Download - Cerere Finantare POR

Transcript
 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  1/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2007-2013

  CERERE DE FINANARE

  NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE

  [Se completeaz de ctre Organismul Intermediar]

  ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Ageniei pentru DezvoltareRegional ....................................

  Numr de nregistrare

  ...................

  [Se completeaz cu nr. de nregistrarede la registratura ADR]

  nregistrat de

  ............................................

  [Numele i prenumele persoanei care nregistreaz]

  Cod SMIS (Numr cerere definanare)

  ..................................>

  Semntura

  ........................

  Data nregistrrii

  ...............

  [zz/ll/aaaa]

  [Instruciuni privind completarea cererii de finanare:

  Pentru a veni n sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanare s-aexplicat modul n care trebuie completat informaia solicitat; aceast explicaie esteredactat cu caractere italice i marcat ntre paranteze dreptunghiulare [ ]. Va rugm scitii cu atenie explicaiile nainte de completarea cererii de finanare!

  La momentul completrii cererii de finanare, explicaia marcat ntre parantezeledreptunghiulare trebuie tears

  Tabelul de pe coperta cererii de finanare se va completa numai de ctre organismulintermediar. V rugm s nu completai, modificai sau tergei tabelul!

  Dup completarea cu informaiile solicitate, cererea de finanare se va numerotacorespunztor, n conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului]

  1

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  2/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  TITLUL PROIECTULUIREABILITARE ZON PRIN AMENAJARE POD SRCETI I REGULARIZAREPRU .............., MUNICIPIUL .............., JUDEUL ..............

  TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

  01 FEDER

  1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL

  1.1 SOLICITANT

  Denumire organizaie: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI .

  Cod de nregistrare fiscal: 4394811

  Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor.(dac este cazul).............................

  Adresa potal: Strada Mihail Koglniceanu nr. 1 .

  Adresa pot electronic ............

  1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:unitate administrativ-teritorial (autoritate a administraiei publice locale)

  asociaie de dezvoltare intercomunitar de utilitate public, conform legiinr.215/2001 cu modificrile i completrile ulterioare

  uniti administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale) ntrecare exist acorduri sau parteneriate pentru realizarea unor programe dedezvoltare zonal

  1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

  Nume, prenume ..

  Funcie PRIMAR

  Numr de telefon

  Numr de fax ..

  Adres pot electronic .

  [Se va completa cu numele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, s

  reprezinte organizaia i s semneze n numele acesteia. Se va trece numele complet i iniiala

  tatlui, aa cum apare n cartea de identitate ]

  1.4 PERSOANA DE CONTACT

  2

  X

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  3/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  Nume, prenume................................................

  Funcie..

  Numr de telefonNumr de fax.

  Adres pot electronic ........................................................................................................

  [Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant pentru relaia cu organismulintermediar/autoritatea de management n ceea ce privete cererea de finanare. Se va trecenumele complet i iniiala tatlui, aa cum apare n cartea de identitate. Persoana de contactpoate fi chiar reprezentantul legal, dac solicitantul dorete ]

  1.5. PERSOANA RESPONSABIL CU OPERAIUNILE FINANCIARE

  NumeFuncie

  Numr de telefon..

  Numr de fax

  Adres pot electronic........................................................................................................

  [Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semntura pentruoperaiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet i iniiala tatlui, aa cum apare ncartea de identitate]

  1.6 BANCA / TREZORERIA

  Banca/ Sucursal: ............................................................................................................

  Adresa:..

  Cod IBAN:.

  1.7 SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE I/SAUMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUIILOR FINANCIARE INTERNAIONALE (IFI)

  Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea IFIn ultimii 5 ani?

  DA

  NU

  Dac DA, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru proiectele pentru care ai

  beneficiat de finanare nerambursabil sau mprumut:[Se vor completa informaii pentru maxim trei proiecte, selectate n ordinea descresctoare aanului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare. Pentru fiecare proiect se vacompleta cte un tabel, dup modelul de mai jos ]

  3

  x

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  4/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  Titlul proiectului i nr. de referin

  [Se va completa cu titlul proiectului aa cum apare n contractul de finanare. Numrul de referinareprezint codul proiectului/ numrul contractului aa cum a fost el stabilit de organizaiafinanatoare/autoritatea de contractare]

  Stadiul implementrii proiectului [Se va completa cu FINALIZAT sau N CURS DEFINALIZARE; n acest ultim caz se va trece data prevzutde finalizare aa cum este n contractul de finanare

  Obiectul proiectului [Se va completa cu o scurt descriere a proiectului,activiti realizate/n curs de realizare, nu mai mult dejumtate de pagin]

  Rezultate obinute [Se va completa cu rezultatele finale sau pariale aleproiectului]

  Valoarea proiectului [Se va completa cu valoarea final a proiectului dacacesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacacesta este n implementare. Pentru proiectele la carecontractul de finanare s-a ncheiat n alt moned dectRON se va trece valoarea n moneda respectiva iechivalentul n RON la data semnrii contractului definanare]

  Sursa de finanare[Se va indica sursa de finanare ex. bugetul de stat,bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - i seva completa cu denumirea organizaiei finanatoare i aautoritii contractante (dac difer)]

  V rugm s specificai dac pentru proiectul (n ntregime sau parial, respectiv activiti dinproiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai fost solicitat sprijin financiardin fonduri publice, mprumuturi din partea IFI

  DA

  NU Dac DA, v rugm specificai urmtoarele informaii:

  Denumirea programului i nr. de nregistrare a proiectului

  Sursa de finanare

  Stadiul la data depunerii cererii de finanare

  [se va completa cu: n evaluare, n curs de finanare, respins etc]

  V rugm s specificai dac proiectul (n ntregime sau parial, respectiv activiti dinproiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a/ au beneficiat deja de sprijin

  financiar din fonduri publice, mprumuturi din partea IFIDA

  4

  x

  x

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  5/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  NU

  Dac DA, v rugm s dai detalii cu privire la program, organizaia finanatoare/autoritateade contractare, activitile finanate (respectiv acele activiti care se regsesc i n proiectulcare face obiectul prezentei cereri de finanare), valoarea activitilor finanate.

  2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DEINTERVENIE

  PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL

  AXA PRIORITAR 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale

  DOMENIUL DE INTERVENIE 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT Nu este cazul

  2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

  ROMNIA

  REGIUNEA: Sud-Vest Oltenia

  JUDEUL: ..............LOCALITATEA: ..............

  2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.3.1 Obiectivul proiectului

  [Se va completa cu obiectivul general i obiectivele specifice ale proiectului, modul n care proiectulcontribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare, domeniului de intervenie. V rugm s

  citii cu atenie Ghidul Solicitantului, seciunea n care se prezint domeniul de intervenie/axaprioritar. Orientativ : Nu mai mult de dou pagini]

  Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea i modernizarea reelei destrzi din zona Srceti, municipiul .., prin construirea unui pod traseul prelungireaDrumului lui Stroe (DJ 677B) care traverseaz prul .............. n apropiere de zona cimitiruluidin cartierul Nicolae Blcescu i zona podului din Srceti din municipiul ... Prinaceste lucrri se are n vedere conectarea acestei zone periferice a municipiului .. aflat nplin proces de dezvoltare de centrul oraului, pentru mbuntirea conectivitii i valorificareapotenialului economic, social i urban al acesteia.

  Din cauza lipsei drumurilor de acces, Zona Srceti a fost lsat mereu ntr-un con de umbr,

  neputnd beneficia de avantajele dezvoltrii industriale pe care municipiul .............. a cunoscut-o nultimii ani. Nici firmele i nici populaia nu consider zona un loc atractiv i, n consecin, activitateaeconomic este foarte limitat, iar nivelul de trai este inferior altor zone periferice ale oraului. Prinurmare, de-a lungul timpului s-a creat un cerc vicios al izolrii acestei comuniti.

  5

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  6/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  Proiectul face parte dintr-o iniiativ complex a Consiliului Local .............. de modernizare ireabilitare a zonelor Colegiul Naional Agricol Carol I - Mnstirea Strehare - Cireaov i Satul Nou,adiacente zonei Srceti, prin realizarea sa contribuindu-se astfel la mbuntirea accesibilitii

  ctre zonele menionate, creterea mobilitii populaiei i stimularea activitilor economice.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  a) Construirea unui pod n zona Srceti, pe traseulprelungirea strzii Drumului lui Stroe(DJ 677B) la intersecia cu prul .............., care n prezent este traversat numai prin vad, la apemici; execuia podului rutier definitiv pentru traversarea prului .............. n zona Srcesti vaajuta la scoaterea din izolare a acestei zone periferice a Municipiului .............. prin asigurareacondiiilor minime pentru desfurarea permanent a traficului auto local i va contribui, n acelaitimp, la reducerea timpului de cltorie ctre i dinspre zonele funcionale ale oraului acolounde lucreaz majoritatea locuitorilor zonei Srceti.

  b) Realizarea tuturor activitilor adiacente obligatorii: consolidarea malurilor, refacereainfrastructurii stradale, etc. Aceste lucrri au un dublu rol: pe de o parte, asigur durabilitateapodului i implicit a rutei de transport, iar pe de alt parte, diminueaz riscul de inundaii n zon.

  Prin obiectivele i activitile sale proiectul contribuie la ndeplinirea obiectivului general al ProgramuluiOperaional Regional - Axa Prioritar 2 DMI 2.1., mbuntind accesibilitatea zonei Srceti dinmunicipiul .............. - o zon periferic dar care deine un potenial semnificativ de dezvoltare - crendastfel premisele pentru intensificarea activitii economice din zon i pentru extinderea zonei urbanectre partea de nord.

  Ca beneficii directe pe termen mediu i lung se estimeaz creterea atractivitii zonei pentru investiiiprivate, contribuind la asigurarea conditiilor necesare pentru dezvoltarea economic a zonei. n acelaitimp se anticipeaz extinderea zonei urbane i conectarea cu oraul eliminnd astfel izolarea.

  2.3.2 Context

  [Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unei iniiative maicomplexe de investiii a solicitantului, dndu-se detalii despre acesta (stadiul, rezultate etc). n acestcaz se vor prezenta criteriile folosite la delimitarea proiectului de celelalte investiii.

  De asemenea, se va preciza dac sunt i alte iniiative complexe/ proiecte care depind de realizareaproiectului care face obiectul cererii de finanare. Orientativ: dou pagini]

  Municipiul .............. este imaginea clar a transformrilor socio-economice care s-au succedat n

  istoria sa. Perioada de tranziie a nsemnat o nou etap de industrializare a oraului, concretizat prininvestiii strine directe semnificative i o intensificare a activitii economice n jurul marilorntreprinderi, ceea ce a avut ca rezultat meninerea i chiar creterea numrului locurilor de munc i aoportunitilor.n acelai timp ns, sistemul infrastructural (n special sistemul de transport rutier) este mai degrabinadecvat i deja insuficient pentru cererea actual a ntreprinderilor locale i a traficului greu asociat.Deficienele constatate sunt de dou categorii: pe de o parte, arterele principale i cile de acces nora sunt sufocate de traficul n continu cretere, iar pe de alt parte, zonele periferice suntinsuficient conectate de centru. Autoritile locale au depus eforturi pentru mbuntirea situaiei,existnd numeroase proiecte de reabilitare i extindere a infrastructurii de transport locale, inclusiv princonstruirea unei osele de centur (proiect nedemarat nc, aflat n stadiu incipient). Totui, din cauzaresurselor financiare limitate, eforturile s-au concentrat mai degrab asupra proiectelor de reabilitare,din zonele cu trafic intens, n defavoarea celor de extindere a infrastructurii din zonele periferice.Acest fapt a condus la o accentuare a separrii dintre centrul oraului i periferie, vizibil mai ales nzona de nord, acolo unde mai multe cartiere (Colegiul Naional Agricol Carol I - Mnstirea Strehare Cireaov, Satul Nou) sunt practic rupte de centru din cauza lipsei cilor de acces direct. Acest faptare implicaii directe i imediate asupra nivelului de dezvoltare al zonei, care este inferior altor zone

  6

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  7/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  periferice ale municipiului, att ca intensitate a activitilor economice, ct i din punct de vedere alcalitii vieii locuitorilor. Faptul c acetia sunt nevoii s traverseze prul prin vad, la ape mici sau socoleasc 15 km pentru a ajunge n ora este o dovad n plus a nivelului de dezvoltare a zonei.

  Pentru perioada urmtoare, Primria i Consiliul Local al municipiului .............. i-au asumat caprioritate refacerea infrastructurii de transport locale i au demarat o serie de iniiative n acest sens.

  Astfel, proiectul de construire a unui pod rutier peste prul .............. n zona Srceti face partedintr-o iniiativ complex a Consiliului Local .............. de modernizare i reabilitare a zonelor ColegiulNaional Agricol Carol I - Mnstirea Strehare - Cireaov i Satul Nou, adiacente drumului judeeanDJ 677B, prin realizarea sa contribuindu-se astfel la mbuntirea accesibilitii ctre zonelemenionate, creterea mobilitii populaiei i stimularea activitilor economice. Lucrrile din zonaColegiul Naional Agricol Carol I - Mnstirea Strehare vizeaz stabilizarea zonei afectate dealunecare reabilitarea drumurilor din aceast zon cu acces din strada Tudor Vladimirescu, StradaCimitirului (ntre strada Tudor Vladimirescu i strada Streharei), strada Drumul lui Stroe ( DJ 677 B)pn la strada Oituz, precum i toate strzile adiacente zonei menionate. Reabilitarea presupunerefacerea drumurilor locale deteriorate, aproximativ 5000 ml strzi, dar i stabilizarea unei suprafee deaproximativ 8000 mp teren.

  Al doilea pachet de proiecte vizeaz cartierele Cireaov i Satul Nou ale municipiului .............. i nzona care face legtura ntre acestea. Cartierele Cireaov i Satul Nou se afl la extremitatea nord-estic a municipiului ............... Iniiativa presupune reabilitarea reelei de alimentare cu ap existent iextinderea acesteia acolo unde nu exist, canalizare pentru ntreaga tram stradal a cartierelorCireaov i Satul Nou; realizarea unei staii de epurare unice amplasate la confluena strzilor Eroilori Podgoriilor, staie gndit s prelucreze ntregul debit menajer al celor dou cartiere menionate;betonarea ( asfaltarea strzilor din cartierele Cireaov i Satul Nou)

  Ambele iniiative se afl n stadiul de proiect, fiind incluse n planul Consiliul Local .............. pentruperioada urmtoare (cf. Raportului Administratorului Public pe anul 2007).

  Zona vizat de proiect nu este inclus n aria de intervenie a celorlalte dou iniiative de modernizarei reabilitare, dar funcional este conectat de acestea. De aceea, construcia podului Srceti a fostconsiderat un proiect separat.

  Realizarea proiectului Reabilitare zon prin amenajare pod Srceti i regularizarepru .............. ar contribui la eforturile depuse de Consiliul Local .............. prin celelalte iniiative prinextinderea zonei de intervenie public i facilitarea accesului ctre extremitatea nordic amunicipiului ...............

  2.3.3 Justificarea necesitii implementrii proiectului

  [Se va preciza de ce este nevoie de acest proiect, care este valoarea sa adugat. Orientativ : doupagini]

  Execuia unei lucrri definitive de traversare cu pod a prului .............. n zona Srceti se impunedin urmtoarele considerente:

  1. Valorificarea potenialului economic i urban al zonei Srceti aflat n prezent ntr-un conde umbr din cauza accesibilitii reduse i reducerea nivelului de dezvoltare al acesteia fa de altezone ale municipiului ...............

  Dezvoltarea industrial din ultimii ani a avut un impact pozitiv asupra oraului i asupra calitii vieii

  locuitorilor. Nu acelai lucru se poate spune ns despre zona din extremitatea nord-estic a oraului,care a fost ocolit de investiii noi, datorit lipsei infrastructurii de transport. Totodat, dei zonaprezint interes i din punct de vedere al dezvoltrii urbane, pentru extinderea cartierelor rezideniale,locuitorii nu o consider atractiv din cauza lipsei cilor de acces.

  7

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  8/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  2. Scoaterea din izolare a zonei Srceti i creterea accesibilitii pentru comunitatea local populaie sau ageni economici.

  Lipsa unei ci de acces direct ctre ora, dincolo de inconvenientele de natur economic, areimplicaii mult mai grave asupra calitii vieii locuitorilor. Cel mai sugestiv exemplu n acest sens esteimposibilitatea echipajelor de intervenie n caz de for major (salvare, pompieri, poliie) de a ajungerapid n caz de nevoie.

  3. Crearea unei infrastructuri de transport adaptate nevoilor zonei pentru a nlocuimodalitatea actual de traversare a apei, prin vad, absolut improprie desfurrii traficului ncondiii normale.

  Observaiile directe la faa locului din ultimul an demonstreaz o cretere semnificativ a numrului deautoturisme care traverseaz prul .............., n ciuda condiiilor improprii. Totodat, este cunoscutsituaia locuitorilor din zona Srceti, de peste prul .............., dar i o parte a locuitorilor din SatulNou, care sunt nevoii s parcurg rute ocolitoare cu lungimi de minim 15 km pentru a ajunge ncentrul oraului ............... Avnd n vedere faptul c majoritatea populaiei din zon lucreaz la ageniieconomici din .............., acetia trebuie s se deplaseze zilnic ctre locul de munc n aceste condiii.

  innd seama de aceste aspecte, valoarea adugat a proiectului de construire a unui pod pesteprul .............. n zona Srceti const n primul rnd n crearea unei ci de acces direct ctre idinspre centrul oraului, care va conduce la o mbuntire a accesibilitii zonei i la intensificare atranzitului de persoane i mrfuri, ce va avea un impact pozitiv direct asupra activitilor economice dinzon.

  2.3.4 Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int

  [se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sauindirect.Orientativ : Nu mai mult de o pagin]

  Beneficiarii direci ai implementrii proiectului de reabilitare a zonei prin amenajarea poduluiSrceti i regularizarea prului .............. vor fi locuitorii zonei periferice a orasului .............., dincartierele Colegiul Naional Agricol Carol I - Mnstirea Strehare - Cireaov i Satul Nou. n prezent,inexistena unui pod rutier peste prul .............. n zona Srceti face necesar fie parcurgerea unorrute ocolitoare cu lungimi de minim 15 km fapt ce conduce la o cretere semnificativ a timpului detransport fie traversarea prin vad la ape mici o soluie inadecvat, mai ales n contextul procesuluiactual de dezvoltare economic a zonei.

  Tot n categoria beneficiarilor direci sunt inclui agenii economici care i desfoar activitatea nzon, i n special micile afaceri, pentru care costurile logistice sunt foarte importante i care sunt nacelai timp cele mai afectate de lipsa accesibilitii.

  n mod indirect, dezvoltarea proiectului de amenajare a podului Srceti peste prul .............. vagenera beneficii la nivelul ntregului municipiu, prin asigurarea unei rute de legtur directe i eficiententre zona periferic din nord-est i centrul municipiului ............... Aceast rut va permite relaxareatraficului pe alte artere de intrare n ora, contribuind la reducerea timpilor parcuri i a consumului decarburant.

  2.3.5. Activitile proiectului

  [Se va completa cu prezentarea detaliat a activitilor i subactivitilor aferente fiecrei activiti, n

  ordinea cronologic (e.g obinerea proiectului de execuie - stadiul pregtirii licitaiei, data estimat delansare licitaie, data estimat de ncheiere a contractului de achiziii, data estimat de recepie iaprobare a proiectului de execuie; contractarea execuiei lucrrilor - stadiul pregtirii licitaiei, dataestimat de lansare licitaie, data estimat de ncheiere a contractului de execuie a lucrrilor,

  8

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  9/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  descriere lucrri necesare etc; acestea sunt exemple; solicitantul trebuie s descrie dup cum s-asolicitat mai sus, toate activitile/ subactivitile necesare derulrii proiectului. De asemenea, se vaprezenta stadiul obinerii avizelor/autorizaiilor necesare implementrii proiectului i data estimata de

  obinere a acelor avize /autorizaii care nu au fost nc obinute.)n cazul n care proiectul prevede i achiziia de echipamente se vor da detalii despre

  tipul/specificaiile acestor echipamente, modul de distribuire a echipamentului la parteneri (dac estecazul. [Orientativ: 10 pagini]

  1. Iniierea proiectului

  Aceast activitate va presupune stabilirea componenei echipei de management a proiectului i aresponsabilitilor corespunztoare, planificarea activitilor i coordonarea acestora.

  Subactiviti:

  1.1 Stabilirea componenei echipei de management al proiectului i a responsabilitilor fiecruimembru al echipei de management;

  1.2 Planificarea activitilor de management, inclusiv a edinelor periodice pentru verificarea stadiuluiproiectului, estimarea i alocarea riguroas resurselor necesare ndeplinirii fiecrei (sub)activiti;

  1.3 Stabilirea rezultatelor urmrite pentru fiecare activitate n parte;

  1.4 Stabilirea modalitilor i instrumentelor de monitorizare i control.

  Durata estimat: 1 sptmn, sptmna 1 a proiectului, dup semnarea contractului de finanare

  2. Organizarea i derularea procedurilor de achiziie publicSubactiviti:

  2.1. Organizarea licitaiei de atribuire a contractului pentru execuia proiectului tehnic

  Aceast etap are ca obiectiv desemnarea prin licitaie public a antreprenorului general care vaasigura execuia proiectului tehnic i a lucrrilor de construcie i se va presupune dou sub-etape:

  2.1.1 Organizarea procedurii de achiziie public a serviciilor de execuie a proiectului tehnic;contractarea

  Durata estimat: 1 lun, luna 1 a proiectului

  2.1.2 Organizarea procedurii de achiziie public a lucrrilor de construcie a podului irampelor de acces; contractarea serviciilor. Aceast activitate se va desfura dup finalizareaproiectului tehnic, acesta constituind baza pentru elaborarea documentaiei de atribuire.

  Durata estimat: 1 lun, luna a doua a proiectului

  Aceast etap se va desfura n conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind procedurile deachiziii publice i va presupune parcurgerea urmtorilor pai, pentru fiecare dintre cele dou proceduride atribuire:

  pregtirea documentaiei de atribuire corespunztoare;

  publicarea anunului de participare prin intermediul Sistemului Electronic de AchiziiiPublice (SEAP);

  organizarea propriu-zis a procedurii de atribuire (licitaie deschis);

  evaluarea ofertelor depuse;

  9

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  10/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  contractarea serviciilor de proiectare, respectiv lucrri de construcie.

  3. Execuia proiectului tehnic

  Execuia proiectului tehnic de ctre prestatorul desemnat ctigtor n cadrul procedurilor de atribuire.

  Durata estimat: 1 lun, luna a a proiectului

  4. Execuia lucrrilor de construcie a podului peste prul .............. n zonaSrceti

  4.1. Organizarea de antier

  Durata estimat: 1 lun

  4.2. Execuia lucrrilor aferente de pod i rampe de acces

  Amenajarea terenului la pod peste pru .............. (taluzare, defriare, curare teren, profilarealbie etc.)

  Lucrri de pod

  Podul proiectat peste prul .............. este dimensionat la clasa E de ncrcare, avnd o lungime desuprastructur de 13,5 m i o lungime total de 19.00 m. Podul va avea o lumin de 12m, va asigura oparte carosabil de 7,80m i dou trotuare de cte 1,50 m inclusiv bordur.

  Sub pod spaiul de gard va fi de 1.00m peste nivelul apelor extraordinare (estimate la 168,10m);Din punct de vedere constructiv podul va consta ntr-un cadru monolit fundat pe piloi de diametru1,08m cu FISA de 12m. Pereii cadrului vor avea grosimi de 75cm, iar dala suprastructurii va fi deminim 50cm i maxim 58cm grosime.

  Racordrile cu terasamentele se vor realiza cu sferturi de con pereate, scri i casiuri.

  Calea pe pod va fi realizat dintr-o mbrcminte asfaltic format din 2 straturi de asfalt turnat de cte7 cm grosime sub care se va gsi mortarul bituminos de protecie a hidroizolaiei de 2 cm, hidroizolaiamodern de tip membran i suprastructur.

  Circulaia pietonal de pe trotuare se va proteja cu parapei metalici pietonali i direcionali.

  Nu sunt necesare rosturi de dilataie datorit schemei statice a structurii dar i a lungimii reduse aacesteia.

  Lumina podului a rezultat dintr-un calcul de dimensionare hidraulic realizat pe baza debitelor decalcul i de verificare comunicate de A.N. APELE ROMANE Direcia Apelor .............. prin adresa nr.4705 din 22.04.2008, anexat la prezenta documentaie i pe baza profilelor transversale prin albie dinridicarea topo efectuat n teren.

  Lucrri de rampe

  n plan, traseul drumului este proiectat pentru viteza de 25 km/h. Raza minim n plan este de 30,00miar cea maxim este de 100,00m. La amenajarea traseului n plan s-au respectat prevederile STAS863-85. Lungimea total a rampelor proiectate este de 475m.

  n profil transversal drumul a fost amenajat corespunztor clasei tehnice V n care se ncadreaz,dup cum urmeaz:

  10

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  11/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  Pentru drumurile locale unde limea amprizei permite realizarea drumurilor cu dou benzi decirculaie:

  Activiti pentru protecia mediului (inierbare taluzuri i plantare puiei salcm)Durata estimat: 8 luni, lunile 4-11 ale proiectului

  3. Monitorizarea i evaluarea proiectului

  Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activitilor de monitorizare ievaluare a modului de implementare a proiectului.

  Aceast activitate va presupune organizarea de edine de lucru periodice, pe toat durata proiectului,pentru a se analiza i verifica rezultatele etapei n curs. Aceste edine de lucru vor urmri gradul dendeplinire a obiectivelor i rezultatelor proiectului prin analiza implementrii fiecrei activiti, agradului de respectare a graficului de activiti.

  n cazul apariiei unor riscuri care pot periclita ndeplinirea fazei n curs sau a celor urmtoare, se vordefini msuri pentru diminuarea acestor riscuri. n cazul n care se vor constata abateri de la planuliniial, se vor evalua cauzele acesteia i se vor stabili msuri pentru rencadrarea n plan.

  Activitatea de evaluare i monitorizare va acoperi ntreaga durat de implementare a proiectului i seva realiza pe baz de:

  - procese verbale de recepie a lucrrilor

  - rapoarte financiar-contabile

  - rapoarte periodice de monitorizare, sintetiznd concluziile i recomandrile formulate n cadrul

  edinelor de lucru

  O atenie deosebit va fi acordat monitorizrii i supervizrii lucrrilor de construcie. Aceastactivitate se refer la asigurarea serviciilor de consultan de specialitate pe durata implementriiproiectului. Serviciile de consultan vor fi solicitate numai pentru activitile i ariile de expertizpentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii (experi tehnici, verificatori de proiect, experi nachiziii publice i evaluarea proiectelor, consultani tehnici i financiari, etc.).

  Activitatea de asisten tehnic de specialitate se refer la clarificarea anumitor soluii date deproiectant, punerea n practic i urmrirea modificrilor proiectului survenite pe parcurs din diferitemotive obiective, etc. Supervizarea i monitorizarea vor fi asigurate de ctre beneficiar prin intermediuldiriginilor de antier proprii, asistat fiind de ctre consultant.

  Durata estimat: permanent, pe toata perioada de implementare a proiectului

  Lime platform 7.00m

  Lime parte carosabil 6.00m

  Lime acostamente 2 x 0.50m

  Panta transversal parte carosabil 2.50%

  Panta transversal acostamente 4.00%

  11

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  12/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  4. Informare i publicitate

  n sensul respectrii cerinelor cuprinse n Manualul de identitate vizual a POR, echipa de proiect va

  asigura vizibilitatea i promovarea corespunztoare a proiectului, prin utilizarea urmtoarelor mijloace:a. Organizarea a dou conferine de pres, la demararea, respectiv la ncheierea proiectului.

  Cele dou conferine de pres vor fi organizate n .............. i vor reuni reprezentani ai mass-media lanivel local, judeean i naional. Aceste evenimente vor avea un dublu scop: n primul rnd, vor asiguravizibilitatea proiectului i, n al doilea rnd, vor urmri s atrag atenia potenialilor investitori asuprademersurilor de dezvoltare local ntreprinse de Consiliul Local ...............

  b. Difuzarea a dou comunicate n presa local/ judeean privind iniierea, respectiv ncheiereaimplementrii proiectului.

  Cele dou comunicate de pres, adiacente conferinelor de pres organizate la demararea, respectivla finalizarea proiectului, vor urmri, de asemenea, informarea populaiei locale privind iniiativele dedezvoltare ale Consiliului Local .............., dar i promovarea acestora n rndul potenialilor investitori.

  c. Publicarea pe site-ul Consiliului Local .............. de informaii privind proiectul de amenajare apodului Srceti i regularizare a prului .............., precum i actualizarea acestora pe parcursulimplementrii proiectului.

  d. Amplasarea pe antier a unui panou coninnd datele relevante referitoare la proiect, nconformitate cu regulamentele comunitare privind informarea i publicitatea. Acest panou va fimeninut timp de ase luni ulterior finalizrii lucrrilor de construcie/ reabilitare, urmnd ca laexpirarea acestui interval sa fie nlocuit cu dou plci informative permanente.

  Durata estimat: permanent, pe toat perioada de implementare

  5. Auditarea proiectului

  Subactiviti:

  5.1 Achiziia serviciilor de audit; contractare

  Durata estimat: 3 sptmni

  5.2 Desfurarea activitii de audit

  Durata estimat: 1 lun

  12

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  13/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  2.3.6 Calendarul activitilor

  [Completai tabelul de mai jos cu activitile proiectului, att cele care au avut loc pn la momentul depunerii cererii de finanare (achiziii de servicii pentruexecutarea de studii, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de pia etc) ct i cele previzionate a se realiza dup momentul depunerii cererii definanare (n vederea implementrii proiectului), precum i cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaiile de la punctele2.3.5 referitoare la activiti, la punctul 2.4 referitor la managementul proiectului i punctul 3.4 referitor la calendarul achiziiilor publice]

  Nr.crt.

  Activitate/ subactivitate

  Poziia/ persoana responsabil cuimplementarea activitii

  Anul 1

  Luna

  1

  Luna

  2

  Luna

  3

  Luna

  4

  Luna

  5

  Luna

  6

  Luna

  7

  Luna

  8

  Luna

  9

  Luna

  10

  Luna

  11

  Luna

  12

  1 Iniierea proiectului

  1.1Stabilirea echipei de management al proiectului i

  responsabilitile fiecrui membru al echipei de managementManager de proiect

  1.2Planificarea activitilor de management, inclusiv a edinelor

  periodice pentru verificarea stadiului proiectuluiManager de proiect

  1.3Stabilirea rezultatelor urmrite pentru fiecare activitate n

  parteEchipa de management

  1.4Stabilirea modalitilor i instrumentelor de monitorizare i

  controlEchipa de management

  2 Execuia proiectului tehnic i executarea lucrrilor depod i rampe de acces

  2.1 Organizarea licitaiei de atribuire a contractului2.1.

  1

  Organizarea procedurii de achiziie public a serviciilor de

  execuie a proiectului tehnic; contractarea

  Responsabil tehnic/ Departament

  Achiziii Publice CL ..............2.1.

  2

  Organizarea procedurii de achiziie public a lucrrilor de

  construcie a podului i rampelor de acces; contractarea

  Responsabil tehnic/ Departament

  Achiziii Publice CL ..............2.2 Execuia proiectului tehnic Prestator de servicii de proiectare2.3 Organizarea de antier Prestator lucrri de construcie2.4 Execuia lucrrilor aferente de pod i rampe Prestator lucrri de construcie

  7

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  14/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  3 Monitorizarea i evaluarea proiectului Echipa de management4 Informare i publicitate Manager de proiect / CL ..............5 Audit

  5.1 Achiziia serviciilor de audit i contractare

  Responsabil tehnic i financiar/

  Departament Achiziii Publice

  CL ..............5.2 Desfurarea activitii de audit Firm de audit

  7

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  15/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  2.3.7. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului

  [Se va completa cu informaii referitoare la sediul/sediile aferente activitilor prevzute prin proiect,dotri necesare, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea proiectului].[Orientativ: 2pagini]

  2.3.8 Rezultate anticipate

  [Se va completa cu rezultatul/rezultatele aferente fiecrei activiti dintre cele descrise la punctul2.3.5]. [Orientativ: Nu mai mult de pagin]

  Realizarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a infrastructurii din zona Srceti, princonstruirea unui pod peste prul .............. are ca scop mbuntirea condiiilor de acces ctreaceast zon periferic i astfel, integrarea acesteia n circuitul economic al municipiului ..............,care nregistreaz n prezent un proces de dezvoltare susinut.

  Se anticipeaz c implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra calitii vieiilocuitorilor din zon, prin reducerea semnificativ a timpului de deplasare a locuitorilor.

  Totodat, asigurarea unei legturi directe cu centrul oraului i reabilitarea infrastructurii de transportreprezint un prim pas n dinamizarea activitii economice a zonei i creterii atractivitii acesteiapentru poteniali investitori.

  O sintez a rezultatelor anticipate pentru fiecare dintre etapele implementrii proiectului se prezintastfel:

  1. Iniierea proiectului:Stabilirea echipei de management a proiectului;

  Definirea metodologiei de implementare, evaluare i monitorizare a proiectului.

  2. Organizarea i derularea procedurilor de achiziie public

  2 proceduri de achiziii publice pentru realizarea proiectului tehnic i pentruefectuarea lucrrilor propriu-zise de construcie a podului

  3. Execuia proiectului tehnic

  1 proiect tehnic realizat, recepionat i avizat n vederea demarrii lucrrilor deconstrucie a podului

  4. Execuia lucrrilor de construcie a podului Srceti, a rampelori a celorlalte lucrri adiacente (consolidarea malurilor, protecia mediului etc.)

  executarea i recepia lucrrilor de construcie a podului i rampelor de acces

  executarea i recepia tuturor lucrrilor adiacente necesare, inclusiv consolidareamalurilor, lucrri de protecia mediului etc.

  5. Monitorizarea i evaluarea proiectului:

  Procese verbale de recepie a lucrrilor pentru proiectul tehnic i pentru construcia

  propriu-zisRapoarte periodice de monitorizare ctre Autoritatea de management

  Procese verbale ale edinelor periodice de monitorizare a implementrii proiectului

  9

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  16/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  6. Informare i publicitate:

  Dou conferine de pres, nsoite de comunicate de pres n publicaii locale/regionale/ naionale

  Informare permanent pe site-ul Consiliului Local ..............

  Panotaj, pe parcursul i ulterior execuiei lucrrilor de construcie

  7. Audit:

  1 procedur de achiziie public derulat pentru contractarea serviciilor de audit extern

  1 raport de audit privind execuia lucrrilor de construcie i audit financiar-contabilntocmit de ctre un auditor extern

  2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  Precizai care sunt resursele umane alocate implementrii proiectului (existente i viitoare)

  n cazul n care aplicantul nu intenioneaz s contracteze managementul proiectului la acestpunct, se vor descrie:

  numrul persoanelor implicate/avute n vedere pentru managementul proiectului, poziia,atribuiile i rolul fiecrui membru din echipa de proiect, experiena relevant necesarpentru rolul propus n echipa de proiect, CV-ul, fisele de post corespunztoare.

  n cazul n care aplicantul intenioneaz s contracteze managementul proiectului la acest punct,

  se vor descrie: cerinele minime (experiena similar, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin

  caietul de sarcini de achiziionare a serviciilor de management a proiectului.

  activitile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii demanagement al proiectului.

  modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia (CV, fiele de postcorespunztoare, rol n organizaie, atribuii etc) vor verifica/monitoriza activitateacontractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

  Se va preciza modul n care se va asigura monitorizarea implementrii proiectului: strategia pe

  care o are solicitantul n acest sens, responsabilitile membrilor echipei de proiect, procedurilecare vor fi urmate i calendarul activitilor de monitorizare. De asemenea, se va descrieprocedura de verificare/ supervizare a activitii echipei de proiect aplicabil n cadrul instituieisolicitante, respectiv n cadrul fiecreia dintre instituiile membre ale unei asociaii de dezvoltareintercomunitar/ al fiecrui partener.

  [Orientativ: 2-3 pagini]

  Membrii echipei de management a proiectului vor fi desemnai n etapa de iniiere a proiectului.

  Aceasta va avea urmtoarea componen:

  a.Manager de proiect

  Managerului de proiect i vor reveni urmtoarele responsabiliti:

  - planificarea activitilor proiectului i coordonarea de ansamblu a implementrii acestora;

  10

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  17/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  - desemnarea responsabilitilor fiecrui membru al echipei de proiect;

  - organizarea edinelor de lucru periodice n vederea evalurii/ monitorizrii implementrii proiectului;

  -ncheierea i semnarea contractelor de achiziie public;

  - coordonarea conferinelor de pres i asigurarea legturii dintre echipa de proiect i reprezentaniimass-media/ publicului larg;

  - ntocmirea rapoartelor de progres i a cererilor de rambursare ce urmeaz a fi transmise periodicAutoritii de Management;

  b. Responsabil tehnic

  Responsabilul tehnic i va asuma urmtoarele:

  - pregtirea documentaiei de atribuire (specificaiile tehnice) pentru achiziia serviciilor de proiectare

  i a lucrrilor de construcie- elaborarea specificaiilor tehnice achiziia serviciilor de audit privind execuia lucrrilor de construcie

  - monitorizarea executrii lucrrilor de construcie (raportare)

  - recepia proiectului tehnic i a lucrrilor (ntocmirea proceselor verbale de recepie)

  c. Responsabil financiar

  Responsabilul financiar va prelua urmtoarele sarcini:

  - monitorizare i raportare financiar-contabil

  - contribuie la redactarea cererilor de rambursare ctre Autoritatea de Management

  - elaborarea specificaiilor tehnice pentru achiziia serviciilor de audit financiar-contabil

  2.5 DURATA PROIECTULUI

  Precizai durata implementrii proiectului, exprimat n luni.

  [Durata de implementare reprezint perioada cuprins ntre data semnrii contractului definanare i data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul proiectului. Se va avea n vederefaptul c activitile deja efectuate pan la data semnrii contractului de finanare pentru proiectulcare face obiectul prezentei cereri de finanare nu vor fi luate n calcul la estimarea duratei deimplementare. Pentru a estima corect perioada n care se semneaz contractul de finanare, v

  rugam s citii cu atenie Ghidul solicitantului, seciunea Evaluarea i selecia cererilor definanare unde este precizat perioada maxim n care solicitantul este informat asuprarezultatului fiecrei etape de evaluare i selecie. Va rugm s corelai informaia privind durataproiectului cu calendarul activitilor prevzute la punctul 2.3.6. Atenie: perioada de implementarea proiectului nu poate depi31.07.2015]. [Orientativ: 1/2 pagin]

  Perioada estimat de implementare a proiectului este de 11 luni. Durata fiecrei etape estedetaliat n descrierea activitilor (punctul 2.3.5) i n calendarul proiectului (punctul 2.3.6).

  2.6 INDICATORI[se vor descrie indicatorii de rezultat corelai cu indicatorii prevzui la axa prioritar/domeniul deintervenie relevant. Va rugm s citii cu atenie Ghidul solicitantului la seciunea specific]

  11

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  18/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  2.7 PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI

  Implementarea proiectului se face n parteneriat?

  DA

  NU

  Dac DA, descriei partenerii, completnd urmtorul tabel:

  Denumire organizaiepartenere

  Tipul organizaieipartenere

  Mod de implicarefinanciar

  Mod de implicare nimplementare

  2.8 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

  [se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategiinaionale n domeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduripublice/private n regiune/jude, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local dedezvoltare etc completnd tabelul de mai jos, selectnd opiunea/opiunile care sunt relevante

  pentru proiect.].[Orientativ : 3 pagini]

  12

  INDICATORI Valoare la nceputulperioadei de

  implementare

  Valoare la sfritul perioadeide implementare

  Rezultat imediat (direct)

  (indicatorii se vor corela curezultatele prevzute la pct. 2.3.6

  Lungime total pod 0 m 19 m

  Lungimea totala a rampelorproiectate

  0 m 475 m

  Rezultate induse (indirecte)

  (efecte pe termen mediu/lung)

  Creterea traficului de marf ipasageri pe drumurile reabilitate,modernizate, construite

  - 200%

  X

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  19/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  MOD DE RELAIONARE

  Cadrul Naional Strategic de Referin2007-2013

  Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor asumateprin CNSR 2007-2013 de Promovare a dezvoltriiteritoriale echilibrate i Dezvoltare a infrastructuriide baz la standarde europene prin construirea uneici directe de acces rutier ntre zona periferic icentrul municipiului .............., acolo unde n prezentcirculaia se realizeaz prin vadul prului, la ape micisau prin variante ocolitoare, pe distane de cel puin15 km.

  Programul Operaional Regional2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea

  infrastructurii de transport regionale ilocale

  Domeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei dedrumuri judeene, strzi urbane inclusivconstrucia/reabilitarea oselelor decentur

  Proiectul se ncadreaz n obiectivul acestei axe,contribuind la mbuntirea accesibilitii regiunilor imobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor, n vedereastimulrii dezvoltrii economice durabile.

  Strategia de Dezvoltare Regional2007 2013

  Regiunea Sud Vest Oltenia

  Proiectul este conform prioritilor regionale dedezvoltare rspunznd celei de a doua prioritiregionale Modernizarea si Dezvoltarea InfrastructuriiRegionale care vizeaz reducerea deficituluiinfrastructurii, urmrind mbuntirea competitivitiisistemului regional ca i a calitii vietii in regiune.

  Strategia de dezvoltare durabil aMunicipiului ..............

  Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor dedezvoltare local a Municipiului .............., mai exact aobiectivului 1 Regenerare Urban, Direciastrategic 1.2. Reabilitarea Infrastructurii imbuntirea accesului populaiei la ServiciilePublice

  Planul de Investiii al Primriei ..............pentru 2009

  Proiectul se ncadreaz n obiectivul de accesare afondurilor europene pentru realizarea unor obiective

  de investiii, respectiv punctul 16. Reabilitare zonprin amenajare pod Srceti i regularizarepru .............. din municipiul ..............,judeul ...............

  2.9 TAXA PE VALOAREA ADUGAT

  Organizaia este pltitoare de TVA?

  DA

  NU

  2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

  13

  x

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  20/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  Este proiectul pentru care solicitai finanarea generator de venituri?

  DA

  NU

  Dac DA, v rugm s precizai care este valoarea estimat a veniturilor nete generate de proiect ntimpul implementrii acestuia i pe durata de via a investiiei.

  2.11 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTRIIPROIECTULUI (DAN)

  Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s:

  a) accelereze implementarea proiectului

  DA

  NU

  Detaliai............................

  [indiferent de opiunea selectat, va rugm s justificai rspunsul. Orientativ : 1 pagin]

  Asistena financiar nerambursabil solicitat va accelera implementarea proiectului constituind oresurs financiar indispensabil Consiliului Local .............. pentru finalizarea acestuia. La ora actual,Municipiul .............. cunoate o dezvoltare susinut multi sectorial. Implementarea acestui proiectface parte din viziunea de dezvoltare si modernizare a infrastructurii economice aMunicipiului .............., reabilitarea infrastructurii rutiere reprezentnd o prioritate.

  Consiliul Local .............. se afla ntr-un demers de mbuntire a infrastructurii generale a orauluifiind angajat, la ora actual, n numeroase proiecte de dezvoltare si modernizare. Cuantumulresurselor financiare alocate de ctre Consiliul Local acestor proiecte de modernizare, creare ireabilitare reprezint o sum consistent i o mare parte a bugetului Primariei.

  Asistena financiar nerambursabil reprezint o soluie pentru accelerarea implementrii acestuiproiect din simplul motiv c aceast alocare financiar vine n consolidarea bugetului alocat proiectelorde modernizare, creere i reabilitare demarate de ctre Consiliul Local ............... Aceasta asistenfinanciar nerambursabil care va suplimenta bugetul, va permite demararea a acestui proiect

  creend un efect de accelerare asupra acestuia.

  b) este esenial pentru implementarea proiectului

  DA

  NU

  Detaliai............................

  [indiferent de opiunea selectat, va rugm s justificai rspunsul. Orientativ: 1 pagin]

  14

  x

  X

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  21/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  Avnd n vedere situaia financiar actul a Consiliului Local .............. aceast asistena financiarnerambursabil este esenial pentru demararea i implementarea proiectului. Resursele financiareale Consiliului Local .............. nu permit, la ora actul demararea acestui proiect, aceast asisten

  financiar nerambursabil dovedindu-se indispensabil.Angajarea Consiliului Local .............. n numeroase proiecte de anvergura, a creat o situaie dedificultate financiar. Aceast situaie, care a dus imposibilitatea de demarare a acestui proiect, poatefi depit cu ajutorul acestei asistene financiare nerambursabile.

  2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI SAM

  [Va rugm s precizai modul n care proiectul se autosusine financiar dup ncetareafinanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea intreinerea investiiei dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont detimp.Orientativ :3 pagini]

  Pentru acest proiect orizontul de timp avut in vedere este de 20 de ani, aceasta fiind perioada folositain analiza cost/beneficiu pentru previziunea fluxurilor de numerar.

  Acest orizont de timp e impartit in 2 faze : de executie, care dureaza 11 de luni dupa cum se poatevedea in graficul de realizare, si faza de exploatare (operare) care este de 18 ani si 11 luni.

  n cazul proiectelor de interes public nu se poate vorbi de o profitabilitate financiara, ci mai mult de unasociala. Investitia nu se face pentru a genera profit financiar in faza de operare, scopul principal fiindde imbunatatire a nivelului de trai in aceasta zona. Astfel, costurile materiale de intretinere si reparatiiprecum si cele aferente salariilor celor 5angajati desemnati sa asigure intretinerea noii infrastructuri vor fi suportate de Consiliul Local alMunicipiului ............... Infrastructura nou creata este de interes public, iar sumele necesare intretineriiacesteia se vor aloca in functie de momentul efectuarii acesteia din bugetul local.

  Pe de alt parte, proiectul de reabilitare a zonei prin amenajarea podului Srceti iregularizarea prului .............. va avea ca rezultat mbuntirea condiiilor de acces ntre centrul

  Municipiului .............. i zona Srceti, permind astfel atragerea acestei zone periferice n circuituleconomic local. Asigurarea unei infrastructuri adecvate va face posibil valorificarea potenialuluieconomic al zonei, accelernd dezvoltarea i diversificarea economic i sporind atractivitatea zoneiSrceti pentru poteniale investiii. Acest proces de dezvoltare a activitii economice va determina ocretere semnificativ a impozitelor i taxelor percepute de autoriti i, implicit a bugetului local,fcnd astfel posibil alocarea sumelor necesare ntreinerii infrastructurii realizate.

  2.13 INFORMARE I PUBLICITATE (SAM)

  [Va rugm s precizai msurile pe care le vei ntreprinde pentru respectarea cerinelorregulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitii contribuiei comunitare la proiect. Vor fiincluse cel puin urmtoarele tipuri de activiti de informare i publicitate: anun de pres ntr-unziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cu

  15

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  22/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  menionarea rezultatelor iar n cazul proiectelor de infrastructur, msurile obligatorii prevzute deregulamentele specifice ale Comisiei Europene. V rugm s citii cu atenie Ghidul solicitantuluila seciunea referitoare la Informare i publicitate pentru detalii. Activitatea de informare ipublicitate trebuie s se regseasc i la pct 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8,].[Orientativ : 2 pagini]

  Nr. Activitatea de informare ipublicitate

  Durata estimat/Perioada

  Costuri estimate

  1 Organizarea a 2 conferinte depresa, la demararea, respectivincheierea proiectului

  luna 1, respectiv luna 11 aproiectului

  1000

  2 Comunicate in presa locala si

  nationala, adiacente conferinelorde pres

  luna 1, respectiv luna 11 a

  proiectului

  50

  3 Publicare pe site-ul CL .............. permanent nu este cazul

  4 Panotaj permanent 1885

  3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

  3.1 EGALITATEA DE ANSE (SAM)

  [Subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse (nediscriminare pe criterii de ras, sex,religie, dizabiliti, vrst) a fost considerat n elaborarea i implementarea proiectului, fie n activitileproiectului, fie n managementul proiectului, fie n identificarea grupurilor int/beneficiari menionndorice component specific care arat acest lucru. Se va preciza, de asemenea modul n caresolicitantul, va urmri respectarea principiului privind egalitatea de anse n cazul atribuirii i derulriicontractelor de lucrri i serviciu care vor fi ncheiate pe durata implementrii proiectului n vedereaatingerii obiectivelor acestuia. Orientativ :2 pagini]

  Respectarea i promovarea principiilor privind egalitatea de anse, nondiscriminarea i diversitatea reprezint unul din obiectivele acestui proiect. Capitalul uman este un factor esenial pentru derulareaproiectului n condiiile cele mai bune, de aceea proiectul are n vedere diversificarea componeneiechipei de proiect, n sensul ncorporrii principiului egalitii sociale dintre femei i brbai.

  n ceea ce prive te implementarea proiectului, 10% din persoanele care urmeaz s fac parte din echipa proiectului vor fi recrutate prin intermediul Agentiei Judeene pentru Ocuparea Fortei deMunca .............., promovnd astfel incluziunea social, precum i categoriile defavorizate. n ceea ce prive te selectarea membrilor echipei se va avea n vedere eliminarea oricror discriminri privind criteriile de ras, sex, religie, vrst sau dizabiliti, urmrindu-se n exclusivitate acoperireacompetenelor necesare cerute de activitile prevzute de implementarea proiectului.

  Tinnd cont de aceste principii, echipa de realizare a proiectului va fi stabilit pe criterii strictprofesionale, inndu-se cont de cuno tinele i experienele membrilor acesteia n domeniul temei abordate.

  16

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  23/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  3.2 DEZVOLTAREA DURABIL I EFICIENA ENERGETIC (DAN)[Explicai modul n care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor i reducerea efectelor negativen privina componentelor: economic, social, de mediu, modul n care proiectul contribuie lambuntirea eficienei energetice (dac este cazul). V rugm s citii Ghidul solicitantului pentruclarificri asupra cerinelor temelor orizontale. Orientativ :2 pagini]

  Social

  Aceast investiie care va duce la implementarea proiectului va facilita mobilitatea populaiei locale i abunurilor i va contribui deasemenea la reducerea timpului i costurilor de transport oferind un nouitinerar de acces la aceast zon periferic a Municipiului .............. aflat n plin dezvoltareeconomic.

  Economie

  Aceast proiect contribuie la creterea eficienei activitilor economice, economisirea de energie itimp, crend condiii pentru extinderea schimburilor comerciale i implicit a investiiilor productive.

  Implementarea proiectului va contribui semnificativ la creterea competitivitii ntreprinderilor i afirmelor prezente n aceast zon asigurd o cretere a mobilitii forei de munc asigurnd odezvoltare mai rapid a Municipilui ...............

  MediuLucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului,drenajului, microclimatului, a apelor de suprafata, a vegetatiei, faunei sau din punct de vedere alzgomotului sau al peisajului.

  Pe ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile proiectate nuintroduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

  3.3 TEHNOLOGIA INFORMAIEI

  [Explicai modul n care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii i are caracter inovativ,dac este cazul. Orientativ : 1 pagin ]

  3.4 ACHIZIII PUBLICE

  V rugm s completai formularul privind programul/ calendarul achiziiilor publice:

  ACHIZIII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

  Nr. crt.

  Obiectulcontractului/

  Acordului-cadrupentru realizarea

  proiectului

  Valoarea

  real(Lei)

  Proceduraaplicat Data nceperiiprocedurii* Data finalizriiprocedurii*

  1 Acord-cadru servicii de Licitaie

  17

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  24/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  consultanta deschis

  ACHIZIII PUBLICE PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

  Nr. crt.

  Obiectulcontractului/

  Acordului-cadrupentru realizarea

  proiectului

  Valoareaestimat

  (Lei)

  Proceduraaplicat

  Data estimatpentru nceperea

  procedurii*

  Data estimatpentru

  finalizareaprocedurii*

  1 Executia proiectuluitehnic

  181.960(cap. 3 din

  buget)

  Licitaiedeschis

  luna 1 luna 1

  2 Execuia lucrrilor deconstrucii

  3.343.237(cap. 4+5 din

  buget)

  Licitaiedeschis

  luna 2 luna 2

  3 Servicii de audit 7.337 Atribuire direct luna 10 luna 10

  * Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanare

  4. FINANAREA PROIECTULUI

  4.1 BUGETUL PROIECTULUI

  Bugetul proiectului* (model)

  Nr. crt Denumirea capitolelor sisubcapitolelorCheltuielineeligibile

  Cheltuielieligibile

  TOTALcheltuieli TVA**

  1 2 3 4 5=3+4 6CAPITOL 1

  1 Cheltuieli pt obtinerea si amenajareaterenului1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,001.2 Amenajarea terenului 0,00 108.500,00 108.500,00 20.620,001.3 Amenajarea pt protectia mediului 0,00 52.460,00 52.460,00 9.970,00 TOTAL CAPITOL 1 0,00 160.960,00 160.960,00 30.590,002 CAPITOL 2

  Cheltuieli pt asigurarea utilitatilornecesare obiectivului

  2.1 Canalizare, alimentare cu gaze naturale,energie electric, telefonie, radio-tv,etc 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2 Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,003 CAPITOLUL 3

  Cheltuieli pentru proiectare iasisten tehnic

  3.1 Studii de teren (geologice, topografice,hidrologice) 0,00 27.320,00 27.320,00 5.190,003.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de

  constructie 0,00 4.370,00 4.370,00 830,003.3 Proiectare si inginerie 0,00 73.770,00 73.770,00 14.020,00

  18

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  25/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  3.4 Consultana i expertiz (inclusivcheltuieli cu desfasurarea achizitiilorpublice) 0,00 40.980,00 40.980,00 7.786,20

  3.5 Asistenta tehnica 0,00 35.520,00 35.520,00 6.750,00 TOTAL CAPITOL 3 181.960,00 181.960,00 34.576,204 CAPITOLUL 4

  Cheltuieli pentru investiii4.1 Constructii si instalatii 2.732.180,00 2.732.180,00 519.110,004.2 Utilaje i echipamente4.3 Mijloace de transport4.4 Dotari

  TOTAL CAPITOL 4 2.732.180,00 2.732.180,00 519.110,005 CAPITOLUL 5

  Alte cheltuieli

  5.1 Organizare de santier 0,00 33.720,00 33.720,00 6.410,005.1.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,00 33.720,00 33.720,00 6.410,005.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de

  santier 0,00 0,00 0,00 0,005.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de

  finantare 3.210,00 37.960,00 41.170,00 7.822,305.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (nu

  includ cheltuielile pentru publicitate iaudit) 216.167,36 320.000,00 536.167,36 101.871,79

  5.4 Alte imobilizri necorporale (programeinformatice) 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CAPITOL 5 219.377,36 391.680,00 611.057,36 116.104,09

  6 CAPITOLUL 6Cheltuieli aferente implementariiproiectului

  6.1 Cheltuieli de publicitate 0,00 2.935,04 2.935,04 557,656.2 Cheltuieli de audit 0,00 7.337,60 7.337,60 1.394,14 TOTAL CAPITOL 6 0,00 10.272,64 10.272,64 1.951,79I TOTAL cheltuieli 219.377,36 3.477.052,64 3.696.430,00 702.332,08II Alte cheltuieli neeligibileIII TOTAL GENERAL (I+II) 219.377,36 3.477.052,64 3.696.430,00 702.332,08

  * conform HG 759/2007, Ordinului comun al MDLPL nr.607/ 2007 i al MEF nr. 914/2007 respectiv o rdinuluiprivindmodificarea i completarea Ordinului comun MDLPL / MEF nr. 607/914/2007** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli -col 5-

  (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.VALOARE GRANT3.407.511,59

  4.2 SURSE DE FINANARE A PROIECTULUI

  Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:

  Surse de finanare a proiectului (model)NR. CRT. SURSE DE FINANARE VALOARE

  I Valoarea total a proiectului, din care : 4.398.762,08

  19

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  26/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  a. Valoarea neeligibil a proiectului 219.377,36

  b. Valoarea eligibil a proiectului 3.477.052,64

  c. TVA 702.332,08II Contribuia proprie n proiect, din care : 330.610,49

  a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile69.541,05

  b. Contribuia solicitantului la cheltuielineeligibile 219.377,36

  III TVA* 702.332,08

  IV ASISTEN FINANCIARNERAMBURSABIL SOLICITAT 3.407.511,59

  *Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli (atatcheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVAaferent cheltuielilor eligibile.

  I I = Ia + Ib + IcIa valoarea se preia din tabelul "Bugetul

  proiectului" col.3 linia "III.Total general"Ib valoarea se preia din tabelul "Bugetul

  proiectului" col.4 linia "III.Total general"Ic valoarea se preia din tabelul "Bugetul

  proiectului" col.6 linia "III.Total general"II II = IIa + IIbIIa = Ib * 2%IIb = IaIII valoarea se preia din tabelul "Bugetul

  proiectului" col.6 linia "III.Total general"IV = Ib - IIa

  20

 • 7/29/2019 Cerere Finantare POR

  27/27

  Programul Operaional Regional 2007-2013Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i localeDomeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane inclusiv construcia / reabilitarea oselelor de centur

  Ghidul Solicitantului (Aprilie 2008) Anexa 1

  5. CERTIFICAREA APLICAIEI

  5.1 DECLARAIE

  Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate suntcorecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derulaconform descrierii.

  De asemenea, confirm c nu am la cunotin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu sederuleze sau ar putea fi ntrziat.

  neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate,inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins.

  Prezenta cerere a fost completat avnd cunotin de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 dinCodul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

  Data__________________

  Numele , prenumele (litere mari de tipar)

  Funcia ocupat n organizaie

  ..............................................

  Semntura..........................

  (tampila)