AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development...

of 27 /27
1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L. BAICULESTI – Statia de incubatie, in calitate de operator, cu sediul in Comuna Baiculesti, Sat Zigoneni, Judetul Arges, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu Nr. 4021/30.06.2006 si a completarilor cu Nr. 5565/08.09.2006, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza HG Nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG Nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr. 265/2006, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, al Ordinului Ministrului Nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul Nr. 1158/2005, se emite: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Titular : S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L. Statia de Incubatie - BAICULESTI Amplasament: Comuna Baiculesti, Sat Zigoneni, Judetul Arges

Embed Size (px)

Transcript of AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development...

Page 1: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

1

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006

Ca urmare a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L. BAICULESTI – Statia de incubatie, in calitate de operator, cu sediul in Comuna Baiculesti, Sat Zigoneni, Judetul Arges, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu Nr. 4021/30.06.2006 si a completarilor cu Nr. 5565/08.09.2006, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza HG Nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG Nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr. 265/2006, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, al Ordinului Ministrului Nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul Nr. 1158/2005,

se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Titular : S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L. Statia de Incubatie - BAICULESTI

Amplasament: Comuna Baiculesti, Sat Zigoneni, Judetul Arges

Page 2: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

2

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII .............................................. 4

2. OBIECTUL AUTORIZARII......................................................................................................... 4

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE................................................................................................. 4

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII .............................................................................................. 4

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ............................................................................................ 5

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ............................................................................................. 6

7.1 APA ..............................................................................................................................................6 7.1.1 Alimentarea cu apa .............................................................................................................. 6 7.1.2 Apa pentru stingerea incendiilor ......................................................................................... 7 7.1.3 Modul de folosire a apei....................................................................................................... 7 7.1.4 Evacuarea apelor uzate ........................................................................................................ 7

7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI..............................................................................8 7.3 TEHNICI DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE..................................................................8

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT............................................................................................................................... 8

9. DOTARI......................................................................................................................................... 10

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU. ........................................................................................................................................ 10

10.1. APA UZATA ..........................................................................................................................10 10.2. SOL .........................................................................................................................................10 10.3 ALTE DOTARI.......................................................................................................................10

11. CONCENTRATII DE POLUANT ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT................................................................................. 11

11.1 APA UZATA ...........................................................................................................................11 11.2 SOL ..........................................................................................................................................11 11.3 APA SUBTERANA................................................................................................................12 11.4 ZGOMOT................................................................................................................................13

12. GESTIUNEA DESEURILOR.................................................................................................... 13

12.1 DENUMIRE DESEU, COD, PROVENIENTA, CANTITATE GENERATA, STARE FIZICA, DEPOZITARE TEMPORARA.....................................................................................13

12.1.1 Deseuri nepericuloase ...................................................................................................... 13 12.1.2 Deseuri periculoase .......................................................................................................... 13

12.2 DESEURI COMERCIALIZATE ..........................................................................................13 12.3 DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR .............................................................14

13.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI ................................................................................... 14

Page 3: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

3

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII ........................................................................................ 14

14.1 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA UZATA...........................................................15 14.1.1 Monitorizarea calitatii apei subterane............................................................................. 15

14.2 MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI......................................................................16 14.3. MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR.............................................................16

14.3.1. Deseuri tehnologice......................................................................................................... 16 14.3.2. Ambalaje .......................................................................................................................... 17

14.4 ZGOMOT................................................................................................................................17 14.5 MIROSURI .............................................................................................................................17

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.................................................................................................. 17

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ................................................................... 18

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI ............................................................... 21

18. ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA ............................................................................................. 22

19. PLAN DE ACTIUNI................................................................................................................... 24

20. GLOSAR DE TERMENI........................................................................................................... 24

21. DISPOZITII FINALE ................................................................................................................ 25

Page 4: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

4

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Autorizatia integrata de mediu se elibereaza pentru: S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L. – Statia de Incubatie Baiculesti din Comuna Baiculesti, Sat Zigoneni, Judetul Arges, telefon: 0248/760255, 0742/156060, fax: 0248/760277

care prevede conditiile si parametrii de functionare pentru activitatea desfasurata „Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate mai mare de 40 000 de locuri pentru pasari ”, din punct de vedere al impactului asupra mediului. 2. OBIECTUL AUTORIZARII Statie de incubatie cu capacitatea de :

- 54 000 oua/incubator pentru sala de incubatie 1 x 8 incubatoare ; - 57 000 oua/incubator pentru sala de incubatie 2 x 6 incubatoare ;

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

- Cod CAEN: 0124 Cresterea pasarilor; - Conform Anexei Nr. 1 a OUG Nr. 152/2005 – privind prevenirea si controlul integrat al

poluarii - aprobata prin Legea Nr. 84/2006: categoria 6.6.a „ Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate mai mare de 40 000 de locuri pentru pasari ”;

- Conform OM MAPM Nr. 1144/2002 – Cod SNAP 2 – 1004; - Conform OM MAPM Nr. 1144/2002 – Cod NOSE – P – 110.04;

Termenul limita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 152/2005 –

privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, pentru realizarea masurilor din Planul de Actiuni este 30.10.2007. 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Cerere pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, intocmita de SC SANTEDIL PROIECT SRL.

- Raport de Amplasament intocmit de SC SANTEDIL PROIECT SRL. - Proiect Plan de Actiuni, intocmit de S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L.. - Contract de vanzare – cumparare, Incheiere de Autentificare nr. 3691/26.09.2005, eliberat de

Biroul Notarului Public Granciu Aurel – Curtea de Arges. - Autorizatie de Gospodarire a Apelor Nr. 143/22.09.2006, eliberata de A.N. APELE ROMANE

D.A. Arges Vedea Pitesti. - Certificat Constatator nr. 19667/20.04.2006, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Arges. - Certificat Constatator nr. 29264/23.05.2006, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Arges. - Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la

data de 06.06.2006, Cod Unic de Inregistrare nr. 11071430/15.10.1998. - Autorizatie Sanitara Veterinara de Functionare nr. 054 E/19.06.2002, eliberata de Agentia

Nationala Sanitara Veterinara – Directia Sanitara Veterinara Arges. - Autorizatie Sanitara Veterinara de Functionare nr. 055 E/19.06.2002, eliberata de Agentia

Nationala Sanitara Veterinara – Directia Sanitara Veterinara Arges.

Page 5: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

5

- Autorizatie Sanitara Veterinara de Functionare nr. 051 E/19.06.2002, eliberata de Agentia Nationala Sanitara Veterinara – Directia Sanitara Veterinara Arges.

- Autorizatie Sanitara Veterinara de Functionare nr. 075 E/29.10.2002, eliberata de Agentia Nationala Sanitara Veterinara – Directia Sanitara Veterinara Arges.

- Aprobare Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a Activitatii nr. AG – 014/SA/19.10.2006, eliberata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Arges.

- Aprobare Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a Activitatii nr. AG – 015/SA/19.10.2006, eliberata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Arges.

- Aviz Sanitar nr. 14/06.02.2006, eliberat de Directia de Sanatate Publica Arges. - Autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor nr. 554372/6/21.05.2002, eliberata de Grupul de

pompieri „ Cpt. Puica Nicolae” - Contract de vidanjare nr. 13/22.06.2006, incheiat cu S.C. AQUATERM AG 98 S.A. - Contract de prestari servicii nr. 1009/01.06.2004, incheiat cu S.C. TRANSARG CAG 98 S.A. - Contract de vanzare – cumparare eliberat la data de 22.09.2006, incheiat cu S.C. LEMATEC

TRADE INTER IMPEX S.R.L. - Contract de vanzare – cumparare nr. 2621/23.06.2006, incheiat cu S.C. AGRO CHIRNOGI S.A.. - Contract de vanzare – cumparare nr. 771/21.07.2006, incheiat cu S.C. COMPANIA DE

TRANSPORTURI INTERNATIONALE MATACHE SRL.. - Contract de vanzare – cumparare nr. 612/29.07.2005, incheiat cu SC MIG IMPEX SRL. - Contract de vanzare – cumparare nr. 338/25.04.2005, incheiat cu SC PROREMAT SA. - Contract de prestari servicii nr. 118/23.06.2006, incheiat cu S.C. PROTAN S.A. Bucuresti. - Contract de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici cu un

consum anual mai mic sau egal cu 1 240 000 mc, nr. 3857/25.10.2005, incheiat cu SC DISTRIGAZ SUD SA.

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona. 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

• Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s- a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata.Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

• Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie .

• Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

• Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

• Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament.

• Titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie, inclusiv de realizare esalonata a masurilor din Planul de Actiuni.

• Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform planificarii in timp aprobate.

• Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Arges si la ARPM Pitesti anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic.

Page 6: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

6

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Nr. crt.

Materii prime si auxiliare

Cantitati (UM)

Impactul asupra mediului

Mod de depozitare

1. Oua 54 000 oua/incubator x 8 incubatoare – sala de incubatie 1.

57 000 oua/incubator x 6 incubatoare – sala de incubatie 2.

Nu au impact asupra mediului

Dupa dezinfectie ouale sunt mutate in sala de stocare.

2. Apa 5 mc/an Nu are impact asupra mediului

Rezervor (V = 200 mc) din beton, semiingropat.

3. Cofraje oua 500 kg/an Nu au impact asupra mediului

In spatiu amenajat in cadrul Statiei de Incubatie.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI 7.1 APA 7.1.1 Alimentarea cu apa

Apa este folosita in scop menajer (175 persoane) si in procesul de productie pentru consumul biologic al pasarilor si igienizarea spatiilor de productie la sfarsitul fiecarui ciclu. Necesarul de apa este asigurat prin doua sisteme de alimentare cu apa care deservesc:

- sediul administrativ, statia de incubatie, fermele nr. 1 si 6; - fermele nr. 2 si 3;

Sediul administrativ, Statia de Incubatie, fermele nr. 1 si 6. a) Sursa de apa o constitue subteranul de adancime exploatat prin intermediul a 2 foraje (F 1 in

functiune si F 2 in conservare) amplasate in incinta statiei de incubatie, pe malul stang al raului Arges. Forajul F 1 este situat in partea nordica a incintei, langa rezervorul de inmagazinare, iar forajul F 2 in partea sudica a incintei, langa cladirea incubatorului, la distanta de 125 m fata de forajul F 1.

b) Instalatii de captare a apei - forajul F 1 (H = 150 m, Dn = 245 mm, NHs = - 40 m, NHd = - 50 m) este echipat cu o

electropompa tip BFG 26 (Qp = 10 mc/h, Hp = 110 mCA); - forajul F 2 nu este echipat cu electropompa, fiind in conservare; c) Instalatii de tratare – nu sunt, dezinfectia apei realizandu – se cu cloramina in rezervorul de

inmagazinare. d) Inmagazinarea apei se realizeaza intr – un rezervor (V = 200 mc) din beton, semiingropat,

amplasat in partea nordica a incintei statiei de incubatie, langa forajul F 1. Aductiunea apei la rezervor se realizeaza printr – o conducta OL (Dn = 80 mm, L = 20 m).

e) Distributia apei se realizeaza prin pompare , printr – o retea de distributie (L = 4,5 km) de tip ramificat, realizata din conducte OL, catre statia de incubatie, fermele 1 si 6 si sediul administrativ.

Page 7: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

7

Statia de pompare este echipata cu: - 1+1 electropompe LOTRU 65 (Qp = 20 mc/h, Hp = 40 mCA); - o electropompa LOTRU 100 (Qp = 100 mc/h, Hp = 50 mCA) pentru incendiu; - 2 recipienti hidrofor (V = 1,8 mc fiecare); f) Forajul, rezervorul de inmagazinare si statia de pompare au imprejmuita zona de protectie sanitara

cu regim sever (S = 1790 mp) cu gard din plasa de sarma. g) Debite si volume de apa autorizate (qsp = 0,7 l/gaina/zi, efectiv realizat, care cuprinde consumurile

igienico – sanitare ale salariatilor - qsp = 50 l/om/zi, ale statiei de incubatie - qsp = 5 l/mp/zi, spalarea si dezinfectia halelor dupa depopulare - qsp = 0,7 l/mp/zi si consumul biologic al pasarilor - qsp = 0,5 l/gaina/zi):

- Q zi max. = 158 mc/zi (1,828 l/s); - Q zi med. = 104 mc/zi (1,204 l/s); - Q zi min. = 82 mc/zi (0,95 l/s); - V an med. = 37,96 mii mc. Timp de functionare 24 ore/zi, 365 zile/an. h) Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate – un apometru (Dn = 100 mm) montat pe

conducta de plecare din statia de pompare.

7.1.2 Apa pentru stingerea incendiilor Volumul intangibil de 250 mc este asigurat in cele 2 rezervoare de inmagazinare aferente celor 2 sisteme de alimentare cu apa. Timpul de refacere dupa un incendiu este de 24 de ore. Debitul (Q = 1,16 l/s) necesar pentru refacerea rezervei de incendiu va fi asigurat din cele doua surse de apa. 7.1.3 Modul de folosire a apei a) Necesarul total de apa – Q zi maxim 684 mc/zi (7,917 l/s); - Q zi mediu 585 mc/zi (6,77 l/s); - Q zi minim 467 mc/zi (5,408 l/s); b) Cerinta totala de apa – Q zi maxim 752 mc/zi (8,704 l/s); - Q zi mediu 644 mc/zi (7,454 l/s); - Q zi minim 514 mc/zi (5,950 l/s);

c) Gradul de recirculare interna a apei - 0%;

7.1.4 Evacuarea apelor uzate Din incinta statiei de incubatie rezulta:

- ape pluviale; - ape uzate menajere si de la spalatul spatiilor de incubatie; a) Retele de canalizare ape pluviale – la statia de incubatie si sediul administrativ apele pluviale se

scurg liber la suprafata terenului. b) Retele de canalizare ape uzate menajere si ape uzate rezultate de la spalarea statiei de incubatie

si sediul administrativ. - in cazul statiei de incubatie aceste ape trec printr – o retea de canalizare (L = 75 m) realizata din

tuburi de beton care colecteaza apele uzate menajere de la filtrul sanitar si apele rezultate de la spalarea si dezinfectia spatiilor de incubatie, intr – o fosa vidanjabila (V = 70 mc) amplasata la 30 m sud fata de cladirea statiei;

- in cazul sediului administrativ aceste ape trec printr – o retea de canalizare (L = 65 m) realizata din tuburi de beton care colecteaza apele uzate menajere de la filtrul sanitar si apele rezultate de la

Page 8: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

8

spalarea si dezinfectia spatiilor de incubatie, intr – o fosa vidanjabila (V = 70 mc) amplasata la 30 m sud fata de cladire;

Vidanjarea si transportul apelor uzate la statia de epurare Curtea de Arges sunt efectuate cu vidanja

proprie si cea a SC Aquaterm AG ‚98 SA Curtea de Arges. c) Debite si volume de apa uzata evacuate, autorizate:

Total, din care menajer spalari hale - Q zi max. = 23,5 mc/zi (0,272 l/s) 10,9 mc/zi (0,126 l/s) 12,6 mc/zi (0,146 l/s) - Q zi med. = 12,3 mc/zi (0,142 l/s) 8,7 mc/zi (0,100 l/s) 3,6 mc/zi (0,042 l/s) - Q zi min. = 6,1 mc/zi (0,070 l/s) 6,1 mc/zi (0,070 l/s) - - V an mediu = 4 490 mc.

7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI Energie electrica Alimentarea cu energie electrica la nivelul fermei se realizeaza din reteaua publica, iar consumul de energie este de 150 000 KWh. La Statia de Incubatie Baiculesti se foloseste energie electrica pentru iluminat interior/exterior si pentru asigurarea temperaturilor optime functionarii spatiilor de incubatie.

In caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrica, S.C. AGRO DEVELOPMENT SRL – Statia de Incubatie detine un grup electrogen pe motorina, cu un consum de 32 - 36 l/ora (timpul de functionare al grupului electrogen este de circa 12 ore/an). 7.3 Tehnici de reducere a consumului de energie

- scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului pasarilor; - izolarea cladirilor si captusirea conductelor de termoficare; - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta;

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT Atat in prezent, cat si in trecut, spatiile statiei de incubatie au fost folosite pentru incubarea oualor.

In sala de primire, ouale se receptioneaza dupa fiecare recoltare, si se aseaza pe stelaje sau carucioare tip, functie de hala din care au fost recoltate si varsta loturilor.

Aici are loc o presortare a acestora, astfel incat sunt eliminate ouale foarte mari, cele sub 48g, cele murdare, fisurate. Dupa aceasta operatie, ouale sunt transportate in sala de dezinfectie, special amenajata cu sursa de caldura si ventilatie, unde se dezinfecteaza prin fumigatie cu ajutorul permanganatului de potasiu, tincturii de iod si formolului. Dupa dezinfectare incaperea este aerisita.

Dupa dezinfectie ouale sunt mutate in sala de stocare, unde are loc o noua triere, in urma careia ouale inapte pentru incubatie sunt separate in vederea livrarii pentru consum. Tot aici are loc asezarea oualor apte pentru a fi incubate pe carucioare tip cu site. In mod obligatoriu asezarea pe site se va face functie de hala, loturi de varsta si de zile. Dupa asezarea lor sunt mutate in sala de fumigare. Aceasta are un volum de 72mc, suprafata de 32,5mp. Pentru dezinfectie se folosesc 3,6l de formol, 1,8 kg de KMnO4 si 144ml de tinctura de iod, la o temperatura a camerei de 21-23°C si o umiditate relativa de 85%. Timpul de actionare este de 20-30 min. Capacitatea unui carut este de 30 de site, adica de 3963 oua.

Introducerea oualor la incubat se face conform zilelor programate, in functie de numarul de ecloziuni stabilite. Inainte de a fi introduse in incubator, ouale trebuie incalzite timp de 4-6 ore la temperatura aerului.

Page 9: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

9

Sala de incubatie nr.1 are un volum de 1958mc, suprafata de 489,5mp, temperatura de 20-24°C si umiditatea relativa de 60%. Pentru spalarea ei se foloseste o solutie formata din 223ml omnicide la 35l de apa, iar pentru dezinfectie 98l formol, 50kg de KMnO4 si 3,9l tinctura de iod.

Sala de incubatie nr. 1 are 8 incubatoare produse in Anglia, marca Buckeye Mar I, cu o capacitate de 54 000 de oua/incubator.

Sala de incubatie nr. 2 are un volum de 730mc, suprafata de 185mp, temperatura de 20-24°C si umiditatea relativa de 60%. Pentru spalarea ei se foloseste o solutie formata din 223ml omnicide la 35l de apa, iar pentru dezinfectie 36,5l de formol, 18,3kg de KMnO4 si 1,5 l tinctura de iod. Sala contine 6 incubatoare cu capacitatea de 57 000 de oua dispuse pe 432 site de plastic alveolare/incubator. Pentru aerosolizarea unui incubator se foloseste o solutie care contine 35ml de omnicide, cu un timp de actionare de 2,5min. Volumul unui incubator este de 35mc. Incubatoarele sunt romanesti, produse la Automatica Bucuresti, de tip IV-60.

Timpul de actionare in incubator este de 18 zile la o temperatura de 37,5-37,65°C. In situatia intreruperilor de curent electric aerul fierbinte se ridica spre partea superioara a incubatorului, ouale din aceasta zona se supraincalzesc, in timp ce ouale din partea inferioara se racesc, fapt care este letal embrionilor. De aceea, este obligatoriu ca statia de incubatie sa fie prevazuta cu grup generator. Obiectivul analizat este legat la grupul generator al fermei de pui nr. 6 aflata in imediata apropiere. Pentru realizarea unei incubatii cat mai eficiente este necesara controlarea in permanenta a umiditatii din aparat. IV60 este prevazut cu aceasta facilitate, insa in cazul de fata, din cauza defectarii acestei optiuni, controlul umiditatii se face manual.

Temperatura din salile de incubatii trebuie sa fie iarna intre 20 si 24°C si o umiditate relativa de 60%. In timpul verii, printr-o ventilatie corespunzatoare, trebuie sa se mentina o temperatura cu 3°C mai scazuta decat temperatura mediului exterior. La 18 zile si jumatate se efectueaza operatiunea de transfer a oualor din incubatoare in ecluzionatoare. Transferul se executa in sala de ecluzionare, asigurandu-se conditiile amintite in continuare:

a) temperatura 26°C; b) transferul oualor de pe un carut nu trebuie sa dureze mai mult de 15 minute; c) se elimina ouale limpezi, cu embrioni morti, fisurate sau sparte; d) comasarea oualor se face pe sitele de ecloziune, pe hale, pe aparate; e) sitele ramase goale se aseaza in partea inferioara a aparatului; f) pe ultimul rand de site (sus) se aseaza o plasa pentru a opri caderea puilor; g) introducerea sitelor in eclozionator se face dupa pregatirea aparatelor.

Mobilierul pentru transfer este compus din: masa de transfer, ovoscop manual, carucioare de transport navete, aspirator.

Dupa transfer se efectueaza fumigatia continua cu formol. Sala de ecloziune are un volum de 522mc, suprafata de 130mp si umiditatea relativa de 60%.

Reteta de fumigare este urmatoarea: - in primele 8 ore: 145ml formol/eclozionator; - in urmatoarele 24 de ore: 79ml formol/eclozionator; - in ultimele 48 de ore: 133 ml formol/eclozionator. Ca solutie de spalare se foloseste un amestec de 35l de apa cu 302 ml de formol si 151 g de

KMnO4. Spalarea aparatelor si a sitelor se face cu o solutie continand 60 ml de omniclean, iar dezinfectarea lor cu o solutie de 200 ml omnicide. Sala de ecloziune nr. 1 este echipata cu 7 aparate de productie englezeasca, marca Buckeye. Sala de ecloziune nr. 2 este identica ca dimensiuni si ca echipare cu sala numarul 1. Sala de ecloziune nr. 3 este dezafectata. Ecloziunea se produce la 21 de zile. Temperatura in sala de ecloziune trebuie sa fie de 20-24°C, iar umiditatea relativa de 60%. La sfarsitul ecloziunii se face sortarea puilor. Pentru executarea operatiunii sala este dotata cu mese, navete de plastic cu asternut de hartie, containere pentru coji, oua si embrioni morti. Temperatura

Page 10: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

10

salii trebuie sa fie de minim 30°C. Livrarea se face cu ajutorul autospecialei de transportat pui, pregatita sub aspect igienic, de dezinfectie si temperatura. Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie:

Numele procesului

Numele produsului

Utilizarea produsului Cantitatea /2005

Incubarea oualelor

Pui de o zi – sortarea acestora la sfarsitul ecloziunii

Popularea fermelor

800 000 capete

9. DOTARI

- cabina poarta; - filtru sanitar-veterinar; - bazin betonat vidanjabil aferent filtrului sanitar cu V = 1 mc; - rezervor betonat, semiangropat pentru apa cu capacitatea de 200 mc; - magazie de materiale S = 30 m2; - bazin betonat vidanjabil cu V = 70 mc;

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU. 10.1. APA UZATA

Pentru stocarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale, ferma dispune de urmatoarele constructii:

- bazin betonat vianjabil cu capacitatea V = 70 mc, pentru stocarea apelor uzate menajere si de spalare a spatiilor de incubatie;

- bazin betonat vidanjabil aferent filtrului sanitar cu V = 1 mc; 10.2. SOL

- containere metalice pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi;

- magazii special amenajate pentru depozitarea materialelor auxiliare; - platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor metalice reciclabile; - containere pentru coji, oua si embrioni morti; - activitatile aferente instalatiei se desfasoara in spatii inchise;

10.3 ALTE DOTARI

- unitatea nu constituie sursa de poluare pentru solul din zona, deoarece intreaga incinta este

betonata; - constructiile sunt executate cu izolatii hidrofuge din beton, cu grad ridicat de impermeabilitate

( ciment cu adaosuri de apastop ), iar exteriorul fundatiei si pe peretii laterali, sunt prevazute izolatii hidrofuge din material bituminos. Prin aceste lucrari, se elimina pericolul eventualelor infiltrari ale apelor in sol;

- constructiile hidroedilitare, reteaua de canalizare si caminele de canalizare sunt executate cu materiale speciale hidrofuge, eliminand posibilitatea de poluare a solului;

Page 11: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

11

11. CONCENTRATII DE POLUANT ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT 11.1 APA UZATA

Se vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. Nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. Nr. 188/2002 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si limitele admise conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Nr. 143/22.09.2006 si anume :

Nr. crt

Indicator U.M Valori limita Cadrul legal

1. Materii in suspensie mg/dmc 350 2. Consum chimic de

oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr

mg O2/dmc 500

3. Azot amoniacal (NH4+)

mg/dcm 30

4. Fosfor total ( P ) mg/dcm 5,0 5. Detergenti sintetici

biodegradabili mg/dcm 25

6. Substante extractibile cu solventi organici

mg/dcm 30

Conform specificatiilor din HG 352/2005 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor Nr. 143/22.09.2006

11.2 SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor limitrofe si din perimetrul societatii, nu vor depasi limitele prevazute in ordinul MAPPM 756/1997;

Praguri de alerta mg/kg subst. usc.

Praguri de interventie mg/kg subst. usc.

Element /poluant

Valori normale mg/Kg substanta usc. folosinta

mai putin sensibila a terenului

folosinta sensibila a terenului

folosinta mai putin sensibila a terenului

folosinta sensibila a terenului

Σ hidrocarburi din petrol

< 100 1000 200 2000 500

sulfuri - 400 200 2000 1000 sulfati - 5000 2000 50000 10000 cupru 20 250 100 500 200 zinc 100 700 300 1 500 600

Page 12: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

12

Pentru indicatorul azot nitric (corelat cu continutul de azot mineral pe profilul solului) se va

monitoriza anual continutul acestuia pe baza claselor de continut de azot nitric conform Ordinul MMGA nr. 296/216/2005 si Ordinului nr. 242/197/2005, dupa cum urmeaza: Element poluant

Sol cu continut de azot nitric extrem de mic

Sol cu continut de azot nitric foarte mic

Sol cu continut de azot nitric mic

Sol cu continut de azot nitric mijlociu

Sol cu continut de azot nitric mare

Sol cu continut de azot nitric foarte mare

Azot nitric

≤0,5 ppm 0,6–1,0 ppm 1,1–2,0 ppm 2,1-3 ppm 3,1-6,0 ppm 6,1-25ppm

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora. 11.3 APA SUBTERANA

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile admise conform Legii 458/2002 – privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004 :

Nr. Crt.

Indicatori U.M. Valori admise conform Legii 458/2002, cu completarile si modificarile ulterioare

1. PH unit. pH 6,5 – 9,5 2. Conductivitate electrica µS/cm 2 500 3. Turbiditate UNT ≤ 5 4. Amoniu mg/l 0,50 5. Nitriti (NO2) mg/l 0,50 6. Cloruri mg/l 250 7. Duritate totala 0 G > 5 8. Fier µg/l 200 9. Substante organice

oxidab. exprimate in CCO - Mn

mg O2/l 5

10. Nitrati mg/l 50 BACTERIOLOGIE

11. Nr. colonii dezvoltate 37

oC Nr./100ml nedetectabil

12. Nr. colonii dezvoltate 22oC

Nr./100ml nedetectabil

13. Bacterii coliforme Nr./100ml 0 14. Escherichia coli Nr./250

ml 0

Page 13: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

13

15 Streptococi fecali (enterococi)

Nr./250 ml

0

11.4 ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988, respectiv 65dB. 12. GESTIUNEA DESEURILOR 12.1 DENUMIRE DESEU, COD, PROVENIENTA, CANTITATE GENERATA, STARE FIZICA, DEPOZITARE TEMPORARA 12.1.1 Deseuri nepericuloase

Nr. Crt.

Cod deseu Conf. HG 856/2002

Denumire deseu conform HG 856/ 2002

Sursa/ provenienta

Cantitatea (UM)

Starea fizica

Depozitare temporara

1.

20 03 01

Deseuri menajere si asimilabile(hartie, carton plastic)

Intreaga unitate 3 mc/an solida Containere metalice

2. 02 01 02

Coji de oua si embrioni morti

Procesul de incubare a oualelor

5 tone/an solida Container metalic

3. 17 04 07 Deseuri metalice Activitatea de intretinere si dezafectarea diverselor instalatii

2 tone/an solida Platforma betonata

12.1.2 Deseuri periculoase Nr. crt

Cod deseu Conf. HG

856/2002

Denumire deseu

conform HG 856/ 2002

Sursa/

provenienta

Cantitatea

(UM)

Starea fizica

Depozitare temporara

1. 18 02 02* Deseuri medicale Activitatea de asistenta medicala

200 kg/an solida Cutii din tabla inscriptionate corespunzator

12.2 DESEURI COMERCIALIZATE

Page 14: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

14

Nr. crt.

Cod conform

HG 856/2002

Denumire deseu conform HG 856/ 2002

Sursa/ provenienta

Cantitate deseu

comercializata (UM)

Starea fizica

Agenti economici autorizati

1. 02 01 02 Coji de oua si embrioni morti

Procesul de incubare a oualelor

5 tone/an solida Firma autorizata in colectare / valorificare

2. 17 04 07 Deseuri metalice

Activitatea de intretinere si dezafectarea diverselor instalatii

2 tone/an solida Platforma betonata

12.3 DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR Deseurile menajere si cele asimilate cu cele menajere sunt depozitate la rampa de gunoi a orasului Curtea de Arges. Deseurile medicale se preiau de catre medicul veterinar, se transporta in afara fermei si se elimina conform normelor sanitar – veterinare. 13.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Pentru protejarea obiectivelor din incinta, unitatea este imprejmuita cu un gard de beton si sarma, montata pe stalpi de beton.

Accesul in incinta unitatii se realizeaza prinr – o poarta principala, cu deschiderea de 4,5 m, pentru mijloace auto si pentru personal prin cabina poarta. Accesul in unitate se realizeza numai cu aprobarea conducatorului unitatii.

In timpul noptii siguranta este asigurata de paznici, care, in caz de necesitate pot comunica cu personalul de deservire, iar in caz de forta majora cu politia locala. Masuri de prevenire si control

- Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute.

- Se vor respecta si actualiza periodic: Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii in caz de incendiu.

- Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor. - In cazul producerii unui accident se va anunta imediat APM Arges si se vor aplica masurile de

interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident. 14. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor O.U.G. Nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr. 265/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

Page 15: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

15

- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

- sa transmita la APM Arges si ARPM Pitesti orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform

standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate. 14.1 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA UZATA Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

Punctul de prelevare a

probei

Poluanti analizati Frecventa de prelevare probe si analiza

poluanti

Metoda de analiza

Bazin betonat vidanjabil cu capacitatea V = 70 mc

Materii in suspensie Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr Azot amoniacal (NH4+) Fosfor total ( P ) Detergenti sintetici biodegradabili Substante extractibile cu solventi organici

La fiecare vidanjare a bazinului

Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente.

14.1.1 Monitorizarea calitatii apei subterane

Se va realiza prin analiza anuala a calitatii apei subterane prelevate din puturile de alimentare cu apa. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile admise prin Legea 458/2002, cu modificarile ulterioare si se vor compara cu rezultatele investigatiilor realizate in cadrul documentatiei necesara obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu. Astfel se va urmari evolutia calitatii apei subterane in timp si influenta activitatii de la Statia de incubatie asupra acesteia.

Analiza calitatii apei subterane se va face conform tabelului urmator:

Nr. crt.

Locul prelevarii probei

Indicator de calitate analizat

Frecventa de prelevare si

analiza

Metoda de analiza

1. pH 2. CCOMn 3.

Duritate totala

Conform prevederilor Legii 458/2002,

Page 16: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

16

4. Cloruri 5. Azotiti 6. Azotati 7. Azot amoniacal 8. Fier 9. Bacterii

coliforme 10. Escherichia coli 11. Numar de

colonii la 22 °C 12. Numar de

colonii la 37 °C 13.

Foraje de alimentare cu apa

Streptococi fecali (enterococi)

Anual in timpul

functionarii instalatiei

cu modificarile ulterioare

14.2 MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

Monitorizarea calitatii solului se va realiza in punctele si pentru indicatorii analizati in documentatia necesara emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu, o data pe an. Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obtinute in aceasta documentatie, care constituie date de referinta si se vor raporta la valorile cuprinse in Ordinul 756/1997.

Nr. crt.

Punctul de prelevare a

probei

Indicator Frecventa de

prelevare si analiza

Metoda de analiza

1. Cupru 2. Zinc 3. Sulfuri 4. Sulfati 5. Hidrocarburi

din petrol 6.

S 1 – zona de depozitare dejectii uscate; S2 – zona din imediata apropiere a bazinului vidanjabil.

Azot nitric

Anual in timpul

functionarii instalatiei

Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente.

14.3. MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR 14.3.1. Deseuri tehnologice

a) Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului; - codul deseului; - instalatia producatoare; - cantitatea produsa; - data evacuarii deseului din instalatie; - modul de stocare;

Page 17: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

17

- data predarii deseului; - cantitatea predata catre transportator; - date privind expeditiile respinse; - date privind orice amestecare a deseurilor;

b)Determinari privind compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si caracteristicile periculoase ale acestora; c) Urmarirea efectuarii transportului de deseuri conform Ordinului Comun Nr. 2/211/118/2004 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei; 14.3.2. Ambalaje a) ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform HG 621/2005: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii; b) marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil” ; c) colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare; 14.4 ZGOMOT

nivelul de zgomot al activitatilor desfasurate pe amplasament nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute de STAS 10009/1988;

toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare, drumurile si caile de acces din incinta vor fi intretinute corespunzator;

anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament; punctele de monitorizare se vor stabili la poarta unitatii si in imediata apropiere a utilajelor

generatoare de zgomot; 14.5 MIROSURI

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de amoniac si gaz metan. Alte mirosuri sunt datorate si emisiilor secundare de H2S, insa ele sunt nesemnificative, chiar sub limita de detectie.

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Nr. Crt.

Raport Termen de raportare

Apa 1 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei

uzate evacuate Semestrial

2 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002 privind infiintarea „ Registrului poluantilor emisi”

31 ianuarie anul in curs pentru anul precedent

Sol 1 Valoarea concentratiei anuale a poluantilor

monitorizati 15 ale lunii urmatoare anului incheiat

Apa subterana 1 Calitatea apei din panza freatica analize din forajele

de alimentare cu apa de pe teritoriul SC AGRO DEVELOPMENT SRL – Statia de Incubatie

Anual

Page 18: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

18

Baiculesti. Deseuri 1 Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare 2 Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor

statistice anuale Data inscrisa in chestionar

Alte raportari 1 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la

Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate

25 ale fiecarei luni

2 Poluari accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la producerea acestora

3 Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament

Martie anul urmator raportarii

4. Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciul Monitoring – APM Arges

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor.

2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.

4. Titularul activitatii este obligat sa elimine azbocimentul de pe amplasament in conformitate cu cerintele legale, pe masura ce se deterioreaza acoperisurile actuale.

5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia. 6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si

limitarea consecintelor acestora. 7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a

activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

8. La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la realizarea unei masuri din Planul de Actiuni care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau Autorizatiei Integrate de Mediu.

9. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic.

10. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre stadiul lucrarilor din Planul de Actiuni.

11. Activitatea autorizata trebuie sa se desfasoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu.

12. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constitue parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

13. Titularul activitatii este obligat sa implementeze un sistem de management de mediu pentru cerintele IPPC.

14. In cazul in care titularul de activitate nu respecta termenele asumate prin Planul de Actiuni, autoritatea de mediu poate sa decida reducerea activitatii, sistarea si chiar retragerea autorizatiei de mediu (dupa caz), conform prevederilor legale.

Page 19: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

19

15. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

16. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

17. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

18. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

19. Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiuni si Modernizare inclusiv planificarea in timp real pentru atingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul de Actiuni trebuie transmise A.P.M. Arges si A.R.P.M. Pitesti , pentru informare, ca parte a Raportului Anual de Mediu; odata agreat, noul Plan de Actiune va fi implementat si actualizat de catre titularul autorizatiei.

20. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform planificarii in timp aprobate.

21. Planul de Actiuni trebuie revizuit anual, luand in considerare cresterea capacitatii de productie, orice echipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate Agentiei pentru aprobare, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

22. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite.

23. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

24. Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului.

25. Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament; - orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale; - orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

26. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 11.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 11.1 - Apa, 11.3- Apa subterana, a prezentei autorizatii.

27. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 14. Monitorizarea mediului, punctele 14.1- Apa , 14.1.1- Apa subterana.

28. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Capitolul 12. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

29. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate

Page 20: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

20

doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale; Transportul deseurilor conform Ordinului Comun Nr. 2/211/118/2004.

30. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea.

31. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

32. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament.

33. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament.

34. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului. 35. Un program de verificare a tuturor conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca

toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

36. Toate puturile de alimentare cu apa trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

37. Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 11.- Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurator- 11.2 – Sol.

38. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 14 - Monitorizarea factorilor de mediu.

39. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

40. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

41. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare: - sursele de zgomot pe amplasament; - zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ; - evacuarea apelor meteorice; - puturi de alimentare cu apa aflate pe amplasament.

42. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

43. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

44. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

45. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195 – privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr. 265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia , in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

Page 21: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

21

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta APM Arges solicitarea de obtinere a autorizaţiei pentru încetarea activităţii.

Planul de inchidere a amplasamentului, la momentul deciziei de incetare a activitatilor desfasurate in prezent in Statia de incubatie Baiculesti, a societatii S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L., va cuprinde in mod obligatoriu:

A) Activitati preliminare incetarii activitatilor

1. Elaborarea studiilor preliminare, atat pentru stabilirea impactului asupra factorilor de mediu, cat si a celui social si economic determinat de inchiderea activitatii. 2. Elaborarea bilanturilor de mediu la incetarea activitatii, bilant care se va extinde si asupra zonelor limitrofe afectate pe perioada de activitate. 3. Elaborarea proiectului de inchidere pentru fiecare activitate, proiect in care vor fi abordate: dezafectarea instalatiilor, echipamentelor si chiar demolarea cladirilor in cazul in care decizia finala este „ proiect iarba verde“.

Toate aceste lucrari cu spectru larg de acoperire a raspunsurilor pe care le ridica incetarea activitatii si inchiderea unor obiective economice vor stabili solutiile tehnice, perioada, modul de eliminare a efectelor activitatii si efortul financiar asumat necesar pentru dezafectarea instalatiilor si reconstructia ecologica.

B) Incetarea activitatilor productive

1. Se opresc treptat instalatiile tehnologice, respectand procedurile din regulamentele tehnice. Se va urmari cu strictete succesiunea manevrelor de oprire. 2. Dupa epuizarea stocului se vor curata toate vasele si depozitele, care au servit drept depozit temporar de materii prime si produse finite. 3. Se vor valorifica la terti, la firme specializate in prelucrarea deseurilor, stocurile de deseuri lichide sau solide recuperate din amplasament.

C) Activitati de conservare 1. Se vor conserva acele echipamente, cladiri care nu se doreste a fi dezafectate / demolate in primele etape, pana la o decizie de valorificare / redistribuire. 2. Se vor conserva, temporar, in conditii de securitate, adecvata tipului de substanta, acele materii prime, materiale si / sau produse finite pentru care nu se cunosc elementele de detaliu ale instrainarii de pe amplasament.

D) Activitati de demontare utilaje si echipamente 1. Dupa ce toate operatiile de curatire sunt terminate se trece la demontarea propriu-zisa a instalatiilor si utilajelor. Utilajele metalice de marime relativ mica (ventilatoare, carucioare tip) se vor demonta ca atare si se vor depozita temporar pe platforme betonate sau in depozitele existente. 2. Se vor valorifica ca atare utilajele care sunt in stare buna si se vor valorifica ca fier vechi, vandut la terti, utilajele care nu se mai pot reutiliza. 3. Bucatile de metal se vor vinde la firme specializate, ca fier vechi.

E) Activitati de demolare 1. Dupa golirea completa a salilor de stocare de productie si a celorlalte constructii, acestea vor fi demolate. 2. Molozul rezultat va fi transportat la rampe de gunoi autorizate pentru depozitare finala.

Page 22: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

22

3. In tot parcursul procesului de dezafectare – demolare se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare. 5. Lucrarile se vor realiza numai cu personal calificat. 6. In decursul intregului proces de dezafectare se va asigura paza continua a obiectivului, pentru a impiedica furturile.

F) Activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului 1. Se vor indeparta de pe amplasament toate materialele rezultate din demolarea instalatiilor si cladirilor. 2. Se vor colecta si separa pe categorii de materiale dupa care, in functie de caracteristici se vor evacua controlat de pe amplasament, spre destinatii bine definite, in corelatie cu legislatia in vigoare. 3. Se vor decoperta suprafetele considerate contaminate, in urma realizarii bilantului de mediu. 4. Pamanturile contaminate, decopertate, vor fi supuse tratamentelor de neutralizare inainte de eliminare catre un depozit definitiv. 5. Se vor acoperi zonele decopertate cu pamant corespunzator solurilor normale din punct de vedere al aprovizionarii cu nutrienti. 6. Se vor aplica tratamente agro-pedo-ameliorative asupra solului si se va realiza cultivarea cu vegetatie perena. 7. Se va reproiecta zona in functie de utilizarea viitoare a amplasamentului. Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane; - inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare intreprinse.

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a acesteia, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. In acest sens, in termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizatii, societatea va prezenta la ARPM Pitesti Planul de management al deseurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea activitatii, care trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:

- scopul planului;

- criteriile care definesc scoaterea din functiue a activitatii sau a unei parti a acestia care sa asigure minimizarea impactului asupra mediului;

- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a planului de scoatere din functiune.

18. ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA

- O.U.G. Nr. 195/2005 – privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr. 265/2006. - O.U.G. Nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii– aprobata prin Legea Nr.

84/2006. - Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de

mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

Page 23: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

23

- Ordin M.M.G.A. Nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- H.G. 124/2003 – privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest; - H.G. Nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic

a apelor uzate. - H.G. Nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. Nr. 188/2002. - Legea apelor Nr.107/1996, modificata si completata de Legea Nr. 310/2004. - Legea 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 243/2000 – privind protectia atmosferei. - Ordonanta de Urgenta Nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu – aprobata prin Legea Nr.

105/2006. - Legea Nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 78/2000 privind

regimul deseurilor; - Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006 - pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind

regimul deseurilor. - Hotararea de Guvern Nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. - Hotararea de Guvern Nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. - Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului

privind obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata. - Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 1144/2002 privind infiintarea

Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 34/2002.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1440 pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2002.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordin Nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. - Legea Nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor fabricarea ilicita a drogurilor. - Hotararea de Guvern Nr. 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Nr.

300/2002. - OUG Nr. 200/2000- privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor

chimice periculoase. - Legea Nr. 360/2003 modificata si completata prin legea 263/2005 privind regimul substantelor si

preparatelor chimice periculoase. - STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate. - STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot . - Legea Nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004. - HG. Nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. - Ordin Nr. 296/216/2005 – privind aprobarea programului – cadru de actiune tehnic pentru

elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole. - HG Nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Page 24: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

24

19. PLAN DE ACTIUNI

Nr. crt.

Masuri si lucrari propuse Valoarea investitiei EURO

Sursa de finantare

Termen de realizare

Responsabil

Factor de mediu AER, APA, SOL 1. Modernizare flux tehnologic in

concordanta cu cerintele Uniunii Europene. - reabilitarea constructiilor existente; - refacerea instalatiilor de apa, incalzire si sanitare; - refacere invelitoare azbociment; - modernizarea procesului tehnologic pentru statia de incubatie si dotarea acesteia cu utilaje noi;

300 000

Fonduri SAPARD

30.10.2007 30.08.2007 30.09.2007 30.09.2007 30.10.2007

Administrator societate

20. GLOSAR DE TERMENI Autorizatie integrata de mediu – act tehnico- juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii . Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului. Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005 – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei. Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare.

Page 25: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

25

Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp. Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca . Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ; Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari. Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari. Substanţa periculoasă - orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident. Cele mai bune tehnici disponibile -stadiul de dezvoltare cel mai avansat si efficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii , iar in cazul in care acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau. Eliminare- orice operatiune efectuata asupra deseurilor , conform definitiei prevazute in Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Plan de Actiuni - plan de masuri cuprinzind etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre titularul activitatii , sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului , in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului. Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice. Cod SNAP – Nomenclatura Inventarului Emisiilor. Cod NOSE – P – Standardul de nomenclatura a surselor de emisie. 21. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de 30.10.2007 si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti in conformitate cu prevederile legale. 2. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi

Page 26: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

26

evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata . Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

3. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: -reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 de zile inaintea expirarii ei; -reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;

c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e. emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu – aprobata prin Legea Nr. 105/2006.

Sumele banesti se platesc in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Statului Sector 6 Bucuresti.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU cu Plan de Actiuni este valabila pana la 30.10.2007.

Page 27: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12arpmag.anpm.ro/upload/17155_125 sc agro development srl baiculesti.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 125 din 29.12.2006 Ca urmare

27

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre A.P.M. Arges,

G.N.M. – Comisariatul Judetean Arges, A.R.P.M. Pitesti, G.N.M. – Comisariatul Regional Pitesti.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform O.U.G. Nr. 195/2005 – privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr. 265/2006, precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cu Plan de Actiune cuprinde 27 pagini si a fost emisa in 4 exemplare. Director Executiv, Sef Serviciu Autorizare si Chim. Marius Stanca Controlul Conformarii, Ing. Cristiana Surdu Intocmit, Ing. Ecaterina Costache