Download - Comunicarea Curs 2014

Transcript
 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  1/181

  COMUNICAREA

  M N G RI LĂ 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  2/181

  Materialele cuprinse în acest manual nu constituie lucrări de cercetareştiinţifică şi nu revendică originalitatea. Scopul lor exclusiv este

  prezentarea unor cunoştinţe existente şi să servească procesuluididactic

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  3/181

  Capacitatea de a exp rima o ideeeste aproape la fel de importantă

  ca ideea insasi ."

  Bernard Baruch

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  4/181

  Obiectivele cursului

  a. RECUNOAŞTEREA SURSELOR CONFLICTULUI; b. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR ESENŢIALE   ALE UNEI COMUNICĂRI EFECTIVE;c. IDENTIFICAREA FACTORILOR CARE INFLUENŢEAZĂ  COMUNICAREA,DIFERITELE CANALE PE CARE NE PARVIN INFORMAŢIILE  ;d. ACTIONAREA ÎN VEDEREA  ÎNLĂTURĂRII FACTORILOR PERTURBATORI SI ABARIERELOR CARE AFECTEAZA CALITATEA COMUNICARII;

  d. COMUNICAREA MANAGERIALA SI ORGANIZATIONALA IN SCOPUL UNEIRELATIONARI EFICIENTE  e. UTILIZAREA EFICIENTĂ A TUTUROR FORMELOR DE COMUNICARE(VERBALĂ ŞI NON VERBALĂ) ; f. ADAPTAREA STILULUI DE COMUNICARE LA PERSONALITATEACONLOCUTORULUI;g.  ÎNSUŞIREA ŞI UTILIZAREA CORECTĂ A TERMINOLOGIEI SPECIFICE;h. IDENTIFICAREA PROPRIILOR NEVOI DE FORMARE ÎN DOMENIULCOMUNICĂRII ;i. FORMAREA ATITUDINILOR DE ABORDARE A COMUNICĂRII  (STILURI DECOMUNICARE)

   j. UTILIZAREA CELOR MAI EFICIENTE TEHNICI DE COMUNICARE ÎN VEDEREAPREVENIRII APARIŢIEI CONFLICTELORK. CONŞTIENTIZAREA  IMPORTANŢEI  COMUNICĂRII  CA INSTRUMENTMANAGERIAL;

  L. CONŞTIENTIZAREA ROLULUI ŞI CONSECINŢELOR COMUNICĂRII INFORMALELA NIVELUL ORGANIZAŢIEI ;

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  5/181

  Structura cursului

  Introducere 

  importanta si actualitatea conceptului,

  rolul si importanta in cresterea performantelororganizationale.

  Comunicarea:

  definirea conceptului etapele procesului de comunicare

  scopul comunicarii

  elementele procesului de comunicare

  Comunicarea manageriala

  comunicarea manageriala – avantaj strategic al organizatiei

  definirea conceptului;modelul de functionare obiectivele comunicarii manageriale; particularitatile

  functiile comunicarii manageriale

  factorii interni si externi care influenteaza comunicarea

  obstacole in calea comunicarii

   principiile comunicarii manageriale; tipuri de comunicare

  feedback-ul

  climatul comunicarii manageriale

  Comunicarea scrisa in afaceri

  importanta comunicarii scrise

  documente utilizate

  functiile acestor documente

  clasuficarea lor

  reguli de utilizare ale acestor documente

  caracteristicile comunicarii scrise

  Comunicarea non-verbala in afaceri

  importanta comunicarii non-verbale

  limbajul trupului; limbajul spatiului ;

  limbajul vestimentatiei; limbajul timpului

  limbajul culorilor

  Comunicarea verbala

  importanta comunicarii verbale

  clasificarea stilurilor de comunicare

  Concluzii

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  6/181

  Metode/forme de activitate

  Prelegere interactivă; Dezbatere ; Problematizarea;

  Exerciţii de grup;Studiu de caz ; Studiu individual ;Discutii in grup;

    Analiză de bune practici;  Feedback

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  7/181

  Va incurajez sa participati din tot sufletul, sa va deschideti, sa va exprimati,sa colaborati, sa intelegeti si sa acceptati faptul ca trebuie si este sprebinele vostru sa va dezvoltati, sa invatati sa comunicati.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  8/181

  Comunicarea eficientă  este cheiasuccesului unei organizaţii moderne.

   În interiorul companiei, ea:

   întăreşte încrederea angajaţilor  în vi ziu neaşi  m is iunea organizaţiei, 

  conectează angajaţii   la realitatea afacerii

  respective,

  alimentează  procesul de dezvoltare alcompaniei ,

  facilitează  schimbările  necesare

  progresulu i ,

  contr ibuie la schimbarea

  compor tamentulu i angajaţilor .

   În exterior , imaginea companiei,descoperirea noilor oportunităţi de afaceri şi relaţia cu societatea depin d în cea mai m are măsură decât de bine este conceput şi  condus acest

  proces cont inuu al comunicării .

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  9/181

  Comunicarea eficienta ne ajuta sa intelegem mai bine o persoana sau osituatie si ne permite sa rezolvam diferite probleme pe care le intalnim. Multedintre mesajele pe care vrem sa le transmitem sau care ne sunt transmiseraman neantelese si afecteaza scopul destinatarului.

  Comunicarea  înseamnă  schimb de informaţii, în primul rând, dar în contextmai larg, ea se constituie şi  într-o activitate de influenţare  şi  înţelegere reciprocă  a interlocutorilor,  care are loc în cadrul unui contact psihologic,determinat de capacitatea noastră de a cunoaşte şi percepe particularităţi alepersonalităţii şi grupului. Cel mai preţios element în afaceri îl constituie clientul,iar cel mai valoros client este cel permanent. Calitatea comunicării este ceacare poate aduce sau respinge clientul, care-l poate (sau nu) transforma înpartener de durată.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  10/181

    Trebuie sa fim constienti de faptul ca in fiecare zi trimitem, primim si procesam unnumar imens de mesaje si informatii. Comunicarea eficienta nu se rezuma la simplulschimb de informatii, ci necesita si intelegerea din spatele ei. Astfel, pentru aputea ajunge sa comunici eficient, ai nevoie de un set de aptitudini care includ :

  com unicarea nonv erbala,ascu ltarea atenta,

  capacitatea de a-t i stapani stresu l de moment si de a intelege emoti i le tale si ale

  celui cu care comunic i .

   Asigura-te ca limbajul tau este pe intelesul tuturor. Codarea mesajelor se facediferit in functie de educatie si experientele avute. Modalitatea de decodare este iar

  proprie fiecarei persoane. In consecinta, trebuie sa ne asiguram ca interlocutoruldecodeaza mesajul nostru intr-un mod corespunzator, fiind constienti de barierele care nedespart.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  11/181

  Comunicarea  este mai mult ochestiune de incredere si de acceptarea celorlalti, a ideilor si sentimentelor

  lor, a faptului ca sunt diferiti si ca , dinpunctul lor de vedere, ei au dreptate- simai putin una de intelect.

  Comunicarea  este cea maieficienta cale catre succes  in orice felde relatii.

   A spune clar ce astepti de la celalaltsi a avea intelepciunea sa asculti ce arede spus este ecuatia simpla a unei bune

  intelegeri.Daca partenerii  –  la serviciu, acasa-

  nu stiu sa isi impartaseasca gandurile,bucuriile, frustrarile, relatia nu are cumsa mearga.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  12/181

    Comunicarea  se defineşte ca fiind un transfer de informa ţ ii de la un emitent 

  (expeditor) la un primitor  (receptor) încondiţiile  înţelegerii corecte  de către primitor a conţinutului mesajului.

  Eficacitatea comunica ţ iei  implică realizarea aceluia şi înţ eles la cei doisubiecţ i   –  emitent şi  primitor, asemnificaţiei  mesajului ce face obiectulcomunicării.

  Dacă este prezentă înţ elegerea comună a mesajului  afirmăm  că  are loc ocomunicare efectivă.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  13/181

  Conceptul de comun icare a fos t abord at, în tim p, din perspecti vemult iple, ceea ce a determinat o proliferare spectaculoasă a definiţiilor .

  Dicţionarul  explicativ al limbii române  – DEX (Bucureşti, 1996) – înregistrează, la articolul (a) comunica, următoarele  sensuri:  „a  face cunoscut, a da de

  ştire, a informa, a înştiinţa, a spune”, stabilind, aşadar, un proces şi  o relaţie cognitivă.

  Cercetător ii americani au inventariat nu mai puţin de 120 de definiţii, fără aepuiza posibilităţile şi fără a mulţumi pe toată lumea.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  14/181

    Scopul comunicării   într-oorganizaţie este acela:

   de a duce la schimbări,

  de a influenţ a acţ iunile  ce asigură prosperitatea organizaţiei.

  Comunicarea  este un proces îndublu sens  în care fiecare este pe rând,emitent şi primitor  de mesaje, deinformaţii.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  15/181

   Aproape fiecare problemă,  fiecare conflict şi  fiecareneînţelegere  are la bază  o problemă  decomunicare.

  De ce avem nevoie să comunicam? Pentrucă:

  a) suntem fiinţe sociale;

  b) trăim într - o lume în care milioane şi milioane de alţi

  oameni vieţuiesc;c) avem nevoie unii de alţii pentru siguranţa noastră, pentru

  confortul nostru, pentru prietenie şi dragoste;

  d) avem nevoie unii de alţii pentru a ne maturiza prin dialog;

  e) avem nevoie unii de alţi ca să ne îndeplinim scopurile şi

  obiectivele .

  Comunicăm ca să:

  1. ne cunoaştem;

  2. ne împărtăşim emoţiile unii altora;

  3. schimbăm informaţii;

  4. convingem pe alţii să înţeleagă punctul nostru de vedere;

  5. construim relaţii.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  16/181

   

  De ce avem nevoie să comunicam?Pentru că:

   Funcţiile  managementulu i nu pot f ioperaţionalizate  în li psa comunicării . Procesele de stabilire a obiectivelor, de realizarea aconcordanţei cu structura organizatorică, de implicare

  a personalului, de amortizare a acţiunilor   cuobiectivele iniţiale şi de eliminare a neconcordanţelor  se bazează pe primirea şi transmiterea de mesaje;

   Comunicarea stabileşte  şi   menţine  relaţiile dintre angajaţi ;

   Prin feed-back-ul realizat, comunicarea relevă  posibilităţile  de îmbunătăţire  a  performanţelor  

  indiv iduale şi  generale ale organizaţiei ;

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  17/181

    Aflată  la baza procesului de motivare, comunicarea face  posibilă identif icarea, cunoaşterea şi  u ti l izarea corectă a difer i telor categor i i de

  nevoi şi   st imulente   pentru orientarea comportamentului angajaţilor   spreperformanţă şi satisfacţii;

  Contr ib uie la in staurarea relaţiilor  co recte şi  eficiente , de  înţelegere  şi acceptare reciprocă  între şefi şi subordonaţi,  colegi, persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  18/181

  Fiecare individ are un anumit stil de comunicare format în

  urma :

    educaţiei, 

  deprinderilor,

    convingerilor şi

  scopurilor personale.

  Modul în care comunicăm  cu cei din jurul nostru în activitateaprofesională, dar nu numai, îşi pune amprenta asupra rezultatelorobţinute. De calitatea comunicării manageriale depinde modul încare se foloseşte resursa umană şi  în particular productivitatea munciiobţinută de aceasta. 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  19/181

  Putem să ne îmbunătăţim abilităţile de comunicare?

  Specialiştii cred că: 

  •  fiecare dintre noi poate   învăţa  să comunice mai bine;

  •  fiecare dintre noi se poate sch imba . Defapt, schimbarea este inevitabilă. Oameniicare  înţeleg  procesul comunicării  au maimare control asupra schimbărilor   şi  maipuţine eşecuri.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  20/181

  Etape şi mecanisme

  Etapele procesului de comunicarea)  codi f icarea înţelesului , care constă în selectarea anumitor simboluri, capabile să exprime

  semnificaţia unui mesaj. Cuvintele, imaginile, expresiile feţei sau ale corpului, semnalele origesturile se constituie în simboluri ale comunicării 

  b)  transmiterea mesajului constă în deplasarea mesajului codificat de la emitent la receptorprin canalul vizual, auditiv, tactil sau electronic de comunicare. Modul de transmitere a

  mesajelor este determinant, astfel încât el devine o parte a mesajului.c)  decodi f icarea şi  interp retarea se referă  la descifrarea simbolurilor transmise şi respectiv

  explicarea sensului lor, proces formalizat în receptarea mesajului. Aceste două  procesecare compun recepţia sunt puternic influenţate de experienţa trecută a receptorului ,de aşteptările şi  abilităţile acestuia de a descifra şi  interpreta diversele simbolu r i .Prin intermediul lor se constată  dacă  s-a produs sau nu comunicarea, dacă  emitentul şi 

  receptorul au înţeles în acelaşi mod mesajul.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  21/181

  d) Filtrarea   constă  în deformarea sensului unuimesaj datorită  unor limite fiziologice saupsihologice. Filtrele fiziologice determinate dehandicapuri totale sau parţiale  (lipsa sau scăderea acuităţii  văzului,  auzului, mirosului etc.) limitează 

  capacitatea de a percepe stimuli şi,  deci, de a înţelege  mesajul. Filtrele psihologice seinstalează ca urmare a unor experienţe  trecute oria unor sensibilităţi, predispoziţii.

  e). Feed-back-ul   încheie procesul de comunicare. Prin

  intermediul său,  emitentul verifică  în ce măsură mesajul a fost înţeles corect ori a suferit filtrări.

  Pentru manageri, feed-back-ul comunicării  se poateproduce în două moduri: feed-back direct şi imediat, darşi  feed-back indirect.  În cazul feed-back-ului direct şi imediat, răspunsul  receptorului este verificat în cadrul

  comunicării  faţă  în faţă,  prin diverse simboluri cheie  – cuvinte, gesturi, mimică  a feţei  – constatându-se în acestfel dacă mesajul a fost receptat corect sau nu. Feed-back-ului indirect poate avea ca efect scăderea productivităţii, a calităţii produselor, precum şi creşterea absenteismului şi apariţia  conflictelor de muncă. Acestea din urmă  suntsemnale clare ale unor dificultăţi mai vechi şi profunde alecomunicării, ignorate sistematic de manageri.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  22/181

  Cercetările au demonstrat că reţinem

  :

  10

  din ceea ce citim,

  20 din ce auzim,30 din ce vedem ,

  50 din ce vedem şi auzim în acelaşi timp. 

  O prezentare

  susţinută de un suport

  audiovizual :

  va aduce mai multă claritate în ceea ce a fost

  spus

  o va face mai interesantă ,

  mai uşor de reţinut. 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  23/181

  Comunicarea se realizează:  

  · 10% prin cuvinte. Mesajul verbal trebuie sa fie:clar, simplu, uşor   de urmărit, să  utilizeze unvocabular adecvat persoanei cu care vorbim.

  · 30% prin tonul vocii  (variaţii  ale  înălţimii sunetelor, tăria  lor, rapiditatea vorbirii, calitatea

  vocii)

  · 30% se realizează  prin  expresia  privirii si afeţei  (un zâmbet, o încruntare, contactul vizualdirect sau evitarea acestuia, durata contactuluivizual, etc)

  · 30 % se realizează  prin expresia întreguluicorp - gesturi  (mişcări  ale mâinilor care susţin 

  mesajul), poziţia  corpului, orientarea acestuiafata de interlocutor, proximitatea, contactulcorporal;

  Deci mintea şi  corpul reprezintă  un sistemcomplex prin care comunicăm - ele trebuie să se susţină una pe alta.

  http://ro.shvoong.com/tags/expresia/http://ro.shvoong.com/tags/expresia/

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  24/181

   

  OBIECTIVELE COMUNICARII MANAGERIALE 

  sunt :

   receptarea co recta a mesajulu i;  intelegerea co recta a mesajulu i;

   acceptarea mesajului ;

  pro voc area unei react i i (o sc him bare de compo rtament sau de at i tudin e) .

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  25/181

  Procesul de comunicarecuprinde urmatoareleelemente:

  Emitatorul ;

  Mesajul;

  Mijlocu l de com unicare; Limbaju l com unicari i;

   Recepto rul ;

  Contextul .

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  26/181

  Procesul de comunicare este metoda prin care un emitent(expeditor) contactează un primitor (destinatar) cu un mesaj. 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  27/181

   

  EMITATORUL  este initatorulcomunicarii,  cel care elaboreazamesajul. El alege mijlocul decomunicare  si limbajul  astfelincat receptorul sa –i inteleagamasajul formulat. Emitatorul aredreptul  de a alege receptorul cucare doreste sa comunice.

  RECEPTORUL  este persoana careprimeste mesajul, dar ascultareamesajului este la fel de importantca si transmiterea ei.

  CONTEXTUL  este foarte importantpentru ca aceleasi cuvinte vorsuna altfel  intr-un birou decat pestrada. Orice comunicare arecontextul ei.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  28/181

  MESAJUL este forma fizica in care emitatorul codifica informatia, poate fiun ordin, o idee, un gand.

  Mesajul  are ca obiectiv  informarea, convingerea, impresionarea,amuzarea, obtinerea unui actiuni.

  Mesajul este supus unu i proces de codif icare si decod if icare dintrecele doua persoane ,  emitatorul  codifica mesajul trimis iarreceptorul decodifica mesajul primit.

  Mesajul  este elementul care contine simbolurile verbale si non-verbaleare un “text”  – care este vizibil si are “muzica”  – care poate contine oamenintare nedorita.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  29/181

  MIJLOCUL DE COMUNICARE sau canalulde comunicare este drumul parcursde mesaj  dinspre emitator sprereceptor.

  Poate fi formal  –comunicare ce urmeazastructura ierarhica a organizatiei siinformal   –  cand comunicareaprovine din interactiunile sociale silegaturile informale din cadrul

  organizatiei. Aceaste din urma poateimbraca forme : idei, opinii, zvonuri.

  LIMBAJUL DE COMUNICARE poate fi: verbal  –cu cuvinte, non-verbal  prin limbajul corpului,

  timpului, spatiului, lucrurilor,imbracamintei;

  paraverbal-prin folosire tonalitatii,accentuarii, ritmului de vorbire

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  30/181

  COMUNICARE MANAGERIALA

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  31/181

  Comunicarea este un proces dinamic. Odată iniţiat evoluează şi se schimbă;

  Comunicarea nu are loc într-un vid ( social,cultural, fizic, sau psihic) ci întru-un anumit

  context .

  Comunicarea nu este doar informare. Este undialog între E şi R. Înţelegerea se realizează prinschimbul de informaţii şi răspuns.

  Comunicarea este un proces ireversibil. Dacămesajul a fost recepţionat, nu mai poate fi ştersdin memoria R.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  32/181

    In relatiile de seviciu, comunicarea joaca un rol deosebit de important.Depinde de modul in care comunicam, ca misiunea organizatiei din care facem parte sapoata fi realizata, iar noi sa avem succes in cariera pe care am ales-o.

  Comunicarea este cea care ne ajuta sa luam decizii, sa ne exprimam

  gandurile, ideile, sentimentele, atitudinea si astfel sa ne facem intelesi si apreciati.

  Fara prezenta efectiva a oamenilor care stiu ce, cand si cum trebuie facut si inlipsa comunicarii eficiente dintre acestia , e pur si simplu imposibil ca organizatiile sa-si atinga obiectivele. Tocmai de aceea pe plan mondial se duce o adevarata batalie pentruatragerea creierelor, investitiile in acest sens fiind foarte rapide.

  Comunicarea  este ingredientul esential al oricarei afaceri. Comunicarea estemodul in care informatia circula in cadrul organizatiei si in exteriorul ei, folosind diversecanale si modalitati.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  33/181

   În exterior , imaginea companiei,descoperirea noilor oportunităţi  de afacerişi  relaţia  cu societatea depind în cea maimare măsură de cât de bine este conceput şi 

  condus acest proces continuu al comunicării.

  Cercetările  efectuate în SUA şi  Canadademonstrează  că  o companie sau oorganizaţie care comunică eficient – atât în

  interior cât şi  în exterior (cele două procese depind radical unul de celălalt)  –  înregistrează  profituri mai mari decâtcompaniile sau instituţiile  „introvertite” sau cu o strategie de comunicaredeficitară  sau inexistentă.  Practic, sedemonstrează că procesul de comunicare numai este o funcţie „soft” a unei companii, ciun motor al performanţei în afaceri, jucândun rol cheie în performanţa  organizaţiei respective.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  34/181

    Firmele care comunică foarte bine au raportat un nivel al angajamentului personaluluipropriu de 4,5 ori mai mare decât firmele care nu comunică  într-o manieră eficientă. Cu alte cuvinte, angajaţii companiilor care menţin un nivel foarte bun al comunicării internesunt de 4,5 ori mai motivaţi să ducă firmele respective spre succes.

    Încrederea angajaţilor  în propria companie şi faptul că prin intermediu comunicării ei simt că fac parte din aceeaşi familie se traduc prin scăderea cu 20 % a fluctuaţiei de personal din companiile bine comunicatoare, faţă de situaţia din organizaţiile rigide şi care nu au descoperit încă nici Intranetul, darămite „blog”-urile secolului XXI.

    Angajaţii  din firmele care ştiu  să  comunice se simt conectaţi  la mersul afacerii şi  înţeleg modul în care acţiunile lor pot sprijini acea afacere. Noii angajaţi se conectează mairepede la cultura respectivei companii şi pot să facă faţă mult mai bine schimbărilor pe care

  managementul le poate cere în anumite situaţii.

  Compania americană  Watson Wzatt a realizat mai multe studii la careau participat firme din Canada şi  SUA pentru a măsura  modul în care comunicareainfluenţează parametrii de business ai companiilor. Concluziile sunt urmatoarele:

   Companiile cu un proces de comunicare bine pus la punct au înregistrat o creştere avalorii de piaţă cu aproape 20%, comparativ cu firme similare ca cifra de afaceri darcare nu ştiu cum să comunice. Creşterea valorii unei companii pe piaţă este obiectivul celmai căutat de către toţi antreprenorii. Iată că o bună parte din această valoare este dată, defapt, de modul în care respectiva entitate reuşeşte  să  comunice cu publicul său  intern sa

  extern.

  C i i lă

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  35/181

  Comunicarea managerială 

  Comunicarea managerială  nu poate fi privită  în afaramanagementului. Ea reprezintă  o componentă  majoră, fundamentală a acestuia.

  Managementul modern acordă  un rol deosebi t de

  impor tant comunicării,  pe care o consideră  o

  componentă  vitală  a sistemu lui m anager ia l al oricărei  organizaţii,  fie aparţinând  managementului pr ivat , f ie

  aparţinând  managementului pub l ic.

  Comunicarea managerială reprezintă:

  o formă a comunicării interumane,

  un instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul  îşi  poate exercita atribuţiile  specifice:previziune, antrenare, organizare, coordonare, control,

  evaluare.

  Fiind parte a procesului de conducere prin care managerul îi  înţelege  pe subordonaţi  făcându-se  înţeles  de către aceştia, comunicarea managerială este orientată nu numaispre transmiterea mesajelor, ci şi  spre schimbarea

  mentalităţilor   şi   adaptarea  psihologică  a acestora laob iecti vele într epri nd erii.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  36/181

  Modelul de functionare a comunicarii manageriale 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  37/181

  Particularităţile  comunicării  manageriale raportate la celelaltefeluri de comunicare existente suntgenerate de:

   scopul ,

  ob iect ivele ;

   funcţiile (rolurile) acestei comunicări,

  de cadrul şi structura organizaţiilor ,

  precum şi de contextul culturii organizaţionale.

  Comunicarea managerială  din orice felde organizaţie se supune unor norme de

  etică specifice, care se regăsesc:

   în cultura organizaţională, 

  în politica organizaţională şi, evident,

  în etica individuală  a angajaţilor   dinfuncţiile de conducere.

  Scopul comunicării manageriale î i

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  38/181

  Scopul comunicării  manageriale în ori ceorganizaţie  este acela al realizării   unei

  informări  corecte, eficiente şi  eficace atât peverticală,  cât şi   pe orizontală,  în vederea

  realizării   în condiţii   opt ime a solicitărilor  

  interne şi   externe şi   în concordanţă  cuobiectivele manageriale şi   organizaţionale 

  stabi l i te.

  Pentru aceasta, în procesul de comunicaremanagerială  din orice organizaţie,  trebuie să  fie

  satisfăcute  un număr   de nevoicomunicaţionale  fundamentale ale oricărui angajat:

  •  nevoia de a şti   –  cunoştinţele  profesionalenecesare pentru îndeplinirea sarcinilor sau

  executarea funcţiei;• nevo ia de a înţelege  – nu este suficient să ştii să 

  faci un anumit lucru, ci trebuie să-l faci şi să ştii pentru ce trebuie făcut;

  • nevoia de a se expr im a  – de a putea aduce opiniata la cunoştinţa  celor din nivelele ierarhice

  superioare de conducere.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  39/181

  Satisfacerea acestor nevoi ale oricărui  individ

  angrenat într-o organizaţie  trebuie corelată concomitent cu respectarea unor condiţii  ca:

  •  formularea concisă şi  exactă a mesajuluicare trebuie să asigure înţelegerea corectă a

  acestuia;

  •  t ransmiterea rapidă  şi   nedeformată  amesajului ;

  •  fluenţa şi   reversibi l i tatea comunicaţiilor ;

  •  descentral izarea luării   deciz i i lor ;

  •  f lex ib i l i tatea sistemului de comunicaţii  care trebuie să  permită adaptarea acestuia

  la orice situaţie  nou creată.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  40/181

  Procesul de comunicare manageriala este un

  proces decizional

  Proces decizional  Comunicare Etape  caracteristici  Etape caracteristici 

  Pregatireadeciziei 

   Analiza situatiei Stabilireobiectivelor 

  Culegereinformatiei 

  Pregatireacomunicarii 

   Alegerea formei de comunicare Stabilirea scopului comunicarii Stabilirea locului si momentuluicomunicarii Cunoasterea receptorilor 

  Luareadeciziei 

  Eleborarea unor variante de decizii  Analiza avantajelorsi dezavantajelor 

   Alegerea varianteioptime 

  Comunicarea mesajului 

  Formulare de mesaje concise si laobiect Urmarirea indicilor din care sarezulte daca este inteles 

  Utilizarea cu gija a limbajului non- verbal si folosire vocii in modcorespunzator 

  Implementarea si controlulaplicarii 

   Aplicarea deciziei Controlul aplicarii Corectia necesara 

  Controlulintelegeriimesajului 

  Realizare de feedback  

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  41/181

  Rolurile managerilor

  Roluri le interpers onale se referă la capacitatea managerilor:

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  42/181

  Roluri le interpers onale se referă la capacitatea managerilor:

   de a repr ezenta un anume departam ent, în faţa celorlalţi  angajaţi, 

  de a mot iva şi  influenţa angajaţii, 

  de a crea şi  a menţine legăturile atât în interiorul, cât şi înexteriorul unei organizaţii.

  Roluri le informaţionale se referă  la capacitatea managerilorde:

   a colecta,

  a monitoriza,

  a prelucra,

  a sintetiza şi  a transmite informaţii  în interiorul, ca şi  în exteriorul

  organizaţiei, precum şi între aceasta şi alte organizaţii.

  Roluri le decizionale au în vedere:

   calitatea de întreprinzător, 

  capacitatea de rezolvare a disfuncţionalităţilor, 

  responsabilitatea de a aloca resurse şi 

  capacitatea de a negocia, ce se realizează prin iniţierea deactivităţi,  de strategii şi  tactici care să  conducă  laschimbare.

  În co nc lu zie, comunicarea ocupă un loc centra l la nivelu l procesulu i

  de management , cunosc ând o evoluţie spectaculoasă, de la o

  comunicare autoritară,  către  o comunicare relaţională, 

  democratică.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  43/181

    Stilurile de comunicare folosite de manageri generează cl imatulde com unicare speci f ic organizaţiei, iar de acest cl imat depind

   performanţa şi  p rodu ct iv i tatea acesteia  .

  Stilul de comunicare managerială  poate fi definit ca modul încare comunică  un manager, într-un anumit context.  La fel

  ca şi conţinutul şi  forma mesajului, stilul de comunicare managerială trebuie să fie adecvat:

   scopului şi  obiectivelor comunicării, 

  destinatarului ei, situaţiei  ,

  contextului comunicării  şi  

  canalului de comunicare folosit .

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  44/181

  FUNCŢIILE COMUNICĂRII

  MANAGERIALE

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  45/181

  Informaţiile de natură internă sunt informaţii care circulă prin canalele formaleşi neformale în şi între fiecare componentă organizatorică.

  Caracteristicile comunicării manageriale desfăşurate la nivelul unei organizaţii sunt influenţate, de existenţa  unor funcţii  specifice ale comunicării manageriale.

  Comunicarea managerială  îndeplineşte funcţii specifice, acestea fiind:

  a) funcţia de informare;b) funcţia de transmitere a deciziilor;

  c) funcţia de influenţare a receptorului;

  d) funcţia de instruire;

  e) funcţia de creare de imagine;

  f) funcţia de motivare;g) funcţia de promovare a culturii organizaţionale.

   Aceste funcţii ale comunicării manageriale trebuie privite şi înţelese în mod unitarşi intercondiţionat.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  46/181

   

  Informarea

  - asigurarea accesului la infomatii;- furnizarea informatiilor necesare desfasurarii unei activitaticare sa permita realizarea obiectivelor;

  Transmiterea Deciziilor

  - comunicarea operativa a deciziilor;- crearea unui climat care sa stimuleze asumarearesponsabilitatii pentru indeplinirea deciziilor .

  Influentarea Receptorului

  - organizarea de dialoguri cu angajatii pentru asigurarea defeedback;- stimularea comunicarii dintre angajati;

  Instruirea Angajatiilor

  - transmiterea cunostintetelor necesare perfectionariipregatirii profesionale, dezvoltarii spirituale;- amplificarea capacitatii de a percepe si interpretafenomenele, de a aborda si solutiona eficient problemeleaparute.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  47/181

  Crearea de Imagine

  - asigurarea informatiilor necesare crearii de imagine

  personala si organizationala in mediul exterior cat siin cel interior;

  Motivarea Angajatilor

  - furnizarea informatiilor menite sa consolideze

  interesul si participarea angajatilor la realizareasarcinilor;- recunoasterea realizarilor performante;- intretinerea unui climat favorabil de munca;

  Promovarea Culturii Organizationale

  Transmiterea elementelor culturii organizationale(sloganuri, norme, sisteme de valori, principii)

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  48/181

  Functia de baza a comunicarii

  manageriale este informarea .

  Conducerea organizatieiprimeste si

  selecteaza  informatiile primite de la

  numeroase surse, pe care leinterpreteaza si le transforma   inindrumari sau decizii si le transmite mai

  departe.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  49/181

  Funcţia  de informare se referă  la faptul camanagerul este pus în situaţia  de a primi două tipuri de informaţii: informaţii  externe  –  trimise şi 

  primite prin structuri special create  –  şi  informaţii  interne  –  care circulă  prin canale formale şi neformale în cadrul respectivei organizaţii.Existenţa  acestor două  tipuri de fluxuriinformaţionale  se datorează  faptului că  oriceorganizaţie  este rezultatul unui cumul deinteracţiuni  externe  –  cu mediul extern şi  intern  – 

   între subdiviziunile organizaţiei şi între membri.

  Prin funcţia de comandă şi instruire, managerulasigură  convergenţa  acţiunii  celorlalţi  angajaţi  şi  a

  compartimentelor din structură,  în realizareapoliticilor organizaţiei. Deciziile şi  instrucţiunile asigură  alinierea la politicile organizaţionale, uniformitatea în practici şi proceduri, corectitudineaşi completitudinea realizării sarcinilor.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  50/181

  Funcţia  de influenţare, convingere, îndrumareşi  sfătuire  îi permite oricărui  manager să realizeze controlul atât asupra informaţiei vehiculate, cât şi  asupra comportamentului

  celorlalţi angajaţi cu care se află  în relaţii dediverse tipuri (ierarhice ascendente saudescendente, orizontale) în cadrul respectiveistructuri.

  Funcţia  de integrare şi  menţinere   îi oferă angajatului din structurile ierarhice superioareposibilitatea de a asigura operabilitateafuncţională a departamentului/direcţiei/biroului pe care îl conduce prin:

  • cursivitatea fluxului informaţional ;•  folosirea optimă  a canalelor informaţionale 

  astfel încât să  se evite suprapunerea deinformaţii  sau informaţia inutilă;

  •  sortarea, verificarea şi   transmiterea datelor înfuncţie de specificul lor.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  51/181

   Această  orientare a comunicării,  prinexercitarea funcţiilor   decomunicare prezentate, în vedereaatingerii unor scopuri, pe care o

  realizează  managerii determină existenţa  unor caracteristici alecomunicării  manageriale, generalvalabile pentru toate organizaţiile.Acestea sunt:

  • orice organizaţie este în procesul decomunicare atât emiţător,  cât şi  receptor (destinatar);

  •  orice organizaţie  foloseşte  în

  realizarea activităţilor   saleinformaţii   de natură  internă  şi  informaţii  de natură externă.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  52/181

    Gruparea stilurilor de comunicare  în patru categorii: „blamare”,  de„informare-dirijare”,  de „convingere”  şi  de „rezolvare  de probleme” (Cândea şi  Cândea 1996, pp. 260-264). Am ales această  clasificare,

  deoarece considerăm că ea corespunde cel mai bine stilurilor de comunicareutilizate de manageri în practică.

  Caracteristicile principale ale acestor stiluri de comunicare constau în:

  • st i lu l de t ip „blamare”, care are drept scop de a critica, de a acuza, de agăsi  greşeala,  de a găsi  un vinovat. Managerul adoptă  o atitudine de judecător,  de evaluator. Managerul este cel care vorbeşte  şi  nu acceptă răspunsuri  sau puncte de vedere din partea receptorului (subordonatului).Folosind acest stil, managerul va obţine efectul dorit, adică subordonatul fie îşi  va schimba comportamentul pe moment, fie acceptă  sau recunoaşte 

  acuzaţia adusă;•  st i lu l de t ip „informare- dirijare”, care are drept scop de a da explicaţii, instrucţiuni,  decizii. Managerul concepe dinainte mesajul, iar subordonatultrebuie să execute. Mesajul este formulat clar, concis şi este axat pe sarcinape care subordonatul trebuie să o îndeplinească;

  • st i lu l de t ip „convingere”, care urmăreşte obţinerea unui acord,

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  53/181

      st i lu l de t ip „convingere ,  care urmăreşte  obţinerea  unui acord,acceptarea unui plan, efectuarea unei acţiuni,  implementarea uneischimbări. Managerul domină comunicarea prin faptul că el cunoaşte şituaţia şi  soluţia. Pentru a-l convinge pe subordonat, managerul ascultă  activ şi realizează feedback.

  •  st i lu l de t ip „rezolvare de  problemă”, care are drept scop rezolvareaproblemelor care apar. Se apelează  la principiile comunicării suportive şi niciunul dintre interlocutori nu domină  comunicarea. Comunicarea estedescriptivă,  se bazează  pe fapte, iar fiecare interlocutor  îşi  exprimă  opiniile,chiar dacă acestea sunt contrare.

  Comunicarea suportiva se foloseşte în situaţiile în care se urmăreşte să se dea sfaturi şi îndrumări. Îndrumarea – urmăreşte transmiterea unor informaţii, reguli, principii care să contribuie la îmbunătăţireaperformanţei interlocutorului. Sfătuirea – urmăreşte atenţionarea interlocutorului că are o problemă comportamentală pe care trebuiesă o rezolve. 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  54/181

  Factori de influenţă 

  Dintre factorii externi cu influenţă asupra configuraţiei comunicării organizaţionalemenţionam:

  •  mediul ambiant - aflat în rapidă  şi  continuă  schimbare, mediul  înmulţeşte  volumul şi sporeşte  viteza cu care trebuie transmise şi  receptate mesajele. De asemenea, tipul de mediupoate influenţa  structura comunicării  organizaţionale. Astfel, un mediu liniştit  poate încurajacomunicările scrise, căci ele rămân valabile mult timp; în cazul comunicărilor  formale şi directe. Într-unmediu agitat şi  reactiv ori turbulent, în care schimbările  se succed cu repeziciune, comunicările scrise tind să  fie înlocuite cu cele verbale, cele informale par să  le echilibreze pe cele formale, iartelefoanele sunt preferate liniştitelor  convorbiri faţă în faţă;

  •  modificarea tehnicii şi  a tehnologiilor - afectează  inclusiv tehnologia comunicării.Influenţele  acestui factor sunt evidente mai ales în mijloacele tehnice promovate în procesul decomunicare: faxul, pagerul, telefonul mobil răspund  nevoilor comunicării  rapide, dar tind, în acelaşi timp, să anuleze unul din marile atribute ale comunicării: personalizarea;

  •  creşterea  nivelului general de educaţie  al oamenilor este un avantaj pe liniacreşterii calităţii comunicării. Codif icarea, decod if icarea, interpr etarea şi  feed-back-ul po t el iminaunele deficienţe generate de l ipsa de educaţie, ignoranţă ori rezistenţă la nou.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  55/181

    Factorii interni cu influenţe mai directe şi maivizibile asupra structurii comunicării sunt:

  parametrii structurii organizatorice:o gradul de formalizare,

  o nivelul de centralizare al autorităţii, o modul de efectuare al controlului influenţează  decisiv structura şi  procesul de

  comunicare.

  modul de proiectare şi  funcţionare  a sistemului informaţional  –  reflectă partea formală şi scrisă a comunicării. Sistemul informaţional  po ate interveni asupra

  mesajelor, canalelor şi  m i j loace lor d e comu nicare . Existenţa unor deficienţe la nivelulsistemului informaţional generate de supra sau subinformare se va reflectă în calitatea,cantitatea, viteza de circulaţie a mesajelor, în promovarea cu prioritate a anumitor tipuride comunicări;

  stilul de management  –  este factorul care influenţează  asupra gradului de

  personalizare a comunicării.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  56/181

   În funcţie de concepţia care stă  la baza stilului de muncă, managerul poate fiadeptul:

  •  ascultării  oarbe din partea subordonatului. Este cazul stilului autoritar, bazat pelipsa de încredere în oameni, dar şi  pe supraestimarea propriilor posibilităţi.Eliminând dialogul şi  feed-back-ul, acest stil promovează  prioritar comunicareadescendentă, formală.

  • dialogului în cazul stilului democrat-participativ. Interesat de opinia subordonatului,

  respectându-i demnitatea şi  folosindu-i competenţa,  managerul va promovacomunicarea verbală, alături de cea scrisă, va utiliza intens comunicarea non-verbală şi va decodifica sentimentele şi reacţiile celor din jur.

   tipul de cultură organizaţională  – prin componentele de perenitate – concepţii 

  de bază, valori şi perspective – cul tura impune şi  menţine tradiţii, regul i nescr ise,dar puternic înrădăcinate, care se resim t în in div idual izarea procesu lui d e

  com unicare a fiecărei  organizaţii .  Pe de altă  parte, prin intermediul comunicării sunt vehiculate mesaje culturale conţinute  în mituri, legende, sunt consolidate valorişi perspective ale unui anumit tip cultural.

  OBSTACOLE IN CALEA

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  57/181

  OBSTACOLE IN CALEACOMUNICĂRII

  Comunicarea ca schimb de idei, opinii şi informaţii  prin intermediul cuvintelor, gesturilor şi atitudinilor este fundamentu l coordonării  activităţilor  um ane . Dacă  scrisul şi  vorbitul, în sine,sunt acţiuni  relativ simple,  înţelegerea  lor corectă reprezintă  dificultatea principală  a comunicării.

   Această  dificultate este generată  de diferenţele 

  enorme dintre oameni.

  Fiecare om este unic prin personalitate,pregătire,  experienţă,  aspiraţii,  elemente care

   împreună  sau separat influenţează   înţelegerea mesajelor . Un cuvânt, un gest, o expresie pot avea

  sensuri diferite pentru persoane diferite.

   Înţelegerea  corectă  reprezintă  pentrumanager o problemă  esenţială,  căci  munca lui sebazează  pe comunicarea cu persoane de care nu îlleagă neapărat prietenie, simpatie, rudenie.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  58/181

  A. Factori generali ai blocajelor de comunicare

  a). diferenţe de personalitate 

  Personalitatea este considerată de specialişti rezultatul a patru factori:

   constituţia şi temperamentul subiectului;

   mediul fizic (climat, hrană);

   mediul social (ţară, familie, educaţie);

   obiceiurile şi deprinderile câştigate sub efectul influenţelor precedente

  (mod de viaţă, igienă, alimentaţie etc.).

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  59/181

  b) diferenţele de percepţie 

  Recepţia şi interpretarea mesajelor sunt diferite, afectate de:

   personalitatea,

  structura fizică şi  mentală, de

  mediu l în care evoluează f iecare indiv id .

  Omul este alimentat continuu cu informaţii. Unele sunt ignorate, altele

  acceptate şi  interpretate conform conceptelor şi  experienţelor   proprii.Experienţele  influenţează capacitatea de a intui şi  interpreta corect

  întâmplările p rezente şi  vi i toare .

  Există o mare probabilitate ca receptând sau interpretând informaţia, 

  oamenii să  vadă  sau să  audă  exact ceea ce s-a preconizat prin mesaj; înacelaşi  timp, situaţiile de evaluare greşită nu pot fi eliminate. Ca atare, unadin cele mai importante bariere în calea obiectivităţii interpretării mesajelor o constituie propria percepţie. 

  Informaţiile  sunt filtrate şi  acceptate sau respinse, în funcţie  depersoana de la care provin, modul şi situaţia în care sunt transmise.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  60/181

    c) diferenţele de statut

  Poziţia  emitentului şi  a receptorului în procesul decomunicare poate afecta semnificaţia mesajului.

  d) diferenţele de cultură 

  Existente între participanţii la comunicare, pot generablocaje când aceştia  aparţin  unor medii culturale,sociale, religioase, organizaţionale diferite.

  e) probleme semantice

  Generate de folosirea unor cuvinte în moduri diferiteori a unor cuvinte diferite în acelaşi  mod. Problemesemantice apar şi  atunci când angajaţii  folosesc înexprimare cuvinte sau expresii din jargon, argou,neologisme, expresii strict tehnice ori prea

  pretenţioase.

  f) zgomotul este un factor ce ţine de

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  61/181

    f) zgomotul este un factor ce ţine  decontextul comunicării. Constă în sunete sauamestec de sunete discordante şi puternice,care implică  transmiterea şi/sau  receptareamesajului. El poate să  concureze mesajeleşi chiar să le domine, deformându-le.

  Zgomotul poate fi produs de:

  •  folosirea unor instalaţii   în apropiereareceptorului sau emitentului;

  •  semnale parazite pe canalele decomunicare – linia telefonică, fax, calculatoretc.;

  •  erori de comportament ale  participanţilor  la comunicare, spre exemplu, situaţia  în

  care toţi   vorbesc în acelaşi   timp, încercândfiecare să se impună şi  să se facă auzit;

  •  folosirea de emitent a unui număr  exagerat de cuvinte, chiar dacă  acesteasunt corecte, astfel încât mesajul se pierdeîn neesenţial .

  B. Obstacole speci f ice  comunicării

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  62/181

  p

  organizaţionale 

   Acestea depind nu atât de latura materială, cât mai ales decea umană, respectiv de componenta psihologică  inclusă 

   în proces. Sunt generate atât de manageri, cât şi  desubordonaţi.

  Obstacole generate de manageri. Ca iniţiatori  şi coordonatori ai comunicării,  managerii au tendinţa de a ridica bariere artificiale în comunicarea cusubalternii sau cu omologii lor, în general, datorită:

  •  dificultăţilor   în capacitatea de transmitere ainformaţiilor .

   În această categorie se includ:

   insuficienta documentare, ceea ce determină  outilitate redusă;

    tendinţa  de a supradimensiona explicaţiile introductive, devenite inutile, mai ales cândinterlocutorul este subaltern sau coleg familiarizatcu subiectul;

    tendinţa de a transforma dialogul în monolog, fie din lipsă de timp, fie din lipsă  de încredere în partener sau de

  interes faţă de părerea acestuia;

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  63/181

  • stereotipiilor în modalităţile de transmitere şi prezentare,ceea ce duce la scăderea atenţiei interlocutorilor;

  • utilizării unui ton ridicat şi marcat de iritabilitate, ceea ce

  poate duce la intimidarea partenerului şi  la lipsarăspunsului;

  • utilizării unui limbaj neadecvat persoanei care receptează mesajul. Folosirea unor termeni prea uzitaţi,  preaelevaţi  sau a unor termeni de strictă  specialitate

  reduce posibilităţile de receptare integrală şi corectă ainformaţiilor  comunicate;

  •  lipsa de atenţie  sau de abilitate în dirijarea şi  controluldialogului către realizarea unui obiectiv;

  •  deficienţe  în capacitatea de ascultare. Specialiştii  auajuns la concluzia că  multe din nemulţumirile personalului subordonat  îşi au originea în capacitateascăzută  de ascultare a conducătorului. Astfel,personalitatea subordonaţilor   este lezată,  iarpotenţialul profesional, creativ şi  intelectual se reducesimţitor .

  C it t d ă d lt

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  64/181

  Capacitatea redusă de ascultare sauascultarea incorectă pot apărea ca urmare a:

  lipsei de respect faţă  de personalitateainterlocutorului,  manifestată  prin lipsa de atenţie, nerăbdare,  graba de a termina mai repede,rezolvarea în paralel a altor probleme;

    capacităţii scăzute de concentrare asupra fonduluiproblemei, ceea ce deturnează  atenţia  către  formacomunicării, pierzând astfel substanţa informaţională;

   persistenţei  în prejudecata că cei din subordinenu pot avea idei sau sugestii bune pentrurezolvarea unor probleme.  În acest sens, există tendinţa  de a considera că  orice propunere este unatac la prestigiul conducătorului;

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  65/181

   tendinţei  de a interveni în timpul expunerii şi  de a prezenta exact variantacontrară,  ceea ce este de natură  să  descurajeze continuarea dialogului, iar, înperspectiva, de a bloca iniţiativele de comunicare ale personalului din subordine saua omologilor conducătorilor ;

    rezistenţei  la introducerea unor idei noi. O idee nouă  perturbă  o ordine dejastabilită,  iar transpunerea în practică  poate implica şi  dificultăţi  de realizare,necesitând un efort suplimentar, ce ar putea periclita regulile, existenţa,  confortul,statutul unor persoane, avantajele deja obţinute etc.

    tendinţei  de a considera că  perfecţionarea  unui domeniu sau a unei operaţii 

  implică automat existenţa unei defecţiuni tolerate de conducere.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  66/181

  Obstacole generate desubordonaţi 

  Au ca sursă fie dorinţa de securitate, fie lipsa implicării în viaţa organizaţiei sau factoricare, pur şi simplu, ţin de temperament, climat de muncă. Formele sub care se manifestăacest tip de dificultăţi sunt:

  • rezerva subordonaţilor   în a exprima propriile opinii, din teamă de a nu avea neplăceri cu superiorii saude a nu-şi periclita avansarea;

  • convingerea că problemele subordonaţilor  nu îl interesează pe manager;

  • lipsa de obişnuinţă în comunicare. Astfel, personalul de execuţie, nedispunând de abilitatea de a seexprima în scris sau verbal, renunţă la a mai da curs unei comunicări din proprie iniţiativă;

  •  tendinţa  de a considera că  orice idee a subalternilor, pune în lumină  defavorabilă  capacitatea şi 

  competenţa managerului.tendinţa  de a considera că  orice propunere de perfecţionare  implică  automat existenţa  uneidefecţiuni tolerate de conducere. Într-un asemenea context, o propunere ar părea ca un denunţ  faţă decel ce conduce, ceea ce i-ar putea declanşa ostilitatea;

  • concordanţa dintre cerinţele comunicării şi posibilităţile subordonaţilor  de a le satisface în condiţii de calitate şi în timp util;

  • frecvenţa modificărilor . Cu cât modificarea unor instrucţiuni, ordine este mai frecventă, cu atât creează 

  nemulţumiri în rândul angajatilor.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  67/181

  METODE ŞI TEHNICI DE PERFECŢIONARE ŞIDEZVOLTARE A COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE 

  Exprimate sintetic, acestea sunt :

  • regula cantităţii  – în ceea ce spun, vorbitorii trebuie să ofere informaţia  necesară, nici mai mult, nici maipuţin;

  •  regula calităţii  –  ceea ce spun vorbitorii trebuie să respecte realitatea;

  •  regula relaţiei  – mesajul vehiculat de vorbitor trebuieadecvat scopului comunicării;

  • regula semnificaţiei  –  informaţia transmisă trebuie să fie semnificativă pentru contextul şi circumstanţele  în

  care se desfăşoară comunicarea;• regula stilului – vorbitorii trebuie să fie clari, coerenţi, 

  comprehensivi şi concişi;

  • regula receptivităţii  – emitenţii trebuie să-şi adaptezemesajele la caracteristicile receptorilor şi  la

  cunoştinţele presupuse de aceştia.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  68/181

  Asociaţia Americană de Management aelaborat o listă cu zece reguli privind

  comunicarea eficientă, astfel:

  1.Emitentul trebuie să îşi  clarif ice ideile înainte de a le comunica. El trebuie să lesistematizeze şi  să le analizeze pentru a fi corect transmise.

  2. Pentru planificarea comunicaţiilor   este necesară  consu l tarea celor din ju r ;fiecare contribuţie va aduce mai multă obiectivitate mesajului transmis.

  3. Cei ce doresc să iniţieze comunicarea trebuie să examin eze adevăratul  scopal comunicării   pentru a nu se pierde în detalii.

  4. Cei ce comunică  trebuie să ţină con t de ansamblu l elementelor f iz ice şi  psihice ale contextului ,  deoarece înţelesul   intenţionat   este întotdeaunatransmis mai mult decât prin simple cuvinte.

  5. Emitentul trebuie să  f ie aten t în tim pu l comunicării  la nuanţe, ca şi   laînţelesul  de bază al mesajului. Pe lângă înţelesul  transmis de cuvinte concrete,tonul vocii, expresia feţei,  gesturile au un extraordinar impact asuprareceptorului.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  69/181

    6. Emitentul trebuie să îşi  dezvolt e capacit atea de empatie ; emitentul trebuiesă  privească lucrurile din punctul de vedere al celorlalţi .

  7. În timpul comunicării,  participanţii   trebuie să  pună  întrebări  şi  să seîncu rajeze rec ip ro c în exprim area reacţiilor,  deoarece astfel sedemonstrează  dacă  mesajul a fost sau nu perceput. Emitentul trebuie să urmărească primirea feed-back-ului, pentru că prin aceasta se completează înţelegerea şi  se facilitează rezultatul acţiunii  întreprinse.

  8. Emitentul şi  receptorul trebuie să com un ice în  perspectivă, la fel de bine

  ca şi  în prezent. Comunicările trebuie să fie prevăzute cu scopuri şi  mijloacecorespunzătoare unor perspective şi  arii de cuprindere largi.

  9. Cei ce comunică  trebuie să  fie s igur i pe supor tu l comunicării . Cel mai persuasiv mod de comunicare nu este cel spus, ci cel făcut . Comunicatoriitrebuie să  fie conştienţi   că  atunci când acţiunile  şi   atitudinile sunt încontradicţie cu cuvintele, cei mai mulţi  oameni tind să nu ţină cont de ceea ce

  s-a spus.10. Emitentul şi   receptorul trebuie să înţeleagă, dar mai ales să se facă 

  înţeleşi . De aceea, ei trebuie să fie foarte buni ascultători .

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  70/181

  Ascultarea activa

  Tehnica ascultării active constă în receptarea, decodificarea şi verificareamesajului prin dialog imediat cu emitentul.   În acest fel, emitentulconstată că este ascultat, iar receptorul îşi clarifică şi confirmă impresiile.

  Bazată mai ales pe încurajarea laturii afective, comunicarea activă ajută ladiminuarea barierelor de statut, de percepţie,  de cultură  şi  depersonalitate.

  La nivelul comunicării organizaţionale, ascultarea activă poate fi utilizată ca

  mij loc de obţinere a informaţiilor :  

  atr ibuir i i uno r sarcini speciale;

   realizării delegării;

  evaluării performanţelor profesionale individuale; selectării personalului;

   efectuării controlului;

   interv iur i lor discip l inare;

  evaluării diverselor nemulţumiri şi revendicări.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  71/181

   Ca orice tehnică, ascultarea activă presupune

  parcurgerea mai multor etape:

  a) Stabilirea unei relaţii  directe, deschise cu partenerulde comunicare;

  b)  Încurajarea comunicării.  Atenţia  acordată  emitentului,angajamentul în comunicare şi  disponibilitatea suntetalate fie verbal, prin folosirea unor expresii: „te  rog,spune-mi” sau „continuă, te rog”, „este interesant ceea cespui”  ori non-verbal. Uşoara  înclinare către  înainte,privirea directă,  mâinile aşezate  calm pe masă  reflectă atenţia şi răbdarea acordate interlocutorului;

  c) Semnalizarea recepţiei  mesajului se face prin aprobări din cap, zâmbete, folosirea unor cuvinte pentru a-l ajuta

  pe interlocutor să se exprime. Asemenea atitudine îi arată partenerului de comunicare că receptorul este pe fază şi nu este doar o prezenţă politicoasă;

  d) Încheierea –  în care receptorul devine emitent. În această etapă, el transmite celuilalt propria concluzie, oferindu-i, înacelaşi  timp, prilejul verificării  reciproce şi  a corectării 

  percepţiei şi interpretării.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  72/181

   

   Ascultarea activa

  Ascultarea activă cere din partea celui care o practică anumite calităţi, acestease referă la:

  • comportarea caldă, din care rezultă aprecierea demnităţii şi  respectul faţă  devorbitor;

  •  promovarea unei atitudini deschise, din care reiese sinceritatea, interesul,receptivitatea faţă de mesajul transmis;

  • amplificarea empatiei, capacitatea de a te transpune în situaţia celuilalt. Empatia cere o

  analiză  a reacţiilor   interlocutorului, dar şi  a propriilor reacţii  într-o situaţie  similară. Întrebările  mentale: „ce  simte acum interlocutorul”,  „cum  m-aş  simţi  în locul lui”,  „ce mesaj  încearcă  să-mi transmită”,  „cât  de importantă  este pentru el rezolvarea acesteiprobleme”, „ce efecte ar putea avea pentru el un răspuns pozitiv? Dar negativ?” şi altelesimilare adresate eului, dar mai ales laturilor ascunse ale personalităţii,  pot favorizacreşterea capacităţii empatice.

  Specialiştii recomandă managerilor care practică tehnica ascultării

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  73/181

  Specialiştii recomandă managerilor care practică tehnica ascultăriiactive respectarea unor reguli de comportament:

    priviţi -vă  interlocutorul în timp ce-lascultaţi ;

   încurajaţi -l să  vorbească  prinaprobări  din cap, zâmbete;

    puneţi  întrebări, dar nu exageraţi ;

    întrebările  trebuie să  vizezesubiectele importante şi   profunzimea relevanta a mesajelor;

   ajutaţi -vă  interlocutorul să  seexprime când nu-şi   găseşte cuvintele;

  nu ascultaţi   cu pixul în mână,  nuluaţi   notiţe,  nu desenaţi   în timp ceinterlocutorul vorbeşte;

    parafrazaţi   la anumite intervaleceea ce se spune;

   nu interpretaţi   şi   nu faceţi   presupuneri: este mai bine să cereţi  lămuriri ;

   nu anticipaţi  şi  nu trageţi  concluzii pripite: aşteptaţi   sfârşitul  mesajului;

  nu vă  impuneţi  punctul de vedere,ci ascultaţi -l pe al celuilalt;

   nu încercaţi   să  analizaţi   motiveleinterlocutorului, ci întrebaţi -l caresunt soluţiile pe care le întrevede.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  74/181

  Tehnica ascultării active aduce o serie de avantaje nu numai pentrucreşterea  capacităţii  faţă  de comunicarea organizaţională,  ci şi,  în

  general, pentru procesul de management.

   permite stabilirea unor relaţii interumane corecte şi eficiente, dezvoltate pe respect reciproc, cunoaştere şi  autocunoaştere, sinceritate;

   ajută  la destinderea climatului de muncă, la dezamorsarea tensiunilor şi  conflictelor;

    facilitează coordonarea şi controlul, identificarea mai rapidă a abaterilorşi  cauzelor lor şi  eliminarea acestora;

   permite oamenilor să  admită  în forul lor interior chestiuni pe care, deregulă, le evită;

    încurajează  personalul să-şi  asume responsabilităţi, să-şi    pună  învaloare potenţialul  intelectual şi  profesional;

   facilitează adoptarea unor decizii noi, bine fundamentate.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  75/181

   

  Recomandari: reguli de comunicaremanagerială care pot mări eficienţa managerilor

  comunicând mai eficient 

  Pentru a asigura realizarea  performantă a sarcini lo rde către subordonaţi, este necesar ca managerii să aibă în vedere următoarele aspecte:

  practicarea unui stil de comunicare de tip„informare-dirijare”  prin formularea unor mesajeclare şi  concise, care să  conţină  toate detaliilenecesare realizării unei sarcini;

  motivarea prin argumente solide a necesităţii 

  realizării sarcinilor de muncă la timp şi de calitate; adaptarea mesajului la subordonat, observândlimbajul nonverbal al acestuia;

  stabilirea de termene pentru finalizarea sarcinilor ; în acest mod subordonatul va trebui să-şi  gestionezetimpul şi să presteze o muncă de calitate;

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  76/181

  informarea regulată  a subordonaţilor   asupradinamicii productivităţii muncii;

  adresarea de  întrebări  şi  încurajarea

  subordonaţilor   în a pune  întrebări,  deoarece numaiaşa se poate afla ce probleme există;

  realizarea de feedback de către manager pentru ase asigura că  subordonaţii  au  înţeles  corectmesajul;

   folosirea în formularea mesajului a pronumelui„noi”, şi nu a pronumelui „eu”, adoptându-se un stil decomunicare de tip „rezolvare problemă”;

  asigurarea de canale de comunicare  întresubordonaţi  şi  între aceştia  şi  departamenteleorganizaţiei;

  practicarea politicii „uşilor  deschise” pentru a oferiposibilitatea subordonaţilor   de a se adresa operativmanagerilor când este necesar acest lucru;

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  77/181

  motivarea subordonaţilor   prin comunicaremanagerială; în acest sens, să nu le spună acestoraexact ce să facă ei, să le comunice care sunt cerinţele  în situaţia  dată  şi  să-i solicite să  găsească  soluţia optimă de rezolvare;

  ascultarea până  la capăt  a ideilor şi  opiniilorsubordonaţilor , chiar dacă  nu sunt de acord cu

  aceştia; managerul trebuie să fie conştient că „a şti să asculţi este un instrument managerial activ şi pozitiv”;

  evaluarea periodică  a performanţelor  subordonaţilor  prin discuţii periodice cu aceştia; estede dorit ca subordonatul să  fie lăudat dacă rezultateleobţinute o cer sau să  fie criticat dacă există greşeli şi nerealizări. Evaluarea trebuie făcută  obiectiv şi  laintervale scurte de timp. Angajaţii vor fi mai motivaţi şi mai disciplinaţi  dacă  ştiu  că  le sunt apreciaterealizările.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  78/181

  Concluzionând, se pot afirma următoarele principii de comunicaremanagerială orientate spre creşterea productivităţii muncii: 

    regulile de bază ale comunicării interumane se aplică în comunicarea manageriala la fel ,fiind recomandat să avem în vedere: ascultarea activă, realizarea de feedback,tehnica adresării întrebărilor; 

   formularea mesajelor clar, concis, pe înţelesul interlocutorului, ţinând cont depersonalitatea şi pregătirea acestuia; 

    încurajarea subordonaţilor de a avea şi de a-şi exprima idei şi opinii proprii; 

  practicarea unei comunicări empatice şi asertive asigură o comunicare managerialăeficientă; 

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  79/181

  comunicare transparentă  care să informeze continuu angajaţii  asupra

  schimbărilor   din cadrul organizaţiei,  să explice şi  să  motiveze deciziamanagementului, să  ofere argumenteraţionale, să evite stările tensionate;

  informarea corectă,  concretizată  întransparenţă  în comunicare, folosireanumai de informaţii  corecte, circulaţia operativă a informaţiilor ;

  stabilirea unui mecanism de comunicare

  adecvat (în sus, în jos şi  pe orizontală  pecanalele de comunicare);

   instruirea angajaţilor    în domeniulcomunicării  interumane.

  Tipuri de comunicare

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  80/181

  Tipuri de comunicare 

  a) După  sensul circula ţ iei şi poziţ ia emitentului  în raport cuprimitorul, comunicarea este:- Descendentă, de sus în jos. Informaţiile circulă pe canale ierarhice, de

  la nivele superioare ale managementului spre cele inferioare, de la şefi la subordonaţi. Ea este esenţială  pentru planificarea şi  organizareaactivităţii şi pentru antrenarea personalului.

  - Ascedentă, de jos în sus, de la subordonaţi la şefi. Informaţia reprezintă fie reacţia (feedback-ul) la mesajele primite, fie rapoarte ale acţiunilor  realizate care nu sunt esenţiale pentru controlul activităţii.

  - Orizontale şi  în diagonală, între persoane aflate la acelaşi  nivelierarhic sau nivele diferite, dar pe linii ierarhice distincte. Au rol de apermite schimbul operativ de informaţii  indispensabile unuimanagement eficient.

  b) După sistemul prin care se transmite mesajul, comunicareapoate fi:

  orală; 

  scrisă; 

  nonverbală 

  paraverbala

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  81/181

  c). În funcţie de traseul parcurs şi de completitudinea etapelor,procesul de comunicare poate îmbrăca următoarele forme:

   proces de comunicare unilaterală  - se desfăşoară  într-un singursens, de la emitent la receptor. Această formă este lipsită de ultima etapă aprocesului, feed-back-ul, şi asta pentru că emitentul nu consideră necesară verificarea răspunsului.

  Printre caracteristicile comunicării unilaterale se numără:• plasarea sub control exclus iv a emitentu lui ;

  •  desfăşurarea rapidă;

  •  bazarea pe presu punerea concordanţei  mesajelor transm ise şi  a celor

  receptate .

  Procesul comunicării unilaterale îşi dovedeşte eficienţa în anumite situaţii: stări de urgenţă  şi  excepţionale,  determinate de calamităţi  naturale (incendii,cutremure, inundaţii), intervenţii chirurgicale, conflicte armate etc.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  82/181

  procesul de comunicare bilaterală  - se desfăşoară  în două 

  sensuri: emitent-receptor şi receptor-emitent.

   Această formă a comunicării prezintă următoarele caracteristici:

  •  iese de sub controlul exclusiv al emitentului prin intervenţia 

  receptorului;•  în comparaţie  cu comunicarea unilaterală,  pare mai dezorganizată 

  deoarece receptorii au posibilitatea de a interveni prin întrebări, sugestii, comentarii;

  •  necesită  mai mult timp, întrucât transmiterea şi   recepţia  se pot

  transforma în discuţii ;•  semnificaţia  mesajului poate fi verificată  şi,  la nevoie, clarificată  şi  

  redefinită.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  83/181

  d). Dupăgradul de oficializare

  , comunicarea poate fi formală şiinformală 

   Comunicarea formală  include ansamblul mesajelor ascendente şi descendente, care circulă pe canalele relaţiilor  organizatorice. Ea se poateprezenta sub forme diferite: vorbită, scrisă, directă şi indirectă, multilaterală 

  şi bilaterală. Indiferent de forma în care se foloseşte, comunicarea rămâne o necesitate pentru reglementarea funcţionării organizaţiilor .

  Comunicarea informală  include zvonuri şi  bârfe. Cauzată  de lipsa deinformaţii  sau de informaţiile  trunchiate ce pot apărea  în procesele de

  relaţionare  interumană,  comunicarea informală   încearcă  să  eliminenesiguranţa, curiozitatea sau anxietatea unor persoane.

  e După modul de desfăşurare, comunicarea poate fi: reciproc

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  84/181

  directă, reciproc indirectă, unilaterală directa şi indirectă.

  Comunicarea reciprocă  directă  sau faţă  în faţă  este apreciată  de practicieni cafiind cel mai eficient mod de a construi o relaţie  de lucru. Fiind bidimensională (deoarece implică auzul şi văzul), ea permite emitentului să evalueze pe loc modul încare a fost primit mesajul. În funcţie de reacţiile receptorului, mesajul poate fi repetat,reformulat, iar conduita poate fi şi ea rapid adaptată. Acest tip de comunicare este cudeosebire solicitat în problemele delicate, ce antrenează  sensibilităţile  şi susceptibilităţile  personalului. Comunicarea faţă  în faţă  rămâne  o formă  precisă, rapidă şi eficientă pe care se pot construi relaţii interpersonale sănătoase şi durabile.

  Comunicarea reciprocă indirectă se realizează prin telefon, radio şi, din ce în cemai mult, prin televiziunea interactivă. Dintre toate mijloacele menţionate,  cel maiutilizat, în prezent, este telefonul. Deşi  rapidă,  preferată  pentru mesajele presante,comunicarea telefonică este lipsită de o mare parte din mesajele non-verbale. Unele

  mesaje pot fi deduse din volumul, intonaţia  vocii sau viteza de vorbire. Dar pot ficonsiderate aceste semnale absolut concludente? Faptul că cineva vorbeşte repedela telefon este un semn că  doreşte  să  scurteze conversaţia  ori că  îi displacecomunicarea telefonică. Acestea şi  încă alte câteva probleme ridică în faţa acestui tipde comunicare o serie de obstacole, ce limitează şi o orientează doar spre anumitecategorii de mesaje.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  85/181

  Comunicarea unilaterală  directă  se regăseşte  în cazul transmiterii deordine, mesaje care nu cer răspuns,  dar şi  în cazul unei categorii dereuniuni – şedinţe de informare.

  Comunicarea unilaterală  indirectă  se realizează  prin intermediul

  scrisorilor, filmelor, discursurilor. Ultimele două sunt suporturi relativ recentefaţă  de hârtia folosită  de secole în realizarea comunicării. Scrisorileconstituie un tip deosebit de comunicare. În era comunicaţiilor  electronice,scrisoarea tinde să fie apreciată ca un gest de eleganţă şi curtoazie.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  86/181

  Feedback-ul

  Problema feedbackului eficace, ca formă  de mesaj cu

  funcţiuni  specifice, apare foarte frecvent încomunicarea managerială. Managerul furnizează feedback pozitiv sau negativ pentru:

   influenţarea comp ortamentelor ,

  îndr umare,

  sfătuire,  instrui re şi  inform are,

  evaluare şi  mot ivare .

  Managerul solicită  feedback şi  trebuie să  ştie  să-lprimească; el trebuie să  ştie  să  folosească  în mod

  productiv feedbackul primit.

  Deprinderile de furnizare, primire şi  solicitare defeedback sunt parte componentă  a competenţei managerului de a comunica. Atitudinea sa pozitivă întoate aceste acte de comunicare este esenţială.

  Feedbackul este mesajul care se transmite în legătură cu

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  87/181

    Feedbackul este mesajul care se transmite în legătură  cuinteracţiunea  dintre comunicatori.  A răspunde  cuiva cât esteceasul nu este feedback ci mesaj de transmitere de informaţie.Furnizarea sau primirea feedbackului este un proces activ care

   îndeplineşte numeroase roluri şi se practică în diferite scopuri.

  Pentru a fi eficace, feedbackul trebuie nu doar să  realizezescopul propus, ci el trebuie să  păstreze  relaţia  cu interlocutorulintactă,  deschisă,  nedefensivă  şi  să  asigure  desfăşurarea procesului de primire/furnizare de feedback şi în viitor

  Procesul de furnizare de feedback nu presupune că  cel care îlfurnizează are dreptate iar cel care-l primeşte trebuie corectat.

  Feedbackul trebuie să  fie o invitaţie  la interacţiune  princomunicare şi la creare sau aprofundare de relaţie.

   În acest sens presupune deprinderi specifice şi tinde să fie cu atâtmai eficace cu cât comportamentele de comunicarecorespunzătoare  sunt mai puţin  afectate de diferenţele  ierarhicesau de statut social.

  C t i ti il f db k l i fi

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  88/181

  Caracteristicile feedbackului eficace

  Pentru ca feedbackul să  fie eficace el trebuie să  aibă anumite caracteristici. Vom enumera câteva dintre

  acestea:

  Feedbackul trebuie să  fie descrip t iv nu evaluativ ; să nu facă  referiri la motive, intenţii şi  sentimente,decât dacă se pot da exemple clare şi concrete.Dacă feedbackul are ca scop evaluarea performanţelor, acesta trebuie să fie foarte concret. De la bun început trebuie descrisă obiectiv comportarea la care sereferă feedbackul.

   Feedbackul trebuie să fie direct , nu p rin ricoşeu, clar şi  specif ic . Cu cât acesta, provenind direct de lasursă, este exprimat mai specific şi concret, fără generalităţi, cu atât este mai util.

   Feedbackul trebuie să  fie furnizat la momentul potr iv i t : cât mai aproape de producereacomportamentului (pentru a putea fi cât mai specific) dar nu într-un moment în care primitorul nu este înmăsură  să-l perceapă  corect. Trebuie avut în vedere şi  faptul că  prezenţa  martorilor poate influenţa reacţia la feedback: eficacitatea feedbackului pozitiv creşte iar a celui negativ scade’ 

   Utilitatea feedbackului este maximă dacă acesta este sol ici tat, sau cel  puţin parţial dorit, de către destinatar. Nu trebuie impus ca fiind "spre binele" primitorului. A furniza feedback cuiva care nu este,dintr-un motiv sau altul, pregătit să-l primească, va altera relaţia cu acesta.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  89/181

  Feedbackul trebuie să  ia în considerare nevoile celor doi comunicatori şi să  fie expr imat în termenirelevanţi  pentru nevoi le primi torului feedbackului . Pentru aceasta trebuie să ţinem cont de faptul că feedbackul este un proces dinamic de interacţiune  iar reacţia  la feedback poate fi diferită  funcţie  departicularităţile şi nevoile primitorului.

  Pentru a fi folositor, feedbackul trebuie să fie uti l izabi l . Pentru a fi utilizabil trebuie să se refere la cevace stă în puterea primitorului de a face sau a schimba. Astfel, caracteristici ca rasă, sex, vârstă, formă fizică, experienţe anterioare, ocazii pierdute, în legătură cu care primitorul nu poate schimba nimic, nutrebuie să  constituie subiect de feedback. Se generează  doar resentimente şi  se strică  relaţia  decomunicare.

    Limitaţi  feedbackul la 1-2 comportamente observabi le deoarece primitorul poate acţiona  numaiasupra unui comportament o dată. În caz contrar se generează  descurajarea, frustrarea saunerecepţionarea completă a feedbackului.

  Feedbackul trebuie să  includă  adevăratele Dvs. sentimente referi toare la comportamentul  îndiscuţie. Distorsionarea sau ascunderea acestora, incursiunile în motivaţii  sau intenţii  posibile alecomportării incriminate sunt neproductive.

  Feedbackul trebuie să fie " pr op rietatea" Dvs., în sens ul că vă asumaţi  com pleta responsabilitate în legătură cu conţinutul  lui. Nu "conducerea", "guvernul", "starea economică sau socială" sau oricealtceva sau altcineva vă determină conţinutul feedbackului. Acesta vă aparţine în întregime.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  90/181

  Climatul comunicarii manageriale

  Modul în care comunică managerii ca indivizi,   politica organizaţiei privind comunicarea formală,

  strategi i le de com unic are adoptate,

  comportamentele de comunicare ale angajaţilor etc. au toate un efect cumulativ, pozitiv şinegativ, al cărui rezultat se regăseşte în timp în climatul comunicării din organizaţie. 

  Cercetările în domeniul comunicării organizaţionale au remarcat următoarele legături şi dependenţe clare:

   Există  o strânsă  legătură  între   calitatea şi   cantitatea comunicării   manageriale şi  

   performanţa organizaţiei ;

  Satisfacţia rezultată în p rocesu l de c omunicare (de exemplu în u rma atingeri i sco pulu i

  acesteia) şi  mo du l în care este percepută efic aci tat ea în organizaţie sunt puternic co relate;

  Climatul comunicării  şi   creativitatea individuală  sunt legate înt re ele ; la fel cl imatulcomunicării  şi devotamentul faţă de organizaţie.

  Climatul comunicării, identificat ca legătura dintre membrii organizaţiei şi organizaţia însăşi,

  este unul din elementele care definesc şi caracterizează cultura organizaţională.

  Î

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  91/181

   Într-o organizaţie  se poate vorbi, în general, despre două  feluri extreme de climat alcomunicării: defensiv (de apărare)  şi  de coo perare (de colaborare). Vom descrie încontinuare caracteristicile definitorii ale climatului de cooperare.

  Veţi genera un climat de cooperare dacă: 

    Manifestaţi  în comunicare o atitudine descriptivă  (de exemplu: nu vă  erijaţi  în  judecător,  solicitaţi informaţii  faptice, descrieţi  sentimente, evenimente sau percepţii  care nu impun schimbarea decomportament sau atitudine a destinatarului comunicării ci mai degrabă  încearcă să-l convingă pe acestacă schimbarea este spre interesul tuturora);

    Sunteţi orientat spre probleme (de exemplu: nu vă  impuneţi punctul de vedere, doriţi să colaboraţi îndefinirea unei probleme comune şi găsirea soluţiei ei, sugeraţi prin cuvinte şi acţiuni că nu aţi prestabilitsoluţiile, punctele de vedere sau comportamentele pentru a le impune, daţi ocazia interlocutorului să-şi stabilească  propriile obiective, să  ia decizii proprii şi  să  evalueze propriul progres, sau să  le

   împărtăşească cu Dvs.);

    Manifestaţi  spontaneitate în exprimare, sinceritate, deschidere faţă  de ceilalţi,  transparenţă  adeciziilor, onestitate;

   Manifestaţi empatie; vă identificaţi cu problemele şi sentimentele celuilalt, respectaţi sistemul de valorial celuilalt şi pe el ca persoană, chiar dacă nu este de aceeaşi părere cu Dvs.;

    Adoptaţi  o poziţie  de egalitate prin utilizarea adecvată  a puterii funcţiei; manifestaţi  respect,minimizaţi etalarea diferenţelor  de statut, putere şi abilitate intelectuală;

    Sunteţi maleabil; acceptaţi posibilitatea de a vă  schimba o comportare sau punctul de vedere, dacă argumentaţia este valabilă.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  92/181

  Comunicarea scrisa in

  afaceri

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  93/181

   “Pe măsură ce urci în ierarhie, eficacitatea ta va depinde de abilitatea

  de a influenţa oamenii prin cuvântul vorbit şi cel scris.”Peter Drucker

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  94/181

   Succesul unui manager este strans legat si de capacitatea de a

  comunica idei si mesaje in mod eficient si succint.

  Un mail bine formulat prin care soliciti ceva de la un client sau de lacolegii din companie, un raspuns abil la o solicitare a unui client, unraport bine comentat pot sa faca diferenta intre un manager exceptional

  si unul mediocru.

  Comunicarea scrisă este utilizată  în proporţie  ridicată în cadrul organizaţiilor pentru solicitarea sau

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  95/181

   în cadrul organizaţiilor   pentru solicitarea sautransmiterea de:

  note interne,  rapoarte,

  decizii,

   planuri,

  scrisori adresate unor persoane din interiorul sau din

  afara organizaţiei.

  Dincolo de situaţiile  în care comunicarea scrisă este absolutnecesară,  în practică se  înregistrează aşa-numitul „mit alhârtiei“.

  Studiile efectuate în acest sens arată că aproximativ:

   75% din documentele care circulă într-o organizaţie sunt adresate unei singure persoane,

  10% vizează două persoane şi doar

  6% sunt destinate unui număr  de trei sau mai multepersoane.

  Caracteristicile mesajului scris

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  96/181

  Caracteristicile mesajului scrissunt: 

   are anumite restrictii de utilizare ;

  trebuie sa fie conceput explicit;  

   implica un control exigent privindinformatiile, faptele si argumentelefolosite;

   poate fi exprimat sub diferite forme;

  este judecat dupa fondul si formatextului ;

  COMUNICAREA SCRISA

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  97/181

  COMUNICAREA SCRISA

  Avantajele comunicării scrise constau înfaptul că:

   oferă un timp mai mare de gândire şi de argumentare;

    asigură o diversitate sporită a ideilor,concizie şi claritate;

  se poate realiza fără  perturbări  dinpartea celorlalţi  participanţi  lacomunicare;

  nu necesită  prezenţa  şi disponibilitatea simultană  aparticipanţilor ;

  constituie un mod prestigios destabilire a relaţiilor   între diferitepersoane comportând un anumitascendent al emiţătorului  faţă  dereceptor;

  permite utilizarea mijloaceloraudiovizuale.

  Ca dezavantaje ale comunicării scrise pot fienumerate:

  depersonalizarea comunicării  prineliminarea relaţiei  directe întreparticipanţi;

  consum ridicat de timp cu implicaţii 

  asupra multiplicării  posturilor dinstructura organizatorică;

  costul ridicat, care presupune nu numaicheltuieli directe - salarii, hârtie, mijloacede prelucrare, tipărire  şi  transmitere - cişi  indirecte, cerute de conservarea îndosare şi spaţii special amenajate;

  din punct de vedere ecologic,comunicarea scrisă  presupune, prinextensie o serie de costuri sociale:exploatarea pădurilor, efecte poluante alefabricilor de hârtie în mediu etc.

  Documentele si functia lor

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  98/181

  In functie de continutul si destinatia lor rolul do um entelor se manifesta pe multiple planuri.

  Principalele functii ale documentelor  sunt:

  de consemnare letrica si cifrica, cantitativa si valorica;

  functie  juridica, conferita de caracterul de acte justificative;

  functia de calculatie, atunci cand se calculeaza veniturile si

  cheltuielile; functia de control economic si financiar , actele servind

  la verificarea activitatilor desfasurate.

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  99/181

  Clasificarea documentelor utilizate in

  afaceri

   1. Dupa natura operatiilor la care se refera,documentele pot fi:

  a. Documente privind activitatea f inanciara-contabila : 

  documentele privind salariile, rezultatele financiare etc.

   b. Documente pri vind alte activitati : documente privind

  activitatea de cercetare, proiectare, investitii, programarea si

  urmarirea productiei etc.

  2. Dupa caracterul si functia pe care o indeplinesc,

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  100/181

  documentele se impart in:

  a.Documente de dispozitie 

  ,  prin care se transmite ordinul de a executa o operatieeconomica, precum : dispozitia de plata, dispozitia de livrare, ordinul de plata,

  comanda. b. Documente justif icative   ,  care cuprind date cu privire la executarea operatiiloreconomice: factura, chitanta, bonul de consum, etc.c. Documente mixte , care reunesc trasaturi ale documentelor de dispozitie cu ale celor justificative, cuprinzand date privind dispozitia de executare a operatiei, dar si dovadainfaptuirii ei: cererea de dispozitie de plata, statul de plata al salariului.

  3 D i i ii i i i i d l fi

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  101/181

  3. Dupa locul intocmirii si circulatiei, documentele pot fi:

  a. Documente interne , itocmite in cadrul intreprinderii si circula fie numai ininteriorul acesteia ( bonul de consum, statele de plata a salariilor ), fie catreexterior (dispozitiile de plata, facturile).

   b. Documente externe , intocmite de alte persoane fizice si juridice cu care seafla in raporturi contractuale (factura furnizorului, extrasul de cont).

  4. Dupa modul de intocmire si continut, documentele pot fi:

  a. Documente primare , acestea cuprind operatiile economico-financiare inmomentul si la locul producerii lor: bonul de consum, factura, chitanta.

   b. Documente centralizatoare , se intocmesc pe baza documentelor primare cu

  scopul de a grupa operatiile de acelasi fel, dintr-o anumita perioada.

  5. Dupa forma de prezentare, se disting urmatoarele

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  102/181

  p p , gtipuri de documente:

  a. Documente tipizate ,  acestea continand un text si o forma prestabilita (formulare tip) si sunt obligatorii pentru toatecategoriile de utilizatori din economia nationala.

   b. Documente netipizate ,  sunt specifice unor ramuri deactivitate sau unor institutii si se intocmesc pe formulare

  specifice sau pe hirtie simpla.

  6. Dupa regimul de tiparire, documentele pot fi:

  a. Documente intocmite pe formulare cu regim special  au unregim deosebit de tiparire, numerotare, gestionare: delegatia,factura de expeditie.

   b. Documente obisnuite  (fara regim special) sunt acelea careau un regim intern de circulatie (specific fiecarei intreprinderi).

  7 D t l d it i f ti

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  103/181

  7. Dupa suportul care depoziteaza informatia, sedisting urmatoarele tipuri de documente:

  a. documente pe suport de hârtie .b. documente pe supor tur i optico-magnetice  (hard-disk, discheta, CD, DVD,memorie flash)

  8. Dupa numarul operatiilor economice  pe carele cuprind, documentele pot fi:

  a. Documente singulare  - cuprind date legate de o singura operatie economica.

   b. Documente cu operatii mul tiple  - cuprind date legate de mai multe operatiieconomice de acelasi fel.

  Modalitati si reguli pentru a lucra cu

 • 8/18/2019 Comunicarea Curs 2014

  104/181

  documentele 

  In ceea ce priveste continutul documentelor�