VIAȚA POLITICĂ MODERNĂ ÎN ROMÂNIA.CONSTITUTIA 1866

download VIAȚA POLITICĂ MODERNĂ ÎN ROMÂNIA.CONSTITUTIA 1866

of 13

Embed Size (px)

Transcript of VIAȚA POLITICĂ MODERNĂ ÎN ROMÂNIA.CONSTITUTIA 1866

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  1/13

  NCEPUTURILE VIEII POLITICENCEPUTURILE VIEII POLITICEMODERNE DIN ROMNIAMODERNE DIN ROMNIA

  CONSTITUIA DCONSTITUIA DININ 18661866

  CAROL DECAROL DEHOHENZOLLERNHOHENZOLLERNSIGMARINGENSIGMARINGEN

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  2/13

  VIAA POLITIC MODERN N ROMNIAVIAA POLITIC MODERN N ROMNIACONSTITUIA DE LA 1866CONSTITUIA DE LA 1866

  Dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, LocotenenaDup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, LocotenenaDomneasc dorea s aduc la conducerea Principatelor unDomneasc dorea s aduc la conducerea Principatelor unprin strin, deoarece:prin strin, deoarece:Se nlturau astfel certurile interne pentru DomnieSe nlturau astfel certurile interne pentru DomnieSe meninea stabilitatea intern i unitatea naional (adicSe meninea stabilitatea intern i unitatea naional (adicunirea realizat de Cuza)unirea realizat de Cuza)Se consolida autonomia rii (= dreptul unei ri de a seSe consolida autonomia rii (= dreptul unei ri de a seguverna sau administra singur)guverna sau administra singur)

  PePe 10 mai 186610 mai 1866 a fost adus n Romnia, prinula fost adus n Romnia, prinulCAROL DE HOHENZOLLERNCAROL DE HOHENZOLLERN--SIGMARINGENSIGMARINGEN, pentru a fi, pentru a fidomnitorul rii. Carol a domnit din 1866 pn n 1914, dardomnitorul rii. Carol a domnit din 1866 pn n 1914, dardin 1881 a fost numit REGE al Romniei.din 1881 a fost numit REGE al Romniei.

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  3/13

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  4/13

  CONSTITUIA DIN 1866CONSTITUIA DIN 1866

  Prima Constituie romneasc a fost promulgatPrima Constituie romneasc a fost promulgat(=recunoscut n mod oficial ca i Constituie a(=recunoscut n mod oficial ca i Constituie aRomniei) pe 1 iulie 1866.Romniei) pe 1 iulie 1866.

  Constituia era realizat dup modelul ConstituieiConstituia era realizat dup modelul ConstituieiBELGIEIBELGIEI

  Adoptarea Constituiei a fost una dintre cele mai mariAdoptarea Constituiei a fost una dintre cele mai mari

  realizri din perioada n care a domnit Carol Irealizri din perioada n care a domnit Carol I

  Era una dintre cele mai moderne Constituii din EuropaEra una dintre cele mai moderne Constituii din Europa

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  5/13

  CONSTITUIA din 1866 :CONSTITUIA din 1866 :1.1. Numele oficial al rii : ROMNIANumele oficial al rii : ROMNIA

  2.2. Introduce cele 3 PRINCIPII ale unui STAT MODERN:Introduce cele 3 PRINCIPII ale unui STAT MODERN: SUVERANITATE NAIONALSUVERANITATE NAIONAL Romnia era independentRomnia era independent

  fa de alte statefa de alte state GUVERNARE REPREZENTATIVGUVERNARE REPREZENTATIV Romnia era condus prinRomnia era condus prin

  reprezentanireprezentani SEPARAREA PUTERILOR N STATSEPARAREA PUTERILOR N STAT n stat exist 3 puteri:n stat exist 3 puteri:Puterea legislativPuterea legislativ Parlamentul (este bicameral, format dinParlamentul (este bicameral, format din

  Camera Deputailor i Senat)Camera Deputailor i Senat)Puterea executivPuterea executiv Domnitorul i GuvernulDomnitorul i Guvernul

  Domnitorul: putea s convoace, s amne sau s dizolveDomnitorul: putea s convoace, s amne sau s dizolveParlamentul, avea drept de veto asupra legilor, bteaParlamentul, avea drept de veto asupra legilor, bteamoned, era eful armatei i numea Guvernulmoned, era eful armatei i numea GuvernulGuvernul: prezenta proiecte de legi n faa ParlamentuluiGuvernul: prezenta proiecte de legi n faa Parlamentului

  Puterea judectoreascPuterea judectoreasc nalta Curte de Jusie i instanelenalta Curte de Jusie i instanele

  judectoretijudectoreti

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  6/13

  3. Forma de guvernare: MONARHIA CONSTITUIONAL3. Forma de guvernare: MONARHIA CONSTITUIONAL

  -- Succesiunea la tron se fcea pe principiul ereditii, peSuccesiunea la tron se fcea pe principiul ereditii, pelinie masculinlinie masculin

  4. Drepturi i liberti ceteneti: egalitatea n faa legii,4. Drepturi i liberti ceteneti: egalitatea n faa legii,

  dreptul la azil politic, libertatea de exprimare,dreptul la azil politic, libertatea de exprimare,libertatea preseilibertatea presei, libertatea, libertatea contiinei, libertateacontiinei, libertateanvmntuluinvmntului

  5. Proprietatea era SACR i INVIOLABIL5. Proprietatea era SACR i INVIOLABIL

  6. Articolul 7 din Constituie preciza: ceteni ai Romniei6. Articolul 7 din Constituie preciza: ceteni ai Romnieierau considerai doar romnii de RELIGIE ORTODOXerau considerai doar romnii de RELIGIE ORTODOX

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  7/13

  LIBERALISMULLIBERALISMUL IDEOLOGIE POLITIC PROMOVAT DEIDEOLOGIE POLITIC PROMOVAT DE PARTIDULPARTIDUL

  NAIONALLIBERALNAIONALLIBERAL (PNL)(PNL)

  PARTIDULNAIONALLIBERALPARTIDULNAIONALLIBERAL SS--A CONSTITUIT NA CONSTITUIT N

  ANUL 1875ANUL 1875

  ORIGINEA SOCIAL:ORIGINEA SOCIAL: BURGHEZIABURGHEZIA INDUSTRIALINDUSTRIALIIFINANCIARFINANCIAR

  DOMENII DE ACTIVITATE: INDUSTRIA, FINANELEDOMENII DE ACTIVITATE: INDUSTRIA, FINANELE

  I CONTINU ACTIVITATEA DUPI CONTINU ACTIVITATEA DUP 19181918

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  8/13

  PRINCIPALII MEMBRIPRINCIPALII MEMBRI AI PARTIDULUIAI PARTIDULUINAIONAL LIBERALNAIONAL LIBERAL

  ION C BRTIANU

  ION I C BRTIANU

  MIHAIL KOGLNICEANU

  C A ROSETTI

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  9/13

  DOCTRINA LIBERALDOCTRINA LIBERAL CONSOLIDAREA POLITICOCONSOLIDAREA POLITICO--ECONOMIC A RIIECONOMIC A RII

  ASIGURAREAASIGURAREA INDEPENDENEI POLITICEINDEPENDENEI POLITICE II ECONOMICEECONOMICE

  NTRIREANTRIREA POZIIILOR ECONOMICEPOZIIILOR ECONOMICE II POLITICEPOLITICEALEALEBURGHEZIEIBURGHEZIEI

  REFORMA AGRARREFORMA AGRAR II VOTUL UNIVERSALVOTUL UNIVERSAL

  MODERNIZAREA STRUCTURILOR STATULUIMODERNIZAREA STRUCTURILOR STATULUI

  UNIREA TUTUROR ROMNILORUNIREA TUTUROR ROMNILOR NTRNTR--UNUN STAT NAIONALSTAT NAIONALUNITARUNITAR

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  10/13

  CONSERVATORISMULCONSERVATORISMUL IDEOLOGIE PROMOVAT DEIDEOLOGIE PROMOVAT DE PARTIDULPARTIDUL

  CONSERVATORCONSERVATOR

  PARTIDUL CONSERVATORPARTIDUL CONSERVATOR SS--A CONSTITUIT NA CONSTITUIT N

  ANUL 1880ANUL 1880

  ORIGINEA SOCIAL:ORIGINEA SOCIAL: MOIERIMEAMOIERIMEA MARIIMARIIPROPRIETARI DE PMNTPROPRIETARI DE PMNT

  DOMENIU DE ACTIVITATE:DOMENIU DE ACTIVITATE:AGRICULTURAAGRICULTURA

  VA DISPREA DUPVA DISPREA DUPANUL 1918ANUL 1918

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  11/13

  PRINCIPALII MEMBRI AI PARTIDULUI CONSERVATORPRINCIPALII MEMBRI AI PARTIDULUI CONSERVATOR

  LASCR CATARGIU

  PETRE P CARP

  TITU MAIORESCU

  TAKE IONESCU

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  12/13

  DOCTRINA CONSERVATOAREDOCTRINA CONSERVATOARE

  PROTEJAREA PROPRIETIIPROTEJAREA PROPRIETII

  ARMONIAARMONIA NTRENTRE PROPRIETARIIPROPRIETARII IIMUNCITORII AGRICOLIMUNCITORII AGRICOLI

  OO POLITIC EXTERNPOLITIC EXTERN DEMNDEMN IIRESPECTUOASRESPECTUOAS FA DE TOATEFA DE TOATEPUTERILEPUTERILE

 • 8/9/2019 VIAA POLITIC MODERN N ROMNIA.CONSTITUTIA 1866

  13/13

  ROTATIVA GUVERNAMENTALROTATIVA GUVERNAMENTAL

  Rotativa guvernamentalRotativa guvernamental a reprezentant un sistema reprezentant un sistemintrodus de regeleintrodus de regele Carol ICarol Inn 18951895 prin care cele douprin care cele doumari partide ale Romniei din perioada modern, Partidulmari partide ale Romniei din perioada modern, PartidulNaional Liberal i Partidul Conservator, alternau laNaional Liberal i Partidul Conservator, alternau laguvernare odat la patru ani. Prin aceast metod sguvernare odat la patru ani. Prin aceast metod s--aa

  doritdorit s ses se asigurasiguree stabilitatea vieii politice din Romnia.stabilitatea vieii politice din Romnia.

  Sistemul rotativei guvernamentale a luat sfrit dupSistemul rotativei guvernamentale a luat sfrit dupintrarea Romniei n Primul Rzboi Mondial, cnd, dinintrarea Romniei n Primul Rzboi Mondial, cnd, din

  cauza ocupaiei a trei sferturi dicauza ocupaiei a trei sferturi din arn ar, instituiile statului, instituiile statuluiss--au mutat la Iai pentru a se reorganiza armata i a seau mutat la Iai pentru a se reorganiza armata i a serespinge ofensiva. Sistemul nu a mai putut fi utilizat nrespinge ofensiva. Sistemul nu a mai putut fi utilizat nperioada interbelic din cauza frmirii scenei politice.perioada interbelic din cauza frmirii scenei politice.