Search results for 2 Eminescu - Publicistica vol XI 17 02-31 12 1880

Explore all categories to find your favorite topic

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA MUZEUL LITERATURII ROMÂNE M. EMINESCU OPERE XI PUBLICISTICĂ 17 februarie – 31 decembrie 1880 TIMPUL CU 24 DE REPRODUCERI DUPĂ…

1 ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA · MUZEUL LITERATURII ROMÂNE M. EMINESCU OPERE IX PUBLICISTICĂ 1870 - 1877 ALBINA, FAMILIA, FEDERAŢIUNEA, CONVORBIRI LITERARE,…

M. EMINESCU   O P E R E X I I   PUBLICISTICĂ   1 ianuarie – 31 decembrie 1881 EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S     EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII…

Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor FRAGMENTE DIN PUBLICISTICA LUI MIHAI EMINESCU Texte alese de Î. P. S. Pimen Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor Editura…

Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor FRAGMENTE DIN PUBLICISTICA LUI MIHAI EMINESCU Texte alese de Ã. P. S. Pimen Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor…

1 ACADEMIA REPUBLICII · MUZEUL LITERATURII SOCIALISTE ROMÂNIA ROMÂNE M. EMINESCU O P E R E IX PUBLICISTICĂ 1870 - 1877 ALBINA, FAMILIA, FEDERAŢIUNEA, CONVORBIRI LITERARE,…

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE FILOLOGIE Cu titlu de manuscris: CZU: 8211351090920433 FLORIAN COPCEA IDEEA EUROPEANĂ ÎN OPERA LUI MIHAI EMINESCU 62201 –…

p 77 p 78 p 79 p 80 p 81 p 82 p 83 p 84 p 85 p 86 p 87 p 88 p 89 p 90 p 91 p 92 p 93

ACADEMIA REPUBLICII MUZEUL LITERATURII SOCIALISTE ROMÂNIA ROMÂNE M EMINESCU O P E R E XI PUBLICISTICĂ 17 februarie – 31 decembrie 1880 TIMPUL CU 24 DE REPRODUCERI DUPĂ…

AMINTIRI DIN COPILĂRIE POVEŞTI • POVESTIRI Născut, după propria-i mărturisire dintr-un fragment de biografie, la 1 mar tie 1837 sau la 10 iunie 1839, după un înscris…

M EMINESCU O P E R E X PUBLICISTICĂ 1 noiembrie 1877 - 15 februarie 1880 T I M P U L CU 16 REPRODUCERI DUPĂ PUBLICAŢII ŞI MANUSCRISE 1989 EDITURA RSR EDIŢIE CRITICĂ…

   Adrian‐Gelu JICU  COORDONATE ALE IDENTITĂȚII NAȚIONALE   ÎN PUBLICISTICA LUI MIHAI EMINESCU  CONTEXT ROMÂNESC ŞI CONTEXT EUROPEAN    COORDONATE ALE IDENTITĂȚII NAȚIONALE  …

1. Publicistica lui Panait IstratiPanait Istrati se naşte la Brăila la 10/22 august 1884, fiind al doilea copil nelegitim alJoiţei Istrate şi al lui Gheorghios Valsamis,…

Publicistică - vol. II - I.L.Caragiale CASETA TEHNICĂ Editori: Remus Cernea remuscernea@xnet.ro Gabriela Bagrinovschi ella@topmail.ro Cătălin Teniţă noesis@xnet.ro…

Bd. Academiei, 1911Bd. Brtianu, perioada interbelicBlocul Aro, astzi numit Patria, perioada interbelicCalea Victoriei ntr-o zi de duminic, perioada interbelicCalea Victoriei…

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112 Fax:�0231.511.212;�e-mail:�evenimentul.bt@gmail.com Anu l �V I I �• � n r . � 9 8 � (…

UNIVERSITATEA „BABEŞ‐BOLYAI” CLUJ‐NAPOCA  FACULTATEA DE ŞTIINȚA ŞI INGINERIA MEDIULUI        EVOLUȚIA CUNOAŞTERII GEOLOGICE   REFLECTATĂ ÎN PUBLICISTICA SPECIFICĂ DIN  …

Transilvania vãzutã în publicistica istoricã maghiarã 1 2 Transilvania vãzutã în publicistica istoricã maghiarã Momente din istoria Transilvaniei apãrute în revista…

Revistă fondată în 1880 de Alexandru Macedonski n Ediție nouă Nr4 septembrie 2019 n Exemplar gratuit pag 4-5-6 Alex Ștefănescu: „Literatura reprezintă un îndreptar…