. Alexandra Dana 1353710.00 - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 10.00 - 6.50 - 5.60 - 5.00 - 6.00 - 8.00 - 9.00 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit9.00 -

192 Marin M. Ecaterina 135388.00 - 9.00 - 6.00 - 5.00 3.00 8.00 - 7.00 - 8.00 - 5.00 - 8.45 - 7.00 - 6.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

193 Marinescu Fl. George Octavian 135398.00 - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 8.50 - 8.80 - 6.00 - 5.16 - 9.50 - 9.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

194 MARINESCU A.P.. FLORIAN 12860

7.00 - - - - - 3.00 - 9.00 - 5.00 - 4.42 - - - 6.00 - 8.00 - 7.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

- -

195 Mehic R. Diana 135419.00 - 10.00 - 9.00 6.00 7.00 - 8.00 - 7.50 - 7.97 - 5.00 - 9.23 - 9.00 - 7.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii6.00 -

196 Merişcă A. Andrei 13542

7.00 - 6.00 4.00 6.00 - 5.00 - 7.00 - 5.50 - - - 6.00 - 6.00 - 6.00 - 8.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

8.00 -

197 Micu G. Octavian 135448.00 - 7.00 - 6.00 - 5.00 4.00 7.00 - 7.50 - 8.00 - 6.00 - 7.33 - 8.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

198 Micu A. Ruxandra Adriana 13543

7.00 - 7.00 4.00 7.00 4.00 5.00 - 8.00 - 7.00 - 7.33 - 6.00 - 9.00 - 8.00 - 8.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -199 MICU St. STEFANA FLORINA 11910 - - - - - - - - - - - - 7.00 - - - - - - - 7.00 - -

200 Mihai I. George Cătălin 135458.00 - 7.00 4.00 7.00 - 3.00 - 7.00 - 8.00 - 5.77 - 5.00 - 6.25 - 8.00 - 7.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura9.00 -

201 Mihăilă D. Bogdan-Ioan 13546

8.00 - 8.00 - 6.00 4.00 5.00 - 8.00 - 6.50 - 5.40 - - - 8.50 - 9.00 - 7.30 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

202 Militaru D. Felicia Constantina 13547

7.00 - 4.00 - 6.00 4.00 7.00 - 8.00 - 6.50 - 6.77 - 6.00 - - - 8.00 - - - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

8.00 -

203 Militeiov V. Ştefan 135488.00 - - - 4.00 - 3.00 - 9.00 - 8.00 - 7.40 - - - 8.50 - 8.00 - 9.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura5.00 -

204 Mirea P. Ana 135509.00 - 8.00 - 4.00 2.00 7.00 - 8.00 - 8.50 - 6.20 - 6.00 - 7.66 - 8.80 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

205 Mişcu P. Anamaria 13551 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

206 Miulescu-Domăşneanu NC. Ilinca 13552

9.00 - 8.00 - 6.00 4.00 2.00 - 8.00 - 8.00 - 6.83 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - 7.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

9.00 -

207 Mocanu C. Ana-Crisanta 13553

7.00 - 8.00 - 5.00 4.00 5.00 3.00 9.00 - 8.00 - 7.20 - 5.00 - 7.66 - 9.00 - 9.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 4.00

208 Mocanu CI. Radu Alexandru 13554

6.00 - - - 6.00 - 4.00 - 7.00 - 6.25 - 5.60 - 6.00 - 7.83 - 7.00 - 7.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

- -

Pagina 21 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 22: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

1892.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - 7.50 - 8.00 - 6.00 - - - 8.50 - 8.00 - 5.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare10.00 -

n/a Res

1909.66 4.00 9.00 - 9.00 - 8.66 - 6.00 - 5.00 - 8.55 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 6.67 - 6.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala9.66 -

437.26 7.29

1916.00 - 10.00 - 9.00 - 5.00 - - - 8.00 - 5.80 - 9.00 - 6.00 - 9.00 - 8.16 - - - ST-56 Restaurare Structurala

9.00 - n/a

1926.00 - 7.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 8.50 - 8.66 - 7.00 - 6.00 - 7.70 - 7.16 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare9.00 -

442.13 7.37

1935.00 - 9.00 - 9.00 - 4.00 - 4.00 - 8.50 - 7.10 - - - 5.00 - 7.70 - 8.50 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - n/a Res

194

- - 6.00 - 2.00 - - - - - 7.00 - - - 8.00 - - - 7.00 - 7.00 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

1957.00 - 9.00 - 10.00 - 8.00 - 5.00 - 8.13 - 9.90 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 7.26 - 7.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare10.00 -

477.32 7.96

196

4.00 - 1.00 - 4.00 - - - - - 6.00 - 7.55 - 6.00 - - - 5.00 - 6.00 - 5.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

5.00 - n/a Res

1976.00 - 9.00 - 9.00 - 6.00 - 4.00 - 9.00 - 7.06 - 7.00 - 6.00 - 8.75 - 8.00 - 4.00 - ST-56 Restaurare Structurala

6.00 - Res

198

6.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 8.50 - 7.64 - 7.00 - - - 9.00 - 7.00 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

7.00 - n/a

199 - - - - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 7.00 - - - - n/a

2006.00 - 5.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 7.50 - 6.24 - 5.00 - 5.00 - 6.00 - 7.66 - 5.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură9.00 -

Res

201

5.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 6.00 - 7.35 - 5.00 - 7.00 - 7.80 - 7.50 - - - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

7.00 - n/a Res

202

6.00 - - - 7.00 - 6.00 - - - 6.83 - 7.16 - 7.00 - - - 8.33 - 7.00 - - - ST-60 Tendinte Actuale inDomeniul Structurilor

9.00 - n/a Res

2034.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - - - 8.50 - 4.85 - 8.00 - - - 8.50 - 8.00 - 6.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala8.00 -

n/a Res

2046.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 8.00 - 8.80 - 7.90 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - Res

205 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

206

3.00 - 10.00 - 6.00 - 6.00 - - - 7.50 - 4.50 - 7.00 - - - 8.85 - 8.60 - 6.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

9.00 - n/a Res

207

- - 7.00 - 9.00 - - - 5.00 - 8.00 - 3.94 - 6.00 - - - 8.00 - 8.00 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

6.00 - n/a Res

208

5.00 - 5.00 - - - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 3.88 - 6.00 - - - 7.75 - 5.40 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

7.00 -

n/a Res

Pagina 22 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 23: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

209 MOHAN G.. MIHAI VASILE 132125.00 4.00 - - 5.00 4.00 5.00 - 7.00 - 6.50 - 4.52 - - - 5.00 - 8.50 - 6.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura7.00 -

210 Moisescu C. Radu 135557.00 - 9.00 - 6.00 4.00 6.00 4.00 8.00 - 7.50 - 8.47 - - - 7.16 - 8.00 - 8.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura7.00 4.00

211 Molie Şt. Ioan Răzvan 13556 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

212 Morariu MS. Paul Mihai 135578.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 4.00 8.00 - 7.00 - 4.68 - 5.00 - 8.00 - 8.00 - 8.50 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor9.00 -

213 Moraru F. Liviu-Vlad 13558

9.00 - 8.00 4.00 7.00 4.00 7.00 - 9.00 - 8.50 - 8.87 - 5.00 - 8.00 - 8.00 - 7.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

6.00 -

214 Munteanu R. Adrian Romeo 135595.00 - 6.00 4.00 7.00 4.00 3.00 - 7.00 - 7.25 - 6.76 - 6.00 - 7.10 - 9.00 - 8.70 - ST-57 Tehnica de

Restaurare8.00 -

215 MURESAN R.G. DAN VASILE 127097.00 - - - 6.00 - - - 8.00 - 5.00 - 5.00 - - - 7.50 - 7.00 - 7.00 - -

216 Mureşanu M. Delia 135608.00 - 10.00 - 6.00 4.00 6.00 - 8.00 - 6.00 - 4.33 - 5.00 - 6.66 - 7.66 - 6.12 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii9.00 -

217 Nae G. Dan Cristian 135639.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - 8.93 - 6.00 - 6.83 - 5.00 - 8.20 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

218 NASTASOIU M.. SIMONA IOANA 13223

9.00 - 7.00 - 8.00 4.00 9.00 - 8.00 - 9.00 - 8.23 - - - 8.83 - 8.00 - 9.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

219 Neacşu V. Ioana 1356410.00 - 9.00 - 6.00 - 2.00 - 9.00 - 9.00 - 10.00 - - - 7.37 - 7.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

220 Neagoş L. V. Ruxandra Luciana 135655.00 - 7.00 - 6.00 - 3.00 - 7.00 - 6.00 - 4.80 - 5.00 - 7.40 - 8.50 - 5.80 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil6.00 -

221 Neagu V. Elena 135679.00 - 7.00 - 7.00 2.00 - - 9.00 - 5.50 - 8.97 - 6.00 - 7.70 - 7.66 - 6.50 - IT-46 Politici de locuire

durabilă9.00 -

222 Neagu C. Măriuca 135668.00 - 9.00 - 4.00 4.00 5.00 3.00 8.00 - 8.50 - 8.50 - 5.00 - 8.12 - 8.80 - 6.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

223 Neaţu A. Alexandru Răzvan 13568

8.00 - 4.00 - 6.00 - 1.00 - 7.00 - 7.50 - 7.65 - 6.00 - 6.50 - 7.00 - 5.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

7.00 -

224 Nechita Gh. Sabina 135698.00 - 8.00 - 7.00 - 3.00 - 9.00 - 5.50 - 7.10 - 7.00 - 9.00 - 8.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

225 Necula V. Sabrina 13570

5.00 4.00 7.00 - 4.00 2.00 5.00 - 8.00 - 8.00 - 4.93 - 6.00 - 4.00 - 7.00 - 6.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

226 Neculoiu D. Anca 13571

9.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 9.00 - 8.75 - 5.00 - 9.16 - 7.00 - 8.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

227 Nedela A. Alexandra 13572

7.00 - 6.00 - 7.00 - 1.00 - 7.00 - 7.00 - 6.73 - 6.00 - 5.75 - 9.00 - 8.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

10.00 -

Pagina 23 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 24: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

2093.00 - 6.00 - 5.00 - - - - - 7.50 - 5.85 - 7.00 - - - 7.65 - 6.33 - 5.00 - ST-55 Detaliere de

Arhitectura- -

n/a Res

2106.00 - 5.00 - 9.00 - 6.00 - 4.00 - 7.50 - 7.44 - 6.00 - - - 8.25 - 8.33 - 4.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala8.00 -

n/a Res

211 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

2127.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - - - 5.00 - 7.50 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 6.83 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

n/a Res

213

7.00 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 8.55 - 7.00 - 6.00 - 9.25 - 8.00 - 5.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

7.00 -450.01 7.50

2145.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 8.00 - 6.50 - 5.30 - 7.00 - 5.00 - 9.10 - 7.93 - 6.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit7.00 -

Res

2155.00 - 7.00 - 8.00 - - - - - 6.00 - 5.00 - 5.00 - - - 6.00 - - - - - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit10.00 -

n/a

2166.00 - 7.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 8.83 - 8.99 - 8.00 - 5.00 - 7.00 - 7.66 - 6.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit- -

n/a Res

2175.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 4.00 - 5.30 - 8.50 - 4.00 - 5.00 - 5.00 - 5.13 - 6.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură9.00 -

Res

218

5.00 - 9.00 - 10.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 8.50 - 5.00 - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

8.00 - n/a Res

219- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n/a Res

220- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Res

2215.00 - 7.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 7.83 - 7.98 - 7.00 - 5.00 - 8.50 - 8.00 - 5.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala10.00 -

n/a Res

2226.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 4.00 - 7.50 - 8.20 - 6.00 - 5.00 - 7.50 - 7.33 - 5.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor8.00 -

Res

223

6.00 - 3.00 - 8.00 - - - 5.00 - 7.50 - 7.80 - 4.00 - - - 8.50 - 6.50 - 5.00 - CP-39 Arhitectură vs.Arheologie

6.00 - n/a Res

2244.00 - 10.00 - 10.00 - 6.00 - 7.00 - 9.00 - 8.55 - 7.00 - 6.00 - 8.70 - 7.57 - 7.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala10.00 -

Res

225

3.00 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - - - 5.00 - 7.85 - 5.00 - - - 7.50 - 4.33 - 5.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

226

7.00 - 8.00 - 10.00 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 8.90 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 7.33 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

10.00 -481.40 8.02

227

6.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 8.16 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

9.00 -

Res

Pagina 24 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 25: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

228 NEGRI O.. ALEXANDRA ELENA 13229- - 9.00 - 4.00 - 5.00 3.00 8.00 - 6.50 - 6.70 - 6.00 - 5.00 - 7.00 - 8.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura9.00 -

229 NEJAT ASKI M.. ALEXANDRU(Iran) 13360 6.00 - - - 4.00 3.00 3.00 - 7.00 - 7.00 - 5.60 - - - 5.75 - 6.00 - 5.50 - -

230 Nica C. R. Alexandra-Cristina 135738.00 - 7.00 - 6.00 2.00 4.00 - 8.00 - 8.50 - 8.00 - - - 8.66 - 7.00 - 8.50 - IT-46 Politici de locuire

durabilă7.00 -

231 Oancea M. Alexandra 13576

7.00 - 3.00 - 6.00 - 2.00 - 9.00 - 6.50 - 7.46 - - - 7.37 - 7.50 - 6.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

232 Oancea C. Ana Maria 135757.00 - 6.00 - 6.00 3.00 5.00 - 7.00 - 6.75 - 5.84 - 6.00 - 6.10 - 7.80 - 6.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

233 OARA I.. IOANA 132385.00 - 6.00 - 6.00 - 6.00 - 10.00 - 9.00 - 5.60 - 6.00 - - - 6.00 - 8.00 - -

234 Obreja C. Ana Alexandra 135779.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 8.67 - 7.00 - 5.50 - 9.00 - 9.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

235 Olteanu E. Andrei 135787.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 7.65 - 6.00 - 8.16 - 8.50 - 8.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil9.00 -

236 ONIGA L.L.. ANDREI KAZIMIR 132406.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 7.00 - 9.05 - - - 6.66 - 5.50 - 6.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil- -

237 Onu H. Paul Robert 13579

8.00 - 4.00 4.00 6.00 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - 7.87 - 6.00 - 7.83 - 7.50 - 8.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

238 Oţelea D. Ana-Maria 13580

8.00 - 7.00 - 7.00 4.00 5.00 - 10.00 - 6.00 - 5.90 - 6.00 - 7.20 - 7.50 - 5.50 - BP3-8 Conexiunilearhitecturii

8.00 -

239 Păcurar T.T.. Sorana Paula 14049- - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.00 - - - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura- -

240 Păduraru D. Ioan Alexandru 135817.00 - 7.00 - 4.00 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 6.80 - 5.00 - 6.50 - 7.00 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

241 Pălăşan Gh. Dan Gheorghe 135828.00 - 9.00 - 6.00 - 3.00 - 9.00 - 7.00 - 8.47 - 6.00 - 9.00 - 9.50 - 9.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

242 PANĂ D. MIHNEA(Canada) 12398

10.00 - - - - - - - 9.00 - 6.00 - - - - - 4.25 - - - 5.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

- -

243 Panait M. Andreea-Luminiţa 13583

8.00 - 5.00 - 6.00 - 5.00 3.00 9.00 - 5.25 - 8.01 - 6.00 - 5.60 - 8.00 - 5.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

8.00 -

244 Pănculescu M. Iulia Carina 135848.00 - 4.00 4.00 7.00 - 3.00 - 8.00 - 7.50 - 8.10 - 6.00 - 9.16 - 7.50 - 9.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura7.00 -

245 Papuc OGh. Silviu Constantin 135868.00 - 6.00 - 6.00 4.00 2.00 - 7.00 - 7.00 - 4.67 - 6.00 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

246 Părăuşanu I. Mihai 13587

7.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 3.00 7.00 - 8.75 - 6.20 - - - 5.66 - 7.50 - 6.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

7.00 -

Pagina 25 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 26: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

228- - 7.00 - 8.00 - - - - - 8.30 - 8.40 - - - - - 6.00 - 7.33 - - - ST-56 Restaurare Structurala

5.00 - n/a Res

229 4.00 - 6.00 - 2.00 - 5.00 - 4.00 - 8.00 - 3.75 - 7.00 - 5.00 - 5.50 - 8.00 - - - - n/a Res

2303.00 - 9.00 - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 7.60 - 5.00 - - - 8.00 - 7.00 - 5.00 - CP-39 Arhitectură vs.

Arheologie7.00 -

n/a Res

231

5.00 - 3.00 - 5.00 - 6.00 - - - 7.90 - 7.40 - 6.00 - 6.00 - 8.20 - 7.83 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale8.00 -

n/a Res

2325.00 - 4.00 - 7.00 - - - 4.00 - 7.80 - 6.20 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 8.00 - - - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură- -

n/a Res

2333.00 - 8.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 8.64 - 7.00 - 6.00 - 8.50 - 6.83 - - - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

n/a Res

2347.00 - 9.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 9.00 - 7.40 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 8.16 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

465.51 7.76

2357.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 4.00 - 8.50 - 7.50 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 6.66 - 9.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor10.00 -

Res

2367.00 - 10.00 - 6.00 - 7.00 - 9.00 - 6.00 - 8.30 - 7.00 - 5.00 - 7.25 - - - 6.00 - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania- -

n/a

237

6.00 - 7.00 - 6.00 - 4.00 - 4.00 - 7.50 - 4.69 - 5.00 - 5.00 - 9.00 - 8.50 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale8.00 -

Res

238

8.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 8.00 - 7.33 - 8.99 - 8.00 - 5.00 - 8.00 - 6.66 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

440.13 7.34

239- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca- -

n/a

2404.00 - 10.00 - 9.00 - 7.00 - 6.00 - 7.50 - 7.20 - 7.00 - - - 8.50 - 7.33 - 4.00 - CP-39 Arhitectură vs.

Arheologie8.00 -

n/a Res

2416.00 - 7.00 - 9.00 - 4.00 - 4.00 - 9.00 - 7.06 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare8.00 -

Res

242

- - 3.00 - 10.00 - - - - - - - 6.20 - - - - - - - 4.00 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

243

6.00 - 8.00 - 10.00 - 7.00 - - - 9.00 - 8.80 - 7.00 - - - 8.50 - 7.33 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

9.00 - n/a

2444.00 - 6.00 - 10.00 - 4.00 - 4.00 - 8.75 - 6.70 - 6.00 - 6.00 - 8.80 - 8.66 - 5.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala8.00 -

Res

2455.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 4.00 - 7.50 - 8.80 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 8.57 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - Res

246

4.00 - 5.00 - - - 7.00 - - - 7.50 - 5.80 - 4.00 - - - 7.75 - 4.00 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

8.00 -

n/a Res

Pagina 26 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 27: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

247 Pârvulescu D. Maria 13588 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

248 Paşcanu C. Teodora 13590

6.00 - 8.00 - 4.00 4.00 2.00 - 8.00 - 5.50 - 4.50 - 6.00 - 5.25 - 9.00 - 5.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

249 Pascu L. Valentin 135919.00 - 10.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 7.50 - 9.53 - 5.00 - 7.66 - 7.50 - 8.50 - IT-46 Politici de locuire

durabilă9.00 -

250 Patapievici RH. Tudor Andrei 135926.00 - 9.00 - 8.00 4.00 8.00 - 9.00 - 9.00 - 9.01 - 7.00 - 8.63 - 8.66 - 6.87 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

251 Pătraşcu IC. Alexandra-Doina 13593

7.00 - 7.00 - 7.00 - 5.00 3.00 8.00 - 7.00 - 8.93 - 6.00 - 8.00 - 5.00 - 4.30 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

6.00 -

252 Păun F. Mihai Gabriel 135948.00 - 6.00 - 6.00 3.00 - - 7.00 - 8.00 - 6.27 - 5.00 - 8.50 - 7.00 - 6.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura6.00 4.00

253 PĂUN A.I. ALEXANDRU 13248

7.00 - 4.00 4.00 7.00 2.00 3.00 - 9.00 - 9.50 - 6.80 - 7.00 - 7.00 - 9.50 - 9.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

6.00 -

254 Păvăluţă G. Ştefan 13595

8.00 - 6.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - 8.30 - 6.00 - 9.00 - 9.50 - 7.70 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

8.00 1.00

255 Pavel V. Alexandra 13596

10.00 - 7.00 - 4.00 4.00 2.00 - 8.00 - 8.50 - 8.50 - 6.00 - 6.25 - 8.80 - 7.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

8.00 -256 PAVEL I.C. IONUT GEORGE 11661 - - - - - - - - - - 4.00 - - - - - - - - - - - -

257 Penescu A. Ioana 135978.00 - 8.00 - 6.00 4.00 3.00 - 7.00 - 6.00 - 5.84 - 6.00 - 7.27 - 8.50 - 7.80 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

258 Pestriţu VP. Bogdan Petru 13598

9.00 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 8.20 - 5.00 - 9.00 - 9.50 - 8.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

259 PETRARU F. ALEXANDRA ELENA 129098.00 - 5.00 - 6.00 - - - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 5.00 - 8.10 - 10.00 - 6.00 - IT-46 Politici de locuire

durabilă- -

260 Petraşcu D. A. Daria 136009.00 - 10.00 - 6.00 4.00 7.00 - 9.00 - 7.50 - 7.30 - 5.00 - 8.13 - 7.66 - 7.62 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

261 PETRESCU A.M.. SILVIU PAUL 13253

8.00 - 7.00 - - - 5.00 - 6.00 - 7.50 - 6.45 - - - 5.00 - - - 5.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

- -

262 Petrişor M. Alexandra 13602

8.00 - 8.00 - 7.00 4.00 6.00 4.00 - - 6.50 - 6.80 - 6.00 - 5.00 - 8.50 - 9.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

9.00 -

263 Pilea I. Tania Andreea 13603

9.00 - 7.00 4.00 7.00 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - 7.00 - 5.00 - 8.83 - 9.00 - 7.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

10.00 -

264 Pîslaru G. Alexandra 13604

9.00 - 10.00 - 8.00 - 5.00 - 8.00 - 9.00 - 7.73 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 9.00 - BP3-8 Conexiunilearhitecturii

7.00 -

Pagina 27 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 28: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

247 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

248

7.00 - 9.00 - 9.00 - 8.00 - 5.00 - 7.50 - 6.10 - 6.00 - 5.00 - 7.50 - 7.16 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 - Res

2497.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 4.00 - 9.00 - 6.82 - 6.00 - 6.00 - 8.75 - 8.00 - 6.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit8.00 -

Res

2508.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 4.00 - 8.33 - 9.70 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 7.66 - 7.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit8.00 -

Res

251

3.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 5.70 - 8.50 - 4.00 - 6.00 - 6.50 - 6.66 - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

- - n/a Res

2526.00 - 5.00 - 9.00 - 4.00 - - - 7.00 - 3.94 - 4.00 - - - 7.85 - 4.00 - 3.00 - ST-55 Detaliere de

Arhitectura- -

n/a Res

253

2.00 - 8.00 - 5.00 - 6.00 - 4.00 - 8.50 - 8.60 - 5.00 - 6.00 - 10.00 - 7.33 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

254

6.00 - 7.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 5.70 - 9.15 - - - 6.00 - 9.30 - 7.16 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale10.00 -

n/a

255

6.00 - - - 7.00 - 7.00 - - - 7.00 - 8.20 - 6.00 - 6.00 - 8.70 - 8.16 - 5.00 - ST-56 Restaurare Structurala9.00 - n/a Res

256 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n/a Res

2575.00 - - - 7.00 - 4.00 - - - 7.00 - 6.60 - 6.00 - - - 8.00 - 7.67 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

7.00 - n/a Res

258

7.00 - 10.00 - 10.00 - 8.00 - 6.00 - 7.50 - 6.40 - 7.00 - 7.00 - 10.00 - 8.50 - 7.00 - ST-60 Tendinte Actuale inDomeniul Structurilor

9.00 - 487.79 8.13

2595.00 - 10.00 - 7.00 - - - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 6.50 - - - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit10.00 -

n/a

2607.00 - 8.00 - 10.00 - 8.00 - 6.00 - 7.16 - 8.72 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 7.16 - 5.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit10.00 -

458.29 7.64

261

5.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - - - 7.50 - 6.88 - 7.00 - - - - - - - - - CP-33 Teoria SpatiuluiNeconstruit

- - n/a

262

- - 6.00 - 7.00 - 6.00 - - - 8.50 - 5.00 - 9.00 - - - 9.50 - 9.00 - 8.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a

263

4.00 - 9.00 - 6.00 - 8.00 - - - 7.00 - 5.40 - 7.00 - 5.00 - 10.00 - 7.66 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

8.00 -

n/a Res

264

5.00 - 6.00 - 10.00 - 6.00 - 4.00 - 8.50 - 6.72 - 6.00 - - - 8.00 - 4.50 - 9.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

n/a Res

Pagina 28 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 29: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

265 Piţu V. Dragoş Florian 13605

6.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 - 7.00 - 7.25 - 5.80 - - - 7.07 - 7.50 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

266 Piţurlea D. Patricia 13606

8.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 8.00 - 7.13 - 6.00 - 9.83 - 8.00 - 8.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

10.00 -

267 Poiană G. Alexandru 136077.00 - 7.00 - 4.00 4.00 3.00 - 8.00 - 6.25 - 7.07 - 5.00 - 5.87 - 8.60 - 7.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii9.00 -

268 Poida I. Florian Ştefan 136087.00 - 7.00 4.00 7.00 4.00 5.00 4.00 7.00 - 8.00 - 5.60 - 5.00 - 8.00 - 8.50 - 7.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

269 Popa M. Mihail Adrian 13609

8.00 - 9.00 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 9.00 - 8.34 - 5.00 - 7.06 - 7.50 - 6.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

270 Popa-Florea E. Laura Corina 136108.00 - 9.00 - 8.00 4.00 2.00 - 7.00 - 5.50 - 6.77 - 7.00 - 6.46 - 8.00 - 6.75 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

271 Popescu M. Anda Cristina 13612

8.00 - 7.00 - 4.00 - 5.00 3.00 8.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 6.16 - 9.00 - 9.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

9.00 -

272 Popescu I. Iulia-Elena 136119.00 - 8.00 - 7.00 - 3.00 - 8.00 - 7.00 - 8.10 - 5.00 - 7.00 - 9.80 - 8.70 - IT-46 Politici de locuire

durabilă8.00 -

273 Popescu V. Sabin 136147.00 - 3.00 - 3.00 3.00 1.00 - 10.00 - 7.50 - 6.00 - - - 7.00 - 6.00 - 6.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

274 Popescu E.A.. Silviu Anton 14050

- - 5.00 - 5.00 - 4.00 - 9.00 - 7.50 - 4.00 - - - 6.33 - 8.00 - 6.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

7.00 -

275 Popescu N. Silviu Ionuţ 136137.00 - 5.00 - 6.00 3.00 2.00 - 7.00 - 6.00 - 6.98 - 5.00 - 6.40 - 6.80 - 5.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor- -

276 Popovici M. G. Cătălina 13615

8.00 - 7.00 4.00 6.00 2.00 5.00 3.00 8.00 - 7.25 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 9.00 - 9.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

9.00 -

277 PREDA M. MARIA CRISTINA 119687.00 - 9.00 - 6.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 9.00 - 6.00 - - - 10.00 - 7.50 - -

278 Prisecaru T. Delia-Alexandra 13617 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

279 Prode I. Alexandra Ioana 13618

8.00 - 8.00 - 4.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 7.60 - 5.00 - 5.66 - 7.00 - 8.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

2.00 -

280 Pudar J. Marijus 13619

8.00 - 7.00 - 7.00 4.00 3.00 - 7.00 - 8.50 - 7.87 - 6.00 - 6.50 - 9.50 - 8.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

7.00 -

281 RACHELEANU URZICA I. ADELA 126216.00 - - - - - - - - - 5.00 - 6.93 - - - 7.50 - 6.00 - 6.00 - -

282 Rădoi C. Simina 13620

9.00 - 9.00 - 7.00 - 8.00 - 10.00 - 8.00 - 8.07 - 6.00 - 9.66 - 9.00 - 8.50 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

10.00 -

Pagina 29 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 30: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

265

3.00 - 4.00 - 7.00 - 4.00 - - - 7.80 - 6.20 - 5.00 - - - 6.20 - 7.00 - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

7.00 - n/a Res

266

7.00 - 8.00 - 10.00 - 7.00 - 4.00 - 8.75 - 7.15 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 9.50 - 5.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

10.00 - Res

2675.00 - 8.00 - 7.00 - 6.00 - 5.00 - 4.50 - 6.82 - 6.00 - - - 7.50 - 6.00 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

2685.00 - 9.00 - 5.00 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 8.50 - 8.00 - - - 8.50 - 9.00 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare6.00 -

n/a

269

8.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 7.50 - 9.70 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 9.00 - 6.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

9.00 - 472.92 7.88

270- - 7.00 - 8.00 - - - - - 6.66 - 7.16 - - - - - 8.33 - 4.00 - - - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură- -

n/a Res

271

- - 10.00 - 8.00 - - - - - 8.00 - 4.25 - 9.00 - 5.00 - 8.00 - 8.70 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

- - n/a Res

2725.00 - 10.00 - 9.00 - 8.00 - - - 10.00 - 9.05 - 8.00 - 5.00 - 9.00 - 8.83 - 6.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit8.00 -

n/a Res

2735.00 - 2.00 - 7.00 - 4.00 - 4.00 - 6.00 - 3.94 - 4.00 - - - 7.75 - 5.00 - 4.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură9.00 -

n/a Res

274

4.00 - 7.00 - 6.00 - 4.00 - 4.00 - 6.00 - - - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 7.16 - 3.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

2753.00 - 5.00 - 6.00 - - - - - 6.50 - 8.04 - 7.00 - - - 9.00 - 7.67 - 4.00 - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala6.00 -

n/a Res

276

5.00 - - - 10.00 - - - - - 8.50 - 4.50 - 5.00 - 6.00 - 8.55 - 7.90 - 7.00 - CP-39 Arhitectură vs.Arheologie

8.00 - n/a Res

2775.00 - 8.00 - 6.00 - - - - - - - 7.00 - 7.00 - - - 8.00 - - - - - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania7.00 -

n/a

278 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

279

5.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 - - - 6.50 - 6.30 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 5.67 - - - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

8.00 - n/a Res

280

- - 6.00 - 9.00 - 6.00 - 4.00 - 8.00 - 6.55 - 8.00 - - - 8.00 - 7.50 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 - n/a Res

2813.00 - 10.00 - 5.00 - - - - - 6.33 - 5.80 - 7.00 - - - 7.00 - 6.00 - - - ST-59 Eco Tehnologie

Arhitecturala- -

n/a Res

282

6.00 - 10.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 5.40 - 7.00 - 5.00 - 10.00 - 8.33 - 7.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

10.00 -498.36 8.31

Pagina 30 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 31: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

283 Radu M. Alexandra 136219.00 - 7.00 - 4.00 3.00 5.00 - 8.00 - 8.50 - 8.17 - - - 7.83 - 7.00 - 8.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil9.00 -

284 Radu M. Cristian-Dimitrie 13622

5.00 - 6.00 - 6.00 4.00 6.00 1.00 7.00 - 7.50 - 4.00 - - - 7.00 - 8.50 - 6.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

285 RADU S.. ADRIAN 132725.00 - 3.00 - 4.00 4.00 3.00 - 7.00 - 7.00 - 4.92 - - - 5.75 - 6.00 - 5.50 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura5.00 -

286 Răducan O. Daliana 13624

8.00 - 6.00 - 6.00 - 2.00 - 7.00 - 7.25 - 5.60 - 7.00 - 7.50 - 7.50 - 7.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

7.00 -287 RAIA P. IOANA DOINA 12624 8.00 - 4.00 - 4.00 3.00 2.00 - 8.00 - 5.50 - 6.29 - 6.00 - 4.80 - 6.80 - 6.00 - -

288 Raţiu MA. Mihai 136276.00 - 3.00 - 2.00 - 1.00 - 7.00 - 7.00 - 4.67 - 6.00 - 5.00 - 7.00 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

289 Ristea I. Maria-Daria 13628

8.00 - 9.00 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 8.00 - 7.83 - 7.00 - 8.66 - 7.50 - 8.30 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

290 Ruse D. Robert Alexandru 13630

8.00 - 7.00 - 7.00 - - - 8.00 - 7.00 - 7.47 - 5.00 - 8.65 - 9.50 - 7.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

291 Rusu C. Simona Lucia 13631

9.00 - 9.00 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 8.00 - 6.80 - 5.00 - 7.50 - 7.00 - 8.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

292 RUSU A.. ANDREI MIHAI 13281

5.00 - 8.00 - 4.00 4.00 - - 6.00 - 6.00 - 8.13 - 6.00 - 6.66 - 8.00 - 6.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

- -

293 Sadici G. Vlad 13633

8.00 - - - 4.00 4.00 3.00 - 8.00 - 7.00 - 7.80 - 6.00 - 7.16 - 5.50 - 6.50 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

7.00 -

294 Samiş N. Andra 136349.00 - 10.00 - 7.00 - 3.00 - 9.00 - 7.00 - 9.37 - 5.00 - 8.50 - 9.80 - 8.30 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii8.00 -

295 Sandu I. Adriana-Cristina 13635

8.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 5.00 - 8.33 - 9.50 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

296 Şaptelei MF. Alexandra-Diana 1363610.00 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 10.00 - 9.00 - 7.80 - 5.00 - 6.50 - 7.00 - 7.30 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

297 SARARU A.Gh.. VALENTIN ALEXANDRU 13285

7.00 - - - - - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 8.93 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.50 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

- -

298 Săvulescu Gh. M. Vlad 136377.00 - 4.00 - 4.00 - - - - - 5.50 - 5.80 - 6.00 - 6.63 - 7.50 - 6.50 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit- -

299 Schiller C. Sandra Cristina 13638

8.00 - 6.00 - 4.00 4.00 5.00 3.00 9.00 - 6.75 - 7.15 - - - 7.00 - 7.50 - 7.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

9.00 -

300 SERBAN C.. MIHAELA 13290

7.00 - 7.00 - 4.00 - 1.00 - 9.00 - 6.50 - 4.67 - - - 7.50 - 9.00 - 9.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

7.00 -

Pagina 31 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 32: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

2835.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - - - 8.00 - 6.25 - 5.00 - 5.00 - 9.00 - 9.66 - - - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca4.00 -

n/a Res

284

5.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - - - 7.00 - - - 5.00 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale7.00 -

n/a Res

2854.00 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 5.50 - 4.50 - 5.00 - - - 7.00 - 7.00 - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare4.00 -

n/a Res

286

3.00 - 6.00 - 10.00 - 4.00 - 4.00 - 8.00 - 6.70 - 6.00 - - - 8.80 - 8.50 - 4.00 - ST-59 Eco TehnologieArhitecturala

9.00 - n/a Res

287 6.00 - 7.00 - 9.00 - - - 4.00 - 4.50 - 7.70 - 5.00 - - - 4.00 - 7.20 - - - - n/a Res

2886.00 - 7.00 - 3.00 - - - - - 6.50 - 7.20 - - - 5.00 - 6.00 - 6.33 - - - ST-56 Restaurare Structurala

- - n/a Res

289

8.00 - 10.00 - 10.00 - 8.00 - 8.00 - 8.70 - 9.05 - 8.00 - 5.00 - 7.50 - 9.06 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

484.84 8.08

290

- - - - 9.00 - 6.00 - - - 7.50 - 7.15 - - - - - 7.50 - 7.66 - 4.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

9.00 - n/a Res

291

- - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 4.00 - 8.00 - 6.35 - 7.00 - - - 8.50 - 7.66 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

8.00 - n/a Res

292

3.00 - 10.00 - 6.00 - 4.00 - - - 8.50 - 5.40 - 7.00 - 6.00 - 6.50 - 7.50 - - - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

- - n/a Res

293

- - - - 9.00 - 6.00 - 5.00 - 7.70 - 7.85 - 6.00 - - - 5.00 - - - - - CP-39 Arhitectură vs.Arheologie

- - n/a Res

2948.00 - 10.00 - 10.00 - 8.00 - 6.00 - 8.70 - 9.15 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 9.83 - 8.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit9.00 -

Res

295

7.00 - 8.00 - 10.00 - 8.00 - 9.00 - 7.50 - 6.27 - 6.00 - 6.00 - 10.00 - 8.00 - 8.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale10.00 -

476.96 7.95

2966.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 9.00 - 9.00 - 7.85 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 8.30 - 7.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură10.00 -

462.15 7.70

297

3.00 - - - 8.00 - - - - - 7.50 - 9.60 - 7.00 - 5.00 - - - 5.16 - - - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

- - n/a Res

298- - 7.00 - 5.00 - - - - - 6.20 - 6.20 - 5.00 - - - 7.50 - 7.80 - - - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit- -

n/a Res

299

5.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 6.00 - 8.25 - 6.20 - 8.00 - 6.00 - 8.55 - 7.00 - 8.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

8.00 - n/a Res

300

1.00 - - - - - - - - - 9.00 - 4.56 - 6.00 - - - 9.00 - 7.77 - - - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale- - n/a Res

Pagina 32 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 33: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

301 Şerban D. Claudia-Adriana 13639

7.00 - 6.00 - 6.00 - 2.00 - 9.00 - 7.50 - 4.52 - 6.00 - 7.66 - 7.00 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

302 Shikhil-Naryn -. Dana Athina (Suedia) 13703

8.00 - 8.00 - 4.00 3.00 5.00 - 8.00 - 8.00 - 7.40 - 5.00 - 8.16 - 6.50 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

303 Simionescu M. Ana Maria 136409.00 - 10.00 - 7.00 2.00 2.00 - 8.00 - 6.50 - 8.83 - 5.00 - 6.66 - 6.50 - 8.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

304 Singuran I. Diana Aurelia 136418.00 - - - - - 2.00 - 8.00 - 5.50 - 7.27 - - - 7.16 - 7.50 - 5.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura- -

305 Sîrbu I. Cosmina Mihaela 13642

9.00 - 8.00 - 6.00 - 2.00 - 8.00 - 7.75 - 8.47 - 6.00 - 7.40 - 7.50 - 7.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

306 SIRBULESCU E.. LUCIAN TEODOR 132938.00 - - - - - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 8.21 - - - 7.50 - - - 6.50 - -

307 SIRGHI V. ALINA CORINA 129468.00 - 9.00 - 4.00 - - - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 6.87 - 7.50 - 6.00 - IT-46 Politici de locuire

durabilă9.00 -

308 Sloneanu I. Delia-Ioana 136439.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 9.50 - 9.00 - 5.00 - 8.50 - 9.00 - 7.40 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

309 SORICI C.M.. ANDREI CONSTANTIN 13295 - - - - - - - - 7.00 - - - - - - - - - 8.00 - - - -

310 STANCIU N.. GEORGIANA 13299

9.00 - - - 6.00 4.00 5.00 - 7.00 - 8.00 - 8.58 - 6.00 - 6.25 - 5.50 - 8.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

8.00 -

311 STEFAN M. NELU ADRIAN 129639.00 - - - - - 6.00 - 8.00 - 6.75 - 8.40 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 6.50 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit5.00 -

312 SZABO A. SERBAN ALEXANDRU 13705 7.00 - - - 4.00 - - - 8.00 - 6.00 - 8.57 - - - 8.00 - 5.00 - 6.70 - -

313 Tache D. Andrada 13646

8.00 - 8.00 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - 4.67 - 6.00 - 6.00 - 8.00 - 8.50 - BP3-8 Conexiunilearhitecturii

10.00 -

314 Tănase A. Alexandru Ionuţ 136476.00 - 6.00 - 4.00 3.00 2.00 - 7.00 - 7.50 - 6.40 - 5.00 - 7.33 - 7.00 - 7.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

315 Tatu AA. Alina Ioana 13648 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

316 Tecuceanu I. Claudia Angelica 13649

8.00 - 9.00 4.00 7.00 - 2.00 - 8.00 - 5.25 - 8.01 - 6.00 - 6.26 - 8.00 - 5.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

8.00 -

317 Tîlvescu S. Maria 13650

8.00 - 9.00 - 6.00 4.00 8.00 - 8.00 - 8.00 - 7.40 - - - 6.33 - 7.00 - 9.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

318 Timofte M. Dragoş 136515.00 - 4.00 - 6.00 3.00 3.00 - 8.00 - 6.25 - 6.21 - - - 3.80 - 7.00 - 6.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura8.00 -

319 TIRZIU R.I.. IOANA 133156.00 - - - 4.00 - - - 7.00 - 7.00 - 7.42 - 6.00 - 8.58 - 5.50 - 8.00 - -

Pagina 33 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 34: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

301

7.00 - 5.00 - 9.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 6.75 - 4.00 - 7.00 - 7.85 - 5.16 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 -

Res

302

6.00 - 8.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 6.50 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 8.50 - 6.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

8.00 - Res

3036.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 7.00 - 9.00 - 7.65 - 5.00 - 6.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură7.00 -

Res

304- - - - - - - - - - 7.00 - 4.31 - - - 5.00 - 8.00 - 4.00 - - - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania- -

n/a Res

305

5.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 6.00 - 7.90 - 8.56 - 6.00 - 6.00 - 8.20 - 7.73 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale8.00 -

Res

306- - 9.00 - 6.00 - - - - - 6.50 - 7.40 - 5.00 - - - 7.50 - 7.33 - - - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania10.00 -

n/a

3075.00 - 10.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 7.50 - 5.00 - 4.00 - - - 7.00 - 6.33 - 6.00 - CP-39 Arhitectură vs.

Arheologie7.00 -

n/a Res

308- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

244.10 8.14

309 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n/a

310

6.00 - 8.00 - 4.00 - 5.00 - - - 6.50 - 9.08 - 6.00 - - - 6.00 - - - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

7.00 - n/a Res

3115.00 - - - 4.00 - - - - - 7.00 - 8.15 - 5.00 - 5.00 - 7.60 - 6.00 - 3.00 - ST-56 Restaurare Structurala

5.00 - n/a Res

312 7.00 - 8.00 - - - - - - - 5.00 - - - 8.00 - 6.00 - 8.75 - 7.16 - - - - n/a Res

313

7.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 8.50 - 7.80 - 9.00 - 6.00 - 7.00 - 7.80 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

9.00 -

Res

3144.00 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 8.75 - 4.44 - 5.00 - 6.00 - 8.10 - 7.66 - 6.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

8.00 - Res

315 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

316

7.00 - 10.00 - 8.00 - 7.00 - - - 9.00 - 8.80 - 7.00 - 5.00 - 8.50 - 8.00 - 7.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

9.00 - n/a Res

317

5.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 6.60 - 5.00 - 5.00 - 8.50 - 7.83 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

8.00 -

n/a

3183.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 4.00 - 7.00 - 3.00 - 5.00 - - - 4.00 - 7.80 - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare7.00 -

n/a Res

3195.00 - 9.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 5.50 - 6.95 - 7.00 - 5.00 - 5.00 - 7.00 - - - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit7.00 -

n/a Res

Pagina 34 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 35: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

320 Tomescu BCI. Eliza Alexandra 136529.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 8.00 - 8.53 - 6.00 - 7.76 - 7.00 - 6.90 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura9.00 -

321 Tomescu S. Ioana 13653

9.00 - 9.00 - 6.00 - 2.00 - 7.00 - 7.25 - 6.76 - 5.00 - 8.23 - 9.00 - 8.20 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

9.00 -

322 TOMULET I.. MARIUS BOGDAN 133216.00 - - - 8.00 4.00 2.00 - 7.00 - 8.00 - 5.77 - 5.00 - 4.87 - 5.50 - 6.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura- -

323 Tonco D. Ruxandra Ioana 13655

7.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 8.50 - 7.41 - 5.00 - 9.50 - 9.00 - 8.50 - ST-54 Reabilitareapatrimoniului construit

10.00 -

324 TONE M. IONUT COSTIN 129734.00 - - - - - - - 8.00 - 8.00 - 5.72 - - - 5.00 - 7.00 - - - -

325 Toumar -. Sara (Jordania) 137046.00 - 4.00 4.00 6.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - 6.20 - 5.00 - 7.00 - 8.00 - 5.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

326 Trăistaru F. Anca-Georgiana 136568.00 - 9.00 - 9.00 - 6.00 - 8.00 - 8.50 - 8.20 - 5.00 - 8.00 - 9.00 - 9.00 - ST-70 Tehnologia

Habitatului Durabil10.00 -

327 Trăistaru M. Claudiu George 13657

7.00 - 4.00 4.00 2.00 - 6.00 - 7.00 - 6.00 - 7.60 - 5.00 - 7.00 - 9.50 - 7.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

328 Trif RN. Diana 13658

9.00 - 9.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 8.47 - 5.00 - 7.50 - 7.00 - 8.50 - ST-70 TehnologiaHabitatului Durabil

8.00 -

329 Trifan V. Ion 13659

8.00 - 7.00 4.00 6.00 - 5.00 - 9.00 - 7.50 - 7.60 - - - 7.83 - 9.50 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

330 Truşcă S. Ioana 13660

8.00 - 9.00 - 4.00 - 3.00 - 8.00 - 7.00 - 8.00 - 6.00 - 9.50 - 9.50 - 7.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

331 Tudor I. Cristiana Andreea 13661

8.00 - 8.00 - 7.00 4.00 7.00 - 9.00 - 6.75 - 6.98 - 5.00 - 8.80 - 9.00 - 9.50 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

8.00 -

332 Tudor M. Dana-Sînziana 1366210.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 7.50 - 8.30 - 6.00 - 9.16 - 9.50 - 8.30 - ST-57 Tehnica de

Restaurare10.00 -

333 Tudor T. Oana Roxana 136638.00 - 7.00 4.00 6.00 4.00 7.00 - 8.00 - 6.50 - 6.80 - 5.00 - 5.00 - 8.90 - 9.00 - ST-57 Tehnica de

Restaurare9.00 -

334 TUDOR T.. ADRIAN IONUT 133239.00 - 4.00 - 7.00 4.00 2.00 - 7.00 - 8.00 - 8.58 - 5.00 - 6.37 - 7.00 - 7.00 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor10.00 -

335 Tudorache C. Izabela Adelinne 13664

8.00 - 7.00 - 4.00 4.00 5.00 2.00 8.00 - 8.50 - 8.00 - - - 7.00 - 7.00 - 7.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -

336 TURCANU E.V.. DIANA VALERIA 133246.00 - 2.00 - - - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 6.30 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - 6.50 - ST-54 Reabilitarea

patrimoniului construit- -

337 Ţuţu Gh. Oana 13665

10.00 - 10.00 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 8.00 - 9.67 - 6.00 - 8.60 - 9.20 - 8.60 - ST-54 Reabilitareapatrimoniului construit

10.00 -

Pagina 35 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 36: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

3206.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - 8.70 - 7.35 - 7.00 - 5.00 - 5.50 - 8.80 - 6.00 - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca7.00 -

Res

321

6.00 - 9.00 - 10.00 - 7.00 - 5.00 - 6.30 - 8.56 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 8.50 - 7.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

10.00 - Res

3224.00 - 5.00 - 6.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 6.24 - 5.00 - 5.00 - 7.00 - 6.50 - 4.00 - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare6.00 -

n/a Res

323

7.00 - 9.00 - 9.00 - 4.00 - 5.00 - 9.00 - 8.55 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 8.33 - 7.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

Res

324- - 7.00 - 9.00 - - - - - 6.00 - 3.95 - - - 5.00 - 8.50 - 8.50 - - - ST-56 Restaurare Structurala

8.00 - n/a Res

3254.00 - 5.00 - 4.00 - 7.00 - 4.00 - 6.00 - 5.80 - 6.00 - 6.00 - 7.60 - 4.50 - 6.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor- -

n/a Res

3268.00 - 8.00 - 8.00 - 9.00 - 5.00 - 9.00 - 8.20 - 8.00 - - - 8.50 - 8.16 - 7.00 - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania8.00 -

n/a

327

- - 6.00 - 6.00 - 4.00 - - - 8.50 - 6.38 - - - 5.00 - 9.00 - 6.00 - 4.00 - IT-40 Istoria Asezarilor dinRomania

4.00 - n/a Res

328

4.00 - 7.00 - 9.00 - 5.00 - 4.00 - 8.00 - 6.25 - 8.00 - - - 9.00 - 7.83 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

8.00 -

n/a Res

329

5.00 - 8.00 - 4.00 - 7.00 - 5.00 - 6.50 - 8.60 - 7.00 - - - 8.50 - 7.16 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale9.00 -

n/a Res

330

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Res

331

7.00 - 7.00 - 8.00 - - - - - 7.40 - 8.04 - 7.00 - 5.00 - 9.00 - 9.07 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

7.00 - n/a

3327.00 - 8.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - 9.00 - 9.15 - 7.00 - 7.00 - 9.30 - 9.83 - 5.00 - ST-60 Tendinte Actuale in

Domeniul Structurilor9.00 -

Res

3335.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - - - 8.50 - 5.00 - 7.00 - 5.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca- -

n/a

3344.00 - 7.00 - 5.00 - 5.00 - - - 7.00 - 9.08 - 6.00 - 5.00 - 6.50 - 6.16 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

10.00 - n/a Res

335

3.00 - 9.00 - 6.00 - 6.00 - 4.00 - 7.00 - 7.60 - 5.00 - 5.00 - 8.00 - 7.00 - - - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

5.00 - n/a Res

3365.00 - 9.00 - 6.00 - 4.00 - - - 5.00 - 6.10 - 6.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 4.00 - IT-33 Elemente de Morfologie

in Arhitectura Romaneasca6.00 -

n/a Res

337

8.00 - 10.00 - 8.00 - 8.00 - 10.00 - 8.30 - 9.55 - 8.00 - 5.00 - 9.50 - 6.76 - 7.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

509.56 8.49

Pagina 36 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 37: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

338 Ţuţurman V. Alexandra Laura 13666 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

339 UJOC R. ANDRADA 14380

9.00 - 8.00 - 6.00 - 5.00 - 8.00 - 9.00 - 7.41 - 6.00 - 9.00 - 8.50 - 8.50 - ST-54 Reabilitareapatrimoniului construit

10.00 -

340 Ungureanu V. Alina Cristina 13668

8.00 - 7.00 - 6.00 - 6.00 - 9.00 - 7.00 - 7.33 - 6.00 - 9.16 - 9.50 - 8.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

9.00 -

341 Ungureanu C. Vasilica Gabriela 136679.00 - 8.00 - 8.00 4.00 4.00 - 8.00 - 6.00 - 6.40 - 5.00 - 8.33 - 8.70 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii- -

342 Uram M. Mădălina 13669

9.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 8.00 - 6.50 - 8.83 - 5.00 - 7.33 - 7.00 - 9.00 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

10.00 -343 URUC I.. DANIEL 13328 7.00 - 5.00 - 6.00 - 2.00 - 7.00 - 8.00 - - - 5.00 - 7.00 - - - 6.50 - -

344 Usturoi Gh. E. Cerasela-Adriana 13670

8.00 - 6.00 - 4.00 - 1.00 - 7.00 - 8.00 - 7.70 - 6.00 - 5.50 - 8.00 - 8.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

6.00 -

345 Vasilache P. Petru Cristian 136717.00 - 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - 7.00 - 7.50 - 6.21 - 6.00 - 7.30 - 8.60 - 6.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare8.00 -

346 VASILACHE F.. SILVIU 13330

9.00 - 3.00 - 7.00 4.00 4.00 - 8.00 - 8.00 - 8.75 - 5.00 - 6.62 - 5.50 - 6.50 - ST-83 Produse şisubansambluri tehnologiceîn arhitecturacontemporană

8.00 -

347 Velicu E.. Mihaela Andra 14010

10.00 - 9.00 - 5.00 - 5.00 2.00 10.00 - 5.50 - 6.70 - 6.00 - 7.03 - 6.16 - 6.37 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

348 Vernică E. Vlad 13672

7.00 - 7.00 4.00 8.00 2.00 5.00 - 7.00 - 8.50 - 6.60 - 5.00 - 7.83 - 7.00 - 8.00 - CP-32 TeoriaMonumentului dearhitectură

5.00 -

349 Vîlceanu M. Anca Nicoleta 13673

8.00 - 7.00 - 6.00 - 1.00 - 9.00 - 8.00 - 7.13 - 5.00 - 9.00 - 8.00 - 8.00 - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

9.00 -

350 Vîlceanu O. Ilie Horia 13674- - - - 3.00 - 1.00 - 8.00 - 7.50 - 5.53 - - - - - 9.00 - 3.50 - ST-57 Tehnica de

Restaurare6.00 -

351 Vişa N. Claudia-Maria 136758.00 - 10.00 - 8.00 4.00 5.00 - 8.00 - 7.50 - 7.30 - 5.00 - 7.80 - 7.33 - 6.25 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

352 Vişan I. Robert Cristian 136768.00 - 7.00 - 4.00 4.00 6.00 - 7.00 - 5.50 - 9.01 - 5.00 - 7.40 - 9.50 - 7.12 - IT-46 Politici de locuire

durabilă7.00 -

353 Vladimirescu TC. Magdalena Carmen 13677

9.00 - 8.00 - 8.00 4.00 7.00 - 9.00 - 9.00 - 8.20 - 5.00 - 8.16 - 9.00 - 9.00 - CP-10 Conservareamonumentelor, tipuri deintervenţii

6.00 -

354 Voica M. Andrei Cătălin 13678

7.00 - 8.00 - 7.00 4.00 3.00 - 10.00 - 5.50 - 6.70 - 9.00 - 5.23 - 8.66 - 5.00 - ST-57 Tehnica deRestaurare

7.00 -

355 Voicu F. Silviu Mircea 1367910.00 - 9.00 - 8.00 - 2.00 - 8.00 - 9.00 - 9.47 - 7.00 - 7.83 - 8.00 - 8.00 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii7.00 -

Pagina 37 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 38: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

338 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00

339

- - - - - - - - - - 9.00 - 8.55 - 7.00 - - - 9.00 - 9.00 - - - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a

340

5.00 - 9.00 - 8.00 - 4.00 - 6.00 - 8.50 - 7.64 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 5.33 - 5.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale10.00 -

Res

3415.00 - 4.00 - 10.00 - 6.00 - 4.00 - 6.30 - 8.75 - 8.00 - - - 6.00 - 5.00 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale

9.00 - n/a Res

342

7.00 - 10.00 - 10.00 - 8.00 - 4.00 - 8.50 - 7.65 - 5.00 - 6.00 - 8.00 - 8.66 - 9.00 - ST-60 Tendinte Actuale inDomeniul Structurilor

10.00 - Res

343 - - - - 6.00 - - - - - 7.00 - 6.45 - - - - - 6.00 - 6.00 - - - - n/a Res

344

4.00 - 5.00 - 9.00 - 5.00 - 4.00 - 8.00 - 6.35 - 8.00 - 6.00 - 8.00 - 5.66 - - - ST-61 Greseli in Proiectare ,Executie , Exploatare

10.00 - n/a Res

3456.00 - 8.00 - 6.00 - 4.00 - 4.00 - 4.50 - 6.82 - 6.00 - 6.00 - 7.50 - 6.30 - 4.00 - ST-55 Detaliere de

Arhitectura7.00 -

Res

346

- - 5.00 - 4.00 - 5.00 - - - 7.00 - 6.45 - - - 5.00 - 6.00 - 6.50 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale7.00 -

n/a Res

347

3.00 - 7.00 - 4.00 - 6.00 - 4.00 - 8.25 - 5.85 - 4.00 - - - 7.65 - 7.10 - 5.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

n/a Res

348

4.00 - 6.00 - 8.00 - 4.00 - 4.00 - 9.00 - 7.19 - 5.00 - - - 7.50 - 9.00 - 4.00 - SFA-82 Istoria Artelor Vizuale8.00 - n/a Res

349

7.00 - - - 9.00 - 6.00 - 8.00 - 7.00 - 7.15 - 4.00 - - - 8.85 - 6.83 - 6.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

7.00 - n/a Res

350- - - - - - - - - - - - 3.75 - 5.00 - - - - - - - - - ST-61 Greseli in Proiectare ,

Executie , Exploatare- -

n/a Res

3517.00 - 9.00 - 10.00 - 7.00 - 6.00 - 8.50 - 8.72 - 7.00 - 6.00 - 7.00 - 7.66 - 6.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit8.00 -

450.35 7.51

3524.00 - 7.00 - 6.00 - - - - - 7.00 - 7.90 - 6.00 - 6.00 - 6.66 - 7.50 - 3.00 - SP5-6 Project management

pentru birourile de arhitectură9.00 -

n/a Res

353

7.00 - 10.00 - 8.00 - 7.00 - 4.00 - 8.00 - 9.04 - 8.00 - 6.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - IT-33 Elemente de Morfologiein Arhitectura Romaneasca

7.00 - Res

354

3.00 - 10.00 - 9.00 - 7.00 - 4.00 - 8.00 - 7.16 - 7.00 - 5.00 - 8.33 - 7.33 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

- -

n/a Res

3556.00 - 9.00 - 9.00 - 8.00 - 7.00 - 9.00 - 6.39 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 7.50 - 5.00 - ST-56 Restaurare Structurala

7.00 - Res

Pagina 38 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 39: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt. Nume şi Prenume Număr

Matricol

Semestrul 1Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(1)

Arhitecturămodernă şi

contemporană înRomânia

Inginerie structurală(1)

Structuri urbane Arhitectura spaţiuluiinterior

Proiect urbanism -partiu urbanistic

Proiect tehnologiearhitecturală (1)

Proiectare dearhitectură (7) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 2

Proiectare dearhitectură (7) -

Proiect 1

Proiect urbanism -PUD (1)

Curs la alegere sem.1

ST-77 IT-12 ST-19 UP-4 SFA-15 UP-5 ST-16 SP4-1 SP4-1-2 SP4-1-1 SP4-32 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 1 Credite 5 Credite 3 Credite 4 Credite 2 Credite

356 Voinea G. Adela Gabriela 13680

8.00 - 9.00 - 6.00 2.00 3.00 - 8.00 - 7.00 - 7.47 - 5.00 - 7.50 - 8.00 - 7.00 - BP2-10 Conversiafuncţională a spaţiuluiarhitectural

10.00 -

357 Voinea V. Claudia 1368110.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 10.00 - 9.00 - 8.47 - 5.00 - 9.60 - 8.00 - 7.50 - BP3-8 Conexiunile

arhitecturii10.00 -

358 Voitinovici V. C. Eleonora Victoria 136829.00 - 10.00 - 4.00 4.00 8.00 - 9.00 - 8.50 - 8.93 - 7.00 - 8.37 - 8.00 - 7.00 - ST-58 Metal şi sticlă in

Arhitectura7.00 -

359 Vraciu I. Mihaela Violeta 13683

8.00 - 9.00 - 7.00 3.00 7.00 - 8.00 - 9.00 - 8.20 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 9.00 - ST-57 Tehnica deRestaurare

10.00 -

360 Zaharia D. Denisa-Andreea 13685

8.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 8.00 - 5.00 - 9.00 - 9.00 - 9.00 - ST-70 TehnologiaHabitatului Durabil

8.00 -

361 Zaharia D. Gh. Mădălina Mihaela 13686

9.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 8.00 - 6.73 - 5.00 - 7.00 - 7.50 - 7.00 - ST-54 Reabilitareapatrimoniului construit

10.00 -

362 Zaharia C. Livia 1368410.00 - 10.00 - 9.00 - 7.00 - 9.00 - 8.50 - 8.97 - 5.00 - 7.86 - 7.83 - 8.25 - ST-96 Impactul dezastrelor

în proiectarea construcţiilor10.00 -

363 ZINCA C.P. AUGUSTIN ANDREI 13000

- - - - - - - - - - - - 4.13 - - - - - 6.50 - - - UP-100 Percepţie şicomportament în spaţiulconstruit

- -

Pagina 39 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI

Page 40: Centralizator_Studenti an IV Arh

Centralizator Medii Studenti: Facultatea de Arhitectură / Profil: Arhitectura 6 ani / Anul Universitar: 2012-2013 / Anul de Studiu: 4

Nr.Crt.

Semestrul 2Discipline Obligatorii Discipline Optionale

Fizica construcţiilor(2)

Concept - limbaj -discurs

Activităţi practice(excursie de studii)

Inginerie structurală(2)

Protecţiapatrimoniului (noţiuni

de conservare)

Proiect urbanism -PUD (2)

Proiect tehnologiearhitecturală (2)

Proiect de restaurare Proiectare dearhitectură (8) -

Schiță

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 1

Proiectare dearhitectură (8) -

Proiect 2

Compoziţie urbană Curs la alegere sem.2

ST-78 IT-13 IT-14 ST-20 CP-5 SP4-4 ST-17 CP-6 SP4-2 SP4-2-1 SP4-2-2 UP-72 Credite 2 Credite 1 Credite 2 Credite 2 Credite 2 Credite 3 Credite 2 Credite 1 Credite 3 Credite 5 Credite 3 Credite 2 Credite

Punctaj Media Anuală

356

6.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 4.00 - 7.50 - 7.15 - - - - - 7.50 - 6.33 - 6.00 - SP5-6 Project managementpentru birourile de arhitectură

10.00 - n/a Res

3576.00 - 10.00 - 10.00 - 7.00 - 8.00 - 8.50 - 9.70 - 7.00 - 6.00 - 8.00 - 8.50 - 7.00 - CP-33 Teoria Spatiului

Neconstruit9.00 -

502.01 8.37

3588.00 - 9.00 - 10.00 - 7.00 - 7.00 - 8.00 - 9.90 - 6.00 - 5.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania9.00 -

Res

359

7.00 - 6.00 - 9.00 - 7.00 - 5.00 - 8.00 - 9.04 - 8.00 - 6.00 - 9.00 - 9.00 - 4.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

Res

360

3.00 - 9.00 - 3.00 - 6.00 - - - 8.00 - 6.27 - 8.00 - 5.00 - 8.50 - 7.66 - 6.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

8.00 -

n/a Res

361

7.00 - 9.00 - 7.00 - 7.00 - - - 7.50 - 8.00 - 4.00 - 6.00 - 7.00 - 5.50 - 7.00 - IT-41 De la Symetria laProiect urban .Privire criticăasupra profesiunii de arhitect

10.00 -

n/a Res

3628.00 - 10.00 - 9.00 - 8.00 - 6.00 - 7.66 - 9.90 - 7.00 - 6.00 - 9.00 - 8.20 - 6.00 - IT-40 Istoria Asezarilor din

Romania10.00 -

498.72 8.31

363

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n/a Res

Pagina 40 din 40UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" BUCUREȘTI