Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

97
JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI AL. I. CUZA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei) Necesar (mii lei) Observaţii NOTE PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud- Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș, jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti 1. MMSC - AFM Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă, canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Şcheia, Al. I. Cuza, comuna Al. I. Cuza, judeţul Iaşi Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Iasi Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Iasi 8.983,0 1.444.718 Euro 1.582.708 Euro 8.983,0 Proiect aprobat de AFM, fără finanţare Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 In 2013 s-au alocat: - suma de 199,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *28,817 mii lei DJ 207M Scheia (DN 28 km 7+940) – Alexandru Ioan Cuza – întreținere îmbrăcăminți asfaltice plombări, 2,8 km 2. Fonduri guvernamentale Alte surse Reabilitare prin asfaltare 1,8 km DJ 207M şi 4,2 km pe DC 97 (legătură DN 28 Heleşteni ) 2013: La DJADP Există SF pentru partea de drum comunal. DTE ar trebui elaborată pentru întreaga investiţie. Costul estimate va rezulta din DTE. ARONEANU Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare Necesar Observaţii NOTE ANDRIEŞENI Nr Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei) Necesar (mii lei) Observaţii NOTE 1. Fonduri guvernamentale Alte surse Asfaltarea drumului judeţean DJ 282F Vlădeni - Andrieşeni Este singura legătură cu Jud. Iaşi şi actualmente drumul este impracticabil. In 2013 s-au alocat: - suma de 347,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *22,795 mii lei DJ 282B Traian - Spineni - DJ 282F – întreținere drumuri pietruite 1 km *457,407 mii lei Aducţiune Vlădeni - Andrieşeni - Bivolari, judeţul Iaşi – 27.573 m conductă aducțiune – lucrare în continuare, în execuție, proiect APAVITAL *0,0 mii lei Înlocuire 7980 m din PVC comuna Andrieşeni – lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare. 2. Fonduri guvernamentale Alte surse Modernizare drumuri comunale , astfel: - Drum comunal Iepureni – Spineni DC4 – Km 5+400 – Km 8+800, L=3.4 Km - Drum sătesc Andrieşeni Drăgăşani, DS1 Km 0+000 – Km 1+200, L=1,2 Km - Drum sătesc Andrieşeni Glăvăneşti, DS2 Km 0+000 – Km 1+440, L=1,44 Km 5.798,648 - Drum comunal DC4 – valoare 2.679,293 mii lei - Drum sătesc DS1 Andrieşeni Drăgăşani , valoare 984,790 mii lei - Drum sătesc DS2, valoare 1.208,730 mii lei 3. Fonduri guvernamentale Alte surse Modernizare drumuri comunale DC2, Km 7+500( limită comuna Andrieşeni) Km 15+350( DJ 282F), L=8,85 Km 8.700,0 1.970.793 Euro fără TVA 1

Transcript of Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

Page 1: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

AL. I. CUZA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș, jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

1. MMSC - AFM Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă, canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Şcheia, Al. I. Cuza, comuna Al. I. Cuza, judeţul Iaşi Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Iasi Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Iasi

8.983,0 1.444.718 Euro 1.582.708 Euro

8.983,0 Proiect aprobat de AFM, fără finanţare Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

In 2013 s-au alocat: - suma de 199,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *28,817 mii lei DJ 207M Scheia (DN 28 km 7+940) – Alexandru Ioan Cuza – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări, 2,8 km

2. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare prin asfaltare 1,8 km DJ 207M şi 4,2 km pe DC 97 (legătură DN 28 – Heleşteni )

2013: La DJADP Există SF pentru partea de drum comunal. DTE ar trebui elaborată pentru întreaga investiţie. Costul estimate va rezulta din DTE.

ARONEANU Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare Necesar Observaţii NOTE

ANDRIEŞENI

Nr Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri guvernamentale Alte surse

Asfaltarea drumului judeţean DJ 282F Vlădeni - Andrieşeni

Este singura legătură cu Jud. Iaşi şi actualmente drumul este impracticabil.

In 2013 s-au alocat: - suma de 347,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *22,795 mii lei DJ 282B Traian - Spineni - DJ 282F – întreținere drumuri pietruite 1 km *457,407 mii lei Aducţiune Vlădeni - Andrieşeni - Bivolari, judeţul Iaşi – 27.573 m conductă aducțiune – lucrare în continuare, în execuție, proiect APAVITAL *0,0 mii lei Înlocuire 7980 m din PVC comuna Andrieşeni – lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare.

2. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri comunale , astfel: - Drum comunal Iepureni – Spineni DC4 – Km 5+400 – Km 8+800, L=3.4 Km - Drum sătesc Andrieşeni – Drăgăşani, DS1 Km 0+000 – Km 1+200, L=1,2 Km - Drum sătesc Andrieşeni – Glăvăneşti, DS2 Km 0+000 – Km 1+440, L=1,44 Km

5.798,648 - Drum comunal DC4 – valoare 2.679,293 mii lei - Drum sătesc DS1 Andrieşeni – Drăgăşani , valoare 984,790 mii lei - Drum sătesc DS2, valoare 1.208,730 mii lei

3. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri comunale DC2, Km 7+500( limită comuna Andrieşeni) – Km 15+350( DJ 282F), L=8,85 Km

8.700,0 1.970.793 Euro fără TVA

1

Page 2: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

(mii lei) (mii lei)

PRIORITĂŢI

1. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şistaţii de epurare

Sistem integrat de canalizare pentru localităţile Aroneanu, Dorobanţ şi Şorogari – comuna Aroneanu, judeţul Iaşi

- Înființare sistem de canalizare a apelor menajere satele Rediu-Aldei

- Extindere rețea de canalizare a apelor menajere Aroneanu

- Extindere rețea de canalizare a apelor menajere DorobanțI

- Extindere rețea de canalizare a apelor menajere Șorogari

7.642,5

3.500,00

2.500,00

3.500,00

2.500,00

1.132,0 Este nevoie urgentă de cota de cofinanţare. 85 % realizat. Lucrări începute în 2008. Proiect în întârziere. Finanțat prin P.N.D.L. Mai sunt de construit 2 stații de pompare, racordurile electrice și aproximativ 5 km de rețea (canalizare și/sau refulare) Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

In 2013 s-au alocat: - suma de 274.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -suma de 750 mii lei primita de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale

2. AFM Înlocuire sisteme clasice de încălzire cu pompe de căldură şi panouri solare pentru încălzire apă menajeră

900,0 160,0 Proiect finalizat 100%, este nevoie urgentă de cota de cofinanţare 160,0 mii lei pentru plată constructor

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Ştefan cel Mare, judeţul Iasi 9 comune jud. Iaşi:Aroneanu, Golăeşti, Ungheni, Ţuţora, Comarna, Prisacani, Costuleni, Ciorteşti, Dobrovăţ; 5 comune jud.Vaslui: Codăeşti, Tăcuţa, Dăneşti, Rebricea, Negreşti;

3. POR 2007-2013 AP 5 Dezvoltarea Durabilă a Turismului Regional și Local, DMI 5.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural șicrearea sau modernizarea infrastructurii conexe

Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi

8.800,0 450,00 +

100,00

Aprobat OI AM POR 2007-2013ADR Nord Est, scrisoarea de acceptare a cererii de finanţare nr.10547/28.07.2011. Semnare contract de finantare Necesar cota de cofinantare de 2% si valoare dotari care este neeligibila ~ 100,0 mii lei

4. Fonduri guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apă a satului Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, județul Iași

-Extindere alimentare cu apa potabila in satul Sorogari

-Extindere alimentare cu apa potabila in satul Dorobant si catunul Ionesti

1.679,301 (inclusiv TVA)

1.500,00

2.500,00

366,551 (inclusiv TVA)

Realizat 80%-mai trebuie doar rezervorul de 200 mc CL 5272/31.08.2012 Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

BALŞ Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia

1. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc Fonduri Guvernamentale OG 28/2013

Alimentare cu apă sat Coasta Măgurii, comuna Bals

Infiintare alimentare cu apa a satelor Bals, Boureni, Comuna Bals

Canalizare comuna Bals, satele Bals, Boureni, jud Iasi.Retea

2.462,27 (inclusiv TVA)

3465,45 18.206,77

1.892,27 (inclusivTVA)

CL 2611/14.06.2012. Executat 43%. Nu este plătit constructorul. Lipsa finantare CF/12.10.2010; Investitie terminata si receptionata, predata in administrare la ApaVital Iasi -punct Tg- Frumos Investitie programata

In 2013 s-au alocat: - suma de 226.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de

2

Page 3: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

BĂLŢAŢI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

1. MDRAP Parteneriat Apavital + buget local Fonduri guvernamentale Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Sau PNDL-lucrari noi

Extindere aducțiune apă în localitatea Mădârjeşti, comuna Bălţaţi - Introducere sistem aducţiune de apă în sat. Sîrca, com. Bălţaţi, L= aprox. 9.630 m

- Introducere sistem aducţiune de apă în sat. Bălţaţi, com. Bălţaţi, L= 5.450 m

- Introducere sistem aducţiune de apă în sat. Mădîrjeşti, com. Bălţaţi, L=9.100 m

- Introducere sistem aducţiune de apă în sat. Valea Oilor, com. Bălţaţi, L= 5.000 m

- Introducere sistem de canalizare în sat. Bălţaţi, com. Bălţaţi, L=4.710 m

- Introducere sistem aducţiune de apă în sat. Podişu, com. Bălţaţi, L=aprox. 6.000 m

- Extindere sistem aducţiune de apă în sat. Mădîrjeşti, com. Bălţaţi, L= aprox. 6.300 m (in satele Baltati si Madarjesti)

- Introducere sistem de canalizare în sat. Mădîrjeşti, com. Bălţaţi, L= aprox. 6300m

- Introducere sistem de canalizare în sat. Sîrca, com. Bălţaţi, L= aprox. 9.630 m

- Introducere sistem de canalizare în sat. Podişu, com. Bălţaţi, L= aprox. 5.960 m

2.782,0

1.734,99

385,78

260,00

4.201,27

2.000,00

2.220,16 2.752,74(inclusiv TVA)

5.650,00 1.920,00

5.400,00

2.782,0

2.752,74

Prinsă în planul de investiţii al MDRAP pe 2012. Sunt depuse SF, devizul general la CJ Iaşi. Implementare recepţionată în septembrie 2013 recepţionată în mai 2009 recepţionată în august 2003 recepţionată în septembrie 2013 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 226,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *122,433 mii lei Aducţiune Bălţaţi - Belceşti, pentru localităţile Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei, Focuri, Gropniţa, judeţul Iaşi – 12.500 m conductă aducțiune –proiect APAVITAL, lucrare autorizată *0,0 mii lei Alimentare cu apă Sârca - Bălţaţi Iaşi – lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș, jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

canalizare. Statie de epurare estimativ pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *suma de 377,997 mii lei -DJ 281C Blăgeşti – Coasta Măgurii – Cârjoaia – Cotnari (DN 28B) – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 17,3+5,105 km

2. ISJ Iaşi Şcoala cu clasele I-VIII Boureni 1.574,0 472,0 Realizat 50%. Începută de 3-4 ani. Lucrări sistate 2011, întrerupere finanţare. E la roşu. Acoperit dar nefinisat.

3. Fonduri Guvernamentale

Asfaltare DJ 281C Cotnari – Paşcani (prin Cârjoaia) L= km

Întâlnire Târgu Frumos, 29.11.2012

4. MDRAP Fonduri Guvernamentale

Reabilitare/ modernizare drumuri interes local DC 137, DS 779 L= 6 km

6.240,0 6.240,0 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP

3

Page 4: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

2. MDRAP Asfaltarea a 2 secţiuni de drum în comuna Bălţaţi, L= 970 m (750m + 220m)

8.000,0 8.000,0 Este depus PTh, Contract e plată PTH la CJ IAşi

3. MDRAP HG 1745/200 Fonduri guvernamentale, PNDL-lucrari noi

Asfaltare DC 117 Podişu – Războieni L= 4,5 km Modernizare drumuri satesti in comuna Baltati-este intocmit SF

4.425,0

837,310 (inclusiv TVA)

3.925,0 Asfatare/ pietruire/ parapeţi. Investiţie începută în 2007. Realizat 12%. Lucrări executate în avans şi neachitate în suma de 1.595 mii RON la care se adaugă penalizari de 97 mii RON. În judecată cu constructorul.

4. Fonduri guvrnamentale

RK Şcoala Balţaţi 2.240,0 1.940,0 Şcoala este devastată. Investiţie începută în 2007. Realizat 5%. Lucrări sistate din lipsa de fonduri.

BÂRNOVA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Amenajare drumuri de acces la exploataţii agricole în comuna Bârnova, judetul Iaşi L= 7,8 km

4142,3 FINALIZAT 31.10.2013

In 2013 s-au alocat: - suma de 282.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *27,978 mii lei DJ 248 D Ciurea- Todirel, km.1+300-2+300- intretinere drumuri pietruite 1 km *15,824 mii lei DJ 248 D Barnova- Pietraria, km.5+800-6+371- intretinere drumuri pietruite 0,571 km *73,493 mii lei DJ 247 A Iasi (DN 24km.190+150)- Barnova (DJ 247 km 2+460)- intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 7,845 km *270,241 mii lei Reabilitare drum judetean DJ 248 D Ciurea- Todirel- Barnova acostamente, santuri pereate – contracte reziliate 2010, finalizate 2013 – 1 km

PRIORITĂŢI

2. POS Mediu Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrări noi

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi – pentru Comuna Birnova prin ARSACIS Extindere retele de alimentare cu apa potabila in comuna Barnova, satele Barnova, Todirel, Cercu, Paun, Visan

-

1.929,275 (inclusvTVA)

- Proiect prin APAVITAL In implementare Este intocmit SF

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi

3. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Modernizare drumuri comunale si săteşti în comuna Bânova L=3,20 Km

4.261,190 (inclusiv TVA)

4.241,19 (inclusiv TVA)

Realizat PT 19.10.2012 Urmează licitație lucrări. Nu este inițiată procedura. Valoare deviz = 3.444,077 la care se adaugă TVA 24%

9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 3 - Reabilitarea DJ 248 B, intre DN 24 si DN 28 Centura trafic usor Iasi (DJ) – Zona Metropolitana Iasi 59,4 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrări noi

Modernizare drumuri comunale – 8,269 km în Comuna Bârnova

15.266,827

(inclusiv TVA)

Este intocmit SF

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotare serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă (autospeciala ISU)

1.200,00

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere reţea electrică 8.500,00

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare/Dotare Centru de Informare Turistica

271,434

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare sediu UAT Comuna Bârnova

600,000

4

Page 5: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

10. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare cămin cultural şi centru de mediu

452,390

11. Fonduri Guvernamentale Construire grădiniţă sat Vişan 671.650

12. Fonduri Guvernamentale Extindere reţea gaz 3.000,00

BRĂEŞTI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale

Modernizare DC 92 Brăeşti L= 5,4 km

4.635,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF şi PTh.

In 2013 s-au alocat suma de 315,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale

Construire sediul nou Şcoala Albeşti 3.150,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF.

3. Fonduri Guvernamentale

Extindere aducţiune apă şi canalizare în localităţile Albeşti şi Cristeşti, comuna Brăeşti

BELCEŞTI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Drum Belceşti – Cotnari (parte a DJ 281) L= 7 km pe DJ 281

In 2013 s-au alocat: - suma de 500.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *21,613 mii lei DJ 281 Spinoasa – Belcesti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 1,295 km *72,041 mii lei DJ 281B Belceşti(DJ 281) – Coarnele Caprei – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 0,500+1,720+0,365 km *2140,450 mii lei DJ 281 Covor bituminos pe drumul din Lotul I: DJ 281 Belceşti – Hodora – covor bituminos, 4,430+3,853 km; 1997,025 mii lei *472,588 mii lei DJ 281 Covor bituminos pe DJ 281B Belceşti - Coarnele Caprei – covor bituminos 1 km *272,498 mii lei DJ 281 Reparare podeţ pe DJ 281 Podu Iloaiei - Erbiceni - Spinoasa - Belcesti km.18+520 - întreținere curentă poduri - 1 buc. *122,433 mii lei Aducţiune Bălţaţi - Belceşti, pentru localităţile Bălţaţi, Belceşti,

2. Program Infrastructură şcolară – prin ISJ Iaşi Posibilă finanțare POR 3.4

Reabilitare şcoli în comuna Belceşti: Investiţii începute şi neterminate.

- Campus Şcolar Victor Mihăilescu Craiu, Belceşti

1.300,0 1.300,0 Prioritar – finalizare corp şcoală cu 9 săli de clasă – necesar 10 miliarde lei vechi, şi apoi finalizare clădire cu destinaţia grădiniţă – necesar 3 miliarde lei vechi.

- Grădiniţă Ulmi 400,0 400,0

- Şcoala Tansa 600,0 600,0

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Belceşti, satele Ulmi şi Liteni

2.553,008 (inclusiv TVA)

527,498 (inclusiv TVA)

Realizat 85%. CL 1153/15.10.2009 Lucrări sistate din luna decembrie 2011 din lipsa de finanţare. Lucrări efectuate, fără acoperire financiară.

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

4. MDRAP Directiva Europeană de Mediu PNDL-lucrari noi

Canalizare în comuna Belceşti Modernizare si extindere retele de canalizare in comuna Belcesti, satele Belcesti, Tansa, Satu Nou

2.000,0

26.405,33 (inclusiv TVA)

2.000,0 Evaluat MDRAP. De finalizat până în 2013. Reactualizate SF, Devizul general. De dorit ca din martie să înceapă lucrările. Prima etapă – centrul de comună.

5. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare DC 138 L= 4,4 km Asfaltare drumuri de interes comunal

5.989,83 (inclusiv TVA)

Există SF + avize. Nu există PTh.

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282,

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale

5

Page 6: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

BUTEA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MMSC AFM Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Fonduri guvernamentale

Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în sat Butea, Comuna Butea, Judeţul Iaşi Extindere retea apa in sat Miclauseni ,

7.743,4

1.935,9 Stadiu 2012: Proiect selectat spre finanţare. A avut loc deplasarea pentru stabilirea cotei „zero” pe 07.06.2012 Stadiu 2013: idem 2012 In implementare

In 2013 s-au alocat: - suma de 176,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru:

DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi - Movileni - Gropnita - Coarnele Caprei-Belcest i- Scobinti – Siretel - Lespezi

2014-2020 Coarnele Caprei, Focuri, Gropniţa, judeţul Iaşi – 12.500 m conductă aducțiune – proiect APAVITAL, lucrare autorizată Întâlnire 29.11.2012 Târgu Frumos

BIVOLARI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire grădiniţă şi şcoală cu clasele I-VIII în satul Buruieneşti, comuna Bivolari

120,0 120 mii lei necesari pentru SF și Proiecte, inclusiv la investiția Construire corp de clădire (Anexă) la şcoala cu clasele I-VIII Bivolari

In 2013 s-au alocat: - suma de 314,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *22,795 mii lei DJ 282B Traian - Spineni - DJ 282F – întreținere drumuri pietruite 1 km *457,407 mii lei Aducţiune Vlădeni - Andrieşeni - Bivolari, judeţul Iaşi – 27.573 m conductă aducțiune – lucrare în continuare, în execuție, proiect APAVITAL *0,0 mii lei Înlocuire 1000 m conductă apă din oţel de 3", 2000 m din PVC comuna Bivolari şi alimentare cu energie electrica rezervor Buruieneşti, comuna Bivolari, Iaşi – 3.200 m înlocuiri rețea apă – lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale

Alte surse Modernizare prin asfaltare drum

comunal şi sătesc în comuna Bivolari, L=12 Km

120,0 120 mii lei necesari pentru SF + proiecte

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Bivolari

90,0 90 mii lei necesari pentru SF + proiecte

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere alimentare cu apă în satele Bivolari, Tabără, Soloneţ, Buruieneşti, Tabăra Nouă şi Traian

3.202,0 3.202,0

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare.

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apa a comunei Bivolari, jud. Iasi

Canalizare si statii de epurare in satele Bivolari si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi, valoare

Alimentare cu apa in satele Tabara Noua si Traian

Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Tabara, comuna Bivolari, judetul Iasi

893.550 euro 3.956,0 110.000 euro

800.000 euro

1.300.000 euro

Finalizat 20.09.2004 Finalizat 30.09.2009

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

6

Page 7: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PRIORITĂŢI

Posibila finantare din PNDR 2014-2020

comuna Butea”Sursa de finantare = S.C. APAVITAL S.A. IASI Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Butea, judetul Iasi

14.469,5

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii.

1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *94,391 mii lei Extinderea reţelei de apă în satul Miclăuşeni, com. Butea, jud. Iaşi – 7.200 m – lucrare nouă, în execuție, proiect APAVITAL

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare drumuri comunale Butea-Oţeleni, Butea-Doljeşti, Butea-Rotunda L= 11 km

4.000,0 4.000,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. SF finalizat Butea-Oţeleni prin Hândreşti = 6,5km - prioritar 3,5 km; Butea-Doljeşti = 1,5km; Butea-Rotunda = 3km Stadiu 2013: idem 2012

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

3. MDRAP Modernizare DS, DC

Modernizare prin asfaltare drumuri comunale şi săteşti din satele Butea şi Miclăuşeni: DC 82B, DC 82C, DS 1079, DS 381, DS 701, DS 195, comuna Butea, judeţul Iaşi – 7,850 km

9.681,4 9.681,4 Proiect aflat în evaluare la MDRAP. Stadiu 2013: idem 2012 Întâlnire Paşcani, 26.10.2012

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare piaţă agro-alimentară 1.000,0 1.000,0 Proiect iniţiat. Există HCL. Mobilizare fonduri proprii CL Se va preda DTE. Va fi începută licitația pentru lucrări. Întâlnire Paşcani, 26.10.2012

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

DJ 208 J Butea Miclăuşeni 2013: este spart din nou Întâlnirea Târgu Frumos 29.11.2012

CEPLENIŢA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

COFINANŢĂRI PROIECTE 1. Fonduri Guvernamentale

Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 PNDL-lucrari noi

Executare alimentare cu apă potabilă în satele Buhalnita si Poiana Mărului Înfiinţare sistem de Alimentare cu apă în sat Zlodica, com. Cepleniţa, jud. Iaşi. Înfiinţare canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere şi pluviale în satul Cepleniţa, com. Cepleniţa, jud. IAŞI”. Înfiinţare sistem de canalizare în sat Zlodica, com. Cepleniţa, jud. Iaşi.

2.050,0

812,00 estimat

5.170,10 (inclusiv TVA)

2.025,00

estimat

1106,7 Realizat 30%. Lucrări sistate în iunie 2012 din lipsa de finanţare În prezent lucrarile se executa cu ajutorul SC APAVITAL SA, fiind deja predată în administrare şi exploatare o lungime de 2 km de reţea, restul urmand a fi predata la terminarea lucrarilor. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

În 2013 s-au alocat: - suma de 233.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *29,424 mii lei -Alimentare cu apa, sistem de canalizare si staţie de

7

Page 8: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Proiect integrat ,,Sistem de canalizare în satele Buhalniţa şi Poiana Mărului, comuna Cepleniţa, Judeţul Iaşi şi achiziţionare de utilaje şi echipamente pentru servicii publice”.

10.685,7 Terminată şi predata la APAVITAL.

epurare a apei uzate in satele Buhalniţa şi Poiana Mărului, com. Cepleniţa, jud. Iasi – lucrare nouă, în curs de execuție, proiect primăria Ceplenița

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire gradinită cu 5 săli de clasa în sat Poiana Mărului, com.Cepleniţa, jud.Iaşi

885,8 499,4 Realizat 35%. Lucrări sistate în august 2009 din lipsa de finanţare

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Consolidare - RK grădiniţa Cepleniţa Corp vechi

269,1 182,0 Realizat 70%. Lucrări sistate în august 2009 din lipsa de finanţare

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare a drumului comunal DC145 Buhalnița – Poiana Mărului, din DN28B pana la Scoala generala Poiana Marului, L= 5,5 km

9.000,0

7.702,11 (inclusiv TVA)

9.000,0 Se află pe lista alocaţii bugetare 2012 Fonduri Guvernamentale. Are SF întocmit. Întâlnire Târgu Frumos 29.11.2012

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere in sat Ceplenita, comuna Cepleniţa

5.170,0 5.170,0 Are SF întocmit. Întâlnire Târgu Frumos 29.11.2012

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi - Movileni – Gropnita - Coarnele Caprei – Belcesti - Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Bază sportivă Model Tip 1 în comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi

658,93 359 de la Guvernul României

Proiectul se află în întârziere faţă de graficul de implementare din cauza lipsei de finanţare de la Guvernul României.

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare de spaţii verzi, prin construire de parc nou în comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi

410 354,48 – A.F.M.

Proiectul se află în întârziere faţă de graficul de implementare din cauza procedurilor greoaie de finanţare, în prezent având depusâ la Bucureşti documentaţia pentru a doua tranşă de plata a lucrărilor

.

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare Drumul Vinului Cotnari-Zlodica-Buhalnița-Scobinți-Fetești-Zagavia, Jud.Iași

4.213,52

10. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Restaurare Consolidare Amenajare Muzeu Beci Zlodica, Com. Ceplenița, Jud.Iași

153.006

11. Fonduri Guvernamentale Centru de Zi pentru Copii în Satul Buhalnița, Com. Ceplenița, Jud. Iași

102,616

12. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Programul de Îmbunătățire a Calității Mediului Prin Împădurirea Terenurilor Agricole Degradate

380,678

13. Fonduri Guvernamentale Construire Cămin Cultural în Satul Ceplenița, Comuna Ceplenița

264.614,00

14. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare distribuție de gaze naturale în Comuna Ceplenița cu satele aparținătoare Buhalnița, Ceplenița, Poiana-Mărului, Zlodica

1.575,84

15. Fonduri Guvernamentale Înființare Centru de Asistență după 294,376

8

Page 9: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

CIOHORĂNI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR - FEADR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Fonduri Guvernamentale PNDL- lucrari noi

Modernizare drumuri interioare – asfaltare 6 km drum (inclus în proiect integrat) Modernizare drumuri de exploatare

10.801,0

8.718,943

(inclusiv TVA) 5.145,931 (inclusiv TVA)

6.070,6

Parte a proiectului integrat depus pe PNDR, Măsura 322, aprobat de APDRP fără finanţare. Suma necesara asfaltare drumuri interioare. Realizat SF. Realizat SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 84.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare - suma de 10 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural HG 432/2009 HG 192/2011 HG 1599/2006 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere alimentare cu apă, reţea canalizare, construcţie podeţ, reabilitare pod în comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi Extindere retea alimentare cu apă Extindere retea de canalizare

4.162,158 (inclusiv TVA)

250,000

estimat 1.350,00

estimat

2.661,158 (inclusiv TVA)

940 mii lei prin HG192/2011. Realizat 40%. CL 2835/27.07.2009 Lucrări sistate din luna decembrie 2011 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

3. Fonduri Guvernamentale Program de dezvoltarea infrastructurii unor baze sportive HG 1307/2009 HG 192/2011

Construire baza sportiva in comuna Ciohorăni

513,0 248,0 235 mii lei prin HG 192/2011. Realizat 51%. Lucrări sistate din luna decembrie 2011

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 208 O, pe raza comunei Ciohorăni, de la E 85 la DJ 208 Paşcani – Mircesti - Roman, comuna Ciohorăni – 6 km

Parteneriat comuna Ciohorăni şi comuna Stolniceni - Prăjescu

Alte surse programul școlar, tip AFTER-SCHOOL, în Com. Ceplenița

CIORTEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare prin asfaltare DC 66 Ciortesti- Raducaneni 2 segmente, L= 7,9 km, comuna Ciorteşti

9.900,0 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP

In 2013 s-au alocat: - suma de 264.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Ştefan cel Mare, judeţul Iasi 9 comune jud. Iaşi:Aroneanu, Golăeşti, Ungheni, Ţuţora, Comarna, Prisacani, Costuleni,

1*. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare prin pietruire DC Coropceni –DN24, L= 3,5 km

1.400,0 900,0 Început în 2006. Realizat 30%. Alocat 500 mii lei prin HG/2006. Lucrări sistate lipsa finantare

2. Fonduri Guvernamentale Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

Alimentare cu apa in satele componente ale comunei Ciortesti

11.367,62.583.547

euro

Proiect aflat în evaluare . Faza PTh. Finanţat şi prin CJ Iaşi Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii.

9

Page 10: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Ciorteşti, Dobrovăţ; 5 comune jud.Vaslui: Codăeşti, Tăcuţa, Dăneşti, Rebricea, Negreşti;

Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *72,041 mii lei pentru DJ 244D Ciortesti-DN 24-intretinere imbracaminti asfaltice-plombari 0,400+0,650+2,430 km

3. Fonduri Guvernamentale Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

Sisteme de canalizare si statie de epurare in satele componente ale comunei Ciortesti

10.032,0 Proiect aflat în evaluare . Faza PTh. Finanţat şi prin CJ Iaşi Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020. SF 2.280 mii euro

CIUREA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri proprii

Sistem centralizat de canalizare în comuna Ciurea – etapa I

16.105,0 16.105,0 Lucrările finalizate integral. Este necesar achitarea urgenta a sumei de 16.105 mii lei receptionata in 10.01.2013 si nepusa in functiune

In 2013 s-au alocat: - suma de 541.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *45,187 mii lei DJ 248C Budeşti (DJ 248B) - Mogoşeşti - Ciurea - Lunca Cetăţuii (DJ 248)) – întreținere drumuri pietruite 2 km *27,978 mii lei DJ 248D Ciurea – Todirel, km.1+300÷2+300 – întreținere drumuri pietruite 1 km * 124,163 mii lei DJ 248C Budeşti (DJ 248B) – Mogoşeşti – Ciurea – Lunca Cetăţuii (DJ 248) – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,580+2,695 km *8,278 mii lei DJ 248D Ciurea – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 0,400km *270,241 mii lei Reabilitare drum judetean DJ 248D Ciurea – Todirel- Bârnova: acostamente, santuri pereate– contracte reziliate 2010, finalizate 2013 – 1 km *469,566 mii lei Înlocuire reţele distribuţie apă în cartier Lunca Cetăţuii, Iaşi 1200 m PIF 2012; extinderi reţele 16.537 m – lucrări în continuare, în execuție, proiect APAVITAL *16,274 mii lei Reţea aducţiune şi

PRIORITĂŢI 2. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale PNDL-lucrari noi

- Modernizare drum Ciurea-Piciorul Lupului-Slobozia L= 5,4 km, com. Ciurea, jud. Iași;

- Construirea Centrului de servicii de tip AFTERSCHOOL;

- Modernizare drumuri de interes local, L=6,5 km, com. Ciurea -in satele Hlincea si Lunca Cetatuii -sat Lunca Cetatuii, cartier Chilhan

- Dotarea centrului de conservare a tradiţiilor locale

10.485,2

5.236,038+

7.124,00 (inclusiv TVA) 4.863,00

(inclusiv TVA)

1.736,0 Lucrările au fost începute în iunie 2010, realizat 80%. Este intocmit SF

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

3. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Asfaltare 1,77km şi împietruire 0,984 km drumuri locale Zanea, comuna Ciurea

1.986,36 (inclusiv TVA)

688,860 (inclusiv TVA)

Stadiu fizic65% . CL 11432/11.09.2012 Necesara suma de1.484,00 lei pentru plata constructorului

4. Buget local +CJ Construire Sediu nou primărie şi demolare corpuri anexe

1075,00 700,00 Este necesar achitarea urgenta a sumei de 700,00 mii lei prin transfer de la CJ Iaşi

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 3 - Reabilitarea DJ 248 B, intre DN 24 si DN 28 Centura trafic usor Iasi (DJ) – Zona Metropolitana Iasi 59,4 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

10

Page 11: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

COMARNA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

Staţie de pompare Lunca Cetăţuii - Cercu, judeţul Iaşi – 4.600 m rețea apă - Lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL *2,0 mii lei Conducta de refulare şi montare pompa Hlincea Visani - 1.162 m – lucrare nouă, în execuție, proiect APAVITAL - suma de 15 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

COARNELE CAPREI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Modernizarea drumurilor săteşti, L=7,8 Km, din care:

In 2013 s-au alocat: - suma de 282,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *91,982 mii lei DJ 281D Coarnele Caprei – Focuri – întreținere drumuri pietruite 3,78 km *72,041 mii lei DJ 281B Belceşti(DJ 281) – Coarnele Caprei – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 0,500+1,720+0,365 km *472,588 mii lei DJ 281 Covor bituminos pe DJ 281B Belceşti - Coarnele Caprei – covor bituminos 1 km *494,973 mii lei DJ 281D Întreţinerea drumurilor pietruite prin scarif. şi cilindrare cu adaos de material pietros până la 300 mc./km. pe DJ 281D Coarnele Caprei – Focuri – refacere dupa calamitati – 5,4 km *122,433 mii lei Aducţiune Bălţaţi - Belceşti, pentru localităţile Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei, Focuri, Gropniţa, judeţul Iaşi – 12.500 m conductă aducțiune – proiect APAVITAL, lucrare autorizată

PNDR - Masura 322 - 6,930 km prin proiectul integrat GAL - Masura 322 - 0,9 km prin GAL

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare/ Reparaţie capitală Dispensar medical uman

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare/ Reparaţie capitală Grădiniţă nr.1 Coarnele Caprei

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020. Posibila finantare din PNDR 2014-2020. Fonduri guvernamentale- PNDL-subprogram modernizarea satului romanesc

Alimentare cu apa in sat Pietrosica Extindere canalizare sat Arama Sistem Integrat de alimentare cu apa canalizare si statie epurare in sat Coarnele Caprei Retea canalizare sat Arama

150.000 euro

150.000

euro 8.342,009

(inclusiv TVA)

3.553,330 (inclusiv TVA)

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Realizat 61% , CL 4088/05.10.2009 Finalizata, receptionata, pusa in functiune, PNDR

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi -Movileni – Gropnita - Coarnele Caprei -Belcesti – Scobinti – Siretel - Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

11

Page 12: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PRIORITĂŢI

1. MDRAP Posibila finantare den PNDR 2014-2020 Posibila finantare den PNDR 2014-2020 Posibila finantare den PNDR 2014-2020

Sistem centralizat de alimentare cu apă pentru Comarna, Osoi, Stânca şi Curagău, comuna Comarna Aductiune apa-canal sat Osoi Retea aductiune apa Stanca Retea aductiune apa Comarna Retea aductiune apa Curagau

2.699,8

1.461,907

691.000 euro

1.785.798

euro 585.234

euro

In implementare Conventie Consiliul Local-ApaVital Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare den PNDR 2014-2020.

In 2013 s-au alocat: - suma de 123,753 mii lei pentru alimentare cu apa sat Osoi, com.Comarna- sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale In 2013 s-a alocat suma de 218.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Ştefan cel Mare, judeţul Iasi 9 comune jud. Iaşi:Aroneanu, Golăeşti, Ungheni, Ţuţora, Comarna, Prisacani, Costuleni, Ciorteşti, Dobrovăţ; 5 comune jud.Vaslui: Codăeşti, Tăcuţa, Dăneşti, Rebricea, Negreşti;

2. Fonduri Guvernamentale Reabilitare drum comunal DC48 Comarna - Curagău 0+000-2+900 L= 2,9km

1.154,8 458,8 Început în 2009. Realizat 85%. Proiect în întârziere, lipsă finanţare, reziliat contract

3. MDRAP Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Sistem de canalizare comuna Comarna, sat Osoi Retea canalizare Osoi Retea canalizare Stanca Retea canalizare Comarna Retea canalizare Curagau

4.643,6

507.200

euro 431.200

euro 1.851.327

euro 462.000

euro

Proiectul s-a aflat în evaluare la MDRAP. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare den PNDR 2014-2020.

COSTEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri locale în comuna Costeşti, judeţul Iaşi L= 10 km Asfaltare drumuri de interes local Modernizare prin asfaltare drumuri satesti si comunale Costesti - Giurgeni

10.608,45 (inclusiv TVA)

15.214,00 (inclusiv TVA)

2.245,9 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF, studiu geotehnic, PTh.

In 2013 s-au alocat: - suma de 88,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *82,00 mii leiAlimentare cu apa potabila si incendiu in localit. Costeşti şi Giurgeşti – lucrare nouă, în curs de execuție, proiect primăria Costești

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1

2. Fonduri Guvernamentale

RK şcoală generală cu clasele I-VIII Costeşti - reabilitare termică funcţională şi structurală şcoală primară şi grădiniţă, construire sală de gimnastică

3.541,1 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF, studiu geotehnic, PTh.

12

Page 13: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

comună jud.Neamt: Gheraiesti 3. Fonduri guvernamentale-

PNDL-lucrari noi Alimentare cu apa a comunei

Costeşti, satele Costesti, Giurgesti

9.410,965 (inclusiv TVA)

Este întocmit SF. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

COSTULENI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale

2 Poduri din beton armat peste Pârâul Cozia şi Pod peste torent Cozia, sat Costuleni

999,1 Realizat 70%. Lucrări sistate din 2011 din lipsa de finanţare

In 2013 s-a alocat suma de 328.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Ştefan cel Mare, judeţul Iasi 9 comune jud. Iaşi:Aroneanu, Golăeşti, Ungheni, Ţuţora, Comarna, Prisacani, Costuleni, Ciorteşti, Dobrovăţ; 5 comune jud.Vaslui: Codăeşti, Tăcuţa, Dăneşti, Rebricea, Negreşti;

2. Fonduri Guvernamentale Scoala generala clasele I-IV , sat Hilita, com. Costuleni - finalizare lucrări extindere şi modernizare

1.396,0 320,0 Investiţie începută în nov. 2006. Stadiu fizic de realizare 80,4%. Lucrări sistate din 2008 din lipsa de finanţare. Executat şi neplătit 2011 – 83 mii lei. Rest de executat – 245 mii lei.

3. Fonduri Guvernamentale Finalizare lucrari Gradinita Cozia – construcţii şi instalaţii, com. Costuleni, jud. Iasi

655,0 390,0 Lucrări sistate din 2008 din lipsa de finanţare

4. Fonduri Guvernamentale Posibila finantare den PNDR 2014-2020

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi , in perioada 2014-2020”- satele Covasna si Hilita

3.826.403 euro fara

TVA

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare den PNDR 2014-2020.

COTNARI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Drum Belceşti – Cotnari (parte a DJ 281) L= 7 km pe DJ 281

Pe lista alocaţii bugetare 2012. Fonduri Guvernamentale

2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Alimentarea cu apă a comunei Cotnari, satele Hodora,Iosupeni, Bahluiu, Cireşeni, Făget, Zbereni, Lupăria Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Cotnari, satele Hodora,Iosupeni, Bahluiu, Cireşeni, Făget, Zbereni, Lupăria

13.000,0 (inclusiv TVA)

30.000,0 (inclusiv TVA)

În faza de proiectare. Prioritar: Înfiinţare sistem alimentare cu apă în satele Hodora, Iosupeni, Bahluiu, în faza PTh. Este intocmit SF

PRIORITĂŢI

3. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri locale principale din comuna Cotnari L= 6,03 km

4.062,30 (Inclusiv TVA)

Se afla pe lista alocaţii bugetare 2012 Fonduri Guvernamentale Proiectul a fost în evaluare la MDRAP. Documentaţie tehnico-economică avizată favorabil 25.11.2011. Este intocmit SF

4. Fonduri Guvernamentale Construire Şcoală sat Bahluiu 405,4 Există PTh. 2 săli clasă Trebuie identificată sursa de finanţare.

5. Fonduri Guvernamentale Extindere reţea existentă de apă

13

Page 14: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

în satele Cotnari, Horodiştea, Cârjoaia, Lupăria Infintarea sistemului de alimentare cu apa pentru satele Hodora, Iosupeni si Bahlui comuna Cotnari valoare 4500000 lei

Extrindere retea alimentare cu apa in satele Horodistea si Luparia, comuna Cotnari valoare 4000000 lei Infintarea sistemului de canalizare pentru satele Hodora, Iosupeni si Bahlui comuna Cotnari

Extrindere retea de canalizare in satele Horodistea si Cirjoaia, comuna Cotnari

4500,00

4000,00

4500,00 4500,00

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

In 2013 s-au alocat: - suma de 494,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3.Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *377,997 mii lei DJ 281C Blăgeşti – Coasta Măgurii – Cârjoaia – Cotnari (DN 28B) – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 17,3+5,105 km *2140,45 mii lei DJ 281 Covor bituminos pe drumul din Lotul I: DJ 281 Belceşti – Hodora – covor bituminos, 4,430+3,853 km- 1997,025 mii lei *997,418 mi lei DJ 280 Covor bituminos pe DJ 281C DN 28 (Blăgeşti) - DN 28B (Cotnari) – covor bituminos 2 km *0,0 mii lei Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă Cotnari, Iaşi - lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in satele Cotnari-Horodistea-Luparia (DS 27; DS 85; DS404; DS 523, DS 1084, DS 3848/1) 4,3 km

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare prin asfaltare DC 135 Cotnari-Ruinele Biserici Catolice-Ceplenita-Scobinti ( Drumul vinului) 0,9 km

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DC 135 Carjoia-Corhana-Biserica intersecţia cu DJ 281C L=1,7 km

10. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drum sătesc în satul Hodora comuna Cotnari Halta Hodora-intersectia 281C cu Castel Hodora.

11. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire rigole betonate pentru drumurile săteşti din comuna Cotnari (satele Zbereni, Cireşeni, Fagat, Valea Racului, Bahlui, Carjoia, Horodiştea, cu relief dificil pentru o lungime de 5km.

12. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare prin betonare drumuri săteşti în comuna Cotnari pentru satele Bahlui, Iosupeni,

14

Page 15: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Carjoia, Horodistea, Hodora, Cireseni, Zbereni şi Fagat.

13. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri agricole in comuna Cotnari pentru o lungine de 5,5 km

14. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Restaurarea, amenajarea, conservarea monumentelor storice din comuna Cotnari , Ruinele beciului domnesc, Cetatea Catalina, Rezervaţia forestiera Catalina, Podul lui Stefan cel Mare din Carjoia, Ruinele beciului domnesc, Ruinele Schola Latina, Biserica Sf. Parascheva.

15. Fonduri Guvernamentale Alte surse

RK si dotarea Căminului Cultural Cotnari pentru activitatile culturale, educative, sociale etc.

16. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea/ Construirea parcuri verzi în satele Carjoia, Cotnari si Hodora din Comuna Cotnari.

17. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire parcuri de joaca pentru şcolile cu grădiniţa din satele Hodora, Bahlui, Cotnari, Carjoia, Valea Racului si Zbereni.

18. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Continuarea evenimentului de promovare turistica din comuna Cotnari pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Cotnari.

19. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Continuarea lucrărilor pentru construire bazei sportive in comuna Cotnari

20. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Continuarea lucrărilor de amenajare sala de sport si dotare atelier pentru Scoala de arte si Meserii Stefan cel Mare Cotnari

21. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Continuare lucrărilor si dotarea corpului C de la Şcoala Carjoia, comuna Cotnari.

22. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire sala de sport Şcoala Generala „Cezar Petrescu” din satul Hodora.

23. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire şcoală în satul Bahlui, comuna Cotnari.

24. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire after-school în satul Cotnari, comuna Cotnari.

25. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire staţie de panouri solare pentru sistemul de încălzire şi electrificare pentru instituţiile din comuna Cotnari

26. Fonduri Guvernamentale RK Dispensar uman din satul

15

Page 16: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse Cotnari, comuna Cotnari. 27. Fonduri Guvernamentale

Alte surse Modernizare piaţa agro-alimentară

din satul Carjoia Comuna Cotnari.

28. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Achiziţionarea de pubele şi containere pentru colectarea selectiva pentru toate satele din comuna Cotnari.

29. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea sistemului de iluminat în toate satele din comuna Cotnari.

30. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere retea de alimentare cu gaz metan in satele din comuna Cotnari

COZMEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. POSMEDIU Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată Posibila finantare den PNDR 2014-2020 Posibila finantare den PNDR 2014-2020

Aducţiune de apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi Alimentare cu apă a comunei Cozmeşti, jud. Iaşi Canalizare ape uzate şi staţie de epurare în com. Cozmeşti, jud. Iaşi.

52.800,0

13571.3877 (3211.0228 mii euro) fără TVA.

11273.0869 (2667.2393 mii euro) fără TVA.

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare den PNDR 2014-2020.

In 2013 s-au alocat: - suma de 207.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *16,389 mii lei pentru DJ 244G Podu Hagiului-Cozmesti-intretinere imbracaminti asfaltice-plombari 9 km

2. Guvernul României – Proiectul Guvernamental de reabilitare şcoli

Finalizare Grădiniţă cu 3 săli de clasă - proiectare şi execuţie

500,0 Necesar 5 miliarde lei vechi

3. Fonduri Guvernamentale

Pietruire drumuri săteşti L= 10 km

1.200

CRISTEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc PNDR

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în satele Homiţa şi Cristeşti, judeţul Iaşi Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Homita si Cristesti, Com. Cristesti, jud. Iasi.

10.338,796 (inclusiv TVA) 8.450,85

(inclusiv TVA) Proiect în implementare, realizat 21% CF/08.03.2011; CL 5470/03.08.2011 Finalizat

In 2013 s-au alocat: - suma de 268.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare - suma de 499,99 mii lei primita de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale

Reabilitare, modernizare DC 129 pe distanţa de 2,5 km

1.382,5 1.300,0 Proiect în implementare, realizat 10% Lucrări începute în anul 2008 - sistare lucrări - lipsă fonduri

3. PNDR Măsura 322d Investiţii în lucrări de refacere şi

Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din 2010,

6.075,1 6.075,1 Proiect în implementare, finanţare europeană

16

Page 17: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010

comuna Cristeşti, judeţul Iaşi – DC 133 L=7,2km

CF/11.04.2012 comunale

CUCUTENI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi

Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Cucuteni Alimentare cu apa a comunei Cucuteni, sat Sacaresti Sistem centralizat de alimentare cu apa Sistem centralizat de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Cucuteni, sat Sacaresti

11.000,0

2.439,339 (inclusiv TVA)

3.509,64 4.523.410 (inclusiv TVA)

2.200,0 Proiectul a fost aprobat pentru finanțare, dar nu este semnat contractul În lista proiectelor selectate AFM valoarea eligibilă este 5.716,385 mii lei; cofinanțarea este 25%. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 207,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *57,633 mii lei DJ 280B Târgu Frumos (DN 28 – km.26+745 ) – Cucuteni – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 9,120 km

PRIORITĂŢI 2. MDRAP

Modernizare drumuri comunale DC 119 L= 2 km şi DC 121 L= 3,5 km, comuna Cucuteni

11.000,0 Proiect aprobat de MDRAP, fără finanţare, în cadrul PNDI

3. Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi

DJ 280B L=1km Asfaltare drumuri de interes local

5.655,010

(inclusiv TVA)

4. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

Împădurirea terenurilor agricole degradate S=50 ha

1.740,5 Proiect început în 2009.

5. PNDR Măsura 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Construire infrastructură teren afectat de inundaţii, comuna Cucuteni L= 3,5 km

6.600,0 Proiect aflat în evaluare si selectare pentru finantare FEADR , în cadrul PNDR, Măsura 125. Se aşteaptă semnarea contractului.

6. Fonduri guvernamentale Reabilitare cămin cultural Cucuteni

2.300

7. Fonduri guvernamentale Reabilitare clădire primărie (schimbare învelitoare, uluce, zugrăveli interioare şi exterioare)

2.500

8. Punerea în valoare a bazinelor de apă minerală cu un conţinut ridicat de sulf existente pe raza comunei

1.500

9. Reabilitare drumuri săteşti, 10 km 2.000

DAGÂŢA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri guvernamentale Modernizare DC 78 A+DC 80, L=5,4 Km

5.000,0 Există SF. Proiect depus iniţial la MDRAP în cadrul PNDL. A fost retras

In 2013 s-au alocat: - suma de 214.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI 2. Fonduri guvernamentale – RK Şcoala veche Mănăstirea 1.400,0 568,00 Realizat 70%. Proiect în derulare, în întârziere.

17

Page 18: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Ministerul Educaţiei Lipsa finantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km *240 mii lei Refacere pod pe DJ 280 km.34+235 Piscul Rusului - Zece Prajini - refacere dupa calamitati – 1 buc.

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

3. GAL Construire Grădiniţă în satul Poienile, comuna Dagâţa

1.500,0 Depunere pe GAL

4. Fonduri guvernamentale AXA 2 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 248 A, DJ 246 si DJ 280 pe traseul Iasi-Tibanesti-Dagata

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

DELENI Nr

. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Proiect integrat - Modernizare strazi (drumuri

satesti) in com Deleni 11,6 km - constructie gradinita , - renovare si modernizare Cămin

Cultural, - dotare ansamblu folcloric

,,Coragheasca’’

10.885,6 Proiect aprobat de APDRP, fără finanţare. Construcția grădiniței este prioritatea 1 Se va încerca cu ISJ Iași

In 2013 s-au alocat: - suma de 643,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *36,021 mii lei DJ 281A Hârlău – Maxut – Deleni – Feredeni – Poiana – Lim.jud. Botoşani (Poiana) - întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,600+3,366 km *52,97 mii lei Alimentare cu apa sat Maxut, com. Deleni, jud. Iasi (în cooperare cu Primăria Deleni) – lucrări în continuare, în execuție, proiect APAVITAL

2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Asfaltare DC 153 cu legătura la DJ 282 şi DN 28B, L=6,25 Km

9.252,47 (inclusiv TVA)

Lucrări noi, listă SPADJ feb. 2013. Documentaţia adusă la CJI – Departamentul Investiţii Este intocmit SF

3. Ministerul Sănătăţii – Banca Mondială

Construire Unitate medicală - Preventoriu TBC Deleni

14.946,8 Există SF realizat

Face parte din GAL -Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Moldovei, județul Botoșani 10 comune și orașul Flămânzi județul Botoșani, și comuna Deleni, Județul Iași

4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere retea pe tot intravilanul comunei- 30km, Infiintare statii tratare – 5 buc

Infiintare retea canalizare pentru toate satele comunei- 30km, Infiintare statii epurare – 4 buc

4.800.000 euro

4.797.000 euro

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

DOBROVĂŢ Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 322Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

- Modernizare DC 57 si DC 57 A L= 7,06 km

- Achiziţionare de utilaje şi echipamente pentru serviciu de gospodărire comunală

- Construire centru de asistenţă

10.845,0 174,0 Finalizat 100%. Lucrări începute în 2010. Lipsă cofinanţare este urgent de bugetat pentru primul trimestrul al acestui an suma de 174 mii lei pentru plata

In 2013 s-au alocat: - suma de 366.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul

18

Page 19: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

după programul şcolar tip after school;

- Restaurare biserica cu hramul Sf. Mc. Pantelimon, monument istoric, cod LNMI 1373-II-M-B-D4149, în comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi

constructorului. Urgent plată cofinanțare trim. I 2013 Din cele 4 obiective de investiţii pentru 3 sunt intocmite procesele verbale de recepţie

programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *1200 mii lei - Îmbracaminti bituminoase usoare pe DJ 247 din DN 24 - DOBROVĂŢ tronson II – investiții, lucrări în continuare – 4,895 km

PRIORITĂŢI 2. Fonduri guvernamentale şi locale

Construire cămin cultural şi spaţii administrative

1.700,0 300,0 Realizat 75%. Lucrări întârziate. Lipsă finanţare.

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Ştefan cel Mare, judeţul Iasi 9 comune jud. Iaşi:Aroneanu, Golăeşti, Ungheni, Ţuţora, Comarna, Prisacani, Costuleni, Ciorteşti, Dobrovăţ; 5 comune jud.Vaslui: Codăeşti, Tăcuţa, Dăneşti, Rebricea, Negreşti;

3. PNDR Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice

Construire centru de informare turistică, comuna Dobrovăţ

782,6 87,0 Investiţie începută în nov. 2011. Proiect în întârziere. Lipsă cofinanţare. Urgent plata cofinantare trim II 2013

4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrări noi

Sistem alimentare cu apa/ apa uzata- program derulat de ApaVital-CJ Iasi –POS Mediu 2 Alimentare cu apa a comunei Dobrovat, satele Dobrovat, Rusi Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Dobrovat, satele Dobrovat si Rusi

4.059,272 (inclusiv TVA)

5.434,710 (inclusiv TVA)

Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

5. Fonduri guvernamentale Alte surse PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii pietonale a drumurilor satesti si comunale. (DS 13, DS 50, DS 57, DS 63)

4.758,910 (inclusiv TVA)

4.738,910 (inclusiv TVA)

Realizat PT 127/19.11.2012

6. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri comunale, satesti si de exploatare.

7. Fonduri guvernamentale Alte surse

Lucrări privind întreţinerea periodică a drumurilor publice.

8. Fonduri guvernamentale Alte surse

Întreţinerea curentă a podurilor, pasajelor, podeţelor aferente drumurilor prin reciclarea in situ a îmbrăcăminţii asfaltice.

9. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reparaţii curente prin îmbrăcăminţi asfaltice uşoare

10. Fonduri guvernamentale Alte surse

Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști, pe trasee de cicloturism.

11. Fonduri guvernamentale Alte surse

Investiții de dezvoltare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

12. Fonduri guvernamentale Alte surse

Extinderea și modernizarea infrastructurii de furnizare a curentului electric si iluminatului public.

13. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a gazelor naturale.

19

Page 20: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

14. Fonduri guvernamentale Alte surse

Extinderea și modernizarea infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri

15. Fonduri guvernamentale Alte surse

Promovarea construcţiei parcurilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile

16. Fonduri guvernamentale Alte surse

Instalarea sistemelor producere si distribuţie a energiei electrice şi termice din surse regenerabile pentru clădirile instituţiilor publice

17. Fonduri guvernamentale Alte surse

Amenajarea domeniului public prin spații de calitate, proiecte de iluminat public și amenajare peisagistică.

18. Fonduri guvernamentale Alte surse

Identificarea soluțiilor optime de operare a patrimoniului și realizarea de investiții de modernizarea și dotare a acestora.

19. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea structurilor de sprijin pentru mediul de afaceri (incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic, infrastructură pentru structuri de tip cluster etc.)

20. Fonduri guvernamentale Alte surse

Crearea de parteneriate pentru sprijinirea si dezvoltarea iniţiativei antreprenoriale

21. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea, conservarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu în vederea dezvoltării turismului .

22. Fonduri guvernamentale Alte surse

Amenajarea pentru activități turistice a siturilor naturale și antropice cu potențial

23. Fonduri guvernamentale Alte surse

Activităţi de promovare a potenţialului turistic local

24. Fonduri guvernamentale Alte surse

Creșterea competitivității agriculturii prin înfiinţarea structurilor asociative (asociații, grupuri de producători) pentru servicii conexe producției agricole (colectare, depozitare, procesare, marketing, lobby, irigații etc.)

25. Fonduri guvernamentale Alte surse

Promovarea şi susţinerea parteneriatelor între procesatori şi producătorii agricoli înscrişi în diferite forme asociative

26. Fonduri guvernamentale Alte surse

Facilitarea definitivării acţiunilor prevăzute de legile fondului funciar

27. Fonduri guvernamentale Adoptarea unui sistem geografic

20

Page 21: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse informaţional pentru gestionarea bazelor de date cu caracter teritorial şi creşterea eficienţei şi operativităţii în emiterea de autorizaţii şi documentaţii de urbanism.

28. Fonduri guvernamentale Alte surse

Facilitarea realizării cadastrului digital în vederea îmbunătăţirii datelor disponibile şi serviciilor aferente pentru cetăţeni, societăţi comerciale, organizaţii non-guvernamentale şi alte instituţii publice

29. Fonduri guvernamentale Alte surse

Facilitarea realizării pieţelor agroalimentare sezoniere sau permanente.

30. Fonduri guvernamentale Alte surse

Organizarea de târguri de produse tradiţionale şi ţărăneşti.

31. Fonduri guvernamentale Alte surse

Sprijinirea dezvoltării de centre de colectare, prelucrare şi procesare a produselor agricole.

32. Fonduri guvernamentale Alte surse

Sprijinirea educației antreprenoriale și a tinerilor întreprinzători din domeniile agricole și domenii conexe

33. Fonduri guvernamentale Alte surse

Realizarea și derularea unei campanii de marketing precum și stabilirea unui pachet de facilități pentru atragerea de investitori

34. Fonduri guvernamentale Alte surse

Promovarea comunei la târguri și evenimente de specialitate

35. Fonduri guvernamentale Alte surse

Formarea personalului din administratia publica locala

36. Fonduri guvernamentale Alte surse

Investiții privind dezvoltarea infrastructurii sociale

37. Fonduri guvernamentale Alte surse

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale.

38. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale

39. Fonduri guvernamentale Alte surse

Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii locale pentru crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi vulnerabilitate

40. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizarea și dotarea unităților școlare.

41. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizarea și dotarea unităților sanitare de importanță locală.

42. Fonduri guvernamentale Alte surse

Îmbunătățirea nivelului de conformare a deciziilor administrative locale cu

21

Page 22: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

prevederile legislației de mediu în vigoare

43. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construirea, implementarea și certificarea Sistemelor de Management Integrat în cadrul primăriei.

44. Fonduri guvernamentale Alte surse

Întărirea capacității instituționale de control și monitorizare a respectării a normelor legale de mediu de către autorității locale și agenții economici

45. Fonduri guvernamentale Alte surse

Promovarea colectării separate, la sursă a deșeurilor biodegradabile în vederea producerii de compost

46. Fonduri guvernamentale Alte surse

Promovarea dezvoltării a industriilor de prelucrare/valorificare a deșeurilor

47. Fonduri guvernamentale Alte surse

Creșterea nivelului de conștientizare și instruire a populației și autorităților locale din comuna cu privire la problematica specifică a protecției mediului

DOLHEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Modernizarea drumului comunal DC 69 A – km 6+000 – 8+600 şi drumuri săteşti în localitatea Brădiceşti, comuna Dolheşti, judeţul Iaşi L= 2,6 km Modernizare drum de interes local

4.907,9

5.088,18 (inclusiv TVA)

4.907,9 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit PTh/ 2011. Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 217.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *7,204 mii lei pentru DJ 244F Dolhesti-DJ 244D-intretinere imbracaminti asfaltice-plombari 2,45 km - suma de 9,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

PRIORITĂŢI 2. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri săteşti în localitatea Pietriş, L= 4 km, comuna Dolheşti, judeţul Iaşi

2.366,6 2.366,6 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit PTh/ 2011.

3. Fonduri guvernamentale Alte surse

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Dolheşti, comuna Dolheşti, judeţul Iaşi

1.540,2 1.540,2 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF/ 2009

DRĂGUŞENI

Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

22

Page 23: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

1. PNDR Măsura 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi L= 5 km

4.193,0 332,0 In 2013 s-au alocat: - suma de 137.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii leiDJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km *70,00 mii lei DJ 248B Intersecţie cu DJ 246 – Frenciugi – întreținere drumuri pietruite 2,5 km

PRIORITĂŢI 2. Banca Mondială Reabilitare, reparaţii, alimentare cu apă din puţ foraţ, grupuri sanitare, instalaţii electrice şi instalaţii termice la Şcoala cu cls. I-VIII din satul Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

1.736,0 170,0

3. MDRAP Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Drăguşeni Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Drăguşeni, judeţul Iasi

3.531,737

3.702,961

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

DUMEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MMSC - AFM Imbunătăţirea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată în comuna Dumeşti, judeţul Iaşi

16.062,2 2.100,0 Proiectul este finalizat S-a incheiat procesul verbal de receptie. Sume insuficiente pentru plata cofinantarii

In 2013 s-a alocat suma de 704,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI

Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localitatea Chilişoaia. Înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare in localitatileHoiseşti şi Chilisoaia, comuna Dumeşti, Judeţul Iaşi Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localitatea Chilişoaia. Înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare in localitatileHoiseşti şi Chilisoaia, comuna Dumeşti, Judeţul Iaşi

700000 lei cu TVA 8187,406 lei cu TVA

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

2. Pietruire drumuri comunale în satele Dumesti, Pausesti, Chilisoaia, Hoisesti, Banu, L=8 Km

4.000,0 1.000,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM . Este intocmit studiul de fezabilitate şi Studiu de piaţă 2011

3. Proiect Reforma Educatiei Timpurii in Romania

Gradinita cu program normal cu 4 săli de grupa - Pachet S/ Pret/07/2010

700,0 Realizat in proporţie de 70%. În perioada 2008-2012 nu au mai fost alocate sume de la ministerul de resort pentru finalizarea lucrării

23

Page 24: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

ERBICENI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Buget Local Realizare cămin cultural Erbiceni 3.339,0 835,0 Este realizat Studiul de fezabilitate

In 2013 s-au alocat: - suma de 642,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *21,613 mii leiDJ 281 Spinoasa – Belcesti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 1,295 km *624,884 mii lei Reabilitare pe DJ 281 Podu Iloaiei – Erbiceni – Spinoasa: acostamente, șanțuri de pământ, șanțuri pereate, podețe, capete de pod – contracte reziliate 2010, finalizate 2013 –10,804 km Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

2. Buget local Reabilitare bloc locuinţe prin transformare în sediul administraţiei publice locale

2.100,0 2.100,0 Expertiză Tehnică + DA

PRIORITĂŢI 3. Programul Electrificare 2007-2009

Extindere reţea electrică în zonele construibile din comuna Erbiceni

746,0 186,0 Proiectul a fost depus la MAI Neselectat Este realizat SF şi Studiu de soluţii

4. Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Erbiceni Modernizare drum comunal DC 140

5.150,000 (inclusiv TVA)

7.353,000 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

5. FEADR, Masura 322

Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Erbiceni, judetul Iasi, Etapa I, localitatile Erbiceni si Barlesti, FEADR, Masura 322

Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Erbiceni, judetul Iasi, Etapa I, localitatile Erbiceni si Barlesti, FEADR, Masura 322

Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Erbiceni, judetul Iasi, localitatile Spinoasa si Spranceana, FEADR, Masura 322

Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Erbiceni, judetul Iasi, localitatea Totoesti, FEADR, Masura 322

Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Erbiceni, judetul Iasi, localitatile Erbiceni si Barlesti, FEADR, Masura 322 Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Erbiceni, judetul Iasi, localitatile Spinoasa si Spranceana, FEADR, Masura 322

Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Erbiceni, judetul Iasi, localitatea Totoesti, FEADR, Masura 322

Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Erbiceni, judetul Iasi, localitatile Erbiceni si Barlesti, FEADR, Masura 322 Extindere alimentare cu apa comuna

587.139 euro

612.163 euro

592.495 euro

671.090 euro

685.018 euro

574.551 euro

650.976

euro

418.040 euro

1.801,000

(inclusiv TVA)

Finalizat 17.12.2013 Finalizat 17.12.2013 Propus anul 2014-2015 Propus anul 2014-2015 Propus anul 2014 Propus anul 2014-2015 Propus anul 2014-2015 Propus anul 2014

24

Page 25: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

Erbiceni Extindere canalizare si statie de epurare comuna Erbiceni

2.652,000 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

FÂNTÂNELE

Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

144,0 Ajutor financiar pentru achitarea dobânzilor și comisioanelor împrumutului de la BCR pentru plată TVA la Proiectul integrat pe Măsura 322

In 2013 s-a alocat suma de 383,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI 1. MDRAP sau POR 2007-2013

Pietruirea drumurilor săteşti, L=19 Km, reabilitare poduri și podețe

1.000,0 1.000,0 Există proiect şi va fi redepus. Se solicită ajutor în identificarea programelor de finanţare

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

2. MEN - HG şi CJ Reabilitarea termică a şcolilor din comună – reabilitare termică, încălzire centrală, extindere Liceul Tehnologic Fântânele corpul A

968,0 968,0 SF în lucru

3. MDRAP Extindere reţea electrificare în sat Fântânele

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii pe drumuri comunale la DC 140 km 15+336 – 23+006; Focuri – Fântânele Modernizare drumuri comunale din intravilanul locaitatii Fantanele

6.650,45 (inclusiv TVA)

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea infrastructurii de furnizare a gazelor natural – să fie menţionate axele de extindere întrucât nu pot fi compartimentate (de ex. Axa Erbiceni – Fântânele – Şipote

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Program de amenajare a siturilor natural şi antropice cu potential turistic – Program de amenajare şi implementarea unui program de management durabil pentru zona „Larga Jijia”

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lărgirea programului şi definirea acestuia drept „Program de amenajare şi implementarea unui program de management durabil pentru zona Larga Jijia – Hălceni – Şipote – Fântânele – Focuri – Gropniţa

FOCURI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1*. DJ 281D Întâlnire 29.11.2012 Târgu Frumos

25

Page 26: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

1. Fonduri Guvernamentale

PNDL-lucrari noi Modernizare DC 140 Erbiceni-

Focuri de la Km 7+500 la km 14 + 540 Comuna Focuri L= 7,5 km Modernizare drum comunal

5.147,000 (inclusiv TVA)

7.736,420 (inclusiv TVA)

Se află pe lista alocaţii bugetare 2012 Fonduri Guvernamentale Există PTh din 2006. (Proiectul a fost depus si pe Măsura 322. A fost aprobat, fără finanţare.) Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 250,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *91,982 mii lei DJ 281D Coarnele Caprei – Focuri – întreținere drumuri pietruite 3,78 km *25,213 mii lei DJ 281D Focuri (DC 140) - Gropniţa (DJ282) – întreținere drumuri pietruite 1 km *94,881 mii lei DJ 281D Focuri – Gropniţa (DJ 282) – întreținere drumuri pietruite 1,815 km *494,973 mii lei DJ 281D Întreţinerea drumurilor pietruite prin scarif. şi cilindrare cu adaos de material pietros până la 300 mc./km. pe DJ 281D Coarnele Caprei – Focuri – refacere dupa calamitati – 5,4 km *122,433 mii lei Aducţiune Bălţaţi - Belceşti, pentru localităţile Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei, Focuri, Gropniţa, judeţul Iaşi – 12.500 m conductă aducțiune – proiect APAVITAL, lucrare autorizată

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Infiintare Sistem de Canalizare si Statie de Epurare in localitatea Focuri

7.120,138 (inclusiv TVA)

Se află pe lista alocaţii bugetare 2012 Fonduri Guvernamentale Proiectul a fost depus şi la AFM; aprobat, fără finanţare.

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

3. Banca Mondială Construire Grădiniţă in localitatea Focuri

1.193,1 Proiect aprobat de MDRAP, fără finanţare, în cadrul PNDI. Proiect propus din 2004. SF depus şi pentru obţinere finanţare prin Banca Mondială

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Proiecte conform Strategiei de Dezvoltare a comunei Miroslava 2014-2020

GOLĂIEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare tronson din DC19, km 13+500-19+500 – Golăieşti-Podu Jijiei-Petreşti, comuna Golăieşti L= 7,5 km

544,590 (inclusiv TVA)

9.000,0

9.000,0

Proiectul a fost în evaluare la MDRAP, în cadrul PNDI

In 2013 s-a alocat suma de 297.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

DC 15 Cilibiu – Grădinari - Medeleni

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Ştefan cel Mare, judeţul Iasi 9 comune jud. Iaşi:Aroneanu, Golăeşti, Ungheni, Ţuţora, Comarna, Prisacani, Costuleni, Ciorteşti, Dobrovăţ; 5 comune jud.Vaslui: Codăeşti, Tăcuţa, Dăneşti, Rebricea, Negreşti;

3. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, canalizare şi staţii de epurare sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. Sesiunea: 18.10.2010-17.11.2010 Lista Proiectelor selectate – rectificată în Comitetul de avizare din 14.11.2011 PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apă, canalizare si epurare ape uzate in satele Petrești – Medeleni - Cotu lui Ivan, comuna Golaiesti Alimentarea cu apa a localitatilor Petresti, Medeleni si Cotu lui Ivan din comuna Golaiesti, judetul Iasi

Canalizare si epurare ape uzate in localitatile Petresti, Medeleni si Cotu

6.611,260 (inclusiv TVA)

2.700,086 2.818,191

Proiect aprobat pentru finanțare. Necesar cofinanţare, 25% Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

26

Page 27: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Posibila finantare din PNDR 2014-2020

lui Ivan din comuna Golaiesti, judetul Iasi

Extindere canalizare satele Golaiesti, Cilibiu si Gradinari din comuna Golaiesti, judet Iasi

2.900,000

GORBAN Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP

Modernizare drumuri săteşti în comuna Gorban Judeţul Iaşi L= 8,2 km

6.312,0 6.312,0 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP,depus în 2011.

In 2013 s-au alocat: - suma de 258.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *16,389 mii lei pentru DJ 244G Podu Hagiului-Cozmesti-intretinere imbracaminti asfaltice-plombari 9 km *0,0 lei redimensionare sistem distributie Gorban-Bohotin-Mosna, inlocuiri retele distributie din azbociment, PVC si OL, Raducaneni, constructii rezervor 300mc in satul Mosna si RK Cheson Prut – 6100 m inlocuiri retea apa- lucrare noua, in curs de proiectare ApaVital

PRIORITĂŢI 2. Inițial prin Inspectoratul Şcolar Iaşi – Iniţial - Proiectul pentru Învăţământul Rural (PIR)

Lucrări de construcţii pentru asigurarea cu utilităţi pentru unităţi de învăţământ - Şcoala cu clasele I-VIII Gura Bohotin , com. Gorban

180,2 180,2 Programul a fost demarat în 2008 de ISJ IAŞI cu finanţare prin PIR, care insă nu a mai fost finanţat prin fonduri europene şi a fost transferat la Primăria Gorban Nu există DTE.

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Sală de sport , comuna Gorban

900,0 900,0 Nu există DTE

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi

Alimentare apa Gura Bohotin, Gorban, Zberoaia

Alimentare cu apa satul PoduHagiului

Retea canalizare si statie epurare ape uzate satul Podu Hagiului, com. Gorban, jud. Iasi

Infiintare retea canalizare si statie de epurare ape uzate in satele Zberoaia, Gura Bohotin, Scoposeni, Gorban Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Gorban

3.254,96

2.114,3

8.444,96

11.416,9 Estimativ

9.422,000

(inclusiv TVA)

Investiții finalizate (care încă nu au fost recepționate, puse în funcțiune, date în administrarea ApaVital -denumire, valoare, termen de finalizare) finalizat, nu este data in administrare catre ApaVital Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

GRAJDURI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Proiectul este inclus in Programul Dezvoltarea satului romanesc –PNDR

Aductiune Apa Canalizare si Statie epurare Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare in com. Grajduri jud. Iasi

16.300,0

16.340

2.000,0 Contract de finanţare ianuarie 2013 Propus pentru implementare 2014-2016

Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova,

2. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea

Realizare zona spaţii verzi - parcuri

470,0 42,0 Proiect în execuţie. Se finanţează doar 11/% ; contract nr 320/2011 Finalizare Pth. S-a reluat

In 2013 s-a alocat suma de 178.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de

27

Page 28: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

de spaţii verzi în localităţi licitatia pentru lucrări infrastructura care necesita cofinantare 3. MMSC - împrumut de la

BIRD +alte surse - Proiect Control Integrat al poluării cu nutrienţi

Platforma pentru depozitare deşeuri menajere şi gunoiului de grajd

1.445,4 72,3 Început în 2011. Proiect in faza de executie PTH. S-a incheiat licitatia pentru lucrări . Dată începere - luna martie 2013. Necesarul de cofinanţare este de 5%

GROPNIŢA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale PNDL- lucrari noi

Proiect integrat privind realizarea investitiilor : - Modernizare drumuri satesti in

comuna Gropniţa, L= 12 km, Modernizare prin asfaltare drumuri comunale DC 141A Bulbucani-Saveni si DC 326 de la DC 141A spre satul Singeri, comuna Gropnita

- Achizitii de utilaje pentru serviciul public de gospodarire comunala,

- Reabilitare Cămin cultural sat Forasti, comuna Gropniţa,

- Dotare Cămin cultural sat Forasti, comuna Gropniţa.

13.016,0

4.700,220 (inclusiv TVA)

2.603,2 Proiect aprobat de AM, fără finanţare în acest moment. Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 317,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare - sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *25,213 mii lei DJ 281D Focuri (DC 140) - Gropniţa (DJ282) – întreținere drumuri pietruite 1 km *72,788 mii lei DJ 282 Forăşti - Gropniţa – întreținere drumuri pietruite2,815 km *94,881 mi lei DJ 281D Focuri – Gropniţa (DJ 282) – întreținere drumuri pietruite 1,815 km *122,43 mii lei Aducţiune Bălţaţi - Belceşti, pentru localităţile Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei, Focuri, Gropniţa, judeţul Iaşi – 12.500 m conductă aducțiune – proiect APAVITAL, lucrare autorizată *63,464 mii lei Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă Gropniţa, Iaşi – lucrare nouă, proiect APAVITAL, în curs de autorizare *38,00 mii lei Alimentare cu apa a comunei Gropniţa din sistemul SC APAVITAL SA – lucrare nouă, în curs de execuție, proiect primăria Gropnița

PRIORITĂŢI 2. Ministerul Mediului Programul vizând sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori Posibila finantare din PNDR 2014-2020 PNDL-lucrari noi

Canalizarea apelor uzate si statie de epurare in comuna Gropniţa, judeţul Iaşi. Infiintare sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere comuna Gropnita, jud.Iasi.

10.984,7

2.913,501 mii euro

13.166,401 (inclusiv TVA)

Proiect în evaluare, în cadrul Programului vizând sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare Stadiu: SF reactualizat

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire sediu Primărie, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi

2.238,6 671,6 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF

4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extinderea retelei de apa 1 miliard Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni-Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare spatii verzi in comuna Gropnita, judetul Iasi.

28

Page 29: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare baze sportive in comuna Gropnita, judetul Iasi.

GROZEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP PNDI

Modernizare prin asfaltare DJ 249 L=8,2km, intre Km71+850 şi Km80+050( Grozeşti-Coltu-Cornii-limita comuna Prisecani)

23.537,0 23.537,0 Proiect ul a fost în evaluare la MDRAP, în cadrul PNDI. Nu a obţinut finanţare.

In 2013 s-au alocat: - suma de 112.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *83,763mii lei pentru DJ 249 Coltu Cornii-Salageni- Grozesti km.77+050+80+050 -intretinere drumuri pietruite 3 km *19,112 mii lei Bohotin- Grozesti (DJ 249)- intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 7,795 km

PRIORITĂŢI 2. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază

Infiintare reţea de alimentare cu apa in satul Grozeşti

2.998,0 2.998,0 Proiect ul a fost în evaluare si selectare pentru finantare FEADR, PNDR Măsura 322

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Infiintare reţea de canalizare si statie epurare ape uzate in satul Grozeşti

2.129,0 2.129,0 Proiectul a fost în evaluare si selectare pentru finantare FEADR, PNDR Măsura 322

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Gradiniţă cu 3 săli de clasă, grup sanitar şi fosă vindajabilă, imprejmuire teren şi racord electric. Desfiinţare clădire veche gradiniţă

8.500,0 175,0 Lucrări începute şi nefinalizate. Lipsă finanţare

HĂLĂUCEŞTI Nr

. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

1. Fonduri guvernamentale Liceul "Bogdan Voda", Hălăuceşti/ construcţie nouă Grădiniţă cu 6 săli de clasă

1.686,8 1.500,0 Stadiu 2012: Contract semnat de ISJ/27.11.2008. Lucrări în faza de temelie. Realizat 5%. Stadiu 2013: factură semnată fără acoperire financiară, de 460 mii lei. Mai sunt necesari 200 mii lei.

In 2013 s-au alocat: - suma de 232,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare - suma de 15,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri săteşti în comuna Hălăuceşti, judeţul Iaşi

2.280,0 650,0 Parțial finalizat. Sunt necesari 650 mii lei pentru finalizare drumuri sătești.

3. Fonduri guvernamentale Înfiinţare reţea de canalizare menajeră + staţie de epurare

Realizat 80%. De rezolvat pentru străzi secundare și laterale.

HĂRMĂNEŞTI Nr

. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse Fonduri Guvernamentale, OG 28/2013 PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri comunale în satul Hărmăneştii Noi, comuna Hărmăneşti L=3,5 km Reabilitare drum Crivesti-Harmanestii vechi Asfaltare drumuri de interes local

480,0

2.500,00 (inclusiv TVA)

12.932,21

480,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Sunt întocmite SF şi PTh. Sunt intocmite SF.

Priorităţi stabilite la întâlnirea de la Paşcani, 26.10.2012

29

Page 30: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

(inclusiv TVA)

PRIORITĂŢI

2. MMSC – DGI sau Fonduri Guvernamentale, OG 28/2013 PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri Guvernamentale, OG 28/2013 Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satul Hărmăneştii Noi, comuna Hărmăneşti Infiintare retea de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Harmanesti.

Retea de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Harmanesti, sate Boldesti si Harmanestii Vechi

2.404,210 (inclusiv TVA)

1.028,00

3.749,291 (inclusiv TVA)

1.987,745

(inclusiv TVA)

Proiectul a fost în evaluare la MMSC-DGI pentru finanţare în cadrul PNDI. Se va depune şi pentru Fonduri Guvernamentale Realizat SF. Investitie programata pentru 2014-2020 si la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Realizat 61% CL 2703/15.07.2009

In 2013 s-au alocat: - suma de 138,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -suma de 699,99 mii lei primita de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale

3. Fonduri Guvernamentale, OG 28/2013 PNDL-lucrari noi

Alimentare cu apă a comunei Hărmăneşti, satul Hărmăneştii Noi

2.069,454 (inclusiv TVA)

Realizat SF. Investitie programata pentru 2014-2020 si la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

HELEŞTENI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

Fonduri Guvernamentale Alte surse

REALIZARE PUG La toate comunele au expirat PUG-urile. Problemă generală

Întâlnire Paşcani, 26.10.2012

1.

Reabilitare termica si extindere Şcoala generala in localitatea Oboroceni

2.476,3 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF. Pentru utilităţi (toalete) este depus SF la ISJ Iaşi. Mansardare.

In 2013 s-au alocat: - suma de 156,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *17,54 mii lei DJ 280D Ruginoasa - Heleşteni (DJ 208G) – întreținere drumuri pietruite 0,765 km *14,408 mii lei DJ 280D Ruginoasa - Heleşteni (DJ 208G) - întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 3,000+1,335 km *232,05 mii lei DJ 280 Covor bituminos pe DJ 280D Ruginoasa – Heleşteni – covor bituminos 0,415 km

PRIORITĂŢI

2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apă a comunei Heleşteni, satele Heleşteni, Hărmăneasa, Oboroceni şi Movileni Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in comuna Helesteni; Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Helesteni, Harmaneasa, Movileni si Oboroceni, com.Helesteni

11.877,567 (inclusiv TVA)

5.911,443

11.877,567

Prins, împreună cu com. Al. I. Cuza, pentru 2014, din sursa Timişeşti. Există SF. Stadiul investiţiei: în proiectare Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga,

3. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate în satele Heleşteni, Hărmăneasa, Movileni şi Oboroceni

Extinderea si reabilitarea sistemelor

11.994,2 (inclusiv TVA)

11.994,2 Prins, împreună cu com. Al. I. Cuza, pentru 2014, din sursa Timişeşti. Există SF. Stadiul investiţiei: în proiectare

30

Page 31: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

Posibila finantare din PNDR 2014-2020

de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi Aglomerare com.Helesteni-ApaVital Infiintare sistem de canalizare in satele Helesteni, Harmaneasa, Movileni si Oboroceni, com.Helesteni POS Mediu 2

9.598,892

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Reabilitare DJ 280D Heleşteni - Ruginoasa, L=900m (zona centru comună) Modernizare drumuri comunale

5.000,00 (inclusiv TVA)

CJ prin DADJ Este intocmit SF

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Muzeu - reconstruirea liniei frontului 1944

Necesar investiţie. Proiect în colaborare cu Universitatea Al.I. Cuza Iaşi, Universitate din Franţa etc. Sprijin pentru reabilitare o porţiune de DJ L=5 km, linia frontului 1944

6. PNDR Măsura 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drumuri exploatare in comuna Helesteni L= 7 km

5.2649 Proiect aprobat de AM, fără finanţare, în cadrul PNDR – Măsura 125

7. FEDR Surse proprii

Extindere linie electrica aeriana de joasa tensiune in sat Oboroceni, com. Helesteni

295,000

8. FEDR PPP

Modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural Camin Cultural Helesteni

660,000

9. FEDR Surse proprii

Reabilitare termica si extindere Scoala Oboroceni, com. Helesteni

274,000

10. FEDR Ministerul Sanatatii

Reabilitarea si modernizarea dispensarului din satul Helesteni

150,000

HOLBOCA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri nerambursabile PNDL-lucrari noi

Reabilitare DC 20 L=1 km

6.958,40 (inclusiv TVA)

Este realizat PTh Se dorește reabilitarea urgentă a acestui km din DC 20 care este foarte deteriorat.

In 2013 s-au alocat: - suma de 388.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3.Reabilitare/ modernizare drumuri comunale

PRIORITĂŢI 2. Buget local

Modernizare străzi şi alei pietonale în cartierul Dancu (pavele)

4.500,0 4.500,0

3. Buget local Înfiintare sistem alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in satele Cristesti, Rusenii Noi, Rusenii Vechi si Orzeni

12.535,6 12.535,6 Proiectul a fost în evaluare la AFM, în cadrul PNDL, Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

31

Page 32: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

NU a primit finanțare; se încearcă implementarea prin resurse proprii

*97,792 mii lei DJ 248D Tomeşti – Holboca – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,104 km *91,053 mii lei DJ 249A Iaşi(DN 28) – Holboca – Cristeşti – Mânzăteşti – Bosia (DJ 249) – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,039+2,536+0,264+1,300 km - suma de 38,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Includerea sectorului de drum Holboca – Iaşi, porţiunea DJ 249A km 0+000 – km 2+730 (intersecţie DJ 248D Holboca/Tomeşti – DJ 249 A limita UAT Municipiul Iaşi în obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii judeţene pe o lungime de 59,4 km: DJ 248B, DJ 248C, DJ 248D” pentru întregirea traseului centură trafic uşor Iaşi.

5. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare strazi in satele Holboca si Dancu, com. Holboca, jud. Iasi

5.688,360 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare baza sportive in sat Holboca, com. Holboca,

1.231

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare pod peste paraul Orzeni, sat Holboca, com. Holboca,

900

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Infrastructura rutiera Agricola –construire drumuri agricole de exploatare in com.Holboca

4.950

HORLEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare DS in satele Horlesti, Bogdanesti si Scoposeni, L=12,67 Km

15.694,6 (inclusiv TVA)

Depus cu nr. 57673/ 30.08.2010

In 2013 s-au alocat: - suma de 207.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *107,81 mii lei DJ 248B Scoposeni - Horleşti - Lungani – Voineşti - întreținere drumuri pietruite 4,803 km *289,722 mii lei DJ 282 Breazu – Horleşti – Larga Jijia – Movileni – Potingeni – Mălăeşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 25,020 km *456,253 mi lei DJ 248B Reabilitare pe DJ 248 B Vanatori (DN 24) – Horlesti (DJ 282): acostamente, santuri de pământ, podete, drenuri, refacere sistem rutier – contracte reziliate 2010, finalizate 2013 – 7,57 km

PRIORITĂŢI 2. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Canalizare şi epurare ape uzate în satele Horleşti si Bogdăneşti

8.953,48

1.900,0 Aprobat pentru finanțare. A avut loc licitaţia – Faza investiţiei – PTh. Necesar 25% Cofinanţare – 1.900 mii lei Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

3. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Horleşti, Bogdăneşti şi Scoposeni

8.056,269 (inclusiv TVA)

1.416,061 (inclusiv TVA)

CL 2529/25.10.2007. Realizat 83%. Din lipsa finanţării lucrările au fost prelungite cu acte adiţionale la fiecare început de an- PNDL

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 3 - Reabilitarea DJ 248 B, intre DN 24 si DN 28 Centura trafic usor Iasi (DJ) – Zona Metropolitana Iasi 59,4 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea DJ 282D Popesti-Mădârjac

32

Page 33: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

ION NECULCE Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MECT Posibilă finanțare POR 3.4

Scoala generala cu clasele I-VIII C. Teodorescu Războieni – reparatii capitale, modernizare si extindere

2.200,0 Proiectul a fost evaluat la MECT. Există SF, PTH. Nu există autorizaţie. Se aşteaptă decizia de finanţare.

In 2013 s-a alocat suma de 440,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI 2. Se caută sursă de finanţare pe fonduri europene

Construire bază sportivă. Costruire sală sport.

6.600,0 SF în lucru. Există Studii topo, hidro şi geo.

3. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Restaurare Biserica din lemn – monument istoric Ion Neculce

2.200,0 Proiectul a fost evaluat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Finanţare blocată. Există SF, PTh, şi autorizaţie de construcţie.

IPATELE Nr

. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drum comunal DC 71 Bîcu - Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași, L=4,05 km

4.472,260 (inclusiv TVA)

Proiect ul a fost în evaluare la AM.

In 2013 s-au alocat: - suma de 189.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km *28,0 mii lei DJ 246 Ipatele – Cuza Vodă – întreținere drumuri pietruite 1 km *41,527 mii lei DJ 248 B Cioca Boca – Bâcu- întreținere drumuri pietruite 1,5 km

PRIORITĂŢI

2. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Reţele de canalizare şi epurare ape uzate menajere în localităţile Ipatele, Cuza vodă şi Bâcu, L= 2,5 Km, parte a Proiectului integrat derulat pe Măsura 322 Extindere retea de canalizare, statii de pompare in satele componente: Ipatele, Cuza-Voda, Bicu si Alexesti, comuna Ipatele, judetul Iasi- lungime 7 km

1.400,000

Finalizata 2011, urmeaza a fi data in primire SC ApaVital Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare drumuri comunale Ipatele, județul Iași, L=14,430 km. DC71 Bîcu - Ipatele = 4,050 km; DC71A Ipatele - Cuza-Vodă = 4,78 km; DC 71 B Cuza-Vodă – DJ.246 = 3,23 km; DC 134 Alexesti – Cuza-Vodă = 2,39 km

14.400,0 Proiect în evaluare la AM

4. POR 2007-2023 AP 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continua

Reabilitarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-VIII Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași

1.535,0 Proiect în evaluare la ADR Nord-Est. Alternativă: proiect integrat împreună cu Construire grădiniță Sat Ipatele, comuna Ipatele, județul Iaşi - Proiect nr. 114/ 2008

PNDR Măsura 332 Programul privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural

Construire grădiniță Sat Ipatele, comuna Ipatele, județul Iaşi - Proiect nr. 114/ 2008

4.919,706 Proiect aflat în evaluare si selectare pentru finantare FEADR, în cadrul PNDR, Măsura 332. Alternativă: proiect integrat împreună cu Reabilitarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu

33

Page 34: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

clasele I-VIII Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași

5. Fonduri guvernamentale Actualizarea PUG-ului conform obiectivelor Strategiei de Dezvoltare privind dezvoltarea comunei

50,000

6. Fonduri guvernamentale Realizarea PUZ-ului pentru centrul administrativ al comunei și centrele sătești

60,000

7. Fonduri guvernamentale Realizarea programului de amenajare teritorială (PAT) al comunei Ipatele în colaborare cu comunele învecinate pe programe comune de dezvoltare.

50,000

8. Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizarea și asfaltarea drumurilor DC.134 Cuza Vodă-Negrești Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Ipatele, sat Alexesti (DC 134A)

4.500,000

4.472,260 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

9. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizarea și asfaltare drum intercomunal Bîcu-Satu Nou în lungime de 2,5 km

2.500,000

10. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare, asfaltare DC.111

480,000

11. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție pod pe râul Stavnic, pe drumul ce leagă satul Bîcu, comuna Ipatele de Satu Nou, comuna Scheia

500,000

12. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construirea unor poduri și podețe noi, repararea de poduri și podețe deteriorate pe traseele drumurilor comunale și sătești din satele componente ale comunei Ipatele, amenajarea rigolelor de scurgere a apelor

400,000

13. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea și modernizarea ulițelor și drumurilor sătești (19 km) în intravilan din satele componente ale comunei

200,000

14. Fonduri guvernamentale Alte surse

Realizare piste de bicicliști în comună

100,000

15. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dotare mijloace de transport persoane între satele componente ale comunei

600,000

16. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizarea iluminatului public cu energie solară

500,000

17. Fonduri guvernamentale Alte surse

Introducerea iluminatului stradal în comună

400,000

18. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dotarea primăriei cu mașină de pompieri, clădire pentru garaje, magazie și atelier reparații auto, stație aprovizionare carburanți

40.000,00

34

Page 35: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

19. Fonduri guvernamentale Alte surse

Amenajarea unui parc de agrement pentru petrecerea timpului liber pentru cetățenii comunei Ipatele și construirea unui complex sportiv

1.500,000

20. Fonduri guvernamentale Alte surse

Amenajarea unei zone de agrement în apropierea de pădure și iaz (IAZUL DRACULUI) cu o paletă largă de activități sportive și recreative

6.000,000

21. Fonduri guvernamentale Alte surse

Realizarea de platforme betonate în fiecare sat pentru depozitarea și selectarea temporară a deșeurilor menajere

300,000

22. Fonduri guvernamentale și contribuție locală

Refacerea și amenajarea digului acumulării de pe râul Velna, sat Ipatele

150,000

23. Fonduri guvernamentale Alte surse

Realizarea celor două zone de ameliorare a pajiștilor pe o suprafață de 160 ha din pășunea „Rîpa Galbenă”și „Cioca Boca” conform proiectului întocmit de DADR Iași

760,000

24. Fonduri guvernamentale Alte surse

Îmbunătățirea calității mediului prin realizarea de spații verzi în comuna Ipatele, județul Iași

560,000

25. Fonduri guvernamentale Alte surse

Împădurire zone din jurul comunei (17ha)

300,000

26. Fonduri guvernamentale Alte surse

Aplicarea unui program de gospodărire a apelor pe raza comunei Ipatele împreună cu Compania Apelor Române

1.500,000

27. Fonduri guvernamentale Alte surse

Introducerea gazului metan în satele componente ale comunei Ipatele

5.000,000

28. Fonduri guvernamentale Alte surse

Extindere rețea canalizare, rețele electrice în zonele cu construcții noi

400,000

29. Fonduri guvernamentale Alte surse

Asigurarea cu spații în vederea închirierii sau comodatului pentru activități notariale și judecătorești la nivelul satului de centru al comunei

1.000,000

30. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea economiei prin realizarea de investiții în crearea unei fabrici de produse lactate

1.000,000

31. Fonduri guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea economiei prin realizarea unui centru modern de colectare, depozitare și prelucrare a produselor agricole la nivel local

1,200

32. Fonduri guvernamentale Alte surse

Proiect de investiții pentru construirea și/sau dezvoltarea de

300,000

35

Page 36: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

ferme,microferme agricole și zootehnice

33. Fonduri guvernamentale Alte surse

Proiect de investiții pentru dezvoltarea serviciilor prestate populației (frizerie, croitorie, cizmărie etc.)

600,000

34. Fonduri guvernamentale Alte surse

Proiect de investiții pentru înființarea unui târg de produse alimentare, nealimentare, agricole și de animale pentru micii întreprinzători și persoanele fizice din mediul rural.

35. Fonduri guvernamentale Alte surse

Crearea unui centru de informare turistică cu scopul de a promova turismul rural

100,000

36. Fonduri guvernamentale Alte surse

Proiecte pentru încurajarea tinerilor să-și deschidă afaceri în zonele rurale prin oferirea de stimulente și facilități

67,500

37. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție Grădinița în satul Cuza-Vodă, comuna Ipatele

4.919,706

38. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare, extindere Şcoala cu clasele I-VIII Bîcu, comuna Ipatele

600,000

39. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare, extindere Şcoala cu clasele I-IV Cuza Vodă

500,000

40. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție sală de sport în satul Ipatele, comuna Ipatele

1.000,000

41. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construire Cămin Cultural sat Cuza Vodă, comuna Ipatele

3.600,000

42. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcția unei clădiri pentru Biblioteca Ipatele

1.000,000

43. Fonduri guvernamentale Alte surse

Extinderea rețelei de internet în toate unitățile comunei

1.000,000

44. Fonduri guvernamentale Alte surse

Achiziționare de mobilier pentru unitățile de învățământ existente (grădinițe, școli, cămine culturale) dotarea cu cărți noi pentru biblioteci și crearea unor Săli de lectură în cadrul bibliotecilor din satele componente comunei Ipatele

300,000

45. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construire Creșă la nivelul comunei Ipatele

1.000,000

46. Fonduri guvernamentale Alte surse

Organizarea de cursuri de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe în activități căutate pe piața de muncă actuală în vederea reconversiei și reintegrării profesionale a șomerilor și a resurselor umane necalificate.

67,500

36

Page 37: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

47. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizarea spațiilor medicale și susținerea cu aparatură performantă

1.500,000

18. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea, modernizarea și extinderea punctului sanitar din satul Cuza-Vodă

800,000

49. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcția unui cabinet în satul Bîcu și dotarea acestuia cu aparatură existentă

1.000,000

50. Fonduri guvernamentale Alte surse

Realizarea unor companii de informare a populației cu privire la bolile și maladiile cele mi frecvent întâlnite (HIV, hepatită, tuberculoză, cancer etc.) precum și informații referitoare la efectuarea periodică a controalelor și analizelor medicale în vederea întâmpinării și vindecării anumitor boli, maladii.

20,000

51. Fonduri guvernamentale Alte surse

Crearea unui centru de permanență la nivelul comunei și de asigurare de îngrijire medicală la domiciliul persoanelor cu nevoi deosebite de sănătate.

600,000

52. Fonduri guvernamentale Alte surse

Realizarea unui centru social pentru bătrâni, atât cazare permanentă, servicii mobile acasă cât și zone de petrecere a timpului în sistem deschis.

1.500,000

53. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție „Centru de zi pentru copii” satul Cuza Vodă, comuna Ipatele

1.513,000

54. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție „Centru de zi pentru asistență socială a persoanelor defavorizate” din satul Bîcu, comuna Ipatele

1.512,000

55. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție de locuințe pentru specialiști în comuna Ipatele

1.000,000

56. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare Post de Poliție Ipatele

800,000

57. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Ipatele și Bîcu

300,000

58. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție Biserica Nouă în satul Cuza-Vodă

300,000

59. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție „Case Praznicale” sat Ipatele, Bîcu și Cuza-Vodă

600,000

60. Fonduri guvernamentale Alte surse

Împrejmuirea cimitirelor din comuna Ipatele și realizarea de anexe pentru centrala termică, PSI și magazie materiale.

100,000

61. Fonduri guvernamentale Alte surse

Creșterea capacității administrației publice de a gestiona eficient și rapid

40.000,00

37

Page 38: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

dezvoltarea comunei 62. Fonduri guvernamentale

Alte surse Crearea unui centru de resurse

pentru ONG-uri în vederea dezvoltării sectorului ONG în comună.

800,000

63. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construcție Pod pe DJ. 248 B – Punctul Podul Sumanului, în prezent se circulă pe o variantă improvizată

200,000

64. Fonduri guvernamentale Alte surse

Sistem performant de management a deșeurilor în comuna Ipatele

65. Fonduri guvernamentale Alte surse

Producerea energiei eoliene prin amenajarea unui parc eolian

3.000,000

LESPEZI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea prin asfaltare a DJ 208 N Lespezi - Vânători = 6 km

Inclusiv varianta pe Blăgeşti Parte din DJ 208I, Blăgeşti - Vânători

2. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitare prin asfaltare 2 km DJ 281 tronson Lespezi - Scobinţi

3. Fonduri Guvernamentale Construire Bază sportivă Nu e primită finanţarea 4. Fonduri guvernamentale

Alte surse Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri comunale în comuna Lespezi L= 4,3 km Modernizare drumuri in satele Buda, Lespezi, Dumbrava Modernizare drum comunal in sat Heci

3.742,634 (inclusiv TVA)

2.035,000 (inclusiv TVA)

365,00 - Necesar 115 mii lei pe măsura 322 - parte a proiectului integrat

- Necesar 250 mii lei DC spre Humosu (continuare DC 148) Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 339.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *83,975 mii lei DJ 208N Lespezi – Dumbrava – Vânători) – întreținere drumuri pietruite 3 km *2,808 mii lei Reabilitare sistem de alimentare cu apa loc. Lespezi - Siretel, jud. Iasi – 2.800 m conductă de legătură, 300 m conductă refulare Lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

PRIORITĂŢI 5. Fonduri guvernamentale MEN Posibilă finanțare POR 3.4

Finalizare Şcoală sat Buda (Liceul Tehnologic Lespezi; Locaţia sat BUDA - Investiţie - Construire scoală nouă)

2.200,0 700,0 Proiect în implementare, realizat 70%. Lucrări începute în anul 2002 - sistare lucrări în 2010, lipsă fonduri

6. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014- 2020” pentru Comuna Lespezi, valoare:total judet(ARSACIS) Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014- 2020” pentru Comuna Lespezi, valoare:total judet(ARSACIS) Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Lespezi, satele Lespezi, Bursuc Deal, Bursuc Vale, Buda, Dumbrava, Heci

2.045.230 euro

1.732.120 euro

8.975,209 (inclusiv TVA)

Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

38

Page 39: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

LEŢCANI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere reţea de canalizare in satele Letcani, Cogeasca şi Cucuteni, comuna Cucuteni Extindere reţea canalizare în satul Bogonos şi Infiinţare reţea de canalizare şi staţii de epurare în satele Cogeasca şi Cucuteni

10.000,0

6.500

Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF Propunere Intocmit SF Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

In 2013 s-au alocat: - suma de 288.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *21,39 mii leiDJ 248B Letcani – Cogeasca – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 0,060+0,060+1,00+0,150 km

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Construire sediu Primărie Letcani 2.500,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. ntocmit SF, PTH, avize

3. Fonduri Guvernamentale Construire sala sport la scoala Letcani 500,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF

4. Fonduri Guvernamentale Extindere reţea gaz metan in satul Cogeasca

4.000,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF

5. Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare drumuri satesti in localitatea Letcani, pe 6 km lungime Reabilitare drumuri satesti si comunale

6.504,80 (inclusiv TVA)

400,00 (inclusiv TVA)

Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Sunt întocmite SF

6. Fonduri Guvernamentale AXA 3 - Reabilitarea DJ 248 B, intre DN 24 si DN 28 Centura trafic usor Iasi (DJ) – Zona Metropolitana Iasi 59,4 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

LUNGANI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Alimentare cu apă în sistem centralizat din sursa Timişesti a satelor Lungani, Crucea, Goieşti, Zmeu

7.217,885

(inclusiv TVA)

1.742,898 (inclusiv TVA)

CL3358/29.08.2007 Realizat 84%.

In 2013 s-au alocat: - suma de 286,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri

PRIORITĂŢI 2. MMSC – AFM Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere reţele de alimentare cu apă în satele Crucea, Zmeu , comuna Lungani

462.000 euro

92,4 Proiectul a fost în evaluare la Ministerul Mediului. Se aşteaptă răspuns.. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din

39

Page 40: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PNDR 2014-2020 comunale *107,81 mii lei DJ 248B Scoposeni - Horleşti - Lungani – Voineşti - întreținere drumuri pietruite 4,803 km *2295,00 mii lei DJ 282E MODERNIZARE DJ 282 E din DN 28 (Bălţaţi) – Lungani – Sineşti – Mădârjac – Runcu – Poiana de Sus – Ţibana – (DJ 248 A), pe tronsonul Lungani – Sineşti, km 4+010 ÷ 11+474 - investiții, lucrări în continuare – 3,25 km

3. Fonduri Guvernamentale Asfaltare DC 90 A Lungani Zmeu, comuna Lungani L= 4,5 km

3.662,0 732,4 Proiect ul a fost în evaluare; fara finanţare - neselectat

4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Infiintare canalizare si statii de epurare in satele Lungani si Goesti Infiintare canalizare si statii de epurare in satele Zmeu si Crucea

1.225.302 euro

1.496.866 euro

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

5. Fonduri Guvernamentale Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 90 Crucea-Zmeu – limita UAT Baltati

6. Fonduri Guvernamentale Modernizare drumuri de exploatatie agricola

7. Fonduri Guvernamentale Construire Centru de zi in satul Zmeu

8. Fonduri Guvernamentale Construire sediu Primarie 9. Fonduri Guvernamentale Amenajare Parc Dendrologic Barbu

Stefanescu Delavrancea

MĂDÂRJAC Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

- Modernizare drumuri săteşti în loc. Mădîrjac, L= 6,4 km

- Reabilitare, modernizare cămin cultural Mădîrjac,

- Reabilitare sediu primărie Mădîrjac, - Construcţie creşă Mădîrjac

8.789,5 500,0 CF/17.06.2010. Realizat 80%

In 2013 s-au alocat: - suma de 189,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *152,63 mii lei Dj 282 D Potângeni (DJ 282) - Româneşti - Podu Iloaiei - Scobâlţeni - Popeşti - Mădârjac (DJ 282E) – întreținere drumuri pietruite 3+1,63+1,5 km

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Scoala generala cu clasele I-VIII - Extindere grupuri sanitare+fosa septica+CT+put forat

408,7 150,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF

3. PNDR Măsura 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Drumuri exploataţie agricola în comuna Mădârjac L= 6,8 km

4.876,9 150,0 Proiect aprobat de AM, fără finanţare, în cadrul PNDR – Măsura 125

4. Fonduri Guvernamentale Reabilitarea DJ 282 D intre localitatile Popesti - Madarjac

MIRONEASA Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, canalizare şi staţii de

Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în Comuna Mironeasa

18.322,836 (inclusiv TVA)

150,00 (inclusivTVA)

Realizat 100% PV de receptie la terminarea lucrărilor . Lipsă cotă cofinanţare.

In 2013 s-au alocat: - suma de 382.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea

40

Page 41: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

epurare sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extinderea sistemului de canalizare ape menajere in comuna Mironeasa

Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Mironeasa

6230,647

647,257

Urgenta - achitare suma de 1.300 mii lei pentru încheierea proiectului Program-Reabilitare si extindere infrastructura de apa si apa uzata Conventie intre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si comuna Mironeasa Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3.Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *646,557 mii lei DJ 248B Reabilitare prin asfaltare pe 248B Cioca Boca – Mironeasa - investiții, lucrări în continuare, 2,34 km

2. Fonduri Guvernamentale Refunctionalizare si reparatii capitale Sediul Primariei

750,6 360,0 Suma necesară pentru execuția lucrărilor distruse în incendiul produs la sediul primăriei în data de 13/11/2008. Realizat 80%.

3. Fonduri Guvernamentale Program de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive

3 Construire Baza Sportiva Model Tip I in Comuna Mironeasa

460,0 115,0 Realizat aprox. 75% din execuţia lucrărilor din care 90% MDRAP. Proiect început în 2009. Lipsă sursă finanţare. Urgent asigurare cofinanţare

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare şi modernizare drumuri comunale săteşti

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Betonarea şanţurilor, intrări la proprietăţi şi acostamente pe drumul comunal DC49 Schitu Hadâmbu – Urşiţa – Mironeasa

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Pavare troturare în comuna Mironeasa

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea reţelei electrice în satul Urşiţa

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în comuna Mironeasa

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Aducţiune gaze natural şi înfiinţarea reţelei de distribuţie

10

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență

11

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, consolidarea versanţilor, realizarea şanţurilor de scurgere a apei pluviale

12

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucări de apărare de mal cu plase şi gabioane cu ziduri de sprijin, regularizarea şi decolmatarea râului

41

Page 42: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Slavnic şi a pârâurilor Brustureţ, Urşiţa, Şipote, Amanu în comuna Mironeasa, 90 km

13

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea și dotarea pieței pentru produse agricole și alimentare perisabile

14

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire clădire cu destinație oficiu postal

15

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Achiziționare auto pentru transport în comună

16

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire şi dotarea unui local pentru desfăşurarea de evenimente (nunţi, botezuri, întâlniri, majorate)

17

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire biserică în satul Urșița

18

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire arhondaric şi cantină socială în comuna Mironeasa

19

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Finalizare construire biserică în satul Mironeasa

20

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea și dotarea cu mobilier și echipamente a unui dispensar medical uman în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi

21

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Centru multifuncțional cu servicii medico – sociale în comuna Mironeasa

22

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc

23

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Centru pentru asistență și îngrijire d specialitate pentru persoane vârstnice

24

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea și amenajarea unui punct sanitar în satul Urșița

25

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Consolidare și refuncționalizare Scoala Gimnaziala Mironeasa corp A

26

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire clădire pentru cămin cultural și bibliotecă publică în satul Urșița

27

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea și modernizarea căminului cultural și a bibliotecii comunale

28

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare centru de promovare a meșteșugurilor

29

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare și dotare staţie locală de radio în comuna Mironeasa

30

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire clădire pentru cabinet medical veterinar

31

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare ferme ecologice

32

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire locuințe pentru tineri și specialiști

3 Fonduri Guvernamentale Îmbunătățirea calității și

42

Page 43: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

3 Alte surse eficientizarea serviciilor publice 3

4 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare centru de colectare fructe de pădure și ciuperci

35

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare fabrică de conserve

36

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire, amenajare și dotare pensiune agroturistică

37

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare parc de joacă pentru copii şi de agrement în comuna Mironeasa

38

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființarea unei fabrici de ciment

39

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființarea unui centru de fabricare a maselor plastice

40

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Mărirea eficienței energetice prin utilizarea energiilor regenerabile

41

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Infrastructura pentru colectarea si transportul deseurilor, achizitie echipamente, pubele, autogunoiera in comuna Mironeasa

42

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Supraveghere video la institutii si intersectiile strazilor in comuna Mironeasa

43

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea de marcaje stradale si semne de circulatie

44

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea căilor de circulatie pietonala (trotuare ,alei) si a drumurilor periferice in comuna Mironeasa

45

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Infiintarea unor spatii de joaca pentru copii in comuna Mironeasa

46

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Proiecte de cadastru-master planuri

47

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Organizarea unor manifestari culturale care sa marcheze ziua comunei si traditii si obiceiuri

48

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea si extinderea caminului cultural si dotarea cu mobilier

49

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea unui Muzeu a satului (etnografic) in comuna Mironeasa

50

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea şi modernizarea construcţiilor vechi

51

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea unei reţele de turism local având ca obiectiv principal Mănăstirea Schitu Hadâmbu

MIRCEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

Problemă: Prezenţă balastiere în zonă. Se distrug drumurile şi casele

1. MDRAP, PNDL Reabilitarea DC 86 Iugani 1.200,0 1.200,0 Este întocmit SF. In 2013 s-au alocat:

43

Page 44: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

MIROSLAVA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în localităţile Valea Adâncă, Horpaz, Valea Ursului

Alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in localitatea Dancas, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Vorovesti si Bratuleni, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Miroslava de Nord, Gaureni, Uricani si Valea Ursului, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in localitatea Ciurbesti, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de alimentare cu apa

8.721,0

6196,0

490,000 (inclusiv TVA)

4692,0

7.701,000 (inclusiv TVA)

2.074,00 (inclusiv TVA)

8.721,0

Proiect realizat (90%) prin colaborarea SC ApaVital SA Iasi si Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Proiect finantat de PNDR – FEADR Masura 322, puse in functiune si este in administrarea SC ApaVital SA Iasi din 26.10.2012.

Propus - Proiect care se va realiza prin colaborarea SC ApaVital SA Iasi si Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Propus - Proiect care se va realiza prin colaborarea SC ApaVital SA Iasi si Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Propus - Proiect care se va realiza prin colaborarea SC ApaVital SA Iasi si Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Propus - Proiect care se va realiza prin colaborarea

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 In 2013 s-au alocat: - suma de 467.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale

Subprogram Modernizarea Satului Românesc

L= 2,5 Km Estimare implementare 2014

- suma de 121,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *43,225 mii lei DJ 208R DN 28 – Pod Şcheia – Mirceşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări, 5,219 km

PRIORITĂŢI 2. Fonduri guvernamentale Reparaţii Scoală Generală Cl I-IV şi Grădiniţa Iugani

1.357,0 1.357,0 0%. Lipsă fonduri. Stadiu 2013: idem 2012

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

3. PNDR - FEADR Măsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drumuri de exploataţie agricola L= 4,3km

3.913,0 Finalizat Perioadă implementare 2011-2013

4. Fonduri Guvernamentale Program de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive

Construire Baza sportivă Model I

800,0 320,0 Investiţie începută în 2008. Realizat 60%.

5. Fonduri guvernamentale Construire Cămin Cultural Mirceşti

1.877,0 750,8 Investiţie începută în 2008.Realizat 60%.

6. Buget local MMSC

Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere alimentare cu apă în satele Mirceşti şi Iugani – 2 km

Canalizare şi staţie de epurare în comuna Mirceşti judeţul Iaşi” –

44,0 10.000 euro

7.980

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii.

44

Page 45: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri Guvernamentale PNDL- lucrari noi

potabila in localitatile Cornesti si Proselnici, comuna Miroslava, Judetul Iasi Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, loc.Valea Adanca, Horpaz, Valea Ursului

2412,0

12.400,00 (inclusiv TVA)

SC ApaVital SA Iasi si Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Propus- (POC Ro-Ua-Md)

Sunt intocmite SF

*400,992 mii lei Extindere sistem de alimentare cu apa potabila localit. Valea Adanca si Horpaz, com. Miroslava – lucrare nouă, în curs de execuție, proiect primăria Miroslava *43,00 mii lei Alimentare cu apa localit. Ciurbesti, com. Miroslava – lucrare nouă, în curs de execuție, proiect primăria Miroslava Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Miroslava judeţul Iaşi L = 8,76 km Modernizare strazi si drumuri locale in satele comunei Miroslava

9.544,140 (inclusiv TVA)

55.072,00 (inclusiv TVA)

9.524,140 (inclusiv TVA)

Realizat PTh 22.10.2012 7.895,73 lei – valoare contract - MDRAP, Lista anuală de alocații bugetară pe 2012 Este intocmit SF

3. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Buget local Buget local Buget local PNDL-lucrari noi PNDL-lucrari noi

- Înfiintare sistem de canalizare menajeră în com. Miroslava.

Extindere sistem de canalizare menajera in sat. Miroslava Ob. 1, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de canalizare menajera in sat. Miroslava Ob. 2, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de canalizare menajera in sat. Miroslava Ob. 3, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere sistem de canalizare menajera in sat. Miroslava Ob. 4, comuna Miroslava, Judetul Iasi

Extindere retea canalizare in localitatea Miroslava

- Alimentare cu apă potabilă în com. Miroslava.

- Modernizare prin asfaltare DC39 pe lungime de 1km.

Modernizare drum comunal - Reabilitare clădire existentă

pentru înfiinţarea unui centru de zi pentru copii.

10.584,5

157,0

4751,0

472,0

513,0

518,0

1.810,00 (inclusiv TVA)

7.818,04 (inclusiv TVA)

3.452,6 CF/09.06.2010 Finalizat PV recepție decembrie 2012 Proiect realizat din buget local, urmeaza sa fie pus in functiune si dat in administrarea SC ApaVital SA Iasi in data de 01.02.2014. Proiect finantat de PNDR – FEADR Masura 322, puse in functiune si este in administrarea SC ApaVital SA Iasi din data de 26.10.2012. Propus - Proiect ce se va realiza din buget local. Propus - Proiect ce se va realiza din buget local. Propus - Proiect ce se va realiza din buget local. Este intocmit SF

Este intocmit SF

45

Page 46: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

- Dotare cămin cultural Miroslava, în com. Miroslava, jud. Iaşi

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 2 - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 248A, DJ 246 si DJ 280 pe traseul Iasi- Tibanesti-Dagata – 68 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Proiecte conform Strategiei de Dezvoltare a comunei Miroslava 2014-2020

MIROSLOVEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Modernizare DC 107 Miteşti - Verşeni, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi. Asfaltare 6 km Modernizare drum in comuna Miroslovesti

6.500,0

8.702,750 (inclusiv TVA)

6.500,0 Proiectul a fost aprobat în cadrul PNDI, fără finanţare. Este întocmit SF.

In 2013 s-au alocat: - suma de 237.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -suma de 64,98 mii lei primita de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *0,0 mii lei Refacere branşamente satele Verşeni şi Miteşti Lucrare nouă – în curs de proiectare APAVITAL - suma de 10,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

PRIORITĂŢI 2. Fonduri guvernamentale HG 1262/2006

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII din satul Mirosloveşti

950,0 300,0 Investiţie începută în decembrie 2006. Realizat 67%. Lucrari sistate din lipsa de finantare.Investiţie derulată prin MEN

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Finalizare reabilitare DJ 208L Mirosloveşti – Brăteşti - Paşcani

4. Fonduri guvernamentale PNDL – OUG 28/2013

Extindere reţea alimentare cu apa in comuna Mirosloveşti, satele Mirosloveşti, Soci, Verşeni Extindere alimentare cu apa in comuna Miroslovesti

1.627,4

614,00

678,8 Contract nr.2474/ 22.07.2009. Conturi blocate pe Fonduri Guvernamentale. Realizat 30%. In implementare

5. Fonduri guvernamentale HG 919/2007

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII din satul Verşeni

575,0 375,0 Investiţie începută în 2007. Realizat 35%. Lucrari sistate din lipsa de finantare.Investiţie derulată prin MEN

6. Fonduri guvernamentale HG 454/2007

Construire grădiniţă Mirosloveşti 643,0 583,0 Investiţie începută în 2007. Realizat 9%. Lucrari sistate din lipsa de finantare.Investiţie derulată prin MEN

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Desfăşurarea de traininguri de pregătire profesională pe diverse niveluri – iniţiere, calificare, recalificare – pentru locuitori ai comunei în vederea dobândirii de competenţe pentru meserii cerute pe piaţa muncii

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Implementarea acţiunilor de educaţie tip „a doua şansă” în vederea finalizării ciclului de

46

Page 47: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

învăţământ pentru tinerii din comună care au abandonat şcoala

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Întocmirea şi eliberarea certificatelor de naştere, a actelor de identitate, a actelor de proprietate, a autorizaţiilor de construcţie pentru romii din comună

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui Centru pentru resurse umane care să deruleze activităţi specifice (informare locuitori, cursuri, consiliere, formare profesională etc.)

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Susţinerea financiară a reabilitării unor locuinţe (persoane defavorizate, cu precădere romi), şi construirea de locuinţe sociale

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui Centru de Acţiune pentru Agricultura Locală prin care vor fi derulate acţiuni constituite în proiecte de sine stătătoare precum: elaborare studii, campanii de informare, derulare de cursuri, elaborare de proiecte, susţinerea înfiinţării de noi asociaţii agricole, consiliere a tinerilor, înfiinţarea unei farmacii veterinare etc.)

13 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Asfaltarea următoarelor porţiuni de drum care în prezent sunt pietruite şi se găsesc în stare proastă de asfaltare: DC 110 Soci-Mirosloveşti, DC 110 A Soci, DC 107 Mirosloveşti-Verşeni, DC 107 AVerşeni-Ciohorăni, DCL 119 Soci, DCL 2403 Mirosloveşti, Drum sătesc Soci, Drum sătesc Verşeni, Drum sătesc Miţeşti

14 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Pietruirea următoarelor porţiuni de drum de pământ şi aflate în prezent în stare proastă de funcţionare: Drum comunal DCL 119 Soci, Drum sătesc Mirosloveşti, Drum sătesc Soci, Drum sătesc Verşeni, Drum sătesc Miţeşti, Drum de exploatare comuna Mirosloveşti

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Decolmatarea şanţurilor de-a lungul drumurilor săteşti; construirea de şanţuri betonate

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unei punţi pietonale peste râul Moldova

17 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea de trotuare pietonale

47

Page 48: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

18 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Completarea reţelei de drumuri cu marcaje şi indicatoare rutiere şi supravegherea principalelor intersecţii cu camere video

19 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea reţelei de alimentare cu energie electrică

20 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amplasarea unui sistem de iluminat în cimitirul Verşeni

21 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Derularea lucrărilor de extindere a sistemului de alimentare gaze naturale în satele Soci şi Verşeni

22 Derularea lucrărilor de modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă

23 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare ce va deservi întreaga comună

24 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui număr de locuinţe tip ANL pentru tineri cuprinse cu vârste între 18 şi 35 de ani

25 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Economia Rurală Mirosloveşti (CEERM), cu activităţi specifice: elaborare studii . derulare de campanii de informare, acordare de suport financiar şi logistic agenţilor economici locali, cursuri de instruire în antreprenoriat, consultanţă etc.

26 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Elaborarea documentaţiei tehnice şi derularea lucrărilor de reabilitare, modernizare pentru: Şcoala din satul Mirosloveşti (şi construirea de anexe pentru clase suplimentare); grupuri sanitare ale şcolilor şi grădiniţelor din comună; reabilitarea tehnică a spaţiilor de învăţământ din comună; construirea unor săli de sport aferente şcolilor din comună; reamenajarea şi dotarea grădiniţelor din Verşeni şi Soci

27 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea instituţiilor şcolare cu mobilier şi materiale didactice moderne, la standarde europene

28 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Instalarea camerelor de supraveghere interior-exterior în unităţile de învăţământ din comună

29 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui Centru after school (pentru categorii defavorizate, în special romi)

30 Fonduri Guvernamentale Înfiinţarea a cel puţin un post de

48

Page 49: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse psiholog pentru elevii din comună

31 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui Centru pentru Informare, Orientare şi Consiliere Educativ-Profesională pentru elevii din ultimul an al ciclului de învăţământ gimnazial

32 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui nou Cămin Cultural cu Bibliotecă în satele Verşeni, Soci

33 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reamenajarea spaţiilor de joacă pentru copii din satele Mirosloveşti, Soci, Verşeni

34 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea Muzeului din comună

35 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Derularea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a Bisericii vechi şi a Cimitirului Eroilor din satul Soci

36 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unei baze sportive locale

37 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea unui parc de agrement în satul Mirosloveşti

38 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea unui Centru Cultural Sportiv prin care să fie gestionată activitatea în domeniile cultural, sportiv şi de loisir (precum organizarea de evenimente locale în parteneriat cu alte localităţi din regiune/ţară/din vecinătatea graniţei – Republica Moldova, Republica Ucraina; organizarea de tabere cu specific cultural în colaborare cu Centru de Plasament Verşeni)

39 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui Centru Social Multifuncţional (centru de zi pentru persoane vârstnice, copii defavorizaţi, ateliere de artă etc.)

40 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea la standarde europene a celor trei cabinete medicale şi a cabinetului stomatologic; înfiinţarea de puncte farmaceutice în Verşeni şi Soci

41 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Îmbunătăţirea controlului, monitorizării, colectării, transportului şi depozitării deşeurilor menajere

42 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Consolidarea unor zone cu risc de alunecare a terenului datorat fenomenului de eroziune

43 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Salubrizarea râului Moldova pe porţiunea aferentă comunei Mirosloveşti

49

Page 50: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

44 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea primăriei Mirosloveşti cu o autospecială PSI

45 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Încurajarea înfiinţării unor activităţi economice de reciclare a deşeurilor biodegradabile provenite din gospodăriile populaţiei

46 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Pregătirea unor experţi locali în elaborarea de proiecte cu finanţare europeană în domeniul mediului

47 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Organizarea de campanii de informare/ educare în domeniul mediului, adresate elevilor, tinerilor, populaţiei adulte, populaţiei de etnie roma, agenţilor economici de pe raza comunei

48 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea de structuri turistice de cazare, alimentaţie şi recreere, în care va fi păstrat specificul tradiţional, completat cu facilităţi moderne capabile să asigure confortul turiştilor

49 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea unei plaje pe malul râului Moldova

50 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Renovarea monumentelor istorice din comună

51 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Organizarea unui Birou de marketing pentru sectorul turistic local

52 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Elaborarea de proiecte în domeniul turismului

53 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui sediu pentru postul de poliţie local

54 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea postului de expert local pentru populaţia de etnie romă

55 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Certificarea sistemului de asigurare a calităţii ISO 9001şi implementarea lui la nivelul serviciilor APL

56 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui sistem de plată a facturilor (Pay Point)

MOGOŞEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MMSC Aductiune si reţea de alimentare cu apa in comuna Mogosesti, judeţul Iaşi Retea de distributie apa in comuna Mogosesti (satele Mogosesti, Budesti si Minjesti), jud.Iasi

8.987,0

4.950,000

8.987,0 Proiect în evaluare la Ministerul Mediului şi Pădurilor cu nr.169753/LP/17.01.2012; Propus (SF in lucru)

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

50

Page 51: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Retea de canalizare in comuna Mogosesti (satele Mogosesti, Budesti si Minjesti), jud.Iasi

4.500,000 Propus (SF in lucru)

PRIORITĂŢI 2. MDRAP PNDL-lucrari noi

2 Modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Minjesti si Budesti, comuna Mogosesti, judeţul Iaşi (cca. 15 km) Modernizare infrastructura rutiera de interes local:DS 186,DS252,DS1002,DS412,DS414,DS378, DS397, DS 561 si DS 854 Modernizare infrastructura rutiera de interes local: Tr I - DS 894, DS 1061; Tr II DS 249, DS 2755, DS 2316 si DS 2327 in sat Mogosesti

13.500,0

3.987,120 (inclusiv TVA)

4.449,200 (inclusiv TVA)

13.500,0 Proiect în evaluare la MDRAP, avizat CTE. Este intocmit SF Este intocmit SF

In 2013 s-aU alocat: - suma de 467.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *45,187 mii lei DJ 248C Budeşti (DJ 248B) - Mogoşeşti - Ciurea - Lunca Cetăţuii (DJ 248)) – întreținere drumuri pietruite 2 km *124,163 mii lei DJ 248C Budeşti (DJ 248B) – Mogoşeşti – Ciurea – Lunca Cetăţuii (DJ 248) – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,580+2,695 km

3. Fonduri guvernamentale Construire grădiniţă în sat Mogoşeşti, com. Mogoşeşti, jud. Iaşi

1.800,0 1.800,0 Proiect început în 2010. Lipsă finanţare

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 3- Reabilitare DJ 248 B, intre DN 24 si DN 28 Centura trafic usor Iasi (DJ)- Zona Metropolitana Iasi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea și modernizarea infrastructurii de furnizare a energiei electrice in satele comunei Mogosesti

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea infrastructurii de furnizare a gazelor naturale in satele comunei Mogosesti

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Promovarea surselor regenerabile pentru producerea energiei electrice pentru iluminatul public in satele comunei Mogosesti

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Instalarea sistemelor de producere si distribuţie a energiei electrice şi termice din surse regenerabile pentru clădirile instituţiilor publice: primarie, politie, casa de cultura, scoli, gradinite, bisesrici in comuna Mogosesti

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Program de amenajare a siturilor naturale și antropice cu potențial turistic in comuna Mogosesti: Stejarii seculari din sat Hadimbu

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Încurajarea inițiativelor de economie socială din mediul rural, de tipul bucătăriilor comunitare in comuna Mogosesti

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Facilitarea realizărea unei pieţe agroalimentare sezoniere/permanente in comuna Mogosesti

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea și derularea unei campanii de marketing precum și

51

Page 52: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

stabilirea unui pachet de facilități pentru atragerea de investitori in comuna Mogosesti

13 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Susținerea unui circuit al muzeelor private in comuna Mogosesti: MUZEUL SATULUI

14 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Organizarea de tabere de vară pe diferite teme culturale in comuna 15Mogosesti

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea clădirilor şi modernizarea spaţiilor şcolare din mediul rural, dotarea cu echipamentele necesare in comuna Mogosesti: Liceul tehnologic „D. Popa”, corp A si B, Scoala Gimnaziala Minjesti, corp B, Scoala Gimnaziala Hadâmbu, corp A

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Program de modernizare a infrastructurii culturale, și dotarea adecvată a acesteia prin construirea unei Case de cultura, cu biblioteca in sat Mogosesti

17 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Program de îmbunătățire a infrastructurii medicale din mediul rural in comuna Mogosesti: construire dispensar uman in sat Mogosesti, cu patru puncte sanitare in Mogosesti, Minjesti, Budesti si Hadâmbu

18 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Impunerea expertizării ecologice şi/sau avizării privind gospodărirea apelor în cadrul contractelor de concesionare a oglinzilor de apă in comuna Mogossesti: Iazul BARCA

MOGOŞEŞTI SIRET Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. MEN Reabilitare si modernizare Grădiniţă cu program normal Mogoşeşti Siret

998,0 442,0 Început în 2009. Realizat 80%. Investiţie în întârziere. Lipsă finanţare.

In 2013 s-a alocat suma de 273,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

2. MDRAP PNDL Subprogram Modernizarea Satului Românesc

Înființare dispensar uman sat Muncelu de Sus

2.000,0 2.000,0 Este întocmit SF. Implementare 2014

3. PNDR Măsura 322d Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din 2010 din comuna Mogoşeşti Siret. Asfaltare drum de legătură DJ şi E 85 (Muncelu de Sus) DC 104 L= 8 km

6.557,0 6.557,0 CF/11.04.2012. Faza de execuție Executat 30%

4. Posibila finantare din PNDR Sistem centralizat de canalizare in 8000 Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la

52

Page 53: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

2014-2020 comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi

nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

MOŞNA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Redeschidere - modernizare DJ 244 F Grozeşti – Bohotin – Moşna – Pietriş – Dolheşti – DN 24, segmentul Moşna – Pietriş, L= 5 km (legătură DN24 – DN 28)

500,0 Drum necirculat auto. Vegetaţia a acoperit drumul. De intervenit la Direcţia silvică pentru defrişare. DJ Este pe domeniul public al CJ Iaşi

In 2013 s-au alocat: - suma de 226.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *2,732 mii lei pentru DJ 244F Mosna- Bohotin -intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 4,7 km *415,444 mii lei DJ 244F Imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 244F Mosna-Bohotin: acostamente, podet, santuri pereate, santuri de pamant – contracte reziliate 2010, finalizate 2013-4,650 km *0,0 lei Extindere alimentare cu apa sat Mosna 2250 m PE 63, 5580 m PE 40 –Lucrare noua, in executie, proiect ApaVital *0,0 lei Redimensionare sistem distributie Gorban- Bohotin- Mosna, inlocuiri retele de distributie din azbociment, PVC si OL, Raducaneni, constructii rezervor 300 mc in satul Mosna si RK Cheson Prut -6100 m inlocuiri retea apa –lucrare noua, in curs de proiectare ApaVital

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale

Modernizare DC67 Moşna -Cozmesti L= 4,2 km

1.752,0 Proiect în evaluare, aprobat de MDRAP

3. Program Național al MEN 2013

Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII, Moşna

1.745,0 1.745,0 Realizat 37%. Început în 2006. Lucrări sistate începând cu luna ianuarie 2010 din cauza întreruperii finanţării

4. Aducțiune apă Moșna Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare Moșna Extindere canalizare comuna Mosna

84.473,73

4.973,178

3.123,217

Finalizat (dat in administrare ApaVital) Finalizat (dat in administrare ApaVital) Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din

53

Page 54: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PNDR 2014-2020. 5. Extinderea si reabilitarea sistemului

de iluminat public in comuna Mosna

6. Realizare instalatii de incalzire centrala in institutiile publice din comuna Mosna

7. Construirea unei gradinite cu program normal

8. Construirea unui nou sediu pentru Primaria comunei Mosna

9. Achizitie utilaje intretinere drumuri locale

10 Reactualizare PUG comuna 11 Modernizare drumuri satesti (DS 9-

DS 15)in satul Mosna, jud.Iasi

12 Modernizare drumuri de acces in com. Mosna, jud. Iasi

13 Amenajare cale de circulatie pentru biciclisti,paralel cu axul dr. locale, in com. Mosna

14 Regularizare parau Mosna (6 km) 15 Realizarea unei platf. de colect. a

deseurilor menaj.,organice si a gunoiului de grajd

16 Infiintare microferma sociala mixta (vegetala si animala)

17 Infiintare ferma horticola si centru achizitie legume-fructe

18 Realizarea unui parc energie verde (eolian, fotovoltaic)

19 Achizitionare autoutilitara P.S.I. 20 Achizitionare microbuz auto 21 Reparatii capitale-Camin Cultural-

sat Mosna

22 Infiintare ,,Muzeul Satului" 23 Realizarea unei baze sportive

(terenuri de sport, sala de sport)

24 Reabilitarea, conservarea si valorificarea obiectelor de patrimoniu material si imaterial

25 Organizare tabara de vara pentru copii

26 Reabilitarea ''Biserica Sfintii Voievozi'' Mosna

27 Proiect de promovare turistica a localitatii Mosna

MOŢCA Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Modernizare prin asfaltare DC 111 5.999,660 Proiect aprobat de AM, In 2013 s-au alocat:

54

Page 55: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PNDL-lucrari noi din sat Boureni, comuna Moţca L= 4,3650 km

(inclusiv TVA) fără finanţare, în cadrul PNDI. Adresă de la MDRAP prin care se specifică faptul că proiectul se află în procedurile de achiziţie publică,

- suma de 474.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare - suma de 10,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

PRIORITĂŢI 2. HG 617/2009, HG 370/2008

Reconstrucţie Grădiniţă cu Program Normal nr. 2 Moţca

1.774,2 829,0 Proiect în implementare, realizat 26% Proiect început prin ISJ Iaşi, în 2007. Stadiu de fundaţie. Sistare lucrări 2007 - lipsă fonduri

3. HG 1531/2009 HG 1270/2010

Şcoala cu clasele I-VIII Motca - Asigurare utilităţi (construcţie Toalete)

336,3 105,4 Proiect în implementare, realizat 68% Lucrare începută în 2008. Lucrări sistate din 2010 lipsă sustinere finantare

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse Fonduri guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Eficientizarea sistemului de distributie a apei potabile in comuna Motca, satele Motca si Boureni, judetul Iasi Sistem de alimentare cu apa al satului Motca

Sistem integrat de gestionare a apelor in comuna Motca, judetul Iasi- -receptie lucrari ,,Infiintare retea de alimentare cu apa in satul Boureni, comuna Motca,, -receptionat dar nu a fost inca pus in functiune,,Infiintare Sistem de canalizare si statie de epurare in satele Motca si Boureni,,

14.621,384 (inclusiv TVA)

1.128,197 (inclusiv TVA)

In implementare pus in functiune in 2002, dar nepreluat in administrare de SC ApaVital finalizat CL 4416/02.12.2009

MOVILENI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DC din DJ 282 - Movileni - Potîngeni L=4,380 km, Comuna Movileni, judetul Iasi

4.373,3 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF.

In 2013 s-au alocat: - suma de 525.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *152,63 mii lei Dj 282 D Potângeni (DJ 282) - Româneşti - Podu Iloaiei -

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare DC din DJ 282 - Iepureni - DC 10 L=3,250 km, Comuna Movileni, judetul Iaşi Reabilitare drum de interes local Modernizare drum comunal pe raza comunei Movileni

2.815,2

2.244,080 (inclusiv TVA)

5.760,500 (inclusiv TVA)

Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF. Este întocmit SF

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

3. HG 1822/2006 Modernizare drum comunal DC Larga Jijia –Gara , Ferma Piscicola din DJ 282 , L=4,5 Km

4.912,2 4.270,2 Până în acest moment s-au realizat 700 m asfalt , 300 m şanţ şi pietruire. Investiţie începută în 2006. S-au alocat sume prin HG. 1822/2006. Realizat

55

Page 56: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

OŢELENI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Oţeleni şi Hîndreşti şi înfiinţare reţea de canalizare şi staţii de epurare pentru satele Hîndreşti şi Oţeleni Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Hîndrești și Oțeleni Înființare rețea de canalizare și stații de epurare pentru satele Hîndrești și Oțeleni

9.840,0

2.585,88 lei

(inclusiv TVA)/ 582.011 euro

2.564.81lei (inclusiv TVA)

/577.270 euro

9.840,0 Apa = 60% rezolvată. Necesar 2 stații pompare Canalizarea = prioritate. De reactualizat valoarea proiectului și avizele Propus Este intocmit SF Propus Este intocmit SF

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 In 2013 s-au alocat: - suma de 190,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *28,817 mii lei DJ 280 Strunga – Oteleni – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 17 km *118,482 mii lei Alimentarea cu apă în sistem centralizat a satelor Oţeleni şi Hândreşti, comuna Oţeleni, Iaşi (valoare Oţeleni 2.214.317 lei) Lucrare nouă, autorizată, proiect APAVITAL

2. Reabilitare, consolidare si modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Oţeleni

3.041,8 150,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Sunt întocmite expertiză, studiu geotehnic, SF. 150,0 mii lei solicitaţi

3. Construire grădiniţă sat Hîndreşti 500,0 Necesar investiţie. Idee de proiect.

PRIORITĂŢI 4. Grădiniţă cu 3 săli de clasă, sat 850,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este

15%. Scobâlţeni - Popeşti - Mădârjac (DJ 282E) – întreținere drumuri pietruite 3+1,63+1,5 km *289,722 mii lei DJ 282 Breazu – Horleşti – Larga Jijia – Movileni – Potingeni – Mălăeşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 25,020 km

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

56

Page 57: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Oţeleni, comuna Oţeleni întocmit PAC. 5. Reabilitare 3 km DJ 280 Oţeleni –

Bâra, judeţul Neamţ 1 km este deja aprobat.

Este în execuţie licitaţia pentru lucrări Stadiu 2013: Nu este finalizată licitația pentru lucrări. Solicită sprijin CJI pentru finalizare 1 km drum.

6. Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Modernizare asfaltare drumuri comunale, L= 18 km: - DC 82 A Oţeleni –Buhonca ; - DC 82 A –Oţeleni - Boghicea ; - DC 82 A –Hîndreşti – Butea.

12.284,455 (inclusiv TVA)

Este întocmit SF. SCOP: Ar facilita aducţiunea de gaz metan Stadiu 2013: de găsit sursă finanțare De reactualizat valoarea și avizele. Sunt asfaltați 9 km.

POPEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare

(mii lei) Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Proiect integrat de apă, staţie epurare în satul Popesti Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi – Aglomerare Popesti - prin ARSACIS

14.700,0

5.691,127

2.940,0 Proiect integrat, a fost în evaluare, MDRAP, PNDR/ FEADR - Masura 322 Propus

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

PRIORITĂŢI 2. Fonduri CJ Iaşi PNDL-lucrari noi

Asfaltare 3 Km DJ 282 D Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Popesti

4.596,190

(inclusiv TVA)

Finanţare prin CJ Iaşi Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 293,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de

3. Banaca Mondială Gradinita noua cu 4 săli de clasa in sat Popesti

1.320,0 300,0 Proiect în evaluare finanţat prin Banca Mondială

4. INVESTITII IN CONSTRUCTII - Construirea unor camine culturale in

satele Popesti si Harpasesti.

PLUGARI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

1. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Proiect integrat - Amenajare drumuri satesti, - Modernizare Camin Cultural , - Construire centru tip After School in

com.Plugari.

12.990,8

2.123,56

Selectat spre finanţare, dar aflat pe lista de rezervă a programului;

In 2013 s-a alocat suma de 303,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

2.

Amenajare drumuri satesti in satul Plugari

9.982,5

Există SF

3. Fonduri guvernamentale-PNDL-subprogram modernizarea satului romanesc

Sistem integrat pentru alimentare cu apa, canalizare şi epurare ape uzate in comuna Plugari

14.804,442 (inclusiv TVA)

4.439,022 (inclusiv TVA)

CL 1584/25.05.2009 Stadiu fizic realizat 66 %. P.N.D.R. Valoare partea de alimentare 6.360,13 mii lei, valoare canalizare 6.572,5 mii lei

57

Page 58: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

- Construirea unei cladiri pentru depozitarea arhivei constituite la nivelul U.A.T. Popesti si a unui garaj pentru utilaje , echipamente utilaje , masini , spatiu pentru depozitat material antiderapant , magazine , atelier gospodarie comunala .

- Construire sediu biblioteca comunala. - Construire baza sportiva in comuna

Popesti. sala de sport in satul Harpasesti, teren de sport in satele: Doroscani si

Obrijeni - Construire centru de zi pentru batrani si

personae aflate in dificultate in comuna Popesti.

- Construirea de locuinte pentru familiile tinere.

- Amenajarea unei piete agroalimentare moderne in comuna Popesti.

tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *152,63 mii lei Dj 282 D Potângeni (DJ 282) - Româneşti - Podu Iloaiei - Scobâlţeni - Popeşti - Mădârjac (DJ 282E) – întreținere drumuri pietruite 3+1,63+1,5 km *355,944 mii lei DJ 282D Podu Iloaiei – Scobilţeni – Popeşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 8,530 km *678,174 mii lei DJ 282D Îmbracaminti bituminoase usoare pe DJ 282D: DJ 207A ─ Popesti – reparații curente, IBU 1,22 km

5. INVESTITII IN SANATATE - Construirea sau achizitia unei cladiri

destinate pentru dispensar uman si farmacie.

- Achizitionarea unui vehicul dotat care sa transporte bolnavii la o unitate spitaliceasca (ambulanta)

6. INVESTITII IN INVATAMANT SI CULTURA - Reabilitare scoala tip ,,Spiru Harret “ in

satul Popesti, in vederea extinderii punctului etnografic satesc ,,Emilia Pavel”.

- Construire gradinite in satele Popesti , Harpasesti .

- Reabilitare grupuri sanitare moderne in interior-exterior in satul Popesti ,Doroscani .

- Reconstructie, restaurare monumente istorice Biserica de lemn ,,Sfanta Treime “ -Popesti, monumental eroilor din curtea Scolii Popesti .

- Constructie sala sport in satul Popesti. - Constructie Camin Cultural in satul

Popesti . - Constructie parcuri de joaca in sat

Popesti si Harpasesti

7. INFRASTRUCTURA - ALIMENTARI CU GAZE NATURALE , EXTINDERI RETELE APA POTABILA , CANALIZARI , DRUMURI , TROTUARE , RETELE ELECTRICE SI ILUMINAT PUBLIC - Construirea retelei de gaze naturale in

satele: Popesti, Doroscani, Harpasesti,

58

Page 59: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Obrijeni. - Construirea retelelor de apa potabila in

comuna Popesti (Popesti, Harpasesti , Doroscani , Obrijeni )

- Construirea sistemului de canalizare in comuna Popesti (Popesti , Harpasesti , Doroscani , Obrijeni ). .

- Modernizare iluminat public in comuna Popesti

- Modernizare –asfaltare D.C. 37 Harpasesti –Padureni

- Modernizare-asfaltare drumuri satesti comuna Popesti (Popesti, Harpasesti , Doroscani , Obrijeni).

- Construirea de trotuare pietonale in comuna Popesti in satele : Popesti , Harpasesti , Doroscani, Obrijeni

- Modernizarea-pietruirea drumurilor principale dintre tarlalele din camp care fac legatura cu satele pentru dezvoltarea agriculturi.

- Extinderea retelei de electricitate in intravilanul extins al comunei .

- Dotarea cu masini si utilaje pentru intretinere drumuri si buna functionare a Primariei Com. Popesti.

- Autofreza pentru dezapezit drumuri; - Miniautofreza pentru curatat trotuare cu

lama dezapezit; - Masina pompieri; - Masina pentru salubrizare,colectare

gunoi menajer; - Autovidanja; - Reamenajarea prin modernizare a

iazurilor: Obrijeni, Iazul in Vai, Iazul Nene.

8. ATRAGEREA DE INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA A COMUNEI POPESTI - Construire parc eolian in satul Harpasesti - Constructie fabrica de biodisel in comuna

Popesti - Infiintarea atelierelor de prelucrare a

subproduselor animaliere (lana, piei, etc); - Infiintarea atelierelor de cratie

mestesugareasca specifice comunei Popesti;

- Agroturism - Centru de preluare a laptelui si fabrica de

prelucrare pentru a obtine produse finite realizand plus valoare pentru producatori agricoli.

- Construire depozit de cereale in comuna Popesti.

59

Page 60: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

- Asocierea si gruparea exploatatiilor agricoli mici in exploatatii mai mari pentru dezvoltarea agriculturii in vederea aplicari unei tehnologii moderne de productie.

- Construirea unui centru de preluare si prelucrare de legume si fructe.

- Infiintarea de asocieri(cooperative) pe domenii de activitate :

- Asociatia producatorilor agricoli de cereale si plante tehnice; - Asociatia crescatorilor de bovine; - Asociatia crescatorilor de ovine si caprine; - Asociatia legumicultorilor din zona comunei Popesti; - Asociatia producatorilor de fructe; -Asociatia crescatorilor de albine , - Macelarie sacrificare porcine, bovine , abatorizare produse finite.

POPRICANI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. Fonduri Guvernamentale Extindere reţea distributie apă potabila si reţea canalizare in comuna Popricani, judetul Iaşi (localitatile Moimesti, Popricani, Rediu-Mitropoliei, Tipilesti, Cuza-Voda ) Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii aglomerarea Popricani şi Vulturi contributie comuna Popricani Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii aglomerarea Popricani şi Vulturi contributie comuna Popricani

9.845,8

53.884 euro

41.576 euro

Este întocmit SF. 2.237,674 Euro Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus (1%din 5.388.391 euro) Bugetul Local Propus (1%din 4.157.600 euro)

In 2013 s-au alocat: - suma de 518.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *56,888 mii lei Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Cârlig, Vânători şi Vulturi, comuna Popricani Iaşi - 5800 m sat Cârlig , 13950 m sat Vânători, 6300 m sat Vulturi - lucrare nouă, în execuție, proiect primăria Popricani - suma de 18,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare.

2. Ex-CNI MDRAP

Modernizare si dotare Camin Cultural, comuna Popricani, judetul Iaşi

2.578,82 Proiect depus la CNI. S-a completat documentaţia depusă la MDRAP cu DALI, Expertiză tehnică şi Audit energetic.

3. Fonduri guvernamentale Infiintare reţea de distributie gaze naturale in comuna Popricani, judetul Iasi, satele: Popricani, Cîrlig, Vulturi, Vînători.

17.824,5 Este întocmit SF. 4051,03 mii euro

4. Fonduri guvernamentale Alte surse

Extinderea reţea energie electrică în comuna Popricani, judeţul Iaşi

5. Fonduri guvernamentale Alte surse

AXA 3- Reabilitare DJ 248 B, intre DN 24 si DN 28 Centura trafic usor Iasi (DJ)- Zona Metropolitana Iasi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

60

Page 61: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PRISĂCANI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizare prin asfaltare DJ 249 Prisăcani – Măcăreşti, L= 10,3 km

Există documentaţie tehnico-economică (SF şi avizele necesare). A fost depus şi la PNDI.

In 2013 s-au alocat: - suma de 250.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *209,6 mii lei DJ 249 Prisacani-Macarasti-intretinere drumuri pietruite 9,95 km *96,471 mii lei extindere retea alimentare cu apa satul Macaraesti, comuna Prisacani- Aductiune 2072 m, retele distributie apa- lucrari in continuare, in executie, proiect primaria Prisacani

2. Aprobat prin OUG 118/2006, sesiunea 04.07.2007.

Construire Cămin Cultural Prisăcani 1.450,0 1.450,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. SF întocmit pentru Centrul Civic al comunei. În stadiu PT. Pregătit pentru finanţare.

3. Fonduri guvernamentale Alte surse

Construire Grădiniţă sat Măcăreşti (1 modul, pentru o grupă de 30 copii)

450,0 450,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. SF întocmit. Există toate avizele.

PRIORITĂŢI 4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere retea alimentare cu apa satul Macaresti, com. Prisacani–parteneriat ApaVital Iasi- buget local

Infiintare retea alimentare cu apa Moreni-Prisacani lungime 8 km

Extindere retea comunala de alimentare cu apa Moreni-Prisacani-Macaresti lungime 15km

Infiintare retea canalizare Moreni-Prisacani, lungime 8,2 km

Extindere retea canalizare Moreni-Prisacani lungime 10 km racorduri retea canalizare+extindere

450,0

150,0

100,0

Finalizare 31.12.2014

Finalizat 2011

Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Finalizat 2011

Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

5. Fonduri guvernamentale Alte surse

Amenajare Baza sportivă comuna Prisăcani 588,0 Lucrare terminată. Lipsa fonduri pentru achitarea a 204 mii lei datorii furnizori si constructori

6. Fonduri guvernamentale Alte surse

Centru medico-social Prisăcani (Pichet Grăniceri Prisăcani)

1550,0 2014-2015 HCL aprobata Documentatie depusa la guvern spre aprobare

7. Fonduri guvernamentale Alte surse

Tabăra internaţională pentru tineret „Apollo” Măcăreşti (Pichet Măcăreşti)

1200,0 2014-2015 HCL aprobata. Documentatie depusa la guvern spre aprobare

8. Fonduri guvernamentale Alte surse

Reactualizare PUG şi RLU Comuna Prisăcani 130,0 2014 Proiect inceput. Lipsa finantare (datorii)

9. Fonduri guvernamentale Alte surse

RK Spiru Haret, corp Şcoală Generală Prisăcani

275 2014-2015 Proiect intocmit cu avize. Lipsa finantare

10 Fonduri guvernamentale Alte surse

Strategia de dezvoltare 2014-2020 a comunei 38,0 2014 In lucru. Lipsa fonduri

11 Fonduri guvernamentale Alte surse

Monumentul Eroilor Prisăcani 35,0 2014 Proiect intocmit cu avize. Lipsa finantare

12 Fonduri guvernamentale Târg de produse tradiţionale Rodinia 67,0 anual

61

Page 62: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse 13 Fonduri guvernamentale

Alte surse Memorialul Nicolae Balcan 50,0 anual

14 Fonduri guvernamentale Alte surse

Festivalul Folcloric pentru copii „Muguraşii” 40,0 anual

15 Fonduri guvernamentale Alte surse

Muzeul Satului – Sat Moreni – Adam Stefan 450,0 2015

16 Fonduri guvernamentale Alte surse

Modernizare drum Str. Brazdei – 3 km 300,0 2015-2016 SF in derulare pentru finantare

17 Fonduri guvernamentale Alte surse

Biserica noua „Sf. Nicolae” 1400,0 2015-2016 Proiect in executie

18 Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea Monumentelor istorice – Biserica „Sf. Nicolae” din lemn – Moreni

100,0 2015-2016

19 Fonduri guvernamentale Alte surse

Reabilitarea Monumentelor istorice – Biserica „Sf. Mihail si Gavriil” – com. Prisacani

200,0 2015-2016

20 Fonduri guvernamentale Alte surse

Electrificare retea – 4 km 1000,0 2015-2016

21 Fonduri guvernamentale Alte surse

Reactualizare PUG si RLU – com. Prisacani 130,0 2014-2015 Proiect in derulare. Lipsa finantare

22 Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare – str. Cotu Terchiloaiei in satul Moreni-Prisacani si Str. Pichetului – 2,2 km

250,0 2.305,880

(inclusiv TVA)

2015-2016 Este intocmit SF

23 Fonduri guvernamentale Alte surse

Poduri si podete – 8 km 200,0 2016-2017

24 Fonduri guvernamentale Alte surse

Constructie primarie noua 350,0 2016-2017

PROBOTA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP - Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare - preluat de la AFM Fonduri guvernamentale-PNDL-subprogram modernizarea satului romanesc

Sistem integrat de alimentare cu apă canalizare şi epurare a apelor uzate in comuna Probota

23.189,095

(inclusiv TVA)

11.436,003 (inclusiv TVA)

Program preluat de la MMSC AFM la MDRAP PNDL (MMDD 85% + UAT Probota 15 %) Realizat 80% CL 5827/06.10.2009

In 2013 s-a alocat suma de 413.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in comuna Probota 4 km

4.950,160 (inclusiv TVA)

Depus SF

3. Fonduri guvernamentale - HG 370/2008 Posibilă finanțare POR 3.4

Consolidare, reabilitare şi modernizare Scoală cu clasele I – IV Perieni - Beneficiar Şcoala Gimnazială Grigore Sturdza Perieni

1.436,0 826,0 Proiect început în 2007. Realizat 49%. Investiţie în întârziere. Lipsă finanţare.

RĂCHITENI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP Modernizarea prin asfaltare a drumurilor 4.400,0 4.400,0 Depus şi pentru PNDR, In 2013 s-au alocat:

62

Page 63: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

RĂDUCĂNENI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Asfaltare drum de interes local (aprox. 1 km) între Biserica Catolică şi fostul Spital Rural Răducăneni

1.027,00 (inclusiv TVA)

Este întocmit SF In 2013 s-au alocat: - suma de 389.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate

2. MDRAP

Reabilitare Cămin Cultural comuna Răducăneni judeţul Iaşi

1.252,1 Proiect în evaluare la MDRAP.

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale Modernizare Piaţa agroalimentară – obor, loc. Răducăneni

665,0

Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF.

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Construire Staţie de epurare retea de canalizare şi extindere retea alimentare cu apa în satul Roşu Comuna Răducaneni

7.287,58

(Studiu Fezabilitate)- propus

Investitii programate

sau PNDR Măsura 322

comunale DC739, DS284, DS584, DS729, DS468 in comuna Răchiteni L= 4,5 km

Măsura 322, prin ADI SARA

- suma de 99,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *55,806 mii lei DJ 201C Lim. Jud. Neamţ – Răchiteni – DN 28, km.14+350÷16+350 – întreținere drumuri pietruite 2 km

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Reabilitare prin asfaltare DJ 201 C, Lungime de 5,8 Km

Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM.Nu este întocmită DTE - solicitare finanţare proiectare prin CJ Iaşi. Stadiu 2013: De pus pe lista de priorități a CJ Iași

3. AFM şi MDRAP

Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare in satele comunei Răchiteni

9.680,0 9.680,0 Proiectul a fost depus la AFM şi la MDRAP. Fără finanţare în acest moment. Stadiu 2013: adresa la CJI pentru includere în lista de priorități pentru PNDL

4. Fonduri Guvernamentale Posibila finantare din PNDR 2014-2020 PNDL-lucrari noi

Retea alimentare apa potabila comuna Rachiteni, jud Iasi Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în satele Ursăreşti, Răchiteni, Izvoarele, comuna Răchiteni, judeţul Iaşi

1.592,70

9.831,84

5.645,270 (inclusiv TVA)

data in administrare ApaVital propus Este intocmit SF

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

63

Page 64: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020.

3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *2,732 mii lei pentru DJ 244F Mosna- Bohotin -intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 4,7 km *19,112 mii lei DJ 244F Bohotin- Grozesti (DJ 249)- intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 7,795 km *415,444 mii lei DJ 244F Imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 244F Mosna-Bohotin: acostamente, podete, santuri pereate, santuri de pamant – contracte reziliate 2010, finalizate 2013 - 4,650 km *0,0 lei Redimensionare sistem distributie Gorban- Bohotin- Mosna, inlocuiri retele de distributie din azbociment, PVC si OL, Raducaneni, constructii rezervor 300 mc in satul Mosna si RK Cheson Prut -6100 m inlocuiri retea apa –lucrare noua, in curs de proiectare ApaVital

REDIU Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Buget local +CJ PNDL-lucrari noi

Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 21 L=2,5 km

1.898,037 (inclusiv TVA)

Este întocmit SF In 2013 s-au alocat: - suma de 215.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *110,613 mii leiExtindere reţea distribuţie apă comuna Rediu, Iaşi – 19.017 m rețea apă - lucrări în continuare, în execuție, proiect APAVITAL - suma de 9,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

PRIORITĂŢI

2. MDRAP Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri comunale si locale in Comuna Rediu, Judetul Iasi; L= 5,544 km

6.748,470 (inclusiv TVA)

Proiectul a fost în evaluare la MDRAP. Face parte dintr-un proiect integrat ce a fost depus initial pe masura 322 S-a solicitat includerea pe lista proiectelor finantate din fonduri guvernamentale

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Sistem centralizat de alimentare cu apa a satelor Rediu si Breazu, judetul Iasi Alimentare cu apa in sat Tautesti, comuna Rediu, judetul Iasi, din bugetul local si parteneriat cu ApaVital.

3.469,53

20.000 euro

Dat in administrarea ApaVital finalizat in 2011. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

ROMÂNEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire canalizare şi staţie de epurare în comuna Româneşti

Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM

In 2013 s-au alocat: - suma de 159.mii lei pentru achitarea

64

Page 65: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

2. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Retea alimentare cu apă în comuna Româneşti satele Romanesti, Avantu, Ursoaia; asigurare utilităţi Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Romanesti

4100,65 (inclusiv TVA)

300,0 (inclusiv TVA)

Realizat 86% CL 5/08.11.2007 Suma necesara se refera la valoarea din contract nereevaluată

arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3.Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *152,63 mii lei DJ 282 D Potângeni (DJ 282) - Româneşti - Podu Iloaiei - Scobâlţeni - Popeşti - Mădârjac (DJ 282E) – întreținere drumuri pietruite 3+1,63+1,5 km

3. MDRAP Construire Cămin Cultural în comuna Româneşti

Proiect aflat în evaluare şi selectare pentru finanţare la OI/AM

ROŞCANI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare.

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Proiect integrat. - Modernizare DC 7 Rădeni – Roşcani,

Comuna Roşcani judeţul Iaşi + - Achiziţie Utilaj de întreţinere drumuri

7.196,0 Proiect integrat. Proiect aprobat de APDRP, fără finanţare, în cadrul PNDR – Măsura 322

In 2013 s-a alocat suma de 146,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare Canalizare şi Staţie de Epurare sat Rădeni, comuna Roşcani, judeţul Iaşi

2.400,9 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF.

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Şcoală în satul Roşcani 400,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit PTh.

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare Reţea alimentare cu apă sat Rădeni, comuna Roşcani, judeţul Iaşi

1.463,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF.

RUGINOASA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Şcoala cu clasele I-VIII Ruginoasa

2.288,0 800,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF. Necesar 8 miliarde în această fază

In 2013 s-au alocat: - suma de 287,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale

PRIORITĂŢI

2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apă satele Ruginoasa, Dumbrăviţa, Rediu Proiect operational regional de alimentare cu apă/apă uzată, comuna Ruginoasa- POS Mediu

9297,951-inclusivTVA

7.467,63

Proiect iniţiat. Nu au apă! Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul

3. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri comunale L= 8,3 km, asfaltare drumuri de interes local sat Ruginoasa

8.644,890 (inclusiv TVA)

Obiectiv din Proiectul integrat aprobat de AM, fără finanţare, în cadrul

65

Page 66: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Iasi 10 comune+1oraș, jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

Asfaltare drumuri de interes local

12.731,31 (inclusiv TVA)

PNDR, Măsura 322 Sunt intocmite SF

*17,54 mii DJ 280D Ruginoasa - Heleşteni (DJ 208G) – întreținere drumuri pietruite 0,765 km *14,408 mii lei DJ 280D Ruginoasa - Heleşteni (DJ 208G) - întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 3,000+1,335 km *232,05 mi lei DJ 280 Covor bituminos pe DJ 280D Ruginoasa – Heleşteni – covor bituminos 0,415 km *0,0 mii lei Alimentare cu apă potabilă comuna Ruginoasa, Iaşi – lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

4. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Extinderea reţelei de distribuţie apa potabila si a reţelei de canalizare in comuna Ruginoasa Extinderea reţelei de canalizare ape uzate menajere in comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa

12.496,0

5.186,996 (inclusiv TVA)

12.496,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF

SCÂNTEIA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Buget local +CJ Iaşi PNDL-lucrari noi

Modernizare drum comunal Scanteia -Borosesti DC 62 (Ciocârleşti - DJ 248) L= 1,48 km?

4.383,30 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF In 2013 s-au alocat: - suma de 214.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3.Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km *84 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Bodeşti - întreținere drumuri pietruite 3 km

PRIORITĂŢI 2.

Aducţiune gaz comuna Scânteia 4.000,0 4.000,0 În stadiu de SF

3. Buget local +CJ Iaşi PNDL-lucrari noi

Reabilitare şi modernizare drum de utilitate publică Scanteia-Rediu Sat Lunca Rateş L=2,0 km ?

3.549,14 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

4 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare Cămin Cultural sat Boroseşti, comuna Scânteia, judeţul Iaşi

800,0 800,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. S-au efectuat expertiza tehnică, ridicarea topo, studiul geotehnic și intabularea

5. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Aductiune de apa in satele Scanteia si Borosesti Retea de canalizare in satele Scanteia, Borosesti

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus in stadiu de SF, sursa de finantare- bugetul de stat si bugetul local

66

Page 67: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

SCOBINŢI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP PNDL-lucrari noi

Modernizarea prin asfaltare 8,2 km DJ 281 şi 15,3 km. drumuri comunale (8,2 km = 5,2 Km – Sticlăria – Sireţel + 3 Km – drumul de legătură Cepleniţa – Bădeni) Harlau-Scobinti-Buhalnita

1.991,63 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 332,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *604,136 mii lei Restabilire circulaţie pe DJ 281 Scobinţi - Sireţel - Lespezi în zona podului din beton armat de la km.50+772 - 520 - întreținere curentă poduri - 1 buc. *404,706 mii lei Alimentare cu apă sat Sticlărie, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi 2 buc. construcţii staţii pompare PIF 2012 – lucrări în continuare, în execuție, proiect APAVITAL

PRIORITĂŢI Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

2. PNDR Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale PNDL-lucrari noi

- Modernizare drumuri locale şi pod peste râul Bahlui în satul Bădeni;

- Înfiinţare centru de asistenţă socială tip after-school în satul Sticlăria;

- Amenajare loc pentru desfăşurarea festivalurilor cu specific local

9.682,69 (inclusiv TVA)

13.224,9

Aprobat, fără finanțare (SF este din 2009) Podul peste râul Bahlui este realizat

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în localităţile Sticlăria şi Bădeni, şi extindere în localităţile Feteşti şi Zagavia Realizare sistem de alimentare cu apa sat Sticlaria,comuna Scobinti, in parteneriat cu SC ApaVital Extindere retea in satul Scobinti

Extindere sistem de colectare ape uzate in satele Scobinti-Fetesti-Zagavia

Infiintare sistem de colectare ape uzate sat Badeni

Infiintare sisstem de colectare ape uzate sat Sticlaria

6.335,8

0,5 mil.euro

7 mil.euro

1,5 mil.euro

2,5

mil.euro

Este întocmit SF/ 2010. In implementare Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

67

Page 68: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

SINESTI Nr.

Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP Modernizare prin asfaltare drumuri săteşti din satele Sineşti şi Storneşti L = 10 Km

14.799,9 295,9 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP. Aprobat, fără finanţare. Se caută soluţii de finanţare

In 2013 s-au alocat: - suma de 576,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *2295,00 mii leiDJ 282E MODERNIZARE DJ 282 E din DN 28 (Bălţaţi) – Lungani – Sineşti – Mădârjac – Runcu – Poiana de Sus – Ţibana – (DJ 248 A), pe tronsonul Lungani – Sineşti, km 4+010 ÷ 11+474 - investiții, lucrări în continuare – 3,25 km Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

2. MDRAP DJ 207, L= 8km (4km asfaltare si 4km pietruire)

8.000,0 1.600,0 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP (partea de pietruire suportată de comună). Se caută soluţii de finanţare.

3. MMSC – AFM POS Mediu

Alimentare cu apă Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014-2020 -proiect aflat in faza de semnare a contractului intre SC ApaVital si finantator

1.868,9 3.548.689

euro (1.501.867

euro +2.046.82

2 euro)

373,7 Proiectul a fost în evaluare la MMSC – AFM. Cofinantarea proiectului pentru comuna Sinesti este de 35.486,89 euro fara TVA reprezentand 1% din cheltuielile eligibile

PRIORITĂŢI 4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Activități economice locale - Înfiinţarea de ferme agrozootehnice şi

pomicole - Organizarea fermierilor, producătorilor

agricoli şi a crescătorilor de animale în asociaţii care să permită un management mai bun al activităţilor desfăşurate

- Constituirea de asociaţii de proprietari de terenuri care să poată achiziţiona şi utiliza maşini şi utilaje agricole pentru propriile exploataţii agricole

- Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de experienţă pentru fermieri şi pentru specialişti din domeniul agricol, privind accesarea oportunităţilor de finanţare (fonduri europene şi / sau guvernamentale etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii etc.)

- Centru de colectare a laptelui - Centru de colectare si valorificare a

fructelor, a fructelor de pădure, a ciupercilor etc.

- IMM-uri cu specific local debitare si prelucrare lemn

- Amenajarea unor mici unități de colectare, selecție și ambalare a plantelor medicinale

- Măcelarie sacrificare porcine, bovine, abatorizare produse finite

- Înființarea unor mici ateliere de artizanat și meșteșuguri tradiționale: țesut, prelucrarea lânii, împletituri din lână, plăpumi din lână etc.

- Complex de servicii si mica industrie: reparaţii auto, vulcanizare, reparaţii obiecte de uz casnic, frizerie, coafura,

68

Page 69: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

cizmărie, croitorie, tricotaje - Înfiinţarea unui centru comercial în satul

de reşedinţă a comunei - Construirea unei piețe agricole, în

colaborare cu comunele învecinate, pentru comercializarea produselor agricole

5. CJ Iaşi Ministerul Economiei

Extindere reţea electrică 820,0 164,0 Proiect in evaluare la CJ Iaşi, pentru Ministerul Economiei

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Infrastructură tehnico-edilitară și socială - Înființarea reţelei de alimentare cu apă în

comuna Sineşti şi în satele componente comunei

- Modernizare prin asfaltare drum DC-81A STORNESTI-OSOI – 3 km

- Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și săteşti în comuna Sineşti şi satele componente

- Construirea de poduri, podeţe şi punţi pietonale pe drumurile de legătura dintre satele comunei

- Realizarea indicatoarelor de intrare/ieşire din localitate şi a indicatoarelor rutiere în comuna Sineşti şi satele componente

- Amenajarea de parcări auto și de trotuare în toate satele comunei

- Modernizarea-pietruirea drumurilor principale dintre tarlalele din camp care fac legatura cu satele pentru dezvoltarea agriculturi.

- Înfiinţarea reţelei de canalizare în comuna Sineşti si satele componente

- Alimentare cu gaze naturale în comuna Sineşti

- Realizare staţie de epurare şi tratarea apelor uzate în comuna Sineşti si satele componente

- Amenajarea de rampe ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere in comuna Sineşti si satele componente

- Crearea de locuri de joaca pentru copii in comuna Sineşti si satele componente

- Dotare si amenajare spatii publice in comuna Sineşti si satele componente

- Construire clădire pentru spital, in comuna Sineşti

- Construire clădire/ Înfiinţarea de cabinete medicale în toate satele comunei

- Înfiinţare cabinet stomatologic - Puncte farmaceutice în toate satele

comunei - Reabilitarea cădirii dispensarului vechi

din satul Sinești - Achiziţionarea unui vehicul dotat care sa

69

Page 70: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Posibilă finanțare POR 3.4

transporte bolnavii la o unitate spitalicească (ambulanţă).

- Construirea unui nou Cămin Cultural în satul Sineşti, sau Reabilitare, modernizare si dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea diverselor evenimente ale comunităţii

- Construirea unui sediu pentru biblioteca comunala

- Construire sedii noi, de (aşezăminte) Camine Culturale in toate satele componente comunei

- Definitivarea lucrărilor de extindere de la Școala Gimnazială din satul Osoi

- Reabilitarea localului Școlii Gimnaziale din satul Stornești

- Reabilitarea bisericilor (izolaţie termică, instalaţie de încălzire, instalaţie de sonorizare) si construirea unei cladiri(praznicar) in curtea bisericii din satul Sineşti

- Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ din comună (alimentare cu apă, canalizare, înlocuire mobilier vechi etc.)

- Dotarea școlilor cu materiale didactice moderne

- Restaurare monument istoric - Construire baza sportiva în satul Sinești - Amenajarea unui parc de agrement în

comuna Sineşti - Construire Sali de sport in toate satele

componente ale comunei Sineşti. - Construirea unei săli de sport și a unui

teren de sport la Școala Gimnazială din satul Osoi

- Construirea unei săli de sport și a unui teren de sport la Școala Gimnazială din satul Stornești

- Amenajarea unui teren de sport modern în satul Sinești

- Înfiinţarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal; gaze

- Centru de informare - Reactualizare paginii web a primăriei - Asocierea cu comunele învecinate pentru

realizarea unui sistem integrat pentru situatii de urgenta

- Procurare autospeciala pentru stingerea incendiilor

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Mediu și resurse naturale - Programe de informare, constientizare si

educatie ecologica a proprietarilor de Paduri

70

Page 71: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

- Programe de exploatare rationala a masei lemnoase

- Creearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor în fiecare sat

- Programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica

- Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de paduri si terenuri agricole

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Resurse socio-umane - Organizarea de campanii, dezbateri în

institutii de învatamânt si institutii publice, schimburi de experienta, vizite si întâlniri de lucru

- Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca

- Organizarea de cursuri de reconversie profesionala

- Înfiintarea unui Centru comunitar de resurse

- Organizarea de cursuri de formare continua în domeniile educational, cultural, sanitar, social

- Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si evaluare)

- Înfiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si internationale active în domenii ca: social, cultural, sportive, protectia mediului,educatie civica, turism, dezvoltare comunitara

- Înfiintare centru consiliere persoane aflate în dificultate

- Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

- Stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea acestuia

- Permanentizarea unor evenimente și sărbători ale comunității

71

Page 72: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

SCHITU DUCA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 125 Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Amenajare drumuri de acces la exploataţiile agricole L= 9,5 km

4.184,5 1.015,9 Stadiu fizic realizat 25%. Necesar sume plată TVA..

In 2013 s-au alocat: - suma de 491.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala - suma de 10,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Modernizare prin asfaltare Str. Mănăstirii 0+000-5+215, L= 10 KM

2.528,1

3.139,18 (Inclusiv TVA)

250,0

1.694,085 (Inclusiv TVA)

Stadiu fizic realizat 58%. CL2685/03.07.2012 Procedură de licitaţie reluată şi finalizată.

3. MDRAP

Asfaltare drumuri în satele componente, comuna Schitu Duca L= 8 km

5.600,0 5.600,0 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP

SIREŢEL Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. HG 454/2007 Grup sanitar, puţ forat si fosă septică la Şcoala Humosu

409,6 21,2 52% realizat.Lucrări sistate în 2010 din lipsă fonduri. Lucrări executate şi neplătite. Hotărâre judecătorească pentru plăţi restante.

In 2013 s-au alocat: - suma de 237,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *82,775 mii lei DJ 281 Sticlăria – Slobozia – Sireţel - întreținere drumuri pietruite 3 km *2,808 mii lei Reabilitare sistem de alimentare cu apa loc. Lespezi - Siretel, jud. Iasi – 2.800 m conductă de legătură, 300 m conductă refulare Lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

PRIORITĂŢI 2. PNDR Măsura 322 PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri comunale si satesti L= 7,5 km.

1.732,56 (inclusiv TVA)

Obiectiv din Proiectul integrat aprobat de AM, fără finanţare, în cadrul PNDR, Măsura 322

3. HG 370/2008 Reabilitare şi modernizare Gradinită Sireţel + utilităţi

1.232,8 511,3 30% realizat clădire.Lucrări sistate în 2010 din lipsă fonduri. 40% realizat utilităţi.Lucrări utilităţi sistate în 2009 din lipsă fonduri Nec. 5 miliarde lei

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Microregiunea Belceşti - Focuri, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Bălţaţi, Erbiceni, Belceşti, Focuri, Coarnele Caprei, Fântânele, Scobinţi, Sireţel; 1 comună jud. Suceava: Dolhasca

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 282, DJ 281 B, DJ 281 D, DJ 281 pe traseul Iasi-Movileni- Gropnita- Coarnele Caprei-Belcesti- Scobinti- Siretel- Lespezi

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

72

Page 73: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

STOLNICENI PRĂJESCU

Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri guvernamentale Posibilă finanțare POR 3.4

Reabilitare Şcoală cu clasele I-IV Brăteşti

1.080,0 324,0 Investiţie în implementare. Realizat 70%.

In 2013 s-a alocat suma de 406,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

2. Fonduri guvernamentale Posibilă finanțare POR 3.4

Reabilitare Şcoală cu clasele V-VIII Brătesti

819,0 163,8 Investiţie în implementare. Realizat 80%.

PRIORITĂŢI 3. Fonduri guvernamentale Reabilitare prin pietruire si asfaltare DC 108 - 4,77 km

6.450,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit PTh Stadiu 2013: se caută sursă finanțare

4. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

- Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Stolniceni Prăjescu;

Extindere sistem alimentare apa potabila, in satele Stolniceni Prajescu, Bratesti, Cozmesti Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comună, in satele Stolniceni Prajescu, Bratesti, Cozmesti Extindere sistem canalizare

8.842,0

3045,64 (inclusiv TVA)

3682,31 (inclusiv TVA)

226,0

Propus Este

intocmit SF

Propus

Este intocmit SF

A fost parte a proiectului integrat PNDR, Măsura 322. Autorizaţia de funcţionare de la A.P.M. pentru alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare nu a putut fi obtinuta in termen CF/08.06.2010. Stadiu 2013: În sat Stolniceni Prăjescu există stație de epurare, rezervor captare apă și 2 străzi sunt funcționale(apă-canal). Se dorește extindere apă-canalizare în satele: Stolniceni Prăjescu, de finalizat; Cozmești și Brătești.

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

5. Fonduri guvernamentale Reabilitare și modernizare DC 112 de la km 1+600 la km 3, L=2,4 km, sat Stolniceni Prăjescu

Există PTH. Solicitare de prioritizare septembrie 2013

6. Fonduri guvernamentale PNDL-lucrari noi

Reabilitare și modernizare DC 110 L=1 km, sat Cozmești Asfaltare drumuri in satele Stolniceni Prajescu-Bratesti-Cosmeni

1.950,00 (inclusiv TVA)

Există PTH. Solicitare de prioritizare septembrie 2013

73

Page 74: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

STRUNGA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibilă finanțare POR 3.4

Reparaţie capitală şcoala cu clasele I-VIII Strunga

900,0 500,0 Investiţie începută în 2008. Realizat 30%. Lucrări sistate din luna octombrie 2011 din lipsa de finanţare Stadiu 2013: 55%

In 2013 s-au alocat: - suma de 288,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *28,817 mii lei DJ 280 Strunga – Oteleni – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 17 km

2. MMSC - AFM Modernizare/ reabilitare Parcul Strunga 5,8 ha

500,0 Proiectul a obţinut finanţare prin Fondul pentru Mediu. S-a întârziat cu documentaţia şi s-a pierdut finanţarea. Există PTh. Stadiu 2013: se caută sursă finanțare

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș, jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

3. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Canalizare Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate din localitatea Strunga: reţea canalizare 8 km, staţie epurare şi 3 SPAU

1. Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate din localitatea Farcaseni;

2. Extindere canalizare in satul Habasesti ;

3. Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate din localitatea Bratulesti si Fedeleseni.

3.920.40

25.000,0

În sat Struga, finalizat. Dorește extindere în satele Fărcășeni și Hăbășești. 2011 Propuse Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

4. AFM Apă Criveşti – Gura Văii Proiect neselectat din cauza punctajului mic – sat îmbătrânit!

Întâlnire Tg. Frumos, 29.11.2012

5. GAL Iași Sud-Vest Înfiintare Centru de Informare si Promovare Turistica in comuna Strunga

859,5 Proiectul a fost în evaluare la APDRP. Proiect respins. Sunt întocmite SF, PTh. Stadiu 2013: Va fi redepus pe GAL

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Cămin Cultural în comuna Strunga Idee de proiect

74

Page 75: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

ŞCHEIA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. AFM Fondul pentru Mediu Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

Infiintare sisteme de alimentare cu apa in localitatile Scheia, Satu-Nou, Cioca-Boca si Cauesti, comuna Scheia, judetul Iaşi Infiintare sisteme de alimentare cu apa in localitatile Scheia, Satu Nou, Cioca-Boca si Causesti, comuna Scheia, judetul Iasi

5.650,0

11132,31 7.681,673

(inclusiv TVA)

5.650,0 Proiect iniţiat.Este depus la MMSC AFM. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 187.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km *83,678 mii lei DJ 246 Intersecţie cu DJ 248 – Căueşti – Şcheia - întreținere drumuri pietruite3 km *41,527 mii lei DJ 248 B Cioca Boca – Bâcu- întreținere drumuri pietruite 1,5 km *28,817 mii lei DJ 207M Scheia (DN 28 km 7+940) – Alexandru Ioan Cuza – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări, 2,8 km *43,225 mii lei DJ 208R DN 28 – Pod Şcheia – Mirceşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări, 5,219 km *646,557 mii lei DJ 248B Reabilitare prin asfaltare pe 248B Cioca Boca – Mironeasa - investiții, lucrări în continuare, 2,34 km

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare sistem centralizat de canalizare în comuna Şcheia

7.811,0

7.811,0 Este realizat SF Nu este in implementare

PRIORITĂŢI 2. HG 1285/2207-100 000, HG 370/2008-100 000, HG 962/2008-450 000, HG 1 033/2010-25 000, HG 1 270/2012-25 000

Reabilitare si extindere Şcoala cu clasele I-IV Cioca-Boca - beneficiar Grup Şcolar Şcheia

1.000,0 Investiţie începută cu I.S.J. Iaşi. Proiect în întârziere datorită întreruperii finanţării. Act adiţional 10008/3.12.2009 contractul este preluat de către S.A.M. ŞcheiaDe finalizat instalaţia de încălzire centrală Necesar suma de 1.000 mii lei

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

3. Fonduri guvernamentale Modernizare Gradiniţa şi Şcoala cu clasele I-IV Căueşti (2 clase ) - beneficiar Grup Şcolar Şcheia

1.500,0 Proiect în întârziere datorită întreruperii finanţării. De terminat lucrările Corp B, acoperișul si centrala termică

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare prin asfaltare drum de exploatare forestieră pe distanţa 5,3 km

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reamenajare sediu primărie, comuna Şcheia

Proiect tehnic

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire bază sportivă model tip I În derulare, sistat din lipsă de fonduri

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea de spaţii verzi prin construire de parcuri

În derulare, sistat din lipsă de fonduri

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare corp B Liceul Tehnologic Nicolae Bălăuţă, com. Şcheia

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare Şcoala Grigore Cojan, sat Căueşti, com. Şcheia

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire şcoală nouă în Poiana Şcheii, com. Şcheia

ŞIPOTE Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR - Măsura 125 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drumuri de exploatare în comuna Şipote

1.189,0 Proiect aprobat de APDRP, fără finanţare,

In 2013 s-au alocat: - suma de 744,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DC 142 Chişcăreni- Iazu Vechi- Săveni

10.445,7 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF/ 2010.

PRIORITĂŢI 3. GAL – măsura 41.322(1) Amenajare piață în comuna Șipote, 219.032,0 Valoare publică nerambursabilă

75

Page 76: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Raport selecție final 15.07.2013

județul Iași 49.780 Euro 1E= 4,4 lei Sunt întocmite SF/ 2010, PTh/ 2011

programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *55,921 mii lei DJ 282 Şipote – Ergoterapie – lim.jud.Botoşani - întreținere drumuri pietruite 2 km

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri săteşti 10,275 km, comuna Şipote + 37 km

10.500,6 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Sunt întocmite SF, PTh, ridicare topo/ 2010.

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apă în comuna Șipote, sat Iazu Vechi

Alimentare cu apă Spitatul de Pshiatrie Socola, secția exterioară Șipote (apox. 7 km până la Iazu Nou )

Sistem de canalizare și epurare ape uzate în comuna Șipote, județul Iași ( rețea de canalizare în satele Iazu Nou, Șipote, Mitoc, SPAU 2 Iazu Nou, Stație epurare Mitoc ) – etapa I

Sistem de canalizare și epurare ape uzate în comuna Șipote, județul Iași – etapa a II a. Extindere rețele în satele Iazu Nou, Șipote, Mitoc, înființare rețea de canalizare în satele Chișcăreni și Hălceni, SPAU 1 Chișcăreni, SPAU 3 Hălceni .

Extindere rețea de canalizare Iazu Nou- Spitalul de Pshiatrie Socola, secția exterioară Șipote

2.274,76 2.500,00 4.654,09 7.359,93 2.500,00

Termen = iulie 2015 Propus, nu există SF , PTh. Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Recepția finală = 26.06.2013

Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare Nu esistă SF , PTh. din PNDR 2014-2020

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea de alei pietonale pe DJ 282-20 km, pe DC 142-6 km

7. Fonduri Guvernamentale Construcție de poduri și podețe 8. Fonduri Guvernamentale

Alte surse Modernizare drumuri sătești Chișcăreni

– Gropnița, Șipote – Fântânele pe o distanță de 37 km.

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri de exploatare agricolă pe o distanță de 6,6 km

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare la Spitalul Ergoterapie Șipote.

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizarea rețelei de distribuție gaze naturale

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea rețelei de apă potabilă pe o distanță de 70 km.

13 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea stațiilor pentru călători

14 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare Bazin de înot la școlile din Iazu Nou și Șipote

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare și modernizare Atelier școală Chișcăreni

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Consolidarea și modernizarea Școlii de Artă și Meserii Șipote

76

Page 77: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

17 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Consolidare, modernizare și extindere Școala de Arte și Meserii Chișcăreni

18 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire grădiniță și cămin cultural Hălceni

19 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare și modernizare cămin cultural Mitoc

20 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea cu mobilier a școlilor din satele Chișcăreni și Șipote

21 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reparații capitale și modernizare grădiniță - cămin cultural Chișcăreni

22 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucrări de reabilitare și mansardare a sediului primăriei

23 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construcția unei săli de sport în cadrul școlilor din Iazu Nou și Șipote

24 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucrări de reabilitare a rețelei electrice de iluminat public în comună

25 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea rețelei de joasă tensiune pe o distanță de 16,6 km

26 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui punct de agrement la barajul de acumulare Hălceni pe o suprafață de 1 ha

27 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea unui parc de agrement și construirea unei săli polivalente în sat Șipote, pe o suprafață de 1,50 ha.

28 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui complex turistic și de agrement în satul Mitoc - 3ha

29 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea a două complexe turistice și de agrement la pădurea Rediu și Recea (camping, reamenajare spațiu verde și alei)

30 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere intravilan în suprafață de 154ha și înfiinţarea de utilități

31 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență - Autospecială PSI, buldoexcavator, volă, tractor cu remorcă și alte dotări

32 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Programul Renașterea satului românesc - 10 case pentru specialiști

33 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființarea unei stații Peco și servicii anexe

34 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea unei parcări auto în satul Șipote pe o suprafață de 3000mp.

35 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan - reactualizare PUG

36 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea cimitirelor din toate satele

37 Fonduri Guvernamentale Monografia Comunei Șipote, județul Iași

38 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Restaurarea bisericii ortodoxe Sf. Ioan cel Nou – Șipote

39 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Ridicarea unei troițe în cinstea eroilor

40 Fonduri Guvernamentale Creșterea capacității de elaborare,

77

Page 78: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse promovarea și finanțarea a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local

41 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și atragere a fondurilor de investiții

42 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființarea serviciului comunitar local de evidență a persoanelor în comună

43 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființarea serviciului de salubrizare a localității

44 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea administrației publice locale cu calculatoare, scanere, copiatoare, birouri etc.

45 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente

46 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin-azil pentru bătrâni și dotarea acestuia cu mobilier în satul Hălceni, pentru 60 persoane .

47 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Monitorizarea serviciilor publice prin implicarea autorităților locale

48 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Achiziționarea unui autocar pentru transportul echipei de fotbal

49 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman

50 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucrări de regularizare a albiei râului și apărarea de maluri pentru prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor pe râurile Miletin, Recea, Stârleiuca, Solovăț și Zăpode pe o distanța de 15 km

51 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor

52 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de salubritate (mașină colectoare, pubele etc.)

TANSA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. GAL Colinele Iașilor Construire pod peste pîrâul Tansa( punct Cazan)

160,6 Pe GAL au de primit 80.000 Euro , din care vor să realizeze cele trei investiţii la care evident se va adăuga şi finanţarea proprie. Este realizată documentaţia tehnică/ PTH

In 2013 s-au alocat: - suma de 163.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru:

PRIORITĂŢI 2. GAL Colinele Iașilor Reabilitare şi modernizare Cămin cultural sat Tansa

698,0 Este realizat PTH

3. GAL Colinele Iașilor Amenajare trotuare în localităţile 1.870,0 Este realizat PTH

78

Page 79: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Tansa şi Suhuleţ, L= 3,14 Km

1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare, asfaltare drumuri săteşti şi comunale (DC 128) în comuna Tansa LDS=9,2 km LDC=3,31 km

13.244,0 Este realizat SF. Se va redepune, de căutat linia de finanţare. A fost respins pe M125

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere reţea alimentare cu apă Extindere reţea de canalizare

50.000 euro+TVA

1.600.000 euro + TVA

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus Propus

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 2 - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 248A, DJ 246 si DJ 280 pe traseul Iasi- Tibanesti-Dagata – 68 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

TĂTĂRUŞI Nr. Sursă Finanţare/ Domeniu

Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Modernizare drumuri comunale în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi L =8,8 km

5.968,1

8.446,530 (inclusiv TVA)

5.806,7

7.805,130 (inclusiv TVA)

Prins ca investiţie de 3 ani. Este finanţat pentru prima dată. Realizat 7% CL 8092/24.10.2012

In 2013 s-au alocat: - suma de 323.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -suma de 400 mii lei primita de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale - suma de 10,00 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

2. Fonduri Guvernamentale HG 1307/2009

Construire Bază Sportivă cu teren de fotbal omologabil Tip 1

624,9 596,9 70% executat. S-a plătit din Bugetul Local. Au fost primiţi 24 mii lei

3. HG 300 Consolidare şi reabilitare Şcoala Iorcani + Construire grădiniţă cu trei săli de clasă la Şcoala Pietrosu

2.125,4 414,1 Iorcani: Început în 2006. 90% executat. Lucrări sistate, lipsă finanţare. Există Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a firmei constructoare prin care solicită blocarea conturilor bancare până la stingerea creanţei Pietrosu: 85% executat. S-a plătit din Bugetul Local. Început 2007. Necesar 200 mii lei.

3*. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DJ 208F, 9km Pe raza comunei e un tronson de 13 km din care doar 4 km sunt asfaltaţi. Face legătura cu E85 spre Suceava

PRIORITĂŢI 4. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Sistem de alimentare cu apă în sat Tătăruşi, comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi - PNDL Sistem de canalizare si staţie de epurare în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi -PNDL

8.708,892 (inclusiv TVA)

2.420.78

12.344,3

8.488,892 (inclusiv TVA)

Realizat 3% CL 4744/06.06.2013 Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus Propus

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare drumuri comunale în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi (L = 15,00 km)

15.000,0

6. Fonduri Guvernamentale Sistem de canalizare şi staţie de 12.344,3

79

Page 80: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse epurare în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Aducțiune reţea distribuție gaze naturale în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi (L=15,00 km)

4.000,00

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere reţea de iluminat public în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi

500,000

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea şi modernizarea Şcoala Generală cu clasele I –VIII, Uda

2.000,00

10 Fonduri Guvernamentale Construire tabără pentru copii

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire centru local de promovare şi informare turistică

12 Fonduri Guvernamentale Construire sediu primărie

13 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire sală de sport 1.500,00

14 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire creşă în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi

1.312,91

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire centru de asistenţă socială în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi

1.095,46

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire bloc ANL cu 12 apartamente / Contract cu Agenția Națională pentru Locuințe nr. 3295 / 08.05.2009

2.000,00

17 Fonduri Guvernamentale Construire bază de agrement 1.500,00

18 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare Dispensar Uman Iorcani 3.000,00

19 Fonduri Guvernamentale Modernizare piaţă agroalimentară 250,000

20 Fonduri Guvernamentale Realizare platforme de gunoi 100,000

21 Fonduri Guvernamentale Realizare punte pietonală în Ţigulea 420,600

22 Fonduri Guvernamentale Modernizare Podul Satului 200,000

23 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Centru de colectare şi prelucrare materii prime rezultate din sectorul agricol

24 Fonduri Guvernamentale Centru de sacrificare animale

25 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare alei pietonale, rigole şi podeţe, piste pentru bicilişti

26 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Programe de educarea a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere

27 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Cursuri / programe de conştientizare şi motivare ocupaţională

28 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obţinerii finanţării de proiecte în perioada de programare 2014-2020

29 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajarea unei pieţe şi a unui depozit frigorific

30 Fonduri Guvernamentale Reînfiinţarea iazului Vâlcica

31 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui centru de activităţi recreative (copii şi adulţi)

80

Page 81: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

32 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţarea unui centru de creaţie costume populare

33 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea proiectului Bucovina Mică şi valorificarea culturală a zonei

34 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unui cămin pentru persoana vârstnice şi persoane cu handicap

35 Fonduri Guvernamentale Construire centru medical

36 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amplasarea de toalete ecologice în localităţi

37 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dotarea pentru intervenţii în situaţii de urgenţă: autospecială PSI, buldoexcavator, volă, tractor cu remorcă

38 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Dezvoltarea agroturimului – înfiinţarea de pensiuni turistice

39 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucrări de construire Grădiniţă cu 3 săli de clasă la Liceul Tehnologic Tătăruşi

767,843

40 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea reţelelor de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconvenţional, comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, Contract de finanţare nr. 68 RES din 2013, Înregistrare OIE/Cod SMIS: 630085/20526

5.216.273,88

41 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural „Alexandru Vasiliu – Tătăruşi“

1.207,09

42 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural „Alexandru Vasiliu – Tătăruşi“, Filiala Iorcani

379,914

43 Fonduri Guvernamentale Amenajare parcuri, spaţii verzi

44 Fonduri Guvernamentale Lucrări de reparaţii poduri şi podeţe

45 Fonduri Guvernamentale Autospecială vidanjă

TODIREŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Şcoală + Grădiniţă Todireşti (finalizate 2008)

2.200,0 Decontare lucrărifinalizate din 2008

In 2013 s-a alocat suma de 404,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

2. Fonduri Guvernamentale RK Şcoala nr.1 Todireşti, corp A 900,0 Există DTE/ 2010 PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale

Alte surse RK Grădiniţă nr.1 Todireşti 600,0

4. Fonduri Guvernamentale Reţea electrică 700,0

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare DJ 281C Blăgeşti – Cotnari pe raza com. Todireşti

6. Fonduri guvernamentale-PNDL-subprogram modernizarea satului romanesc

Infiintarea sistemului de canalizare al comunei Todiresti, judetul Iasi

11.091,384 (inclusiv TVA)

2.947,852 (inclusiv TVA)

Realizat 82% CL 4295/26.10.2009

81

Page 82: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

TOMEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Reabilitare drumuri comunale DC31 Tomeşti-Vlădiceni- 2,708 km; DC33 Tomeşti-Goruni -1,927 km; DC44 Tomeşti-Chicerea -1,8km şi pod la KM 0+31 peste pârâul Tătarca. L total = 6,435 Km

10.280,8 (inclusiv TVA)

- Proiect aprobat de MDRAP este realizat SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 479.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *97,792 mii lei DJ 248D Tomeşti – Holboca – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,104 km *50,710 mii lei DJ 249E Tomeşti – Chipereşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 7,770 km *1,746 mii lei Extindere reţea apă potabilă în satele comunei Tomeşti -lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea Casei de Cultură a comunei Tomeşti

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare reţea alimentare cu gaz în satele Vlădiceni, Goruni, Chicerea

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare anvelopare termică a locuinţelor colective din cartierul Tomeşti – 49 blocuri

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Asfaltare străzi de interes local în comuna Tomeşti în lungime totală de 6750 m

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare reţea de canalizare în satul Goruni şi Dealul Doamnei

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire trotuar pietonal şi pistă de biciclişti pe o lungime de 8 km, în lungul DN 28

8. Fonduri Guvernamentale Asfaltare drumuri săteşti

9. Fonduri Guvernamentale Amenajare loc picnic

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Asfaltare DJ 248 D Tomeşti – Păun

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Turnare covor asfaltic DJ 248 D-Tomeşti – Holboca

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare poduri şi podeţe în satele componente ale comunei Tomeşti

13 Fonduri Guvernamentale Construire sediu primărie

14 Fonduri Guvernamentale Construire casă de bătrâni

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înlocuirea iluminatului public clasic cu iluminat pe bază de panouri fotovoltaice

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire drum alternativ de-a lungul DN 28

82

Page 83: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

ŢIGĂNAŞI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. MDRAP Realizare PUG 250,0 In 2013 s-au alocat: - suma de 274.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *23,207 mii leiExtindere reţele apă şi canalizare comuna Ţigănaşi satele: Ţigănaşi, Cârniceni, M. Kogălniceanu – lucrare nouă, în curs de execuție, proiect primăria Țigănași

PRIORITĂŢI

2. MDRAP Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Rețea de canalizare ape uzate menajere în localitatea Țigănaşi L= 6,6 km Extindere retea de canalizare in localitatea Tiganasi, etapa 2

Retea de canalizare ape uzate menajere in localitatea Mihail Kogalniceanu

491,0

4.500,00

4.500,00

Documentaţia tehnică este realizată - PTH, Studiu TOPO, GEO Perioada implementare: 01.10.2013 – 01.06.2014 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus Propus

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare

3. MDRAP Construire sediu Primărie Ţigănaşi 1.000,0 Documentaţia tehnică este realizată - PTH

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere retea de apa in localitatile comunei Tiganasi

Captare izvoare in localitatea Stejarii, com.Tiganasi pentru aductiune apa potabila

3.400,305

1.000,0

Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus Propus

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Modernizare 5 km drum prin asfaltare in localitatea Cirniceni, comuna Tiganasi Modernizare drumuri prin asfaltare comuna Tiganasi

6.997,75

3.999,75 (inclusiv TVA)

6. Fonduri Guvernamentale Pietruire 33 km drumuri comunale 7. Fonduri Guvernamentale

Alte surse Amenajare si dotare Targ- Obor in

satul Cirniceni, in comuna Tiganasi, judetul Iasi

1.963,125

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Captare izvoare in localitatea Stejarii, com. Tiganasi pentru aductiune apa potabila-

1.000,00

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Finalizarea lucrarilor la blocul de locuinte din localitatea Tiganasi

1.000,00

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare Camin Cultural in localitatea Tiganasi

500,000

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Camin Cultural in localitatea Mihail Kogalniceanu

1.000,00

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire dispensar uman in localitatatea Mihail Kogalniceanu , com. Tiganasi

1.000,00

13 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere retea electrica si de iluminat public in comuna Tiganasi

14 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare terenuri de sport in comuna Tiganasi

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire sali de sport in localitatile comunei Tiganasi

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Infiintare gradinita cu program prelungit in localitatea Tiganasi

17 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Achizitionare microbuz 19+1 200,000

18 Fonduri Guvernamentale Achizitionare buldoexcavator 300,000

83

Page 84: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse

TRIFEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare

1. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Extindere retea de alimentare cu apa potabila si extindere canalizare in satele Zaboloteni, Trifesti si Hermeziu, comuna Trifesti, judetul Iasi Sistem de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare comuna Trifesti, judetul Iasi

4.001,990 (inlusiv TVA)

15.944,106 (inclusiv TVA)

3.186,045 (inclusiv TVA)

Propus. Este intocmit SF. Se au in vedere locatiile care nu au fost prinse in prima investitie Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Realizat 100%

In 2013 s-a alocat suma de 238,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

ŢIBANA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Asfaltare drum comunal, L=7,29 Km

In 2013 s-a alocat suma de 341.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Cămin cultural

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Alimentarea cu apă a localităţilor Ţibana-Gîrbeşti-Poiana Mănăstirii – Alexeni-Moara Ciornei

3.300 realizat în proporţie de 95% , necesar suplimentare de fonduri

Data de finalizare 30.05.2010 4. Fonduri Guvernamentale

Alte surse AXA 2 - Reabilitarea si modernizarea

infrastructurii intrajudetene DJ 248A, DJ 246 si DJ 280 pe traseul Iasi- Tibanesti-Dagata – 68 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

84

Page 85: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

ŢIBĂNEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

PRIORITĂŢI

1. MMSC - AFM - Fondul pentru mediu - Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

Reţea de canalizare şi staţie de epurare Reţele de canalizare în satele Glodenii-Gîndului şi Răsboieni – Mediu

Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate în comuna Tibanesti, satele Jigoreni, Ţibăneşti şi Tungujei

7.073,7

8.823,000

(inclusiv TVA)

353,7 Aprobat pentru finanțare. Necesar 5% cofinanțare Finalizat Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Exista SF

In 2013 s-au alocat: - suma de 429.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,332 mii lei DJ 246 Lim.jud.Vaslui - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -Ţibăneşti - Jigoreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - lim.jud.Neamţ (Dagâţa) – întreținere drumuri pietruite 3 km *1003,263 mi lei DJ 248A Iaşi – Glodenii Gândului – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 39,795 km *90,971 mii lei DJ 246 Tungujei – Văleni – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 13,180 km *2,562 mii lei Extinderi reţele de alimentare cu apă Ţibăneşti satele Ţibăneşti, Văleni, Glodenii Gândului, Tungujei, Recea şi Grieşti – 2.600 m sat Recea, 400 m sat Văleni – lucrare nouă, în curs de proiectare APAVITAL

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

Modernizare prin asfaltare drumul Centrul Civic Ţibăneşti, L= 1,8 Km Asfaltare drum de interes local Modernizare drumuri de interes local

1.377,00 (inclusiv TVA)

1.503,00 (inclusiv TVA)

Există SF

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Colinele Iaşilor, judeţul Iaşi 9 comune jud. Iaşi: Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, Scânteia, Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Ţibana,Ţibăneşti, Tansa, Dagâţa; 1 comună judeţul Neamţ: Pânceşti

3. MECMA Programul multianual de electrificare

Extindere reţea electrică în satele componente, comuna Ţibăneşti

3.080,0 Proiect depus prin CJ Iaşi

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 2 - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 248A, DJ 246 si DJ 280 pe traseul Iasi- Tibanesti-Dagata – 68 km

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale 2014-2020

ŢUŢORA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. HG 919/7.08.2007 Grădiniţă cu program normal Ţuţora - Obiectiv de investitii – de finalizat

764,7 614,7 Lucrare începută în anul 2007şi neterminată din lipsa de fonduri. Realizat 30%.

In 2013 s-au alocat: - suma de 265.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru:

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare dumuri satesti Comuna Tutora 4,8 km Urgenţă: 1 km centru Ţuţora – drum legătură Chipereşti

48.000,0 48.000,0 Proiectul a fost în evaluare la MDRAP, în cadrul PNDI. Programul Reabilitarea şi Modernizarea 10.000 km infrastructură

3. Fonduri Guvernamentale Alimentare cu energie electrica a 2.480,0 100,0 Proiect depus pentru

85

Page 86: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse noilor consumatori – 60 loturi de casă de racordat; aprox. 14 km

accesare de fonduri în cadrul Programului de îmbunătăţire infrastructură, fără finanţare. Există SF.

1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *50,710 mii lei pentru DJ 249E Tomesti -Chiperesti- intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 7,770 km *43,181 mii lei Extindere retea apa potabila str.Priza Prut, localit. Tutora, jud.Iasi – lucrare noua, in curs de executie, proiect primaria Tutora

UNGHENI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

Refacerea podurilor şi podeţelor în satele comunei Ungheni - finalizare 2 poduri, 1 punte pietonală, 80 podeţe intrări gospodării

3.082,0 154,1 Realizat 95%. Lucrările sunt sistate din 2009 din lipsa de finanţare. S-a încheiat act adiţional nr. 2 de suplimentare a valorii contractului cu 154,133 mii lei datorită modificării soluţiei

In 2013 s-au alocat: - suma de 215.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *91,053 mii lei pentru DJ 249A Iasi (DN28) Holboca- Cristesti- Manzatesti- Bosia (DJ 249) -intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 2,039+2,536+ 0,264+1,300 km *82,775 mii lei DJ 249 Bosia- Ungheni- intretinere imbracaminti asfaltice- plombari 1,870 km *18,920 mii lei Alimentare cu apa in satul Bosia, com. Ungheni – lucrare noua, in curs de executie, proiect primaria Ungheni

2. Fonduri guvernamentale RK si extindere la sediul primăriei comunei Ungheni

1.622,5 400,0 Lucrările sunt sistate din 2011 din lipsa de finanţare. Realizat 85%. Proiect început în dec. 2007

PRIORITĂŢI 2*. Fonduri guvernamentale Reabilitare şcoala cu clasele I-IV sat Mânzăteşti, com. Ungheni

310,0 90,0 Lucrările sunt sistate din 2009 din lipsa de finanţare. Realizat 70%. Proiect început în 2006.

3. MMSC – AFM Programul vizând protecţia resurselor de apă, canalizare şi staţii de epurare sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. PNDR AFM Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Înființare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Bosia si satul Ungheni, comuna Ungheni, judeţul Iaşi L= 9,980 km Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele comunei Ungheni, judetul Iasi lungime retea 4,2 km Infiintare retea canalizare si statie de epurare in sat Bosia si sat Ungheni, comuna Ungheni, judetul Iasi Lungime retea 9824 m Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Ungheni, judetul Iasi Lungimea retelei 15.045m

7.188,1

1.935,9597

7.199,936

10.140,20 (inclusiv TVA)

1.797,0

AMF a efectuat vizita în teren. Se va semna CF. Faza de licitaţie PTh. Necesar suma pentru cofinanţare 25%. Investitie receptionata in aprilie 2013 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 urmeaza semnarea contractului Propus Propus SF-ul a fost depus la MDRAP

86

Page 87: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Ungheni, satele Bosia, Ungheni, Manzatesti

18.176,158 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

4. Fonduri Guvernamentale Buget local Fonduri Guvernamentale PNDR Buget local Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extindere retea apa in sat Bosia, comuna Ungheni, jud.Iasi lungime 1800m Alimentare cu apa a localitatilor Ungheni si Bosia, comuna Ungheni, jud.Iasi Lungime retea 7497m Infiintare sistem de alimentare cu apa in satul Coada Stancii Lungime retea 6200m Extindere retea de alimentare cu apa in sat Bosia, comuna Ungheni, jud.Iasi Lungime retea 8200 m Extindere retea apa in sat Manzatesti, comuna Ungheni, jud.Iasi

58,000

1.785.057 USD

4.619,128

195,77987

150,000 estimată

Termen finalizare martie 2014 Reteaua de apa este data in administrarea SC ApaVital SA Investitie receptionata in aprilie 2013 Reteaua de apa este data in administrarea SC ApaVital SA Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DJ 249A Dancu-Holboca-Bosia

6. Fonduri guvernamentale- PNDL-lucrari noi

Asfaltare DC 16A comuna Ungheni in sat Bosia si sat Ungheni

4.745,657 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF

7. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Asfaltare drumuri săteşti în comuna Ungheni Modernizare drumuri in comuna Ungheni

5.519,140 (inclusiv TVA)

5.499,140 (inclusiv TVA)

Intocmit PT 28.11.2012

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înfiinţare reţea de gaze naturale în comuna Ungheni

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Cămin cultural în comuna Ungheni

10 Fonduri Guvernamentale Construire Sală de sport 11 Fonduri Guvernamentale

Alte surse Modernizare reţea de iluminat

public în comuna Ungheni

12 Fonduri Guvernamentale Achiziţie buldoescavator 13 Fonduri Guvernamentale Achiziţie maşină transport deşeuri 14 Fonduri Guvernamentale

Alte surse Reparaţii capital la bisericile din

comuna Ungheni

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reparaţii capital la şcolile din comuna Ungheni

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire teren sintetic pentru fotbal

17 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire centru de zi pentru bătrâni

18 Fonduri Guvernamentale Construire after school

87

Page 88: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

VALEA LUPULUI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrari noi

- Proiecte de infrastructură de drumuri comunale/ săteşti, L: 10 km;

- Lucrări de mentenanţă periodică punctuală a elementelor componente aferente drumurilor săteşti/ comunale Modernizare trama stradala in comuna Valea Lupului

5.599,889 (inclusiv TVA)

In 2013 s-a alocat suma de 107.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

2. Fonduri Guvernamentale

Alte surse - Sprijinirea asociativităţii pentru

producători agricoli - Sprijinirea tinerilor din mediul rural

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

- Susţinerea educaţiei şi formării - Construirea unei case de cultură

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Regiunea Rediu - Prăjeni, judeţul Iaşi 8 comune jud. Iaşi: Rediu, Valea Lupului, Româneşti, Movileni, Gropniţa, Vlădeni, Şipote, Plugari; 1 comună jud. Botoşani: Prăjeni

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

- Dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor cetăţeanului

- Susţinerea serviciilor publice de sănătate

- Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor locale

- Construirea şi dotarea unui sediu nou pentru primărie

- Gestionarea eficientă a resurselor bugetului local prin introducerea de noi instrumente, procedure şi mecanisme care să conducă la o corectă evaluare a bazei de îmbunătăţire a gradului de colectare.

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

- Întărirea capacităţii de prevenire şi control a protecţiei mediului

- Consolidarea măsurilor de protecţia mediului

- Întreţinerea şi amenajarea cursurilor pentru Pârâul Lupului şi Pârâul Priseci

- Protejarea factorilor de mediu-sol, ape subterane ape de suprafaţă prin scăderea cantităţilor deversate de ape uzate şi netratate în mediul înconjurător

- Creşterea calităţii vieţii şi a accesibilităţii la servicii publice de canalizare-epurare

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

- Crearea unei infrastructure locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, stimularea economiei locale şi promovarea relaţiilor de cooperare economică transfrontalieră

88

Page 89: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

VALEA SEACĂ Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. PNDR Măsura 322d

Modernizare, asfaltare drumuri

calamitate – DC 127 Valea Seacă - Topile L= 3,2 km

6.600,0 6.600,0 Proiect aprobat de AM, fără finanţare, în cadrul PNDR – Măsura 322d

In 2013 s-a alocat suma de 206.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare

PRIORITĂŢI

2. Fonduri Guvernamentale POS Mediu Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri Guvernamentale Alte surse PNDL-lucrări noi

Aducţiune apa - canalizare, comuna Valea Seacă Investitie inclusa in MP ApaVital- 5 comune (Lespezi, Vanatori,Tatarusi, Siretel) de 5.600.000 euro- cofinantare 1%

Alimentare cu apa a comunei Valea Seaca, satele Valea Seaca, Contesti, Torpile Sistem de canalizare si tratare a apelor in comuna Valea Seaca, satele Valea Seaca, Contesti, Torpile

61.000,0

25.454 euro

9.319,877 (inclusiv TVA)

10.818,38 (inclusiv TVA)

61.000,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF. S-au alocat fonduri pe Fonduri Guvernamentale Anunţ făcut la întâlnirea din 26.10.2012, Paşcani Propus Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare Şcoala Contesti, comuna Valea Seacă

887,2 887,2 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF. Necesar acoperiş. Realizat aprox. 50%

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare Şcoala Topile, comuna Valea Seacă

480,0 480,0 Proiect iniţiat, nu a fost depus la AM. Este întocmit SF. Realizat aprox. 50%

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire 2 poduri Conţeşti

Necesar avize CJ Iaşi – Poduri incluse în proiect Apele Române, pentru accesare fonduri europene. Există studii Geo, Topo şi expertiză tehnică.

VÎNĂTORI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1*. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DJ 208I Blăgeşti - Vânători

750,0 Există SF (la dl. Minciună) In 2013 s-au alocat: - suma de 231.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Amenajare și dotare Sediu Primărie și Consiliu Local

700,0 Există locaţie Licitaţie execuţie lucrări. Nec. 7 miliarde lei

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri comunale L= 10 km Crivesti Harmanesti

709,296 (inclusiv TVA)

Există SF. Se va depune.

3. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale-

Înfiinţare reţea de alimentare cu apa in satele Gura Bidilitei si Hirtoape, comuna Vinatori Alimentare cu apa a comunei Vanatori, satele Vanatori, Crivesti, Hartoape, Gura

4.746,5

7.715,820 (inclusiv TVA)

4.746,5 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

89

Page 90: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PNDL-lucrari noi Badilitei Infiintare retea de apa sat Vanatori

Infiintare retea de apa sat Crivesti

Infiintare retea de apa sat Hirtoape-Gura Bidilitei

3.144

2.537

2.915

modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,533 mii leiDJ 208I DN 28A (Blăgeşti) – Criveşti – Vânători – întreținere drumuri pietruite 2 km *83,975 mii lei DJ 208N Lespezi – Dumbrava – Vânători) – întreținere drumuri pietruite 3 km *456,253 mii lei DJ 248B Reabilitare pe DJ 248 B Vanatori (DN 24) – Horlesti (DJ 282): acostamente, santuri de pământ, podete, drenuri, refacere sistem rutier - – contracte reziliate 2010, finalizate 2013 – 7,57 km

Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Fonduri guvernamentale-PNDL-lucrari noi

Înfiinţare reţea de canalizare in satele Gura Bidilitei si Hirtoape, comuna Vinatori Infiintare retea de canalizare sat Vanatori

-Infiintare retea de canalizare sat Crivesti

-Infiintare retea de canalizare sat Hirtoape-Gura Bidilitei- Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Vanatori, sat Vanatori

2.981,2

3.329

4.797

4.642

2.837,540 (inclusiv TVA)

2.981,2 Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Este intocmit SF

VICTORIA Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare DC 16 Victoria – Sculeni 8,5 km Sculeni-Victoria- Luceni-Icuseni

8.116,260 (inclusiv TVA)

Există SF întocmit. In 2013 s-au alocat: - suma de 458.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *83,844 mii lei pentru DJ Sendreni- Frasuleni- DN 24, km.20+650-23+650 -intretinere drumuri pietruite 3 km *0,0 lei Extindere alimentare cu apa in zona Bulgarie, com.Victoria- 1910 m retea- lucrare noua, in executie, proiect ApaVital

PRIORITĂŢI

2. Fonduri Guvernamentale PNDL- subprogram modernizarea satului romanesc

Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate in comuna Victoria, satele Sculeni, Victoria, Sendreni, Frasuleni, Sculeni, Icuseni, Luceni, Stanca

13.324,746

(inclusiv TVA)

276,000 (inclusiv TVA)

Realizat 100%. CL 7633/09.12.2008

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Valea Prutului, județul Iași 8 comune jud. Iaşi: Bivolari, Andrieşeni, Roşcani, Trifeşti, Probota, Ţigănaşi, Victoria, Popricani şi 3 comune jud. Botoşani – Ştefăneşti, Româneşti, Santa Mare.

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare DC13 Victoria - Stânca L= 2,1 km

2.750,0 700,0 Necesar sumă cofinanţare. Realizat 80%.

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea si reabilitarea drumurilor de interes local (drumurile satesti din comuna Victoria)

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Includerea in planul de modernizare si reabilitare a infrastructurii judetene a partii din DJ 249 cuprinsa intre localitatile Sculeni-Frasuleni-Sendreni

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire stavilar pe Raul Jijia Investitie inceputa din 2007, dar sistata din lipsa fondurilor

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Achizitionarea unor mijloace de transport public pentru populatia din satele comunei (inclusiv pentru transportul elevilor)

90

Page 91: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

VLĂDENI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Plată debit provenit din rezilierea contractului SAPARD din 2009

4.333,2 4.333,2 Este blocată accesarea fondurilor nerambursabile europene

In 2013 s-a alocat suma de 316.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *71,406 mii lei DJ 282F Vlădeni (DJ 282 C) - Şoldana - Alexandru cel Bun întreținere drumuri pietruite 2 km *457,407 mii lei Aducţiune Vlădeni - Andrieşeni - Bivolari, judeţul Iaşi – 27.573 m conductă aducțiune – lucrare în continuare, în execuție, proiect APAVITAL

PRIORITĂŢI 2. Buget local (sat Borșa, 2013) Bugetul de stat (sate Alexandru cel Bun, Iacobeni, Broșteni, Vâlcelele) Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Alimentare cu apă a satelor componente ale comunei Vlădeni (sat Borșa – B.L., satele Alexandru cel Bun, Iacobeni, Broșteni, Vâlcelele – B.S.) Introducerea sistemului de canalizare in satele Borsa si Iacobeni

6.100,0 6.100,0 Valoare estimată. (100 mii lei sat Borșa realizare 2013, 6.000 mii lei satele Alexandru cel Bun, Iacobeni, Broșteni, Vâlcelele, realizare 2014) ) Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020 Propus

3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extindere rețea electrică în satele Vlădeni, Broșteni, Borșa

160,0 160,0 Valoare estimată.

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare Plan Urbanistic General 400,0 400,0

VOINEŞTI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Modernizare drumuri satesti in comuna Voinesti, judetul Iaşi L= 8,71 km Modernizare drum de iteres local

7.740,993 (inclusiv TVA)

9.683,55 (inclusiv TVA)

Este întocmit SF In 2013 s-au alocat: - suma de 526.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *107,81 mii lei DJ 248B Scoposeni - Horleşti - Lungani – Voineşti - întreținere drumuri pietruite 4,803 km

2. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Sistem de alimentare cu apa in sat Voineşti, comuna Voinesti, judeţul Iasi 7.922,833

Este întocmit SF Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

PRIORITĂŢI 3. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Sistem de canalizare si statie de epurare in sat Voinesti, comuna Voinesti, judeţul Iaşi 7.258,064

Este întocmit SF Investitie programata pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire Camin Cultural din satul Voinesti, comuna Voinesti, judeţul Iasi

1.459,5 Este întocmit SF

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

AXA 2 - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii

Master Plan Drumuri Judetene si Comunale

91

Page 92: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

intrajudetene DJ 248A, DJ 246 si DJ 280 pe traseul Iasi- Tibanesti-Dagata – 68 km

2014-2020

PAŞCANI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

ARIERATE 500,0 In 2013 s-a alocat suma de 1367.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala - suma de 220 mii lei reprezentand sprijin financiar primit de unitatile de cult

Fonduri Guvernamentale Alte surse

Suplimentare sume pentru studii şi proiecte

1. Fonduri Guvernamentale Şcoala Gâşteşti – finalizare Începută, de finalizat 2. Fonduri Guvernamentale Şcoala Blăgeşti – finalizare Începută, de finalizat 3. Fonduri Guvernamentale Grădiniţa Broşteni - finalizare Începută, de finalizat 4. POR 1.1 Reabilitare infrastructura strazi si

pietonal (component al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Vale)

20.751,3 20.692,0 Realizat 15%, 0% lucrări. Proiect în întârziere. Doua proceduri pentru achizitia serviciilor de consultanta au fost anulate. 1 procedură achiziţie lucrări anulată.

PRIORITĂŢI 5. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi PNDL- subprogramul –regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

Reabilitare distribuţie apă- canal Alimentare cu apa Pascani, localitatile Blagesti si Gastesti Alimentare cu apa Municipiul Pascani

10.817,312

(inclusiv TVA)

3.836,00 (inclusiv TVA)

Este intocmit SF Este intocmit SF

6. POR 1.1 Amenajare Parc Municipal în municipiul Paşcani – (componenta Plan integrat de dezvoltare urbană zona Vale)

4.359,2 4.271,0 Realizat 9%, 0% lucrări. Proiect în întârziere. Doua proceduri pentru achizitia serviciilor de consultanta au fost anulate. Procedura pentru achiziţia de executie lucrari in intarziere

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea monumentului istoric de interes național Palatul Cantacuzino

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construirea unei cantine de ajutor social si a unui centru pentru bătrâni

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Organizarea de evenimente culturale in parteneriat cu CJ Iași

HÎRLĂU Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construcție grădiniță cu program normal – 8 săli de clasă

2.000,0 Investiție începută și realizată în proporție de 20%

2. POR 2007-2013

Reabilitarea tramei stradale în Oraşul Hîrlău

45.773,2 Aprobat de AM, fără finanțare

In 2013 s-au alocat: - suma de 275,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale PNDL-lucrari noi

Reabilitare DC 150 Hârlău-Pârcovaci - Dolhasca 7,5 km

7.736,00 (inclusiv TVA)

Lucrări noi. Listă SPADJ feb.2013, fără valoare. Suma 4.000 mii lei este dată de CL Hârlău

4. Fonduri Guvernamentale Reabilitarea și Modernizarea 500,0

92

Page 93: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse Colegiului Național Ștefan cel Mare Hârlău – reparații acoperiș corp vechi

programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *36,021 mii lei DJ 281A Hârlău – Maxut – Deleni – Feredeni – Poiana – Lim.jud. Botoşani (Poiana) - întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 2,600+3,366 km

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare iluminat public zona TISA 1.000,0

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare iluminat public zona ANL 50,0

7. Fonduri Guvernamentale Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Iasi” – ARSACIS

Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

8 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitarea tramei stradale în orașul Hîrlău

9 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Șoseaua de centură a orașului Hîrlău

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Stimularea mobilității urbane prin construirea de 20km piste pentru biciliști

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea DN 28B Hîrlău-Tg. Frumos, prin lărgirea la 4 benzi

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriul de specialitate din cadrul spitalului orășenesc

13 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea și dotarea spitalului orășenesc

14 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare piața agroalimentară Hîrlău

15 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire locuințe ANL- 80 de apartamente

16 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reorganizarea, modernizarea și înființarea de noi parcuri și spații verzi

17 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Construire sala de spectacole a orașului Hîrlău

18 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Baza de agrement în orașul Hîrlău

19 Fonduri Guvernamentale Sala de sport pentru orașul Hîrlău 20 Fonduri Guvernamentale

Alte surse Modernizarea stadionului

orășenesc Viitorul Hîrlău

21 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizare iluminat public în orașul Hîrlău și Pârcovaci

22 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Măsuri privind eficiența energetică prin reabilitarea termică a clădirilor din orașul Hîrlău

23 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființarea unui parc cu panouri fotovoltaice prin furnizarea energiei electrice destinate iluminatului public

24 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Rețele de utilități – apă, gaz, iluminat public - extindere

25 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea sistemului de supraveghere video stradală a orașului

93

Page 94: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

PODU ILOAIEI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare creşa oraş Podu Iloaiei – beneficiar Grădiniţa Podu Iloaiei

700,0 200,0 Întocmire documentaţie tehnică Cresa se va realiza in incinta gradinitei Podu Iloaiei

In 2013 s-au alocat: - suma de 302,00 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *152,63 mii leiDj 282 D Potângeni (DJ 282) - Româneşti - Podu Iloaiei - Scobâlţeni - Popeşti - Mădârjac (DJ 282E) – întreținere drumuri pietruite 3+1,63+1,5 km *355,944 mii lei DJ 282D Podu Iloaiei – Scobilţeni – Popeşti – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 8,530 km *624,884 mi lei Reabilitare pe DJ 281 Podu Iloaiei – Erbiceni – Spinoasa: acostamente, șanțuri de pământ, șanțuri pereate, podețe, capete de pod – contracte reziliate 2010, finalizate 2013 –10,804 km

2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare şi modernizare străzi şi drumuri aparţinând în oraşului Podu Iloaiei(realizare rigole/ şanturi,trotuare şi asfaltare)

13.500,0 600,0 Se află în faza de întocmire documentaţie tehnică3.000.000 Euro

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reţea iluminat public, reţea electrică şi puncte de iluminat public în oraşul Podu Iloaiei şi localitatea Budăi (DN28 aliniament dreapta)

700,0 200,0 Se află în faza de întocmire documentaţie tehnică

4. POS Mediu- lucrari retea de distributie

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi- CL 13,, Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi- CL 10 ,,Modernizarea statiilor de ape uzate in Tg.Frumos, Podu Iloaiei, Harlau,, Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi- CL 13 ,,Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei,,- lucrari retea de canalizare Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi – Aglomerarea Podu Iloaiei

-POS Mediu 2- lucrari statie de tratare si lucrari retea de distributie

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi- Aglomerarea Podu Iloaiei- POS Mediu 2 – lucrari retea de canalizare

2.382.592 euro 704.820 euro

In implementare

In implementare

Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

Propus Investitii programate pentru 2014-2020 la nivelul comunitatii. Posibila finantare din PNDR 2014-2020

26 Fonduri Guvernamentale Stație (transfer) compost 27 Fonduri Guvernamentale Construire locuințe sociale

94

Page 95: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

TÂRGU FRUMOS Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare si extindere a retelelor de apa si canalizare in orasul Targu Frumos

900,0 Proiect implementat in colaborare cu SC APA VITAL SA Iasi. Cofinantare Consiliul Local oras Targu Frumos 900.000 lei

In 2013 s-au alocat: - suma de 302.mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare -sume primite de la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 1. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei 2. Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate 3. Reabilitare/ modernizare drumuri comunale *suma de 57,633 mii lei -DJ 280B Târgu Frumos (DN 28 – km.26+745) – Cucuteni – întreținere îmbrăcăminți asfaltice – plombări 9,120 km

PRIORITĂŢI 2. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Realizare a Şoselei de centura oraş Târgu Frumos

20.000,0 20.000,0

3. Posibil POR 2007-2013, 2.1 Modernizare strazi in localitatea Targu Frumos prin asfaltarea acestora

60.000,0 60.000,0

4. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare termica a blocurilor din orasul Targu Frumos prin anvelopare cu placi polistiren

5.000,0

Face parte din GAL - Asociaţia grup de acţiune locală Iași Sud-Vest, judeţul Iasi 10 comune+1oraș, jud.Iași: Al.I.Cuza , Bals,Costesti, Ruginoasa, Helesteni, Strunga, Butea, Mircesti, Halaucesti, Mogosesti Siret, Targu Frumos, 1 comună jud.Neamt: Gheraiesti

5. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în orașul Târgu Frumos

6. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Modernizarea sistemului de iluminat public local

7. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Centru de informare turistică în orașul Târgu Frumos

20.000

8. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Lucrări de cadastru edilitar și imobiliar în orașul Târgu Frumos

50

9. Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare “centru social multifuncțional” în orașul Târgu Frumos

3.460

10 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare școală gimnazială “Garabet Ibrăileanu” din orașul Tg. Frumos

11 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Reabilitare corp internat și grup alimentar Liceul “Ion Neculce”, oraș Tg. Frumos

12 Fonduri Guvernamentale Alte surse

Înființare parcul copiilor din orașul Tg. Frumos în cadrul proiectului “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”

1.228

IAŞI Nr. Sursă finanţare/ Domeniu Denumire Valoare (mii lei)

Necesar (mii lei)

Observaţii NOTE

1. Fonduri Europene Alte surse

Centru intermodal de transport - Autogara Iaşi

2. Fonduri Europene Alte surse

Reabilitare Linie tramvai Iași – Dancu

PRIORITĂŢI 3. Fonduri Europene Alte surse

Modernizarea și reabilitarea parcului public al Teatrului

95

Page 96: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Național „Vasile Alecsandri” 4. Fonduri Europene

Alte surse Modernizarea legăturii rutiere

Centrul Intermodal de Transport - Gară Iași

5 Fonduri Europene Alte surse

Regenerare urbană zona Cuza Vodă, Tg. Cucu, Baș Ceauș

6 Fonduri Europene Alte surse

Îmbunătățirea infrastructurii sportive din Municipiul Iași (stadion și sală polivalentă)

7 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași

8 Fonduri Europene Alte surse

Eficentizarea energetică a blocurilor de locuinţe din Polul de Creştere Iaşi

9 Fonduri Europene Alte surse

Eficientizarea energetică a unor clădiri publice din Polul de Creștere Iași

10 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitare și amenajare clădiri avînd destinația de locuințe sociale (locuințe sociale, campus social, locuințe pentru tineri)

11 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de tramvai în Iași

12 Fonduri Europene Alte surse

Modernizarea parcărilor existente în Municipiul Iași și realizarea de noi parcări

13 Fonduri Europene Alte surse

Campusuri școlare tehnice în Municipiul Iași (Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi" Iași, Grupul Şcolar „Ştefan Procopiu” )

14 Fonduri Europene Alte surse

Refacerea şcolilor - monument şi introducerea acestora în circuitul turistic (Colegiul Mihai Eminescu, Școala B.P. Hașdeu, Școala Generală nr. 1 Gheorghe Asachi, Școala Normală Vasile Lupu)

15 Fonduri Europene Alte surse

Consolidare Versant Copou- Est Zona Țicău

16 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitarea sistemului public de iluminat/Eficiență energetică

17 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitare monumente şi situri istorice în Polul de Creştere Iaşi

18 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitarea Palatului Braunstein

19 Fonduri Europene Alte surse

Amenajarea siturilor arheologice din Municipiul Iași și introducerea în circuitul turistic

20 Fonduri Europene Extinderea și modernizarea

96

Page 97: Sinteză investiții prioritare U.A.T. județul Iași

JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI SINTEZĂ INVESTIȚII PRIORITARE U.A.T. JUDEȚUL IAȘI

Alte surse transportului public local metropolitan (inclusive transport ecologic și puncte intermodale)

21 Fonduri Europene Alte surse

Modernizare si dotare sectie ATI și Bloc Operator Spitalul Clinic C.I. Parhon

22 Fonduri Europene Alte surse

Înființarea Centrului de cercetare - dezvoltare neuropsihomotorie și articulară

23 Fonduri Europene Alte surse

Extindere și dotare ambulatoriu Spitalul Clinic C.I. Parhon

24 Fonduri Europene Alte surse

Modernizarea pârtiei de schi și a zonei de agreement C.A. Rosetti

25 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitare şi modernizare grădini publice şi parcuri (inclusiv parcul Copou)

26 Fonduri Europene Alte surse

Reabilitare monument „Baia Turcească”

27 Fonduri Europene Alte surse

Modernizarea Băii Publice

28 Fonduri Europene Alte surse

Construire parc de distracții Moara de Vânt

29 Fonduri Europene Alte surse

Înființare Gradină Zoologică

30 Fonduri Europene Alte surse

Zona de agrement Bahlui

31 Fonduri Europene Alte surse

Amenajarea de piste de biciclete spre comunele limitrofe Iaşului

32 Fonduri Europene Alte surse

Centru Regional de Recuperare Iași

33 Fonduri Europene Alte surse

Înfiinţare centru social-rezidenţial pentru persoane vârstnice

34 Fonduri Europene Alte surse

Servicii publice de e-guvernare (evidenta populatiei, registratură, GIS)

35 Fonduri Europene Alte surse

Sisteme electronice de imbunatățire a mobilității în Zona Metropolitană Iași (ticketing, prioritizare transport public, managementul parcărilor, informare cetățeni)

36 Fonduri Europene Alte surse

Dezvoltarea și susținerea produselor agroalimentare românești – piețe en gros

37 Fonduri Europene Alte surse

Creșterea gradului de informare a cetățenilor – proiect TRANSPARENȚA

97