Invata engleza-carte-pt-copii

of 66 /66
r- ! I Descopera aventura,rezo/va enigme/e §i mai apoi... \J , o metoda practica §i comp/eta What would you like?

Embed Size (px)

Transcript of Invata engleza-carte-pt-copii

 • r-!

  IDescopera aventura,rezo/va enigme/e i mai apoi...

  \J

  ,

  o metoda practica i comp/etaWhat wouldyou like?

 • 1992 Usborne Publishing Ltd

  Titlu in original

  LERN ENGLISHde

  Nicole Irving

  1997 by EDITURA AQUILA '93Romanian edition and Translation

  ISBN 973-9319-17-3

  Traducere:Claudia Eftimie

  Lector:Claudia Eftimie

  Tehnoredactare:

  Editura Scripta SrI. Oradea

  EDITURA AQUILA '93ORADEA

 • Cuprins

  Cuvant inainteGhid de pronuntare englezGlosar (termeni/notiuni gramaticale)Substanti veleAdjectivele ~i primele notiuni despre verbTimpul prezent al verbelorGeni tivul in'sImperativul ~i MUSTPropozitiile interogativePropozitiile negativeCateva verbe de exceptiePrepozitiile ~i particulele"Cine", "ce" ~i pronumele reflexivePrezentul continuu (continuare)Pronumele personaleVerbele la trecut ~i adverbeleImperfectul (continuare)Aspectul simplu ~i continuu al trecutuluiPresent PerfectParticipiultrecutal verbului~ipronumeleposesiveViitorulFormarea viitorului cu going toGradele de comparatiecomparativ ~isuperlativWould ~i conditionalulo scrisoareExplicatii gramaticaleRaspunsurile ~i solutii1e exercitii10rNumeralele, datele, anotimpurile ...Dictionar englez-roman

  I

  J

 • Cuvant inainte

  ChristopherCrookTalhar interna-

  tional. Politiadin Londraare un dosar

  des pre el.

  Susy MillerSora lui John.E mai invarsta decat elcu un an. Iiplac romanelepolitiste.

  FangsPi sica familieiFruitcake. Curi-

  oasa, Ii place safie rasIatata. Iiplace sa-l tach i-neze pe Softie.

  EmmaFruitcakeMama luiSarah. Este 0scul ptori tadestul defaimoasa.

  John MillerFratele lui Susy.Ii place plimba-rea, cataratul,plimbarea cubicicleta ~imancarea.

  Phil FruitcakeTatiillui Sarah.Fiullui FrederickFruitcake. Lucreaza

  pentru 0 asociatie decaritate.

  SofticCainele fami-liei Fruitcake.

  Curajos ~i ne-obosit.Cateo-

  data mai e ~inervos.

  SarahFruitcakePrietena lui

  John ~i Susy.Ea i-a intalnitcu un an In

  urma in timpulvacantei.

  Primii sunt Susy ~i John, deoarece ei sosesc la Bridgetown, pe drumulcare duce la re~edinta Fruitcake. Ei au venit de la Londra, unde de a~tfellocuiesc, pentru a-~i petrece vacanta Impreuna cu familia Fruitcake. Iiveti insoti pe parcursul acestei carti.

  Personajele principalePe pal'curs ce Inaintati, veti face cuno~tinta cu anumite personaje. Ceicare detin un 1'01 important va sunt prezentati aiei.

  Aceasta traducere nu este mcuta

  cuvant cu cuvant. De fapt, nu neexprimam tot timpul la felinengleza ca ~i In romana. A~adar,ea constitue traducerea cea mai

  adecvata cu putinta.

  Pagini Ie 4 ~i 5 va prezinta unghid de pronuntare englez ~i unglosar. Glosarul va explicatermenii gramaticali care trebuie~tiuti pentru a intelege mai binetextul. Reveniti asupra lui daca nusunteti familiarizati cu telmenii

  gramaticali. '

  Aceasta carte va permite sainvatati regulile de baza alegramaticii limbii engleze ~i sapuneti in practica cea ce invatatipe parcurs, insu~indu-va noicuno~tinte.

  Partea principala a cartii incepela pagina 6. Fiecare capitolprezinta un punct sau doua degramatica, iar banda desenata vaprezinta utilizarea acestora.Toate cuvintele noi sunt

  prezentate alaturi de traducerealor. Cititi explicatiile ~i bandadesenata. Consultati lista decuvinte noi dind va atlati intr-un

  impas. Daca va va fi greu saIntelegeti, apelati la tradueereabulelor.

  Pe parcursul fiecarui capitol vetiintalni eel putin 0 ghieitoare sauun joc care va of era ocazia de apune in practica eeea ce atiaeumulat pe parcurs.Raspunsurile ~i solutiile Ie gasitila paginile 56-57.

  De retinut

  In aceasta calie, abrevierea (pi) Inseamnaca cuvantul sau expresia In chestiune seatla la plural.

  *Acest asterix Inseamna ca verbul care urmeazaeste neregulat, (verbul al carui timp trecut esteneregulat). Verbele neregulate din engleza vasunt explicate unde este necesar.

 • oi & oy se prol1ul1!a "oi" ca Inbaietoi: boy, soil.

  ea se pronunta "i": tea, please, sau"e" ca In elefant: dead, treasure.eo se pronun!a "i": people.

  oe & ue se pronunti'i "u" scurt ca 111unghie: shoe, blue, clue.

  ew se pronunta aproape ca un "u":;ewel, sau un "iu" din romana:new.

  ie se pronunta "i", care poate tilung: piece, sau scurt: fi-iend.

  ay & ey se prol1unta "ei" ca 111piei: away, they; ea se pronuntacateodata exact la fel: great.

  ou se pronul1ta "au" ca ~i 111aur:about, found sau "0" mai alungit:four.

  ui se pronunta "j" ca 111indiciu:builder sau "u" ca In ureche: ;uice.

  ow se pronunta cateodata "au":cow. now iar alteOl'i se pronul1ta"au" ca 111dlau: show. window.

  Consoanele

  c se pronunta "s" In fata lui"e" sau "i": ;uice, cinema;sau "k", ca Inkilometru: castle,cup (ck se pronuntaexact la fel).

  i se pronunta ca In limba romana(adica scmi): bridge, river, is;- asemeni sunetului "a" din casa:bird;- asemeni sunetului "ai" din cobai:bike, white, shine.

  u se pronunta:- asemeni sunetului "a" din vazasau casa: but. up, jumper;- asemeni sunetului "u" din lut:put;- asemeni sunetului "iu" din fiu:stupid.

  o se pronunta ca In romana: dog.not, got;- asemeni sunetului "0" din oracoldar mult mai alungit: old, phone,home, no;00 se pronunta "u": uliu, u~a, darIn majoritatea cazurilor este maialungit decat In limba romana (veziun dictional' bun): school, look,good, poor.

  e la sfar~itul unui cuvant nu sepronunta deloc : bike, shine, likecu excePtia cuvintelor formatedintr-o silaba, unde "e" sepronunta i scmi: he, she, be;ee : se pronunta tot "i", dar putinalungit: see: green.

  ai se pronunta asemeni sunetului"e" din etaj: airport, pair sausunetuJui "ei" din lei: painting.

  aw se pronunta "0" ca In anotimp:draw, strawbeny. Cilteodata, acestsunet se scrie 00 (ca In door), or(ca In for), sau our (ca In four), darpronuntat mai alungit.

  Pronuntia In limba engleza diferade cea din limba romana. Unele

  litere sunt u~or de pronuntatdeoarece ele au tot timpul aceea~ipronuntie, se citesc la fel, iar altelese citesc ~i se pronunta ca In limbaromana (adica "b", "k", "]", "p","t"~i "z"). Totu~i, multe litere ~igrupuri de litere se pot pronuntadiferit ~i pentru a ~ti cum sa Iepronuntati corect, cea mai indicatamodalitate este de a asculta cu

  atentie cum vorbesc englezii.

  Aici va sunt prezentate catevareguli care va VOl' ajuta sapronunta!i corect literele al carol'sunet trebuie Invatat. Atentie Inschimb: pronuntarea In englezadifera, existand mu]te exceptii.

  Vocalele

  ..1~CLLt)))

  '...Ghid de pro nun tare englez

  4 1 Gasiti toate cuvintele citate In exemple la vocabularul de la paginile 59-64.

 • Glosar

  ch se pronunFi"tch": church ~i "1(;'dupa "s": school.

  g se pronunta gi Inaintea lui "e"sau "i": orange; altfeJ, g sepronunta normal: bag, go, garden;un "u" 'IIpoate Intari: guess.

  gh se pronunta uneori "f': enough,jar aiteori nu se pronunta deIoc:straight, light.

  ng nu se pronun!a foarte distinct;multe cuvinte se termina In "ing",aceasta termina!ie pronun!andu-seca un "n" nazalizat: sing, bring.

  h se pronun!a aproape IntotdeaunaIn engleza: here, holiday, hello.

  j se pronunta "g" ca In ger, jumper.

  kn se pronunta "n" ("k"-ul nu sepronunta aici): knOw.

  1& II se pronun!a ca I-ul din vila:ill. holiday; Ie de la sfar~itul unuicuvant se pronun!a "al" ca ~i Inmamaliga: table.

  qu se pronunta "k": quick, quiet.

  r-ul din engleza se pronunta aproa-pe ca In romana: river, forest.

  Er se pronunra "a"cand se afla lasfar~itu] unui cuvant: mothel;fathel; brother

  Terminaria our se pronunrala fel (a): flavour2.

  s se pronunta ca In ceas:house. forest; cateodata(mai ales la sfar$ituJ

  2 In America aceasHi terminatie se scrie or.

  cuvantului) se pronunra"z"-zebra: is, clothes sau "j" ca In joc:treasure.

  sh se pronun!a "~" ca In ~arpe:shop, show.

  th se pronunta ca un fel de "t" pu~nand limba Intre dinri, Iasand aerulsa iasa u~or pe gura: the. this.

  tion se pronunra "$an": expedition.'

  w se pronun!a "u" ca In uituc:want, away.

  wh se pronunta cateodata "u" iaralteori ca un h englezesc foarteaspirat: who.

  x se pronunra cateodata "gz" exit;iar alteori "ks":expel, fax.

  y se pronunta "i" purin alungit:crayon, you; uneori scurt: nearly,ready, stOlY; iar alteori se pronunra"ai" ca In cobai: by.

  Variante:

  Atat In Marea Britanie, cat ~i InRomania, exista mai mu]te accenteregionale. lndicariile de mai suscorespund englezei standard dinzilele noastre, fiind prezentata a~acum este vorbita In sud-estul Angliei.

  Mai exista $i alte accente - cum arfi cel al englezei americane vorbiteIn America (unde oI1ogranerea va-riaza In compara!ie cu cea a MariiBritanii).

  Acesq~1osal'-va prezintape scurtprincipalii termeni gramaticali dinaceasta cm1e.

  substantivul: cuvant care denume$telucruri, fiinre. ExempIu: $oarece.pronumele: cuvant care tine Ioculunui substantiv. Exemplu: ea. al meu.

  subiectul: substantiv sau pronumecare sufera aqiunea exprimata deverb. Exemple: $oarecele mananca.Ea mananca.

  complementul: substantiv sau pro-nume care determina un verb. Elpoate n direct: Ea mananca bran-za. ~i indirect: Ea Ii da suroriisale branza.

  adjectivul: cuvant care descrieun substantiv. ExempIu: Ea estegrasa.

  verbul: cuvant care exprima 0aqiune sau 0 stare. Verbul se con-juga, adica se pune la forme ~itimpuri diferite, conform subiectu-Iui $i momentului In care are locaqiunea. Exemple: ea mananca; eimancau; eu voi n.infinitivul: forma de baza a verbu-lui. E forma pe care 0 are verbulcand nu e conjugal. ExempIu: manca. a fugi.adverbul: cuvant care determinaun verb exprimand caracteristici(In timp, spariu,etc.). E-xemple: Ea manancarepede; Ea va mancamaine.

  DO

  5

 • 9substantive,eOricare ar fi genul substantivului, inenglezii yeti adiiuga the pentru aaliicula substantive Ie. Exemple: thebridge (podul); the tower (turnul);the airport (aeroportul).

  Un ~i 0 se traduc prin a in fata uneiconsoane ~ian in fata unei vocale.Exemple: a bridge (un pod); anairport (un aeropOli).

  Pluralul substantivelor

  Majoritatea substantivelor primescun s la plural: bridges (poduri)l.The apare in fara substantive lor laplural - dar nu intodeauna.

  Intrebuintam the dind vorbim desprelucruri concrete (the bridges ofBridgetown - podurile din Bridge-town). Cand vorbim despre lucruI'inenumarabile nu utilizam the. (1 likesweets - imi p]ac dulciurile).

  6 I 1 PluraluI substantivelor care se formeaza diferit va este explicat la pag.49. 2 In propozitiile interogative ~inegative some va fi lnlocuit cu any.

 • I -

  Cuvinte noi

  bridgesweetmarkettowercastlecinema

  post officeswimming poolchurch3station

  camps iteairportcoasttown

  portriverlake

  villagemountain

  maphouse

  cafefarmhotel

  forestisland

  podbomboana

  piataturncastelcmema

  oficiu po~talpiscinabisericagaraloc de campingaeroportcoasta (Ja mare)ora~portdiulac

  ora~el, satmuntehartacasacafeneafermahotel

  padureinsula

  ,~~~~._----------"Exista unlo" i "iata"

  Pentru exista, se afla un/o yomspune there is (sau there's) la singu-

  lar ~i there are la plural.Exemple: there is a lake (este/se afla unlac ...); there we lakes (sunt/se aflalacu ri ...).

  Cand yrem sa spunem iata yom utilizatot there is lare. Cand ne referim la unobiect care se afla prin apropiere, vomspune here is (sau here's)4 la singular~i here are la plural.

  La familia Fruitcake

  Pentru un motiv necunoscut, bar-battil din spatele lui John ~i-al JuiSusy prive~te ~i retine drumulcare duce la familia Fruitcake. EI

  a gasit deja primele ~ase punctede reper care indica drumul de laaeroport. Cautati-Ie pe celelate~ase alcatuind 0 lista in englezaCtinand cont de a, an).

  3 La plural: churches. 4 Is lnseamna este. In limba vorbita, se lntrebuinteaza forma contrasa s (vezi pag. 8).

  look!it is, it'sthere is, there'sthere are (pI)here is, here'shere are (pI)yesnotooandtwo

  greatwhat's that?

  priYe~te!este, exista(acolo) este, se afla(acolo) sunt, se afla(aici) este, se afla(aici) sunt, se aflada

  nude asemenea

  ~l, lardoi, douaminunatce este aceea?

  Cheia replicilor

  -John, look! John priYe~te!-It's the coast! E coasta!-Ohyes! There's a town too! $iacolo mai este ~i un ora~!-It:' aport. Este un pOlio-A river! Un rau!-A lake! Un lac!-A village! Un sat!-Oh, mountains' Oh, chiar ~imunti!-Look! ThereS Bridgetown. PriYe~-te! Acolo este ora~ul Bridgetown.

  - Yes, there are the bridges ... Da, acolosunt podurile ...-and the two towers. ~i cele douaturnuri.-Oh, here's the airport' Oh, iata (aicie) aeroportul.-Great! Sweets. Minunat' Dulciuri!-What's that Susy? Ce ai acolo Susy?-It's the map. Harta.-And here's the Fruitcake house. $iiata ~i casa familiei Fruitcake.

 • Adjectivele i primele notiuni despre verb

  ellea are

  eu amtu ai/voi aveti. 'nOl avemei/ele au

  Prezentul verbul ui to have estehave respectiv has. Deseori, inanumite contexte, se adauga got:

  To have, to have got(a avea)

  blue sky

  In engleza, 1(eu) se scrie Intotdea-una cu majuscula. Jou inseamnaatat tu, voi cat ~i dvs. EI ~i ea audrept corespondent he ~i she candne referim la persoane. Cand vor-bim des pre lucruri vom spune it2We inseamna noL They inseamnaatat ei cat ~i ele.

  "Eu", "tu", "el", "ea", etc.

  ()-~Thelje;feaholtJqy==~_O~; ,~;;;.;: ;.~~._'-""- .,

  ~

  eu sunt

  tu e~ti/voi suntetiel!ea estenoi suntemei/ele sunt

  Jam

  you arehe/she/it iswe arethey are

  In engleza, adjectivele se pun Inain-tea substantivului ~i sunt invariabi-Ie. Spre exemplu, cu green (verde)vom avea: a green car (0 ma~inaverde) ~igreen cars (ma~ini verzi).Verbele in limba engleza

  In engleza, verbele se conjuga a-proape la fel la timpul prezent (vezipagina 10). Anumite verbe, precumto be (a fi) ~i to have (a avea)l seconjuga diferit. Le gasiti conjugatela timpul prezent pe urmatoareapagina.

  To be (a fi)

  J have (got)you have (got)we have (got)they have (got)

  ffi{ - I've g~t a ~Hey, JOhn!A~~ ~~I I!. I h/~I.~} small black You've got a .'; M "'. Oh yes, I've got a XI h~ssr;dt)l~ bag. tent too . ..4. ~ green tent.~ ,t:r ,..~~" J..l ~(~.(i~ F/,r ~;' _tire~". ~ ,r,~ a blue bag" .._/' ~ " gree: bag~ ( ~ ."II~.1~~ ~=~~/1.9~""" l'l~Y /'w,' :d~",r-,-,*~,",~~.~.~r,.~~ We re znl~. Oh, he's.:'7:"~ .."'''''~vv..t''.!" ~'1' ,'il~.'"'Ir:71;,;}~J~v0~ i~~'J:,.!j,.. ~ ... Ij'~".w:'" ~" ' Bridgetown.. ,~f\ tall. ;0"," VQ't 4. 0 I ,,~- J.

 • Cine ce bagaje are? ~~~,Ati putea sa depistati aceste personaj~~"bapda desenata ~i sa desco-periti cine ce bagaje are? Spuneti In ehgleza ce fel de bagaje are fie-care ~i atribuiti-Ie elite 0 euloare. Primul raspuns este:His bag isr~green.

  "AI meul mea", "al taul fa", "al saul sa"

  lata cum spuneti al meu/mea, al Hiu/tain engleza. Cuviintul utilizat pentru alsaul sa, ai/ale lor depinde de lucrulsau persoana despre care vorbiti.

  my al meu/mea. ai mei/ale me Ieyour al mu/ta,ai miltale,al vostru/voastra, ai

  vo~tri/voastrehis al sau/a sa, ai sai/ale sale (m)her al sau/a sa, ai sai/ale sale (f)its al sau/sa, ai sai/sale (obieetc)our al nostru/a noastra, ai/ale no~tri( e)their alia lor, ai/ale lor

  No, it :s all right.We've got your

  map.

  Cheia replicilor

  'I've got a small black bag Am 0geanta mica ~i neagra.'Hey, John! You've got a tent too. Heilohn! $i tu ai un COli.'Oh, yes! I've got a green tent. Oh da!Am un COlide culoare verde.'Oh sony! Oh, scuzati.'Oh, he stall. Oh, ce inalt este.Ah ... I'm tired ... Ah ... sunt obosita.'A green suitcase ... a blue bag 0valiza verde ...o geanta albastra .'I've got an old green bag3 Am 0veche geanta verde. You are kind! Thank you ... Suntetiamabila. Va multumesc.

  Hello, Sarah? Its Susy. Alo, Sarah?Susy la telefon. We're in Bridgetown .... Suntem inBridgetown ...No, it~all right. We've got your map.Nu, e in regula. Avem hmia voastra.'My backpacks red. Rucsacul meu ero~u.'Heres your bag.Aici e geanta ta.'No, its his bag Nu, aceasta egeanta sa.'My suitcases are grey. Geamanta-nele mele sunt gri.'Heres your suitcase, Miss. lata, aicieste geamantanul dvs. Domni~oara.

  Cuvinte noi

  carholidaysky4seasandday tripbagtentsuitcasebackpackbriefcasegreenbluewhiteblackred

  greyyellowpelfectclearwarmexcitingsmall, littlesorrytalltiredold

  thanks, thankyoukindhelloinall rightMiss

  ~

  ma~inavacantaeel'mare

  nISlp .excurslegeantacortgeamantanrucsacgeanta diplomatverdealbastrualbnegruro?ugngalbenperfectlimpede, clarcaldut, caldextraordinarmic (a)pardon, scuzeinalt (a)obosit (a)(in context)vechi/e, batriin (a)va/lti multumesc

  amabil (a)buna,salutin

  in regulaDomni~oara

  3 Nu uitati ca un sau 0 se tradue prin an In fata unui cuvo'mtcare Ineepe eu 0 vocala. Acest euvant poate fi atat unsubstantiv (an airport - un aeroport) cat ~i un adjectiv (an old bag - 0 geanta verde). 4 Pluralul este: skies. 9

 • Timpul prezent al verbelor

  To want (a dori, a vrea)

  I'd like (a~ dori/a~ vrea)

  Prezentul continuu

  timpului prezent. Acesta descrie 0 actiune care are loc, sedesIa~oara ehiar in momentul vorbirii.

  Prezentul continuu se formeaza ell aJlItorul verbului to be(vezi pagina 8)+)nfinitivul verbului-la care se adauga ter-

  minatia - ing. In continuare, va este prezentat verbul towalk conjugat la prezentul continuu: I am walking,

  au/we/they are walking, he/she/it is walking. 3

  Pentru a spune ceea ce doriti, yetiutiliza verbul to want (a dori, a vrea)care se conjuga la fel ca verbul towalk la prezentul simplu (I/you/we/they want, he/she/it wants). Towantnu se j'ntrebuinteaza la aspectulcontinuu.4

  Pentru a spune ceea ce doriti sa fa-ceti, folositi verbul to want alaturi deun infinitiv, spre exemplu: I want towalk (eu vreau sa merg/sa ma~

  I'd like alemonade.

  In engleza, verbele sunt u~or de conjugat la prezent, dar lapersoana a treia singular primesc un s. lata cum arata pre-zentul verbului to walk (a se plimba). l/you/we/they walk,he/ she/it walks. IAcesta este aspectul simplu al verbului latimpul prezent, caracterizand 0 actiune care are loc deobicei, deseori sau niciodata. Totu~i, spre deosebire delimba romana. in engleza mai exista ~i un alt aspect al

  Utilizarea eelor doua as peeteale timpului prezent.

  Trebuie sa retineti ca In engleza,orice actiune care este In curs dedesIa~U1:arese rap0l1eaza continuu.Exemplu: eu dint (In acest moment)se traduce: [ am singing, dar, dacaaceasta propozitie 0 yeti traduce:[ sing (eu cant) se intelelge ca dese-ori sau cateodata, prin unnare va re-feriti la 0 aqiune care are loc repe-tat sau din cand In cando

  10 1 Verbele care la infinitiv se termina in ch, 5h, 55, X sau a primese termina\ia es in lac de 5 la persoana a treia singular.Exemplu: to go (a merge), vom spune he goes (el merge) 2 Intinitivul Tara to se numqte forma de baza a verbului.3 Formele contrase ale verbului to be la prezentul eontinuu (vezi pag. 8) se prezinta in felul urmiitor: I'm walking, you/

 • pelsajsoarepas aredrumColamasalimonadacea~ca cu ceai'Inghetatasuc de portocaleaparat .fotomagazmbaiatbicicletafiubarbatsecretcomoaraindiciubarca

  a merge/a seplimbaa se uita laa stralucia cantaa cauta ..a duce catre ..a-i placea cuivacevaa platia vizitaa plecaa Inchiriaa ascunde'Incetprost, tampitfiti amabilaacesta/aceastacatre, la ...la umbrainghetat/ava rogunde, 'Incotroacumdarintotdeaunapustiu/edrag/asingur/ape

  langagol/goalamarefoartebogat/aintaiInainte de toatecu bine, adio

  to look atto shine*to sing*to look forto lead*to like

  to pay *to visitto go *to hireto hide*slowlystupidexcuse methistoin the shadeice-coldpleasewhere?nowbut

  alwaysdesertdearaloneonnearemptybigveryrichfirstfirst of allfarewell

  Cuvinte noi

  landscapesunbirdroadCoketablelemonadecup of teaice creamorange juicecamerashopboybikesonman5secrettreasureclueboat, ship

  to walk

  Scrisoarea misterioasa

  Susy a observat ca un Domn a la-sat sa-i scape 0 foaie de hartie.

  Rididind-o de pe jos, observa caeste yorba despre 0 scrisoare Inve-

  chita. 0 persoana foarte obositatrebuie s-o fi scris, mcand ciitevagre~eli (~ase In total). Ati putea-o

  rescrie corectand gre~elile ~itncercand sa 0 traduceti In

  romana?

  juice. Oorim 0 inghetata ~i un suc deportocale.I'd like a lemonade. A~ dori 0limonada.And I'd like a Coke, please. Iar eua~ dori 0 Cola, va rog.I'd like to pay, please. A~ vrea saplatesc, va rog. Where s my camera? Unde eaparatul meu de fotografiat?Now I'want to look at the shops inBridgetown. $i acum vreau sa vadmagazinele din Bridgetown.But we always look at the shops.Oar intotdeauna ne uitam lamagazme.The boys want to visit the castle.Baietii doresc sa viziteze castelu!. We ;vant to hire two bikes. Oorim sainchiriem doua biciclete.

  A desert Is/and 1893

  o

  Farewell

  Ferdinand FruitcaKe

  Cheia replicilor

  t1y dear son Joseph,

  / am a old man. / are alone on my desert Island and my house near

  Bridgetown Is empty. I has a secret big. I am velJl rich. Now my

  treasure Is your treasure. t1y house hide the first clue. Rrst of a//

  you're loof/ng for two boat.

  You're walking too slowly. Mergi preaincet.I'm looking at the landscape, stupid!Admir peisajul, tampitule. "Oh yes, the sun s shining. .. Intr-adevar,soarele straluce~te ...... and the birds are singing. .. iarpasarile canta.Excuse me, we are looking forBridgetown. Fiti amabiH'i, cautamBridgetown.-This mad leads to Bridgetown. Orumulacesta va duce inspre Bridgetown../ want a table in the shade. Ooresc 0masa la umbra../ want an ice-cold lemonade. A~ dorio limonada cu gheata.He wants a cup of tea. El dore~te 0cea~ca cu ceai. We want an ice cream and an orange

  we/they're walking, he/she/it s walking. 4 Unele verbe, cum ar fi to want, nu se utilizeaza practic niciodata la prezentul 11continuu. Vezi lista de la pag. 20. 5 Pluralul: men.

 • In engleza, pentru a spune cui ce Ii apartine se adaugaun's posesorului. Exemple: Sarah scat (pisica luiSarah), the dogs bowl (farfuria catelului), thisjumper is Sarah s (acest pulover este allui Sarah).La plural, cand numele posesorului se termina In s, seadauga doar apostroful: the dogs' bowl (farfuria dii-nilor).! In engleza , posesorul precede lucrul posedat,acesta neavand articolln fata sa.

  Genitivul in '5

  This, these ~i that, those

  This descrie un lucru din apropiere~i Inseamna acesta/aceasta. La plu-ral vom spune these adica ace~tia/acestea. Exemplu: This bag is green(Aceasta geanta e verde).That descrie un obiect din depart are~i Inseamna acela/aceea, iar la plu-ral those Inseamna aceia/acelea.Exemplu: That bag is yellow(Geanta aceea este galbena).

  Acesta/aceasta este

  Pentru acesta/aceasta este utiIizamfie it is (sau this/that is) fie he/she/itis. Utiliziim it is (sau this/that is)

  intelesurile particulei '5

  Nu confundati 's - marea poseso-rului (ca in Sarah scat - pisicalui Sarah), eu forma eontrasa averbului to be ('S = is) to have('s = has) sau to have got ('s got= has got) - vezi pagina 8.

  pentru 0 identificare ~i he/she/it ispentru reluarea unei idei ete.Exemplu: Who is that? It s Robert.He s my brother. (Cine este acela?Acela e Robert [identificare]. Efratele meu [reluare]). Pentruidentifieare ati putea spune ~iThat s Robert.

  Aici este ~i acolo este

  Aici este ~i acolo este se spunehere is ~i there is.2 Totu~i, putqiutiJiza this is ~i that is (acesta/aceasta este) ~i (acela/aceea este)cand va prezentati prietenii sau unlueru.

  12 1 Dac1\ posesorul este un substantiv care are pluralul neregulat (man, men - biirbat, biirbati) adilugam 'soExemplu: the men's shirts (ciimii~ile barbatilor) 2 Vezi pagina 7.

 • ~ ...~

  ....... '.... " .. :.:, ...- \I "

  ~ .. ,~ ~.~., ...

  Denumirea hainelor .Jclothes (PI) hainetrousers (PI) pantaloni(blue-)jeans (PI) blugi !shorts (PI) pantaloni scurtiskat fUstadress3 rochietracksuit trening;umper pulovershirt cama~aT-shirt tricousweatshirt sveter de bumbac;acket vestasuit costumsock cioraptights (PI) pantalonishoe pantoftrainers (PI) adida~iboot cizmahat palarie

  Cheia replicilor

  -Hello. We're Sarah sfriends. Buna,suntem prietenii lui Sarah.oHello. I'm her mother. Buna, eusunt mama ei.oMy name is Emma ... and this isour dog, Softie. Ma numesc Emma ...iar acesta este ciiinele nostru Softie.oWhose cat is that? AI cui este pi-soiul acela?oHe is Sarah S. His name is Fangs.Este allui Sarah ~i se nume~te Fangs.oHere are the bedrooms: my parents'room, ... lata dormitoarele: cameraparintilor mei, ....omy room and. .. camera mea ~l. ..othe lodger s room ... camera chiri-a~uIui.o This is my favourite room. lata ca-mera mea preferata.oIt s my mother s studio. E atelierulmarne! mele.That is an old painting of FruitcakeHouse. Acela este un vechi tabloual re~edintiei Fruitcake.

  Cui ii apartin ...?Cauta!i aceste naine"ln imagini ~ispecifica!i cui Ii apar!in. (lata pri-mul raspuns: This~tracksuit isSarah s).

  Whose? Inseamna aI/a cui. De~i .to belong Inseamna a apartine,de obicei se utilizeaza to be (a fi).Exemplu: Whosejumper is this?(AI cui este acest pulover?)

  Whose schimba ordinea cuvintelor

  In propozi!ie. Deseori, substantivulse pune dupa whose, this ~ithat:Whose jumper is that?

  -This is a portrait of Sarah sgrandfather, Frederick. Acestaeste portretul bunicului lui Sarah,Frederick.

  oOh no, it s Scoff, the neighbours 'goat! Oh nu, e Scoff, capra veci-nilor!-Whose clothes are these? Ale cuisunt aceste haine?- They're my brother S. Sunt alefratelui meu.oand this jumper. .. iar acest pulo-ver ...oIts the builder S. Est~ al zidarului.-Jlike these glasses. lmi placace~ti ochelari.oThey're Susys. Sunt ai lui Susy.- Whose is this shirt? A cui esteaceasta cama~a?oIts Johns. Este a lui John.4oAnd these binoculars? Dar acestbinoclu?oThey're Johns too. Este tot alluiJohn.

  Cuvinte noi

  catdogbowlfriendparentmotherfathergrandfathergreat-grandfatherbrothersisterbedroomroomlodgerstudiopaintingportraitneighbourgoatbuilderglasses (pI)binoculars (pI)tool

  my name ishis/her name is

  to belong (to)

  who?whose?poorfavourite

  pisicacainefarfurieprieten/aparintemamatatabunicstrabunic

  fratesoradormitorcameralocataratelier studiopicturaportretvecin/acaprazidarochelaribinocluunealta

  ma numescel/ea senume~tea apartine

  cine?aI/a cui?sarac/apreferata

  3 Plural: dresses. 4 De~iraspunsul John's este corect, In engleza forma prescurtata In it's e mai des IntrebuintaHi.13

 • Daca nu cunoa~tem numele persoanei,putem spune Sir (domnuIe) ~i Madam(doamna). Totu~i, Sir ~i Madam suntrareori folosite in engleza vorbita.

  Imperativul11i mustIn engleza, imperativul indica un ordin sau un sfat, avanddoar a singura forma. La toate verbele, aceasta forma esteidentica cu radacina verbala (infinitivul lara to). Exemplu:

  Imperativul verbului to be este be (fii, fiti).

  Mister i Missus

  Mister ~i Missus inseamna DomnuIe,Doamna iar prescurtat se vor scrie Mr. ~iMrs., niciodata nu vom spune Mr. sau Mrs.tara a adauga ~i numele de familie.

  Sa fiu, sa mergem etc.

  Pentru a spune sa fim, sa mergem etc. yom adaugalet's radacinii verbaIe. ExempIu: let's be (sa tim) let:~walk (hai sa ne plimbam/mergem).;...----

  Careful.' Goslowly!

  Must exprima 0 obligatie (trebuie!),este invariabil, tiind urmat de ver-bulla intinitiv (tara to).Exemplu: [must leave (trebuie saplee ).

  You must visiteverything: the oldchurch, the caves,

  Fishport ...

  In engleza, un alt auxiliar modalin afara lui must este can (aputea), conjugiindu-se identic.Auxiliarele modale sunt invari-abile (nu primesc s la persoana

  a treia singular) ~i sunt urmatedoar de radacina verbaIa.Exemplu: He can keep the rope(EI poate tine funia).

  14 1 Litera "s" de la final nu se pronun(a. 2 Gasiti verbele reflexive la pag. 24. 3 Pentru a fi politicos in engleza, utilizaticuvintele Mrs. (doamna) Mr. (domnule) sau Miss. (domni~oara).

 • primul/aaI doilea/a douaal treilea/a treiadrept inainteluati-o la stanga ..,luati-o la dreapta ...(a se afla) a fi pe

  stanga(a se afla) a fi pe

  dreapta

  firstsecondthird

  straight ahead(turn/go *) left(turn/go*) right(to be *) on the

  left(to be*) on the

  right

  -See you late!: Pe curand.- You must shut the gate. Trebuie sainchizi poarta.-Turn left ... Ia-o la stanga ...-and take the first path on the right. ~iia-o pe prima strada la dreapta.-Softie, come here! Softie, vino aiei.-This must be the Fruitcake house.Aceasta trebuie sa fie re~edintaFruitcake.-!must find that clue fast. Trebuie sagasesc repede acel indiciu. A-First, let:Sfind that nail file. Intai iasa gasesc acea pila de unghii.-Be quiet! Taci din gura.-These locks must be very old. Acestelacate trebuie sa fie invechite.-Be quiet, you horrible dog! Taci dingura, caine afurisit!

  a mergea (0) ~ua la ...a vema urmaria intoarce la...

  Cuvinte noi

  rope

  funie to do* thea facegate

  poarta, gardshoppingcumparaturisight

  priveli~teto find*a gasi, acave

  pe~tera descoperinail file

  pila de unghiilock

  Iacat Mr.domnulMrs.

  doamnato keep *

  a pastracarefulatent/ato throw*

  a aruncaslowlyIncetto be* quiet

  a taceacalmcalm/ato watch* out

  a fi atent/aquietsilentios/oasato pull

  a tragequicklyrepedeto shut*,

  a Inchidesee you laterpe curandto close

  hereaicito hurry

  a se grabifastrepedeto leave* a plecahorribleoribil, afurisit

  Cum ne orientam

  Deseori, imperativul ajuta la indicarea drumului. lata ni~te cuvintecare va VOl' ajuta sa dati ~i sa 'il1te1egeti unele instruqiuni.street strada to cross a travers a(main) road ~osea to carry on a continuapath drumsquare piatajunction intersectietraffic lights (pI) semaforpedestrian zebra

  crossingto go*to take *to come*to followto turn

  cS>

  Cheia replicilor-Carefitl! Go slo'wly! Atentie! Mergiinceti~or!-Keep calm, Scoff. Pastreaza-ticalmuI, Scoff.-Throw the rope. Arunca funia.-Be quiet, Softie. Softie, taci din gura!- Watch out! Fii atent!-OK, let:S pull ... NOW! OK, sa tra-gem ...ACUM!-Shut the gate quickly, Mrs. Penny!Doamna Penny, Inchideti repedegardul!-Please, hul'lY! Va rog, grabiti-va!-You must visit everything: the oldchurch, the caves, Fishport ... Trebuiesa vizitati tot: biserica veche, pe~te-rile, Fishport ...-1 must do the shopping in Fishport.Terbuie sa fac cumparaturile inFishport.

  Drumul spre biserica veche

  Dupa ce au luat-o pe prima stradala dreapta, Sarah, Susy ~i Johnsunt aici. Ca sa ajunga Ia vecheabiserica ei au nevoie de cinci

  indicatii. Dati-vii drept Sarah, ~ioferiti-le aceste indicatii. Prima:Cross the main road.

  15

 • Propozitiile InterogativeExista doua modalitati de a pune 0intrebare in engleza. Cu to be ~iauxiliarele modale (must ~i can),formam 0 intrebare punand subi-ectul dupa to be sau auxiliar.Exemplu: Am I late? (Am Intar-ziat?); Must I walk? (Trebuie samerg pe jos?)

  Exemplu: Do I cross here? (Traver-sez aid?); Does she want an icecream? (Dore~te ea 0 inghetata?)

  Can

  Auxiliarulmodal can inseamna aputea, a fi capabil, a avea permisi-unea de a... La fel ca must, can

  este invariabil ~i este urmat deun verb (tara to). Can mai in-seamna a ~ti (CLl intelesul de a sepricepe la ceva). Exemplu: I canwalk (pot sa merg); I can go out(Am voie sa ies afara); J canswim (~tiu sa Inot - suntcapabil).

  Cuvintele interogative

  lata cuvintele interogative carear trebui invatate:

  La celelalte verbe, utilizam do(does la persoana a treia singular).Do (sau does) se pune inainteasubiectului.

  propozitii interogative.Exemplu: I want some butter(Vreau ni~te unt); Do you have anybutter? (Aveti ni~te unt?).

  Short answers (Raspunsuriscurte)

  In in loc de a raspunde doar cu yes(da) sau no (nu), se reia auxiliaruldin intrebare. Exemplu: Do you likecats? Yes, I do. (W plac pisicile?Da); Can you swim? Yes, I can (~tiisa inoti? Da).

  Atat some, cat ~i any inseamnani~te. Some se folose~te doar inpropozitii afirmative, iar any in

  Some ~i any

  In engleza, cuvintele interogativesunt invariabile. Cand Ie utilizam,ordinea cuvintelor ramane aceea~iin propozitie, fie ca avem un cu-vant interogativ sau nu. Exemplu:Why must J walk? (De ce trebuiesa merg pe jos?); Why do youwant a coffee? (De ce vrei 0cafea ?)

  cum?cate? 1cat?unde?de ce?cand?ce?care/pe care?cine?aI/a cui?

  howhow many?how much?where?why?when?what?which?who?whose?

  i

  16 1 How much? se utilizeaza cu substantivele nenumarabile iar how many? cu substantivele numarabile. Exemplu: How manyapples? (Clite mere?); How much butter? (Cat unt?).

 • Cheia replicilor

  ~Hello, Mrs. Fruitcake. Buna ziuadoamna Fruitcake.oHello! Buna ziua.oDoyou have a pineapple? Avetiun ananas?oDo you have a basket? Aveti unco~?01 would like six oranges, please.A~ dori ~ase pOliocale va rag.oThese are mandarins. Acesteasunt mandarine.oDoyou like strawberries? Itiplac cap~unile?oMay I have a taste? Pot sa gust?oExcuse me, can you carry thisbox? Fii amabil, poti duce aceastacutie?

  o Why is the chemist's closed? Dece este inchisa farmacia?oBecause Mrs. Tablet is ill.Deoarece Doamna Tablet estebolnava.oExcuse me, where is the baker's?Fiti amabil, unde e brutaria?oOh! Is it a crab?Oh! E un crab?o Yes, iUs ... Da ...How much do these cakes cost?Cat costa aceste prajituri?How many rolls do you want?Cate chifle doriti?oDo you want an ice cream? Vreio inghetata?oNo, but I'd like some sweets. Nu,dar a~ dori ni~te bomboane.o Which flavour do you want? Cearoma preferi?o What are you looking for, Susy?Ce cauti Susy?Where is it? Ah! Unde este? Ah!oSarah, can you explain thisletter? Sarah, poti explica aceastascrisoare?Is it ajoke? Eo gluma?oGreat! It's a real treasure hunt. Eo adevarata goana dupa comoara.

  a purtaa costaa explicatarziu~aseinchis/adeoarecebolnav/aadevarat

  scnsoareglumagoana dupa

  comoaraa ie~ia inotaa gusta

  (Uitati-va la desenele de la pag. 12).Which room must Sarah, Johnand Susy visit?

  Cat costa aceasta prajitura?A~ dori 0 inghetata.Ce arome aveti?Imi Duteti da s~se Dortocale, va ro

  to go* outto swim *to have* a

  tasteto carryto cost*to explainlatesixclosedbecauseillreal

  letterioketreasure hunt

  Sarah, can youexplain this letter?

  ananasco~portocalamandarinacaNunacutiecafeauntfarmaciebrutariecrabmagicianprajiturachiflamagazmpainearoma

  Sarah ~tie cine a scris scrisoarea. Eacrede ca ~tie care e primul indiciu ~iunde se afla el. Gandindu-se bine,John ~i Susy il descopera ~i ei. Darvoi? Raspundeti la aceste intrebari~i yeti vedea:Who is Ferdinand Fruitcake?What are two ships?

  pineapplebasketorangemandarinstrawberry2box3coffeebutterchemist s4baker scrabmagiciancakerollsupermarketbreadflavour

  2 Pluralul: strawberries. 3 Pluralul boxes. 4 Cand e vorba despre denumirea magazinelor (brutarie), in locul expresiilorbaker s shop etc. (magazinul brutarului etc.) vom pune doar baker S, butcher S. 5 Do you have? Se mai poate spune have

  I') r: .. f " f,.( 7. I;, 1. ,.on nn ...,..,,-,: nnntn n"'l1"r"l 'nnn In" (n !fI (1 (it onf?'

  Incercati sa traduceti aceste pro-pozitii in engleza:Un de este magazinul?Aveti paine?

  Cuvinte noi

  Care este mesajul scrisorii invechite?Odihnindu-se in fata vechii biserici, Sus)' i~i aminte~te de scrisoa-rea pe care barbatul a scapat-o ...----------

  What are youlooking for, Susy?

 • ~ Propozitiile negativePentru a construi 0 propozitie negativa yom utilizanot (nu). Daca avem to be, must sau can, not se vapune dupa to be sau auxiliarul modal. Exemplu: Heis not tired (EI nu e obosit). La celelalte yerbe, yomavea do (does la persoana a treia) urmat de un not.Exemplu: She does not like dogs (Ei nu ii plae dinii).

  In engleza vorbita, not are ~i 0 fonna contrasa.Exemplele de mai sus devin astfel: He isn't tired; Shedoesn't like dogs. (Vezi ~i formele contrase din josulpaginii).

  Nothing !?i Nobody

  Nothing (nimie) ~i nobody (nimeni) au functia desubiect (Nobody is singing - nimeni nu canta) ~icomplement direct (I want nothing - nu doresenimie). Totu~i, ca ~i complement, e mai corect sautilizati not... anything (nu ... nimie) ~i not ... anyone(nu ... nimeni). Exemplu: 1do not want anything (nudorese nimie).

  Forme contrase cu not

  Imperativul negativ

  Can + not se scrie cannot, forma sacontrasa fi ind can t

  Be quiet, Softie,you mustn't bark

  so loud.

  eontrageredonrdoesn risn raren rmustn rhaven rhasn r

  lata contragerile cu not care trebuie~tiute:

  forma eompletado notdoes notis notare notmust nothave nothas not

  In engleza, pentru a spune niei un ~iniei 0 yeti utiliza urmatoareJe cuyin-te: not a ~i not any. Exemplu: I donot have a dog (nu am un caine). Ido not have any dog (nu am nid uncaine). Not a ~i not any se Intrebu-inteaza doar In propozitiile negative.

  Pentru a interzice cuiva un lucru, seIntrebuinteaza do not + verb.Exemplu~ Do not close the door.(Nu inchide/ti u~a). Forma contrasafiind: Don't close the door.

  181 In cazul to have got (a avea) not se pune dupa have (sau has la persoana a treia) nu am nici un diine se mai poate decispune: J have not got a dog. Contragerile sunt haven ~$i hasn't.

 • Acum, Sarah ~tie un de sa mearga. Oar voi?

  Primul indiciu

  The door isn't locked. U~a nu esteinchisa cu cheia.Sut the bikes aren't there. Oarbicicletele nu sunt acolo.

  Be quiet, Softie, you mustn't bark soloud. Taci Softie, nu latra a~a detare .

  What are you looking/or? Cecauti?There isn't anybody here. Nu enimeni aici.

  There 's a burglar in the house. Incasa e un infractor.

  What ships? I can'tjind any ships ...Ce feI de barcii? Nu gasesc nici abarca.

  Good evening, darling. Hi, Dave'Buna seara dragul meu. Salut, Dave!Hello, darling. .. Oh, damn' Bunaseara draga mea ... La naiba!There aren't any aspirins. Nu avemnici a aspirina.Yes, I know. That~ because thechemist's is closed. .. ~tiu. deoarece einchis Ia faJmacie.I don't have anything. I have noaspirins, no plasters ... Nu am nimic.Nici aspirine ~i nici plasture.Hi, everyone! Salut, la toata lumea!Oh, please don't look this way' Oh,va rag nu va uitati intr-aici.Here are the two ships. lata celedoua barci.Oh, there's a man outside. Oh, afarae un barbat.Sarah, who's that man? Sarah, cineeste domnul acela?

  I don't know. Nu ~tiu.It isn't Dave, the lodge!:.. Nu eDave, chiria~ul...Oh I know, it must be the builde,:Oh ~tiu, trebuie sa fie zidarul.But the builder doesn't wear a suit.

  Oar zidarul nu pomia costum. Where are you? We're eating!Unde sunteti? La masa (mfmcam)!O.K. We're coming. O.K. venim.Look! They aren't exactly the same.Priviti! Nu sunt chiar asemanatoare.

  a pUrta (haine)a manca

  inch is/aacoloa~adar, decitarebuna searabuna, salutla naiba!toata lumeape aici/intr-aiciafaraexactacela~i/aceea~i/asemanator/oare

  to wear*to eat*

  lockedtheresoloudgood eveninghidamneveryonethis wayoutsideexactlythe same

  a latraa ~ti, a cunoa~te

  u~ainrractorapacheiedrag/aaspirinaplasturecaJie .de joczarunlumanarecartepalarie

  Oh I know, itmust be the

  builda

  But the builderdoesn Y wear a

  suit.

  to barkto know*

  There aren Y any cards.

  Cuvinte noi

  doorburglarwaterkeydarlingaspirinplaster(playing) carddice (pI)candlebooktop hat

  2 Can se utilzeaza deseori in engleza (vezi pag. 20) 19

 • ~ Cateva verbe de exceptielata verbele care ar trebui invatate:Dupa cum am vazut la pagina

  10, in engleza avem douaaspecte ale timpului prezent:simplu ~i continuu.

  Totu~i, exista unele verbe carenu se utilizeaza niciodata laprezentul continuu, ci doar laprezentul simplu.

  to believe (in)to belong (to)to guessto hateto hear *to know *to liketo love

  to needto prefer

  a crede (In)a apartinea presupunea uria aUZl

  a ~tia place cuiva cevaa iubi

  a avea neVOle

  a prefera

  to realize

  to recognizeto rememberto see *to seemto smell*to supposeto understand*to want

  a realiza, a-~i daseama/de

  a recunoa~tea-~i amintia vedea

  a pareaa mirosi 1

  a presupunea intelegea dori, a pofti

  Some inseamna ni~te, intr-opropozitie afirmativa. Intr-opropozitie interogativa, seutiJizeaza any (vezi pagina 16).Precedat de not (negatie), anyse traduce prin a nu ... (vezipagina 18).

  Totu~i, in engleza, some :;;ianypot fi omise, folosindu-se doarsubstantivul: I want butter(vreau unt); Do you wantbutter? (dore~ti unt?); 1 don ~want butter (nu doresc unt):

  To have mai are ~i alte sensuri peliingii a avea. Printre altele, Inseam-na a lua, a servi ceva Intr-o cafeneasau un restaurant. Exemplu: I'mhaving a steak (servesc 0 friptura).

  Can (continuare)

  Can (vezi pag. 16) este des folosit.Verbele de simt se utilzeaza deregula cu can ~i anume: to feel (asimti), to see (a vedea), to smell (amirosi)l, to hear ( a auzi), to taste(a gusta), cat ~ito understand (aintelege) ~i to remember (a-~iaminti).

  to fin ishto tasteto bring*to get* out

  delicioussimplyrightenoughthat is enoughright away

  pu~ti, copilcuvinte incruci~ateuntfripturabranzacartofi prajitilegumafotografiesupaeeai

  gaina .acopen~cheie

  a terminaa gllstaa aducea ie~i afara

  deliciospur ~i simplllcoreet, exactde ajllnseste de ajunsimediat

  I'ho 1 A simti poate fi tradlls prin urmatoarele verbe: to smell (a mirosi, a simti un miros) ~ito feel (eu sensuI de a atinge ceva,de a trai un sentiment sau senzatie).

 • I don ~eatvegetables .

  What are those kidsdoing? I simply

  can ~ understand.

  Cheia replicilor

  .J love you. Te iubesc.Mmm ... It smells delicious. Miroasedelicios.The kids are finishing your icecream. Pu~tii i~i termina inghe~ata.Be quiet. I'm doing the crossword.Taci. Fac cuvinte incruci~ate.When do you want to leave? Cindvrei sa plecam?She s having cheese. Ea serve~tebranza.

  .. .And why are theytaking

  photographs?

  Are you having chips too? Mananci~i tu cartofi praji~i? ,Oh yes! J love chips. Oh da! Imiplac cartofii prajiti!J don't eat vegetables. Nu mananclegume. What are those kids doing? I simplycan't understand. Ce fac copiiiaeeia? Pur ~i simplu nu inteleg....And why are they taking photo-graphs? ~i de ce fae poze?

  Watch out! He s bringing somesoup. Ai grija! Aduee supa.Right, thats enough! Get outright away! Gata, ajunge! Ie~i~iafara imediat!Hey, we're going! Hei! Plecam!Hey, look! I've got the next clue.Ia te uita! Am gasit inca unindiciu!

  Cuvinte incruciate

  Pentru a rezolva rebusul, ve~i gasiscris in romane~te intre paranteze,cuvintele de care aveti nevoie.Traducerea lor corect~ va permite sacompleta~i grila.

  Orizontal1. I don't want any (ceai).3. The aspirins are (acolo).5.I'd like (ni~te) cheese.6. (Aceste) tables are in the shade.7. A (gaina) is crossing the road.9. Does she want (0) inghetata?

  Her sweatshirt is (pe) the table.

  I10. (Ai tai) friends are visiting the castle. 2

  3Vertical 41. Please (arunea) the rope now! 52. (EI) s looking for his camera. 63. There are some (barbati) on the 7ro~ 84. Have you got (ni~te) sweets? 95. (A cui) is that map? 107. He can 't (a-~i aminti).8. Oh no, J haven Ygot (aIiicol hot.) keys! Pentru a rezolva rebusul,9. I love this (magazin). inlocuiti ste]utele gasite ~i10. Excuse me. does this road lead to puneti griIa pe 0 foaie dethe (aeroport)? hartie.

  21

 • 1 Into inseamna in, sugerand schimbarea unui lac, lucru. Exemplu: He~' going into the house (EI intra in casa). 2 Dacanu se prezinta vreo schimbare de lac, pe se traduce prin on. On sau onto se pot utiliza cind are lac 0 schimbare, 0modificare a unei actiuni sau stari.

  oh, 1know!Come on, we're

  going to Tony:s.

  Oh, no! The bald man!

  There, in front of thefountain.

  ~

  Verbe cu particula

  In engleza, multe verbe uzuale sunt formate din doua parti: un verb debaza (el insu~i foarte uzual, spre exemplu: to come - aveni, sau to go - amerge) urmat de 0 pmiicula. Aceasta particula e deseori 0 prepozitie.Exemple: to come out (a ie~i); to go up (a urea, a se ridica); to look for(a cauta).Doar verbul se conjuga, pmiicula care 11urmeaza fiind invariabila.Exemple: He goes up the hill (el urea dealul); Can he come out? (PoateI '?)e le~I. .Daca se ~tie atat verbul de baza, cat ~i particula, deseori se poate intelegesensulintregului, astfel to go up este format din to go (a merge) ~i up(sus). Totu~i, cand invatati engleza, e indicat sa aprofundati aceste verbetara a separa cele doua parti. Treptat, treptat va yeti obi~nui ~i yeti ajungesa intelegeti ~i sa ~titi sensul particulelor.

  dupaimpotrivapanalalainaintedupaintrede, langaaproape de, langadeparte depentrude lainin fata/ain

  langade (apartenenta)pevizavidin...chiar langaprin, de-a lungullacatresub

  panalacu

  ~Prepozitiile ~i particulele

  afteragainstas far asat

  beforebehindbetween

  byclose to

  far fromforfromin

  in front ofinto Inext to

  ofon, ont02oppositeout of(right) nearthroughtotowardsunderuntilwith

  To i at

  Atat to, cat ~i at inseamna la. Toindica mi~care (directionare catreceva), iar at este static. Exemple:1 'm going to the market (Ma due lapiata); I'm at the market (Sunt lapiata).

  Cand plecati la cineva in vizita, yetiutiliza to ~i at alaturi de forma pose-siva in's (Exemplu: John s - vezipag. 12). To indica directia, iar atlocul unde va aflati. Exemplu: I'mgoing to John S (ma due la Johnaeasa); I'm at John S (sunt la John).

  ---~,"' ...;

  lata prepozitiile care trebuie~tiute in engleza:

 • Yes, I've got a magnifYingglass. It:S on the table, in

  the attic.

  Cuvinte noi

  window

  fereastrabuildingeladireexit

  ie~ire answerraspunswoman3

  femeie questionintrebare

  garden

  gradinacowvaea

  hilldeal

  fountain

  fiinta.nato go* ina intraschool

  ~eoaJa to go* upa ureaquay

  ehei to come * outa ie~inet

  piasa (de pe~te)to come* downa eoborinote

  mesaj, notato put*a punebench4

  banea to livea trai

  magnifYinglupa baldehel

  glass5

  quickrepedehome

  easa (domieiliu)OKOK

  fi'iendprieten come onhai!

  atticpod

  Cheia replicilor

  Look through the window! Uita-tepe fereastra.Near the exit ... next to the woman

  in red Langa ie~ire... langa femeiain ro~u.It's the man from the airport! Ebarbatul de la aeroport!It's the man with the letter! Ebarbatul eu serisoarea!It's the man from the garden! Ebarbatul din gradina!It's the same man! E aeela~i barbat.Quickly! He must want ourtreasure. Repede! Sigur vreaeomoara noastra.Oh, no! The bald man! There, infront of the fountain. Oh nu!Barbatul ehel! Aeolo, in fatafantanii.He's coming down onto the quay.Coboara inspre ehei.Quick, come behind this net!Repede! Veniti in spatele aeesteiplase.It's OK! Gata, e OK!Right, put the note and the photoson this bench. Bun, aeu' punemesajul ~i pozele pe aeeasta banea.Have you got a magnifYing glass?Ai 0 lupa?Yes, but at home. Da, aeasa.Oh, I know! Come on, we're goingto Tony's. Oh, ~tiu ee faeem!Haideti, mergem aeasa la Tony.Tony's afriendHe lives oppositethe station. Tony e un amie.Loeuie~te vizavi de gara.Yes, I've got a magnifYing glass.It's on the table, in the attic. Da, amo lupa. E pe masa, in pod.

  Acum Incercati sa gasiti (afla!i) Incare cladire trebuie ei sa mearga ~iterminati fraza luiSarah (cele pat-ru raspunsuri nu se refera decat la 0singura cladire din FishpOlt.)

  Cand prieterwT1iJfSarah gase~te Insfar~it qJup:1, Susy, John ~i Saraheitesc biletul (cuvantul) pe careJohn I-a gasit la han. Ei trebuie saraspunda la patru Intrebari. Dinfericire, fotografia facuta de Sarah

  de pe banca vppsita, contine ras-punsurile.Puteti,sa Ie gasiti petoate patru (In engleza)?

  3 Pluralul: women. 4 Pluralul: benches. 5 Pluralul: magnifying glasses.

 • Cine, ce i pronumele reflexive

  In engleza, nu avem verbe reflexive. To hide inseamna atat a ascunde,cat ~i a se ascunde. Totu~i, se poate preciza ca actiunea se revarsaasupra subiectului verbului utilizand pronumele reflexive (vezi titIul):pentru a se rani yeti utiliza to hurt (a rani [peD + pronumele reflexiv:Don't hurt yourself(nu te rani).Pronumele reflexive

  What's the time?

  La intrebarile What s the time? sau What time is it (cat e ceasul?) rt\raspundeti punand: It is... (Este) urmat de: \:)one/two/threelfour (0 'clock) ora unu/doua/trei/patrul six (0 'clock) in the morning ora ~ase dimineata... in the afternoon dupa - amiaza... in the evening seara... midday/midnight amiaza/miezul noptiia quarterpast two doua ~i un sferthalf past two doua ~i jumatatea quarter to two doua Tara un sferttwenty (minutes)past two doua ~i douazeci (de minute)ten to two doua Tara zece

  La intrebarea what time ... ? (La ce ora ... ?) se pune at (la) in fata orei:At one 0 'clock sau At one (La ora unu).

  To get

  Verbul to get are mai multe intelesuri.Alilturi de un complement inseamnaa primi, a obtine, a lua. AIteori,semnaleaza 0 schimbare ~i deseori 0acti une al carei efect se revarsaasupra subiectului. Exemplu: to getdressed (a se imbdica), to get up (ase ridica).

  In engleza vorbita who ~i whichsunt adesea inlocuite cu that, daracesta nu se folose~te pentru per-soane. In plus, pronumele relativedeseori omis. Exemplu: The bookI'm reading (Cartea pe care 0citesc).

  Cine ~i ce

  In romana, pronumele relativ cinetine locul unei persoane, iar ce tinelocul unui obiect. Astfel, in engle-za, who tine locul unei persoane,iar which tine locul unui obiect.Whom este un alt pronume relativcare poate indeplini funqia decomplement direct, dar rareori seface 0 distinqie intre who (subiect)~i whow (complement). De regula,se utilizeaza doar who.

  eu insumilinsamitu insutilinsati

  el insu~i/ea insa~iinsu~ilinsa~i

  noi in~inelinsenevoi in~iva/insevaei in~i~ilele inse~i

  myselfyourselfhim/herselfitselfourselvesyourselvesthemselves

  24 1 Vezi tabelul ell numerale, pagina 58.

 • The man who s cutting theribbon is Frederick Fruitcake.

  25

  a 'imprumutaa dormia spiHaa se trezia se cu\casmgurbine'intelesbine 'seara aceastabinemamatat ade asemeneasimpatic/afOaI1e, cu adevaratde obicei

  a revel1la se distra

  to come* backto have* (lots

  oj) funto borrowto sleep *to washto wake * upto go* to bedon your ownof coursewellthis eveninggoodMumDadalsonicereallyusually

  What time does Susy wake up?What time does John wake up?What time do they go to bed?

  And there~' the signwhich is on all his

  clues.

  creion coloratdesenperetecordonsemnideestudentvederea se imbracaa se trezia se plictisia simtia se calmaa citia lipsia rupea taia

  crayondrawingwallribbonsignideastudentpostcardto get * dressedto get * upto get* boredto feel *to calm dmvnto read*to be* missingto tear* upto cut *

  Dear Mum and Dad,

  We're having lots of fun here. The Fruitcake house is

  great, and sarah's parents are nice. They'Ve also got areallY nice lodger, Dave, who's a student. They have acat, a dog, and some neighboUrS, who've got a goat.There are some bicycleS that we can borrow. We sleep inour tents which are in the garden, right near the house,but we eat, wash and get dressed in the house. I wake

  up at six in the morning, because the sun's shinningand the birds are singing, but John wakes up at eight!We usually go to bed at half past nine or ten o'clock. DOyou like this postcard? It's of Fishport.XXX susy

  o vedere de la SusyA~teptand terminarea orelor pentru a examina veehea fotografie euamieii sai, Susy serie 0 vedere. Cititi-o ~i ineereati sa raspundeti laintrebari (Alcatuiti propozitii in engleza).

  Cuvinte noi

  Who has a goat?Where do Susy and John sleep?Where do they eat and getdressed?

  Oh! That must bethe clue that we're

  10oking f01:

  Cheiareplicilor

  Why are YOil hiding? De ce vaascundeti? Because we get bored at school.Fiindca ne plictisim la ~coaUi. What's the time? Cat e ceasul?

  It's eight, Miss. E ora opt,Domni~oara. And now? :;;iacum? It~ a quarter past nine. Este noua~i un sfel1. Simon, what time do you get up?Simon,Ja ce ora te treze~ti? At half past seven. La ~apte ~ijumatate. Do you get dressed on your own?Te imbraci singur? Of course. Bineinteles. I don't feel well. Nu ma simt bine. Right, calm down! In regula,potoliti-va! Look, that~' the crayon that'smissing. Prive~te, e creionul carelipse~te. Hey, that's niy drmving that you'retearing up. I-Iei, 'imi rupi desenu\. Oh! That mm:t be the clue that

  we're 100kingfOl: Oh! Acesta trebuiesa fie indiciul pe care-I cautam. Look at the old photo on the wall.Prive~te fotografia veche de peperete. The man who's cutting the ribbon isFrederick Fruitcake. Cel care taiecordonul e Frederick Fruitcake. And there's the sign which is on allhis clues. :;;i iata semnul, care seafla2 asupra tuturor indiciilor. We can come back this evening.Putem reveni in seara aceasta. Good idea! Buna idee!

  2 To be se poate traduce prin "a se gasi".

 • I'm looking forthe photo because

  it S not on the

  wall any more.

  baza a verbulLii. Exemplu: Theyare going to school to find a clue.(Ei se due la ~coala, pentru agiisi un indiciu.) Alte doua locu-tiuni, care au acela~i inteles ca to,sunt: in order to ~i so as to.

  prezentul continuu. Exemple: Ialready know that (Asta ~tiudeja). I know that man (II cu-nose pe acel barbat).

  Observatie: pentru a ~ti sa (a ficapabil de ceva), se utilizeazacan. Exemplu: I can swim (~tiusa Inot).

  Right, we'retaking this to the

  po/ice station.

  To do ~i to make (a face)

  Can J close up, Mr.Dixon?

  To do serve~te drept auxiliar inintrebari ~i fraze negative (vezipag. 16 ~i 18), dar acesta maiinseamna ~i a face CLiintelesul dea face 0 activitate. Pentru a faceCLiintelesul de a fabrica seutilizeaza to make.

  For/To

  In engleza, pentru se traduce CLIfor Totu~i, cand vorbim despre untel sau 0 intentie pentru, urmat deun verb la infinitiv, se traduce cuto. Acest to este urmat de forma de

  To know inseamna a !jti, acunoa~te. Acesta se utilizeaza laprezentLiI simplu ~i foarte rar la

  Because that shis briefcase.

  Prezentul continuu (continuare)

  What do we do

  to get in?

  Because ~i Because Of

  Ca ~iin romana, in engleza seface 0 distinqie intre fiindd,care se traduce cu because, ~idin cauza, care se traduce CLIbecause of

  Aceste doua pagini va prezintautilizarea prezentului continuu inengleza. Luati aminte ca in romana,pentru a sublinia desIa~urarea uneiactiu!)i, Lltilizam "a fi pe punctulde". In engleza se utilizeaza pre-zentul conti nUll. "I'm eating" sepoate traduce "Eu mananc", sau"Sunt pe punctul de a manca".

  Yes. J 'm justwrapping a broken

  parr.

  26 I Prezentlll simplll al verbllIlIi to do: l/yolI/lI'e/they do, he/she/it does.

 • lata ~apte fraze, care au fost Imparrite In doua colo~ne. Primele ~apteparri se atla In stanga, iar ultimele pani In dreapta. Incercari saalciHuiri fraze compJete, utilizand because, because o/sau to.

  The teacher must close up do the shopping.The policeman borrows a bike we're eating.lmust phone the service engineeJ: the neighbour:~ goat.They must always shut the gate they can see an old photo ofThey find the clue ... Ferdinand Fruitcake.She s going to Bridgetown the machine is broken.We can't come now it is late .

  .. follow the burglm:

  Fraze amestecate

  Cheia replicilor

  Who are you? What are youdoing here? Cine sunteti? Cecautati aici?

  .,~.. 'I'm a service engineer3.I'm mending the photocopie'~pai ... Sunt un reparator. Reparfotocopiatorul. Yes... I'm just wrapping; abroken part. Da ... Tocmaiasamblez 0 bucata rupta. So, is it OK now? Deci,acum e in regula? /; yes ... Pai, da ... Can 1 close up, /\111: Dixon?Pot sa inchid, d01l1nule Dixon? Yes, of course. Da,bineinteles. What do we do to get in? Cefacem pentru a intra? Come this way! Veniti peaici!

  What are you doing, Susy?Ce faci Susy? Don't be daft. Nu fi tampit! I'm looking for the photobecause it s not on the wall.Caut fotografia, fiindca nu maie pe perete. Too late' The bald man s gotthe clue! Prea tiirziu! Barbatulche! a descoperit indiciul! How do you know? De unde~tii? Because that s his briefcase.Pentru ca aceea e servieta sa.

  Right, we're taking this tothe police station. Bine, 0ducem la politie. Its closed' E inchis! Right, we must come backtomorrow morning. B ine,trebuie sa revenim mainedimineata.

  : Do YOl~ know the policeman?II cuno~ti pe politist? }~s... He:~ quite nice ... Da ...E un om destul de simpatico

  a asamblaa inch idea intraa telefonatocmai

  rupt/atampit, prostnU... mai multmainedestul de, foarte

  to wrapto close upto get into phoneiustbrokendaftnot ..any moretomorrowquite

  mecanicul

  fotocopiellli (xerox)bucata

  peretepoliti adimineata

  politistulma~inaprofesora repara

  Cuvinte noi

  service engineerphotocopierpartwallpolice stationmorningpoliceman2machineteacherto mend

  : P".:n!::J: oo.'f'i''fIe,.. 3 Pentru a spune ceca ce facem. utilizam to be (a fi). urmat de articolul nehoUiriit a (sau--=-~:e ~_ =~fi ;0 .'rap a a5am bla). al carol' infinitiv se tcrmina lntr-o consoana. prccedat5, de 0

  - - J&~ ..nminlill27

 • 1 Pronumele personale

  [(eu)you (tu, voi)he (el)she (ea)it (el, ea)we (noi)they (ei, ele)

  Se ~tiu deja pronumele personalecare indeplinesc funqia desubiect: [(eu), you (tu, voi), he(el) etc. (vezi pag 8). In engleza,exista pronume care indeplinesc~i functia de complement. A~acum indica tabelul din dreapta,vom avea acelea~i pronume cu

  Locul pronumelorpersonale

  in engleza, complementul expri-mat prin pronume personal sepune jupa verb. Exemplu:[ likeyou (Imi placi); Does he likeyou? (EI te place?); [ don't likeher (Ea nu-mi place); Give herthe book (Da-i cartea!)

  Utilizarea a douacomplemente diferite

  Cand vrem sa utilizam doua com-

  plemente exprimate prin pronumepentru a spune Da-i-o!, trebuie

  p-s co/??p/.?h'.?.?h'//// gL?C/ L7L/pd

  verb, urmat de prepozitiato + complementul indirect: Giveit to her.

  "Eu", "tu" i "eile/e"

  Pronumele eu/mie, tu/tie ~i ei/elese traduc in engleza prin pronu-mele personal cu functie de com-

  Dupa cina...

  28

  functie de complement direct ~iindirect. Ca ~i in romana, unelepronume pot fi atilt subiect, cat ~icomplement. Tabelul va prezintaprin caract ere ingro~ate, pronume-Ie care au funqie de complement,diferentiindu-se de cele care inde-plinesc funqia de subiect.

  plement. Exemplu: Give me thebook. (Da-mi cartea); Is ityou? (Tue~ti?); It s them! (Ei sunt!)

  Probabil

  Tn engleza, probabil se traduceprin maybe sau perhaps. Se mai

  Pronumele personalesubiect complement

  direct sau indirect

  me (pe mine/mie)you (pe tine/voi)him (pe el/lui)her (pe ea/ei)it (pe el/pe ea)us (pe noi/noua)them (pe ei/ele/lor)

  ,~~w

  poate utiliza ~i auxiliarul modalmight. Exemplu: He might havemy ticket. (Probabil ca are biletu!meu). Ca ~i alte auxiliare modale,might este invariabil ~i este urmatde radacina verbala.

 • Ghieitoarea eartii po~tale

  lata bucatiJe din ilustrata pe careSusy, Sarah ~i John trebuie s-oreeonstituie. Puneti-le In ordinea

  coreeta, reeopiati ~artea po~tala ~itradueeti-o In romana.

  rz/J. g.,anl!BdJqd"',"'.

  /i b-:

  /1.

 • Verbele la trecut ~i adverbeleCa ~i la prezent, In engleza, verbeleau purine forme la trecut.

  Trecutul

  Trecutul, descrie actiuni deja Inche-iate ~i concluzionate. Acesta cores--punde perfectului simplu (exemplu:eu fusei, el se arunca asupra ... ) ~iperfectului compus din romana,cand relateaza evenimente trecute

  (exemplu: am mers toata noap-tea)'. La pagina 34 yeti observaca imperfectul din engleza co-respunde imperfectului dinrom ana.

  La majoritatea verbelor, trecutule u~or de format: la toate formeleadaugati ed radacinii verbale2Astfel, to walk (a merge) seconjuga: J/you/he/she/ it/ we/theywalked.

  Trecutullui to have ~i to be

  Trecutul verbelor to have (a avea) ~ito be (a fi) este neregulat, trebuindInvatat. To have are 0 singura forma:J/yo;t/he/she/it/we/they ha~d.To beare doua forme: J/he /she/it was ~iyou/we/they were.

  Imperfectul intr-o propozitie negativa

  Folosirea unui verb la imperfect Intr-o propozirie negativa este ase-manatoare Cll cea de la prezent (Vezi pag. 18). Totu~i, do ~i does suntInlocuite cu did. Exemple: He was not tired (EI nu era obosit); Shedid not like dogs (Ei nu Ii placeau cainii).In engleza vorbita, not este deseori Inlocuit cu forma sa contrasa n~,forma care se pune la sfiir~itul verbului sau auxiliarului did: He wasn ~tired. She didn .~like dogs.

  Adverbe utile

  todayyesterdayyesterday eveninglast nightthe day beforeyesterdaytomorrowthe day aftertomorrowalreadystilloftensometimes

  aZItenasearaieri seara

  alaltaierimai ne

  poi mainedejaIncadeseoricateodata

  Because we'relooking for a

  treasure ...

  usually. normally de obiceithen, so deci, atunciwell binehere aicithere acoloover/around here pe aici/acoloevelywhere peste totsomewhere undevanowhere nicaieriluckily, fortunately din fericirereally cu adevaratvelY fomiemaybe poate, probabilalmost aproape

  It s myfamily s.

  301 Re(ine(i ca in romana rareori utilizam perfectul simplu in limbajul oral. 2 Intinitivul farii to. Re(ine(i ca multe adverbcIn engleza se termina In Iy. Totu~i. aten(ie: multe adjective se termina tot In Iy. Exemple: friendly (simpatic. amical) ~i

 • -So, where was this briefcase?Deci, unde era aceasta servieta?-]t was in the staff 1'00m. Era incancelaria profesorilor.-And why were you there? $i voide ce erati acolo?-Because we're looking for atreasure Deoarece diutam 0comoara .-and there was a clue in theschoo/. ~i la ~coala se gasea unindiciu.- What treasure? Ce comoara?oft's myfamity's. Apartine fami-liei mele.-Ah, ] see, and this crook wantsto steal it... Oh, inteleg, iar acesttalhar vrea s-o fure.-Exactly! The clue is an oldphoto. Exact! Indiciul e 0 vechefotografie.-The photo ,vasn't there anymore last night ... Jeri seara foto-grafia nu mai era acolo ...-but the crook's briefcase wasthere. dar servieta talharului eraacolo.-It's most probably the teacher'sbriefcase. E foarte probabil ca iiapartine profesorului.-But no, the crook had it before.Sa nu, talharul 0 avea ~i-nainte.-That's enough! You really mustgo home now. Ajunge! Acumchiar ca trebuie sa mergetiacasa.-Quickly take this briefcase backto the schoo/. Duceti repedegeanta aceasta inapoi la ~coala.-Too bad! We must carryonwithout the police. Cu atat mairau! Trebuie sa continuam Tarapolitie.-Luckily we've got the baldman:S address. Din fericireavem adresa barbatului che!.-Oh look, I've still got the dimythat was in the red briefcase! Japriviti! mai am inca agenda dinservieta ro~ie.-]t was in my pocket. Era inbuzunarul meu.

  Cheia replicilor

  a furaa duce inapoi

  cel mai ... , foarteinaintecu atat mai riiutarasimpatic/adraaut/a1:>.costisitor/oare

  Too bad! We must

  canyon vvithoutthe police.

  mostbeforetoo badwithoutniceprettyexpensive

  to steat*10 take* back

  4 I had a really pretty room.S My parents were Vel)) tired.6 The restaurants werent vel)'expensive.

  Quickly take thisbriefcase back to

  the school.

  cancelarie (deprofesor)comoarafami1ieescroc, talharprofesor/oarabuzunarhotelplajarestaurant

  Ghicitoare ilustrata

  Fata care poarta 0 cama~a roz Ii arata prieteneisale fotografiile de vacanta. Puteti atribui fie-carei imagini comentariul corespunzi3.tor?

  staff room

  Cuvinte noi

  treasure(amily4crookteacher

  pockethotelbeach5restaurant

  lOur hotel was small and reallynice.

  2 There was a big garden.3 The hotel was velY close to thebeach.

  lovely (admirabi/). Retineti cii unele adverbe ~iadjective au acelea~i forme. Exemplu: (ast (rapid/a - rapid, iute).4 Pluralul: (amilies. 5 Pluralul: beaches.

 • Imperfectul (continuare)

  La majoritatea verbelor, imperfectul seformeaza din radacina verbala + ed.Totu~i, anumite verbe au un imper-fect neregulat, care trebuie invatat.Acest imperfect este acela~i la toatepersoanele (eu, tu, eI, etc.).De exemplu, imperfectul verbuluito make este made: I made, youmade. he made etc.Multe verbe uzuale sunt neregulate(vezi lista de mai jos - la "Cuvinte

  noi" un asterix Ie marcheaza).

  Imperfectul intr-o intrebare

  Daca utilizam un verb la imperfectIntr-o Intrebare, procedam Intocmaica la prezent (vezi pag. 16), dar do~j does sunt Inlocllite cu did.Exemple: Wereyou tired? (Erai obo-sit?); Did you like the film? (Ti-apIacut fiImuI?)

  "Nite"

  Ni~te se traduce prin some sauany; some In propozitii afirmative,~i any in propozitii negative ~iinterogative.Exemplu: I want some ... (Dorescni~te ...); I don't have any. .. (Nuam ni~te ...); Do you have any ...?(Ai/aveti ni~te ...?)

  Imperfectul verbelor neregulate

  lata ciiteva verbe neregulate, care trebllie ~tillte:Ei-

  infinitivto becanto catchto cometo doto fallto findto getto giveto goto haveto hide

  imperfectwas, were 1couldcaughtcamedidfellfoundgotgavewenthadhid

  afi

  a puteaa prindea ven!a facea cadea

  a gasia primi2a da

  a mergea aveaa ascunde

  to knowto leaveto loseto payto putto seeto sendto sitto stealto taketo tellto understandto wake up

  knewleftlostpaidput3sawsentsatstoletooktoldunderstoodwoke up

  a ~ti, a cunoa~tea pleca, a parasia pierdea platia punea vedeaa trimite

  a ~edeaa furaalua

  a spunea intelegea se trezi

  '132

  /' .. ,~. ~ ~,.. ~""'W'~~1tO~~;jl~'" .,, . "'.~ ,~,,':,.. , ".31;,

  'Rare birds on .Featherare IslandsA hundred years ago, there weremany blue parrots on the FeatherareIslands. The inhabitants nearlyhunted them into extinction. Thesebirds are noW velY rare. Collectorsare not allowed to catch any. Last

  year, there were still some on theremote desert island of Koukou.

  Mr Crook

  Find me a pair of blue parrots for mycollection.

  Your fee: 8000.Mrs Owly

  ,.1 To be este mai deosebit. deoarece are doua forme la imperfect. 2 Pentru a afla diferitele intelesuri ale verbului toget, vezi pag. 24. 3 Retine!i ca anumite verbe neregulate au imperfectul identic cu radacina verbali'i.

 • And the bald mantravelled to thesesame islands to

  steal parrots.

  ..

  lll(tt.~.'J;!~~w;;.'"~'l.~~_- .~ .-==~~~

  Hey, the FeatherareIslands ... Aiy great-

  grandfather wentthere 10 studv the

  plaJ1ls. ~

  Disparitia lui Ferdinand Fruitcake.. - ...

  Ajllnsa acasa, Sarah Ie arata prieteriUol;,'sai0 veche scrisoareadresata blinicllilli ei, Frederick. Pef1tr"ua afla ce contine aceastascrisoar~,_cititi;::o~itraduceti-o in r'ornane~te. '

  ~~,~ .. Parrotbury,S.' ,;".....,' Featherare Main Islandl/; _.Sadly, your father is most probably dead. He came to ourislands in the spring to look for plants. We had a meetingto plan his expedition to the remote and dangerous LittleIslands. He left Parrotbury in a good boat with twobotanist friends. There was a terrible storm. They did notcome back. I sent a search party which found nothing.

  Quentin FillingGovernor of the islands

  ,i

  I

  Cheia replicilor

  -Did you drop that, John? Tu aiscapat lucrul ace la, John?- Yes, itfell oul of the diary. Da, acazut.din jurnal.-II looks interesting. .. Pare intere-sant.. .

  Tiiietura din ziar:Pasari rare I'n insulele Featherare.Acu'o suta de ani, multi papagalialba$tri traiau in insuleleFeatherare. Locuitorii i-au vanatpana aproape la disparitia lor.Acum, aceste pasari sunt fomierare. Coleqionarii n-au dreptul saprinda nici una. Anul trecut, maiexistau diteva pe 0 insula paras itaKoukou.

  Mesajul:DomnuJe Crook, Gasiti-mi 0 pere-che de papagali alba$tri, pentrucoJeqia mea. Onorariul dumnea-voastra: 8000.

  -Hey, the Featherare Islands ... Mygreat-grandfather went there tostudy the plants. Hei, insuleleFeathrare .oo Strabunicul meu a fostacolo, pentru a studia plantele.-He was a botanist, Era botanist.-And the bald man trmJellecf tothese same islands to steal parrots.Iar barbatul chel a caIatorit catreaceJea$i insule, pentru a furapapagali.-Come on, I want to show yousomething at home. Veniri, vreau sava arat ceva acasa.

  Cuvinte noi

  /ifmfeatherparrotinhabitantcollectorpaircollectionfeepound (L)plantbotanistspringmeetingexpeditionstorm

  search party5governor

  to dropto hunt

  film

  pan apapagallocuitorco]ectionarperechecoleqieonorariulira sterlinaplantabotanistprimavara'intalnireexpeditiefUliunaechipa de salvareguvernator

  a scapa, a cadea din...a vana

  to look

  to be* allowedto study6to travelto planrarea hundredX years agomany

  into extinctionlast yearremotesomethingmainsadlvdeaddangerousterrible

  a parea, a se parea,a privi

  a avea dreptula studiaa calatoria planifica, a organizararo sutaacum X animulti/multe,numero$Ipan a la disparitieanul trecut'indepariat/acevaprincipaldin pacatemOli

  periculosteribil

  4 La vcrbcle al carol' infinitiv se termina Intr-o consoana prccedali'i de 0 singura vocala. sc dllbleaza consoana Inainlede a se adauga ed la imperfect. 5 Plural: parties. 6. Imperfectul: studied (la vel'be Ie cum ar fi to study, al carol' intinitiv 133se termini'i In ~', acest y se transforma In i. la trecllt).

 • Aspectul simplu ~i continuu al trecutuluiImperfectul invatat la paginile 30-33 se utilizeaza pen-tru a descrie actiuni incheiate. Deseori, este insotit deadverbe de timp (cum ar fi Yesterday - ieri) caresitueaza clar actiunea in trecut. Exemplu: We walkedall night (am umblat toata noaptea). Acest timp senume~te trecutul simplu.

  Pentru a descrie actiuni care se desIa~oara in trecut(ploua), utilizam trecutul continuu.

  Constructii impersonale

  Trecutul continuu

  Trecutul continuu se formeaza din forma de trecut a

  verbului to be (was ~i were) + radacina verbal a + ing.Exemplu: He was doing the shopping (EI faeea eum-paraturi).] Unele verbe uzuale cum ar fi to be. tohave, to know, to want nu se intrebuinteaza la aspectulcontinuu, ci numai la cel simplu.

  Precum observati in exemplele demai sus, in romlna, imperfectul seintrebuinteaza pentru actiuni carese desIa~oara in trecut.Corespondentul din engleza estetrecutul continuu: I was cycling(Mergeam eu bicicleta).

  Cum traducem imperfectuldin romana

  Constructiile impersonale se traducin engleza prin it. Exemplu: It wasraining (ploua), It was fine (Eraplaeut).

  In romana, imperfectul se mai in-trebuinteaza ~i pentru actiuni pecare obi~nuiam sa Ie facem intrecut. Exemplu: Ii vedeam intot-deauna cand eram in ora~. Inengleza, se intrebuinteaza trecutulsimplu. Astfel, exemplul se tradu-ce: I always saw them when I wasin town.

  Cuvinte noi

  night

  noapteto raina plouafineCtimp) frumas,lunch2 pranz

  to cyclea merge cu bicicleta foarte binestamp

  colectie deto wait fora a~teptanearlyaproapecollectionti~bre

  to put* awaya pune la 0 partereadygatawork mundi, serviciuto manage (to)a reu~i sahowcum

  entranceintrareto get* toa ajunge larustyruginit

  cavepe~terato be* abouta fi (vorba) despre ...insideinauntru

  chestcurarto deal* witha se ocupa dehiddenascuns

  problemproblema at lastIn cele din urmMn

  ownerproprietaralltotul sfiir~it

  safeseifwhencand urgenturgent

  -

  1 Trecutul continuu se poate traduce cu imperfectul sau cu perfectul campus + "pe punctul de a". 2 Pluralul: lunches.

 • 3 Cand un verb la infinitiv urmeaza un verb la imperativ, deseori, to este inlocuit cu and.

  Cheia replicilor

  Lunch is nearly ready. Pnlnzul eaproape gata.o Were you showing them that oldstamp collection, Sarah? Le arataicolectia veche de timbre, Sarah?oNo, we were just looking at someold photographs. Nu, ne uitamdoar la ni~te fotografii.o Yes, we were waiting for you. Da,te a~teptam.o Dad 50 just leaving work now. Tatatocmai pJeaca de la serviciu.oSarah, the bicycles! It 50 raining.Sarah, bicicletele! Ploua ...Its OK. We put them mv0-'. EsteOK. Le-am pus la 0 parte.Have you got the diary? AijumaJulla tine?oNo, I put it in my tent. Wait here!Nu, I-am pus in cort. A~teptati aici.oOh... He explains how he foundFerdinad Fruitcake 50 letter. Oh ...Poveste~te cum a gasit scrisoarealui Ferdinand Fruitcake.He was looking for blue parrots.Cauta papagali alba~tri.He managed to get to Koukouisland. .. A reu~it sa ajunga ininsula Koukou.At the entrance to a cave, he sawan old, rusty chest. La intrareaunei pe~teri vazu un cUIar vechi ~iruginit.oInside he found a letter t~at wasabout a hidden treasure. Inauntrugasi 0 scrisoare in care era yorbadespre 0 comoara ascunsa .Yes, the letter that he stole Da,scrisoarea pe care a furat-o .Come and eat. Here 50 Dad at last.

  Veniti sa mancati. In sfar~it, iata-l~i pe tata.oSony, I was dealing with a reallyurgent problem ...Scuze, maocupam de 0 problema cu adevaraturgenta.. .

  shop owner. "Ah, the keys to mysafe! Thank you! I (to lose) themyesterday. I (to look) everywhere,but I (can) not find them. "

  Oh. .. He explainshow he found

  Ferdinad Fruitcake :sletter.

  Sorry, I was dealingwith a really urgent

  problem ...

  Twofriends, Dave and Harry, (togo) shopping. They (to look for)jeans. In one shop, they (to find)some keys in the pocket of a pair ofjeans. They (to give) them to the

  Povestea blugilor

  lneereati sa relatati povestirea de mai jos, intrebuintand tim-purile tree ute eorepunziitoare pentru fieeare verb din paran-teze. Unul dintre verbe este la treeutul eontinuu.

 • dar are efect asupra prezentului. [have cleaned my shoes (mi-amcuriitat pantofii - adica pantofiisunt acum curari). [ have been toLiverpool (am fost la Liverpool-asta inseamna ca eu cunosc dejaacest ora~).

  Present perfect-u\ se intrebuin!ea-za ~i cand 0 aqiune tocmai a avutloc: He'sjust bought a new bike.(EI tocmai ~i-a cumparat 0 bici-cleta noua).

  Present Pet1ect (intrebuintare)

  Present perfect-ul stabile~te 0legatura intre trecut ~i prezent. Deregula, acest timp prezinta 0aqiune care a avut loc in trecut,

  tic cu timpul trecut (past tense) -vezi tabelul din dreapta.2

  Formele contrase

  In limbajul de zi cu zi se intrebu-in!eaza formele contrase ale luihave ~i has ( 've ~i os) spre exem-plu: I've walked.

  Present Perfect

  Present perfect-ul este foarte desintrebuin!at in engleza. Acesta seformeaza din verbul to have (vezipag. 8) ~i participiul trecut al ver-bului.

  La verbeleregulate, participiultrecut este identic cu timpul trecut(radacina verbal a + ed). lata decipresent perfect-ul verbului to walk(a merge): [/you/we/ they havewalked. he/she/it has walked.

  Verbele neregulate (care au untrecut neregulat) au un participiutrecut neregulat. La unele, e iden-

  Cheia replicilor

  - We must go to Oak Tree Farm ... Tre-buie sa mergem la fenna Oak Tree ...0tofind Mr. Crook and the clue thathe stolefi'om the school. ca sa-I gasimpe Dl. Crook ~i indiciul pe care I-afurat de la ~coala.-Have you visited Bridgetown. Mr.Crook? Ati yizitat Bridgetown-ul

  Domnule Crook?o }'i?s,I have. In fact, I have just gotback. Da ... De fapt, tocmai m-amIntors.oJ was there this morning. I saw thecastle and the towers ... Am fost acoloazi-dimineata. Am yazut castelul ~iturnurile.

  obut I couldn 1find the ruined towel:dar nu am putut gasi ruinele turnului.o Why do you want to see it? There~'only afert' old stones. De ce yre!i sa-Iyizitati? Nu sunt acolo dedit ni~tepietre yechi.oEL 1 have always liked ruins ... Pili... Intotdeauna mi-au placut ruinele.

  361De re\inut: I) verbele care se termina Intr-o consoanfl precedata de 0 vocaIa, I~i dubleaza consoana Inainte de a adiiugaed.: 2) verbele care se termina In y, pierd y-ul primind termina\ia ied in loc de ed. 2 Gasiti 0 lisla compleUi la pagina 55.3 Yes, I have este un raspuns seurt - vezi pagina 16.

 • Participiul trecut al verbelor neregulate

  oh really.,. That'smost interesting.

  Traduceti in englezaTradueeti aceste fraze in englezapunand doua verbe Ia present perfect,trei la trecut ~i doua la prezent.Sarah, Susy ~i John I-au gasit pe DI.Crook.El toemai a vizitat Bridgetownu1.A fost acolo azi dimineata.EI a cautat tumul in ruin~, dar nu I-agas it. ....Urmatorul indieiu trebuie sa fie laturn,Sarah, Susy ~i Jolm VOl' sa mearga

  acolo repede.

  dim ineatapiatra 'ruinaparestaulIapte

  a eUTataa se intoareea coboria se simti binea producetoemainoude faptruinatladoarcatevaoeupat/aminunatdejamultarepede

  Cuvinte noimorningstoneruinparkcowshedmilk

  to cleanto get* backto go * downto be* wellto produce;ustnewin factruinedonlyafewbusywonderfulalreadylots of a lot of"quickly

  afta construia cumparaa puteaa venia giisia primia pastraa pleca/a pariisia trimiteafitraa castif!a

  partieipiu trccutbeenbuiltboughtbeen ablecomefoundgotkeptleftsentstolenwon

  tree utwas, werebuiltboughtcouldcamefoundgotkeptlefisentstolewon

  Infinitivbebuildbuycancomefindgetkeepleavesendstealwin

  o Well. did you go to the park? Eibine, ati fost Ia pare?o Yes, but I didn'l see anything there.Da, dar n-am vazut nimic.Ah! You didn'l go down to the rivel:Ah! N-ati coborat pana Ia rau.o Yes, we're well. We've bought threecows. Da, ne simtim bine. Am

  cumparat trei vaei.oWe've been very busy... Am fostfoarte ocupati ...oWe've just built a new cowshed forthem. Toemai Ie-am eonstruit un stau1.oThey're wonderful! They've alreadyproduced lots o./milk! Sunt minunate.Deja au dat mult lapte!

  0 Yes, the ruined tower is by therivel: Da, turnul in ruine e aproape derfm.o The next clue must be at the ruinedtowel: Unnatoru] indieiu trcbuie Safie la tumulin ruine.oOh, really ... That s most interesting.Zau ... Asta e foartc interesant.

 • Participiul trecut ~i pronumele posesive

  Part ic Ipi ul tree ut serve~te. precumi1\i va/ut la pagina 36.,la lorll1areapresent perfect-ului. In rom ana.participiul trecut poate funqionaca adjectiv, Exemple: u house11lIil! OJ.I!OIlC (0 casa construiHidin piatra): u Jliddell CUH' (0 pe~-tera ascunsa), In engleza. participi-ul trecut c in\'ariabil ~i se pune inrata substanti \'ul ui,

  Present perfect (continuare)

  Ciind intrebuin!a!i l11ai l11ulte ver-be la aceea~i persoana la present

  ,"'0 \I'C //lust go !heres!mig,h! (l1I'ay hefc)re

  hi//l,

  perfect intr-o fraza. nu e necesar sarepeta!i hus sau hUI'c, Exell1plu:I huve hcell /() Londoll. I'isi!cd the

  71J1I'(!}, und dOlle some shopping in

  1Il/lle

  I'0 III'S

  his

  hel's

  Oxlord S!ree! (Am fost la Lomira,am vizitat Turuul ~i am facut

  cumpiiriituri pI.' Oxford Street),

  al meu. a mea. ale mele, ai mci:

  al tau. a ta, ale tale, ai tai:

  alai lui, ai/ale lui:

  alai ei, ai/ale ei

  in engleza. nu cstc vreun pronume posesiv care sa-icorespunda Illi ii, Astrel. trebllie reluat sllbstantivul ~ilntrcbuin\at la rorilla posesiv3. (vezi explica!ia de la

  pag. 12). Sprc excl11plu. cane! vorbil11 e!espre un caine.pentrLl a spulle "[sle allui" VOI11spune I!.\ !he do,r!,.\

  ollrs

  theil'S

  alnostru, a l1oastra. ai no~tri. alel1oastre:

  a/al lor. ai/ale lor

  [\C lle\'Cf' realI\'

  explored the !Ol!'crbecause of!hefeIlCl!.

  ,",

 • Look. you hm'en (

  y,ot )'ours un)'Jl)ore.

  /le\", I'FefiJ/ll/d

  sOJl)ething here.'

  Look.' It.'\

  Ferdil/und

  Fruitcuke.'\' sign..'

  We have kept this ruined tower because it 1S;a sacred monument for the inhabitants ofBridgetown.The pirates of Pirates'lsland destroyed it threeyears ago, but now, we have got our revenge .We have won our last battle against them andexpelled them from their fort on the island. Atlast, they have disappeared from our country.

  Cuvinte noi

  slree!

  strada to get* YOllra se razbuna.IlullI(,

  statuie reveng('e(ll'

  urecl1e10 1I'in*a ca~t iga

  kllc('

  gard 10 exp('1a fugari

  CUll

  ~apca /() c!isupp('ara disparea

  II!0 I7lII1!(' i1I

  monumentnu inca

  IJirul('pirat

  nol yel

  sodeci. a~adar

  halliebaUilie

  straighl ([)1"ayimediat

  foufort hefiJreinainte

  co IIIl! IT I1ara ne\ 'erniciodata

  Irlle

  adevarat

  10 ('xlilor('

  a explora('\'er,'\\'I1erepeste tot10 ('XOlilill('

  a examll1a('uchfiecare

  10 k('('li"

  a pastra.Iacr('c!sacru

  10 d(,SII"llFa d istrugc

  laslul ti m a Cheia replicilor

  So, he :,' \\'orked Oll! the cI//('fi'ol11Ihe schoo!.. A~adar. a descifratindiciul de la ~coala'which sel1l him 10 Ih(' rliinec!lml'e!:care I-a trim is la turnul in ruine.

  Bllt he hosll i yC'l.fiJ/lnd Ihis towel~Oar el nu a gasit inca acest turn.'So 11'(' II!IIs1 go there slraighl away-befiHe hill!. Deci trebuie sa mergemacolo imediat - inaintea lui.

  We 'n' come' back 10 gel Ihe bikes.Ne-am intors sa ne luam bicicletele.';\11" sWllle has a hmken e'ar Can)'oil mend i() Statu ia mea are 0urecl1c rupta. 0 po!i rcpara'l1 'n' ne'\'a r('ull)' e'x/Jlored Ihe' Iml'erbeculise' ollhe'fCnce. Niciodata 11-

 • Viitorul

  Viitorul se formeaza din will + radacina verbal a:I/you/helshe, etc. will walk. In propozitiile interoga-tive, shall deseori ia locullui willia persoana InHiisingular ~i plural (I ~i we), mai ales daca sugeram saupropunem ceva. Exemplu: Shall we go out? (Ie~im?).

  Formele contrase

  Forma contrasii a lui will este 'll. Exemplu: I'll bethere (voi fi acoio). Aceasta formii nu se intrebuin-teazii in propozitiile interogative.

  Intr-o propozitie negativii, forma contrasii a lui willeste won't. Exemplu: They won't be there (Ei nu vorfi acoio).

  Might

  Pentru a descrie un eveniment sau 0 actiune care arputea avea loc, folosim auxiliarul modal might (vezi"posibiJ" pag. 28). Exemple: He might be there (Arputea fi acoio). He might not be there (S-ar puteasa nu fie acoio).

  A putea ~i a trebui la viitor

  Pentru a spune ceea ce ar trebui, cat ~i ceea ce amputea face, intrebuintiim be able to ~i have to alaturide will sau shall. Exemple: He will have to be there(El trebuie sa fie acolo); Shall 1 be able to see youtomorrow? (Voi putea sa te vad maine?).

  Cuvinte noi

  crosszngnightleaftraildirectionnoteplacesoiltaskbarguard dogwallpaneljewels (pi)fortune

  to leave *

  togo*ojJ

  to disturbto dirtyto worryto draw *to fall * for itto be * careful

  todaynight-timedangerousduringalsofalsebrilliantwrongdefinitelydifficultthat waywooden

  treciitoarenoaptefrunziiurmii, pistiidirectiemesa], biletelloc, a~ezaresol, pamantcerintiibar 'caine de paziiperete

  p?;nou,. ~abJoublJ utemavere

  a pleca, a piiriisia pleca, a se

  indreptaa deranjaa murdari, a pataa-~i face grijla desenaa ciidea in capcaniia fi atent

  astiiziIn timpul noptiiperi cui osIn timpulde asemeneafalsexcelent, genialfalscu sigurantiidificilpe acolode/In lemn

  ,"\11

  It will be night-time and the

  crossing will bedangerous.

  1 Plural; leaves.

 • Cheia replicilor

  ---~~Pista falsa

  lata mesajul pe care-I scrie Sarah.Ea I-a scris~onform unui cod mis-terios. PeAtru -a~~ti Incotro II trimitepe barbatul chel trebuie sa des cope-riti cum se cite~te. Apoi, II putetitraduce In romana.

  F.F.lleveraF. ereht eb lIiw

  enutrof ym dno slewej ym IIA.

  slenop nedoow htlw lIow eno dnif ~Iliw uoy edisnl. god droug a eb ?

  thgim ereht, luferac eB. yaw toht

  ni og lIiw uoY. srob tuohtiw

  wodniw enD ees lIiw uoY. trophsiF

  n\ noitots ecilop eht at og ot

  evoh Iliw uoY. tluciffid eb lliw ti.

  ksot tsol ruoy sl ereH. tfell

  seulc eht 110 dnuof evoh uoy

  woN,nos yM

  -So we' /I have to go to Pirates'Island. A~adar trebuie sa mergem peinsula Piratilor.-Not today.' We '/I get there too late ...Nu astazi. Vom ajunge acolo preatarziu.-It will be night-time and the crossingwill be dangerous. Va fi In timpulnOpfii ~itrecatoarea va fi pericuJoasa.-But the bald man wi/! find the cluehere and. .. Oar barbatul chel va gasiindiciul aici ~i...-he might go to the island during thenight, AI' putea merge pe insula Intimpul noptii.- Well, we must hide this clue with

  some leaves. There! Ei bine trebuiesa ascundem acest indiciu cu ni~tefrunze. lata!-We can also leave afalse trail. Amputea lasa 0 pista falsa.-Brilliant! He'll go off in the wrongdirection ... Genial! Va pleca Indireqia gre~ita.-and won't disturb 1/S. ~inu ne vaderanja.-Right, we must leave him d note.Exact, trebuie sa-i lasam un bilete!.-I've got a good idea. Am 0 ideegrozava.-But where shall we hide it? Darunde 0 sa-I ascundem?

  -John and 1can lookfor a goodplace. John ~i cu mine putem cautaun loc bun.- }'Ouwill have to dirty the note withsome soil. Va trebui sa murdare~tibilete1ul cu ni~te pam ant.- Yes Don't WOI"I)', it '/I be peifect.Oa Nu-ti face griji, va fi perfect.-we can hide it here and drml' hissign! II putem ascunde aici ~i desenaparafa lui.-That's real/y brilliant! He '/Idefinitely fall for it. E cu adevaratgenial! Cu siguranta va cadea Incapcana.

  41

 • Formarea viitorului cu going to

  acesta/aceastaacela/aceea

  II

  In romana, deseori exprimam viitorul cu ajutorullo-cutiunii verbale (a avea de gand sa). Exemplu: Am degand sa plee; el are de gand sa se uite la televizor.

  Aproximativ acela~i lucru are loc ~i in engleza, cuajutorul expresiei be going to care indica 0 intentie

  Intrebuintarea prezentului dupa when

  In engleza, dupa when (cand) ~i as soon as (de In-data ee), nu se pune niciodata viitorul - numai pre-zentul. Exemple: When my brother arrives, I will

  Pronumele demonstrative

  lata pronumele demonstrative dinengleza.

  Singularthis onethat one

  Pluralthese (ones) ace~tia/acesteathose (ones) aceialacelea

  Retineti ca la p]ural rareori se intre-buinteaza ones.

  42

  sau 0 prevedere. Forma care trebuie avuta in vedereeste am/is/are going to + radacina verbala.Exemple: I am going to leave (voi pleea/am de gandsa plee); He is going to watch TV (EI se va uita latelevizor); They are going to come with us (Ei au degand sa vina eu noi).

  Right, l'lllookforthem and fax you

  right away.

  leave (Cand fratele meu va ajunge, voi pleea); Assoon as I !mow, I will phone you (De Indata ee allu,iti voi telefona).

  ,"

  ",

 • Trenul sau va ajunge la ora trei.

  Viitorul

  lata opt propozitii care trebuie tra-duse In engleza.

  Cheia replicilor

  - We're going to close up... Vomj'nchide ...-Fine, I'mjust going to tidy up...Bine, eu voi face doar ordine ...-and then I'll go. ~i apoi voi pleca.- Well, goodnight. Ei bine, noaptebuna.- Hey, this is'the man the childrenshowed me. Hei, acesta e barbatulpe care mi I-au aratat copiii.- Yes, it s the same man. pa, eacela$i barbat.-Hello, London? I'd like details onnumber 1709. Alo, Londni? A~dori detalii despre numarul 1709.-Right, I'll look for them andfaxyou right away. Bine, Ie voicauta~i vide trimit prin f'J,x.-Fine. Thanks! Bine. Multumesc!'Ah, its this one. Those all havebars. Ah, aceasta e. Celelate augratii.-Right, it won't be too difjicult.Perfect, nu va fi prea dificil.-I'll be able to break the windowpane. Voi putea sparge sticla de lageam.-First I'm going to have supper,and I'll con!e back when it's reallynight-time. Intai ma duc sa iau cina~i l1!aMorc cand va fi deja intu-nenc.'Ah, at last ... Ah, in sfaqit...-Right, tomorrow I'll go toFruitcake house. Perfect, maine maduc la familia Fruitcake.-The children might be able to helpme find him. Copiii ar putea sa maajute sa-I gasesc.-They'll be pleased - there's areward. VOl'fi incantati - e ~i 0recompensa.-Oh! Whats that? Ei! Da ce-i asta?-It's him! El:.~StoP! You're underarrest. 'EI e! Aaa...stai! E~ti arestat.

  Ne yom uita cand yom gasi ziarul.Ya vedea el.

  Yeniti cu mine?

  atuncinoapte bunacautatmultumitstop

  a inchidea face ordinea trimite faxa aJungea telefonaa ajutaa fi arestat

  EI . .~.n ~e VOl'le~l~mAseara aceasta.Ce ai de glnd s'a;faci?

  Maine ma ducVa Bjidgetown.Yom ~ti cand voi~fi aici.

  thengoodnightwantedpleasedstop

  to close upto tidy upto faxto arriveto (tele)phoneto helpto be* under

  arrest

  TVvarstafurtcopilLondradetali unumarsticlarecompensatrenZlar

  Cuvinte noiTVagetheftchifd1Londondetailnumberwindow panerewardtrainnewspaper

  1 Pluralul: children.43

 • ~

  Gradele de comparatie comparativ ~i superlativ

  In engleza, exista doua modalitatide a forma comparativul ~