ˆ AIN IMAGINI Samuel alege sa-i slujeascaluiIehova ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMIVAFIDOR...

of 4 /4
POVESTIRE BIBLIC ˘ A ˆ IN IMAGINI Samuel alege s ˘ a-i slujeasc ˘ a lui Iehova 1 SAMUEL, CAPITOLELE 1-3 s DE SI ERA FOARTE T ˆ AN ˘ AR, SAMUEL A FOST NAZIREU. NU SI-A T ˘ AIAT NICIODAT ˘ A P ˘ ARUL SI I-A SLUJIT LUI IEHOVA ˆ INTR-UN MOD SPECIAL. E STI GATA, SAMUEL? VEI LOCUI SI ˆ II VEI SLUJI LUI IEHOVA AICI, LA TABERNACOL. SUNT GATA. DAR ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMI VA FI DOR DE TINE, DRAGUL MEU! DAR ˆ I TI AMINTE STI DE CE NU TREBUIE S ˘ A- TI FIE NICIODAT ˘ A FRIC ˘ A? DA. DAC ˘ AR ˘ AM ˆ AN APROAPE DE IEHOVA, SI EL VA R ˘ AM ˆ ANE APROAPE DE MINE. EU SUNT ELI, MARELE PREOT. FII ATENT, SAMUEL, C ˘ ACI ˆ IN CUR ˆ AND TU VEI DA O M ˆ AN ˘ A DE AJUTOR AICI! www.jw.org 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Pagina 1 din 4

Embed Size (px)

Transcript of ˆ AIN IMAGINI Samuel alege sa-i slujeascaluiIehova ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMIVAFIDOR...

Page 1: ˆ AIN IMAGINI Samuel alege sa-i slujeascaluiIehova ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMIVAFIDOR DE TINE, DRAGUL MEU! DAR ˆ ITI AMINTE STI DE CE NU TREBUIE S ...

POVESTIRE BIBLIC˘A

ˆIN IMAGINI

Samuel alege sa-i slujeasca lui Iehova1 SAMUEL, CAPITOLELE 1-3

s

DE �SI ERA FOARTE TˆAN

˘AR, SAMUEL A

FOST NAZIREU. NU �SI-A T˘AIAT NICIODAT

˘A

P˘ARUL �SI I-A SLUJIT LUI IEHOVA

ˆINTR-UN

MOD SPECIAL.

E �STI GATA, SAMUEL?VEI LOCUI �SI

ˆII VEI SLUJI

LUI IEHOVA AICI,LA TABERNACOL.

SUNT GATA.DAR

ˆIMI VA FI

DOR DE TINE!

�SI MIEˆIMI VA FI DOR

DE TINE, DRAGUL MEU!DAR

ˆI �TI AMINTE �STI DE CE

NU TREBUIE S˘A- �TI FIE

NICIODAT˘A FRIC

˘A?

DA. DAC˘A R

˘AM

ˆAN

APROAPE DE IEHOVA,�SI EL VA R

˘AM

ˆANE

APROAPE DE MINE.

EU SUNT ELI, MARELEPREOT. FII ATENT,

SAMUEL, C˘ACI

ˆIN CUR

ˆAND

TU VEI DA O MˆAN

˘A DE

AJUTOR AICI!

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPagina 1 din 4

Page 2: ˆ AIN IMAGINI Samuel alege sa-i slujeascaluiIehova ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMIVAFIDOR DE TINE, DRAGUL MEU! DAR ˆ ITI AMINTE STI DE CE NU TREBUIE S ...

ANII AU TRECUT, IAR SAMUEL A OBSERVAT C˘A NU TO �TI CEI DE LA

TABERNACOLˆIL IUBEAU PE IEHOVA. P

ˆAN

˘A �SI FIII LUI ELI, CARE ERAU

PREO �TI,ˆII TERORIZAU PE OAMENI �SI F

˘ACEAU LUCRURI RELE.

FIII LUI ELI N-AVEAU RESPECT FA �T˘A DE IEHOVA, FURAU DIN JERTFELE

CEˆII APAR �TINEAU LUI IEHOVA �SI ERAU IMORALI. DAR ELI NU I-A OPRIT,

CHIAR DAC˘A UN PROFET L-A AVERTIZAT C

˘A IEHOVA AVEA S

˘A-L

PEDEPSEASC˘A PE EL �SI CASA LUI.

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPOVESTIRE BIBLIC

˘AˆIN IMAGINI � Samuel alege sa-i slujeasca lui Iehova � Pagina 2 din 4

Page 3: ˆ AIN IMAGINI Samuel alege sa-i slujeascaluiIehova ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMIVAFIDOR DE TINE, DRAGUL MEU! DAR ˆ ITI AMINTE STI DE CE NU TREBUIE S ...

AN DE AN, P˘ARIN �TII

ˆIL VIZITAU

PE SAMUEL �SIˆII ADUCEAU O TUNIC

˘A

F˘AR

˘A M

ˆANECI NOU

˘A. MAMI! TATI!

MI-A FOST DORDE VOI!

CE S-AˆINT

ˆAMPLAT,

SAMUEL?

MI-AI SPUSC˘A TABERNACOLUL E

UN LOC SFˆANT. DAR UNII

OAMENI FAC LUCRURIFOARTE RELE.

DAR TU TREBUIES˘A CONTINUI

S˘A FACI LUCRURI

BUNE! �STIU,ˆINCERC!

ˆIN �TELEG,

DRAGUL MEU.�SI IEHOVA

ˆIN �TELEGE.

EL VEDE TOTUL.

CˆANDVA,

ERAM CUPRINS˘A DE

AM˘AR

˘ACIUNE PENTRU

C˘A NU PUTEAMAVEA COPII.

DAR IEHOVAMI-A R

˘ASPUNS LA

RUG˘ACIUNE. MI TE-A DAT

PE TINE! IEHOVAˆI �SI AJUT

˘A

MEREU PRIETENII.

ROAG˘A-L

PE IEHOVA S˘A TE

AJUTE. �SI EU �SI TAT˘AL

T˘AU NE VOM RUGAPENTRU TINE.

A �SA AMS˘A FAC, MAM

˘A!ˆ

I �TI MUL �TUMESC!

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPOVESTIRE BIBLIC

˘AˆIN IMAGINI � Samuel alege sa-i slujeasca lui Iehova � Pagina 3 din 4

Page 4: ˆ AIN IMAGINI Samuel alege sa-i slujeascaluiIehova ˆ IMI VA FI DOR DE TINE! SI MIE ˆ IMIVAFIDOR DE TINE, DRAGUL MEU! DAR ˆ ITI AMINTE STI DE CE NU TREBUIE S ...

SAMUEL A CRESCUT �SI A DEVENIT UN SLUJITOR FIDEL ALLUI IEHOVA. CU AJUTORUL LUI IEHOVA, EL A FOST FERICITCHIAR �SI ATUNCI C

ˆAND AL �TII F

˘ACEAU LUCRURI RELE.

ˆINTR-O ZI, IEHOVA A

ˆINCEPUT S

˘A-L FOLOSEASC

˘Aˆ

INTR-UN MOD SPECIAL. EL I-A VORBIT LUI SAMUEL.

SAMUEL!

SAMUEL!

VORBE �STE, C˘ACI

SLUJITORUL T˘AU

ASCULT˘A!

DEOARECE SAMUEL A ALES S˘A-I SLUJEASC

˘A LUI IEHOVA

CHIAR �SI CˆAND AL �TII AU F

˘ACUT ALEGERI GRE �SITE, IEHOVA

L-A INSTRUIT �SI L-A FOLOSITˆIN MODURI UIMITOARE.

CEˆINV

˘A �T

˘AM DIN ACEAST

˘A

RELATARE?DE CE I-A FOST GREU T

ˆAN

˘ARULUI SAMUEL

S˘A-I SLUJEASC

˘A LUI IEHOVA?

INDICIU: 1 SAMUEL 2:12, 17.

DE CE L-A ALES IEHOVA PE SAMUELCA PROFET?

INDICIU: 1 SAMUEL 2:26.

CHIAR DAC˘A AL �TII FAC LUCRURI RELE, CUM

PO �TI ALEGE TU S˘A-I SLUJE �STI LUI IEHOVA?

INDICIU: PSALMUL 26:9 -12.

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPOVESTIRE BIBLIC

˘AˆIN IMAGINI � Samuel alege sa-i slujeasca lui Iehova � Pagina 4 din 4