Mihai Stavila Thesis

of 197 /197
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA Cu titlu de manuscris CZU 343.21(043.2) STĂVILĂ MIHAI EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE ÎN DREPTUL PENAL Specialitatea ştiinţifică: 554.01 Drept penal şi execuţional penal Teză de doctor în drept Conducător ştiinţific: ____________ MARIŢ Alexandru, conf. univ., dr. Autorul: ____________ Chişinău, 2015

Embed Size (px)

description

:)

Transcript of Mihai Stavila Thesis

 • UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

  Cu titlu de manuscris

  CZU 343.21(043.2)

  STVIL MIHAI

  EFECTELE CIRCUMSTANELOR ATENUANTE I AGRAVANTE N DREPTUL PENAL

  Specialitatea tiinific: 554.01 Drept penal i execuional penal

  Tez de doctor n drept

  Conductor tiinific: ____________ MARI Alexandru, conf. univ., dr.

  Autorul: ____________

  Chiinu, 2015

 • 2

  STVIL Mihai, 2015

 • 3

  CUPRINS:

  ADNOTARE...................................................................................................................................4

  LISTA ABREVIERILOR.............................................................................................................7

  INTRODUCERE...........................................................................................................................8

  1. ANALIZA MATERIALELOR TIINIFICE REFERITOARE LA EFECTELE CIRCUMSTANELOR ATENUANTE I/SAU AGRAVANTE......................................14 1.1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la circumstanele atenuante i/sau agravante, n particular la efectele acestora asupra pedepsei penale, publicate n Republica Moldova...14 1.2. Analiza materialelor tiinifice publicate n alte state.......................................................20 1.3. Concluzii la Capitolul 1....................................................................................................40

  2. DIFERENIEREA I INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI PENALE: NOIUNE, FORME I MIJLOACE.................................................................42

  2.1. Diferenierea pedepsei penale: noiune i caracteristic general...................................42 2.2. Individualizarea pedepsei penale: noiune, caracteristic general i modaliti............50 2.3. Individualizarea pedepsei penale i alte categorii juridice..............56 2.4. Forme i mijloace juridice de difereniere a pedepsei penale..........................................60

  2.4.1. Forme de difereniere a pedepsei penale...............................................................60 2.4.2. Mijloace juridice de difereniere a pedepsei penale..............................................76

  2.5. Concluzii la Capitolul 2...................................................................................................98

  3. DIFERENIEREA PEDEPSEI PENALE PRIN PRISMA CIRCUMSTANELOR ATENUANTE I/SAU AGRAVANTE..............................................................................101 3.1. Caracterizarea general circumstanelor atenuante i agravante, n corelaie cu alte

  mprejurri modificatoare de pedeaps penal..............................................................101 3.2. Efectele circumstanelor atenuante asupra pedepsei penale..........................................110

  3.2.1. Noiuni generale privind efectele circumstanelor atenuante..............................110 3.2.2. Efectele circumstanelor atenuante asupra pedepselor privative de libertate..113 3.2.3. Efectele circumstanelor atenuante asupra pedepselor principale neprivative de libertate, inclusiv complementare..................................................................................125

  3.3. Efectele circumstanelor agravante asupra pedepsei penale..........................................139 3.3.1. Noiuni generale privind circumstanele care agraveaz pedeapsa penal..........139 3.3.2. Efectele circumstanelor agravante asupra pedepsei penale................................142

  3.4. Efectele unui concurs de mprejurri modificatoare de pedeaps penal (circumstane atenuante/agravante i stri de atenuare/agravare a pedepsei penale)...........................147

  3.5. Concluzii la Capitolul 3.................................................................................................165

  CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI..................................................................169

  BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................175

  ANEXE.......................................................................................................................................186

  DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII....................................................196

  CV AL AUTORULUI................................................................................................................197

 • 4

  ADNOTARE

  STVIL Mihai, Efectele circumstanelor atenuante i agravante n dreptul penal. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2015.

  Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 173 titluri, 155 pagini de text de baz, 8 reprezentri grafice. Rezultatele obinute sunt publicate n 6 lucrri tiinifice.

  Cuvinte-cheie: politic penal, criminalizare, decriminalizare, penalizare, depenalizare, difereniere, individualizare, rspundere penal, pedeaps penal, circumstan atenuant/agravant, stare atenuant/agravant, efect.

  Domeniul de studiu. Cercetarea tiinific a fost axat pe domeniul dreptului penal (partea general), o atenie sporit fiind acordat diferenierii/individualizrii pedepsei penale n baza circumstanelor de atenuare i agravare a pedepsei penale.

  Scopul i obiectivele lucrrii. Scopul const n stabilirea unor algoritme de difereniere a pedepsei penale prin intermediul circumstanelor care atenueaz ori agraveaz pedeapsa penal, implicit punndu-se la dispoziie un mecanism viabil i eficient de individualizare a pedepsei penale. Printre obiectivele tezei se determin: stabilirea legturii i delimitrii conceptuale ntre categoriile de criminalizare i decriminalizare, penalizare i depenalizare, difereniere i individualizare; identificarea i descrierea coninutului categoriilor juridice de difereniere i individualizare a rspunderii penale, difereniere i individualizare a pedepsei penale, individualizare i difereniere a executrii pedepsei penale; stabilirea i analiza corelaiei dintre coninutul diferitor mprejurri modificatoare de pedeaps penal: circumstan atenuant, circumstan agravant, stare de agravare, stare de atenuare; analiza efectelor circumstanelor atenuante i agravante asupra pedepsei penale, inclusiv n corelaie cu alte stri modificatoare de pedeaps penal; elaborarea algoritmului de individualizare a pedepsei penale n baza coninutului diferenierii acesteia prin prisma circumstanelor atenuante i agravante etc.

  Noutatea tiinific i originalitatea rezultatelor obinute au fost conturate de: delimitarea conceptual a noiunii de difereniere de individualizarea pedepsei penale; delimitarea procesului de individualizare a pedepsei penale, de cel al individualizrii rspunderii penale i procesul de individualizare a executrii pedepsei penale; efectele circumstanelor atenuante/agravante i cele ale strilor de atenuare/agravare a pedepsei penale urmeaz a fi analizate separat; unele criterii generale de individualizare a pedepsei penale nu materializeaz o anumit eficien aplicativ; efectele circumstanelor atenuante/agravante nu sunt descrise pe deplin prin intermediul coninutului diferenierii n baza acestor criterii generale; mijloacele juridice puse n seama individualizrii prin intermediul diferenierii nu angajeaz posibilitatea i inevitabilitatea unei pedepse echitabile; mprejurrile agravante i atenuante, sub aspectul efectelor acestora, nu difereniaz anumite reguli de aplicare a acestora n ordine succesiv etc. Problema tiinific important soluionat a constat n elaborarea unui sistem diferenierea a pedepsei penale prin prisma circumstanelor atenuante i agravante, inclusiv n corelare cu alte mprejurri modificatoare de pedeaps penal, fapt care a contribuit la perfecionarea procesului de difereniere a pedepsei penale, n vederea aplicrii acestuia n cadrul unei eventuale individualizri a acesteia.

  Semnificaia teoretic. Teza de doctorat elaborat vizeaz posibilitatea dezvoltrii teoriei i principiilor tiinifice n materia diferenierii i individualizrii pedepsei penale, n special prin intermediul mprejurrilor modificatoare de pedeaps penal. Valoarea aplicativ a lucrrii reiese din incidena investigaiilor n activitatea de cercetare tiinific, didactice, practico-aplicativ i n procesului de modificare a legislaiei.

  Implementarea rezultatelor tiinifice. Concluziile i recomandrile, care formeaz rezultatele tiinifice ale investigaiilor tiinifice ntreprinse, i-au gsit reflectare n 6 articole tiinifice publicate n reviste tiinifice, inclusiv participri la conferine tiinifico-practice internaionale.

 • 5

  .

  . a a. , 2015. : , , , ,

  173 , 155 , 8 . : , , , ,

  , , , , , , , , , /.

  . ( ), / .

  . , , , . : , , ; , , ; : , , ; , ; , ..

  : ; ; / ; ; / ; ; , , .. , , , , .

  . , , . , , - .

  . , , 6 , , , - .

 • 6

  ANNOTATION

  STAVILA Mihai. Effects of extenuating and aggravating circumstances in criminal law. Phd thesis in law. Chisinau, 2015

  The structure of the study: introduction, three chapters, general conclusions and

  recommendations, bibliography containing 173 of titles, 155 pages of basic text, 8 graphic

  presentations. The obtained results are published in 6 scientific researches.

  Key-words: criminal policy, criminalization, decriminalization, penalization,

  depenalization, differentiation, individualization, criminal responsibility, criminal chastisement,

  circumstance, condition, extenuating, aggravating, effect.

  Field of study. The research study was focused at criminal law (the general part), special

  attention being given to individualization/differentiation of criminal chastisement on the basis of

  extenuating and aggravating circumstances of criminal chastisement.

  The scope and objective of the study. The scope consists in establishment of

  differentiation algorithms of criminal chastisement through circumstances which extenuate or

  aggravate criminal chastisement; implicitly a viable and efficient mechanism of individualization

  of criminal chastisement was provided. The objectives of the present study are: establishment of

  bundle and conceptual delimitation between criminalization and decriminalization categories, penalization and depenalization, differentiation and individualization; identification and description

  of law categories content of differentiation and individualization of criminal chastisement,

  differentiation and individualization of criminal chastisement, individualization and differentiation of

  criminal chastisement execution; establishment and analysis of correlation between content of

  different modifying circumstances of criminal chastisement: extenuating circumstance,

  aggravating circumstance, worsening condition, mitigation condition; analysis of extenuating

  and aggravating circumstances effects on criminal chastisement, including in correlation with

  other modifying conditions of criminal chastisement; elaboration of individualization algorithm

  of criminal chastisement on the basis of differentiation content through extenuating and

  aggravating circumstances, etc.

  Scientific novelty and originality of obtained results have been shaped by: conceptual

  delimitation of differentiation noun from individualization of criminal chastisement; delimitation

  of individualization process of criminal chastisement from that of criminal responsibility

  individualization and individualization process of criminal chastisement execution; extenuating

  and aggravating circumstances effects and those of attenuation and aggravation condition of criminal chastisement are going to be separately analyzed; certain general criteria of criminal

  chastisement individualization have not materialize certain applicative efficiency; extenuating and

  aggravating circumstances effects are not fully described through differentiation content on the basis

  of these general criteria; legal means in terms of individualization through differentiation does not

  involve possibility and inevitability of an equitable chastisement; extenuating and aggravating

  circumstances, under their effect aspect, does not differentiate certain rules of their application in

  successive order, etc. The important scientific solved problem lay in elaboration of an algorithmic system of correlation with other modifying conditions of criminal chastisement, which

  contributed to improvement of differentiation process, in terms of its application in the

  framework of an eventual process of efficient individualization of criminal chastisement.

  Theoretical significance. The elaborated Phd thesis possibility to develop a scientific

  theory and principles in matters of criminal chastisement differentiation and individualization,

  especially through modifying circumstances of criminal chastisement. The applicative value of

  the research study comes from incidence investigations in scientific research, didactic, practical

  and applicative activity and in the process of law modification.

  Implementation of scientific results. Conclusions and recommendations, which form

  scientific results of the undertaken scientific research were reflected in 6 scientific articles

  published in scientific magazines, including participation at international scientific and practical

  conferences.

 • 7

  LISTA ABREVIERILOR

  RM Republica Moldova FR Federaia Rus MO Monitorul Oficial CP Cod penal PG Parte general PS Parte special RND Revista Naional de Drept Cap. capitol art. articol alin. aliniat lit. liter p. pagin pct. punct u.c. unitate convenional n.a. nota autorului

 • 8

  INTRODUCERE

  Actualitatea i importana problemei abordate. Avnd la baz premisa teoretic,

  precum c politica penal reprezint un ansamblu de mijloace i metode, propuse legiuitorului

  sau efectiv folosite de stat, la un moment dat, ntr-o anumit ar, pentru a combate i preveni

  criminalitatea [35, p. 6], stabilim un sistem de elemente care particularizeaz coninutul acestei

  politici de stat: criminalizare sau decriminalizare, penalizare sau depenalizare, difereniere sau

  individualizare a rspunderii penale, difereniere sau individualizare a pedepsei penale,

  difereniere sau individualizare a executrii pedepsei penale.

  Potrivit art. 3 alin. (1) CP RM, nimeni nu poate fi declarat vinovat de svrirea unei

  infraciuni nici supus unei pedepse penale, dect n baza unei hotrri a instanei de judecat i

  n strict conformitate cu legea penal, iar conform art. 7 alin. (1) CP RM - la aplicarea legii

  penale se ine cont de caracterul i gradul prejudiciabil al infraciunii svrite, de persoana

  celui vinovat i de circumstanele cauzei care atenueaz ori agraveaz rspunderea penal. n

  acest context, o problem teoretic i practic fundamental pentru dreptul penal este cea viznd

  corespunderea optimal ntre voina legiuitorului i mputernicirile discreionare ale instanei de

  judecat. n acest cadru se includ instituiile diferenierii i individualizrii pedepsei penale, n

  particular prin intermediul sistemului de mprejurri modificatoare de pedeaps penal (inclusiv

  circumstane atenuante ori agravante).

  n limitele diferenierii are loc individualizarea pedepsei penale (dup cum menioneaz S.

  Botnaru, A. avga, V. Grosu, M. Grama, cea din urm are loc n condiiile i n limitele stabilite

  de lege [17, p. 455]), care constituie un principiu fundamental al dreptului penal i un instrument

  de realizare practic a politicii penale [35, p. 26]. Adic, respectarea principiului legalitii [133,

  p. 10-11] n procesul complex i complicat al individualizrii pedepsei penale presupune punerea

  n aciune a unor reguli determinate de lege (n limitele diferenierii pedepsei penale). Cu ct

  aceste reguli generale de difereniere vor fi mai amnunit descrise, cu att posibilitatea de a

  realiza eficient individualizarea va fi mai mare, i invers. Diferenierea rspunderii penale i

  individualizarea ei anticipeaz procesul de difereniere i individualizare a pedepsei penale,

  primele fiind recunoscute n calitate de direcie prioritar a reformei legislaiei penale.

  Procesul de difereniere i individualizare a pedepsei penale este caracterizat de diferite

  forme i are loc prin multiple mijloace i cu respectarea unui ansamblu de criterii generale care

  contureaz coninutul diferenierii pedepsei penale. Unul dintre criteriile generale, n baza crora

  are loc diferenierea pedepsei penale (dar i a rspunderii penale) este sistemul de mprejurri

  (circumstane i stri) care atenueaz sau agraveaz pedeapsa penal. i dac limitele numerice

  ale strilor de atenuare i agravare a pedepsei penale, precum i ale circumstanelor agravante

  sunt prevzute de legislaia penal a RM (or, circumstanele agravante au doar caracter legal),

 • 9

  atunci circumstanele atenuante pot fi determinate i n ordine judiciar.

  Legalitatea n domeniul individualizrii pedepsei penale este determinat nu numai de

  posibilitatea ori obligativitatea identificrii unor sau altor mprejurri modificatoare de pedeaps,

  ci i de posibilitatea, eventualitatea sau obligativitatea punerii n aciune a unor efecte incidente

  acestor mprejurri. De altfel, art. 78, 79 CP RM a stabilit selectiv anumite reguli de difereniere

  a pedepsei penale n cazul identificrii circumstanelor atenuante (atenuante excepionale) i

  agravante, iar art. 80-84 CP RM a conturat normativ anumite stri de modificare a pedepsei

  penale, prin atenuarea ori agravarea acesteia. Efectele ce decurg din realitatea aplicrii acestor

  reguli prescrise determin, n consecin, anumite incertitudini i incoerene, uneori angajndu-se

  o individualizare a pedepsei penale ineficient i inechitabil. Or, de multe ori caracterul

  pasibilitii de pedeaps penal rmne a fi unul imprevizibil.

  n ordinea ideilor consemnate, apare cert necesitatea unui studiu sistematizat n materia

  efectelor pe care le au circumstanele atenuante i agravante n dreptul penal, n legtur

  intrinsec cu alte mprejurri modificatoare de pedeaps penal. Mai cu seam c legiuitorul din

  RM nu reglementeaz i o anumit ordine de aplicare a mprejurrilor (circumstane i stri)

  modificatoare de pedeaps penal, admindu-se posibilitatea angajrii unei practici judiciare

  neuniforme, iar ca efect implicarea nclcrii principiului nediscriminrii judiciare.

  Scopul i obiectivele tezei. Scopul tezei de doctorat const n stabilirea unor algoritme de

  difereniere a pedepsei penale prin intermediul circumstanelor care atenueaz ori agraveaz

  pedeapsa penal, punndu-se la dispoziie un mecanism viabil i eficient de individualizare a

  pedepsei penale.

  n realizarea scopului tiinific propus, au fost stabilite anumite obiective, printre care:

  a) cercetarea materialelor tiinifice referitoare la descrierea circumstanelor atenuante i

  agravante, inclusiv n corelaie cu alte mprejurri modificatoare de pedeaps penal publicate n

  RM i n alte state, identificndu-se, astfel, locul cercetrii realizate n cadrul investigaiilor

  tiinifice ntreprinse pn la moment;

  b) identificarea i descrierea coninutului categoriilor juridice de difereniere i

  individualizare a rspunderii penale, difereniere i individualizare a pedepsei penale,

  difereniere i individualizare a executrii pedepsei penale;

  c) stabilirea i analiza corelaiei dintre coninutul diferitor mprejurri modificatoare de

  pedeaps penal: circumstan atenuant, circumstan agravant, stare de atenuare, stare de

  agravare;

  d) evidenierea i cercetarea formelor, mijloacelor juridice i criteriilor de difereniere a

  pedepsei penale;

  e) analiza diferitor categorii de mprejurri modificatoare de pedeaps penal prin prisma

 • 10

  clasificrii acestora;

  f) analiza efectelor circumstanelor atenuante i agravante asupra rspunderii penale;

  g) cercetarea efectelor circumstanelor atenuante asupra pedepselor penale principale i

  complementare, inclusiv n corelaie cu strile de atenuare;

  h) cercetarea efectelor circumstanelor agravante asupra pedepselor penale principale i

  complementare, inclusiv n corelaie cu strile de agravare;

  i) identificarea i analiza efectelor circumstanelor atenuante i agravante n raport cu

  sanciunile concrete ale normelor prevzute de PS a CP RM;

  ) elaborarea algoritmului de individualizare a pedepsei penale n baza coninutului

  diferenierii acesteia;

  j) elaborarea i recomandarea diferitor formule pentru eficientizarea procesului de

  difereniere a pedepsei penale i, ca efect, individualizarea echitabil a pedepsei penale n baza

  circumstanelor atenuante i agravante;

  k) naintarea unor recomandri de modificare a cadrului normativ n materie penal,

  incident procesului de individualizare a pedepsei penale prin intermediul circumstanelor

  atenuante i agravante.

  Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Rezultatele tiinifice obinute n urma

  cercetrilor tiinifice desfurate au constat n:

  1) delimitarea conceptual a noiunii de difereniere a pedepsei penale de individualizarea

  pedepsei penale;

  2) delimitarea procesului de individualizare a pedepsei penale de cel al individualizrii

  rspunderii penale i procesul de individualizare a executrii pedepsei penale;

  3) efectele circumstanelor agravante/atenuante i cele ale strilor de agravare/atenuare a

  pedepsei penale urmeaz a fi analizate separat;

  4) unele criterii generale de individualizare a pedepsei penale nu materializeaz o anumit

  eficien aplicativ;

  5) efectele circumstanelor atenuante/agravante nu sunt descrise pe deplin prin intermediul

  coninutului diferenierii pedepsei penale n baza acestor criterii generale;

  6) mijloacele juridice puse n seama individualizrii pedepsei penale prin intermediul

  diferenierii nu angajeaz posibilitatea i inevitabilitatea unei pedepse echitabile;

  7) circumstanele agravante i atenuante, sub aspectul efectelor acestora, nu difereniaz

  anumite reguli de aplicare a acestora n ordine succesiv, iar lipsa unei succesiuni legale

  (normative) poate angaja lipsa unei individualizri eficiente a pedepsei penale;

  Noutatea tiinific a fost materializat prin intermediul unor concluzii generale i

  recomandri, n particular:

 • 11

  1. Diferenierea pedepsei penale presupune mecanismul abstract creat de ctre legiuitor

  prin care se materializeaz o catalogare a pedepselor penale i a limitelor acestora n funcie de

  anumite mijloace juridice i vizeaz procesul de pn la aplicarea unei pedepse definitive.

  2. Individualizarea pedepsei penale presupune mecanismul real de stabilire i aplicare de

  ctre instana de judecat a unei pedepse penale fa de infractor, n limitele procesului de

  difereniere, admis n funcie de anumite mijloace juridice de individualizare i are loc ntr-o

  cauz penal concret.

  3. Starea modificatoare de pedeaps penal (de atenuare sau de agravare) reprezint o

  situaie juridic prevzut de legea penal, alta dect prezena circumstanelor agravante ori

  atenuante, care admite modificarea modelului abstract al pedepsei penale, n sensul atenurii ori

  agravrii pedepsei penale, n baza unor situaii juridice prescrise.

  4. Mijloc juridic de difereniere un indicator al procesului de difereniere a pedepsei

  penale i a limitelor acesteia, prevzut expres de legea penal i care determin n mod abstract

  posibilitatea aplicrii unei pedepse difereniate.

  5. Mijloc juridic de individualizare un indicator al procesului de individualizare a

  pedepsei penale, prevzut expres de legea penal ori stabilit de fapt n cazul comiterii unei

  infraciuni concrete i care determin realitatea aplicrii unei pedepse individualizate.

  6. Formele diferenierii pedepsei penale sunt: diferenierea prin intermediul stabilirii

  sistemului de pedepse penale prevzut n PG a CP RM; diferenierea prin stabilirea unor limite

  generale ale pedepsei penale; diferenierea prin intermediul sanciunilor prevzute la PS a CP

  RM pentru fiecare norm n parte; diferenierea efectelor diferitor mprejurri (circumstane i

  stri) modificatoare de pedeaps (cu caracter atenuant sau agravant), incluse n PG i PS a CP

  RM, asupra pedepsei prevzute de norma PS a CP RM.

  Problema tiinific important soluionat a constat n elaborarea unui sistem

  diferenierea a pedepsei penale prin prisma circumstanelor atenuante i agravante, inclusiv n

  corelare cu alte mprejurri modificatoare de pedeaps penal, fapt care a contribuit la

  perfecionarea procesului de difereniere a pedepsei penale, n vederea aplicrii acestuia n cadrul

  unei eventuale individualizri a acesteia.

  Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Teza de doctorat a fost elaborat

  avnd la baz: cadrul normativ adoptat n mai multe state, precum Republica Moldova,

  Romnia, Federaia Rus, Frana, SUA etc.; practica judiciar din RM; teoria penal din mai

  multe state, n particular s-a apelat la opiniile autorilor din RM (A. Barbneagr, A. Borodac, I.

  Macari, T. Carpov, S. Brnz, X. Ulianovschi, Gh. Ulianovschi, V. Stati, D. Popescu, M. Grama,

  N. Gordil, V. Rotaru, N. Beli); Romnia (. Dane, V. Papadopol, L. Barac, M. Basarab, I.

  Ristea, I. Tnsescu, Gh. Ivan, Gh. Alecu, A. Boroi, V. Dongoroz, G. Antoniu, S. Kahane, I.

 • 12

  Fodor, N. Giurgiu, C. Rotaru, V. Pvleanu); Federaia Rus (T. A. -, .

  , A. A. , . . , . . , E. , . . a, .

  . , . . , . . , A. B. ); Ucraina (. . , .

  . , . , . . ); Frana (P. Kolb, L. Leturmy, J. Pradel, M. Danti-Juan,

  M.- L. Rassat, Ph. Salvage, J.- C. Soyer, M. Vron) etc.

  Teza de doctorat vizeaz posibilitatea dezvoltrii teoriei i principiilor tiinifice n materia

  diferenierii i individualizrii pedepsei penale, n special prin intermediul circumstanelor

  atenuante i agravante, n corelaie cu alte mprejurri modificatoare de pedeaps penal.

  Rezultatele tiinifice obinute determin dezvoltarea teoriilor legate de natura juridic a efectelor

  circumstanelor de atenuare i agravare a pedepsei penale, determinarea mijloacelor juridice i

  particularitilor diferenierii pedepsei penale i a eventualei individualizri judiciare, stabilirea

  cercului de subiecte implicate n procesul de difereniere i individualizare a pedepsei penale.

  Valoarea aplicativ a tezei reiese din incidena investigaiilor n:

  - cadrul activitii de cercetare tiinific, teoriile i concepiile autorului (legate de

  procesul de individualizare ca urmare a unui proces complex de difereniere) putnd fi utilizate

  n demersul unor cercetri de perspectiv n materia diferenierii i individualizrii pedepsei

  penale;

  - cadrul activitii didactice, prin utilizarea rezultatelor la predarea disciplinei de Drept

  penal (partea general), n particular a individualizrii pedepsei penale prin intermediul

  circumstanelor atenuante i agravante i n baza anumitor mijloace juridice;

  - cadrul activitii de aplicare a normativului penal, prin utilizarea formulelor i

  algoritmelor n contextul individualizrii pedepsei penale pe baza unor reguli clar difereniate;

  - cadrul procesului de modificare a legislaiei, prin elaborarea unor proiecte de modificare

  i completare a CP RM (n context, au fost propuse modificri la art. 75, 78, 79 etc. CP RM).

  Aprobarea rezultatelor. Concluziile i recomandrile, care formeaz rezultatele tiinifice

  ale investigaiilor ntreprinse, i-au gsit reflectare n 5 articole publicate n reviste tiinifice,

  inclusiv participri la conferine tiinifico-practice internaionale.

  Sumarul compartimentelor tezei. Din punct de vedere structural, teza de doctorat este

  constituit din adnotri (n limba romn, rus i englez), lista abrevierilor utilizate n tez,

  introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie, anexe, declaraia

  privind asumarea rspunderii, CV-ul autorului. n ansamblu, lucrarea numr 197 pagini, iar n

  lista bibliografic sunt incluse 173 de titluri. Introducerea descrie actualitatea i importana

  problemei abordate, scopul i obiectivele tezei, noutatea tiinific a rezultatelor obinute,

  problema tiinific soluionat, importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii,

  aprobarea rezultatelor i sumarul compartimentelor tezei.

 • 13

  1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la efectele circumstanelor atenuante

  i/sau agravante. n contextul acestui capitol al tezei se stabilete nivelul i gradul de cercetare a

  subiectului investigaiilor tiinifice, fiind lansate spre examinare publicaii n materia

  diferenierii i individualizrii, n particular prin intermediul circumstanelor de atenuare ori

  agravare a pedepsei penale. n limitele cercetrilor desfurate se includ lucrrile mai multor

  autori autohtoni i strini (Federaia Rus, Romnia, Frana, Ucraina) etc.

  2. Diferenierea i individualizarea pedepsei penale: noiune, forme i mijloace. n

  acest sens, se face distincia ntre procesul de difereniere a pedepsei penale (aa-numita

  individualizare legal, dar nu identic pe deplin ca coninut i volum) i cel de individualizare a

  pedepsei penale, care sunt detaate, etapic, de diferenierea i individualizarea executrii

  pedepsei penale. n context, se stabilete c diferenierea pedepsei penale are loc n baza

  anumitor reguli i potrivit unor elemente. Cu ct procesul de difereniere a pedepsei penale este

  mai complex i mai minuios redat n textul normativului penal, cu att procesul difereniat de

  individualizare a pedepsei penale este mai bine conturat i mai echitabil.

  Evident, procesul de difereniere, precum i eventuala individualizare a pedepsei penale

  contureaz unele forme i determin anumite efecte juridice, descrise prin variate mijloace

  normative. Devine cert faptul c mijloacele juridice identificate n procesul diferenierii pedepsei

  penale nu sunt pe deplin capabile de a lansa o individualizare eficient a acesteia. n acest sens,

  se pun n eviden principii generale de care urmeaz a se ine cont la modificarea cadrului

  normativ. De asemenea, este propus un algoritm de difereniere i individualizare a pedepsei

  penale, avnd la baz reperele juridice prevzute de CP RM, n particular circumstanele

  atenuante i agravante.

  3. Diferenierea pedepsei penale prin prisma circumstanelor atenuante i/sau

  agravante. Mijloacele juridice reduse la numr nu imprim ntregului proces difereniat al

  pedepsei penale calitatea necesar pentru o real i echitabil individualizare a acesteia. n acest

  sens, se face distincia ntre efectele circumstanelor atenuante/agravante ale pedepsei penale i

  efectele strilor de atenuare sau agravare a ei (categorii care completeaz noiunea generic a

  mprejurrilor modificatoare de pedeaps penal). Desigur, aceste mprejurri au efecte diferite:

  asupra rspunderii penale, pedepsei penale, executrii pedepsei penale. Atenia tiinific, ns, a

  fost a priori acordat diferenierii i individualizrii pedepsei penale prin intermediul

  circumstanelor atenuante i agravante. Cercetarea efectelor acestora asupra pedepsei penale nu

  au fost examinate la general, ci prin descrierea detaliat a posibilitilor reale de difereniere i

  individualizare, adic n baza diferitor formulri ale pedepselor penale n coninutul sanciunilor

  normelor juridico-penale.

 • 14

  1. ANALIZA MATERIALELOR TIINIFICE REFERITOARE LA EFECTELE CIRCUMSTANELOR ATENUANTE I/SAU AGRAVANTE

  1.1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la circumstanele atenuante i/sau agravante, n particular la efectele acestora asupra pedepsei penale, publicate n Republica Moldova

  n domeniul analizei circumstanelor atenuante i agravante prin prisma influenrii

  pedepsei penale sunt lansate mai multe cercetri n RM, ns acestea n mod indirect i succint

  pun n eviden anumite problematici legate de efectele circumstanelor atenuante i agravante

  asupra pedepsei penale, inclusiv prin intermediul cumulului cu alte situaii, inclusiv cu caracter

  de agravare ori atenuare a acestei pedepse.

  O lucrare important i de baz n configurarea conceptului i semnificaiei actuale a

  efectelor diferitor mprejurri modificatoare de pedeaps penal este cea elaborat de ctre

  autorii N. Gorea i S. Comarnichi Influena circumstanelor atenuante i agravante asupra

  pedepsei. [173] Autorii citai opiniaz asupra extinderii limitelor numerice ale circumstanelor

  agravante (ca de altfel, n cazul circumstanelor atenuante), inclusiv prin abordarea acestora nu

  numai n form legal, ci i judiciar. n opinia noastr, lansat n coninutul lucrrii, aceste

  limite nu trebuie extinse, ci chiar reduse i n cazul circumstanelor atenuante. Or, anume prin

  aceast ultim situaie legea penal va avea caracter previzibil, n special n cazul unor eventuale

  individualizri ale pedepsei penale. Pe bun dreptate, nc n acea perioad autorii au identificat

  anumite probleme legate de faptul c circumstanele atenuante sau agravante, sub aspectul

  influenei lor, au o pondere diferit n raport cu felul i cuantumul pedepsei, iar mecanismul

  influenei diferitor circumstane asupra stabilirii pedepsei penale trebuie corelat intrinsec cu

  caracterul circumstanelor propriu-zise.

  O alt lucrare examinat, n acest sens, a fost cea a autorului D. Popescu (Influena

  circumstanelor atenuante i agravante la aplicarea pedepsei mai blnde dect cea prevzut de

  lege. n: Revista Naional de Drept, 2011, nr.10-11) [80]. n viziunea autorului citat, n legea

  penal, individualizarea pedepsei, ce urmeaz a fi stabilit pentru persoana vinovat de

  comiterea infraciunii, este ndreptat spre atingerea scopurilor pedepsei, i anume: restabilirea

  echitii sociale, corectarea condamnatului [105, p. 27], precum i prevenirea svririi de noi

  infraciuni din partea condamnailor (unele dintre acestea, n particular, corectarea i reeducarea

  sunt vizate i de dreptul anglo-american [123, p. 11]). Doctrina penal francez pune accent, n

  acest sens, pe rsplata, intimidarea, prentmpinarea i corectarea, iar sistemul britanic pune n

  eviden elementul represiv, restabilirea echitii sociale, intimidarea i aprarea societii de

  atentate criminale [21, p. 71]. Criteriile generale de individualizare a pedepsei, n acest sens,

  stabilesc regulile de care trebuie s se conduc instana de judecat la aplicarea acesteia i

 • 15

  prescriu a stabili persoanei vinovate de svrirea unei infraciuni o pedeaps echitabil, n

  limitele fixate n PS a CP [80, p. 132]. Nu considerm c criteriile generale pot stabili anumite

  reguli puse n faa instanei la aplicarea pedepsei, ci n baza unor anume criterii se pot prescrie i

  regulile. ns, n viziunea noastr, aceste reguli trebuie s fie reglementate strict i reieite din

  anumite particulariti specifice legislaiei penale a RM, dar nu s comporte doar caracter

  teoretico-general.

  Dup cum interpreteaz D. Popescu, aplicarea de ctre instana de judecat a pedepsei mai

  blnde dect cea prevzut de sanciunea normei legii penale, pentru comiterea unei infraciuni

  concrete, constituie un mijloc, acordat instanei de judecat pentru o individualizare maxim a

  pedepsei penale [80, p. 132]. n opinia autorului autohton, aceast prevedere a legii reprezint o

  abatere, o derogare de la criteriile generale de individualizare a pedepsei, i anume, de la acea

  regul, c persoanei vinovate de svrirea unei infraciuni, i se aplic o pedeaps, n limitele

  fixate n PS a CP, i este stabilit pentru acele cazuri, cnd aplicarea chiar i a unei pedepse

  minimale n limitele stabilite de lege, este prea aspr i vdit neechitabil. De aceea, norma

  prevzut de art. 79 CP, subliniaz D.Popescu, ntrunete cerinele criteriului general de

  individualizare a pedepsei, privind pedeapsa echitabil [80, p. 132]. n aseriunea noastr,

  nivelul subiectivismului depit n cazul valorificrii acestei norme penale predetermin

  necesitatea excluderii acesteia din coninutul normativului penal. Mai cu seam, c multe

  particulariti specifice acestei excepii de la regulile generale de individualizare a pedepsei

  penale, dup cum o identific D. Popescu, nici nu sunt stabilite corespunztor de lege, iar pe

  alocuri se admit duble standarde. Dup cum reiese din analizele desfurate de autorul citat,

  legiuitorul nu descoper noiunea de circumstane excepionale, stabilirea i aprecierea

  acestora, lsndu-le pe seama instanei de judecat; legea nu conine o list n care s fie

  enumerate circumstanele excepionale; actuala redacie a art. 79 CP conine doar o singur

  circumstan concret, care n mod obligatoriu, indiferent de categoria infraciunii comise, se

  consider circumstan excepional (minoratul persoanei care a svrit infraciunea) [80, p.

  132]. n teoria dreptului penal, subliniaz D.Popescu, nu exist o opinie unic referitor la faptul

  care circumstane urmeaz a fi considerate ca fiind excepionale, n cazul aplicrii unei pedepse

  mai blnde dect cea prevzut de lege [80, p. 132].

  Ideea unor duble standarde a reieit din aseriunea autorului D. Popescu, care nuaneaz

  faptul c aproximativ n toate cauzele penale instanele de judecat stabilesc prezena

  circumstanelor atenuante, fie n temeiul art. 76 alin. (1) CP RM, fie n temeiul art. 76 alin. (2)

  CP RM. Susinem, n acest context, n mod parial opinia autorului D.Popescu, care vizeaz

  propunerea de excludere din art. 79 alin. (1) CP a noiunii de circumstane excepionale ale

  cauzei, i anume, adjectivul excepional. Or, dup cum se menioneaz, la aplicarea pedepsei

 • 16

  se ia n consideraie nu nsi circumstana ca atare, ci trebuie s fie luat n consideraie gradul

  diferit al influenei unui sau altui factor n cazul infraciunii concrete. Totodat, nu este

  excepional nsi circumstana, ce st la baza aplicrii pedepsei mai blnde dect cea prevzut

  de lege, ci este excepional anume modul de aplicare a pedepsei, n coraport cu regula general

  de aplicare a acesteia, stabilit de art. 75 alin. (1) CP RM [80, p. 132]. n viziunea noastr, art. 79

  CP RM urmeaz a fi exclus inclusiv n baza opiunii tiinifice a autorului D.Popescu, precum c

  nu circumstana atenuant este excepional, ci efectele acestor circumstane constituie o

  excepie de la regulile generale.

  Cercetri complexe i multiaspectuale referitoare la eficientizarea cadrului normativ n

  materia diferenierii i individualizrii pedepsei penale au fost desfurate de ctre autorul D.

  Popescu. O prim lucrare examinat, n acest sens, a fost Rolul circumstanelor atenuante i

  agravante la aplicarea pedepsei penale. Locul lor n sistemul legislaiei penale a Republicii

  Moldova (n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Rolul pedepsei n

  societatea de tranziie. Chiinu: Universitatea de Criminologie, 2002, p. 292-302) [82]. Cu

  adevrat, se susine c circumstanele atenuante influeneaz asupra stabilirii pedepsei, indiferent

  de perceperea lor subiectiv de ctre vinovat [82, p. 292]. n contextul analizei subiectului la teza

  de doctorat, de la anul 2002 ncoace se observ c problematica a rmas n vigoare. Adic, D.

  Popescu determin, n domeniul rolului circumstanelor modificatoare de pedeaps penal,

  anumite probleme, n special:

  -- referitoare la ordinea sau consecutivitatea lurii n considerare a circumstanelor

  cauzei la stabilirea pedepsei;

  -- referitoare la criteriile aprecierii influenei circumstanelor cauzei asupra pedepsei;

  -- referitoare la msura (gradul) influenei circumstanelor cauzei asupra pedepsei;

  -- referitoare la caracterul circumstanelor cauzei;

  -- referitoare la punctul de reper la stabilirea pedepsei [82, p. 294-295].

  D. Popescu consider, referitor la ordinea sau consecutivitatea lurii n considerare a

  circumstanelor cauzei la stabilirea pedepsei, ca fiind raional a determina urmtoarea ordine de

  evideniere a circumstanelor cauzei: a) circumstanele care se refer la caracterul i gradul

  pericolului social al infraciunii; b) circumstanele ce se refer la persoana celui vinovat; c)

  circumstanele atenuante i agravante indicate n lege; d) circumstanele pe care instana de

  judecat, n baza dreptului acordat ei de ctre lege, le-a recunoscut ca avnd influen asupra

  rspunderii [82, p. 294-295]. n opinia noastr, n afara prevederilor teoretice rmn strile

  modificatoare de pedeaps. Iar, n ipoteza studiilor de perspectiv referitoare la circumstanele

  atenuante i agravante, unde se consider necesar excluderea caracterului judiciar al unor

  circumstane atenuante, anumite dintre aceste repere consecutive devin ineficiente.

 • 17

  Cu referire la criteriile aprecierii influenei circumstanelor cauzei asupra pedepsei,

  D.Popescu admite teza dup care este necesar ca instana de judecat s nu aprecieze importana

  circumstanelor cauzei pentru pedeaps din punct de vedere cantitativ, formal, ci trebuie s reias

  din caracteristica calitativ a ultimelor, din coninutul lor, din particularitile lor calitative [82,

  p. 295]. n opinia noastr, odat fixate n legea penal n calitate de circumstane agravante ori

  atenuante, ele pot avea caracter eficient n aceeai msur. n cazul n care instana apreciaz n

  calitate i alte circumstane atenuante, pot fi determinate acestea ca susceptibile de a modifica

  sau schimba pedeapsa att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ [82, p. 295-296].

  Susinem pe deplin opinia exprimat referitor la punctul de reper la stabilirea pedepsei (a

  se vedea Anexa nr. 3 i Anexa nr. 4). Dup cum subliniaz D. Popescu, trebuie deosebit punctul

  de reper al calculrii pedepsei n general de punctul de reper ce servete pentru atenuarea sau

  agravarea pedepsei. Astfel, se consider c ultimul corespunde mrimii pedepsei stabilite de

  ctre instana de judecat, cu luarea n considerare a caracterului i gradului de pericol social al

  infraciunii svrite i a persoanei celui vinovat (a se vedea Anexa nr. 3 i Anexa nr. 4). Iar de

  aici, n funcie de circumstanele cauzei, poate fi fcut reducerea sau agravarea, stabilind, deci,

  pedeapsa definitiv [82, p. 298].

  Nu suntem de acord, ns, cu ideea autorului D. Popescu, precum c prin intermediul art.

  84 CP RM i art. 85 CP RM se face o excepie de la regulile stabilite prin art. 75 alin. (1) CP

  RM, n special c pedeapsa stabilit celui vinovat de svrirea infraciunii nu trebuie s

  depeasc limitele sanciunii, indiferent de circumstanele concrete ale cauzei (Noiunea i

  natura juridic a circumstanelor atenuante i a circumstanelor agravante. n: Revista

  Naional de Drept, 2014, nr. 3) [81, p. 33]. n opinia noastr, aceste limite nu sunt depite n

  raport cu circumstanele concrete ale cauzei, ci sunt identificate mai multe cauze, legislaia

  impunndu-se cu anumite reguli n cazurile cumulrii pedepsei penale n situaia mai multor

  fapte infracionale. Doar, c legislaia penal nu trebuie s vizeze posibilitatea de aplicare a

  efectelor circumstanelor corespunztoare de dou sau mai multe ori pentru aceeai situaie de

  ansamblu.

  De asemenea, ne rezervm dreptul asupra unei opinii mai speciale, dect cea a autorului D.

  Popescu, referitoare la locul circumstanelor atenuante i agravante n cadrul procesului complex

  de difereniere i individualizare a rspunderii penale i pedepsei penale. n viziunea autorului

  citat, circumstanele atenuante i agravante influeneaz att diferenierea, ct i

  individualizarea rspunderii penale [81, p. 34]. Considerm c n baza sistemului de

  circumstane atenuante i agravante are loc diferenierea rspunderii penale, urmat faptic de o

  individualizare a acestei rspunderi. n limitele diferenierii rspunderii penale, are loc

  diferenierea pedepsei penale. Or, doar n cadrul limitelor de difereniere a pedepsei penale,

 • 18

  descris prin anumite reguli i operaii clare, poate avea loc o individualizare echitabil a

  pedepsei penale, care corespunde n deplin msur principiului proporionalitii pedepsei

  penale.

  Cu adevrat, ns, este faptul c prin capacitatea de a atenua sau de a agrava, mai degrab

  se manifest destinaia sau calitatea funcional a circumstanelor atenuante sau agravante. De

  aceea, subliniaz D. Popescu, o etap necesar n cunoaterea i elucidarea naturii juridice a

  circumstanelor atenuante i agravante o constituie cercetarea calitilor funcionale ale acestor

  date, stri, situaii, mprejurri, care poart denumirile de atenuante i agravante [81, p. 36].

  O lucrare semnificativ n materia unor interpretri sistematice i minuioase a legislaiei

  penale n vigoare, inclusiv referitor la diferenierea pedepsei penale prin prisma efectelor

  circumstanelor atenuante i agravante, se prezint cea elaborat de un grup de autori, n special

  A. Barbneagr, V. Berliba, V. Cunir, Gh. Ulianovschi, X. Ulianovschi etc. (Codul penal al

  Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu: Centrul de Drept al Avocailor, 2009) [5].

  Dup cum subliniaz Gh. Ulianovschi, n doctrina penal i practica judiciar prin criterii

  de individualizare a pedepsei se neleg cerinele de care instana de judecat este obligat s se

  conduc n procesul stabilirii pedepsei i la aplicarea ei persoanei vinovate de svrirea

  infraciunii [5, p. 151]. Cu adevrat, reieind din opiniile tiinifice ale autorului, pedeapsa este

  echitabil cnd ea impune infractorului lipsuri i restricii ale drepturilor lui proporionate cu

  gravitatea infraciunii svrite i este suficient pentru restabilirea echitii sociale, adic a

  drepturilor i intereselor victimei, statului i ntregii societi, perturbate prin infraciune [5, p.

  151]. O poziie aparte pe care o conturm, n acest context, este c, n cazul individualizrii

  pedepsei penale nu este incident n deplin msur principiul legalitii pedepsei aplicate

  infractorului. Or, toate pedepsele penale, pentru a avea acest statut, urmeaz a se ncadra n

  limitele unei legaliti adoptate. Nu poate fi aplicat o alt pedeaps penal dect cea prevzut

  de lege i n alte limite dect cele reglementate. n acest sens, n cursul individualizrii pedepsei

  penale, se stabilete legalitatea ca principiu n raport cu procesul de difereniere a pedepsei

  penale. n cazul n care aceste limite (ale diferenierii) nu sunt bine descrise de legea penal n

  vigoare, caracterul legalitii procesului de individualizare a pedepsei penale poate fi limitat la

  principiul legalitii acesteia. n opinia noastr, n limitele unui cadru normativ eficient urmeaz

  a fi ncadrate nu numai categoriile de pedepse penale i limitele acestora, ci i condiiile oportune

  i echitabile de difereniere a pedepsei penale, prezumndu-se, prin intermediul legiuitorului,

  anumite standarde de individualizare a pedepsei penale.

  n consideraiunea autorului T. Popovici, art. 78 CP RM determin urmrile

  circumstanelor atenuante i agravante prevzute de art. 76, 77 CP RM, luate n consideraie de

  instana de judecat la stabilirea pedepsei [5, p. 167]. Interpretarea efectelor circumstanelor

 • 19

  agravante i atenuante a fost realizat de T. Popovici exclusiv prin operarea dispoziiilor

  normative din art. 78 CP RM, fr a identifica anumite situaii de fapt corelate cu sanciunile

  prevzute de normele PS a CP RM i a evidenia posibilitile reale de aplicare a normei care

  vizeaz efectele circumstanelor atenuante i agravante prin operarea normei art. 78 CP RM.

  Pentru analiza unor mprejurri modificatoare de pedeaps penal (alturate

  circumstanelor atenuante i agravante), n form unor stri, s-a identificat necesitatea apelrii la

  opiniile tiinifice care descriu, din punct de vedere teoretic, instituiile care se includ n

  coninutul acestora din urm. n special este vorba despre tentativa de infraciune, participaia

  penal, concursul de infraciuni, recidiva infracional etc. Din perspectiva acestor premise, a

  fost analizat i lucrarea autorilor A. Mari, D. Vasiloi, I. Cau (ndrumtor metodic la disciplina

  drept penal. Partea special. Chiinu: ASEM, 2009) [65]. Forma atipic a infraciunii

  neconsumate n cazul pregtirii de infraciunii, dup cum subliniaz autorii citai, reiese din

  specificul ei, adic n cazul pregtirii de infraciune nu exist violarea nemijlocit a obiectului

  juridic, cu toate c acesta persist sub forma punerii n pericol a relaiilor sociale aprate de

  norma penal [65, p. 36]. Din esena acestei idei, reiese c nu numai forma exterioar are

  caracter atipic, ci i natura elementelor interne, inclusiv pedeapsa penal trebuie s se impun, de

  asemenea, de pe poziie atipic. Acelai lucru poate fi identificat n cazul tentativei infracionale,

  la care, menioneaz A. Mari, D. Vasiloi, I. Cau, obiectul juridic este acelai ca i la

  infraciunea neconsumat, dar nu este lezat, ori aceast lezare este insuficient pentru a fi

  infraciune consumat i constituie doar o punere n pericol a acestuia [65, p. 37].

  Referitor la participaia penal, a crei sancionare urmeaz a lua cursul individualizrii

  pedepsei penale, autorii subliniaz c literatura de specialitate consider c toi participanii

  rspund pentru aceeai infraciune, deoarece participaia penal este un mod de svrire a

  acesteia (n.a. dei are caracter atipic). Actele participanilor trebuie s fie orientate mpotriva

  aceluiai obiect juridic, iar infraciunea se realizeaz cel puin n forma actelor preparatorii

  pasibile de rspundere penal. Deci, individualizarea pedepsei penale are loc n aceleai limite

  speciale, deoarece, menioneaz autorii citai, calificarea infraciunii se face n baza aceleiai

  norme penale din PS a CP, innd cont de dispoziiile PG, unde sunt expuse condiiile existenei

  acestora, dar trebuie luat n consideraie faptul lipsei unui exces de autor [65, p. 40-41].

  n cursul investigaiilor tiinifice la tema tezei de doctorat au fost analizate i anumite

  lucrri n domeniul dreptului penal special. n particular, este vorba de lucrarea autorilor S.

  Brnz i V. Stati (Drept penal. Partea special. Volumul 2. Chiinu: USM, 2011) [18]. Or,

  legislaia penal a RM pune n eviden anumite forme de difereniere a pedepsei penale nu

  numai n raport cu normele PG, ci i PS a CP. Astfel, interpretnd coninutul normei prevzute

  de art. 278 CP RM, autorii S. Brnz i V. Stati contureaz i esena formei speciale de

 • 20

  difereniere a pedepsei penale prevzut de alin. (5) al normei vizate. n acest sens, autorii

  consider, pe bun dreptate, c art. 278 alin. (5) CP RM prevede posibilitatea lurii n

  consideraie, la stabilirea pedepsei, a unei circumstane atenuante, care presupune ntrunirea

  urmtoarelor dou condiii: prevenirea autoritilor n legtur cu preconizatul act terorist i

  prin aceast prevenire se contribuie fie la evitarea producerii urmrilor grave, fie la

  demascarea altor fptuitori [18, p. 469; 19, p. 539]. Prevzndu-se o circumstan atenuant

  condiionat, subsecvent, S. Brnz i V. Stati menioneaz c n acest caz nu este

  prentmpinat nsi realizarea aciunii prejudiciabile, ci se prentmpin producerea unora

  dintre urmrile prejudiciabile grave ale respectivei aciuni sau producerea tuturor acestor urmri

  [18]. n continuare, autorii nu determin eventuala posibilitate de individualizare a pedepsei

  penale. n fapt, considerm c legiuitorul nici nu descrie regulile difereniate ale acestei

  individualizri, ea impunndu-se cu caracter facultativ.

  Important sub aspectul analizei complexe i interdisciplinare, mai cu seam din

  perspectiva unei reale aplicri a normativului penal (interpretri reieite inclusiv din practica

  judiciar a RM), este lucrarea unui grup de autori, inclusiv M. Poalelungi, C. Gurschi, P.

  Ursache etc. (Manualul judectorului pentru cauze penale. Ediia I. Chiinu: Asociaia

  Judectorilor din Moldova, 2013) [64]. Lucrarea nu pune n eviden o descriere detaliat

  specific criteriilor de difereniere a pedepsei penale, nici a posibilitilor de individualizare a

  acesteia. n mod indirect, ns, autorii N. Gordil, V. Rotaru, la descrierea procedurii n cauzele

  privind minorii, subliniaz asupra unor privilegii prevzute de ctre legiuitor pentru minori, cum

  ar fi pentru svrirea infraciunii uoare sau mai puin grave, pedeapsa se aplic minorului

  numai dac se apreciaz c luarea msurii cu caracter educativ nu este suficient pentru

  corectarea lui [64, p. 1019].

  De asemenea, lund n vedere c art. 80 CP RM prevede ca stare modificatoare de

  pedeaps penal (n sensul atenurii ei) - ncheierea acordului de recunoatere a vinoviei,

  important, sub aspectul analizei, este interpretarea realizat de ctre autorii N. Gordil i V.

  Rotaru a procedurii privind acest acord. n particular, autorii descriu procedura de examinare a

  respectrii condiiilor legale stabilite fa de acord (respectarea formei scrise a acordului de

  recunoatere, respectarea cerinei privind infraciunile n privina crora este posibil ncheierea

  acordului), examinarea respectrii cerinei caracterului voluntar/benevol ale acordului;

  verificarea dac acordul este ncheiat/acceptat cu bun tiin etc. [64, p. 1035-1043].

  1.2. Analiza materialelor tiinifice publicate n alte state

  Analiza materialelor tiinifice publicate n alte state au fost selectate i analizate din

  perspectiva importanei majore pe care o au pentru tiina dreptului penal n ansamblu i, acestea

  au contribuit decisiv la crearea opiniilor tiinifice ale autorului tezei de doctorat, fiind capabile,

 • 21

  n corelaie i unitate, prin apelarea la o baz metodologic serioas, s se ajung la concluzii de

  valoare tiinific absolut. Aceast analiz a materialelor publicate a fost desfurat n ordine

  cronologic, indiferent de locul publicrii lucrrii cercetate.

  O prim lucrare supus analizei a fost cea a unui grup de autori rui, sub redacia

  tiinific a profesorilor . . , . . , . . (

  . . : , 1993) [146].

  n opinia autorilor rui, politica penal, sub aspectul coninutului generic, i gsete

  reflectare n urmtoarele elemente: 1) determinarea principiilor de baz i dispoziiilor generale,

  care stau la fundamentul luptei cu criminalitatea prin mijloace i metode de drept penal; 2)

  determinarea cercului de fapte socialmente periculoase, recunoscute n calitate de infraciuni, i

  excluderea unor sau altor fapte din numrul celor infracionale (problemele criminalizrii i

  decriminalizrii); 3) determinarea caracterului pasibilitii de pedeaps, precum i a condiiilor

  de liberare de rspundere i pedeaps (problemele penalizrii i depenalizrii); 4) stabilirea

  direciilor de activitate a organelor de drept n aplicarea practic a dispoziiilor legii penale i

  relevarea eficienei ei; 5) acordarea influenei asupra contiinei juridice i culturii juridice a

  populaiei [146, p. 18-19].

  Anume n contextul pericolului social al infraciunii i individualizrii pedepsei penale, un

  rol deosebit l are circumstanele agravante i atenuante, identificate n fiecare cauz concret

  [146, p. 269]. Dup cum menioneaz autorii citai, circumstanele atenuante i agravante nu

  trebuie confundate cu semnele obligatorii, calificative i privilegiate (atenuante) ale componenei

  de infraciune. Dup coninut i titlu ele pot i s coincid [146, p. 270].

  O cercetare valoroas, inclusiv sub aspectul problematicii diferenierii i individualizrii

  pedepsei penale, este cea a autorului N. Giurgiu (Drept penal general. Doctrin, legislaie,

  jurispruden. Iai: Sunset, 1997) [49]. n acest sens, se indic c constatarea i stabilirea

  rspunderii penale pentru svrirea oricreia dintre infraciunile prevzute de legea penal

  atrag obligativitatea supunerii fptuitorului la suportarea sanciunilor de drept penal incidente

  [49, p. 495]. Cu adevrat, n acest sens, se nuaneaz faptul c operaiunea prin care pedeapsa

  este adaptat nevoilor de aprare social n scopul asigurrii ndeplinirii funciilor i scopurilor

  sale de prevenire i combatere a criminalitii poart denumirea de individualizare a pedepsei

  [49, p. 495]. n viziunea autorului romn, individualizarea pedepsei constituie operaiunea

  complex, realizndu-se n forme (sau faze) de organizare i dup criterii diferite [49, p. 495]. De

  aici i ideea noastr, c regulile i procedeele adoptate n vederea individualizrii pedepsei

  penale nu pot fi de natur a completa coninutul acestei individualizri (aa-numita

  individualizare legal (individualizare formal-normativ i abstract-generic) - se realizeaz

  numai de ctre autoritile de stat abilitate cu elaborarea legii i se exprim numai n cadrul

 • 22

  acesteia), fiind denumit difereniere a pedepsei penale. Nu poate, n viziunea noastr, ca

  individualizarea pedepsei penale s poarte un caracter abstract i formal, aceasta fiind asociat

  mai mult interesului de difereniere. Mai mult ca att, procesul de difereniere genereaz anumite

  reguli prin care se individualizeaz pedeapsa penal.

  n opinia autorului N. Giurgiu, individualizarea legal sau legislativ a pedepsei (adic

  diferenierea pedepsei penale) se exprim n mai multe planuri de determinare a coninutului i

  limitelor acesteia i anume: a) stabilirea sistemului de pedepse aplicabile n cadrul legislaiei

  respective, prin determinarea cadrului general al pedepselor, a naturii i limitelor generale ale

  fiecrei pedepse n concordan cu principiile stabilirii sanciunilor de drept penal [49, p. 495]; b)

  stabilirea felului de pedeaps i limitele n care poate fi aplicat pentru fiecare infraciune,

  inndu-se seama de importana valorii ocrotite, de ntinderea vtmrii la care poate fi supus,

  de periculozitatea social abstract a fptuitorului etc. [49, p. 495-496]; c) stabilirea cadrului i

  mijloacelor legale de individualizare a pedepsei n cursul operaiunilor ulterioare de aplicare i

  executare a acesteia, prin determinarea efectelor ce le au diverse mprejurri de agravare sau

  atenuare asupra limitelor speciale ale pedepsei [49, p. 496]. Din aceste raionamente, am dedus

  n coninutul tezei, c efectele circumstanelor atenuante i agravante pot fi incidente nu asupra

  pedepsei n general (aa cum este determinat de art. 78 CP RM), ci asupra pedepselor prevzute

  de legislaia penal n concret. n aceste limite interpretative, identificm o lips de eficien a

  regulilor de difereniere a pedepsei penale asupra procesului de individualizare a acesteia.

  N. Giurgiu supuse cercetrii ample i individualizarea judiciar sau judectoreasc i cea

  administrativ-execuional. n opinia autorului citat, cea de-a doua form a individualizrii

  pedepsei se realizeaz n cadrul activitii de aplicare a pedepsei concrete, fiind denumit

  individualizare judiciar sau judectoreasc [49, p. 496]. Spre deosebire de individualizarea

  legal, care, exprimndu-se n cadrul procesului de legiferare, are un caracter normativ, iar

  criteriile de care uzeaz sunt, prin natura lucrurilor, evaluri generale i abstracte,

  individualizarea judiciar, menioneaz N. Giurgiu, exprimndu-se n procesul de jurisdicie,

  deci de aplicare a legii la faptele concrete, se materializeaz prin determinarea concret

  individual a pedepselor ce urmeaz a fi executate n funcie de gradul concret de pericol social

  al faptei, de periculozitatea fptuitorului, precum i de toate mprejurrile i datele concrete ale

  cauzei, indiferent dac au un caracter agravant sau atenuant [49, p. 496]. Autorul romn constat

  c, spre deosebire de individualizarea legal, care, prin instituirea unor raporturi juridice de

  recomandare, realizeaz doar prevenia general a pedepsei, individualizarea judiciar urmrete

  att prevenirea svririi de noi infraciuni de ctre cel condamnat, ct i prevenirea svririi de

  infraciuni de ctre ceilali membri ai societii [49, p. 496]. Individualizarea administrativ-

  execuional reprezint cea de-a treia i ultima (n ordinea succesiunii intervenirii) dintre formele

 • 23

  de individualizare a pedepsei i se realizeaz n faza executrii pedepsei [49, p. 496], se

  menioneaz n coninutul cercetrii ntreprinse de ctre autorul romn citat anterior. Nu suntem

  pe deplin n acord cu opiniile lansate, fiind necesar o delimitare de principiu ntre diferenierea

  i individualizarea pedepsei penale, pe de o parte, i diferenierea i individualizarea executrii

  pedepsei penale, pe de alt parte. n opinia noastr, cnd se vorbete despre o individualizare a

  pedepsei penale urmeaz a nu se accede la aa-numita individualizare legal (din aceste

  considerente susinem operarea cu sintagma difereniere a pedepsei penale) i individualizarea

  execuional (care nu manifest inciden n materia stabilirii pedepsei penale, ci a procesului de

  executare a acesteia).

  Obiectul individualizrii este acela al adaptrii pedepsei din textul incriminator i eventual

  al altor dispoziii penale, incidente la fapta i fptuitorul ei, n aa mod, nct pedeapsa rezultat

  s reflecte n modul cel mai adecvat gravitatea faptei, periculozitatea social a fptuitorului i

  toate mprejurrile concrete n care s-a comis infraciunea i asigurndu-se n funcie de acestea

  incidena unei sanciuni de natur a realiza prevenia general i special [49, p. 497-498].

  Datorit importanei deosebite pe care o are n cadrul activitii de judecat i cerinei

  asigurrii legalitii penale, N. Giurgiu subliniaz c operaiunea individualizrii pedepsei

  trebuie s se desfoare potrivit unor criterii generale de individualizare prevzute expres de

  legea penal [49, p. 498] (adic n limitele unei diferenieri a pedepsei penale). Cu adevrat, nu

  toate dispoziiile cuprinse n PG a CP au legtur cu pedeapsa i stabilirea ei [49, p. 499], n

  limitele acestor dispoziii incluzndu-se: - prevederile referitoare la pedeaps n general, prin

  care sunt definite scopul i funciile pedepsei, cci realizarea acestora reprezint nsei

  obiectivele individualizrii pedepsei; - prevederile din PG, care, n ansamblu, concur la

  stabilirea cadrului general i a limitelor individualizrii (reglementrile referitoare la sistemul

  pedepselor; reglementrile referitoare la fiecare dintre speciile de pedeaps ce compun sistemul

  de pedepse; reglementrile referitoare la circumstanele agravante; reglementrile referitoare la

  circumstanele atenuante; dispoziiile ce reglementeaz recidiva; dispoziiile privind pluralitatea

  intermediar [49, p. 499]); - prevederile referitoare la mijloacele de individualizare judiciar a

  executrii pedepsei; - n mod special pot interveni n cmpul individualizrii i alte dispoziii din

  PG, cum sunt, de pild, acelea care reglementeaz incidena legii mai favorabile, cele care

  reglementeaz regimul special de sancionare pentru tentativ sau pentru minori, ori modul de

  sancionare a participanilor n funcie i de contribuia lor la svrirea infraciunii etc. [49, p.

  499].

  Este necesar o atenie aparte asupra delimitrii, n cazul comiterii infraciunii, ntre

  anumite circumstane de atenuare sau de agravare a pedepsei penale, i stri de asemenea gen,

  care se cuprind n noiunea generic de mprejurri [49, p. 502].

 • 24

  n opinia autorului N. Giurgiu, cauzele de agravare sau de atenuare a rspunderii penale i

  a pedepsei (influena acestora n planul ambelor instituii fiind implicit i insolubil) pot fi

  clasificate dup diferite criterii: cauze de agravare i cauze de atenuare (n funcie de efectul pe

  care l produc asupra pedepsei) [49, p. 502]; cauze generale i cauze speciale (n funcie de

  ntinderea efectelor pe care le produc) [49, p. 503]; circumstane legale i circumstane judiciare

  (dup modul de stabilire a circumstanelor i dup efectul pe care l au asupra pedepsei) [49, p.

  503]; circumstane reale i circumstane personale (dup criteriul legturii cu fapta ori cu

  fptuitorul) [49, p. 504]; circumstanele anterioare, concomitente ori subsecvente infraciunii

  (dup cum intervin n perioada anterioar trecerii la executare, concomitent cu aceasta sau

  ulterior consumrii faptei) [49, p. 504].

  N.Giurigiu atribuie la categoria circumstanelor atenuante legale depirea limitelor

  legitimei aprri, svrirea infraciunii n stare de provocare etc. [49, p. 504]. Aceste

  circumstane nu sunt descrise de ctre noi n asemenea calitate, CP RM atribuindu-le la categoria

  de cauze care nltur caracterul penal al faptei. ns, n viziunea noastr, efectele unor

  circumstane de atenuare ori agravare a rspunderii penale sau a pedepsei penale sunt incidente

  doar n limitele penalizrii penale.

  Stabilirea reperelor de analiz a efectelor circumstanelor atenuante i agravante asupra

  pedepsei penale a fost reieit din opinia autorului N. Giurgiu, care subliniaz c, ntruct

  pedepsele prevzute de lege pentru diferite infraciuni sunt aezate pe trepte de gravitate diferite,

  n funcie de gradul abstract de pericol social al acestora, este firesc ca i efectul de atenuare a

  acestora, sub influena circumstanelor uurtoare, s aib ca punct de plecare nivele diferite de

  sancionare, iar efectele specifice atenurii sau schimbrii pedepselor legale s se diferenieze n

  funcie de natura pedepselor [49, p. 515].

  N.Giurgiu menioneaz c legiuitorul elveian atribuie efecte de atenuare circumstanelor

  numai n formula nlocuirii pedepsei cu altele de natur mai uoar, spre deosebire de legiuitorul

  romn care practic, dup caz, fie sistemul reducerii pedepsei sub minimul special, fie sistemul

  nlocuirii pedepsei atunci cnd atenuarea nu mai este eficient [49, p. 517].

  Efectele circumstanelor agravante cu caracter general urmeaz logica principiului

  agravrii facultative prevzute de lege, fie prin aplicarea unei pedepse pn la maximul special,

  fie dac maximul special este considerat nendestultor, prin adugarea unui spor [49, p. 525].

  Aceast regul nu este prevzut de legea penal a RM, limita maxim general a pedepsei

  neputnd fi depit pentru vreo infraciune n mod individual, alta fiind situaia unei stri de

  agravare general concursul de infraciuni.

  O alt lucrare supus analizei a fost cea autorului I.Tnsescu (Circumstanele atenuante.

  n: Dreptul, 1996, nr.10) [95]. Aceast lucrare, prin coninutul su, ofer temei pentru crearea

 • 25

  unor imagini generale referitoare la circumstanele atenuante i agravante n contextul situaiilor,

  mprejurrilor modificatoare a pedepsei penale. n opinia lui I.Tnsescu, care este valabil i

  pentru teoria i normativitatea penal a rii noastre, circumstanele atenuante legale reprezint

  un cadru specific, cu caracter de generalitate, deoarece sunt definite i limitate prin lege.

  Existena acestor circumstane creeaz situaii juridice general valabile oricrui gen de

  infraciuni, impunnd aplicarea obligatorie a acestora pentru situaii juridice individuale, pe cnd

  mprejurrile asimilate circumstanelor atenuante rmn la aprecierea instanei s procedeze sau

  nu la aplicarea acestora [95, p. 78]. Alturi de consideraiile privind caracterul de generalitate al

  circumstanelor legale, trebuie reinut i caracterul de obligativitate referitor la identificarea i

  aplicarea obligatorie a acestora, ntruct instana dac constat intervenia circumstanelor va fi

  obligat s procedeze la aplicarea acestora fr a avea puterea de a face aprecieri dac reprezint

  sau nu circumstane atenuante, o altfel de interpretare fiind exclus [95, p. 78].

  n principiu, subliniaz I. Tnsescu, circumstanele atenuante, ca i circumstanele

  agravante, sunt prevzute de lege, ns aciunea - inaciunea infracional, ct i persoana

  infractorului pot s fie influenate n desfurarea sau adoptarea unor anumite atitudini de

  mprejurri care pot fi apreciate de instan ca reprezentnd circumstane atenuante [95, p. 78].

  Or, circumstana atenuant prevede o anumit form a conduitei infractorului n mod general i

  abstract astfel c, pentru fapta concret instana a posteriori poate reine o mprejurare care s

  atenueze pedeapsa penal [95, p. 78].

  O alt lucrare supus analizei contextuale, care a conturat ideea cercetrii n cauz i care

  a oferit prilej suficient pentru a supune criticii limitele diferenierii pedepsei penale pentru o

  veritabil i eficient individualizare a pedepsei penale, a fost cea elaborat sub redacia unor

  autori rui . . i . . ( .

  : , 1998). [137] n viziunea autorilor citai aranjarea sanciunilor ofer instanei

  de judecat posibiliti largi de individualizare a pedepsei. ns alegerea pedepsei concrete i a

  mrimii acesteia are loc n baza unor aprecieri haotice ale instanei. Printre cerinele, care

  compun iniierile principale ale dispunerii pedepsei, legea le prevede pe cele care se refer

  nemijlocit la individualizarea pedepsei n limitele prevzute de lege. [137, p. 94-95; 138, p. 237]

  n ipoteza celor constatate, eficiena mecanismului de proporionare a pedepsei penale are loc n

  procesul de individualizare a pedepsei penale, ns acest ultim proces apare doar posibil i real n

  limitele i condiiile unei diferenieri pe ct de extins n raport cu limitele de descriere, pe att

  de concret n situaiile prevzut i reieite din contextul sanciunilor care contureaz

  pasibilitatea de pedeaps penal. Incoerenele i contrazicerile admise n sensul normativului

  penal, lipsa unor concordane ntre condiiile de descriere a efectelor circumstanelor atenuante i

  agravante asupra pedepsei penale i ansamblul de soluii admise la descrierea sanciunilor penale

 • 26

  n normele concrete, a determinat considerarea acestui mecanism ineficient n proces de

  individualizare a pedepsei penale, aceasta fiind continuat a fi desfurat n limite subiective

  extensive.

  O cercetare important sub aspectul diferenierii rspunderii penale i a pedepsei penale

  este cea a autorului T. A. - (

  . . : , 2000) [124]

  Autorul citat stabilete legtura ntre instituiile de criminalizare/decriminalizare i

  penalizare/depenalizare, stabilind locul diferenierii pedepsei penale n contextul acestor instituii

  de drept penal. Dup cum se reclam, diferenierea rspunderii penale a fost recunoscut n

  calitate de principiu i direcie prioritar a reformei legislaiei penale contemporane. Or,

  criminalizarea i decriminalizarea (numit i dezincriminare [51, p. 124]) nu completeaz pe

  deplin ntreg coninutul politicii juridico-penale. O sfer important a acestei politici este

  penalizarea (stabilirea prin lege a pedepsei) i depenalizarea (prevederea posibilitilor de

  liberare de pedeaps penal i chiar de rspundere penal). ns penalizarea (depenalizarea) nu

  constituie o prerogativ a legiuitorului i, n acest sens, apare delimitarea de criminalizarea

  (decriminalizarea), care se realizeaz exclusiv de ctre legiuitor. [124, p. 16-17]

  Susinem pe deplin idea autorului T. A. -, c procesul de

  difereniere a rspunderii penale acioneaz n sfera penalizrii i depenalizrii, realizat de ctre

  legiuitor. Or, penalizarea i depenalizarea nu este redus la procesul de difereniere a rspunderii

  penale. [124, p. 17] Diferenierea rspunderii penale i posibilitatea de a individualiza

  rspunderea penal sunt dou elemente n cadrul politicii juridico-penale. [124, p. 23] Cu

  adevrat, cu ct este mai mare sfera de difereniere, cu ct este mai bine reglementat nsprirea

  ori slbirea rspunderii, cu att mai mic este sfera de individualizare i libertate persoanei care

  aplic norma penal de a aciona dup propria viziune. [124, p. 23]

  Diferenierea rspunderii penale i individualizarea rspunderii penale sunt logic legate

  ntre ele i n timp urmeaz una dup alta. Mai nti de toate legiuitorul stabilete rspunderea

  penal i pedeapsa tipic pentru una sau alt infraciune, limiteaz conturul pasibilitii de

  pedeaps; apoi gradeaz aceast rspundere, inclusiv pn la posibilitatea liberrii depline de

  rspundere penal; n ultimul rnd, organul de aplicare a normei de drept penal alege msura de

  rspundere concret, individual n limitele de acum stabilite de ctre legiuitor la etapele

  anterioare. Aceste procese au o natur juridic diferit. [124, p. 35]

  Cercetri minuioase n materia regulilor de dispunere difereniat a pedepsei penale sunt

  lansate de L. Barac (Constantele i variabilele dreptului penal. Bucureti: All Beck, 2001). [4] n

  viziunea autorului, premisele generale ale dispunerii pedepsei penale sunt dispoziiile de baz

  i fundamentale formulate n lege, de care trebuie s se conduc instana de judecat la

 • 27

  dispunerea pedepsei penale. [4, p. 208] De aici, i opinia noastr, c regulile de difereniere a

  pedepsei penale pot constitui premisa normativ a procesului complex de individualizare a

  pedepsei penale. n coninutul acestor premise generale, menioneaz L. Barac, i gsesc

  reflecie i concretizare principiile dreptului penal raportate la sarcina dispunerii pedepsei pentru

  o infraciune concret. [4, p. 208]

  Printre regulile de baz ale dispunerii pedepsei (pedeapsa se dispune n limitele prevzute

  de articolul corespunztor al PS; pedeapsa se dispune cu luarea n vedere a dispoziiilor PG;

  pedeapsa se dispune cu luarea n vedere a caracterului i gradului de pericol social al

  infraciunii; pedeapsa se dispune cu luarea n vedere a personalitii vinovatului; la dispunerea

  pedepsei instana ia n consideraie influena pedepsei dispuse asupra corectrii persoanei

  vinovate i condiiile de via ale familiei ei), figureaz i regula precum c la dispunerea

  pedepsei penale instana de judecat ia n consideraie circumstanele care atenueaz ori

  agraveaz pedeapsa penal. [4, p. 208-211]

  O lucrare important supus examinrii la tema tezei de doctorat este cea a autorului .

  . ( . :

  , 2002). [115] n opinia autorului . . , procesul de realizare a

  reformelor democratice este legat indisolubil de crearea unui stat de drept, capabil s asigure

  protecia valorilor sociale consfinite contra atentatelor infracionale. Printre aceste mijloace,

  aplicate de ctre stat n cadrul influenei sistemice asupra infracionalitii, cu caracter de

  severitate ierarhic superioar, este pedeapsa penal. [115, p. 3]

  Din acest punct de vedere, cercetarea problemelor de difereniere i dispunere a pedepsei

  penale obin o actualitate i importan deosebit. Pentru atingerea scopurilor pedepsei penale,

  majorrii rolului ei - ca mijloc de combatere a infracionalitii, este necesar un sistem care s

  asigure posibilitatea real de aplicare a diferitor volume de pedeaps fa de condamnai de

  diferite categorii, n dependen de gravitatea infraciunii, circumstanelor de comitere a ei i

  persoana vinovatului. Soluionarea acestei probleme importante este posibil doar n temeiul

  diferenierii i individualizrii pedepsei penale. [115, p. 3-4]

  Studierea problemelor de dispunere a pedepsei penale este important i din punct de

  vedere al poziiei tehnico-juridice a normativului penal. Odat cu dezvoltarea legislaiei, tipurile,

  metodele, procedeele de difereniere a pedepsei penale se modific i se dezvolt. Ele devin mult

  mai optimale, permind mult mai constructiv de a soluiona problemele de dispunere a pedepsei.

  [115, p. 4] n realitate, limitele diferenierii pedepsei penale sunt foarte restrictiv constatate prin

  dispoziiile normativului penal, crendu-se reale posibiliti pentru o individualizare subiectiv

  mult mai extensiv.

  . . acord atenie deosebit dispoziiilor generale ale metodicii dispunerii

 • 28

  pedepsei penale, inclusiv prin identificarea legitilor pedepsei penale. De asemenea, autorul

  descrie detaliat regulile de dispunere a pedepsei penale, acestea fiind descrise sub aspectul:

  evidenei factorilor atribuii la categoria premiselor generale de dispunere a pedepsei penale,

  precum i a regulilor speciale de dispunere a acestei pedepse. n lista regulilor speciale se includ

  regulile privind: dispunerea pedepsei penale n prezena circumstanelor atenuante; dispunerea

  unei pedepse mai blnde dect cea prevzut de lege pentru infraciunea corespunztoare;

  dispunerea pedepsei penale pentru infraciunea neconsumat; dispunerea pedepsei penale pentru

  infraciunea comis prin participaie penal; dispunerea pedepsei penale n cazul unei pluraliti

  de infraciuni; dispunerea pedepsei penale n cazul unui cumul de sentine; dispunerea pedepsei

  penale n cazul recidivei infracionale; dispunerea pedepsei penale n cazul cumulului de diferite

  reguli speciale; condamnarea cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei. [115, p. 6-66]

  n teoria dreptului penal cercetarea factorilor care determin individualizarea pedepsei,

  deseori se realizeaz n ordinea cea mai general. De multe ori, subliniaz autorul citat,

  examinarea, n esen, este redus doar la interpretarea controversat a dispoziiilor generale ale

  dispunerii pedepsei penale. n viziunea lui .. examinarea factorilor, care determin

  individualizarea pedepsei, numai n limitele stricte prevzute de lege, este pe departe nedeplin.

  [115, p. 7] Dispoziia prin care se dispune pedeapsa penal n limitele prevzute de articolele

  corespunztoare ale PS, i cu luarea n considerare a dispoziiilor PG, nu ofer un rspuns univoc

  la ntrebarea: ce presupun limitele dispunerii pedepsei? [115, p. 20] O rspndire ampl a cptat

  punctul de vedere, care vizeaz aceste limite n corespundere cu sanciunea articolului PS. [115,

  p. 21] Nu se poate de absolutizat limitele dispunerii pedepsei doar la indicatorii sanciunii din

  PS. Or, n acest mod se va limita arsenalul mijloacelor juridico-penale de influen asupra

  persoanei vinovate de comiterea unei infraciuni concrete. Evident, sanciunea articolului

  reprezint o conturare de baz a limitelor pasibilitii de pedeaps, limitelor legislative ale lurii

  n considerare a circumstanelor cauzei, de alegere de ctre instana de judecat a tipului i

  limitelor pedepsei penale. n acelai timp, orientarea instanei de judecat doar la sanciunea

  articolului nu ofer o prezentare corect i exclusiv despre limitele reale ale pedepsei, prin care

  se nelege un minimum i un maximum. n primul rnd, limitele pedepsei nu ntotdeauna sunt

  bine determinate de articolul PS. n al doilea rnd, sanciunile, de regul, nu conin descrierea

  deplin att a pedepselor principale, ct i a celor complementare, aplicarea crora este posibil

  fa de persoanele vinovate. n al treilea rnd, limitele pedepsei fa de anumite categorii de

  persoane pot fi mai sczute dect previziunile sanciunii normei, n baza crora se calific

  infraciunea. n al patrulea rnd, despre diferena dintre limitele pedepsei penale i sanciunea

  articolului demonstreaz i posibilitatea instanei de a nu aplica n genere pedeapsa. [115, p. 22-

  23] Astfel, . . constat c sanciunea articolului i limitele dispunerii pedepsei penale

 • 29

  nu constituie aceleai lucruri. [115, p. 23]

  O problem teoretic i practic important, pe care o evideniaz autorul citat, este cea

  despre corespunderea optimal ntre voina legiuitorului i mputernicirile discreionare ale

  instanei de judecat. [115, p. 24]

  Luarea n considerare a circumstanelor atenuante i agravante ale pedepsei constituie nu

  un drept, ci o obligaie a instanei de judecat. [115, p. 40] Algoritmul general al individualizrii

  pedepsei poate fi prezentat ca fiind ansamblul algoritmelor de aplicare a regulilor speciale de

  dispunere a pedepsei, care este raional de a le reprezenta sub forma unor pseudocoduri, adic

  n forma unor aciuni consecutive. [115, p. 41]

  Descrierea algoritmului de aplicare a regulilor speciale n pseudocod poate fi

  reprezentat, dup . . , n urmtoarea form general: Algoritm [denumirea]

  nceput [consecutivitatea aciunilor] Final. [115, p. 41] Reieind din aceasta, fiecare dintre

  regulile speciale de dispunere a pedepsei va forma denumirea algoritmului. Cerinele CP, care se

  refer la aceast regul, constituie consecutivitatea aciunilor, n baza cruia poate fi obinut

  rezultatul final rspunsul despre mrimea pedepsei pentru acest algoritm. Deoarece sunt

  posibile situaii de dispunere a pedepsei n corelarea diferitor reguli speciale, atunci rspunsul

  final la ntrebarea legat de mrimea pedepsei poate fi obinut la evidena concomitent a

  rezultatelor finale ale algoritmelor corelate. [115, p. 41-42]

  Urmtoarea lucrare complex i important sub aspectul problematicii supuse

  investigaiilor tiinifice este cea elaborat de autorii . Dane i V. Papadopol (Individualizarea

  judiciar a pedepselor. Ediia a II-a. Bucureti: Editura Juridic, 2002). [35] Dup cum constat

  autorii romni citai, pedeapsa capt un rol tot mai nsemnat dac la elaborarea i aplicarea ei se

  acioneaz n mod difereniat, prevzndu-se limite minime i maxime proporionale cu pericolul

  social al infraciunilor i dac pedepsele concrete aplicate de ctre instane reprezint

  echivalentul real al gravitii faptei svrite i vinoviei fptuitorului. [35, p. 9] Adic, o

  pedeaps este apt a-i ndeplini funciile i realiza scopul numai dac este perfect

  individualizat; [35, p. 26] pedeapsa concret, rezultat al operaiei de individualizare, trebuie s

  fie o expresie echilibrat a constrngerii i reeducrii [35, p. 27] (or, pedeapsa i este o msur

  de constrngere i un mijloc de reeducare a celui condamnat, ea avnd un caracter coercitiv i

  altul curativ [77, p. 459].)

  Nu suntem promotorii ideii, precum c principiul individualizrii domin, n primul rnd,

  procesul elaborrii normelor juridice penale, crend condiiile unei bune individualizri judiciare

  i administrative a pedepselor. [35, p. 70] Or, o individualizare nu poate crea condiii bune

  pentru o alt individualizare, adic individualizarea fiind i cauz i efect al unui proces complex

  de individualizare. Din aceste raionamente, considerm c este necesar delimitarea etimologic

 • 30

  ntre coninutul diferenierii pedepsei penale i coninutului juridic al individualizrii pedepsei

  penale (detaat de individualizarea executrii pedepsei penale, care apare n limitele i condiiile

  unei diferenieri a procesului de executare a pedepsei penale).

  n opinia autorilor . Dane i V. Papadopol, cadrul legal al individualizrii judiciare este

  constituit din mai multe elemente: 1) cadrul general al pedepselor, care cuprinde, enumerate ntr-

  o anumit ordine, totalitatea pedepselor aplicabile n dreptul penal, precum i limitele generale

  ale acestora; [35, p. 84] 2) felul pedepselor prevzute de lege pentru fiecare infraciune i limitele

  speciale ale acestora; [35, p. 85] 3) efectele recunoscute de lege diferitelor cauze de agravare sau

  de atenuare a pedepsei; [35, p. 86] 4) efectele atribuite de lege cauzelor generale de modificare a

  pedepsei, reprezentate de unele forme de pluralitate infracional; [35, p. 87] 5) efectele pe care

  le are, potrivit legii, asupra pedepsei concursul de cauze modificatoare ale tratamentului penal.

  [35, p. 88]

  Principiul legalitii n individualizarea pedepsei impune nu numai ca aceasta s se

  nfptuiasc n limitele unui cadru legal, dar i s se realizeze prin folosirea unor posibiliti i pe

  baza unor elemente de apreciere de asemenea determinat prin lege. [35, p. 89] Reglementarea

  instituiei circumstanelor agravante i atenuante deschide, pentru judectori, noi posibiliti de

  adecvare a pedepsei la cazul concret. [35, p. 90]

  Desigur, operaia de individualizare dei nengrdit, n rezultatele sale, dect de limitele

  ce constituie cadrul ei legal nu este ns o operaie arbitrar. [35, p. 229; 79, p. 9] Luarea n

  considerare a tuturor criteriilor de difereniere a pedepsei penale are un caracter obligatoriu, i nu

  facultativ.

  Ca i ali autori, . Dane i V. Papadopol consider c unul dintre mijloacele de

  individualizare a pedepsei este atenuarea rspunderii penale ca efect al circumstanelor

  atenuante. [35, p. 232] Existena mai multor circumstane atenuante nu duce la tot attea reduceri

  de pedeaps i nici nu poate justifica coborrea pedepsei sub limita minim prevzut de lege

  pentru ipoteza constatrii de circumstane uurtoare; considerate n complexul lor, toate

  circumstanele atenuante reinute vor determina reducerea o singur dat a pedepsei, ntre noile

  limite speciale, dar prezena unei multipliciti de asemenea circumstane poate fi de natur a

  atrage o uurare mai accentuat a rspunderii penale. [35, p. 233]

  Cu referire la existena circumstanelor agravante ntruct acestea influeneaz gradul de

  pericol social al infraciunii sau relev periculozitatea fptuitorului, se stabilete c nu poate

  rmne fr repercusiuni asupra pedepsei. Nu este de conceput ca unei persoane care a svrit

  fapta n circumstane agravante s i se aplice o pedeaps identic cu pedeapsa celei la care ea ar

  fi fost supus n ipoteza c acele circumstane ar fi lipsit. [35, p. 242]

  Existena mai multor circumstane agravante, de asemenea, nu atrage mai multe agravri

 • 31

  succesive ale pedepsei, ci una singur i nu poate duce la aplicarea unui spor mai mare dect cel

  autorizat de lege. O pluralitate de circumstane agravante va reprezenta ns ntotdeauna un

  important element de apreciere atunci cnd se va lua n considerare necesitatea depirii

  maximului special i, n caz afirmativ, stabilirea sporului. [35, p. 244]

  O cercetare minuioas a instituiilor diferenierii i individualizrii pedepsei penale este

  realizat de ctre A. A. ( . a-

  : , 2003). [125] Autorul din Azerbaidjan analizeaz

  multilateral noiunea de pedeaps penal i importana (rolul) acesteia n restabilirea echitii

  sociale, noiunea de difereniere i individualizare a pedepsei, coraportul ntre diferenierea i

  individualizarea pedepsei n cadrul asigurrii unei pedepsei echitabile, principiul diferenierii

  pedepsei ca premis a realizrii principiului de echitate, principiul echitii n lege i n

  realitate, aspectul moral al justiiei. [125] Din cele relevate, se constat c autorul identific o

  legtur i o completare a principiului echitii sociale prin prisma instituiilor de difereniere i

  individualizare a pedepsei penale. Susinem acest punct de vedere, subliniind c principiul

  diferenierii are inciden mai ampl n sensul principiului legalitii, respectnd realmente

  principiul echitii, care este prezumat de legiuitor, pe cnd n cazul individualizrii pedepsei

  penale, o pondere mai mare o are principiul echitii sociale.

  Pentru ca echitatea social s fie real, iar p