Download - Ivan Vesco Thesis

Transcript
 • MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE Al REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA TEFAN CEL MARE

  Cu titlu de manuscris C.Z.U.: 343.1:347.965 (043.3)

  VESCO IVAN

  ACORDAREA ASISTENEI JURIDICE DE CTRE AVOCAT

  N FAZA URMRIRII PENALE

  SPECIALITATEA: 12.00.08-DREPT PENAL

  (DREPT PROCESUAL-PENAL)

  Tez de doctor n drept

  Conductor tiinific: OSOIANU Tudor, dr. n drept, conf. univ.

  Autor: VESCO Ivan

  CHIINU 2011

 • 2

  VESCO IVAN, 2011

 • 3

  CUPRINS

  ADNOTARE................................................................................................................................4

  LISTA ABREVIERILOR..........................................................................................................7

  INTRODUCERE........................................................................................................................8

  1. ANALIZA SITUAIEI IN DOMENIUL ACORDRII ASISTENEI JURIDICE DE CTRE AVOCAT N PROCESUL PENAL

  1.1 Studiu asupra doctrinei privind tema tezei, n lucrrile tiinifice publicate peste hotare..............................................................................................................................19 1.2 Analiza problematicii privind acordarea asistenei juridice de ctre avocat n procesul penal prin prisma materialelor tiinifice publicate de autori autohtoni...........28 1.3 Concluzii la capitolul 1.............................................................................................36

  2. FUNDAMENTAREA TIINIFICO-JURIDIC A PARTICIPRII

  AVOCATULUI N FAZA URMRIRII PENALE 2.1 Consacrarea normativ i doctrinar a dreptului la aprare i asisten juridic......39 2.2 Statutul procesual al avocatului-aprtor..................................................................56 2.3 Statutul procesual al avocatului-reprezentant...........................................................69 2.4 Concluzii la capitolul 2.............................................................................................80

  3. REALIZAREA DE CTRE AVOCAT A ATRIBUIILOR SALE N FAZA URMRIRII PENALE

  3.1 Admiterea, desemnarea, nlocuirea i nlturarea avocatului din proces..............................................................................................................................82 3.2 Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmrire penal.............................92 3.3 Prezentarea datelor de fapt de ctre avocat n vederea administrrii probelor n cadrul urmririi penale..................................................................................................102 3.4 Acordarea asistenei juridice la terminarea urmririi penale..................................110 3.5 Concluzii la capitolul 3...........................................................................................118

  4. CONTESTAREA ACIUNILOR ILEGALE ALE ORGANULUI DE URMRIRE PENAL I A MSURILOR DE CONSTRNGERE

  4.1 Aspecte doctrinare, normative i de practic judiciar privind contestarea aciunilor ilegale ale organului de urmrire penal.......................................................................121 4.2 Asistena juridic n caz de aplicare a msurilor de constrngere procesual .......136 4.3 Concluzii la capitolul 4...........................................................................................158

  CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.......................................161

  BIBLIOGRAFIE................................................166

  ANEX Proiectul de lege privind modificarea i completarea Codului de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003...................................................181

  DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII.....................................183

  CV AL AUTORULUI.................................................................................................184

 • 4

  ADNOTARE

  Vesco Ivan, Acordarea asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale, tez de doctor n drept, Chiinu, 2011,

  Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 198 titluri, 165 de pagini text de baz. Rezultatele obinute sunt publicate n 10 lucrri tiinifice. Cuvinte-cheie: avocat, aprtor, aprare, reprezentant, asisten juridic, asistare, consultare, urmrirea penal.

  Domeniul de studiu i obiectivele tezei. Aceast lucrare este axat pe una dintre cele

  mai importante probleme teoretico-practice de realizare a dreptului fundamental al omului la aprare i asisten juridic. Scopul tezei este studierea complex a acordrii asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale i reevaluarea capacitilor de ordin normativ i doctrinar, n vederea asigurrii eficiente a dreptului la aprare i asisten juridic n procesele penale.

  Pentru realizarea scopului enunat, au fost trasate urmtoarele obiective: fundamentarea doctrinar i normativ a participrii avocatului n procesul penal, n general, i n, cadrul urmririi penale, n special; abordarea noiunii de aprare, asisten juridic, asistare i reprezentare n procesul penal i stabilirea coraportului ntre aceste noiuni; elucidarea calitilor procesuale ale avocatului n faza urmririi penale: aprtor, reprezentant; studierea procedurii de admitere, desemnare, nlocuire i nlturare a avocatului din proces; evaluarea capacitilor de prezentare a datelor de fapt de ctre avocat, n vederea administrrii probelor n faza urmririi penale; determinarea competenelor avocatului n cadrul actelor de urmrire penal i la terminarea urmririi penale; investigarea procedurii de contestare de ctre avocat a aciunilor i inaciunilor ilegale ale organului de urmrire penal; identificarea specificului de acordare a asistenei juridice la aplicarea msurilor de constrngere procesual; evaluarea cadrului normativ n materia acordrii asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale, argumentarea i formularea propunerilor de lege ferenda.

  Noutatea i originalitatea tiinific. Noutatea cercetrii se claseaz printre direciile

  tiinifice, ale cror cercetare merit atenie primordial, avnd n vedere lipsa unor lucrri i studii consacrate n doctrina autohton, care ar examina, la nivelul unei teze de doctor, acordarea asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale. Originalitatea const n necesitatea formrii n Republica Moldova a unui domeniu de cunoatere a mijloacelor procesuale i a tacticii de aprare n procesele penale, specifice, determinndu-se obiectul de studiu, natura i sarcinile lui.

  Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ. n baza cercetrilor realizate am constatat

  att existena unor imprecizii, carene i omisiuni de ordin normativ, ct i lipsa unor lucrri consacrate n materia abordat. Aceast stare de lucruri, n reglementarea procesual a participrii avocatului n faza urmririi penale, mpiedic asigurarea eficient a dreptului la aprare n procesul penal i m-a justificat s argumentez i s naintez comunitii tiinifice unele concluzii i recomandri de lege ferenda.

  Implementarea rezultatelor tiinifice. Lucrarea poate fi de un real folos att cadrelor

  didactice, ct i studenilor, masteranzilor facultilor de drept, n special pentru planificarea, predarea i nsuirea cursului de avocatur. Ea poate fi utilizat n practica avocailor, avocailor-stagiari, procurorilor, judectorilor de instrucie.

  Rezultatele acestei investigaii au importan i pentru dezvoltarea n continuare a acestei teme n doctrina procesual-penal.

 • 5

  ANNOTATION

  Vesco Ivan, Providing Legal Assistance by Lawyers in the Criminal Proceedings Phase, Thesis of PhD in Law, Chisinau, 2011

  Structure of the thesis: Introduction, for chapters, general conclusions and recommendations, bibliography with 198 titles, 165 pages of basic text. The obtained results are published in 10 scientific papers. Key words: lawyer, defender, representative, legal assistance, criminal proceedings.

  The domain of study and thesis objectives. This research is focused on one of the most

  important theoretical-practical problems of ensuring the fundamental human right to defense and legal assistance. The goal of the thesis is a complex studying of providing legal assistance by lawyer in the criminal proceedings phase and reevaluation of normative and doctrinaire capacities, in order to efficiently ensure the right to defense and legal assistance in criminal proceedings.

  For accomplishment of the mentioned goal, the following objectives were drawn up: normative and doctrinaire foundation of lawyers participation in criminal procedure in general and in criminal proceeding in particular; tackling the notions of defense, legal assistance, assistance and representation in criminal procedure and establishing correlation between the notions; elucidating procedural capacities of a lawyer in the criminal proceedings phase: defender, representative; examining the admission procedure, ex officio appointing, replacement and removal of the lawyer out of process; evaluating capacities of presenting factual data by lawyer, in the view of managing evidence in the criminal proceeding phase; determining lawyers competencies within criminal procedure acts and in the finalizing criminal proceeding stage; researching the procedure of contesting by the lawyer of illegal actions or inactions of the criminal proceeding body; identifying the peculiarity of providing legal assistance to applying procedural coercion measures; evaluating the normative framework of providing legal assistance by lawyer in the criminal proceedings phase, arguing and formulating lex ferenda proposals.

  Novelty and scientific originality. The novelty of the research is situated among those

  scientific directions whose examining seeks primordial attention, given the lack of recognized publications and researches in the domestic doctrine that would examine providing legal assistance by lawyer in the criminal proceeding phase, at a PhD thesis level. Originality consists of necessity in creating in the Republic of Moldova of a particular knowledge domain procedural means and defending tactics in criminal procedures, determining its research focus, nature and tasks.

  Theoretical significance and applicative value. On the basis of the performed research, it has been ascertained the presence of certain normative imprecisions, deficiencies and omissions, as well as lack of recognized researches in the field. In our view, this situation in procedural regulating of lawyers participation in criminal proceedings phase impede an efficient ensuring of the right to defense in criminal procedure and justifies us to assert and to present to the scientific community certain conclusions and recommendations of lex ferenda.

  Implementing the scientific results. The thesis can be of a real help both to professors and students of law faculties, especially for planning, teaching and assimilating the lawyers profession course. It can be used in practice of lawyers, probationer lawyers, prosecutors, instruction judges.

  The results of this research are important also for a further development of this subject in the procedural-criminal doctrine.

 • 6

  , , , , 2011

  : , , , 198 , 165 . 10 . : , , , , , .

  : .

  - , . : - ; , , ; -, ; , ; () ; ; ; ; - .

  . , . . - , , .

  . , , . , , , , , de lege ferenda. .

  . , , . , , . .

 • 7

  LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE N TEZ

  - alin. aliniat i derivatele;

  - art. articol i derivatele;

  - CtEDO Curtea European pentru Drepturile Omului;

  - CEDO Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor

  Fundamentale, adoptat la Roma la 04.11.1950;

  - CSJ Curtea Suprem de Justiie

  - CP RM Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii

  Moldova nr.985XV din 18 aprilie 2002 cu modificrile ulterioare;

  - CPP RM Codul de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea

  Republicii Moldova nr.122XV din 14.03.2003, cu modificrile ulterioare;

  - CPP RM anterior Codul de procedur penal al Republicii Moldova, aprobat prin

  Legea R.S.S. Moldoveneti din 24 martie 1961 (Vetile Sovietului Suprem al R.S.S.

  Moldoveneti, 1961, nr.10, art.42), cu modificrile ulterioare;

  - CNAJGS Consiliul Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat

  - DUDO Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat la 10.12.1948;

  - etc. etcetera;

  - n.a. nota autorului

  - nr. numr i derivatele;

  - O.N.U. Organizaia Naiunilor Unite;

  - p. pagin i derivatele;

  - pct. punct

  - RM Republica Moldova.

  - s.a. subliniat de autor

 • 8

  INTRODUCERE

  Actualitatea i importana problemei abordate

  Dup 1991 asistm la un amplu proces de reinstaurare a valorilor tradiional-democratice,

  cruia i s-a adugat n timp reglementri moderne, n spiritul integrrii n Uniunea European.

  Schimbrile n cauz au fost dictate de concepia reformei judiciare, iniiat n Republica

  Moldova, care a aderat i ratificat principalele instrumente internaionale, att universale, ct i

  regionale, exprimndu-i astfel ataamentul fa de aceste valori ale umanitii, necesare n mod

  indispensabil pentru existena unui stat democratic.

  Printre cele mai importante pot fi menionate: Declaraia Universal a Drepturilor Omului

  (1948), Pactul internaional privind drepturile civile i politice (1966), Pactul internaional

  privind drepturile economice, sociale i culturale (1966), Convenia european pentru protecia

  drepturilor omului i libertilor fundamentale (1950) i protocoalele adiionale ale acestora. Prin

  aceast opiune, s-a declarat deschis intenia statului nostru de a se integra n comunitatea

  internaional i european, bazat pe ideile pcii, securitii, libertii, garantrii, promovrii i

  protejrii drepturilor omului.

  Dintre multitudinea drepturilor proclamate, de care trebuie s beneficieze omul, un loc

  important l are dreptul la aprare i asisten juridic. Acest drept fundamental este consacrat

  att de CEDO, n Constituia Republicii Moldova (1994), ct i n Legea cu privire la avocatur,

  Legea privind organizarea judectoreasc. Legislaia procesual-penal a preluat norma

  constituional de garantare a dreptului prilor ca n proces s fie asistate de un avocat, ales sau

  numit din oficiu i i-a conferit aplicabilitate raportat proceselor penale.

  Noile msuri, luate n virtutea reformei judiciare i de drept, au influenat exerciiul

  profesiei de avocat, asigurndu-se premisele unei creteri reale a rolului i importanei acestuia,

  ca principalul exponent al dreptului la aprare i asisten juridic.

  Practica a demonstrat c stricta respectare a drepturilor bnuitului, nvinuitului n

  procesul urmrii penale, exclude posibilitatea nejustificat i nelegal de acuzare, de aplicare

  nejustificat a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea real a aprrii este o

  garanie a cercetrii obiective complete i multilaterale a probelor, este o condiie necesar a

  aflrii adevrului, a aprrii drepturilor i intereselor legale a persoanei, a adoptrii unei decizii

  legale i ntemeiate. Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a dreptului la aprare,

  prin asistarea bnuitului i nvinuitului de ctre un avocat cu pregtirea adecvat acuzatorului, se

  armonizeaz cele dou interese publice, numite n doctrin funcii procesuale (acuzarea i

  aprarea).

 • 9

  O problematic distinct de importan tiinifico-practic major constituie acordarea

  asistenei juridice de ctre avocat pe parcursul urmririi penale.

  Urmrirea penal este prima faza a procesului penal, prevzut n Partea special, Titlul I,

  Capitolul I din Codul de procedur penal al R. Moldova, care const n activitatea desfurat

  de organele de urmrire penal, n limitele creia sunt administrate i verificate probele necesare

  privind existena infraciunii, identificarea fptuitorilor, stabilirea rspunderii acestora, pentru a

  se constata dac este, sau nu cazul a se dispune trimiterea acestora n judecat.

  Unele din actele de urmrire penal sunt legate de imixtiunea n viaa privat a persoanei,

  adic limiteaz inviolabilitatea persoanei, a domiciliului, secretului corespondenei i a

  convorbirilor telefonice, a comunicrilor telegrafice i a altor comunicri, etc.

  Msurile procesuale de constrngere, n cadrul urmririi penale sunt aplicate pe cale

  larg, mai cu seam n etapa incipient a investigaiilor, i constau n privaiuni sau constrngeri,

  mai mult sau mai puin, drastice pentru participanii n proces, ca instituii de drept

  procesual-penale, aplicate de organele judiciare n vederea desfurrii normale i eficace a

  urmririi penale i a judecii.

  Acordarea asistenei juridice se nscrie printre garaniile de nsoire a persoanei care

  particip la efectuarea actelor de urmrire penal, mai ales la cele legate de intervenia n viaa

  privat a persoanei, precum i n caz de aplicare a msurile de constrngere procesual.

  Este important contribuia avocatului n contestarea legalitii aciunilor organului de

  urmrire penal i ale organului care exercit activitatea operativ de investigaie, care constituie,

  prin sine, nu doar o realizare a dreptului persoanei de acces la justiie, drept garantat de art.20 din

  Constituia RM i de art.5, 6 i 13 CEDO, dar i o modalitate eficient de a depista i a nltura

  oricare nclcare ale drepturilor omului, nc la faza de urmrire penal.

  Jurisprudena CtEDO, n cauzele moldoveneti, demonstreaz c majoritatea proceselor

  deriv din dosare penale, iar nclcrile cele mai frecvente sunt constatate n limitele urmririi

  penale.

  Acordarea asistenei juridice calificate, aprarea, reprezentarea i asistarea participanilor

  n proces reduce la net, sau considerabil, probabilitatea violrii, n faza incipient, a procesului

  drepturilor i libertilor persoanei: dreptul la aprare; prezumia nevinoviei; dreptul folosirii

  limbii materne n procesul penal; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului;

  inviolabilitatea proprietii; secretului corespondenei; dreptului la inviolabilitatea vieii private,

  la confidenialitatea vieii intime, familiale, la protejarea onoarei i demnitii personale;

  accesului liber la justiie; desfurrii procesului penal n termen rezonabil; libertii de a

 • 10

  mrturisi mpotriva sa i asigur deplina nsuire a drepturilor procesuale ale participanilor n

  proces, elimin tendinele acuzatoriale n cadrul urmriri penale.

  Participarea activ a avocatului n faza urmririi penale, proiectarea i construirea unei

  aprri eficiente permite de a da apreciere adecvat circumstanelor cauzei penale, stabilind

  momentele de importan juridic major, contribuind la naintarea oportun a versiunilor i

  verificarea minuioas a tuturor obiectiv posibile. O asemenea atitudine determin orientarea

  probatoriului procesual-penal, mpiedic mrginirea i subiectivismul, determinnd neprtinirea,

  imparialitatea ofierului de urmrire penal, a procurorului, a judectorului de instrucie,

  excluznd tendina acuzatorial n activitatea lor, asigurnd soluii juste pentru demararea

  procesului penal.

  Studiul cadrului juridico-procesual, privind activitatea avocatului n procesul penal se

  impune i din motive pur practice, deoarece statul nostru i modific n permanen legislaia,

  domeniul, fiind n cutarea unor soluii optimale i durabile. n 1999, Parlamentul a adoptat o

  Lege cu privire la avocatura, nr.395-XIV din 13.05.1999, care a nlocuit legislaia sovietic.

  Aproximativ peste 3 ani a intrat n vigoare Legea cu privire la avocatur, nr.1260-XV din

  19.07.2002, care a abrogat-o pe cea anterioar. Ambele legi au suferit modificri i completri,

  iar unele norme au fost declarate neconstituionale de ctre Curtea Constituional a RM.

  Avnd n vedere necesitatea protejrii dreptului la un proces echitabil, stabilit de art.6

  CEDO, inclusiv necesitatea asigurrii accesului liber i egal la asisten juridic, prin organizarea

  i acordarea de asisten juridic garantat de stat, prin diminuarea impedimentelor economico-

  financiare din realizarea accesului la justiie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu

  privire la asistena juridic garantat de stat, publicat n Monitorul Oficial al Republicii

  Moldova nr.157-160/614 din 05.10.2007, intrat n vigoare la 1 iulie 2008.

  La 28 mai 2010, Parlamentul RM a adoptat Legea nr.102 pentru modificarea i

  completarea unor acte legislative, care se refer la reformarea instituiei avocaturii, publicat n

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-137/476 din 03.08.2010, intrat n vigoare la

  data publicrii.

  Codul de procedur penal al RM, care a intrat n vigoare la 12 iunie 2003, a suferit

  ulterior modificri i completri, inclusiv la capitolul reglementrii statutului procesual al

  aprtorului i reprezentantului n procesul penal.

  Pn n prezent, tematica acordrii asistenei juridice n faza urmririi penale este

  insuficient studiat n literatura de specialitate autohton.

  Unele cercetri referitoare la dreptul fundamental al cetenilor la aprare i asisten

  juridic le regsim n investigaiile ntreprinse de doc. hab. Gheorghe Avornic. ns n teza de

 • 11

  doctor habilitat n drept, semnat de Dlui [3] se examineaz cu precdere instituia avocaturii ca

  form organizatoric, prin intermediul creia este asigurat realizarea dreptului la aprare i

  asisten juridic.

  Scopul tezei de doctor n drept, realizat de autorul de specialitate din Romnia Mihoci

  Vasile i susinut n Republica Moldova [97] rezid n cercetarea aprofundat a esenei i

  coninutului dreptului la aprare i asisten juridic i analiza, ct mai obiectiv, a strii de

  lucruri din domeniul consacrrii normative i realizarea practic a dreptului constituional al

  cetenilor la aprare i asisten juridic, identificarea celor mai stringente probleme din

  domeniu i propunerea unor soluii pentru depirea lor.

  Autorii de mare prestigiu din Republica Moldova, . i . au

  examinat aspectele problematicii acordrii asistenei juridice de ctre avocat n recurs i n cile

  extraordinare de atac, n monografia publicat n 1994. [167] Importana monografiei n discuie

  se manifest i prin angajarea n tratarea i fundamentarea cu titlu de pionerat n RM a aspectelor

  moral-psihologice ale acordrii asistenei juridice de ctre avocat n procesele penale.

  n teza de doctor n drept elaborat de dna Ioni D. [73], autorul abordeaz antrenarea

  avocatului n realizarea atribuiilor sale pe alt segment al procesului penal, nu mai puin de

  important, care asigur plenitudinea drepturilor procesuale ale aprtorului - la judecata n I-m

  instan.

  Dl Guanu E., a examinat la nivelul tezei de doctorat protecia drepturilor omului n

  activitatea de urmrire penal, susinut n 1996 n Romnia. [56]

  Printre autorii de specialitate din Republica Moldova, care, ntr-o msur sau alta, s-au

  axat pe cercetrile asupra proteciei juridice ale drepturilor omului, avocaturii i avocatului n

  procesul penal, dreptului la aprare i asisten juridic, inem s-i evideniem, de asemenea, pe

  urmtorii specialiti: Dolea I., Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I., Miluev D., Mrgineanu I.,

  Beli N., Osoianu T., Mancevschii O., Brnz L., etc.

  O contribuie distinct n domeniu au adus-o savani strini, precum: Neagu I., Mateu G.,

  Volonciu N., Cristiana I.Stoica, Janice H. Webster, Strogovici M., Savikii V., Petruhin I.,

  Foiniki I., Kisteacovschii A.F., Gavrilov S., Garmaev I., Miheenco M., Radicov V., Iurcenco V.,

  Galiucova M., Guenco C., Macarova Z., Ignatov D., Fomin M., Steovski M., Vinevskaia O.,

  Savici O., Konin V., Enikeev R., Marcoviceva E., Iunoev S., etc.

  Aceast enumerare (deloc exhaustiv) ne convinge de faptul c problematica tezei i-a

  interesat pe numeroi cercettori. Unii dintre acetia au studiat subiectele vizate n tez ca

  fenomene separate, sau tangenial. Acceptndu-le n mare parte, ns, nu le putem considera n

 • 12

  ansamblu suficiente pentru fundamentarea tiinific a subiectului investigat, pentru c nu

  vizeaz n special avocatul n cadrul urmririi penale i procesul penal al Republicii Moldova.

  Cercetri fundamentale, ntreprinse n materia acordrii asistenei juridice acordate de

  ctre avocat n faza urmririi penale, nu s-au realizat n Republica Moldova, ceea ce i determin

  n mare parte actualitatea investigaiei noastre. Cele menionate ne permit s conchidem c

  vectorul cercetrilor noastre nu este ntmpltor, iar tematica respectiv rmne, n continuare,

  actual i prezint un mare interes att teoretic, ct i practic.

  Astfel, actualitatea temei abordate, alturi de alte circumstane, este determinat de:

  - transformrile social-economice din societatea noastr, care au drept consecin i

  schimbrile cardinale a legislaiei n vigoare, inclusiv a celei procesual-penale;

  - abordarea insuficient a temei respective n doctrin i oportunitatea stabilirii unui

  concept i a unei doctrine autohtone privind acordarea asistenei juridice n faza urmririi penale;

  - jurisprudena CtEDO n cauzele moldoveneti;

  - cerinele de perfecionare a textului legislativ n vederea reglementrii adecvate a

  atribuiilor avocatului n cadrul urmririi penale;

  - trsturile specifice urmririi penale care determin particulariti distincte n vederea

  asistenei juridice n aceast faz a procesului;

  - realitatea actual ce impune aplicarea prghiilor procesuale de protejare a persoanelor

  care particip la efectuarea actelor de urmrire penal i, fa de care sunt aplicate msuri de

  constrngere.

  Scopul i obiectivele tezei

  Scopul de baz al tezei este studierea complex a acordrii asistenei juridice de avocat n

  faza urmririi penale i reevaluarea capacitilor de ordin normativ i doctrinar, n vederea

  asigurrii eficiente al dreptului la aprare i asisten juridic n procesele penale.

  Pentru realizarea scopului enunat au fost trasate urmtoarele obiective:

  - fundamentarea doctrinar i normativ a participrii avocatului n procesul penal, n

  general, i, n cadrul urmririi penale, n special;

  - abordarea noiunii de aprare, asisten juridic, asistare i reprezentare n procesul

  penal i stabilirea coraportului ntre aceste noiuni;

  - elucidarea calitilor procesuale ale avocatului n faza urmririi penale: aprtor,

  reprezentant;

  - studierea procedurii de admitere, desemnare, nlocuire i nlturare a avocatului din

  proces;

 • 13

  - evaluarea capacitilor de prezentare a datelor de fapt de ctre avocat n vederea

  administrrii probelor n faza urmririi penale;

  - determinarea competenelor avocatului n vederea acordrii asistenei juridice pe

  parcursul efecturii actelor de urmrire penal i la terminarea urmririi penale;

  - investigarea procedurii de contestare, de ctre avocat, a aciunilor i inaciunilor

  ilegale ale organului de urmrire penal;

  - identificarea specificului de acordare a asistenei juridice la aplicarea msurilor de

  constrngere procesual;

  - naintarea unor recomandri de ordinul tacticii n aprare;

  - evaluarea cadrului normativ n materia acordrii asistenei juridice de ctre avocat n

  faza urmririi penale, argumentarea i formularea propunerilor de lege ferenda.

  Suportul metodologic i teoretico-tiinific al investigaiei

  Pentru a realiza un studiu mai profund i detaliat al problemei, am folosit drept baz

  metodologic o serie de metode specifice de cercetare a problemelor cu caracter socio-uman,

  cum ar fi: metoda logic (analiza i sinteza), istoric, sistemic, analizei dinamice (n

  retrospectiv i perspectiv), cea a clasificrii i cea juridic comparativ. Metoda comparativ

  mi-a permis s studiez normele juridice procesual-penale n comparaie cu alte norme din

  legislaiile strine. Metoda istoric a facilitat studierea fenomenelor procesuale sub aspectul

  evoluiei lor n timp. Metoda de sintez am utilizat-o pentru a generaliza aspectele supuse

  analizei i pentru a stabili clar i concis recomandrile autorului i propunerile de lege ferenda.

  Metoda cercetrii documentelor a mbogit coninutul teoretic al lucrrii, iar n procesul

  expunerii i evidenei ideilor de baz, suportul teoretic al lucrrii a fost completat cu multiple

  exemple din practica judiciar. n sistemul teoretico-metodologic al analizei efectuate, un rol

  prioritar este atribuit actelor internaionale i naionale fundamentale.

  Concluziile formulate n lucrare se bazeaz att pe jurispruden, ct i pe rezultatele

  analizei teoretice a literaturii tiinifice n probleme de procedur penal, avocatur, psihologie

  judiciar, deontologie i etic profesional i a legislaiei altor ri.

  Noutatea tiinific a rezultatelor obinute

  Obiectul de referin nu a fost supus studiului n tiina autohton, indicndu-se asupra

  faptului c teza reprezint cercetare de pionierat, realizat n Republica Moldova. Lucrarea

  prezint prima cercetare complex, consacrat analizei doctrinei, prin prisma principiilor

  fundamentale de asigurare a dreptului la aprare, n contextul implementrii conceptului de

  afirmare a contradictorialitii i oportunitii de racordare al cadrului juridic i instituional la

  exigenele contemporane, promovate de organismele europene.

 • 14

  Noutatea cercetrii se claseaz printre acele direcii tiinifice, ale cror cercetare merit

  atenie primordial, avnd n vedere lipsa unor lucrri i studii consacrate n doctrina autohton,

  care ar examina, la nivelul unei teze de doctor, acordarea asistenei juridice de ctre avocat n

  faza urmririi penale.

  Fiind departe de a pune la ndoial valoarea teoretico-tiinific i aplicativ a studiilor

  anterioare, care au tangen cu aceast tem, considerm c prezenta lucrare este o ncercare de

  actualizare a unor concepte, idei i soluii vis--vis de antrenarea avocatului n sfera justiiei

  penale.

  Din analiza cadrului legal i a materialelor tiinifice n care a fost cercetat subiectul n

  discuie, am constatat cu certitudine c exist cmp liber de interpretare juridic i investigare

  tiinific posibil de valorificat, mai cu seam c rezultatele cercetrilor pot influena calitatea

  aplicrii normelor procesual-penale.

  S-a evaluat cadrul normativ n materia acordrii asistenei juridice de ctre avocat la faza

  urmririi penale, fiind argumentate propunerile de lege ferenda. n baza cercetrilor realizate am

  constatat existena unor imprecizii, carene i omisiuni de ordin normativ. Au fost fundamentate

  oportunitile de modificare i completare a CPP RM, n special a art.6, 58, 60, 64, 68, 69, 80,

  192, 313, care vizeaz statutul procesual al avocatului-aprtor i avocat-reprezentant, fiind

  menite a conferi eficien, claritate i securitate raporturilor juridice, n care este antrenat acest

  participant al procesului, excluznd posibilitatea marginalizrii drepturilor acestuia i

  discriminrii n raport cu alte pri n proces.

  Studierea practicii judiciare a permis de a conchide c organele judiciare din RM nu in

  cont ntotdeauna de interpretarea drepturilor prilor n proces, pe care le d CtEDO, inclusiv n

  cauzele moldoveneti, i ne permite a anticipa eventualele condamnri n faa acestei instane,

  justificndu-ne de a contribui la ajustarea legislaiei naionale la standardele europene.

  Avnd n vedere cele expuse, ne-am pronunat pentru stipularea, n mod expres, a

  dreptului persoanei deinute n arest preventiv, de a lua cunotin de materialele dosarului i n

  cazul recursului judiciar mpotriva arestrii preventive. Nu mai puin important, n contextul

  celor expuse, considerm a fi completarea art.68 alin.2 pct.3 CPP RM, acordnd dreptul

  aprtorului de a lua cunotin nu numai de materialele prezentate n judecat de ctre organul

  de urmrire penal, pentru confirmarea reinerii i necesitii arestrii, dar i de cele prezentate n

  instan, n vederea prelungirii arestului preventiv, ct i de materialele prezentate n instana de

  recurs, n caz de contestare a ncheierii judectorului de instrucie privind arestul preventiv.

 • 15

  ntru motivarea poziiei luate, ct i a propunerilor de lege ferenda, a fost luat n

  consideraie Jurisprudena CtEDO n cauzele moldoveneti, privind violarea art.5 4 al

  Conveniei.

  Cu titlu de pionerat, s-au evaluat capacitile de prezentare a datelor de fapt, de ctre

  avocat, n vederea administrrii probelor la faza urmririi penale; au fost cercetate competenele

  avocatului n cadrul actelor de urmrire penal i la terminarea urmririi penale; a fost

  investigat procedura de contestare de ctre avocat a aciunilor i inaciunilor ilegale ale

  organului de urmrire penal i s-a identificat specificul de acordare a asistenei juridice la

  aplicarea msurilor de constrngere procesual.

  Autorul lanseaz ideea formrii n Republica Moldova a unui domeniu de cunoatere

  specific-mijloace procesuale i tactic de aprare n procesele penale, determinndu-se obiectul

  de studiu, natura i sarcinile lui, incitndu-i pe cei interesai de dezvoltarea doctrinar a

  aspectelor, ce in de tactica aprrii i reprezentrii n procesele penale, precum i a problematicii

  controversate, ce ine de administrarea probelor de ctre avocat n procesul penal.

  Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii

  Sub aspect teoretic teza de doctorat constituie o abordare a opiniilor i paradigmelor

  controversate, expuse att n literatura de specialitate a Republicii Moldova, ct i n cea strin.

  n acest context, importana teoretic const n faptul c lucrarea prezint, prin sine, o cercetare

  bine sistematizat i documentat prin soluii practice i poate fi propus pentru studiile

  universitare i postuniversitare - la predarea disciplinelor penale, precum i la propagarea ideilor

  de respectare a drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.

  n tez sunt identificate anumite deficiene i lacune n legislaia procesual-penal i n

  practica judiciar din Republica Moldova, a cror remediere este benefic pentru nfptuirea

  justiiei. Cea mai mare nsemntate, considerm, c o prezint soluiile propuse pentru

  reglementarea procesual a atribuiilor avocatului n faza de urmrire penal, care sunt

  fundamentate nu numai de doctrina i practica judiciar, dar i de analiza minuioas a legislaiei

  respective. Propunerile de lege ferenda ofer posibilitate legislatorului s mbunteasc

  calitatea legii i s confere eficien garaniilor de aprare a drepturilor i libertilor

  fundamentale ale omului n faza de urmrire penal.

  Lucrarea poate fi de un real folos att cadrelor didactice, ct i studenilor, masteranzilor

  de la facultile de drept, n special pentru nsuirea cursului de avocatur. Importana aplicativ

  este semnificat prin redarea unor concepte, soluii, propuneri vis-a-vis de aspectul

  procesual-penal al problematicii supuse cercetrii. Toate acestea, nserate cu o gam ampl de

  spee din practica judiciar a Republicii Moldova i a altor state, pot fi luate n vedere de ctre

 • 16

  avocai, ofierii de urmrire penal, procurori i judectori de instrucie n cadrul activitii

  cotidiene de realizare a actelor de urmrire penal. Rezultatele acestei materii au importan i

  pentru dezvoltarea n continuare a acestei teme n doctrina procesual-penal.

  Aprobarea rezultatelor s-a realizat prin discutarea tezelor principale ale disertaiei la

  Catedra procedur penal i criminalistic a Academiei tefan cel Mare a MAI al RM, dar i n

  cadrul manifestrilor tiinifice: conferine tiinifice internaionale:

  , ,

  (. ) 9 2009;

  , -,

  , 2009 1 (1), , 14 , 2009; Asigurarea drepturilor i

  libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas, Chiinu, 28,

  29 ianuarie 2010.

  Tezele de baz ale lucrrii au fost publicate n revista Avocatul Poporului, nr.12

  anul 2008, nr.1, nr.4 anul 2009 i nr.3-4 anul 2010. Unele idei i concluzii au fost expuse n

  anuarul i analele tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a MAI al RM (anul 2009).

  Sumarul compartimentelor tezei

  Structura lucrrii este determinat de sarcinile cercetrii. Ea este constituit din

  Introducere, 4 capitole, Sinteza rezultatelor obinute, Concluzii generale i recomandri,

  Bibliografie i Adnotare. Teza este expus pe 165 pagini.

  n Introducere este argumentat actualitatea i importana problemei abordate, sunt

  formulate scopul i obiectivele tezei, noutatea tiinific a rezultatelor obinute, importana

  teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii, aprobarea rezultatelor, sumarul compartimentelor tezei.

  Capitolul 1 Analiza situaiei n domeniul acordrii asistenei juridice de ctre avocat

  n procesul penal, alctuit din 2 paragrafe, este consacrat analizei strii actuale i perspectivelor

  de formare a unui domeniu de cunoatere specific: avocatul n procesele penale, precum i

  studierii unor materiale tiinifice (teze de doctorat, monografii, materiale tiinifico-practice)

  publicate la tema tezei n Romnia, Rusia, Republica Moldova.

  Capitolul 2 Fundamentarea tiinifico-juridic a participrii avocatului n faza

  urmririi penale cuprinde analiz complex, tiinific a noiunilor: drept la aprare, asisten

  juridic, avocat, aprtor, reprezentant.

  n paragraful 1 ne-am axat asupra Consacrrii normative i doctrinare a dreptului la

  aprare. Dreptul la aprare constituie o preocupare constant pentru autorii unor lucrri

  fundamentale att n domeniul procedurii penale, ct i pentru lucrrile care abordeaz, n

 • 17

  special, acest drept fundamental. Dreptul la aprare este garantat att n documente interne, ct i

  internaionale, fiind consacrat n Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul

  Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice i Convenia European a Drepturilor

  Omului - ca o garanie a dreptului la un proces echitabil al oricrei persoane, precum i n

  principiile constituionale, prin care se instituie obligativitatea respectrii Constituiei, a

  supremaiei sale i a legilor, inclusiv garantarea dreptului la aprare al prilor n tot cursul

  procesului.

  Totui, n baza cercetrilor realizate, am constatat existena unor imprecizii, carene i

  omisiuni de ordin normativ. Aceast stare de lucruri, n reglementarea procesual a participrii

  avocatului n faza urmririi penale, mpiedic asigurarea dreptului la aprare n procesul penal i

  ne-a justificat s facem concluzii i recomandri de lege ferenda.

  n paragrafele 2 i 3 am examinat 2 ipostaze procesuale ale avocatului: aprtor i

  respectiv reprezentant. n abordarea noiunii de aprtor, se pornete de la ideea c poziia

  procesual a aprtorului n procesul penal nu este aceea de parte, ntruct el nu are drepturi i

  obligaii izvorte din litigiul dedus judecii, ci din lege i din contractul de asisten juridic,

  ncheiat cu clientul. El se situeaz pe poziia procesual a nvinuitului sau a inculpatului, pe care

  l apr fr, ns, a se confunda cu acesta. Sunt examinate garaniile de independen a

  avocatului, drepturile i obligaiile acestuia n cadrul urmririi penale.

  Capitolul 3 Realizarea de ctre avocat a atribuiilor sale n faza urmririi penale

  cuprinde participarea propriu-zis a avocatului n aceast etap a procesului.

  Paragraful 1 debuteaz cu admiterea, numirea din oficiu, nlocuirea i nlturarea

  avocatului din proces. n acest context au fost analizate articolele 70-72 din Titlul III, capitolul II

  a prii generale a CPP RM. S-a pus accent pe numirea din oficiu a avocatului, n conformitate

  cu Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat, nr.157-160/614 din 05.10.2007, i

  Regulamentul cu privire la procedura de solicitare i desemnare a avocatului pentru acordarea

  asistenei juridice de urgen din 14.07.2008.

  n Paragraful 2, Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmrire penal, este

  evideniat dreptul de participare a avocatului la realizarea actelor de urmrire penal. Acest drept

  al avocatului-aprtor i al avocatului reprezentant permite a acorda asisten juridic calificat,

  a apra interesele clientului, a-l asista i a-l consulta.

  n Paragraful 3 Prezentarea datelor de fapt de ctre avocat n vederea administrrii

  probelor pe parcursul urmririi penale, se face o analiz ampl a doctrinei i legislaiei, privind

  capacitatea avocatului de a acumula date de fapt i a le prezenta organului de urmrire penal n

  vederea convertirii acestora n probe.

 • 18

  Paragraful 4 este consacrat acordrii asistenei juridice la etapa de terminare a urmririi

  penale. Fr a studia materialele dosarului penal, avocatul nu este n stare a acorda asisten

  juridic calificat. Pornind de la acest deziderat indiscutabil, cerina n cauz a fost ridicat la

  rang de lege. Avocatului i se interzice s participe la proces fr a lua cunotin n prealabil de

  materialele dosarului (art.54 alin.5 Legea cu privire la avocatur). Lund cunotin de toate

  materialele dosarului i studiindu-le, avocatul are posibilitatea de a verifica plenitudinea,

  obiectivitatea i realizarea sub toate aspectele urmririi penale.

  Capitolul 4 Contestarea aciunilor ilegale ale procurorului, ale organului de

  urmrire penal i ale msurilor de constrngere procesual este consacrat activitii

  avocatului i problematicilor tiinifico-practice de participarea a avocatului n proceduri, care

  fac parte din sfera controlului judiciar asupra urmririi penale.

  Aspecte doctrinare, normative i de practic judiciar privind contestarea de ctre

  avocat a actelor de urmrire penal este primul paragraf.

  Paragraful 2 al capitolului n discuie este ntitulat Asistena juridic n caz de aplicare a

  msurilor de constrngere procesual. Cele mai multe msuri procesuale constau n privaiuni

  sau constrngeri, mai mult sau mai puin, drastice. Constrngerea sau privaiunea este evident

  foarte sever, cnd vizeaz starea de libertate, unul dintre cele mai importante drepturi ale

  persoanei, mai ales cnd privaiunea de libertate poate deveni mai ndelungat. Dispoziiile din

  Constituie i Codul de procedur penal, care prevd unele limitri ale libertii individuale,

  cuprind numeroase garanii. Se susine c avocatul, n procesul penal, are menirea de a nu

  permite, n nici o mprejurare, restrngerea libertii persoanelor, n altfel de condiii, dect cele

  fixate de lege, cu minuiozitate i cu simul unui justificat umanism.

 • 19

  1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL ACORDRII ASISTENEI JURIDICE DE CTRE AVOCAT N PROCESUL PENAL

  1.1 Studiu asupra doctrinei privind tema tezei, n lucrrile tiinifice publicate peste hotare

  Problematica avocaturii i-a preocupat pe mai muli cercettori din diferite perioade

  istorice. .., n a doua jumtate al secolului XIX, n cursul de lecii consacrat

  prii generale a procesului penal, susine c aprarea are rdcini nu numai n interesele

  nvinuitului i este dictat nu numai de umanism, dar servete i intereselor ordinii sociale.

  Societatea este ngrijorat ca pedeaps penal s nu cad pe umerii persoanei ntmpltor, dar s

  fie sancionai numai cei vinovai i numai pe msura vinoviei acestora. [152, p.70]

  Se susine c, pentru a nu deveni un privilegiu, aprarea trebuie s dispun de drepturi

  egale n raport cu acuzarea: 1) att n privina prezentrii probelor; 2) ct i privitor la

  posibilitatea de a pleda n faa instanei. [152, p.77]

  Dnsul a fcut distincie ntre aprarea direct i indirect. n primul caz partea aprrii

  tinde s prezinte probe pozitive n favoarea nevinoviei, indicnd dreptul ce-i aparine, conform

  legii, n situaia cnd nvinuitul recunoate svrirea faptei imputate. n alt situaie, ce ine, de

  asemenea, de aprarea direct este prezentarea probelor n aprare - alibi. Aprarea indirect se

  limiteaz la critica probelor n acuzare, atrgnd atenia la insuficiena acestora. [152, p.77]

  .. propune instituia avocailor publici - avocai pentru sraci. [152,

  p.47] Este valabil i pentru ziua de azi constatarea faptului c asigurarea asistenei juridice din

  oficiu, dei are avantaje doctrinare, poate ntmpina dificulti financiare enorme n aplicarea

  practic. Avnd n vedere necesitatea protejrii dreptului la un proces echitabil, stabilit de

  articolul 6 din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor

  fundamentale, inclusiv necesitatea asigurrii accesului liber i egal la asisten juridic, prin

  organizarea i acordarea de asisten juridic garantat de stat, prin diminuarea impedimentelor

  economico-financiare din realizarea accesului la justiie, la 26.07.2007, Parlamentul Republicii

  Moldova a adoptat Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat, publicat n Monitorul

  Oficial al Republicii Moldova nr.157-160/614 din 05.10.2007, intrat n vigoare din 1 iulie 2008.

  Profesorul . se impune n domeniul cercetat prin monografia publicat n

  2008. [158, p.31] Fcnd referin la savanii ., Mxeeo M., .,

  o ., acest autor realizeaz analiza categoriilor, sau direciilor de aprare n procesul

  penal. Conchide c actualmente trebuie s facem distincie ntre aprarea de stat (subiecii

  acesteia - organe de stat i persoane mputernicite); personal (realizat de bnit, nvinuit, partea

  vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i ali participani ai procesului);

  profesional (subiect este avocatul) i facultativ (reprezentanii legali, rudele apropiate i alte

 • 20

  persoane). Considerm c aceast clasificare nu le poate nega pe celelalte, la care face referin

  autorul, dar este acceptat datorit punerii n eviden a criteriului de clasificare - subiectul care

  realizeaz activitatea de aprare. Prezint interes articolul publicat de . [157] datorit

  tangenei subiectului abordat cu studiul nostru. Este realizat o analiz a materialului publicat de

  renumitul profesor procesualist . n 1885 la Sanct-Peterburg, ntitulat Aprarea n

  procesul penal n serviciul societii. Conform referinelor acestui profesor, se menioneaz c

  aprtorul servete nu numai interesele clientului, dar i intereselor justiiei n general. Inspirat

  de opera citat, . subliniaz c aprtorul, acordnd asisten juridic, nu va nruti

  situaia clientului su. Din acest raionament rezult trei reguli: 1) aprtorul poate i trebuie s

  apere clientul, fr a fi stingherit de gndul c acesta este vinovat; 2) aprtorul trebuie s se

  abin de la declaraii i constatri care sunt duntoare pentru aprare i s nu admit lezarea n

  proces a drepturilor inculpatului; 3) cea mai dezastruoas nclcare a obligaiei de aprare ar fi

  recunoaterea de ctre aprtor a probelor n acuzare, care sunt respinse de inculpat.

  Este actual constatarea c aprtorul nu trebuie s-i dea concursul de a apra cu orice

  pre toate interese private ale clientului su, transformndu-se ntru-un lupttor contra justiiei i

  legii. Nu este cazul ca avocatul s cad n alt extremitate. Dac el este preocupat de interesele

  societii, cu prioritate n raport cu angajamentele sale fa de client, atunci exist riscul de

  transformare a avocatului n acuzatorul clientului.

  M. de asemenea a participat la conferina consacrat profesorului

  . [140] Autorul pornete de la faptul c funcia de aprare este acea activitate procesual, ce are

  ca obiectiv promovarea i exercitarea dreptului la aprare - drept recunoscut nvinuitului,

  inculpatului i oricrei altei pri n procesul penal, ori prin beneficiere de asisten juridic a

  altor persoane n toate fazele procesului penal, realizndu-se, astfel, o egalitate de mijloace

  necesare funciei de judecat prin armonizarea intereselor de aprare a societii cu ale

  drepturilor i intereselor individului.

  Un rol important i revine aprtorului, care realizeaz asistena juridic calificat, sau

  reprezint prile n proces, potrivit condiiilor prevzute de lege. La aceasta se adaug i

  contribuia organului judiciar, care, prin atitudinea sa activ i n baza principiului oficialitii,

  asigur respectarea, garantarea i exercitarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor.

  M. consider c, n virtutea contradictorialitii, prile n procesul penal i

  aleg poziia, modul i mijloacele de susinere a ei de sine stttor, fiind independente de instan,

  sau de alte organe ori persoane. Egalitatea prilor i contradictorialitatea este o modalitate sigur

  de stabilire a adevrului ntr-o cauz penal, fiind garania respectrii drepturilor i libertilor

  fundamentale ale persoanelor antrenate n proces.

 • 21

  Se susine c n raporturile dintre procuror i aprare, ori dintre pri, se poate meniona

  chiar de existena unor grupuri procesuale cu interese contrare, respectiv de grupul nvinuirii

  constituit din procuror i partea vtmata, partea civil - pe de o parte, i grupul aprrii,

  constituit din inculpat, partea civilmente responsabil i aprtor - pe de alt parte. ntre cele

  dou grupuri se poart, n mod egal i organizat, o disput oral i scris, generat de contradicia

  de interese dintre ele, urmnd, ca din aceast confruntare, instana s extrag, ulterior, n mod

  activ, argumentele probatorii necesare pentru aflarea adevrului i a justei soluionri a cauzei.

  n articol se conchide c funcia de aprare include mai multe aspecte care se exprim n

  urmtoarele elemente componente: 1) aprarea de nvinuirea naintat i susinut de acuzare;

  2) asigurarea drepturilor bnuitului, nvinuitului; 3) obiecii asupra aciunii civile naintate;

  4) contribuia nvinuitului la realizarea justiiei penale.

  Cristiana I. Stoica i Janice H. Vebster public n 1997 lucrarea [114] care cuprinde

  3 pri: I-a, Reglementarea profesiei de avocat n Romnia; II-a, Familia juridic european i a

  III-a, Forumul juridic desfurat la Bucureti n decembrie 1996. Autorii au conturat urmtoarele

  etape n evoluia avocaturii n Romnia: Primele reglementri ale profesiei de avocat n

  Romnia; Perioada 1864-1947; Perioada comunist (1947-1989) i Perioada post-comunist.

  Aceti autori susin c avocatul european al zilei de azi trebuie s fie pregtit s-i

  reprezinte clienii att n faa instanelor naionale, ct i n faa Curii de Justiie a Comunitii

  Europene. Fiind un organism internaional, regulile i practicile sale sunt un amalgam al celor

  existente n toate Statele Membre, ns ele au fost influenate puternic de procedura german i

  francez. Dat fiind faptul c legislaia comunitar are prioritate n faa legislaiilor naionale, n

  cazul apariiei unor contradicii ntre aceasta i legislaia naional, persoanele n cauz sunt n

  drept a se baza pe acele reglementri ale legislaiei comunitare, care au aplicare legal imediat

  i sunt suficient de clare, precise i necondiionate.

  Adeseori legislaia implementat de Statele Membre are deficiene, fapt ce duce la

  apariia aciunilor juridice. Recent a fost sprijinit ideea conform creia persoanele care au avut

  de suferit pierderi ca urmare a faptului c respectivul Stat Membru nu a implementat legislaia

  sau nu a introdus o legislaie naional care s reflecte din plin reglementrile legislaiei

  comunitare au dreptul s cear despgubiri. [114, p.75]

  Studiu s-a canalizat n sfrit cu problematici privind integrarea avocailor romni n

  marea familie european de drept. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia c rolul avocatului ntr-o

  societate democratic depinde ntotdeauna de armonizarea reglementrii statutului su la nivel

  naional, cu principiile recunoscute pe plan internaional, n exercitarea i organizarea profesiei

  de avocat. [114, p.209] S-a ajuns la concluzia c avocaii trebuie s se implice mai mult n viaa

 • 22

  politic, nu numai pentru a promova interesele profesiunii lor, dar i pentru a susine, n egal

  msur, principiile democraiei liberale.

  n 1996 la Moscova a vzut lumina tiparului materialul didactico-metodic semnat de

  . . [139] Conine cuprinsul curiculei disciplinare pentru cursul de avocatur n

  procesul penal. Acest material prezint interes pentru cercetarea noastr, deoarece pune accent pe

  importana inerii de ctre avocat a unui dosar al aprrii i argumenteaz recomandrile

  metodice privind studierea dosarului penal i elaborarea tacticilor n aprare. Un component

  important al lucrrii l constituie utilizarea aspectelor favorabile avocatului, din arta oratoric i

  psihologie, n instana de judecat. [139]

  Lucrarea semnat de .. i .. [155] cuprinde nu numai

  acordarea asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale i n faza judecii, dar i

  particularitile asistrii, aprrii, reprezentrii i consultrii n cadrul procedurilor speciale:

  procedura n cauzele penale cu minori; procedura aplicrii n procesul penal a msurilor de

  constrngere cu caracter medical; procedura n faa curilor cu jurai etc.

  Pentru a nu transforma avocatul n procesul penal ntr-un observator pasiv i n vederea

  unei asistene eficiente, autorii de specialitate din Federaia Rus ..,

  .. i .. propun un algoritm al aciunilor procesuale ce urmeaz s fie

  realizate, n mod obligatoriu, de avocat-aprtor n procesul penal. [160]

  Un subiect mai apropiat de teza noastr a fost abordat n teza de doctor n drept, realizat

  de O. [137] Autorul susine ideea privind rspndirea contradictorialitii asupra

  tuturor fazelor procesului penal. n vederea eficientizrii principiului contradictorialitii se

  propune a lrgi sfera controlului judiciar asupra urmririi penale. Un pas nainte, n afirmarea

  contradictorialitii, n faza urmririi penale, ar constitui prezentarea probelor n acuzarea

  aprtorului i nvinuitului dup emiterea ordonanei de punere sub nvinuire.

  n tez sunt propuneri de lege ferenda, privind antrenarea specialistului de ctre avocat n

  procesul de administrare a probelor; convertirea datelor de fapt acumulate cu concursul

  avocatului n probe; ridicarea la rang de lege a cerinelor fa de probele administrate de avocat;

  lsarea la discreia instanei de judecat de a aprecia admisibilitatea probelor n aprare

  prezentate de avocat. O. se impune n spaiul tiinific de specialitate prin

  formularea definiiei activitii contradictoriale a avocatului n faza urmririi penale.

  n teza de doctor n drept, realizat de ., [183] pentru prima dat n Republica

  Belarus a fost dat analiza complex i sistemic a coninutului i reglementrii asistenei

  juridice n cauzele penale, precum i a mecanismului de realizare a acestui drept fundamental.

  Autorul formuleaz definiia dreptului la aprare, determin tipurile asistenei juridice i cercul

 • 23

  de subieci mputernicii de a o desfura. Este argumentat oportunitatea de a unifica activitatea

  avocatului de aprare cu cea de reprezentare. Sunt propuse ci de desvrire a legislaiei privind

  asigurarea dreptului la asisten juridic pentru toi subiecii procesului penal, inclusiv asistena

  juridic calificat a victimei n faza de ncepere a urmririi penale i a martorului, att n fazele

  prejudiciare, ct i n faza judecii.

  Cercetrile realizate de . sunt fundamentate de implementarea normelor

  dreptului internaional n legislaia naional, innd cont att de interesele persoanei n

  particular, ct i de interesele societii i statului n general.

  Este important i pentru practica judiciar din Republica Moldova problema ancorat de

  autor privind eliminarea procedurii de realizare a dreptului la ntrevederi ntre client i avocat, n

  condiii de confidenialitate, care este pus nejustificat, n dependen de existena

  consimmntului scris al organului mputernicit de a desfura procesul penal.

  ., n teza de doctor n drept, [154] abordeaz antrenarea avocatului n realizarea

  atribuiilor sale pe un segment al procesului penal destul de important, care asigur plenitudinea

  drepturilor procesuale ale aprtorului n edina de judecat, care ofer condiii i garanii

  maxime pentru asistena juridic calificat.

  Doctorul n drept pornete de la ideea c de tactica aprtorului, n faza urmririi penale,

  depinde tactica aleas de avocat la examinarea n fond a dosarului penal. A elaborat o schem-

  tip, cu titlu de recomandare, privind monitorizarea dosarului n aprare de ctre avocat. Este

  propus metodica depistrii unor abateri procesuale comise de anchetator.

  Sunt analizate situaiile-tip de comportament ale inculpatului, care poate fi prognozat n

  funcie de personalitatea clientului, i, n acest context, sunt propuse modele corespunztoare de

  interaciune a aprtorului cu inculpatul.

  n teza realizat de ., s-a dat definiia de situaie judiciar i s-au analizat

  anumite variante de derulare a acestora. n urma acestora au fost fundamentate optimizarea

  procedeelor tactice de aprare.

  Pentru prima dat n spaiul ex-sovietic, . realizeaz un studiu complex al

  activitii ilegale a avocatului n procesul penal. [141]

  n lucrare este dat caracteristica interdisciplinar a activitii ilegale a avocatului n

  procesul penal. Este apreciat limita drepturilor i prerogativelor avocatului, sunt examinate

  infraciunile tipice svrite de avocat i nclcrile normelor CPP al Federaiei Ruse, al Legii cu

  privire la activitatea avocatului i avocatur a Federaiei Ruse, precum i a codului deontologic al

  avocatului.

 • 24

  Monografia este conceput ca parte component a unei cercetri complexe. Sunt n curs

  de elaborare lucrri consacrate caracteristicii mijloacelor i metodelor neutralizrii activitii

  ilegale a avocailor i metodicii cercetrii infraciunilor svrite de avocai. Paralel este

  analizat activitatea ilegal a reprezentanilor acuzrii, ce ncalc legea n ncercarea de a limita

  activitatea profesional de aprare ncadrat n limitele legii.

  O bun parte a lucrrii este scris n perioada activitii lui . n calitate de

  anchetator n procuratur. Este destinat, cu precdere, procurorilor, judectorilor, avocailor,

  precum i cetenilor care se adreseaz pentru asisten juridic calificat.

  . propune n teza de doctor n drept specializarea avocailor care acord

  asisten juridic n cauzele penale de atragere la rspundere penal a minorilor. [148] Dlui

  precizeaz c avocatul trebuie s fie admis n proces din momentul sesizrii organului de

  urmrire penal asupra svririi infraciunii de ctre un minor. Prezint interes n tez i

  problematica administrrii probelor de avocat, inclusiv cu aplicarea mijloacelor tehnice,

  argumentnd cu titlu de lege ferenda includerea n rndul subiecilor, abilitai cu dreptul de a

  acumula probe, i avocatul. n acest sens autorul susine c probele prezentate de aprtor trebuie

  s fie anexate n mod obligatoriu la materialele dosarului penal. Printre ideile principale lansate

  i analizate n tez se nscrie: includerea reglementrilor privind statutul procesual al

  reprezentantului legal n capitolul consacrat prii aprrii; fundamenteaz i recomand o form

  special a ordonanei de punere sub nvinuire a minorilor n conflict cu legea, n care trebuie s

  fie incluse suplimentar i probele n acuzare, precum i familiarizarea aprrii cu aceste probe

  din momentul aducerii la cunotin a ordonanei de punere sub nvinuire.

  n opinia lui ., este important de a concentra aprarea i asupra cataclismelor

  sociale, a cauzelor i condiiilor care favorizeaz delicvena juvenil, avnd n vedre faptul c

  acestea afecteaz tineretul i ar servi n calitate de circumstane care atenueaz rspunderea

  penal.

  De problematica delicvenei juvenile i a strategiilor de aprare a minorilor n conflict cu

  legea, s-a artat interesat i . [162] D-ei opteaz pentru:

  - constituirea, ct mai devreme cu putin, a un sistem specific de justiie juvenil;

  - revizuirea legislaiei i practicii cu privire la sistemul de justiie juvenil, pentru a

  asigura ct mai curnd conformitatea acestuia cu prevederile Conveniei privind

  drepturile copilului, precum i cu alte standarde internaionale relevante n domeniu,

  cum ar fi Standardele minime pentru administrarea justiiei juvenile (regulile de la

  Beijing) i Orientrile Naiunilor Unite pentru prevenirea delicvenei juvenile

  (orientrile de la Riyadh);

 • 25

  - consolidarea msurilor de prevenire, cum ar fi susinerea rolului familiilor i

  comunitilor n ncercarea de a elimina condiiile sociale care conduc la probleme,

  cum ar fi delicvena, infraciunile i dependena de droguri;

  - ncorporarea n legislaie i practica judiciar, Regulile Naiunilor Unite pentru

  protecia delicvenilor juvenili privai de libertate, mai ales pentru a garanta accesul

  acestora la proceduri eficiente de plngere, cu privire la toate aspectele referitoare la

  modul n care sunt tratai;

  - msurile adecvate pentru a promova recuperarea i reintegrarea social a copiilor

  implicai n sistemul de justiie juvenil.

  La finele articolului, autorul se concentreaz asupra unei problematici actuale privind

  delimitarea reprezentantului de reprezentantul legal, n aspect doctrinar i procesual,

  pronunndu-se asupra oportunitii de a stabili, expres, n lege limitele atribuiilor procesuale ale

  reprezentantului legal al minorului, atras n sfera justiiei juvenile.

  Nemijlocit, asupra participrii aprtorului n cadrul urmririi penale, i-a axat cercetrile

  ., [192] care este mai aproape de tematica noastr.

  Acordarea asistenei juridice se nscrie printre garaniile ce trebuie s nsoeasc persoana

  care particip la efectuarea actelor de urmrire penal, mai ales la cele legate de imixtiunea n

  viaa privat a persoanei, precum i n caz de aplicare a msurile de constrngere procesual.

  Este important contribuia avocatului n contestarea legalitii aciunilor organului de

  urmrire penal i ale organului care exercit activitatea operativ de investigaie, care constituie,

  prin sine, nu doar o realizare a dreptului persoanei de acces la justiie, dar i o modalitate eficient

  de a depista i a nltura oricare nclcare ale drepturilor omului, nc la faza de urmrire penal.

  Jurisprudena demonstreaz c majoritatea proceselor deriv din dosare penale, iar nclcrile cele

  mai frecvente sunt constatate n limitele urmrii penale.

  Acordarea asistenei juridice calificate, aprarea, reprezentarea i asistarea participanilor

  n proces reduce la net, sau considerabil probabilitatea violrii, n faza incipient, a procesului

  drepturilor i libertilor persoanei: dreptul la aprare; prezumia nevinoviei; dreptul folosirii

  limbii materne n procesul penal; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului;

  inviolabilitatea proprietii; secretului corespondenei; dreptului la inviolabilitatea vieii private,

  la confidenialitatea vieii intime, familiale, la protejarea onoarei i demnitii personale;

  accesului liber la justiie; desfurrii procesului penal n termen rezonabil; libertii de a

  mrturisi mpotriva sa i asigur deplina nsuire a drepturilor procesuale a participanilor n

  proces, elimin tendinele acuzatoriale n cadrul urmriri penale.

 • 26

  Pornind de la aceste deziderate, . menioneaz, la figurat, c aprtorul joac

  cu figurile negre i lui nu-i aparine iniiativa n desfurarea urmririi penale i a actelor de

  urmrire penal. Dlui divizeaz trei etape de participare a aprtorului n cadrul actelor de

  urmrire penal: de pregtire, de lucru i de ncheiere. Recomandrile autorului vizeaz aspecte

  tactice de statornicire a poziiei procesuale a aprrii, printre acestea: acumularea informaiei de

  care dispune organul de urmrire penal (n limitele posibilitilor legale), consecutivitatea

  aciunilor aprrii, oportunitatea schimbrii poziiei n proces etc. Propune de a nu grbi

  evenimentele n cazul de stabilire a martorilor aprrii i a ascultrii acestora, deoarece n faza

  judecii aprarea dispune de anumite avantaje, de exemplu, prioritatea de a adresa ntrebri n

  raport cu reprezentanii acuzrii. Evident, sugestia nu este categoric, pentru c situaii de

  urmrire penal pot exista mai multe, iar uneori pentru aprare poate fi mai favorabil

  dezvluirea martorilor si, de exemplu, cnd se urmrete ncetarea procesului n faza urmririi

  penale.

  Practica a demonstrat c stricta respectare a drepturilor bnuitului, nvinuitului n

  procesul urmrii penale exclude posibilitatea nejustificat i nelegal de acuzare, de aplicare

  nejustificat a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea real a aprrii este o

  garanie a cercetrii obiective complete i multilaterale a probelor, este o condiie necesar a

  aflrii adevrului, a aprrii drepturilor i intereselor legale a persoanei, a adoptrii unei decizii

  legale i ntemeiate. Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a dreptului la aprare,

  prin asistarea bnuitului i nvinuitului de ctre un avocat cu pregtirea adecvat acuzatorului, se

  armonizeaz cele dou interese publice, numite n doctrin funcii procesuale (acuzarea i

  aprarea).

  Conferina internaional Evoluia justiiei penale n spaiul ex-sovietic a avut impact de

  totalizare la moment i reevaluare a prioritilor doctrinei procesual-penale n spaiul ex-sovietic.

  Dorim s menionm c autorul ., [186] i-a orientat investigaiile asupra standardelor

  internaionale privind activitatea aprtorului n cadrul dosarelor penale.

  A prezentat interes deosebit, pentru unii cercettori din spaiul ex-sovietic, administrarea

  probelor de ctre avocat n procesul penal. La conferina tiinifico-practic internaional, care

  i-a inut lucrrile n or. Odesa, la 9 octombrie 2009, au fost publicate 2 articole: respectiv de

  .A. [151] i . . [191] (la care s-a adugat i articolul publicat de

  subsemnatul) consacrate administrrii probelor de ctre avocat n procesul penal. Principala

  paradigm tiinific, pus n dezbatere, este dreptul avocatului de a prezenta date de fapt, n

  vederea administrrii probelor sau dreptul avocatului de a administra probe n procesul penal?

 • 27

  Un debut n investigarea aspectelor criminalistice privind acumularea probelor de ctre

  avocat-aprtor i prezentate instanei de judecat pentru a fi examinate n mod corespunztor l

  constituie teza de doctor n drept realizat de . Dlui consider important cererea

  aprtorului de ascultare a specialistului, fotografului, medicului, persoanei cu funcii de

  rspundere, care urmeaz s fac declaraii att despre mprejurrile de acumulare a materialelor

  prezentate de avocat, ct i despre legalitile i autenticitile acestora. [149, p.13]

  Pentru ca datele de fapt, colectate i prezentate de detectiv, s fie admisibile trebuie

  respectate urmtoarele cerine:

  - ncheierea unui contract cu un detectiv particular sau cu agenia de detectivi;

  - primirea copiei licenei ageniei de detectivi sau detectivului particular;

  - prezentarea de ctre detectiv a drii de seam n scris privind aciunile ntreprinse

  privind obinerea informaiei solicitate;

  - depunerea cererii privind anexarea la materialele dosarului a documentelor i

  obiectelor puse la dispoziia avocatului de ctre detectiv;

  - perfectarea cererii privind verificarea pe ci procesuale a informaiei acumulate de

  avocat (n baza arsenalului de procedee probatorii stipulate n codul de procedur

  penal. [149, p.13]

  Nu putem exclude n contextul celor expuse ascultarea n calitate de martor a detectivului

  particular de ctre organul de urmrire penal.

  n opinia unor autori, [184, p.149] n conformitate cu principiul egalitii prilor, datele

  acumulate de avocat au statut de prob i valoare probant, fr convertirea lor procesual,

  aidoma datelor de fapt colectate de adversarul procesual - organul de urmrire penal. n

  viziunea altor autori informaiile prezentate de avocat sunt probe, dac s-a acceptat anexarea lor

  la materialele dosarului. [137, p.14]

  Materialele obinute de avocat devin probe numai dup perfectarea lor, n ordinea

  prevzut de CPP (de ex. cercetarea obiectelor prezentate de avocat i anexarea lor n calitate de

  corpuri delicte la materialele dosarului penal). Avocatul nu este subiect cu drepturi depline n

  procesul probaiunii, n special n faza urmririi penale, i, prin urmare, nu este investit de lege

  cu dreptul de perfectare procesual a datelor de fapt obinute de el. [189]

  Atunci cnd nvinuitul sau inculpatul propune probe n aprare, atta timp ct, aparent,

  ele pot conduce la o alt concluzie dect cea a probelor n acuzare, n sensul c sunt concludente

  i utile, organul de urmrire penal este obligat s procedeze la administrarea lor. [74, p.42]

 • 28

  n teza de doctor n drept, O., susine c, includerea cercetrilor realizate de

  avocat n practica judiciar, poate schimba crucial n perspectiv modelul procesului existent n

  cel contradictoriul. [137]

  Analiznd cele expuse, trebuie s subliniem c exagerarea n direcia nencrederii

  excesive n activitatea avocatului de administrare a probelor este inadmisibil. Muli dintre

  avocai sunt specialiti de nalt calificare, care au experien bogat de activitate n cadrul altor

  organe de drept. Adeseori pregtirea lor este net superioar n raport cu adversarii lor procesuali.

  Activitatea acestor avocai n administrarea probelor poate fi nespus de important i necesar

  pentru nfptuirea justiiei n cauzele penale. [141, p.36]

  Dei n Federaia Rus nu exist reglementri exprese privind conlucrarea avocatului cu

  martori, specialiti i experi, . accept c, fr a aduce prejudicii cadrului legal,

  pentru acumularea informaiei necesare, avocatul poate cuta martori, specialiti i experi,

  purtnd discuii preliminare cu acetia. [135, p.362]

  n lucrarea citat, acest autor de specialitate, n coautorat, a realizat o cercetare

  monografic, care a cuprins, pe lng alte compartimente tradiionale, i activitatea avocatului n

  faa Curii Constituionale; specificul reprezentrii att n faa Curii Europene a Drepturilor

  Omului, ct i n cadrul Curilor cu jurai. n acest studiu didactico-practic, este examinat

  evoluia avocaturii n Rusia, avnd ca repere 3 etape: I-ul pn la reforma judiciar din Rusia

  arist (1864); a II-a etap cuprinde organizarea i dezvoltarea avocaturii n conformitate cu

  statutele judiciare din 1864; i a III-a vizeaz avocatura n statul sovietic (1917-1991).

  Importante din punct de vedere a practicii judiciare, sunt compartimentele destinate

  standardelor activitii profesionale a avocailor i bazele deontologice ale avocaturii.

  1.2 Analiza problematicii privind acordarea asistenei juridice de ctre avocat n procesul penal prin prisma materialelor tiinifice publicate de autori autohtoni

  n Republica Moldova problemele teoretice i practice privind acordarea asistenei

  juridice de ctre avocat n procesul penal sunt expuse n diferite publicaii tiinifico-practice,

  care au servit la dezvoltarea acestui domeniul n jurisprudena naional, dar totodat i la

  fundamentarea doctrinar a cadrului legislativ pertinent.

  Autorul de mare prestigiu din Republica Moldova, . i cercettorul

  . au examinat aspectul multilateral, problematica acordrii asistenei juridice de

  ctre avocat la examinarea cauzelor penale n recurs i n cile extraordinare de atac, semnnd n

  comun o monografie i publicnd-o n 1994. [167]

 • 29

  Publicaia este remarcabil prin faptul c evideniaz 3 etape cardinale n dezvoltarea i

  statornicirea reglementrilor juridice privind statutul avocatului antrenat n sfera justiiei penale

  pe teritoriul actual al RM. I-a etap anticipeaz adoptarea legislaiei procesual-penale. A II-a este

  caracterizat de codificare a legislaiei procesual-penale (anii 1958-1961). Etapa a III cuprinde

  perioada de aciune a Codului de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea SS

  al RSSM din 24 martie 1961, intrat n vigoare de la 1 iulie al aceluiai an (care a suferit multiple

  modificri i completri din momentul intrrii n vigoare, mai cu seam n perioada anilor 1991-

  2003). Aceast etap se contureaz i prin faptul c pentru RM a intrat n vigoare la 12.09.1997,

  Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale

  adoptat la Roma la 04.11.1950.

  Pornind de la aceast ordine de idei, putem contura i a IV-a etap n evoluia

  reglementrilor privind participarea avocatului n procesele penale, care ncepe odat cu punerea

  n aplicare a Codului de procedur penal al Republicii Moldova nr.122XV din 14.03.2003,

  care a intrat n vigoare la 12 iunie 2003.

  Monografia semnat de distinsul profesor . i cercettorul .,

  prin structura i coninutul su, cuprinde cercetri viznd calitile procesuale ale avocatului n

  procesul penal: aprtor, reprezentant. Ocupnd un loc distinct, pe lng alte studii tiinifice,

  pentru prima dat n doctrina autohton, aceti savani pun accent binemeritat i asupra unor

  laturi nu mai puin importante ale acordrii asistenei juridice de ctre avocat n cadrul dosarelor

  penale: metodica i tactica aprrii n procesele penale. Aceast contribuie vizibil depete

  arealul tiinific autohton i valorific un substrat nou de cercetare al activitii avocatului.

  Constatarea se impune n raport, i chiar n opoziie, cu dezvoltarea mult mai avansat a tacticii

  i metodicii cercetrii infraciunilor, n calitate de compartimente fundamentale ale

  criminalisticii.

  Complexitatea monografiei n discuie se manifest i prin angajarea n tratarea i

  fundamentarea cu titlu de pionerat n RM a aspectelor moral-psihologice ale acordrii asistenei

  juridice de ctre avocat n procesele penale.

  Unele cercetri privitor la dreptul fundamental al cetenilor la aprare i asisten

  juridic le regsim n investigaiile ntreprinse de doc. hab. Avornic Gh.

  Dlui a susinut teza de doctor n drept n anul 1996. n aceast lucrare dlui s-a referit, cu

  precdere, la administrarea avocaturii, n calitate de instituie de drept independent a societii

  civile, menit s asigure, pe baz profesional, acordarea de asisten juridica calificat

  persoanelor fizice i juridice, n scopul aprrii drepturilor, libertilor i intereselor lor legitime,

  precum i al asigurrii accesului la nfptuirea justiiei.

 • 30

  Lucrarea n cauz a servit drept fundament i imbold doctrinar n adoptarea pentru prima

  dat n RM a Legii cu privire la avocatur, nr.395-XIV din 13.05.1999, M.O. 98-100/485 (1999).

  Profesorul Gh. Avornic, n teza de doctor habilitat, a direcionat investigaiile asupra unei

  categorii juridice noi activismul juridic al cetenilor care este foarte strns legat de ideea

  statului de drept i de una dintre instituiile specifice ale sistemului organelor de ocrotire a

  normelor de drept instituia avocaturii, asupra creia s-au fcut studii doar n ultimii 20 de ani

  i creia niciodat, pe ntreg parcursul evoluiei societii i a existenei sale, nu i-a revenit locul

  i importana cuvenit n investigaiile tiinifice i realitatea practic. [3, p.7] Acest lucru l

  putem afirma referindu-ne, n special, la realitatea noastr. Anume, pentru a suplini acest vid, a

  fost examinat un set ntreg de probleme legate de apariia, evoluia i interaciunea acestor trei

  categorii i fenomene sociale, politice, sociologice, istorice, filozofice, etc., dar, n primul rnd,

  juridice.

  Dlui propune i argumenteaz operarea modificrilor respective, n primul rnd, n

  Constituia Republicii Moldova i anume n Titlul IX Autoritatea judectoreasc s includ

  Capitolul IV Avocatura, care s fie compus din dou articole, dup modelul Capitolului

  Procuratura, care s reglementeze principiile fundamentale ale organizrii i funcionrii

  avocaturii, astfel lichidndu-se o lacun de ani de zile, iar instituia avocaturii s-i ocupe locul

  binemeritat n sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept.

  Se susine, pe bun dreptate, c n locul funciei, anterior recunoscute de aprare, realizate

  de avocat, cel puin n procedura penal, n literatura despre avocatur a nceput a se scrie despre

  dreptul acuzatului la asisten juridic din partea avocatului. Aceast evoluie a concepiilor

  despre activitatea avocatului i despre direciile principale ale activitii (funciilor) sale denot

  c, pn n prezent, nu exist o claritate n aceast problem.

  n contextul respectiv, dl Avornic Gh. menioneaz faptul c acordarea asistenei juridice

  de ctre avocat n procesul penal nu este identic, aa cum ar putea s par la prima vedere,

  funciei de aprare, deoarece acordarea asistenei juridice att n procedura civil i

  administrativ, ct i n cea penal, cuprinde toate laturile activitii avocailor i, prin aceasta,

  toate tipurile de activitate privind acordarea asistenei juridice. Ultima reprezint, din punct de

  vedere juridico-statal i constituional, unicul tip, de baz, al activitii avocaturii, ca organizaie

  obteasc profesional.

  Prin urmare, conchidem c asistena juridic multilateral, acordat de avocai, nu este

  identic vreuneia dintre funcii sau sistemului lor, ntruct asistena juridic este un tip

  atotcuprinztor de activitate a avocaturii, n cadrul cruia, n funcie de coninutul i caracterul

  cauzei, avocaii presteaz diferite servicii.

 • 31

  n sistemul acestora profesorul Avornic Gh. evideniaz urmtoarele funcii ale

  avocatului: aprarea n cauzele penale; reprezentarea n cauzele civile i administrative;

  reprezentarea intereselor victimei n cauzele penale; funcia consultativ i de lmurire; funcia

  educativ i preventiv, etc. Simpla enumerare a acestor funcii permite a se afirma c activitatea

  profesional a avocatului are un caracter complex i nu poate fi redus la exercitarea unei singure

  funcii. ns, fiecare dintre funciile enumerate i are locul i menirea sa n sistemul funciilor,

  este ntotdeauna important din punctul de vedere al ocrotirii drepturilor, libertilor i

  intereselor legitime ale subiecilor ce au solicitat asisten juridic. Exercitarea funciei

  respective are ntotdeauna pentru fiecare dintre ei o importan primordial. Din punctul de

  vedere al acestui criteriu, adic al importanei n sistemul mijloacelor de protecie a valorilor

  vitale, este dificil a identifica funciile cele mai importante, prioritare sau mai puin importante.

  Profesorul Gh. Avornic, n teza de doctor habilitat, vine cu definiie complex i asupra

  asistenei juridice. Asistena juridic poate fi definit ca un raport juridic ntre o persoan fizic

  sau juridic i o persoan cu pregtire special (avocat), n cadrul cruia prima beneficiaz de

  sfaturile, recomandrile i opiniile avocatului i/ori este reprezentat de ctre acesta n mod

  calificat n cursul unui proces ori n afara lui pentru exercitarea i aprarea drepturilor i

  intereselor legitime. [3, p.110]

  Dlui susine c, prin menirea sa, aprarea este considerat o adevrat instituie de interes

  public, de o egal importan cu organele procuraturii care susin acuzarea de stat. [4, p.2]

  Aprarea, fiind una din funciile procesuale, nseamn nu doar aprarea de nvinuire,

  acuzare sau pedeaps. Prin natura sa, asistena juridic se nfieaz i ca o garanie a dreptului

  de aprare. [4, p.3]

  Dl Gh. Avornic accentueaz rolul aprtorului n elucidarea dreptului la aprare,

  menionnd c, n coninutul dreptului de aprare este cuprins i asistena juridic a prilor de

  ctre un aprtor, persoan cu pregtire special n materia de drept i care are, prin lege,

  posibilitatea s apere drepturile i interesele legitime ale prilor. [4, p.2]

  ns n teza de doctor habilitat n drept, semnat de Dlui, [3] se examineaz cu precdere

  instituia avocaturii ca form organizatoric prin intermediul creia este asigurat realizarea

  dreptului la aprare i asisten juridic.

  Att teza de doctor habilitat, ct i unele articole publicate n baza acestei lucrri

  tiinifice, realizat de profesorul Avornic Gh. au avut impact substanial asupra susinerii tezei

  de doctor n drept, de ctre Mihoci Vasile n anul 2007.

  Scopul tezei de doctor n drept, realizat de autorul de specialitate din Romnia,

  Mihoci V. i susinut n Republica Moldova [97] rezid n cercetarea aprofundat a esenei i

 • 32

  coninutului dreptului la aprare i asisten juridic, n analiza, ct mai obiectiv, a strii de

  lucruri din domeniul consacrrii normative i realizarea practic a dreptului constituional al

  cetenilor la aprare i asisten juridic, identificarea celor mai stringente probleme din

  domeniu i propunerea unor soluii pentru depirea lor.

  Analiznd diferite aspecte ale caracteristicilor dreptului la aprare i asisten juridic,

  Mihoci V. formuleaz urmtoarea definiie: Dreptul la aprare i asisten juridic este un drept

  fundamental, stipulat n Constituie, care ofer posibilitatea de a apela la serviciile cu caracter

  juridic n scopul garantrii securitii personale, economice, culturale i politice. [97, p.44]

  Abordarea convenional realizat de autor face o distincie clar ntre dreptul la aprare i

  asistena juridic, dei din denumirea capitolului II al tezei de doctor n drept semnat de Dlui,

  asistena juridic-component i garanie a dreptului la aprare, ct i din cuprinsul cercetrii

  ntreprinse de V. Mihoci, putem face o distincie clar ntre aceste categorii juridice tangeniale.

  Prin urmare, V. Mihoci elucidnd tema pe care o pune n discuia celor interesai, pornete de la

  dezideratul, c asistena juridic este una dintre cele mai importante componente ale dreptului de

  aprare al prilor, alturi de posibilitatea acestora de a-i asigura personal aprarea i de

  obligaia organelor judiciare de a avea n vedere, din oficiu, toate aspectele care sunt n favoarea

  prilor, iar reglementarea ei n Constituie, n Codul de procedur penal, constituie o garanie a

  exercitrii acestui drept fundamental.

  Contribuia substanial al doctorului n drept V. Mihoci, pe care l aduce n domeniul

  cercetat, const nu numai n recomandarea elaborrii Legii privind acordarea asistenei juridice

  garantate de stat, dar i n formularea unor compartimente de baz ale acestei legi.

  n teza de doctor n drept elaborat de dna Ioni D., autorul abordeaz antrenarea

  avocatului n realizarea atribuiilor sale pe alt segment al procesului penal, nu mai puin

  important, care asigur plenitudinea drepturilor procesuale ale aprtorului - la judecata n prim

  instan, care asigur n raport cu urmrirea penal, plenitudinea drepturilor procesuale ale

  aprtorului n edina de judecat, ofer condiii i garanii maxime pentru asistena juridic

  calificat. [73]

  Demersul tiinific i are debutul n elucidarea statutului procesual al avocatului-aprtor

  ntr-o accepiune mai larg i desvrit dect cea tradiional.

  Sunt evideniate alte funcii facultative, realizate de aprtor n procesul penal. Este

  susinut ideea realizrii de ctre avocat a funciei publico-juridice i a acelei educativ-

  preventive, deoarece el este participant activ al probaiunii, susine moral-psihologic clientul, i

  d concursul n educaia persoanelor antrenate n sfera justiiei penale, i, n acest fel, devine un

 • 33

  subiect pasiv al profilaxiei criminalitii. Aceste activiti, dei secundare n raport cu funcia de

  baz, sunt de o importan social-juridic deosebit.

  Tratarea problemelor ce in de participarea activ a avocatului n cadrul probaiunii, att

  n plan tiinific, ct i practic, sunt de o importan major. n acest context merit atenie

  dreptul avocatului de a colecta independent, a fixa i a prezenta date de fapt (probe) privind

  circumstanele cauzei, propunerile autorului n vederea armonizrii legislaiei n materie, precum

  i expunerea opiniilor privind atitudinea aprtorului i a instanei de judecat fa de cerina

  admisibilitii probelor.

  n mod original sunt prezentate n lucrare momentele ce in de metodica i tactica aprrii

  care poart caracter interdisciplinar, implicnd elemente de criminalistic, psihologie, etc. n

  lucrare este subliniat corespunderea procedeelor i recomandrilor de ordin tactic unor exigene,

  cum ar fi legalitatea, fundamentarea tiinific, conformarea la normele de moral i deontologie

  judiciar, orientarea lor la realizarea obiectivelor urmrite de aprtor.

  Independena aprtorului constituie un subiect aparte al tezei. Dei, reprezint interesele

  prii, fiind legat sub multiple aspecte de voin a acesteia, aprtorul devine independent prin

  faptul c este chemat s apere doar interesele legitime permise de lege. Aprtorul este

  independent i n faa organului judiciar, pentru c acesta nu-i poate prescrie i-i limita

  activitatea, doar n cazul n care aprarea ar depi cadrul legal.

  mi exprim opinia c recomandarea privind stipularea rspunderii juridice n legislaia

  Republicii Moldova pentru amestecul n activitatea de aprare, ar fi una din garaniile

  independenei reale ale avocatului n procesul penal. Independena avocatului este examinat i

  n raport cu realizarea principiului egalitii n drepturi procesuale i al principiului

  contradictorialitii, stipulat n Codul de procedur penal al Republicii Moldova.

  Menionez c propunerile privind utilizarea, n probatoriul procesual-penal a hipnozei i

  poligrafului sunt insuficient argumentate. Consider c, eventual, ntr-un studiu special dedicat

  acestor idei originale privind probaiunea n cauzele penale, pot avea o justificare temeinic.

  Va fi salutabil, pentru continuarea studiului realizat, tratarea aprrii prii vtmate, a

  prii civile, a martorului, etc. n cadrul dezbaterilor judiciare.

  Unele conexiuni are tema noastr cu lucrarea elaborat de doctorul n drept Mrgineanu I.

  i juristul-practician Osoian L. [92] Putem sublinia din cuprinsul acestei lucrri, paragraful III,

  consacrat aprtorului, interaciunii cu clientul i funciilor realizate de el n cauzele penale. n

  general, studiul pune n valoare aspecte moral-psihologice ale activitii avocatului nu numai n

  procesele penale. [92]

 • 34

  Dl Mrgineanu I., urmnd obiectivul de a realiza o cercetare complex a principiilor

  procesului penal n monografia sa [91] a abordat, n limita spaiului pe care l-a avut la dispoziie,

  i principiul dreptului de aprare. Apreciind opinia autorului de specialitate din Romnia, Adrian

  tefan Tulbure, Mrgineanu I., este solidar i menioneaz c dreptul la aprare exprim

  dreptul bnuitului, nvinuitului i al prii din procesul penal de a fi asistate de un avocat ales sau

  desemnat din oficiu, atunci cnd dreptul la aprare include, pe lng dreptul la aprare, i

  drepturile procesuale de care dispune nvinuitul i prile pentru a-i apra interesele legitime...

  [91, p.92] Pornind de la aceast constat