AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti...

23
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a cererii adresate de S.C AVICOLA BUCURESTI S.A, cu sediul in Bucuresti, Str.Jandarmeriei Nr.2, sector 1, inregistrata la A.R.P.M. Pitesti cu Nr.2880/12.05.2006, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de crestere pui carne, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza HG Nr.408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG Nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.195//2005 privind protectia mediului aprobata prin legea Nr. 265/2006, Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea Nr.84/2006, Ordinului Ministrului Nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, se emite: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Titular : S.C AVICOLA BUCURESTI S.A Amplasament: Comuna Butimanu, Judetul Dambovita 1

Transcript of AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti...

Page 1: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007

Ca urmare a cererii adresate de S.C AVICOLA BUCURESTI S.A, cu sediul in Bucuresti, Str.Jandarmeriei Nr.2, sector 1, inregistrata la A.R.P.M. Pitesti cu Nr.2880/12.05.2006, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de crestere pui carne, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza HG Nr.408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG Nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.195//2005 privind protectia mediului aprobata prin legea Nr. 265/2006, Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea Nr.84/2006, Ordinului Ministrului Nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Titular : S.C AVICOLA BUCURESTI S.A Amplasament: Comuna Butimanu, Judetul Dambovita

1

Page 2: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

CUPRINS PG 1 .DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ............................................................. 3 2. OBIECTUL AUTORIZARII ....................................................................................................................... 3 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ............................................................................................................... 3 4. DOCUMENTATIA CARE A INSOTIT SOLICITAREA ........................................................................ 3 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII .......................................................................................................... 4 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE............................................................................................................ 4 7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI ................................................................ 4

7.1 APA ........................................................................................................................................................... 4 7.1.1 Alimentarea cu apa potabila si tehnologica. ................................................................................... 4

7.1.2 TEHNICI DE REDUCERE A CONSUMULUI DE APA SPECIFICE SOCIETATII SI CONFORM BAT........... 5 7.1.3 EVACUAREA APELOR UZATE ................................................................................................................ 5 7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI........................................................................................... 5

7.2.1 Alimentarea cu energie electrica .................................................................................................... 5 7.2.2 Tehnici de reducere a consumului de energie electrica ................................................................. 5 7.2.3 Alimentarea cu energie termica....................................................................................................... 6 7.2.4 Tehnici de reducere a consumului de energie termica.................................................................. 6

7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI ............................................................................................................... 6 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT ............................................................................................................................................. 6

8.1 DOTARI: .................................................................................................................................................... 7 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU ........................................................................................................................................................... 7 9.3 SOL ........................................................................................................................................................... 8

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT................................................................................................. 9

10.1 AER - VALORI LIMITA DE IMISII ........................................................................................................... 9 10.2 APA ......................................................................................................................................................... 9 10.3 SOL ......................................................................................................................................................... 9 10.4 APA SUBTERANA............................................................................................................................. 10 10.5 ZGOMOT............................................................................................................................................. 10

11. GESTIUNEA DESEURILOR.................................................................................................................. 10 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.................................................................................................. 11 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII....................................................................................................... 11

13.1 MONITORIZAREA IMISIILOR IN AER........................................................................................ 12 13.3 APA ....................................................................................................................................................... 12

13.3.1 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA.............................................................................. 12 13.3.2 Monitorizarea calitatii apei subterane ........................................................................................ 13

13.4 SOL ....................................................................................................................................................... 13 13.4.1 MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI............................................................................ 13

13.5 MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR........................................................................... 13 13.5.1 Ambalaje........................................................................................................................................ 14

13.6 ZGOMOT............................................................................................................................................. 14 13.7 MIROSURI .......................................................................................................................................... 14

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA ................................................................................................................ 15 15.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII................................................................................... 15 16. PLAN DE ACTIUNI ................................................................................................................................. 19 17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR ....... 20 18. GLOSAR DE TERMENI ......................................................................................................................... 21 19. DISPOZITII FINALE .............................................................................................................................. 22

2

Page 3: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Adresa : Bucuresti, Str. Jandarmeriei, Nr.2, sector 1 Telefon: 021/230.99.86;021/230.04.48 Fax: 021/231.31.14 AMPLASAREA ACTIVITATII Adresa : Comuna Butimanu, judetul Dambovita Telefon: 021/230.99.86;021/230.04.48 Fax: 021/231.31.14 2. OBIECTUL AUTORIZARII

Autorizatia integrata de mediu se elibereaza pentru S.C AVICOLA BUCURESTI S.A are ca obiect de activitate crestere pui carne.

- Capacitate proiectata: 18 hale x 20.000 capete/hala = 360.000 capete/an - Capacitate in functiune: 7 hale x 20.000 capete/hala = 140.000 capete/an

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

- Cod CAEN: 0124 Cresterea pasarilor - Conform Anexei nr.1 a OUG Nr.152/2005 aprobata prin Legea Nr.84/2006 : categoria 6.6

a) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40 000 locuri pentru pasari

- Codul NOSE-P, conform Ordinului MAPM Nr.1144/2002: 110.04 - Codul SNAP 2, conform Ordinului MAPM Nr. 1144/2002: 1004

Perioada de tranzitie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii , obtinuta de S.C AVICOLA BUCURESTI S.A in urma negocierii cu Uniunea Europeana a Capitolului 22 Mediu este 31.12.2014. Termenul limita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 152/2005 – privind prevenirea si controlul integrat al poluarii poluarii – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, pentru realizarea masurilor din Planul de Actiuni este 31.12.2014.

4. DOCUMENTATIA CARE A INSOTIT SOLICITAREA

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C AVICOLA BUCURESTI S.A.

- Raport de amplasament intocmit de S.C IPROMED S.A Bucuresti. - Proiect Plan de Actiuni intocmit de S.C AVICOLA BUCURESTI S.A.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: - Certificat de Inregistrare, Cod Unic de Inregistrare Nr.1551768, eliberat de Oficiul Registrului

Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in data de 09.12.1992. - Anexa la Certificat de Inregistrare, Cod Unic de Inregistrare Nr. 1551768. - Certificat de atestare a dreptului de proprietate, seria MO7, Nr.0663/ 26.10.1992, eliberat de

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. - Autorizatie de Gospodarire a Apelor Nr.35/14.11.2006, eliberata de AN APELE ROMANE –

Directia Apelor Arges Vedea. - Contract Nr.16005510/26.07.2000, incheiat cu S.C ELECTRICA S.A Targoviste. - Contract de livrare GPL Nr.287/22.08.1997, incheiat cu S.C BUTAN GAS Romania S.A.

3

Page 4: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

- Contract de comodat – rezervor propan Nr.6842/08.12.2003, incheiat cu S.C BUTAN GAS Romania S.A.

- Contract Nr.2583/20.09.2005, incheiat cu S.C PROTAN S.A , privind preluarea de deseuri animaliere.

- Contract prestari servicii incheiat cu S.C AVICOLA Crevedia, privind preluarea de ape uzate. - Adresa eliberata de primaria comunei Butimanu privind preluarea deseurilor menajere. - Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

• Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s- a stabilit in prezenta autorizatie integrata.Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

• Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

• Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

• Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

• Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament.

• Titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie, inclusiv de realizare esalonata a masurilor din Planul de Actiuni.

• Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform planificarii in timp aprobate.

• Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita si la ARPM Pitesti anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materii prime - Cereale ( tarate de grau, porumb, orz, ovaz), plante tehnice (srot de floarea soarelui si

soia):2750 tone/an. - Pui 1 zi: 932.000 capete. - Apa potabila consum pui carne: 5495 m3/an. - Apa pentru igienizare hala: 360 m3/an. - Apa pentru consum menajer:140 m3/an. - Vitamine, vaccinuri, medicamente - sunt achizitionate de la firme autorizate pentru

comercializarea acestor produse; sunt depozitate in farmacia unitatii sub gestiune si administrate conform prescriptiilor sanitare – veterinare:2.350 kg/an.

Materiale auxiliare • Substante dezinfectante : formol 37 % ( 4.660 kg/an );formaldehida ( 80 kg/an );vircon ( 53

kg/an ); clorura de var ( 2070 kg/an ). • Paie pentru asternut:80 m3/hala/serie, respectiv 2.400 m3/an. • Materiale de intretinere si reparatii.

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI 7.1 APA 7.1.1 Alimentarea cu apa potabila si tehnologica.

Sursa de alimentare cu apa o constituie subteranul de medie adancime. Captare : 2 puturi forate cu H = 60 m fiecare.

4

Page 5: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

Instalatii de captare: - 2 electropompe tip HEBE 65x2. Inmagazinarea apei : rezervor betonat semiingropat cu V = 100 m3.

Volume de apa autorizate : - Q maxim zilnic = 46,28 m3

- Q mediu zilnic = 37,50 m3

- Q minim zilnic = 28,12 m3

Apa pentru stingerea incendiilor : instalatie compusa din hidranti interiori si exteriori, alimentati din rezervorul de apa potabila. MODUL DE FOLOSIRE A APEI ( la capacitatea maxima de productie ). Necesarul total de apa: - Qzi. max. = 41,32 m3/zi - Qzi med. = 33,48 m3/zi - Qzi min. = 25,11 m3/zi Cerinta totala de apa: : - Qzi. max. = 46,28 m3/zi - Qzi med. = 37,50 m3/zi - Qzi min. = 28,12 m3/zi 7.1.2 Tehnici de reducere a consumului de apa specifice societatii si conform BAT

- curatarea adaposturilor si a echipamentelor cu jeturi de inalta presiune dupa fiecare ciclu de productie;

- calibrarea regulata a instalatiilor de adapare; - inregistrarea consumului de apa; - detectarea si repararea scurgerilor;

7.1.3 Evacuarea apelor uzate Apele pluviale provenite de pe platformele betonate sunt colectate prin rigole deschise si apoi sunt evacuate pe spatiile verzi din incinta obiectivului. Apele uzate menajere (de la filtru sanitar si pavilion administrativ)si apele uzate rezultate de la spalarile din hale sunt evacuate in bazin betonat vidanjabil cu capacitatea V= 70m3. Apele uzate vidanjate sunt transportate la statia de epurare a S.C AVICOLA Crevedia. Dejectiile solide sunt evacuate pe 6 platforme de uscare din cadrul depozitului de dejectii, de unde , dupa deshidratare sunt transportate si administrate ca fertilizant pe terenuri agricole. 7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI 7.2.1 Alimentarea cu energie electrica

- Energia electrica necesara functionarii instalatiilor de ventilatie si iluminatului halelor in interior, distribuirii furajelor, este asigurata printr – un bransament din Sistemul energetic national. - Energia electrica este furnizata de S.C ELECTRICA S.A – sucursala Oltenia. - Puterea maxima contractata este de 20 kW. - Unitatea dispune si de un generator de rezerva, pentru situatii neprevazute. - Consumul de energie este de 9-15 wh/pui/zi iarna si 10 – 18 wh/pui/zi vara.

Consumul total anual este de 525.000 kWh. Societatea se va incadra in consumul de energie electrica, corespunzator celei mai bune tehnici disponibile. 7.2.2 Tehnici de reducere a consumului de energie electrica

- izolarea cladirilor in regiunile in care temperatura exterioara poate atinge valori mici; - optimizarea sistemului de ventilare, pentru a permite un control eficient al temperaturii

din hale si o ventilare minima in perioadele de iarna; - inlaturarea, prin controale si verificari periodice a colmatarilor de pe traseul

conductelor de ventilare si verificarea randamentului ventilatoarelor; - iluminat artificial cu un consum scazut de energie;

5

Page 6: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

7.2.3 Alimentarea cu energie termica Energia termica este utilizata pentru incalzire si pentru obtinerea apei calde menajere .

7.2.4 Tehnici de reducere a consumului de energie termica

- utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor ( si captusirea conductelor de termoficare ); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta;

7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI Butan gas

- Utilizat pentru incalzirea spatiilor de productie si administrative. - Este depozitat in 9 rezervoare supraterane, cu capacitatea 5.000 litri fiecare. - Consumul anual este de180.000 litri.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT S.C AVICOLA BUCURESTI S.A desfasoara o activitate cu profil agro – industrial avand la baza tehnologia de crestere intensiva a puilor de carne la sol pe asternut de paie si talaj ( 5 hale ) si baterii ecologice( 2 hale ).Bateriile ecologice sunt dotate cu custi metalice dispuse pe 2 sau 4 nivele si racordate la sistemele de adapare, alimentare cu furaje si eliminare a dejectiilor. Activitatea se desfasoara in 7 hale, suprafata unei hale este de 12.000 m2. Pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii consta in: Dupa fiecare ciclu de productie se face o pauza de 21 zile pentru curatarea si dezinfectarea halelor, cu parcurgerea urmatoarelor faze:

- se ridica liniile de hranire si fronturile de adapare; - se demonteaza aerotermele; - asternutul de paie imbibat cu dejectii de pasare se colecteaza mecanizat si manual, se

evacueaza in exteriorul halei, fiind depozitat temporar pe suprafata betonata dintre hale; - hala ( tavan, pereti, stalpi, pardoseala ) se degreseaza cu solutie detergenta si se spala cu

furtun cu jet de apa sub presiune; - dezinfectie umeda ; - se introduce asternutul uscat si dezinfectat; - dezinfectie uscata ;

Popularea halelor si cresterea puilor de carne Achizitionarea si popularea cu pui de o zi ( preluati de la statii de incubatie )cu greutate de 30-45 g, popularea halelor si asigurarea conditiilor de dezvoltare a acestora timp de 42 de zile, cand ating o greutate de cca.2 kg, respectiv 5 serii/an. Capacitatea maxima de populare este 20.000 capete/hala/serie. Furajarea

- Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat pe baza de cereale, soia, ulei, sroturi, faina de peste, zooforturi, sare, carbonat de calciu, fosfat de calciu.

- Aprovizionarea se face de la unitati specializate , transportate cu mijloace auto proprii si depozitate in 7 buncare ( capacitate 10 tone fiecare) ,amplasate la exteriorul fiecarei hale.

- Pentru halele cu crestere la sol echipamentul tip tehnomet de furajare este alcatuit din buncar si jgheaburi de furajare ( 4 linii/palier de hala ); echipamentul Big Dutcman este alcatuit din 3 linii furajare /palier, cu hranitori circulare.

- Cantitatea de furaje administrata este de 2.750 tone/an ( anual sunt 4,7cicluri de crestere ).

6

Page 7: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

- Hranirea se face cu respectarea celor mai bune tehnici de nutritie disponibile, care permit generarea unor cantitati minime de dejectii, cu continut redus de substante nutritive.

Adaparea Adaparea se face cu picuratori cu niplu si cupita recuperatoare ( 1.120 adapatori/hala). Consumul de minim de apa este de 0,05litri/cap/zi in prima saptamana de crestere si consumul maxim este de 0,28 litri /cap/zi in ultimele saptamani. Consumul mediu de apa este de 8 litri/pui/serie. Depopularea

- Se realizeaza la sfarsitul fiecarui ciclu de productie ( 42 zile ). Puii ajunsi la greutatea corespunzatoare sunt livrati beneficiarilor, pentru abatorizare.

Evacuare asternut( paie si dejectii ) - Se realizeaza la sfarsitul fiecarei perioade de crestere. Cantitatea evacuata este de 3280

tone/an. Conditii de microclimat

- Iluminatul in hala este artificial, astfel incat sa asigure o iluminare cat mai uniforma a halei; sunt utilizate tuburi cu neon cu un consum redus de energie.

- Ventilarea halelor se face fortat sau natural, in functie de temperatura.pentru ventilatia fortata fiecare hala este echipata cu 4 ventilatoare care asigura evacuarea aerului;admisia se face prin guri aflate sub depresiunea ventilatoarelor.

- Incalzirea halelor se realizeaza cu turbosuflante ( functionare cu butan gas).

8.1 Dotari: 1. 7 hale crestere pui carne cu S = 12.000 m2 fiecare 2. 4 magazii depozitare materii prime si materiale auxiliare 3. filtru sanitar 4. bazin betonat vidanjabil cu V = 70 m3 colectare ape uzate 5. post TRAFO 6. gospodaria de apa 7. 6 platforme depozitare dejectii 8. 8 buncare furajare 9. depozit combustibil ( butan gas ) 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1 AER

N rcrt

Sursa generatoare Punct de emisie

Poluanti Sistem de control/echipament folosit pentru retinerea poluantilor

Masuri de minimizare

1. Activitatea de crestere pui carne

Sistemul de ventilatie al halelor

NH3 H2S pulberi

- 4 ventilatoare/hala cu capacitatea de 16.000 – 36.000 m3/h

- ventilatia se asigura prin admisia libera si evacuare fortata

- saci filtranti pentru retinerea pulberilor

Aplicarea tehnicilor nutritionale, acceptate la nivel national prin care sa se reduca nutrientii din dejectiile de pasare.

2. Activitatea de manipulare si depozitare temporara a

Platforme de depozitare a deseurilor

NH3 H2S CH4 mirosuri

- 6 platforme pentru stocarea dejectiilor

Preluarea dejectiilor prin valorificare ca fertilizant catre terti sau pe terenurile agricole ale

7

Page 8: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

deseurilor – dejectii umede si uscate, namoluri de la curatarea decantorului ape uzate

societatii

3. Activitatea de transport

Mijloace auto din dotarea societatii

CO NOx SOx pulberi

- Se va urmari ca autovehiculele si utilajele sa – si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice si a parametrilor.

9.2 APA Nr. crt

Sursa generatoare Natura apei uzate

Mod de colectare /evacuare

Masuri de minimizare a emisiilor

1 Activitatea de igienizare a halelor si de vid sanitar, administrativa si filtru sanitar.

- Ape uzate tehnologice, impurificate organic - Ape uzate menajere

Colectare prin reteaua de canalizare si evacuare in bazin betonat vidanjabil cu V = 70 m3

- Intretinere corespunzatoare a instalatiilor de distributie a apei

- Eliminarea neetanseitatii instalatiilor

- Contorizarea apei prelevate - Exploatare corespunzatoare a statiei de epurare

2. Precipitatii Ape pluviale de pe acoperisuri si platforme betonate

Colectare prin rigole pluviale si evacuate pe spatiile verzi din incinta obiectivului

Imbunatatirea managementului dejectiilor pentru reducerea pierderilor de lichid sau substanta solida pe caile de acces Reabilitarea sistemului de evacuare conform Planului de Actiuni

9.3 SOL Surse posibile de poluare a solului:

- deseuri depozitate necorespunzator; - dejectii depozitate necorespunzator; - pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje; - aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor; - evacuarea necontrolata a apelor pluviale impurificate;

Dotari pentru controlul emisiilor pe sol: - containere metalice pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in

vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi comunala. - magazii special amenajate pentru depozitarea materialelor dezinfectante; - depozite acoperite destinate stocarii materialelor auxiliare; - alei betonate, bine intretinute; - activitatile aferente instalatiei se desfasoara in spatii inchise;

8

Page 9: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT 10.1 AER - Valori limita de imisii

Indicator

Valoare medie de scurta durata – 30 min (mg/mc)

Valoare medie zilnica( mg/mc)

NH3 0,3 0,1 Pulberi in suspensie

0,5 0,15

10.2 APA

Se vor respecta concentratiile maxime admise in HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare: Pentru apele uzate vidanjate

Nr.crt

Indicator U.M Valori limita Cadrul legal

1. PH unitati PH 6,5 -8,5 2. Materii in

suspensie mg/l 350

3. CBO5 mg O2/l 300 4. CCO - Cr mg O2/l 500 5. NH4+ mg/l 30 6. Fosfor total ( P ) mg/l 5,0 7. Detergenti sintetici

biodegradabili mg/l 20

8. Reziduu fix mg/l 2000

Conform specificatiilor

din HG 325/2005

* Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali. 10.3 SOL

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul Nr.756/1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta sensibila, si anume :

Indicator Valori normale

mg/Kg substanta uscata

Prag de alerta mg/Kg substanta uscata

Praguri de interventie mg/Kg substanta uscata

Cupru 20 100 200 Zinc 100 300 600 Hidrocarburi din petrol

<100 200 500

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile

admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru

9

Page 10: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

10.4 APA SUBTERANA Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile admise conform

Legii 458/2002 – privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004 :

Nr. crt

Indicatori U.M. Valori admise conform Legii 458/2002, cu completarile si modificarile ulterioare

Metoda de analiza

1. PH unit. pH 6,5 – 9,5 SR ISO 10523/97 2. Turbiditate UNT ≤ 50 STAS 6323/88 3. Amoniu mg/l 0,50 STAS 6328/85 4. Nitriti mg/l 0,50 SR ISO 6777/96 5. Cloruri mg/l 250 STAS 3049-88 6. Duritate totala 0 G > 5 STAS 3326/76 7. Fier µg/l 200 STAS 3086/68 8. CCO - Mn mg O2/l 5 SR ISO 6060/96 9. Nitrati mg/l 50 SR ISO 7890/1-98 10. Bacterii

coliforme totale Nr./100 ml 0 STAS 3001/1991

11. Bacterii coliforme fecale

Nr./100 ml Nu se normeaza STAS 3001/1991

12. Streptococi fecali Nr./100 ml 0 STAS 3001/1991

10.5 ZGOMOT Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988, respectiv 65dB. 11. GESTIUNEA DESEURILOR Deseuri nepericuloase Nr. crt

Cod deseu Conf. HG 856/2002

Denumire deseu Sursa/provenienta Cantitatea Depozitare temporara

1. 20 03 01

Deseuri menajere si asimilabile

Intreaga unitate Cca 2 tone /an

Containere metalice

2. 02 01 02

Deseuri datorita mortalitatilor

(cadavre de pui)

Activitatea de crestere pui carne

Cca 13.500 capete/an

Containere speciale

3. 02 01 03

Dejectii pasare compostate

Activitatea de crestere pui carne

Cca 205 tone/an

Platforme intermediare

depozitare dejectii pasare

4. 15 01 02 Deseuri de ambalaje Intreaga unitate Cca 0.45 tone/an

Magazie special amenajata

10

Page 11: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

DESEURI COMERCIALIZATE Nr. crt

Cod deseu Conf. HG

856/2002

Denumire deseu Sursa/provenienta Cantitatea Destinatie

1.

02 01 02

Deseuri datorita mortalitatilor

(cadavre de pui )

Activitatea de crestere pui carne

Cca 13.500 capete/an

Unitati autorizate valorificare/eliminare

DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR Deseurile menajere si cele asimilate cu cele menajere sunt depozitate la groapa de gunoi comunala. Dejectiile de pasare ( asternut uzat ) sunt eliminate prin administrarea ca fertilizant pe o suprafata de 3,5 hectare ( proprietatea societatii ). Deseurile medicale se preiau de catre medicul veterinar, se transporta in afara fermei si se elimina conform normelor sanitare - veterinare. 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

• S.C AVICOLA BUCURESTI S.A nu se incadreaza in prevederile HG 95/2003, privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente in care sunt implicate substante periculoase.

• Raportat la legislatia privind PSI, societatea detine un Plan de interventie in caz de incendiu.

• Raportat la legislatia privind protectia civila societatea detine un Plan pentru situatii de urgenta.

Masuri de prevenire si control - Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si

stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute. - Se vor respecta si actualiza periodic: Planul de prevenire si combatere a poluarilor

accidentale; Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii in caz de incendiu.

- Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor. - In cazul producerii unui accident se va notifica imediat A.R.P.M Pitesti, APM

Dambovita, SGA Dambovita si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovita si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident produs.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.195/2005 - aprobata prin Legea Nr.265/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 - aprobata prin Legea Nr.84/2006, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

- sa transmita la APM Dambovita si Autoritatea competenta pentru protectia mediului orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

11

Page 12: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va fi coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate. Automonitoringul este obligatia societatii si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu; - monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces; - monitoringul post-inchidere;

Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile componente. Automonitoringul emisiilor consta in urmatoarele actiuni:

- urmarirea concentratiilor de poluanti – mirosuri; - urmarirea calitatii apelor uzate evacuate;

- urmarirea calitatii apelor subterane;

Monitorizarea activitatii conform BAT - numar de pui - cresterea in greutate - consum de hrana - compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor - consum de apa - consum de energie - cantitati de deseuri si compozitia acestora ( inclusiv dejectii )

13.1 MONITORIZAREA IMISIILOR IN AER

Nr.crt. Punct de prelevare

Poluanti analizati

Frecventa de prelevare probe

si analiza poluanti

Metoda de analiza

1. Amoniac Anual 2.

I 1 - zona poarta acces I 2 – intre hale

Pulberi in suspensie

Anual Conform

standardelor nationale în

vigoare

13.2 APA 13.2.1 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

Nrcrt

Punctul de prelevare a

probei

Poluanti analizati Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti

Metoda de analiza

pH semestrial Materii in suspensie semestrial

CBO5 semestrial Detergenti semestrial

Azot amoniacal (NH4+)

semestrial

1. P 1 - decantor ape uzate

Sulfuri si hidrogen sulfurat

semestrial

Conform standardelor nationale in vigoare

12

Page 13: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

Substante extractibile cu solventi organici

semestrial

13.2.2 Monitorizarea calitatii apei subterane Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

Nr. crt.

Locul prelevarii

probei

Indicator de calitate analizat

Frecventa de prelevare si

analiza

Metoda de analiza

1. PH Semestrial 2. Turbiditate Semestrial 3. Amoniu Semestrial

4. Nitriti Semestrial 5. Cloruri Semestrial 6. Duritate totala Semestrial 7. Fier Semestrial 8. CCO - Mn Semestrial 9. Nitrati Semestrial 10. Bacterii coliforme totale Semestrial 11. Bacterii coliforme fecale Semestrial 12.

Foraj alimentare

cu apa

Streptococi fecali Semestrial

Conform prevederilor

Legii 458/2002, cu modificarile

ulterioare

13.3 SOL 13.3.1 MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

Monitorizarea calitatii solului se va realiza in punctele si pentru indicatorii analizati in documentatia necesara emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu, o data pe an. Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obtinute in aceasta documentatie, care constituie date de referinta si se vor raporta la valorile cuprinse in Ordinul 756/1997.

Nr.crt. Punct de prelevare Indicator Frecventa de prelevare si

analiza

Metoda de analiza

1. Cupru Anual 2. Zinc Anual 3.

S1 – intre hale S2 – zona langa depozit dejectii S3 – zona poarta acces

Hidrocarburi din petrol

Anual

Conform standardelor nationale in

vigoare

13.4 MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR 1. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:

• tipul deseului • codul deseului • instalatia producatoare • cantitatea produsa • data evacuarii deseului din instalatie • modul de stocare

13

Page 14: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

• data predarii deseului • cantitatea predata catre transportator • date privind expeditiile respinse • date privind orice amestecare a deseurilor • minimizarea deseurilor – prin intocmirea procedurii de gestionare deseuri interne si

colectare selectiva a acestora • evidenta cantitatilor de dejectii aplicate pe camp si datele efectuarii actiunii respective si

obligatia sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor

13.4.1 Ambalaje Tinerea evidentei ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform HG Nr. 621/2005:

cantitatea achizitionata, cantitate introdusa pe piata, cantitate reutilizabila, cantitati recuperate si eliminate. 13.5 ZGOMOT

• Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute de STAS 10.009/1988.

• Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. drumurile si caile de acces din incinta vor fi intretinute corespunzator.

• Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament.

• Punctele de monitorizare se vor stabili la poarta unitatii si in imediata apropiere a utilajelor generatoare de zgomot.

13.6 MIROSURI Prin natura activitatii obiectivul se incadreaza in categoria celor care genereaza mirosuri neplacute prin emisii nesemnificative, datorate amoniacului degajat in adaposturi si la platforma de depozitare dejectii. Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru: constructia halelor, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor. Se are in vedere in plus realizarea urmatoarelor masuri de control: Surse, categorii, masuri de control si prevenire a mirosurilor

Sursa Intensitatea mirosului Masuri de control Hale de adapostire moderat in halele de crestere ventilare corespunzatoare

Canalizare insesizabil inspectii periodice Bazin stocare – decantare

ape uzate sesizabil evacuare periodica

Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv ( transportul dejectiilor,anumite lucrari de intretinere ) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu – se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor , pentru prevenirea raspandirii mirosului la distante mari. Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului , dincolo de limitele amplasamentului.

14

Page 15: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA Nr. crt.

Raport Termen raportare

AER 1. Cantitatea de imisii pentru fiecare poluant Anual 2. Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002

privind infiintarea “Registrului poluantilor emisi” 31 ianuarie anul in curs pentru anul precedent

APA 1. Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei uzate. Semestrial 2. Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002

privind infiintarea “Registrului poluantilor emisi” 31 ianuarie anul in curs pentru anul precedent

SOL 1. Valoarea concentratiei anuala a poluantilor monitorizati 15 ale lunii urmatoare anului

incheiat APA SUBTERANA 1. Calitatea apei din panza freatica, analize din forajul de

alimentare de pe teritoriul S.C AVICOLA BUCURESTI S.A Semestrial

DESEURI 1. Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare 2. Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice

anuale Data inscrisa in chestionar

3. Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 15 martie anul urmator ALTE RAPORTARI 1. Poluări accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la

producerea acestora. 2. Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe

amplasament Martie anul urmator raportarii

3. Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciul Monitoring – APM Dambovita

Raportul anual privind starea mediului va cuprinde: - date privind activitatea de productie in anul incheiat; - registrul emisiilor de poluanti; - rezultatele monitorizarii efectuate; - utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice,eficienta energetica

); - impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, solului, subsolului, panzei

freatice, nivelului zgomotului; - rezultatele auditului energetic, o data la trei ani; - sesizari /reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora; - numar de pasari;cresterea in greutate; - consum de hrana;compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor; - consum de apa; consum de energie; - cantitati de deseuri si compozitia acestora ( inclusiv dejectii );

15.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in

special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor.

15

Page 16: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.

4. Titularul activitatii este obligat sa elimine azbocimentul de pe amplasament in conformitate cu cerintele legale, pe masura ce se deterioreaza acoperisurile actuale.

5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia. 6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor

si limitarea consecintelor acestora. 7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a

activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

8. La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la realizarea unei masuri din Planul de Actiune care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau Autorizatiei Integrate de Mediu.

9. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic.

10. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre stadiul lucrarilor din Planul de Actiune.

11. Activitatea autorizata trebuie sa se desfasoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu.

12. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constitue parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

13. Titularul activitatii este obligat sa implementeze un sistem de management de mediu pentru cerintele IPPC.

14. In cazul in care titularul de activitate nu respecta termenele asumate prin Planul de Actiuni, autoritatea de mediu poate sa decida reducerea activitatii, sistarea si chiar retragerea autorizatiei de mediu (dupa caz), conform prevederilor legale.

15. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

16. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

17. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

18. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

19. Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiuni si Modernizare inclusiv planificarea in timp real pentru atingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul de Actiune trebuie transmise A.P.M.Dambovita si A.R.P.M. Pitesti , pentru informare, ca parte a Raportului Anual de Mediu; odata agreat, noul Plan de Actiuni va fi implementat si actualizat de catre titularul autorizatiei.

16

Page 17: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

20. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform planificarii in timp aprobate.

21. Planul de Actiune trebuie revizuit anual, luand in considerare cresterea capacitatii de productie, orice echipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate Agentiei pentru aprobare, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

22. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite.

23. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

24. Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului.

25. Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii: - orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie; - orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a

echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii. 26. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de imisie stabilita in

Capitolul 10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 10.1- Aer. 27. Monitorizarea si analizele trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 13. Monitorizarea

mediului, 13.1 Aer - imisii; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare.

28. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10 - Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2 - Apa, 10.4- Apa subterana, a prezentei autorizatii.

29. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 13. Monitorizarea mediului, punctele 13.2.1- Apa , 13.2.2- Apa subterana.

30. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Capitolul 11. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

31. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale; Transportul deseurilor conform Ordinului Comun Nr. 2/211/118/2004 .

32. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea.

33. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

17

Page 18: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

18

34. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .

35. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament.

36. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului ; 37. Un program de verificare a tuturor conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura

faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

38. Toate puturile de alimentare cu apa trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

39. Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 10.- Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurator- 10.3 – Sol.

40. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 13 - Monitorizarea factorilor de mediu.

41. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

42. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

43. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare: - sursele de zgomot pe amplasament; - zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ; - evacuarea apelor meteorice; - puturi de alimentare cu apa aflate pe amplasament.

44. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

45. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

46. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

47. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia , in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

48.Titularul are obligatia de a anunta GNM – CJ Dambovita cu o saptamana inainte de depopularea halelor.

Page 19: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

19

Nrcrt

Obiective Masuri si lucraripropuse

Termen de realizare

Valoarea investitiei

EURO

Sursa de finantare

Responsabil Eficienta masurii

1. Inlocuirea sistemului dedistributie apa – sector 3

31.12.2007

5.000

Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

2. Inlocuirea sistemului dedistributie apa – sector 2

31.12.2008

5.000

Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

Verificarea eficientei modului de utilizare a apei.

3. Reabilitarea sistemuluide colectare si evacuare ape pluviale

31.08.2007 5.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

Colectarea eficienta a apelor pluviale,incadrarea in limitele admise de legislatia in vigoare

4. Retehnologizare simodernizare

31.12.2008

hala nr.9 si hala nr.10

60.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

5. Retehnologizare simodernizare

31.12.2009

hala nr.11si hala nr.12

70.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

6. Retehnologizare simodernizare

31.12.2010

hala nr.1 si hala nr.2

70.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

7. Retehnologizare simodernizare

31.12.2011

hala nr.3 si hala nr.4

65.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

8. Retehnologizare simodernizare

31.12.2012

hala nr.5si hala nr.6

65.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA 9.

Lucrari pentru

incadrarea in

prevederile BAT

Retehnologizare si modernizare hala nr.18

31.12.2013 65.000 Proprie Conducerea S.CAVICOLA

Bucuresti SA

Imbunatatirea si realizarea unui sistem informatizat si eficient de crestere al puilor de carne

16. PLAN DE ACTIUNI

Page 20: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006. In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un documnet certificat pentru conformitate cu originalul. Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane; - inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare intreprinse;

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii instalatii sau a unei parti a acesteia, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. In acest sens, in termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizatii, societatea va prezenta la ARPM Pitesti « Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea activitatii », care trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:

- scopul planului; - criteriile care definesc scoaterea din functiune a activitatii sau a unei parti a acesteia care sa

asigure minimizarea impactului asupra mediului; - program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a

planului de scoatere din functiune. La inchiderea instalatiei, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare si va pune in practica „Planul de inchidere a instalatiilor si de refacere a zonelor afectate”. Raportul de amplasament depus cu solicitarea, trebuie actualizat in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane; - inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii

amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare intreprinse;

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. Respectarea urmatoarelor legi si acte normative:

- OUG Nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea Nr.265/2006. - OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea

Nr.84/2006. - Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei

integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare. - Ordin Nr.169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de

referinta privind cele mai bune tehnici disponibile ( BREF ), aprobate de Uniunea Europeana. - Legea Apelor Nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. - Ordin MAPPM Nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului. - Cod de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse

agricole aprobat prin Ordinul MMGA 1182/2005 - Ordinul MAPDR 1270/2005. - OMMGA Nr. 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici in ferma.

20

Page 21: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

- Ord.comun MMGA si Nr.242/2005-Ord. MAPDR Nr.197/2005 pentru aprobarea Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare si Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

- Ordin Nr.241/2005 pentru aprobarea Listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitatile agricole.

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate. - STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot. - O.U.G 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea Nr.426/2001. - H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind

deseurile , inclusiv deseurile periculoase. - OUG Nr. 243 /2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin

legea Nr.655/2001. - HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare. - HG 124/2003 – privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest. - OG Nr.47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala. - OUG 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea 105/2006. - Legea Nr.458/2002 privind calitatea apei potabile - modificata si completata prin Legea Nr.

311/2004. - HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental. - HG Nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

18. GLOSAR DE TERMENI Autorizatie integrata de mediu – act tehnico- juridic emis de autoritatile competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator. Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului ; Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare ; Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei. Emisie – evacuarea directa sau indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, caldura ori de zgomot in aer, apa sau sol. Poluare – introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime. Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp. Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

21

Page 22: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor. Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari. Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari. Cele mai bune tehnici disponibile -stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii , iar in cazul in care acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului. Eliminare - orice operatiune efectuata asupra deseurilor , conform definitiei prevazute in Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Monitorizarea mediului- supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masurile care se impun. Plan de actiuni - plan de masuri cuprinzind etapele care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatii , sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului , in scopul respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii. Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice. Cod SNAP – Nomenclatura Inventarului Emisiilor . Cod NOSE – P – Standardul de nomenclatura a surselor de emisie . 19. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de 31.12.2013 si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti in conformitate cu prevederile legale. 2. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata . Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia. 3. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: -reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 de zile inaintea expirarii ei; -reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b. modificarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;

c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e. noi reglementari legale.

22

Page 23: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/17168_137 sc avicola bucuresti sa butimanu.pdfAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 137 din 01.03.2007 Ca urmare a

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele

rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea 105/2006.

Sumele banesti se platesc pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitate, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Statului sector 6 Bucuresti.

Incalcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage raspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Dambovita, GNM – Comisariatul Judetean Dambovita, A.R.P.M Pitesti, GNM - Comisariatul Regional Arges. Nerespectarea prevederilor prezentei AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii, conform OUG 152/2005 aprobata prin Legea Nr.84/2006 si a OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, precum si la sanctionarea celor vinovati. Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cu Plan de Actiuni cuprinde 23 de pagini si a fost intocmita in 5 ( cinci) exemplare. Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cu Plan de Actiuni este valabila de la data emiterii 01.03.2007 pana la data de 31.12.2013. Director Executiv, Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii, Chim. Marius Stanca Ing. Cristiana Surdu Consilier juridic, Intocmit, Gabriel Ghitulescu Ing. Cristina Micu

23