Viitorul Ec Mondiale. Perspective

21
Viitorul Economiei Mondiale. Perspective

Transcript of Viitorul Ec Mondiale. Perspective

Viitorul Economiei Mondiale. Perspective

În prezent economia mondială se confruntă cu două tendinţe majore :• globalizarea • regionalizarea

Aceste două tendinţe afectează atât activitatea economică la nivel intrenaţional cât şi cea la nivel naţional. Efectele proceselor amintite sunt diferite ca proporţii şi orientare, abordarea lor generează uneori chiar conflicte.

Globalizare

• Dacă analiştii francezi sunt adepţii conceptului de mondializare, cei anglo-americani preferă conceptul de globalizare pentru a caracteriza acelaşi fenomen.

• Analistul economic francez Robert Boyer, consideră că prin fenomenul globalizării, economiile naţionale sunt descompuse şi apoi rearticulate într-un sistem de tranzacţii şi procese, care operează direct la nivel internaţional.

• Globalizarea economică reprezintă în esenţă, procesul prin care pieţele bunurilor şi serviciilor, piaţa monetară, financiară şi a muncii se extind dincolo de graniţele unei ţări constituindu-se astfel un sistem economic mondial unic şi coerent.

• Globalizarea a apărut şi s-a dezvoltat ca urmare a adâncirii fără precedent a concurenţei la toate nivelurile: agenţi economici, state, regiuni.• Liberalizarea comerţului internaţional a stat la baza

dezvoltării economice a statelor şi a creşterii nivelului de trai.

• Liberalizarea pieţelor în ţările în curs de dezvoltare, chiar dacă a afectat activitatea economică internă, a adus beneficii

consumatorilor săraci, prin sporirea accesului la bunuri mai ieftine şi în cantitate mai mare.

Principalele efecte generate de procesul de

globalizare sunt:• Societăţile transnaţionale• Investiţiile străine directe• Globalizarea pieţei financiare internaţionale• Dereglementarea şi liberalizarea• Evoluţia comunicaţiilor globale• Globalizarea sectorului public• Efecte sociale• Efecte asupra mediului înconjurător

România în contextul globalizării

• Pentru România, răspunsul la globalizare este o economie modernă, adaptată la cerinţele dezvoltării contemporane.

• România trebuie să îşi fixeze printre ţintele sale şi modernizarea învăţământului cât şi reindustrializarea ei.

• Pentru a se putea folosi de aceste mari oportunităţi oferite de globalizare , ea trebuie să îşi dezvolte un sector industrial modern, eficient şi competitiv, dar şi să profite de întreaga suprafaţă agricolă de care dispune.

RegionalizareaÎn rândul analiştilor economici există un larg consens asupra a trei aspecte:

• integrarea economică se referă la diviziunea internaţională a muncii;• integrarea economică presupune atingerea celor patru libertaţi: libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, factorilor de producţie şi a capitalurilor;• integrarea este în strânsă corelaţie cu tratamentul comercial discriminatoriu, în ceea ce priveşte • originea şi destinaţia bunurilor serviciilor, factorilor de producţie

Integrarea economică

• Bela Balassa consideră integrarea economică redusă la o stare de fapt sau ansamblu de procese prin care diferite state constituie un grup sau bloc comercial regional. • Balassa propune să se distingă între integrare

comercială, integrarea factorilor de producţie şi integrare politică.

• Din punct de vedere al analizei economice, un grup de elemente se uneşte integral dacă relaţiile dintre acestea sunt stabile şi au un anume grad de coeziune. Integrarea este una dintre cele mai simple modalităţi de deschidere spre exterior, care asigură dezvoltarea unor relaţii comerciale, financiare şi sociale privilegiate între entităţile considerate.• Cel mai bun exemplu de integrare regională îl

constituie Uniunea Europeană.

Viitorul economiei Uniunii Europene

• Uniunea Europeană este prima putere economică mondială ce combină economiile celor 27 state membre, având un PIB de 16 748 miliarde de dolari, însă, ca orice economie a fost puternic lovită de criza economică a ultimilor ani.• Chiar dacă economia Uniunii Europene se va restabiliza

până la sfârşitul anului 2013, o creştere substanţială va avea loc doar începând cu anul 2014.

• În 2010, UE a generat un procent estimat de 26% (16.242 miliarde de dolari) din produsul intern brut la nivel mondial, astfel UE are cea mai mare economie a lumii. • Este cel mai mare exportator, cel mai mare

importator de bunuri şi servicii şi cel mai mare partener comercial pentru multe ţări precum China, India şi Statele Unite ale Americii.

• UE este şi va rămâne una dintre cele mai importante economii ale lumii, setându-şi ca ţinte pentru anul 2020 „să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.”

Sursa: http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm

Contribu ii la cre terea PIB-ț șului mondial

Economia SUA în prezent• Sistemul economic american poate fi definit prin

caracterul său descentralizat , caracter capitalist, bazat pe proprietatea privată şi liberă iniţiativă. Intervenţia autorităţilor federale în economie se manifestă prin strategii de politică bugetară şi monetară.• Globalizarea economiei duce la dezvoltarea

companiilor transnaţionale.americane. Coca Cola, Colgate, Microsoft, Ford, IBM, General Electric, Intel, Apple, Wal-Mart, Mc Donalds, reprezintă imaginea SUA în întreaga lume. Ele sunt astăzi o puternică forţă în economia mondială şi un adevărat liant al economiei americane care se regăseşte şi dincolo de frontierele naţionale.

Viitorul Economiei SUA. Perspective.

• Chiar dacă cea mai recentă criză economică mondială a pornit din SUA, economia acestei ţări fiind profund afectate.• Totuşi SUA a reuşit să îşi revină, însă destul de greu, in 2013 se

preconizează că economia americana va creste cu 1,9% in primul trimestru din 2013, iar pe tot anul, aceasta va fi de 2,3%, mai mare decat in 2012 (+1,6%).

• Rata somajului ar putea scadea putin, de la 8% in 2012, la 7,7%, anul viitor, in timp ce profitul realizat de marile firme va cobori cu 4,5%, in 2013. Riscul de recesiune este unul mic.

• Se mai anticipeaza ca inflatia in SUA se va apropia de nivelul propus, de 2%, insa numarul noilor locuri de munca va fi, in continuare, insuficient.

Economia Japoniei• Japonia este a doua mare economie a lumii, după SUA, ca

mărime a PIB nominal (circa 4,4 trilioane dolari SUA) şi a treia economie a lumii, după SUA şi China, ca mărime a PIB.

• Japonia e pe locul al 3-lea în lume ca producătoare de maşini, are cea mai mare industrie fabricătoare de electronice , fiind de asemenea printre cele mai inovative ţări ale lumii.

Viitorul economiei Japoniei