Aplicatii Fiscalitate - cap4

of 39 /39
CAPITOLUL 4 IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DE PERSOANELE FIZICE 4.1 Probleme rezolvate 1. Un contribuabil are în îngrijire 2 copii şi o soţie cu handicap de gradul II. Care va fi cuantumul deducerilor personale suplimentare? Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei. Rezolvare: Coeficienţii deducerilor personale suplimentare sunt 0,5 pentru primul copil, 0,5 pentru al doilea copil, 0,5 pentru soţie şi 0,5 pentru handicapul de gradul II. Deducere personală suplimentară = (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) x 2.000.000 = = 2 x 2.000.000 = 4.000.000 lei. 2. Un contribuabil declară că are în întreţinere 2 copii, ambii bursieri. De ce deducere personală suplimentară va beneficia acesta dacă burselor celor doi sunt de 790.000 lei, respectiv 1.050.000 lei ? Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei. Rezolvare: Pentru ca o persoană să fie considerată în întreţinere trebuie ca veniturile sale (impozabile, neimpozabile sau scutite) să nu depăşească valoarea dedducerii personale care s-ar acorda. În cazul copiilor, coeficientul de deducere personală suplimentară este 0,5, deci pentru a stabili care copil este în întreţinere vom face comparaţia veniturilor cu 0,5 x 2.000.000 = 1.000.000 lei. Este considerat în întreţinere doar copilul care realizează venituri inferioare deducerii de care ar beneficia contribuabilul (adică cel care are bursa de 790.000 lei), ceea ce face ca deducerea personală suplimentară să fie de 2.000.000 lei x 0,5 = 1.000.000 lei.

Embed Size (px)

Transcript of Aplicatii Fiscalitate - cap4

Page 1: Aplicatii Fiscalitate - cap4

CAPITOLUL 4 IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE

DE PERSOANELE FIZICE

4.1 Probleme rezolvate 1. Un contribuabil are în îngrijire 2 copii şi o soţie cu handicap de gradul

II. Care va fi cuantumul deducerilor personale suplimentare? Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei.

Rezolvare: Coeficienţii deducerilor personale suplimentare sunt 0,5 pentru primul

copil, 0,5 pentru al doilea copil, 0,5 pentru soţie şi 0,5 pentru handicapul de gradul II.

Deducere personală suplimentară = (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) x 2.000.000 = = 2 x 2.000.000 = 4.000.000 lei.

2. Un contribuabil declară că are în întreţinere 2 copii, ambii bursieri. De

ce deducere personală suplimentară va beneficia acesta dacă burselor celor doi sunt de 790.000 lei, respectiv 1.050.000 lei ? Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei.

Rezolvare:

Pentru ca o persoană să fie considerată în întreţinere trebuie ca veniturile

sale (impozabile, neimpozabile sau scutite) să nu depăşească valoarea dedducerii personale care s-ar acorda.

În cazul copiilor, coeficientul de deducere personală suplimentară este 0,5, deci pentru a stabili care copil este în întreţinere vom face comparaţia veniturilor cu 0,5 x 2.000.000 = 1.000.000 lei. Este considerat în întreţinere doar copilul care realizează venituri inferioare deducerii de care ar beneficia contribuabilul (adică cel care are bursa de 790.000 lei), ceea ce face ca deducerea personală suplimentară să fie de 2.000.000 lei x 0,5 = 1.000.000 lei.

Page 2: Aplicatii Fiscalitate - cap4

3. De ce deducere personală suplimentară va beneficia un contribuabil dacă are în întreţinere o soţie care prezintă şi handicap de gradul II? Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei.

Rezolvare: Contribuabilul va beneficia de deducere personală atât pentru soţia (0,5 din

deducerea personală de bază), cât şi pentru handicapul acesteia (0,5 din deducerea personală de bază). Deducerea personală suplimentară = (0,5 + 0,5) × 2.000.000 = = 2.000.000 lei.

4. În luna august 2004 o persoană fizică angajată a unei instituţii publice

obţine următoarele venituri la locul de muncă de bază: un salariu de bază de 4.200.000 lei şi sporuri în valoare de 2.626.000 lei Angajatorul oferă şi 20 de tichete de masă lunar. În luna respectivă salariatul realizează o călătorie în interes de serviciu pentru care primeşte suma de 2.500.000 lei pentru cheltuielile cu masa, cazarea şi deplasarea.

Să se calculeze impozitul pe venit plătit ştiind că salariatul are în întreţinere doi copii minori, dintre care unul obţine o bursă de studii lunară de 1.500.000 lei. Deducerea personală de bază valabilă pentru luna august 2004 este în sumă de 2.000.000 lei.

Rezolvare: Pas 1: Se calculează venitul brut. Sunt considerate venituri impozabile următoarele: - salariul de bază 4.200.000 lei; - sporuri 2.626.000 lei; Veniturile sub forma sumelor primite pentru efectuarea cheltuielilor în

interes de serviciu respectiv cele reprezentate de tichetele de masă intră în categoria veniturilor neimpozabile, deci nu sunt luate în calcul.

Prin adunarea veniturilor impozabile rezultă venitul brut: 4.200.000+ 2.626.000 = 6.826.000 lei.

Page 3: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Pas 2: calcularea venitului net: Venitul net = venitul brut - cheltuieli profesionale - contribuţii obligatorii a) cheltuielile profesionale reprezintă 15% din deducerea personală de

bază aferentă fiecărei luni, deci vor fi în sumă de 0,15 x 2.000.000 lei = 300.000 lei; b) contribuţiile obligatorii sunt următoarele: - CAS = 9,5% x venitul brut = 9,5% x 6.826.000 lei = 648.470 lei; - AS = 1% x salariul de bază = 1% x 4.200.000 lei= 420.000 lei; - CASS = 6,5% x venitul brut = 6,5% x 6.826.000 lei = 443.690 lei. Prin urmare venitul net va fi: 6.826.000 lei ( venitul brut) - 300.000 lei (cheltuielile profesionale ) - 1.512.160 lei (contribuţiile obligatorii ) adică 5.013.840 lei. Pas 3: calcularea venitului impozabil: Venitul impozabil = venit net – deduceri personale Pentru fiecare din cei doi copii minori în parte, salariatul are dreptul la o

deducere personală suplimentară reprezentând 50% din deducerea personală de bază. Prin urmare deducerile personale vor fi egale cu deducerea personală de bază cuvenită salariatului + 2 x 0,5 x deducerea personală de bază, adică 2 x deducerea persoanală de bază, ceea ce se încadrează în limita de 3 x deducerea personală de bază şi în limita venitului net.

Deci deducerile personale vor fi în sumă de 2 x 2.000.000 lei = 4.000.000 lei.

Venitul impozabil = 5.013.840 lei - 4.000.000 lei = 1.013.840 lei asupra căruia se va face rotunjirea la nivelul miilor în favoarea contribuabilului, deci venitul impozabil asupra căruia se aplică impozitul pe venit conform datelor din grila de impozitare va fi de 1.013.000 lei

Pas 4: Calcularea impozitului pe venit În grila de impozitare lunară identificăm tranşa de impozitare în care se

încadrează venitul impozabil obţinut prin calculele de mai sus. Conform acestei situaţii, se aplică un impozit de 18% asupra venitului impozabil calculat, astfel că impozitul pe venit plătit la bugetul de stat, anticipat şi aferent lunii respective va fi de:

1.013.000 lei x 18% = 182.340 lei

Page 4: Aplicatii Fiscalitate - cap4

5. O persoană fizică obţine în luna februarie 2004 următoarele venituri la locul de muncă de bază: salariul de bază 10.000.000 lei, indemnizaţia de instalare 80% din salariul de angajare, sporuri 10% din salariul de bază. Persoana respectivă are domiciliul în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea şi societatea la care este angajată îi oferă un abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun interurban, în valoare de 500.000 lei.

Pentru rezultatele sale, salariatul mai obţine, conform contractului colectiv de muncă, un premiu în valoare de 200 000 lei.

Să se calculeze venitul lunar net, după impozitare, încasat de către salariat în condiţiile în care acesta locuieşte împreună cu mama şi soţia sa. Mama este pensionară, cu un venit lunar de 900.000 lei şi proprietară a unei suprafeţe de 5 ha de teren arabil. Soţia are un handicap de gradul doi şi obţine un venit lunar de 2.000.000 lei pentru îngrijirea unui copil în vârsta de 2 ani în plasament. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei.

Să se determine venitul lunar net, după impozitare, al angajatului.

Rezolvare:

Pas 1: Se calculează venitul brut. Sunt considerate venituri impozabile următoarele:

- salariul de bază 10.000.000 lei; - sporurile: 10% din salariul de bază, adică 10% x 10.000.000 lei =

= 1.000.000 lei; - premiul în valoare de 200.000 lei. Veniturile de tipul indemnizaţiei de instalare respectiv suma primită

pentru acoperirea cheltuielilor generate de abonamentul pentru transportul în comun între localitatea de domiciliu şi cea în care îşi desfăşoară activitatea sunt venituri neimpozabile, deci nu intră în calcul.

Prin adunarea veniturilor impozabile rezultă venitul brut: 10.000.000 lei + 1.000.000 lei + 200.000 lei = 11.200.000 lei.

Pas 2: calcularea venitului net: Venitul net = venitul brut - cheltuieli profesionale - contribuţii obligatorii - cheltuielile profesionale reprezintă 15% din deducerea personală de bază

aferentă fiecărei luni, deci vor fi în sumă de 0,15 x 2.000.000 lei = 300.000 lei; - contribuţiile obligatorii sunt următoarele: - CAS = 9,5% x venitul brut = 9,5% x 11.200.000 lei = 1.064.000 lei; - AS = 1% x salariul de bază = 1% x 10.000.000 lei = 1.000.000 lei;

Page 5: Aplicatii Fiscalitate - cap4

- CASS = 6,5% x venitul brut = 6,5% x 11.200.000 lei = 728.000 lei. Prin urmare venitul net va fi: 11.200.000 lei ( venitul brut) - 300.000 lei (cheltuielile profesionale) - 2.792.000 lei (contribuţiile obligatorii) adică 8.108.000 lei. Pas 3: calcularea venitului impozabil: Venitul impozabil = venit net – deduceri personale Pentru determinarea deducerii personale de care beneficiază salariatul,

trebuie să analizăm situaţia persoanelor care locuiesc cu acesta: - mama este pensionară, cu un venit lunar de 900.000 lei şi proprietară a

unei suprafeţe de 5 ha de teren arabil. Acest venit lunar fiind mai mic decât 50% din deducerea personală de bază (900.000<1.000.000), mama salariatului ar putea intra în calcul ca fiind o persoană în întreţinere, însă, aceasta mai deţine şi un teren arabil cu o suprafaţă de 5ha. Conform Codului Fiscal înseamnă că nu poate fi considerată în nici un caz persoană în întreţinere.

- soţia are un handicap de gradul doi şi obţine un venit lunar de 2.000.000 lei pentru îngrijirea unui copil în vârsta de 2 ani în plasament. Deşi are un handicap, soţia obţine venituri lunare în sumă egală cu deducerea personală de bază, prin urmare nu va fi considerată persoană în întreţinere;

- copil în vârstă de 2 ani în plasament. În acest caz, pot apărea două situaţii distincte, şi anume: pentru copilul minor aflat în plasament se poate acorda deducere persoanei care l-a primit în plasament, adică soţiei, sau unuia dintre soţii care formează familia căreia i-a fost încredinţat minorul, conform înţelegerii dintre aceştia. Pentru primul caz, este irelevant ca soţia să beneficieze de deducerea personală suplimentară, venitul acesteia fiind neimpozabil. Prin urmare, vom lua în considerare al doilea caz iar de deducerea personală suplimentară va beneficia angajatul în discuţie.

Prin urmare, deducerile personale vor fi egale cu deducerea personală de bază cuvenită salariatului + 1 x 0,5 deducerea personală de bază (pentru copilul minor în plasament), adică 1,5 x deducerea persoanală de bază, ceea ce se încadrează în limita de 3 x deducerea personală de bază şi e şi în limita venitului net.

Deci deducerile personale vor fi în sumă de 1,5 x 2.000.000 lei = = 3.000.000 lei.

Venitul impozabil = 8.108.000 lei - 3.000.000 lei = 5.108.000 lei

Page 6: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Pas 4: Calcularea impozitului pe venit În grila de impozitare lunară identificăm tranşa de impozitare în care se

încadrează venitul impozabil obţinut prin calculele de mai sus. Conform acestei situaţii, se aplică un impozit de 432.000 lei plus 23% pentru ceea ce depăşeşte 2.400.000 lei asupra venitului impozabil calculat, asfel că impozitul pe venit plătit la bugetul de stat, anticipat şi aferent lunii respective va fi de: 432.000 lei + 23% x (5.108.000 lei- 2.400.000 lei) = 432.000 lei + 622.840 lei = 1.054.840 lei

6. O persoană fizică obţine de la un angajator în luna octombrie 2004 un

salariu de bază de 10.000.000 lei pentru 8ore/zi (la acest angajator are cartea de muncă). De asemenea, se mai angajează cu jumătate de normă (4 ore/zi) la un alt angajator unde obţine, în aceeaşi lună, un salariu de bază de 3.000.000 lei. Să se determine salariul net al persoanei dacă acesta nu are persoane în întreţinere. Care este salariul net dacă are cartea de muncă la celălalt loc de muncă? Comentaţi opţiunile lui.

Rezolvare: Pasul 1. Determinarea salariului net al angajatului dacă are cartea de

muncă la primul loc de muncă La firma unde lucrează 8 ore/zi Venit brut = 10.000.000 lei. Determinăm contribuţiile obligatorii datorate. Acestea au aceeaşi bază de

impozitare deoarece, pe exemplul nostru, salariul de bază este şi salariu brut. Contribuţii (CAS – 9,5%, CASS – 6,5%, şomaj – 1%) = 10.000.000 x

x (9,5% + 6,5% + 1%) = 1.700.000 lei Cheltuieli profesionale = 15% x deducerea personală de bază = 300.000 lei Venit net = 10.000.000 – 1.700.000 – 300.000 = 8.000.000 lei Deducerea personală este în cazul nostru deducerea personală de bază.

Deducere personală de bază = 2.000.000 lei. Venit impozabil = 8.000.000 – 2.000.000 = 6.000.000 lei. Impozit = 1.214.000 + 28% x (6.000.000 – 5.800.000) = 1.296.000 lei. Salariu net = 10.000.000 – 1.700.000 – 1.296.000 = 7.004.000 lei.

La firma unde lucrează 4 ore/zi: Venit brut = 3.000.000 lei.

Page 7: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Determinăm contribuţiile obligatorii datorate. Acestea au aceeaşi bază de impozitare deoarece, pe exemplul nostru, salariul de bază este şi salariu brut.

Contribuţii (CAS – 9,5%, CASS – 6,5%, şomaj – 1%) = 3.000.000 x x (9,5%+6,5%+1%) = 510.000 lei

Cheltuielile profesionale şi deducerile personale de bază/suplimentare se calculează doar la locul de muncă considerat de bază.

Venit impozabil = 3.000.000 – 510.000 = 2.490.000 lei. Impozit = 432.000 + (2.490.000 – 2.400.000) x 23% = 452.700 lei Salariu net = 2.037.300 lei Salariu net total = 7.004.000 + 2.037.300 = 9.041.300 lei. Pasul 2: Determinarea salariului net al angajatului dacă are cartea de

muncă la al doilea loc de muncă La firma unde lucrează 8 ore/zi: Venit brut = 10.000.000 lei Determinăm contribuţiile obligatorii datorate. Acestea au aceeaşi bază de

impozitare deoarece, pe exemplul nostru, salariul de bază este şi salariu brut. Contribuţii (CAS – 9,5%, CASS – 6,5%, şomaj – 1%) = 10.000.000 x

x (9,5%+6,5%+1%) = 1.700.000 lei Deoarece este al doilea loc de muncă nu beneficiază de cheltuieli

profesionale şi de deducere personală. Venit impozabil = 10.000.000 – 1.700.000 = 8.300.000 lei. Impozit = 1.214.000 + 28% x (8.300.000 – 5.800.000) = 1.914.000 lei. Salariu net = 6.386.000 lei. La firma unde lucrează 4 ore/zi: Venit brut = 3.000.000 lei Determinăm contribuţiile obligatorii datorate. Acestea au aceeaşi bază de

impozitare deoarece, pe exemplul nostru, salariul de bază este şi salariu brut. Contribuţii (CAS – 9,5%, CASS – 6,5%, şomaj – 1%) = 10.000.000 x

x (9,5%+6,5%+1%) = 510.000 lei. Cheltuieli profesionale = 15% x deducerea personală de bază = 300.000 lei. Venit net = 3.000.000 – 510.000 – 300.000 = 2.190.000 lei. Deducere personală de bază = 2.000.000 lei.

Page 8: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Venit impozabil = 3.000.000 – 2.190.000 = 810.000 lei. Impozit = 18% x 810.000 = 145.800 lei. Salariu net = 3.000.000 – 510.000 – 145.800 = 2.344.200 lei. Salariu net total = 6.386.000 + 2.344.200 = 8.730.200 lei. Conform prevederilor Codului muncii, o persoană care are două sau mai

multe contracte individuale de muncă semnate, are posibilitatea de a alege care din aceste locuri de muncă să fie considerate loc de muncă de bază. Faptul că durata de timp aferentă diferitelor contracte individuale de muncă este diferită nu prezintă relevanţă în această alegere.

La locul de muncă de bază se calculează cheltuieli profesionale şi se acordă deducerile personale de bază/suplimentare.

Se recomandă ca locul de muncă aferent funcţiei de bază să fie ales la acel angajator la care venitul brut este mai mare (indiferent de numărul de ore lucrate) pentru că în acest caz impozitul total plătit la diferiţii angajatori este mai mic.

Opţiunea persoanei are incidenţă doar asupra salariilor nete încasate în fiecare lună, deoarece la globalizare situaţie se reglementează, în ambele situaţii impozitul plătit fiind acelaşi.

7. O persoană fizică are locul de muncă de bază la un agent economic care

îi oferă un salariu brut lunar de 15.000.000 lei. La data de 25 al lunii persoana demisionează (în luna curentă persoana lucrase 17 zile din cele 21 de zile lucrătoare ale lunii). Pe data de 26 persoana se angajează la o altă firmă cu un salariu brut lunar de 19.000.000 lei. Să se determine salariul net total obţinut la cei doi angajatori, ştiind că persoana are în întreţinere un copil.

Rezolvare: Pasul 1 Determinarea salariului net la primul loc de muncă Venit brut = 15.000.000 lei Salariu aferent zilelor lucrate = 15.000.000 x 17 zile/21 zile = 12.142.857

lei. Determinăm contribuţiile obligatorii datorate. Acestea au aceeaşi bază de

impozitare deoarece, pe exemplul nostru, salariul de bază este şi salariu brut.

Page 9: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Contribuţii (CAS – 9,5%, CASS – 6,5%, şomaj – 1%) = 12.142.857 x x (9,5%+6,5%+1%) = 2.064.286 lei.

Cheltuieli profesionale = 15% x deducerea personală de bază = 300.000 lei. Venit net = 12.142.857 – 2.064.286 – 300.000 = 9.778.571 lei. Deducerea personală = deducere personală de bază + deducerea personală

suplimentară = 2.000.000 lei + 2.000.000 x 0,5 = 3.000.000 lei. Venit impozabil = 9.778.571 – 3.000.000 = 6.778.571 lei. Venitul impozabil se rotunjeşte la un număr întreg de mii, rotunjirea

realizându-se în favoarea contribuabilului. Bază de impunere rotunjită = 6.778.000 lei Impozit = 1.214.000 + 28% x (6.778.000 – 5.800.000) = 1.487.840 lei. Salariu net = 12.142.857 – 2.064.286 – 1.487.840 = 8.590.731 lei. Pasul 2. Determinarea venitului net la cel de-al doilea loc de muncă: Venit brut = 19.000.000 lei Salariu aferent zilelor lucrate = 19.000.000 x 4 zile/21 zile = 3.619.048 lei. Determinăm contribuţiile obligatorii datorate. Acestea au aceeaşi bază de

impozitare deoarece, pe exemplul nostru, salariul de bază este şi salariu brut. Contribuţii (CAS – 9,5%, CASS – 6,5%, şomaj – 1%) = 3.619.048 x

x (9,5%+6,5%+1%) = 615.238 lei. Cheltuielile profesionale se acordă doar la primul loc de muncă. Venit net = 3.619.048 – 615.238 – 300.000 = 2.703.810 lei. Deducerile personale se acordă doar la primul loc de muncă. Venit impozabil = venit net = 2.703.810, adică 2.703.000 se rotunjeşte la

mie în favoarea contribuabilului. Impozit = 432.000 + 23% x (2.703.0000 – 2.400.000) = 501.690 lei. Salariu net = 3.619.048 – 615.238 – 501.690 = 2.502.120 lei. Pasul 3: Determinarea venitului net total: Salariu net total = 8.590.731 + 2.502.120 = 11.092.851 lei. 8. O persoană fizică exercită o activitate comercială în legătură cu care, pe

parcursul lunii martie, înregistrează următoarele venituri şi cheltuieli: - venituri din vânzări 55.000.000 lei; - venituri din dobânzi aferente depozitelor la termen constituite la bănci

3.000.000 lei;

Page 10: Aplicatii Fiscalitate - cap4

- venituri din despăgubiri 5.000.000 lei; - venituri din sponsorizări 2.000.000 lei; - venituri din dobânzi la contul curent 1.700.000 lei; - cheltuieli cu achiziţia materiilor prime şi a materialelor consumabile

15.000.000 lei; - cheltuieli cu serviciile executate de terţi 8.000.000 lei; - cheltuieli cu chiria 4.000.000 lei; - cheltuieli cu impozitele şi taxele, altele decât impozitul pe venit

2.000.000lei; - cheltuieli de protocol 2.000.000 lei; - cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut bancar în valoare de

120.000.000 lei, pe un an, la o rată a dobânzii de 21 % pe an (proporţională), amortizabil liniar;

- cheltuieli generate de donaţii 2.500.000lei. Să se calculeze impozitul pe venit de plată sub formă de plăţi anticipate

datorat de contribuabil, cu identificarea prealabilă a veniturilor brute, a cheltuielilor deductibile şi a celor nedeductibile (impozitul sub formă de plăţi anticipate va fi determinat pe baza datelor înregistrate în contabilitate).

Rezolvare: Pas1: Identificarea veniturilor brute şi calculul venitului brut total - venituri din vânzări 55.000.000 lei - venituri din dobânzi aferente depozitelor la termen constituite la bănci

3.000.000lei; - venituri din dobânzi la contul curent 1.700.000 lei; Suma veniturilor brute va fi prin urmare: 55.000.000 lei + 3.000.000 lei +

+ 1.700.000 lei = 59.700.000 lei. Pas 2: Identificarea cheltuielilor deductibile şi calculul cheltuielilor

deductibile totale luate în considerare: a) cheltuieli cu achiziţia materiilor prime şi a materialelor consumabile

15.000.000 lei; b) cheltuieli cu serviciile executate de terţi 8.000.000 lei; c) cheltuieli cu chiria 4.000.000 lei; d) cheltuieli cu impozitele şi taxele, altele decât impozitul pe venit

2.000.000 lei;

Page 11: Aplicatii Fiscalitate - cap4

e) cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la o persoană juridică, în valoare de 120.000.000 lei, pe un an, la o rată a dobânzii de 21 % pe an (proporţională) amortizabil liniar - aceste cheltuieli sunt deductibile limitat, şi anume în limita ratei de referinţă practicată de BNR (considerăm că aceasta este 20% anual). Prin urmare, din suma datorată ca dobânda aferentă respectivului împrumut, 21% x 120.000.000 lei = 25.200.000 lei, 24.000.000 lei (20% x 120.000.000 lei) reprezintă cheltuieli deductibile iar (21% - 20%) x 120.000.000 lei = 1.200.000 lei reprezintă cheltuieli nedeductibile.

f) cheltuieli de protocol – aceste cheltuieli sunt deductibile parţial, în limita a 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat sau de protocol.

Vom determina cât reprezintă 2% x (venitul brut - cheltuielile deductibile, altele decâ cele de sponsorizare, mecenat sau de protocol)

venitul brut 59.700.000lei - - cheltuieli cu achiziţia materiilor prime şi a materialelor consumabile

15.000.000 lei - cheltuieli cu serviciile executate de terţi 8.000.000lei; - cheltuieli cu chiria 4.000.000lei; - cheltuieli cu impozitele şi taxele, altele decât impozitul pe venit 2.000.000lei; - cheltuieli cu dobânzile 24.000.000lei = 6.700.000 lei, la care se aplică procentul de 2%, rezultatul fiind de

134.000 lei cheltuieli de protocol deductibile. Restul, până la 2.000.000 lei, adică 1.866.000 lei reprezintă cheltuieli nedeductibile.

Suma tuturor cheltuielilor deductibile va fi: cheltuieli cu achiziţia materiilor prime şi a materialelor consumabile 15.000.000 lei;

+ cheltuieli cu serviciile executate de terţi 8.000.000 lei; + cheltuieli cu chiria 4.000.000 lei; + cheltuieli cu impozitele şi taxele, altele decât impozitul pe venit 2.000.000

lei; + cheltuieli cu dobânzile 24.000.000 lei; + cheltuieli de protocol 134.000 lei.

= 53.134.000 lei cheltuieli deductibile

Page 12: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Pas 3: Identificarea cheltuielilor nedeductibile şi calculul cheltuielilor nedeductibile totale luate în calcul:

cheltuieli cu dobânzile 1.200.000 lei; + cheltuieli de protocol 1.866.000 lei; + cheltuieli generate de donaţii 2.500.000 lei.

= 5.566.000 lei. Pas 4: Determinarea venitului net în sistem real: Venit net= venit brut - cheltuieli deductibile aferente activităţii =

= 59.700.000 lei (venitul brut) – 53.134.000 lei (cheltuieli deductibile) = = 6.566.000 lei.

Pas 5: Determinarea impozitului pe venit care trebuie plătit sub

formă de plăţi anticipate de către contribuabil: Conform grilei de impozitare anuală, suma se încadrează în prima tranşă,

pentru care se aplică un impozit de 18%. Asfel, impozitul datorat la bugetul de stat de către persoana respectivă va

fi 6.566.000 lei x 18% = 1.181.880 lei. 9. Un salariat al unei societăţi comerciale realizează în luna septembrie

2004 un salariu de bază de 6.000.000 lei şi sporuri cu caracter permanent în valoare de 1.500.000 lei. Separat de aceste venituri, salariatul mai primeşte de la angajator, conform contractului colectiv de muncă, pe data de 12 septembrie un premiu de 500.000 lei, iar pe data de 20 septembrie primeşte un stimulent în valoare de 1.000.000 lei. Plata veniturilor salariale, altele decât cele considerate plăţi intermediare se realizează astfel: avans pe data de 25 septembrie în valoare de 1.200.000, iar lichidarea pe data de 9 octombrie. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei.

Să se determine impozitul pe salarii, precum şi care este modul de reţinere de către angajator a sumelor reprezentând datoriile fiscale către stat.

Page 13: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Rezolvare: Pasul 1: Determinarea reţinerilor din salariu cu ocazia acordării

premiului Deoarece angajatul primeşte pe parcursul lunii septembrie venituri sub

formă de plăţi intermediare constând în premii şi în stimulente, angajatorul va calcula şi reţine impozitul aferent acestor venituri.

Pe data de 12 septembrie angajatorul calculează şi reţine impozitul aferent premiului de 500.000 lei astfel: se aplică grila de impozitare aferentă lunii septembrie 2004 pentru suma de 500.000 lei. Astfel, impozit calculat şi reţinut pe data de 12 septembrie = 500.000 x 18% = 90.000 lei. Deci salariatul va încasa un premiu net în valoare de 410.000 lei.

Pasul 2: Determinarea reţinerilor din salariu cu ozacia acordării

stimulentului Pe data de 20 septembrie angajatorul va calcula şi reţine impozitul aferent

premiului din 12 septembrie şi stimulentului din 20 septembrie. Grila de impozitare este până la 2.400.000 impozitul este 18%.

Impozit calculat şi reţinut cumulat la data de 20 septembrie = 18% x x 1.500.000 = 270.000 lei.

Deoarece angajatorul a calculat şi reţinut pe data de 12 septembrie un impozit de 90.000 lei, el va reţine din stimulent un impozit de 270.000 - 90.000 = = 180.000 lei.

Din valoarea brută de 1.000.000 lei a stimulentului, angajatul va încasa suma de 820.000 lei.

Pasul 3: Determinarea reţinerilor din salariu cu ocazia plăţii lichidării Pe data de 9 octombrie, o dată cu plata lichidării către angajat, angajatorul

va calcula şi va reţine impozitul pentru veniturile salariale aferente lunii septembrie (o parte din impozit a fost reţinut anterior).

Venit brut = salariu de bază + sporuri + premiu + stimulent = 6.000.000 + + 1.500.000 + 500.000 + 1.000.000 = 8.100.000 lei.

CAS = 8.100.000 x 9,5% = 769.500 lei AS = 6.000.000 x 1% = 60.000 lei. CASS = 8.100.000 x 6.5% = 526.500 lei. Cheltuielile profesionale = 15% x 2.000.000 = 300.000 lei.

Page 14: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Venit net = 8.100.000 - (769.500 + 60.000 + 526.000 + 300.000) = = 6.444.500 lei.

Deduceri personale = 1 x 2.000.000 = 2.000.000 lei. Venit impozabil = 6.444.500 – 2.000.000 = 4.444.500 lei, deci vom

impozita suma de 4.444.500 lei. Grila de impozitare este: 2.400.001 – 5.800.000 impozitul este 432.000 +

+ 23% pentru ce depăşeşte 2.400.000 lei. Impozit = 902.235 lei. 10. Un salariat este angajat pe baza cărţii de muncă la firma X până pe data

de 10 septembrie, el obţinând un salariu de bază (corespunzător zilelor lucrare) de 4.500.000 lei şi sporuri de 500.000 lei. Începând cu data de 11 septembrie el este angajat de firma Y, tot cu carte de muncă (cartea de muncă trece de la firma X la firma Y), primind pentru munca prestată până la sfârşitul lunii un salariu de bază de 5.000.000 lei şi sporuri cu caracter permanent în valoare de 2.000.000 lei. Salariatul are în întreţinere soţia şi doi copii minori. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei. Să se determine impozitul pe salarii datorat de persoana fizică în luna septembrie 2004.

Rezolvare: Pasul 1: Determinarea impozitului pe salariu la firma X Impozitul pentru veniturile salariale datorat de contribuabil pentru luna

septembrie se calculează separat pe fiecare loc de muncă. Calculul impozitului pentru luna septembrie la firma X. Venit brut = 4.500.000 + 500.000 = 6.000.000 lei. CAS = 9.5% x 6.000.000 = 570.000 lei. AS = 1% x 4.500.000 lei = 45.000 lei. CASS = 6.5% x 6.000.000 = 390.000 lei. Cheltuieli profesionale = 15% x 2.000.000 = 300.000 lei. Venit net = 6.000.000 - (570.000 + 45.000 + 390.000 + 300.000) =

= 4.695.600 lei. Deduceri personale = (1[deducerea personală de bază] + 0,5 [soţia] + 0,5 x

x 2 [copii]) x 2.000.000 = 5.000.000 lei.

Page 15: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Venit impozabil = 4.695.000 – 5.000.000 = - 305.000 lei. Venitul impozabil va fi 0, deoarece deducerea personală nu se poate acorda decât în limita venitului realizat.

După cum se observă, venitul impozabil la firma X este 0, deci nu datorează impozit. Diferenţa de deducere personală de care poate beneficia şi cea de care a beneficiat nu poate fi compensată cu venitul impozabil de la firma Y, ci se va compensa cu toate veniturile obţinute ca urmare a globalizării veniturilor pentru determinarea impozitului global.

Pasul 2: Determinarea impozitului pe salariu la firma Y Calculul impozitului pentru septembrie mai la firma Y. Venit brut = 5.000.000 + 2.000.000 = 7.000.000 lei. CASS = 9,5% x 7.000.000 = 665.000 lei. AS= 1% x 5.000.000 = 50.000 lei. CASS = 6,5% x 7.000.000 = 455.000 lei. Cheltuieli profesionale nu se mai acordă deoarece pentru luna septembrie

s-au acordat la firma X. Venit net = 7.000.000 - (665.000 + 50.000 + 455.000) = 5.840.000 lei. Deduceri personale nu se acordă pentru luna mai deoarece a beneficiat de

ele la firma X. Venit impozabil = 5.840.000 lei. Grila de impozitare este: 5.800.001 – 9.300.000 impozitul este 1,214.000 +

+ 28% pentru ce depăşeşte 5.800.000 lei. Impozit = 1.225.200 lei.

11. O persoana fizică obţine pe parcursul anului 2004 următoarele venituri:

a) dividende, în sumă de 5.000.000 lei; b) venituri din activităţi agricole, obţinute pe o perioadă de 2 luni, în

sumă de 30.000.000 lei, impuse pe baza unor norme de venit anuale de 120.000.000 lei;

c) venituri din pensii 9.000.000 lei pe lună; d) venituri din transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor

mobiliare 4.000.000 lei; e) venituri din închirierea unei locuinţe, 4.000.000 lei pe lună;

Page 16: Aplicatii Fiscalitate - cap4

f) venituri din moştenirea unor drepturi de autor 6.000.000 lei, în condiţiile plăţii către o societate de gestionare a unui comision de 1%.

Să se calculeze impozitul plătit în timpul anului, venitul net global şi diferenţa de impozit de plătit sau de încasat, calculate la regularizare.

Rezolvare:

Pas 1: Identificarea veniturilor cu impunere finală si calculul impozitului pe venit aferent acestora, pentru fiecare categorie în parte şi în total:

Veniturile cu impunere finală sunt: - veniturile din dividende 5.000.000 lei ; - venituri din activităţi agricole 30.000.000 lei; - veniturile din pensii 9.000.000 lei; - venituri din transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare

4.000.000 lei; Impozitul plătit pe veniturile din dividende se calculează ca 5%1 aplicat

sumei acestora, adică 5% x 5.000.000 lei = 250.000 lei; Impozitul pe veniturile din activităţi agricole se calculează pe baza

normelor de venit. Pentru cele două luni în care se obţin venituri, corespunde, conform normelor de venit anuale, un venit normat de (120.000.000 lei / 12) x 2 = = 20.000.000 lei care va fi impozitat cu 15%. Prin urmare, impozitul plătit va fi 20.000.000 lei x 15% = 3.000.000 lei. Deşi contribuabilul a obţinut venituri reale mai mari, la finalul anului nu se face regularizarea decât în condiţiile în care acesta preferă impozitarea în sistem real, însă în acest caz impozitarea se face pe baza normelor de venit fiind şi finală.

Impozitul plătit pentru veniturile din pensii se calculează ţinând cont de minimul neimpozabil (pentru anul 2004 acesta este de 8.000.000 lei)2. Astfel, venitul impozabil din pensii va fi venitul din pensii minus minimul neimpozabil. În acest caz, venitul impozabil din pensii va fi:

9.000.000 lei - 8.000.000 lei = 1.000.000 lei. În grila de impozitare lunară, identificăm acest venit în prima tranşă, căreia îi corespunde un impozit de 18%.

1 Începând cu 1 ianuarie 2005 cota de impozit pe dividende ce se aplică în cazul persoanelor

fizice va fi 10%. 2 Începând cu 1 ianuarie 2005 venitulneimpozabil din pensii este de 9.000.000 lei/lună.

Page 17: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Deci, impozitul pe veniturile din pensii va fi de 18% x 1.000.000 lei = = 180.000 lei/lună, deci 2.160.000 lei pentru întregul an 2004.

Impozitul plătit pentru câştigul din transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se calculează aplicând 1% sumei reprezentând venitul respective. Astfel, pentru această categorie de venit, contribuabilul va plăti o sumă de :

4.000.000 lei x 1% = 400.000 lei. În total, impozitele plătite pentru veniturile cu impunere finală vor fi în

sumă de 250.000lei + 2.160.000 lei + 3.000.000 lei + 400.000 lei = 5.810.000 lei. Pas 2: Identificarea veniturilor cu impunere anticipată şi calculul

impozitului pe venit plătit anticipat în cursul anului pentru fiecare categorie în parte şi în total

Veniturile cu impunere anticipată sunt: - venituri din închirierea unei locuinţe, 4.000.000 lei pe lună; - venituri din moştenirea unor drepturi de autor 6.000.000 lei, în condiţiile

plăţii către o societate de gestionare a unui comision de 1%. În cazul veniturilor din închirierea locuinţei se estimează un venit anual

brut de 4.000.000 lei x 12 luni = 48.000.000 lei. Venitul net se calculează ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile forfetare care vor fi în acest caz 50 % din venitul brut (este vorba de închirierea unei construcţii), adică 48.000.000 lei x x 50% = 24.000.000 lei.

Asfel, venitul net estimat va fi de 48.000.000 lei - 24.000.000 lei = = 24.000.000 lei.

Conform grilei de impozitare, pentru acest venit net estimat impozitul plătit aplicat va fi 18 %.

24.000.000 lei x 18% = 4.320.000 lei, bani care vor fi platiţi în patru tranşe trimestriale egale.

În cazul veniturilor din moştenirea drepturilor de autor, impozitul plătit în cursul anului sub formă de plăţi anticipate este 15%3 x veitul brut = 900.000 lei.

Deci impozitul plătit anticipat în cursul anului este de 4.320.000 lei

(impozitul pe venitul din cedarea folosinţei bunurilor) + 900.000 lei (impozitul pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală) = 5.220.000 lei

3 Începând cu 1 ianuarie 2005 se aplică o cotă de impozit de 14% pentru determinarea

impozitului sub formă de plăţi anticipate în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Page 18: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Pas 3: Calculul venitului anual net pentru veniturile cu impunere anticipată, la regularizare, precum şi a impozitului pe venit datorat in final:

În cazul veniturilor din închirierea locuinţei, cifrele utilizate în estimări au fost cele din contractul de închiriere, iar acestea vor fi folosite şi pentru determinarea venitului net anual deoarece contractul a fost respectat în totalitate, prin urmare, venitul anual brut este de 4.000.000lei x 12 luni = 48.000.000 lei. Venitul net, conform calculului de mai sus este de 24.000.000 lei.

Venitul net4 din moştenirea drepturilor de autor estimat se calculează ca : venit brut (6.000.000 lei) - cheltuieli forfetare (fiind vorba de venituri din moştenirea drepturilor de

autor, cheltuielile forfetare sunt 0% din venitul brut) - plata către societatea de gestionare a unui comision de 1%, (adică 6.000.000

lei x 1% = 600.000 lei).

venitul net = 5.400.000 lei Deci venitul net total este de 24.000.000 lei+ 5.400.000 lei= 29.400.000 lei. Pentru determinarea venitului anual global impozabil, din suma veniturilor

nete se scad deducerile profesionale acordate pentru anul 2004. Acestea sunt 1 x x 12 x 2.000.000 lei = 24.000.000 lei. Venitul global impozabil devine: 29.400.000 lei - 24.000.000 lei = 5.400.000 lei.

Conform grilei de impunere anuală, pentru acest venit se aplică cota de 18%. Ne rezultă un impozit anual global de 5.400.000 lei x 18% = 972.000 lei.

Pas 4: Regularizarea: După cum se observă din calculul anterior, contribuabilul datorează cu

titlu definitiv impozit pe venit în sumă de 972.000 lei . Pentru veniturile cu impunere anticipată, plăteşte un impozit în sumă de 5.220.000lei în timpul anului. Prin urmare, va rezulta o diferenţă de impozit de recuperat de 5.220.000 lei – – 972.000 lei = 4.248.000 lei.

4 În cazul în care persoana fizică nu obţinea venituri din agricultură, din venitul brut de

calcula şi se deducea în vederea determinării venitului net şi contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (6,5% din venitul brut – pentru anul 2004).

Page 19: Aplicatii Fiscalitate - cap4

12. Între două persoane se încheie un contract pe data de 1 martie 2004 pentru închirierea unui apartament. Condiţiile de închiriere sunt următoarele:

- chirie lunară 2.500.000 lei pentru luna martie, apoi chiria se va majora cu 50.000 lei pe lună. Data încasării chiriei este 15 a fiecărei luni.

- chiriaşul va suporta diverse cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, cum ar fi întreţinerea, cheltuielile cu reparaţiile locuinţei, estimate la încheierea contractului la o sumă de 900.000 lei lunar.

Ca urmare a derulării contractului, sumele efective încasate de proprietar din chirie pentru anul 2004 sunt următoarele:

- martie 2.500.000 lei; - aprilie 2.550.000 lei; - mai 2.600.000 lei; - iunie 2.650.000 lei; - iulie 2.700.000 lei; - august 2.750.000 lei; - septembrie 2.800.000 lei; - octombrie 2.850.000 lei; - noiembrie 2.900.000 lei; - decembrie 0 lei, deoarece a fost reziliat contractul cu acordul ambelor

părţi. Chiriaşul a achitat, în contul beneficiarului, suma de 12.000.000 lei

reprezentând cheltuieli ce cad în sarcina proprietarului. Să se determine care este impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în

cursul anului, precum şi venitul net care se va lua în calcul pentru globalizare. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei/lună.

Rezolvare: Pasul 1: Determinarea impozitului pe venit datorat sub formă de plăţi

anticipate: Pentru determinarea impozitul pe care îl va datora statului sub formă de

plăţi anticipate privind impozitul pe venit vom determina impozitul anual pe baza datelor estimative înscrise în contract.

Pentru a determina venitul impozabil anual vom determina venitul lunar care se supune impozitării:

- martie 2.500.000 + 900.000 = 3.400.000 lei; - aprilie 2.550.000 + 900.000 = 3.450.000 lei;

Page 20: Aplicatii Fiscalitate - cap4

- mai 2.600.000 + 900.000 = 3.500.000 lei; - iunie 2.650.000 + 900.000 = 3.550.000 lei; - iulie 2.700.000 + 900.000 = 3.600.000 lei; - august 2.750.000 + 900.000 = 3.650.000 lei; - septembrie 2.800.000 + 900.000 = 3.700.000 lei; - octombrie 2.850.000 + 900.000 = 3.750.000 lei; - noiembrie 2.900.000 + 900.000 = 3.800.000 lei; - decembrie 2.950.000 + 900.000 = 3.850.000 lei. Venitul anual impozabil estimat = 3.400.000 + 3.450.000 + 3.500.000 +

3.550.000 + 3.600.000 + 3.650.000 + 3.700.000 + 3.750.000 + 3.800.000 + 3.850.000 = 36.250.000 lei.

Pentru veniturile din chirii, în cazul închirierii bunurilor imobile se acordă o cotă de cheltuieli forfetare de 50% din venitul brut.

Cheltuieli forfetare = 36.250.000 x 50% = 18.125.000 lei. Venit net (impozabil) = 36.250.000 - 18.125.000 = 18.125.000 lei. Impozit = 18.125.000 x 18%5 = 3.262.500 lei.

Pasul 2: Determinarea venitului net ce se ia în calcul la globalizare: În anul 2005, pe baza datelor efectiv înregistrate în anul 2004 privind

derularea contractului, are loc calculul venitului net care se va lua în calcul în cazul globalizării.

Venitul brut efectiv obţinut de proprietar = 2.500.000 + 2.550.000 + + 2.600.000 + 2.650.000 + 2.700.000 + 2.750.000 + 2.800.000 + 2.850.000 + + 2.900.000 + 12.000.000 = 36.300.000 lei.

Cheltuieli forfetare = 50% x 36.300.000 = 18.150.000 lei. Venit net efectiv = 36.300.000 - 18.150.000 = 18.150.000 lei (acest venit

se va lua în calcul, alături de celelalte venituri obţinute de persoana fizică care se supun globalizării la determinarea venitului anual global şi a impozitului anual global).

13. Un pensionar a obţinut în 2003 în fiecare lună venituri de 7.000.000 lei/lună din închirierea unui apartament. Administraţia Financiară a calculat un impozit trimestrial anticipat de 3.150.000 lei pe care l-a plătit cu întârziere, în momentul plăţii calculându-se şi penalităţi totale de 25.745 lei. Să se determine impozitul de plată calculat în urma globalizării veniturilor şi impozitul de plată/de

5 Pentru acest venit impozabil grila de impozitare prevede un impozit de 18%.

Page 21: Aplicatii Fiscalitate - cap4

recuperat. Persoana fizică nu are alte categorii de venit în afara celor din pensii şi cedarea folosinţei buurilor.

Rezolvare: Venit brut anual = 7.000.000 x 12 luni = 84.000.000 lei Conform Codului Fiscal, din veniturile brute obţinute din cedarea

folosinţei bunurilor se scad cheltuieli deductibile de 50% în cazul construcţiilor sau 30% în alte cazuri, obţinându-se venitul net.

Cheltuieli deductibile = 84.000.000 x 50% = 42.000.000 lei. Venit net anual = 84.000.000 – 42.000.000 = 42.000.000 lei. La determinarea venitului supus globalizării persoana fizică beneficiază, cu

ocazia globalizării de deducerea personală de bază (pentru globalizarea veniturilor aferente anului 2003 aceasta a fost de 1.900.000 lei/lună).

Deducerea personală anuală = 12 x 1.900.000 = 22.800.000 lei. Bază de impunere aferent venitului anual global = 42.000.000 –

– 22.800.000 = 19.200.000 lei. Impozit anual global = 19.200.000 x 18% = 3.456.000 lei Impozit plătit anticipat = 3.150.000 x 4 = 12.600.000 lei Dobânzile şi penalităţile plătite nu sunt incluse în impozitele anticipate

plătite, chiar dacă acestea au fost plătite în acelaşi moment. Impozit de recuperat = 12.600.000 – 3.456.000 = 9.144.000 lei Separat de impozitul pe venit, persoana fizică datorează şi contribuţia

pentru asigurările sociale de sănătate (6,5% din venitul brut) deoarece nu obţine alte categorii de venituri supuse acestei contribuţii. CASS = 84.000.000 x 6,5% = = 5.460.000 lei.

14. O persoană fizică obţine venituri brute în valoare de 200.000.000 lei,

iar cheltuielile deductibile efectuate sunt de 90.000.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, ea a mai efectuat cheltuieli cu protocolul în valoare de 4.000.000 lei şi cheltuieli cu sponsorizarea în valoare de 6.000.000 lei. Să se determine venitul net al persoanei fizice.

Page 22: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Rezolvare: Pentru a determina venitul net al persoanei fizice trebuie să determinăm

cheltuielile cu protocolul şi cele cu sponsorizarea deductibile. Limita maximă a cheltuielilor cu protocolul deductibile este 2% x

x (200.000.000 – 90.000.000) = 2.200.000 lei. Deci, cheltuielile cu protocolul deductibile sunt de 2.200.000 lei, iar cele nedeductibile sunt de 1.800.000 lei.

Limita maximă a cheltuielilor cu sponsorizarea deductibile este 5% x x (200.000.000 – 90.000.000) = 5.500.000 lei. Deci, cheltuielile cu sponsorizarea deductibile sunt de 5.500.000 lei, iar cele nedeductibile sunt de 500.000 lei.

Venitul net = 200.000.000 – 90.000.000 – 2.200.000 – 5.500.000 = = 102.300.000 lei.

15. Un contribuabil îşi desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de

venit. În cursul unui an fiscal îşi întrerupe activitatea, datorită unei îmbolnăviri care necesită spitalizare, pentru o perioadă de 30 de zile. Contribuabilul face o cerere de reducere a normei de venit, iar pe baza certificatului de spitalizare organul fiscal o aprobă. Dacă norma anuală de venit este stabilită la 30.000.000 lei, care este venitul anual impozabil în cazul contribuabilului?

Rezolvare: În cazul contribuabilului nostru, ca urmare a suspendării temporare a

activităţii, el va fi impus pe baza unei norme de venit de (30.000.000 / 365) x 335 = = 27.534.247 lei.

16. Un contribuabil, care prezintă handicap gradul I, realizează ca salariat

următoarele venituri lunare în anul 2004: - salariu de bază 4.000.000 lei; - sporuri 340.000 lei; - venituri în natură (prevăzute în contractul colectiv de muncă): 14 kg de

zahăr cu valoarea de 20.000 lei / kg (TVA inclus). Persoana fizică închiriază o locuinţă timp de un an, chiriaşul urmând a-i

plăti în fiecare lună 3.500.000 lei. În cursul acestui an chiriaşul aduce îmbunătăţiri

Page 23: Aplicatii Fiscalitate - cap4

casei, efectuând cheltuieli de 5.000.000 lei, cheltuieli ce cad în sarcina proprietarului.

Deducerea personală de bază luată în calcul pentru rezolvare este 2.000.000 lei. Pentru venitul din închiriere, persoana fizică virează trimestrial statului un impozit sub formă de plăţi anticipate în valoare de 1.000.000 lei.

Ştiind că are în întreţinere 3 copii, să se determine: a) impozitul de plată în cursul anuluiîn cazul veniturilor din salarii. b) impozitul de plată sau de recuperat ca urmare a efectuării regularizării

după calculul impozitului pe venitul anual global. Rezolvare: Pasul 1: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii. Vom determina impozitul de plată sub formă de plăţi anticipate pentru

veniturile din salarii, acest impozit calculându-se şi plătindu-se statului lunar. Venitul brut = salariul de bază + sporuri + venituri în natură = 4.000.000 +

+ 340.000 + 280.000 = 4.620.000 lei (în cazul veniturilor în natură se ia în calcul valoarea buurilor, inclusive TVA).

Din venitul brut se vor reţine de angajator contibuţiile datorate către asigurările sociale: contribuţia pentru asigurările sociale (CAS), contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) şi contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor (AS).

Contribuţia la asigurările sociale (9,5%) se aplică la venitul brut. CAS = = 4.620.000 x 9,5 % = 438.900 lei.

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (6,5%) se calculează având în vedere venitul brut. CASS = 4.620.000 x 6,5% = 300.300 lei

Contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor (1%) are ca bază de calcul salariul de bază. AS = 4.000.000 x 1% = 40.000 lei.

Salariatul beneficiază de o sumă neimpozabilă denumită cheltuieli profesionale, ea reprezentând 15% din deducerea personală de bază.

Cheltuieli profesionale = 15% x 2.000.000 = 300.000 lei. Venit net = Venit brut – CAS – CASS – AS - cheltuieli profesionale =

= 4.620.000 – 438.900 – 300.000 – 40.000 - 300.000 = 3.541.100 lei Pentru a determina venitul impozabil, vom calcula deducerea personală de

care beneficiază persoana fizică. Deducerea personală = deducerea personală de bază + deducerile personale suplimentare.

Page 24: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Deducerea personală de bază = 2.000.000 lei Deduceri personale suplimentare = [1 (handicap gradul 1) + 3 x 0,5 (pentru

fiecare copil)] x 2.000.000 = 2,5 x 2.000.000 = 5.000.000 lei. Deducerea personală = 2.000.000 + 5.000.000 = 7.000.000 lei. Deducerea

personală se nu poate depăşi de 3 ori deducerea personală de bază (deci poate fi maxim 6.000.000 lei) şi nu se poate acorda decât în limita venitului realizat.

Se observă că deducerile personale depăşesc venitul net, prin urmare ele vor fi stabilite la nivelul maxim de 3.541.100 lei. Diferenţa de deduceri personale va fi recuperată cu ocazia globalizării.

Venit impozabil = Venit net – deduceri personale = 0. Impozit = 0. Pasul 2: Determinarea venitului net anual din chirii: Venitul brut din chirii este dat de suma încasărilor din chirii, la care se

adaugă cheltuielile realizate de chiriaş în favoarea proprietarului. Venit brut = 3.500.000 x 12 + 5.000.000 = 47.000.000 lei. Venitul net se obţine scăzând din venitul brut cheltuielile forfetare (acestea

reprezintă 50% din venitul brut). Cheltuieli forfetare = 50% x 47.000.000 = 23.500.000 lei. Venit impozabil = 47.000.000 – 23.500.000 = 23.500.000 lei. Pasul 3: Determinarea impozitului anual global Venitul anual global (VAG) este dat de suma veniturilor nete, din care se

scad deducerile personale. Venit anual global = 0, deic persoana fizică are de recuperat impoztul plătit

sub formă de plăţi anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (4.000.000 lei).

17. Se cunosc următoarele date despre un contribuabil pentru anul 2004: - constituie un depozit la termen de în valoare de 8.000.000 lei, pe data de

1 iunie şi achiziţionează obligaţiuni municipale pentru suma de 12.000.000 lei la data de 1 noiembrie. Ratele anuale ale dobânzilor sunt de 16%, respectiv 19%;

- este angajat pe bază de carte de muncă, obţinând un venit lunar format din salariu de bază 5.000.000 lei, sporuri 700.000 lei;

- încasează pe data de 16 martie dividende în valoare de 7.800.000 lei; - obţine venituri din publicarea unor articole, după cum urmează: - ianuarie 4.500.000 lei;

Page 25: Aplicatii Fiscalitate - cap4

- aprilie 2.500.000 lei; - iulie 900.000 lei; - august 4.300.000 lei; - vinde 400 acţiuni la preţul de 200.000 lei/acţiune. Acestea fuseseră

achiziţionate la preţul de 180.000 lei/acţiune. Comisionul societăţii de intermediere este de 700.000 lei.

- obţine venituri din închiriere, timp de 6 luni, în cuantum de 2.500.000 lei/lună. Chiriaşul aduce îmbunătăţiri de 4.500.000 lei apartamentului. Pentru aceste venituri a plătit un impozit anticipat de 4.000.000 lei.

- pe data de 20 octombrie câştigă la Loto 17.500.000 lei; - pe toată durata anului are în întreţinere 2 copii minori. Să se determine impozitele plătite în cursul anului pentru fiecare categorie

de venit Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei/lună.

Rezolvare: Pasul 1:Calculul impozitului pentru veniturile din dobânzi Impozitul din dobânzi reprezintă 1% din dobânda obţinută, el fiind reţinut

şi virat bugetului statului de către unitatea care îl acordă. În cazul nostru se datorează impozit doar pentru dobânzile aferente depozitului la termen.

Acest impozit se calculează lunar, pentru dobânda lunară aferentă, urmând a fi achitat către buget până pe data de 25 a lunii următoare obţinerii lor, impozitul fiind final.

Dobândă lunară = 8.000.000 x 16% x 1/12 = 106.667 lei. Impozit lunar = 106.667 x 1% = 1.067 lei. Pasul 2: Calculul impozitul datorat lunar pentru veniturile din salarii Venit brut = salariu de bază + sporuri = 5.000.000 + 700.000 = 5.700.000

lei. CAS = 9,5% x 5.700.000 = 541.500 lei. CASS = 6,5% x 5.700.000 = 370.500 lei. AS = 1% x 5.000.000 = 50.000 lei. Cheltuieli profesionale = 15% x 2.000.000 = 300.000 lei. Venit net = 5.700.000 – 541.500 – 370.500 – 50.000 – 300.000 =

= 4.438.000 lei.

Page 26: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Deducere personală de bază = 2.00.000 lei. Deducere personală suplimentară = (0,5 +0,5) x 2.000.000 = 2.000.000 lei. Deducerea personală = deducerea personală de bază + deducerile personale

suplimentare = 2.000.000 + 2.000.000 = 4.000.000 lei. Venit impozabil = 4.438.000 – 4.000.000 = 438.000 lei. Impozit = 18% x 438.000 = 78.840 lei/lună. Pasul 3: Determinarea impozitului pe dividende Impozitul pe dividende este de 5%6 calculate asupra valorii dividendelor,

fiind impozit final. Se reţine şi se virează statului de către firma care a plătit dividendele cu ocazia plăţii acestora.

Impozitul pe dividende = 5% x 7.800.000 = 390.000 lei. Pasul 4: Determinarea impozitului anticipat pe veniturile din drepturi

de autor În cursul anului se plăteşte un impozit sub formă de plăţi anticipate în

cunatum de 15%7 din venitul brut, până pe data de 10 a lunii următoare încasării venitului.

- 10 februarie: impozit = 4.500.000 x 15% = 675.000 lei; - 10 mai: impozit = 2.500.000 x 15% = 375.000 lei; - 10 august: impozit = 900.000 x 15% = 135.000 lei; - 10 septembrie: impozit = 4.300.000 x 15% = 645.000 lei.

Pasul 5: Determinarea impozitului pe veniturile obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare

Impozitul pe veniturile obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare este de 1% aplicat asupra valorii rezultate din formula: valoare de vânzare - valoarea de cumpărare - comision, fiind impozit final.

Venit impozabil = (200.000 – 180.000) x400 – 700.000 = 7.300.000 lei. Impozit = 1% x 7.300.000 = 73.000 lei.

Pasul 6: Determinarea venitului net din veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

Impozitul sub formă de plăţi anticipate pentru această categorie de venituri este 4.000.000 lei, conform enunţului.

6 Începând cu 1 ianuarie 2005 cota de impozit va fi 10%. 7 Începând cu 1 ianuarie 2005 cota va fi 14%.

Page 27: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Pasul 7: Determinarea impozitului pe veniturile din câştiguri la jocurile de noroc

Impozitul pe veniturile jocuri de noroc 20%, fiind impozit final. Baza impozabilă este reprezentată de diferenţa dintre veniturile din premii şi suma minimă neimpozabilă (7.600.000 lei pentru anul 2004). Această sumă neimpozabilă se acordă pe zi pentru fiecare unitate plătătitoare de venit.

Venituri din premii = 17.500.000 lei Impozit pentru veniturile din premii = (17.500.000 – 7.600.000) x 20% =

= 1.980.000 lei. 18. Un contribuabilul are constituite: - depozite la termen în valoare de 18.000.000 lei, remunarate cu o dobândă

anuală de 16%, plătibilă lunar. - depozite la vedere în valoare de 6.000.000 lei, remunarate cu o dobândă

anuală de 10%, plătibilă lunar. Calculaţi impozitul lunar pe veniturile din dobânzi. Rezolvare: În exemplul nostru se datorează impozit pe dobânzi doar pentru depozitele

la termen, acesta fiind de 1% din veniturile obţinute din dobânzi. Dobânda lunară = 18.000.000 x 16% /12 = 240.000 lei. Impozitul pe dobânzi este 240.000 ×1% = 2.400 lei, acesta fiind reţinut şi

virat către bugetul statului de către banca care acordă dobânda. 19. O persoană fizică începe în anul 2004 o activitate de croitorie bazată pe

libera iniţiativă. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor legate de desfăşurarea activităţii pentru anul 2004 este următoarea:

- venituri din croitorie = 300.000.000 lei; - cheltuieli cu materialele = 50.000.000 lei; - cheltuieli cu personalul angajat = 50.000.000 lei; - cheltuieli cu protocolul = 10.000.000 lei; - cheltuieli cu diferite impozite şi taxe 10.000.000 lei; Persoana fizică estimează că pentru desfăşurarea activităţii se va

împrumută pe 1 martie cu suma de 100.000.000 lei de la o bancă. Creditul este luat

Page 28: Aplicatii Fiscalitate - cap4

până la sfârşitul anului, la o rată anuală de dobândă de 50%, rambursarea făcându-se lunar în sumă egală.

Din creditul obţinut va face investiţii de 50.000.000 lei, amortizabile în 5 ani. Perioada pentru care se calculează amortizarea în anul 2002 este 6 luni.

La sfârşitul anului 2004, datele efectiv înregistrate sunt următoarele: - venituri din croitorie 350.000.000 lei; - cheltuieli cu materialele 56.000.000 lei; - cheltuieli cu salariile personalului 72.600.000 lei; - cheltuieli de protocol = 8.960.000 lei; - cheltuieli cu impozite diverse 9.560.600 lei; - alte cheltuieli deductibile = 5.630.000 lei. Rămân la acelaşi nivel cheltuielile cu dobânzile şi cheltuielile cu

amortizarea. Să se determine impozitul datorat în cursul anului sub formă de plăţi

anticipate, precum şi venitul net care se ia în calcul la determinarea impozitului anual global.

Rezolvare: Pasul 1: Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate: Pentru a determina impozitul pe care trebuie să îl plătească statului sub

formă de plăţi anticipate, vom determina venitul impozabil. Venit impozabil = venituri care se supun impozitării - cheltuieli

deductibile. Veniturile care se supun impozitării sunt veniturile din croitoire, deci

300.000.000 lei. Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu

personalul, cheltuielile cu diverse impozite şi taxe, cheltuielile de protocol (doar o parte din ele), cheltuielile cu dobânda şi cheltuielile cu amortizarea.

Pentru a determina cheltuielile cu dobânda trebuie determinat cuantumul dobânzii.

- luna martie: dobândă = (100.000.000 x 50%) / 12 = 4.166.667 lei; - luna aprilie: dobândă = (90.000.000 x 50%) / 12 = 3.750.000 lei; - luna mai: dobândă = (80.000.000 x 50%) / 12 = 3.333.333 lei; - luna iunie: dobândă = (70.000.000 x 50%) / 12 = 2.916.667 lei; - luna iulie: dobândă = (60.000.000 x 50%) / 12 = 2.500.000 lei; - luna august: dobândă = (50.000.000 x 50%) / 12 = 2.083.333 lei;

Page 29: Aplicatii Fiscalitate - cap4

- luna septembrie: dobândă = (40.000.000 x 50%) / 12 = 1.666.667 lei; - luna octombrie: dobândă = (30.000.000 x 50%) / 12 = 1.250.000 lei; - luna noiembrie: dobândă = (20.000.000 x 50%) / 12 = 833.333 lei; - luna decembrie: dobândă = (10.000.000 x 50%) / 12 = 416.667 lei. Total dobândă = 22.916.667 lei. Deoarece mijlocul fix se amortizează în 5 ani rezultă o cotă de amortizare

de 20%. Pentru că amortizarea pentru anul 2002 se calculează doar pentru 6 luni, valoarea amortizării este 1/2 din amortizarea anuală.

Cheltuieli cu amortizarea = 50.000.000 x 20% x 1/2 = 5.000.000 lei. Cheltuielile de protocol sunt deductibile doar în limita a 2% aplicată asupra

diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, mai puţin cheltuielile de protocol.

Cheltuieli deductibile, mai puţin cheltuielile de protocol = 50.000.000 + + 50.000.000 + 10.000.000 + 22.916.667 + 5.000.000 = 137.916.667 lei.

Limita maximă a cheltuielilor de protocol deductibile = 2% x (300.000.000 - 137.916.667) = 3.241.667 lei. Deci cheltuieli de protocol deductibile 3.201.667 lei, restul de 6.758.333 lei fiind nedeductibile.

Venit impozabil = 300.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 - 10.000.000 – –3.241.667 - 22.916.667 - 5.000.000 = 158.841.666 lei. Vom rotunjii suma la 158.841.000 lei.

Impozit = 41.424.000 + 40% x (158.841.000 – 156.000.000) = 42.560.400 lei.

Pasul 2: Determinarea venitului net care se ia în calcul la globalizare: Pentru a determina venitul net care se ia în calcul la globalizare, acesta

trebuie recalculat pe baza datelor înscrise în registrele contabile. Venit impozabil = venituri care se supun impozitării - cheltuieli

deductibile. Veniturile care se supun impozitării sunt veniturile din croitoire, deci

350.000.000 lei. Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu

personalul, cheltuielile cu diverse impozite şi taxe, cheltuielile de protocol (doar o parte din ele), cheltuielile cu dobânda şi cheltuielile cu amortizarea şi alte cheltuieli deductibile.

Page 30: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Cheltuielile de protocol sunt deductibile doar în limita a 2% aplicată asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, mai puţin cheltuielile de protocol.

Cheltuieli deductibile, mai puţin cheltuielile de protocol = 56.000.000 + + 72.600.000 + 9.560.000 + 22.916.667 + 5.000.000 + 5.630.000 = 171.706.667 lei.

Limita maximă a cheltuielilor de protocol deductibile = 2% x (350.000.000 - 171.706.667) = 3.565.867 lei. Deci cheltuieli de protocol deductibile 3.565.867 lei.

Venit net anual = 350.000.000 - 56.000.000 - 72.600.000 - 9.560.000 - - 22.916.667 - 5.000.000 - 5.630.000 – 3.565.867 = 174.727.466 lei. Acest venit net se va lua în calcul la calculul impozitului global.

20. O persoană fizică prezintă următoarea situaţie privind veniturile pentru anul 2004:

- venit net din salarii la locul principal de muncă 66.436.695 lei; - impozit plătit în cursul anului 2.144.290 lei; - venit net drepturi de autor 7.500.000 lei; - impozit plătit în cursul anului 1.654.410 lei; - venit net din cedarea folosinţei bunurilor 25.410.000 lei; - impozit plătit în cursul anului 5.422.850 lei. Persoana a avut în permanenţă în întreţinere pe parcursul anului 2004 trei

copii. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei. De asemenea, cotizaţia

pentru sindicat este de 600.000 lei. Persoana fizică a efectuat cheltuieli pentru îmbunătă4irea confortului termic al locuinţei în valoare de 20.000.000 lei.

Care este valoarea impozitului anual global?

Rezolvare:

Pentru a determina impozitul anual global avem nevoie de veniturile nete pentru fiecare categorie de activităţi, de suma deducerilor personale, de valoarea cotizaţiei pentru sindicat şi de valoarea cheltuielilor pentru îmbunătăţirea confortului termic al locuinţei pentru care se acordă deducere (15.000.000 lei).

În cazul nostru, coeficientul de deducere personală folosit pentru fiecare lună este 1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5.

Page 31: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Deducerea personale anuale = 2,5 x 2.000.000 x 12 = 60.000.000 lei. Venit anual global = 66.436.695 + 7.500.000 + 25.410.000 – 60.000.000 –

600.000 – 15.000.000 = 23.746.695 lei (vom rotunji la 23.746.000 lei). Impozit anual global = 23.746.000 x 18% = 4.274.280 lei. Impozit plătit în cursul anului = 2.144.290 + 1.654.410 + 5.422.850 =

= 9.221.550 lei. Impozit de recuperat = 9.221.550 – 4.274.280 = 4.947.270 lei.

21. O persoană fizică, salariat, foloseşte cu titlu gratuit în interes propriu maşina de serviciu, parcurgând într-o lună distanţa de 1.000 km şi tot în luna respectivă foloseşte autoturismul şi în interes de serviciu, parcurgând distanţa de 3.000 km. Să se determine valoarea avantajului. Valoarea de inventar a autoturismului este 100.000.000 lei.

Rezolvare:

Valoarea avantajului este 1,7% x 100.000.000 x (1.000/4.000) = 425.000 lei. Această valoare a avantajului este o valoarea lunară.

Grilele de impozitare folosite în rezolvarea problemelor sunt: Grila de impozitare lunară valabilă pentru anul 2004 este:

Până la 2.400.000 18% 2.400.001 – 5.800.000 432.000 + 23% pentru ce depăşeşte 2.400.000 5.800.001 – 9.300.000 1.214.000 + 28% pentru ce depăşeşte 5.800.000 9.300.001 – 13.000.000 2.194.000 + 34% pentru ce depăşeşte 9.300.000 Peste 13.000.000 3.452.000 + 40% pentru ce depăşeşte 13.000.000

La calculul impozitului pe venitul anula global am folosit următoarea grilă

de impozitare: Până la 28.800.000 18% 28.800.001 – 69.600.000 5.184.000 + 23% pentru ce depăşeşte 28.800.000 69.600.001 – 111.600.000 14.568.000 + 28% pentru ce depăşeşte 69.600.000 111.600.001 – 156.000.000 26.328.000 + 34% pentru ce depăşeşte 111.600.000 Peste 156.000.000 41.424.000 + 40% pentru ce depăşeşte 156.000.000

Page 32: Aplicatii Fiscalitate - cap4

4.2 Probleme propuse spre rezolvare 1. O persoană fizică înregistrează următoarele venituri şi cheltuieli aferente

activităţii comerciale proprii anului curent: - credit bancar de 24.000.000 lei pe un an, amortizabil liniar, rata

dobânzii anuală 20%; - venituri din prestări servicii 50.000.000 lei; - venituri din închirierea unui imobil aflat în patrimoniul afacerii

5.000.000 lei; - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 3.000.000 lei; - cheltuieli cu primele de asigurare aferente contractelor de asigurare

vizând activele corporale din patrimoniul afacerii 500.000 lei; - cheltuieli cu lucrările executate de terţi 1.500.000 lei; - cheltuieli de natură salarială 20.000.000 lei; - cheltuieli cu plata primelor de asigurare realizate de contribuabil în

folosul familiei sale 2.500.000 lei; - cheltuieli privind bunurile constatate lipsă din gestiune, neimputabile,

5.000.000 lei; - impozite şi taxe plătite, altele decât impozitul pe venit 4.000.000 lei. Să se calculeze impozitul pe venit de plată sub formă de plăţi anticipate

datorat de contribuabil cu evidenţierea distinctă în prealabil a cheltuielilor nedeductibile (impozitul sub formă de plăţi anticipate va fi determinat pe baza datelor înregistrate în contabiliate).

2. O persoană fizică obţine pe parcursul unui an următoarele venituri: - venituri în sumă de 200.000.000 lei din exercitarea profesiei de avocat,

impozitate conform normei de venit (300.000.000 lei); - venituri din salarii pentru munca prestată la o bancă: salariu de bază lunar

10.000.000 lei, prime 2.000.000 lei, sporuri 10% din salariul de bază; - venituri din jocuri de noroc în sumă de 16.000.000 , obţinute în aceeaşi zi

şi aceeaşi locaţie; - venituri din dividende 2.000.000lei; - persoana respectivă primeşte pentru uzul personal de la bancă o maşină

cu valoarea de inventar de 300.000.000 lei; De asemenea, persoana respectivă primeşte în luna august o sumă de bani

necesară deplasării în interes de serviciu în altă localitate pentru cheltuielile cu hrana, transportul şi cazarea în valoare de 2.500.000 lei.

Page 33: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Să se determine impozitele datorate în cursul anului şi impozitul pe venitul anual global.

3. O persoană fizică desfăşoară activităţi de asigurare în numele unei

companii din postura de agent de asigurare. Încasările aferente acestei activităţi se prezintă după cum urmează: - martie 2.870.000 lei; - august 3.900.000 lei; - octombrie 2.600.000 lei; - noiembrie 4.700.000 lei. De asemenea, persoana fizică este şi salariat cu carte de muncă, obţinând

lunar un venit net din salarii de 5.800.000 lei. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei.

Să se determine: a) impozitul sub formă de plăţi anticipate reţinut şi virat în cursul anului; b) impozitul de recuperat sau de plată ca urmare a globalizării. 4. Un contribuabil declară că o are în îngrijire pe mama sa şi în consecinţă

solicită majorarea cuantumului deducerilor personale cu cota aferentă. El mai are în întreţinere 2 copii minori şi declară de asemenea singurul venit al mamei sale ca fiind o pensie de 850.000 lei. Deducerea personală de bază este stabilită în cuantum de 2.000.000 lei.

Va beneficia sau nu de deducere persoanală pentru mama sa şi care este cuantumul deducerilor persoanale de care beneficiază?

5. Între două persoane se încheie un contract pe data de 1 martie 2004

pentru închirierea unui apartament. Condiţiile de închiriere sunt următoarele: - chirie lunară 2.500.000 lei pentru luna martie, apoi chiria se va majora cu

50.000 lei pe lună. Data încasării chiriei este 15 a fiecărei luni. - chiriaşul va suporta diverse cheltuieli care cad în sarcina proprietarului,

cum ar fi întreţinerea, cheltuielile cu reparaţiile locuinţei, estimate la încheierea contractului la o sumă de 900.000 lei lunar.

Ca urmare a derulării contractului, sumele efective încasate de proprietar din chirie pentru anul 2004 sunt următoarele:

- martie 2.500.000 lei; - aprilie 2.550.000 lei;

Page 34: Aplicatii Fiscalitate - cap4

- mai 2.600.000 lei; - iunie 2.650.000 lei; - iulie 2.700.000 lei; - august 2.750.000 lei; - septembrie 2.800.000 lei; - octombrie 2.850.000 lei; - noiembrie 2.900.000 lei; - decembrie 0 lei, deoarece a fost reziliat contractul cu acordul ambelor

părţi. Chiriaşul a achitat, în contul beneficiarului, suma de 12.000.000 lei

reprezentând cheltuieli ce cad în sarcina proprietarului. Să se determine care este impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în

cursul anului, precum şi venitul net care se va lua în calcul pentru globalizare. 6. O persoană fizică, angajată a unei bănci obţine în cursul lunii iulie 2004

următoarele venituri: - salariu de bază 10.000.000 lei; - sporuri cu caracter permenent 5.000.000 lei; - premii, neprevăzute în contractul colectiv de muncă, în valoare de

2.000.000 lei. Persoana fizică are în întreţinere soţia, cu handicap de gradul I şi doi copii

minori. Deducerea personală de bază este de 2.000.000 lei. Să se determine impozitul pe salarii datorat de persoana fizică. 7. O persoană fizică obţine în anul 2004 venituri din salarii, venituri din

dobânzi, din cedarea folosinţei bunurilor (închirierea unui apartament) şi din drepturi de autor aferente articolelor publicate în diverse reviste.

Veniturile nete anuale din salarii sunt de 65.320.000 lei, pentru care s-a plătit un impozit de 5.398.500 lei. Veniturile din dobânzi pentru depozitele la termen sunt în sumă de 2.000.000 lei lunar.

Veniturile brute din cedarea folosinţei bunurilor pentru întregul an 2004 sunt de 60.000.000 lei. Pe parcursul anului 2003 persona fizică a obţinut astfel de venituri şi, pe baza acestora, organul fiscal a stabilit ca plăţi anticipate privind impozitul pe venit aferent anului 2004 suma de 4.000.000 lei, plătibili în patru tranşe lunare egale. Tranşele sunt scadente pe data de 15 a ultimei luni a fiecărui trimestru.

Page 35: Aplicatii Fiscalitate - cap4

Veniturile din drepturi de autor sunt următoarele: - 14 ianuarie 300.000 lei; - 17 februarie 500.000 lei; - 8 martie 300.000 lei; - 15 aprilie 600.000 lei; - 20 aprilie 800.000 lei; - 18 mai 600.000 lei; - 12 iunie 200.000 lei; - 15 iulie 600.000 lei; - 12 septembrie 900.000 lei; - 16 noiembrie 400.000 lei; - 19 decembrie 500.000 lei. Persoana fizică are în întreţinere soţia şi un copil minor. Deducerea personală de bază este 2.000.000 lei. Să se determine care este impozitul plătit în cursul anului pentru fiecare

categorie de venit şi care este impozitul anual global.

4.3 Grile propuse spre rezolvare

1. Care dintre afirmaţii cu privire la deducerile personale este adevărată: a) deducerea personală suplimentară pentru copiii aflaţi în întreţinere este

de 1 înmulţit cu deducerea personală de bază; b) deducerea personală suplimentară pentru alţi membri de familie aflaţi în

întreţinere este de 0,5 înmulţit cu deducerea personală de bază pentru fiecare membru de familie;

c) suma deducerilor personale nu poate depăşi de 5 ori deducerea personală de bază;

d) sunt considerate persoane aflate în întreţinere acelea ale căror venituri depăşesc sumele reprezentând deducerile personale;

e) deducerile personale se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;

2. Veniturile din activităţi independente cuprind următoarele tipuri de venituri:

1. comerciale; 2. din profesii libere; 3. din muncă salariată; 4. din drepturi de proprietate intelectuală;

Page 36: Aplicatii Fiscalitate - cap4

5. din drepturi de proprietate. a) 1,2,3; b) 1,2,4; c) 1,2,5; d) 2,3,4; e) 2,3,5.

3. Venitul brut din activităţi independente nu cuprinde: a) echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea

activităţii; b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale; c) sumele primite ca despăgubiri; d) sumele încasate din desfăşurarea activităţii; e) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii.

4. Sunt considerate cheltuieli deductibile în cadrul unei activităţi independente desfăşurată de o persoană fizică:

a) contravaloarea bunurilor utilizate de contribuabil pentru consumul personal;

b) contravaloarea bunurilor utilizate de contribuabil pentru consumul familiei sale;

c) contravaloarea bunurilor confiscate de autorităţilor române; d) impozitul pe venit datorat; e) cheltuielile de sponsorizare în limita a 5% din baza de calcul.

5. Venitul net din drepturile de proprietate individuală, cu excepţia venitului net din drepturi de proprietate ca urmare a realizării unei opere monumentale, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

1. o cheltuială deductibilă egală cu 70% din venitul brut; 2. o cheltuială deductibilă egală cu 60% din venitul brut; 3. o cheltuială deductibilă egală cu 50% din venitul brut; 4. impozitul pe venit datorat; 5. contribuţiile sociale obligatorii plătite.

a) 1,4; b) 1,5; c) 2,4; d) 2,5; e) 3,5.

Page 37: Aplicatii Fiscalitate - cap4

6. În vederea impunerii sunt asimilate salariilor: a) indemnizaţiile primite pentru funcţii de demnitate publică; b) indemnizaţii din drepturi de proprietate intelectuală; c) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; d) venituri din activităţi de agent; e) venituri din activităţi de comision.

7. Sunt incluse în veniturile salariale şi sunt impozabile în înţelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de înmormântare; b) contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia

oficialităţilor publice; c) drepturile de soldă lunară ale personalului militar, acordate potrivit

legii; d) contravaloarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru; e) veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe

pentru calculator.

8. Veniturile din investiţii cuprind: a) venituri din arendare; b) venituri impozabile din dobânzi; c) venituri din activităţi independente; d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor; e) venituri din jocuri de noroc.

9. Veniturile sub formă de dividende primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, aferente anului 2004:

a) se impun cu o cotă de 1%; b) se impun cu o cotă de 10%; c) se impun cu o cotă de 5%; d) nu se impun; e) se impun cu o cotă de 25%.

10. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la stabilirea veniturilor impozabile din pensii este falsă:

a) venitul lunar impozabil din pensii pentru anul 2004 se stabileşte prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din venitul din pensii;

b) impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei;

Page 38: Aplicatii Fiscalitate - cap4

c) veniturile din pensii includ şi pensiile facultative ocupaţionale; d) pentru stabilirea venitului lunar impozabil din pensii se scad

deducerea personală de bază, precum şi deducerile suplimentare corespunzătoare;

e) veniturile din pensii includ şi pensiile finanţate de la bugetul de stat.

11. Nu sunt considerate venituri din activităţi agricole, conform Codului fiscal, cele obţinute de următoarele activităţi:

a) cultivarea şi valorificarea florilor în solarii; b) exploatarea pepinierelor viticole; c) cultivarea şi valorificarea zarzavaturilor în solarii; d) cultivarea şi valorificarea legumelor în solarii; e) cultivarea roşiilor în grădină.

12. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă în ceea ce priveşte veniturile din jocuri de noroc:

a) cuprind veniturile ca urmare a participării la jocuri tip cazinou; b) pierderile înregistrate din jocuri de noroc nu sunt recunoscute din

punct de vedere fiscal; c) se impun prin reţinere la sursă cu o cotă de 20% aplicată asupra

venitului net; d) suma neimpozabilă pe fiecare câştig realizat de la acelaşi

organizator sau plătitor într-o singură zi este de 7.600.000 lei pentru anul 2004;

e) nu se includ în venitul anual global.

13. Venitul anual global impozabil se stabileşte prin deducerea din suma veniturilor nete a:

1. pierderilor fiscale reportate; 2. contribuţiei pentru asigurările private de sănătate, încheiate în scopuri

estetice; 3. venitului net din ceadrea folosinţei bunurilor; 4. cotizaţiei de sindicat plătită potrivit legislaţiei în materie; 5. contribuţii la schemele facultative de pensii ocupaţionale, în limita

echivalentului în lei a 200 euro pe an. a) 1,4,5; b) 1,2,5;

Page 39: Aplicatii Fiscalitate - cap4

c) 1,3,5; d) 2,3,4; e) 1,2,4.

14. Nu se include în venitul anual global: 1. venitul net din activităţi independente; 2. venitul net din pensii; 3. venitul net din cedarea folosinţei bunurilor; 4. venitul net din salarii; 5. venitul net din câştiguri bursiere.

a) 1,3; b) 2,4; c) 2,5; d) 1,2; e) 1,5.

15. În cazul impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice, creditul fiscal extern se acordă de către statul român pentru:

a) suma de bani plătită în contul unei datorii contractate; b) suma de bani primită în contul unei datorii contractate; c) restanţele de plată cu privire la impozitul pe venit; d) impozitul plătit în străinătate; e) toate variantele de mai sus.

16. Care dintre următoarele condiţii nu trebuie îndeplinite de o persoană juridică pentru a fi considerată microîntreprindere:

a) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv; b) are ca activitate producţia de bunuri materiale; c) are ca activitate comerţul; d) are ca activitate intermedierea financiară; e) are ca activitate prestarea de servicii.

Răspunsuri grille

1 B 7 C 13 A 2 B 8 B 14 C 3 C 9 C 15 D 4 E 10 D 16 D 5 D 11 E 6 A 12 A