Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

of 32 /32
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII „Constantin Brâncuşi” Craiova PROIECT PENTRU EXAMENUL DE CALIFICARE AL COMPEŢENŢELOR PROFESIONALE SPECIALIZARE: TEHNICIAN ÎN TURISM NIVEL: III Profesor îndrumator : Elev: GAVRILA MIRELA Ilie Alexandru Mihai 1

Embed Size (px)

Transcript of Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Page 1: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII „Constantin Brâncuşi”Craiova

PROIECT

PENTRU EXAMENUL DE CALIFICARE AL COMPEŢENŢELOR PROFESIONALE

SPECIALIZARE:TEHNICIAN ÎN TURISM

NIVEL: III

Profesor îndrumator : Elev:GAVRILA MIRELA Ilie Alexandru Mihai

2011

1

Page 2: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERIICONSTANTIN BRANCUŞI

Înfiintarea unei agenţii de turismTour-operatoare

Craiova2011

2

Page 3: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

CUPRINS

Cuprins…………………………………………………… ….3Argument………………………………………………… … .4Capitolul 1. Etapele înfiinţarii agenţiei de turism.............. ..5Capitolul 2. Actele necesare înfiinţarii agenţiei de turism. ..7 2.1 Cerere de obţinere a atestatului în turism...................9 2.2 Licenţa în turism........................................... ....10 2.3 Brevetul în turism..............................................14Capitolul 3. Factorii care determină organizarea unei agenţii de turism.........................................16Capitolul 3.1 Birourile agenţiei de turism………………… .18Capitolul 3.2 Organigrama unei agenţii de turism……… ...19Anexe……………………………………………………… ….21Bibliografie……………………………………………………24

3

Page 4: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Argument

Agenţia de turism reprezintă o societate comercială cu rol de intermediar între agenţia economică, prestatorii direcţi de servicii turistice şi turişti. Activitatea sa constă în organizarea, oferirea şi comercializarea unor pachete de servicii sau componente alea acestora.

După modul de realizare şi comercializare a produselor turistice agenţia de turism se împarte în două categorii: agenţie de turism tour-operatoare şi agenţie de turism detailistă.

Agenţia de turism tour-operatoare are ca obiect de activitate organizarea şi vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe cand agenţia de turism detailista vinde sau oferă spre vanzare în contul unei agenţii de turism tour-operatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora .

Mi-am ales această temă de atestat deoarece pune în evidenţa înfiinţarea agenţiilor de turism tour-operatoare.În cadrul acestui proiect am combinat teoria şi practica acumulată pe parcursul celor 4 ani de liceu.

Capitolul 1. Etapele înfiinţarii agenţiei de turism

4

Page 5: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Înfiinţarea agenţiilor de turism în România implică parcurgerea

următorilor paşi:

Obţinerea licenţei de către agenţia de turism: În conformitate cu prevederile

H.G. nr. 238/2001, licenţele de turism se elibereaza de către Direcţia

Generală de Autorizare şi Control din cadrul Autoritaţii Naţionale pentru

Turism care asigură şi evidenţa licenţelor eliberate, respectiv a celor

suspendate sau anulate.

Structura personalului unei agenţii de turism este formată din: Personalul administrativ îndeplineşte sarcini de gestiune generală şi

este compus din: Personal cu funcţii de conducere; Personal ordinar; Personal de ordine; Personal de îngrijire. Personal tehnic Personal cu funcţii de conducere; Personal destinat vanzarilor; Personal de execuţie. Personalul specializat (asistenţa turistică) este format din: Curierii sunt profesioniştii care îi insotesc pe turişti în voiaje,

punandu-le la dispoziţie serviciile comandate cu anticipaţie de către agenţie, pentru ca voiajul să se desfăsoare conform programului fixat, iar clienţii să nu aiba nici o preocupare vizand utilizarea mijloacelor de transport şi să se bucure de diversele bunuri şi servicii în localitaţile de tranzit sau de destinatie.

Hostess sau asistentele turistice sunt femei tinere care îndeplinesc rolul de gazda perfectă întampinandu-i pe clienti în avioane, în terenuri, pe nave, în autobuzele de linie ajutandu-i să-şi satisfacă mici

5

Page 6: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

necesitaţi, furnizand informatii şi adesea referiri explicative privind localitaţile parcurse.

Ghizii turistici sunt profesionişti care îi întampina pe turisti în localitaţile de destinaţie însoţindu-i în vizitarea acestora, aratandu-le frumuseţile naturale, obiectivele arheologice, artistice, folclorice şi istoria localităţilor.

Interpretii sunt profesionişti care îi întampina pe clienţi în localitaţile de

sosire sau de tranzit, punandu-se la dispoziţia lor pentru a-i ajuta în diferite

operaţiuni ce trebuie efectuate pentru a ajunge la locurile unde vor trebui să

utilizeze serviciile receptive sau alte mijloace de transport pentru a continua

voiajul.

Agenţia de turism tour-operatoare - are ca obiect de activitate organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari; cu alte cuvinte se poate spune că acest tip de agenţie este specializată în alcătuirea produselor, programelor şi acţiunilor sau numai a unor servicii pe care le comercializează direct către consumatorii interni sau externi sau prin intermediul altor agenţii detailiste (pe bază de contracte de comision)

6

Page 7: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 2. Actele necesare înfiinţarii agenţiei de turism

Înfiintarea agenţiilor de turism în România implică parcurgerea

urmatorilor paşi:

A. Obţinerea licenţei de către agenţia de turism: În

conformitate cu prevederile H.G. nr. 238/2001, licenţele de turism se

eliberează de către Direcţia Generală de Autorizare şi Control din cadrul

Autoritaţii Naţionale pentru Turism care asigură şi evidenţa licenţelor

eliberate, respectiv a celor suspendate sau anulate.

Documentaţia necesară obţinerii licenţei de turism este următoarea:

(conform Ordinul Ministrului “Turismului” nr. 170/2001):

Cererea de eliberare a licenţei de turism;

Certificatul de constatator de la Oficiul

Registrului Comerţului din care să rezulte următoarele

informaţii: obiectul de activitate al societaţii, structura

acţionariatului, datele de identificare a societăţii;

Copie legalizată a brevetului de turism al persoanei

care conduce agenţia;

Copie de pe contractul de muncă al persoanei ce

detine brevetul de turism;

Dovada achitării contravalorii prestaţiei efectuate pentru

eliberarea licenţei.

Documentaţia astfel întocmită se transmite reprezentantului teritorial

al Direcţiei Generale de Autorizare şi Control de Turism din cadrul

Ministerului “Turismului”, care o verifică, solicitand eventuale completări.

7

Page 8: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile şi curge de la data

înregistrării documentaţiei complete. Eliberarea licenţei se face numai după

verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor minime de către Direcţia

Generală de Autorizare şi Control din cadrul Ministerului “Turismului” şi

consultarea cu reprezentanţii din teritoriu ai asociaţiei profesionale de profil.

Pentru înscrierea filialei unei agenţii de turism se va întocmi

următoarea documentaţie:

Cerere;

Certificatul de constatator de la Oficiul Registrului

Comerţului privind sediul filialei;

Licenţa de turism a agenţiei de turism, în copie;

Brevetul de turism şi contractul de turism, în copie, ale

persoanei care conduce filiala din alta localitate decat agenţia

de turism şi contractul de muncă al persoanei care conduce

filiala din aceeaşi localitate cu agenţia de turism;

Dovada achitării contravalorii prestaţiei efectuate.

8

Page 9: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 2.1 Cerere de obţinere a atestatului în turism

Se elibereaza în conformitate cu H.G.R 305/08.03.2001 publicat în

Monitorul Oficial nr.1050/2001 şi conform O.M.T 637/01.04.2004 privind

normelor metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea şi

utilizarea ghizilor de tuism, ordin publicat în Monitorul Oficial 534/2004.

În vederea obţinerii atestatului de ghid local în turism solicitantul va

prezenta următoarea documentaţie:

-cerere: nume, prenume domiciliu, C.I., absolvent al şcolii ..., diploma,

specializarea

-C.V.

-scrisoare de intentie

-certificat de nastere/căsătorie

-2 fotografii tip buletin

-adeverinţa de la medic

-cazier judiciar

-foaie matricola

9

Page 10: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 2.2 Licenta în turism

Conform articolului 107/Constitutia României şi articolul 27/H.G.R. 58/

1998 şi H.G.R. 238/2001 se acorda Licenţa de turism agenţiei şi Brevet

persoanelor fizice ce întrunesc condiţiile profesionale de a conduce o agenţie

de turism.

Agenţia de turism functionează în baza Licenţei de turism eliberată

de M.T.C.T. respectiv Departamentul de Autorizaţii şi Control în

Turism.

În conformitate cu legislatia în vigoare agenţiile de turism primesc

licenţe de turism categoria A/B în funcţie de complexitatea obiectului lor de

activitate.

Licenţa de turism eliberată este valabila 3 ani dupa care dacă sunt

îndeplinite condiţiile se eliberează o nouă licenţa.

Pe lânga Licenţa de Turism agenţia de turism poate funcţiona doar

condusă de o persoană de specialitate care posedă Brevet de turism.

10

Page 11: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Documentaţia necesară eliberarii Licenţei de turism de către D.A.C.T. este

următoarea:

-cerere de eliberare a Licenţei de turism

-copia legalizată a statutului/contractului de societate din care să rezulte, că

unitatea are inclus în obiectul de activitate turism intern şi/sau internaţional

-copie legalizată a certificatului de înmatriculare a firmei la Registrul

Comerţului

-dovada constituirii fondului de garanţie în cazul că practică şi turism

internaţional, doveditaă prin ordin de plata/scrisoare de garanţie

-copie a Brevetului de turism

-copie a actului de deţinere a spaţiului

-fişa tehnică de prezentare a agenţiei privind dotarea

-autorizaţia de mediu/sanitară

-certificat de înregistrare la Finanţe Publice

-taxa de eliberare a licenţei, ordin de plată

În vederea obţinerii Brevetului de turism persoana în cauza trebuie să

prezinte următoarea documentaţie:

-copia actului de certificare a cetaţeniei române

-Curriculum Vitae

11

Page 12: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

-copii legalizate a actelor de studii şi a actelor care dovedesc calificarea în

domeniu

-copie legalizată după cartea de muncă

-atestat de limbă străina (copie)

-cazier

-caracterizare a activităţii de desfasurare în turism

12

Page 13: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Suspendarea Licenţei de turism

Se suspendă pe o perioadă de pâna la un an, de către Ministerul de

Turism în următoarele situaţii:

-dacă comercializarea pachetelor de servicii se face fară respectarea

legislaţiei în vigoare

-neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea în bune condiţii a

programelor turistice conform regulamentelor în vigoare

-utilizarea de autocare neautorizate

-asigurarea de servicii de cazare şi alimentaţie în unităti de primire turistică

care nu deţin certificat de clasificare

-funcţionarea agenţiei de turism sau a filialei acesteia fară ca persona care

asigură conducerea să deţină Brevet de turism

-prestarea de servicii turistice prin filiale ale agenţiei care nu au obţinut Licenţa de turism

13

Page 14: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 2.3 Brevetul în turism

În funcţie de nivelul şi de complexitatea pregătirii profesionale

şi de îndeplinirea criteriilor minime, se eliberează brevete de turism pentru

urmatoarele funcţii:

Manager în activitatea de turism;

Director de agenţie de turism tour-operatoare;

Director de agenţie de turism detailistă;

Director de hotel;

Director de restaurant;

Cabanier.

În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana în cauză

trebuie să prezinte următoarea documentaţie:

Cerere;

Curriculum vitae cu precizarea expresă a pregatirii profesionale

şi a experientei profesionale (însotit de declaraţie pe propria răspundere că

datele sunt reale);

Copie dupa actul de identitate;

Copie de pe actele care atestă pregătirea profesională;

Copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate în

turism;

Atestat de limbă straină de circulaţie internaţională;

Certificat de cazier judiciar;

Dovada achitarii contravalorii prestaţiei efectuate.

14

Page 15: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Criteriile de acreditare IATA

Pentru ca o cerere de acreditare să fie acceptată, există anumite criterii

ce trebuie respectate:

Sediul agenţiei;

Securitatea sediului agenţiei;

Seiful agenţiei;

Documente necesare pentru acreditare;

Calificarea personalului;

Situaţia financiară (Criterii de performantă economico-

financiară);

Numele agenţiei;

Standardul afacerii;

Management;

15

Page 16: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 3. Factorii care determină organizarea unei agenţii de turism

Principalii factori de influenţă implicaţi în modelarea structurii organizatorice a unei agenţii de turism pot fi grupaţi în două categorii:

a) factori endogeni - interni, care ţin de firmă şi pot fi mai uşor de

controlat;

b) factori exogeni - din afara firmei, factori externi, mai greu de

controlat

16

Factori endogeni (mediul intern)obiectivele majore ale firmeiresursele – materiale

- financiare- umane

stilul managerial

Structura organizatorică a

agenţiei de turism

Factori exogeni (mediul extern)

economicidemograficigeograficijuridiciculturali

Obiectul de activitate al agenţiei

Dimensiunile gamei de servicii

Număr de angajaţi (dimensiunea agenţiei)

Competenţa managerială

Page 17: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Organizarea agenţiei de turism poate lua două forme:

Organizare procesuală: a unei agenţii de turism, grupează resursele şi activităţile agenţiilor de turism după principalele categorii de procese necesare realizării obiectivelor propuse, concretizându-se în departamente cu funcţiuni şi atribuţii specifice, în cadrul cărora trebuie realizate sarcinile primite.

Indiferent de tipul agenţiei, principalele funcţiuni derulate în cadrul unei agenţii de turism de dimensiune medie sunt:

1.               funcţia de creare a produsului turistic;

2.               funcţia de prestaţii;

3.               funcţia comercială şi de marketing-promovare;

4.               funcţia financiar-contabilă..

După unii autori, principalele funcţii de coordonare a activităţilor turistice sunt: funcţia de creaţie (a cărui scop este organizarea şi promovarea de către agenţia de turism de noi excursii către noi destinaţii), funcţia de promovare (include diferite acţiuni de propagandă, publicitate şi informare turistică), funcţia de informare (de acordare a unor informaţii turistice, clienţilor potenţiali, la sediul acestora), funcţia de distribuţie (a unor servicii ale prestatorilor: bilete de transport, de spectacole, culturale), funcţia de realizare (include organizarea de aranjamente, programarea turistică sau organizarea şi realizarea unor activităţi comerciale proprii cu caracter turistic).

17

Page 18: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 3.1 Birourile agenţiei de turism

În funcţie de factorii amintiţi structura organizatorică a unei agenţii de turism va cuprinde mai multe sau mai puţine compartimente, birouri sau oficii.Astfel, în cazul agenţiei de turism există anumite birouri fără de care aceasta nu ar putea funcţiona corespunzător, considerate importante şi altele, opţionale, întâlnite de regulă, la marile agenţii de turism, tour-operatori.Birourile importante ale agenţiei, ce au rol determinant în derularea activităţii de turism sunt: Biroul secretariat;Biroul turism;Biroul dezvoltare;Biroul transporturi

18

Birouri importante

Biroul secretariat

Biroul dezvoltare

Biroul transporturi

Biroul de turism

Secţia contracte

Secţia materiale

Compartiment producţie

Compartiment recepţie

Page 19: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Capitolul 3.2 Organigrama unei agenţii de turism

Organigrama este reprezentarea structurii organizatorice a agenţiei de turism prin intermediul căsuţelor dreptunghiulare (care vizualizează posturi de conducere şi compartimente) şi al liniilor de diferite forme (care evidenţiază relaţiile existente în cadrul întreprinderii turistice).

Rolul unei organigrame constă în:- explică poziţia şi relaţiile ce apar între: posturi, departamente, birouri

servicii,etc.;

- arată numărul de niveluri manageriale (de conducere), aria autorităţii

managerului şi criteriile pe baza cărora s-au format departamentele;

- cu ajutorul organigramei se determină politica firmei şi adaptarea ei la

mediul extern.

În funcţie de modul de aranjare a elementelor se identifică următoarele tipuri de organigramă:¤ organigramă de la stânga la dreapta – care presupune aranjarea posturilor

de conducere şi a compartimentelor de muncă de la stânga la dreapta,

începând cu Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor şi terminând cu

compartimentele operaţionale;

¤ organigramă de tip piramidă – în care compartimentele sunt ordonate pe

verticală;

¤ organigramă circulară – presupune constituirea unor cercuri concentrice

pe care se amplasează compartimentele, iar în centru se află Adunarea

Generală a Acţionarilor/Asociaţilor.

19

Page 20: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Structura clasică de organizare a unei agenţii de turism este cea de tipul piramidal, prezentată în exemplul de mai jos:

Organigrama unei agenţii mici de turism.

Pentru agenţiile de turism mari se elaborează o structură organizatorică mai complexă, prezentată în organigrama de mai jos:

20

Director

Secretariat Contabilitate Ticketing Marketing Departament turism

Agenţi ticketing Agenţi turism

Adunarea generală a acţionarilor

Director economic

Consiliul de administraţie

Director

Director de turism Director resurse umane

Contabilitate

Financiar

Secretari

at

Turism

Trafic

accesoriu

Dezvoltare

Marketing

Transporturi

Recrutare,

angajare

Normare şi

salarizare

compartiment producţie

compartiment recepţie

secţia contracte

secţia materiale

Ticketing

Page 21: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Anexe

Model act de deţinere a spaţiului

21

Page 22: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Model de autorizaţie sanitară

22

Page 23: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Model certificat de înregistrare

23

Page 24: Atestat Infiintarea Unei Agentii de Turism Tour Opera to Are

Bibliografie

Stănciulescu Gabriela, managementul operaţiunilor de turism, ed.al.bek.,Bucureşti

Stănciulescu Gabriela, economie şi gestiune în turism, ed.,C.H.,Bucureşti 2009

Costea Florentina, organizarea agenţiei de turism,ed.C.D., pres., Bucureşti 2007

Lupu N., Hotelul – Economie şi management, Editura All Beck. Bucureşti, 1999

24