Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...

48
Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila Dosar nr: 1396/90/2016 Administrator judiciar: Euro Insol SPRL Debitoare: CET Govora S.A. ("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement") Raportul administratorului judiciar privind activitatea debitoarei CET Govora S.A. pentru luna iunie 2019

Transcript of Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...

Page 1: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila

Dosar nr: 1396/90/2016

Administrator judiciar: Euro Insol SPRL

Debitoare: CET Govora S.A.

("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement")

Raportul administratorului judiciar

privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.

pentru luna iunie 2019

Page 2: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 2 of 48

Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea

Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET

GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu

sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO 10102377

si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul judiciar”) cu

adresa de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera Center, etaj 3, sector

5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.

• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia

a II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016

• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,

sector 5

• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285

• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in

data de 31.12.2006

• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

• E-mail: [email protected]

• Web: <euroinsol.eu>

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor,

nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de

stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului

Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei

electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,

I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

III Prezentarea sintetica a societatii

Page 3: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 3 of 48

servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:

materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la

instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse

industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni

Cod Unic de Inregistrare: R 10102377

Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,

Sucursala Ramnicu Valcea

Capital Social subscris si varsat: 51,684,111.75 lei

Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul

Judetean Valcea

Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015

Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea

Cod postal: 240050

Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603

E-mail: [email protected]

Web: cetgovora.ro

3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer

conditionat” Cod CAEN 353

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe

Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al

produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica

sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de

necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre

principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure

intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate,

energie electrica in regim de cogenerare.

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

Page 4: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 4 of 48

CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa

5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local

compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si

de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-

Caciulata si Baile Olanesti.

Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta

perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:

1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA

1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova

1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti

dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI

aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in

municipiul Ramnicu Valcea

noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman

in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean

ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire

Centralizata din Orasul Baile Olanesti

august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire

centralizata din orasul Calimanesti.

martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul

CET Govora.

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de

schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a operat.

Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW

Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW

Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW

Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW

Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea

Page 5: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 5 of 48

Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)

Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I

Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea

Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti

Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9

Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru

functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs

de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare

• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si

pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6

bari

• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de

termoficare capacitate de 240 Gcal/h

• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire

• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv

pentru cenusa certificata pentru betoane

• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu

CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Rm. Valcea

• racord independent la reteua Transgaz

4.1.Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.

In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan

propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa

Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul

Valcea. De asemenea, Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de

Insolventa nr. 11924/13.06.2018.

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

Page 6: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 6 of 48

In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul

Procedurilor de Insolventa nr. 11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor

creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A.

din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea

Creditorilor avand ca ordine de zi “Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET

Govora S.A.”

Convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora SA, avand pe ordinea de zi “ Votarea Planului

de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”, a fost publicat in BPI nr.

11975/13.06.2018.

In data de 28.06.2018, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., cu votul a 3 (trei) categorii de

creditori din totalul de 4 (patru) categorii, reprezentand un numar de 2 (doua) categorii

defavorizate din totalul de 3 (trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33,47547% din totalul

valoric al masei credale, a votata „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea

CET GOVORA S.A.

Prin Hotararea nr. 1196 din data de 18.07.2018, judecatorul sindic a confirmat Planul de

reorganizare a debitoarei CET Govora SA, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol

SPRL, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 13.06.2018 si votat de catre

adunarea creditorilor in data de 28.06.2018.

In data de 06.03.2019, Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A.,

plan modificat propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL a fost inregistrat la

grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul

Valcea. In data de 28.03.2019 a fost intocmita o Erata la Planul de reorganizare modificat.

In BPI nr. 5173 /12.03.2019 si BPI nr. 6439/28.03.2019 a fost publicat anuntul privind Planul de

reorganizare conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 precum si convocatorul Adunarii

Creditorilor CET Govora.

Astfel, in temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014

administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de

04.04.2019, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu

Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi: „Votarea Planului de reorganizare modificat a

activitatii debitoarei CET Govora S.A. inclusiv Erata din data de 28.03.2019”.

La sedinta din data de 04.04.2019, creditorii reprezentand 91,8579% din totalul valoric al masei

Page 7: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 7 of 48

credale au acceptat Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A.

inclusiv Erata din data de 28.03.2019.

Avand in vedere rezultatul votului, Adunarea Creditorilor cu votul a 2 (doua) categorii de creditori

din totalul de 2 (doua) categorii, reprezentand un numar de 2 (doua) categorii defavorizate si cu

un procent de 91,8579% din totalul valoric al masei credale, a votat „PENTRU” PLANUL DE

REORGANIZARE MODIFICAT a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A., inclusiv Erata din

data de 28.03.2019.

Prin Hotararea nr. 648 din data de 06.05.2019, judecatorul sindic a confirmat Planul de

reorganizare modificat, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL.

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale

ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor

functionale.

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna iunie 2019, care au avut ca

obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor

cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat

mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu

forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data

deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe

sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile

administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa

fie implementate si pe parcursul lunii iunie 2019, dupa cum prezentam in continuare.

Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.06.2019

La sfarsitul lunii iunie se inregistreaza un efectiv de 1,693 salariati, cu 619 mai putin decat la data

deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

Page 8: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 8 of 48

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru luna iunie 2019 comparativ cu lunile anterioare

anului 2019:

Departament 31 ian.

2019

28 feb.

2019

31 mar.

2019

30 apr.

2019

31 mai

2019

30 iun.

2019

Departament Productie 750 746 743 715 704 692

Departament Exploatare Miniera 784 782 788 769 759 750

Departament Strategie 33 32 32 33 32 30

Comp. Doc.Clasificate 1 1 1 1 1 1

SPSU 17 17 17 16 16 16

Serviciul Informatica 5 5 4 4 5 5

Departament Economic 25 25 25 25 25 25

Departament Resurse Umane 67 66 66 64 65 65

Serviciul Comercial 95 93 93 91 90 89

Biroul Juridic 5 5 5 5 5 5

Audit intern 1 1 1 1 1 1

Corp administrator Judiciar 2 2 2 3 3 2

Compartiment de Control Tehnic

de Calitate a Carbunelui 8 8 8 8 9 9

Suspendati 3 3 3 3 3 3

TOTAL 1,796 1,786 1,788 1,738 1,718 1,693

Un numar de 9 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 30.06.2019, 76.67% dintre persoanele

angajate sunt muncitori, 7.09% maistri si 16.24% personal TESA.

Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori

Departament Productie 692 58 59 575

Departament Exploatare Miniera 750 69 59 622

Departament Strategie 30 24 - 6

Compartiment Documente Clasificate 1 1 - -

Serviciul Privat pentru Situatii de

Urgenta 16 1 - 15

TESA16.24%

Maistri7.09%

Muncitori76.67%

Structura personalului dupa incadrare

Page 9: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 9 of 48

Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori

Serviciul Informatica 5 5 - -

Departament Economic 25 25 - -

Departament Resurse Umane 65 42 1 22

Serviciul Comercial 89 38 1 50

Biroul Juridic 5 5 - -

Compartiment Audit Intern 1 1 - -

Corp Control Administrator Judiciar 2 2 - -

Compartiment de Control Tehnic de

Calitate a Carbunelui 9 2 - 7

Suspendati 3 2 - 1

TOTAL 1,693 275 120 1,298

Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2019 - 30.06.2019

Motiv intrare 1 - 31

ian. 2019

1 - 28

feb. 2019

1 - 31

mar. 2019

1 - 30 apr.

2019

1 - 31 mai

2019

1 – 30 iun.

2019

Reintegrare conform

sentintei judecatoresti - - 1 - - -

Meserie deficitara in

cadrul societatii 8 - 6 1 2 -

TOTAL 8 0 7 1 2 0

Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019

Motiv iesire 1 - 31 ian.

2019

1 - 28 feb.

2019

1 - 31

mar. 2019

1 - 30 apr.

2019

1 - 31 mai

2019

1 - 30 iun.

2019

art 55 lit a si art 56 lit I - CIM

determinat 2 2 1 1 2 2

art.55 lit.b - acordul partilor 2 3 2 2 1 6

art.56, lit.c - pensionare 12 5 2 4 10 13

art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a -

deces salariat - - - 2 1 -

art.65 al.1 - concediere

individuala 1 - - - - -

art.68 - concediere colectiva - - - 41 8 3

art.81 al.7 - demisie - - - 1 - 1

TOTAL 17 10 5 51 22 25

Page 10: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 10 of 48

Fond de salarii

Ian-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 Mai -19 Iun-19

TOTAL VENIT BRUT din care: 7,873,143 7,291,001 7,470,507 8,932,787 7,945,215 7,690,974

- salarii compensatorii 54,784 0 0 1,310,868 281,072 33,436

CONTRIBUTII LA BUGET din care: 500,224 468,672 486,178 561,257 511,239 493,320

- contributii salarii compensatorii 3,523 0 0 81,315 17,760 2,244

TOTAL FOND SALARII din care: 8,373,367 7,759,673 7,956,685 9,494,044 8,456,454 8,184,294

- salarii compensatorii + contributii salarii

compensatorii 58,307 0 0 1,392,183 298,832 35,680

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile

compensatorii.

1 - 31 ian.2019

1 - 28 feb.2019

1 - 31 mar.2019

1 - 30 apr.2019

1 - 31 mai2019

1 - 30 iun.2019

2 2 1 1 2 22 3 2 2 16

125

2 410

13

21

1

41

83

1

1

Incetare CIM 01.01.2019 - 30.06.2019

art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat art.55 lit.b - acordul partilor

art.56, lit.c - pensionare art 61, lit. a (desfacere disciplinara)

art.65 al.1 - concediere individuala art.68 - concediere colectiva

art.81 al.7 - demisie

Ian-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 Mai -19 Iun-19

8,315,060

7,759,673

7,956,685

8,101,8618,157,622 8,148,614

EVOLUTIE FOND SALARII

exclusiv salarii compensatorii si contributii la salarii

compensatorii

AN 2019

Page 11: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 11 of 48

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii,

cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a

procedurilor si deciziilor interne.

La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea

cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ

cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.

Au fost atribuite in luna iunie 2019, 12 contracte subsecvente la acorduri cadru din 2018, sinteza

acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii iunie 2019, prin proceduri desfasurate online in

SEAP, un numar de 11 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/

subsecvente in luna iunie 2019

Instr.

atrib

Nr.

Doc

(CTR)

Proced Tip

ctr

Furnizor/

Prestator/

Executant

Valoare Lei,

fara TVA

Obiectul AC/contractului Beneficiar

int.

1 19062/06.06.19 LD serv DALEMI SERV

SA

889,577.00 Serv. de reparatii de mentenanta corectiva tip service si revizii

saptamanale si lunare Lot 1 ERC 1400 -01

DEM

2 19063/06.06.19 LD serv DALEMI SERV

SA

463,168.00 Serv. de reparatii de mentenanta corectiva tip service si revizii

saptamanale si lunare Lot 2 ERC 470;TH

DEM

3 19064/07.06.19 LD serv PRELCET SA 2,092,299.38 Reparatii nivel 3 la canale aer si gaze, clapeti canal aer si gaze

si PAR-uri cazane 5,6,7 de 420 t/h-lignit

PLUR

4 19065//07.06.19 PS prod ANCA STEEL 56,926.25 Organe de asamblare - Lot1 suruburi Comercial

5 19066/07.06.19 PS prod ANCA STEEL 7,934.00 Organe de asamblare - Lo2 -piulite Comercial

6 19067/11.06.19 LD serv ELECTRIC

POWER

SOURCES SRL

ELECTROZIG

SA

3,160,875.25

3,186,251.30

Reparatii ME asincrone de medie tensiune (6kV)- CET Govora PLUR

7 19068/12.06.19 PS lucr IAMSAT

MUNTENIA

314,384.21 Demontare si remontare statie electrica SP cariera Panga. DEM

8 19069/13.06.19 LD serv VERSOR SRL 138,940.00 Expertizare si revitalizare trafo OBT2 tip TTUS-FS 25 MVA PLUR

9 19070/14.06.19 PS serv ENERGOMONT

AJ SA

1,745,098.82 Reparatie mori de carbune MVC 4 si benzi Redller de la

cazanele pe carbune C5,6,7

PLUR

10 19071/19.06.19 PS serv Asoc TPSUT -

Blasova

691,866.00 Inchiriere vehicule de transport persoane cu sofer DEM

S2 la AC

18050

19072/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

74,498.74 Lot 1-Rulmenti radiali cu role cilindrice, pe un rand cu alezaj

cilindric

Comercial

S2 la AC

18051

19073/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

3,800.79 Lot 2- Rulmenti radiali cu bile Comercial

S2 la AC

18052

19074/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

559.42 Lot3- Rulmenti radiali oscilanti cu bile Comercial

S2 la AC

18053

19075/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

36,149.85 Lot4- Rulmenti radiali cu bile pe un rand Comercial

S2 la AC

18054

19076/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

159,000.00 Lot 5- Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri Comercial

S2 la AC

18055

19077/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

24,020.00 Lot6- Rulmenti radiali axiali cu role conice pe un rand Comercial

S2 la AC

18056

19078/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

907.22 Lot7- Rulmenti axiali cu bile cu simplu efect Comercial

S2 la AC

18057

19079/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

6,709.88 Lot 8- Bucse rulmenti Comercial

11 19080/25.06.19 PS lucr Asoc BICA SRL-

TPSUT MH

3,340,500.00 Lucrari de excavare- Cariera Berbesti Vest DEM

S2 la AC

18158

19081/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

27,219.94 Lot 1-Rulmenti radiali cu role cilindrice, pe un rand cu alezaj

cilindric

Comercial

Page 12: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 12 of 48

S2 la AC

18159

19082/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

4,773.35 Lot 2- Rulmenti radiali cu bile Comercial

S2 la AC

18160

19083/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

228,068.59 Lot3- Rulmenti radiali oscilanti cu bile Comercial

S2 la AC

18161

19084/25.06.19 PS prod AS INDUSTRIAL

SA

12,031.80 Lot4- Rulmenti radiali cu bile pe un rand Comercial

Achiz. proceduri seap si reofertare iunie 2019 10,318,433.24 Acorduri cadru: 0 0

din care Contracte subsecvente la AC :12 577,739.58 Contracte sectoriale la termen:11 9,740,693.66

In baza documentelor emise de departamentele/compartimentele interne si aprobate de conducerea

societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in

tabelul de mai jos.

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare sau

offline in baza documentelor aprobate.

Achizitii directe:

Total operatiuni: 38

Achizitii produse = 257,989.77 Lei, fara TVA;

Achizitii servicii = 128,171,00 Lei, fara TVA;

Achizitii lucrari = 148,409.67 Lei, fara TVA.

Nr. ctr/cda Valoare LEI

fara TVA

Furnizor/Prestator

/Executant

Tip ctr. Obiectul achizitiei Beneficiar intern

176/03.06.19 3,606.96 TECH COM INDUSTRY prod Manometre industriale Aproviz

177/03.06.19 79,724.26 SISTEMPLAST lucr Refacere cauciucare int cisterna nr. 2 - S. chimica si vas de

preparare sulfat feros

PLUR

178/03.06.19 1,150.00 DAGINST SRL serv Serv de verificari periodice instal de utilizare CT1

Olanesti

Termof

179/04.06.19 3,249.00 DIATOOLS SRL serv Recondit. Discuri diamantate Aproviz

180/05.06.19 4,800.00 SPECTRO SERVICE serv Service si As. Th la echipamente Spectrotest TX

181/06.06.19 20,786.00 FILMETAL SRL prod Etansare mec. DUTEC 80 MCHD Aproviz

182/06.06.19 64,698.00 IAMSAT Muntenia serv Service si reparatii instal de climatizare CET PLUR

183/07.06.19 4,800.00 CARANDA prod Acumulator stationar cu acid 12 V/7Ah Aproviz

184/07.06.19 18,149.00 METALURGICA MOLDOVA prod Bucse si bare din bronz laminat CuSn72n4Pb7 Aproviz

185/07.06.19 3,027.00 TEHNOCOM TRADING prod Simeringuri Aproviz

186/07.06.19 28,733.19 ATREX PLUS INVEST prod Membrana cauciuc DN80; Garnitura poroasa, snur de

cauciuc conv chervron

Aproviz

187/07.06.19 25,990.00 SPRINTER 2000 prod Baterii alcaline acumulatori Aproviz

188/07.06.19 11,700.00 ARTEGO prod Covor elecroizolant Aproviz

189/07.06.19 741.60 ARTEGO prod Cuplaj stelar Aproviz

190/07.06.19 8,058.60 TEHNO TEHNIC serv Servicii de reparare, inlocuire piese la basculanta auto (

cantar auto poarta 2)

PLUR

191/11.06.19 2,329.00 CHIMREACTIV prod Reactivi de laborator Aproviz

192/11.06.19 663.60 MARATON '92 IMPORT prod Reactivi de laborator Aproviz

193/11.06.19 1,072.56 AMEX prod Reactivi de laborator Aproviz

194/11.06.19 955.00 ANDROX DIV prod Reactivi de laborator Aproviz

195/11.06.19 5,799.58 EMSOR prod Reactivi de laborator Aproviz

196/12.06.19 11,950.44 ELERO prod Contacte electrice Aproviz

197/12.06.19 40,000.00 UNIVERSITATEA PETROSANI serv Expertiza th. Privind modul de producere a evenim. Din

23.05.2019 la excavatorul ERC 1400-01 Alunu

DEM

198/13.06.19 650.00 KORAMA COMP prod Aviz insotire marfa format A5 Aproviz

199/13.06.19 1,175.00 I N METROLOGIE serv Etalonare aparatura masura grosimi cu ultrasunete si

analizor gaze

Metrologie

200/13.06.19 2,660.00 REGIO METRO serv Etalonare manometre digitale Metrologie

201/18.06.19 68,685.41 BURGAZ lucr Desfiintare corp cladire C1 (statie reglare gaz SRG) PLUR

202/18.06.19 41,861.20 TEHNIC FLASH prod Lot 3- Ech. Industriale- inele de etansare Aproviz

203/19.06.19 40,250.00 BADS Brasov prod Sulfat feros 98% ( la bigbags de 1000 kg) Aproviz

204/21.06.19 4,184.12 PREMIUM LUBRICANTS prod Ulei Delogold ultra E15W40 Aproviz

Page 13: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 13 of 48

205/24.06.19 7,664.00 EUROETANS INDUSTRY prod Snur de etansare impletit din grafit expandat Aproviz

206/24.06.19 6,022.00 HANEX prod Electrozi sudura Aproviz

207/24.06.19 1,265.40 SAUTECH serv Reparatie panou de comanda AUMA AC01.2 PLUR

208/25.06.19 4,622.00 PROTEHNIC prod Lot2- perii circulare de sarma-smirghel Aproviz

209/25.06.19 3,839.00 M M FRIMAR prod Lot4- Aerosoli Aproviz

210/25.06.19 3,565.00 MARSAT SA prod Limitator cursa de rotatie cod 4473A Aproviz

211/26.06.19 1,115.00 ADMINISTRATIA BAZINALA OLT serv Determinari indicatori calitativi apa paraul Taraia

Sector Panga

Aproviz

212/27.06.19 1,285.52 MINET SA prod Stofa filtru aer Matritex 5800-157 mp) Aproviz

213/27.06.19 3,743.00 CESIVO prod Materiale electroizolante Aproviz

Cumparari directe- Anunturi publicitare in SEAP in luna iunie 2019

Nr anunt Denumire contract Tip

contr Cod si denumire CPV

Data

publicare

Valoare

estimata

ADV1089083 Dispozitive de ridicat prod 42416300-8 - Dispozitive de ridicare (Rev.2) 28.06.2019 1,500.00

ADV1088407 Apa minerala ambalata la PET de 2 litri prod 15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2) 25.06.2019 16,000.00

ADV1088008

Servicii de intocmire Planuri de esantionare combustibili si

efectuare Analize pentru probele de carbune, biomasa, cenusa,

zgura, pacura, gaz natural si combustibil alternativ pe baza de

zgura in vederea calculului emisiilor de gaze cu efect de sera in

anul 2020.

serv 71610000-7 - Servicii de testare si de analiza a

compozitiei si a puritatii (Rev.2) 24.06.2019 86,125.00

ADV1087035 Materiale electroizolante prod 44111530-5 - Accesorii izolante electrice (Rev.2) 19.06.2019 5,785.00

ADV1086276 Piese pentru computere si componente de retea prod 30237100-0 - Piese pentru computere (Rev.2) 14.06.2019 6,560.00

ADV1085056 Aviz de insotire marfa A5 prod 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2) 10.06.2019 1,000.00

ADV1084916 Canistre polietilena, volum 60 litri prod 39226220-0 - Recipiente (Rev.2) 10.06.2019 1,500.00

ADV1084859 Accesorii electrice pentru instalația de vulcanizat benzi

transportoare prod 31600000-2 - Echipament electric (Rev.2) 10.06.2019 15,756.00

ADV1084657 Contacte electrice prod 31681100-4 - Contacte electrice (Rev.2) 07.06.2019 10,590.00

ADV1084604 Stofa filtru aer (MADRITEX A 1000g/mp) prod 39563500-1 - Articole textile de uz tehnic (Rev.2) 07.06.2019 850

ADV1084587 Electrozi sudura prod 44315200-3 - Materiale de sudura (Rev.2) 07.06.2019 50,560.70

ADV1084569 Discuri abrazive, pietre polizor, pietre biax, banda slefuit, perii

circulare, SDV-uri prod 14810000-2 - Produse abrazive (Rev.2) 07.06.2019 32,560.00

ADV1084477 Ulei Texaco URSA PREMIUM TD SAE 15W40 prod 09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2) 07.06.2019 4,992.00

ADV1084412 Piese schimb auto prod 34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele

decat motoare si piese de motoare (Rev.2) 06.06.2019 56,230.00

ADV1083295

Simeringuri; Membrana cauciuc cu insertie textilă; Garnitură

poroasă (cauciuc spongios); Șnur cauciuc; covor electroizolant;

Covor cauciuc tip CHEVRON

prod 44523300-5 - Garnituri (Rev.2) 03.06.2019 34,308.20

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna iunie 2019

Desfasurate online Numar

anunt

Data

publicare

Denumire contract Tip

proced.

Tip

Ctr.

Stare

proced

Modalit

de atrib.

Cod CPV Data

dep.

oferte

Valoare

estimata

SCN1041533 12.04. 19 Lucrări de excavare, încărcare, transport și

nivelare steril-cărbune - Cariera Berbești Vest -

Departamentul Exploatare Minieră Berbești

PS lucr Finalizat CTR. Lucr 45112000-5 06.05.19 2,948,250.00

SCN1041235 08.04.19 Sulfat feros, min. 96% PS prod Ctr. la

Furnizor

Contract

sectorial

33696300-8 22.04.19 290,240.00

CN1010394 03.04.19 BANDA TRANSPORTOARE DIN CAUCIUC

CU CORD DE OTEL

LD prod. In eval

Financ.

Acord-

cadru

19510000-4 06.05.19 7,429,399.14

CN1010396 01.04.19 Servicii de intretinere, revizii si reparatii a

liniilor de cale ferata uzinala

LD serv Finalizat CTR serv. 50225000-8 06.05.19 449,878.20

SCN1040759 01.04.19 Motoare electrice 630 kW PS prod Raport

Anulare

la solicit

DEM

CTR

Furnizare

31100000-7 15.04.19 145,000.00

SCN1040600 28.03.19 Armaturi Industriale PS prod Raport

la

aprobat

CTR

Furnizare

42131000-6 15.04.19 1,724,680.00

CN1009719 08.03.19 Achiziție subansamble pentru transportoare de

banda ”

Lot 1- Tamburi de antrenare si tamburi liberi

Lot 2-Reductoare de turatie conico- cilindrice tip

2KCP-630kw

LD prod Raport

de

anulare

la solicit

DEM

CTR

Furnizare

42419810-7 10.04.19 378,060.09

CN1009640 06.03.19 Reparatii ansamblu treapta motrica mars, ARS

excavator tip 1400-30/7

LD sserv In

evaluare

Financ

CTR. serv. 50531000-6 12.04.19 249,100.00

CN1011048 03.05.19 Servicii de proiectare pentru intocmirea

Studiului de fezabilitate si a documentatiilor

pentru avizarea proiectului - Punerea in siguranta

a frontului de retentie al depozitului in zona

bazinului de atenuare Valea Ruzii

LD serv In

evaluare

tehnica

CTR.

servicii

71242000-6 04.06.19 3,371,096.00

Page 14: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 14 of 48

Numar

anunt

Data

publicare

Denumire contract Tip

proced.

Tip

Ctr.

Stare

proced

Modalit

de atrib.

Cod CPV Data

dep.

oferte

Valoare

estimata

SCN1042899 09.05.19 Snururi de etansare PS prod AC la

semnat

Furnizor

CTR

Furnizare

9563400-0 24.05.19 221,000.00

SCN1043572 17.05.19 Cabluri electrice PS prod Raport

la

aprobat

CTR

Furnizare

31300000-9 03.06.19 186,502.00

CN1011416 20.05.19 Piese de schimb pentru agregatele la cazanele de

abur tip CR 1244

LD prod In

evaluare

financia

ra

(2 loturi

neoferta

te)

CTR

Furnizare

43620000-5 24.06.19 1,097,640.00

SCN1043573 17.05.19 Aparate distributie electrica PS prod Finalizat CTR

Furnizare

31200000-8 03.06.19 450,330.00

SCN1042899 17.05.19 Achiziție bucși de uzura, bolturi din otel, bolturi

de antrenare, ansamblu surub fund cupa din

componenta utilajelor miniere de cariera

LD prod In

evaluare

tehnica

CTR

Furnizare

43640000-1 19.06.19 192,376.00

SCN1044339 28.05.19 Mase ionice PS prod In

evaluare

tehnica

CTR.

Furnizare

24962000-5 11.06.19 590,000.00

CN1011527 22.05.19 Servicii de intretinere si reparatii la:

automacarale, tractoare, autospeciala PSI,

buldoincarcator Caterpillar, buldoincarcator

Kramer, mijloace de transport si de ridicat,

motoare ARO la motopompe stationare PSI

PS serv Anulata,

lipsa

oferte

Ctr.

servicii

50110000-9 24.06.19 149,998.00

SCN1043642 20.05.19 Materiale si solutii pentru vulcanizare benzi

transportoare

PS prod In

evaluare

tehnica

CTR

Furnizare

03116000-7 06.06.19 706,860.30

CN1011612 27.05.19 Achiziție elemente de traseu pentru tronson

transportor cu bandă ; Loturile 1 și 2

LD prod Anulata

la solicit

DEM in

baza

Art.225

lit c)

CTR

Furnizare

42419810-7 28.06.19 2,393,254.00

SCN1044676 31.05.19 Filer de calcar PS prod In eval.

financia

ra

CTR

Furnizare

44921210-7 18.06.19 1,260,000.00

SCN1046513 12.06.19 Lucrări de excavare, încărcare, transport și

nivelare steril-cărbune - Cariera Alunu

PS lucr In desf. CTR lucr 45112000-5 12.07.19 1,365,500.00

SCN1046516 25.06.19 Profile din otel PS prod In desf. CTR

Furnizare

44334000-0 08.07.19 170,474.00

SCN1046268 21.06.19 Achizitia serviciilor de verificări metrologice şi

reparaţii contori de energie termică tip: Afriso,

Apator, Caltos Zenner, Danfoss, Elsonic

compact, Engelmann, Hydrocal C2, Kamstrup,

Landis&gyr, Minol, Ultraheat 50, Zenner

PS serv In desf. Ctr servicii 50410000-2 09.07.19 191,513.00

SCN1045948 18.06.19 Echipamente electrice PS prod In desf. CTR

Furnizare

31600000-2 03.07.19 370,750.00

SCN1045626 12.06.19 Piese de schimb pentru pompe PS prod In

evaluare

DUAE

si Th

CTR

Furnizare

31600000-2 25.06.19 369,098.41

SCN1043573 17.05.19 Aparate distributie electrica PS prod In

eval.Fin

anciar

CTR

Furnizare

31200000-8 03.06.19 277,334

Procedurile anulate, la solicitarea beneficiarului intern Departament Minier Berbesti (DEM), ca

urmare a evenimentul imprevizibil din 23.05.2019, produs ca urmare a fenomenului extrem de

alunecare a terenului din Cariera Alunu, fenomen extern, absolut invincibil si inevitabil care a

condus la rasturnarea Excavatorului ERC 1400 30/7-01, respectiv la avarierea structurii

metalice a acestuia, nemaifiind functional, si pentru care s-a declarat cazul de forta majora,

fiind avizat, de Camera de Comert si Industrie Valcea cu Avizul nr. 416/06.06.2019. Ca

urmare a avarierii Excavatorului ERC 1400 30/7-01 au devenit imposibil a fi semnate contracte

Page 15: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 15 of 48

care se aflau in proceduri de achizitie publica (in desfasurare sau in evaluare oferte), aceste

contracte nemaiavand obiect (Anunturile : SCN1040759; CN1009719; CN1011612).

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii iunie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar

de 18 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu de

utilizare similar au fost emise un numar de 25 referate de cumparare directa si 2 caiete de sarcini

insotite de strategii de contractare catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 23

referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-au emis un numar de 6 comenzi in baza

contractelor aflate in derulare, conform tabelului urmator

Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr. Ctr

fara TVA

30056/11.06 Vaselina Aschem Oil 9,784.80 18208

30057/18.06 Ulei H46 Adetrans 4,892.40 19028

30058/18.06 Motorina DMB Oscar Downstream 101,850,27 18210

30059/18.06 Motorina CET Oscar Downstream 101,850.27 18210

30060/20.06 Ulei TIN82 Adetrans 10,764.00 19028

30061/25.06 Rulmenti DMB As Industrial 9,860.30 19081

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 55 comenzi si contracte in vederea urmaririi si

derularii aprovizionarii.

In decursul lunii iunie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 79 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 80 facturi de livrare a produselor.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de vanzari

in luna iunie, astfel:

Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:

o Ciech Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2019 a fost de 68,395

Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 10,042,857 lei cu TVA. Cantitatea de apa

dedurizata livrata in luna iunie 2019 a fost de 12,424 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de

17,741 lei cu TVA;

o Chimcomplex Borzesti: Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2019 este de 27,602

Gcal, valoarea facturii aferente este de 4,098,160 lei cu TVA;

o INCDTCI-ICSI: Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2019 este de 212 Gcal,

valoarea facturii aferente este de 32,840 lei cu TVA;

Page 16: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 16 of 48

o Prelcet: Cantitatea de agent termic facturata in luna iunie 2019 este de 6 Gcal, valoarea

facturii aferente este de 815 lei cu TVA.

Vanzarea de cenusa si alte subproduse:

A fost vanduta o cantitate totala de 12,808 tone cenusa din care: 1,615 tone cenusa beton, 11,124

tone cenusa ciment si 69 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa a fost de 97,684

lei cu TVA.

In luna iunie 2019 s-a valorificat catre Holcim Romania SA cantitatea totala de 4,959 tone slam de

gips, valoarea facturata fiind de 5,901 lei, cu TVA.

Au fost valorificate catre Remat Valcea SA deseuri, respectiv fier amestecat, tabla, rame confectii

metalice, fier pregatit/nepregatit, anvelope uzate, in valoare totala de 218,485 lei, cu TVA.

Activitatile de inregistrare si management contracte comenzi, facturi:

Au fost emise un nr.de 55 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de

30,548,682 lei cu TVA din care:

- 18,219,696 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;

- 12,328,986 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari,

chirii, alte produse si servicii.

Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe

conducta, furnizare gaze naturale, apa potabila) si de vanzare care presupun: comunicari zilnice,

saptamanale si lunare de date (consumuri, necesare), verificari, intocmire procese verbale de

inchidere lunara si acceptarea la plata a facturilor de achizitie, precum si emiterea facturilor

aferente contractelor de vanzare.

Contracte si comenzi inregistrate

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru

luna iunie 2019:

a) Sediul CET Govora :

o Contracte de achizitie – furnizori - un numar de 28 in suma totala de 10,209,186 lei fara

TVA;

o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract un numar de 39 in suma totala de 180,977

lei fara TVA;

o Comenzi de vanzare - s-a inregistrat 1 comenda in suma totala de 15,000 lei fara TVA;

Page 17: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 17 of 48

o Facturi de achizitie - un numar de 379 in suma totala de 15,616,700 lei fara TVA;

o Au fost emise un numar de 55 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in

suma totala de 30,548,682 lei cu TVA;

o Vanzarea de cenusa: in vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate in

programul Sico un nr. de 540 avize insotire marfa;

o Comenzile de achizitie cantitative - valorice se introduc in baza de date in nomenclatorul

de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, iar comisia de receptia importa datele

din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie.

o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul

Compartimentului Vanzari Termo, Platforma CET, precum si raportari zilnice privind

intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean

Valcea, saptamanale catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si

raportari lunare: situatii REMIT, raportari facturi gaze naturale catre OPCOM si Vama

pentru raportarea situatiei de achizitii/utilizari carbune.

b) Termoficarea urbana:

o Au fost emise un nr.de 953 facturi de vanzare catre clientii CET- Termoficare Urbana

pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti in suma totala de 743,738.40 lei

cu TVA.

o In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de

vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru cele

trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti.

o In prezent, sunt un nr.de 1,812 clienti agent termic cu contracte valabile:

Pentru municipiul Rm.Valcea sunt un nr.de 1,551 clienti din care:

- Vanzare energie termica primara un numar de 194 de contracte: 65 agenti

economici, 17 unitati bugetare, 112 populatie;

- Vanzare energie termica secundara un numar de 1,357 de contracte: 469 agenti

economici, 71 unitati bugetare, 817 populatie;

Pentru orasul Olanesti sunt inregistrate un numar de 123 contracte de vanzare valabile,

din care:

- 14 agenti economici, 7 unitati bugetare, 102 populatie.

Pentru orasul Calimanesti sunt inregistrate un numar de 138 contracte de vanzare valabile

din care:

Page 18: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 18 of 48

- 48 agenti economici, 9 unitati bugetare, 81 populatie.

c) Sediul Berbesti:

o Contracte de achizitie ‒ furnizori - un numar de 4 in suma totala de 2,362,335 lei fara

TVA;

o Facturi de achizitie ‒ un numar de 82 in suma totala de 3,436,054 lei fara TVA, si/sau

referate fara contract un numar de 2 in suma totala de 6,405.00 lei, fara TVA.

In cadrul Compartimentului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:

In cursul lunii iunie 2019, s-a efectuat transportul si manevra pe calea ferata a unei cantitati

de 18,868.50 tone carbune, din 4,032.40 tone de la Depozitul Alunu si 14,836.10 tone de la

Depozitul Berbesti. Din data de 15.11.2017, a inceput derularea contractului de “Servicii de

transport pe calea ferata a carbunelui energetic, de la Depozitele Berbesti si Alunu, pana pe

estacadele de descarcare apartinand CET Govora, cu externalizare personal” nr

17197/10.11.2017, incheiat cu SNTFM CFR Marfa SA, in calitate de operator de transport si

manevra feroviara. Din data inceperii derularii acestui contract, activitatea de manevra pe

LFI Berbesti si Alunu a fost preluata de SNTFM CFR Marfa SA.

Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti

Vest. In luna martie 2019 a fost incheiat contractul nr. 19023/07.03.2019 cu Societatea

BICA SRL, in urma unei proceduri de licitatie deschisa. In luna iunie 2019 a fost

transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora, o cantitate de

23,617.28 tone.

Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii

iunie 2019 s-au efectuat lucrari de intrtinere si reparare a liniilor ferate industriale de la

Depozitul Berbesti, constand in scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse

deteriorate, inlocuire material marunt cale, introducere piatra sparta si ridicare nivel buraj.

Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul

Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea,

s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope

in alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora. In data de 19 iunie 2019 s-a

aprovizionat o cantitate de 39,446 kg, pentru alimentarea parcului de masini si utilaje de la

CET Govora, Berbesti si Alunu.

In cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfasurat activitatile curente constand in:

Page 19: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 19 of 48

Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul

lunii iunie 2019 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru

un numar de 13 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de

17,400 lei;

In cursul lunii iunie 2019, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil

pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in

consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 16 utilaje

si autovehicule.

Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii

problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii

costurilor.

In luna iunie 2019 in cadrul Biroului Administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:

Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;

Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;

Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale

privind activitatea de paza in perimetrele Departament Exploatare Miniera si CET Govora;

Au fost asigurate servicii de paza , transport salariati.

In luna iunie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat

urmatoarele activitati principale:

Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise

de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;

Efectuare instructaj introductiv general pentru noii angajati si intocmire fise de instruire

individuala privind securitatea si sanatatea in munca, efectuarea instruirii suplimentare de

securitate si sanatate in munca;

Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie:

contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte

furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare.

Verificare si acceptare la plata facturi, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea

de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;

Intocmire si verificare fise de identificare riscuri pentru lucratorii din cadrul sectiilor de

productie;

Page 20: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 20 of 48

Participare la supravegherea si receptia lucrarilor la instalatia de desulfurare cazane nr.5 si

6;

Participarea la cercetarea efectuata de reprezentantul ITM Valcea referitoare la accidentul

tehnic produs la excavatorul ERC 1400-01 Alunu;

Intocmire si transmitere catre ITM Valcea a documentelor privind prelungirea termenului

de finalizare expertiza tehnica referitor la modul de producere a evenimentului produs in

cariera Alunu la excavatorul cu rotor;

Participarea la expertizele tehnice dispuse de instantele de judecata pentru solicitarea

lucratorilor privind grupele de munca;

Participarea in comisiile interne de cercetare a unor evenimente tehnice (ERC 1400-02

Alunu);

Efectuarea controalelor in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii pe linia

respectarii prevederilor de SSM si efectuarea de controale alcooltest;

Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate la carierele Departamentului

Exploatare Miniera;

Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor

lucratori;

Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea eliminarii suspiciunilor de

accidente de munca;

Elaborare documentatie pentru procedura de achizitie apa minerala necesara pentru

perioada de vara cu temperaturi extreme;

Intocmirea programului de control trimestrial aferent trimestrului III 2019;

Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului din cadrul

cariererelor Panga, Alunu si Berbesti Vest;

Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrarilor

tehnologice si a reviziilor;

Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare;

Convocarea si mobilizarea personalului, in vederea efectuarii controlului medical periodic

din cadrul cariererelor Panga si Berbesti Vest;

Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul unitatii sau

celelalte compartimente functionale;

Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJ

Page 21: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 21 of 48

Valcea, IPJ Valcea etc.

Departamentul de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a

administratorului judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in

luna iunie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor

auxiliare.

2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:

• Livrarea energiei electrice la SC Chimcomplex SA si furnizarea de energie electrica

la Departamen Miniera;

• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA si Ciech Soda

Romania;

• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv

producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

3. Gestionarea stocurilor de combustibili.

4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu

planul anual de mentenanta.

5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea

veniturilor.

7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor

planificate in anul 2019.

Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor

auxiliare

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Ciech Soda Romania si Chimcomplex,

precum si cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din

Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna iunie sa se functioneze cu un grup. Livrarea de

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

Page 22: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 22 of 48

energie atat electrica cat si termica sub forma de apa fierbinte, a fost relativ constanta in cursul

lunii. Debitul de abur industrial furnizat a scazut in perioada 10-19 iunie la cererea consumatorilor

si in data de 19 iunie datorita avariei la cazanul nr.5.

Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:

In perioada (01 – 18 iunie 2019):

- total abur industrial livrat: - 209-217-198t/h in perioada 01-10

iunie;

-160-168t/h in perioada 11-13 iunie

(reducere abur la cererea Chimcomplex –

oprit pe 35 bari);

- in jur de 180t/h in perioada 14-18

iunie (reducere abur la cererea Cieh);

- energie electrica livrata, 31.8 – 28.5MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare in jur de 12Gcal/h;

- C5/TA3+DKA.

In perioada (19 iunie 2019):

- total abur industrial livrat, 140t/h;

- energie electrica livrata, 20MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare, 8Gcal/h;

- la ora 4:05 s-a oprit accidental C5, au declansat TA3 si DKA

din lipsa abur; s-a pornit C7, incepand cu ora 10:25, debiteaza

pe SRRP 140/14 gr. 6; de la ora 13:00 se furnizeaza abur la

parametrii de contract la Cieh si Chimcomplex; s-au pornit TA3,

paralel la 21:45.

In perioada (20-25 iunie 2019):

- total abur industrial livrat, 180-200t/h;

- energie electrica livrata, 28-29MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare, in jur de 12Gcal/h;

- C7/ TA3+DKA.

In perioada (26-30 iunie 2019):

- total abur industrial livrat, 211-225t/h;

Page 23: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 23 of 48

- energie electrica livrata, 29-27MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare, 13-8Gcal/h;

- C5/ TA3+DKA;

- in data de 26 iunie s-a pornit C5 si C7 s-a oprit in rezerva.

Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrata in luna iunie 2019, precum si

consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada iunie – 2019

2019

Energie electrica produsa Energie electrica livrata AburL total Abur Cieh

realizata prognozata realizata prognozata realizat

prognozat

an

realizat prognozat

luna livrat condens returnat vandut

MWh MWh Gcal Gcal

ian 59,531 60,947 45,082 44,579 149,581 156,906 112,423 5,170 107,253 114,220

feb 53,922 54,976 40,722 41,805 132,537 137,221 95,948 4,155 91,793 101,480

mar 52,418 59,487 38,435 44,905 123,157 148,147 85,625 3,214 82,411 111,190

apr 47,885 38,387 33,500 24,707 138,937 122,976 107,313 5,488 101,825 107,750

mai 43,654 29,992 30,353 18,832 130,480 116,647 100,996 5,024 95,972 101,640

iun 29,844 28,791 20,844 17,991 96,209 113,132 71,469 3,074 68,395 86,490

total 287,254 272,580 208,937 192,818 770,901 795,029 573,774 26,125 547,649 622,770

Abur Chimcomplex Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrata bonus

realizat prognozat luna realizata prognozata realizata prognozata

2019

Gcal Gcal Gcal Mwh

ian 41,982 36,545 55,694 55,986 47,692 45,150 35,140

feb 40,457 40,960 49,737 45,483 38,951 36,680 35,304

mar 40,446 45,000 45,197 50,563 32,383 40,777 31,223

apr 36,824 45,300 31,892 15,791 22,007 12,735 30,208

mai 34,152 38,080 11,419 6,000 5,444 2,804 16,171

iun 27,602 33,370 8,600 5,800 2,756 2,953 15,300

total 221,463 239,255 202,539 179,624 149,233 141,099 163,346

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

In luna iunie 2019, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de

energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si

consumatorii racordati la barele centralei). Livrarea de energie electrica a fost in plaja 20-31MW.

Pentru completare s-a vandut in PZU o cantitate de 8,123.8MWh cu un pret mediu de 182.73

lei/MWh variind intre 0.01 lei/MWh si 368.01 lei/MWh comparativ cu pretul mediu de inchidere

in PZU al OPCOM in acea perioada de 183.74 lei/MWh.

Page 24: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 24 of 48

Energia electrica produsa in cantitate de 29,844Mwh a crescut cu 3.7% fata de cea prognozata.

Energia electrica livrata in cantitate de 20,844 MWh a crescut cu 15.9% fata de cea prognozata, in

conditiile in care aburul industrial total livrat a scazut cu 15%.

Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 71,469 Gcal livrat la Ciech Soda

Romania a scazut cu 17.4 %, fata de cel prognozat a fi consumat.

Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 27,602 Gcal livrat la Chimcomplex SA a

scazut cu 17.3% fata de cel prognozat a fi consumat.

Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 8,600Gcal fata de cea prognozata de

5,800Gcal, a inregistrat o scadere de 48.28%, in conditiile in care energia termica livrata

consumatorilor de 3,804Gcal, a crescut cu 28.82% fata de cea prognozata (2,953Gcal).

28791 29844

0

20000

40000

60000

IUNIE 2019

Energie electrica produsa [MWh]

Prognozat

Realizat

17991 20844

0

20000

40000

60000

IUNIE 2019

Energie electrica livrata [MWh]

Prognozat

Realizat

8649071469

020000400006000080000

100000120000

IUNIE 2019

Abur CIECH [Gcal]

Prognozat

Realizat

3337027602

0

10000

20000

30000

40000

IUNIE 2019

Abur CHIMCOMPLEX [Gcal]

Prognozat

Realizat

Page 25: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 25 of 48

In Orasul Baile Olanesti productia facturata in iunie 2019 a fost de 4.92Gcal fata de 6.32Gcal in

iunie 2018, inregistrand o scadere de 22.15%.

In Orasul Calimanesti productia facturata in iunie 2019 a fost de 59.38Gcal fata de 64.81Gcal in

iunie 2018, inregistrand o scadere de 8.38%.

Diminuarea productiei livrate consumatorilor se datoreaza faptului;

- prognoza a luat in calcul productia si furnizarea din luna iunie 2018;

- cresterea gradului de debransare.

Consumul de gaz natural de 3,248 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 104.3% fata de

consumul prognozat de 1,590 mii mc.

Consumul de carbune lignit 81,644 tone si huila 4,336 tone, cu cazanele C5/C7 si turbinele

TA3 +DKA, a scazut cu 17.5% fata de cel prognozat, respectiv 99,000 tone lignit, la o putere

calorifica medie lunara de 1,570Kcal/Kg lignit fata de 1,70 Kcal/kg putere calorifica prognozata.

0

1000

2000

3000

4000

IUNIE 2019

Prognozat

Realizat

0

20000

40000

60000

80000

100000

IUNIE 2019

Prognozat Consumat

5800 86002953 3804

010000200003000040000500006000070000

Prognozat Realizat

Apa fierbinte [Gcal]

Apa fierbinte produsa

Apa fierbinte livrata

Page 26: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 26 of 48

Consumul de combustibil total de 184,442MWh a inregistrat o scadere de 13.5% fata de cel

prognozat 213,287MWh, pe fondul:

livrarii mai mari cu 2,853MWh de energie electrica fata de cea prognozata;

livrarii mai mici cu 16,923Gcal abur industrial fata de cel prognozat;

livrarii mai mici cu 19 Gcal energie termica consumatorilor urbani;

obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 260 lei/MWh, in conditiile in

care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 183.74 lei/MWh.

Consumuri de combustibil in luna iunie 2019

2019

Consum gaze naturale

Consum pacura

Consum lignit

Consum huila

Consum lignit

Putere calorifica

Consum de combustibil total

realizat progno

zat realiza

t prognoza

t realizat realizat prognozat lignit huila

prognozata realizat prognozat

mii mc t t kcal/kg MWh

ian 13531 2790 0 0 152655

213000 1573

1700 279267 421122

feb 13262 9503 0 0 122693

142000 1582

1700 225739 280748

mar 9307 9773 0 0 138138

155000 1556

1700 249978 306451

apr 2301 2250 0 0 168046

137000 1574

1700 307619 270863

mai 3091 1643 0 0 154212

102300 1570

1700 281577 202257

iun 3248 1590 0 0 81644 4336 99000 1570 5949 1700 149075 195733

total 44,740 27,549 0 0 817,388 4,336 848,300

1,493,254 1,677,174

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada iunie 2019

2018 Chimcomplex PZU/PI PE

VANZARE PIETE

REGLEMENTATE

OPCOM

CANT

VANZARE

VAL

VANZARE

PRET

MEDIU

Cantitate

energie

vanduta

pe alte

piete

Profit/pierder

e vanzare alte

piete/vanzare

chimcomplex

164lei/MWh

MWh lei, fara

TVA MWh

lei, fara

TVA MWh

lei,

fara

TVA

MWh lei, fara

TVA MWh

lei, fara

TVA LEI/MWh MWh lei, fara TVA

jan 27189 7069156 11174 3899780 0 0 0 0 38363 10968936 285.92 11174 2067195

feb 24546 6382031 11855 2738114 0 0 0 0 36401 9120145 250.55 11855 793911

mar 26877 6988089 4815 891083 0 0 0 0 31692 7879172 248.61 4815 101423

apr 25783.7 6703755 749 153136 0 0 0 0 26533 6856891 258.43 749 30268

may 27228 7079226 303 65762 0 0 0 0 27530 7144988 259.53 303 16136

jun 25550 6643041 0 0 0 0 0 0 25550 6643041 260.00 0 0

Sem. I 157174 40865297 28896 7747876 0 0 0 0 186070 48613174 261.26 28896 3008932

TOTAL 157174 40865297 28896 7747876 0 0 0 0 186070 48613174 261.26 28896 3008932

Gestionarea stocurilor de combustibil

Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.06.2019 a fost zero, stocul de păcură s-a

conservat in cantitate de aproximativ 7,000t, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti si

din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna iunie

2019 a fost de 81,644t lignit si 4,336t huila. De asemenea stocul de lignit propriu la CET Govora

SA la data de 30.06.2019 era de 24,891t si 626t huila.

Page 27: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 27 of 48

Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul

anual de mentenanta.

In luna iunie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de

AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si

lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.

La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat

mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor

capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda)

reprezentand obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora

S.A.

De asemenea, s-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la

reteaua de transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire,

precum si la cele de furnizare apa calda de consum.

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si

furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele

Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au

executat cu personal propriu si cu societatea afiliata SC PRELCET SA.

De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica, lucrarile de reparatii au fost

realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii)

s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru

agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti

Productia facturata si incasata in luna iunie 2019, evolutie sold (mii lei):

Luna An 2018 An 2019

Facturat Încasat Sold Facturat Încasat Sold

iunie 690.14 3,335.37 14,810.58 627.59 3,526.16 14,444.59

Prezentam grafic productia facturata si incasata de energia termica urbana pentru luna iunie

Page 28: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 28 of 48

2019:

Evolutia soldului in luna iunie in anii 2016 – 2019 ( mii lei)

Luna An 2016 An 2017 An 2018 An 2019

Iunie 17,280.00 16,282.84 14,810.58 14,444.59

Grafic prezentam evolutia soldului in luna iunie in anii 2016 -2019:

Se observa ca soldul la sfarsitul lunii iunie 2019 s-a diminuat cu 2.47%, fata de luna iunie 2018.

Distributia soldului pe consumatori

Total sold Populaţie % Agenţi economici % Unităţi bugetare %

14,444,435.31 12,385,741.77 85.76 1,042,510.45 7.21 1,016,183.09 7.03

Se constata o scadere procentuala a soldului la populatie in luna iunie 2019 fata de luna mai 2019.

690 6273335 3526

14810 14444

0300060009000

12000150001800021000240002700030000

2018 2019

Energie termica urbana [mil.lei]

Facturat

Incasat

Sold

17280 16282 14810 14444

040008000

1200016000200002400028000

2016 2017 2018 2019

Evolutia soldului in luna iuniein anii 2016-2019

Sold

Page 29: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 29 of 48

Sold pe consumatori

Procent din total sold

În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 30.06.2018,

respectiv la 30.06.2019, raportat la 365 zile anterioare.

Page 30: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 30 of 48

Page 31: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 31 of 48

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna iunie 2018 a fost de 102.70%

respectiv 100.67% în luna iunie 2019 raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mic in

luna iunie 2019 fata de luna iunie 2018, pe fondul unei productii facturate cu 0.17% mai mare in

intervalul iulie 2018 - iunie 2019 decat in intervalul iulie 2017 - iunie 2018, respectiv a unei

productii incasate mai mici cu 1.81% in aceleasi intervale.

Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si creşterea

veniturilor.

S-a functionat cu un grup, livrarea de energie, atat electrica cat si termica sub forma de apa

fierbinte, a fost relative constanta in cursul lunii. Debitul de abur industrial furnizat a scazut in

perioada 10-19 iunie la cererea consumatorilor si in data de 19 iunie datorita avariei la cazanul

nr.5.

In luna iunie 2019 au fost realizate următoarele venituri şi costuri faţă de cele prognozate:

Page 32: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 32 of 48

- energie electrică livrată mai mare faţă de cea prognozată:

+2,853 MWh x 260 lei/MWh = + 741,780 lei

- abur industrial livrat mai putin faţă de cel prognozat:

‒ 16,923 Gcal x 154 lei/Gcal = ‒ 2,606,000 lei

- apă fierbinte livrată mai putin la consumatori faţă de cea prognozată:

‒ 197 Gcal x 221.73 lei/Gcal = ‒ 43,734 lei

- consum de gaz metan mai mare faţă de cel prognozat:

‒ 18,238 MWh x 103.4 lei/MWh = ‒1,878,514 lei

- consum de cărbune mai mic faţă de cel prognozat:

+ 13,500 t x 126,76 lei/t = + 1,714,000 lei

- bonus de cogenerare estimat:

+ 15,300 MWh x 169.13 lei/MWh = + 2,585,700 lei

Astfel, luna iunie 2019 s-a caracterizat printr-un profit din activitatea exploatare de aproximativ

509,000 lei raportat la cel prognozat.

Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor

planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna iunie

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu un grup energetic

(cazan+turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de mentenanta.

La Sectia Combustibil, Sectia Chimica si Sectia Electrica s-au realizat lucrarile planificate pe luna

iunie 2019 cu forte proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia si mentenanta preventiva conform

lucrari planificate si de catre Sectia AMC si PRAM.

Datorita volumului mare de lucrari planificate, a fortei de munca proprii insuficiente si necalificate

pe anumite tipuri de lucrari (inzidiri refractare, izolatii termice, etc.) se vor contracta lucrari de

izolatii, zidarii, service captare cenusa si prelucrari mecanice cu SC PRELCET SA (societate

afiliata CET Govora SA) si prin intermediul biroului achizitii publice prin SEAP se vor incheia

contracte de lucrari si servicii firme terte, pentru: lucrari de inzidiri refractare la cazanele de 420

t/h pe lignit nr.5,6,7 si reparatii nivel 3 la cazanele de 420 t/h pe lignit nr.5,6,7 pe partea metalica;

reparatii mori carbune MVC4 si reparatii canale de aer si gaze si clapeti aer si gaze .

Incepand cu data de 25.05.2019 cazanul nr. 6 a intrat in reparatie planificata si in expertizare in

vederea reautorizarii ISCIR.

Programul de mentenanta la data de 30.06.2019 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente,

se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

Page 33: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 33 of 48

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada ianuarie - iunie 2019 milioane lei

Capacitati de producere a energiei electrice

Capacitati de producere a

energiei termice si retele de

termificare

Instalatii electrice,

PRAM si AMC

Instalatii din gospodaria de

combustibil

Instalatii de tratare chimica

a apei

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% P

lanif

icat

Reali

zat

%

Pla

nif

icat

Reali

zat

%

Pla

nif

icat

Reali

zat

%

Pla

nif

icat

Reali

zat

%

Cazane

3.497 0.052 1.49

Turbine

0.666 0.044 6.61

Mori carbune

3.225 1.166 36.16

0.623 0.151 24.24 0.805 0.23 28.57 2.079 0.803 38.62 0.447 0.093 20.81

Electropompe:

EPA-500,

Bagger si alte

electropompe

1.211 0.532 43.93

Instalatie

desulfurare

Cazan nr. 7

0.315 0.064 20.32

Instalatie

denoxare Cazan

nr. 7

0.020 0.000 0.00

TOTAL 8.93 1.86 22.04 0.623 0.151 24.24 0.805 0.23 28.57 2.079 0.803 38.62 0.447 0.093 20.81

Cladiri si constructii

speciale

Masini unelte, compresoare

instalatii de stins incendiu

Activitati de intretinere si

lichidari avarii Lucrari non-mentenanta

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

%

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

%

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

%

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

%

1.287 0.532 41.34 1.273 0.427 33.54281 1.8 0.713 39.61 1.185 0.538 45.40

TOTAL

1.287 0.532 41.34 1.273 0.427 33.54281 1.8 0.713 39.61 1.185 0.538 45.40

Page 34: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 34 of 48

3.497

0.666

3.225

1.211

0.315

0.02

0.6230.805

2.079

0.447

1.287 1.273

1.8

1.185

0.052 0.044

1.166

0.532

0.064 00.151 0.23

0.803

0.093

0.5320.427

0.7130.538

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Caz

ane

Turb

ine

Mo

ri c

arb

ine

Elec

tro

po

mp

e EP

A-5

00

, Bag

ger

si a

lte

ele

ctro

po

mp

e

Inst

alat

ie d

esu

lfu

rare

Caz

an n

r. 7

Inst

alat

ie d

eno

xare

Caz

an n

r. 7

Cap

acit

ati d

e p

rod

uce

re a

en

erg

iei t

erm

ice

si r

ete

le d

ete

rmo

fica

re

Inst

alat

ii e

lect

rice

, PR

AM

si A

MC

Inst

alat

ii d

in g

osp

od

aria

de

co

mb

ust

ibil

Inst

alat

ii d

e tr

atar

e c

him

ica

a ap

ei

Cla

dir

i si c

on

stru

ctii

spe

cial

e

Mas

ini u

nel

te, c

om

pre

soar

e in

stal

atii

de

stin

s in

cen

diu

Act

ivit

ati d

e in

tret

iner

e si

lich

idar

i ava

rii

Lucr

ari n

on

-me

nte

nan

ta

Analiza cheltuieli

Planificat Realizat

Page 35: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 35 of 48

Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada ianuarie - iunie 2019

Denumire agregat Planificat Realizat fizic

RT RC RK RT RC RK

Mori carbune 42 13 7 16 7 2

El. pompe EPA 500 8 4 0 2 3 0

El. pompe Bagger 11 12 2 1 5 0

Situatii lucrari aferente lunii iunie 2019

S-au executat lucrari conform “Plan de mentenanta lunara” pentru lucrarile de reparatii programate

din cadrul CET Govora SA.

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 177 autorizatii de lucru din care:

- 118 de catre Sectia Exploatare Cazane;

- 46 de catre Sectia Exploatare Turbine;

- 13 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 94 de catre Sectia Reparatii Cazane;

- 34 de catre Sectia Reparatii Turbine;

- 45 de catre SC PRELCET SA;

- 3 de catre Labirator CND;

- 1 de catre SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti.

Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe

baza de "Autorizatii de lucru."

42

811

13

4

12

7

02

16

2 1

7

35

20 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Moricarbune

E.pompeEPA 500

E.pompeBagger

Moricarbune

E.pompeEPA 500

E.pompeBagger

Moricarbune

E.pompeEPA 500

E.pompeBagger

RT RT RT RC RC RC RK RK RK

Analiza reparatii auxiliare

Planificat Realizat

Page 36: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 36 of 48

In luna iunie 2019, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 40,000

tone şi 387,193 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA

IUNIE

CARBUNE

(tone)

STERIL

(m.c.)

PLAN P.A.E. REALIZAT PLAN P.A.E. REALIZAT

PANGA 30,000 3,000 745,000 85,000

BERBESTI VEST 25,000 29,000 247,000 112,351

ALUNU 95,000 8,000 475,000 189,842

TOTAL 150,000 40,000 1,467,000 387,193

Situatia livrarilor si stocurilor in luna iunie se prezinta astfel:

CARIERA Stoc

initial

Productie

realizată Livrări

Transfer

intern Stoc

final

<t> <t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5 6

PANGA +DEP. CFR 9,452.36 3,000 14,836.1 0 3,110.96

BERBESTI VEST-,20000,, 3,904.16 29,000 23,656.34 5,494.7 3,753.12

ALUNU 4,364.27 8,000 4,032.4 0 8,331.87

TOTAL 17,720.79 40,000 42,524.84 5,494.7 15,195.95

Situaţia livrărilor pe beneficiari în luna iunie se prezintă astfel:

CARIERA Total livrari CET Govora Tain Diversi

<t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5

PANGA +DEP. CFR 14,836.1 14,836.1 0 0

BERBESTI VEST-,,20000,, 23,656.34 23,656.34 0 0

ALUNU 4,032.4 4,032.4 0 0

TOTAL 42,524.84 42,524.84 0 0

Rezerva pregatita in complex pentru luna iulie este de 160,000 tone la un raport de descoperta de

1:6, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA Rezerva pregatită pentru luna iunie (to)

PANGA 30,000

BERBESTI VEST 30,000

ALUNU 100,000

TOTAL 160,000

Lucrarile miniere in luna iunie:

Cariera Panga :

1. Repunere in functiune T39;

2. Montare T41 si ripare T40.

Cariera Berbesti Vest :

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

Page 37: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 37 of 48

1. Scurtare TH2;

2. Demontare T450.

Cariera Alunu :

1. Montare T202;

2. Ripare prin demontare T700;

3. Prelungire T104;

4. Ripare T202 - 4 lucrari;

5. Montare T203;

6. Prelungire T103.

Lucrările de prelungire au fost executate în proporţie de 50% cu materiale noi, diferenţa fiind

executată cu materiale recuperate cu uzură avansată, materiale ce generează o reducere a

capacităţilor orare realizate.

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor şi uzufruct anual in luna iunie s-au intocmit

documentatii de despagubire in valoare de 219,808 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera

Uzufruct teren

si pomi

(lei)

Vanzare

cumparare

teren

(lei)

Gospodarii

(lei)

Total Valoare

(lei)

PANGA 0 0 0 0

BERBESTI VEST 0 0 0 0

ALUNU 10,022 209,786 0 219,808

TOTAL 10,022 209,786 0 219,808

Din punct de vedere economic in luna iunie 2019, costul unitar realizat la carbune este de 241.33

lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune

la 82.97 lei/to.

Principalii indicatori economici in luna iunie sunt redati in tabelul de mai jos:

NR.

CRT.

INDICATORI ESTIMATI PLAN

REALIZAT

DIFERENŢĂ

+/-

%

1. Cărbune din producţie- mii tone 150,000 40,000 -110,000 26.66

2. Cărbune livrat - mii tone 150,000 241.33 -107,475.16 28.34

3. Cost unitar total- lei/to 82.97 85.21 158.36 290.86

4. Cheltuieli totale - mii lei 12,445.5 9,653.2 -2,792.3 77.56

5. Număr personal 855 864 -2 99.76

Page 38: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 38 of 48

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia

comparativa a lunilor iunie 2019 fata de perioada iunie 2018, atat din punct de vedere al

principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii

prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei iunie 2019 in comparatie cu iunie 2018

este prezentat in tabelele de mai jos:

mii lei

ELEMENTE DE CALCUL

Realizat iunie

2018

Realizat iunie

2019 Diferente

1 2 3 4=3-2

1 VENITURI TOTALE 41,966.2 27,189.7 -14,776.5

1,1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 41,944.0 27,190.4 -14,753.6

1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 19,633.3 24,599.2 4,965.9

Energie electrica 5,080.0 8,837.8 3,757.8

Abur Ciech SodaRomania 10,446.5 11,536.4 1,089.9

Abur Chimcomplex si ICSI 3,215.3 3,470.1 254.8

Apa fierbinte 681.3 620.7 -60.7

1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 3,404.0 294.5 -3,109.5

Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex 3,258.3 -11.1 -3,269.4

1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0

1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 18,906.7 2,296.7 -16,610.0

1,2 VENITURI FINANCIARE 22.2 -0.7 -22.9

2 CHELTUIELI TOTALE 34,058.0 45,409.0 11,351.1

2,1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 33,862.0 45,222.5 11,360.6

2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 8,054.3 10,412.3 2,358.0

Carbune (lignit ) 1,579.1 4,852.9 3,273.8

Carbune (huila) 0 2,067.2 2,067.2

Gaze naturale 6,475.2 3,492.2 -2,983.0

2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 683.3 694.7 11.4

2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 2,756.7 1,951.6 -805.1

2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 2,163.5 2,546.0 382.5

2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,531.8 2,683.2 151.4

2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 7,846.8 8,184.5 337.7

2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 3,007.9 2,982.8 -25.1

2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 3,376.1 1,756.0 -1,620.1

Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex 3,258.3 1,659.4 -1,598.9

2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care: 3,441.6 14,011.7 10,570.1

Cheltuieli cu emisiile de CO2 3,116.1 13,985.0 10,868.8

2,2 CHELTUIELI FINANCIARE 196.0 186.5 -9.5

PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE 8,082.0 -18,032.2 -26,114.2

3 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA -173.8 -187.2 -13.4

4 REZULTAT BRUT 7,908.2 -18,219.4 -26,127.6

5 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0

6 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 7,908.2 -18,219.4 -26,127.6

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

Veniturile din activitatea de baza au crescut cu 4.96 mil. lei, de la 19.63 mil. lei in iunie

2018 la 24.59 mil. lei in iunie 2019;

Analizand productia efectiv realizata in perioada de raportare rezulta o reducere a

productiei livrate la energia termica, atat sub forma de abur industrial cu 29,020Gcal, cat si

sub forma de apa fierbinte cu 263Gcal fata de luna iunie 2018;

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

Page 39: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 39 of 48

Energia termica sub forma de abur industrial livrata in luna iunie 2019 catre Ciech Soda

Romania a scazut cu 28,517Gcal, in timp ce livrarile catre Chimcomplex SA Borzesti –

Sucursala Rm. Valcea s-au redus cu 503Gcal comparativ cu perioada similara anterioara

(luna iunie 2018);

Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea

de baza in luna iunie 2019 este de aprox. 61%. Cresterea veniturilor din livrarea aburului

industrial catre Ciech Soda Romania este determinata de majorarea pretului de facturare

pentru aburul industrial livrat catre aceasta societate la 122 lei/Gcal, la care se adauga

contravaloarea certificatelor de CO2 privind emisiile directe aferente cantitatii de abur

vandute, respectiv 0.43 EUA/Gcal. Conform Act Aditional nr. 3/01.04.2019 la contractul

nr. 81495/18.11.2016 incepand cu 01.04.2019 pretul de vanzare a energiei termice livrate

catre Ciech Soda Romania este de 122 lei/Gcal (fara TVA), pret ce nu contine cheltuielile

legate de certificatele de CO2, acestea fiind facturare si achitate lunar.

Veniturile din energia electrica realizate in luna iunie 2019 sunt mai mari decat veniturile

realizate in aceeasi perioada a anului 2018, in conditiile cresterii productiei livrate cu

654.36 MWh, a cresterii pretului pentru energia electrica purtatoare de bonus la 169.13

lei/Gcal, precum si a ponderii energiei electrice purtatoare de bonus in total cantitate livrata

de energie electrica (15,372.14 MWh energie electrica pentru bonus din totalul de

20,843.91MWh energie electrica livrata);

Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte sunt in suma de 0.62 mil. lei,

mai mici cu 0.06 mil. lei decat veniturile inregistrate in luna iunie 2018, in conditiile

reducerii livrarilor cu 263Gcal;

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori iunie 2018 iunie 2019 Dif

Energie electrica produsa MWh 31,023.35 29,844.21 -1,179.14

Energie electrica livrata MWh 20,189.55 20,843.91 654.36

Energie termica livrata Ciech Soda Romania Gcal 96,912.00 68,395.00 -28,517.00

Energie termica livrata Chimcomplex - Gcal 28,317.00 27,814.00 -503.00

Energie termica AF produs Gcal 5,721.00 8,600.00 2,879.00

Energie termica AF livrat Gcal 3,019.00 2,756.00 -263.00

Veniturile totale realizate in luna iunie 2019 in suma de 27.19 mil. lei, sunt mai

mici cu 14.78 mil lei decat realizarile lunii iunie 2018 (41.96 mil. lei); Mentionam

faptul ca, in luna iunie 2018 la capitolul ”alte venituri din exploatare” s-a inregistrat

reluarea la venituri a sumei de 17,000,000 lei, reprezentand creanta din perioada de

observatie, esalonata, incasata de la OLTCHIM SA.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Page 40: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 40 of 48

Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

Cheltuielile inregistrate in luna iunie 2019 in suma de 45.41 mil lei, sunt mai mari

cu 11.4 mil. lei decat cheltuielile efectuate in luna iunie 2018 (34.05 mil lei);

Cresterea cheltuielilor de exploatare este determinata in principal de

majorarea cheltuielilor cu emisiile de CO2 aferente consumului de combustibil

cu 4.96 mil. lei, in luna iunie 2019 la care se adauga 5.91 mil. lei din

recalcularea emisiilor din lunile ianuarie-mai 2019, fapt datorat cresterii

pretului pe piata europeana a certificatelor cu emisiile de CO2 - pentru

emisiile de gaze cu efect de sera, certificate pe care CET Govora este obligata

sa le achizitioneze, fiind producator de energie prin arderea de combustibili

fosili (carbune, pacura, gaze). In luna iunie 2019, emisiile de CO2 aferente

consumului de combustibil sunt in numar de 60,633 certificate evaluate la

8.076 mil. lei (28.15 Euro/EUA);

Cheltuielile cu combustibilii au crescut in perioada analizata, cu 2.36 mil. lei, din

care:

o Consumul de carbune (lignit), valoric, inregistreaza o majorare cu 3.27 mil.

lei, la un consum fizic mai mic cu 24,408t iar consumul de gaze naturale

inregistreaza o reducere cu 2.98 mil. lei, la un consum redus cu 3,635.32 mii

Nmc. Costul cu exploatarea carbunelui in luna iunie 2019 este de 229.26

lei/t, pentru o productie de 40,000t, comparativ cu costul realizat in luna

iunie 2018 de 75.95 lei/t la o productie de 123,000t; Diminuarea productiei

de carbune la 40,000 t in luna iunie 2019 este determinata de Situatia de

forta majora aparuta la Cariera Alunu in data de 23.05.2019, pentru care a

Energie electrica Abur CSR

Abur

Chimcomplex SA

Borzesti Sucursala

Rm. Valcea

Apa fierbinte Venituri din

vanzari de marfuri

iunie 2018 5,080.0 10,446.5 3,215.3 681.3 3,404.0

iunie 2019 8,837.8 11,536.4 3,470.1 620.7 294.5

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

mii

lei

Situatie comparativa a veniturilor din exploatare iunie 2018/iunie 2019

Page 41: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 41 of 48

fost obtinut Avizul nr. 416/06.06.2019 de la Camera de Comert si Industrie

Valcea. In luna iunie 2019 s-au introdus in consum si 4,336t huila, in

valoare de 2.06 mil. lei.

o Ponderea consumului de carbune in total combustibil este de 66.5%, in timp

ce consumul de gaze naturale are o pondere de 33.5%;

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:

Indicatori iunie 2018 iunie 2019 Diferente

Carbune t 106,052.00 81,644.00 -24,408.00

Gaze naturale mii Nmc 6,883.69 3,248.37 -3,635.32

Huila t 0 4,336.00 4,336.00

Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna iunie 2019 au crescut cu

cca 1.67% fata de cheltuielile efectuate in luna iunie 2018;

Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica);

inregistrate in luna iunie 2019 sunt mai mici cu cca. 29.21% comparativ cu

perioada similara anterioara;

Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna iunie 2019 (2.54 mil. lei), sunt mai

mari cu 0.38 mil. lei fata de reparatiile efectuate in luna iunie 2018 (2.16 mil. lei).

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Carbune Gaze

naturale

Materiale

consumabile

(reactivi,

carburanti,

lubrifianti,

consumabile

desulfurare)

Energie

electrica,

apa

tehnologica

Cheltuieli

cu

reparatiile

Cheltuieli

cu

amortizarea

Cheltuieli

cu

personalul

Alte

cheltuieli

generale ale

societatii

Cheltuieli

cu marfurile

Alte ch. cu

activitatea

de expl.

iunie

20181,579.1 6,475.2 683.3 2,756.7 2,163.5 2,531.8 7,846.8 3,007.9 3,376.1 3,441.6

iunie

20196,920.1 3,492.2 584.8 1,951.6 2,546.0 2,683.2 8,184.5 2,982.8 1,756.0 14,011.7

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

mii

lei

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare iunie 2018/iunie 2019

Page 42: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 42 of 48

Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:

Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - iunie

2019 comparativ cu perioada similara a anului anterior se prezinta astfel:

mii lei

ELEMENTE DE CALCUL

Realizat cumulat

iunie 2018

Realizat

cumulat iunie

2019

Diferente

1 2 3 4=3-2

1 VENITURI TOTALE 213,804.5 248,918.8 35,114.3

1,1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 213,105.5 248,438.3 35,332.8

1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 181,948.4 239,397.8 57,449.4

Energie electrica 55,864.7 84,447.0 28,582.3

Abur Ciech SodaRomania 66,994.9 91,871.8 24,877.0

Abur Chimcomplex si ICSI 24,439.6 27,836.1 3,396.5

Apa fierbinte 33,197.6 33,682.9 485.3

1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 11,044.2 6,243.9 -4,800.3

Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex 9,944.4 5,403.3 -4,541.0

1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0

1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 20,112.9 2,796.7 -17,316.2

1,2 VENITURI FINANCIARE 699.1 480.5 -218.6

2 CHELTUIELI TOTALE 225,836.39 292,104.5 66,268.1

2,1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 224,542.9 290,780.4 66,237.4

2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 61,676.2 82,916.6 21,240.4

Carbune (lignit si huila) 20,526.9 30,360.3 9,833.4

Gaze naturale 41,138.8 52,542.6 11,403.8

2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 4,895.0 5,042.0 147.0

2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 16,811.0 18,641.3 1,830.3

2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 10,828.6 13,593.1 2,764.5

2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 15,125.3 16,121.6 996.3

2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 46,940.5 50,305.2 3,364.7

2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 19,217.7 22,090.1 2,872.3

2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 10,561.6 7,661.6 -2,900.0

Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex 9,949.4 7,077.7 -2,871.7

2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care: 38,487.1 74,409.0 35,921.9

Cheltuieli cu emisiile de CO2 37,010.2 75,245.1 38,234.9

2,2 CHELTUIELI FINANCIARE 1,293.5 1,324.1 30.7

PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE -11,437.4 -42,342.1 -30,904.6

3 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA -594.4 -843.6 -249.2

4 REZULTAT BRUT -12,031.9 -43,185.7 -31,153.8

5 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0

6 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -12,031.9 -43,185.7 -31,153.8

Indicatori iunie 2018 iunie 2019 Dif

Energie electrica produsa Mwh 283,738.06 287,253.81 3,515.75

Energie electrica livrata Mwh 203,787.73 208,937.47 5,149.74

Energie termica livrata Ciech Soda Romania - Gcal 621,858.00 547,649.00 -74,209.00

Energie termica livrata Chimcomplex - Gcal 216,940.00 223,252.00 6,312.00

Energie termica AF produs Gcal 178,967.00 202,539.00 23,572.00

Energie termica AF livrat Gcal 147,260.00 149,233.00 1,973.00

PROFIT DIN EXPLOATARE REZULTATUL NET AL

EXERCITIULUI

iunie 2018 8,082.0 7,908.2

iunie 2019 -18,032.2 -18,219.4

2018 2018

2019 2019

-20,000.0

-15,000.0

-10,000.0

-5,000.0

0.0

5,000.0

10,000.0

mii

lei

Rezultatul operational/rezultat net iunie 2018/iunie 2019

Page 43: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 43 of 48

Indicatori

Consumuri

ianuarie-iunie

2018

Consumuri

ianuarie-iunie 2019 Dif

Carbune t 917,004.00 817,388.00 -99,616.00

Gaze naturale mii Nmc 43,815.79 44,740.26 924.47

Huila 0.00 4336.00 4,336.00

Rezultatul negativ inregistrat de Societatea CET Govora in primul semestru al anului 2019,

pierdere in suma de 31,153.8 mil. lei, este determinat in principal de urmatoarele elemente:

lipsa de carbune, ca urmare a situatiei de forta majora de la Cariera Alunu, pentru care a

fost obtinut Avizul nr. 416/06.06.2019 de la Camera de Comert si Industrie Valcea si

necesitatea achizitiei de carbune de pe piata;

cresterea cheltuielilor cu emisiile de CO2 aferente consumului de combustibil cu

aproximativ 38.23 mil. lei, fapt datorat cresterii in continuare a pretului pe piata

europeana a certificatelor cu emisiile de CO2 - pentru emisiile de gaze cu efect de sera,

certificate pe care CET Govora este obligata sa le achizitioneze, fiind producator de

energie prin arderea de combustibili fosili (carbune, pacura, gaze). Pretul mediu al

certificatului luat in calcul la 30.06.2019 este de cca 24 Euro/EUA fata de 11.64 Euro/

EUA in semestrul I 2018.

Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile iunie 2019/iunie 2018 la

Societatea CET Govora S.A. la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:

mii lei Nr.

Crt. EXPLICATIE IUNIE 2018 IUNIE 2019 DIF +/-

CUMULAT

IUNIE 2018

CUMIEULAT

IUNIE 2019 DIF +/-

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6

1

Energie electrica

Cantitate livrata MWh 20,189.55 20,843.91 654.36 203,787.73 208,937.47 5,149.74

Cost unitar producere 400.92 471.63 70.71 323.58 392.29 68.71

Pret unitar vanzare 251.62 424.00 172.38 274.13 404.17 130.04

2

Energie termica - abur

Cantitate livrata Gcal 125,229.00 96,209.00 -29,020.00 838,798.00 770,901.00 -67,897.00

Cost unitar producere 150.77 231.89 81.12 138.43 197.60 59.17

Pret unitar vanzare 109.09 155.98 46.89 109.01 155.28 46.27

3

Energie termica producere AF Valcea

Cantitate livrata Gcal 5,721.00 8,600.00 2,879.00 178,967.00 202,539.00 23,572.00

Cost unitar producere 150.78 254.37 103.59 128.99 204.76 75.77

Pret unitar vanzare 107.71 107.75 0.04 107.83 107.82 -0.01

4

Energie termica transport si distributie AF Valcea

Cantitate livrata Gcal 3,019.00 2,756.00 -263.00 147,260.00 149,233.00 1,973.00

Cost unitar producere 377.88 851.16 473.29 54.93 69.77 14.85

Pret unitar vanzare 17.09 -115.35 -132.44 88.43 73.12 -15.31

5

Energie termica producere si distributie Olanesti

Cantitate livrata Gcal 7.59 4.92 -2.67 687.84 571.75 -116.09

Cost unitar producere 4,144.35 6,817.24 2,672.89 483.26 670.65 187.39

Pret unitar vanzare 353.70 405.76 52.06 337.05 424.43 87.38

5

Energie termica producere si distributie Calimanesti

Cantitate livrata Gcal 64.18 59.38 -4.80 3,901.85 4,117.92 216.07

Cost unitar producere 736.65 1,606.15 869.50 190.25 213.51 23.26

Pret unitar vanzare 167.53 167.17 -0.36 165.67 167.64 1.97

Page 44: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 44 of 48

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna iunie 2019 la 471.63 lei/MWh fata

de 400.92 lei/MWh inregistrat in luna iunie 2018, in conditiile cresterii productiei cu

654.36 MWh. Pentru perioada ianuarie – iunie 2019 se constata o crestere a costului unitar

la 392.29 lei/Mwh, comparativ cu 323.58 lei/Mwh, cost realizat in aceeasi perioada a

anului 2018 la o productie mai mica cu 5,149.74Mwh;

Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna iunie

2019 a crescut la 231.89 lei/Gcal de la 150.77 lei/Gcal, cost realizat in luna iunie 2018.

Cumulat, pentru perioada ianuarie – iunie, costul mediu pentru o Gcal (abur industrial) a

crescut de la 138.43 lei/Gcal in 2018 la 197.60 lei/Gcal in 2019 la o productie mai mica cu

67,897 Gcal;

Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur si sub forma de apa

fierbinte livrata in luna iunie 2019 a crescut la 254.37 lei/Gcal de la 150.78 lei/Gcal, cost

realizat in luna iunie 2018. Cumulat, pentru perioada ianuarie – iunie, costul mediu pentru

o Gcal (apa fierbinte) a crescut de la 128.99 lei/Gcal in 2018 la 204.76 lei/Gcal in 2019 la o

productie mai mare cu 23,572 Gcal;

Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si

distribuita in Rm Valcea in perioada ianuarie - iunie 2019 a crescut la 69.77 lei/Gcal,

comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018 cand s-a realizat un cost mediu de 54.93

lei/Gcal;

Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti

in perioada ianuarie - iunie 2019 este de 670.65 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat

in aceeasi perioada a anului 2018, de 483.26 lei/Gcal. Costul a crescut in conditiile in care

productia livrata s-a redus cu aproximativ 20%;

Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul

Calimanesti cumulat in perioada ianuarie - iunie 2019 este de 213.51 lei/Gcal, mai mare

decat costul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018 de 190.25 lei/Gcal, in conditiile

cresterii productiei livrate cu cca 216Gcal.

Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie‒iunie

2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018 la Departamentul de Exploatare Miniera

Berbesti se prezinta astfel:

Page 45: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 45 of 48

PERIOADA PRODUCTIE

(mii tone)

TOTAL

CHELTUIELI

PRODUCERE mii

lei

COST MEDIU

PRODUCERE

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

TRANSPORT

mii lei

COST MEDIU

TRANSPORT

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

mii lei

COST

COMPLET

DEPOZIT

lei/tona

ianuarie 2018 180.00 9,537.70 52.99 2,933.20 15.88 12,470.90 68.86

februarie 2018 135.00 8,743.79 64.77 2,300.31 16.00 11,044.10 80.77

martie 2018 110.00 9,081.69 82.56 1,943.09 16.12 11,024.78 98.69

aprilie 2018 150.00 9,513.40 63.42 2,170.00 16.11 11,683.40 79.54

mai 2018 122.00 9,456.30 77.51 2,061.55 16.18 11,517.85 93.70

iunie 2018 123.00 9,341.94 75.95 1,820.15 15.94 11,162.08 91.89

TOTAL

2018 820.00 55,674.82 67.90 13,228.29 16.03 68,903.11 84.03

ianuarie 2019 95.00 10,535.33 110.90 1,996.39 16.01 12,531.72 126.91

februarie 2019 91.00 8,880.89 97.59 1,301.00 16.04 10,181.89 113.63

martie 2019 150.00 11,437.71 76.25 2,366.61 16.15 13,804.32 92.40

aprilie 2019 141.00 10,689.42 75.81 2,337.92 16.04 13,027.34 91.85

mai 2019 112.00 9,481.18 84.65 1,978.15 16.43 11,459.33 101.09

iunie 2019 40.00 9,170.33 229.26 734.98 17.30 9,905.31 246.56

TOTAL

2019 629.00 60,194.87 95.70 10,715.05 16.21 70,909.92 111.91

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie‒ iunie 2019, rezulta o crestere a

costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 191

mii tone (629 mii tone in 2019 fata de 820 mii tone in aceeasi perioada din 2018), astfel:

Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata o majorare de la 91.89

lei/tona in 2018 la 111.91 lei/tona in anul 2019;

Costul mediu de producere a crescut in perioada analizata, de la 67.90 lei/tona in 2018 la

95.70 lei/tona in 2019, in conditiile reducerii productiei de carbune (lignit) cu 191 mii tone.

Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii iunie 2019 in valoare de 25,571,871 lei s-a realizat din

incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 21,668,594 lei si din suma disponibila in

contul curent, diminuandu-se soldul acestuia.

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

2018 68.86 80.77 98.69 79.54 93.70 91.89

2019 126.91 113.63 92.40 91.85 101.09 246.56

0

50

100

150

200

250

lei/

to

Evolutia costului unitar la lignit in perioada ianuarie-iunie 2018/ianuarie-

iunie 2019

Page 46: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 46 of 48

Incasari Suma (lei) Plati Suma (lei)

Energie electrica 11,780,060 Obligatii salariale 4,917,076

Energie termica - agenti industriali 5,423,100 Obligatii bugetare 722,348

Energie termica - termoficare urbana 4,071,781 Certificate EUA 0

Alte incasari 393,653 Utilitati 5,962,282

Total incasari 21,668,594 Energie electrica pentru Chimcomplex 2,711,317

Prestatii 5,581,068

Materii prime, materiale 4,098,877

Alte plati 1,578,902

Total plati 25,571,871

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 631,408.50 lei, fara TVA, catre administratorul

judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului

judiciar pentru lunile martie 2019 si aprilie 2019, rezultata prin aplicarea procentului de 3% la

suma de 21,046,950.00 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

a. 40,396.00 lei – creante recuperate;

b. 20,850,244.00 lei – venituri suplimentare;

c. 156,310.00 lei – discounturi comerciale.

In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat

onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariu

de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din

veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul

judiciar.

Structura incasarilor din luna iunie 2019 este prezentata in urmatorul grafic:

Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna iunie 2019 de

21,668,594 lei a fost realizat astfel: 54% din energia electrica, 25% din energia termica furnizata

agentilor industriali, 19% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 2% din incasari

diverse.

Energie electrica

54%

Energie termica -

agenti industriali

25%

Energie termica -

termoficare urbana

19%

Alte incasari

2%

STRUCTURA INCASARILOR IUNIE 2019

Energie electrica Energie termica - agenti industriali

Energie termica - termoficare urbana Alte incasari

Page 47: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 47 of 48

Structura platilor din luna iunie 2019 este prezentata in urmatorul grafic:

Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna

iunie 2019, in suma totala de 25,571,871 lei, astfel: 23% pentru utilitati, 22% serviciile de care a

beneficiat societatea, 19% pentru obligatii salariale, 16% pentru materii prime si materiale, 11%

pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex, 6% pentru plati diverse si 3% pentru

obligatii bugetare.

Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:

Utilitati

23%Prestatii

22%

Obligatii salariale

19%

Materii prime,

materiale

16%

Energie electrica

pentru Chimcomplex

11%

Alte plati

6%Obligatii bugetare

3%

STRUCTURA PLATILOR IUNIE 2019

Utilitati Prestatii

Obligatii salariale Materii prime, materiale

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

09

.05-3

1.0

5.2

016

Iunie

201

6

Iuli

e 20

16

Aug

ust

2016

Sep

tem

bri

e 2

016

Oct

om

bri

e 201

6

Noie

mb

rie

201

6

Dec

embri

e 20

16

Ianuar

ie 2

017

Feb

ruar

ie 2

017

Mar

tie

2017

Apri

lie

201

7

Mai

20

17

Iunie

201

7

Iuli

e 20

17

Aug

ust

2017

Sep

tem

bri

e 2

017

Oct

om

bri

e 201

7

Noie

mb

rie

201

7

Dec

embri

e 20

17

Ianuar

ie 2

018

Feb

ruar

ie 2

018

Mar

tie

2018

Apri

lie

201

8

Mai

20

18

Iunie

201

8

Iuli

e 20

18

Aug

ust

2018

Sep

tem

bri

e 2

018

Oct

om

bri

e 201

8

Noie

mb

rie

201

8

Dec

embri

e 20

18

Ianuar

ie 2

019

Feb

ruar

ie 2

019

Mar

tie

2019

Apri

lie

201

9

Mai

20

19

Iunie

201

9

26

43

38

24

21

25

50

58

41 46

52

37 39

40 32

33

35

35

36

42 3

7 43

56

37

53

36 42

31

20 3

8

36

74

36

66

42

67 44

22

7

16

27

29

41

27

34

44

32 34

38

34 34

34 24

40

26

44

28

54 3

8 37

50

70

32

36 37

32

33 4

8

52

43

65

52

51

86 50

26

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE

09.05.2016

Incasari (mil. lei) Plati (mil. lei)

Page 48: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator judiciar... · de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali

Page 48 of 48

Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate de

catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in

vedere realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician in insolventa

Av. Alexandru Scarlat