Download - Invata engleza-carte-pt-copii

Transcript
Page 1: Invata engleza-carte-pt-copii

r-!

IDescopera aventura,rezo/va enigme/e §i mai apoi...

\J

,

o metoda practica §i comp/eta

What wouldyou like?

Page 2: Invata engleza-carte-pt-copii

© 1992 Usborne Publishing Ltd

Titlu in original

LERN ENGLISHde

Nicole Irving

© 1997 by EDITURA AQUILA '93Romanian edition and Translation

ISBN 973-9319-17-3

Traducere:Claudia Eftimie

Lector:Claudia Eftimie

Tehnoredactare:

Editura Scripta SrI. Oradea

EDITURA AQUILA '93ORADEA

Page 3: Invata engleza-carte-pt-copii

Cuprins

Cuvant inainteGhid de pronuntare englezGlosar (termeni/notiuni gramaticale)Substanti veleAdjectivele ~i primele notiuni despre verbTimpul prezent al verbelorGeni tivul in'sImperativul ~i MUSTPropozitiile interogativePropozitiile negativeCateva verbe de exceptiePrepozitiile ~i particulele"Cine", "ce" ~i pronumele reflexivePrezentul continuu (continuare)Pronumele personaleVerbele la trecut ~i adverbeleImperfectul (continuare)Aspectul simplu ~i continuu al trecutuluiPresent PerfectParticipiultrecutal verbului~ipronumeleposesiveViitorulFormarea viitorului cu going toGradele de comparatiecomparativ ~isuperlativWould ~i conditionalulo scrisoareExplicatii gramaticaleRaspunsurile ~i solutii1e exercitii10rNumeralele, datele, anotimpurile ...Dictionar englez-roman

I

J

Page 4: Invata engleza-carte-pt-copii

Cuvant inainte

ChristopherCrookTalhar interna­

tional. Politiadin Londraare un dosar

des pre el.

Susy MillerSora lui John.E mai invarsta decat elcu un an. Iiplac romanelepolitiste.

FangsPi sica familieiFruitcake. Curi­

oasa, Ii place safie rasIatata. Iiplace sa-l tach i­neze pe Softie.

EmmaFruitcakeMama luiSarah. Este 0scul ptori tadestul defaimoasa.

John MillerFratele lui Susy.Ii place plimba­rea, cataratul,plimbarea cubicicleta ~imancarea.

Phil FruitcakeTatiillui Sarah.Fiullui FrederickFruitcake. Lucreaza

pentru 0 asociatie decaritate.

SofticCainele fami­liei Fruitcake.

Curajos ~i ne­obosit.Cateo­

data mai e ~inervos.

SarahFruitcakePrietena lui

John ~i Susy.Ea i-a intalnitcu un an In

urma in timpulvacantei.

Primii sunt Susy ~i John, deoarece ei sosesc la Bridgetown, pe drumulcare duce la re~edinta Fruitcake. Ei au venit de la Londra, unde de a~tfellocuiesc, pentru a-~i petrece vacanta Impreuna cu familia Fruitcake. Iiveti insoti pe parcursul acestei carti.

Personajele principalePe pal'curs ce Inaintati, veti face cuno~tinta cu anumite personaje. Ceicare detin un 1'01 important va sunt prezentati aiei.

Aceasta traducere nu este mcuta

cuvant cu cuvant. De fapt, nu neexprimam tot timpul la felinengleza ca ~i In romana. A~adar,ea constitue traducerea cea mai

adecvata cu putinta.

Pagini Ie 4 ~i 5 va prezinta unghid de pronuntare englez ~i unglosar. Glosarul va explicatermenii gramaticali care trebuie~tiuti pentru a intelege mai binetextul. Reveniti asupra lui daca nusunteti familiarizati cu telmenii

gramaticali. '

Aceasta carte va permite sainvatati regulile de baza alegramaticii limbii engleze ~i sapuneti in practica cea ce invatatipe parcurs, insu~indu-va noicuno~tinte.

Partea principala a cartii incepela pagina 6. Fiecare capitolprezinta un punct sau doua degramatica, iar banda desenata vaprezinta utilizarea acestora.Toate cuvintele noi sunt

prezentate alaturi de traducerealor. Cititi explicatiile ~i bandadesenata. Consultati lista decuvinte noi dind va atlati intr-un

impas. Daca va va fi greu saIntelegeti, apelati la tradueereabulelor.

Pe parcursul fiecarui capitol vetiintalni eel putin 0 ghieitoare sauun joc care va of era ocazia de apune in practica eeea ce atiaeumulat pe parcurs.Raspunsurile ~i solutiile Ie gasitila paginile 56-57.

De retinut

In aceasta calie, abrevierea (pi) Inseamnaca cuvantul sau expresia In chestiune seatla la plural.

*Acest asterix Inseamna ca verbul care urmeaza

este neregulat, (verbul al carui timp trecut esteneregulat). Verbele neregulate din engleza vasunt explicate unde este necesar.

Page 5: Invata engleza-carte-pt-copii

oi & oy se prol1ul1!a "oi" ca Inbaietoi: boy, soil.

ea se pronunta "i": tea, please, sau"e" ca In elefant: dead, treasure.eo se pronun!a "i": people.

oe & ue se pronunti'i "u" scurt ca 111

unghie: shoe, blue, clue.

ew se pronunta aproape ca un "u":;ewel, sau un "iu" din romana:new.

ie se pronunta "i", care poate tilung: piece, sau scurt: fi-iend.

ay & ey se prol1unta "ei" ca 111piei: away, they; ea se pronuntacateodata exact la fel: great.

ou se pronul1ta "au" ca ~i 111aur:about, found sau "0" mai alungit:four.

ui se pronunta "j" ca 111indiciu:builder sau "u" ca In ureche: ;uice.

ow se pronunta cateodata "au":cow. now iar alteOl'i se pronul1ta"au" ca 111dlau: show. window.

Consoanele

c se pronunta "s" In fata lui"e" sau "i": ;uice, cinema;sau "k", ca Inkilometru: castle,cup (ck se pronuntaexact la fel).

i se pronunta ca In limba romana(adica scmi): bridge, river, is;- asemeni sunetului "a" din casa:bird;- asemeni sunetului "ai" din cobai:bike, white, shine.

u se pronunta:- asemeni sunetului "a" din vazasau casa: but. up, jumper;- asemeni sunetului "u" din lut:put;- asemeni sunetului "iu" din fiu:stupid.

o se pronunta ca In romana: dog.not, got;- asemeni sunetului "0" din oracol

dar mult mai alungit: old, phone,home, no;00 se pronunta "u": uliu, u~a, darIn majoritatea cazurilor este maialungit decat In limba romana (veziun dictional' bun): school, look,good, poor.

e la sfar~itul unui cuvant nu sepronunta deloc : bike, shine, likecu excePtia cuvintelor formatedintr-o silaba, unde "e" sepronunta i scmi: he, she, be;

ee : se pronunta tot "i", dar putinalungit: see: green.

ai se pronunta asemeni sunetului"e" din etaj: airport, pair sausunetuJui "ei" din lei: painting.

aw se pronunta "0" ca In anotimp:draw, strawbeny. Cilteodata, acestsunet se scrie 00 (ca In door), or(ca In for), sau our (ca In four), darpronuntat mai alungit.

Pronuntia In limba engleza diferade cea din limba romana. Unele

litere sunt u~or de pronuntatdeoarece ele au tot timpul aceea~ipronuntie, se citesc la fel, iar altelese citesc ~i se pronunta ca In limbaromana (adica "b", "k", "]", "p","t"~i "z"). Totu~i, multe litere ~igrupuri de litere se pot pronuntadiferit ~i pentru a ~ti cum sa Iepronuntati corect, cea mai indicatamodalitate este de a asculta cu

atentie cum vorbesc englezii.

Aici va sunt prezentate catevareguli care va VOl' ajuta sapronunta!i corect literele al carol'sunet trebuie Invatat. Atentie Inschimb: pronuntarea In englezadifera, existand mu]te exceptii.

Vocalele

..£1~CLLt)))

'.•..Ghid de pro nun tare englez

4 1 Gasiti toate cuvintele citate In exemple la vocabularul de la paginile 59-64.

Page 6: Invata engleza-carte-pt-copii

Glosar

ch se pronunFi"tch": church ~i "1(;'dupa "s": school.

g se pronunta gi Inaintea lui "e"sau "i": orange; altfeJ, g sepronunta normal: bag, go, garden;un "u" 'IIpoate Intari: guess.

gh se pronunta uneori "f': enough,jar aiteori nu se pronunta deIoc:straight, light.

ng nu se pronun!a foarte distinct;multe cuvinte se termina In "ing",aceasta termina!ie pronun!andu-seca un "n" nazalizat: sing, bring.

h se pronun!a aproape IntotdeaunaIn engleza: here, holiday, hello.

j se pronunta "g" ca In ger, jumper.

kn se pronunta "n" ("k"-ul nu sepronunta aici): knOw.

1& II se pronun!a ca I-ul din vila:ill. holiday; Ie de la sfar~itul unuicuvant se pronun!a "al" ca ~i Inmamaliga: table.

qu se pronunta "k": quick, quiet.

r-ul din engleza se pronunta aproa­pe ca In romana: river, forest.

Er se pronunra "a"cand se afla lasfar~itu] unui cuvant: mothel;fathel; brother

Terminaria our se pronunrala fel (a): flavour2.

s se pronunta ca In ceas:house. forest; cateodata(mai ales la sfar$ituJ

2 In America aceasHi terminatie se scrie or.

cuvantului) se pronunra"z"­zebra: is, clothes sau "j" ca In joc:treasure.

sh se pronun!a "~" ca In ~arpe:shop, show.

th se pronunta ca un fel de "t" pu~nand limba Intre dinri, Iasand aerulsa iasa u~or pe gura: the. this.

tion se pronunra "$an": expedition.'

w se pronun!a "u" ca In uituc:want, away.

wh se pronunta cateodata "u" iaralteori ca un h englezesc foarteaspirat: who.

x se pronunra cateodata "gz" exit;iar alteori "ks":expel, fax.

y se pronunta "i" purin alungit:crayon, you; uneori scurt: nearly,ready, stOlY; iar alteori se pronunra"ai" ca In cobai: by.

Variante:

Atat In Marea Britanie, cat ~i InRomania, exista mai mu]te accenteregionale. lndicariile de mai suscorespund englezei standard dinzilele noastre, fiind prezentata a~acum este vorbita In sud-estul Angliei.

Mai exista $i alte accente - cum arfi cel al englezei americane vorbiteIn America (unde oI1ogranerea va­riaza In compara!ie cu cea a MariiBritanii).

Acesq~1osal'-va prezintape scurtprincipalii termeni gramaticali dinaceasta cm1e.

substantivul: cuvant care denume$telucruri, fiinre. ExempIu: $oarece.pronumele: cuvant care tine Ioculunui substantiv. Exemplu: ea. al meu.

subiectul: substantiv sau pronumecare sufera aqiunea exprimata deverb. Exemple: $oarecele mananca.Ea mananca.

complementul: substantiv sau pro­nume care determina un verb. Elpoate n direct: Ea mananca bran­za. ~i indirect: Ea Ii da suroriisale branza.

adjectivul: cuvant care descrieun substantiv. ExempIu: Ea estegrasa.

verbul: cuvant care exprima 0aqiune sau 0 stare. Verbul se con­juga, adica se pune la forme ~itimpuri diferite, conform subiectu­Iui $i momentului In care are locaqiunea. Exemple: ea mananca; eimancau; eu voi n.infinitivul: forma de baza a verbu­lui. E forma pe care 0 are verbulcand nu e conjugal. ExempIu: £manca. a fugi.adverbul: cuvant care determinaun verb exprimand caracteristici(In timp, spariu,etc.). E­xemple: Ea manancarepede; Ea va mancamaine.

DO ••••

5

Page 7: Invata engleza-carte-pt-copii

·9substantive,eOricare ar fi genul substantivului, inenglezii yeti adiiuga the pentru aaliicula substantive Ie. Exemple: thebridge (podul); the tower (turnul);the airport (aeroportul).

Un ~i 0 se traduc prin a in fata uneiconsoane ~ian in fata unei vocale.Exemple: a bridge (un pod); anairport (un aeropOli).

Pluralul substantivelor

Majoritatea substantivelor primescun s la plural: bridges (poduri)l.The apare in fara substantive lor laplural - dar nu intodeauna.

Intrebuintam the dind vorbim desprelucruri concrete (the bridges ofBridgetown - podurile din Bridge­town). Cand vorbim despre lucruI'inenumarabile nu utilizam the. (1 likesweets - imi p]ac dulciurile).

6 I 1 PluraluI substantivelor care se formeaza diferit va este explicat la pag.49. 2 In propozitiile interogative ~inegative some va fi lnlocuit cu any.

Page 8: Invata engleza-carte-pt-copii

I -

Cuvinte noi

bridgesweetmarkettowercastlecinema

post officeswimming poolchurch3station

camps iteairportcoasttown

portriverlake

villagemountain

maphouse

cafefarmhotel

forestisland

podbomboana

piataturncastelcmema

oficiu po~talpiscinabisericagaraloc de campingaeroportcoasta (Ja mare)ora~portdiulac

ora~el, satmuntehartacasacafeneafermahotel

padureinsula

,~~~~._----------"Exista unlo" §i "iata"

Pentru exista, se afla un/o yomspune there is (sau there's) la singu­

lar ~i there are la plural.Exemple: there is a lake (este/se afla unlac ...); there we lakes (sunt/se aflalacu ri ...).

Cand yrem sa spunem iata yom utilizatot there is lare. Cand ne referim la unobiect care se afla prin apropiere, vomspune here is (sau here's)4 la singular~i here are la plural.

La familia Fruitcake

Pentru un motiv necunoscut, bar­battil din spatele lui John ~i-al JuiSusy prive~te ~i retine drumulcare duce la familia Fruitcake. EI

a gasit deja primele ~ase punctede reper care indica drumul de laaeroport. Cautati-Ie pe celelate~ase alcatuind 0 lista in englezaCtinand cont de a, an).

3 La plural: churches. 4 Is lnseamna este. In limba vorbita, se lntrebuinteaza forma contrasa s (vezi pag. 8).

look!it is, it'sthere is, there'sthere are (pI)here is, here'shere are (pI)yesnotooandtwo

greatwhat's that?

priYe~te!este, exista(acolo) este, se afla(acolo) sunt, se afla(aici) este, se afla(aici) sunt, se aflada

nude asemenea

~l, lardoi, douaminunatce este aceea?

Cheia replicilor

-John, look! John priYe~te!-It's the coast! E coasta!-Ohyes! There's a town too! $iacolo mai este ~i un ora~!-It:' aport. Este un pOlio-A river! Un rau!-A lake! Un lac!-A village! Un sat!-Oh, mountains' Oh, chiar ~imunti!-Look! ThereS Bridgetown. PriYe~-te! Acolo este ora~ul Bridgetown.

- Yes, there are the bridges ... Da, acolosunt podurile ...-and the two towers. ~i cele douaturnuri.-Oh, here's the airport' Oh, iata (aicie) aeroportul.-Great! Sweets. Minunat' Dulciuri!-What's that Susy? Ce ai acolo Susy?-It's the map. Harta.-And here's the Fruitcake house. $iiata ~i casa familiei Fruitcake.

Page 9: Invata engleza-carte-pt-copii

Adjectivele §i primele notiuni despre verb

ellea are

eu amtu ai/voi aveti. 'nOl avemei/ele au

Prezentul verbul ui to have estehave respectiv has. Deseori, inanumite contexte, se adauga got:

To have, to have got(a avea)

blue sky

In engleza, 1(eu) se scrie Intotdea­una cu majuscula. Jou inseamnaatat tu, voi cat ~i dvs. EI ~i ea audrept corespondent he ~i she candne referim la persoane. Cand vor­bim des pre lucruri vom spune it2We inseamna noL They inseamnaatat ei cat ~i ele.

"Eu", "tu", "el", "ea", etc.

()-~Thelje;feaholtJqy==~_O~; ,~;;;.;: ;.»~~._'-""- •.,

~

eu sunt

tu e~ti/voi suntetiel!ea estenoi suntemei/ele sunt

Jam

you arehe/she/it iswe arethey are

In engleza, adjectivele se pun Inain­tea substantivului ~i sunt invariabi­Ie. Spre exemplu, cu green (verde)vom avea: a green car (0 ma~inaverde) ~igreen cars (ma~ini verzi).

Verbele in limba engleza

In engleza, verbele se conjuga a­proape la fel la timpul prezent (vezipagina 10). Anumite verbe, precumto be (a fi) ~i to have (a avea)l seconjuga diferit. Le gasiti conjugatela timpul prezent pe urmatoareapagina.

To be (a fi)

J have (got)you have (got)we have (got)they have (got)

ffi{ - I've g~t a ~Hey, JOhn!A~~ ~~I I!. I h/~I.~} small black You've got a .'; M "'. Oh yes, I've got a XI h~ssr;dt)l~ bag. tent too . ..4. ~ green tent.~ ,t:r ,..~~" J..l ~(~.(i~ °F/,r ~;' <11111111 Formele contrase

}J~ ~~~ J. 'rr~ 'lA·· .,1~4'~~ ~~ ..~. A

Ir{'t,- ~ ~ ~o-- ~..F )-~~. ~4' •. "Pjf:~'fu.\~~~'.J'!-..' In engleza V.orbita S.e ~ontrag for-\ (\ t~ "!.~ \t) ~(.r "" ."'IV< t ~"~ mele verbelor to b~? to ~ave lab::f ,,; \\) 1-.1 ~ ~ --i •••• -' ••••, .• Ji prezent. Am, are ~1 IS devln 've

<::i '" /r:;f;%ro i7'- ,),.'1 .••.. ~ ~~~ \I • ~ ~," you've got (tn ai, voi avcji)..~ ~ ;...:!il - ~ Iill\' f..4;~ f ~\(A' ~\{\;i~t I ". "

~, ~''''''~I -" =X," Hello, Sarah? Its

~ .. , Susy.

l~ Ah..]'m \ '1\5 . A green suUca" ... I ve got an old > _tire~". ~ ,r,~ a blue bag" .._/' ~ " gree: bag~ ( ~ ."II~.1~

~ ~=~~/1.9~·""" l'l~Y /'w,' :d~",r-,-,*~,",~~.~.~r,·.~~ We re znl~. Oh, he's.:'7:"~ .."'''''~vv..t''.!·" ~'1' ,'il~.'·"'Ir:71;,;}~J~v0~ i~~'J:,.!j,.. ~ .•.. Ij'~".w:'" ~" ' Bridgetown.. ,~f\ tall. ;0"," VQ't 4. 0 I ,,~- J.<:~ 'C ~ {,\:7 ff{t),', ./

.J. ~'?ll'":-... r:;t ,;;::;.-~"' ~h" ~1"{1""" . ~.( c:I Idv.\I" ~ ..... ~;

/"lIP t}.~~•,~n.,.!'tI «(~ ~~' ~' ,"'j'". IIlfli" ~,'t\1i~ VJiP ~'=-7fu\(",0 ~\')j ~ ~~ li.~.~.oJ ~ '. ~~~~ " ••••~<W~WO'""J1b d ••••. _~~. ~ IJ ) t·E 1\ ~ ,~

~~ :t--' YW' ~ ,:11' ~~ G) ~ ~~} ~~. I' t l... il"""" '" if '£i~\\,\" "~gM\ v. \ j 0 '" <:) -.;.~~ •.....IJ ~I~;r ·A~· .••

"tiDfU ~..I"= '[Y?~\L "'~ ,.l/ ~\ 116 " ~:\r...I~ t'~ r .....~"r: ~< R ,""'< ; ~u ~ ~ ~ ~fl~~~ t'/' I (, 1\"''C:1 1/))"0~ -, ~! '1" ~?iII -~ ~.L"..I I..,.I·..J SI 0; 'h>'1 ~ V ~.' f:r'"

~\\:~Z" ~~l ((~ 'I. 1'\" Oft I')'Y AI "'<.... V You are kind~:::: ~1 '1.....~. " ..~.. v:;-.•~~ /c!.'.J' ~ un" b, ~ .:\ F'\~ . n J • iW;IX s:::.. •.•• .;;; E-"" r-:: ~ Thank you". I-I.-.J ~1'~11 r.:I~jo :a 4&--~ V.....-;:::;:;:;.- ~ iF,)' ~ ~ _"'YiIio .' 'fa {~:.:P'1""'"-- ~ ~ ~:z:. :::!I:L :.....: .~.-J "{ E...:;;#! I C ~, _'!--T ~~~"".................. =--

1 In engleza, verbele sunt precedate de to la infinitiv. 2 Ciind vorbiti despre un animal care nu va este cunoscut, yeti8 spune it. Daca In schimb e yorba despre animalul vostru preferat, yeti spune he sau she (el-ea).

I

Page 10: Invata engleza-carte-pt-copii

Cine ce bagaje are? ~~~,Ati putea sa depistati aceste personaj~~"bapda desenata ~i sa desco­periti cine ce bagaje are? Spuneti In ehgleza ce fel de bagaje are fie­care ~i atribuiti-Ie elite 0 euloare. Primul raspuns este:His bag isr~green.

"AI meul mea", "al taul fa", "al saul sa"

lata cum spuneti al meu/mea, al Hiu/tain engleza. Cuviintul utilizat pentru alsaul sa, ai/ale lor depinde de lucrulsau persoana despre care vorbiti.

my al meu/mea. ai mei/ale me Ieyour al mu/ta,ai miltale,al vostru/voastra, ai

vo~tri/voastrehis al sau/a sa, ai sai/ale sale (m)her al sau/a sa, ai sai/ale sale (f)its al sau/sa, ai sai/sale (obieetc)our al nostru/a noastra, ai/ale no~tri( e)their alia lor, ai/ale lor

No, it :s· all right.We've got your

map.

Cheia replicilor

'I've got a small black bag Am 0geanta mica ~i neagra.'Hey, John! You've got a tent too. Heilohn! $i tu ai un COli.'Oh, yes! I've got a green tent. Oh da!Am un COlide culoare verde.'Oh sony! Oh, scuzati.'Oh, he stall. Oh, ce inalt este.·Ah ... I'm tired ... Ah ... sunt obosita.'A green suitcase ... a blue bag 0valiza verde ...o geanta albastra .'I've got an old green bag3 Am 0veche geanta verde.• You are kind! Thank you ... Suntetiamabila. Va multumesc.

•Hello, Sarah? Its Susy. Alo, Sarah?Susy la telefon.• We're in Bridgetown .... Suntem inBridgetown ...•No, it~·all right. We've got your map.Nu, e in regula. Avem hmia voastra.'My backpacks red. Rucsacul meu ero~u.'Heres your bag.Aici e geanta ta.'No, its his bag Nu, aceasta egeanta sa.'My suitcases are grey. Geamanta­nele mele sunt gri.'Heres your suitcase, Miss. lata, aicieste geamantanul dvs. Domni~oara.

Cuvinte noi

carholidaysky4seasandday tripbagtentsuitcasebackpackbriefcasegreenbluewhiteblackred

greyyellowpelfectclearwarmexcitingsmall, littlesorrytalltiredold

thanks, thankyoukindhelloinall rightMiss

~

ma~inavacantaeel'mare

nISlp .excurslegeantacortgeamantanrucsacgeanta diplomatverdealbastrualbnegruro?ugngalbenperfectlimpede, clarcaldut, caldextraordinarmic (a)pardon, scuzeinalt (a)obosit (a)(in context)vechi/e, batriin (a)va/lti multumesc

amabil (a)buna,salutin

in regulaDomni~oara

3 Nu uitati ca un sau 0 se tradue prin an In fata unui cuvo'mtcare Ineepe eu 0 vocala. Acest euvant poate fi atat unsubstantiv (an airport - un aeroport) cat ~i un adjectiv (an old bag - 0 geanta verde). 4 Pluralul este: skies. 9

Page 11: Invata engleza-carte-pt-copii

Timpul prezent al verbelor

To want (a dori, a vrea)

I'd like (a~ dori/a~ vrea)

Prezentul continuu

timpului prezent. Acesta descrie 0 actiune care are loc, sedesIa~oara ehiar in momentul vorbirii.

Prezentul continuu se formeaza ell aJlItorul verbului to be(vezi pagina 8)+)nfinitivul verbului-la care se adauga ter­

minatia - ing. In continuare, va este prezentat verbul towalk conjugat la prezentul continuu: I am walking,

au/we/they are walking, he/she/it is walking. 3

Pentru a spune ceea ce doriti, yetiutiliza verbul to want (a dori, a vrea)care se conjuga la fel ca verbul towalk la prezentul simplu (I/you/we/they want, he/she/it ·wants). Towantnu se j'ntrebuinteaza la aspectulcontinuu.4

Pentru a spune ceea ce doriti sa fa­ceti, folositi verbul to want alaturi deun infinitiv, spre exemplu: I want towalk (eu vreau sa merg/sa ma~

I'd like alemonade.

In engleza, verbele sunt u~or de conjugat la prezent, dar lapersoana a treia singular primesc un s. lata cum arata pre­zentul verbului to walk (a se plimba). l/you/we/they walk,he/ she/it walks. IAcesta este aspectul simplu al verbului latimpul prezent, caracterizand 0 actiune care are loc deobicei, deseori sau niciodata. Totu~i, spre deosebire delimba romana. in engleza mai exista ~i un alt aspect al

Utilizarea eelor doua as peeteale timpului prezent.

Trebuie sa retineti ca In engleza,orice actiune care este In curs dedesIa~U1:arese rap0l1eaza continuu.Exemplu: eu dint (In acest moment)se traduce: [ am singing, dar, dacaaceasta propozitie 0 yeti traduce:[ sing (eu cant) se intelelge ca dese­ori sau cateodata, prin unnare va re­feriti la 0 aqiune care are loc repe­tat sau din cand In cando

10 1 Verbele care la infinitiv se termina in ch, 5h, 55, X sau a primese termina\ia es in lac de 5 la persoana a treia singular.Exemplu: to go (a merge), vom spune he goes (el merge) 2 Intinitivul Tara to se numqte forma de baza a verbului.3 Formele contrase ale verbului to be la prezentul eontinuu (vezi pag. 8) se prezinta in felul urmiitor: I'm walking, you/

Page 12: Invata engleza-carte-pt-copii

pelsajsoarepas aredrumColamasalimonadacea~ca cu ceai'Inghetatasuc de portocaleaparat .fotomagazmbaiatbicicletafiubarbatsecretcomoaraindiciubarca

a merge/a seplimbaa se uita laa stralucia cantaa cauta ..a duce catre ..a-i placea cuivacevaa platia vizitaa plecaa Inchiriaa ascunde'Incetprost, tampitfiti amabilaacesta/aceastacatre, la ...la umbrainghetat/ava rogunde, 'Incotroacumdarintotdeaunapustiu/edrag/asingur/ape

langagol/goalamarefoartebogat/aintaiInainte de toatecu bine, adio

to look atto shine*to sing*to look forto lead*to like

to pay *to visitto go *to hireto hide*slowlystupidexcuse methistoin the shadeice-coldpleasewhere?nowbut

alwaysdesertdearaloneonnearemptybigveryrichfirstfirst of allfarewell

Cuvinte noi

landscapesunbirdroadCoketablelemonadecup of teaice creamorange juicecamerashopboybikesonman5secrettreasureclueboat, ship

to walk

Scrisoarea misterioasa

Susy a observat ca un Domn a la­sat sa-i scape 0 foaie de hartie.

Rididind-o de pe jos, observa caeste yorba despre 0 scrisoare Inve­

chita. 0 persoana foarte obositatrebuie s-o fi scris, mcand ciitevagre~eli (~ase In total). Ati putea-o

rescrie corectand gre~elile ~itncercand sa 0 traduceti In

romana?

juice. Oorim 0 inghetata ~i un suc deportocale.·I'd like a lemonade. A~ dori 0limonada.·And I'd like a Coke, please. Iar eua~ dori 0 Cola, va rog.·I'd like to pay, please. A~ vrea saplatesc, va rog.• Where s my camera? Unde eaparatul meu de fotografiat?·Now I'want to look at the shops inBridgetown. $i acum vreau sa vadmagazinele din Bridgetown.•But we always look at the shops.Oar intotdeauna ne uitam lamagazme.•The boys want to visit the castle.Baietii doresc sa viziteze castelu!.• We ;vant to hire two bikes. Oorim sainchiriem doua biciclete.

A desert Is/and 1893

o

Farewell

Ferdinand FruitcaKe

Cheia replicilor

t1y dear son Joseph,

/ am a old man. / are alone on my desert Island and my house near

Bridgetown Is empty. I has a secret big. I am velJl rich. Now my

treasure Is your treasure. t1y house hide the first clue. Rrst of a//

you're loof/ng for two boat.

• You're walking too slowly. Mergi preaincet.·I'm looking at the landscape, stupid!Admir peisajul, tampitule. "·Oh yes, the sun s shining. .. Intr-adevar,soarele straluce~te ...•... and the birds are singing. .. iarpasarile canta.·Excuse me, we are looking forBridgetown. Fiti amabiH'i, cautamBridgetown.-This mad leads to Bridgetown. Orumulacesta va duce inspre Bridgetown../ want a table in the shade. Ooresc 0masa la umbra../ want an ice-cold lemonade. A~ dorio limonada cu gheata.·He wants a cup of tea. El dore~te 0cea~ca cu ceai.• We want an ice cream and an orange

we/they're walking, he/she/it s walking. 4 Unele verbe, cum ar fi to want, nu se utilizeaza practic niciodata la prezentul 11continuu. Vezi lista de la pag. 20. 5 Pluralul: men.

Page 13: Invata engleza-carte-pt-copii

In engleza, pentru a spune cui ce Ii apartine se adaugaun's posesorului. Exemple: Sarah scat (pisica luiSarah), the dogs bowl (farfuria catelului), thisjumper is Sarah s (acest pulover este allui Sarah).La plural, cand numele posesorului se termina In s, seadauga doar apostroful: the dogs' bowl (farfuria dii­nilor).! In engleza , posesorul precede lucrul posedat,acesta neavand articolln fata sa.

Genitivul in '5

This, these ~i that, those

This descrie un lucru din apropiere~i Inseamna acesta/aceasta. La plu­ral vom spune these adica ace~tia/acestea. Exemplu: This bag is green(Aceasta geanta e verde).That descrie un obiect din depart are~i Inseamna acela/aceea, iar la plu­ral those Inseamna aceia/acelea.Exemplu: That bag is yellow(Geanta aceea este galbena).

Acesta/aceasta este

Pentru acesta/aceasta este utiIizamfie it is (sau this/that is) fie he/she/itis. Utiliziim it is (sau this/that is)

intelesurile particulei '5

Nu confundati 's - marea poseso­rului (ca in Sarah scat - pisicalui Sarah), eu forma eontrasa averbului to be ('S = is) to have('s = has) sau to have got ('s got= has got) - vezi pagina 8.

pentru 0 identificare ~i he/she/it ispentru reluarea unei idei ete.Exemplu: Who is that? It s Robert.He s my brother. (Cine este acela?Acela e Robert [identificare]. Efratele meu [reluare]). Pentruidentifieare ati putea spune ~iThat s Robert.

Aici este ~i acolo este

Aici este ~i acolo este se spunehere is ~i there is.2 Totu~i, putqiutiJiza this is ~i that is (acesta/aceasta este) ~i (acela/aceea este)cand va prezentati prietenii sau unlueru.

12 1 Dac1\ posesorul este un substantiv care are pluralul neregulat (man, men - biirbat, biirbati) adilugam 'soExemplu: the men's shirts (ciimii~ile barbatilor) 2 Vezi pagina 7.

Page 14: Invata engleza-carte-pt-copii

~ ...~

....... '.... " .. :.:, ...- \I ••••• " •••

~ .. ,~ ~.~., ...

Denumirea hainelor .Jclothes (PI) hainetrousers (PI) pantaloni

(blue-)jeans (PI) blugi !shorts (PI) pantaloni scurtiskat fUstadress3 rochietracksuit trening;umper pulovershirt cama~aT-shirt tricousweatshirt sveter de bumbac;acket vestasuit costumsock cioraptights (PI) pantalonishoe pantoftrainers (PI) adida~iboot cizmahat palarie

Cheia replicilor

-Hello. We're Sarah sfriends. Buna,suntem prietenii lui Sarah.oHello. I'm her mother. Buna, eusunt mama ei.oMy name is Emma ... and this isour dog, Softie. Ma numesc Emma ...iar acesta este ciiinele nostru Softie.oWhose cat is that? AI cui este pi­soiul acela?oHe is Sarah S. His name is Fangs.Este allui Sarah ~i se nume~te Fangs.oHere are the bedrooms: my parents'room, ... lata dormitoarele: cameraparintilor mei, ....omy room and. .. camera mea ~l. ..othe lodger s room ... camera chiri­a~uIui.o This is my favourite room. lata ca­mera mea preferata.oIt s my mother s studio. E atelierulmarne! mele.·That is an old painting of FruitcakeHouse. Acela este un vechi tabloual re~edintiei Fruitcake.

Cui ii apartin ...?

Cauta!i aceste naine"ln imagini ~ispecifica!i cui Ii apar!in. (lata pri­mul raspuns: This~tracksuit isSarah s).

Whose? Inseamna aI/a cui. De~i .to belong Inseamna a apartine,de obicei se utilizeaza to be (a fi).Exemplu: Whosejumper is this?(AI cui este acest pulover?)

Whose schimba ordinea cuvintelor

In propozi!ie. Deseori, substantivulse pune dupa whose, this ~ithat:Whose jumper is that?

-This is a portrait of Sarah sgrandfather, Frederick. Acestaeste portretul bunicului lui Sarah,Frederick.

oOh no, it s Scoff, the neighbours 'goat! Oh nu, e Scoff, capra veci­nilor!-Whose clothes are these? Ale cuisunt aceste haine?- They're my brother S. Sunt alefratelui meu.oand this jumper. .. iar acest pulo­ver ...oIts the builder S. Est~ al zidarului.-Jlike these glasses. lmi placace~ti ochelari.oThey're Susys. Sunt ai lui Susy.- Whose is this shirt? A cui esteaceasta cama~a?oIts Johns. Este a lui John.4oAnd these binoculars? Dar acestbinoclu?oThey're Johns too. Este tot alluiJohn.

Cuvinte noi

catdogbowlfriendparentmotherfathergrandfathergreat­grandfatherbrothersisterbedroomroomlodgerstudiopaintingportraitneighbourgoatbuilderglasses (pI)binoculars (pI)tool

my name ishis/her name is

to belong (to)

who?whose?poorfavourite

pisicacainefarfurieprieten/aparintemamatatabunicstrabunic

fratesoradormitorcameralocataratelier studiopicturaportretvecin/acaprazidarochelaribinocluunealta

ma numescel/ea senume~tea apartine

cine?aI/a cui?sarac/apreferata

3 Plural: dresses. 4 De~iraspunsul John's este corect, In engleza forma prescurtata In it's e mai des IntrebuintaHi.13

Page 15: Invata engleza-carte-pt-copii

Daca nu cunoa~tem numele persoanei,putem spune Sir (domnuIe) ~i Madam(doamna). Totu~i, Sir ~i Madam suntrareori folosite in engleza vorbita.

• Imperativul11i mustIn engleza, imperativul indica un ordin sau un sfat, avanddoar a singura forma. La toate verbele, aceasta forma esteidentica cu radacina verbala (infinitivul lara to). Exemplu:

Imperativul verbului to be este be (fii, fiti).

Mister §i Missus

Mister ~i Missus inseamna DomnuIe,Doamna iar prescurtat se vor scrie Mr. ~iMrs., niciodata nu vom spune Mr. sau Mrs.tara a adauga ~i numele de familie.

Sa fiu, sa mergem etc.

Pentru a spune sa fim, sa mergem etc. yom adaugalet's radacinii verbaIe. ExempIu: let's be (sa tim) let:~walk (hai sa ne plimbam/mergem).;...----

Careful.' Goslowly!

Must exprima 0 obligatie (trebuie!),este invariabil, tiind urmat de ver­bulla intinitiv (tara to).Exemplu: [must leave (trebuie saplee ).

You must visiteverything: the oldchurch, the caves,

Fishport ...

In engleza, un alt auxiliar modalin afara lui must este can (aputea), conjugiindu-se identic.Auxiliarele modale sunt invari­abile (nu primesc s la persoana

a treia singular) ~i sunt urmatedoar de radacina verbaIa.Exemplu: He can keep the rope(EI poate tine funia).

14 1 Litera "s" de la final nu se pronun(a. 2 Gasiti verbele reflexive la pag. 24. 3 Pentru a fi politicos in engleza, utilizaticuvintele Mrs. (doamna) Mr. (domnule) sau Miss. (domni~oara).

Page 16: Invata engleza-carte-pt-copii

primul/aaI doilea/a douaal treilea/a treiadrept inainteluati-o la stanga ..,luati-o la dreapta ...(a se afla) a fi pe

stanga(a se afla) a fi pe

dreapta

firstsecondthird

straight ahead(turn/go *) left(turn/go*) right(to be *) on the

left(to be*) on the

right

-See you late!: Pe curand.- You must shut the gate. Trebuie sainchizi poarta.-Turn left ... Ia-o la stanga ...-and take the first path on the right. ~iia-o pe prima strada la dreapta.-Softie, come here! Softie, vino aiei.-This must be the Fruitcake house.Aceasta trebuie sa fie re~edintaFruitcake.-!must find that clue fast. Trebuie sagasesc repede acel indiciu. A

-First, let:Sfind that nail file. Intai iasa gasesc acea pila de unghii.-Be quiet! Taci din gura.-These locks must be very old. Acestelacate trebuie sa fie invechite.-Be quiet, you horrible dog! Taci dingura, caine afurisit!

a mergea (0) ~ua la ...a vema urmaria intoarce la...

Cuvinte noi

rope

funie to do* thea facegate

poarta, gardshoppingcumparaturisight

priveli~teto find*a gasi, acave

pe~tera descoperinail file

pila de unghiilock

Iacat Mr.domnulMrs.

doamnato keep *

a pastracarefulatent/ato throw*

a aruncaslowlyIncetto be* quiet

a taceacalmcalm/ato watch* out

a fi atent/aquietsilentios/oasato pull

a tragequicklyrepedeto shut*,

a Inchidesee you laterpe curandto close

hereaicito hurry

a se grabifastrepedeto leave* a plecahorribleoribil, afurisit

Cum ne orientam

Deseori, imperativul ajuta la indicarea drumului. lata ni~te cuvintecare va VOl' ajuta sa dati ~i sa 'il1te1egeti unele instruqiuni.

street strada to cross a travers a(main) road ~osea to carry on a continuapath drumsquare piatajunction intersectietraffic lights (pI) semaforpedestrian zebra

crossingto go*to take *to come*to followto turn

cS>

Cheia replicilor-Carefitl! Go slo'wly! Atentie! Mergiinceti~or!-Keep calm, Scoff. Pastreaza-ticalmuI, Scoff.-Throw the rope. Arunca funia.-Be quiet, Softie. Softie, taci din gura!- Watch out! Fii atent!-OK, let:S pull ... NOW! OK, sa tra-gem ...ACUM!-Shut the gate quickly, Mrs. Penny!Doamna Penny, Inchideti repedegardul!-Please, hul'lY! Va rog, grabiti-va!-You must visit everything: the oldchurch, the caves, Fishport ... Trebuiesa vizitati tot: biserica veche, pe~te­rile, Fishport ...-1 must do the shopping in Fishport.Terbuie sa fac cumparaturile inFishport.

Drumul spre biserica veche

Dupa ce au luat-o pe prima stradala dreapta, Sarah, Susy ~i Johnsunt aici. Ca sa ajunga Ia vecheabiserica ei au nevoie de cinci

indicatii. Dati-vii drept Sarah, ~ioferiti-le aceste indicatii. Prima:Cross the main road.

15

Page 17: Invata engleza-carte-pt-copii

• Propozitiile InterogativeExista doua modalitati de a pune 0intrebare in engleza. Cu to be ~iauxiliarele modale (must ~i can),formam 0 intrebare punand subi­ectul dupa to be sau auxiliar.Exemplu: Am I late? (Am Intar­ziat?); Must I walk? (Trebuie samerg pe jos?)

Exemplu: Do I cross here? (Traver­sez aid?); Does she want an icecream? (Dore~te ea 0 inghetata?)

Can

Auxiliarulmodal can inseamna aputea, a fi capabil, a avea permisi­unea de a... La fel ca must, can

este invariabil ~i este urmat deun verb (tara to). Can mai in­seamna a ~ti (CLl intelesul de a sepricepe la ceva). Exemplu: I canwalk (pot sa merg); I can go out(Am voie sa ies afara); J canswim (~tiu sa Inot - suntcapabil).

Cuvintele interogative

lata cuvintele interogative carear trebui invatate:

La celelalte verbe, utilizam do(does la persoana a treia singular).Do (sau does) se pune inainteasubiectului.

propozitii interogative.Exemplu: I want some butter(Vreau ni~te unt); Do you have anybutter? (Aveti ni~te unt?).

Short answers (Raspunsuriscurte)

In in loc de a raspunde doar cu yes(da) sau no (nu), se reia auxiliaruldin intrebare. Exemplu: Do you likecats? Yes, I do. (W plac pisicile?Da); Can you swim? Yes, I can (~tiisa inoti? Da).

Atat some, cat ~i any inseamnani~te. Some se folose~te doar inpropozitii afirmative, iar any in

Some ~i any

In engleza, cuvintele interogativesunt invariabile. Cand Ie utilizam,ordinea cuvintelor ramane aceea~iin propozitie, fie ca avem un cu­vant interogativ sau nu. Exemplu:Why must J walk? (De ce trebuiesa merg pe jos?); Why do youwant a coffee? (De ce vrei 0cafea ?)

cum?cate? 1

cat?unde?de ce?cand?ce?care/pe care?cine?aI/a cui?

howhow many?how much?where?why?when?what?which?who?whose?

i

16 1 How much? se utilizeaza cu substantivele nenumarabile iar how many? cu substantivele numarabile. Exemplu: How manyapples? (Clite mere?); How much butter? (Cat unt?).

Page 18: Invata engleza-carte-pt-copii

Cheia replicilor

~Hello, Mrs. Fruitcake. Buna ziuadoamna Fruitcake.oHello! Buna ziua.oDoyou have a pineapple? Avetiun ananas?oDo you have a basket? Aveti unco~?01 would like six oranges, please.A~ dori ~ase pOliocale va rag.oThese are mandarins. Acesteasunt mandarine.oDoyou like strawberries? Itiplac cap~unile?oMay I have a taste? Pot sa gust?oExcuse me, can you carry thisbox? Fii amabil, poti duce aceastacutie?

o Why is the chemist's closed? Dece este inchisa farmacia?oBecause Mrs. Tablet is ill.Deoarece Doamna Tablet estebolnava.oExcuse me, where is the baker's?Fiti amabil, unde e brutaria?oOh! Is it a crab?Oh! E un crab?o Yes, iUs ... Da ...°How much do these cakes cost?Cat costa aceste prajituri?°How many rolls do you want?Cate chifle doriti?oDo you want an ice cream? Vreio inghetata?oNo, but I'd like some sweets. Nu,dar a~ dori ni~te bomboane.o Which flavour do you want? Cearoma preferi?o What are you looking for, Susy?Ce cauti Susy?°Where is it? Ah! Unde este? Ah!oSarah, can you explain thisletter? Sarah, poti explica aceastascrisoare?°Is it ajoke? Eo gluma?oGreat! It's a real treasure hunt. E

o adevarata goana dupa comoara.

a purtaa costaa explicatarziu~aseinchis/adeoarecebolnav/aadevarat

scnsoareglumagoana dupa

comoaraa ie~ia inotaa gusta

(Uitati-va la desenele de la pag. 12).Which room must Sarah, Johnand Susy visit?

Cat costa aceasta prajitura?A~ dori 0 inghetata.Ce arome aveti?Imi Duteti da s~se Dortocale, va ro

to go* outto swim *to have* a

tasteto carryto cost*to explainlatesixclosedbecauseillreal

letterioketreasure hunt

Sarah, can youexplain this letter?

ananasco~portocalamandarinacaNunacutiecafeauntfarmaciebrutariecrabmagicianprajiturachiflamagazmpainearoma

Sarah ~tie cine a scris scrisoarea. Eacrede ca ~tie care e primul indiciu ~iunde se afla el. Gandindu-se bine,John ~i Susy il descopera ~i ei. Darvoi? Raspundeti la aceste intrebari~i yeti vedea:Who is Ferdinand Fruitcake?What are two ships?

pineapplebasketorangemandarinstrawberry2box3coffeebutterchemist s4

baker scrabmagiciancakerollsupermarketbreadflavour

2 Pluralul: strawberries. 3 Pluralul boxes. 4 Cand e vorba despre denumirea magazinelor (brutarie), in locul expresiilorbaker s shop etc. (magazinul brutarului etc.) vom pune doar baker S, butcher S. 5 Do you have? Se mai poate spune have

I') r: •.. f •• " f,.( ••7•.• I;, 1••. ,.on nn ...,..,,-,: nnntn n"'l1"r"l 'nnn In" (n !fI (1 (it onf?'

Incercati sa traduceti aceste pro­pozitii in engleza:Un de este magazinul?Aveti paine?

Cuvinte noi

Care este mesajul scrisorii invechite?Odihnindu-se in fata vechii biserici, Sus)' i~i aminte~te de scrisoa­rea pe care barbatul a scapat-o ...----------

What are youlooking for, Susy?

Page 19: Invata engleza-carte-pt-copii

~ Propozitiile negativePentru a construi 0 propozitie negativa yom utilizanot (nu). Daca avem to be, must sau can, not se vapune dupa to be sau auxiliarul modal. Exemplu: Heis not tired (EI nu e obosit). La celelalte yerbe, yomavea do (does la persoana a treia) urmat de un not.Exemplu: She does not like dogs (Ei nu ii plae dinii).

In engleza vorbita, not are ~i 0 fonna contrasa.Exemplele de mai sus devin astfel: He isn't tired; Shedoesn't like dogs. (Vezi ~i formele contrase din josulpaginii).

Nothing !?i Nobody

Nothing (nimie) ~i nobody (nimeni) au functia desubiect (Nobody is singing - nimeni nu canta) ~icomplement direct (I want nothing - nu doresenimie). Totu~i, ca ~i complement, e mai corect sautilizati not... anything (nu ... nimie) ~i not ... anyone(nu ... nimeni). Exemplu: 1do not want anything (nudorese nimie).

Forme contrase cu not

Imperativul negativ

Can + not se scrie cannot, forma sacontrasa fi ind can t

Be quiet, Softie,you mustn't bark

so loud.

eontrageredonrdoesn risn r

aren r

mustn r

haven r

hasn r

lata contragerile cu not care trebuie~tiute:

forma eompletado notdoes notis notare notmust nothave nothas not

In engleza, pentru a spune niei un ~iniei 0 yeti utiliza urmatoareJe cuyin­

te: not a ~i not any. Exemplu: I donot have a dog (nu am un caine). Ido not have any dog (nu am nid uncaine). Not a ~i not any se Intrebu­inteaza doar In propozitiile negative.

Pentru a interzice cuiva un lucru, seIntrebuinteaza do not + verb.

Exemplu~ Do not close the door.(Nu inchide/ti u~a). Forma contrasafiind: Don't close the door.

181 In cazul to have got (a avea) not se pune dupa have (sau has la persoana a treia) nu am nici un diine se mai poate decispune: J have not got a dog. Contragerile sunt haven ~$i hasn't.

Page 20: Invata engleza-carte-pt-copii

Acum, Sarah ~tie un de sa mearga. Oar voi?

Primul indiciu

·The door isn't locked. U~a nu esteinchisa cu cheia.·Sut the bikes aren't there. Oarbicicletele nu sunt acolo.

•Be quiet, Softie, you mustn't bark soloud. Taci Softie, nu latra a~a detare .

•What are you looking/or? Cecauti?·There isn't anybody here. Nu enimeni aici.

•There 's a burglar in the house. Incasa e un infractor.

• What ships? I can'tjind any ships ...Ce feI de barcii? Nu gasesc nici abarca.

·Good evening, darling. Hi, Dave'Buna seara dragul meu. Salut, Dave!·Hello, darling. .. Oh, damn' Bunaseara draga mea ... La naiba!·There aren't any aspirins. Nu avemnici a aspirina.•Yes, I know. That~· because thechemist's is closed. .. ~tiu. deoarece einchis Ia faJ·macie.·I don't have anything. I have noaspirins, no plasters ... Nu am nimic.Nici aspirine ~i nici plasture.·Hi, everyone! Salut, la toata lumea!·Oh, please don't look this way' Oh,va rag nu va uitati intr-aici.·Here are the two ships. lata celedoua barci.·Oh, there's a man outside. Oh, afarae un barbat.·Sarah, who's that man? Sarah, cineeste domnul acela?

·I don't know. Nu ~tiu.·It isn't Dave, the lodge!:.. Nu eDave, chiria~ul...·Oh I know, it must be the builde,:Oh ~tiu, trebuie sa fie zidarul.·But the builder doesn't wear a suit.

Oar zidarul nu pomia costum.• Where are you? We're eating!Unde sunteti? La masa (mfmcam)!·O.K. We're coming. O.K. venim.·Look! They aren't exactly the same.Priviti! Nu sunt chiar asemanatoare.

a pUrta (haine)a manca

inch is/aacoloa~adar, decitarebuna searabuna, salutla naiba!toata lumeape aici/intr-aiciafaraexactacela~i/aceea~i/asemanator/oare

to wear*to eat*

lockedtheresoloudgood eveninghidamneveryonethis wayoutsideexactlythe same

a latraa ~ti, a cunoa~te

u~ainrractorapacheiedrag/aaspirinaplasturecaJie .de joczarunlumanarecartepalarie

Oh I know, itmust be the

builda

But the builderdoesn Y wear a

suit.

to barkto know*

There aren Y any cards.

Cuvinte noi

doorburglarwaterkeydarlingaspirinplaster(playing) carddice (pI)candlebooktop hat

2 Can se utilzeaza deseori in engleza (vezi pag. 20) 19

Page 21: Invata engleza-carte-pt-copii

~ Cateva verbe de exceptielata verbele care ar trebui invatate:Dupa cum am vazut la pagina

10, in engleza avem douaaspecte ale timpului prezent:simplu ~i continuu.

Totu~i, exista unele verbe carenu se utilizeaza niciodata laprezentul continuu, ci doar laprezentul simplu.

to believe (in)to belong (to)to guessto hateto hear *to know *to liketo love

to needto prefer

a crede (In)a apartinea presupunea uria aUZl

a ~tia place cuiva cevaa iubi

a avea neVOle

a prefera

to realize

to recognizeto rememberto see *to seemto smell*to supposeto understand*to want

a realiza, a-~i daseama/de

a recunoa~tea-~i amintia vedea

a pareaa mirosi 1

a presupunea intelegea dori, a pofti

Some inseamna ni~te, intr-opropozitie afirmativa. Intr-opropozitie interogativa, seutiJizeaza any (vezi pagina 16).Precedat de not (negatie), anyse traduce prin a nu ... (vezipagina 18).

Totu~i, in engleza, some :;;ianypot fi omise, folosindu-se doarsubstantivul: I want butter(vreau unt); Do you wantbutter? (dore~ti unt?); 1 don ~want butter (nu doresc unt):

To have mai are ~i alte sensuri peliingii a avea. Printre altele, Inseam­na a lua, a servi ceva Intr-o cafeneasau un restaurant. Exemplu: I'mhaving a steak (servesc 0 friptura).

Can (continuare)

Can (vezi pag. 16) este des folosit.Verbele de simt se utilzeaza deregula cu can ~i anume: to feel (asimti), to see (a vedea), to smell (amirosi)l, to hear ( a auzi), to taste(a gusta), cat ~ito understand (aintelege) ~i to remember (a-~iaminti).

to fin ishto tasteto bring*to get* out

delicioussimplyrightenoughthat is enoughright away

pu~ti, copilcuvinte incruci~ateuntfripturabranzacartofi prajitilegumafotografiesupaeeai

gaina .acopen~cheie

a terminaa gllstaa aducea ie~i afara

deliciospur ~i simplllcoreet, exactde ajllnseste de ajunsimediat

I'ho 1 A simti poate fi tradlls prin urmatoarele verbe: to smell (a mirosi, a simti un miros) ~ito feel (eu sensuI de a atinge ceva,

de a trai un sentiment sau senzatie).

Page 22: Invata engleza-carte-pt-copii

I don ~eat

vegetables .

What are those kidsdoing? I simply

can ~ understand.

Cheia replicilor

.J love you. Te iubesc.·Mmm ... It smells delicious. Miroasedelicios.·The kids are finishing your icecream. Pu~tii i~i termina inghe~ata.·Be quiet. I'm doing the crossword.Taci. Fac cuvinte incruci~ate.·When do you want to leave? Cindvrei sa plecam?·She s having cheese. Ea serve~tebranza.

.. .And why are theytaking

photographs?

·Are you having chips too? Mananci~i tu cartofi praji~i? ,·Oh yes! J love chips. Oh da! Imiplac cartofii prajiti!•J don't eat vegetables. Nu mananclegume.• What are those kids doing? I simplycan't understand. Ce fac copiiiaeeia? Pur ~i simplu nu inteleg.•...And why are they taking photo­graphs? ~i de ce fae poze?

• Watch out! He s bringing somesoup. Ai grija! Aduee supa.•Right, thats enough! Get outright away! Gata, ajunge! Ie~i~iafara imediat!·Hey, we're going! Hei! Plecam!·Hey, look! I've got the next clue.Ia te uita! Am gasit inca unindiciu!

Cuvinte incruci§ate

Pentru a rezolva rebusul, ve~i gasiscris in romane~te intre paranteze,cuvintele de care aveti nevoie.Traducerea lor corect~ va permite sacompleta~i grila.

Orizontal1. I don't want any (ceai).3. The aspirins are (acolo).5.I'd like (ni~te) cheese.6. (Aceste) tables are in the shade.7. A (gaina) is crossing the road.9. Does she want (0) inghetata?

Her sweatshirt is (pe) the table.

I10. (Ai tai) friends are visiting the castle. 2

3Vertical 41. Please (arunea) the rope now! 52. (EI) s looking for his camera. 63. There are some (barbati) on the 7ro~ 84. Have you got (ni~te) sweets? 95. (A cui) is that map? 107. He can 't (a-~i aminti).8. Oh no, J haven Ygot (aIiicol hot.) keys! Pentru a rezolva rebusul,9. I love this (magazin). inlocuiti ste]utele gasite ~i10. Excuse me. does this road lead to puneti griIa pe 0 foaie dethe (aeroport)? hartie.

21

Page 23: Invata engleza-carte-pt-copii

1 Into inseamna in, sugerand schimbarea unui lac, lucru. Exemplu: He~' going into the house (EI intra in casa). 2 Dacanu se prezinta vreo schimbare de lac, pe se traduce prin on. On sau onto se pot utiliza cind are lac 0 schimbare, 0modificare a unei actiuni sau stari.

oh, 1know!Come on, we're

going to Tony:s.

Oh, no! The bald man!

There, in front of thefountain.

~

Verbe cu particula

In engleza, multe verbe uzuale sunt formate din doua parti: un verb debaza (el insu~i foarte uzual, spre exemplu: to come - aveni, sau to go - amerge) urmat de 0 pmiicula. Aceasta particula e deseori 0 prepozitie.Exemple: to come out (a ie~i); to go up (a urea, a se ridica); to look for(a cauta).Doar verbul se conjuga, pmiicula care 11urmeaza fiind invariabila.Exemple: He goes up the hill (el urea dealul); Can he come out? (PoateI· '?)e le~I. .Daca se ~tie atat verbul de baza, cat ~i particula, deseori se poate intelegesensulintregului, astfel to go up este format din to go (a merge) ~i up(sus). Totu~i, cand invatati engleza, e indicat sa aprofundati aceste verbetara a separa cele doua parti. Treptat, treptat va yeti obi~nui ~i yeti ajungesa intelegeti ~i sa ~titi sensul particulelor.

dupaimpotrivapanalalainaintedupaintrede, langaaproape de, langadeparte depentrude lainin fata/ain

langade (apartenenta)pevizavidin...chiar langaprin, de-a lungullacatresub

panalacu

~Prepozitiile ~i particulele

afteragainstas far asat

beforebehindbetween

byclose to

far fromforfromin

in front ofinto Inext to

ofon, ont02oppositeout of(right) nearthroughtotowardsunderuntilwith

To §i at

Atat to, cat ~i at inseamna la. Toindica mi~care (directionare catreceva), iar at este static. Exemple:1 'm going to the market (Ma due lapiata); I'm at the market (Sunt lapiata).

Cand plecati la cineva in vizita, yetiutiliza to ~i at alaturi de forma pose­siva in's (Exemplu: John s - vezipag. 12). To indica directia, iar atlocul unde va aflati. Exemplu: I'mgoing to John S (ma due la Johnaeasa); I'm at John S (sunt la John).

---~,"' ..•.;

lata prepozitiile care trebuie~tiute in engleza:

Page 24: Invata engleza-carte-pt-copii

Yes, I've got a magnifYingglass. It:S on the table, in

the attic.

Cuvinte noi

window

fereastrabuildingeladireexit

ie~ire answerraspunswoman3

femeie questionintrebare

garden

gradinacowvaea

hilldeal

fountain

fiinta.nato go* ina intraschool

~eoaJa to go* upa ureaquay

ehei to come * outa ie~inet

piasa (de pe~te)to come* downa eoborinote

mesaj, notato put*a punebench4

banea to livea trai

magnifYinglupa baldehel

glass5

quickrepedehome

easa (domieiliu)OKOK

fi'iendprieten come onhai!

atticpod

Cheia replicilor

·Look through the window! Uita-tepe fereastra.·Near the exit ... next to the woman

in red Langa ie~ire... langa femeiain ro~u.·It's the man from the airport! Ebarbatul de la aeroport!·It's the man with the letter! Ebarbatul eu serisoarea!·It's the man from the garden! Ebarbatul din gradina!·It's the same man! E aeela~i barbat.·Quickly! He must want ourtreasure. Repede! Sigur vreaeomoara noastra.·Oh, no! The bald man! There, infront of the fountain. Oh nu!Barbatul ehel! Aeolo, in fatafantanii.·He's coming down onto the quay.Coboara inspre ehei.·Quick, come behind this net!Repede! Veniti in spatele aeesteiplase.·It's OK! Gata, e OK!•Right, put the note and the photoson this bench. Bun, aeu' punemesajul ~i pozele pe aeeasta banea.·Have you got a magnifYing glass?Ai 0 lupa?•Yes, but at home. Da, aeasa.·Oh, I know! Come on, we're goingto Tony's. Oh, ~tiu ee faeem!Haideti, mergem aeasa la Tony.·Tony's afriendHe lives oppositethe station. Tony e un amie.Loeuie~te vizavi de gara.•Yes, I've got a magnifYing glass.It's on the table, in the attic. Da, amo lupa. E pe masa, in pod.

Acum Incercati sa gasiti (afla!i) Incare cladire trebuie ei sa mearga ~iterminati fraza luiSarah (cele pat­ru raspunsuri nu se refera decat la 0singura cladire din FishpOlt.)

Cand prieterwT1iJfSarah gase~te Insfar~it qJup:1, Susy, John ~i Saraheitesc biletul (cuvantul) pe careJohn I-a gasit la han. Ei trebuie saraspunda la patru Intrebari. Dinfericire, fotografia facuta de Sarah

de pe banca vppsita, contine ras­punsurile.Puteti,sa Ie gasiti petoate patru (In engleza)?

3 Pluralul: women. 4 Pluralul: benches. 5 Pluralul: magnifying glasses.

Page 25: Invata engleza-carte-pt-copii

Cine, ce §i pronumele reflexive

In engleza, nu avem verbe reflexive. To hide inseamna atat a ascunde,cat ~i a se ascunde. Totu~i, se poate preciza ca actiunea se revarsaasupra subiectului verbului utilizand pronumele reflexive (vezi titIul):pentru a se rani yeti utiliza to hurt (a rani [peD + pronumele reflexiv:Don't hurt yourself(nu te rani).Pronumele reflexive

What's the time?

La intrebarile What s the time? sau What time is it (cat e ceasul?) rt\raspundeti punand: It is... (Este) urmat de: \:)one/two/threelfour (0 'clock) ora unu/doua/trei/patrul •six (0 'clock) in the morning ora ~ase dimineata... in the afternoon dupa - amiaza... in the evening seara... midday/midnight amiaza/miezul noptiia quarterpast two doua ~i un sferthalf past two doua ~i jumatatea quarter to two doua Tara un sferttwenty (minutes)past two doua ~i douazeci (de minute)ten to two doua Tara zece

La intrebarea what time ... ? (La ce ora ... ?) se pune at (la) in fata orei:At one 0 'clock sau At one (La ora unu).

To get

Verbul to get are mai multe intelesuri.Alilturi de un complement inseamnaa primi, a obtine, a lua. AIteori,semnaleaza 0 schimbare ~i deseori 0acti une al carei efect se revarsaasupra subiectului. Exemplu: to getdressed (a se imbdica), to get up (ase ridica).

In engleza vorbita who ~i whichsunt adesea inlocuite cu that, daracesta nu se folose~te pentru per­soane. In plus, pronumele relativedeseori omis. Exemplu: The bookI'm reading (Cartea pe care 0citesc).

Cine ~i ce

In romana, pronumele relativ cinetine locul unei persoane, iar ce tinelocul unui obiect. Astfel, in engle­za, who tine locul unei persoane,iar which tine locul unui obiect.

Whom este un alt pronume relativcare poate indeplini funqia decomplement direct, dar rareori seface 0 distinqie intre who (subiect)~i whow (complement). De regula,se utilizeaza doar who.

eu insumilinsamitu insutilinsati

el insu~i/ea insa~iinsu~ilinsa~i

noi in~inelinsenevoi in~iva/insevaei in~i~ilele inse~i

myselfyourselfhim/herselfitselfourselvesyourselvesthemselves

24 1 Vezi tabelul ell numerale, pagina 58.

Page 26: Invata engleza-carte-pt-copii

The man who s cutting theribbon is Frederick Fruitcake.

25

a 'imprumutaa dormia spiHaa se trezia se cu\casmgurbine'intelesbine 'seara aceastabinemamatat ade asemeneasimpatic/afOaI1e, cu adevaratde obicei

a revel1la se distra

to come* backto have* (lots

oj) funto borrowto sleep *to washto wake * upto go* to bedon your ownof coursewellthis eveninggoodMumDadalsonicereallyusually

What time does Susy wake up?What time does John wake up?What time do they go to bed?

And there~' the signwhich is on all his

clues.

creion coloratdesenperetecordonsemnideestudentvederea se imbracaa se trezia se plictisia simtia se calmaa citia lipsia rupea taia

crayondrawingwallribbonsignideastudentpostcardto get * dressedto get * upto get* boredto feel *to calm dmvnto read*to be* missingto tear* upto cut *

Dear Mum and Dad,

We're having lots of fun here. The Fruitcake house is

great, and sarah's parents are nice. They'Ve also got areallY nice lodger, Dave, who's a student. They have acat, a dog, and some neighboUrS, who've got a goat.There are some bicycleS that we can borrow. We sleep inour tents which are in the garden, right near the house,but we eat, wash and get dressed in the house. I wake

up at six in the morning, because the sun's shinningand the birds are singing, but John wakes up at eight!We usually go to bed at half past nine or ten o'clock. DO

you like this postcard? It's of Fishport.XXX susy

o vedere de la Susy

A~teptand terminarea orelor pentru a examina veehea fotografie euamieii sai, Susy serie 0 vedere. Cititi-o ~i ineereati sa raspundeti laintrebari (Alcatuiti propozitii in engleza).

Cuvinte noi

Who has a goat?Where do Susy and John sleep?Where do they eat and getdressed?

Oh! That must bethe clue that we're

10oking f01:

Cheiareplicilor

• Why are YOil hiding? De ce vaascundeti?• Because we get bored at school.Fiindca ne plictisim la ~coaUi.• What's the time? Cat e ceasul?

• It's eight, Miss. E ora opt,Domni~oara.• And now? :;;iacum?• It~· a quarter past nine. Este noua~i un sfel1.• Simon, what time do you get up?Simon,Ja ce ora te treze~ti?• At half past seven. La ~apte ~ijumatate.• Do you get dressed on your own?Te imbraci singur?• Of course. Bineinteles.• I don't feel well. Nu ma simt bine.• Right, calm down! In regula,potoliti-va!• Look, that~' the crayon that'smissing. Prive~te, e creionul carelipse~te.• Hey, that's niy drmving that you'retearing up. I-Iei, 'imi rupi desenu\.• Oh! That mm:t be the clue that

we're 100kingfOl: Oh! Acesta trebuiesa fie indiciul pe care-I cautam.• Look at the old photo on the wall.Prive~te fotografia veche de peperete.• The man who's cutting the ribbon isFrederick Fruitcake. Cel care taiecordonul e Frederick Fruitcake.• And there's the sign which is on allhis clues. :;;i iata semnul, care seafla2 asupra tuturor indiciilor.• We can come back this evening.Putem reveni in seara aceasta.• Good idea! Buna idee!

2 To be se poate traduce prin "a se gasi".

Page 27: Invata engleza-carte-pt-copii

I'm looking forthe photo because

it S not on the

wall any more.

baza a verbulLii. Exemplu: Theyare going to school to find a clue.(Ei se due la ~coala, pentru agiisi un indiciu.) Alte doua locu­tiuni, care au acela~i inteles ca to,sunt: in order to ~i so as to.

prezentul continuu. Exemple: Ialready know that (Asta ~tiudeja). I know that man (II cu­nose pe acel barbat).

Observatie: pentru a ~ti sa (a ficapabil de ceva), se utilizeazacan. Exemplu: I can swim (~tiusa Inot).

Right, we'retaking this to the

po/ice station.

To do ~i to make (a face)

Can J close up, Mr.Dixon?

To do serve~te drept auxiliar inintrebari ~i fraze negative (vezipag. 16 ~i 18), dar acesta maiinseamna ~i a face CLiintelesul dea face 0 activitate. Pentru a faceCLiintelesul de a fabrica seutilizeaza to make.

For/To

In engleza, pentru se traduce CLIfor Totu~i, cand vorbim despre untel sau 0 intentie pentru, urmat deun verb la infinitiv, se traduce cuto. Acest to este urmat de forma de

To know inseamna a !jti, acunoa~te. Acesta se utilizeaza laprezentLiI simplu ~i foarte rar la

Because that shis briefcase.

Prezentul continuu (continuare)

What do we do

to get in?

Because ~i Because Of

Ca ~iin romana, in engleza seface 0 distinqie intre fiindd,care se traduce cu because, ~idin cauza, care se traduce CLIbecause of

Aceste doua pagini va prezintautilizarea prezentului continuu inengleza. Luati aminte ca in romana,pentru a sublinia desIa~urarea uneiactiu!)i, Lltilizam "a fi pe punctulde". In engleza se utilizeaza pre­zentul conti nUll. "I'm eating" sepoate traduce "Eu mananc", sau"Sunt pe punctul de a manca".

Yes. J 'm justwrapping a broken

parr.

26 I Prezentlll simplll al verbllIlIi to do: l/yolI/lI'e/they do, he/she/it does.

Page 28: Invata engleza-carte-pt-copii

lata ~apte fraze, care au fost Imparrite In doua colo~ne. Primele ~apteparri se atla In stanga, iar ultimele pani In dreapta. Incercari saalciHuiri fraze compJete, utilizand because, because o/sau to.

The teacher must close up do the shopping.The policeman borrows a bike we're eating.lmust phone the service engineeJ: the neighbour:~ goat.They must always shut the gate they can see an old photo ofThey find the clue ... Ferdinand Fruitcake.She s going to Bridgetown the machine is broken.We can't come now it is late .

.. follow the burglm:

Fraze amestecate

Cheia replicilor

• Who are you? What are youdoing here? Cine sunteti? Cecautati aici?

.£,~.. 'I'm a service engineer3.I'm mending the photocopie'~pai ... Sunt un reparator. Reparfotocopiatorul.• Yes... I'm just wrapping; abroken part. Da ... Tocmaiasamblez 0 bucata rupta.• So, is it OK now? Deci,acum e in regula?• £/; yes ... Pai, da ...• Can 1 close up, /\111: Dixon?Pot sa inchid, d01l1nule Dixon?• Yes, of course. Da,bineinteles.• What do we do to get in? Cefacem pentru a intra?• Come this way! Veniti peaici!

• What are you doing, Susy?Ce faci Susy?• Don't be daft. Nu fi tampit!• I'm looking for the photobecause it s not on the wall.Caut fotografia, fiindca nu maie pe perete.• Too late' The bald man s gotthe clue! Prea tiirziu! Barbatul

che! a descoperit indiciul!• How do you know? De unde~tii?• Because that s his briefcase.Pentru ca aceea e servieta sa.

• Right, we're taking this tothe police station. Bine, 0ducem la politie.• Its closed' E inchis!

• Right, we must come backtomorrow morning. B ine,trebuie sa revenim mainedimineata.

: Do YOl~ know the policeman?II cuno~ti pe politist?• }~s... He:~ quite nice ... Da ...E un om destul de simpatico

a asamblaa inch idea intraa telefonatocmai

rupt/atampit, prostnU... mai multmainedestul de, foarte

to wrapto close upto get into phoneiustbrokendaftnot ..any moretomorrowquite

mecanicul

fotocopiellli (xerox)bucata

peretepoliti adimineata

politistulma~inaprofesora repara

Cuvinte noi

service engineerphotocopierpartwallpolice stationmorningpoliceman2machineteacherto mend

: P".:n!::J: oo.'f'i''fIe,.. 3 Pentru a spune ceca ce facem. utilizam to be (a fi). urmat de articolul nehoUiriit a (sau--=-~:e • ~_ =~fi ;0 •.'rap a a5am bla). al carol' infinitiv se tcrmina lntr-o consoana. prccedat5, de 0

- - J&·~ •..nminlill27

Page 29: Invata engleza-carte-pt-copii

1 Pronumele personale

[(eu)you (tu, voi)he (el)she (ea)it (el, ea)we (noi)they (ei, ele)

Se ~tiu deja pronumele personalecare indeplinesc funqia desubiect: [(eu), you (tu, voi), he(el) etc. (vezi pag 8). In engleza,exista pronume care indeplinesc~i functia de complement. A~acum indica tabelul din dreapta,vom avea acelea~i pronume cu

Locul pronumelorpersonale

in engleza, complementul expri­mat prin pronume personal sepune jupa verb. Exemplu:[ likeyou (Imi placi); Does he likeyou? (EI te place?); [ don't likeher (Ea nu-mi place); Give herthe book (Da-i cartea!)

Utilizarea a douacomplemente diferite

Cand vrem sa utilizam doua com­

plemente exprimate prin pronumepentru a spune Da-i-o!, trebuie

p«-s co/??p/.?h'.?.?h'//// §gL?C/ L7L/pd

verb, urmat de prepozitiato + complementul indirect: Giveit to her.

"Eu", "tu" §i "eile/e"

Pronumele eu/mie, tu/tie ~i ei/elese traduc in engleza prin pronu­mele personal cu functie de com-

Dupa cina...

28

functie de complement direct ~iindirect. Ca ~i in romana, unelepronume pot fi atilt subiect, cat ~icomplement. Tabelul va prezintaprin caract ere ingro~ate, pronume­Ie care au funqie de complement,diferentiindu-se de cele care inde­plinesc funqia de subiect.

plement. Exemplu: Give me thebook. (Da-mi cartea); Is ityou? (Tue~ti?); It s them! (Ei sunt!)

Probabil

Tn engleza, probabil se traduceprin maybe sau perhaps. Se mai

Pronumele personalesubiect complement

direct sau indirect

me (pe mine/mie)you (pe tine/voi)him (pe el/lui)her (pe ea/ei)it (pe el/pe ea)us (pe noi/noua)them (pe ei/ele/lor)

,~~w

poate utiliza ~i auxiliarul modalmight. Exemplu: He might havemy ticket. (Probabil ca are biletu!meu). Ca ~i alte auxiliare modale,might este invariabil ~i este urmatde radacina verbala.

Page 30: Invata engleza-carte-pt-copii

Ghieitoarea eartii po~tale

lata bucatiJe din ilustrata pe careSusy, Sarah ~i John trebuie s-oreeonstituie. Puneti-le In ordinea

coreeta, reeopiati ~artea po~tala ~itradueeti-o In romana.

rz/£J. g.,anl!BdJqd"',"'.

/i b-:

/1.<a,9iJhhC'zt.

Cuvinte noi

But can ,Feread it?

Cheia replieilor

•What do we dOl with thebriefcase? Ce faeem euservieta?

·Do we show it to your parents?o aratam parintilor tai'?·No. ,Fe l11ustn't show it tothem. N Ll, n Ll trebuie sa le-oaratam.• We must fir}t tell the policeevelything. Intai, trebuie sa

spunem totuJ la politie.·Supper s ready Cina e gata!.J can hide it in my tent. 0 potascunde In cOliul meu.·Good idea! Buna idee!·So, the bald man has got theclue from the school. Oeci,barbatul chel are indiciul de la~coala.·To find it, we must find the

bald man. Pentru a ° gasi,trebuie sa-l gasim pe barbatulchel.·His address might be in hisbriefcase. Adresa lui ar puteafi In servieta.·Sit next to me. A~eaza-teHinga mine.

·Susy, pass her my torch.Susy, da-i lanterna mea.·A diary, a newspapel: .. Unjurnal, un ziar ...•But look underneath. thereare some bits of papel: Oaruita-te dedesubt, sunt acoloni;;te bucati de hiiIiie.• What's that? Cine e acolo?·011. it's you, Fangs! Oh, tLle;;ti, Fangs!·Jt's a postcard in small

piec_e~.Este 0 carte po;;tala InbucatI.·But can we read it? Oar pu­tern sa ° citim?

ticketpolicesupperaddress2torch3diGly4newspaperbitpaper

biletpolitiecinaadresalantern a

j~rnalziarbuditicahartie

postcardpiecefoodto give*to show*to tell*to sit*to passto liveto ask @Il

carte pO$talabucatamancarea daa arataa spunea $edeaa daa trai, a !ocuia cere

to recommendmaybe, perhapsevelythingreadyunderneathveryinterestinganyhowprobably

a recomandaprobabil, poatetotu!gatadedesubtfoarteinteresantoncumprobabil

1 Retineti ca to do, cu Intelesul de a face (vezi pag. 26) face apel, ca majoritatea verbelor, la auxiliarul do (does lapersoana a trcia singular) Intr-o propozitie interogativa sau negativa. 2 Pluralul: addresses 3 Pluralul: torches4 Pluralul: diaries. 5 Pentru a [olosi to ask ClI un complement direct, acesta trebuic sa fie urmat de (or.

29

Page 31: Invata engleza-carte-pt-copii

• Verbele la trecut ~i adverbeleCa ~i la prezent, In engleza, verbeleau purine forme la trecut.

Trecutul

Trecutul, descrie actiuni deja Inche­iate ~i concluzionate. Acesta cores-­punde perfectului simplu (exemplu:eu fusei, el se arunca asupra ... ) ~iperfectului compus din romana,cand relateaza evenimente trecute

(exemplu: am mers toata noap­tea)'. La pagina 34 yeti observaca imperfectul din engleza co­respunde imperfectului dinrom ana.

La majoritatea verbelor, trecutule u~or de format: la toate formeleadaugati ed radacinii verbale2•Astfel, to walk (a merge) seconjuga: J/you/he/she/ it/ we/theywalked.

Trecutullui to have ~i to be

Trecutul verbelor to have (a avea) ~ito be (a fi) este neregulat, trebuindInvatat. To have are 0 singura forma:J/yo;t/he/she/it/we/they ha~d.To beare doua forme: J/he /she/it was ~iyou/we/they were.

Imperfectul intr-o propozitie negativa

Folosirea unui verb la imperfect Intr-o propozirie negativa este ase­manatoare Cll cea de la prezent (Vezi pag. 18). Totu~i, do ~i does suntInlocuite cu did. Exemple: He was not tired (EI nu era obosit); Shedid not like dogs (Ei nu Ii placeau cainii).In engleza vorbita, not este deseori Inlocuit cu forma sa contrasa n~,forma care se pune la sfiir~itul verbului sau auxiliarului did: He wasn ~tired. She didn .~like dogs.

Adverbe utile

todayyesterdayyesterday eveninglast nightthe day beforeyesterdaytomorrowthe day aftertomorrowalreadystilloftensometimes

aZItenasearaieri seara

alaltaierimai ne

poi mainedejaIncadeseoricateodata

Because we'relooking for a

treasure ...

usually. normally de obiceithen, so deci, atunciwell binehere· aicithere acolo

over/around here pe aici/acoloevelywhere peste totsomewhere undevanowhere nicaieri

luckily, fortunately din fericirereally cu adevaratvelY fomiemaybe poate, probabilalmost aproape

It s myfamily s.

301 Re(ine(i ca in romana rareori utilizam perfectul simplu in limbajul oral. 2 Intinitivul farii to. Re(ine(i ca multe adverbcIn engleza se termina In Iy. Totu~i. aten(ie: multe adjective se termina tot In Iy. Exemple: friendly (simpatic. amical) ~i

Page 32: Invata engleza-carte-pt-copii

-So, where was this briefcase?Deci, unde era aceasta servieta?-]t was in the staff 1'00m. Era incancelaria profesorilor.-And why were you there? $i voide ce erati acolo?-Because we're looking for atreasure Deoarece diutam 0comoara .-and there was a clue in theschoo/. ~i la ~coala se gasea unindiciu.- What treasure? Ce comoara?oft's myfamity's. Apartine fami­liei mele.-Ah, ] see, and this crook wantsto steal it... Oh, inteleg, iar acesttalhar vrea s-o fure.-Exactly! The clue is an oldphoto. Exact! Indiciul e 0 vechefotografie.-The photo ,vasn't there anymore last night ... Jeri seara foto­grafia nu mai era acolo ...-but the crook's briefcase wasthere. dar servieta talharului eraacolo.-It's most probably the teacher'sbriefcase. E foarte probabil ca iiapartine profesorului.-But no, the crook had it before.Sa nu, talharul 0 avea ~i-nainte.-That's enough! You really mustgo home now. Ajunge! Acumchiar ca trebuie sa mergetiacasa.-Quickly take this briefcase backto the schoo/. Duceti repedegeanta aceasta inapoi la ~coala.-Too bad! We must carryonwithout the police. Cu atat mairau! Trebuie sa continuam Tarapolitie.-Luckily we've got the baldman:S address. Din fericireavem adresa barbatului che!.-Oh look, I've still got the dimythat was in the red briefcase! Ja

priviti! mai am inca agenda dinservieta ro~ie.-]t was in my pocket. Era inbuzunarul meu.

Cheia replicilor

a furaa duce inapoi

cel mai ... , foarteinaintecu atat mai riiutarasimpatic/adraaut/a1:>.

costisitor/oare

Too bad! We must

canyon vvithoutthe police.

mostbeforetoo badwithoutniceprettyexpensive

to steat*10 take* back

4 I had a really pretty room.S My parents were Vel)) tired.6 The restaurants werent vel)'expensive.

Quickly take thisbriefcase back to

the school.

cancelarie (deprofesor)comoarafami1ieescroc, talharprofesor/oarabuzunarhotelplajarestaurant

Ghicitoare ilustrata

Fata care poarta 0 cama~a roz Ii arata prieteneisale fotografiile de vacanta. Puteti atribui fie­carei imagini comentariul corespunzi3.tor?

staff room

Cuvinte noi

treasure(amily4crookteacher

pockethotelbeach5restaurant

lOur hotel was small and reallynice.

2 There was a big garden.3 The hotel was velY close to thebeach.

lovely (admirabi/). Retineti cii unele adverbe ~iadjective au acelea~i forme. Exemplu: (ast (rapid/a - rapid, iute).4 Pluralul: (amilies. 5 Pluralul: beaches.

Page 33: Invata engleza-carte-pt-copii

Imperfectul (continuare)

La majoritatea verbelor, imperfectul seformeaza din radacina verbala + ed.Totu~i, anumite verbe au un imper­fect neregulat, care trebuie invatat.Acest imperfect este acela~i la toatepersoanele (eu, tu, eI, etc.).De exemplu, imperfectul verbuluito make este made: I made, youmade. he made etc.Multe verbe uzuale sunt neregulate(vezi lista de mai jos - la "Cuvinte

noi" un asterix Ie marcheaza).

Imperfectul intr-o intrebare

Daca utilizam un verb la imperfectIntr-o Intrebare, procedam Intocmaica la prezent (vezi pag. 16), dar do~j does sunt Inlocllite cu did.Exemple: Wereyou tired? (Erai obo­sit?); Did you like the film? (Ti-apIacut fiImuI?)

"Ni§te"

Ni~te se traduce prin some sauany; some In propozitii afirmative,~i any in propozitii negative ~iinterogative.Exemplu: I want some ... (Dorescni~te ...); I don't have any. .. (Nuam ni~te ...); Do you have any ...?(Ai/aveti ni~te ...?)

Imperfectul verbelor neregulate

lata ciiteva verbe neregulate, care trebllie ~tillte:Ei-

infinitivto becanto catchto cometo doto fallto findto getto giveto goto haveto hide

imperfectwas, were 1

couldcaughtcamedidfellfoundgotgavewenthadhid

afi

a puteaa prindea ven!a facea cadea

a gasia primi2a da

a mergea aveaa ascunde

to knowto leaveto loseto payto putto seeto sendto sitto stealto taketo tellto understandto wake up

knewleftlostpaidput3sawsentsatstoletooktoldunderstoodwoke up

a ~ti, a cunoa~tea pleca, a parasia pierdea platia punea vedeaa trimite

a ~edeaa furaalua

a spunea intelegea se trezi

'132

/' .. ,~. ~ ~,.. ~""'W'~~1tO~~;jl~'" .,, . "'.~ ,~,,':,••.. , ".31;,

'Rare birds on .Featherare IslandsA hundred years ago, there weremany blue parrots on the FeatherareIslands. The inhabitants nearlyhunted them into extinction. Thesebirds are noW velY rare. Collectorsare not allowed to catch any. Last

year, there were still some on theremote desert island of Koukou.

Mr Crook

Find me a pair of blue parrots for mycollection.

Your fee: £ 8000.Mrs Owly

,.1 To be este mai deosebit. deoarece are doua forme la imperfect. 2 Pentru a afla diferitele intelesuri ale verbului toget, vezi pag. 24. 3 Retine!i ca anumite verbe neregulate au imperfectul identic cu radacina verbali'i.

Page 34: Invata engleza-carte-pt-copii

And the bald mantravelled to thesesame islands to

steal parrots.

..

•lll(tt.~.'J;!~~w;;.'"~'l.~~_- .~ .-==~~~

Hey, the FeatherareIslands ... Aiy great­

grandfather wentthere 10 studv the

plaJ1ls. ~

Disparitia lui Ferdinand Fruitcake.. - •.•..

Ajllnsa acasa, Sarah Ie arata prieteriUol;,'sai0 veche scrisoareadresata blinicllilli ei, Frederick. Pef1tr"ua afla ce contine aceastascrisoar~,_cititi;::o~itraduceti-o in r'ornane~te. '

•~~,~ .. Parrotbury,

S.' ,;".....,' Featherare Main Islandl/; _.

Sadly, your father is most probably dead. He came to ourislands in the spring to look for plants. We had a meetingto plan his expedition to the remote and dangerous LittleIslands. He left Parrotbury in a good boat with twobotanist friends. There was a terrible storm. They did notcome back. I sent a search party which found nothing.

Quentin FillingGovernor of the islands

,i

Cheia replicilor

-Did you drop that, John? Tu aiscapat lucrul ace la, John?- Yes, itfell oul of the diary. Da, acazut.din jurnal.-II looks interesting. .. Pare intere­sant.. .

Tiiietura din ziar:Pasari rare I'n insulele Featherare.Acu'o suta de ani, multi papagalialba$tri traiau in insuleleFeatherare. Locuitorii i-au vanatpana aproape la disparitia lor.Acum, aceste pasari sunt fomierare. Coleqionarii n-au dreptul saprinda nici una. Anul trecut, maiexistau diteva pe 0 insula paras itaKoukou.

Mesajul:DomnuJe Crook, Gasiti-mi 0 pere­che de papagali alba$tri, pentrucoJeqia mea. Onorariul dumnea­voastra: £ 8000.

-Hey, the Featherare Islands ... Mygreat-grandfather went there tostudy the plants. Hei, insuleleFeathrare .oo Strabunicul meu a fostacolo, pentru a studia plantele.-He was a botanist, Era botanist.-And the bald man trmJellecf tothese same islands to steal parrots.Iar barbatul chel a caIatorit catreaceJea$i insule, pentru a furapapagali.-Come on, I want to show yousomething at home. Veniri, vreau sava arat ceva acasa.

Cuvinte noi

/ifmfeatherparrotinhabitantcollectorpaircollectionfeepound (L)plantbotanistspringmeetingexpeditionstorm

search party5governor

to dropto hunt

film

pan apapagallocuitorco]ectionarperechecoleqieonorariulira sterlinaplantabotanistprimavara'intalnireexpeditiefUliunaechipa de salvareguvernator

a scapa, a cadea din...a vana

to look

to be* allowedto study6to travelto planrarea hundredX years agomany

into extinctionlast yearremotesomethingmainsadlvdeaddangerousterrible

a parea, a se parea,a privi

a avea dreptula studiaa calatoria planifica, a organizararo sutaacum X animulti/multe,numero$Ipan a la disparitieanul trecut'indepariat/acevaprincipaldin pacatemOli

periculosteribil

4 La vcrbcle al carol' infinitiv se termina Intr-o consoana prccedali'i de 0 singura vocala. sc dllbleaza consoana Inainlede a se adauga ed la imperfect. 5 Plural: parties. 6. Imperfectul: studied (la vel'be Ie cum ar fi to study, al carol' intinitiv 133se termini'i In ~', acest y se transforma In i. la trecllt).

Page 35: Invata engleza-carte-pt-copii

Aspectul simplu ~i continuu al trecutuluiImperfectul invatat la paginile 30-33 se utilizeaza pen­tru a descrie actiuni incheiate. Deseori, este insotit deadverbe de timp (cum ar fi Yesterday - ieri) caresitueaza clar actiunea in trecut. Exemplu: We walkedall night (am umblat toata noaptea). Acest timp senume~te trecutul simplu.

Pentru a descrie actiuni care se desIa~oara in trecut(ploua), utilizam trecutul continuu.

Constructii impersonale

Trecutul continuu

Trecutul continuu se formeaza din forma de trecut a

verbului to be (was ~i were) + radacina verbal a + ing.Exemplu: He was doing the shopping (EI faeea eum­paraturi).] Unele verbe uzuale cum ar fi to be. tohave, to know, to want nu se intrebuinteaza la aspectulcontinuu, ci numai la cel simplu.

Precum observati in exemplele demai sus, in romlna, imperfectul seintrebuinteaza pentru actiuni carese desIa~oara in trecut.Corespondentul din engleza estetrecutul continuu: I was cycling(Mergeam eu bicicleta).

Cum traducem imperfectuldin romana

Constructiile impersonale se traducin engleza prin it. Exemplu: It wasraining (ploua), It was fine (Eraplaeut).

In romana, imperfectul se mai in­trebuinteaza ~i pentru actiuni pecare obi~nuiam sa Ie facem intrecut. Exemplu: Ii vedeam intot­deauna cand eram in ora~. Inengleza, se intrebuinteaza trecutulsimplu. Astfel, exemplul se tradu­ce: I always saw them when I wasin town.

Cuvinte noi

night

noapteto raina plouafineCtimp) frumas,lunch2 pranzto cyclea merge cu bicicleta foarte bine

stampcolectie deto wait fora a~teptanearlyaproapecollectionti~bre

to put* awaya pune la 0 partereadygatawork mundi, serviciuto manage (to)a reu~i sahowcumentrance

intrareto get* toa ajunge larustyruginitcave

pe~terato be* abouta fi (vorba) despre ...insideinauntruchest

curarto deal* witha se ocupa dehiddenascunsproblem

problema at lastIn cele din urmMnowner

proprietaralltotul sfiir~itsafe

seifwhencand urgenturgent-

1 Trecutul continuu se poate traduce cu imperfectul sau cu perfectul campus + "pe punctul de a". 2 Pluralul: lunches.

Page 36: Invata engleza-carte-pt-copii

3 Cand un verb la infinitiv urmeaza un verb la imperativ, deseori, to este inlocuit cu and.

Cheia replicilor

°Lunch is nearly ready. Pnlnzul eaproape gata.o Were you showing them that oldstamp collection, Sarah? Le arataicolectia veche de timbre, Sarah?oNo, we were just looking at someold photographs. Nu, ne uitamdoar la ni~te fotografii.o Yes, we were waiting for you. Da,te a~teptam.o Dad 50 just leaving work now. Tatatocmai pJeaca de la serviciu.oSarah, the bicycles! It 50 raining.Sarah, bicicletele! Ploua ...°Its OK. We put them mv0-'. EsteOK. Le-am pus la 0 parte.°Have you got the diary? AijumaJulla tine?oNo, I put it in my tent. Wait here!Nu, I-am pus in cort. A~teptati aici.oOh... He explains how he foundFerdinad Fruitcake 50 letter. Oh ...Poveste~te cum a gasit scrisoarealui Ferdinand Fruitcake.°He was looking for blue parrots.Cauta papagali alba~tri.·He managed to get to Koukouisland. .. A reu~it sa ajunga ininsula Koukou.·At the entrance to a cave, he sawan old, rusty chest. La intrareaunei pe~teri vazu un cUIar vechi ~iruginit.oInside he found a letter t~at wasabout a hidden treasure. Inauntrugasi 0 scrisoare in care era yorbadespre 0 comoara ascunsa .•Yes, the letter that he stole Da,scrisoarea pe care a furat-o .·Come and eat. Here 50 Dad at last.

Veniti sa mancati. In sfar~it, iata-l~i pe tata.oSony, I was dealing with a reallyurgent problem ...Scuze, maocupam de 0 problema cu adevaraturgenta.. .

shop owner. "Ah, the keys to mysafe! Thank you! I (to lose) themyesterday. I (to look) everywhere,but I (can) not find them. "

Oh. .. He explainshow he found

Ferdinad Fruitcake :sletter.

Sorry, I was dealingwith a really urgent

problem ...

Twofriends, Dave and Harry, (togo) shopping. They (to look for)jeans. In one shop, they (to find)some keys in the pocket of a pair ofjeans. They (to give) them to the

Povestea blugilor

lneereati sa relatati povestirea de mai jos, intrebuintand tim­purile tree ute eorepunziitoare pentru fieeare verb din paran­teze. Unul dintre verbe este la treeutul eontinuu.

Page 37: Invata engleza-carte-pt-copii

dar are efect asupra prezentului. [have cleaned my shoes (mi-amcuriitat pantofii - adica pantofiisunt acum curari). [ have been toLiverpool (am fost la Liverpool­asta inseamna ca eu cunosc dejaacest ora~).

Present perfect-u\ se intrebuin!ea­za ~i cand 0 aqiune tocmai a avutloc: He'sjust bought a new bike.(EI tocmai ~i-a cumparat 0 bici­cleta noua).

Present Pet1ect (intrebuintare)

Present perfect-ul stabile~te 0legatura intre trecut ~i prezent. Deregula, acest timp prezinta 0aqiune care a avut loc in trecut,

tic cu timpul trecut (past tense) ­vezi tabelul din dreapta.2

Formele contrase

In limbajul de zi cu zi se intrebu­in!eaza formele contrase ale luihave ~i has ( 've ~i os) spre exem­plu: I've walked.

Present Perfect

Present perfect-ul este foarte desintrebuin!at in engleza. Acesta seformeaza din verbul to have (vezipag. 8) ~i participiul trecut al ver­bului.

La verbeleregulate, participiultrecut este identic cu timpul trecut(radacina verbal a + ed). lata decipresent perfect-ul verbului to walk(a merge): [/you/we/ they havewalked. he/she/it has walked.

Verbele neregulate (care au untrecut neregulat) au un participiutrecut neregulat. La unele, e iden-

Cheia replicilor

- We must go to Oak Tree Farm ... Tre­buie sa mergem la fenna Oak Tree ...0tofind Mr. Crook and the clue thathe stolefi'om the school. ca sa-I gasimpe Dl. Crook ~i indiciul pe care I-afurat de la ~coala.-Have you visited Bridgetown. Mr.Crook? Ati yizitat Bridgetown-ul

Domnule Crook?o }'i?s,I have. In fact, I have just gotback. Da ... De fapt, tocmai m-amIntors.oJ was there this morning. I saw thecastle and the towers ... Am fost acoloazi-dimineata. Am yazut castelul ~iturnurile.

obut I couldn 1find the ruined towel:dar nu am putut gasi ruinele turnului.o Why do you want to see it? There~'only afert' old stones. De ce yre!i sa-Iyizitati? Nu sunt acolo dedit ni~tepietre yechi.oEL 1 have always liked ruins ... Pili... Intotdeauna mi-au placut ruinele.

361De re\inut: I) verbele care se termina Intr-o consoanfl precedata de 0 vocaIa, I~i dubleaza consoana Inainte de a adiiugaed.: 2) verbele care se termina In y, pierd y-ul primind termina\ia ied in loc de ed. 2 Gasiti 0 lisla compleUi la pagina 55.3 Yes, I have este un raspuns seurt - vezi pagina 16.

Page 38: Invata engleza-carte-pt-copii

Participiul trecut al verbelor neregulate

oh really.,. That'smost interesting.

Traduceti in englezaTradueeti aceste fraze in englezapunand doua verbe Ia present perfect,trei la trecut ~i doua la prezent.Sarah, Susy ~i John I-au gasit pe DI.Crook.El toemai a vizitat Bridgetownu1.A fost acolo azi dimineata.EI a cautat tumul in ruin~, dar nu I-agas it. ..•..•Urmatorul indieiu trebuie sa fie laturn,Sarah, Susy ~i Jolm VOl' sa mearga

acolo repede.

dim ineatapiatra 'ruinaparestaulIapte

a eUTataa se intoareea coboria se simti binea producetoemainoude faptruinatladoarcatevaoeupat/aminunatdejamultarepede

Cuvinte noimorningstoneruinparkcowshedmilk

to cleanto get* backto go * downto be* wellto produce;ustnewin factruinedonlyafewbusywonderfulalreadylots of a lot of"quickly

afta construia cumparaa puteaa venia giisia primia pastraa pleca/a pariisia trimiteafitraa castif!a

partieipiu trccutbeenbuiltboughtbeen ablecomefoundgotkeptleftsentstolenwon

tree utwas, werebuiltboughtcouldcamefoundgotkeptlefisentstolewon

Infinitivbebuildbuycancomefindgetkeepleavesendstealwin

o Well. did you go to the park? Eibine, ati fost Ia pare?o Yes, but I didn'l see anything there.Da, dar n-am vazut nimic.°Ah! You didn'l go down to the rivel:Ah! N-ati coborat pana Ia rau.o Yes, we're well. We've bought threecows. Da, ne simtim bine. Am

cumparat trei vaei.oWe've been very busy... Am fostfoarte ocupati ...oWe've just built a new cowshed forthem. Toemai Ie-am eonstruit un stau1.oThey're wonderful! They've alreadyproduced lots o./milk! Sunt minunate.Deja au dat mult lapte!

0 ••• Yes, the ruined tower is by therivel: Da, turnul in ruine e aproape derfm.o The next clue must be at the ruinedtowel: Unnatoru] indieiu trcbuie Safie la tumulin ruine.oOh, really ... That s most interesting.Zau ... Asta e foartc interesant.

Page 39: Invata engleza-carte-pt-copii

Participiul trecut ~i pronumele posesive

Part ic Ipi ul tree ut serve~te. precumi1\i va/ut la pagina 36.,la lorll1areapresent perfect-ului. In rom ana.participiul trecut poate funqionaca adjectiv, Exemple: u house11lIil! OJ.I!OIlC (0 casa construiHidin piatra): u Jliddell CUH' (0 pe~­tera ascunsa), In engleza. participi­ul trecut c in\'ariabil ~i se pune inrata substanti \'ul ui,

Present perfect (continuare)

Ciind intrebuin!a!i l11ai l11ulte ver­be la aceea~i persoana la present

,"'0 \I'C //lust go !heres!mig,h! (l1I'ay hefc)re

hi//l,

perfect intr-o fraza. nu e necesar sarepeta!i hus sau hUI'c, Exell1plu:I huve hcell /() Londoll. I'isi!cd the

71J1I'(!}, und dOlle some shopping in

1Il/lle

I'0 III'S

his

hel's

Oxlord S!ree! (Am fost la Lomira,am vizitat Turuul ~i am facut

cumpiiriituri pI.' Oxford Street),

al meu. a mea. ale mele, ai mci:

al tau. a ta, ale tale, ai tai:

alai lui, ai/ale lui:

alai ei, ai/ale ei

in engleza. nu cstc vreun pronume posesiv care sa-icorespunda Illi ii, Astrel. trebllie reluat sllbstantivul ~ilntrcbuin\at la rorilla posesiv3. (vezi explica!ia de la

pag. 12). Sprc excl11plu. cane! vorbil11 e!espre un caine.pentrLl a spulle "[sle allui" VOI11spune I!.\ !he do,r!,.\

ollrs

theil'S

alnostru, a l1oastra. ai no~tri. alel1oastre:

a/al lor. ai/ale lor

[\·C lle\'Cf' realI\'

explored the !Ol!'crbecause of!hefeIlCl!.

,",<t

38

Page 40: Invata engleza-carte-pt-copii

Look. you hm'en (

y,ot )'ours un)'Jl)ore.

/le\", I'FefiJ/ll/d

sOJl)ething here.'

Look.' It.'\

Ferdil/und

Fruitcuke.'\' sign..'

We have kept this ruined tower because it 1S

;a sacred monument for the inhabitants ofBridgetown.The pirates of Pirates'lsland destroyed it threeyears ago, but now, we have got our revenge .We have won our last battle against them andexpelled them from their fort on the island. Atlast, they have disappeared from our country.

Cuvinte noi

slree!

strada to get* YOllra se razbuna.IlullI(,

statuie reveng('e(ll'

urecl1e10 1I'in*a ca~t iga

kllc('

gard 10 exp('1a fugari

CUll

~apca /() c!isupp('ara disparea

II!0 I7lII1!(' i1I

monumentnu inca

IJirul('pirat

nol yel

sodeci. a~adar

halliebaUilie

straighl ([)1"ayimediat

foufort hefiJreinainte

co IIIl! IT I1ara ne\ 'erniciodata

Irlle

adevarat

10 ('xlilor('

a explora('\'er,'\\'I1erepeste tot10 ('XOlilill('

a examll1a('uchfiecare

10 k('('li"

a pastra.Iacr('c!sacru

10 d(,SII"llFa d istrugc

laslul ti m a Cheia replicilor

·So, he :,' \\'orked Oll! the cI//('fi'ol11Ihe schoo!.. A~adar. a descifratindiciul de la ~coala'which sel1l him 10 Ih(' rliinec!lml'e!:care I-a trim is la turnul in ruine.

·Bllt he hosll i yC'l.fiJ/lnd Ihis towel~Oar el nu a gasit inca acest turn.'So 11'(' II!IIs1 go there slraighl away­befiHe hill!. Deci trebuie sa mergemacolo imediat - inaintea lui.

• We 'n' come' back 10 gel Ihe bikes.Ne-am intors sa ne luam bicicletele.';\11" sWllle has a hmken e'ar Can)'oil mend i() Statu ia mea are 0

urecl1c rupta. 0 po!i rcpara'l·1 'n' ne'\'a r('ull)' e'x/Jlored Ihe' Iml'erbeculise' ollhe'fCnce. Niciodata 11-<1mexplorat turnul. din cauza gardului.• Whose' cap is Ihis:' A cui cste aceas­ta ~apca'l·It \ his.' [ste a lui'

'No il \ 1101,h(':\ gol hil:.' Nu. el 0 arepe a lui!• Look, )'011 h(l1'en i gOI FOllrs UIIYmore. Prive:;;te. tu n-o mai ai pc a ta..()f1. Ihul \ Irlle. 011. c adevarat.• l\'othin,l!,. / \'e looke'd e've'IT1I'herealld e'xwnille'c! euch slolle. Nimic, 111­

al11 uitat peste tot. am cxaminatfiecare piau'a,• fle1 " I 've'fiJ/lnd somelhing hae.'Hci. am gasit ceva aici!·Look.' II :,' Ferdinand Fruitcuke \

sign..' Priviti' E semnullui FcrdinadFru itcakc I

au .•.ridicat iedera. Placa Ie indica

l'mde sa mearga. Pentru a :;;ti ras­~)Lmsul. traduZeti inscri ptia.

Inscriptia de pe turn

Ferdinand Fruitcake :;;i-a pus para­

I~l pc 0 veche placi't. lata ceea cecitesc Sarah. Susy :;;i John dLlpa ce

] I'lm,ilul.(,()//l/II"/I',\'39

Page 41: Invata engleza-carte-pt-copii

Viitorul

Viitorul se formeaza din will + radacina verbal a:

I/you/helshe, etc. will walk. In propozitiile interoga­tive, shall deseori ia locullui willia persoana InHiisingular ~i plural (I ~i we), mai ales daca sugeram saupropunem ceva. Exemplu: Shall we go out? (Ie~im?).

Formele contrase

Forma contrasii a lui will este 'll. Exemplu: I'll bethere (voi fi acoio). Aceasta formii nu se intrebuin­teazii in propozitiile interogative.

Intr-o propozitie negativii, forma contrasii a lui willeste won't. Exemplu: They won't be there (Ei nu vorfi acoio).

Might

Pentru a descrie un eveniment sau 0 actiune care arputea avea loc, folosim auxiliarul modal might (vezi"posibiJ" pag. 28). Exemple: He might be there (Arputea fi acoio). He might not be there (S-ar puteasa nu fie acoio).

A putea ~i a trebui la viitor

Pentru a spune ceea ce ar trebui, cat ~i ceea ce amputea face, intrebuintiim be able to ~i have to alaturide will sau shall. Exemple: He will have to be there(El trebuie sa fie acolo); Shall 1 be able to see youtomorrow? (Voi putea sa te vad maine?).

Cuvinte noi

crosszngnightleaftraildirectionnoteplacesoiltaskbarguard dogwallpaneljewels (pi)fortune

to leave *

togo*ojJ

to disturbto dirtyto worryto draw *to fall * for itto be * careful

todaynight-timedangerousduringalsofalsebrilliantwrongdefinitelydifficultthat waywooden

treciitoarenoaptefrunziiurmii, pistiidirectiemesa], biletelloc, a~ezaresol, pamantcerintiibar 'caine de paziiperete

p?;nou,. ~abJoublJ utemavere

a pleca, a piiriisia pleca, a se

indreptaa deranjaa murdari, a pataa-~i face grijla desenaa ciidea in capcaniia fi atent

astiiziIn timpul noptiiperi cui osIn timpulde asemeneafalsexcelent, genialfalscu sigurantiidificilpe acolode/In lemn

,"\11

It will be night­time and the

crossing will bedangerous.

1 Plural; leaves.

Page 42: Invata engleza-carte-pt-copii

Cheia replicilor

---~~Pista falsa

lata mesajul pe care-I scrie Sarah.Ea I-a scris~onform unui cod mis­terios. PeAtru -a~~ti Incotro II trimitepe barbatul chel trebuie sa des cope­riti cum se cite~te. Apoi, II putetitraduce In romana.

F.F.lleveraF. ereht eb lIiw

enutrof ym dno slewej ym IIA.

slenop nedoow htlw lIow eno dnif ~Iliw uoy edisnl. god droug a eb ?

thgim ereht, luferac eB. yaw toht

ni og lIiw uoY. srob tuohtiw

wodniw enD ees lIiw uoY. trophsiF

n\ noitots ecilop eht at og ot

evoh Iliw uoY. tluciffid eb lliw ti.

ksot tsol ruoy sl ereH. tfell

seulc eht 110 dnuof evoh uoy

woN,nos yM

-So we' /I have to go to Pirates'Island. A~adar trebuie sa mergem peinsula Piratilor.-Not today.' We '/I get there too late ...Nu astazi. Vom ajunge acolo preatarziu.-It will be night-time and the crossingwill be dangerous. Va fi In timpulnOpfii ~itrecatoarea va fi pericuJoasa.-But the bald man wi/! find the cluehere and. .. Oar barbatul chel va gasiindiciul aici ~i...-he might go to the island during thenight, AI' putea merge pe insula Intimpul noptii.- Well, we must hide this clue with

some leaves. There! Ei bine trebuiesa ascundem acest indiciu cu ni~tefrunze. lata!-We can also leave afalse trail. Amputea lasa 0 pista falsa.-Brilliant! He'll go off in the wrongdirection ... Genial! Va pleca Indireqia gre~ita.-and won't disturb 1/S. ~inu ne vaderanja.-Right, we must leave him d note.Exact, trebuie sa-i lasam un bilete!.-I've got a good idea. Am 0 ideegrozava.-But where shall we hide it? Darunde 0 sa-I ascundem?

-John and 1can lookfor a goodplace. John ~i cu mine putem cautaun loc bun.- }'Ouwill have to dirty the note withsome soil. Va trebui sa murdare~tibilete1ul cu ni~te pam ant.- Yes Don't WOI"I)', it '/I be peifect.Oa Nu-ti face griji, va fi perfect.-we can hide it here and drml' hissign! II putem ascunde aici ~i desenaparafa lui.-That's real/y brilliant! He '/Idefinitely fall for it. E cu adevaratgenial! Cu siguranta va cadea Incapcana.

41

Page 43: Invata engleza-carte-pt-copii

Formarea viitorului cu going to

acesta/aceastaacela/aceea

II

In romana, deseori exprimam viitorul cu ajutorullo­cutiunii verbale (a avea de gand sa). Exemplu: Am degand sa plee; el are de gand sa se uite la televizor.

Aproximativ acela~i lucru are loc ~i in engleza, cuajutorul expresiei be going to care indica 0 intentie

Intrebuintarea prezentului dupa when

In engleza, dupa when (cand) ~i as soon as (de In­data ee), nu se pune niciodata viitorul - numai pre­zentul. Exemple: When my brother arrives, I will

Pronumele demonstrative

lata pronumele demonstrative dinengleza.

Singularthis onethat one

Pluralthese (ones) ace~tia/acesteathose (ones) aceialacelea

Retineti ca la p]ural rareori se intre­buinteaza ones.

42

sau 0 prevedere. Forma care trebuie avuta in vedereeste am/is/are going to + radacina verbala.Exemple: I am going to leave (voi pleea/am de gandsa plee); He is going to watch TV (EI se va uita latelevizor); They are going to come with us (Ei au degand sa vina eu noi).

Right, l'lllookforthem and fax you

right away.

leave (Cand fratele meu va ajunge, voi pleea); Assoon as I !mow, I will phone you (De Indata ee allu,iti voi telefona).

,"

",

Page 44: Invata engleza-carte-pt-copii

Trenul sau va ajunge la ora trei.

Viitorul

lata opt propozitii care trebuie tra­duse In engleza.

Cheia replicilor

- We're going to close up... Vomj'nchide ...-Fine, I'mjust going to tidy up...Bine, eu voi face doar ordine ...-and then I'll go. ~i apoi voi pleca.- Well, goodnight. Ei bine, noaptebuna.- Hey, this is'the man the childrenshowed me. Hei, acesta e barbatulpe care mi I-au aratat copiii.- Yes, it s the same man. pa, eacela$i barbat.-Hello, London? I'd like details onnumber 1709. Alo, Londni? A~dori detalii despre numarul 1709.-Right, I'll look for them andfaxyou right away. Bine, Ie voi£cauta~i vide trimit prin f'J,x.-Fine. Thanks! Bine. Multumesc!'Ah, its this one. Those all havebars. Ah, aceasta e. Celelate augratii.-Right, it won't be too difjicult.Perfect, nu va fi prea dificil.-I'll be able to break the windowpane. Voi putea sparge sticla de lageam.-First I'm going to have supper,and I'll con!e back when it's reallynight-time. Intai ma duc sa iau cina~i l1!aMorc cand va fi deja intu­nenc.'Ah, at last ... Ah, in sfaqit...-Right, tomorrow I'll go toFruitcake house. Perfect, maine maduc la familia Fruitcake.-The children might be able to helpme find him. Copiii ar putea sa maajute sa-I gasesc.-They'll be pleased - there's areward. VOl'fi incantati - e ~i 0recompensa.-Oh! Whats that? Ei! Da ce-i asta?-It's him! El:.~StoP! You're underarrest. 'EI e! Aaa...stai! E~ti arestat.

Ne yom uita cand yom gasi ziarul.Ya vedea el.

Yeniti cu mine?

atuncinoapte bunacautatmultumitstop

a inchidea face ordinea trimite faxa aJungea telefonaa ajutaa fi arestat

EI . • .~.n ~e VOl'le~l~mAseara aceasta.Ce ai de glnd s'a;faci?

Maine ma ducVa Bjidgetown.Yom ~ti cand voi~fi aici.

thengoodnightwantedpleasedstop

to close upto tidy upto faxto arriveto (tele)phoneto helpto be* under

arrest

TVvarstafurtcopilLondradetali unumarsticlarecompensatrenZlar

Cuvinte noiTVagetheftchifd1Londondetailnumberwindow panerewardtrainnewspaper

1 Pluralul: children.43

Page 45: Invata engleza-carte-pt-copii

~

Gradele de comparatie comparativ ~i superlativ

In engleza, exista doua modalitatide a forma comparativul ~i superla­tivul unui adjectiv, I conform lungi­mii acestuia. Pentru a spune mai... laun adjectiv alcatuit dintr-o silaba,adaugam er, iar pentru a spune eelmai/eea mai adaugam est.Exemplu: tall (inalt), taller (maiinaU), the tallest (eel mai inaltleea mai inalta)."

Adverbele

La majoritatea adverbelor, comparativul ~i superlativul se formeaza cumore ~i most. Exemple: slowly. more slowly, the most slowly (irieet, maiineet, eel mai ineet).La unele adverbe uzuale adaugam er ~i est. Exemplu: early3 (devreme),fast (rapid), hard (dur), late (tarziu), long (lung), near (aproape).

Formele neregulate

In engleza, unele adjective ~i adverbe fomie uzuale au forme neregulatela comparativ ~i superlativ.Adjective: good (buna), better (mai bun/a), the best (eel/eea mai bun/a);bad (rau), worse (mai rau), the worst (eel/eea mai diu/rea).Adverbe: badly (rau), worse (mai rau), the worst (eel mai rau); (CU­

(departe), further (mai departe), thefilrthest (eel mai departe); little (putill),less (mai putin), the least (eel mai putin)"; well (bine), better (mai bine),the best (eel mai bine).

No I haven't, I'mstronger than you!

circles Hei! Incepem sa ne-InvartimIn cercuri.•Yes, John! You're not rowing as fastas me. Da, John. Nu vasle~ti ]a fel derepede ca ~imine.•You've got the best Oal: Ai cea maibuna vasJa .·No I haven i, 1'171 stronger thanyou!

Pirates 'island. 0 putem Imprumuta?Vrem sa mergem pe insula Piratilor.• Yes, of course. It s the smallest. Da,binelnteles. E cea mai mica.• Watch out... One of the oars is shorterthan the othe!: .. Atentie ... una dintrevasle e mai SCUltade~at cealalta.•Hey! We're starting to go around in

Adjectivele continand doua, trei saumai multe silabe, I~i fonneaza com­parativul ~i superlativul cu more(maL.) ~i the most (eel/eea maL.)Exemplu: tiring (obositor), moretiring (mai obositor), the mosttiring (eel mai obositor/oare).

Adjectivele terminate in y

Adjectivele terminate In y primescer ~i est, oricare ar fi lungimea lor,y-ul se transforma In i. Exemplu:fitnny (amuzant), fitnnier (maiamuzant), the fitnniest (eel/eeamai amuzanta).

De reti nut

In engleza, adjectivul se pune In a­intea substantivului, fiind invari­abil. Acest lucru nu se schimba In

cazul unei comparatii. Exemplu: afitnnier man (un om mai amuzant).

MaL. decat ~i la fel de... ca §i

MaL. decat se traduce prin ... ersau more ... than. Exemple: tallerthan (mai inaIt decat); more tiringthan (mai obositor decat); fitnnierthan (mai amuzant dedit).

La fel de ... ea ~i se traduce prinas ... as. Exemplu: He s as tall ashis sister (E la fel de inalt ea ~isora lui).

Cheia replicilor

•Can you lend me you/' towel? Imipoti Imprumuta prosopul tau?• Yuki It s as wet as mine. Pill E la felde ud ca ~ial meu.·Hi Tony. Have you got your boathere?Buna, Tony! Ai barca aici?• Yes, it s over there. Da, este acolo.·Can we borrow it? We want to go to

441 In romana, mai + adjectiv constituie comparativul (exemplu: mai loalt), iar eel mai/eea mai + adjectiv constituie super­lativul (eel mai loalt). 2 Multe adjective care au 0 silabii ~ise termina intr-o consoana precedata de 0 singura vocala, i~idubleaza consoana inainte de a primi er ~i est. Exemplu: red, redder, the reddest (ro~u, mai ro~u, eel mai ro~u).

Page 46: Invata engleza-carte-pt-copii

Cuvinte noitoweloardungeontunnelendfirst onesecond one

/0 lend*

prasopvasUicelula, 'inchisoaretunelcapat, sflir~itprimul/aal doilea/a doua

a 'imprumuta

to startto go around

in circlesto row

funnywetover there

a 'incepea se 'invalii 'in

cercuna vas Ii

amuzant/audacolo

shortotherstrongevenoddshuthelplong

scurt/aaMiputernic/achiar (~i)straniuInch is/aajutorlung

There s the fort.

Nu-i adevarat, sunt mai puternicdecat tine.•There's the fort. lata fOIiareata.·It's even older than the ruined

to~ver. E ~imai veche decat tm'nul 'inrume.·It's got lots of dungeons and tunnels ...Are multe celule ~i tune]uri ...

·but you can't go down there. dar nu poticobor'i acolo.-That's odd, normally the gate's shut. Estraniu, de obicei poarta e 'inchisa.·Hey, go more slowly. Hei, mergeti mai'incet.·Oh no! Oh nu!·Look, there are four tunnels. Priviti,

Which is the longest tunnel?Sarah, John ~i Susy ~tiu ca trebuiesa mearga panaJa capatul celuimai lung tuneJ. Oar care sa fie?Utilizand pa~ii lor drept masura(earn toti au aceea~i masura lapantofi), John ~i Sarah calcuIeazalungimea unui tunel, In timp ceSusy Ie calculeaza~pe celeIaJte

doua. lata replicileJlor, candcompara rezu1tatele:

~

fdjMy tunnel isn't as long

as yours.

My first tunnel was aslong as yours, but mysecond one is shorteJ:

Puteti raspunde la Intrebarealui John (In enQ:leza)?

sunt patru tuneluri.·Help ... Ajutor ...·We can't get out now! Acum nu maiputem ie~i!·Come here! Look at this! Veniti aici!la priviti!

3 Y-ul din ear(v se transforma In i: earlieJ; earliest (mai devreme, eel mai devreme). 4 Putin/ mai putin/eel mai putin +substantiv nenumarabil se traduc prin (ewljewer/the fewest.

Page 47: Invata engleza-carte-pt-copii

tea, am putea, ar putea) ~i should (ar trebui). Ca ~ican ~i must, could ~i should sunt invariabile.

If (daca)

ifinseamna dad. In limba romana, pentru a exprimao actiune, care ar putea avea loc, intrebuintam dupaconjunctia dad conditionalul prezent atat 1'n propo­zitia principal a, cat ~i in cea suborc!onata. Dad a~avea bani, m-a~ duee la Londra. In engleza, dupa ifse intrebuinteaza trecutul simplu, iar in propozitiaprincipal a conditionalul: if I had some money, Jwould go to London.Ca ~i in cazullui dadi, dupa ifse poate pune prezen­tul sau viitorul: if he has money, he will come withme (Dadi are bani, va veni eu mine).

Would ~i conditionalul~-"'~"

In engleza, conditionalul se formeaza cu would +radacina verbala. Exemple: I would be (eu a~ fi),they would sing (ei/ele ar canta).Would este un auxiliar modal. Intr-o fraza interoga­tiva, subiectul se pune dupa auxiliar. Exemplu: WouldI be? (A~ fi eu?). Intr-o fraza negativa, not se punedupa would: I would not be (eu n-a~ fi).Forma contrasa a lui would, 'd, se 1'ntrebuinteazamult 1'nengleza vorbita (I'd be; they'd sing), dar nuin propozitiile interogative sau negative!

Conditionalul verbelor can ~i mustAuxiliarele modale can ~imust au propria forma deconditional: could (a~ putea, ai putea, el/ea ar pu-

Would you see better ifyou had a torch?

Would, ca formula depoliteteCa ~i 1'nromana, conditionalul pre­supune ~i 0 exprimare politicoasa.I would like (a~ dori -vezi pag.l 0)este conditionalul verbului to like(a dori, a pHicea), fjind mult maipoliticos decat I want (dorese). Lafel, formulele would you like? (ai/atidori?), would you (doriti), ~i wouldyou mind.? (te-ar/v-ar deranjasiL?) sunt politicoase ~i utile.

No, I'll comeback. J wouldn 'lwant to disturb

you.

46 I I Not sc poatc contragc ~iadauga la sfar~itullui would. Excmplu: I \Vouldn 't be (n-a~ fi).I

Page 48: Invata engleza-carte-pt-copii

I'll be able to treat

Tony to a new pair ofoars!

You and Dad and I (to go)to Canada to see lilY aunt.

You (to get) a new bicycle.

I (to spend) it all!

I (to pay) for a new roolforFruitcake house.

Ce ai face daca ...?Odata reveniti la familia Fruitcake,Sarah 0 intreaba pe mama sa cear face daca ar avea dintr-o data

multi bani. Completati raspunsu­rile lui Emma, pun{md verbeledin paranteza la forma corecta.

a vorbi (eu)a multumia a~tepta (pe)a deranjaa se i'ntoareea se ml~eaa da, a oferia eheltui

fiergramezi de

to talk (to)to thankto wait forto disturbto go * backto moveto treatto spend*

iron

loads of

baniverigapovesteie~iretreaptaJpasluminapiatraaeoperi~matu~aaur

to end

moneyringstory.way outsteplightrockroofauntgold

Cuvinte noi

Cheia replicilor

-If the treasures here, we 'IIfind it!Daea eomoara este aiei, 0 yom gasi!-Nothing! The tunnel ends here.Ninlie! Tunelul se termina aiei.- Would you see better if you had atorch? Ai vedea mai bine daea aiavea 0 toqa?- Yes,pass it to me! Da, da-mi-o!-017, there~' an iron ring in the wall!I'm going to give it a pull. Oh, i'nperete e 0 veriga din fier! 0 sa tragde eat-Wow! Uauu ..!-Hello, I'd like to talk to Sarah. Susyand John. Buna ziua, a~ dori sa vor­bese eu Sarah, Susy ~i John.

-['d like to thank them. They helpedme to catch a crook! A~ dori sa Iemultumesc. M-au ajutat sa prind untalhar!- Would you like to wait for them?Ati dori sa-i a~teptati?-No, ['II come back. I wouldn Y

want to disturb you. Nu, voi reveni.N-a~ vrea sa va deranjez.-But first, you could perhaps tell us{he stOlY. We don't know anything!Inainte, ati putea sa ne spunetipovestea. Noi nu ~tim nimic!-Right ... We should lookfor a wayout. Buuun ... ar trebui sa cautam 0le~lre.

- We mjght4 find one if we go back to. the steps. Am putea gasi una daca nei'ntoarcem la scari.-Look! Light! Priviti! Lumina!-Phew! Pfuu!-Susy, if you move those rocks,nobody will be able to see theentrance. Susy, daca mi~ti acestepietre, nimeni nu va mai vedeaintrarea.-['II be able to treat Tony to a newpair of oars! Voi putea sa-i ofer luiTony 0 pereche noua de vasle!

2 Plural: stories. 3 ~luralul de la roofeste rouves «(-ulse transfonna In v). 4 Aici, might tine locul viitorului (will perhaps) L47

Page 49: Invata engleza-carte-pt-copii

o scrisoare

lata 0 scrisoare ~i0 ruptura din ziarul pe care SarahI-a trimis lui Susy ~i John dupa intoarcerea lor laLondra. Cititi aceste texte ~i incercati sa Ie intelegeti.Traducerea de la pag. 57 va permite sa verificati

raspunsurile.Tot aici yeti intiilni multe cLlvinte ~i expresiifolositoare care va ajuta sa scrieti 0 scrisoare saLl 0vedere in engleza.

Cum scriem 0 scrisoare

Pentru data, intrebuintam numera­lul ordinal, spre exemplu: Tuesday7th September (marti 7Septembrie). Zilele saptamanii ~iluni]e se scriu cu majuscula1• La

majoritatea nLlll1eralelor, adaugall1th pentru a Ie transforll1a innumerale ordinale. Exemple: 8tk,13th, 26th2.

Incepem cu Dear. .. (draga) care e

invariabil. La sfar~it, Lovefi·om ...este formula obi~nLlita intre prie­teni. Aceasta corespunde formuleiCu drag ... Best wishes (Toate celebune) e ceva mult mai oficial.

• THE BRIDGETOWNFriday 30th August

ECHO

The Fruitcake family treasure

The three heroes alsogot a re •....ard of £1000from the police. Ourcongratulations to them!

to spend a few days \>liththeir friend Sarah,found it.

The three teenagersmanaged to :-ind thetreasure (lots of gold),hidden in the old

Pirates' Fort, beforethe croo].:, and theyhelped the pol ice tocatch him.

CnrTs-topherCrook, -therare bird thief whowanted to steal the

Fruitcake family treasure.

He came across a letter

from Sarah's great-grandfa ther I Ferdinand. Itwas an old letter addressedto Sarah's grandfather,Frederick, and left on theisland in an old chestafter Ferdinand's death.

The letter was thefirst clue in a treasurehunt. It broughtChristopher Crook toBridgetown where,stupidly, he lost it. Susy

and John, who were coming

For Sarah Fruitcakeand her friends susy

and John, August has

been an exciting month.

They found some treasureand helped the police tocatch a eroo).:, ChristopherCroo!-:.

p.. fe\..J months ago,

Christopher Croat was on oneof the Featherare islands.He \Vas looJ:ing for somevery rare parrots therethat he wanted to steal.

Sarah Fruitcake with her friends Susy and

John Miller and her dog, Softie.

Monday 9th september

11\ Dear susy and John,

Here's the artic\e from theBridgetown E.chO. \t's brHHant\What are yoU going to do withyour share of the reward? Withmine, \'m going to bUY a radiocassette.

\f your mum agrees, \'\\ come toyour p\ace during the Christmasho\\day, sO see yoU soon, \ hope\

Love fromsarah

Cuvinte noimonth

luna shareparte to hopea speradeath

momie, decesradio cassettecasetofonexcitingextraordinar,day

ziua ChristmasCraciun deosebitteenager

adolescent/a stupidlyIn mod prostescher03

erou to come* across a gasimy/your placela mine/la voipound (£)

lira sterlinato addressa adresa acasacongratulations

felicitarito lose*a pierdesee you soonpe curand(pi)

to spend*a cheltuiarticle

aliico Ito agreea fi de acord

48I Lista lor se gasqte la pag. 58.2 Exceptii: (irst (Ist - primul/a), second (2nd - al doilea/a doua), third (3rd - al treileaetc.): fifth (5th - al cincelea, etc.); Numeralele compuse care se termina in 1, 2. 3 ~i 5 se formeaza Cll (irst. second. third ~i(ifth. Exemple: 2/ st, 22nd. 23rd. Totu~i. yom spune twelfth (/2th). 3 Pluralul: heroes.

Page 50: Invata engleza-carte-pt-copii

Explicatii gramaticaleAici yeti gasi rezumatul principale­lor notiuni gramaticale din aceastacarte. Gasiti enumerate excePtii1ecele mai utile ale regulilor Invatatepe parcursul canii, ~i liste (tabele)care va ajuta sa Intelegeti ~i saInvatati corect engleza.

Substantivele ;;i articolele lasingular

In engleza, substantivele sunt degenul masculin. feminin ~i neutru.

The este articol hotarat (I, a).Exemple:the bridge (podul)the tower (turnul)the ai/port (aeroportul)

Articol ul nehotarat a se pune In fa­ta unei consoane, iar an In fata uneivocale (un, 0)Exemple:a bridge (un pod)a tower (un turn)an airport (un aeroport).

Pluralul substantivelor

Majoritatea substantivelor I~i for­meaza pluralul primind un s: twobridges (doua poduri).Substantivele care se termina In

ch, s, sh, x ~i :: primesc es la plural.Exemple:church. churches (biserica, biserici)dress, dresses (rochie, rochii)box, boxes (cutie, cutii).

La substantivele care se termina

Intr-o consoana urmata de y, plu­ralul se formeaza Inlocuind y-ul cuun i ~i adaugand es. Deci pluraluleste ies.

Exemple:family, families (familie, familii)

Unele substantive au pluralul nere­gulat, acesta trebuind Invatat.Exemple:ma/1, men (barbat, barba!i)woman, women (femeie, femei)leqf; leaves (frunza, frunze)

child, children (copil, copii).

Articolulla plural

In engleza, articolul pentru formelede plural, ramane tot the.

Ni~te se traduce prin some Intr-ofraza atirmativa ~i any Intr-o frazainterogativa sau negativa.Exemple:I want some apples (Vreau ni~tcmere ).Do you have any apples? (Avetimere?)f do not want any apples (Nuvreau mere).

In romana, ni~te se omite -de regu­la- in propozitiile negative, dar inengleza, any se pune obligatoriu.Exemple:J 'want some water (Vreau ni~te apa)!do /1ot want any water eNu vreauapa).

Omiterea articolului

In engleza. substantivele se Intre­buinteaza ~i fara articol. The seintrebuinteaza cand vorbim des preiucruri concrete, dar cand vorbimdes pre lucruri In general se intre­buinteaza substantivul tara al1icol.Exemple:[like water (Imi place apa).f like boats (Imi plac biircile).

Oeseori, substantivele nenumarabi­Ie ~i cele aflate la plural se 'intrebu­inteaza tara articol, Tara ca sensulacestora sa se schimbe.

Exemple:f want apples (Doresc mere).Do you have apples? (Ave!i mere'?)J do /1ot want apples (Nu dorescmere).f want warer (Vreau apii),

Exista tendinta de a Intrebuinta some~i any cand dorim sa precizam 0anum ita cantitate sau un anumit

numar. Oar some ~i any mai 'inseam­na ~i diteva sau pu!in/a (lntr-ofraza negativa, cu Intelesul de niciun/o sau deloc).

Genitivul in's

In engleza, pentru a spune cui ce Iiapartine, adaugam un's posesoru­lui, indiferent ca e yorba de unsubstantiv comun sau propriu.Exemple:John sjumper (puloverullui John)the dog:~ howl (farfuria cainelui)the green jumper is Sarah :\' (pulo­verul verde este allui Sarah).

La plural. cand clenumirea poseso­rul ui se termi na In s, se adaugadoar apostrofu!.Exemple:the dogs' bowl (farfuria dHnilor).the gj,'ls . tent (cortul fetelor).

Oaca substantivul are un plural ne­regulat, neterminat In s, marca po­sesiva este '5, ca la singular.Exemple:the men s clothes (hainelebarba!ilor).the children.~ r00111(cameracopiilor).Re~ineti cain engleza posesorulpreceda obiectul posedat, acestaneavand articoJ.

Adjectivele

[n engleza, adjectivele se pun 'inain­tea substantivului, Rind invariabile.Spre exemplu jumper (pulover) ~igreen (verde) se intrebuinteza:a green jumper (un puloververde ).green jumpers (pulovere verzi).

Cand 'intrebuintati un substantiv cuun adjectiv ~i un aI1icol nehotarat,re~ineti ca aI1icolui nehotarat estean in fata unei vocale. Aceasta re­gula se aplica daca aliicolul precedeun adjectiv care Incepe cu 0 vocala.Exemplu:an oldjumper (un vechi pulover).

49

Page 51: Invata engleza-carte-pt-copii

Tabelul pronumelor personale

Locul pronumelor personaleeu sunt

tu e~ti/voi suntetiel/ea estenoi suntemei/ele sunt

Trebuie ~tiute cat mai bine verbeleto be ~i to have deoarece sunt de­seori utilizate. In plus, acestea ser­vesc drept auxiliare pentru forma­rea altoI' timpuri.

Verbele

In engleza vorbita, deseori se COll­

trag formele de prezent ale verbe­lor to be ~i to have. Am, are ~i isdevin 'm, 're ~i 'soHave ~i hasdevin 've ~i 'S.I

Exemple:I'm = 1 am (eu sunt)he:S = he is (el este)she:S got = she has got (ea are)you've got = you have got (voi

aveti, tu ai)

he/she/it el/ea are

has (got)Formele contrase

Verbele din limba engleza se ImpartIn trei categorii: verbele regulate ~ineregulate, ~i auxiliarele modale.Toate au putine forme. lnfinitivullor e precedat de to (exempl u: towalk - a merge), iar infinitivul tarato se nume~te "radacina verbal a"(exemplu: walk).

Prezentul verbelor to be ~i tohave

Verbele neregulate au forma nere­gulata doar la timpul trecut, cuexceptia verbelor to have (a avea)~i to be (a fi) care au forme diferite~i la prezent. Multe verbe uzualesunt neregulate (vezi pagina 55).

To have, to have got (a avea)1 have (got) eu amyou have (got) tu ai/voi avetiwe have (got) noi avemthey have (got) ei/ele au

To be (a fi)lamyou arehe/she/it iswe are

they are

complementdirect sau indirect

me (pe mine, imi)you (pe tine, pe voi)him (pe el, lui)her (pe ea, ei)it (pe el, ea)us (pe noi, noua)them (pe ei, ele,lor).

subiect

I (eu)you (tu, voi)he (el)she (ea)it (el, ea)we (noi)they (ei, ele)

functie de complement direct, cat~i indirect. Nu uitati ca in romana,avem forme diferite -accentuate,neaccentuate- la unele pronumecare au functie de complement(ex.: mie, imi, -mi, pe mine, ma,m-).

Exact ca in limba romana, unelepronume pot avea atat functia desubiect, cat ~i de complement.Tabelul va prezinta cu caractereingro~ate pronumele care aufunctie de complement ~i caredifera de cele care indeplinescfunctia de subiect.

In engleza, pronumele personal cufunctie de complement se punedupa verb:- Exemple:I want it (II vreau).Give her the book (Da-i cartea).

Cand avem un complement direct~i unul indirect In aceea~ipropozitie, complementul direct sepune dupa verb, urmat deprepozitia to + complementulindirect. ExemQlu:Lend it to her (Imprumuta-i-l).

Eu, tu ~i ei/ele

Pronumele eu, tu, ei/ele din limbaromana se traduc in engleza prinpronumele personal avand functiade complement. Exemple:Don ~ worry! It:S me (Nu teingrijol'a! Eu sunt).Is it you? (Tu e~ti?)It~· them! (Ei sunt!).

Pronumele personale

Cand vorbiti despre al sau, a sa ~iai sai/ale sale In engJeza, substan­tivul intrebuin}at depinde de per­soana des pre care se vorbe~te.Exemple:Cand va referiti la un baiat, spunetihis jumper (pulovarul sau), candva referiti la 0 fata, spuneti herjumper (pulovarul ei).

lata cum se traduc al meu, al tau,al sau etc. Aceste pronume suntinvariabile.my al meu/mea, ai mei/meleyour al tau/ta, ai tai/talehis allui/sau, ai lui/saiher a ei/sa. ale ei/saleits al sau/a sa etc.our al nostru/a noastra etc.their alaI/ai/ale lor

AI meu, al tau, al sau ...

lata pronumele personale din en­gleza care au functie de subiect:

I (eu) se scrie Intotdeauna cumajuscula.

you (tu, voi, dvs.) In engleza nu seface deosebire intre tu ~i voi. Am­bele se traduc prin you. You mai a­juta la construirea expresiilor im­personale (spre exemplu: you neverknow - nu se ~tie niciodata);

he (el);

she (ea);

it (el, ea) EI ~i ea tin locul unei per­soane. It tine locul unui obiect, lu­cn!. Cand vorbiti des pre un animal,yeti spune it dar, In cazulln care eyorba despre un animal preferat,domestic, puteti spune he sau she.

we (noi)

they (ei, ele) Un singur pronumeinseamna atar ei, cat ~i ele: they.

In engleza, sunt promune care in de­plinesc ~i functia de complement.A~a cum va prezinta tabelul de maisus, acelea~i pronume pot avea atat

50

Page 52: Invata engleza-carte-pt-copii

what s = what is (ce este).who's = who is (cioe este).

Verbele care nu se intrebuin­teaza la aspectul continuu

Exemplu:I mllst eat (trebuie sa maoaoc).

Auxiliarele modale

Must (a trebui) exprima obligatia,angajamentul.

Anumite verbe nu se Intrebuintea­za niciodata la aspectul continuu.Prin urmare, Ie utilizam doar laprezentul simplu.lata verbele care trebuie ~tiute:

Call Inseamna a putea, cu1ntelesul de a fi capabil, a aveapermisiuoea. Call mai Inseamna ~ia ~ti (cu Intelesul de a se pricepela ceva).Exemple:I can open this (Pot deschideacest... )I can go out tonight (Pot/am voiesa ies deseara)I can swim (~tiu sa loot).

In engleza, can se mai 1ntrebuin­teaza cu verbele care se raporteazasimturilor, adica to hear (a auzi),to see (a vedea), to feel (a simti),to smell (a mirosi) ~i to taste (agusta).Exemple: ~I can see him (II vad).I can hear him (II aud).

Might exprima posibilitatearapOt1ata la prezent sau, 1n uneleeazuri, la viitor.Exemple:The station might be open(probabil ca gara e deschisa).He might come with liS (S-arputea ca el sa vioa cu ooi).

Imperativul

In engleza, imperativul prezintaordine ~i sfaturi. Avem 0 singuraforma de imperativ la toateverbele, aceasta forma e identicaell radaeina verbal a (infinitivulTara to).Exemple:Imperativul verbului to be este be(fii, fiti).Imperativul verbului to walk estewalk (mergi, mergeti).

Nu exista persoana Intai la plural.Pentru a spune sa fim, sa mergemetc., punem let's (adica hai sa ... ) 1nfata radacinii verbale. Let:, seIntrebuinteaza ~ipentru a sugera 0anumita activitate.

a crede (1n)a apartine'a presupunea urla aUZl

a ~ti, a cunoa~tea-i place cuivaceva

a iubi, a adoraa avea nevoie de

a preferaa real iza, a-~i daseama de

a recunoa~tea-~i amintia vedea

a p~rea .a mlros!

a presupunea Intelegea dori.

to believe (in)to belong (to)to guessto hateto hearto knowto like

to loveto need

to preferto realize

to recognizeto rememberto seeto seemto smell

to supposeto understandto want

In engleza, exista auxiliare modalecare, printre altele, exprima permi­siunea, obligatia, interdiqia, posi­bilitatea, intentia etc. Unele cores­pund verbelor a trebui, a putea ~ia ~ti, iar altele servesc la formareaviitorului, conditionalului, etc.

Cele care trebuie ~tiute sunt must,can ~i might. (Mai exista ~i altele,cum ar fi will, shall, would, could~i should a carol' 1ntrebuintare vaeste explicata la paginile 52-53).

Aceste auxiliare nu au forma de in­

finitiv, sunt invariabile (nu primescs la persoana a treia singular) ~isunt urmate de radacina verbal a cu

care se 1ntrebuinteaza.

Totu~i, verbele al carol' infinitiv setemina In ch, sh, ss, x sau 0, pri­mesc es In loc de s.

Exemplu:Prezentul simplu al verbului to go(a merge): I/you/vve/they go,he/she/it goes.

Verbele care se termina 1ntr-o con­

soana, precedata de 0 singunl vo­eala, 1~idubleaza consoana 1naintede a primi terminatia ing.Exemplu:verbul to wrap (a ambala) va fi:I'm lvrapping (ambalez/ehiaracum).

Prezentul simplu ~i prezentulcontinuu (formare)

Pentru a forma prezentul simplu,adaugati un s radacinii verbale lapersoana a treia singular.Exemplu:prezentul simplu al verbului towalk (a merge, a se plimba):I/you/we/they walk, he/she/it walks.

Prezentul continuu se formeaza din

prezentul verbului to be (vezi Instanga) + radacina verbala + ing.Exemplu:prezentul continuu al verbului to11'alk: I am walking, you/we/theyare walking, he/she/it is walking.

Prezentul simplu ~i prezentulcontinuu (intrebuintare)

E fOal1e imp0l1anta Intrebuintareaeoreeta a prezentului. Prezentulsimplu descrie 0 aqiune efectuatade obicei, cateodata sau niciodata.Prezentul continuu descrie 0 acti­une care se desTa~oara In momen­tul vorbirii prezentand 0 actiune 1ncurs de desTa~urare.Exemple:I walk (ma plimb [deseori saucateodata])I am walking (ma plimb [acum]).

I Has got se contrage pentru a deveni 's got. dar has singur nu se contrage. 51

Page 53: Invata engleza-carte-pt-copii

Exemple:let:~ be (sa fim)let:~ walk (sa ne plimbam)let s go out (sa ie~im afara)

Viitorul

Viitorul se formeaza din: will (unauxiliar modal) + radacina verbala.Exemple:viitorul verbului to walk (a seplimba): I/you/he/she/it/we/theywill walk.

In propozitiile interogative, shall einlocuit cu will la persoana intiiisingular ~i plural (adica I ~i we),mai ales daca facem 0 propuneresau sugeram ceva.Exemplu:Shall we go out? (Ie~im?)

Forma contrasa a lui will este 'll.

Exemplu:!'ll be there (Voi fi acolo).Aceasta forma nu se intrebuin!eazain propozitiile interogative.

1ntr-o propozitie negativa, formacontrasa a lui will not este won tExemplu:They 'won l be there (Nu VOl' fiacolo ).

A trebui ~i a putea la viitor

Can ~i must nu se pot intrebuintacu will. Pentru a spune ceea ce artrebui sau am putea face, utilizambe able to (a putea, a fi capabilde) ~i have to (a trebui) alaturi dewill sau shall.

Exemple:Shall I be able to see youtomorruw? (Voi putea sa te vadmaine?)He will have to be there (Va trebuisa fie acolo).

Formarea viitorului cu goingto

Viitorul se poate exprima cu ajuto­ru] prezentului continuu sau a ver­bului to go. Se formeaza din am/is/are going to + radacina verbala.

52

Going to exprima 0 intentie ~i estedeseori folosit in engleza.Exemple:I am going to leave (Voi pleca).He is going to watch TV (EI se vauita la televizor).They are going ta come with us(Vor veoi cu ooi).

Timpurile trecute (formare)

Ca ~i la prezent in engleza, verbe­Ie au putine lorme la trecut. Timpu­rile care trebuie ~tiute sunt trecutulsimplu, trecutul continuu ~i presentpelfect.

Trecutul simplu

La majoritatea verbelor, trecutul sim­plu se formeaza foalie u~or: la toateformele se adauga ed radaciniiverbale.

Exemplu:trecutul simplu ai verbului to walk:I/you/he/she/it/we/they ·walked.

La verbele care se termina intr-o

consoana precedata de 0 singuravocal a, trebuie dublata consoanainainte de a adauga ed.Exemplu:verbu! to H'rap (a ambala) seformeaza: !wrapped.

La verbele al carol' infinitiv se ter­

mina in y, acest y se inlocuie~te cui la trecutul simplu. A~adar verbulse termina in ied.

Exemplu:verbul to cany (a cara) seformeaza: I carried.

Totu~i, unele verbe au un trecut sim­plu neregulat care trebuie invatat.Acesta este asemanator la toate for­mele (eu, tu, el etc.). M ulte verbeuzuale sunt neregulate (vezi tabelulde la pag. 55.).Exemplu: to make (a face):I~vou/he/~he/it/H)e/t hey made.

Trecutul simplu al verbelor to have~i to be este neregulat. To have areo singura forma:I/you/he/she/it/we/they had.To be are doua forme: !/ize /she/it

was ~i you/we/they were.

Trecutul simplu al verbelor can ~imust este could ~i had to.Exemple:He could sing (el ~tia sa cante).He had to sing (el trebuia sa caote).

Trecutul continuuSe formeaza din forma de trecut averbului to be + radacina verbala +mg.Exemplu:trecutul continuu al verbului towalk: I/he/I'he/it was walking,you/we/they were ,valking.

Ca ~i la prezentul continuu:1) la unele verbe care se terminaintr-o consoana precedata de 0 sin­gura vocal a, trebuie dublata con­soana inainte de a adauga ing.Exemplu:verbul to wrap (a ambala) se 1'01'­

meaza: J ,vas wrapping.2) unele verbe uzuale nu se folosescla trecutul continuu, ci doar la trecutulsimplu (vezi lista de la pagina 51).

Present perfect

Se formeaza din forma de prezent averbului to have (vezi pagina 50) ~ipaliicipiul trecut al verbului.La verbele regulate, participiul tre­cut este identic cu forma de trecut

(radacina verbal a + ed).Exel11plu:present perfect-ul verbul ui to walk:I/you/we/they have walked.he/she/it has walked.

In limba vorbita, se intrebuinteazamai ale formele contrase ale lui

have ~i has ('ve ~i 'v), spreexemplu: I've walked.

Verbele neregulate (care au 0 for­ma de trecut neregulatii) au un par­ticipiu trecut neregulat care trebuieinvatat. La unele este identic cuforma de trecut (vezi tabelul de lala pagina 55).

Page 54: Invata engleza-carte-pt-copii

Exemple:to take (a lua)[(vou/we/they have taken/helshe/ithas taken:

to make (a face)[(vou/we/they have made. he/she/ithas made

Timpurile trecute (intrebuintare)

in engleza, trecutul simplu descrieo actiune Incheiata. care a avut locIntr-un moment anume precizat dintrecut. E deseori Insotit de adverbede timp (ex. yesterday - ieri) caresitueaza actiunea pe axa trecutului.Trecutul simpl u din englezacorespunde perfectului simplu(exemple: fusei, el se arundi ... ) ~iperfectului compus din romana(exemplu: am vizitat... we visited).Exemplu: We visited the castleyesterday (Am vizitat castelul ieri).

Trecutul simpJu se mai Intrebuin­teaz3 ~i pentru a descrie 0 aqi uneobi~nuita din trecut, 0 aqiune pecare obi~nuiam sa 0 facem. Astfel,yom traduce cu imperfectul dinlimba romana (vizitam).Exemplu:[ alwavs visited it when / was in

town (Intotdeauna II vizitamdind eram In ora~).

Trecutul continuu descrie actiunicare erau In curs de desfa~urare Intrecut. in romana, se traduce cuimperfectul.Exemplu: [was cycling (mergeamcn bicicleta).

Pre.'Iellt Perfect-ul stabiJe~te 0 le­gatura Intre'trecut ~i prezent. Inrest, descrie 0 aqi une din trecutcare are efect asupra prezentului.Exemple:[ have cleaned my shoes (mi-amcuratat pantofii)[have been at Live/pool (am fostla Liverpool).

Pre.\·ellt pelj'ect-ul mai descrie ~i 0aqiune care tocmai a avut loc.

Exemplu:He has just closed the door (EItocmai a Inchis u~a).

Conditionalul

In engleza, pentru a forma conditi­onalul. se Intrebuinteaza would (unauxiliar modal) + radacina verbaiiLExemple:!would be (a~ fi).they would sing (ar canta).

Forma contrasa a lui would. 'd, seIntrebuinteaza deseori In englezavorbita (f'd be: the.v 'd sing), darniciodata In propozitiile interoga­tive sau negative.

Conditionalul verbelor call $i mllstAuxiliarele modale can ~i must aupropriullor conditional: could ~ishould care .funqioneaza la fel ca~i auxiliarele modale.Exemple:! could (a~ putea)they should (ei/ele ar trebui).Propozitiile interogative

Exista doua modalitati de a pune 0Intrebare In engleza:I) Cu to be ~i auxiliarele (auxilia­rele modale sau oricare auxi Iiar ca­

re serve~te ]a formarea unui timp,spre exemp]u have/has pentru unverb la prezent perfect) se formea­za 0 propozitie interogativa punandsubiectul dupa to be sau auxiliar.Exemple:Am/late? (Am Intarziat?)Must /'walk? (Trebuie sa merg pejos?)Have you visited the castle? (Aivizitat castelul?)Will you be late? (Vei Intarzia?)2) La celelalte verbe, se Intrebuin­teaza auxiliarul do + subiect + ra­dacina verbului utilizat.

Forma corecta a lui do depinde depersoana ~i de timp. I:- Ja prezentul simplu: do (does 1apersoana a treia);- la trecut: did.

in propozitiile interogative, do/does/did se pun Inaintea subiectului.Exemple:Do / cross here? (Traversez aici?)Does she wa/1/ an ice cream? (do­re~te ea Ingheta ta?)

Pronumele ~i adverbeleinterogative

lata pronumele ~i adverbele intero­gative care trebuie ~tiute:how? cum?

how many? cati/cate?how much? cat/cata?where? unde?'why? de ce?when? cand?what? ce?which? care?who? cine?whose? alia/ai/ale cui?

How II/uch se Intrebuinteaza pentruceea ce nu se poate numara, iarhow many pentru ceea ce se poatenumara.

Exemple:how many apples? (cate mere?)how much butter? (cat unt?)

In engleza, cuvintele interogativesunt invariabile. Ordinca cuvinte­

lor cste aceea~j ca ~i III propoziriilecare nu au un pronume/adverbinterogati v:- cuvant interogativ + to be sau unauxi liar, sau- cllvant interogativ + do/does/did+ subiect + radacina verbala.

Exemple:Who are you? (Cine sunteti/e~ti?)Why must / walk? (De ce trebuiesa merg pe jos?)vVhy do YOI/ want this? (De ce vreiaceasta ?).

Daca Intrebuintam un timp continuu,forma avuta In vedere este: cuvant

interogativ + be+ subiect + radaci­na verbala terminata In ing.Exemplu:Why are YOlllooking? (De ce teuiti?)

1 To do este un verb neregulat care servqte drept ausiliar in fi'azele negative ~iinterogative. Ca ~iverb, 10 do Inseamna 53a face. Esemplu: 1 do yoga (Eu fac/practic yoga).

Page 55: Invata engleza-carte-pt-copii

Imperativ negativPentru a cere cuiva sa nu faca un

ITimpurile trecute ~i prezente: rezumat

IPropozitiile negative

Pentru a forma 0 propo,zi!ie nega­tiva, 'intrebuin!am not. In cazulluito be ~i al auxiliarelor, punem notdupa to be sau auxiliar.Exemple:He is not tired (EI nu e obosit).He must not look (EI nu trebuie sase uite).He was not looking (EI nu se uita).

La celelalte verbe, se utilizeazaauxiliarul do + not + radacina ver­bala. Forma corecta a lui do depin­de de persoana ~i timp (la prezen­tul simplu: do sau does la persoanaa treia singular; la trecut: did).!Exemple:I do not know (nu ~tiu).She does not like dogs (Ei nu Iiplac cainii).He did not look (EI nu s-a uitat).

Formele contrase ale lui not

Not se contrage deseori, mai ales'in engleza vorbita.lata contragerile care trebuie ~tiute:forme pJine forme contrasedo not don'tdoes not doesn idid not didn'tis not isn't

are not aren imust not mustn'thave not haven'thas not hasn't'would not wouldn'tcould not couZdn 'twill not won'tshall not shan ishould not shouldn'tCan + not se scrie 'intotdeauna can

not, iar forma sa contrasa este can't.

Exemple de propozitii negativecu contragerea lui 110t:He isn't tired (EI nu e obosit).She doesn't like dogs (Ei nu Ii placcainii).They haven't got the money (Ei nuau bani).We cant help you (Nu te putemajuta).

Not a, 110t allY (nici un/o)In engleza, pentru a spune eU,nuam se utilizeaza nega!ia not. Incazul unui substantiv nenumarabil

sau la plural, se utilzeaza not an)'.Exemple:I do not have a dog (Nu am caine).I do not hmle any water (Nu am apa).I do not have any Keys (Nu am chei).

anumit Jucru, se 'intrebuinteaza donot + radacina verbal a, spre exem­plu: Do not close the door (Nu in­chideti u~a). Forma contrasa esteDon i close the dam:

Short answers (raspunsuri scurte)In engleza, 'in loc de a raspunde cuun simplu yes (da) sau no (nu), de­seori se raspunde cu, ceea ce secheama short answers (raspunsuriscurte). Acestea constau In relua­rea auxiliarului care a servit la

punerea unei 'intrebari.Exemple:Do you like cats? J-es. 1 do (Itiplac pisicile? Da, Imi plac).Did you visit the castle? Yes. 1did(Ai vizitat castelul? Da I-amvizitat).Can you swim? Yes. 1 can (~WisaInoti? Da, ~tiu).Will YOli come with us? Yes, 1will.(Vii cu noi? Da vin).

Pentru a raspunde nu, reluam auxi­liarul urmat de not (sau n 't 'in engle­za vorbita). Raspunsurile negativela aceste 'intrebari sunt:No.1 do not/don't (Nu, nu imiplac).No. I cannot/can't (Nu, nu ~tiu).No, 1will not/won't (Nu, nu voiveni).

recutul simplu

FormareRV2 + edlid + RV 'in p3

interogative &legative)

xemple:,valkedid 1walk?did not walk

tilizare

I) actiune 'incheiataare a avut locntr-un moment

~in trecut) 0 actiune obi~nu­

ta din trecut.

trecutul continuu

forma de trecut avb. to be + RV +ing

I was walking

ac!iune 'in curs dedesIa~urare intrecut.

present perfect

prezentul vb. have +pal1icipiuJ trecut(RV + ed)

1 have walked

1) actiune trecutacare are efect asup­ra prezentului.2) actiune caretocmai a avut loc.

prezentul simplu

RV; la persoana aIll-a singular, RV +s; (do/does + RV 'inP interogative &negative)

I walk, he walks. doI walk? does he walk?1 do not walk: hedoes not walk.

ac!iune care are locde obicei, diteodata,deseori, niciodata

prezentul continuu

forma de prezent aVB. to be + RV +mg.

I am walking

actiune care este Incurs de desIa~urare.

54 1 Vezi nola I pagina 53.2 Aici RV Inseamna radacina verbal a (lnrinitivul tara 10).3 Aici P Inseamna propozitie.

Page 56: Invata engleza-carte-pt-copii

Verbe neregulateRadacina verbala

trecutparticipiu trecut

be

was, werebeenafi

bringbroughtbroughta aduce

buildbuiltbuilta construi

buyboughtboughta cumpara

come

camecomea vel1lcost

costcosta costacut

cutcuta t1lia

deal withdealt withdealt vFitha se ocupa de

dodiddonea face

drawdrewdrawna desena

eatateeatena manca

feelfeltfelta simri

findfoundfounda ga,si ,

getgotgota pnml, a avea

fallfellfallena cadea

findfoundfounda gasi

give

gavegivena da

go

wentgonea mergehave

hadhada aveahear

heardhearda auZlhide

hidhiddena ascunde

keepkeptkepta rine, a pastra

knowknewknowna ~ti, a cunoa~te

leadledleda duce, la/catre

leaveleftlefta parasi, a pleca

lendlentlenta imprumuta

loselostlosta pierde

pay

paidpaida platiput

putputa puneread

readreada citisee

sawseena vedea

sendsentsenta trimite

shineshoneshonea str1l1uci

shutshutshuta inchide

singsangsunga canta

sitsatsata ~edea

sleepsleptslepta dormi

smellsmelt-lsmelt-la 1111rOSl

spendspentspenta cheltui, a petrece

stealstolestolena fura

teartoretorna rupe

taketooktakena lua

telltoldtolda spune

throwthrewthrowna arunca

understandunderstoodunderstooda inrelege

wake upwoke upwoken upa se trezi

wear

woreworna purtaWin

wonwona ca~tiga

4 Smelled sc intrebuin(eaza deseori 55

Page 57: Invata engleza-carte-pt-copii

Raspunsurile ~i solutiile exercitiilor

Pagina 7 La familia Fruitcake

Pagina 9 Ce bagaje au ei?

Pagina 17 La cumparaturi

Pagina 13 Whose is...?

The neighbours have (got) a goat SauSarah:~ parents' neighbours have etc.Susy and John/They sleep in theirtents (which are) in the garden (rightnear the house).They eat. wash and get dressed in thehouse.Susy/She wakes lip at six (0 'clock) inthe morning.John/He wakes lip at eight (0 'clock)in the morning.They go to bed at halfpastnine or tena 'clock.

Domllului Christopher Crook3 Station Road,Londra SE24 3BE

Now we must go to the school.

Pagina 25 0 vedere de la Susy

Mr Christopher Crook3 Station RoadLondon S£24 3BE

The teacher mllst close up because itis late.The policeman borrows a bike tofollow the burglm:! lI1ustphone the service engineerbecause the machine is broken.They lI1ustalways shut the gatebecause of the neighbours' goat.They find the clue because they cansee an old photo of FerdinandFruitcake.

She s going to Bridgetown to do theshopping.We cant come now beclluse we'reeating.

Pagina 27 Fraze amestecate

Pagina 29 Ghicitoarea cariiipo§tale

Dear Chris,Thanksfor yo III'letta Yes, Frank andBetty Goodfield live near Bridgetown.You ask me for their address. Here ifis: Oak Tree Farm. Old Bridge Road.near Fishport. B1ft why Bridgetown~It s not a very interesting town.Anvhow. they probaly have a room/orYOll and I can recommend them toyou. Thefood is good at theGoodfields and their farm is vel)'quiet. So, have a good holiday!Vicky

Propozitia lui Susy se termina astfel:

Trebuie sa mearga la Magician (lahallul Magiciallului).

Pagina 19 Primul indiciu

I'd like an ice cream. Which flavoursdo you have? Sau Which flavourshave you got?Can I have six oranges. please?

There aren t any dice.There isn t a candle.There isn t a bird.There isnl a hook.There isn t a top hat.

Care este mesajul scrisoriiinvechite?

Orizontal1. tea3. there5. some6. these7. hen - must9. an - on10. your

Pagina 21 Cuvinte incruci§ate

Ferdinand Fruitcake is Sarah s great­grandfathe!:The two ships are paintings. Sau Thetwo ships are two paintings.They must visit the studio. Sau Theymust visit Emma~' studio/Sarah:~mother:~ stlldio.

Vertical1. throw2. he3. men..t. an}'

5. whose7. remember8. the

9. shop10. airport

Pagina 23 Indiciul de la han

It/The CO>t) is on the hill.It/The dog is under the tree Sau nextto/bv/near the tree.

It/tIle bench is opposite the fOllntainSau next to/bv/near the fountain.It/The farm is next to tl;e church Saunear/by the church.

a village a lakea bridge

a cafea farm

The table is the neighbour s.This jacket is the lodger :~.This shirt is Emma s.Thesejeans are John ~'.These tools are the builder s.

A desert island, 1893lvly dear son Joseph,I'm all old man. I am alone on mydesert island and my house nearBridgetown is empty. I have a bigsecret. I am verv rich. Now IIlVtreasure is yaw: treasure. !'vly'househides thefirst clue. First o.lall, you'relooking for two boats.Farewell,Ferdinand Fruitcake.

Dragul meu fiu Joseph,Sunt un om biHran. Sunt singur peinsula mea pustie, iar casa mea delanga Bridgetown este goala. Am unmare secret. Sunt foarte bogat. Acumcomoara mea Iti apartin~. Casa meaascunde primul indiciu. !nainte detoate, cauta doua barci.Adio, Ferdinand Fruitcake.

Pagina 11 Scrisoareamisterioasa

2. Her suitcases are gray3. His bag is blue.4. Her suitcase is green.5. His briefcase is red.6. Her backpack is yellow.

Pagina 15 Drumul insprebiserica veche

Turn left.Cross the bridge.Take the second path on the left.Turn right.

Where s the supermarket?Do you have any bread? Sau Haveyou got any bread?How much does this cake case

56

Page 58: Invata engleza-carte-pt-copii

praga Chris,Ili mullUmesc pentru scrisoare. Da.Frank ~i Betty Goodfield locuiesc lan­ga Bridgetown. Mi-ai cerut adresa lor.]at-o: Oak Tree Farm, Old BridgeRoad, langa Fishport. Oar de ceBridgetown? Nu e un ora~ fom1einteresant. Oricum, probabil ca au 0camera pentru tine ~i ti-i recomand.Mancarea e buna la familia Goodfield.iar ferma lor este foarte lini~tita.Deci, 0 vacanta placuta!Vicky.

Pagina 31 Ghicitoarea ilustrata

Ic 2d 3b 4f 5e 6a

Pagina 33 Disparitia luiFerdinand Fruitcake

Parrot bury, Featherare Main IslandDomnule,Din nefericire. tatal dumneavoastra amurit deja. A venit in insulele noastreprimavara, pentru a cauta plante. Amorganizat 0 intalnire pem1u a-i plani­fica expedilia in indepanatele ~i peri­culoasele Little Islands (Insule mici).A parasit Parrotbury-ul cu 0 barca bu­na ~i doi prieteni botani~ti. 0 infiora­toare furtuna s-a dezlantuit. Nu s-auintors. Am trimis 0 echipa de salvar~care nu a descoperit nimic.Quentin Filling, GuvernatorulInsulelor.

Pagina 35 Povestea blugilor

T\vofi'iends, Dave and Han:v, we11lshopping. They were looking forjeans. In one shop, they found someke)'s in the pocket of a pair ofjeallS.The)' gave them fo the shop owner."Ah, the keys to m)' safe! Thank you!I lost Ihem yesterday. I lookedevelTwhere, but I could not findthem. "

Pagina 37 Traduceti in engleza

Sarah, Su.\)' and John have found i\!/:Crook.He has just visited Bridgetown.He went there this morning.He looked/or the ruined towel; bllf hedid nol find it Sau ... , bUI he could notfind il.The next clue musl be at the lowe/:Sarah, Susy and John want to gothere velT quickly.

Pagina 39 Inscriptia de la turn

Am past rat acest turn in ruine deoare­ce constituie un monument sacru pen­tru locuitorii Bridgetownului. Piratiidin Insula Piratilor I-au distrus acumtrei ani. dar in prezent ne-am razbu­nar. Am castigat ultima batalie im­

potriva lor '~iI-am fugarit din for1a­reata pana pe insula. In sfar~it. audisparU1 din tara noastra.

Pagina 41 Pista falsa

.\11'SOli.Now rou have found all theclifes I left. Here is YOlir last task. It\l'i/! be difficult. }ou will have to go 10fhe police Simian in Fishport. You willsee one window 1rhilhoul bars. Youwi/! go in Ihm W(w Be carejitl, theremiglll be a guard dog. Inside you willfind one .rallwith wooden panels. Allm)' jewels and my fortune will be[here.Fare1\'ell. FF

Fiule. Acum ai descoperit toate indi­ciile pe care Ie-am lasat. lat-o ~i peultima. Va fi dificila. Va trebui sa te

duci la sediul politiei din Fishport.'lei vedea 0 fereastra rara gratii. Vei

merge imr-acolo. Ai grija, §-ar puteasa rle ~iun caine de paza. Inauntruwi gasi un perete cu panouri dinI~mn. Tome bijuteriile ~i roata avereamea VOl'ti acolo.Adio. F. F.

Pagina 43 Viitorul

Her His train will arrive at Ihreeo'clock).They will go olllthis evening.Whm are you going 10do?I will go LO Bridgetown t0l11orr01l'.lie will know when thev are here.H~ will look when we .ilnd thene1\'Spapel:He will see.Will vou come with lIIe?

Pagina 45 Which is the longesttunnel?

The !Oll'!,eslIIll1nel is Sarah s Sau

Sarah S'[wllIel is the longes/.

Pagina 47 Ce ai face daca ..?

I wOllldl'd spend it all!I wOllld'l'd pay for a new roof for Ihe

Fruitcake house.You ,t'ould/You 'd get a new bicycle.You and Dad and I would go 10Canada to see lIIyaunl.

Pagina 48 Scrisoarea lui Sarah

Luni, 9 septembrieDraga Susy ~i John,lata aJ1icolui din Bridgetown Echocare relateaza intal11plarea noastra. Egenial! Ce yeti face cu pm·tea voastradin recol11pensa? Cu a mea, voicumpara un casetofon.Daca mama voastra e de acord. voi

veni sa va vizitez in timpul vacanteide Craciun, deci sper ca pe curand!Cu drag,Sarah.

Articolul din ziar

Vineri, 30 augustCOl11oara familiei Fruitcake.

Sarah Fruitcake alaturi de prietenii eiSusy ~i John Miller ~i cainele sau.Softie.

Christopher Crook, hotul de pasarirare care dorea sa fure cOl11oarafamiliei Fruitcake.

Pentru Sarah Fruitcake ~i prietenii saiSusy ~i John. luna august a fostcaptivanta. Ei au gasit 0 comoara ~iau ajutat polilia sa prinda un talhar,Christopher Crook.Cu cateva luni in urma, ChristopherCrook se gaseaintr-una din insulele

Featherare. Acolo el cauta papagalifoarte rari pe care dorea sa-i fure.Gasi 0 scrisoare lasata de strabunicullui Sarah, Ferdinand. Era yorbadespre 0 scrisoare veche adresatabunicului lui Sarah, Frederick, ~iabandonata pe insula intr-un vechicurar. dupa moariea lui Ferdinand.Aceasta scrisoare constituia primulindiciu In goana dupa comoara.Scrisoarea il indruma pe ChristopherCrook catre Bridgetown unde.proste~te, 0 pierde. Susy ~i John, caretocmai veneau sa petreaca cateva zilealaturi de prietena lor Sarah, 0 gasira.Cei trei tineri au reu~it sa gaseascacomoara (mult aur), ascunsa Invechea For1areata a Pirati lor, inainreataIharului. ajutand pol ilia sa-I prinda.Cei trei eroi au primit astfel 0 recom­pens a de £1000 (0 ~nie lire sterlineldin pmtea politiei. Ii felicitam!

Page 59: Invata engleza-carte-pt-copii

Numeralele, datele, anotimpurile ...

lata numeralele ordinale din engleza.Aici, va sunt prezentate alaturi de for­ma abreviata. aceasta utilizandu-secand scriem data.

lata 0 pagina utila de vocabular.Pentru a spune dit e ceasul, vezipagina 24. Pentru a cere indicatii,vezi chenarul de la pagina ] 5.

100 one hundred101 one hundred and one102 one hundred and hvo210 two hundred and ten321 three hundred and twenty-one1000 one/a thousand1100 one thousand and one hundred10000 ten thousand] 000000 one/a million

Numeralele ordinale

first 1stsecond 2ndthird 3rdfourth 4thfifth 5thsixth 6thseventh 7th

eighth 8thnineth 9thtenth 10theleventh 11th

twelfth 12ththirteenth 13thtwentieth 20th

twenty-first 21sttwenty-second 22ndtvventy-third 23rdtwenty~fourth 24ththirtieth 30th

cersoarenortunetfulgergerploaiezapadagrindina

buna, ciao, salutbuna dimineatabuna zi ua 'buna searanoapte bunala revederepa, sal utpe curandpe mai tarzi udanute/va rogmultumescmultumesc(fO<llie mult)

ma scuzati\"mi pare raunu \"nte]eg

nu ~tiuCe \"nseamnaacest cuvant?Cum se spune laaceasta peengleze~te?

skysuncloudthunder

lightningfrostrainsnowhail

weather vremeclimate climaweather forecast prognoza meteotemperature temperaturaWhat is the Care estetemperature? temperatura?

What is the Cum eweather like? vremea/timpul?It is fine. E frumos.It is bad weather E 0 vreme urata.It is raining. Ploua.It is hot. E foarte cald.It is sunny. E \"nsorit.The sun is SOaJ'eleshining. stralucqte.

It is cloudy. E noros.It is cold. E rece.It is snowing. Ninge.It is foggy. E cetos.

Timpul

Expresii utile

hi, hellogood morninggood afternoongood eveninggoodnight

goodbyebyesee you soonsee you later

yesno

pleasethanksthank you(very much)

excuse meI'm sorryI don iunderstandI don i knowWhat does thisword mean?What:~ the

Englishfor this?

]994

]995

1996anul2000

jurna]calendarIn ce zi suntem?Care este data?lunilunea\"naugust] Aprilieluni ] (lntai)Aprilie

lenaZImainealaltaieri

poimainesaptamana astasaptamana trecutasaptamanaviitoare

Zl

saptamanasfiir~it desaptamanalunaan

anotimp

mnuanefebruariemaJii e

apriliemalIUJ1I eiulie

augustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie

luni

m~rti .InIercun

JC!1 .VInensambataduminica

nineteen-ninetyjournineteen-ninety-jivenineteen-ninety-sixthe year tvl'Othousand

yesterdaytodaytomorrow

before-yesterdayafter-tomo/Towthis weeklast weeknext week

dimycalendarWhat day is it?What is the date?on Mondayon Mondaysin Augustthefirsl of AprilMonday 1st April

Data

monthyearseason

JanualYFebrualYMarch

Aprillv/ayJune

JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

dayweekweek-end

Lunile !}i zilele

15 fifteen16 sLrteen17 seventeen18 eighteen19 nineteen20 twenty21 twenty-one22 twenty-Mo30 thirty40 fourty50 fifty60 sixty70 seventy80 eighty90 ninety

Numeraleleo zerolone2 two3 three4 four5 five6 six7 seven8 eight9 nine10 ten11 eleven12 Melve13 thirteen14 fourteen

58

Page 60: Invata engleza-carte-pt-copii

Dictionar englez - roman

Acest dictionar a~ezat in ordine alfabetica continecuvintele engleze~ti invatate pe parcursul paginilorilustrate ale acestei carti, alaturi de traducerea lor.Pluralul substantivelor va este explicat la pagina 49.Aici, substantive Ie care au un plural neregulat sunturmate de pI.: ~i de pluralul acestora.

IpI] inseamna ca cuvantul care urmeaza este la plural.Infinitivul verbelor din engleza este precedat de to, darverbele sunt clasificate in ordine alfabetica (exemplu: tobe se gase~te la litera b). Verbele neregulate sunt precedatede un asterix (*).

A

aa fewa huudreda lot ofa quarter past...a quarter to ...addressto addressane,'afternoonagainstageagoto agreeairportallall righ talmostalonealreadyalsoalwaysanandansweranvanyhowaround hueto arrivearticleas ... asas far asas soon asto ask (for)aspirinatat lastattieaunt

B

backpackbadbadlybagbaker'sbaldbarto barkbasketbattleto be*to be* a ...to be* able to ...to be* aboutto be* allowedto be* carefulto be* missingto be* qnietto be* under arrestto be* wellbeaehbecausebedroom

un,oeativa, eatevao sutao multi me de /mult/a~i un sfert ..fara un sfert..adresaa (se) adresadupadupa-mniazaImpotriva, contravarstaInurma eua ti (eade) de aeordaeroporttot/aIn regulaaproapesingur/adejade asemeneaIntotdeaunaun/o~I, larri1spunsni~teorieul11pe aIela ajunge laartieolla fel de .. ea ~ipana lade In data eea cere, a intrebaaspirinalaIn sfar~itpodmatu~a

ghiozdan, ruesaerau/rearaugeantabaeanieehelbara Ii1traeo~bi1taliea tia ti un/oa putea/ a fi In stare dea ti pe punetul de a..a avea pernllSIUnea sa..a fi preeauta lipsia fi tacut/ a tacea ti arestata se simti bineplaja 'deoareee, tiindeadonnitor

beforebehindto believe (in)to belong (to)benchbest wishes [pI]betterbetween

bigbikebiuoculars [pI]birdbitblackblueblue-jeans [pi]boatbookbootto borrowbotanistbowlboxbovbr~adbridgebriefcasebrilliantto brinu*broken"b,'otherbuilder

buildingburglarbusybnt'butcher'sbutterby

ccafecakecalmto calm downcameraeam psitecancandle

capcarcardcarefulto carryto earrv oncastle 'catcavecheesechemist'schestchild [pi: children]chips [pi]Ch,'istmasch nrehcinema

Inainte/ainapoi/aa erede, ina apartinebaneaeele mai calde urari/ eu dragmai bine ~Intremarebiciclctabinoelupasarebuca\iefL pic, stropncgrllalbastrublugibarcacartecizmi1a Imprumutabotanistfarfuriecutiebaiatpainepodgeanta diplomatcxcelent. extraordinara aducespart/ahatezidarc1adirehot, t,ilharocupat/adarmacelarieuntli1ngi1,alaturi/ aproape de

eafeneaprajituracalm/a, lini~tit/aa se call11a, a se lini~liaparat de fotograliatcampinga putea, a fi capabil delumanare

easca, ~apea, baseama~inacarte de jocatent/aa purta, a ducea continuacastelplslcape~teri1branzafannaeiccu tar

copi!, copiicartoti praji(iCri1ciunbisericacinema

59

Page 61: Invata engleza-carte-pt-copii

to clennclenrto closeto close upclose toclosedclothes [pi]clueeonstcoffeeCokecollectioncollectorto eomc"to eome* ncrossto come* bnekto come* downto eome* outcome oncongratulations [pi]to eost*countrycowcowshedcrabera vancrookto cross

crossingcrosswordcup of teato cut*to cyclc

D

Daddaftdamn

dangerousdarlinodny "da)' tripdcadto deal* withdeardcathdcfinitelvdeliciousdesertto destroydctail 'dial'ydice [pi]difficultdirectionto dirtyto disappearto disturbto do*to do the* shoppingdogdool'to draw*drawingdressto dropdungeonduring

E

cachcarearlyto eat*echo [pi: echoes]

60

a curata, a face cural!impede, clarn Inchidea Inch ide (u~i. lerestre)lauga. aproa]Je deinch is/ahaineindiciucoasta (a mari i)cafeaCoca-Colacolectiecolcciionara vema descoperi, a gasi (din intamplare)a se intoarcea coboria le~1vino. veniti!felicitari .a costalaravacastaul de vitecrabcrelOnescroc, nemernica traversatrecere, pasajcuvintc Incruci~atecea~ca de ceaia taiaa (merge) se plimba cu biciclcta

tatf1

tamp it. Incuiatla naiba, pe dracu!periculos/oasadrag(a)ZI

excursiemorl/moartaa se ocupa dedrag/amoarte

cu siguranladeliciosde~ert/ pustiu/ea distrugedetaliu

jurnalza.rundificil/adirectiea mU;'daria dispareaa deranjaa facea face cumparaturicaineu~aa desenadesenrochiea scapainchisoare/carcera subteranainlimpul

tiecarcurech~dcvremea mancaccou

emptyendto endenoughentranceeveneveningeveryoneeverythingc\'ervwhcrcexacilyto examincexcitingexcuse mecxitexpeditionto expelexpensiveto explainto explorcextinction

F

to fall* for itfalsefamilyfa re,,:e IIfar (from)farmfastfatherfavouriteto faxfeatherfeeto feelfencefewfewerfillingfilmto find*fineto linishfirstlirst of alllirst oneflavourto followfoodforforestfortfortunatelyfortune .fountainfourfriendfriendlyfromfruit cakefnnnyfurther

G

gardcngateto <Jet*

to get* backto get* boredto get* dressedto get* into get* outto get* toto get* up

gol/asfar~it, capata (se) sfar~i. a pune capatdcstulintrarechiar ~isearatoata lumeatolLilpeste totexact. imr-adevara exan1111a

pasionantpardon. nu va suparali Iiesiree;pediliea da afara. a excludecostisilora explicaa explora. a cercetadisparilie. cxtinc(ic

a crede. a cadea in capcallafals/afamiliecu bille. adiodcpane defennarapidtaU'i

preferal/a. fa\'oritlaa trimite un faxpallataxa. plataa simligardpulilli/c. pUlin/amai ]Julinumplutura. con!inu(filma gasi. a dcscoperibine. ]11 rcgulfla tern1inaintaiInainte de loale

primllI/aarOtlla, gusta urmamancarepcntrupadurefortareatadill fericireaverc. bogaticfantanapatruprieten/aprietenos/a. amabil/ade laprajitura de fructeamllzanllflmai departc

gradina. curtepoartaa primi. a ob(inca se jntoarce, a se inapoiaa se pliclisia sc Imbracaa intra

a Iql. a sc[\paa 1lillnge Iaa sc trezi

Page 62: Invata engleza-carte-pt-copii

to get* your revengeto ujve*to give" a pullglasses [pi]to go*to go* around in eirclesto go* backto go· downto go* into "0* leftto go* offto go* outto go* rightto go· shoppingto go* to bedto go* npgoatgoldgoodgood eveninggoodnightgovernorgrandfathergreatgreat-grandfathergreengrcygnard dogto gncss

H

half past ...hardhatto hateto haveto have* a tasteto have* gotto have* (lots of) funto have* toheto hear*hellohelpto helphenherher name isherehere are [pi]here ishero [pi: heroes]hersherselfhihiddento hide*hillhimhimselfto hirehishis name isholidavhome'to hopehorriblehotelhonsehowhow many? Ipl]how mueh?to huntto hurrvto hurt;'

a se razbunaa daa Impingeochelaria pleea, a mergea se Invartia se Intoarce. a revenia cabori. a merge josa intraa (0) face la stangaa pleea, a se duel'a ie~ia (0) face Ia dreaptaa merge la cumparaturia se eulcaa urea. a se ridicacapraaurbun/abuna searanoapte bunaguvernatOtbunicmagnificl extraordinarstribunicverdegncaine de pazaa presupune, a ghiei

...~i jumatategreupalariea uria avea. a Iliaa gustaa aveaa se distra de minunea trcbuiela auzibun a, salutajutora ajutagainape ea/eiea se nume~teaicipoftim, aici sunt (se ana)aici este (se al1a). iatacrOll, ero!a/ai/ale eiea Insa~ibun aascuns/aa ascundecolina. dealpe ell luiellnsu~ia angaJaa/ai/ale luiel se nume~tevacantacasa, camina speraInfiorator/oare, Ingrozitor/oarehotelcasacumeatil cate?cat?a vanaa se grabia rani

to hurt* yourself

Iice-coldice creamideaifillinin factin front ofin the shadeinhabitantinsideinterestingintoironislanditit isitsitself

J

jacketjeans [pI]Jewels [pi]jokejumperjunctionjust

K

to I(eep*keykidkindto know'

L

lakelandscapelastlast nightlast yearlateto Iead*leaf [pi: leaves]to leave*lemonadeto lendlesslelterlightto'likelittleto liveloads oflocklocl(edlodgerLondonlongto lookto look (at)to look forto lose*lots ofloudto lovelove from

a sc rani

eu

reel' ea gheatainghctat'f. 'ideedacabolnav/aIn

de faptin ratalala unibrfrloeuitorInauntruinteresantInfierinsulael/ea

el/ea este (obieete. animale etc.)al saul a sa(el) Insu~il (ea) Insfl~i

jacheta, vestablugibijuteriiglumfrpuloverrascruee. raspantietoemai

a pastraeheie

eopilandrul pu~tiamabil/aa ~ti. a eunoa~te

lacpeis<\i. priveli~teultim/anoaptea treculaanul treeuttarzin/ea duel' lalinsprefhmza, thl11zea plcca, a pflrasilimonadaa Ill1prull1uta111a1pu(inscnsoarcIUl11inaa (-i) place. a sill1patizapu(in/aa locuil a traio l11ultill1edeInchiiatoare. broascaInehis/a. ferecat/flloeatarLondralung/aa se uila, a privia se uila laa eautaa pierdeo ll1ul(ill1e del ll1ul(i/tetarea. iubi. a adoraeu drag(ostc)

61

Page 63: Invata engleza-carte-pt-copii

Ilovely

minunath'L adorabil/a0luckily

din fericire, ca norocul ca

lunchpranzoarvasla

."o'clock

ora ..M

oddciudat bizar

ofa/ai/al/alc (apartenenta)

machincma.<iinaof courscbinclntclcs

Madam

doamnaoftendeseor'i

magician

magicianOKOK, In rcgula

magnifying glasslupaoldbi\tran/a

mainprincipal/aonpe, deasupra

man [pI: men]

barbatlbarbation thc Icftla stangato manage

a se dcscurca, a reu$i saon the rightla dreapta

mandarinmandarinaon vour ownpe cont propriu, singur

many [pI]

multi, multeoneunu/a

map

hartaonlydoar

marketpia!aontope

maybeprobabiloppositeIn fa!a, vis-a-vis

me

pc mine/mieorangeportocala

meeling

Intalnireorange juicesuc de porlocalc

to menda rcparaotheraltul/a

midday

miezul zileiournostru/a, nO$lri/e

midnight

miezulnoptiioursa/alnostru, ai/alc nO$trimilk

lapteourselvesnoi In$inc, Inscncmine

alai/ai/ale meleout ofdinminute

minutoutsideafaraMiss

Domni$oaraover heremCImoney

baniover thereacolo

mouti,lunaownerproprietar, detinator

monument

monumcnl

more

mai multpmoruing

dimineatamother

mamapaintingpictura, tabloumountain

muntepairperechcto move

a (se) mi$capanelpanou, tab IouMr.

Domn(ul)pa perhartie

Mrs.Doamna(a)parentparinte

Mum

mamipal'kparc

musta trebuiparrotpapagal

my

a/al/ai/ale mclcparIpm1e, bucata

my name is

cu ma numescto passa trccc, a Innu1na

my place

loculmcu/casa meapathpotcca, drum

myself

eu Insumi/insamito pay*a plati, a achita

N

pedestrian crossingzebra (de pietoni)

penny

pcnnypeople

oameninaillile

pila de unghiiperfectpcrfcct desavar$itnallle

nume, denumircperhapspoate, probabil

near

langa, vis-a-visto phonea telcfona

nearly

aproape, mai caphotocopiera xcroxato need

a ncccsita, a avea nevoie de ..photo(graph)fotogratie, pozaneigh bou I'

vecinpiecebucata

netnavod, pIasa (de prins pe$te)pineappleallan as

never

niciodatapi ratepirat

new

nouplaceloc

newspaper

ziar, periodicto plana planui

next toIanga, vis-a-visplantplanta

nicesimpatic/a, dragut/aplasterplasturc

night

noapteplaying cardcarle de joc

night-time

In timpul noptiipleasete/va rogno

nupleasedmultumit/a

nobody

nimenipocketbuzllllar

normally

In mod normalpolicepolitie

notnu (negatie)police stationsediul poli!ici

not any

nici un/opoliceman [pi: -men]poli!ai

not." anymore

m\." malpoorsarac/a

not... anyone

nu ... nimcniportporI

not... anything

nu ... nlmlCportraitporlrelnot yet

nu Incapostcardvedere, calie pO$tala

notemesaj, notitapost officcoficiu pO$tal

nothing

nimicpound (£)lira sterlina

now

acumto prcfera preferanowhere

I1ICalerrprettydragut/annmber

numar, citraprobablyprobabilproblclII

problemato produce

a produce

62

Page 64: Invata engleza-carte-pt-copii

to pull a lJnpjngeshutinchis/a

to put*a puneto shut*a inch ide

to put* awaya pune de-opartesightvederc, privcli$tc

sign

semnQ simplysimplu, pur $i simplu

to sing*

a canta

quaichei (in port)SirDomnul

questiou

intrcbarcsistersoraquick

rapidto sit*a 5ta, a sc a~ezaquickly

repedeskirtfusta

quietlini$tit/a, potolit/askycer

quitedestul de, cam ..to'sleep*a dormi

R

slowlyinceti$or. lent

smallmic/a

to smella mirosi

radio cassettecasetofonsodeci, a$adar

to raina plouasockciorap

rare

rar/asoftmoalc, catifelatto read*

a citisoilpamfUlt, solready

pregatit/asomeni$te, cateva, cativareal

adevarat/asomethingccvato realize

a realiza, a-$i da seamasometimescateodata

reallycu adevarat. foartesomewhereundeva

to recognizea recunoa$tesonfiu

to recommenda recomandasorryscuze, ma scuza(i I

redro$Usoupsupa

to remembera-$i amintito spend*a cheltui, a petrece

remotctrecut/aspringpnmavara

restaurantrestaurantsqnaredetriment, piata

rewardrecompensastaff roomcancelarie

ri bbonpanglica, bandastarn p collectioncoleclie de timbre

richbogat/ato starta incepe

rightcorect/a, just/astationgara

right awayimediatstatuestatuie

right uearchiar langasteakfriptura

ringinclto steal*a fura

rivcrrausteppas, trcapta

roaddrum, $oseastillinca, nemi$cat/a

rockpiatra, stancastonepiatra

rollchinastopstop

roofacopcn$stormfurtuna

room

camerastorypovestirc, istorisircrope

franghiestraight aheaddrept inainteto row

a vas Iistraight awayimediat, de indataruin

nunestrawberrycap$uneruined

ruinat/a, in ruinestreetstrada

I"lIstyud/astrongputel'llic/a

studentstudent/a

S stndiostudioto study

a studia, a Invapsacred

sacru/astupidprost/a, tamp it/asadly

din nefericirestu pidlyIn mod tampit/idiotsafc

seifsuitcostumsand

nisipsuitcascvalizaschool

$coalasunsoareto scoff

a se umJla, a infulecasupermarketmagazinsea

maresuppercin3

scarch partycchipa de interventieto supposea presupunc

secondal doilea/ a douaswcatshirtsweat-shirt

sccrctsecretsweetbomboana

to see*a vedeato swim*a innota

see you latcrpe mai tarziuswimming poolpiscina

see you soonpe curand

Tto seem a (se) parea

service engineerreparator

to sharea imparti, a lua parte la ..tablell1a'}a

sheeato take·a lua

to shine*a stralucito take backa lua inapoi

shipcorabie (barca), navato talk (to)a vorbi cu ..

shirtcama$atallinalt/a

shoepantoftaskcerinta, indatorire

shopmagaz1Ilto tastea gusta

shoppingcumparaturiteaceai

shortscurt/ateacherprofesor/oara

shorts [pi]pantaloni scuqito tcar* upa rupe, a sfa$ia

to show*a arata, a denl0nstrateenageradolcsccnt/fl

63

Page 65: Invata engleza-carte-pt-copii

I to telephoneto telltentterribleto thankthank youthanksthatthatlpl: thoselthat is Ipl: those arelthat one [pi: those oneslthat waythethe bestthe dOlI'after tomorrowthe dOl}'before yesterdaythe fewestthe fnrthestthe leastthe mostthe samethe second onethe worstthefttheirtheirsthemthemselvesthentherethere is [pi: there are]thevthi,:dthis [pi: these]this eveningthis is [pi: these are]this one [pi: these ones]this waythree .throughto throwticketto tidy uptights [pi]timetiredtiringtotodaytomorrowtootoo badtooltop hattorchtowardstoweltowertowntracksuittrame lights [pi]trailtraintrainers [pi]to trayeltreasuretreasure huntto treattrousers [pi]tmeT-shirttunuelto turnto tu rn leftto turn rightTVtwo

64

a te Iefonaa spuneeortInfiorator/oarea nltlltumii!i/va imll!ulllescmul!tunesccareacela/aceea, aceia/aceleaacela/aceea este, aeeia/acelea suntaccia/aeeea, accia/aceleape aeolo, intr-acoloa, Lei, i. lor (articole)eel mai bun/apoilllainealaltaieriecllllai pu!incelmai dcparteeel pu!in, macarcel/eea/eci/cele maiaeela~ilaeeea~i, aeeia~i/aeclca~ial doilca. a douaeel mai rau, eea mai reahotie, furtlor'a/ai/al/ale lorpe eillorei in~i~i/cle inse~iatunci. ei binc ..acoloexistaei, cleal trei leal a trciaacesta, aeeasta, ace~tia, acestcascara aceastaaeeasta/accsta este etc.aeesta/aecasta. aee~tia, aeesteape aici, ineoaeetreiprin. de-a lungula aruneabileta face euratcnicmaieu, panialoni stram!itimpobosit/aobositorcatre, laastazimainede asemencapaeaL destul de rauunealt[lpalarictor!aeatreprosopturnora~treningsemaforurmatrenadida~ia calfttoricomoaragoana dupa aura oteri, a se pUl1apantaloniadevarattrieoutunela (sc) intoareca (se) Intoarec la stangaa (sc) Intoarce la drcaptaTVdoi

uunderunderneathto understand*untilurgentus

usually

vvcgeta bleveryvillageto visit

wto wait forto wake* upto walk

j wallto wantwantedwarmto washto watchto watch outwaterway outweto wear*wellwetwhat?what time ... ?what time is it'?what's that?what's the time'?whenwhere'?whiehwhich?whitewhowhomwhose?why'?to win*windowwindow panewithwithoutwoman [pi: women]wonderfulwoodenworkto worryworseto wrapwroug

yyear

;'ellowyes:"esterdav;'esterda}' eveningyouyouryou r placeyoursyourself [pi: yourselves]

subdedesubta In!clcgcpana laurgentpc noil nouadc obieci, de regula

legumafoane:,aL ora~eIa vizita

a a~tcptaa sc trezia sc plimba, a merge pc josperetea dori. a vrcac[mta!ealdu!a spalaa privl, a sc uitaa se pazi. a avea grija de, ..apale~.lrenOl

a pUl'labineucl/ace')la ce ora. 'J

cat e ccasul?ce este acela/accea?cat e eeasuloe,lndunclc"carecarc')albiacinepc cincl cui"il/ai/al/alc cui?de ce')a ea~tigageam, sticlavitrinaeutl'tratCmeie, t'cmcin1inunar/adinlemnlucrarc. opcraa se Ingrijoramai raua Impacheta, a inveligrc~it

angalbcndaieriIcri searatu, voi, dvs.vostru/a, vo~tri/cla tine/VOl acasaalia vostru/a. ai/ale vO~lri/ctu Insu!ilinsflti, voi jn~i\'Mnscva

Page 66: Invata engleza-carte-pt-copii

Descopera aventura, rezolva enigmele §i mai apoi...

,

invata engleza prezinHi toate regulile englezeicontemporane pentru a oferi cititorului posibilitatea de adepa~i limbajul cotidian, reu~ind sa se simta In largul sau

vorbind aceasta limba. Sub forma unei benzi desenate,foa11evariate, cartea antreneaza trei personaje Intr-o

serie de aventuri abordand pe parcurs reguli gramaticaledin ce In ce mai precise ~i complexe. Pe parcursul cartii,

jocuri ~i ghicitori permit punerea In practica acuno~tintelor dobandite, ~iIn acela~i timp, rezolvareaenigmelor cu care se confrunta personajele. Pe hlnganumeroasele sfaturi referitoare la limba, aceasta carte

contine un compendiu de gramatica cat ~i un micdictionar englez-roman.

ISBN 973·9319·17·3

1111111111111111111111111111119 789739 319171