AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl...

of 19 /19
1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII: SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA LOCATIA ACTIVITATII : Judetul Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 370 Categoria de activitate conform Anexei 1 a OUG 152/2005 Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50MW Codul CAEN: 4030 Codul Nose-P: 10 102 Cod SNAP 2 : 01-0301 Emisa de ARPM Pitesti Data Emiterii 06.02.2006 Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti Pitesti Str. Egalitatii, nr. 50A; Tel. 0248.213.099; 0248.213.200; 0248.217.945; 0788.606.330 Fax: 0248.213.200; 0248.213.099 ; 0248.217.945 ; E-mail: office @ arpmsm3.ro MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A R P M Pitesti

Transcript of AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl...

Page 1: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

1

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

AUTORIZATIA NR. 19

TITULARUL ACTIVITATII: SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA LOCATIA ACTIVITATII : Judetul Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 370

Categoria de activitate conform Anexei 1 a OUG 152/2005 Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50MW Codul CAEN: 4030 Codul Nose-P: 10 102

Cod SNAP 2 : 01-0301 Emisa de ARPM Pitesti Data Emiterii 06.02.2006

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti Pitesti Str. Egalitatii, nr. 50A; Tel. 0248.213.099; 0248.213.200; 0248.217.945; 0788.606.330 Fax: 0248.213.200; 0248.213.099 ; 0248.217.945 ; E-mail: office @ arpmsm3.ro

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

A R P M Pitesti

Page 2: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

2

CUPRINS

1. - DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.............................................. 4 2. TEMEIUL LEGAL ..................................................................................................................... 5 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE............................................................................................... 6 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ............................................................................................ 6 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII.......................................................................................... 6 6. MATERII PRIME AUXILIARE ................................................................................................ 6 7. RESURSE:APA, ENERGIE , GAZE NATURALE................................................................... 7

APA Alimentarea cu apa.................................................................................................... 7 Evacuarea apelor uzate.............................................................................................. 7 Ape subterane............................................................................................................ 7

UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI .......................................................................... 8 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE

AMPLASAMENT ...................................................................................................................... 8 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN

MEDIU........................................................................................................................................ 9 AER....................................................................................................................................... 9 APA....................................................................................................................................... 9

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT................................................................................ 9 AER....................................................................................................................................... 9

Emisii ........................................................................................................................ 9 Imisii.......................................................................................................................... 9

APA....................................................................................................................................... 10 SOL ....................................................................................................................................... 11 ZGOMOT.............................................................................................................................. 11

11. GESTIUNEA DESEURILOR..................................................................................................... 11 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR....................................... 11

Deseuri nepericuloase ............................................................................................... 11 Deseuri periculoase ................................................................................................... 11

DESEURI COMERCIALIZATE.......................................................................................... 12 DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR................................................................. 12

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI ............................................................................... 12

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII........................................................................................... 12 AER-emisii................................................................................................................ 12 13.2 APA............................................................................................................................... 13 13.3 SOL ............................................................................................................................... 13 13.4 DESEURI ...................................................................................................................... 13 13.4.1 Deseuri tehnologice.................................................................................................... 13

Page 3: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

3

13.5 ZGOMOT...................................................................................................................... 13 13.6 MIROSURI ................................................................................................................... 13

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.......................................................................................................... 14 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ............................................................................. 15 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR ..... 16 17. PLAN DE ACTIUNE........................................................................................................................ 17 18. GLOSAR DE TERMENI.................................................................................................................. 17 19 DISPZITII FINALE ........................................................................................................................... 19

Page 4: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

4

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU NR________din______________

Ca urmare a cererii adresate de SC TERMA SERV SRL cu sediul în jud. Teleorman,municipiul

Alexandria,str. Vedea, nr. 31, inregistrată la APM Telorman nr.2798 din 17.05.2005 si la ARPM cu nr. 2370/23.05.2005 şi a completărilor la documentaţia depusa la ARPM Pitesti cu nr.4276 din 30.08.2005 nr.4890 din 14.11.2005

în urma analizării documentelor transmise si a verificarii, in baza H.G. 408/2004, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor,cu modificarile si completarile ulterioare, a HG 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta de Urgenta nr. 195/2005 – privind protectia mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003, privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005, se emite :

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII SC TERMA SERV SRL Adresa: Alexandria, str. Vedea, nr. 31 Telefon- Fax: 0247/315512 Data infiintarii : Hotararea Consiliului Local Alexandria nr. 74 din 31. 07. 2003 Cod Unic de Inregistrare:15691826 AMPLASAREA ACTIVITATII Judetul Teleorman, municipiul Aexandria, str. Dunarii, nr. 370 OBIECTUL AUTORIZARII Instalatie ardere de tip I, cu capacitate de combustie mai mare de 50 MW, cu urmatoarea componenta: - un cazan de apa fierbinte CAF 5M – Putere termica nominala – 56,5MWt

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti Pitesti Str. Egalitatii, nr. 50A; Tel. 0248.213.099; 0248.213.200; 0248.217.945; 0788.606.330 Fax: 0248.213.200; 0248.213.099 ; 0248.217.945 ; E-mail: office @ arpmsm3.ro

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AR P M Pitesti

Page 5: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

5

2. TEMEIUL LEGAL

1.Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 – privind protectia mediului ; 2. OUG 152/2005- privind prevenirea, controlul integrat al poluarii; 3. Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu ; 4. Ordin al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu ; 5. HG 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, completata si modificata prin HG 322/2005 ; 6. HG. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; 8.Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare NTPA – 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187, din 20 martie 2002. 7.HG. 352/2005 –privind modificarea si completarea HG. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; 8.STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate ; 9.Ordinul MAPM 592/2002- pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie ( PM 10 si PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator ; 10.STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot ; 11.HG. 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase; 12. HG. 1057/2001- privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; 13. Ordin 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului; 14. Legea 655/2001- pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 243 /2001 privind protectia atmosferei; 15. Ordin 462/1993- conditiile tehnice privind protectia atmosferei; 16. OUG 200/2000- privind clasificarea , eticchetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase; 17.H.G. 662/2001 – privind gestionarea uleiurilor uzate; 18. H.G. 441/2002 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului Nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate; 19. H.G 173/2000 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari; 20. H.G. 291/2005 - privind modificarea Hotararii Guvernului Nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari. 21. Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei 78/2000 privind regimul deseurilor; 22. OUG 16/2001privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile , aprobata prin Legea 465/2001 23. OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Page 6: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

6

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE Cod CAEN: 4030 Producerea, transportul si distributia energiei termice pentru incalzire si preparat apa calda menajerea in sistem centralizat Conform Anexei nr. 1 la OUG 152 /2005 : categoria 1.1 Cod NOSE-P conform OM MAPM 1144/2002 - 10 102 Cod SNAP 2 conform OM MAPM 1144/2002 – 01-0301 Anexa 1.1 conform OM MAPM nr. 860/2002 modificat prin OM 210/2004 : 3.1 Anul conformarii la Valorile Limita de Emisie pentru poluantii reglementati prin Directiva 2001/80/EC transpusa prin HG 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer a anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, modificata si completata prin HG 322/2005: Notificare, con. art. 5 aliniatele (2) si (3) inregistrata la ARPM Pitesti cu nr. 6325 din 22.12. 2004 : - sa nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 ore, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII - Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de catre SC TERMA SERV

SRL Alexandria - Raport de amplasament intocmit de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia

Mediului – ICIM Bucuresti - Bilant de Mediu nivel I si II si Raport la acestea, elaborate de Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti - Proiect de Program de Conformare - Plan de inchidere a instalatiilor ;

- Plan de amplasament cu pozitionarea punctelor cu emisii atmosferice si de monitorizare a solului si apelor uzate evacuate;

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: - Certificat de Inregistrare eliberat de oficiul National al Registrului Comertului de pe lanaga Tribunalul Teleorman la data de 25.08.20034, Cod Unic de Inregistrare 15691826 - Contract de concesionare nr. 10882 din 23.09.2005 incheiat cu Consiliul Local al municipiului

Alexandria ; - Hotararea Consiliului Local Alexandria in vederea infiintarii SC TERMA SERV SRL nr. 74 din

31.07.2003 - Contract nr. 499/01.11.2005 de prestari servicii de salubrizare pentru persoane juridice incheiat

cu Consiliul Local Alexandria- Administratia Domeniului Public Alexandria - Contract SC Apa – Canal SRL Alexandria nr. 210 din 14.01.2004 privind bransare/racordare si

utilizare a serviciilor publice de alimenatre cu apa si canalizare - Conventie incheiata in data de 02.08.2004 cu SC DANCONSTRUCT COM SRL in vederea

predarii deseurilor valorificabile 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Unitatea nu are o politica de mediu recunoscuta oficial . 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE - pacura – 8313 tone

o caracteristicile : Pcl= 9720 Kcal/Nmc Csulf= 1,02%

Page 7: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

7

temperatura de congelare-2°C continut de apa 0,2% alti constituenti=97,458%

- apa tehnologica 25500 mc/an - NaCl de 10% ambalata in saci – 50 t/an - energie electrica – 1200,8 MWh/an - consum specific de energie (CSE)- 0,025 MW/Gcal 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE 7.1.1 Alimentarea cu apa :

Alimentarea cu apa potabila (consum menajer si tehnologic) a centralei de termoficare se face din reteaua municipiului Alexandria , apoi este trecuta prin filtrele mecanice catre rezervorul de stocare apa limpezita , de unde este pompata catre filtrele cationice. Din filtre , apa este stocata : o parte in rezervorul de apa dedurizata si o alta parte este pompata la degazorul termic, pentru consum , unde se elimina oxigenul prin incalzire la o temperatura de 102°C. Apa degazata este preluata de pompele de alimentare ale cazanelor de abur si pompele de adaos ale cazanului de apa fierbinte.

Dedurizarea apei se face cu filtre Na cationice cu mase schimbatoare de ioni, unde sunt retinuti ionii de magneziu si de calciu.Filtrele de dedurizare functioneaza intermitent astfel incat tot timpul se foloseste apa dedurizata ( instalatia nu necesita apa demineralizata) .Pentru regenerarea filtrelor se foloseste NaCl de 10%.

Apa pentru interventia din exterior in caz de incendiu depozitata intr-un rezevor de 500mc. Gradul de recirculare a apei pe faze ale procesului : 90%

Consum apa pe produs : 1,78 mc/Gcal

7.1.2 Evacuarea apelor uzate : Apele reziduale menajere, tehnologice si pluviale sunt evacuate in canalizarea menajera

oraseneasca . Sistemul de canalizare este unitar, apele pluviale fiind colectate si evacuate impreuna cu apele uzate menajere si tehnologice, astfel :

a) apele uzate provenite din spalarea filtrelor cationice sunt conduse printr-un canal in bazinele de neutralizare

b) apele provenite de la spalarea cazanelor de apa fierbinte, apa incarcate cu funingine si cenusa sub forma de particule aflate in suspensie, care sunt conduse prin canale betonate la separatoarele de funingine ( 2 buc)

c) apele impurificate cu produse petroliere provenite din pierderile accidentale din instalatiile de depozitare pacura, sunt trecute prin doua decantoare (vertical si orizontal) inainte de a fi evacuate in canalizarea menajera

7.13 Ape subterane A fost prelevata o proba de apa dintr-un foraj, adancime 40m, executat in imediata apropiere a

amplasamentului studiat. Rezultatele determinarilor analitice, care vor ramane probe de referinta pentru determinarile

ulterioare : Nr. crt.

PARAMETRU

UM

VALOAREA DETERMINATA

1. ph UNIT. ph 6,6 2 Conductivitate µS/cm 850 3 Consum chimic de oxigen CCO-Mn mgO2/dmc 3,3 4 Amoniu(NH4+) mg/dmc 0,13 5 Nitrati( NO3-) mg/dmc 43

Page 8: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

8

6 Nitriti(NO2) mg/dmc 0,01 7 Fosfati(PO4 3-) mg/dmc 0,18 8 Bicarbonati(HCO3-) mg/dmc 330 9 Carbonati(CO3

2-) mg/dmc 0 10 Calciu (Ca2+) mg/dmc 52,1 11 Magneziu (Mg2+) mg/dmc 14,1 12 Duritate totala grade germane 10,5 13 Fier(Fe2+3) µg/dmc 13 14 Cloruri (Cl-) mg/dmc 87 15 Sulfati (SO4

2-) mg/dmc 40

7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE

Energia electrica este furnizata de SC ELECTRICA SA prin intermediul a patru transformatoare . Consumul de energie electrica : 1200,8 MWh Consum specific de energie electrica : 0,025 MW/Gcal

8.DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE

AMPLASAMENT Centrala contine o instalataie mare de ardere existenta- tip I – Cazan apa fierbinte CAF 5M.

Produce agent termic sub forma de abur saturat si apa fierbinte, aburul este utilizat la serviciile interne pentru preincalzirea combustibilului, suflare trasee de pacura, fluidizare.

Centrala termica are in dotare : - 4 cazane de abur saturat tip CR9 cu : Dn=10t/h, Pn=16 bar, Vapa=85mc. Un cazan este oprit din

functiune. - 1 cazan CAF 5M – 50 Gcal/h cu urmatoarele caracteristici : Dn=620t/h, Pmax=17 bar,

tmin/max=70-150°C , prevazut cu opt arzatoare pacura tip AGP 900/480 - 2 CAF 7M- 10 Gcal/h oprite din functiune Apa fierbinte produsa constitue agentul incalzitor utilizat in punctele termice pentru prepararea apei

calde de consum si a agentului termic secundar de incazire. Combustibilul folosit este pacura si auxiliar combustibilul lichid usor(CLU). Pacura este

aprovizionata cu vagoane csiterna pe cale ferata , iar CLU se aprovizioneaza vagonabil sau auto. Centrala termica dispune de instalatii de descarcare, stocare, filtrare si pompare a combustibilului .

Apa folosita in procesul tehnologic este preluata din reteaua de distributie oraseneasca , este filtrata , tratata chimic, degazata si repompata in tamburii generatoarelor de abur si-n restul instalatiei de apa fierbinte.

Circuitul combustibilului de ardere Pacura este aprovizionata direct de la rafinarii, este transportata pe calea ferata pana in incinta CT ,

care are amenajata o rampa cu mai multe guri de descarcare, dotata cu racorduri de abur si condens.Vagoanele cisterna sunt preincalzite cu abur pana la fluidizarea pacurii. Descarcarea se efectueaza gravitational intr-un colector ce reprezinta aspiratia pompelor de descarcare amplaste in incinta cladirii gospodariei de pacura la cota de -4m. Pacura este refulata in patru rezervoare de stocare avand capacitatea de700t prevazute cu serpentine de abur necesare mentinerii pacurii in stare fluida si preincalzirii acesteia la 70°C. Gospodaria de pacura are in dotare trei agregate de pompare care realizeaza filtrarea, preincalzirea si ridicarea presiunii la intrarea in arzatoarele cazanelor.

Gospodaria de combustibil de zi este utilizata in principal pentru functionarea independenta a cazanelor de abur si in special in perioadele de functionare intermitenta.Ea se compune din : rezervor de consum , capacitate 10t, doua agregate de pompare si trasee ale combustibilului..

Page 9: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

9

CLU este aprovizionat auto sau vagonabil . In ambele cazuri descarcarea se efectueaza cu ajutorul unei pompe CERNA , combustibilul fiind refulat in patru rezervoare de stocare, fiecare cu o capacitate de 50t.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

AER Centrala de termoficare nu are in dotare echipamente de depoluare pentru reducerea emisiilor. CAF 5M este prevazut cu cos de dispersie : H=42m, d=1,5m CR9A este prevazut cu cos de dispersie : H= 48m, d=2,0m

9.2 APA Centrala este dotata cu instalatie de preepurare a apei compusa din : - bazin de neutralizare a apelor acide – 1 buc - dezafectat - separator de funingine pentru apele de spalare cazane – 2 buc - decantor vertical de pacura – 1 buc - decantor orizontal de pacura – 1buc - decantor de pacura la rezervorul de zi – 2 buc

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL

INCONJURATOR , NIVEL DE ZGOMOT 10.1 AER 10.1.1 Emisii Conform art.5 alin 2 din HG 541/2002 modificata si complertata prin HG 322/2005 :

Titularul Instalatiei CAF 5M s-a angajat printr-o declaratie scrisa , inregistrata la ARPM Pitesti cu nr. 6325 din 22.12. 2004, sa nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 ore , in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015. Emisii anuale

CAF 5M- Emisii t/an Anul SO2 NOX Pulberi

2004 192,8 64,3 11,6 Valorile emisiilor de noxe rezultate de la cazanele CR 9, functionare pacura, nu vor depăşi valorile limită ale poluanţilor specifici, prevăzuţi în Ordinul MAPPM 462/1993, astfel:

indicator limita impusa pulberi 50 mg/ Nm3 monoxid de carbon (CO) 170 mg/Nm3 oxizi de sulf (SO2) 1700 mg/mc oxizi de azot (NO2) 450 mg/mc

10.1.2. Imisii Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera sa nu depaseasca in aerul ambiental valorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002 si anume :

Nr. Indicator Perioada de Valoarea limita Data pana la care

Page 10: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

10

crt. mediere pentru protectia sanatatii umane

pentru protectia vegetatiei

trebuie atinsa valoarea limita

1h

375 µg/mc 350 µg/mc

------------

1 ianuarie 2006 1 ianuarie 2007

zilnica

125 µg/mc

------------

1 ianuarie 2007

Dioxid de sulf

anuala

---------------

20 µg/mc

1 ianuarie 2007

1h

240 µg/mcNO2 230 µg/mcNO2 220 µg/mcNO2 210 µg/mcNO2 200 µg/mcNO2

---------------

1 ianuarie 2006 1 ianuarie 2007 1 ianuarie 2008 1 ianuarie 2009 1 ianuarie 2010

anuala 48 µg/mcNO2 46 µg/mcNO2 44 µg/mcNO2 42 µg/mcNO2 40 µg/mcNO2

--------------

1 ianuarie 2006 1 ianuarie 2007 1 ianuarie 2008 1 ianuarie 2009 1 ianuarie 2010

2 Dioxid de azot si oxizi de azot

anuala 30 µg/mcNOx 1 ianuarie 2007 3 Pulberi in

suspensie (PM 10)

zilnica 62 µg/mc 50 µg/mc

--------------

1 ianuarie 2006 1 ianuarie 2007

anuala 50 µg/mc 40 µg/mc

--------------

1 ianuarie 2006 1 ianuarie 2007

10.2 APA Indicatorii de calitate ai apelor evacuate in canalizarea menajera oraseneasca vor respecta limitele

prevazute de Normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificata prin HG 325/2005 si anume :

Nr. crt.

Indicator U.M Valori limita Metoda de analiza

1 PH unitati PH 6,5-8,5 SR ISO 10523-97 2 Materii in suspensie mg/dmc 350 STAS 6953-81 3 Consum biochimic de oxigen la 5 zile

(CBO5) mg O2/dmc 300 SR EN 1899-2/2002

4 Consum chimic de oxigen- metoda cu dicromat de potasiu[CCOCR]

mg O2/dmc 500 SR ISO 6060/96

5 Azot amoniacal (NH4 +) mg/dmc 30 SR ISO 7150-1/2001 6 Fosfor total (P) mg/dmc 5,0 STAS 10064-75 7 Substante extractibile cu solventi

organici mg/dmc 30 SR 7587-96

Page 11: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

11

10.3 SOL Au fost prelevate probe de sol in trei zone din cadrul amplasamentului studiat : zona rezervoarelor de

pacura, zona cazanul CR 5, zona portii de acces. Rezultatele analizelor pentru probele de sol nu au semnalat depasiri ale concentratiilor maxim admisibile, conform Ordinului 756/1997 pentru folosinta terenelului mai putin sensibila.

Valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, folosinta mai putin sensibila a terenurilor, conform Ordinului 756/1997

(mg/kg substanta uscata)

Nr. crt.

Urme de elemente Valori normale Praguri de alerta Praguri de interventie

1 Cadmiu 1 5 10 2 Cupru 20 250 500 3 Crom total 30 300 600 4 Mangan 900 2000 4000 5 Nichel 20 200 500 6 Plumb 20 250 1000 7 Zinc 100 700 1500 8 Total hidrocarburi din petrol 100 1000 2000

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental, precum si ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol) pentru componentele mediului, aer , apa si sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

10.4 ZGOMOT Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de STAS

10009/1988, respectiv 65dB. ARPM Pitesti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate

activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR 11.1.1 Deseuri nepericuloase

Nr. crt.

Cod deseu conf. HG 856/2002

Denumire deseu Instalatia/sectia Cantitatea t/an

Starea fizica Stocare temporara

1 20 03 01 deseuri menajere

intreaga unitate 1,6 solida container

2 10 01 01 Cenusa si zgura ardere combustibil , curatire cazan

2,3 solida container

Page 12: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

12

11.1.2 Deseuri periculoase Nr. crt.

Cod deseu conf. HG 856/2002

Denumire deseu Instalatia/sectia Cantitatea t/an

Starea fizica Stocare temporara

1 16 07 08* slam petrolier curatire rezevoare pacura si instalatii preepurare apa

2,0 solida butoaie metalice

11.2DESEURI COMERCIALIZATE

Nr. crt.

Cod deseu conf. HG 856/2002

Denumire deseu

Instalatia/sectia Cantitatea t/an

Starea fizica

Destinatia

1 16 07 08* slam petrolier curatire rezevoare pacura si instalatii preepurare apa

2,0 solida unitati autorizate colectare/valorificare

11.3DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR

Nr. crt.

Cod deseu conf. HG 856/2002

Denumire deseu

Instalatia/sectia Cantitatea t/an

Starea fizica

Destinatia

1 20 03 01 deseuri menajere

intreaga unitate 1,6 solida rampa de deseuri a municipiului Alexandria

2 10 01 01 Cenusa si zgura

ardere combustibil , curatire cazan

2,3 solida locuri indicate de Serviciul Public de Colectare , Transport tratare deseuri municipale Alexandria

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE

URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI Unitatea autorizata nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 95/2003- privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti pe fiecare componenta de mediu si sa raporteze informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului. Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Page 13: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

13

13.1.1. Aer Emisii In perioada 2008- 2015 titularul instalatiei are obligatia : - sa notifice APM Teleorman si ARPM Pitesti la pornirea si oprirea instalatiei CAF 5M - sa prezinte anual APM Teleorman si ARPM Pitesti – Secretariatului Tehnic LCP – un raport

cuprinzand evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a instalatiei mari de ardere existenta – tip I – CAF 5M

13.1.2 APA Metada analiza 1. PH 2. Azot amoniacal (NH4 +) 3. Materii in

suspensie(MS) Consum biochimic de

oxigen la 5 zile (CBO5) Fosfor total (P) Consum chimic de

oxigen- metoda cu dicromat de potasiu[CCOCR]

Punctul- racord final canalizare menajera oraseneasca

Substante extractibile cu solventi organici

Trimestrial

Conform standardelor in vigoare , cu laboratoare acreditate terte

13.3 SOL 1 Cadmiu 2 Cupru 3 Crom total 4 Mangan 5 Nichel 6 Plumb 7 Zinc 8

1- zona rezervoarelor de pcura, 2-zona cazanul CR 5, 3-zona portii de acces

Total hidrocarburi din petrol

Semestrial

Conform standardelor in vigoare , cu laboratoare acreditate terte

13.4 APA FREATICA Forajul executat

in imediata vecinatate a amplasamentului

A fost prelevata o proba de apa dintr-un foraj,H=40m, rezultatele determinarilor analitice, vor ramane probe de referinta pentru determinarile ulterioare

Anual Conform standardelor in vigoare , cu laboratoare acreditate terte

13.4 DESEURI 13.4.1 Deseuri tehnologice a) tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG 856/2002 : tipul deseului si codul acestuia, sectia/instalatia, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare b) urmarirea efectuarii transportului de deseuri conform Ordinului comun nr.2/211/118/2004 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei c) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer;

d) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi inscriptionate; e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor;

Page 14: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

14

13.5 ZGOMOT Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator. Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament.

13.6 MIROSURI Intreaga activitate desfasurata pe amplasamentul societatii – producerea, transportul si distributia

agentului termic si a apei calde menajere catre populatie, depozitarea temporara a deseurilor, mentenanta, nu utilizeaza produse cu miros neplacut si nu este producatoare de mirosuri neplacute. INREGISTRAREA DATELOR PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR SI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Monitorizarea emisiilor in apa se va inregistra conform tabelului urmator: Data efectuarii analizei

Punctul de prelevare

Parametru analizat

Valoare limita admisa/act de reglementare

Valoare realizata

Observatii privind functionarea instalatiilor

Monitorizarea calitatii apelor subterane se va inregistra conform tabelului urmator: Data efectuarii analizei

Punctul de prelevare

Parametru analizat

Valoarea limita admisa/act de reglementare

Valoarea realizata

Valoarea de referinta

Monitorizarea calitatii solului se va inregistra conform tabelului urmator: Data efectuarii analizei

Punctul de prelevare

Parametru analizat

Valoarea limita admisa/act de reglementare

Valoarea realizata

Valoarea de referinta

Monitorizarea gestiunii deseurilor: - se va inregistra conform indicatiilor legislatiei specifice

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI

PERIODICITATEA ACESTORA

Nr. crt.

Raport Termen de raportare

Page 15: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

15

AER 1 Emisiile totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si

pulberi, pentru fiecare instalatie in parte, conform chestionarelor solicitate de APM Teleorman

15 ianuarie an urmator raportarii

2 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002 privind infiintarea « Registrului poluantilor emisi »

30 ianuarie anul in curs, pentru anul precedent

3 Puterea termica totala anuala= puterea calorifica inferioara a combustibiluluiXdebitele utilizate de combustibil

15 ianuarie an urmator raportarii

APA 4 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei

deversate in canalizarea oraseneasca semestrial

5 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM1144/2002 privind infiintarea « Registrului poluantilor emisi »

30 ianuarie anul in curs, pentru anul precedent

SOL 6 Valoarea concentratiei anuala a poluantilor monitorizati

Raportarea poluarii (unde cazul) si zone posibil contaminate 15 ale lunii urmatoare anului incheiat

DESEURI 7 Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare 8 Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor

statistice anuale data inscrisa in chestionar

ALTE RAPORTARI 9 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la Fondul de

mediu suma baneasca aferenta activitatii cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate

15 ale fiecarei luni

10 Poluari accidentale odata cu producerea lor in maxim o ora de la producerea acestora

11 Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament

martie anul urmator raportarii

12 Stadiul investitiilor care au legatura cu mediul lunar 13 Raport cuprinzand evidenta orelor de functionare utilizate si

neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a instalatiei mari de ardere existenta CAF 5M– tip I

anual incepand cu 2008

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII - Respectarea celor prevazute in textul acesteia, precum si anuntarea APM Teleorman si ARPM Pitesti la aparitia noilor modificari ale activitatii - Nemodificarea prin reactualizare a continutului actelor anexate, in sensul afectarii factorilor de mediu - Introducerea sistemului de management de mediu (SMM) care va analiza toate operatiile, va include folosirea tehnologiilor cat mai curate precum si minimizarea producerii de deseuri. - Asigurarea de personal calificat responsabil cu protectia mediului si perfectionarea continua a acestuia. - Asigurarea accesului sigur si permanent al autoritatii competente de protectia mediului la urmatoarele puncte de prelevare a probelor si de monitorizare: - zonele de depozitare a deseurilor de pe amplasament - zonele de evacuare a apelor uzate si la instalatiile de preepurare - alte punct de prelevare de probe si monitorizare solicitate de APM - Informarea autoritatii competente pentru protectia mediului asupra schimbarilor substantiale referitoare la tipul de combustibil folosit cat si asupra modului de functionare al instalatiei

Page 16: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

16

- Solicitarea revizuirii anuale a programului de conformare, luind in considerare cresterea capacitatii de productie, orice echipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate ARPM Pitesti pentru aprobare - Intocmirea unui Plan pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora. Informarea APM Teleorman si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, in maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate. - Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice Agentia locala prin fax si/sau nota telefonica si electronic cuprinzand data si ora incidentului, detalii privind natura orcarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea extinderii, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii : - orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie - orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale - orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii - Titularul autorizatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura orcarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea extinderii.. - Sa nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 ore, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015 - Instalatia sa-si inceteze definitiv activitatea la sfarsitul perioadei , 31.12.2015.

Notificarea in scris a situatiilor prezentate mai jos : - in perioada 2008- 2015 titualrul instalatiei are obligatia :

- sa notifice APM Teleorman si ARPM Pitesti pornirea si oprirea instalatiei - sa prezinte anual APM Teleorman si ARPM Pitesti – Secretariatului Tehnic LCP – un raport cuprinzand evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a instalatiei mari de ardere existenta – tip I -incetarea permanenta a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate

-incetarea permanenta a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an

-reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire - Titularul autorizatiei va instiinta in scris ARPM Pitesti despre orice modificare privind statutul acestuia: vanzarea pachetului majoritar de actiuni, preluarea societatii de catre alt operator, modificarea numelui, adresei sediului social.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL

REZIDUURILOR Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane; - inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare intreprinse.

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a acesteia, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. In acest sens, societatea va prezenta la ARPM Pitesti Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea activitatii, care trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:

- scopul planului; - criteriile care definesc scoaterea din functiue a activitatii sau a unei parti a acestia care sa asigure

Page 17: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

17

minimizarea impactului asupra mediului; - program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a

planului de scoatere din functiune. 17. PLAN DE ACTIUNE Nr. crt.

DENUMIREA MASURII

EFECTUL MASURII

VALOAREA ESTIMATIVA A LUCRARII

TERMEN DE REALIZARE

RESPONSABIL CADRUL LEGAL

PROTECTIA SOLULUI, SUBSOLULUI SI APELOR SUBTERANE 1 Refacerea

platformei betonate in zona rampei de descarcare produse petoliere

Prevenirea poluarii solului, subsolului si apei subterane

1000 euro Semestrul I 2006

SC TERMA SERV SRL

Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

PROTECTIA AERULUI 1 Realizarea

proiectului de transformare a centralei termice utilizand drept combustibil gaze naturale

Reducerea concentratii-lor emisiilor de poluanti in aer.

500 000 euro Trimestrul II – 2007

SC TERMA SERV SRL

HG 541/2002 modificata si completata cu HG 322/2005

GOSPODARIREA DESEURILOR 1 Realizarea unor

spatii conforme pentru stocarea temporara a deseurilor generate ( platforma betoanta , acoperita, cu rigole de colectare a eventualelor sccurgeri accidentale).

Prevenirea poluarii solului , precum si posibilitatea valorificarii deseurilor reciclabile.

250 euro Trimestrul II 2006

SC TERMA SERV SRL

Legea 426/2001 -OUG 16/2001 aprobata prin Legea 465/2001

2 Dezafectarea utilajelor si instalatiilor inchise de pe amplasament

Prevenirea poluarii solului

__________

Trim II 2012 SC TERMA SERV SRL

Ordinul 818/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

Page 18: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

18

18. GLOSAR DE TERMENI - instalatie mare de ardere existenta – tip I – orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de construire sau, in lipsa unei astfel de proceduri , o autorizatie de exploatare pana la data de 1 iulie 1987. - emisie – evacuarea directa sau indirecta , din surse punctuale sau difuze ale instalatiei, de substante , vibratii, caldura ori zgomot in aer, apa sau sol - deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa IB, pe care detinatorul le arunca sau are intentia ori obligatia sa le arunce - folosinta sensibila si mai putin sensibila – tipuri de folosinte ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptant al poluantilor - evacuare de ape uzate/ evacuare – descarcare directa sau indirecta in receptori acvatici a apelor uzate continand poluanti sau reziduuri care altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale ale apei utilizate, precum si a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate - prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, ap, sol, sau emisii/evacuari, care au rolul de avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari -prag de interventie-– concentratii de poluanti in aer, ap, sol, sau emisii/evacuari , la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari -autoritate competenta pentru protectia mediului – autoritate publica centrala pentru protectia mediului, sau , dupa caz, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului -aerul inconjurator -aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele si bunurile materiale, in spatii deschise din afara perimetrului uzinal - mediu- ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei : aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elemntele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului ; - instalatie – orice unitate tehnica stationara, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic , cu activitatile unitatii stationare afalte pe acelasi amplasament, care pot produce emisii si efecte asupra mediului - modificari semnificative- schimbari in functionarea unei instalatii sau in modul de desfasurare a unei activitati care, dupa opinia autoritatii competente pentru protectia mediului, poate avea un impact negativ semnificativ asupra aomenilor si mediului - monitorizarea mediului- supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sitematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun - productie- actiunile necesare efectuate intr-o unitate in scopul obtinerii de produse - program pentru conformare- plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de care titularul activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului - titularul activitatii- persoana fizica sau juridica raspunzatoare legal pentru desfasurarea unei activitati, prin drepturi de proprietate, concesiune sau alta forma de imputernicire legala asupra dreptului de folosinta a amplasamentului si/sau instalatiilor supuse procedurii de autorizare - poluant – orice substanta solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care introdusa in mediu , modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale - sistem de management de mediu- componenta sistemului de management general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile , practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea , aplicarea , realizarea , analizarea si mentinerea politicii de mediu - prejudiciu – efect cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat de poluanti, activitati daunatoare, accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase

Page 19: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19arpmag.anpm.ro/upload/16959_19 sc terma serv srl alexandria.pdf1 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU AUTORIZATIA NR. 19 TITULARUL ACTIVITATII:

19