WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ........

9
NESECRET LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ............... din .............................. Nr. ............... din .................. MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS” CORABIA – OLT Str. Bucureşti nr. 29 tel. 0249/560744, fax. 0249/563833 E-mail: [email protected] Nr. ................. din ....................... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 1

Transcript of WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ........

Page 1: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA

Nr. ............... din .............................. Nr. ............... din ..................

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALEINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT

LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS”CORABIA – OLT

Str. Bucureşti nr. 29tel. 0249/560744, fax. 0249/563833

E-mail: [email protected]

Nr. ................. din .......................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNEAGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Olt

Nr. ................ /................................

1

Page 2: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

ACORD DE PARTENERIAT

Acordul de parteneriat se încheie în vederea desfăşurării proiectului “VOLUNTARI ÎNTRE EGALI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI, ALCOOL ȘI TUTUN” în perioada 1 decembrie 2018 - 30 august 2019

1. Titlul proiectului: VOLUNTARI ÎNTRE EGALI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI, ALCOOL ȘI TUTUN

2. Iniţiator proiect: ORAȘ CORABIA

3. Parteneri: Centrul de prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt● Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Corabia, reprezentat de d-na profesor Dicu Cosmina Alina, în calitate de director● Liceul Tehnologic Tehnic Danubius Corabia, reprezentat de d-na profesor Modan Octavia, în calitate de director

4. Coordonatori şi echipă de proiect:- coordonator proiect: prof. Dicu Cosmina Alina, director L. T. Al. I. Cuza Corabia- psiholog Stanciu Marius- CPECA OltEchipa de proiect:- formator/coordonator /liceu/elevi – dir./prof. Modan Octavia- formator – dir. adj./prof. Florescu Elena- dir. adj. / prof. Oiță Silvia- prof. Marcu Dragoș Adinel/voluntar/formator -CPECA Olt - insp. Vlad Iulia Daniela, ISJ OLT- prof. Stănescu Elida, diriginte clasa a IX a A- prof. Ionescu Ioana, diriginte clasa a IX a G- prof. Dașoveanu Laurențiu, diriginte clasa a X-a A- prof. Vîrdol Costel, diriginte clasa a X a A

- prof. Nicolaescu Bogdan, diriginte clasa a a IX a A - prof. Dinică Alina - prof. Raicea Silvia - Responsabil Oraș Corabia conform Hotărârii nr. ...../ ...............

2

Page 3: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

5. Durata proiectului: 1 decembrie 2018 – 30 august 2019

6. Locul desfăşurării: Corabia, Olt

7. Justificare:Marile schimbari sociale şi economice petrecute în Europa la sfârşitul anilor ’90 din

secolul trecut au generat provocări uriaşe pentru noile democraţii. Una dintre aceste provocări o reprezintă consumul şi traficul ilicit de droguri şi neînţelegerea faptului că acolo unde există reguli, ele trebuie respectate.

Răspândirea consumului de substanţe interzise la nivel naţional, diversificarea locurilor de consum, creşterea numărului de consumatori de stupefiante, dar şi al consumatorilor de alcool şi tutun în rândul tinerei generaţii constituie probleme grave ale societăţii româneşti. 

Populaţia vulnerabilă la consumul de droguri este cea formată din adolescenţi şi tineri care sunt mai deschişi la nou, mai predispuşi la experienţe noi, mai permeabili în adoptarea anumitor comportamente de risc. Deseori acest comportament este completat cu o atitudine ostilă şcolii, cu fenomenul de absenteism şcolar sau chiar cu violenţa.

Reducerea cererii de droguri prin educaţie, dezvoltare socială şi economică dă rezultate, pe termen lung. Pentru a stopa răspandirea drogurilor este necesar în primul rând să se cunoască foarte bine fenomenul, aceasta pentru a-i putea informa şi educa pe adolescenţi şi tineri în scopul prevenirii consumului de droguri.Educaţia pentru sănătate îşi propune să dezvolte la elevi obiceiuri sănătoase, pe care ei să le aprecieze şi ulterior drept aspecte de bază ale calităţii vietii, învăţându-i totodată să respingă modelele de comportament care nu conduc la starea de bine fizic şi spiritual corespunzătoare stării de sănătate.

Cu cât indivizii vor fi mai formaţi, cu atât ei vor avea mai multe posibilităţi de a face faţă situaţiilor complicate de viaţă cu care vor fi confruntaţi.

În plus dorim să arătăm adolescenţilor că există numeroase alternative pentru petrecerea timpului liber în mod eficient, pentru un mod de viaţă sănătos, care să nu lezeze nici propria persoană, nici pe cei din jur, care să asigure perspective de manifestare şi afirmare a tinerilor. Prin formarea unor lideri de opinie vrem să asigurăm propagarea în rândul elevilor a unui comportament sănătos, cu manifestări pozitive, echivalente cu încrederea în propriile persoane, cu voinţa de afirmare şi implicare în tot ce presupune un stil de viaţă sănătos.

8. Beneficiari: 8.1 Beneficiari direcţi: 200 de elevi de liceu şi gimnaziu din Liceul Teoretic

„Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Tehnic Danubius Corabia8.2 Beneficiari indirecţi: -200 de elevi din ciclul liceal şi gimnazial din Liceul

Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” Corabia și Liceul Tehnologic Corabia. - 300 de părinţi ai elevilor din Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Corabia și

Liceul Tehnologic Danubius Corabia. - 50 de cadre didactice din Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Corabia și din

Liceul Tehnologic Danubius Corabia

3

Page 4: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

9. Scopul proiectului: Reducerea consumului droguri, tutun, alcool şi reducerea cazurilor de absenteism sau abandon şcolar in rândul elevilor din mediul liceal.

10. Obiective specifice:- formarea abilităţilor şi cunoştiinţelor a 15 educatori intre egali din rândul elevilor

cu vârste intre 16 si 18 ani din Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Corabia și Liceul Tehnologic Danubius Corabia, în cadrul unei Şcoli de vară organizată în perioada 15 iulie- 15 august 2019 . - creşterea nivelului de informare şi conştientizare a 500 de elevi referitor la efectele şi riscurile consumului de droguri, alcool, tutun, prin desfășurarea de activități de prevenire în anul şcolar 2018- 2019, în rândul elevilor din ciclul gimnazial şi liceal ai Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Corabia și Liceul Tehnologic Danubius Corabia ;

11. Calendarul activităţilor

Nr.crt.

Activităţi Perioada Responsabili

1. Selectarea elevilor participanti la Școala de vară și depunerea dosarelor de voluntari la CPECA Olt . Criteriile de selecție: rezultate scolare f. bune si abilități de lider in cadrul grupului de elevi ai liceului.

1 decembrie – 30 decembrie 2018

LTAICLT DANUBIUSCPECA OLT

2. Instruirea voluntarilor de către specialiști CPECA.

1 ianuarie – 30 ianuarie 2019

LTAICLT DANUBIUSCPECA OLT

3. Desfășurarea de activități de prevenire a consumului de droguri, tutun și alcool de către elevii formați.

1 februarie – 30 iunie 2019

LTAICLT DANUBIUS

4. Pregătirea Școlii de vară.Stabilirea perioadei și programului de desfășurare.

11 – 31 iulie 2019 LTAICLT DANUBIUSCPECA OLT

5. Activităţile din cadrul Şcolii de vară (desfășurată pe perioada a trei zile în una dintre unitățile DJST Vâlcea) cuprind:-însusire cunoștințe specifice - scriere de proiecte- activităţi de coeziune a grupului- dezbateri- jocuri de rol- drumeţie- vizionare filme cu tematică specifică.

15 iulie 2019 – 15 august 2019

LTAICLT DANUBIUSCPECA OLTUAT Corabia

6. Evaluarea şi monitorizarea proiectului permanent LTAIC

4

Page 5: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

LT DANUBIUSCPECAISJ OLT

7. Promovarea proiectului: - conferinţă de presă la lansare - informare elevi la staţia radio a şcolii sau pe paginile de socializare - comunicate de presă periodice - se va evidenţia rolul Primăriei Corabia în susţinerea şi finanţarea proiectului.

permanent LTAICLT DANUBIUSCPECA OLTUAT Corabia

12. Rezultate :- 200 de elevi informaţi despre riscurile pe care le presupun consumul de droguri,

alcool, tutun - o Şcoală de vară şi pregătirea a 15 elevi ca formatori care să propage în rândul care

să desfășoare activități de prevenire aconsumulu de droguri,tutun și alcool ăn randule elevilor din

13. Bugetul estimativ:Cheltuielile de salarizare ale membrilor echipei de proiect vor fi suportate prin

bugetele proprii ale fiecărei instituţii implicate în proiect.

Cheltuielile pe care le va suporta Primăria Corabia sunt următoarele:Finanţarea cheltuielilor privind deplasarea, cazarea şi masa participanţilor la Şcoala

de vară cât şi a cheltuielilor privind realizarea materialelor va fi realizată de către Primăria Corabia, astfel:

Transportule elevilor se va realiza cu microbuzul pus la dispoziție de Primaria Corabia

Cheltuieli privind desfăurarea Şcolii de varăA. Cheltuielile cu masa şi cazarea- 20 participanţi (elevi + formatori şi profesori însoţitori) X 80 lei/ zi de

participant (cazare şi masă 3 zile/participant X 80 lei X 20 persoane) = 4800 leiSubtotal A 4800 lei

B. Cheltuielile de achizitionarea marterialelor de papetarie ( coliA4, colide flipchart etc.) si transportul formatorilor -500lei

Subtotal B 500 lei

TOTAL (A+B) = 5300 lei

5

Page 6: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

14. Dipoziții finale:

Deciziile privind stabilirea modalităților și de realizare activităților se iau de către coordonatorii proiectului după consultarea membrilor echipei de proiect. Fiecărei instituții implicate îi revin urmatorele sarcini si obligații astfel:

UAT Corabia:-asigură resusre financiare desfășurării proiectului conform bugetului propus aprobat de Consiliu Local.-promovează in mass media activitățile proiectului

CPECA Olt:-asigură sprjin in desfășurarea activităților proiectului prin asigurare de specialiști și materiale necesare: informații legate efectele ți riscurile consumului de droguri, filme cu tematică antidrog - asigură specialiști pentru desfașurarea sesiunilor de formare din cadrul Scolii de Vara.

LTAIC și LT DANUBIUS- Asigura spațiile și sprijin pentru desfășurarea in scolă de către voluntari a activitaților

de voluntariat in scopul prevenirii consumului de droguri, tutn și alcool in cadrul proiectului.

- Îsi asuma răspunderea pentru supravegherea elevilor in timpul realizarii activitaților si desfăsurări Scolii de Vară Antidrog.

U. A. T. ORAȘ CORABIAPrimar,

ing. Oane Iulică

Liceul Teoretic A. I. Cuza Corabia Liceul Tehnic Danubius CorabiaDirector, Director,Prof. Dicu Cosmina Alina Prof. Modan Octavia

CPECA OltCoordonator,

Scms. Piringă Lavinia

6

Page 7: WordPress.com · Web viewLICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA CORABIA U.A.T. ORAȘ CORABIA Nr. ..... din ..... Nr. ..... din ..... MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

NESECRET

7