Balade populare romanesti

download Balade populare romanesti
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  478
 • download

  28

Embed Size (px)

description

Culegere de texte populare, autori anonimi, sursa - folclorul romanesc.

Transcript of Balade populare romanesti

 • 1. ROM~NE+TI BALADE POPULARE

2. CUPRINS Not[ asupra ediiei ......................................................................................... 2 FANTASTICE Soarele =i luna ............................................................................................... 4 C`ntecul lui Marco= Pa=a (Bruiaman Pa=a) ................................................. 11 N[ feat[ nic[ sumulaie (O fetic[ oche=ic[) ................................................ 13 Iovan Iorgovan ............................................................................................ 16 Iovan Iorgovan ............................................................................................ 21 +arpele ........................................................................................................ 24 C`ntecul balaorului ..................................................................................... 27 Trei frai =i nou[ zmei ................................................................................. 31 C`ntecul cu zmeii ........................................................................................ 34 Antofi[ al lui Vioar[ ................................................................................... 35 C`ntecul na=ului .......................................................................................... 40 Joi d[ diminea[ .......................................................................................... 46 Voica ............................................................................................................ 52 Voichia ....................................................................................................... 55 Din Constandin............................................................................................ 61 Mortul bl[stimat .......................................................................................... 63 VITEJE+TI 1. CICLUL COTROPITORILOR Gruia lui Novac ........................................................................................... 66 Novac. }nsur[toarea lui Iovi[ ..................................................................... 73 Novac =i corbul ............................................................................................ 78 Doncil[ ........................................................................................................ 81 3. Doicin bolnavul ........................................................................................... 84 V`lcan ......................................................................................................... 88 T[tarii =i robii ............................................................................................ 100 Kira ............................................................................................................ 102 Kira, Kira Lina ........................................................................................... 108 Marcu ........................................................................................................ 114 Ilincua Sandului ....................................................................................... 117 Ilincua ...................................................................................................... 123 Voichia (Ilincua) ..................................................................................... 124 Moldovean Dobrogean .............................................................................. 126 2. HAIDUCII Corbea ....................................................................................................... 129 Toma Alimo= .............................................................................................. 143 Toma Alimo= .............................................................................................. 145 Toma Lumo ............................................................................................... 150 Miul Cobiul................................................................................................ 151 +tefan Vod[ ............................................................................................... 160 Stanciu al Bratului ..................................................................................... 165 Stan=iu ...................................................................................................... 168 Ion [l Mare ................................................................................................ 170 Iancu Jianu ................................................................................................ 176 Pintea Viteazul .......................................................................................... 177 3. HO|OMANII Codrean ..................................................................................................... 186 P{STORE+TI Mioria ...................................................................................................... 192 Oaia n[zdr[van[ ....................................................................................... 194 Strinu ........................................................................................................ 197 Neala arud[ (Mielu=[ua pl[p`nd[) .......................................................... 202 Picurari i tradzi s-moar[ (Testamentul p[storului) .................................. 203 Maica b[tr`n[ ........................................................................................... 204 Ciobanul .................................................................................................... 207 4. P[curari str[in ........................................................................................... 209 Gealip Costea ............................................................................................ 210 Costea =i Fulga .......................................................................................... 216 C[p[rli al Mo= Bar[ (Caprele lui Mo= Bar[) .............................................. 219 DESPRE CURTEA FEUDAL{ Monastirea Arge=ului ................................................................................ 222 Zidirea m[n[stirii Arge=ului ...................................................................... 227 Me=terul Manole ....................................................................................... 235 Puntea di Arta (Puntea din Arta) .............................................................. 237 Dobri=ean .................................................................................................. 240 C`ntecul lui Negru Vod[. Mircica .............................................................. 246 Vartici ........................................................................................................ 248 Mihai Vod[ =i Radu Calomfirescu .............................................................. 251 Aga B[l[ceanu ........................................................................................... 254 Constantin Brancovanul ............................................................................ 258 FAMILIALE 1.}NDR{GOSTI|II Brum[relul ................................................................................................ 262 Brumarul ................................................................................................... 262 Milea ......................................................................................................... 263 Logodnicii nefericii .................................................................................. 265 Doi tineri s-au avut dragi .......................................................................... 266 Chera ......................................................................................................... 266 2. SO|II Ghi[ C[t[nu[ .......................................................................................... 268 Vidra .......................................................................................................... 275 Dragnea ..................................................................................................... 277 Unche=elul ................................................................................................. 279 5. 3. P{RIN|I +I COPII Tudorel ...................................................................................................... 281 Aprecieri..................................................................................................... 291 Glosar ........................................................................................................316 Bibliografie.................................................................................................332 6. 2 BALADE POPULARE ROM~NE+TI CZU 859.0+398.2 B 19 Coperta: Isai C`rmu NOT{ ASUPRA EDI|IEI Culegerile din care au fost reproduse textele ]n acest vo- lum sunt menionate pe parcurs. S-a p[strat ortografia surse- lor indicate. ISBN 973-9355-15-3 ISBN 9975-74-039-1 Traducere, DAVID Prezentare grafic[, LITERA CUPRINS 7. 3FANTASTICE FANTASTICE 8. 4 BALADE POPULARE ROM~NE+TI Foaie de cicoare, }n prundu de mare Iat[ c[-mi r[sare Puternicul soare. Dar el nu-mi r[sare, Ci va s[ se-nsoare; C[ mi-a tot umblat Lumea-n lung =i-n lat, |ara Rom`neasc[ +i Moldoveneasc[ Lungi=, Curmezi=, M[re, nou[ ai, Tot pe nou[ cai; Patru-a ciump[vit, Cinci a omor`t +i tot n-a g[sit Potriv[ s[-i fie Vro dalb[ soie; F[r de mi-a g[sit +i mi-a nemerit, La nou[ argele, Nou[ feciorele, }n prundu de mare, Pe unde r[sare. A mai mitic[, Ca o floricic[, }n mijloc =edea, La lucru lucra, Pe toate-ntrecea; C[ ea tot esea. |esea,-nchindisea, +i ea se numea Ileana Simzeana, Doamna florilor +-a garoafelor, Sora Soarelui, Spuma laptelui. Soare r[s[rea, +i Soare-mi venea La gur[ d-argea. Cu d`nsa vorbea, Frumos c-o-ntreba, Din gur[-i zicea: Ilean[, Ilean[, Ilean[ Simzean[, Do